Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ]"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2014 ] Ny direktør i Teknisk Forvaltning [ s. 3 ] Brugere uddanner sig til brugermedarbejdere [ s. 6-7 ] Tilmeld dig hold SKIVE KOMMUNE [ s. 9 ] chips på Skive Bibliotek [ s. 10 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør 5 skarpe til Thomas Lindberg Ramsey 3 Byråd med visioner I april holdt byrådet seminar for at drøfte de overordnede visioner for arbejdet i den byrådsperiode, som stadig er forholdsvis ny. Et meget vigtigt tema på seminaret var vækst og udvikling. Byrådets drøftelse tog udgangspunkt i den strategi, vi udarbejdede sammen i 2013 med titlen Sammen ad nye veje. Strategien tager udgangspunkt i en beskrivelse af de vilkår og udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år. Skive Kommune oplever faldende befolkningstal, færre arbejdspladser, og samlet set en situation som i høj grad kalder på en styrket indsats for at skabe vækst og udvikling i kommunen. Indsatsen for udvikling, erhvervsfremme, branding, bosætning mv. er blevet mere professionel gennem de senere år, og vi er blevet mere opmærksomme på, at en virkningsfuld indsats kræver fokus og prioritering. Byrådets drøftelser på seminaret var med til at give retning i forhold til, hvad det er for områder, vi i særlig grad skal fokusere på i de kommende år. Det er en anden vigtig erkendelse at indsatsen for udvikling af erhverv og arbejdspladser på egnen hænger tæt sammen med mulighederne for at tiltrække og fastholde borgere. Indsatsen skal derfor handle om målrettet erhvervsudvikling og samtidig en række andre aktiviteter og indsatser for en øget bosætning. Et vigtigt område er derfor viden og uddannelse. Uddannelsesmulighederne på egnen skal udbygges og målrettes. Viden er også et vigtigt element i visionerne på erhvervsområdet. Erhvervsudviklingen skal styrkes gennem en fokuseret erhvervsservice og en række udviklingstiltag bl.a. med fokus på øget viden og udvikling af virksomheder fra håndværk til industri. Skive Byråd Erhverv - Uddrag af virksomhedsbrev Brugere bliver brugermedarbejdere Henrik, Hanne og Stine uddanner sig til brugermedarbejdere Stillinger annonceres og søges digitalt Positiv modtagelse af den nye hjemmeside Løb for hold SKIVE KOMMUNE chips lukkede biblioteket i en uge Talenter søges Jubilæer Sportsforeningen Kunstforeningen Personaleforeningen Min passion: Selv rute 26 er en fornøjelse på motorcykel Per Mathiasen, kommunaldirektør Blandt andre vigtige områder kan nævnes, at byrådet har fokus på infrastrukturen og på attraktive byggegrunde, både af hensyn til erhvervslivet og af hensyn til bosætning. Et andet tema på byrådsseminaret var byrådets eget arbejde og samarbejde, herunder samarbejdet med administrationen. Gennem diskussion af en række cases kom der fokus på god politisk ledelse, og hvordan svære situationer bør håndteres af byrådets medlemmer. Drøftelserne samles op i nogle politiske spilleregler som byrådet vil forholde sig til. Det sidste tema var borgerinddragelse. Byrådet har i sin konstituering lagt vægt på at arbejde med at styrke det lokale demokrati, og drøftelsen var en indledning til at arbejde videre med temaet. Byrådet kom således bredt omkring det at formulere visioner for sit arbejde både i forhold til udvikling af vores egn og i forhold til byrådets egen måde at arbejde på som politisk og demokratisk ledelse. Resultaterne af byrådets drøftelser er et godt udgangspunkt for arbejdet i de kommende år, så vi sammen kan fortsætte det konstruktive arbejde for udvikling af vores organisation og vores egn. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRounborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Malene Brink og Poul Hansen Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: September 2014 Deadline næste nummer: 27. august 2014 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: Tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: Tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ 5 skarpe ] GNIST 5 skarpe til Thomas Lindberg Ramsey direktør i Teknisk Forvaltning Thomas er 37 år, bor i Horsens, gift med Maria, far til Sofia på 6 år og bonusfar til Simon på 11 år. Tidligere var Thomas ansat som afdelingschef i Natur, Miljø og Trafik, Odense Kommune. Den 1. marts 2014 begyndte han som teknisk direktør i Skive. Thomas Lindberg Tekst af journalist Birgitte Bahat, Erhverv og Udvikling. Foto: Poul Hansen Hvordan har det været at begynde som direktør i Skive Kommune? Det har været rigtig godt. Lidt kaotisk, men sådan er det jo at begynde forfra ved et nyt skrivebord osv. Men jeg har oplevet, at jeg er blevet taget godt imod både af kolleger og politikere, som har vist stor åbenhed og interesse for, hvem jeg er. Jeg mærker, at her er en særlig varm og åben kultur, blandt andet har flere spurgt ind til, om jeg havde brug for hjælp til at finde overnatningsmuligheder. Set med nye friske øjne, har Skive Kommune noget særligt, som du har bidt mærke i? Det har været lidt en øjenåbner for mig, at Skive har nogle meget klare strategier. Der bliver kæmpet for egnen, og der er fokus på styrkerne, som skal skabe mere erhvervsudvikling og bosætning. Jeg synes, Skives brand RENT LIV er virkelig godt, det er der nogle gode perspektiver i. Jeg oplever, at organisationen er præget af en arbejdsom og viljestærk kultur, og at hierakiet ikke er særlig stort. Fokus er på de gode tiltag for at udvikle kommunen. Hvilke styrker ser du i Teknisk Forvaltning? Vi har nogle fyrtårne på klima- og energiområdet, og forvaltningen har med Energibyen Skive markeret sig positivt med en række konkrete projekter. Jeg kendte godt Skive, før jeg begyndte at arbejde her, for at være langt fremme på klima- og energiområdet. Men vi er også stærke på en række andre områder, som er knap så kendte, og i det hele taget vil jeg sige, vi har en stabil og faglig stærk medarbejderstyrke. Hvilke udfordringer ser du i Teknisk Forvaltning? Vi har taget hul på en ny begyndelse i Teknisk. Målet er at blive en mere vær- diskabende forvaltning, i forhold til borgere og samfundet, i forhold til måden vi arbejder på og i forhold til vores arbejdspladsliv. Vi arbejder i øjeblikket med at definere, hvordan vi fremover sammen skal blive mere sammentømret og endnu tydeligere på vores mål. Ved årsskiftet vil vi være klar med en dynamisk virksomhedsstrategi for 2015 og 2016, hvor vi vil sætte en række skibe i søen. Hvilken forskel ønsker du at gøre som teknisk direktør? Jeg håber, at jeg kan sætte mit fodaftryk og være med til at gøre Teknisk til en mere værdiskabende forvaltning. At man om nogle år kan måle den øgede værdiskabelse på både den ydre og den indre linje. Jeg vil gerne, at vi bliver kendte for en arbejdskultur, der passer med mottoet: Man må godt have det sjovt, men det er ikke for sjov, vi er her. 3

4 GNIST [ Skive Byråd ] Skive Byråd Bagerste række: 1: Ditte Staun (B) 2: Preben Andersen (O) 3: Arne Bisgård (V) 4: Peter Hahn (V) 5: Jesper Elbæk (V) 6: Poul Holmgaard (O) 7: Peter M. Vestergaard (O) 8: Peder Christensen (A) 9: Frits Laursen (Ø) Midterste række 10: Kommunaldirektør Per Mathiasen 11: Arne Spicer Lindgren (V) 12: Ole Priess (A) 13: Niels Ole D. Nielsen (A) 14: Anna-Lise Vestergaard (V) 15: Bente Østergaard (A) 16: Jan D. Andersen (A) 17: Dorthe Dalsgaard (V) 18: Johnny Kent Knudsen (A) 19: Jens Peter Hedevang (V) Forreste række 20: Betina Bugge (V) 21: Anders Bøge (løsgænger) 22: Bolette Dahl Pedersen (V) 23: Anette Torp (V) 24: Borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) 25: Bente Dahl (V) 26: Ruth Kristensen (A) 27: Erik Mortensen (O) 28: Berit Kjølhede (A) 4

5 [ Erhverv ] GNIST Erhvervslivets udvikling og vækst er højt prioriteret i byrådets konstitueringsaftale, ligesom det indgår som et vigtigt område i Sammen ad nye veje. For at informere om kommunens udviklingsstrategi indsatser udsendte borgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirektør Per Mathiasen en mail til Skiveegnens virksomheder i slutningen af marts. Dette er et uddrag af brevet. Uddrag af virksomhedsbrev Nyt fra Skive Kommune De første 100 dage er gået, siden det nye byråd tiltrådte, og derfor er det spændende at kigge lidt nærmere på, hvad det nye byråd vil og allerede har sat fokus på. Fokus på vækst og udvikling Helt overordnet har vi i Skive Byråd stor fokus på at skabe mere vækst og udvikling. Vi arbejder for at øge antal arbejdspladser, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og at servicere vores virksomheder og borgere. Vi mener, at erhvervsudvikling og bosætning går hånd i hånd, derfor arbejder vi aktivt med begge områder. Vi har netop igangsat udarbejdelsen af en bosætningsstrategi, der skal have fokus på både tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af nye borgere. Nye politiske udvalg Vi har oprettet et Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, der skal sikre en opprioritering af erhvervsudviklingen samt indsatsen på arbejdsmarkedet. Målet er at vende udviklingen med tab af arbejdspladser til vækst og dermed nye arbejdspladser i den private sektor. Desuden har vi oprettet et Byudviklingsudvalg, som har fokus på slagterigrunden, bymidten og området ved åen. Digital selvbetjening Den nye skive.dk gik i luften den 1. april. Et nyt fokus er blandt andet øget borgerservice og erhvervsservice. Derfor har vi valgt at adskille de to områder på skive.dk. Det gør det nemmere for både borgere og virksomheder at finde relevante informationer og digitale selvbetjeningsløsninger. Erhvervspolitikken Skive Kommunes Erhvervspolitik på vej mod mere vækst og udvikling blev godkendt i 2013, og der arbejdes med at implementere en række konkrete projekter fra handleplanerne. Ét af projekterne er en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet, der på kort sigt går ud på at tilbyde universitetsstuderende praktik og projektopgaver hos nogle af egnens virksomheder, og på længere sigt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til egnen. Udvidelse af Én indgang til kommunen For at sikre den gode erhvervsservice har vi udvidet konceptet Én indgang til kommunen, så alle kommunens virksomheder nu har mulighed for at kontakte én nøgleperson i kommunen. I vores dialog med virksomhederne er vi opmærksomme på at opfange signaler om virksomhedernes behov for hjælp, så vi efterfølgende kan give dem den efterspurgte service. Turismeområdet Vi har mange turister i Skive Kommune og der kommer flere. Sidste års øgede antal i overnatninger på knap 10 procent beviser det. I øjeblikket er oplevelses- og turismepolitikken ved at blive revideret, og for at fortsætte den gode udvikling vil vi også på turismeområdet have fokus på arbejdspladsgenerering. Anlægsinvesteringer Der vil i år være luft til at gennemføre en række kommunale anlægsinvesteringer for op mod 70 mio. kr. Vi ønsker, at det kan være med til at sætte skub i den lokale vækst i bygge- og anlægsbranchen. Forbedret infrastruktur Transportministeren besøgte Skive den 24. marts. En bred vifte af egnens virksomheder deltog ved besøget, hvor det fælles budskab til ministeren var, at det er vejen til Herning, vi fokuserer på. Vi mangler en omfartsvej ved Haderup og en sideudvidelse af A34. Det vil vi følge op på blandt andet sammen med Morsø, Thisted og Herning kommuner. Med venlig hilsen Peder Christian Kirkegaard Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør 5

6 GNIST [ brugermedarbejdere ] Brugere bliver brugermedarbejdere Hvordan sparer man 50 % af budgettet og får mest mulig værdi for pengene? Det spørgsmål fandt brugere, medarbejdere og ledelse på Ådalen en fælles løsning på gennem nytænkning og brugerinvolvering. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR I foråret 2012 blev det psykiatriske center Ådalen, som bl.a. rummede Skive kommunes samværs- og aktivitetstilbud til psykisk sårbare, pålagt en besparelse på 50%. %. Det vakte stor utryghed og uro blandt disse borgere. For at sikre at målgruppens egne erfaringer og holdninger blev hørt, valgte man fra Ådalens ledelse at inddrage borgerne i en anderledes proces. Et udvalg af ansatte, ledelse og borgere skulle finde frem til, hvordan de beskårede midler kunne anvendes bedst muligt. Et af resultaterne af denne proces blev et øget fokus på individuel træning og udvikling herunder et decideret uddannelsesforløb, hvor brugere bliver til brugermedarbejdere. Center for træning og udvikling, tidligere kaldet Cafeen, er et tilbud til visiterede borgere med en psykisk lidelse. Tidligere var stedet primært et samværstilbud, med forskellige aktiviteter i såvel dag- som aftentimer i 6 af ugens dage. Så kom sparerunden, som betød at enten skulle Cafeen delvist lukkes eller også skulle der tænkes anderledes. - Da vi først var kommet os over chokket med en besparelse på 50%, blev det starten på lang og spændende udviklingsproces, hvor vi ikke på forhånd Vi skal sikre, at brugere har tillid og tryghed vidste, hvor vi ville ende. I dag efter 1½ års arbejde har vi fået udviklet en brugermedarbejderuddannelse og første hold på tre brugere er lige startet, fortæller fysioterapeut Kirsten Dahl. For at hjælpe processen på vej fik Ådalen fat i to konsulenter fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. - I Ådalen træder de ud i noget, hvor ingen andre har været. Den proces og de beslutninger de har truffet om at lave en brugermedarbejderuddannelse gør, at de er langt foran andre kommuner, der arbejder med denne gruppe brugere. Det har ikke været problemfrit, og der er stadig mange udfordringer at tage fat i, når man giver magten fra sig og bevæger sig ud i uprøvede metoder. Det viser et stort mod at sætte det her initiativ i gang, siger konsulent René Buch Nielsen fra CFK. - Vi har turdet at være åbne og fortælle brugere og pårørende om vilkår og rammer samt de muligheder, som måske måske ikke bliver til noget. Og samtidig være helt klare og bevidste om, at det faglige ansvar er medarbejdernes og ledelsens. Vi skal sikre, at brugere har tillid og tryghed, de skal skærmes, og samtidig skal de udfordres, men kun så langt de ønsker og kan rumme det. Det er en balance, som vi konstant er opmærksomme på, siger Ådalens centerleder Mona Madsen, og tilføjer; - I dag er jeg ikke i tvivl om, at det er den rigtige vej at gå, og nu glæder vi os til at få gang i brugermedarbejderuddannelse. Brugere, medarbejdere og konsulenter fra CFK bliver budt velkommen af centerleder Mona Madsen (stående) til et statusmøde, hvor blandt andet en antropologistuderende fortalte om sit feltarbejde i Ådalen. 6

7 [ brugermedarbejdere ] GNIST Henrik, Hanne og Stine uddanner sig til brugermedarbejdere I foråret er tre brugere på Ådalen startet i en helt ny brugermedarbejderuddannelse. Henrik, Hanne og Stine er brugere på Ådalen, og de har været med i udviklingen og planlægningen af uddannelsen. Nu er de første hold, der begynder på brugermedarbejderuddannelsen. henrik: Jeg vil gerne arbejde med kommunikation og formidling, lære noget og udfordre mig selv. Derfor synes jeg brugermedarbejderuddannelsen er rigtig spændende. Det jeg gerne vil bruge uddannelsen til, er at udbrede kendskabet til det at have en psykisk lidelse, så en masse fordomme kan nedbrydes. Måske holde foredrag, tage imod besøgende, men også gerne f.eks. skrive nyhedsbreve eller måske en hjemmeside og Facebookside. hanne: Min drøm er at komme i skånejob. Jeg vil gerne lave mad i et storkøkken. Det jeg vil bruge brugermedarbejderuddannelsen til, er at lære en masse. Vi har f.eks. allerede været på hygiejnekursus og snart skal vi på førstehjælpskursus. Lige nu laver jeg mad én gang om ugen her i Center for træning og udvikling, og det betyder, at jeg kan være med til at holde huset åbent til en aften med spisning og socialt samvær. stine: Ligesom Henrik vil jeg gerne arbejde med kommunikation. Jeg vil gerne holde foredrag på skoler, og derigennem hjælpe andre og give håb om succesoplevelser. Jeg ved mange med psykiske problemer også har haft problemer i folkeskolen f.eks. med mobning. Ved at tale om psykiske lidelser og vise, at man kan få et godt liv og komme videre, tror jeg på, at jeg kan hjælpe andre. Jeg har så meget energi, og det vil jeg bruge på en positiv måde, som måske også kan ruste mig til et job. 7

8 GNIST [ digitalisering ] Stillinger annonceres og søges digitalt Interne ansøgere kan søge en ledig stilling via Intranettet. Eksterne ansøgere søger og sender ansøgning fra skive.dk. Samtidig med lanceringen af den nye skive.dk, har vi indført en digitalisering af rekrutteringsprocessen. Nu bliver alle ledige stillinger slået op gennem og håndteret af et rekrutteringssystem. Jobagent Gennem rekrutteringssystemet tilbyder vi en digital jobagent. Hvis en jobsøgende tilmelder sig jobagenten, vil rekrutteringssystemet automatisk sende en mail med relevante stillingsopslag. HR anbefaler derfor alle arbejdssteder at fortælle jobsøgende om muligheden for at tilmelde sig jobagenten, i stedet for at modtage uopfordrede ansøgninger. /mabr Fakta Fra 1. april søges alle stillinger digitalt fra Intranettet eller skive.dk. Stillingsopslag annonceres på Intranettet, skive.dk, jobnet.dk samt med en overskrift i fællesannoncen i Skive Folkeblad. Udvalgte stillinger kan indrykkes i andre medier efter behov. Hele rekrutteringsprocessen fra annoncering, modtagelse af ansøgninger, udvælgelse samt afslag håndteres i rekrutteringssystemet. Læs mere på Intranettet > Løn og Personale > Rekruttering. Positiv modtagelse af den nye hjemmeside Som alle ved kan al begyndelse være svær. Det var dog ikke til at fornemme, da et antal af kommunens borgere var på besøg i Den Blå Diamant for at teste kommunens nye hjemmeside, inden den gik i luften 1. april. Allerede fra første øjekast var kommentarerne positive, og det nye design fik mange roser med på vejen. Det var tydeligt, at borgerne var tilfredse med, at kommunens tidligere flippermaskine var blevet skiftet ud med en side i et roligere design. Dog var der også dem, der var hurtige til at hive de mindre flatterende kommentarer frem. Kritikpunkterne, som blev rejst i løbet af testen, bliver brugt til at optimere sidens brugervenlighed. Borgernes samlede billede af hjemmesiden, efter at have udført opgaver lige fra skoleindskrivning til lystfiskeri ved Skive-Karup Å, var dog overvejende positiv. Skive Kommune har fået en hjemmeside, som er brugervenlig og let at finde rundt på. /julm 8

9 [ Skive Løbet ] GNIST Løb for hold SKIVE KOMMUNE til Skive Løbet den 13. og 14. september Når du tilmelder dig til Skive Løbet på Skive Løbets hjemmeside så tast SKIVE KOMMUNE som holdnavn, så giver vi t-shirt, sandwich og vand i teltet. Program NYT: Tilmelding sker direkte på Skive Løbets hjemmeside, dk, hvor du også finder information om pris, tilmeldingsfrist og afhentning af løbsnumre. Husk at registrere SKIVE KOMMUNE som dit holdnavn. Familiemedlemmer er meget velkomne på hold SKIVE KOMMUNE, og de får selvfølgelig også gratis t-shirt og forplejning. Lækre løbe t-shirts Er du tilmeldt hold SKIVE KOMMUNE, så hent en t-shirt du kan løbe i, så vi bliver synlige på ruterne. Vi har købt hold-tshirts til både store og små fra størrelse 8 år til XXXL. Forudbestilling er ikke nødvendigt. Spørgsmål til Skive Løbet Hvis du har brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte Else Larsen, telefon eller Malene Brink, skivekommune.dk, telefon [ Lørdag den 13. september ] 10:00 hold SKIVE KOMMUNE åbner i teltet, og du kan hente hold t-shirts 12:15 Start af Skive Cykelløb 100 km 12:45 Start af Skive Cykelløb 25 km 13:15 Start af Skive Cykelløb 58 km 16:00 Teltet lukker [ Søndag den 14. september ] 9:00 hold SKIVE KOMMUNE åbner i teltet, og du kan hente hold t-shirts 10:15 Start af halvmaraton 10:30 Start af Skive Løbet 9,3 km 12:00 Start af Stavgang 5,3 km og 9,3 km 12:00 Start af Skive Løbet 5,3 km 13:00 Start af Skive Løbet 2,7 km 14:00 Præmieoverrækkelse til Kommunens mest motionsglade afdeling/ institution 16:00 Teltet lukker intern konkurrence: Kommunens mest motionsglade arbejdsplads Er din arbejdsplads den mest aktive blandt arbejdspladserne på SKIVE KOMMUNE holdet? Hvis din arbejdsplads er SKIVE KOMMUNEs mest aktive, så kan I vinde vandrepokalen OG en stor kurv med sunde lækkerier. Du og dine kolleger deltager i den interne konkurrencen ved at udfylde blanketten, der er vedlagt GNIST. 9

10 GNIST [ digitalisering ] chips lukkede biblioteket i en uge For at skifte de gamle stregkoder ud med moderne chips holdt biblioteket lukket i en uge i marts. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR Målet er lettere og bedre selvbetjening, og derfor har samtlige materialer på Skive Bibliotek fået sat en chip i. - Med chippede bøger og cd ere får lånerne en bedre service. Det er blevet meget nemmere og hurtigere at checke materialer ind og ud af biblioteket, siger konst. bibliotekschef Vibeke Galsbo og tilføjer; samtidig får vi en bedre registrering af materialerne. Det store arbejde med at sætte chip i alle materialerne blev på forhånd nøje planlagt. - Først øvede vi os på julematerialerne, fordi der ingen udlån er på dem i foråret. I den uge vi efterfølgende holdt lukket, valgte vi at fordele os på 15 tomands hold. Hvert holdt fik dedikerede områder og hylder, og så var det ellers bare at begynde fra en ende af, fortæller Vibeke Galsbo. Derudover var rengøring og forplejning nøje tilrettelagt, samtidig med at teknikken blev installeret, så alle kunne koncentrere sig om at få sat chips i og registrere materialet. - I gennemsnit fik vi sat chip i bøger, lydbånd og cd ere pr. dag. Og selvom det ikke var tunge bøger, så var det både tungt og uvant at arbejde på den måde, siger Vibeke Galsbo, som var godt tilfreds med ugens hårde arbejde fra hele personalet. Hvert hold af to medarbejdere satte mellem 1500 og 2000 chips i bøger, cd ere og lydbånd pr. dag. Her er det Vibeke Galsbo (forrest), der sætter chips i og registrerer materialerne i det nye system. Holdet i den blå bogbus var hurtige til at opfinde en holder til rullen med chips, og mon ikke det var med til at sikre dem rekorden i flest chippede materialer på en dag?! Vibeke Galsbo visser de nye udlåns- og afleveringsterminaler. Plastiklommerne på cd ere kostede flossede neglebånd. Men meget hurtigt blev alle fingre plastret til med englehud, så arbejdet kunne fortsætte. Fysioterapeuten (til højre) kom forbi og gav gode råd og vejledning under det uvante arbejde. 10

11 [ talentudvikling ] GNIST Talenter søges Talent14 er navnet på et nyt talentudviklingsforløb som starter efter sommerferien. Det er første gang Skive Kommune arbejder med kompetenceudvikling med det enkelte talent som udgangspunkt. Det kunne være dig! Tekst: HR-chef Ricki Laursen Udvikling af vores kompetencer kan ske på mange måder. I hverdagen, i det kollegiale fællesskab eller på skolebænken. Hoved-MED besluttede tidligere på året at forsøge med en ny type kompetenceudvikling, hvor en lille skare af udvalgte medarbejdere får nogle særlige rammer til at udforske og udfordre sit eget talent. Talent er ikke så enkelt at definere. Det vi leder efter i forhold til Talent14, er de ledere og medarbejdere, som har vist evnen til at skabe resultater og udvikling i organisationen, som ser sin daglige, faglige indsats i en større sammenhæng, og som har lyst og overskud til at arbejde aktivt med sin personlige og jobmæssige udvikling. Talent afhænger ikke af sektor eller organisationsniveau. Forløbet er både for ledere og medarbejdere, og vi ønsker, at så store dele af organisationen som muligt skal være repræsenteret på holdet. Talent14 er planlagt og gennemføres af HR i samarbejde med en ekstern underviser. Forløbet indeholder to spor. For det første er der et personligt spor, hvor deltageren arbejder med refleksion og afklaring af eget talent i et personligt perspektiv. Metoderne er bl.a. en personprofilanalyse og samtaler med en mentor, løbende udarbejdelse af en udviklingsplan og at arbejde med en case. For det andet er der et mere organisatorisk spor, hvor Skive Kommune, som arena for udfoldelse af talent, sættes på dagsordenen. Det sker gennem en række inspirationsseminarer, hvor emner som strategi, styring, ledelse, faglig udvikling mv. sættes på dagsordenen. Forløbet strækker sig over det meste af et år med fælles aktiviteter med ca. en måneds mellemrum og med en forventning om, at den enkelte deltager selv er særdeles aktiv og opsøgende i forhold til at få et højt udbytte af forløbet. Skal du med Talent14? For at komme med på holdet skal du igennem nåleøjet i en udvælgelsesproces, som starter med, at du sammen med din leder aftaler at udarbejde en ansøgning. Ansøgningen skal senest 6. juni sendes til HR, som herefter giver ansøgningerne videre til forvaltningsledelserne dvs. direktører og chefer med henblik på udvælgelse af i alt ca. 15 talenter til forløbet. Vil du vide mere om Talent14 kan du finde yderligere information på Intranettet under: Medarbejder > Kompetenceudvikling > Talent14. Jubilarer 25-års jubilæum Jette Korsgaard, Selde Børnehave, 1. januar 2014 Lars Jensen, Huset, 14. februar 2014 Ruth W. Nielsen, Glyngøre Ældrecenter, 1. maj års jubilæum Ebbe Vang-Pedersen, Natur og Miljø, 1. maj 2014 Kirsten Marie Thomsen, Breum SFO, 1. maj 2014 Modtager af fortjenstmedaljen 50-års jubilæum Peder Søgaard, Resen Skole, 1. april 2014 Kirsten Marie Thomsen 11

12 GNIST [ sportsforening ] Generalforsamling 2014 Torsdag den 6. februar. Kl Rådhuset i Skive, Torvegade 10, kantinen 3. sal Dagsorden: [ 1. ] Valg af dirigent: Jørgen Christensen blev valgt. Jørgen kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet korrekt efter vedtægterne, og kunne derefter give ordet til formanden for beretningen. [ 2. ] Formandens beretning: Jes indledte med at fortælle, at efter generalforsamling i februar 2012 konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Jes Strickertson, IT Næstformand: Charlotte Buur, Sabrogården Kasserer: Jens Dalby, Teknisk Forvaltning Sekretær: Claus Hansen, Skive Vand A/S Menigt medlem: Ellen Andersen, dagplejen Derefter gennemgik han årets mange begivenheder 2013 Onsdag den 22. maj: Fodboldgolf i Ejsing. Blæsende dag. Tirsdag den 18. juni: Vanddag. Båd, vandski mm. Ca. 20. deltagere. Flot vejr. Weekenden 7./8. september: Skive Løbet. Godt 250 deltagere. Mandag den 25. september Gokart og human football. 15 deltagere. Onsdag 28. oktober: Bowling. Fuldt hus = ca. 30 deltagere. Fredag den 25. november: Ligahåndbold herrer, Skive Mors-Thy. Yderligere aktiviteter afventer bestyrelsen efter generalforsamling Sportsforeningen er positive for et samarbejde om et hold for kommunalt ansatte til Stafet for Livet 2014, som afholdes fra lørdag den 31. maj kl. 12 og 24 timer frem. Stafet for Livet er en holdaktivitet, som sætter fokus på kræftsagen. Der er et bredt samarbejde, dog ikke med Personaleforeningen. Arrangementer som vi har overvejet, men som ikke blev til noget i året der gik: Badmintondag i hallen på Odgaardsvej, aktivitetsdag, rigtig golf (Viborg) og tur til landskamp Danmark Italien. Er der andre forslag, som har bred opbakning? Endelig vil Jes som formand takke bestyrelsen for et godt samarbejde og en god arbejdsindsats i det forløbne år. [ 3. ] Kasserens beretning: Jens Dalby gennemgik regnskabet, som viste et overskud. [ 4. ] Valg af bestyrelse: På valg, Claus Hansen, Charlotte Buur, og Jens Dalby. Efter lidt snak frem og tilbage om bowlingen den 28. oktober, enedes den samlede forsamling om at genvælge alle 3. [ 5. ] Valg suppleanter. Søren Theilgod og Niels Mathiesen blev genvalgt. [ 6. ] Valg af revisor: Alex Kjær blev genvalgt, og Merete Møller blev valgt. [ 7. ] Behandling af indkomne forslag: Der var ingen. [ 8. ] Evt.: Bestyrelsen spurgte efter emner til arrangementer, og da maden ikke var kommet endnu, så sprang det frem med gode ideer, som bestyrelsen kigger på. De var: Skøjteløb, Å race, badminton, Windsurfing, dykning, tennis, Beach Volley, gymnastik, kanotur, hygge aften med popcorn, Pool, bordtennis, vanddag, julebanko (evt. til generalforsamlingen). Efterfølgende var der spisning og hygge. Der skal lyde en stor tak til Charlotte og Ellen for det fine mad, og tak til Jens for det fine vinudbud, og ikke mindst skal der lyde en stor tak til Charlotte og Ellen og Jes, som brugte en del tid i køkkenet på at vaske op. Konstituering: Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt møde, og har konstitueret sig på samme måde som før. Aktivitetskalender 21. maj: Fodboldgolf 17. juni: Vanddag August: Kanotur? 2014 Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. [ Yderligere aktiviteter planlægges på næste bestyrelsesmøde ] Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 12

13 [ kunstforeningen ] GNIST Udstilling i maj og juni måned: Melaine Christensen Billedkunstner og foredragsholder Bopæl og atelier: Røverdal 22, Dollerup, 8800 Viborg Læs mere på: Melaine arbejder et sted mellem abstraktion og det genkendelige. Udtrykket er følsomt og sanseligt, nærmest organisk og med nerve i stregen. Hun fascineres af naturens ornamenter, dens linier og former i vand, sand, klipper, træer og menneskekroppens landskab. Kultur og natur arbejdes ind i hendes værker, som er æstetiske og fremstår med spænding, styrke og skønhed. Farven er eksistentiel for hende. Inspirationen finder Melaine på rejsen også den helt nære. Rejsen er nærvær og skærpelse af sansning. Rejsen er spejling og refleksion af egen kultur og værdier i det fremmede. Studieture til bl.a. Spanien, Italien, Grækenland, Portugal, Frankrig, Grønland, Færøerne, Lofoten Norge, Indien og Vietnam. Melaine har tidligere boet og arbejdet som jordemoder gennem 8 år i så forskellige lande som Mocambique, Afghanistan og Grønland, hvilket har åbnet døre til helt ukendte og fremmedartede verdener. I Melaines værker bliver kulturmødet berigende, og der skabes nye fortællinger. Hun har udstillet hos flere Gallerier og i mange kunstforeninger siden Udstilling i juli måned: I hele juli måned har ansatte ved Skive kommune mulighed for at udstille egne kunstneriske værker evt. interesserede bedes henvende sig til Helle Madsen Bestyrelsen Navn: Arbejdsplads: Formand: Helle Madsen Dagtilbud Næstformand: Tine Agerskov Sygedagpenge Kasserer: Preben Ravn Christensen Dagtilbud Medlem: Inge-Bente M. Krogh Sygedagpenge Medlem: Bente Jeppesen Familiesektion Medlem Solvejg Brader Familiesektion Medlem: Anne Funch Skoleafdelingen 13

14 GNIST [ personaleforening ] Fest på Faulty Towers! Vi starter med en velkomstdrink i foyeren kl , derefter vil personalet på Faulty Towers sørge for servering af en 3 retters middag med tilhørende drikkevarer. Sybil, Basil og Manuel vil betjene selskabet indtil ca. kl Det bliver helt bestemt en anderledes middagsoplevelse! Der er kun 120 pladser, så festen er kun for medlemmer. Prisen er 200 kr. og inkluderer middag med drikkevarer og kaffe. Tilmeld dig og få en plads på Faulty Towers senest d ! Generalforsamling d Generalforsamlingen gik godt, alt forløb som planlagt. Fint traktement :-) Tak til dirigent, revisorer mv. Nyvalgt: Taus Birte Andersen Afgående bestyrelsesmedlemmer: Marianne Rohde Tove Høgedal Konstituering: Medlemmer: Hanne Mark formand Preben Aarup næstformand Mona Skov sekretær Doris Bisgaard kasserer Susanne Dybdal Thaus Birte Andersen Suppleanter: Holger Leif Stor tak til begge for et stort arbejde i foreningen. Jesperhus billetsalg Salget er godt i gang i skrivende stund er der solgt for ca kr. 14

15 [ personaleforening ] GNIST PERSONALEFORENINgENS KALENDER Maj: Golftur Se hjemmeside Juni: Pigernes kro Der kommer opslag senere på hjemmesiden September: Besøg på travbanen Der kommer opslag senere på hjemmesiden September: Fest på Faulty Towers! Se hjemmeside September: Bustur til Bruxelles Se hjemmeside UDSOLGT Husk at tjekke hjemmesiden på Personaleforeningens nye bookingsystem er en realitet Fra 1/ vil alle tilmeldinger og betalinger til arrangementer foregå via hjemmesiden. Her KAN Du Se personaleforeningens Dine forberedelser hertil er: KOMMeNDe ArrANGeMeNTer. Find dit tjenestenummer på din lønseddel. Det vil du altid skulle bruge for at kunne logge ind. Du får en engangskode til systemet, som du bliver bedt om at lave om ved første login. PERSONALEFORENINgENS BESTyRELSE Det vil være en rigtig god ide at indsætte mail adresse, da der indimellem vil blive sendt mails rundt til medlemmer, ex. reminder, flere pladser til et givent arrangement mv. post NAvN TelefON ArBejDSplADS Du vil kunne se mere på hjemmesiden Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent Personaleforeningens bestyrelses 2013/2014 poster Navn Telefon Arbejdsplads Formand Hanne Mark Økonomisk sekretariat Næstformand Preben Årup Jobstart Ønsker du at blive medlem Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter så gå på under Medlemskab. Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Husk du er først medlem, når beløbet til kontingent er blevet trukket på din lønseddel. Øvrige Doris Bisgaard Glyngøre Ældrecenter Øvrige Susanne M. Dybdal Vikarkorpset Suppleanter Holger Sørensen Park og vej Leif Berg Rådhusbetjent 15

16 GNIST [ min passion ] Selv rute 26 er en fornøjelse på motorcykel For Gurli Boll er sommerhalvåret sæson for motorcykelture. Gurli tager gerne turen på arbejde ad hovedvej 26 mellem Nykøbing og Skive, aftenture, lørdags- eller søndagsture på km eller den årlige tur til udlandet på sin motorcykel bare vejret er godt. Bagsidens Min passion Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Tekst af konsulent Malene Brink, HR. Foto: Privat Så snart forårssolen kigger frem, bliver den røde Suzuki GSX gjort køreklar til en sæson med masser af kilometer på landevejene og socialt samvær med de andre seniorrockere fra Mors. Gurli Boll er til daglig teamleder for lønteamet i HR, og sidder på kontoret på 3. sal i den Blå Diamant i Skive. - Jeg tog kørekort og købte motorcykel i 2001, og så kom min mand og jeg med i klubben Morsø Seniorrockere. Her var Gurli Boll kører på en Suzuki GSX F 750 kubik fra Min første motorcykel var en Chopper, men den blev byttet ud med Suzuki en efter en lang og beskidt tur på norske landeveje, der var under vejarbejde. Chopperen havde ingen afskærmning, og generelt er Suzuki en bare mere komfortabel på lange ture, siger Gurli. Oplevelser, spænding og udfordringer er der masser af på motorcykelferier. Der er også altid mulighed for bare at tage læderjakken af og smide sig i vejkanten, nyde udsigten, madpakken eller tage en lille lur, siger Gurli Boll. vi en stor flok køreglade motorcyklister, der dannede et netværk. Vi havde ikke noget klubhus eller andet fysisk samlingssted, men vi havde en hjemmeside. På hjemmesiden var der en kørekalender, hvor alle kunne følge med i hvilke ture og udflugter, der var planlagt. Alle bød ind, og man mødte bare op på startstedet, hvis man havde lyst til en køretur, fortæller Gurli. Hjemmesiden er nu lukket, men netværket eksisterer endnu og køreglæden er stadig høj. Glæden er at køre - Min mand og jeg er både glade for at køre, og for det sociale fællesskab vi har i netværket. Efter hjemmesiden lukkede, har vi nu en sms-kæde. Der tikker jævnligt en sms ind på mobiltelefonen, om nogen har lyst til at køre til Vorupøre, Søndervig, stranden i Blokhus til aftenskaffe, eller en is i Dollerup Bakker, eller Mariager Fjord rundt på lørdag, siger Gurli, og tilføjer: - På den måde får vi set masser natur, får en køreoplevelse og mødes socialt med gode venner. - Jeg nyder også at tage motorcyklen på arbejde om morgenen når vejret er godt. Rute 26 er en helt anderledes fornøjelse i morgentrafikken på to hjul, smiler Gurli. Frihed og spænding - Hvert år tager vi på motorcykelferie til udlandet. Vi har været i Harzen flere gange, på Trollstigen i Norge, rundt om søen Vänern i Sverige eller f.eks. til Italien. På ferier handler det om frihed, spænding og udfordringer. Der er en frihed over bare at tage af sted, og det På ferier handler det om frihed, spænding og udfordringer. er spændende at opleve nyt. Når vi for eksempel kører i hårnålesving bliver vi teknisk udfordret på en anden måde, end når vi kører i Danmark. Uanset om vi ligger ned i svingene eller kører på motorvejen, så er vores motto, at vi skal nå frem i god behold, slutter Gurli Boll, som i øvrigt ofte er eneste kvinde på egen motorcykel, når seniorrockerne tager på tur. 16

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s. Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2014 ] Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Skive Byråd 2014 Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Læs mere

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2013 ] Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] GNIST [ leder ] Indhold

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler

GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2012 ] [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler [ leder ] [ stabene ] Indhold Arbejdsro

Læs mere

GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag

GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 marts 2013 ] [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag GNIST

Læs mere

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 september 2011 Vi samler på gyldne øjeblikke Ingen garanti for nattesøvn medarbejder.skivekommune.dk Ingen borgere bliver kastebolde 2 Gnist Leder Indhold 3:

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Nu også med akupunktur

Nu også med akupunktur Gnist Personaleblad for Skive Kommune nr. 5 november 2008 Sundhedsordning Nu også med akupunktur Hvordan er din leder? Lej dit feriehus Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Det er forår, alting klippes ned...

Det er forår, alting klippes ned... Gnist Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 april 2008 Det er forår, alting klippes ned... Intranettet er åbent NYT: Tillykke til jubilarer 2 Gnist Læs i dette nummer af Gnist: 3: Projektplanlægning er

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Nyt domicil bygger på medarbejdere

Nyt domicil bygger på medarbejdere MEDLEMSBLAD FOR KREDS ØST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2014 Nyt domicil bygger på medarbejdere Opførelsen af BankNordiks 3.700 kvadratmeter store hovedsæde på en bakke midt i Tórshavn

Læs mere

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 december 2010 Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre Konflikter skaber udvikling Ta ud indstik: Feriefonden medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

- digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum. Indsats for udsatte børn. Hjerneskader. Digital post

- digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum. Indsats for udsatte børn. Hjerneskader. Digital post - digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum Indsats for udsatte børn Hjerneskader Digital post forum nr. 2 / MARTS 2013 Forum / KORT NYT Kommune-ekspressen klar til start Af Grethe

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop...

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop... FOKUS PÅ AUTISME Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder... 2 Repræsentantskabsmøde den 14. april 2007... 4 SIKON: Temadag: Inklusion i folkeskolen... 13 Nyt navn, ny næstformand og nye toner... 14 Unge

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

5 år efter kommunalreformen

5 år efter kommunalreformen SEPTEMBER 2011 DIAKONbladet 348. ÅRGANG 5 år efter kommunalreformen 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk > DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere