Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ]"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ] Ny direktør i Teknisk Forvaltning [ s. 3 ] Brugere uddanner sig til brugermedarbejdere [ s. 6-7 ] Tilmeld dig hold SKIVE KOMMUNE [ s. 9 ] chips på Skive Bibliotek [ s. 10 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør 5 skarpe til Thomas Lindberg Ramsey 3 Byråd med visioner I april holdt byrådet seminar for at drøfte de overordnede visioner for arbejdet i den byrådsperiode, som stadig er forholdsvis ny. Et meget vigtigt tema på seminaret var vækst og udvikling. Byrådets drøftelse tog udgangspunkt i den strategi, vi udarbejdede sammen i 2013 med titlen Sammen ad nye veje. Strategien tager udgangspunkt i en beskrivelse af de vilkår og udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år. Skive Kommune oplever faldende befolkningstal, færre arbejdspladser, og samlet set en situation som i høj grad kalder på en styrket indsats for at skabe vækst og udvikling i kommunen. Indsatsen for udvikling, erhvervsfremme, branding, bosætning mv. er blevet mere professionel gennem de senere år, og vi er blevet mere opmærksomme på, at en virkningsfuld indsats kræver fokus og prioritering. Byrådets drøftelser på seminaret var med til at give retning i forhold til, hvad det er for områder, vi i særlig grad skal fokusere på i de kommende år. Det er en anden vigtig erkendelse at indsatsen for udvikling af erhverv og arbejdspladser på egnen hænger tæt sammen med mulighederne for at tiltrække og fastholde borgere. Indsatsen skal derfor handle om målrettet erhvervsudvikling og samtidig en række andre aktiviteter og indsatser for en øget bosætning. Et vigtigt område er derfor viden og uddannelse. Uddannelsesmulighederne på egnen skal udbygges og målrettes. Viden er også et vigtigt element i visionerne på erhvervsområdet. Erhvervsudviklingen skal styrkes gennem en fokuseret erhvervsservice og en række udviklingstiltag bl.a. med fokus på øget viden og udvikling af virksomheder fra håndværk til industri. Skive Byråd Erhverv - Uddrag af virksomhedsbrev Brugere bliver brugermedarbejdere Henrik, Hanne og Stine uddanner sig til brugermedarbejdere Stillinger annonceres og søges digitalt Positiv modtagelse af den nye hjemmeside Løb for hold SKIVE KOMMUNE chips lukkede biblioteket i en uge Talenter søges Jubilæer Sportsforeningen Kunstforeningen Personaleforeningen Min passion: Selv rute 26 er en fornøjelse på motorcykel Per Mathiasen, kommunaldirektør Blandt andre vigtige områder kan nævnes, at byrådet har fokus på infrastrukturen og på attraktive byggegrunde, både af hensyn til erhvervslivet og af hensyn til bosætning. Et andet tema på byrådsseminaret var byrådets eget arbejde og samarbejde, herunder samarbejdet med administrationen. Gennem diskussion af en række cases kom der fokus på god politisk ledelse, og hvordan svære situationer bør håndteres af byrådets medlemmer. Drøftelserne samles op i nogle politiske spilleregler som byrådet vil forholde sig til. Det sidste tema var borgerinddragelse. Byrådet har i sin konstituering lagt vægt på at arbejde med at styrke det lokale demokrati, og drøftelsen var en indledning til at arbejde videre med temaet. Byrådet kom således bredt omkring det at formulere visioner for sit arbejde både i forhold til udvikling af vores egn og i forhold til byrådets egen måde at arbejde på som politisk og demokratisk ledelse. Resultaterne af byrådets drøftelser er et godt udgangspunkt for arbejdet i de kommende år, så vi sammen kan fortsætte det konstruktive arbejde for udvikling af vores organisation og vores egn. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRounborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Malene Brink og Poul Hansen Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: September 2014 Deadline næste nummer: 27. august 2014 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: Tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: Tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ 5 skarpe ] GNIST 5 skarpe til Thomas Lindberg Ramsey direktør i Teknisk Forvaltning Thomas er 37 år, bor i Horsens, gift med Maria, far til Sofia på 6 år og bonusfar til Simon på 11 år. Tidligere var Thomas ansat som afdelingschef i Natur, Miljø og Trafik, Odense Kommune. Den 1. marts 2014 begyndte han som teknisk direktør i Skive. Thomas Lindberg Tekst af journalist Birgitte Bahat, Erhverv og Udvikling. Foto: Poul Hansen Hvordan har det været at begynde som direktør i Skive Kommune? Det har været rigtig godt. Lidt kaotisk, men sådan er det jo at begynde forfra ved et nyt skrivebord osv. Men jeg har oplevet, at jeg er blevet taget godt imod både af kolleger og politikere, som har vist stor åbenhed og interesse for, hvem jeg er. Jeg mærker, at her er en særlig varm og åben kultur, blandt andet har flere spurgt ind til, om jeg havde brug for hjælp til at finde overnatningsmuligheder. Set med nye friske øjne, har Skive Kommune noget særligt, som du har bidt mærke i? Det har været lidt en øjenåbner for mig, at Skive har nogle meget klare strategier. Der bliver kæmpet for egnen, og der er fokus på styrkerne, som skal skabe mere erhvervsudvikling og bosætning. Jeg synes, Skives brand RENT LIV er virkelig godt, det er der nogle gode perspektiver i. Jeg oplever, at organisationen er præget af en arbejdsom og viljestærk kultur, og at hierakiet ikke er særlig stort. Fokus er på de gode tiltag for at udvikle kommunen. Hvilke styrker ser du i Teknisk Forvaltning? Vi har nogle fyrtårne på klima- og energiområdet, og forvaltningen har med Energibyen Skive markeret sig positivt med en række konkrete projekter. Jeg kendte godt Skive, før jeg begyndte at arbejde her, for at være langt fremme på klima- og energiområdet. Men vi er også stærke på en række andre områder, som er knap så kendte, og i det hele taget vil jeg sige, vi har en stabil og faglig stærk medarbejderstyrke. Hvilke udfordringer ser du i Teknisk Forvaltning? Vi har taget hul på en ny begyndelse i Teknisk. Målet er at blive en mere vær- diskabende forvaltning, i forhold til borgere og samfundet, i forhold til måden vi arbejder på og i forhold til vores arbejdspladsliv. Vi arbejder i øjeblikket med at definere, hvordan vi fremover sammen skal blive mere sammentømret og endnu tydeligere på vores mål. Ved årsskiftet vil vi være klar med en dynamisk virksomhedsstrategi for 2015 og 2016, hvor vi vil sætte en række skibe i søen. Hvilken forskel ønsker du at gøre som teknisk direktør? Jeg håber, at jeg kan sætte mit fodaftryk og være med til at gøre Teknisk til en mere værdiskabende forvaltning. At man om nogle år kan måle den øgede værdiskabelse på både den ydre og den indre linje. Jeg vil gerne, at vi bliver kendte for en arbejdskultur, der passer med mottoet: Man må godt have det sjovt, men det er ikke for sjov, vi er her. 3

4 GNIST [ Skive Byråd ] Skive Byråd Bagerste række: 1: Ditte Staun (B) 2: Preben Andersen (O) 3: Arne Bisgård (V) 4: Peter Hahn (V) 5: Jesper Elbæk (V) 6: Poul Holmgaard (O) 7: Peter M. Vestergaard (O) 8: Peder Christensen (A) 9: Frits Laursen (Ø) Midterste række 10: Kommunaldirektør Per Mathiasen 11: Arne Spicer Lindgren (V) 12: Ole Priess (A) 13: Niels Ole D. Nielsen (A) 14: Anna-Lise Vestergaard (V) 15: Bente Østergaard (A) 16: Jan D. Andersen (A) 17: Dorthe Dalsgaard (V) 18: Johnny Kent Knudsen (A) 19: Jens Peter Hedevang (V) Forreste række 20: Betina Bugge (V) 21: Anders Bøge (løsgænger) 22: Bolette Dahl Pedersen (V) 23: Anette Torp (V) 24: Borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) 25: Bente Dahl (V) 26: Ruth Kristensen (A) 27: Erik Mortensen (O) 28: Berit Kjølhede (A) 4

5 [ Erhverv ] GNIST Erhvervslivets udvikling og vækst er højt prioriteret i byrådets konstitueringsaftale, ligesom det indgår som et vigtigt område i Sammen ad nye veje. For at informere om kommunens udviklingsstrategi indsatser udsendte borgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirektør Per Mathiasen en mail til Skiveegnens virksomheder i slutningen af marts. Dette er et uddrag af brevet. Uddrag af virksomhedsbrev Nyt fra Skive Kommune De første 100 dage er gået, siden det nye byråd tiltrådte, og derfor er det spændende at kigge lidt nærmere på, hvad det nye byråd vil og allerede har sat fokus på. Fokus på vækst og udvikling Helt overordnet har vi i Skive Byråd stor fokus på at skabe mere vækst og udvikling. Vi arbejder for at øge antal arbejdspladser, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og at servicere vores virksomheder og borgere. Vi mener, at erhvervsudvikling og bosætning går hånd i hånd, derfor arbejder vi aktivt med begge områder. Vi har netop igangsat udarbejdelsen af en bosætningsstrategi, der skal have fokus på både tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af nye borgere. Nye politiske udvalg Vi har oprettet et Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, der skal sikre en opprioritering af erhvervsudviklingen samt indsatsen på arbejdsmarkedet. Målet er at vende udviklingen med tab af arbejdspladser til vækst og dermed nye arbejdspladser i den private sektor. Desuden har vi oprettet et Byudviklingsudvalg, som har fokus på slagterigrunden, bymidten og området ved åen. Digital selvbetjening Den nye skive.dk gik i luften den 1. april. Et nyt fokus er blandt andet øget borgerservice og erhvervsservice. Derfor har vi valgt at adskille de to områder på skive.dk. Det gør det nemmere for både borgere og virksomheder at finde relevante informationer og digitale selvbetjeningsløsninger. Erhvervspolitikken Skive Kommunes Erhvervspolitik på vej mod mere vækst og udvikling blev godkendt i 2013, og der arbejdes med at implementere en række konkrete projekter fra handleplanerne. Ét af projekterne er en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet, der på kort sigt går ud på at tilbyde universitetsstuderende praktik og projektopgaver hos nogle af egnens virksomheder, og på længere sigt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til egnen. Udvidelse af Én indgang til kommunen For at sikre den gode erhvervsservice har vi udvidet konceptet Én indgang til kommunen, så alle kommunens virksomheder nu har mulighed for at kontakte én nøgleperson i kommunen. I vores dialog med virksomhederne er vi opmærksomme på at opfange signaler om virksomhedernes behov for hjælp, så vi efterfølgende kan give dem den efterspurgte service. Turismeområdet Vi har mange turister i Skive Kommune og der kommer flere. Sidste års øgede antal i overnatninger på knap 10 procent beviser det. I øjeblikket er oplevelses- og turismepolitikken ved at blive revideret, og for at fortsætte den gode udvikling vil vi også på turismeområdet have fokus på arbejdspladsgenerering. Anlægsinvesteringer Der vil i år være luft til at gennemføre en række kommunale anlægsinvesteringer for op mod 70 mio. kr. Vi ønsker, at det kan være med til at sætte skub i den lokale vækst i bygge- og anlægsbranchen. Forbedret infrastruktur Transportministeren besøgte Skive den 24. marts. En bred vifte af egnens virksomheder deltog ved besøget, hvor det fælles budskab til ministeren var, at det er vejen til Herning, vi fokuserer på. Vi mangler en omfartsvej ved Haderup og en sideudvidelse af A34. Det vil vi følge op på blandt andet sammen med Morsø, Thisted og Herning kommuner. Med venlig hilsen Peder Christian Kirkegaard Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør 5

6 GNIST [ brugermedarbejdere ] Brugere bliver brugermedarbejdere Hvordan sparer man 50 % af budgettet og får mest mulig værdi for pengene? Det spørgsmål fandt brugere, medarbejdere og ledelse på Ådalen en fælles løsning på gennem nytænkning og brugerinvolvering. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR I foråret 2012 blev det psykiatriske center Ådalen, som bl.a. rummede Skive kommunes samværs- og aktivitetstilbud til psykisk sårbare, pålagt en besparelse på 50%. %. Det vakte stor utryghed og uro blandt disse borgere. For at sikre at målgruppens egne erfaringer og holdninger blev hørt, valgte man fra Ådalens ledelse at inddrage borgerne i en anderledes proces. Et udvalg af ansatte, ledelse og borgere skulle finde frem til, hvordan de beskårede midler kunne anvendes bedst muligt. Et af resultaterne af denne proces blev et øget fokus på individuel træning og udvikling herunder et decideret uddannelsesforløb, hvor brugere bliver til brugermedarbejdere. Center for træning og udvikling, tidligere kaldet Cafeen, er et tilbud til visiterede borgere med en psykisk lidelse. Tidligere var stedet primært et samværstilbud, med forskellige aktiviteter i såvel dag- som aftentimer i 6 af ugens dage. Så kom sparerunden, som betød at enten skulle Cafeen delvist lukkes eller også skulle der tænkes anderledes. - Da vi først var kommet os over chokket med en besparelse på 50%, blev det starten på lang og spændende udviklingsproces, hvor vi ikke på forhånd Vi skal sikre, at brugere har tillid og tryghed vidste, hvor vi ville ende. I dag efter 1½ års arbejde har vi fået udviklet en brugermedarbejderuddannelse og første hold på tre brugere er lige startet, fortæller fysioterapeut Kirsten Dahl. For at hjælpe processen på vej fik Ådalen fat i to konsulenter fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. - I Ådalen træder de ud i noget, hvor ingen andre har været. Den proces og de beslutninger de har truffet om at lave en brugermedarbejderuddannelse gør, at de er langt foran andre kommuner, der arbejder med denne gruppe brugere. Det har ikke været problemfrit, og der er stadig mange udfordringer at tage fat i, når man giver magten fra sig og bevæger sig ud i uprøvede metoder. Det viser et stort mod at sætte det her initiativ i gang, siger konsulent René Buch Nielsen fra CFK. - Vi har turdet at være åbne og fortælle brugere og pårørende om vilkår og rammer samt de muligheder, som måske måske ikke bliver til noget. Og samtidig være helt klare og bevidste om, at det faglige ansvar er medarbejdernes og ledelsens. Vi skal sikre, at brugere har tillid og tryghed, de skal skærmes, og samtidig skal de udfordres, men kun så langt de ønsker og kan rumme det. Det er en balance, som vi konstant er opmærksomme på, siger Ådalens centerleder Mona Madsen, og tilføjer; - I dag er jeg ikke i tvivl om, at det er den rigtige vej at gå, og nu glæder vi os til at få gang i brugermedarbejderuddannelse. Brugere, medarbejdere og konsulenter fra CFK bliver budt velkommen af centerleder Mona Madsen (stående) til et statusmøde, hvor blandt andet en antropologistuderende fortalte om sit feltarbejde i Ådalen. 6

7 [ brugermedarbejdere ] GNIST Henrik, Hanne og Stine uddanner sig til brugermedarbejdere I foråret er tre brugere på Ådalen startet i en helt ny brugermedarbejderuddannelse. Henrik, Hanne og Stine er brugere på Ådalen, og de har været med i udviklingen og planlægningen af uddannelsen. Nu er de første hold, der begynder på brugermedarbejderuddannelsen. henrik: Jeg vil gerne arbejde med kommunikation og formidling, lære noget og udfordre mig selv. Derfor synes jeg brugermedarbejderuddannelsen er rigtig spændende. Det jeg gerne vil bruge uddannelsen til, er at udbrede kendskabet til det at have en psykisk lidelse, så en masse fordomme kan nedbrydes. Måske holde foredrag, tage imod besøgende, men også gerne f.eks. skrive nyhedsbreve eller måske en hjemmeside og Facebookside. hanne: Min drøm er at komme i skånejob. Jeg vil gerne lave mad i et storkøkken. Det jeg vil bruge brugermedarbejderuddannelsen til, er at lære en masse. Vi har f.eks. allerede været på hygiejnekursus og snart skal vi på førstehjælpskursus. Lige nu laver jeg mad én gang om ugen her i Center for træning og udvikling, og det betyder, at jeg kan være med til at holde huset åbent til en aften med spisning og socialt samvær. stine: Ligesom Henrik vil jeg gerne arbejde med kommunikation. Jeg vil gerne holde foredrag på skoler, og derigennem hjælpe andre og give håb om succesoplevelser. Jeg ved mange med psykiske problemer også har haft problemer i folkeskolen f.eks. med mobning. Ved at tale om psykiske lidelser og vise, at man kan få et godt liv og komme videre, tror jeg på, at jeg kan hjælpe andre. Jeg har så meget energi, og det vil jeg bruge på en positiv måde, som måske også kan ruste mig til et job. 7

8 GNIST [ digitalisering ] Stillinger annonceres og søges digitalt Interne ansøgere kan søge en ledig stilling via Intranettet. Eksterne ansøgere søger og sender ansøgning fra skive.dk. Samtidig med lanceringen af den nye skive.dk, har vi indført en digitalisering af rekrutteringsprocessen. Nu bliver alle ledige stillinger slået op gennem og håndteret af et rekrutteringssystem. Jobagent Gennem rekrutteringssystemet tilbyder vi en digital jobagent. Hvis en jobsøgende tilmelder sig jobagenten, vil rekrutteringssystemet automatisk sende en mail med relevante stillingsopslag. HR anbefaler derfor alle arbejdssteder at fortælle jobsøgende om muligheden for at tilmelde sig jobagenten, i stedet for at modtage uopfordrede ansøgninger. /mabr Fakta Fra 1. april søges alle stillinger digitalt fra Intranettet eller skive.dk. Stillingsopslag annonceres på Intranettet, skive.dk, jobnet.dk samt med en overskrift i fællesannoncen i Skive Folkeblad. Udvalgte stillinger kan indrykkes i andre medier efter behov. Hele rekrutteringsprocessen fra annoncering, modtagelse af ansøgninger, udvælgelse samt afslag håndteres i rekrutteringssystemet. Læs mere på Intranettet > Løn og Personale > Rekruttering. Positiv modtagelse af den nye hjemmeside Som alle ved kan al begyndelse være svær. Det var dog ikke til at fornemme, da et antal af kommunens borgere var på besøg i Den Blå Diamant for at teste kommunens nye hjemmeside, inden den gik i luften 1. april. Allerede fra første øjekast var kommentarerne positive, og det nye design fik mange roser med på vejen. Det var tydeligt, at borgerne var tilfredse med, at kommunens tidligere flippermaskine var blevet skiftet ud med en side i et roligere design. Dog var der også dem, der var hurtige til at hive de mindre flatterende kommentarer frem. Kritikpunkterne, som blev rejst i løbet af testen, bliver brugt til at optimere sidens brugervenlighed. Borgernes samlede billede af hjemmesiden, efter at have udført opgaver lige fra skoleindskrivning til lystfiskeri ved Skive-Karup Å, var dog overvejende positiv. Skive Kommune har fået en hjemmeside, som er brugervenlig og let at finde rundt på. /julm 8

9 [ Skive Løbet ] GNIST Løb for hold SKIVE KOMMUNE til Skive Løbet den 13. og 14. september Når du tilmelder dig til Skive Løbet på Skive Løbets hjemmeside så tast SKIVE KOMMUNE som holdnavn, så giver vi t-shirt, sandwich og vand i teltet. Program NYT: Tilmelding sker direkte på Skive Løbets hjemmeside, dk, hvor du også finder information om pris, tilmeldingsfrist og afhentning af løbsnumre. Husk at registrere SKIVE KOMMUNE som dit holdnavn. Familiemedlemmer er meget velkomne på hold SKIVE KOMMUNE, og de får selvfølgelig også gratis t-shirt og forplejning. Lækre løbe t-shirts Er du tilmeldt hold SKIVE KOMMUNE, så hent en t-shirt du kan løbe i, så vi bliver synlige på ruterne. Vi har købt hold-tshirts til både store og små fra størrelse 8 år til XXXL. Forudbestilling er ikke nødvendigt. Spørgsmål til Skive Løbet Hvis du har brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte Else Larsen, telefon eller Malene Brink, skivekommune.dk, telefon [ Lørdag den 13. september ] 10:00 hold SKIVE KOMMUNE åbner i teltet, og du kan hente hold t-shirts 12:15 Start af Skive Cykelløb 100 km 12:45 Start af Skive Cykelløb 25 km 13:15 Start af Skive Cykelløb 58 km 16:00 Teltet lukker [ Søndag den 14. september ] 9:00 hold SKIVE KOMMUNE åbner i teltet, og du kan hente hold t-shirts 10:15 Start af halvmaraton 10:30 Start af Skive Løbet 9,3 km 12:00 Start af Stavgang 5,3 km og 9,3 km 12:00 Start af Skive Løbet 5,3 km 13:00 Start af Skive Løbet 2,7 km 14:00 Præmieoverrækkelse til Kommunens mest motionsglade afdeling/ institution 16:00 Teltet lukker intern konkurrence: Kommunens mest motionsglade arbejdsplads Er din arbejdsplads den mest aktive blandt arbejdspladserne på SKIVE KOMMUNE holdet? Hvis din arbejdsplads er SKIVE KOMMUNEs mest aktive, så kan I vinde vandrepokalen OG en stor kurv med sunde lækkerier. Du og dine kolleger deltager i den interne konkurrencen ved at udfylde blanketten, der er vedlagt GNIST. 9

10 GNIST [ digitalisering ] chips lukkede biblioteket i en uge For at skifte de gamle stregkoder ud med moderne chips holdt biblioteket lukket i en uge i marts. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR Målet er lettere og bedre selvbetjening, og derfor har samtlige materialer på Skive Bibliotek fået sat en chip i. - Med chippede bøger og cd ere får lånerne en bedre service. Det er blevet meget nemmere og hurtigere at checke materialer ind og ud af biblioteket, siger konst. bibliotekschef Vibeke Galsbo og tilføjer; samtidig får vi en bedre registrering af materialerne. Det store arbejde med at sætte chip i alle materialerne blev på forhånd nøje planlagt. - Først øvede vi os på julematerialerne, fordi der ingen udlån er på dem i foråret. I den uge vi efterfølgende holdt lukket, valgte vi at fordele os på 15 tomands hold. Hvert holdt fik dedikerede områder og hylder, og så var det ellers bare at begynde fra en ende af, fortæller Vibeke Galsbo. Derudover var rengøring og forplejning nøje tilrettelagt, samtidig med at teknikken blev installeret, så alle kunne koncentrere sig om at få sat chips i og registrere materialet. - I gennemsnit fik vi sat chip i bøger, lydbånd og cd ere pr. dag. Og selvom det ikke var tunge bøger, så var det både tungt og uvant at arbejde på den måde, siger Vibeke Galsbo, som var godt tilfreds med ugens hårde arbejde fra hele personalet. Hvert hold af to medarbejdere satte mellem 1500 og 2000 chips i bøger, cd ere og lydbånd pr. dag. Her er det Vibeke Galsbo (forrest), der sætter chips i og registrerer materialerne i det nye system. Holdet i den blå bogbus var hurtige til at opfinde en holder til rullen med chips, og mon ikke det var med til at sikre dem rekorden i flest chippede materialer på en dag?! Vibeke Galsbo visser de nye udlåns- og afleveringsterminaler. Plastiklommerne på cd ere kostede flossede neglebånd. Men meget hurtigt blev alle fingre plastret til med englehud, så arbejdet kunne fortsætte. Fysioterapeuten (til højre) kom forbi og gav gode råd og vejledning under det uvante arbejde. 10

11 [ talentudvikling ] GNIST Talenter søges Talent14 er navnet på et nyt talentudviklingsforløb som starter efter sommerferien. Det er første gang Skive Kommune arbejder med kompetenceudvikling med det enkelte talent som udgangspunkt. Det kunne være dig! Tekst: HR-chef Ricki Laursen Udvikling af vores kompetencer kan ske på mange måder. I hverdagen, i det kollegiale fællesskab eller på skolebænken. Hoved-MED besluttede tidligere på året at forsøge med en ny type kompetenceudvikling, hvor en lille skare af udvalgte medarbejdere får nogle særlige rammer til at udforske og udfordre sit eget talent. Talent er ikke så enkelt at definere. Det vi leder efter i forhold til Talent14, er de ledere og medarbejdere, som har vist evnen til at skabe resultater og udvikling i organisationen, som ser sin daglige, faglige indsats i en større sammenhæng, og som har lyst og overskud til at arbejde aktivt med sin personlige og jobmæssige udvikling. Talent afhænger ikke af sektor eller organisationsniveau. Forløbet er både for ledere og medarbejdere, og vi ønsker, at så store dele af organisationen som muligt skal være repræsenteret på holdet. Talent14 er planlagt og gennemføres af HR i samarbejde med en ekstern underviser. Forløbet indeholder to spor. For det første er der et personligt spor, hvor deltageren arbejder med refleksion og afklaring af eget talent i et personligt perspektiv. Metoderne er bl.a. en personprofilanalyse og samtaler med en mentor, løbende udarbejdelse af en udviklingsplan og at arbejde med en case. For det andet er der et mere organisatorisk spor, hvor Skive Kommune, som arena for udfoldelse af talent, sættes på dagsordenen. Det sker gennem en række inspirationsseminarer, hvor emner som strategi, styring, ledelse, faglig udvikling mv. sættes på dagsordenen. Forløbet strækker sig over det meste af et år med fælles aktiviteter med ca. en måneds mellemrum og med en forventning om, at den enkelte deltager selv er særdeles aktiv og opsøgende i forhold til at få et højt udbytte af forløbet. Skal du med Talent14? For at komme med på holdet skal du igennem nåleøjet i en udvælgelsesproces, som starter med, at du sammen med din leder aftaler at udarbejde en ansøgning. Ansøgningen skal senest 6. juni sendes til HR, som herefter giver ansøgningerne videre til forvaltningsledelserne dvs. direktører og chefer med henblik på udvælgelse af i alt ca. 15 talenter til forløbet. Vil du vide mere om Talent14 kan du finde yderligere information på Intranettet under: Medarbejder > Kompetenceudvikling > Talent14. Jubilarer 25-års jubilæum Jette Korsgaard, Selde Børnehave, 1. januar 2014 Lars Jensen, Huset, 14. februar 2014 Ruth W. Nielsen, Glyngøre Ældrecenter, 1. maj års jubilæum Ebbe Vang-Pedersen, Natur og Miljø, 1. maj 2014 Kirsten Marie Thomsen, Breum SFO, 1. maj 2014 Modtager af fortjenstmedaljen 50-års jubilæum Peder Søgaard, Resen Skole, 1. april 2014 Kirsten Marie Thomsen 11

12 GNIST [ sportsforening ] Generalforsamling 2014 Torsdag den 6. februar. Kl Rådhuset i Skive, Torvegade 10, kantinen 3. sal Dagsorden: [ 1. ] Valg af dirigent: Jørgen Christensen blev valgt. Jørgen kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet korrekt efter vedtægterne, og kunne derefter give ordet til formanden for beretningen. [ 2. ] Formandens beretning: Jes indledte med at fortælle, at efter generalforsamling i februar 2012 konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Jes Strickertson, IT Næstformand: Charlotte Buur, Sabrogården Kasserer: Jens Dalby, Teknisk Forvaltning Sekretær: Claus Hansen, Skive Vand A/S Menigt medlem: Ellen Andersen, dagplejen Derefter gennemgik han årets mange begivenheder 2013 Onsdag den 22. maj: Fodboldgolf i Ejsing. Blæsende dag. Tirsdag den 18. juni: Vanddag. Båd, vandski mm. Ca. 20. deltagere. Flot vejr. Weekenden 7./8. september: Skive Løbet. Godt 250 deltagere. Mandag den 25. september Gokart og human football. 15 deltagere. Onsdag 28. oktober: Bowling. Fuldt hus = ca. 30 deltagere. Fredag den 25. november: Ligahåndbold herrer, Skive Mors-Thy. Yderligere aktiviteter afventer bestyrelsen efter generalforsamling Sportsforeningen er positive for et samarbejde om et hold for kommunalt ansatte til Stafet for Livet 2014, som afholdes fra lørdag den 31. maj kl. 12 og 24 timer frem. Stafet for Livet er en holdaktivitet, som sætter fokus på kræftsagen. Der er et bredt samarbejde, dog ikke med Personaleforeningen. Arrangementer som vi har overvejet, men som ikke blev til noget i året der gik: Badmintondag i hallen på Odgaardsvej, aktivitetsdag, rigtig golf (Viborg) og tur til landskamp Danmark Italien. Er der andre forslag, som har bred opbakning? Endelig vil Jes som formand takke bestyrelsen for et godt samarbejde og en god arbejdsindsats i det forløbne år. [ 3. ] Kasserens beretning: Jens Dalby gennemgik regnskabet, som viste et overskud. [ 4. ] Valg af bestyrelse: På valg, Claus Hansen, Charlotte Buur, og Jens Dalby. Efter lidt snak frem og tilbage om bowlingen den 28. oktober, enedes den samlede forsamling om at genvælge alle 3. [ 5. ] Valg suppleanter. Søren Theilgod og Niels Mathiesen blev genvalgt. [ 6. ] Valg af revisor: Alex Kjær blev genvalgt, og Merete Møller blev valgt. [ 7. ] Behandling af indkomne forslag: Der var ingen. [ 8. ] Evt.: Bestyrelsen spurgte efter emner til arrangementer, og da maden ikke var kommet endnu, så sprang det frem med gode ideer, som bestyrelsen kigger på. De var: Skøjteløb, Å race, badminton, Windsurfing, dykning, tennis, Beach Volley, gymnastik, kanotur, hygge aften med popcorn, Pool, bordtennis, vanddag, julebanko (evt. til generalforsamlingen). Efterfølgende var der spisning og hygge. Der skal lyde en stor tak til Charlotte og Ellen for det fine mad, og tak til Jens for det fine vinudbud, og ikke mindst skal der lyde en stor tak til Charlotte og Ellen og Jes, som brugte en del tid i køkkenet på at vaske op. Konstituering: Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt møde, og har konstitueret sig på samme måde som før. Aktivitetskalender 21. maj: Fodboldgolf 17. juni: Vanddag August: Kanotur? 2014 Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. [ Yderligere aktiviteter planlægges på næste bestyrelsesmøde ] Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 12

13 [ kunstforeningen ] GNIST Udstilling i maj og juni måned: Melaine Christensen Billedkunstner og foredragsholder Bopæl og atelier: Røverdal 22, Dollerup, 8800 Viborg Læs mere på: Melaine arbejder et sted mellem abstraktion og det genkendelige. Udtrykket er følsomt og sanseligt, nærmest organisk og med nerve i stregen. Hun fascineres af naturens ornamenter, dens linier og former i vand, sand, klipper, træer og menneskekroppens landskab. Kultur og natur arbejdes ind i hendes værker, som er æstetiske og fremstår med spænding, styrke og skønhed. Farven er eksistentiel for hende. Inspirationen finder Melaine på rejsen også den helt nære. Rejsen er nærvær og skærpelse af sansning. Rejsen er spejling og refleksion af egen kultur og værdier i det fremmede. Studieture til bl.a. Spanien, Italien, Grækenland, Portugal, Frankrig, Grønland, Færøerne, Lofoten Norge, Indien og Vietnam. Melaine har tidligere boet og arbejdet som jordemoder gennem 8 år i så forskellige lande som Mocambique, Afghanistan og Grønland, hvilket har åbnet døre til helt ukendte og fremmedartede verdener. I Melaines værker bliver kulturmødet berigende, og der skabes nye fortællinger. Hun har udstillet hos flere Gallerier og i mange kunstforeninger siden Udstilling i juli måned: I hele juli måned har ansatte ved Skive kommune mulighed for at udstille egne kunstneriske værker evt. interesserede bedes henvende sig til Helle Madsen Bestyrelsen Navn: Arbejdsplads: Formand: Helle Madsen Dagtilbud Næstformand: Tine Agerskov Sygedagpenge Kasserer: Preben Ravn Christensen Dagtilbud Medlem: Inge-Bente M. Krogh Sygedagpenge Medlem: Bente Jeppesen Familiesektion Medlem Solvejg Brader Familiesektion Medlem: Anne Funch Skoleafdelingen 13

14 GNIST [ personaleforening ] Fest på Faulty Towers! Vi starter med en velkomstdrink i foyeren kl , derefter vil personalet på Faulty Towers sørge for servering af en 3 retters middag med tilhørende drikkevarer. Sybil, Basil og Manuel vil betjene selskabet indtil ca. kl Det bliver helt bestemt en anderledes middagsoplevelse! Der er kun 120 pladser, så festen er kun for medlemmer. Prisen er 200 kr. og inkluderer middag med drikkevarer og kaffe. Tilmeld dig og få en plads på Faulty Towers senest d ! Generalforsamling d Generalforsamlingen gik godt, alt forløb som planlagt. Fint traktement :-) Tak til dirigent, revisorer mv. Nyvalgt: Taus Birte Andersen Afgående bestyrelsesmedlemmer: Marianne Rohde Tove Høgedal Konstituering: Medlemmer: Hanne Mark formand Preben Aarup næstformand Mona Skov sekretær Doris Bisgaard kasserer Susanne Dybdal Thaus Birte Andersen Suppleanter: Holger Leif Stor tak til begge for et stort arbejde i foreningen. Jesperhus billetsalg Salget er godt i gang i skrivende stund er der solgt for ca kr. 14

15 [ personaleforening ] GNIST PERSONALEFORENINgENS KALENDER Maj: Golftur Se hjemmeside Juni: Pigernes kro Der kommer opslag senere på hjemmesiden September: Besøg på travbanen Der kommer opslag senere på hjemmesiden September: Fest på Faulty Towers! Se hjemmeside September: Bustur til Bruxelles Se hjemmeside UDSOLGT Husk at tjekke hjemmesiden på Personaleforeningens nye bookingsystem er en realitet Fra 1/ vil alle tilmeldinger og betalinger til arrangementer foregå via hjemmesiden. Her KAN Du Se personaleforeningens Dine forberedelser hertil er: KOMMeNDe ArrANGeMeNTer. Find dit tjenestenummer på din lønseddel. Det vil du altid skulle bruge for at kunne logge ind. Du får en engangskode til systemet, som du bliver bedt om at lave om ved første login. PERSONALEFORENINgENS BESTyRELSE Det vil være en rigtig god ide at indsætte mail adresse, da der indimellem vil blive sendt mails rundt til medlemmer, ex. reminder, flere pladser til et givent arrangement mv. post NAvN TelefON ArBejDSplADS Du vil kunne se mere på hjemmesiden Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent Personaleforeningens bestyrelses 2013/2014 poster Navn Telefon Arbejdsplads Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Ønsker du at blive medlem Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter så gå på under Medlemskab. Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Husk du er først medlem, når beløbet til kontingent er blevet trukket på din lønseddel. Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent 15

16 GNIST [ min passion ] Selv rute 26 er en fornøjelse på motorcykel For Gurli Boll er sommerhalvåret sæson for motorcykelture. Gurli tager gerne turen på arbejde ad hovedvej 26 mellem Nykøbing og Skive, aftenture, lørdags- eller søndagsture på km eller den årlige tur til udlandet på sin motorcykel bare vejret er godt. Bagsidens Min passion Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Tekst af konsulent Malene Brink, HR. Foto: Privat Så snart forårssolen kigger frem, bliver den røde Suzuki GSX gjort køreklar til en sæson med masser af kilometer på landevejene og socialt samvær med de andre seniorrockere fra Mors. Gurli Boll er til daglig teamleder for lønteamet i HR, og sidder på kontoret på 3. sal i den Blå Diamant i Skive. - Jeg tog kørekort og købte motorcykel i 2001, og så kom min mand og jeg med i klubben Morsø Seniorrockere. Her var Gurli Boll kører på en Suzuki GSX F 750 kubik fra Min første motorcykel var en Chopper, men den blev byttet ud med Suzuki en efter en lang og beskidt tur på norske landeveje, der var under vejarbejde. Chopperen havde ingen afskærmning, og generelt er Suzuki en bare mere komfortabel på lange ture, siger Gurli. Oplevelser, spænding og udfordringer er der masser af på motorcykelferier. Der er også altid mulighed for bare at tage læderjakken af og smide sig i vejkanten, nyde udsigten, madpakken eller tage en lille lur, siger Gurli Boll. vi en stor flok køreglade motorcyklister, der dannede et netværk. Vi havde ikke noget klubhus eller andet fysisk samlingssted, men vi havde en hjemmeside. På hjemmesiden var der en kørekalender, hvor alle kunne følge med i hvilke ture og udflugter, der var planlagt. Alle bød ind, og man mødte bare op på startstedet, hvis man havde lyst til en køretur, fortæller Gurli. Hjemmesiden er nu lukket, men netværket eksisterer endnu og køreglæden er stadig høj. Glæden er at køre - Min mand og jeg er både glade for at køre, og for det sociale fællesskab vi har i netværket. Efter hjemmesiden lukkede, har vi nu en sms-kæde. Der tikker jævnligt en sms ind på mobiltelefonen, om nogen har lyst til at køre til Vorupøre, Søndervig, stranden i Blokhus til aftenskaffe, eller en is i Dollerup Bakker, eller Mariager Fjord rundt på lørdag, siger Gurli, og tilføjer: - På den måde får vi set masser natur, får en køreoplevelse og mødes socialt med gode venner. - Jeg nyder også at tage motorcyklen på arbejde om morgenen når vejret er godt. Rute 26 er en helt anderledes fornøjelse i morgentrafikken på to hjul, smiler Gurli. Frihed og spænding - Hvert år tager vi på motorcykelferie til udlandet. Vi har været i Harzen flere gange, på Trollstigen i Norge, rundt om søen Vänern i Sverige eller f.eks. til Italien. På ferier handler det om frihed, spænding og udfordringer. Der er en frihed over bare at tage af sted, og det På ferier handler det om frihed, spænding og udfordringer. er spændende at opleve nyt. Når vi for eksempel kører i hårnålesving bliver vi teknisk udfordret på en anden måde, end når vi kører i Danmark. Uanset om vi ligger ned i svingene eller kører på motorvejen, så er vores motto, at vi skal nå frem i god behold, slutter Gurli Boll, som i øvrigt ofte er eneste kvinde på egen motorcykel, når seniorrockerne tager på tur. 16

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Næste års lange fællesture:

Næste års lange fællesture: Stormøde - landevej November 2014 Dagsorden: Velkomst Niels Chr. - oplæg Cl vintertræning Næste års lange fællesture? Tur Cl Harzen og Mallorca? Træningslejr (som i år Cl EbeltoO eller andet sted)? Fællesture

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere