NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015. Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015 Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn Tirsdag den 3. marts flytter to af Kvindeafdelingens sengeafsnit permanent ind på Patienthotellet ved RH Viborg. Samtidig skifter Kvindeafdelingen navn til Kvindesygdomme og Fødsler og overgår dermed som den første afdeling på HE Midt til Region Midtjyllands nye borgervenlige navne. Kvindeafdelingen vil fremover være kendt som Kvindesygdomme og Fødsler, ligesom også en række af afdelingens afsnit skifter navne. På Patienthotellet bliver Y07 Sengeafsnit for Kvindesygdomme og Sengeafsnit for Barslende således samlet til ét sengeafsnit under navnet Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende. Med flytningen har RH Viborg nu taget hul på den omfattende rokade, som skal få ombygning og udvidelse af hospitalet til at gå op med en hverdag med fuld drift. Kvindeafdelingen er den første afdeling på HE Midt, der skifter til de nye borgervenlige navne, som Region Midtjylland har besluttet at indføre på alle regionens hospitaler. På HE Midt indføres de nye navne løbende over de kommende år. Læs mere om Kvindeafdelingens flytning og navneskifte her. Nye intelligente senge på HE Midt HE Midt har netop rullet de første 33 intelligente senge ud på udvalgte afdelinger på de fire matrikler. Sengene kan rejses op i en lodret siddeposition, så patienten kan stige ud af sengen i fodenden. Desuden kan sengene vippes op til 10 grader til hver side, hvilket gør det lettere at flytte, vende og vaske patienterne. Sengene kan også indstilles, så de automatisk vipper fra side til side og kan på den måde trykaflaste og forebygge tryksår. - Vi er rigtig glade for de nye senge her i Hammel. De fungerer rigtig godt, men man skal dog lige sikre, at de forskellige vagthold kan betjene dem, da de har hele tre fjernbetjeninger. Sengene kan nogle ting, som de andre senge ikke kan, og det giver rigtig god mening med de nye funktioner, der automatisk kan ændre sengens position på nye måder. Så vi har fået et meget positivt indtryk af de intelligente senge, siger Foto: KR Birgit Haahr Olsen, afdelingssygeplejerske på Kognitiv Klinik på RH Hammel Neurocenter. Der har været fokus på følgende i udviklingen af sengen: Patientens sikkerhed, komfort og selvhjulpenhed Personalets sikkerhed, arbejdsmiljø og effektivitet Infrastruktur og kommunikation i sundhedssystemet i dag og fremadrettet. Sengene er gjort klar til at få eftermonteret forskellige former for censorer og andet digitalt udstyr. Eksempelvis et system, der kan overvåge patienten uden at forstyrre vedkommende, og en vægt, der kan veje en bevidstløs person i sengen. side 1 / 5

2 Betalingsparkering på RH Silkeborg fra 1. april Det nye p-hus på RH Silkeborg åbner 1. april. Fra samme dato indføres der betalingsparkering på alle hospitalets parkeringspladser - både i og uden for p-huset. Som ansat får man tre muligheder for at betale: Pr. parkering i en betalingsautomat: Pris 10 kroner pr. time eller 61 kroner pr. dag. Ansatte fra andre matrikler kan få refunderet udgifterne til parkering, når de er på tjenesterejse til RH Silkeborg. Pr. måned med et parkeringskort, man selv printer fra en medarbejderportal på intranettet: Pris 152,50 kroner pr. måned. Kortet er ikke personligt, så ansatte kan gå sammen om at dele et parkeringskort, så længe det ikke kopieres. Pr. måned med en bruttolønsordning med skattefordel: Pris 152,50 kroner pr. måned før skat. Nettobetalingen afhænger af den ansattes trækprocent. Normalt indgås bruttolønsordninger for 12 måneder ad gangen, men ønsker man at benytte sig af ordningen fra 1. april 2015, binder man sig frem til 31. december Som ved andre bruttolønsordninger kan man kun komme ud af aftalen før tid, hvis man fratræder sit job. I 2015 kan bruttolønsordningen kun udnyttes af ansatte, som er ansat senest 1. marts 2015, og som ikke har aftalt fratrædelse i løbet af Ansatte, som kan gøre brug af bruttolønsordningen, får brev fra HR med nærmere information. Kontrolgebyret er 598,50 kroner, hvis man parkerer uden at betale. Information om betalingsparkering og svar på ofte stillede spørgsmål kommer på intranettet. Betalingsparkering blev drøftet på et møde i HE Midts hovedmed-udvalg 16. februar. Referatet foreligger endnu ikke, men på intranettet er der en kort orientering om de vigtigste punkter på dagsordenen og link til dagsordenen med bilag. Ros til HE Midt fra national projektleder for Sikkert Patientflow Der var ros og opmuntring til arbejdet med Sikkert Patientflow på HE Midt. Sådan skriver HE Midts projektleder Jette Maria Bjærge om besøget den 2. februar 2015 af den nationale projektleder, overlæge, ph.d. Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor HE Midts aktiviteter omkring patientflow blev drøftet. - Drøftelserne understregede vigtigheden af en fokuseret ledelsesopbakning og især styregruppens fælles ejerskab til projektet og de aktiviteter, der leder frem mod målene. HE Midts mål er fine, men vi skal formentlig reducere lidt og samtidig konkretisere dem, så de bliver mere målbare, og så kan vi med Flowkoordinator Birthe Jensen fra fordel lave flere test i mindre skala. Endelig skal vi huske, at data er til forbedringer - ikke benchmarking, skriver Jette Maria Bjærge efter besøget. om overblikket via Cetrea-tavlerne på Akutafdelingen forklarer Louise Rabøl Læs Jette Maria Bjærges indlæg på intranettet. Akutafsnit 2. De økonomiske rammer er sat for regionens besparelser Frem til 2019 skal Region Midtjylland skære cirka 660 millioner kroner af budgettet, og nu er der sat et overordnet rammebeløb for hvert af de otte udpegede spareområder: Akutområdet millioner kroner, Planlagte patientforløb millioner kroner, Praksisområdet - 30 millioner kroner, Psykiatrien - 45 millioner kroner, Klinisk service - 60 millioner kroner, Ikke-kliniske områder millioner kroner, Medicin - 25 millioner kroner og Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling millioner kroner. (Se i øvrigt oversigt til højre). Arbejdet med at udarbejde et samlet sparekatalog, som kan være klar til at sende ud til høring i blandt andet hovedmed-udvalg i midten af april, er så småt gået i gang. På HE Midt mødes hovedmed-udvalget (HMU) igen den 6. maj, så HMU kan drøfte høringssvar fra HE Midt til spareplanen. Høringsperioden udløber den 8. maj. De otte spareområder har hver et kommissorium, en styregruppe, formand og altså også et konkret økonomisk mål. Det er muligt at læse kommissorierne, se gruppesammensætning med videre på Region Midtjyllands hjemmeside: De otte sparetemaer: Akutområdet (110 mio. kr.) Planlagte patientforløb (100 mio. kr.) Praksisområdet (30 mio. kr.) Psykiatrien (45 mio. kr.) Klinisk service (60 mio. kr.) Ikke-kliniske områder (225 mio. kr.) Medicin (25 mio. kr.) Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling (100 mio. kr.) side 2 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015

3 Hammel Neurocenter bidrager til landets første kandidatlinje i rehabilitering Fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige professionsbachelorer får til sommer et nyt uddannelsestilbud, når Aarhus Universitet opretter en ny linje i rehabilitering på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Rehabiliteringslinjen skal klæde de studerende på til at påtage sig udviklings-, forsknings- og undervisningsopgaver inden for rehabilitering i både den private og den offentlige sektor. Forskningsansvarlig fysioterapeut Hanne Pallesen fra RH Hammel Neurocenters forskningsenhed har deltaget i planlægningen og beskrivelsen af den nye uddannelseslinje, hvor MarselisborgCentret (Dansk center for rehabilitering, Hanne Pallesen. forskning og udvikling) står for to kursusforløb på andet semester i tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering. Hammel Neurocenter står for ét kursusforløb i neurorehabilitering på tredje semester. Hvert kursusforløb svarer for den studerende til en arbejdsbelastning på 10 ECTS-point. - Hammel Neurocenter har en stor forskningsenhed med mange postdocs og ph.d.-studerende. I undervisningssammenhæng udgør de en stor kapacitet, som det er oplagt at bruge på den nye kandidatlinje. Studiet er meget praksisnært, og de studerende vil komme på studiebesøg på Hammel Neurocenter - men ikke i egentlige praktikophold, fortæller Hanne Pallesen. Se pressemeddelelse fra Aarhus Universitet om den nye kandidatlinje i rehabilitering. Aarhus Universitets sundhedsfaglige kandidatuddannelse er en to-årig akademisk overbygning på en sundhedsfaglig uddannelse som professionsbachelor. Erfaren leder til topjob på Hammel Neurocenter HE Midt har ansat Mette Schrøder i stillingen som ledende terapeut i centerledelsen for RH Hammel Neurocenter (RHN). Mette Schrøder, som er 57 år, kommer fra en stilling i Viborg Kommune, hvor hun er leder for Handicapområdet. Hun tiltræder sit nye job i Hammel 1. april og afløser Lis Kleinstrup, der netop er gået på pension. Som ledende terapeut skal Mette Schrøder indgå i centerledelsen for RHN i tæt samarbejde med ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen og oversygeplejerske Vibeke Prenter. Ledelsesmæssigt omfatter RHN også neurorehabiliteringsfunktionen på RH Skive med sammenlagt 750 medarbejdere, hvoraf 200 er fysio- eller ergoterapeuter. Mette Schrøder er selv uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro i Hun valgte hurtigt ledelsesvejen og fik sit første lederjob i I 2001 engagerede hun sig i Mette Schrøder. fagpolitisk arbejde i Ergoterapeutforeningen - først som regionssekretær og senere som regionsformand i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Her var hun i otte år leder for 250 tillidsrepræsentanter og sekretariatsleder og formand for regionsbestyrelsen. I 2011 skiftede Mette Schrøder til Viborg Kommune for at blive leder for Handicap Specialiserede Botilbud. Siden 2013 har hun haft sin nuværende stilling som leder for Handicapområdet. Læs mere om Mette Schrøder på HE Midts hjemmeside. HE Midt fintuner brugen af MidtEPJ HE Midt kan udnytte Region Midtjyllands elektroniske patientjournal MidtEPJ endnu bedre, end det sker i dag. Det vurderer Sundheds-It, som derfor lægger an til en systematisk gennemgang af hver enkelt afdelings/centers brug af MidtEPJ. Målet er, at HE Midt bliver bedre til at udnytte MidtEPJ s eksisterende funktionaliteter for at effektivisere driften i dagligdagen, for at skabe bedre grundlag for kvalitetsudvikling og for at øge patientsikkerheden. Det handler blandt andet om at dokumentere ensartet og at undgå dobbeltdokumentation. Fordelene er, at det bliver lettere og hurtigere at få overblik over patienterne, og at dataudtræk til kvalitetsudvikling bliver mere retvisende. Med en bedre udnyttelse af MidtEPJ venter Sundheds-It også, at det bliver lettere at modtage patienter fra andre afdelinger, og at antallet af utilsigtede hændelser kan reduceres. Gennemgangen strækker sig over cirka fire uger for alle afdelinger/centre og tilrettelægges i samarbejde mellem sundheds-it-konsulenten og afdelingens/centrets ledelse og EPJ-nøglepersoner. Gennemgangen kan eksempelvis tage afsæt i journalgennemgange og studiebesøg. EPJ-nøglepersonerne er vigtige i processen, for de får ansvaret for at videreformidle resultaterne af gennemgangen til kollegerne og sikre, at nødvendige ændringer gennemføres. Runden begynder 1. marts med anæstesi- og operationsafsnittene i Viborg og Silkeborg og fortsætter i resten af side 3 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015

4 Pollensæson 2015 er i gang - og jyske pollenallergikere kan hente tidstro pollental fra Viborg Den vestdanske pollenfælde, som står på taget af RH Viborg, er rekordtidligt i funktion i år. Klinisk Biokemisk Afdelings bioanalytikere har siden 13. februar kunnet melde om pollen i luften fra el og hassel - et sikkert tegn på, at foråret er på vej. Den særlige opgave med at samle pollen i luften har de viborgensiske bioanalytikere påtaget sig som led i et samarbejde med Astma-Allergi Danmark og Viborg Kommune. Resultaterne af samarbejdet synliggøres hver dag som Dagens Pollental fra Vest. Pollentællingen udføres ved hjælp af et fjernstyret mikroskop. Det sker hver dag ved 13-tiden, når en bioanalytiker i Viborg har tømt pollenfælden og lagt dagens høst under mikroskopet. Via en internetforbindelse kan pollentællere hos Astma-Allergi Danmark i København fjernbetjene mikroskopet. - Vi satte det fjernstyrede mikroskop i drift, da pollensæsonen var på sit højeste sidste år. Det har vist sig at være en fantastisk landvinding. Tidligere måtte vi sende pollenhøsten til København med post, så derfor var Dagens Pollental fra Viborg/Vest faktisk gårsdagens pollental. Nu er Dagens Pollental fra Vest lige så friske som Dagens Pollental fra Øst. Og det har altså virkelig stor betydning for de vestdanske pollenallergikere, der har fået et langt bedre redskab til at sætte ind i tide med forebyggende medicin, så de kan reducere eller måske helt undgå allergiske reaktioner, vurderer afdelingsbioanalytiker Lisbeth Søttrup fra Klinisk Biokemisk Afdeling. Læs mere på HE Midts hjemmeside. En million kroner til forskning på HE Midt Forskningsaktive ansatte på HE Midt kan nu søge om økonomisk støtte fra hospitalsenhedens forskningspulje til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Fonden støtter forskningsprojekter, som er forankret på HE Midt - uanset forskningsmetode. Støtten kan gå til konkrete projekter, herunder løn, apparatur, driftsudgifter, publicering og konsulentbistand. Der kan også bevilges frikøb til skrivning af protokol. Forskningspuljen uddeler cirka en million kroner i Ansøgningsfristen er 15. april klokken Se hele opslaget, ansøgningsskema og retningslinjer for uddeling her. Klik med omtanke Uden omtanke - ingen informationssikkerhed. Derfor er ordet omtanke centralt i en kampagne, som Region Midtjylland gennemfører fra næste uge og frem til 1. april med det formål at skærpe medarbejdernes viden om og opmærksomhed på informationssikkerhed. For informationssikkerhed er ikke alene et teknisk anliggende - menneskelige faktorer har også stor betydning. Kampagnen tager bredt fat om informationssikkerhed i forhold til at beskytte patienternes og borgernes integritet regionens it-systemer mod nedbrud, datafejl og ulovlig indtrængen medarbejderne, så de ikke utilsigtet kommer til at overtræde love og retningslinjer. Som led i kampagnen modtager alle medarbejdere tre e-lektioner i deres . Desuden er der produceret fire små film, som publiceres via regionens nyhedsbrev MidtNyt. Kampagnens budskaber spredes herudover på plakater og postkort - via blogindlæg og artikler. Centralt for kampagnen bliver et særligt site på koncern-intra. En knap på forsiden af HE Midts intranet vil linke til kampagnesitet med et enkelt klik. HE Midt har udpeget konsulent Kirsten Hall fra Sundheds-It og projektleder Lene Sveistrup Bengtsson fra Kvalitet som ambassadører og lokalt bindeled til kampagnens ledelse. side 4 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015

5 Specialeplan på nettet Arbejdet med Sundhedsstyrelsens nye specialeplan er godt i gang. Nu bliver de mange ender samlet på Region Midtjyllands hjemmeside, så alle kan følge med i arbejdet. På grund af den store interesse for specialeplanen har regionen valgt at være så åben om processen som muligt. Derfor er hjemmesiden nu etableret, og den vil løbende blive opdateret med information, som processen skrider frem. Arbejdet med specialeplanen forventes først at være helt færdigt i slutningen af Læs mere om specialeplanen. Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15 Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 5 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Det er med stor glæde, at vi i denne uge kan imødekomme det påtrængende behov for flere p-pladser på RH

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi

Læs mere

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr. 02 24. januar 2013 side 4

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012 Central rolle inden for logistik og transport Hospitalsenhed Midt er blevet betroet en central rolle i Region Midtjyllands arbejde med at omorganisere

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013. Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013. Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013 Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni 3. juni bliver en mærkedag for Hospitalsenhed Midt og for Region Midtjylland. Umiddelbart efter døgnets begyndelse

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne NYHEDS BREVET mıdtnyt Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne side 2 Stram økonomi i budget 2015 side 4 Budget 2015 ingen plads til begejstring Regionen rundt Nr. 16 18. september 2014 side

Læs mere

- digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum. Indsats for udsatte børn. Hjerneskader. Digital post

- digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum. Indsats for udsatte børn. Hjerneskader. Digital post - digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum Indsats for udsatte børn Hjerneskader Digital post forum nr. 2 / MARTS 2013 Forum / KORT NYT Kommune-ekspressen klar til start Af Grethe

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere