ÅRSRAPPORT 2010 TEKNISK FORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 TEKNISK FORVALTNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 TEKNISK FORVALTNING

2 Årsrapport 2010 Teknisk Forvaltning Tryk: Uniprint - Aalborg Universitet Januar 2011 Oplag: 150

3 FORORD Med udgivelsen af denne årsrapport har vi opnået et lille jubilæum. Det er 5. gang teknisk forvaltnings årsrapport udkommer i denne form. Så tillykke til os alle sammen. Årsrapporten er et udtryk for, at en lang række af de opgaver vi i teknisk forvaltning løser dem vil vi godt stå ved. Nu er det ikke sådan, at vi i årsrapporten kun nævner det der er gået godt, og så glemmer alt det andet. Det vi ikke vil stå ved. Sagen er nemlig, at alt det andet som vi ikke nævner og som nogen kunne f nde på at omtale som fejl, f askoer eller lignende. De sager er der ikke ret mange af. Det er vurderet ud fra, at der ikke lander ret mange af den type sager på vores bord. Alt i alt må I gøre det godt alle sammen. Tak for det. organisationen. Endelig resulterer det i, at vi her fra gangen ikke er synlige nok i hverdagen. Der er det så, at begrebet de selvstyrende gruppe kommer ind. Resultatet bliver jo, at I selv klare det meste af hverdagen uden vores indblanding. Det år der nu er gået, var også det år, hvor teknisk forvaltning skulle arrangere administrationens sommer- og julefest. Der skal lyde en stor tak til det faste festudvalg og også en stor tak til dem som hjalp med når der var behov for. Vi siger tak for 2010 og håber på et godt og spændende 2011-år. Hvilket år blev 2010? Det kan siges meget kort: Det blev meget travlt, måske det år i nyere tid hvor teknisk forvaltning har været mest presset. Det slogan vi indførte sidst år: Y es vi gør det har stået sin prøve. Keld Toldbod Marianne Hagbarth Vi ved da udmærket, at når der er meget travlt med nye byggesager, er det i første omgang her på gangen og blandt nogle af håndværkerne belastningen bliver meget stor, men i dagligdagen belaste det også alle sektionslederne det forplanter sig ud i 1

4 2

5 INDHOLD 1. Evakuering Side Unilab renovering af laboratorier Side Rengøringsudbud Side 8 4. Musikkens Hus lejekontrakt Side 9 5. Grønt regnskab Side Året i gartnersektionen Side Fremtidens driftskontor Side Ny lokalplan i Sdr. Tranders for Vest-Campus Side Campus Ballerup Side Uniprint Side E-rekruttering Side ESDH Side Teknisk Forvaltnings hjemmeside Side En administrativ kvalitetshåndbog Side LEAN Side Vil alt lykkes for os i 2011? Side 30 3

6 1 EVAKUERING Evakueringsleder Evakueringsleder 1. Ved alarmering eller anden nødstilfælde, kald alarmcentralen (112). Tag den gule vest på. Begynd evakuering. 2. Få alle personer i dit evakueringsområde til at forlade bygningen og gå til samlepladsen 3. Sørg for, at dit område bliver afsøgt og at alle kommer ud. Luk alle døre og vinduer, hvis muligt. 4. Sørg for, at tilstødende område informeres om at I foretager evakuering. Samlepladsleder Samlepladsleder 1. Ved alarmering, tag den orange vest på såfremt den gule vest er i brug. 2. Gå til samplepladsen og tag imod de evakuerede. Sørg for at de bliver på samlepladsen. 3. Modtag status fra evakueringsleder. 4. Orienter fremmødte indsatsleder fra politi eller beredskabscenter. 5. Sørg for information til de evakuerede. 5. Gå til samplepladsen, og afgiv status til samlepladslederen. 6. Orienter nærmeste leder. 4

7 EVAKUERING Gennem en årrække er der konstateret et øget fokus på sikkerheden på uddannelsesinstitutionerne i Danmark, herunder brandsikkerhed, vold og skoleskyderi. Universitetet besluttede derfor i 2009 at påbegynde arbejdet med at udarbejde evakueringsplaner for hele universitetet i samarbejde med RM-GROUP. Opgaven er lagt i hænderne på Teknisk Forvaltning, der nu har arbejdet med planerne i ca. et år. Det har betydet: At alle bygningstegningerne skal være digitale At alle bygninger skal inddeles i brandområder, nogle steder i f ere etager. Vi er nu så langt, at tegningerne er lige ved at være færdige og vi derfor kan begynde at montere tegninger og veste, samt instrukser for evakueringsleder og samlepladsleder (se illustration) Når dette er sket, vil der blive afholdt informationsmøder i de enkelte områder, så vi på den måde sikrer, at alle er informeret om hvad der skal gøres i forbindelse med brand vold o. lign. Endelig vil der blive realistiske øvelser i tilfældige områder for i praksis at prøve om systemet virker efter hensigten. Vi håber på et godt samarbejde i forbindelse med dette tiltag og ser frem til at vi på den måde kan effektivisere sikkerheden for alle ansatte og studerende på Aalborg Universitet. 5

8 2 UNILAB - RENOVERING AF LABORATIORIER Som beskrevet i årsrapport 2009 har AAU modtaget tilsagn om 468 mio. kr. til renovering af delvist forældede laboratorier ( våde laboratorier ). Disse penge skal anvendes eller disponeres inden udgangen af Det første vi gjorde var at udarbejde en investeringsplan. Så vi véd rækkefølgen og overordnet tidsplan for projektet. Desværre er vores oplevelse dog at de enkelte projekters tidsplaner er længere end det af os ønskede. Dette kan skyldes den noget formalistiske arbejdsmetode, der skal bruges i disse sager for at kunne sikre at alt går rigtigt til. Bl.a. har bygherren UBST et ekstra sæt rådgivere (bygherrerådgivere) med på disse projekter, som har opstillet en række krav til, hvad fremtidens laboratorier skal kunne og skal indeholde. Et stort krav er at disse laboratorier skal være foranderlige og fl eksible. Det første renoveringsprojekt er erstatning af laboratorierne på Sohngårdsholmsvej til Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi. Disse placeres i en ny bygning i tilknytning til Institut for Teknologi og Sundhed som del af en fremtidig Medicin and Life Science Campus. Her udgør laboratoriemidlerne ca. 30 % af økonomien resten betales som almindelig husleje 6 (i stedet for huslejen på Sohngårdsholmsvej, der jo så skal frafl yttes). Denne bioteknologibygning skal ud over Bioteknologi også indeholde nogle laboratorier til Institut for Sundhed, samt et stort auditorium til 200 personer. Bygningen bliver på ca m2 og placeres på P-pladsen foran Biblioteksskolen. Der projekteres for nuværende og hvis projektet bliver godkendt i Finansudvalget her i januar, vil AAU kunne fl ytte ind først i juli Der skal også ske en renovering af laboratorierne i Fibigerstræde 14, hvor alle laboratorier til det nye sammenlagte Institut for Produktion og Institut for Maskinteknik i fremtiden vil blive placeret. Dette projekt er alene fi nansieret af disse Unilab-midler. Først en meget træg start, hvor instituttet havde lavet et fantastisk program med alle ønsker, behov og krav entydigt specifi ceret med datablade og fotos af maskiner og apparatur, og hvor disse ovennævnte bygherrerådgivere prøvede at skabe et program ud af dette. Så er de almindelige tekniske rådgivere nu ved at projektere byggesagen. Med etapevis renovering og ibrugtagning forventes hele ombygningen afsluttet sommeren Herved kan laboratorierne i Pontoppidanstræde 103 og 105 frafl yttes, og de midler, der er afsat til renovering af disse laboratorier, vil kunne anvendes som

9 UNILAB - RENOVERING AF LABORATIORIER en del af opbygning af laboratorier for Institut for Byggeri og Anlæg, der frafl ytter Sohngårdsholmsvej, og som fremtidigt skal være en del af en kommende Engineering and Science Campus Foruden disse laboratorier ønsker instituttet, at dets hovedbygning med undervisningslokaler, grupperum, kontorer mv. udføres således at selve bygningen kan opfattes som et laboratorium med mulighed for at kunne eksperimentere med virkning af forskellige installationer og bygningselementer. Der planlægges med et nybyggeri på ca m2. For at kunne bygge nyt til Byggeri og Anlæg har vi i 2010 i tæt samarbejde med rådgivere samt Aalborg Kommunes planlæggere arbejdet på en ny lokalplan. Denne plan skal bl.a. sikre at vi kan få tilladelse til at bygge nogle af alle de nye byggerier, vi gerne vil have placeret vest for de eksisterende universitetsbygninger. Det sidste institut i Engineering and Science Campus, Institut for Energiteknik, har laboratorier i Pontoppidanstræde 107 og 109, hvor der også er budgetteret renovering. Renovering af de øvrige laboratorier må afvente en nøjere analyse. Det drejer sig om laboratorier i Fibigerstræde 11 og 13., i Fredrik Bajersvej og i Esbjerg. 7

10 3 RENGØRINGSUDBUD Der er i 2010 gennemført 2 miniudbud på rengøringsservice, i Ballerup og i de bynære Aalborg-adresser. Miniudbud foregår blandt leverandører udvalgt af det statslige indkøbsselskab SKI. Herved undgår man at skulle igennem et omfattende EU-udbud. Dette har forløbet f nt indtil videre, uden de store gener overfor brugere og studerende. I Ballerup startede processen den Her sikrede man en ny aftale med ekstern rengøringsleverandør af Campus Ballerup generelt dog ikke IHK arealerne, som varetages af IHK s rengøringsleverandør. lagte og typebestemt om det er et auditorium eller grupperum, kontor etc. Disse data er lagt ind i en database omkring tekniske kravspecif kationer og kalkulationsoplysninger i forhold til hvor ofte der skal gøres rent og den normering vi har. Samtidig er vores udvikler langt med det nye rengøringssystem (edb), hvor disse data skal hentes ind. Dette vil hjælpe os i den fremtidige planlægning af arbejdsgange og retfærdig fordeling af områder. Vi håber at få taget dette i brug i praksis i I Aalborg, ved de bynære bygningsadresser blev der pr indgået aftale med den vindende leverandør, med virksomheds-overdragelse af 6 medarbejdere til følge. Dette foregik med god hjælp fra bl.a. HR-afdelingen, der var med til at sikre, at medarbejderne s tarv blev varetaget bedst muligt. Endelig er rengøringsanalysen, som startede 2008, gennemført på alle bygningsadresser i Aalborg og i Ballerup, dvs. alle rum i vore bygninger er ID fast 8

11 4 MUSIKKENS HUS - LEJEKONTRAKT Det store projekt i Nordjylland omkring Musikkens Hus ved havnefronten i Aalborg har, som også beskrevet i årsrapporten for år 2009, deltagelse af Aalborg Universitet. Der foregår stadig forhandling omkring de sidste detaljer i lejekontrakten, men disse forventes dog snart afsluttet. Aalborg Universitets andel i Musikkens Hus er stadig anlagt på lidt under 2000 m 2 brutto. Musikkens Hus Nordjylland har haft en lidt omtumlet historie med en række ændringer i udseende og indretning. Dog virker disse forhindringer til at være overkommet og der kigges nu fremad for at realisere drømmen om et musikhus i Aalborg. Fra Teknisk Forvaltnings side er der under den forløbne proces omkring Musikkens Hus Nordjylland lagt vægt på, at skabe de bedst mulige fysiske rammer indenfor Aalborg Universitets lejemål. Dette for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for såvel de studerende som undervisere der skal have deres daglige gang i huset. 9

12 5 GRØNT REGNSKAB Personale og bygninger (Aalborg) Antal ansatte og studerende Bygninger, brutto-m Fjernvarme, m Fjernvarme, MWh El, MWh Vand, m Papirindkøb, stk. A Papirindkøb, A4 i tons 137,0 112,6 122,7 Dagrenovation, tons 480,7 422,9 Papir og pap til genbrug, tons 61,8 59,9 70,2 73,9 105,2 Jern og metal til genbrug, tons 25,6 17,2 15,7 40,5 27,5 Elektronikskrot, tons Nøgletal Fjernvarme, m3/m2 1,67 1,46 1,47 1,50 1,54 Fjernvarme, kwh/m2 73,7 64,5 64,9 66,2 68,1 El, kwh/m2 58,8 65,5 68,7 69,2 64,6 Vand, m3/m2 0,245 0,179 0,163 0,142 0,159 Papirindkøb, stk. A4/person Papirindkøb, A4 kg/person Dagrenovation, kg/person 36,0 27,6 Papir og pap til genbrug, kg/person 4,7 4,6 5,2 5,5 6,9 Elektronikskrot, kg/person 2,5 2,2 10

13 GRØNT REGNSKAB Det grønne regnskab viser udvalgte forbrug af ressourcer og affaldsmængder. Der er udarbejdet nøgletal for de enkelte forbrug, således at man bedre kan sammenligne tallene fra forskellige år med hinanden. Nøgletal er f.eks. fjernvarmeforbrug pr. m2 eller papirindkøb pr. person. Tallene i det grønne regnskab er indhentet fra leverandørerne af de forskellige ydelser. Antal ansatte er årsværk, antal studerende er excl. åben uddannelse. Affald er opgivelser fra renovations- og genbrugsvirksomhederne. Papirforbruget i ark er ret konstant, men da antallet af personer er steget viser nøgletallet ark/person en tilfredsstillende nedadgående tendens. Elektronikskrot er udtjent EDB-udstyr mv., som er af everet til en godkendt modtager. Mængden er forholdsvis stor, hvilket kan skyldes at gamle skærme i disse år skiftes ud med f adskærme samt at stationære pc er skiftes ud med bærbare. Fjernvarme, el og vand er de fakturerede forbrug fra forsyningsselskaberne. Fjernvarmeforbruget er ikke korrigeret for graddage (om det har været et koldt eller varmt år) var ca. 9% koldere end Men det ses at vi er på rette vej mht. besparelser, da fjernvarme-forbruget m3/m2 kun er steget med 2,7% fra 1,50 i 2008 til 1,54 i Papirindkøbet er opgivelse fra AAUs hovedleverandør. Papirindkøb er angivet som indkøb af A4-ark. Der er meget andet papirindkøb (andre formater, blokke mv.) som det imidlertid er uforholdsmæssigt tidskrævende at gøre op. 11

14 6 ÅRET I GARTNERSEKTIONEN 2010 blev året hvor Gartnerafdelingens mandskab og materiel blev sat på den ultimative prøve i forbindelse med sne- og glatførebekæmpelse. Fra den første frost kom og til den forsvandt, gik der ikke mindre end 92 døgn. Det er den længste vinter vi kan huske her på AAU. I hele den periode var der mandskab på arbejde hverdag og weekend. Jeg tror vi f k prøvet alt inden for vinterforanstaltning. Det gik fra let til hård frost, fra tøsne til snefygning og isslag. Heldigvis er vores materiel rimeligt nyt og i god mekanisk stand. Men alligevel kan man ikke undgå havari og nedbrud, men vi kunne trods alt holde de f este maskiner kørende hele perioden. Vi f k også lejlighed til at afprøve, hvilke private f r- maer, der hurtig kunne rykke ud og hjælpe da sne mængderne oversteg vores maskiners formåen. Det er altid rart at vide, hvor man kan få hjælp i akutte situationer. Vores maskiner er udmærkede ved almindeligt snefald, men når driverne når de højder som vi oplevede i vinteren, ja så må vi ha hjælp udefra. Vi prøvede også en ny situation denne vinter. Nemlig at vi ikke kunne opdrive salt. På et tidspunkt havde vi ikke salt til et æg og det er ikke en særlig rar situation, når vejene er spejlblanke. Vi forsøgte at udlægge sand, men optøet sand var der heller ikke for meget af. Og vores sandudlæggere er ikke velegnet 12 til sand og grus. Vi f k mulighed for at købe salt, men udbyderne havde hævet prisen fra normal ca kr. pr. ton til 6000 kr. pr. ton så med de mængder vi skulle bruge måtte vi pænt takke nej til tilbuddet V ed hård saltning bruger vi omkring 8 tons, så det ville have været en betydelig udskrivning. Der føres regnskab med hvor mange timer vores traktorer kører, og vi kan fortælle i de 90 dage brugte vi lige så mange maskintimer som vi normalt bruger på et helt år, så der blev virkelig kørt. Mange gange omkring 20 timer i døgnet. Det var ofte en træt f ok medarbejdere der kørte i garage, men alle sled som bæster for at yde den bedste service. Forhåbentlig får vi ikke sådan en vinter igen. V i har spekuleret lidt over, om den hårde vinter evt. kunne skyldes at man afholdte det internationale Klima-topmøde i København. Men det er ikke sikkert at det har noget med hinanden at gøre. Men ellers kan det siges, at vi lærte meget af den hårde og lange vinter, som vi kan bruge, hvis vi skulle komme i samme situation igen. Den hårde vinter sluttede som den slags plejer at gøre, nemlig med en storm. Pga. den høje grund-

15 ÅRET I GARTNERSEKTIONEN vandsstand efter tøbruddet, var jorden blevet løs og sjappet, og da stormen så satte ind, væltede en del af de store træer. Det var især de store pil langs kanalen, der med deres store kroner ikke kunne holde sig fast i det løse grundlag. Vi mistede 12 store hængepil i området. De er blevet erstattet her i efteråret med nye. Vi f k en sommer, som vi godt kan lide den. Der kom ikke så meget regn, så vi havde ikke de store problemer med at følge med omkring græsklipning og ukrudtsbehandling. Vi måtte bruge lidt mere tid på vanding end normalt, men det kunne vi f nt nå ind imellem de andre arbejdsopgaver vi har. Vedr. vores stationære komprimator, har kommunen ønsket en bedre måde at tømme containerne på. I øjeblikket undersøges det om vi evt. skal have en større container, eller om vi skal ombygge den nuværende. Vi har lavet den aftale med kommunen at vi kører som hidtil, indtil vi f nder en løsning. Efteråret er primært brugt på at plante en del store træer på området, og erstatte de træer som er syge. Vi har været ved at se på udskiftning af vores renovationsbil. Den nuværende er en lidt ældre model med EU3 motor med partikel f lter. De nye regler for kørsel i byområde er lastbiler med min. EU4 motor. Vi kan dog stadig køre bykørsel med vores bil, men vi ved ikke hvor længe. En ny renovationsbil er en dyr investering, så det bruger lidt tid på at presse forhandleren til at komme med et fordelagtigt tilbud. Så handlen er ind til videre kun på forhandlingsniveau. 13

16 Fremtidens driftskontor 14

17 7 FREMTIDENS DRIFTSKONTOR Vi har de sidste år drøftet muligheden for at skabe nogle moderne driftskontorer, der både skal kunne imødekomme vore, men også brugernes behov for fysiske rammer til denne funktion. Formålet er naturligvis at sikre brugerne den bedst mulige service. Delmålene er at: Optimere samarbejdet i driftsgrupperne Medarbejderne ikke føler sig isolerede men har kollegaer at sparre med Optimere brugen af de digitale systemer Optimere værdien af de data, der kan trækkes ud af de forskellige systemer Forbedre de fysiske rammer Understøtte samarbejde i serviceteams Understøtte erfaringsudveksling Sikre kollegaer bedre forhold for at hjælpe og støtte hinanden Fjerne følelsen af at være alene (driftskontorer forhindrer ikke møder med faglige kollegaer). Der blev nedsat en brugergruppe bestående af håndværkere, rengøring og betjente i området. Der blev lagt vægt på at alle faciliteter stadig skal være til rådighed. Et driftskontor skal indeholde: Kontor m. arbejdspladser og skranke, frokoststue/ samtalerum, depoter, værksted, adgang til frankeringsmaskine, adgang til omklædning og bad. Først blev frokoststuen etableret og den blev hurtigt budt velkommen af rengøringsgruppen, der har manglet et sådant rum altid. Der er blevet etableret et vindue fra rummet med udkig til hovedindgangen (længe ønsket). Nu mangler vi bare at evaluere på om idéen opfylder formål og delmål. På billedet kan I se resultatet. Muligheden for et pilotprojekt opstod da vi f k en større byggesag i Frederik Bajers Vej 7A bygningen. 15

18 8 NY LOKALPLAN I SDR. TRANDERS FOR VEST-CAMPUS I forbindelse med universitetets ønske om at bygge en bygning til Institut for Byggeri og Anlæg samt et bibliotek og en fællesbygning på markerne syd for Pon.-området opstod behovet for at udarbejde en lokalplan for området, således at AAU heri kan beskrive reglerne for vore fremtidige byggerier i dette område. Det vigtige bliver så at få kommunens accept af at det er sådan reglerne skal være. Sagen startede med at Teknisk Forvaltning sammen med en rådgivende arkitekt tog kontakt til kommunens planlæggere, der heldigvis var indstillede på at deltage i dette arbejde. Så startede et større arbejde med at få tegnet den fremtidige bebyggelsesstruktur i området. Herunder også forhold som grønne/rekreative arealer, veje og offentlig traf k, p-forhold, bybåndet, miljøforhold samt bygningsvoluminer og udtryk. I løbet af det år der er gået er mange sten blevet vendt. Grønne/rekreative arealer. Her var bl.a. fodboldbanen og dennes placering en del af drøftelsen. Fodboldbanen bliver bibeholdt, men kan f yttes. Der fremkom også betragtninger om vigtigheden af at bygge tæt ud mod de grønne kiler, således at overgangen mellem det bebyggede og det grønne bliver markant. 16 Veje og offentlig traf k, der er i øjeblikket overvejelser om at etablere en letbane mellem det kommende nye sygehus og midtbyen. En sådan letbane stiller store krav til areal bl.a. fordi den støjer meget. Det betyder et bredt tracé til denne. I lokalplanen kalder man det dog en højklasset kollektiv traf kforbindelse, fordi der, indtil denne bane evt. bliver etableret, regnes med op mod 750 busser i døgnet. Dette betyder grundet støjproblemer, at der skal holdes afstand til dette tracé når der bygges. Samtidig bliver det vigtigt at forholde sig til, hvilke funktioner, der placeres ved siden af denne. Dertil blev færdselen i området drøftet. Det er vanskeligt at få muligheder for at etablere gennemgående kørsel i området, da der ikke ønskes krydsning af busvejen og fordi man vil sikre at færdslen foregår via Selma Lagerløfs Vej eller Universitetsboulevarden. En stor drøftelse var der også vedrørende parkering. En vanskelig kombination af ønsker om tilstrækkelig mængde parkeringspladser, samtidig med at man gerne vil have disse liggende i randområder således at afstanden mellem bygningerne ikke skal blive for stor, plus det faktum at man gerne vil holde omkostninger nede førte til en konklusion: at der skal udlægges areal til 1 plads pr. 100 m2 men kun etableres 1 plads for hver 125 m2 så har vi mulighed for at etablere f ere, hvis nødvendigt.

19 NY LOKALPLAN I SDR. TRANDERS FOR VEST-CAMPUS Det blev også drøftet at man skal fastholde tanken om et bybånd ned midt gennem universitetet, hvor de vigtige fælles bygninger skal ligge, og hvor den interne gående/cyklende færdsel fortrinsvis foregår. Her må de høje bygninger som bibliotek/fællesbygning ligge. Bygningshøjden var et kardinalpunkt, for Unilabprojektet (gennemgang af forældede laboratorier) havde vist at netop bygningshøjder er vigtige, hvis man ønsker en f eksibel bygningsmasse med mulighed for laboratorier. Så her måtte vi ansøge om en dispensation fra de tidligere bestemmelser om bygningshøjder. Lokalplanen er for nuværende i offentlig høring. Frist for indsigelse er 17. februar Den forventes endeligt godkendt til april. 17

20 9 CAMPUS BALLERUP Her ses de to områder øst og vest for IHK, der er til rådi ghed for byggeriet. Samtidig kan man i bagg runden ane resten af Campus Ballerup nemlig Lautrupvang 1 (der krydser vejen) og 2, som ligger på den anden side af vejen, Lautrupvag. 18

21 CAMPUS BALLERUP I 2005 startede Campus København ved IHK Ballerup, hvor AAU lejede m2. Siden da er arealet til Campus København udvidet, ikke blot i IHK s bygninger, men også til store dele af Lautrupvang 1 og 2, således at vi i dag lejer m2 i Ballerup. Den 1. januar 2007 fusionerede Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Fusionen blev startskuddet til at etablere et storstilet center for viden om det byggede miljø, som skal ligge i Ballerup. Dette gav behov for yderligere m2 i forbindelse med Campus. Januar 2010 indgik Aalborg Universitet en aftale med UBST om et byggeri på Lautrupvang grunden lige ved siden af IHK. Byggeriet skal indeholde ovennævnte center indeholdende SBI og Landinspektøruddannelsen. Det tænkes at dette byggeri skal ligge øst for IHK. Bygningen tænkes meget i retningen af rapporten Fremtidens Universitet, med zoneinddeling fra offentlige til halvoffentlige og private zoner. For at sikre et godt forsknings- og uddannelsesmiljø. Vest for skal der bygges en bygning til AAU s IKT grupper (informations- og kommunikationsteknologi). I første omgang Medilogi og CMI. Denne bygning vil formentligt få et mere råt design. Der er brugt ord som garage med kreative ting, der stritter ud alle sider. Meningen er at brugerne skal kunne sætte meget personlige, kreative præg på denne bygning. Der vil blive skrevet en arkitektkonkurrence på at bygge m2 vest for IHK og m2 mod øst. Samtidig ønsker vi at arkitekterne kommer med bud på mulige yderligere udvidelser på m2 samt hvorledes man kan binde Campus Ballerup bedre sammen som en rigtig Campus. Det tænkes at konkurrencen skal blive afsluttet foråret 2011, hvor man så vælger de rådgivere, der skal stå for at bygge disse 2 (formentlig meget forskellige) bygninger. Ibrugtagning vil, hvis vi opnår f - nansudvalgets accept i starten af 2012, kunne blive engang primo Hvis udviklingen fortsætter med udvidelser i Ballerup vil selv m2 hurtigt blive for lidt. 19

22 10 UNIPRINT UniPrint er ved at være færdig med udskiftningen af de gamle udtjente maskiner. Den sidste sort/hvide Xerox printer er udskiftet med en højteknologisk maskine fra Océ, i den forbindelse er der også indkøbt det nye redigeringsprogram, Prisma Prepare, som blandt andet betyder, at vi nu kan lave automatisk colorsplit af PDF f ler. Vi var kunde nr der har købt dette nye redigeringsprogram, og derfor ønskede Océ at holde en mindre reception for medarbejderne på Myrdalstræde i UniPrints lokaler med en lækker kage og kaffe. I vores farveafdeling er der også indkøbt en ny farvemaskine. Den trykker 65 print pr. minut og er udstyret med en stor rip, der gør at farvegengivelsen bliver ekstrem god. Der er desuden blevet en person mindre i Uniprint, så de nye og hurtigere maskiner hjælper med at presset ikke bliver så stort på de øvrige medarbejdere i Uniprint. 20

23 11 E-REKRUTTERING Aalborg Universitet er i foråret 2010 overgået til et nyt e-rekrutteringssystem. V ia systemet opslås ledige stillinger, således at Aalborg Universitets stillingsopslag får et ensartet layout, og alle procedurer foregår elektronisk i systemet. Ved opslag af en stilling opretter Teknisk Forvaltning stillingsopslag elektronisk og fremsender stillingsopslaget til HR afdelingen, som derefter publicerer på: Ansøgninger skal modtages elektronisk, og såfremt der modtages papiransøgninger eller ansøgninger pr. mail returneres disse med et brev/mail hvori proceduren for at søge stillingerne er beskrevet. Kære Ansøger Tak for din ansøgning. Aalborg Universitetet er i øjeblikket ved at indføre et e-rekrutteringssystem. For at din ansøgning kan komme i betragtning til en opslået stilling vil vi venligst anmode dig om, at lægge din ansøgning ind i det nye e-rekrutteringssystem. Følg nedenstående vejledning: Åben nedenstående link: Vi undskylder ulejligheden og ønsker dig held og lykke med ansøgningen. Venlig hilsen Aalborg Universitet Alle ansøgninger modtages som skrevet elektronisk, og korrespondance med ansøgerne, og ansættelsesudvalg foregår via systemet. Det vil sige at der i systemet kan udvælges kandidater til stillingen, indkaldes til samtale, sendes afslag og udarbejdes indstilling, alt foregår elektronisk. Såfremt man er medlem af ansættelsesudvalget har man mulighed for i systemet at se alle indkomne ansøgninger, ansøgers data, samt mulighed for at prioritere ansøger. Vi har i Teknisk Forvaltning slået e-rekrutteringssystemet blev indført haft 17 stillinger (12 rengøringsassistentstillinger, 1 håndværkerstilling, 1 gruppelederstilling, 1 betjentstilling, 1 elinstallatør og 1 overassistent) der har været opslået og besat via e-rekrutteringssystemet. 21

24 12 ESDH - ELEKTRONISK SAGS - OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM Journalisering er en systematisk registrering af materiale, der enten tilgår Universitetet udefra i form af breve, mails, rapporter m.v., eller udgående dokumenter/breve mails m.m. fremstillet af sagsbehandleren. Journaliseringen sikrer, at man til stadighed har oversigt over hvilket materiale, der foreligger i en konkret sag, samt på hvilket stadie en sag be f nder sig. Indtil 1. september har Aalborg Universitets administration haft papirjournal i form af Scanjour, men har pr. 1. september fået indført et elektroniske sags- og dokument-håndteringssystem Captia, som foruden et journalsystem er et sagsstyringssystem, med indbygget mulighed for at styre sagsgange og kommunikationsrutiner. Formålet med indførelse af ESDH er en ef fektivisering i forhold til den tid, der bruges på journalisering, kopiering, posthåndtering og arkivering, foruden det er lettere for sagsbehandlerne at f nde relevante sager. Systemet anvendes af Aalborg Universitets administration, men ESDH systemet er påtænkt på sigt også at blive anvendt af øvrige enheder på Aalborg Universitetet. ESDH understøtter regeringens krav om en øget digital forvaltning, og lovgrundlaget for arkiv- og journalloven. Elektronisk journalisering gør det bl.a. muligt for den enkelte medarbejder via sin pc hurtigt og nemt at 22 få et overblik over hvilket materiale, der ligger i en bestemt sag, og selv lægge dokumenter ind på en allerede oprettet sag. Flere personer kan arbejde på samme sag, og man er via systemet altid fuldstændig ajourført med hvilke dokumenter, der er i sagen. I Teknisk Forvaltning har vi oprettet den procedure at alle sager oprettes af superbrugerne i Teknisk Forvaltning. Sagerne oprettes centralt, for at undgå at samme sag oprettes f ere gange. Der har i været afholdt kursus i ESDH systemet for det administrative personale i Teknisk Forvaltning, håndværkere, gartnere, Uniprint, samt gruppelederne i rengøringen, og efterfølgende har der været rådgivning fra projektgruppen, som har været rundt i afdelingen, for at svare på spørgsmål, og sørge for at vi kom godt i gang med systemet. Betjentgruppen vil på et senere tidspunkt også komme på kursus i ESDH-systemet. Foruden projektgruppens og superbrugernes hjælp, kan man altid søge hjælp i hjælpeprogrammet prolearning, hvor man kan få hjælp til alle funktioner. Pro-learning kan du få adgang til via Aalborg Universitets hjemmeside, klik på ansatte, på afdelinger i administrationen, ledelsessekretariatet, journal, ES- DH-system, og herefter link til hjælpefunktioner, her-

25 ESDH - ELEKTRONISK SAGS - OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM under er der adgang til pro-learning, som vil guide dig gennem alle tænkelige spørgsmål. På hjemmesiden f nder du også ESDH-vejledningen samt journalplanen. 23

26 13 TEKNISK FORVALTNINGS HJEMMESIDE 24

27 TEKNISK FORVALTNINGS HJEMMESIDE YES 2010 blev året hvor Teknisk Forvaltnings hjemmeside, efter en langvarig proces kom i luften Hjemmesiden er udarbejdet i programmet Info Glue, som er et program som AAU Portalen har medvirket til at udvikle til håndtering af hjemmesider. Hjemmesiden er designmæssigt opbygget, således den opfylder kravene til administrationens webformidling. Hjemmesiden er opbygget, således at f.eks. feltet bygninger til højre indeholder relevante oplysninger om selve bygningen, man kan klikke sig videre fra bygningsteksten, til underteksten - vedligehold og ombygning, installation, brandsikring og kontakter vedr. ombygning. Således gælder det at man kan gå ned i niveau via samtlige felter. Hjemmesiden bliver løbende ajourført, og i nyhedsfeltet vil man kunne se de sidste publicerede nyheder. Du kan f nde Teknisk Forvaltnings hjemmeside på linket Allerede i 2001 gik Teknisk Forvaltning i gang med at opbygge strukturen til hjemmesiden. Processen for udarbejdelse af hjemmeside blev udarbejdet i programmet Frontpage, efter det design, der på det tidspunkt var beskrevet i designmanualen. Konceptet for informationsformidlingen blev dog ændret i årenes løb, og efter mange møder, workshops, ændringer dels i design samt ændringer fra program til nyt program og igen nyt program er hjemmesiden nu i luften. 25

28 14 EN ADMINISTRATIV KVALITETSHÅNDBOG - AAU HÅNDBOGEN 26

29 EN ADMINISTRATIV KVALITETSHÅNDBOG - AAU HÅNDBOGEN Udviklingen af en fælles administrativ kvalitetshåndbog blev startet tilbage i Ideen var at samle administrationens manualer, vejledninger, bekendtgørelser, beskrivelse af sagsgange m.v. i en samlet database til gavn for ansatte og studerende. Gennem processen er arbejdstitlen En administrativ kvalitetshåndbog blevet til AAUhåndbogen. Ideen med håndbogen er, at samle informationer fra afdelingernes hjemmesider og den tidligere regelsamling i en fælles søgbar database. Søgemulighederne er mange, men som oftest vil der søges på emneord i søgefeltet. Ved indtastning i søgeord søges der ligeledes i tekst i databasens indscannet dokumenter. For præcisering af søgning kan der bl.a. søges separat på dokumenter af relevans for studerende og/eller ansatte. Det siger sig selv, at jo mere specif kt der søges, jo færre hits vil fremkomme ved søgningen og derved opnå et mere overskueligt antal søgeresultater. Databasen er udformet som en åben database i den forstand, at ansatte og studerende med opkobling via AAU-serveren har adgang, mens eksempelvis eksterne samarbejdspartnere, rådgivere m.v. ikke har adgang. Adgang til databasen er fra AAU-hjemmesidens startside. For nuværende er det administrationens data der bliver tilgængelige i databasen, men på sigt er ønsket, at fakulteternes data implementeres og vi herved opnår en samlet AAU-database. Inddatering af nye dokumenter samt konvertering af eksisterende dokumenter fra hjemmesider og regelsamlingen opstartes primo Indtil da er manualer, vejledninger bekendtgørelser m.v. tilgængelige i regelsamlingen og på afdelingens hjemmesider. 27

30 15 LEAN ADMINISTRATION OG SERVICE 28

31 LEAN ADMINISTRATION OG SERVICE Oversat betyder LEAN trimmet produktion. Kort sagt standardiser processer, identif cer spild og fjern det. Begrebet blev født tilbage i 50 erne hvor bilproducenten Toyota var i krise og stod overfor massive fyringer. Ved studie af konkurrentens produktions f ow blev det synliggjort, at en optimering af processer var nødvendig for overlevelse ikke kun i produktionen, men hele vejen rundt i organisationen. Det blev starten til det vi i dag kender under betegnelsen LEAN. For at blive i stand til at identi f cere indsatsområder, gennemføre forandring og optimere processer, er administrationens afdelinger blevet opfordret til at deltage med et par medarbejdere i et uddannelsesforløb, hvor der skal arbejdes med konkrete forbedringsprojekter fra egen afdeling. Uddannelsesforløbet gennemføres fra november 2010-februar Efterfølgende er forandringsagenterne rustet til implementering og anvendelse af LEAN-metoder og værktøjer i afdelingen og gerne på tværs i administrationen - og som hos Toyota, skal det implementeres i hele organisationen og ikke kun på gulvet for at opnå den ønskede effekt. Målet er at skabe en kultur blandt alle medarbejderne om at gøre det lidt bedre hele tiden Det man gjorde i går, kan gøres bedre i dag. Altså handler LEAN om at ef fektivisere de opgaver og processer som skaber værdi for kunden og organisationen og fjerne eller minimere de som ikke har værdi. Inden for administration og service kan LEAN teorier benyttes til at reducere sagsbehandlingstider, forbedre kundeservice, reducere medarbejderstress, øge effektiviteten og bruge færre ressourcer. 2 29

32 16 VIL ALT LYKKES FOR OS - I 2011 Der er ingen tvivl om, at 2010 var et travlt år for alle, men 2011 bliver endnu mere travlt. Nogen gange kan man godt spørge sig selv: Hvor længe går det godt? Hvornår kommer vi til tidspunktet hvor vi ikke kan følge med mere? Indtil videre støtter vi os til sloganet på væggen her på gangen i Myrdalstræde 268: yes vi gør det, samt et af vores 10 vision punkter: Vi er en organisation, som ved egen eller ekstern arbejdskraft kan løse alle opgaver vedrørende det fysiske indvendigt som udvendigt. Det er naturligvis ikke byggesager som alle sættes i gang i 2011, men langt hovedparten af dem vil der blive brugt tid på. De opgaver som er omtalt her, er alle opgaver som er lagt oveni det vi kan kalde det normale drift, vedligeholdelse, ombygninger, servicering, rådgivning og dagligdags arbejde. Vi glæder os til udfordringerne bliver store. Vores interne møder bliver forhåbentlig med samme dynamik, faglighed og en passende portion humor som i Hvis vi kan fastholde vores ideal målsætninger og fortsat bevare det gode humør og vores vi passer på hinanden holdning kommer vi forhåbentlig igennem 2011 uden alt for mange skrammer. De opgaver som presser sig ekstra ordinært på er byggeopgaver i form af laboratorier, renoveringer og nybyggeri. I alt er det foreløbig opgjort til ca m2 og på den anden side af 1 milliard kr. 30

33 Tænk positivt og værdsæt de gode ting i livet

34

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Informationsmøde 16. maj 2011. Evakueringskoncept Evakueringsøvelse onsdag 18. maj Instrukser på FARMA

Informationsmøde 16. maj 2011. Evakueringskoncept Evakueringsøvelse onsdag 18. maj Instrukser på FARMA Informationsmøde 16. maj 2011 Evakueringskoncept Evakueringsøvelse onsdag 18. maj Instrukser på FARMA 1 Informationsmøde 16. maj 2011 På strategiske steder i bygningerne er ophængt kassetter, som indeholder:

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse BILAG 1 SAGSNOTAT 16. JANUAR 2017 Vedr. Sagsbehandler Campus Service Nyt væksthus til

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

ENHED: Evakueringsøvelser

ENHED: Evakueringsøvelser ENHED: Evakueringsøvelser INDHOLD Dette er en vejledning i, hvordan enheden afholder den årlige evakueringsøvelse i forbindelse med fælles koncept for beredskab på SDU. Formål med årlig evakueringsøvelse...

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 BYGGERIET NU SKER DER NOGET! Byggeriet udføres som hovedentreprise af NCC Construction Danmark A/S. NCC har sat deres skurby op over garageanlægget og afspærret

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Afdeling/Institut EAN-nummer Adresse Postnr./By Fællesområdet Rektor 5798000417076 Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Ø Universitetsdirektøren

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Udfordringer og muligheder. Vibeke Deleurand, led. bioanalytiker, Hvidovre Hospital

Udfordringer og muligheder. Vibeke Deleurand, led. bioanalytiker, Hvidovre Hospital LEAN Udfordringer og muligheder Vibeke Deleurand, led. bioanalytiker, Hvidovre Hospital Agenda Hvad er LEAN Hvidovres historie i forhold til LEAN Nuværende status Hvad er målet? Hvornår projekt? Hvornår

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Byggesagsbehandling 2014

Byggesagsbehandling 2014 Byggesagsbehandling 2014 type: Fagområde Selve formålet med byggesagsbehandlingen er, at sikre at bygninger udføres og indrettes på en sundheds-, sikkerheds- og brandmæssig tilfredsstillende måde. Det

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

30-07-2014 PFH besøg i HF. Kongedybet. Besøg i have 23 a. Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK

30-07-2014 PFH besøg i HF. Kongedybet. Besøg i have 23 a. Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK 30-07-2014 PFH besøg i HF Kongedybet Besøg i have 23 a Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK 1 PFH besøg i HF Kongedybet Til Att. Fra Københavns Kommune Lisbeth Huohvanainen Palle Flebo-Hansen Dato

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Forvaltningspolitiske tendenser og arkivdannelse

Forvaltningspolitiske tendenser og arkivdannelse 1 Dansk Historikermøde. 21.22.august 2009 Sessionen Statens Arkiver som samtidshistorisk kilde Forvaltningspolitiske tendenser og arkivdannelse Else Hansen, ph.d., seniorforsker Når forvaltningspolitikken

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde Parcelforeningen Malling Ia, Ib og Id Nummer: 2015 / 2 Dato: 05-08- 2015 Sted: Krekærlunds Alle 71

Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde Parcelforeningen Malling Ia, Ib og Id Nummer: 2015 / 2 Dato: 05-08- 2015 Sted: Krekærlunds Alle 71 : 05082015 Fremmødte: Margit, Kim, Klaus. Afbud fra: Mads, Frederik. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Siden sidst: 4. Fastlæggelse af bestyrelsens forretningsgang. 5. Udelegering

Læs mere