KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S"

Transkript

1 Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal Helårsforventningerne til 2012 fastholdes uændret. 1. kvartal 2012 er præget af fremgang på Søndagsavisen Koncernens omsætning udgør 286,1 mio. kr., svarende til en fremgang på 1,6% sammenlignet med sidste år. Udviklingen skyldes en stigning på Søndagsavisen og inden for onlineaktiviteterne. Omsætningen i FK Distribution er faldet moderat som følge af prispres og lavere mængder i markedet. Resultat af primær drift (EBIT) er realiseret med 33,4 mio. kr. mod 31,5 mio. kr. i Overskudsgraden i 1. kvartal 2012 udgør 11,7% mod 11,2% sidste år. Resultatfremgangen tilskrives primært bedre resultater i Søndagsavisen, MatchWork og Lokalia.dk sammenlignet med sidste år. North Media har som led i styrkelsen af forretningsgrundlaget for onlineaktiviteter tilkøbt internettjenesterne Byggestart A/S og HentTilbud ApS i henholdsvis januar og marts Endvidere har koncernen i februar købt en minoritetsejerandel i econscribi International ApS, som udvikler og sælger en e-rekrutteringsløsning. Ofir er eneforhandler af produktet i Danmark. Der er i 1. kvartal 2012 udbetalt udbytte på i alt 60 mio. kr. På balancedatoen udgør koncernens kontantbeholdninger herefter 62,8 mio. kr., hvortil kommer beholdning af aktier og obligationer for 156,6 mio. kr. Realkreditgæld udgør 171 mio. kr. Koncernens nettorentebærende likviditetsindestående inklusive værdipapirer udgjorde således 48,4 mio. kr. Forventninger til 2012 fastholdes uændret North Media imødeser skærpede markedsvilkår for FK Distribution i de kommende kvartaler, hvilket som forudset vil præge resultaterne i de kommende kvartaler. I 2012 forventes koncernens nettoomsætning uændret at udgøre mio. kr. Årets resultat af primær drift (EBIT) forventes ligeledes fortsat at andrage mio. kr. Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh, telefon Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 1 af 7

2 NORTH MEDIA FORTSÆTTER STYRKELSEN AF SIN FORRETNING Aktiviteterne i selskaberne under North Media-koncernen har i 1. kvartal 2012 udviklet sig som forventet. Trods vanskelige markeder har koncernen beskyttet og udbygget markedspositioner inden for printaktiviteterne dels gennem produktudvikling, dels ved at skærpe konkurrenceevnen via høj effektivitet og omkostningskontrol. I onlineaktiviteterne udvikler implementeringen af Ofirs nye strategi sig positivt. Det forventes, at det betydelige arbejde med at repositionere og markedsføre det nye Ofir vil afspejle sig i fremgang fra og med anden halvdel af Derudover er koncernen, som annonceret i årsrapporten for 2011 ved at udrulle en ny fælles onlinevision mod inden for udvalgte onlineområder at gøre North Media til Danmarks førende afsætningskanal mellem udbydere af varer og services og den private køber/forbruger. De første skridt i eksekveringen af den nye vision er taget gennem opkøbene af Byggestart.dk og HentTilbud.dk, som formidler byggeopgaver og tilbud imellem håndværkere og private bygherrer. Adm. Direktør Lars Nymann Andersen udtaler: Resultatmæssigt har vi i 1. kvartal 2012 leveret på niveau med sidste år, hvilket er som budgetteret. Men vi står overfor en svær periode, specielt i distributionsforretningen, hvor vi ved, at der i den resterende del af året vil opstå pres på indtjeningen. For at realisere de strategiske og finansielle mål for koncernens forretningsområder i 2012, kræves derfor et vedvarende fokus. Vi skal eksekvere de forretningsudviklingsmæssige tiltag, vi har igangsat og løbende tilsikre omkostningstilbageholdenhed, hvor det er muligt. REGNSKABSUDVIKLING Vanskelige markedsforhold på distributionsmarkedet reducerer som forventet omsætningsvæksten øvrige aktiviteter fortsætter fremdriften North Medias omsætning udgør i 1. kvartal ,1 mio. kr. mod 281,6 mio. kr. sidste år. Stigningen på 1,6% kan væsentligst henføres til primært Søndagsavisen, som med en vækst på 27%, fortsætter de seneste kvartalers høje vækst i et faldende marked. FK Distributions omsætning faldt derimod moderat. Printaktiviteternes omsætning i 1. kvartal 2012 er positivt påvirket af, at påskekampagnerne i 2012 blev udført i marts, mens de i 2011 lå i april. Samlet set er printaktiviteternes omsætningsudvikling neutral. Udviklingen afspejler de skærpede afsætningsvilkår i FK Distribution, som vil tage yderligere til i styrke de kommende kvartaler. Omvendt fortsætter Søndagsavisen med at tage markedsandele på tekstannoncemarkedet. Onlineaktiviteterne øger omsætningen med 24%, hvoraf halvdelen af væksten kommer fra opkøbene af Byggestart.dk i januar og HentTilbud.dk i marts. Resultatstigning som følge af bedre performance på Søndagsavisen og i Online Koncernens resultat af primær drift (EBIT) er i 1. kvartal 2012 øget moderat til 33,4 mio. kr. fra 31,5 mio. kr. sidste år. Udviklingen er som forventet, og skyldes nedbringelse af tab i online og en mindre resultatforbedring i print. Ikke-fordelte omkostninger bestående af koncernrelaterede aktiviteter, der ikke fordeles til driftsaktiviteterne, udgør 2,4 mio. kr. mod en indtægt på 0,4 mio. kr. sidste år. Koncernens overskudsgrad er dermed øget til 11,7% fra 11,2%, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 2 af 7

3 Resultatet af primær drift for printaktiviteterne er øget med ca. 6% til 43,6 mio. kr., primært som konsekvens af en fortsat resultatforbedring i Søndagsavisen, hvilket øger overskudsgraden til 16,4% sammenlignet med 15,5% sidste år. På resultatsiden er tabet i online nedbragt fra 9,9 mio. kr. sidste år til 7,8 mio. kr. i år. Det skyldes blandt andet nedlukningen af Lokalia.dk og restrukturering af Matchwork i 2011, men også en underliggende positiv resultatudvikling i BoligPortal.dk. Der investeres fortsat i massiv markedsføring i Ofir, hvilket som ventet påvirker resultatet negativt. Positivt nettorentebærende indestående sikrer høj finansiel manøvredygtighed I marts måned blev der udbetalt et udbytte på 3 kr./aktie svarende til 60 mio. kr. I løbet af den 4-årige periode fra 2009 til 2012 har North Media udbetalt i alt 26 kr. per aktie i udbytte og vederlag til aktionærerne. Pr. 31. marts 2012 var koncernens nettorentebærende indestående på 48,4 mio. kr. bestående af likvider, obligationer og aktier for i alt 219,4 mio. kr. og realkreditbelåning af koncernens ejendomme for i alt 171 mio. kr. Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 3 af 7

4 Koncernens kapitalstruktur målrettes også fremadrettet efter både at give mulighed for at investere i forretningsudvikling samt at sikre aktionærerne et højt direkte afkast. Nettoomsætning 1. kvt. ÅTD 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året DKK mio Print 265,3 264,8 265,3 327,3 258,5 296,5 264, ,1 Indeks ifht. samme periode forrige år 100,2 107,7 100,2 108,5 103,8 108,6 107,7 107,3 Online 20,8 16,8 20,8 14,4 17,1 16,2 16,8 64,5 Indeks ifht. samme periode forrige år 123,8 86,6 123,8 91,7 104,3 91,5 86,6 93,2 Koncernens nettoomsætning i alt 286,1 281,6 286,1 341,7 275,6 312,7 281, ,6 Indeks ifht. samme periode forrige år 101,6 106,2 101,6 107,7 103,8 107,5 106,2 106,4 EBIT før særlige poster 1. kvt. ÅTD 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året DKK mio Print 43,6 41,0 43,6 72,0 41,3 61,6 41,0 215,9 Overskudsgrad 16,4% 15,5% 16,4% 22,0% 16,0% 20,8% 15,5% 18,8% Online -7,8-9,9-7,8-12,2-14,5-14,0-9,9-50,6 Overskudsgrad -37,5% -58,9% -37,5% -84,7% -84,8% -86,4% -58,9% -78,4% Ikke fordelte omkostninger -2,4 0,4-2,4-1,8 0,9 1,7 0,4 1,2 Koncernens EBIT, fortsættende aktiviteter 33,4 31,5 33,4 58,0 27,7 49,3 31,5 166,5 Overskudsgrad 11,7% 11,2% 11,7% 17,0% 10,1% 15,8% 11,2% 13,7% Ophørte aktiviteter, trykkeri 0,0-0,6 0,0-0,7-0,4-0,6-0,6-2,3 Koncernens EBIT, i alt 33,4 30,9 33,4 57,3 27,3 48,7 30,9 164,2 FORRETNINGSAKTIVITETER Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne i FK Distribution, Bekey samt aviserne Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland, mens onlinesegmentet udgøres af Ofir.dk, BoligPortal.dk, Bostadsportal.se, Søndagsavisen.dk, MinReklame.dk, Byggestart.dk, HentTilbud.dk samt Matchwork.com. FK Distribution havde et godt 1. kvartal, men udsigt til skærpelse af markedsvilkårene Aktivitetsniveauet i FK Distribution har i 1. kvartal 2012 været moderat lavere end i samme kvartal sidste år. Mængden af tryksager i markedet har været lavere, ligesom øget priskonkurrence har lagt pres på priserne. Omsætningen i 1. kvartal 2012 påvirkes dog positivt af, at påskekampagnerne i 2012 ligger i marts, mens de lå i april i Konkurrence- og markedssituationen er således skærpet, og ledelsen forventer, at tiltagende prispres og en yderligere reduktion i mængden vil påvirke FK Distributions omsætning og indtjening negativt i Forretningsudvikling og optimering som konkurrenceparameter De vanskelige markedsbetingelser til trods, har FK Distribution opretholdt sin markedsandel i 1. kvartal Det skyldes dels fornyelsen af en række vigtige kontrakter med nøglekunder i 2011, dels en række mindre nye aftaler med kunder fra sektorer, som ikke tidligere har benyttet mediet. Begge dele kan til- Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 4 af 7

5 skrives FK Distributions fokus på og evne til at øge kvaliteten, opnå høj produktivitet og effektivitet, hvilket på betydelig vis har styrket konkurrenceevnen de seneste år. Uafklaret politisk agenda Der er ikke i 1. kvartal 2012 skabt yderligere klarhed over, om og hvordan nye politiske tiltag som f.eks. indførelsen af en reklameskat eller ja-tak ordning vil påvirke markedet for omdeling af uadresserede tryksager. FK Distribution fortsætter vedvarende med at påvirke processen gennem tilvejebringelse af faktuelle data til brug for de politiske beslutningstagere. Bekey fortsætter montering af elektroniske nøgler i dørenheder og oplever stigende interesse for systemet Den succesfulde videreudvikling og gradvise udrulning af Bekey-nøglesystemet i 2011 har i 1. kvartal 2012 givet anledning til en styrkelse af salgspipelinen med udbringningsfirmaer og ejendomsselskaber. Systemet er på balancedagen monteret i over ejendomme i København, og ved udgangen af året forventes Bekey s enhed at være installeret på mere end opgangsdøre. Den kommercielle lancering accelereres i 2. halvår af Samlet set forventes derfor et større underskud i Bekey-aktiviteten i 2012 i forhold til Søndagsavisen øger markedsandel og styrker indtjeningsevnen Søndagsavisens fremgang på det vigtige tekstmarked fortsætter med uformindsket styrke i 1. kvartal Sammenlignet med første kvartal sidste år, er omsætningen på tekstannoncer i % højere, mens det skønnes, at det overordnede marked i samme periode er faldet. En stigning i markedsandelen er den væsentligste årsag til væksten, men også nogle Påskekampagner, der i 2012 lå i marts og i 2011 i april påvirker positivt i 1. kvartal. Markedet for trykte jobannoncer er fortsat kraftigt underdrejet, og Søndagsavisens omsætning på dette forretningsområde har i 1. kvartal 2012 været lavere end i samme periode sidste år. Da jobomsætningen efterhånden udgør en meget lille del af avisens omsætning, har denne nedgang imidlertid kun marginal betydning for resultatet. Vejen mod profitabilitet følges Samtidig med styrkelsen af aktivitetsgrundlaget har Søndagsavisens løbende fokus på at tilpasse omkostningsstrukturen og øge effektiviteten medført, at driftsresultatet er blevet forbedret i starten af 2012 sammenlignet med året før. Udviklingen i 1. kvartal 2012 bekræfter således ledelsens strategiske fokus, og understøtter målsætningen om, at Søndagsavisen er profitabel på koncernniveau i første kvartal God modtagelse af nye redaktionelle tiltag Søndagsavisen har i starten af 2012 introduceret en række nye redaktionelle tiltag. Tiltagene indebærer større opmærksomhed på forhold som privat- og boligøkonomi og familieforhold. Både læsere og annoncører har taget godt imod styrkelsen af Søndagsavisens profil på disse punkter. Annoncepipelinen er således stadigt voksende. Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland Helsingør Dagblad har, som et af de meget få lokale dagblade, oplagsfremgang. Lokalavisen Nordsjælland er til gengæld ramt af den generelle tilbagegang i annoncemarkedet, og avisen har derfor uændret annonceomsætning i 1. kvartal. En række tiltag iværksættes i andet kvartal for at bringe lokalavisen tilbage på vækstsporet. Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 5 af 7

6 De to aviser har lanceret et redaktionelt samarbejde med Søndagsavisen, som skal tilvejebringe synergier på tværs af udgivelserne. Resultatet heraf forventes at blive en øget indtjeningsgrad i Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland allerede i Øget kendskab til Ofir som følge af ny strategi og markedsføring. Implementeringen af Ofirs nye strategi er netop gennemført i sin første fase. Strategien bygger på, at der er stor forskel i sværhedsgraden af den enkelte rekruttering., hvor nogle er lette og andre rekrutteringer er svære og kræver derfor noget mere. Med udgangspunkt i stillingsbetegnelsen og arbejdspladsens beliggenhed, anbefaler Ofir arbejdsgiveren, ved brug af et avanceret anbefalingsværktøj, hvilken annoncetype og hvilke medier annoncen bør publiceres i, for at opnå det optimale resultat, såvel rekrutteringsmæssigt som økonomisk. Når arbejdsgiverne har lært det nye rekrutteringsværktøj at kende, forventer Ofir, at værktøjet for mange vil blive en hurtig, nem og sikker vej for arbejdsgiverne at foretage rekrutteringer af nye medarbejdere på. Opkøb af econscribi.net Ofir har et velfungerende e-rekrutteringssystem, som betjener et større antal især kommunale kunder. Indenfor de kommende år vil systemet skulle opgraderes, og i forbindelse hermed har koncernen i 1. kvartal 2012 købt en minoritetsejerandel i econscribi International ApS. econscribi International ApS har netop færdigudviklet en helt ny og opdateret e-rekrutteringsløsning, der håndterer processen fra behovet for en ny medarbejder opstår, til kontrakten med den nye medarbejder er underskrevet. Ofir er eneforhandler af produktet i Danmark og det forventes, at det nye system vil erstatte Ofirs rekrutteringssystem og i øvrigt at understøtte Ofirs nye strategi. Resultatudvikling afspejler massiv markedsføringskampagne Den betydelige markedsføringsaktivitet medfører som forventet et driftstab, som er højere end i 1. kvartal 2011, hvor markedsføringen endnu ikke var iværksat. Implementeringen af strategien forventes at afspejle sig i øget omsætning og markedsandel inden for det private segment fra og med anden halvdel af BoligPortal.dk fortsætter fremgang Både BoligPortal.dk og det nystartede BostadsPortal.se har fortsat fremgangen i de første tre måneder af 2012 og har begge udbygget markedspositionen. Den tilfredsstillende udvikling er resultatet af øget trafik og flere annoncer. Tilkøb til onlineaktiviteter styrker forretningsplatform I slutningen af 2011 blev MinReklame.dk og Søndagsavisen.dk sammenlagt strategisk og organisatorisk. Hensigten hermed er at skabe et fælles grundlag for en bedre udnyttelse og kapitalisering af koncernens mange onlinebrugere. Som led i onlinevisionen har koncernen i januar og marts 2012 tilkøbt henholdsvis Byggestart.dk og HentTilbud.dk. De to virksomheder er onlinetjenester, der formidler byggeopgaver og tilbud imellem private bygherrer og håndværkere. Der arbejdes nu på at integrere, sammenlægge og udvikle de to virksomheder. Resultatbalance i MatchWork.com Efter en markant neddrosling og tilpasning af aktiviteterne i MatchWork.com i 2011, er platformsudbyderen i resultatmæssig balance i 1. kvartal Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 6 af 7

7 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Bestyrelsen og direktionen er ikke bekendt med, at der siden 31. marts 2012 er indtruffet begivenheder, som har væsentlig indvirkning på koncernens finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2012 FASTHOLDES North Medias aktiviteter har i 1. kvartal 2012 udviklet sig som forventet. Men øget priskonkurrence og færre tryksager på distributionsmarkedet gør, at både omsætning og indtjening i den resterende del af året forventes at blive lavere end i tilsvarende perioder i Fremgang i Søndagsavisen vil kun i mindre udstrækning kunne kompensere for dette, og derfor forventes det primære driftsresultat (EBIT) i printsegmentet at udgøre mio. kr. i 2012 mod 216 mio. kr. i I onlinesegmentet forventes udrulningen af Ofir-strategien og en fortsættelse af forretningsudviklingen i segmentet generelt at give anledning til forbedring af vækst og fremgang i resultatet. Det primære driftsresultat i onlinesegmentet forventes fortsat således i 2012 at udgøre et tab på ca. 30 mio. kr. mod et tab på 51 mio. kr. i Samlet set er forventningerne til koncernens aktivitet og resultat uændret en omsætning på mio. kr. i omsætning og mio. kr. i EBIT. Ovenstående resultatprognose forudsætter kendte markedsforhold i både print- og onlinesegmentet. Kvartalsorientering, 1. kvartal 2012 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 8. maj 2012 side 7 af 7

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

Årsrapport Årsrapport 2009

Årsrapport Årsrapport 2009 Årsrapport 20 CVR NR. 66 59 01 19 09 Side 1 Årsrapport for koncernen Side Ledelsesberetning 1 Generelle oplysninger 25 Virksomhedsbeskrivelse 26 Regnskabspåtegninger 31 Koncernregnskab 35 Noteoversigt

Læs mere

Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet.

Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet. Print Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne i FK Distribution samt aviserne Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland og endelig selskabet Bekey. Koncernen blev

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 MEDDELELSE 8/2014 Herning, 27. juni 2014 Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 Bestyrelsen for BoConcept Holding

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere