Speciale ved International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet 2014:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale ved International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet 2014:"

Transkript

1 Speciale ved International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet 2014: Forfatter: Louise Brun Nielsen

2 Abstract What is my gut feeling trying to tell me? - The elaboration of a paradigm that serves the purpose of analyzing the gut feeling as a part of the external recruitment process in practice. The gut feeling, or intuition, forms a significant part of the recruitment process, but in general there is a lack of focus on the influence that the gut feeling has on the decision-making process of the external hired recruitment consultant in the selection of a prospect. The reason to why the lack of focus could be problematic is that the gut feeling in terms of the personal opinion of the external consultant should not be decisive in matters such as the evaluation of how sympathetic and likeable the prospect is. These factors should not be for the external consultant to evaluate, as he is not going to work together with the prospect in the future seeing that he is recruiting the prospect on behalf of someone else. Add to this the problems caused by the fact that it is impossible to predict the interplay between the prospect, the employer and the colleagues. To draw attention to the complex of problems mentioned above, this thesis studies the necessity of an increased focus on the significance of the gut feeling in the recruitment process and the importance of isolating it as a separate factor to evaluate. This is studied via qualitative interviews and secondary data. The finding of this study shows that due to the difference in obtained experience and the difference in or lack of self-knowledge of the external consultants, the quality of their competences in judging the effect of their own gut feeling varies. This includes a difference in awareness of how much, the gut feeling controls and how expedient, the different consultants find this to be. At times, some consultants do not know how to interpret their own gut feeling, which is why it is sometimes easier for them just to turn down a prospect due to insecurity in understan- 2

3 ding their own gut feeling. It is less hard work to turn someone down instead of investigating why the insecurity arises. This should be looked into in order to find out if the insecurity one is feeling stems from one s own personal preferences or previous bad experiences. In this thesis, an argument is put forward that this attitude throughout the recruitment business of not wanting or being able to investigate one s own doubts and insecurities should be reckoned with. From this, the external consultants are encouraged on the basis of an ethical point of view to put a lot of work into learning how to interpret and understand their own gut feeling in order for them not to turn down a prospect for the wrong reasons caused by an inexplicable hunch. To assist the consultants in learning how to interpret and understand their gut feeling, this thesis comes up with a solution in the form of a paradigm, which has the purpose of functioning as a tool to help analyzing the gut feeling in the recruitment process. The paradigm helps in gaining self-knowledge for the consultants who would not know how else to gain it or the paradigm could help the more experienced consultants in realizing that their gut feeling might have created blind spots for them in the past. My study shows as mentioned above that it is necessary to implement an increased focus on the importance of the gut feeling in the recruitment process. With this thesis, I have designed and developed a paradigm that could help eliminate biased decisions in the selection of prospects. When it comes to the problem of not being able to predict future interplays, the solution to this is that the consultant should acknowledge this fact to his/her customers and instead recruit a prospect that fits the contemporary situation of the company. Instead of promising that you as a consultant are able to find the perfect match, you should advise the company to be prepared with a procedure to solve future issues of interplay should they arise, as nobody can predict the future outcomes of interplay. 3

4 Indholdsfortegnelse KAPITEL Indledning: Mavefornemmelsens uklare rolle i rekrutteringsprocessen Problemformulering Afgrænsning Sådan besvares problemformuleringen Begrebsafklaring Oversigt over specialets opbygning...14 KAPITEL Videnskabsteoretisk ståsted Teorivalg Hvad er mavefornemmelse for noget? Førstehåndsindtryk og fordomme Stolthed Sindsstemning Jeg har erfaring ergo er jeg god til at rekruttere Hvad siger forskellige teorier om mavefornemmelsen? Manglende koncentration og forberedelse Det generelle råd Interviewsituationen set i perspektivet af Staceys kompleksitetsteori Vi har alle sammen planer Magt i interviewsituationen Metode Kvalitativ dataindsamlingsmetode

5 2.6. Videnskabsteoretisk standpunkt i empirien Ontologi Epistemologi Reliabilitet Validitet og generalisering Face-to-face interviews og telefoninterviews Interviewpersoner Anonymitet i forbindelse med interviewene Interviewpersonerne og deres baggrund Behandling af den indsamlede data Tillid mellem interviewer og interviewpersonen Troværdighedsvurdering af interviewpersonernes svar Afgrænsning af empiri...46 KAPITEL Analyse af mavefornemmelsens betydning i forbindelse med rekrutteringsprocessen som et led i udarbejdelsen af en model til kortlægningen af mavefornemmelsen Analyse med udgangspunkt i SFL Systemisk Funktionel Lingvistik Ideationelle netværk Den interpersonelle metafunktion: Evaluering Interviewanalyse...50 Interview 1: Ole Susé...50 Interview 2: Mette Hansen...53 Interview 3: Anonym I...57 Interview 4: Anonym II Interview 5: Gitte Jensen

6 Interview 6: Anonym III...72 Interview 7: Jerry Fogh...73 Interview 8: John Pagaard...79 Interview 9: Charlotte Baisgaard...84 Interview 10: Bjarke Clausen Samlet analyse af ideationelle netværk Samlet evalueringsanalyse Delkonklusion KAPITEL Implementering af øget fokus på mavefornemmelsen i rekrutteringsprocessen Begrundelse for udarbejdelse af modellen med afsæt i teorien Uforudsigelighed Udarbejdelse af model Modellens krav Selve modellen: Hjernen Modellens delkomponenter: Tankebaner Tankebane: Forberedelse Tankebane: Førstehåndsindtryk Tankebane: Fordomme Tankebane: Sammenlignelighed Tankebane: Spejling Tankebane: Uærlighed Tankebane: Sympati Tankebane: Kemi Tankebane: Magtbalance Efterreflektering i forbindelse med Tankebane 1: Forberedelse Bias og fordele ved modellen

7 4.3. Modellens videnskabsteoretiske fundament Deduktiv/Induktiv KAPITEL Konklusion KILDE- OG LITTERATURFORTEGNELSE

8 Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Forudsigelighedsskala Interviewguide -korrespondance Mercuri Urval A/S Bilag 4: Ideationelt netværk Interview 1 Bilag 5: Evaluering Interview 1 Bilag 6: Evaluering Interview 2 Bilag 7: Evaluering Interview 4 Bilag 8: Evaluering Interview 5 Bilag 9: Ideationelt netværk Interview 6 Bilag 10: Evaluering Interview 6 Bilag 11: Evaluering Interview 8 Bilag 12: Evaluering Interview 9 Bilag 13: Evaluering Interview 10 8

9 Kapitel Indledning: Mavefornemmelsens uklare rolle i rekrutteringsprocessen Hvis bare mavefornemmelsen er god, kan det ikke gå helt galt. et problem. ( ) For dermed kommer rekrutteringsprocessen til at handle mere om at ansætte dem, vi godt kan lide, frem for dem, der har de kompetencer, som orga- På nuværende tidspunkt har jeg arbejdet 1,5 år med rekruttering for et vikarassistance- og rekrutteringsbureau, og det er af og til hændt, at jobansøgerne får sat punktum på deres afvisning med klichéen: Kemien var der bare ikke. Ud over denne observation har jeg oplevet at få det selvsamme afvisningsgrundlag smidt i hovedet som jobansøger: Du er fagligt kvalificeret, men kemien var bare en anelse bedre med en anden kandidat. Fra mine egne erfaringer har jeg selv som rekrutteringskonsulent oplevet ikke at kunne sætte ord på, hvorfor min mavefornemmelse slår ud og fortæller mig, at kandidaten af den ene eller anden årsag ikke passer ind i en bestemt virksomhed, men når det kommer til at forklare hvorfor, er det bedste, jeg kan komme op med oftest: Jeg kan ikke sætte fingeren på, hvad det er, men der er et eller andet. Dette svar er for mig bare ikke godt nok, men i min søgen på en mere uddybende forklaring, både sammen med mig selv og mine sparringspartnere på arbejdspladsen, har det bedste råd til at tackle mavefornemmelsen været: Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Dette svar er heller ikke godt nok, da jobansøgerne efter min mening fortjener mere. De fortjener at blive bedømt fair og ud fra de kompetencer, de kan bidrage med i en organisation fremfor hvor godt et indtryk, de gør på en bestemt rekrutteringskonsulent. 9

10 Det kan heller ikke være etisk forsvarligt, at det for jobansøgeren afhænger af, hvilken person de kommer til jobsamtale hos, om de får jobbet eller ej, fordi samtalen højst sandsynligt ville have udspillet sig anderledes, havde jobansøgeren været til samtale hos en anden konsulent. Både ud fra et etisk, men også et organisatorisk synspunkt, hvor det handler om at kigge på, hvilke kompetencer organisationen har brug for, fortjener jobansøgerne, at rekrutteringskonsulenterne dybdegående undersøger den dybereliggende grobund for deres mavefornemmelse i stedet for, at de blot stiller sig forsvarsløse over for den: For som konsulent at kunne give kandidaterne en fair chance for at blive bedømt så objektivt som muligt i rekrutteringsprocessen bliver vi nødt til at gøre op med tanken om, at det er legitimt i en rekrutteringsproces at gøre mavefornemmelsen til et udtryk for en underbevidst følelse, som er umulig at definere og dermed gøre op med det udefinerbare som et gyldigt argument for at afvise en kandidat. Jeg kan ikke sige, om dette skyldes dovenskab, eller om for- og efterarbejdet ikke bliver gjort godt nok, men mavefornemmelsen må bare ikke blive en hvilepude for nemme fravalg af kandidater. Jeg påstår ikke, at det kan lade sig gøre 100%, og at vi med et værktøj med det samme kan eliminere alle tvivlsspørgsmål, som konsulenten har omkring en kandidat, eller at vi kan sætte ord på alle vores fornemmelser og lade alt det underbevidste komme frem i lyset. Jeg siger bare, at vi kan gøre et bedre forsøg, end vi gør i dag. Med dette speciale er målet at forsøge at starte en mentalitetsændring omkring mavefornemmelsen i rekrutteringsprocessen og gøre det, som er etisk forsvarligt. Som rekrutteringskonsulent sidder man med et menneskes fremtid i sine hænder, og dermed skylder vi som konsulenter også kandidaterne at tage et kig ind i os selv og fjerne vores egne følelser og fornemmelser som afgørende, selvstændige bedømmelsesfaktorer. Det kan ikke passe, at en konsu- 10

11 lents udefinerbare funny feeling skal afgøre en fagligt og personligt kvalificeret kandidats fremtid. Fremlæggelsen af min behandling af emnet er blevet mødt med interesse fra begge sider af jobsamtalebordet både af praktiserende konsulenter såvel som af kandidater og jobansøgere, som synes, det er frustrerende at få smidt en vag afvisning i hovedet, for hvad dækker det over, når konsulenten siger, at kemien ikke var der? Og hvad indebærer kemi egentlig? Konsulenterne er udprægede skeptiske omkring, hvorvidt det kan lade sig gøre at udvikle et værktøj, der kan definere mavefornemmelsen, men de er dog interesserede i at vide, om det lykkes. Det skal jeg med dette speciale undersøge; i hvilket omfang det er muligt at udvikle et værktøj, som rekrutteringskonsulenten kan benytte sig af til at få sat ord på sin mavefornemmelse og dermed også få luget ud i subjektive fornemmelser og følelser, som forstyrrer bedømmelsen af kandidatens faglighed. Dette er opgavens fundament, som kommer til udtryk ved nedenstående problemformulering: Problemformulering I hvilket omfang og hvordan kan mavefornemmelsen i forbindelse med den eksterne rekrutteringsproces teoretiseres? Og i hvilken udstrækning vil det i så fald være aktuelt og formålstjenligt at udarbejde et værktøj, der kan afkode mavefornemmelsen? Afgrænsning Jeg har valgt at fokusere på arbejdet med ekstern rekruttering, fordi mavefornemmelsen spiller ind på en anden måde her end ved rekruttering, som foretages internt i virksomheden. Forskellen ligger i, at ved intern rekruttering kan personen, der rekrutterer enten blive leder for eller komme til at arbejde sammen med kandidaten på anden vis, og derved kunne mavefornemmelsen, når det kommer til bedømmelsen af kemien mellem den person, der rekrutterer og kandidaten, forestilles at spille en afgørende, mere legal rolle, i og med kemien mellem mennesker er vigtig i et internt samarbejde. 11

12 Ved ekstern rekruttering, hvor konsulenten, der rekrutterer, ikke skal arbejde sammen med kandidaten, er det interessant at undersøge i hvor høj grad og i hvilken forbindelse, mavefornemmelsen spiller ind, da kemien mellem konsulent og kandidat ikke burde spille en rolle her. Valget faldt derfor på ekstern rekruttering, da det synes vigtigt at kunne isolere mavefornemmelsen som en bedømmelsesfaktor i evalueringsprocessen af kandidaten, så det dermed bliver muligt udelukkende at bedømme kandidaten ud fra de faktorer, som har betydning for dennes evne til at udføre det pågældende job. Desuden har jeg primært valgt at fokusere på interviewsituationen som rekrutteringsmetode, og jeg tager derved ikke højde for brugen af fx assessment centres Sådan besvares problemformuleringen Jeg har vurderet, at den optimale måde at besvare min problemformulering på er via empiriske data i form af face-to-face interviews såvel som telefoninterviews, hvilke danner grundlag for analysen i opgaven. Formålet med analysen er i forlængelse af psykologisk funderede teorier samt Staceys kompleksitetsteori (2011) at kunne udlede elementer, som skal udgøre et løsningsforslag til et udviklingsperspektiv i form af en model, der har til formål at kortlægge mavefornemmelsen og bidrage til en mentalitetsændring og nyt fokus inden for rekrutteringsområdet Begrebsafklaring Mavefornemmelse vs. intuition Løbende igennem opgaven er begreberne mavefornemmelse og intuition ligestillede. Dette fordi, jeg ikke ser nogen grund til at skelne mellem de to begreber. Hvis vi overordnet kigger på, hvordan mavefornemmelsen defineres på sproget.dk, finder vi, at mavefornemmelsen er en intuitiv følelse eller fornemmelse; instinkt ((u.å.), Mavefornemmelse). Den Danske Ordbog definerer mavefor- 12

13 nemmelsen som en: sikker fornemmelse der intuitivt føles rigtig ((u.å.), Mavefornemmelse). Intuition defineres som en: evne til at forstå umiddelbart, uden at gøre brug af bevidst tænkning (Den Danske Ordbog (u.å.), Intuition). Ordet mavefornemmelse kunne tyde på at være et nyere, moderne ord, som er beslægtet med, og stammer fra ordet intuition, da mavefornemmelse første gang blev noteret i 1994 (Den Danske Ordbog (u.å.), Mavefornemmelse), hvorimod ordet intuition stammer fra latin (Den Danske Ordbog (u.å.), Intuition). Ud fra dette skelner jeg ikke mellem brugen af ordene i dette speciale, og mavefornemmelse betyder dermed det samme som intuition. Jeg henviser udelukkende til ordet mavefornemmelse i dette speciale undtagen der, hvor ordet intuition er benyttet i citater. Ekstern rekruttering Begrebet ekstern rekruttering bruges hver gang, der henvises til en rekrutteringsproces, hvor en rekrutteringskonsulent rekrutterer en kandidat til en stilling for en kunde i en ekstern virksomhed. Dvs. konsulenten arbejder ikke i den samme organisation som den kandidat, han 1 skal rekruttere. Konsulent Gennemgående i opgaven henviser konsulent til den eksterne rekrutteringskonsulent, som er betalt af en kundevirksomhed til at udføre en rekrutteringsopgave. Kandidat Kandidat refererer til den kategori af jobansøgere, som bliver kaldt ind til jobsamtale/interview. 1 Gennemgående i opgaven refereres konsulenten/kandidaten, m.fl. tilbage til hankøn som fællesbetegnelse for begge køn. Dette skal ikke ses som diskriminerende eller som et udtryk for forfatterens mening om, at rekrutteringsbranchen domineres af mænd (ved brugen af konsulent som hankøn), da det her i opgaven ikke er undersøgt, om dette rent faktisk er tilfældet. 13

14 1.3. Oversigt over specialets opbygning Kapitel 2: Her redegør jeg for mit videnskabsteoretiske ståsted i opgaven efterfulgt af en redegørelse for opgavens teoretiske fundament. Herefter følger de metodiske overvejelser og valg. Kapitlet afsluttes med en empirisk afgrænsning. Kapitel 3: I dette kapitel udføres selve analysen af mine empiriske data. Udvalgte interviews og udvalgte dele af de ti interviews, jeg har foretaget, bliver analyseret. Overordnet set består en delanalyse af et ideationelt netværk efterfulgt af de relevante evalueringssystemer i evalueringsanalysen tilhørende interviewet. Kapitlet afsluttes med en samlet analyse af de ti ideationelle netværk samt en samlet evalueringsanalyse. Kapitel 4: Dette kapitel samler teorien og den empiriske analyse i et løsningsforslag og udviklingsperspektiv i form af udarbejdelsen af en model, som skal udgøre en del af den fremtidige rekrutteringsproces i praksis. Kapitel 5: Her følger konklusionen på specialet og dermed også en besvarelse på opgavens problemformulering. 14

15 Kapitel Videnskabsteoretisk ståsted Med inspiration fra Dahl (2008) vil jeg videnskabsteoretisk set placere mig som vist i nedenstående koordinatsystem: Placeringen er mere over mod deduktiv end induktiv. Årsagen til denne placering på X-aksen uddybes nærmere i afsnittet Deduktiv/induktiv vedr. udarbejdelsen af modellen. På Y-aksen mellem Dissensus og Konsensus har jeg nærmet mig midten, men længst oppe mod Dissensus. Årsagen til denne placering er det socialkonstruktivistiske og overvejende socialsemiotiske standpunkt, jeg gennemgående tager i opgaven. Denne videnskabsteoretiske tilgang skinner igennem i opgaven, bl.a. i analysen hvor jeg har taget udgangspunkt i SFL med det formål at 15

16 dekonstruere mine interviews for ud fra dette at skabe ny viden. Med min placering erkender jeg samtidig, at verden er en social konstruktion og at den måde, hvorpå vi sammen bestemmer os for, hvordan vores konstruktion af verden se ud, er udgangspunktet for, hvordan virkeligheden tolkes. Dog erkender jeg også, at vores sociale konstruktion af verden kan være kontekstafhængig, og jeg kan dermed ikke fuldt ud erkende mig til socialkonstruktivismen, hvilket forklarer, hvorfor jeg ikke har placeret mig længere mod venstre i koordinatsystemet. Yderligere stemmer min analytiske fremgangsmåde og min placering længst mod Dissensus overens med den dialektiske del af Faircloughs kritiske diskursanalytiske tilgang, som ser diskursen som både konstituerende og konstitueret af det sociale (Fairclough 2008:10). Ligesom Fairclough vedkender jeg, at diskursen i højere grad konstituerer, end den er konstitueret (Fairclough 2008:11), men overordnet set, så erkender jeg den tilgang, at begge dele er tilfældet, og dermed er den viden, jeg producerer i dette speciale ud fra de interviews, jeg har udført, dels hhv. konstituerende og konstitueret. Konstituerende i den henseende, at den diskurs, holdning og de værdier, som interviewpersonerne har udtrykt i interviewene, har været med til at forme den samlede viden, jeg har dannet mig om mavefornemmelsen. Dette betyder, at den viden jeg har skabt, er afhængig af de diskurser, interviewpersonerne udtrykker og er underlagte samt de erfaringer, de har omtalt. Omvendt er viden også konstitueret, da det, de har fortalt og delt og hele deres diskurs omkring emnet, i høj grad er formet af de sociale kulturelle normer, der er i rekrutteringsbranchen, og derfor er det, de siger ikke kun konstituerende for den nye viden, jeg frembringer, men er samtidig blevet konstitueret af den gældende diskurs i branchen. Det samme sker i analysetilgangen. Ved at dekonstruere mine interviews for at skabe ny viden, vælger jeg bevidst at være kritisk (og dermed ikke lade mig undertrykke af diskursen) over for den nye information, jeg bliver givet, hvilket gør, at jeg udvælger hvilke dele af de nye informationer, jeg tager med videre. Den information, jeg selekterer, bliver herefter ved at videregive den nye viden til andre konstituerende for den nye mentalitetsændring, jeg vil skabe omkring mavefornemmelsen med min model. Men samtidig kan denne nye 16

17 viden ikke udelukkende være konstituerende. For at skabe ny viden der skal være konstituerende for, hvordan andre skal behandle og tænke på mavefornemmelsen, bliver jeg nødt til at bruge viden og en diskurs ud fra kulturelle værdier og normer, der gør sig gældende inden for rekrutteringsbranchen, hvis den nye frembragte viden i dette speciale skal have en chance for at blive accepteret i branchen. Dermed bliver den nye viden både konstituerende og konstitueret, dog ud fra mit videnskabsteoretiske standpunkt kan jeg ikke erkende mig til en fuldt ud dialektisk tilgang, da jeg i min analyse og udarbejdelse af min model har arbejdet ud fra et synspunkt, at diskursen i højere grad er konstituerende for den viden, jeg frembringer, og at jeg i højere grad har arbejdet mod at bidrage med ny, brugbar viden frem for at tænke på, om alle i branchen vil acceptere denne viden. Dette vil sige, at jeg arbejder mod at skabe viden, der vil være konstituerende for, hvilken diskurs konsulenter i branchen fremadrettet har muligheden for at benytte, når de behandler faktoren mavefornemmelsen. Dette aspekt uddybes i det efterfølgende afsnit: I lyset af Faircloughs kritiske diskursanalyse er der ved denne tilgang også et synspunkt, der fremsætter, at den måde vi taler på, dvs. den diskurs vi benytter, skaber den måde, vi er sammen og lever på (Fairclough 2008:14). Dette aspekt gennemsyrer denne opgaves hensigt, da formålet med opgaven er at skabe en model, der kan rette fokus på det underbevidste, mavefornemmelsen, og med denne også tvinge konsulenten til at tage stilling til alt det, der danner rammen for, at det underbevidste kan folde sig ud; nemlig interviewsituationen og den valgte diskurs i denne situation. Konsulenten tvinges ikke kun til at tage stilling til diskurser i form af det talte sprog, men også til diskurser i form af det sociale udtrykt som kandidatens kulturelt betingede opførsel, holdninger og værdier og dermed se igennem dette og bedømme kandidaten på trods af dette. Overordnet set forsøger jeg ikke at kritisere eller påvise, at der er noget grundlæggende galt med procedurer i rekrutteringsbranchen, eller at de skal laves om. Jeg har blot til formål at bidrage til branchen med et forslag til, hvad der burde fokuseres mere på i selve rekrutteringsprocessen. Grunden til, at jeg ikke har placeret mig helt oppe ved Dissensus i koordinatsystemet, er, at jeg ikke for- 17

18 søger at splitte hele rekrutteringsbranchen ad og dermed påstå, at der er noget galt med helhedsbilledet af branchen. Omvendt kan jeg ikke placere mig længst mod Konsensus, da jeg kritiserer en del af helheden, nemlig den del af rekrutteringsprocessen hvor mavefornemmelsen spiller ind, og som jeg med udarbejdelsen af min model signalerer, at der på nuværende tidspunkt er manglende fokus på. Dette forklarer min placering længst mod Dissensus, men tættest mod midten. Yderligere videnskabsteoretiske overvejelser uddybes løbende i opgaven under relevante afsnit. I efterfølgende afsnit vil jeg gå i dybden med opgavens teoretiske fundament Teorivalg I dette afsnit vil jeg komme ind på, hvorvidt mavefornemmelsen indgår som en selvstændig faktor i et udpluk af teorier, der vedrører HR og rekruttering (Elgaard, Frandsen, Hagelskjær & Smit 2011; Beardwell & Claydon 2010; Graversen & Larsen 2004; Armstrong 2006; Larsen 2006; Torrington, Hall & Taylor 2002) for ud fra dette at kunne bedømme, om det fra et teoretisk synspunkt kunne være relevant at bidrage med et værktøj, hvis formål er at rette fokus på mavefornemmelsen. For at kunne bedømme dette er det væsentligt først at definere, hvad mavefornemmelsen i det hele taget er. Jeg har kort været inde på dette i begrebsafklaringen, men i nedenstående afsnit vil jeg komme nærmere ind på, hvad mavefornemmelsen er, og hvordan den manifesterer sig i vores indre opfattelse, samt kommer til udtryk i den ydre, fysiske verden Hvad er mavefornemmelse for noget? Mavefornemmelsen er som førnævnt en intuitiv fornemmelse, som vi ubevidst får, og som vi ikke kan bestemme, hvornår dukker op (Pedersen 2012:7). Hvis vi kigger på interviewsituationen i en rekrutteringsproces og på det, der sker, når vi møder, og har en samtale med en andet menneske, som vi ikke i forvejen kender eller har set før, så er mavefornemmelsen nærmere bestemt en forståelse af noget helhedsmæssigt (Pahuus 2012:23). Dvs. uden at kende personen danner vi os et 18

19 helhedsbillede af, hvordan personen er, og hvordan han agerer i bestemte situationer. Konklusionen på dette helhedsbillede drager vi ud fra enkelte faktorer (opfattede træk), som vi iagttager i det første møde med personen (Pahuus 2012:24). Udvalgte faktorer, der bidrager til helhedsbilledet, vil blive uddybet i de efterfølgende afsnit Førstehåndsindtryk og fordomme Vi er hurtige til at bedømme ud fra et lille glimt af en persons ansigt, om personen er til at stole på eller ej (Kirkebøen 2012:25). Dette kan vi, fordi det ligger langt tilbage i vores udviklingshistorie. Vi har en tendens til at kunne lide og knytte os til det, som vi i forvejen kender, og som vi ikke har haft negative oplevelser med (Kirkebøen 2012:76-77), og jo flere gange vi støder på den samme persontype uden at opleve noget negativt, desto mere vil vi ubevidst foretrække denne persontype frem for andre, vi har haft negative oplevelser med. Da dette foregår helt ubevidst, vil vi heller ikke kunne redegøre for, hvorfor vi foretrækker den ene type frem for den anden, og på denne måde udvikler vi også fordomme over for bestemte persontyper (Kirkebøen 2012:76-77). Det, som vi intuitivt vurderer på, når vi møder nye mennesker, er alt lige fra deres bevægelser, stemmeleje, ansigt (Kirkebøen 2012:27), fremtoning og til hvordan, de er klædt (Kirkebøen 2012:49). Desuden kan lugt- og følesansen også spille ind (Haworth & Savage 1989: ). Det kan være, at personen har alt for meget parfume på, eller har et slattent håndtryk, men uanset hvad det end måtte være, har vi efter ganske kort tid, ud fra ovennævnte liste af opfattede træk, dannet os et helhedsbillede af personen, som giver trækkene en samlet mening (Pahuus 2012:25). Efter at vi har dannet os et helhedsbillede af en person, har vi en stærk tendens til at tolke personen på en måde, som bekræfter de opfattelser, vi allerede har af personen (Kirkebøen 2012:48). Dermed er konsulentens opfattelser med under hele interviewet, og han gør, hvad han kan for at finde indikatorer hist og her, som bidrager til en verifikation af det helhedsbillede, han selv har skabt af personen 19

20 (Kirkebøen 2012:48). Det betyder, at konsulenten leder efter svar, som kan bekræfte eller styrke den opfattelse, han har af personen, og samtidig overser han information, som kan svække helhedsbilledet (Kirkebøen 2012:83). Konsekvensen af dette kan være, at konsulenten tolker de svar, som kandidaten giver på interviewspørgsmålene i overensstemmelse med konsulentens opfattelse (Kirkebøen 2012:48), og på grund af dette overser han måske vigtige signaler eller manglende kompetencer. Dette intuitive helhedsbillede af personen forstår vi ud fra enkelte træk, ytringer og handlinger (Pahuus 2012:25), og vi kan efter et stykke tid opdage, at vores helhedsbillede må revideres og suppleres, fordi nogle træk ikke passer helt sammen med dette billede (Pahuus 2012:25). Det kan dog være svært at nå til en sådan erkendelse under det første interview, som typisk varer min. Ud over at danne helhedsbilleder har vi ydermere en tendens til ubevidst at forenkle, når vi står over for komplicerede valg, hvilket godt kan lede til bias i vores beslutningsgrundlag (Kirkebøen 2012:61). For eksempel ved ansettelser så erstattes gjerne ubevisst det komplekse spørgsmålet Hvem er best egnet til stillingen? med det langt enklere spørgsmålet: Hvem liker jeg best? (Kirkebøen 2012:64). Med dette kan det ende med, at konsulenten sammenligner to kandidater på baggrund af de subjektivt dannede helhedsbilleder frem for at foretage en sammenlignende kompetencevurdering Stolthed En anden faktor, som kan skabe bias i udvælgelsesprocessen, er konsulentens stolthed. Stolthed kan forklares med, at konsulenten er tilbøjelighed til at holde på den kandidat, som han har den bedste mavefornemmelse med, vil opnå størst succes i jobbet. Igangværende afsnit forklarer, hvorfor konsulentens stolthed kan skabe bias i bedømmelsen af kandidaten. Begrebet intuition vækker hos de fleste mennesker positive konnotationer: man vælger noget, fordi 2 Vurdering af de faglige såvel som personlige kompetencer, som stillingen kræver. 20

21 ens mavefornemmelse melder sig, og vi antager, at det derfor var det rigtige valg, man har truffet (Gimmler 2012:39). Dette kan forklare, at mange er skeptiske over for at give slip på mavefornemmelsen i rekrutteringsprocessen. I bedømmelsen af en kandidat kommer mavefornemmelsen altid på banen, og hvis mavefornemmelsen siger, at det er den rigtige kandidat til jobbet, så stoler man på det. Men hvordan kan det være, at man stadig stoler på sin mavefornemmelse, selvom den måske har taget fejl mange gange? I et studie af en række studerendes besvarelser i en multiple choice-test (Kirkebøen 2012:94) fandt man frem til, at de studerende, som først havde sat krydset ved et rigtigt svar, men derefter havde ændret det til et forkert svar, ærgrede sig meget mere end dem, som undlod at ændre et forkert svar til et rigtigt (Kirkebøen 2012:94). Dette fordi, at Dermed ses mavefornemmelsen som en naturlig del af en beslutningsproces. I en udvælgelsesproces kan det betyde, at en konsulent føler et mindre nederlag ved, at en kundevirksomhed ikke vil ansætte den kandidat, han har foreslået som den bedste, end hvis virksomheden fravalgte en kandidat, som konsulenten udelukkende havde valgt at præsentere ud fra en objektiv kompetencevurdering, på trods af at konsulentens mavefornemmelse sagde, at det ikke var den bedste kandidat til stillingen. Ved at gå med sin mavefornemmelse og vælge kandidater baseret på mavefornemmelsen, føler man ikke nederlag, når man vælger et forkert match til en virksomhed, fordi man ikke kunne have truffet et anderledes valg ud fra sin mavefornemmelse. Skuffelsen ved ikke at følge sin mavefornemmelse kan derimod føles så stor, at man højst sandsynligt vælger at gå med sin mavefornemmelse den efterfølgende gang. Herfra kommer stoltheden også. Stoltheden af at vælge rigtigt ud fra sin mavefornemmelse og holde på den, selvom andre faktorer objektivt sett burde fått oss til å skifte mening (Kirkebøen 2012:88). 21

22 Sindsstemning En tredje faktor, man skal være opmærksom på, er, at man gensidigt kan blive påvirket af hinandens sindsstemninger. Mye taler for, at hovedtrekkene i følelsesregisteret er allment og genetisk bestemt, uavhengig av kultur. Følelsene uttrykker seg i et eget kropsspråk, som kan leses både av personen som har følelsen ( ) og av andre (Grelland 2012:65). Ifølge Grelland er vores evne til underbevidst at afkode andres sindsstemninger indkodet i vores genetik, og derfor er vi i stand til at forstå hinandens kropssprog og reagere på de signaler, som modparten underbevidst kommunikerer. Derfor skal konsulenten også være bevidst om, hvorvidt han har en dårlig dag, eller om der er andre ting, der gør, at han sender underbevidste signaler til kandidaten, som kan påvirke eller gøre denne usikker i sin måde at fremstille sig selv på. Ligeledes kan det også være afgørende, hvilke spørgsmål konsulenten stiller, da de er afgørende for det billede, som konsulenten danner sig af kandidaten. Spørgsmålene stiller rammerne for bedømmelsen af kandidaten, da spørgsmålene afgør, hvilke emner og kompetencer konsulenten får afdækket under interviewet. I realiteten skaber spørgerammen konsulentens samlede billede af kandidaten. Derfor bør konsulenten også gøre op med sig selv, om han er i dårligt humør, hvilket kan have indflydelse på, hvordan han tolker svarene, og om han orker at stille opfølgningsspørgsmål den dag. I dette tilfælde er det vigtigt, at konsulenten ikke lægger ansvaret over på kandidaten, men at konsulenten er i stand til at indse, at det dårlige indtryk, som han har af kandidaten, kan skyldes den måde, hvorpå han selv agerede under interviewet Jeg har erfaring ergo er jeg god til at rekruttere Hvor stor betydning har erfaring i evnen til at udvælge det bedste kandidatmatch til virksomheden? Den rene eksponeringseffekten viser for eksempel at hva du intuitivt liker og ikke liker, i stor grad er bestemt av hva du ubevisst har erfart, og ikke av hva du etter bevisst refleksjon har kommet 22

23 til at du liker (Kirkebøen 2012:78). Hvis vi går ud fra dette, har erfaring stor betydning, da vores evne til at udvælge kandidater til en bestemt stilling kan afhænge af, hvor god man som konsulent er til at spotte de rette personlige kompetencer til en bestemt stilling. Så desto flere gange man fx har rekrutteret en telefonsælger til den samme salgsafdeling til den samme kundevirksomhed med succes, desto større sandsynlighed vil der være for fremover at rekruttere det rette match, da man af erfaring har lært, hvilke faglige og personlige kompetencer virksomheden har brug for. Hvorimod konsulenten er tilbøjelig til at i større grad at satse og tage chancen med en kandidat, hvis han skal rekruttere til en stilling, han aldrig har rekrutteret til før, for så har konsulenten ingen tidligere erfaring at trække på. Men hvad så med mavefornemmelsen? Betyder det, at jo mere erfaring man har, desto bedre er ens mavefornemmelse? Det er veldig godt dokumentert i psykologisk forskning at intelligens, kunnskap og erfaring ikke er tilstrekkelig for at utvikle god faglig intuisjon (Kirkebøen 2012:10). Her argumenteres for, at god faglig intuition ikke afhænger af den erfaring, man har, men at det derimod er medfødt. Ifølge psykologen James Shanteau (fra: Kirkebøen 2012:105) kan man ikke udvikle sin mavefornemmelse og gøre den bedre, når det kommer til at bedømme adfærd. Grunden til dette er, at vores hukommelse fungerer som et aktivt informationssystem, hvor ny viden gemmes på kryds og tværs af al tidligere viden, erfaring, oplevelse, fantasi, indbildning uden respekt for vores ellers så fine akademiske opdeling af rigtigt og forkert (Byrge & Hansen 2012:93). Dermed kan man ikke stole på, at ens mavefornemmelse siger en det rigtige. For at blive i stand til at forbedre sin mavefornemmelse kræver det bl.a. ifølge Shanteau, at det der skal bedømmes, er statisk, den samme problematik gentages og at objektive analyser er tilgængelige (fra: Kirkebøen 2012:105). Ifølge denne forskning skulle det ikke kunne lade sig gøre at udvikle sin mavefornemmelse i takt med, at man bliver mere erfaren inden for rekrutteringsfeltet. Man kan dermed ikke træne sin mavefornemmelse til at træffe bedre beslutninger i udvælgelsesprocessen af en kandidat. 23

24 Teorien siger, at man ikke kan forbedre sin mavefornemmelse via erfaring. Alligevel har erfaring indflydelse på den måde, konsulenten foretager sine bedømmelser på i situationer, hvor konsulenten har rekrutteret til den samme stilling i den samme virksomhed mange gange før. En erfaren konsulent har mødt så mange forskellige typer af mennesker, at han har dannet sig nogle erfaringer med bestemte persontyper. Dermed har underbevidstheden dannet grobund for, hvad konsulenten foretrækker og ikke foretrækker af personlighedstræk, og underbevidst vil konsulenten så sammenligne de interviewede kandidater ud fra de træk, som han foretrækker/ikke foretrækker. Ud fra erfaring vil man derved hurtigere kunne pejle sig ind på, om man har fat i den rigtige person til jobbet, i og med at man ved, hvad man leder efter af faglige og personlige egenskaber i en person til den bestemte stilling. Dog skal konsulenten gøre sig bevidst om, at bare fordi man har mange års erfaring, er det ikke ensbetydende med, at ens mavefornemmelse er blevet bedre med årene. Man har bare mødt mange flere forskellige persontyper end en, der ikke har arbejdet med det i så mange år, og dermed kan man måske bedre forestille sig, hvilken persontype der passer til et bestemt job. Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at erfaring kan have betydning i de tilfælde, hvor en konsulent rekrutterer til stilling, han har rekrutteret til mange gange før, men ikke betyder noget i de tilfælde, hvor han skal rekruttere til stillinger, han ikke har rekrutteret til tidligere. I bund og grund handler det måske mere om grundig forberedelse? Punktet vedrørende forberedelse vil blive uddybet i afsnittet Manglende koncentration og forberedelse. 24

25 Hvad siger forskellige teorier om mavefornemmelsen? Hvis vi kigger på Stephen Taylors Validity Studies-skala (jf. Bilag 1), der viser forudsigeligheden for at kunne udvælge den rette kandidat til en stilling, hvor skalaen går fra 0-1.0, så er det tætteste, man kommer på Perfect prediction, 6,5 med Assessment centres 3. Dette indikerer, at mavefornemmelsen hersker på skalaen mellem , da det her imellem er den enkelte konsulents subjektive vurdering, der ligger til grund for den endelige beslutning i rekrutteringsprocessen. Desuden indikerer det også, at man ikke kan komme nærmere på at forudsige kandidatens adfærd i det fremtidige job end 0.65 på skalaen. Det værktøj jeg vil udarbejde, skal ikke forudsige mere, men blot øge fokus på bevidstheden omkring det store rum på skalaen, som der ikke uddybende nok bliver redegjort for i teorierne. Ifølge Smart svarer kun 94 ud af 1000 kandidater ærligt på spørgsmål, der bliver stillet i et interview, og derfor menes det, at interview er en utilstrækkelig måde til at forudsige, om en kandidat får succes i et job (fra: Armstrong 2006:432). Ifølge Taylors skala (fra: Armstrong 2006:433) ligger interview-metoden mellem 0,3 og 0,4 på skalaen. Kombineret med psykologiske tests kan forudsigelighedsfaktoren komme op på mellem 0,4 og 0,45. Ud fra mit kendskab til branchen formodes disse metoder at være blandt dem, som de fleste rekrutteringsbureauer benytter sig af, selvom der på Taylors skala er langt op til perfect prediction. Men hvad siger forskellige teoribøger om det tomrum, der er på skalaen fra 0,65 til 1,0? Elgaard et al. (2011:73) siger om perception og faldgruber i rekrutteringsprocessen: skærpe opmærksomheden. 3 Assessment centres er en række tests, hvor kandidaten bliver testet i forskellige gruppeopgaver, m.m., så man kan se, hvordan kandidaten ville fungere i en gruppedynamik eller i situationer, der er normale for personen at støde på i den organisation, som han kan blive en del af (Armstrong 2006:430-31). I dette speciale fokuserer jeg som førnævnt udelukkende på brugen af interviews som det primære rekrutteringsværktøj. 25

26 Der kommer ikke nogle gode råd til, hvordan man i praksis kan skærpe opmærksomheden, blot at man bør gøre det, og hvad man bør rette opmærksomheden på. Der kommer dog nogle eksempler på, hvad der ofte sker i en interviewsituation. Et eksempel er halo -effekten. Halo -effekten betyder, at man generaliserer ud fra enkelte positive karaktertræk eller faktorer hos kandidaten, som gør, at man danner sig et helhedsudtryk ud fra dette (Elgaard et al. 2011:74). Det samme gælder horns-effekten, som er det samme som halo -effekten, blot generaliserer vi her ud fra negative faktorer (Searle 2003:114-16). Vi kan drage en parallel fra halo - og horns -effekten til Kirkebøens teori om dannelsen og verifikation af helhedsbilleder (jf. afsnittet Førstehåndsindtryk og fordomme ). Dette kalder Elgaard et al. (2011:74) for stereotyper. Der nævnes ikke noget om, hvordan man kan undgå uhensigtsmæssigt at inddele kandidater i stereotyper. En anden fejlkilde, som der udpeges i teorien (Newell & Shackleton 2001), er, hvordan negativ information vægtes. I udvælgelsen af en kandidat tillægges negativ information større vægt end positiv information, således at man hellere vil ansætte en person, om hvem der ikke er noget negativt at sige, end én der har en mindre positiv kvalitet i forhold til jobbet, men som til gengæld står meget stærkt på andre udvælgelseskriterier, og derfor rationelt set er den mest kvalificerede (Newell og Shackleton 2001:40-41). Searle (2003:114-16) lister yderligere bias i udvælgelsesprocessen, som er væsentlige at tage højde for: Similar to me effect, hvor konsulenten bedømmer kandidaten til at være bedre til stillingen i forhold til andre, fordi konsulenten kan se selv sig selv i personen. Igen kommer der ikke nogle forslag til, hvordan man i praksis kan blive opmærksom på, hvis man bedømmer en kandidat ligesom i ovenstående tilfælde. Der er ingen gode råd til, hvordan man skal tackle det, som foregår underbevidst, blot at man skal være opmærksom på det Manglende koncentration og forberedelse Ved manglende koncentration og opmærksomhed forringes konsulentens evne til at se nuanceret på kandidaten, og der er dermed større tilbøjelighed til, at konsulenten hurtigere danner sig en 26

27 stereotype-forestilling af kandidaten (Elgaard et al. 2011:75). Hvis vi yderligere inddrager tids- og planlægningsfaktoren, kan dette også spille en væsentlig rolle i og med, at manglende forberedelse fører til, at konsulenten ikke ved, hvad han kigger efter i en kandidat, og det bliver dermed tilfældigt, hvilke af kandidatens kompetencer, konsulenten får belyst (Elgaard et al. 2011:75). Problemet med ikke at være tilstrækkeligt forberedt eller ved at benytte sig af ustrukturerede interviews, (fordi konsulenten har en tro på, at han er en god menneskekender (Larsen 2006:164) nok til, at han ikke behøves at forberede sig), kan resultere i, at det er svært at sammenligne kandidater. Derfor er det vigtigt at få klarlagt de kompetencer, som man søger i en kandidat (Armstrong 2006:445), og dermed gå mere struktureret til værks ved at forberede spørgsmål, som får afdækket netop de kompetencer, som er afgørende for succes i stillingen. Tidsfaktoren spiller også ind i det omfang, at tid bliver et problem, hvis konsulenten har planlagt for mange interviews på en dag, som ligger for tæt efter hinanden. Er dette tilfældet, falder konsulentens energi og koncentrationsevne i løbet af dagen (Elgaard et al. 2011:75), og dermed også hans evne til at bedømme kandidaten Er to hoveder bedre end et? Armstrong kommer som den eneste af de undersøgte teoretikere med et konkret bud på, hvordan man kan reducere fejlkilder i udvælgelsesprocessen. Dette gøres ved at være flere til stede i interviewsituationen (Armstrong 2006:430). Han mener, at det er optimalt med flere interviewere for at eliminere overfladiske subjektive fordomme, som man hver især har af kandidaten. Fordommene elimineres ved at sparre med en kollega (Armstrong 2006:441), og derved opnås en mere fair bedømmelse af kandidaten. Hvis vi ser på dette i lyset af Staceys kompleksitetsteori (som vil blive uddybet i et senere afsnit), så kommer fordelene af at have to interviewere frem for en an på, hvordan forholdet er mellem de to interviewere. Komplekse responsive processer har afgørende betydning for samspillet mellem de to interviewere: Hvis beslutning dominerer? Og tør man at tale åbent og ærligt i den andens selskab? Tidsfaktoren kan også være afgørende. Hvis man fx selv er overbevist 27

28 om, at en kandidat fortjener en chance, mens den anden interviewer ikke er overbevist, kan man pga. af tidspres vælge ikke at tage kampen op og kæmpe for sin kandidat, men i stedet bare tale interviewer-kollegaen efter munden. Des flere interviewere, des flere faktorer er der at tage hensyn til, og der er flere til at påvirke retningen af interviewet. På dette grundlag vurderer jeg ikke flere interviewere som svaret på at eliminere alle fordomme og bias i bedømmelsen af en kandidat Det generelle råd I ingen af de udbredte teoribøger, jeg har undersøgt, er der mere konkrete forslag end dem, der er nævnt i dette afsnit til, hvordan opmærksomheden kan skærpes i praksis omkring de omtalte bias i forrige afsnit. Det fælles råd synes generelt set fra dem alle at være: Don t ( ) allow your prejudices to get the better of your capacity to make objective judgements (Armstrong 2006:460). Men Armstrong giver ingen andre svar (end ovenstående med flere interviewere) på, hvordan man kan undgå at blive subjektiv, bare at man skal lade være. Hvis man underbevidst har nogle fordomme, hvordan kan man så lade være med at have dem? Grunden til, at mavefornemmelsen ikke er uddybet i de udvalgte HRM-teorier, kunne være, at det moderne samfund er funderet i troen på det rationelle, på at beherskelse og planlægning er mulig og til stadighed kan forfines. ( ) Det ubekendte accepteres ikke som et vilkår, der har med den virkelige verden at gøre (Gerner Nielsen 2012:19). Det kan være en slags fornægtelse, at man ser bort fra mavefornemmelsen, fordi vi alligevel ikke altid helt kan definere, hvorfor vi har den mavefornemmelse, som vi har. Desuden skulle det gerne fremstå som om, at vi har udvalgt en kandidat på baggrund af vores talent som konsulent, og ikke fordi vores mavefornemmelse fortæller os det, uden at vi egentlig ved hvorfor. 28

29 2.3. Interviewsituationen set i perspektivet af Staceys kompleksitetsteori Nu har vi set på, hvad mavefornemmelsen er, og hvordan den manifesterer sig. Desuden har vi også set på, hvordan mavefornemmelsen bliver nævnt i diverse teori- og læringsbøger. I sidste del af teoriafsnittet her, vil jeg kigge på den situation, som danner rammerne for udvælgelsesprocessen og den situation, hvori mavefornemmelsen udspiller sig, nemlig: Interviewsituationen. Staceys teori med at en virksomhed består af komplekse responsive processer (Stacey 2011) kan overføres på interviewsituationen som en interaktion, hvor denne proces foregår. Man kan dermed aldrig vide, hvad der vil ske, når to mennesker møder hinanden for første gang eller for den sags skyld, når de har arbejdet sammen i længere tid. Man kan ikke forudsige, hvordan mennesker reagerer, eller hvordan de for eksempel vil besvare et spørgsmål. Det er det, der gør interviewsituationen uforudsigelig, og det der i det lange løb gør, at vi ikke kan forudsige, om en kandidat vil klare sig godt i et job eller ej. Med dette har vi med kompleksitetsteorien så sagt, at en konsulent blot er heldig, og at det kun er Fortuna (Fischer 2011:20-22), der spiller ind, når konsulenten rammer plet med en kandidat? Held er nok så meget sagt, da konsulenten har muligheden for at sætte rammerne for med succes at matche en kandidat med en virksomhed ved at forberede sig så meget som muligt og skabe rammerne om interviewet (Fischer 2011: ). Jeg ville nu heller ikke kalde det uheld, når en kandidat bliver fejlrekrutteret, eller efter et stykke tid ikke længere passer ind i virksomheden. Der er nærmere tale om overraskelser. Overraskelser er en del af den interne dynamik i processer, og er derfor uundgåelige (Stacey 2011:18). Overraskelser betyder i denne sammenhæng uventede hændelser, hvor der kommer sider frem af kandidaten, som ikke stemmer overens med de karaktertræk, som kom frem, og som man på den ene eller anden måde konkluderede, at kandidaten besad under interviewet. Disse overraskelser eller uventede hændelser er ikke forårsaget af en persons inkompetence, eller fordi kandidaten nødvendigvis har været utilstrækkelig. Det er ikke ligefrem det stærkeste sælgerpunkt, når man skal sælge rekrutteringsydelser; at man ikke kan forudsige, hvordan kandidaten vil reagere i samarbejde med de andre ansatte. Dette bryder virk- 29

30 somheder sig ikke om at høre, og derfor garanterer rekrutteringsbureauer, at de ved at gøre deres forarbejde ordentligt kan sikre langsigtede og holdbare løsninger (Temp-team, (u.å.), Varige rekrutteringsløsninger) samt sørge for, at virksomheden undgår dyre fejlansættelser (Temp-team, (u.å.), Solid og professionel ). De lover en omfattende proces, der er tilrettelagt for at sikre et perfekt match (Mercuri Urval, (u.å.), Vi afdækker kundens behov). Desuden er forudsigelighed ( ) en vigtig konkurrenceparameter og vores kvalitetssikrede rekrutteringsprocesser, omfattende netværk og erfarne konsulenter sikrer de bedste kandidater til netop din virksomhed (Proffice, (u.å.), Rekruttering). Ovenstående citater er også eksempler på, at vi vil have det så forudsigeligt som muligt (Stacey 2011:18), så derfor gør rekrutteringsbureauerne, hvad de kan for at skabe illusionen om det sikre og forudsigelige valg. Dette på trods af, at de ikke kan forudsige de dynamiske interne processer, som vil foregå mellem den nye medarbejder og de ansatte, som personen skal arbejde sammen med. Men hvorfor lade som om, når vi godt ved, at vi ikke kan forudsige menneskers adfærd? Vi lader som om, fordi vi efterrationaliserer og dermed foretager erindringskonstruktion, hvilket vil sige, at vi har et stærkt behov for at undgå tilfældigheder og skabe orden i det, vi oplever (Fischer 2011:78). Vi har brug for forklaringer, så vi kan berolige os selv og fastholde troen på, at vi kan styre tingene (Fischer 2011:77). Derfor siger vi også til os selv, at det godt kan lade sig gøre at finde det perfekte match mellem kandidat og virksomhed. Dette kan også forklare, hvorfor der ikke er større fokus på mavefornemmelsens rolle i rekruttering; fordi det er noget uforudsigeligt noget, der ikke passer ind i den forudsigelige verden, vi gerne vil overbevise os selv om, at vi lever i. 30

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Hold 1, 2014. LOGBOG. 2. Samling. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014. LOGBOG. 2. Samling. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG. 2. Samling Denne

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk Løber du panden mod en mur? Dialog med skole og institution, venner og familief e Inspiration og forslag til forældre med særligt sensitive børn fra Sensitiv familie.dk 1 Dialog med skole og institution,

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Rådgivningsvirksomheders vilkår Rådgivningsbranchen Der er fornuftige tider Hvordan udnytte dette proaktivt?

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

Kvalitet i socialpædagogisk arbejde set fra medarbejderes og anbragte unges synspunkt

Kvalitet i socialpædagogisk arbejde set fra medarbejderes og anbragte unges synspunkt Kvalitet i socialpædagogisk arbejde set fra medarbejderes og anbragte unges synspunkt Lektor Ph.d. University College Sjælland 1 Præsentation af mig Tak! Socialpædagog 1977 Børnepsykiatri m.m. Uddannelsesverden

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

GØR DIG LÆKKER TIL ARBEJDSMARKEDET EK - Onsdag den 13. maj 2009

GØR DIG LÆKKER TIL ARBEJDSMARKEDET EK - Onsdag den 13. maj 2009 GØR DIG LÆKKER TIL ARBEJDSMARKEDET EK - Onsdag den 13. maj 2009 Aase Hoeck 1.0 Dagens arbejdsmarked 3.0 Markedsføring af talentet 4.0 Styrk dit konkurrencegén 1 www.karriereprofiler AASE HOECK Aase Hoeck

Læs mere

AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED

AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED RIGÉT SEMINAR JANUAR 2015 DORTHE STEEN DRS@RAMBOLL.COM 51 61 82 04 HVAD ER GOD LEDELSE? The Boss vs Unboss MYTER OM LEDELSE Der hersker en kultur omkring ledelse i mange

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER 6 gennemtestede steps, med råd og værktøjer, så du skaber resultater >>Rette mennesker rette resultater

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Har vi forskellig læringsstil? (testskema)

Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Dette spørgeskema er udformet for at finde frem til din foretrukne læringsstil. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, som hjælper til at give en

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere