KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S"

Transkript

1 Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal Helårsforventningerne til 2012 fastholdes uændret. 1. kvartal 2012 er præget af fremgang på Søndagsavisen Koncernens omsætning udgør 286,1 mio. kr., svarende til en fremgang på 1,6% sammenlignet med sidste år. Udviklingen skyldes en stigning på Søndagsavisen og inden for onlineaktiviteterne. Omsætningen i FK Distribution er faldet moderat som følge af prispres og lavere mængder i markedet. Resultat af primær drift (EBIT) er realiseret med 33,4 mio. kr. mod 31,5 mio. kr. i Overskudsgraden i 1. kvartal 2012 udgør 11,7% mod 11,2% sidste år. Resultatfremgangen tilskrives primært bedre resultater i Søndagsavisen, MatchWork og Lokalia.dk sammenlignet med sidste år. North Media har som led i styrkelsen af forretningsgrundlaget for onlineaktiviteter tilkøbt internettjenesterne Byggestart A/S og HentTilbud ApS i henholdsvis januar og marts Endvidere har koncernen i februar købt en minoritetsejerandel i econscribi International ApS, som udvikler og sælger en e-rekrutteringsløsning. Ofir er eneforhandler af produktet i Danmark. Der er i 1. kvartal 2012 udbetalt udbytte på i alt 60 mio. kr. På balancedatoen udgør koncernens kontantbeholdninger herefter 62,8 mio. kr., hvortil kommer beholdning af aktier og obligationer for 156,6 mio. kr. Realkreditgæld udgør 171 mio. kr. Koncernens nettorentebærende likviditetsindestående inklusive værdipapirer udgjorde således 48,4 mio. kr. Forventninger til 2012 fastholdes uændret North Media imødeser skærpede markedsvilkår for FK Distribution i de kommende kvartaler, hvilket som forudset vil præge resultaterne i de kommende kvartaler. I 2012 forventes koncernens nettoomsætning uændret at udgøre mio. kr. Årets resultat af primær drift (EBIT) forventes ligeledes fortsat at andrage mio. kr. Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh, telefon Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 1 af 7

2 NORTH MEDIA FORTSÆTTER STYRKELSEN AF SIN FORRETNING Aktiviteterne i selskaberne under North Media-koncernen har i 1. kvartal 2012 udviklet sig som forventet. Trods vanskelige markeder har koncernen beskyttet og udbygget markedspositioner inden for printaktiviteterne dels gennem produktudvikling, dels ved at skærpe konkurrenceevnen via høj effektivitet og omkostningskontrol. I onlineaktiviteterne udvikler implementeringen af Ofirs nye strategi sig positivt. Det forventes, at det betydelige arbejde med at repositionere og markedsføre det nye Ofir vil afspejle sig i fremgang fra og med anden halvdel af Derudover er koncernen, som annonceret i årsrapporten for 2011 ved at udrulle en ny fælles onlinevision mod inden for udvalgte onlineområder at gøre North Media til Danmarks førende afsætningskanal mellem udbydere af varer og services og den private køber/forbruger. De første skridt i eksekveringen af den nye vision er taget gennem opkøbene af Byggestart.dk og HentTilbud.dk, som formidler byggeopgaver og tilbud imellem håndværkere og private bygherrer. Adm. Direktør Lars Nymann Andersen udtaler: Resultatmæssigt har vi i 1. kvartal 2012 leveret på niveau med sidste år, hvilket er som budgetteret. Men vi står overfor en svær periode, specielt i distributionsforretningen, hvor vi ved, at der i den resterende del af året vil opstå pres på indtjeningen. For at realisere de strategiske og finansielle mål for koncernens forretningsområder i 2012, kræves derfor et vedvarende fokus. Vi skal eksekvere de forretningsudviklingsmæssige tiltag, vi har igangsat og løbende tilsikre omkostningstilbageholdenhed, hvor det er muligt. REGNSKABSUDVIKLING Vanskelige markedsforhold på distributionsmarkedet reducerer som forventet omsætningsvæksten øvrige aktiviteter fortsætter fremdriften North Medias omsætning udgør i 1. kvartal ,1 mio. kr. mod 281,6 mio. kr. sidste år. Stigningen på 1,6% kan væsentligst henføres til primært Søndagsavisen, som med en vækst på 27%, fortsætter de seneste kvartalers høje vækst i et faldende marked. FK Distributions omsætning faldt derimod moderat. Printaktiviteternes omsætning i 1. kvartal 2012 er positivt påvirket af, at påskekampagnerne i 2012 blev udført i marts, mens de i 2011 lå i april. Samlet set er printaktiviteternes omsætningsudvikling neutral. Udviklingen afspejler de skærpede afsætningsvilkår i FK Distribution, som vil tage yderligere til i styrke de kommende kvartaler. Omvendt fortsætter Søndagsavisen med at tage markedsandele på tekstannoncemarkedet. Onlineaktiviteterne øger omsætningen med 24%, hvoraf halvdelen af væksten kommer fra opkøbene af Byggestart.dk i januar og HentTilbud.dk i marts. Resultatstigning som følge af bedre performance på Søndagsavisen og i Online Koncernens resultat af primær drift (EBIT) er i 1. kvartal 2012 øget moderat til 33,4 mio. kr. fra 31,5 mio. kr. sidste år. Udviklingen er som forventet, og skyldes nedbringelse af tab i online og en mindre resultatforbedring i print. Ikke-fordelte omkostninger bestående af koncernrelaterede aktiviteter, der ikke fordeles til driftsaktiviteterne, udgør 2,4 mio. kr. mod en indtægt på 0,4 mio. kr. sidste år. Koncernens overskudsgrad er dermed øget til 11,7% fra 11,2%, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 2 af 7

3 Resultatet af primær drift for printaktiviteterne er øget med ca. 6% til 43,6 mio. kr., primært som konsekvens af en fortsat resultatforbedring i Søndagsavisen, hvilket øger overskudsgraden til 16,4% sammenlignet med 15,5% sidste år. På resultatsiden er tabet i online nedbragt fra 9,9 mio. kr. sidste år til 7,8 mio. kr. i år. Det skyldes blandt andet nedlukningen af Lokalia.dk og restrukturering af Matchwork i 2011, men også en underliggende positiv resultatudvikling i BoligPortal.dk. Der investeres fortsat i massiv markedsføring i Ofir, hvilket som ventet påvirker resultatet negativt. Positivt nettorentebærende indestående sikrer høj finansiel manøvredygtighed I marts måned blev der udbetalt et udbytte på 3 kr./aktie svarende til 60 mio. kr. I løbet af den 4-årige periode fra 2009 til 2012 har North Media udbetalt i alt 26 kr. per aktie i udbytte og vederlag til aktionærerne. Pr. 31. marts 2012 var koncernens nettorentebærende indestående på 48,4 mio. kr. bestående af likvider, obligationer og aktier for i alt 219,4 mio. kr. og realkreditbelåning af koncernens ejendomme for i alt 171 mio. kr. Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 3 af 7

4 Koncernens kapitalstruktur målrettes også fremadrettet efter både at give mulighed for at investere i forretningsudvikling samt at sikre aktionærerne et højt direkte afkast. Nettoomsætning 1. kvt. ÅTD 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året DKK mio Print 265,3 264,8 265,3 327,3 258,5 296,5 264, ,1 Indeks ifht. samme periode forrige år 100,2 107,7 100,2 108,5 103,8 108,6 107,7 107,3 Online 20,8 16,8 20,8 14,4 17,1 16,2 16,8 64,5 Indeks ifht. samme periode forrige år 123,8 86,6 123,8 91,7 104,3 91,5 86,6 93,2 Koncernens nettoomsætning i alt 286,1 281,6 286,1 341,7 275,6 312,7 281, ,6 Indeks ifht. samme periode forrige år 101,6 106,2 101,6 107,7 103,8 107,5 106,2 106,4 EBIT før særlige poster 1. kvt. ÅTD 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året DKK mio Print 43,6 41,0 43,6 72,0 41,3 61,6 41,0 215,9 Overskudsgrad 16,4% 15,5% 16,4% 22,0% 16,0% 20,8% 15,5% 18,8% Online -7,8-9,9-7,8-12,2-14,5-14,0-9,9-50,6 Overskudsgrad -37,5% -58,9% -37,5% -84,7% -84,8% -86,4% -58,9% -78,4% Ikke fordelte omkostninger -2,4 0,4-2,4-1,8 0,9 1,7 0,4 1,2 Koncernens EBIT, fortsættende aktiviteter 33,4 31,5 33,4 58,0 27,7 49,3 31,5 166,5 Overskudsgrad 11,7% 11,2% 11,7% 17,0% 10,1% 15,8% 11,2% 13,7% Ophørte aktiviteter, trykkeri 0,0-0,6 0,0-0,7-0,4-0,6-0,6-2,3 Koncernens EBIT, i alt 33,4 30,9 33,4 57,3 27,3 48,7 30,9 164,2 FORRETNINGSAKTIVITETER Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne i FK Distribution, Bekey samt aviserne Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland, mens onlinesegmentet udgøres af Ofir.dk, BoligPortal.dk, Bostadsportal.se, Søndagsavisen.dk, MinReklame.dk, Byggestart.dk, HentTilbud.dk samt Matchwork.com. FK Distribution havde et godt 1. kvartal, men udsigt til skærpelse af markedsvilkårene Aktivitetsniveauet i FK Distribution har i 1. kvartal 2012 været moderat lavere end i samme kvartal sidste år. Mængden af tryksager i markedet har været lavere, ligesom øget priskonkurrence har lagt pres på priserne. Omsætningen i 1. kvartal 2012 påvirkes dog positivt af, at påskekampagnerne i 2012 ligger i marts, mens de lå i april i Konkurrence- og markedssituationen er således skærpet, og ledelsen forventer, at tiltagende prispres og en yderligere reduktion i mængden vil påvirke FK Distributions omsætning og indtjening negativt i Forretningsudvikling og optimering som konkurrenceparameter De vanskelige markedsbetingelser til trods, har FK Distribution opretholdt sin markedsandel i 1. kvartal Det skyldes dels fornyelsen af en række vigtige kontrakter med nøglekunder i 2011, dels en række mindre nye aftaler med kunder fra sektorer, som ikke tidligere har benyttet mediet. Begge dele kan til- Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 4 af 7

5 skrives FK Distributions fokus på og evne til at øge kvaliteten, opnå høj produktivitet og effektivitet, hvilket på betydelig vis har styrket konkurrenceevnen de seneste år. Uafklaret politisk agenda Der er ikke i 1. kvartal 2012 skabt yderligere klarhed over, om og hvordan nye politiske tiltag som f.eks. indførelsen af en reklameskat eller ja-tak ordning vil påvirke markedet for omdeling af uadresserede tryksager. FK Distribution fortsætter vedvarende med at påvirke processen gennem tilvejebringelse af faktuelle data til brug for de politiske beslutningstagere. Bekey fortsætter montering af elektroniske nøgler i dørenheder og oplever stigende interesse for systemet Den succesfulde videreudvikling og gradvise udrulning af Bekey-nøglesystemet i 2011 har i 1. kvartal 2012 givet anledning til en styrkelse af salgspipelinen med udbringningsfirmaer og ejendomsselskaber. Systemet er på balancedagen monteret i over ejendomme i København, og ved udgangen af året forventes Bekey s enhed at være installeret på mere end opgangsdøre. Den kommercielle lancering accelereres i 2. halvår af Samlet set forventes derfor et større underskud i Bekey-aktiviteten i 2012 i forhold til Søndagsavisen øger markedsandel og styrker indtjeningsevnen Søndagsavisens fremgang på det vigtige tekstmarked fortsætter med uformindsket styrke i 1. kvartal Sammenlignet med første kvartal sidste år, er omsætningen på tekstannoncer i % højere, mens det skønnes, at det overordnede marked i samme periode er faldet. En stigning i markedsandelen er den væsentligste årsag til væksten, men også nogle Påskekampagner, der i 2012 lå i marts og i 2011 i april påvirker positivt i 1. kvartal. Markedet for trykte jobannoncer er fortsat kraftigt underdrejet, og Søndagsavisens omsætning på dette forretningsområde har i 1. kvartal 2012 været lavere end i samme periode sidste år. Da jobomsætningen efterhånden udgør en meget lille del af avisens omsætning, har denne nedgang imidlertid kun marginal betydning for resultatet. Vejen mod profitabilitet følges Samtidig med styrkelsen af aktivitetsgrundlaget har Søndagsavisens løbende fokus på at tilpasse omkostningsstrukturen og øge effektiviteten medført, at driftsresultatet er blevet forbedret i starten af 2012 sammenlignet med året før. Udviklingen i 1. kvartal 2012 bekræfter således ledelsens strategiske fokus, og understøtter målsætningen om, at Søndagsavisen er profitabel på koncernniveau i første kvartal God modtagelse af nye redaktionelle tiltag Søndagsavisen har i starten af 2012 introduceret en række nye redaktionelle tiltag. Tiltagene indebærer større opmærksomhed på forhold som privat- og boligøkonomi og familieforhold. Både læsere og annoncører har taget godt imod styrkelsen af Søndagsavisens profil på disse punkter. Annoncepipelinen er således stadigt voksende. Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland Helsingør Dagblad har, som et af de meget få lokale dagblade, oplagsfremgang. Lokalavisen Nordsjælland er til gengæld ramt af den generelle tilbagegang i annoncemarkedet, og avisen har derfor uændret annonceomsætning i 1. kvartal. En række tiltag iværksættes i andet kvartal for at bringe lokalavisen tilbage på vækstsporet. Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 5 af 7

6 De to aviser har lanceret et redaktionelt samarbejde med Søndagsavisen, som skal tilvejebringe synergier på tværs af udgivelserne. Resultatet heraf forventes at blive en øget indtjeningsgrad i Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland allerede i Øget kendskab til Ofir som følge af ny strategi og markedsføring. Implementeringen af Ofirs nye strategi er netop gennemført i sin første fase. Strategien bygger på, at der er stor forskel i sværhedsgraden af den enkelte rekruttering., hvor nogle er lette og andre rekrutteringer er svære og kræver derfor noget mere. Med udgangspunkt i stillingsbetegnelsen og arbejdspladsens beliggenhed, anbefaler Ofir arbejdsgiveren, ved brug af et avanceret anbefalingsværktøj, hvilken annoncetype og hvilke medier annoncen bør publiceres i, for at opnå det optimale resultat, såvel rekrutteringsmæssigt som økonomisk. Når arbejdsgiverne har lært det nye rekrutteringsværktøj at kende, forventer Ofir, at værktøjet for mange vil blive en hurtig, nem og sikker vej for arbejdsgiverne at foretage rekrutteringer af nye medarbejdere på. Opkøb af econscribi.net Ofir har et velfungerende e-rekrutteringssystem, som betjener et større antal især kommunale kunder. Indenfor de kommende år vil systemet skulle opgraderes, og i forbindelse hermed har koncernen i 1. kvartal 2012 købt en minoritetsejerandel i econscribi International ApS. econscribi International ApS har netop færdigudviklet en helt ny og opdateret e-rekrutteringsløsning, der håndterer processen fra behovet for en ny medarbejder opstår, til kontrakten med den nye medarbejder er underskrevet. Ofir er eneforhandler af produktet i Danmark og det forventes, at det nye system vil erstatte Ofirs rekrutteringssystem og i øvrigt at understøtte Ofirs nye strategi. Resultatudvikling afspejler massiv markedsføringskampagne Den betydelige markedsføringsaktivitet medfører som forventet et driftstab, som er højere end i 1. kvartal 2011, hvor markedsføringen endnu ikke var iværksat. Implementeringen af strategien forventes at afspejle sig i øget omsætning og markedsandel inden for det private segment fra og med anden halvdel af BoligPortal.dk fortsætter fremgang Både BoligPortal.dk og det nystartede BostadsPortal.se har fortsat fremgangen i de første tre måneder af 2012 og har begge udbygget markedspositionen. Den tilfredsstillende udvikling er resultatet af øget trafik og flere annoncer. Tilkøb til onlineaktiviteter styrker forretningsplatform I slutningen af 2011 blev MinReklame.dk og Søndagsavisen.dk sammenlagt strategisk og organisatorisk. Hensigten hermed er at skabe et fælles grundlag for en bedre udnyttelse og kapitalisering af koncernens mange onlinebrugere. Som led i onlinevisionen har koncernen i januar og marts 2012 tilkøbt henholdsvis Byggestart.dk og HentTilbud.dk. De to virksomheder er onlinetjenester, der formidler byggeopgaver og tilbud imellem private bygherrer og håndværkere. Der arbejdes nu på at integrere, sammenlægge og udvikle de to virksomheder. Resultatbalance i MatchWork.com Efter en markant neddrosling og tilpasning af aktiviteterne i MatchWork.com i 2011, er platformsudbyderen i resultatmæssig balance i 1. kvartal Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 6 af 7

7 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Bestyrelsen og direktionen er ikke bekendt med, at der siden 31. marts 2012 er indtruffet begivenheder, som har væsentlig indvirkning på koncernens finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2012 FASTHOLDES North Medias aktiviteter har i 1. kvartal 2012 udviklet sig som forventet. Men øget priskonkurrence og færre tryksager på distributionsmarkedet gør, at både omsætning og indtjening i den resterende del af året forventes at blive lavere end i tilsvarende perioder i Fremgang i Søndagsavisen vil kun i mindre udstrækning kunne kompensere for dette, og derfor forventes det primære driftsresultat (EBIT) i printsegmentet at udgøre mio. kr. i 2012 mod 216 mio. kr. i I onlinesegmentet forventes udrulningen af Ofir-strategien og en fortsættelse af forretningsudviklingen i segmentet generelt at give anledning til forbedring af vækst og fremgang i resultatet. Det primære driftsresultat i onlinesegmentet forventes fortsat således i 2012 at udgøre et tab på ca. 30 mio. kr. mod et tab på 51 mio. kr. i Samlet set er forventningerne til koncernens aktivitet og resultat uændret en omsætning på mio. kr. i omsætning og mio. kr. i EBIT. Ovenstående resultatprognose forudsætter kendte markedsforhold i både print- og onlinesegmentet. Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 7 af 7

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00.

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00. Den 4. november 211 Selskabsmeddelelse nr. 12-11 Kvartalsorientering 3. kvartal 211 for North Media A/S North Media A/S fortsætter den positive indtjeningsfremgang. Koncernens nåede 18,5 mio. kr. i 3.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 215 Den 5. november 215 Selskabsmeddelelse nr. 9-15 FK Distribution er kraftigt negativt påvirket af en urimelig priskonkurrence fra Post Danmark: Det totale antal breve

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 213 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. North Media A/S 1 Den 3. maj 213 Selskabsmeddelelse nr. 7-13 Koncernens resultat blev bedre end forventet i

Læs mere

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere. 583.000 Den 4. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 05-16 North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Den 6. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11-09 Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Med baggrund i en gennemgribende restrukturering, hvor omkostningsniveauet er sænket markant og udviklingsaktiviteter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 5. FEBRUAR 2015 Agenda 2014 i hovedtræk Fokus og forventninger 2015 Finansiel udvikling 2014 Udvikling i selskaber 5. februar 2015 2 Succesfuld vækst med NejTak+ er det vigtigste strategiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013. 8. februar 2013 1

ÅRSRAPPORT CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013. 8. februar 2013 1 ÅRSRAPPORT 2012 CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013 8. februar 2013 1 Agenda Præsentation af North Media A/S Årsrapport 2012 ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, CEO Mads Dahl Andersen Administrerende

Læs mere

Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres

Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres Den 3. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 11-16 Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres I 3. kvartal 2016 er FK Distributions omsætningsudvikling fortsat påvirket af tabet

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 108 Koncernstruktur... 112 Årsregnskab for moderselskabet... 114

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

Halvårsrapport 2011 for North Media A/S

Halvårsrapport 2011 for North Media A/S Den 3. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 09-11 Halvårsrapport 2011 for North Media A/S North Media A/S fortsætter den solide indtjeningsfremgang. EBIT for 1. halvår 2011 blev 80,8 mio. kr., hvilket er

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Ledelsesberetning North Media A/S 1

Ledelsesberetning North Media A/S 1 Ledelsesberetning North Media A/S 1 2 Ledelsesberetning North Media A/S Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 56 Koncernregnskab... 59 Noteoversigt... 65 Bestyrelse og direktion...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 2010 for North Media A/S (tidligere Søndagsavisen a-s)

Halvårsrapport 2010 for North Media A/S (tidligere Søndagsavisen a-s) Den 4. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 10-10 Halvårsrapport 2010 for North Media A/S (tidligere Søndagsavisen a-s) North Media A/S EBIT før særlige poster blev 50,2 mio. kr. i 1. halvår 2010. Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Online OFIR. Ofir.dk BoligPortal.dk BostadsPortal.se Søndagsavisen.dk MinReklame.dk MatchWork.com

Online OFIR. Ofir.dk BoligPortal.dk BostadsPortal.se Søndagsavisen.dk MinReklame.dk MatchWork.com Online North Media-koncernen er en af Danmarks ældste udbydere af internetbaserede services. Koncernens internetaktiviteter blev påbegyndt i 1996, og North Media har siden opbygget en stærk position på

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport Årsrapport 2009

Årsrapport Årsrapport 2009 Årsrapport 20 CVR NR. 66 59 01 19 09 Side 1 Årsrapport for koncernen Side Ledelsesberetning 1 Generelle oplysninger 25 Virksomhedsbeskrivelse 26 Regnskabspåtegninger 31 Koncernregnskab 35 Noteoversigt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

FK Distribution. Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet GfK i marts 2011 giver tilbudsaviser samlet forbrugerne detailhandelsrabatter

FK Distribution. Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet GfK i marts 2011 giver tilbudsaviser samlet forbrugerne detailhandelsrabatter FK Distribution FK Distribution formidler information og tilbud til de danske forbrugere via såvel trykte som online medier. FK Distribution er Danmarks største privatejede distributionsvirksomhed. FK

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Fortsat optimering gennem tilkøb, frasalg og omstrukturering af aktiviteter. Indtjeningsforventningerne til 2016 fastholdes.

Fortsat optimering gennem tilkøb, frasalg og omstrukturering af aktiviteter. Indtjeningsforventningerne til 2016 fastholdes. 644.000 Den 18. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 09-16 Fortsat optimering gennem tilkøb, frasalg og omstrukturering af aktiviteter. Indtjeningsforventningerne til 2016 fastholdes. Aktiviteterne har i

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

2,3. 1mio er tilmeldt NejTak ,6 mio. North Media er i kontakt med de danske forbrugere hver dag. Bekey.

2,3. 1mio er tilmeldt NejTak ,6 mio. North Media er i kontakt med de danske forbrugere hver dag. Bekey. North Media er i kontakt med de danske forbrugere hver dag 2015 Årsrapport 550.000 er tilmeldt NejTak+ 6,6 mio. besøgende på websites og apps pr. måned 2,3 mio. postkasser besøges ugentligt NejTak + 1mio.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere