INDHOLD. Formandens beretning 4. Det arbejder vi for 5. Hvem er Musik & Ungdom? 6. Årets gang 7. Vores projekter 8. Økonomien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Formandens beretning 4. Det arbejder vi for 5. Hvem er Musik & Ungdom? 6. Årets gang 7. Vores projekter 8. Økonomien 2012 10."

Transkript

1 ÅRS- RAPPORT 22

2 INDHOLD Formandens beretning 4 Det arbejder vi for 5 Hvem er Musik & Ungdom? 6 Årets gang 7 Vores projekter 8 Økonomien 22 Vedtægter 4 Musik & Ungdom, Farvergade 27, Opg. A, 2. sal, 463 København K Tlf.: / / web: Redaktion & layout: Jens Povlsen Musik & Ungdom er de unges musikorganisation. Vi arrangerer hvert år en masse forskellige Copyright 23 Musik & Ungdom musikevents for børn og unge med fokus på nysgerrighed og musikglæde! 3

3 FORMANDENS BERETNING 22 Der skete mange gode ting for Musik & Ungdom i 22. Efter vores omstilling til projektorganisation i 2 blev 22 året, hvor Musik & Ungdom med en række succesfulde og velbesøgte musikarrangementer som fx OrkesterFestivalen fandt sine egne ben at stå på som projektorienteret musikorganisation for børn og unge. 22 blev også året, hvor rammerne for Musik & Ungdoms virksomhed blev udvidet. I februar ansatte vi således to konsulenter en kommunikationskonsulent og en organisationskonsulent med henblik på at styrke synligheden af vores projekter og samtidig opbygge en så stærk og anvendelig organisationsstruktur som muligt. Den nye organisationsstrategi har vist sig at være gunstig for Musik & Ungdoms virksomhed. Sideløbende med fokuseringen på egne musikarrangementer viste Musik & Ungdom sig i 22 også som en stærk spiller i det landsdækkende, opsøgende arbejde med at skabe så professionelle musikrammer som muligt for børn og unge. Foruden netværksmøder og arbejdet med at samle de kulturelle foreninger under DUF, var Musik & Ungdom i 22 på vegne af Orkester Nordens Nordiske Råd stærkt medvirkende til at finde en dansk værtsby for det nordiske ungdomssymfoniorkester, Orkester Norden. I foråret 22 lykkedes det at få Aalborg Kommune, Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus til at indgå en samarbejdsaftale om værtskabet for Orkester Norden i perioden Musik & Ungdom er som repræsentant for Orkester Nordens Nordiske Råd med i styregruppen for værtsbyen og har sideløbende med værtsbyarbejdet, anstrengt sig for at skabe en bæredygtig og formaliseret struktur for det fremtidige Orkester Norden. Dette arbejde resulterede den 23. januar 23 i, at Foreningen Orkester Norden blev stiftet på en generalforsamling i København som afløsning for Orkerster Nordens Nordiske Råd. Internationalt var vi med på JMIs årsmåde i Weikersheim i juli, hvor fokus fortsat er på medlemsinteressen og medlemmernes bidrag i JMI-netværket. Musik & Ungdom er repræsenteret i JMIs bestyrelse. I slutningen af året kunne vi med glæde desuden meddele, at en aftale om en udvidelse af de fysiske rammer for Musik & Ungdom var kommet i hus. Aftalen indebærer et styrket sekretariatsfælleskab i og med at Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere (ORA) flytter ind i vores gamle lokaler per. februar 23, mens vi selv er rykket over på den anden side af gangen til et større lokale. Læs mere om vores projekter senere i årsrapporten. Toke Halskov Kristensen, formand 4

4 DET ARBEJDER VI FOR I Musik & Ungdom lægger vi stor vægt på at vække nysgerrigheden og musikglæden hos børn og unge. Musik & Ungdom er på det seneste blevet frisket gevaldigt op - med en masse nye musikarrangementer for børn og unge og en ny stab af medarbejdere på sekretariatet. Men vi er stadig til for at støtte børn og unges musikglæde. Nogle gange tager vi imod et mylder af forventningsfulde børn og unge, der skal ind at optræde med deres musik i en stor koncertsal eller står over for at skulle op på en af de mange scener, der bliver stillet op, når vi afholder Musikskoledage i TIVOLI. Andre gange byder vi velkommen til en lille flok, der har mod på at eksperimentere med nye lyde og lege komponister. Eller gerne bruger en uge af deres sommerferie på at lære folkemusik fra hele verden at kende - mulighederne er mange og der kommer hele tiden nye til i Musik & Ungdom. Musik & Ungdom giver unge chancen for at vokse og udvikle sig i musikkens verden. Som medlem af Musik & Ungdom har man alle muligheder for selv at præge projekterne eller starte et helt nyt, hvis man synes det mangler på vores musikalske landkort. Vi er altid interesseret i at skabe nye, gode musikalske oplevelser for Danmarks ungdom. Vi har vidensbank, mentorer, workshops, sekretariat og et brændende ønske om at gøre en forskel gennem musik du har idéerne og lysten til at føre dem ud i livet. Musik & Ungdom blev stiftet i 956 og blev to år senere optaget i Jeunesses Musicales International en verdensomspændende musikorganisation, der blev grundlagt for at samle unge om musik i stedet for krig. Medlemmerne af Musik & Ungdom tæller elevgrupper ved danske musikskoler, enkeltmedlemmer og kor og orkestre. 5

5 HVEM ER MUSIK & UNGDOM? M&U er en demokratisk ungdomsorganisation som ledes af en frivilligt arbejdende bestyrelse. Den daglige drift udføres af vores sekretariat. Projektledere varetager styringen af projekter i samarbejde med styregrupper. Bestyrelse Sekretariat -Sektretariatsleder: Laila Bonde, -Kommunikationskonsulent (pr. /2-22): Jens Povlsen, -Organisationsskonsulent (pr. /2-22): Maja Joss-Børch, Projektledere -Formand: Toke Halskov Kristensen, -Næstformand: Martin G. Roien, -Næstformand: Asbjørn Keiding, Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Vivi Petersen, Frederik S. Olesen, Katrine Ganer Skaug, Søren Borchersen, Terese M.S. Poulsen. Øvrige bestyrelsesposter, Musik & Ungdom besidder: Levende Musik i Skolen (LMS) Toke Halskov Kristensen, bestyrelsesmedlem -Dan Johnsen (Musikskoledage i TIVOLI), -Maja Joss-Børch (OrkesterFestivalen, OrkesterWorkshop) -Liva Andersson (KorProjekt), -Kristine Heebøll (Ethno, aftrådt nov.), -Johanna Maj Thorning (New Music Days, tiltrådt maj), -Anna Egholm (Ethno, tiltrådt nov.), Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) Toke Halskov Kristensen, næstformand Orkester Nordens Nordiske Råd (fra 23/ 23 Foreningen Orkester Norden) Toke Halskov Kristensen, medlem (fra 23/ 23 bestyrelsesmedlem) Jeunesses Musicales International (JMI) Martin Roien, næstformand OrkesterEfterskolen Maja Joss-Børch, medlem af repræsentantskabet 6

6 ÅRETS GANG OrkesterFestivalen 23. marts Musikskoledage i TIVOLI april JMIs årsmøde Weikersheim juli OrkesterWorkshop Holstebro oktober DUF: delegeretmøde. december 22 KorProjekt 7. marts & 28. april M&Us landsmøde 25. marts Ethno juni New Music Days oktober 7

7 VORES PROJEKTER 22 KorProjekt 7. marts & 28. april OrkesterFestivalen 23. marts Musikskoledage i TIVOLI april Kroppene blev rørt, stemmerne smurt og smilemusklerne sat i gang, da en masse unge sangere først mødtes til korworkshop og under kyndig vejledning fra to energiske unge korledere sden 28. april gik på scenen i TIVOLI med korudgaver af sange fra rytmiske navne som Kashmir og Burhan G. Det var ungdomssymfoniorkestre fra hele landet, som Musik & Ungdom bragte sammen for at hellige sig en dag i landets allermest lydhøre koncertsal til lige netop orkestermusik. Orkesterfestivalen blev en hel eftermiddags socialt samvær og arrangeres i samarbejde med DR Musikariet. Der transmitterede fra begivenheden på P2 hele dagen. Som i de sidste mange år flydte Musik & Ungdom igen Carstensens gamle have med masser af glade musikskoleelever, der over en forårsweekend blev sluppet løs på TIVOLIs mange udendørs- og indendørsscener. Musikskoledage i TIVOLI er sæsonens højdepunktfor mange musikskoleelever. Ethno juni Samlingspunktet var som altid folkemusikken i alle dens mange udformninger. I løbet af ugen mødte deltagerne et væld af forskellige former for folkemusik. Der arrangeredes også masser af workshops, fester og koncerter, for det handler om at komme hinanden ved og samtidig lære hinanden at kende gennem musikken. OrkesterWorkshop Holstebro oktober Orkesterspillet er også lig med socialt samvær, og Orkester- Workshop Holstebro gav de unge musikere mulighed for at skabe kontakt på tværs af alder, orkester og instrument. Samtidig overværede de en særlig koncert med Aarhus Symfoniorkester og opførte koncerter for hinanden i Holstebros nye koncertsal sammen med DUEN. New Music Days oktober Musik & Ungdoms New Music Days er en kompositionsworkshop, der henvender sig til musikskoleelever i alderen 2-6 år. Hensigten er at give de unge en fornemmelse af den ny kompositionsmusik ved at inkludere dem i den proces, det er at skrive og spille ny musik. De unges musikalske nysgerrighed blev ved denne første afholdese pirret og udfordret, for hvad er ny musik egentlig for en størrelse? 8

8 DRIFTEN AF MUSIK & UNGDOM M&U er godkendt til at modtage driftstilskud hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Vi er som organisation kategoriseret som foreningsengagerende og får vores tilskud baseret på et skøn udøvet af DUF. Musik & Ungdom modtager desuden tilskud fra folkeoplysningsloven, og fra Kunstrådets Musikudvalg modtager vi projektstøtte til vores musikarrangementer. Revision Ekstern FREJ Revision v/ Steen Gilfelt (registreret revisor, HD) Fulbyvej 5 48 Sorø, tlf Intern Hanne Mølgaard, Vangedevej 236a st. 287 Dyssegård, tlf

9 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER Årsregnskabet for 22 for Musik & Ungdom indstilles til godkendelse på organisationens landsmøde. Regnskabet viser et overskud på kr og en egenkapital på kr København, den 9. marts 23 ASBJØRN KEIDING næstformand MARTIN G. ROIEN næstformand TERESE M.S. POULSEN bestyrelsesmedlem TOKE KRISTENSEN formand VIVI PETERSEN bestyrelsesmedlem SØREN BORCHERSEN betyrelsesmedlem FREDERIK S. OLESEN betyrelsesmedlem KATRINE GANER SKAUG betyrelsesmedlem LAILA STENDER BONDE sekretariatsleder

10 DEN INTERNE REVISORS BERETNING Som kritisk revisor har jeg på medlemmernes vegne gennemgået regnskabet og årets gang for 22 for at se om midlerne er brugt, så de kommer medlemmerne til gode og følger den vedtagne handleplan. Der er i løbet af 22 afholdt både større og mindre projekter. Bl.a. Orkester- Festivalen i DR s koncerthus, Musikskoledage i TIVOLI, Ethno Denmark træf på Fanø, New Music Days, Orkester workshop samt KorProjekt. Disse projekter finansieres alle gennem fondsstøtte, sponsorer og Statens Kunstråd og løber rundt i sig selv. Året 22 blev året hvor Musik & Ungdom fik en omsætning på 2.7 millioner. Det betyder, at omsætningen er steget med næsten. million på et år. Et flot resultat, som er kommet medlemmerne til gode via større og flere projekter. Det er mit indtryk at bestyrelse og sekretariat har fundet stabile og økonomisk fornuftige arbejdsgange efter omstruktureringen til en projektorganisation i 2. Det flotte resultat på bundlinjen viser, at det var den rigtige beslutning, at gøre M&U til en projektorganisation. M&U går ud af år 22 med et lille overskud. Jeg mener, Musik & Ungdoms aktiviteter er i tråd med deres formål og følger den handlingsplan der blev vedtaget på landsmødet 22. Jeg anbefaler landsmødet at godkende regnskabet for 22. Hanne Mølgaard, kritisk revisor.

11 DEN UAFHÆNGIGE (EKSTERNE) REVISORS BERETNING Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Musik og Ungdom for regnskabsåret. januar- 3. december 22, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven og efter gældende lovgivning herunder revisionsbekendtgørelsen nr. 753 af 2. december 26 om regnskabsaflaaggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og efter undervisningsministeriet bekendtgørelse nr. 8 af 29. juni 2 om ydelser af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. december 22 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret. januar-3. december 22, i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt revisionsbekendtgørelsen nr. 753 af 2. december 26 om regnskabsaflaaggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Forsættes næste side: 2

12 DEN UAFHÆNGIGE (EKSTERNE) REVISORS BERETNING Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Musik og Ungdoms årsregnskab for. januar- 3. december 22 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af organisationen, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen nr. 753 af 2. december 26 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved ungdomsforbundets forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jævnfør revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsomrader undersøgt, om organisationen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmcessig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået foreningens rapportering i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte omrader er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 753 af 2. december 26. København, den 8. marts 23 FREJ REVISION AS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB STEEN GILFELT Registreret revisor, HD (R) FSR-Danske revisorer 3

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Resultatopgørelsen: Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning og i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 753 af 2. december 26 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt. lndtægtskriterium: Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter. Balancen: Anlægsaktiver Der er afsat depositum vedr. lejemålet. Tilgodehavender: Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet. Gældsforpligtelser i øvrigt: Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 4

14 RESULTATOPGØRELSE. JANUAR - 3. DECEMBER 22 Dansk Ungdoms Fællesråd, Driftstilskud Tilskud, 44 stk. i Folkeoplysningsloven Projektindtægter Kontingenter Andre indtægter Renteindtægter Indtægter Note 2 22 (kr.) Budget 22 (kr.) (tkr.) Aktivitets- og projektstøtte Internationalt arbejde Projekter: Ethno Danmark Formidling Imagine Klaverfestivaler KorProjekt Musikskoledage i Tivoli New Music Days Orkesterfestival Orkester Norden Orkester Workshop Medlemsservice Møde og rejseomkostninger Administration Husleje Sekretariat Løn og personaleomkostninger Tilgodehavende projekter Skyldige omkostninger Skyldig projektstøtte Renteudgifter Udgifter Årets resultat Antal godkendte medlemmer under 3 år Antal medlemmer i alt Antal kollektive medlemmer i alt

15 BALANCE 3. DECEMBER 22 AKTIVER Note 22 (kr.) 2 (tkr.) Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende projekter Undervisningsministeriet Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Egenkapital primo Årets resultat EGENKAPITAL Skyldige omkostninger Skyldig projektstøtte Kortfristet gæld GÆLD I ALT PASSIVER Note 22 (kr.) (tkr.)

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE/NOTER 3. DECEMBER 22 Årets resultat Øget tilgodehavende projekter Ændring i gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Øget depostitum Pengestrømme fra investeringsaktivitet ÆNDRING I LIKVIDER Likvider primo LIKVIDER ULTIMO Likvidt beredskab ultimo kan specificeres således: Kontant beholdninger Bankindestående Note 22 (kr.) (tkr.) NOTER. Projektindtægter Ethno Danmark, fonde og sponsor Ethno Danmark, Statens Kunstråd Ethno Danmark, deltagerbet & andet Formidling Imagine Denmark Klaverfestivaler Kor Projekt Musikskoledage i Tivoli, fonde Musikskoledage i Tivoli, deltagerbetaling Musikskoledage i Tivoli, kunstrådet Musikskoledage i Tivoli, diverse indtægter New Music Days Orkesterfestival Orkester Norden Orkester Workshop 2. Andre indtægter Administration, diverse projekter Lokaleleje Andre indtægter, Copydan (Ud af tangenten) 22 (kr.) Budget 22 (kr.) (tkr.) Aktivitetsstøtte Aktivitetsstøtte 22, lokal og enkeltmedlem Internationalt arbejde Kontingent JMI Rejser mm til internationale møder Ethnomøder

17 NOTER 5. Ethno Danmark Honorar, instruktører og lydtekniker Honorar, projektleder Logi/hotel for instruktører og personale Transport, instruktører/styregruppe Rejser/intern transport PR, plakater, flyers, foto m.v. Hjemmeside T-shirts Lokaleleje PA-anlæg, lydmand Honorar kok og fortæring Forsikring Forsikring rejsedeltager Transport deltagere og visum Lommepenge, deltagere fra ulande Koda-afgift Medlemskaber Ethno-møder, komitémøder int. Sekretariatsbistand Revision Resultat, sidste år Diverse Ethno Promote Højby 6. Formidling Leje/køb af udstyr Andre produktionsomkostninger Honorar instruktør Andet personale Persontransport Forplejning PR og marketing Diverse T-shirts 7. Imagine Denmark Udgifter i alt 22 (kr.) Budget 22 (kr.) (tkr.) Klaverfestivaler Udgifter i alt 9. Kor Projekt Projektleder og instruktører Nodemateriale Deltagergebyr Musikskoledage i Tivoli Videooptagelser til deltagere og YouTube Trykomkostninger, T-shirts Hjemmeside & Facebook Leje af koncertsal Repræsentation Administration Revision Porto Styregruppe, transport Forsikring Fortæring Transport af gear og leje Diverse. Musikskoledage i Tivoli Projektleder Fotograf Honorar, andre Honorar plakatkunstner Pressemedarbejder Annonce og marketing Trykning af plakat, program og badge Storskærme/videooptagelse Hjemmeside og webmaster Transport og leje af udstyr og lyd App Leje af scener/stole Merchandise Scenechefer, stagehands og arbejdsgruppe Repræsentation Sekretariat Porto Styregruppe Landsmøde Revision Nyanskaffelser Diverse Overskud overført fra tidligere år 22 (kr.) Budget 22 (kr.) (tkr.)

18 NOTER 22 (kr.) Budget 22 (kr.) 2 (tkr.). New Music Days Honorar, instruktør og leder Fotograf Honorar, projektleder Transportomkostninger Trykomkostninger Arbejdsgruppe Mødeaktivitet Markedsføring Sekretariat Revision Forsikring Porto Diverse Logi Fortæring 2. Orkesterfestival Honorar, projektleder Honorar andre Leje af koncertsal Leje af instrumenter m.v. Trykomkostninger T-shirts m.v. Markedsføring Fotograf og video Transport og kørsel Arbejdsgruppe Forplejning og café Projektudvikling Styregruppe Mødeaktivitet Koda Sekretariat Revision Forsikring Porto Diverse Blomster 22 (kr.) Budget 22 (kr.) 2 (tkr.) 3. Orkester Norden Honorar, udarbejdelse af rapport Rejse- og mødeomkostninger Sekretariatsbistand Revision Overført fra 2 Overskuddet bruges på møder i OrkesterWorkshop Honorar, projektleder Logi Kost Trykomkostninger, program og plakat Markedsføring Fotograf og video Transport og kørsel Sekretariat Revision Porto Diverse 5. Medlemsservice Hjemmeside Foreningshjælp og -kurser Trykomkostninger 6. Møde- og rejseomkostninger Generalsekretær, bestyrelse og arbejdsgrupper 8.83 Konsulenter Andre møder, herunder parkering 4.3 Landsmøde Husleje m.v. Husleje inkl. varme og el Rengøring Inventar

19 NOTER 8. Sekretariat Telefon Porto Servicekontrakter incl. leasing EDB DUF kontingent Andre kontingenter Gebyrer bank og giro Forsikringer Repræsentation og gaver Kontorartikler Afsat revision Revision, regulering tidl. år Sekretariat-/personaleomkostninger Kritiske revisorer 9. Løn og personaleomkostninger Løn incl. skattefri godtgørelser Pensionsindbetalinger Sociale bidrag 2. Tilgodehavende projekter Tilgodehavender vedr. Musikskoledage Tilgodehavender vedr. andre projekter 2. Skyldige omkostninger A-skat og AM-bidrag ATP og pension Hensat feriepengeforpligtelse Revision Andre skyldige poster 22. Skyldig projektstøtte Kunstrådet Højbystævnet Fondsstøtte modtaget vedr. 23 Ethno KorProjekt Musikskoledage i Tivoli Orkesterfestivalen, deltagerbetaling Diverse 22 (kr.) (tkr.) Supplerende oplysninger til regnskabet Bekendtgørelsen om regnskabsaflæggelse pgr. 3: Medlemsantallet for regnskabsåret 22 er opgjort til 4 kollektive medlemmer med deltagere. Der er endvidere registreret individuelle medlemmer under 3 år. Medlemstallet er korrigeret for medlemmer der er udmeldt i løbet af 22 og indeholder kun aktive medlemmer pr. 3/2 22. Ved regnskabsaflæggelsen er medlemsopgørelsen ikke endeligt færdigrevideret pr. 3. december 22. Bekendtgørelsen om regnskabsaflæggelse pgr. 5: Musik & Ungdom har modtaget driftstilskud fra DUF i form af et 2 årigt driftstilskud på årligt kr. 6.. Beløbet fremgår af resultatopgørelsen i årsregnskabet. Vi har ved vores revision kontrolleret at de udbetalte midler er anvendt i overenstemmelse med Musik & Ungdoms formålsparagraf. Vi har endvidere kontrolleret at de udbetalte midler er anvendt til aktiviteter rettet mod målgruppen unge under 3 år. 2

20 VEDTÆGTER 22. Navn: Organisationens navn er Musik & Ungdom. Musik & Ungdoms hjemsted er Københavns Kommune. Musik & Ungdom er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses des Musicales Internationale (JMI). 2. Formål: Musik & Ungdoms formål er:. At gøre en forskel gennem musik. 2. At være den landsdækkende vidensorganisation indenfor musiklivet som udvikler og gennemfører aktiviteter og projekter i samarbejde med musikinteresserede unge samt beslægtede foreninger og organisationer. 3. At inspirere og skabe mulighed for at unge inden for musiklivet kan udvikle og arrangere landsdækkende musikprojekter. 4. At aktivere unge til gennem musik at tage del i den demokratiske udvikling i samfundet. 5. At udøve folkeoplysningsvirksomhed. 3. Medlemskab: 3. Musik & Ungdom er en ungdomsorganisation, der sigter på musisk-aktive unge, primært under 3 år. 3.2 Som medlem kan optages enhver forening, institution eller enkelt person, med interesse og/ eller virke indenfor Musik & Ungdoms formål. 3.3 Medlemskab kan opnås både ved individuelt medlemskab og ved kollektivt (kategori og 2) medlemskab Et individuelt eller kollektivt medlemskab tegnes for et år ad gangen Individuelle medlemmer indmeldes via hjemmesiden og medlemskabet er gældende når kontingentet er indbetalt til Musik & Ungdom. Optagelse af kollektive medlemskaber afgøres, ved ansøgning herom, på et ordinært bestyrelsesmøde. Ved godkendelse til optagelse træder medlemskabet i kraft når det respektive kontingent er indbetalt til Musik & Ungdom. 3.4 Individuelle medlemmer er medlemmer som ikke indgår i kollektive medlemskaber. Dermed har individuelle medlemmer selvstændigt indmeldt sig i Musik og Ungdom Kollektiv medlemskategori består af: En medlemskreds hvoraf mindst personer er under 3 år og op til en samlet medlemsskare på personer (fx en forening, kor, orkester) For medlemmer under medlemskategori gælder det, at halvdelen af de dertilhørende bestyrelsesmedlemmer bør være under 3 år. Denne bestyrelse indkalder en gang årligt til årsmøde, hvor kontaktpersonen til Musik & Ungdom vælges Medlemmerne under medlemskategori skal have regelmæssige aktiviteter, selvstændige vedtægter, have en kontaktperson og indbetale kontingent til Musik & Ungdom Kollektiv medlemskategori 2 består af: En medlemskreds hvor der er flere end medlemmer der dermed indmeldes kollektivt, (fx institutioner, såsom musikskoler) Ved kollektiv medlemskategori 2, oplyses det ved indmelding om det er hele eller en del af elevgruppen der indmeldes samt hvor mange elever. 3.7 Det gælder for begge medlemskategorier for det kollektive medlemskab, at en kontaktperson til kommunikationen med Musik & Ungdom skal udpeges Indkaldelser til Musik og Ungdoms generalforsamling(er) samt den generelle kontakt foregår mellem Musik & Ungdom og denne kontaktperson. Kontaktpersonen har herved ansvaret for at videreformidle kontakten. 3.8 Udmeldelse af Musik & Ungdom skal ske skriftligt til Musik & Ungdoms sekretariat. 2

21 VEDTÆGTER 22 - FORTSAT 4. Organisation: Musik & Ungdom er en aktivitets- og projektorganisation med et videnscenter og kontaktnetværk for musiske projekter. Bestyrelsen kan efter behov oprette projektudvalg til at varetage det overordnede arbejde omkring de projekter der ønskes udført. Alle medlemmer kan fremsende ønsker om at starte musiske projekter, som vurderes at stemme overens med Musik & Ungdoms virke. 5. Landsmøde: 5. Musik & Ungdoms øverste myndighed er Landsmødet. 5.2 Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Til landsmødet indkaldes alle medlemmer. Herudover kan bestyrelsen invitere repræsentanter for det øvrige musikliv til at deltage i landsmødet. 5.3 Dagsordenen skal mindst indeholde:. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisor påtegning. 4. Handlingsplan 5. Indkomne forslag 6. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af de forskellige medlemskontingenter for det kommende år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (årligt) samt valg af formand (i lige år) 8. Valg af revisorer. 9. Evt. 5.4 Landsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Et individuelt medlem er stemmeberettiget med én stemme Kollektive medlemmer under kategori er stemmeberettiget med én stemme for hver tiende medlemmer af det respektive kolletive medlemskab Kollektive medlemmer under kategori 2 er stemmeberettiget med én stemme pr. hundrede medlemmer. 5.5 Formandens valgperiode er to år. Formanden vælges på lige årstal. Resten af bestyrelsen har en valgperiode på et år. 5.6 Indkaldelse til Landsmødet skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 6 ugers varsel og med angivelse af dagsorden samt tilmeldingsprocedure. Tilmeldte medlemmer modtager en endelig dagsorden samt revideret regnskab. 5.7 Forslag der ønskes behandlet på landsmødet skal indsendes til sekretariatet og være dette i hænde senest 3 uger før Landsmødets afholdelse. 5.8 Forslag til formandskandidater, fra hvilke der skal ligge tilsagn, kan i lige år indsendes til sekretariatet og skal være dette i hænde senest tre uger før Landsmødets afholdelse. 5.9 Musik & Ungdoms formand kan til enhver tid og med mindst 4 dages varsel indkalde til ekstraordinært Landsmøde. Formanden skal med mindst 4 dages varsel og senest 6 uger efter anmodning indkalde til et sådant, hvis mindst /5 af medlemmerne fremsætter et motiveret, skriftligt krav herom til formanden. 6. Bestyrelse: 6. Bestyrelsen for Musik & Ungdom består af: Den på Landsmødet i lige år valgte formand samt yderligere ti bestyrelsesmedlemmer. 6.2 Bestyrelsens medlemmer, bortset fra formanden, udpeges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Det normale alderskriterium på under 3 år bør så vidt muligt følges Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 medlemmer, som dog ikke har stemmeret ved bestyrelsesmøder. Ved indsupplering bør Musik & Ungdoms normale alderskriterium så vidt muligt følges. 22

22 VEDTÆGTER 22 - FORTSAT 6.3 Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to medlemmer, som dog ikke har stemmeret ved bestyrelsesmøder. Ved indsupplering bør Musik & Ungdoms normale alderskriterium så vidt muligt følges Årsregnskabet underskrives af samtlige stemmeberettiget medlemmer af bestyrelsen. 6.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en hhv. første og anden næstformand, hvoraf mindst én bør være under 3 år. 6.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 6.6 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til at varetage organisationens daglige virke Forretningsudvalget består af formand og to næstformænd Organisationens daglige leder deltager normalt i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder. 6.7 Bestyrelsen ansætter og afskediger organisationens daglige leder. 6.8 Bestyrelsen kan uddele økonomisk og projektmæssig kompetence og ansvar til de under 4 omtalte projektudvalg. 7. Retlige forpligtelser: 7. Til retligt at forpligte Musik & Ungdom udkræves underskrift af tre bestyrelses-medlemmer, der alle skal være myndige, idet den ene af disse skal være enten formanden eller en af næstformændene. 7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. 7.3 Musik & Ungdom hæfter alene med sin formue. 7.4 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Musik & Ungdoms forpligtelser. 8. Sekretariat: Musik & Ungdom administreres af sekretariatet med den af bestyrelsen ansatte daglige leder som sekretariatsleder. 9. Regnskab: 9.. Musik & Ungdoms regnskabsår er kalenderåret Umiddelbart efter regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter Musik & Ungdoms regnskaber revideres af de på landsmødet valgte revisorer og af den af bestyrelsen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.. Eksklusivbestemmelser:. Kollektive og individuelle medlemmer kan ekskluderes, såfremt der arbejdes i modstrid med Musik & Ungdoms formål eller der optrædes illoyalt..2 Eksklusionen kan finde sted ved en enstemmig beslutning i bestyrelsen eller ved en beslutning ved Landsmødet med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.. Vedtægtsændringer og opløsninger:. Forslag til ændringer i disse vedtægter skal angives i Landsmødets dagsorden og vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer..2 Forslag om opløsning af Musik & Ungdom skal angives i ordinær eller ekstraordinær Landsmødes dagsorden og skal vedtages på to på hinanden følgende Landsmøder med mindst 3/4 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmers stemmer..3 I tilfælde af opløsning skal Musik & Ungdoms eventuelle formue, efter Landsmødets nærmere bestemmelser og med kulturministeriets og undervisningsministeriets godkendelser, anvendes til fremme af formål, der er slægtet med organisationen. 23

23 VEDTÆGTER 22 - FORTSAT 2. Eksklusivbestemmelser: 2. En lokalafdeling og dens tilhørende medlemmer kan ekskluderes, såfremt den arbejder i modstrid med Musik & Ungdoms formål eller optræder illoyalt. 2.2 Direkte medlemmer kan ekskluderes, såfremt de arbejder i modstrid med Musik & Ungdoms formål eller optræder illoyalt. 2.2 Eksklusionen kan finde sted ved en enstemmig beslutning i hovedbestyrelsen eller ved en beslutning ved Landsmødet med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Musik & Ungdom skal angives i Landsmødets dagsorden og vedtages med mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmers stemmer. 3.3 I tilfælde af opløsning skal Musik & Ungdoms eventuelle formue, efter Landsmødets nærmere bestemmelser og med kulturministeriets og undervisningsministeriets godkendelser, anvendes til fremme af formål, der er slægtet med organisationen. København, marts Vedtægtsændringer og opløs ninger: 3. Forslag til ændringer i disse vedtægter skal angives i Landsmødets dagsorden og vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. 3.2 Forslag om opløsning af 24

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011 CVR. nr. 11650384 Årsregnskabet for 2011 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vinterbad Bryggen UDKAST AF Isafjordsgade 12, 2300 København S CVR-nr Årsrapport for 2015/2016

Vinterbad Bryggen UDKAST AF Isafjordsgade 12, 2300 København S CVR-nr Årsrapport for 2015/2016 AF 12-04-2016 Vinterbad Bryggen Isafjordsgade 12, 2300 København S CVR-nr. 33 92 79 08 Årsrapport for 2015/2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår Lejre Kabelnet Årsrapport 2015 9. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. februar 2016 Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisors påtegning

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Grundejerforeningen Ørbækhave c/o Steen Vestergaard, Giersingvænget 14, 5220 Odense SØ Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 CENSUSs t at s aut or i s er etr ev i s i ons ak t i es el s k abermedl em

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Geo Danmark. - det fælles datagrundlag. Årsrapport. for. GeoDanmark

Geo Danmark. - det fælles datagrundlag. Årsrapport. for. GeoDanmark Geo Danmark - det fælles datagrundlag Årsrapport 2015 for GeoDanmark Indhold side Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 3-4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 4. april 2016 Dirigent CVR-nr. 36 10 47 67 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt

Læs mere