Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ]"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ] Ny direktør i Teknisk Forvaltning [ s. 3 ] Brugere uddanner sig til brugermedarbejdere [ s. 6-7 ] Tilmeld dig hold SKIVE KOMMUNE [ s. 9 ] chips på Skive Bibliotek [ s. 10 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør 5 skarpe til Thomas Lindberg Ramsey 3 Byråd med visioner I april holdt byrådet seminar for at drøfte de overordnede visioner for arbejdet i den byrådsperiode, som stadig er forholdsvis ny. Et meget vigtigt tema på seminaret var vækst og udvikling. Byrådets drøftelse tog udgangspunkt i den strategi, vi udarbejdede sammen i 2013 med titlen Sammen ad nye veje. Strategien tager udgangspunkt i en beskrivelse af de vilkår og udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år. Skive Kommune oplever faldende befolkningstal, færre arbejdspladser, og samlet set en situation som i høj grad kalder på en styrket indsats for at skabe vækst og udvikling i kommunen. Indsatsen for udvikling, erhvervsfremme, branding, bosætning mv. er blevet mere professionel gennem de senere år, og vi er blevet mere opmærksomme på, at en virkningsfuld indsats kræver fokus og prioritering. Byrådets drøftelser på seminaret var med til at give retning i forhold til, hvad det er for områder, vi i særlig grad skal fokusere på i de kommende år. Det er en anden vigtig erkendelse at indsatsen for udvikling af erhverv og arbejdspladser på egnen hænger tæt sammen med mulighederne for at tiltrække og fastholde borgere. Indsatsen skal derfor handle om målrettet erhvervsudvikling og samtidig en række andre aktiviteter og indsatser for en øget bosætning. Et vigtigt område er derfor viden og uddannelse. Uddannelsesmulighederne på egnen skal udbygges og målrettes. Viden er også et vigtigt element i visionerne på erhvervsområdet. Erhvervsudviklingen skal styrkes gennem en fokuseret erhvervsservice og en række udviklingstiltag bl.a. med fokus på øget viden og udvikling af virksomheder fra håndværk til industri. Skive Byråd Erhverv - Uddrag af virksomhedsbrev Brugere bliver brugermedarbejdere Henrik, Hanne og Stine uddanner sig til brugermedarbejdere Stillinger annonceres og søges digitalt Positiv modtagelse af den nye hjemmeside Løb for hold SKIVE KOMMUNE chips lukkede biblioteket i en uge Talenter søges Jubilæer Sportsforeningen Kunstforeningen Personaleforeningen Min passion: Selv rute 26 er en fornøjelse på motorcykel Per Mathiasen, kommunaldirektør Blandt andre vigtige områder kan nævnes, at byrådet har fokus på infrastrukturen og på attraktive byggegrunde, både af hensyn til erhvervslivet og af hensyn til bosætning. Et andet tema på byrådsseminaret var byrådets eget arbejde og samarbejde, herunder samarbejdet med administrationen. Gennem diskussion af en række cases kom der fokus på god politisk ledelse, og hvordan svære situationer bør håndteres af byrådets medlemmer. Drøftelserne samles op i nogle politiske spilleregler som byrådet vil forholde sig til. Det sidste tema var borgerinddragelse. Byrådet har i sin konstituering lagt vægt på at arbejde med at styrke det lokale demokrati, og drøftelsen var en indledning til at arbejde videre med temaet. Byrådet kom således bredt omkring det at formulere visioner for sit arbejde både i forhold til udvikling af vores egn og i forhold til byrådets egen måde at arbejde på som politisk og demokratisk ledelse. Resultaterne af byrådets drøftelser er et godt udgangspunkt for arbejdet i de kommende år, så vi sammen kan fortsætte det konstruktive arbejde for udvikling af vores organisation og vores egn. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRounborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Malene Brink og Poul Hansen Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: September 2014 Deadline næste nummer: 27. august 2014 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: Tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: Tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ 5 skarpe ] GNIST 5 skarpe til Thomas Lindberg Ramsey direktør i Teknisk Forvaltning Thomas er 37 år, bor i Horsens, gift med Maria, far til Sofia på 6 år og bonusfar til Simon på 11 år. Tidligere var Thomas ansat som afdelingschef i Natur, Miljø og Trafik, Odense Kommune. Den 1. marts 2014 begyndte han som teknisk direktør i Skive. Thomas Lindberg Tekst af journalist Birgitte Bahat, Erhverv og Udvikling. Foto: Poul Hansen Hvordan har det været at begynde som direktør i Skive Kommune? Det har været rigtig godt. Lidt kaotisk, men sådan er det jo at begynde forfra ved et nyt skrivebord osv. Men jeg har oplevet, at jeg er blevet taget godt imod både af kolleger og politikere, som har vist stor åbenhed og interesse for, hvem jeg er. Jeg mærker, at her er en særlig varm og åben kultur, blandt andet har flere spurgt ind til, om jeg havde brug for hjælp til at finde overnatningsmuligheder. Set med nye friske øjne, har Skive Kommune noget særligt, som du har bidt mærke i? Det har været lidt en øjenåbner for mig, at Skive har nogle meget klare strategier. Der bliver kæmpet for egnen, og der er fokus på styrkerne, som skal skabe mere erhvervsudvikling og bosætning. Jeg synes, Skives brand RENT LIV er virkelig godt, det er der nogle gode perspektiver i. Jeg oplever, at organisationen er præget af en arbejdsom og viljestærk kultur, og at hierakiet ikke er særlig stort. Fokus er på de gode tiltag for at udvikle kommunen. Hvilke styrker ser du i Teknisk Forvaltning? Vi har nogle fyrtårne på klima- og energiområdet, og forvaltningen har med Energibyen Skive markeret sig positivt med en række konkrete projekter. Jeg kendte godt Skive, før jeg begyndte at arbejde her, for at være langt fremme på klima- og energiområdet. Men vi er også stærke på en række andre områder, som er knap så kendte, og i det hele taget vil jeg sige, vi har en stabil og faglig stærk medarbejderstyrke. Hvilke udfordringer ser du i Teknisk Forvaltning? Vi har taget hul på en ny begyndelse i Teknisk. Målet er at blive en mere vær- diskabende forvaltning, i forhold til borgere og samfundet, i forhold til måden vi arbejder på og i forhold til vores arbejdspladsliv. Vi arbejder i øjeblikket med at definere, hvordan vi fremover sammen skal blive mere sammentømret og endnu tydeligere på vores mål. Ved årsskiftet vil vi være klar med en dynamisk virksomhedsstrategi for 2015 og 2016, hvor vi vil sætte en række skibe i søen. Hvilken forskel ønsker du at gøre som teknisk direktør? Jeg håber, at jeg kan sætte mit fodaftryk og være med til at gøre Teknisk til en mere værdiskabende forvaltning. At man om nogle år kan måle den øgede værdiskabelse på både den ydre og den indre linje. Jeg vil gerne, at vi bliver kendte for en arbejdskultur, der passer med mottoet: Man må godt have det sjovt, men det er ikke for sjov, vi er her. 3

4 GNIST [ Skive Byråd ] Skive Byråd Bagerste række: 1: Ditte Staun (B) 2: Preben Andersen (O) 3: Arne Bisgård (V) 4: Peter Hahn (V) 5: Jesper Elbæk (V) 6: Poul Holmgaard (O) 7: Peter M. Vestergaard (O) 8: Peder Christensen (A) 9: Frits Laursen (Ø) Midterste række 10: Kommunaldirektør Per Mathiasen 11: Arne Spicer Lindgren (V) 12: Ole Priess (A) 13: Niels Ole D. Nielsen (A) 14: Anna-Lise Vestergaard (V) 15: Bente Østergaard (A) 16: Jan D. Andersen (A) 17: Dorthe Dalsgaard (V) 18: Johnny Kent Knudsen (A) 19: Jens Peter Hedevang (V) Forreste række 20: Betina Bugge (V) 21: Anders Bøge (løsgænger) 22: Bolette Dahl Pedersen (V) 23: Anette Torp (V) 24: Borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) 25: Bente Dahl (V) 26: Ruth Kristensen (A) 27: Erik Mortensen (O) 28: Berit Kjølhede (A) 4

5 [ Erhverv ] GNIST Erhvervslivets udvikling og vækst er højt prioriteret i byrådets konstitueringsaftale, ligesom det indgår som et vigtigt område i Sammen ad nye veje. For at informere om kommunens udviklingsstrategi indsatser udsendte borgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirektør Per Mathiasen en mail til Skiveegnens virksomheder i slutningen af marts. Dette er et uddrag af brevet. Uddrag af virksomhedsbrev Nyt fra Skive Kommune De første 100 dage er gået, siden det nye byråd tiltrådte, og derfor er det spændende at kigge lidt nærmere på, hvad det nye byråd vil og allerede har sat fokus på. Fokus på vækst og udvikling Helt overordnet har vi i Skive Byråd stor fokus på at skabe mere vækst og udvikling. Vi arbejder for at øge antal arbejdspladser, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og at servicere vores virksomheder og borgere. Vi mener, at erhvervsudvikling og bosætning går hånd i hånd, derfor arbejder vi aktivt med begge områder. Vi har netop igangsat udarbejdelsen af en bosætningsstrategi, der skal have fokus på både tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af nye borgere. Nye politiske udvalg Vi har oprettet et Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, der skal sikre en opprioritering af erhvervsudviklingen samt indsatsen på arbejdsmarkedet. Målet er at vende udviklingen med tab af arbejdspladser til vækst og dermed nye arbejdspladser i den private sektor. Desuden har vi oprettet et Byudviklingsudvalg, som har fokus på slagterigrunden, bymidten og området ved åen. Digital selvbetjening Den nye skive.dk gik i luften den 1. april. Et nyt fokus er blandt andet øget borgerservice og erhvervsservice. Derfor har vi valgt at adskille de to områder på skive.dk. Det gør det nemmere for både borgere og virksomheder at finde relevante informationer og digitale selvbetjeningsløsninger. Erhvervspolitikken Skive Kommunes Erhvervspolitik på vej mod mere vækst og udvikling blev godkendt i 2013, og der arbejdes med at implementere en række konkrete projekter fra handleplanerne. Ét af projekterne er en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet, der på kort sigt går ud på at tilbyde universitetsstuderende praktik og projektopgaver hos nogle af egnens virksomheder, og på længere sigt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til egnen. Udvidelse af Én indgang til kommunen For at sikre den gode erhvervsservice har vi udvidet konceptet Én indgang til kommunen, så alle kommunens virksomheder nu har mulighed for at kontakte én nøgleperson i kommunen. I vores dialog med virksomhederne er vi opmærksomme på at opfange signaler om virksomhedernes behov for hjælp, så vi efterfølgende kan give dem den efterspurgte service. Turismeområdet Vi har mange turister i Skive Kommune og der kommer flere. Sidste års øgede antal i overnatninger på knap 10 procent beviser det. I øjeblikket er oplevelses- og turismepolitikken ved at blive revideret, og for at fortsætte den gode udvikling vil vi også på turismeområdet have fokus på arbejdspladsgenerering. Anlægsinvesteringer Der vil i år være luft til at gennemføre en række kommunale anlægsinvesteringer for op mod 70 mio. kr. Vi ønsker, at det kan være med til at sætte skub i den lokale vækst i bygge- og anlægsbranchen. Forbedret infrastruktur Transportministeren besøgte Skive den 24. marts. En bred vifte af egnens virksomheder deltog ved besøget, hvor det fælles budskab til ministeren var, at det er vejen til Herning, vi fokuserer på. Vi mangler en omfartsvej ved Haderup og en sideudvidelse af A34. Det vil vi følge op på blandt andet sammen med Morsø, Thisted og Herning kommuner. Med venlig hilsen Peder Christian Kirkegaard Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør 5

6 GNIST [ brugermedarbejdere ] Brugere bliver brugermedarbejdere Hvordan sparer man 50 % af budgettet og får mest mulig værdi for pengene? Det spørgsmål fandt brugere, medarbejdere og ledelse på Ådalen en fælles løsning på gennem nytænkning og brugerinvolvering. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR I foråret 2012 blev det psykiatriske center Ådalen, som bl.a. rummede Skive kommunes samværs- og aktivitetstilbud til psykisk sårbare, pålagt en besparelse på 50%. %. Det vakte stor utryghed og uro blandt disse borgere. For at sikre at målgruppens egne erfaringer og holdninger blev hørt, valgte man fra Ådalens ledelse at inddrage borgerne i en anderledes proces. Et udvalg af ansatte, ledelse og borgere skulle finde frem til, hvordan de beskårede midler kunne anvendes bedst muligt. Et af resultaterne af denne proces blev et øget fokus på individuel træning og udvikling herunder et decideret uddannelsesforløb, hvor brugere bliver til brugermedarbejdere. Center for træning og udvikling, tidligere kaldet Cafeen, er et tilbud til visiterede borgere med en psykisk lidelse. Tidligere var stedet primært et samværstilbud, med forskellige aktiviteter i såvel dag- som aftentimer i 6 af ugens dage. Så kom sparerunden, som betød at enten skulle Cafeen delvist lukkes eller også skulle der tænkes anderledes. - Da vi først var kommet os over chokket med en besparelse på 50%, blev det starten på lang og spændende udviklingsproces, hvor vi ikke på forhånd Vi skal sikre, at brugere har tillid og tryghed vidste, hvor vi ville ende. I dag efter 1½ års arbejde har vi fået udviklet en brugermedarbejderuddannelse og første hold på tre brugere er lige startet, fortæller fysioterapeut Kirsten Dahl. For at hjælpe processen på vej fik Ådalen fat i to konsulenter fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. - I Ådalen træder de ud i noget, hvor ingen andre har været. Den proces og de beslutninger de har truffet om at lave en brugermedarbejderuddannelse gør, at de er langt foran andre kommuner, der arbejder med denne gruppe brugere. Det har ikke været problemfrit, og der er stadig mange udfordringer at tage fat i, når man giver magten fra sig og bevæger sig ud i uprøvede metoder. Det viser et stort mod at sætte det her initiativ i gang, siger konsulent René Buch Nielsen fra CFK. - Vi har turdet at være åbne og fortælle brugere og pårørende om vilkår og rammer samt de muligheder, som måske måske ikke bliver til noget. Og samtidig være helt klare og bevidste om, at det faglige ansvar er medarbejdernes og ledelsens. Vi skal sikre, at brugere har tillid og tryghed, de skal skærmes, og samtidig skal de udfordres, men kun så langt de ønsker og kan rumme det. Det er en balance, som vi konstant er opmærksomme på, siger Ådalens centerleder Mona Madsen, og tilføjer; - I dag er jeg ikke i tvivl om, at det er den rigtige vej at gå, og nu glæder vi os til at få gang i brugermedarbejderuddannelse. Brugere, medarbejdere og konsulenter fra CFK bliver budt velkommen af centerleder Mona Madsen (stående) til et statusmøde, hvor blandt andet en antropologistuderende fortalte om sit feltarbejde i Ådalen. 6

7 [ brugermedarbejdere ] GNIST Henrik, Hanne og Stine uddanner sig til brugermedarbejdere I foråret er tre brugere på Ådalen startet i en helt ny brugermedarbejderuddannelse. Henrik, Hanne og Stine er brugere på Ådalen, og de har været med i udviklingen og planlægningen af uddannelsen. Nu er de første hold, der begynder på brugermedarbejderuddannelsen. henrik: Jeg vil gerne arbejde med kommunikation og formidling, lære noget og udfordre mig selv. Derfor synes jeg brugermedarbejderuddannelsen er rigtig spændende. Det jeg gerne vil bruge uddannelsen til, er at udbrede kendskabet til det at have en psykisk lidelse, så en masse fordomme kan nedbrydes. Måske holde foredrag, tage imod besøgende, men også gerne f.eks. skrive nyhedsbreve eller måske en hjemmeside og Facebookside. hanne: Min drøm er at komme i skånejob. Jeg vil gerne lave mad i et storkøkken. Det jeg vil bruge brugermedarbejderuddannelsen til, er at lære en masse. Vi har f.eks. allerede været på hygiejnekursus og snart skal vi på førstehjælpskursus. Lige nu laver jeg mad én gang om ugen her i Center for træning og udvikling, og det betyder, at jeg kan være med til at holde huset åbent til en aften med spisning og socialt samvær. stine: Ligesom Henrik vil jeg gerne arbejde med kommunikation. Jeg vil gerne holde foredrag på skoler, og derigennem hjælpe andre og give håb om succesoplevelser. Jeg ved mange med psykiske problemer også har haft problemer i folkeskolen f.eks. med mobning. Ved at tale om psykiske lidelser og vise, at man kan få et godt liv og komme videre, tror jeg på, at jeg kan hjælpe andre. Jeg har så meget energi, og det vil jeg bruge på en positiv måde, som måske også kan ruste mig til et job. 7

8 GNIST [ digitalisering ] Stillinger annonceres og søges digitalt Interne ansøgere kan søge en ledig stilling via Intranettet. Eksterne ansøgere søger og sender ansøgning fra skive.dk. Samtidig med lanceringen af den nye skive.dk, har vi indført en digitalisering af rekrutteringsprocessen. Nu bliver alle ledige stillinger slået op gennem og håndteret af et rekrutteringssystem. Jobagent Gennem rekrutteringssystemet tilbyder vi en digital jobagent. Hvis en jobsøgende tilmelder sig jobagenten, vil rekrutteringssystemet automatisk sende en mail med relevante stillingsopslag. HR anbefaler derfor alle arbejdssteder at fortælle jobsøgende om muligheden for at tilmelde sig jobagenten, i stedet for at modtage uopfordrede ansøgninger. /mabr Fakta Fra 1. april søges alle stillinger digitalt fra Intranettet eller skive.dk. Stillingsopslag annonceres på Intranettet, skive.dk, jobnet.dk samt med en overskrift i fællesannoncen i Skive Folkeblad. Udvalgte stillinger kan indrykkes i andre medier efter behov. Hele rekrutteringsprocessen fra annoncering, modtagelse af ansøgninger, udvælgelse samt afslag håndteres i rekrutteringssystemet. Læs mere på Intranettet > Løn og Personale > Rekruttering. Positiv modtagelse af den nye hjemmeside Som alle ved kan al begyndelse være svær. Det var dog ikke til at fornemme, da et antal af kommunens borgere var på besøg i Den Blå Diamant for at teste kommunens nye hjemmeside, inden den gik i luften 1. april. Allerede fra første øjekast var kommentarerne positive, og det nye design fik mange roser med på vejen. Det var tydeligt, at borgerne var tilfredse med, at kommunens tidligere flippermaskine var blevet skiftet ud med en side i et roligere design. Dog var der også dem, der var hurtige til at hive de mindre flatterende kommentarer frem. Kritikpunkterne, som blev rejst i løbet af testen, bliver brugt til at optimere sidens brugervenlighed. Borgernes samlede billede af hjemmesiden, efter at have udført opgaver lige fra skoleindskrivning til lystfiskeri ved Skive-Karup Å, var dog overvejende positiv. Skive Kommune har fået en hjemmeside, som er brugervenlig og let at finde rundt på. /julm 8

9 [ Skive Løbet ] GNIST Løb for hold SKIVE KOMMUNE til Skive Løbet den 13. og 14. september Når du tilmelder dig til Skive Løbet på Skive Løbets hjemmeside så tast SKIVE KOMMUNE som holdnavn, så giver vi t-shirt, sandwich og vand i teltet. Program NYT: Tilmelding sker direkte på Skive Løbets hjemmeside, dk, hvor du også finder information om pris, tilmeldingsfrist og afhentning af løbsnumre. Husk at registrere SKIVE KOMMUNE som dit holdnavn. Familiemedlemmer er meget velkomne på hold SKIVE KOMMUNE, og de får selvfølgelig også gratis t-shirt og forplejning. Lækre løbe t-shirts Er du tilmeldt hold SKIVE KOMMUNE, så hent en t-shirt du kan løbe i, så vi bliver synlige på ruterne. Vi har købt hold-tshirts til både store og små fra størrelse 8 år til XXXL. Forudbestilling er ikke nødvendigt. Spørgsmål til Skive Løbet Hvis du har brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte Else Larsen, telefon eller Malene Brink, skivekommune.dk, telefon [ Lørdag den 13. september ] 10:00 hold SKIVE KOMMUNE åbner i teltet, og du kan hente hold t-shirts 12:15 Start af Skive Cykelløb 100 km 12:45 Start af Skive Cykelløb 25 km 13:15 Start af Skive Cykelløb 58 km 16:00 Teltet lukker [ Søndag den 14. september ] 9:00 hold SKIVE KOMMUNE åbner i teltet, og du kan hente hold t-shirts 10:15 Start af halvmaraton 10:30 Start af Skive Løbet 9,3 km 12:00 Start af Stavgang 5,3 km og 9,3 km 12:00 Start af Skive Løbet 5,3 km 13:00 Start af Skive Løbet 2,7 km 14:00 Præmieoverrækkelse til Kommunens mest motionsglade afdeling/ institution 16:00 Teltet lukker intern konkurrence: Kommunens mest motionsglade arbejdsplads Er din arbejdsplads den mest aktive blandt arbejdspladserne på SKIVE KOMMUNE holdet? Hvis din arbejdsplads er SKIVE KOMMUNEs mest aktive, så kan I vinde vandrepokalen OG en stor kurv med sunde lækkerier. Du og dine kolleger deltager i den interne konkurrencen ved at udfylde blanketten, der er vedlagt GNIST. 9

10 GNIST [ digitalisering ] chips lukkede biblioteket i en uge For at skifte de gamle stregkoder ud med moderne chips holdt biblioteket lukket i en uge i marts. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR Målet er lettere og bedre selvbetjening, og derfor har samtlige materialer på Skive Bibliotek fået sat en chip i. - Med chippede bøger og cd ere får lånerne en bedre service. Det er blevet meget nemmere og hurtigere at checke materialer ind og ud af biblioteket, siger konst. bibliotekschef Vibeke Galsbo og tilføjer; samtidig får vi en bedre registrering af materialerne. Det store arbejde med at sætte chip i alle materialerne blev på forhånd nøje planlagt. - Først øvede vi os på julematerialerne, fordi der ingen udlån er på dem i foråret. I den uge vi efterfølgende holdt lukket, valgte vi at fordele os på 15 tomands hold. Hvert holdt fik dedikerede områder og hylder, og så var det ellers bare at begynde fra en ende af, fortæller Vibeke Galsbo. Derudover var rengøring og forplejning nøje tilrettelagt, samtidig med at teknikken blev installeret, så alle kunne koncentrere sig om at få sat chips i og registrere materialet. - I gennemsnit fik vi sat chip i bøger, lydbånd og cd ere pr. dag. Og selvom det ikke var tunge bøger, så var det både tungt og uvant at arbejde på den måde, siger Vibeke Galsbo, som var godt tilfreds med ugens hårde arbejde fra hele personalet. Hvert hold af to medarbejdere satte mellem 1500 og 2000 chips i bøger, cd ere og lydbånd pr. dag. Her er det Vibeke Galsbo (forrest), der sætter chips i og registrerer materialerne i det nye system. Holdet i den blå bogbus var hurtige til at opfinde en holder til rullen med chips, og mon ikke det var med til at sikre dem rekorden i flest chippede materialer på en dag?! Vibeke Galsbo visser de nye udlåns- og afleveringsterminaler. Plastiklommerne på cd ere kostede flossede neglebånd. Men meget hurtigt blev alle fingre plastret til med englehud, så arbejdet kunne fortsætte. Fysioterapeuten (til højre) kom forbi og gav gode råd og vejledning under det uvante arbejde. 10

11 [ talentudvikling ] GNIST Talenter søges Talent14 er navnet på et nyt talentudviklingsforløb som starter efter sommerferien. Det er første gang Skive Kommune arbejder med kompetenceudvikling med det enkelte talent som udgangspunkt. Det kunne være dig! Tekst: HR-chef Ricki Laursen Udvikling af vores kompetencer kan ske på mange måder. I hverdagen, i det kollegiale fællesskab eller på skolebænken. Hoved-MED besluttede tidligere på året at forsøge med en ny type kompetenceudvikling, hvor en lille skare af udvalgte medarbejdere får nogle særlige rammer til at udforske og udfordre sit eget talent. Talent er ikke så enkelt at definere. Det vi leder efter i forhold til Talent14, er de ledere og medarbejdere, som har vist evnen til at skabe resultater og udvikling i organisationen, som ser sin daglige, faglige indsats i en større sammenhæng, og som har lyst og overskud til at arbejde aktivt med sin personlige og jobmæssige udvikling. Talent afhænger ikke af sektor eller organisationsniveau. Forløbet er både for ledere og medarbejdere, og vi ønsker, at så store dele af organisationen som muligt skal være repræsenteret på holdet. Talent14 er planlagt og gennemføres af HR i samarbejde med en ekstern underviser. Forløbet indeholder to spor. For det første er der et personligt spor, hvor deltageren arbejder med refleksion og afklaring af eget talent i et personligt perspektiv. Metoderne er bl.a. en personprofilanalyse og samtaler med en mentor, løbende udarbejdelse af en udviklingsplan og at arbejde med en case. For det andet er der et mere organisatorisk spor, hvor Skive Kommune, som arena for udfoldelse af talent, sættes på dagsordenen. Det sker gennem en række inspirationsseminarer, hvor emner som strategi, styring, ledelse, faglig udvikling mv. sættes på dagsordenen. Forløbet strækker sig over det meste af et år med fælles aktiviteter med ca. en måneds mellemrum og med en forventning om, at den enkelte deltager selv er særdeles aktiv og opsøgende i forhold til at få et højt udbytte af forløbet. Skal du med Talent14? For at komme med på holdet skal du igennem nåleøjet i en udvælgelsesproces, som starter med, at du sammen med din leder aftaler at udarbejde en ansøgning. Ansøgningen skal senest 6. juni sendes til HR, som herefter giver ansøgningerne videre til forvaltningsledelserne dvs. direktører og chefer med henblik på udvælgelse af i alt ca. 15 talenter til forløbet. Vil du vide mere om Talent14 kan du finde yderligere information på Intranettet under: Medarbejder > Kompetenceudvikling > Talent14. Jubilarer 25-års jubilæum Jette Korsgaard, Selde Børnehave, 1. januar 2014 Lars Jensen, Huset, 14. februar 2014 Ruth W. Nielsen, Glyngøre Ældrecenter, 1. maj års jubilæum Ebbe Vang-Pedersen, Natur og Miljø, 1. maj 2014 Kirsten Marie Thomsen, Breum SFO, 1. maj 2014 Modtager af fortjenstmedaljen 50-års jubilæum Peder Søgaard, Resen Skole, 1. april 2014 Kirsten Marie Thomsen 11

12 GNIST [ sportsforening ] Generalforsamling 2014 Torsdag den 6. februar. Kl Rådhuset i Skive, Torvegade 10, kantinen 3. sal Dagsorden: [ 1. ] Valg af dirigent: Jørgen Christensen blev valgt. Jørgen kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet korrekt efter vedtægterne, og kunne derefter give ordet til formanden for beretningen. [ 2. ] Formandens beretning: Jes indledte med at fortælle, at efter generalforsamling i februar 2012 konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Jes Strickertson, IT Næstformand: Charlotte Buur, Sabrogården Kasserer: Jens Dalby, Teknisk Forvaltning Sekretær: Claus Hansen, Skive Vand A/S Menigt medlem: Ellen Andersen, dagplejen Derefter gennemgik han årets mange begivenheder 2013 Onsdag den 22. maj: Fodboldgolf i Ejsing. Blæsende dag. Tirsdag den 18. juni: Vanddag. Båd, vandski mm. Ca. 20. deltagere. Flot vejr. Weekenden 7./8. september: Skive Løbet. Godt 250 deltagere. Mandag den 25. september Gokart og human football. 15 deltagere. Onsdag 28. oktober: Bowling. Fuldt hus = ca. 30 deltagere. Fredag den 25. november: Ligahåndbold herrer, Skive Mors-Thy. Yderligere aktiviteter afventer bestyrelsen efter generalforsamling Sportsforeningen er positive for et samarbejde om et hold for kommunalt ansatte til Stafet for Livet 2014, som afholdes fra lørdag den 31. maj kl. 12 og 24 timer frem. Stafet for Livet er en holdaktivitet, som sætter fokus på kræftsagen. Der er et bredt samarbejde, dog ikke med Personaleforeningen. Arrangementer som vi har overvejet, men som ikke blev til noget i året der gik: Badmintondag i hallen på Odgaardsvej, aktivitetsdag, rigtig golf (Viborg) og tur til landskamp Danmark Italien. Er der andre forslag, som har bred opbakning? Endelig vil Jes som formand takke bestyrelsen for et godt samarbejde og en god arbejdsindsats i det forløbne år. [ 3. ] Kasserens beretning: Jens Dalby gennemgik regnskabet, som viste et overskud. [ 4. ] Valg af bestyrelse: På valg, Claus Hansen, Charlotte Buur, og Jens Dalby. Efter lidt snak frem og tilbage om bowlingen den 28. oktober, enedes den samlede forsamling om at genvælge alle 3. [ 5. ] Valg suppleanter. Søren Theilgod og Niels Mathiesen blev genvalgt. [ 6. ] Valg af revisor: Alex Kjær blev genvalgt, og Merete Møller blev valgt. [ 7. ] Behandling af indkomne forslag: Der var ingen. [ 8. ] Evt.: Bestyrelsen spurgte efter emner til arrangementer, og da maden ikke var kommet endnu, så sprang det frem med gode ideer, som bestyrelsen kigger på. De var: Skøjteløb, Å race, badminton, Windsurfing, dykning, tennis, Beach Volley, gymnastik, kanotur, hygge aften med popcorn, Pool, bordtennis, vanddag, julebanko (evt. til generalforsamlingen). Efterfølgende var der spisning og hygge. Der skal lyde en stor tak til Charlotte og Ellen for det fine mad, og tak til Jens for det fine vinudbud, og ikke mindst skal der lyde en stor tak til Charlotte og Ellen og Jes, som brugte en del tid i køkkenet på at vaske op. Konstituering: Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt møde, og har konstitueret sig på samme måde som før. Aktivitetskalender 21. maj: Fodboldgolf 17. juni: Vanddag August: Kanotur? 2014 Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. [ Yderligere aktiviteter planlægges på næste bestyrelsesmøde ] Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 12

13 [ kunstforeningen ] GNIST Udstilling i maj og juni måned: Melaine Christensen Billedkunstner og foredragsholder Bopæl og atelier: Røverdal 22, Dollerup, 8800 Viborg Læs mere på: Melaine arbejder et sted mellem abstraktion og det genkendelige. Udtrykket er følsomt og sanseligt, nærmest organisk og med nerve i stregen. Hun fascineres af naturens ornamenter, dens linier og former i vand, sand, klipper, træer og menneskekroppens landskab. Kultur og natur arbejdes ind i hendes værker, som er æstetiske og fremstår med spænding, styrke og skønhed. Farven er eksistentiel for hende. Inspirationen finder Melaine på rejsen også den helt nære. Rejsen er nærvær og skærpelse af sansning. Rejsen er spejling og refleksion af egen kultur og værdier i det fremmede. Studieture til bl.a. Spanien, Italien, Grækenland, Portugal, Frankrig, Grønland, Færøerne, Lofoten Norge, Indien og Vietnam. Melaine har tidligere boet og arbejdet som jordemoder gennem 8 år i så forskellige lande som Mocambique, Afghanistan og Grønland, hvilket har åbnet døre til helt ukendte og fremmedartede verdener. I Melaines værker bliver kulturmødet berigende, og der skabes nye fortællinger. Hun har udstillet hos flere Gallerier og i mange kunstforeninger siden Udstilling i juli måned: I hele juli måned har ansatte ved Skive kommune mulighed for at udstille egne kunstneriske værker evt. interesserede bedes henvende sig til Helle Madsen Bestyrelsen Navn: Arbejdsplads: Formand: Helle Madsen Dagtilbud Næstformand: Tine Agerskov Sygedagpenge Kasserer: Preben Ravn Christensen Dagtilbud Medlem: Inge-Bente M. Krogh Sygedagpenge Medlem: Bente Jeppesen Familiesektion Medlem Solvejg Brader Familiesektion Medlem: Anne Funch Skoleafdelingen 13

14 GNIST [ personaleforening ] Fest på Faulty Towers! Vi starter med en velkomstdrink i foyeren kl , derefter vil personalet på Faulty Towers sørge for servering af en 3 retters middag med tilhørende drikkevarer. Sybil, Basil og Manuel vil betjene selskabet indtil ca. kl Det bliver helt bestemt en anderledes middagsoplevelse! Der er kun 120 pladser, så festen er kun for medlemmer. Prisen er 200 kr. og inkluderer middag med drikkevarer og kaffe. Tilmeld dig og få en plads på Faulty Towers senest d ! Generalforsamling d Generalforsamlingen gik godt, alt forløb som planlagt. Fint traktement :-) Tak til dirigent, revisorer mv. Nyvalgt: Taus Birte Andersen Afgående bestyrelsesmedlemmer: Marianne Rohde Tove Høgedal Konstituering: Medlemmer: Hanne Mark formand Preben Aarup næstformand Mona Skov sekretær Doris Bisgaard kasserer Susanne Dybdal Thaus Birte Andersen Suppleanter: Holger Leif Stor tak til begge for et stort arbejde i foreningen. Jesperhus billetsalg Salget er godt i gang i skrivende stund er der solgt for ca kr. 14

15 [ personaleforening ] GNIST PERSONALEFORENINgENS KALENDER Maj: Golftur Se hjemmeside Juni: Pigernes kro Der kommer opslag senere på hjemmesiden September: Besøg på travbanen Der kommer opslag senere på hjemmesiden September: Fest på Faulty Towers! Se hjemmeside September: Bustur til Bruxelles Se hjemmeside UDSOLGT Husk at tjekke hjemmesiden på Personaleforeningens nye bookingsystem er en realitet Fra 1/ vil alle tilmeldinger og betalinger til arrangementer foregå via hjemmesiden. Her KAN Du Se personaleforeningens Dine forberedelser hertil er: KOMMeNDe ArrANGeMeNTer. Find dit tjenestenummer på din lønseddel. Det vil du altid skulle bruge for at kunne logge ind. Du får en engangskode til systemet, som du bliver bedt om at lave om ved første login. PERSONALEFORENINgENS BESTyRELSE Det vil være en rigtig god ide at indsætte mail adresse, da der indimellem vil blive sendt mails rundt til medlemmer, ex. reminder, flere pladser til et givent arrangement mv. post NAvN TelefON ArBejDSplADS Du vil kunne se mere på hjemmesiden Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent Personaleforeningens bestyrelses 2013/2014 poster Navn Telefon Arbejdsplads Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Ønsker du at blive medlem Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter så gå på under Medlemskab. Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Husk du er først medlem, når beløbet til kontingent er blevet trukket på din lønseddel. Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent 15

16 GNIST [ min passion ] Selv rute 26 er en fornøjelse på motorcykel For Gurli Boll er sommerhalvåret sæson for motorcykelture. Gurli tager gerne turen på arbejde ad hovedvej 26 mellem Nykøbing og Skive, aftenture, lørdags- eller søndagsture på km eller den årlige tur til udlandet på sin motorcykel bare vejret er godt. Bagsidens Min passion Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Tekst af konsulent Malene Brink, HR. Foto: Privat Så snart forårssolen kigger frem, bliver den røde Suzuki GSX gjort køreklar til en sæson med masser af kilometer på landevejene og socialt samvær med de andre seniorrockere fra Mors. Gurli Boll er til daglig teamleder for lønteamet i HR, og sidder på kontoret på 3. sal i den Blå Diamant i Skive. - Jeg tog kørekort og købte motorcykel i 2001, og så kom min mand og jeg med i klubben Morsø Seniorrockere. Her var Gurli Boll kører på en Suzuki GSX F 750 kubik fra Min første motorcykel var en Chopper, men den blev byttet ud med Suzuki en efter en lang og beskidt tur på norske landeveje, der var under vejarbejde. Chopperen havde ingen afskærmning, og generelt er Suzuki en bare mere komfortabel på lange ture, siger Gurli. Oplevelser, spænding og udfordringer er der masser af på motorcykelferier. Der er også altid mulighed for bare at tage læderjakken af og smide sig i vejkanten, nyde udsigten, madpakken eller tage en lille lur, siger Gurli Boll. vi en stor flok køreglade motorcyklister, der dannede et netværk. Vi havde ikke noget klubhus eller andet fysisk samlingssted, men vi havde en hjemmeside. På hjemmesiden var der en kørekalender, hvor alle kunne følge med i hvilke ture og udflugter, der var planlagt. Alle bød ind, og man mødte bare op på startstedet, hvis man havde lyst til en køretur, fortæller Gurli. Hjemmesiden er nu lukket, men netværket eksisterer endnu og køreglæden er stadig høj. Glæden er at køre - Min mand og jeg er både glade for at køre, og for det sociale fællesskab vi har i netværket. Efter hjemmesiden lukkede, har vi nu en sms-kæde. Der tikker jævnligt en sms ind på mobiltelefonen, om nogen har lyst til at køre til Vorupøre, Søndervig, stranden i Blokhus til aftenskaffe, eller en is i Dollerup Bakker, eller Mariager Fjord rundt på lørdag, siger Gurli, og tilføjer: - På den måde får vi set masser natur, får en køreoplevelse og mødes socialt med gode venner. - Jeg nyder også at tage motorcyklen på arbejde om morgenen når vejret er godt. Rute 26 er en helt anderledes fornøjelse i morgentrafikken på to hjul, smiler Gurli. Frihed og spænding - Hvert år tager vi på motorcykelferie til udlandet. Vi har været i Harzen flere gange, på Trollstigen i Norge, rundt om søen Vänern i Sverige eller f.eks. til Italien. På ferier handler det om frihed, spænding og udfordringer. Der er en frihed over bare at tage af sted, og det På ferier handler det om frihed, spænding og udfordringer. er spændende at opleve nyt. Når vi for eksempel kører i hårnålesving bliver vi teknisk udfordret på en anden måde, end når vi kører i Danmark. Uanset om vi ligger ned i svingene eller kører på motorvejen, så er vores motto, at vi skal nå frem i god behold, slutter Gurli Boll, som i øvrigt ofte er eneste kvinde på egen motorcykel, når seniorrockerne tager på tur. 16

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Næste års lange fællesture:

Næste års lange fællesture: Stormøde - landevej November 2014 Dagsorden: Velkomst Niels Chr. - oplæg Cl vintertræning Næste års lange fællesture? Tur Cl Harzen og Mallorca? Træningslejr (som i år Cl EbeltoO eller andet sted)? Fællesture

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave Nyhedsbrev uge 17 2014 Side 1+2 Generalforsamling Side 6 Filuren Side 3 Fra bestyrelsen Side 7 0/1 kl. + 2/3 kl. Side 4 Støtteforeningen Side 8-10 Børnehaven Side 4+5 Arbejdsdag Side 11 Kalender, kontakt,

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

1. Velkommen Velkomme Jacob

1. Velkommen Velkomme Jacob Dagsorden for bestyrelsesmøde: den 29.05.2017 kl. 19.00 Sted: Gitte Hougaard Christensen Morbærvej 15 8800 Viborg Deltagere: G.H., J.V., J.M., A.S., A.M.P., J.L., B.P. Afbud: H.K. Dagsorden Referent: Gitte

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard.

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. 1. Bemærkninger til referat den 2. maj 2016? Nej 2. Andre punkter

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere