Beredskab. Annette Lind (S): Fokus på dødsbrande. Den Danske Redningsberedskabspris. Trafiksikkerhed. Nummer 06 / november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab. Annette Lind (S): Fokus på dødsbrande. Den Danske Redningsberedskabspris. Trafiksikkerhed. Nummer 06 / november 2012"

Transkript

1 Beredskab Fagmagasin fra Beredskabsforbundet Nummer 06 / november 2012 Den Danske Redningsberedskabspris 2011 Se mere på side TEMA Trafiksikkerhed Side Annette Lind (S): Fokus på dødsbrande Se mere på side 7 Hastighed og uopmærksomhed koster liv i trafikken Se mere på side nyt FORLIG om REDNINGS- BEREDSKABET Der er den 12. november indgået en politisk aftale om redningsberedskabet for 2013 og Se mere på side 4 Se mere på side xx

2

3 Side Indhold 03 leder Er et netop tilstrækkeligt beredskab robust? Så kom de endeligt. Både forliget og budgetanalysen fra Deloitte. To ting, som alle i redningsberedskabet har ventet på i spænding. Udgangspunktet er et toårigt forlig, hvorved der bliver tid til at kigge på budgetanalysens anbefalinger, som så foreløbigt planlægges gennemført med grundlæggende strukturændringer efter Forliget isoleret set har primært fokus på det statslige beredskab, frivillige og forebyggelse. Generelt er vi i Beredskabsforbundet meget tilfredse med forliget, men vi er naturligvis kede af støttepunkternes nedlæggelser. I gennemsnit har støttepunkterne ydet assistancer 135 gange årligt de sidste fem år. Nu er det op til kommunerne at få implementeret støttepunkternes frivillige i deres kommunale beredskaber. Og det er et arbejde, som skal ske hurtigt, da støttepunkterne nedlægges fra årsskiftet. Glædeligt er fokus på forebyggelsesområdet, hvor der skal udarbejdes en national forebyggelsesstrategi. Samtidig skal den eksisterende befolkningsuddannelse i forebyggelse, der ligger i Beredskabsforbundets regi, udvikles og udbygges. Men det overordnede spørgsmål er, om redningsberedskabet kan stå for skud for flere besparelser? Kigger vi på vores nabolande, så bruger vi i Danmark væsentlig færre midler på beredskabet. Så i forvejen skulle man mene, at vi allerede har et omkostningseffektivt beredskab. Tværtimod lægger den netop gennemførte budgetanalyse fra Deloitte op til, at en eventuel strukturreform ved fuld indfasning inklusive effektiviseringer kan give et provenu i det samlede redningsberedskab i størrelsesordenen millioner kroner. Det er op til knap en fjerdedel af det samlede budget for beredskabet. Vi har allerede et omkostningsbilligt beredskab, hvor der i de seneste par år er gennemført besparelser. Selvfølgelig vil der kunne realiseres effektiviseringer på en række mindre områder, men formentlig ikke i den størrelsesorden, og i hvert fald ikke uden konsekvenser. Vi må derfor stille os det spørgsmål: Hvilket serviceniveau vil vi give borgeren i fremtiden? Der er lagt op til stationslukninger, nedskæringer i antallet af fuldtids- og deltidsansatte brandfolk samt andre medarbejdere. Kan det virkelig gøre vores beredskab mere robust, give hurtigere responstider og sikre den lokale dialog med private og kommunale virksomheder og institutioner? Det virker usandsynligt. Men som der står i forliget, så skal vores beredskab være dimensioneret netop tilstrækkeligt. Det kan man tolke som, at det skal være dimensioneret til et minimum. En ting er at lave besparelser på tegnebrættet. Noget andet er, at det skal fungere i praksis. Derfor bliver det spændende at følge arbejdet og se resultatet af det arbejde, som et udvalg, der nu bliver nedsat, kommer frem til Per Junker Thiesgaard Landschef 08 Indhold 04 Nyt politisk forlig 07 Vi skal komme flammerne i forkøbet 08 Julen betyder flere brande 10 Mange trafikulykker sker i arbejdstiden 12 Kort Nyt 14 Hastighed og uopmærksomhed koster liv i trafikken 16 Uopmærksomhed er en ulykkesbooster 18 To unge helte modtog Den Danske Redningsberedskabspris 06 november årgang Udgivet af: Beredskabsforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Ansvarshavende redaktør: Direktør Per Kjærholt Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / Redaktion: Kommunikationschef Mads Jakobsen Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte indlæg. 21 Danskerne er vilde med beredskabets frivillige 22 Fokus på kræft blandt brandmænd 24 I øst og vest med Bliv Brandmand Nu 26 Danmarks ældste brandvæsen er under forandring 28 Juniorbrandkorps lærer unge at gøre en forskel 30 Sæson for skorstensbrande 32 Totalforsvarets Dag Kort Nyt Abonnement: Udkommer 6 gange i 2012, pris kr. 200,- Tidsskriftet udkommer den 29. i alle ulige måneder og tilsendes gratis til frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi, bedriftsværnspligtige virksomheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner. Deadline for næste nummer er torsdag den 3. januar 2013 Produktion og annoncer: Mediegruppen as Tlf.: Beredskabsforbundet i det internationale samarbejde 35 Spejdernes Lejr Øvelse med dykker- og bådberedskab i Frederikssund 38 Dansk SøRedningsSelskab station nummer 8 på Aarø i Lillebælt 40 Frivillige fra Beredskabsstyrelsen deltog i Kulturnatten 41 Landschefens Væg 42 Nyt fra regioner og kredse Se mere på side xx Forsidefoto: Colourbox BeredskaB Fagmagasin Fra BeredskaBsForBundet nummer 06 / november 2012 den danske redningsberedskabspris 2011 Se mere på side annette Lind (s): Fokus på dødsbrande Se mere på side 7 HasTIGHed OG uopmærksomhed koster LIv I TraFIkken Se mere på side 14 TeMa Trafiksikkerhed nyt FOrLIG OM rednings- BeredskaBeT der er den 12. november indgået en politisk aftale om redningsberedskabet for 2013 og Se mere på side 4 06 November 2012 Beredskab

4 04 Beredskabsforlig Vi har nu fået en aftale om redningsberedskabet for de næste 2 år. Aftalen har nogen knaster her og der, men samlet set er Beredskabsforbundet positiv over for aftalen og kan tilslutte sig aftalens hovedelementer. Under de givne omstændigheder med besparelser for øje mener vi, at aftalen generelt er udtryk for det bedst opnåelige resultat. Det er glædeligt, at enhedstimebetalingen bliver bevaret, så kommunerne fortsat får støtte til at uddanne frivillige brand- og redningsfolk til operationelle opgaver. Samtidig kommer Beredskabsforbundet som organisation styrket ud af forliget, så vi fremover vil have ressourcer til at arbejde for en styrkelse af frivilligområdet, som der nu i endnu højere grad bliver brug for efter støttepunkternes nedlæggelse, og for forebyggelsesarbejdet i samfundet. Bjarne Laustsen, præsident, Beredskabsforbundet. Af Per Kjærholt, direktør NYT POLITISK FORLIG OM REDNINGSBEREDSKABET FOR Efter at den længe ventede Deloitte-rapport nu er blevet offentliggjort, er der den 12. november indgået en politisk aftale om redningsberedskabet for 2013 og Aftalen omfatter samtlige folketingets partier undtaget Enhedslisten, der os bekendt har valgt at stå fra grundet nedlæggelsen af de kommunale støttepunkter, som Enhedslisten finder, er en væsentlig forringelse af Danmarks samlede redningsberedskab. Væsentligt ved det indgåede forlig er, at den gennemførte budgetanalyse fra Deloitte ikke anses for tilstrækkelig til på nuværende tidspunkt at kunne danne grundlag for en strukturændring af det samlede danske redningsberedskab. Det er i aftalen forudsat, at forligsperioden skal anvendes til at udarbejde et oplæg til en implementeringsklar reform, sådan at den kan indarbejdes i en politisk aftale om redningsberedskabet efter Om det så bliver et større kommunalt tværorganisatorisk samarbejde eller et totalt statsligt redningsberedskab, må tiden vise. I den forbindelse skal det nævnes, at Beredskabsforbundet påregner at blive involveret i det forestående udvalgsarbejde og på den måde vil gøre vores indflydelse gældende. Den indgåede 2-årige politiske aftale omfatter en række effektiviseringer og udviklingsinitiativer, hvor der bl.a. fokuseres på: En større robusthed i redningsberedskabet Øget krisestyringskapacitet En national forebyggelsesstrategi Et øget samarbejde mellem redningsberedskabet og totalforsvaret Et styrket internationalt katastrofeberedskab For de frivillige i redningsberedskabet/ Beredskabsforbundet er de vigtigste punkter, at: Enhedstimebetalingssystemet fastholdes og udvides til at omfatte ungdomsbrandkorps, idet der samtidig lægges et øvre loft på 100 personer pr. kommune, der årligt kan få del i tilskud fra puljen. Redningshundeførerne og deres hunde overføres til det statslige redningsberedskab som et specialberedskab tilknyttet de statslige redningsenheder. Det medfører, at al uddannelse af hundene såvel som førerne overføres til det statslige redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen lægger vægt på, at der også fremover er et velfungerende beredskab af uddannede redningshundeførere og hunde i Danmark, Beredskab 06 November 2012

5 DRØMME ASSISTENTEN Lyst bliver selv det dybeste mørke, når Drømme-assistenten tænder. Lyst bliver det også med pandelamperne fra LED LENSER, så har du ikke haft held med at overtale chefen til en model som frøkenen her, så prøv H14. Med den får du et klart bedre lys og fantastisk pasform. H14 fra LED LENSER er solidt og driftsikkert værktøj, der er specielt udviklet til at optimere betingelserne for dig og dit øvrige værktøj, hvor andet lys ikke når frem. LED LENSER har udviklet pandelamper til ethvert formål, så der er også en løsning, der gør det lyst, hvor du har lyst. Scan koden og se H14 s mange muligheder eller se mere på H LUMEN Cree LED ens maximale lysstyrke 210 METER Rækkevidde på maksimal lysstyrke 348 GRAM Samlet vægt inkl. 4 stk. AA batterier 13 TIMER Total brændetid på et sæt batterier SPEED FOCUS Trinløs enhåndsbetjent fokusering LED LENSER forhandles af førende grossister og byggemarkeder i Danmark. Nærmeste forhandler henvises af Scanlico Denmark A/S på telefon og

6 06 Beredskabsforlig Væsentligt ved det indgåede forlig er, at den gennemførte budgetanalyse fra Deloitte ikke anses for tilstrækkelig til på nuværende tidspunkt at kunne danne grundlag for en strukturændring af det samlede danske redningsberedskab. og at overførslen sker på den bedst mulige måde for de førere og hunde, der skal tilknyttes det statslige redningsberedskab. I 2013 gennemføres der derfor et arbejde, der skal danne grundlag for en overflytning per den 1. januar Uddannelse og træning vil derfor være forankret i kommunerne i 2013, ligesom der i 2013 kan ydes støtte fra enhedstimebetalingssystemet, men fra 2014 vil uddannelse og træning blive gennemført i regi af Beredskabsstyrelsen. Befolkningsuddannelsen i forebyggende sikkerhed styrkes og udvides indholdsmæssigt og tidsmæssigt i Rekrutteringsaktiviteterne for deltidsansatte og frivillige sønderjyske brandfolk videreføres i perioden, dog med en reduceret årlig bevilling på 2 mio. kr. i stedet for 3 mio. kr, men til gengæld som en del af Beredskabsforbundets faste bevilling. De 9 kommunale støttepunkter nedlægges. Beredskabsforbundet er ikke enig i det formålstjenstlige ved en nedlæggelse af støttepunkterne. I forbundets oplæg til den politiske aftale er det anbefalet, at støttepunktsstrukturen blev fastholdt og styrket med støttepunkter i Hedehusene og Vendsyssel, hvilket tidligere er blevet anbefalet af en arbejdsgruppe (AG DIMSUN) under Forsvarsministeriet. Det er Beredskabsforbundets vurdering, at nedlæggelsen vil medføre en svækkelse af strukturen og robustheden i det samlede danske redningsberedskab. Hvordan det i praksis skal håndteres, ved vi ikke, men vi har aftalt med Beredskabsstyrelsen, at dette skal drøftes nærmere snarest. Tilpasning af det statslige redningsberedskab med færre værnepligtige på Bornholm, hvor kapacitetsbehovet forventes justeret med frivillige. Forbundets bevilling er endt på samlet 13,5 mio. kr. i 2013 og 14,0 mio. kr. i 2014 mod i dag en bevilling på 13,9 mio. kr. Selv om redningsberedskabet i den politiske vinkel om den store samfundsøkonomi ikke tæller meget, har Beredskabsforbundet haft den store glæde at opleve, at de politiske ordførere har vist redningsberedskabet stor interesse. Det har været meget positivt at opleve, at ordførerne har brugt tid og energi på at sætte sig ind i detaljer og konsekvenser for det samlede redningsberedskab. Beredskabsforbundet vil gerne kvittere med at takke de politiske ordførere for arbejdet. At interessen har betydet noget, er da også vist ved, at der under forhandlingerne om forliget er sket en bevægelse fra udgangspunktet til resultatet. For de frivillige/beredskabsforbundet har de helt store knaster under forhandlingerne været: Støttepunkterne, hvor det desværre endte med en nedlæggelse. Redningshundene, hvor udgangspunkter blot var, at tilskuddet til uddannelse af redningshundeførere og hunde skulle afvikles. Enhedstimebetalingssystemet, hvor oplægget var en halvering af summen, og at der IKKE skulle kunne søges om tilskud til branduddannelser. Her er det lykkeligvis endt med, at puljen er uforandret, og at der fortsat kan søges til branduddannelserne med den begrænsning, at der lægges et øvre loft på 100 personer pr. kommune, der årligt kan få del i tilskud fra puljen. Det sidste for at undgå enkelte kommuners kassetænkning, som det er udtrykt under forhandlingerne. Økonomien, hvor oplægget var, at forbundet skulle reduceres med 1,4 mio. kr., hvilket er resulteret i en besparelse i 2013 på kr. og et plus på kr. i Beredskab 06 November 2012

7 Forebyggelse 07 Af Annette Lind, medlem af folketinget for Socialdemokraterne og beredskabsordfører Vi skal komme flammerne i forkøbet Antallet af ofre for brande i Danmark skal ned, og vores forebyggelse skal blive bedre. Sidste år omkom 64 mennesker i Danmark på grund af brand, og det er 64 for mange. Det er derfor på tide at forbedre vores indsats, hvilket vi vil gøre gennem en national forebyggelsesstrategi på beredskabsområdet. Den teknologiske udvikling har givet os mange midler til at bekæmpe flammerne. Men i en højteknologisk æra, hvor vi begraver os i computere, smartphones og internettets fortræffeligheder, skal røgalarmen naturligvis være at finde i alle danske hjem. I dag mangler de at blive installeret i hvert fjerde hjem, og af de hjem, der mangler, er størstedelen almene boliger. Det tal skal vi selvfølgelig have op, når vi ved, at røgalarmer redder liv. I dag findes der regler for, hvordan man skal forebygge brand i nybyggeri, men ikke tilsvarende regler for bygninger af ældre dato. Det er i sidste ende de enkelte boligejere og boligselskabers ansvar at holde sig opdateret. Jeg ønsker at gøre reglerne for brandforebyggelse mere klare, så de mange hjem med ringe eller slet ingen brandforebyggelse kommer med i den gode statistik. Siden 2008 har antallet af brandofre i Danmark været faldende, og det er godt. Den udvikling skal vi understøtte og forbedre. For os socialdemokrater er det vigtigt, at vi får alle med i brandforebyggelsen. Den skævhed, der er mellem gamle boliger og nybyggeri, skal vi rette op på. Vi ønsker røgalarmer i alle danske hjem. Man kunne eksempelvis forestille sig et samarbejde med forsikringsselskaberne, hvor man betaler mindre i præmie, hvis man har en røgalarm installeret. Selvfølgelig sammen med en række andre indsatser. På den måde kan vi nedbringe antallet af brande, redde menneskeliv, mindske antallet af danskere, som skal i behandling for brandskader, og redde store værdier. Vi skal komme flere flammer i forkøbet. 06 November 2012 Beredskab

8 08 Brandsikkerhed Af Mads Jakobsen Juletiden betyder flere brande Brændende måneder i vente: I de kommende måneder stiger antallet af brande. Danskerne er rykket indenfor, og det betyder hygge og stearinlys. Tjek derfor dine røgalarmer. Den mørke tid er over os, og det betyder, at stearinlysene tændes rundt omkring i de danske hjem. Desværre er de kommende måneder også det tidspunkt på året, hvor flest danskere omkommer i brande. I 2011 omkom 64 danskere i brande. 33 procent af alle ofrene omkom i månederne december, januar og februar. Beredskabsforbundet opfordrer derfor til at være varsom, bruge ild med omtanke og opsætte røgalarmer. Det er især cigaretrygning, forkert fyring i brændeovnene, tilberedning af julemaden i køkkenet og de mange levende lys, som vi omgiver os med i juletiden, der er årsag til de ekstraordinært mange brandskader på denne årstid. Mange af disse lys er anbragt i forbindelse med juledekorationer, adventskranse og juletræer, og det betyder, at brandfaren øges gennem julemåneden i takt med, at gran og mos tørrer ud. De alvorligste af alle disse brande koster menneskeliv, fortæller Beredskabsforbundets kommunikationschef Mads Jakobsen. 34 procent af årets udrykninger til brande i beboelse sker nemlig i de kommende tre måneder (1.784 af i alt udrykninger i 2011). Hvis man vil sikre sig mod brandskader i julen, bør man følge råd, når man bruger levende lys (se alle råd på dk/brand): Vidste du, at: Pas på adventskranse, juledekorationer og juletræer. Sæt lysene, så flammen ikke kan antænde grene og pynt, når de brænder ned. Man kan evt. behandle brændbare dekorationer med et brandhæmmende middel. Brug lysmanchetter af stanniol og helst selvslukkende lys. Gå aldrig fra tændte lys. Placer lysene på sikre steder: Fx ikke i nærheden af gardiner og lignende, eller hvor mindre børn, hunde og katte kan nå dem. Især i juletiden er det vigtigt, at man har slukningsmidler stående parat. Hav nogle vandfyldte blomstervandkander med spreder stående parat i rum med levende lys og juledekorationer. En vandforstøver (blomsterspray) kan også bruges til at slukke en mindre brand i en juledekoration. Når juletræet tændes, bør man supplere med en spand vand og en gulvklud. Desuden bør man have en tilkoblet haveslange hængende klar samt en 6 kg pulverslukker stående parat. Sørg for at have opsat og tjekket røgalarmer i hjemmet. De koster fra kr. 75,-. Billigere livsforsikringer findes ikke! Læs mere om opsætning af røgalarm i boligen på brand. Lær børn, hvordan de skal reagere ved brand. Hav en flugtplan klar i huset/ lejligheden. 1. Ved 82 procent af dødsbrandene i Danmark er der ingen røgalarm i boligen boliger i Danmark har ingen røgalarm. 3. Rygning er den mest almindelige årsag til dødsbrande. 4. Røgen vækker ikke den sovende det gør røgalarmen. brande Antal af brande i beboelse fordelt på regioner i månederne januar, februar og december 2011 (tal for 2010 i parentes): Region Nordjylland: 201 (214) Region Midtjylland: 405 (452) Region Syddanmark: 399 (495) Region Sjælland: 301 (385) Region Hovedstaden: 478 (494) Kilde: Beredskabsstyrelsens Statistikbank røgalarmer Spørgeundersøgelse foretaget af WebPol for Beredskabsforbundet i december 2008 og for BrandBevægelsen i Fordelingen af opsatte røgalarmer på regionsbasis: Region Nordjylland: 77,1 % Region Midtjylland: 80,3 % Region Syddanmark: 77,8 % Region Sjælland: 75,3 % Region Hovedstaden: 67,5 % Desuden viser undersøgelsen, at: - unge og ældre har færrest røgalarmer opsat - der kun er opsat røgalarmer i 56 % af alle lejligheder/værelser - personer med lav indkomst ligeledes har færrest røgalarmer opsat Kilde: Beredskabsforbundet og BrandBevægelsen Beredskab 06 November 2012

9 10405 VISION MARKETING xxxxx 9 Practice makes perfect and saves lives Højderedning og faldsikring Skræddersyede kurser tilpasset DINE behov! Har du de nødvendige kompetencer til at redde liv og værdier? Falck Nutec har i mere end 40 år tilbudt sikkerhedstræning til offshore industrien, offshore vind industrien, den kemiske industri, den maritime industri, brand- og redningsenheder, forsvaret, offentlige institutioner og service industrien. Falck Nutec er en global virksomhed, der tilbyder samme kvalitet i basis og skræddersyede løsninger overalt i verden. Udover at være globalt førende i avanceret sikkerhedstræning tilbyder Falck Nutec også moderne kursus- og konferencefaciliteter sammen med hotelfaciliteter. Yderligere information Læs mere på eller kontakt Falck Nutec Esbjerg på tlf Velkommen til en livslang sikkerhedslæringsproces. Uglviggårdsvej 3 DK-6705 Esbjerg Ø Tel: (+45) Fax: (+45) November 2012 Beredskab

10 10 Trafiksikkerhed Af Line Nielsen Mange trafikulykker sker i arbejdstiden Private og offentligt ansatte kører hvert år millioner af kilometer på de danske veje i deres arbejdstid, og en stor del af trafikulykkerne på vejene sker i arbejdstiden. Ifølge en norsk undersøgelse sker omkring 40 % af trafikulykkerne i arbejdstiden, eller når folk kører til eller fra arbejde. Nu vil Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension hjælpe virksomheder og arbejdspladser med at gøre de ansatte mere trafiksikre. Erfaringer fra udlandet viser, at det kan være med til at nedbringe antallet af ulykker på vejene, når arbejdspladserne gør en indsats og fokuserer på de ansattes kørsel i trafikken. Desuden giver det mindre stress og færre sygedage blandt medarbejderne, og ofte oplever virksomhederne en økonomisk gevinst på grund af færre skader og et mindre brændstofforbrug, siger Anders Rosbo, direktør i Rådet for Sikker Trafik. Befolkningen bakker op Det er en god idé, at virksomheder og arbejdspladser arbejder med at gøre de ansatte mere trafiksikre. Det mener 80 % af befolkningen i en helt ny og repræsentativ undersøgelse, som Epinion har lavet for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension. Og der er også noget at tage fat på. Arbejdstilsynet vurderer, at 30 % af de arbejdsrelaterede dødsfald sker i trafikken. Det er vigtigt, at forebyggelsen af trafikulykker tænkes hele vejen rundt og ikke kun fokuserer på den enkelte privatbilist. Vi tror på, at arbejdspladserne kan spille en nøglerolle, og at vi derigennem kan reducere antallet af ulykker. Derfor tager forsikringsbranchen et medansvar for at gøre danske virksomheder mere trafiksikre, siger adm. direktør Per Bremer Rasmussen fra Forsikring & Pension. Desuden opfordrer man alle virksomheder til at indføre en trafiksikkerhedspolitik. Det vil sige, at ledelsen stiller krav om, at de ansatte kører efter reglerne og viser hensyn i trafikken både af hensyn til deres egen sikkerhed og virksomhedens image. Følgende punkter kan indgå i en virksomheds trafiksikkerhedspolitik: Spritkørsel virksomheden accepterer under ingen omstændigheder spritkørsel. Hastighed de ansatte skal altid overholde hastighedsgrænsen. Brug af sele det kræves, at de ansatte altid bruger sikkerhedssele. Uopmærksomhed det er forbudt at skrive eller læse sms. Desuden bør man ikke lave andre distraherende ting, mens man kører. Træthed hvis man er træt, så holder man ind til siden og tager en pause. Vedligeholdelse af køretøjer man fortæller, når der er fejl eller mangler på køretøjerne. Se mere på TEMA Trafiksikkerhed Beredskab 06 November 2012

11 Trafiksikkerhed 11 5 gode råd til sikker vinterkørsel 1. Kør i god tid Et af de vigtigste råd til vinterkørsel er at sætte ekstra tid af og have tålmodighed til især længere ture. I hverdagen bør man holde øje med vejrudsigten, og evt. køre tidligere hjem, hvis der er udsigt til dårligt vejr. 2. Pas på farten Kilde: FDM Sænk farten, hvis du er i tvivl om underlagets beskaffenhed. Prøv at lave en bremseprøve på en strækning, hvor du er alene! Naturloven har en afgørende betydning for, om du kan nå at stoppe i en kritisk situation. Selv en sænkning af farten på 10 km/t kan forkorte bremselængden markant og være afgørende for, om en kritisk situation ender fatalt. 3. Hold afstand Ikke mindst på dage med snedækkede veje er det en stor fordel at holde ekstra god afstand til forankørende. Man skal altid sørge for at have to-tre køresekunder mellem bilerne. Kommer biler bagved for tæt på, så lad dem overhale. 4. Pas på udskridning Hver gang du drejer på rattet, er der risiko for, at du mister vejgrebet. Det gælder både, når du kører i et sving, eller hvis du fx skal udføre en undvigemanøvre. Kommer du ud for en forhjulsudskidning, skal du rette op mod ligeudstilling til vejgrebet genvindes, hvorefter du igen forsigtigt kan dreje rattet, så bilen får den ønskede retning. Får du en baghjulsudskridning, drejer du forhjulene i samme retning, som bagenden skrider, indtil bilen reagerer og kan rettes op. Har din bil ESC (antiudskridningssystem), vil denne funktion gøre, at din bil skrider ud langt senere, end den ellers ville have gjort, da ESC-systemet overtager styringen og fastholder bilen på rette kurs uden din indgriben. Er bilen kommet i sked, skal du rette op som ovenfor beskrevet. Også her vil ESC-systemet reagere og betyde, at du hurtigere genvinder vejgrebet og kommer på ret kurs. For optimal udnyttelse af ESC skal du ved risiko for at miste vejgrebet altid betjene rattet med rolige bevægelser. Det kan være en god idé at tage et køreteknisk kursus for at lære teknikken, uanset om bilen har ESC eller ej. 5. Sort is og isslag Den skjulte fare i vinterhalvåret er sort is, eller rettere et isslag på asfalten, der ikke umiddelbart er synligt. Det kan dreje sig om små felter eller hele vejbaner, hvor friktionen er stort set lig nul. Selvom temperaturen i luften er over nul grader, kan vejbanen sagtens være frossen, og både sort is og isslag kan forekomme. Kører du på sort is, som ofte forekommer i et kørespor, er det et godt råd i forbindelse med en nedbremsning at søge bedre vejgreb fx i løs sne umiddelbart til højre eller venstre for bilen. 06 November 2012 Beredskab

12 12 Kort Nyt Kort Nyt SOLSTORM roman om når katastrofen rammer SOLSTORM er en roman af Rasmus Dahlberg om, hvad der sker, når katastrofen rammer. Romanen er tilegnet de frivillige i Beredskabsforbundet, Røde Kors og andre organisationer, der gør en forskel. Om bogen Hvad gør du, når katastrofen rammer? I december 2012 vender Lisbeth Storm hjem til sin lejlighed på Nørrebro efter endnu en opgave for en international hjælpeorganisation i et af verdens katastrofeområder. Oplevelserne har givet hende ar på sjælen, og hun har besluttet at skifte spor og lægge tragedierne bag sig. Men snart får Lisbeth brug for al sin viden om overlevelse, når strømmen i hele Danmark forsvinder efter en voldsom solstorm. Et svært genkendeligt København er kulissen, som Lisbeth og hendes papbarn, Halfdan, vandrer rundt i. De flytter ind til Lisbeths far, en pensioneret kommandørkaptajn fra flåden, som har forskanset sig i sit store hus på Frederiksberg med nødgenerator og konserves i kælderen. Mens samfundet falder fra hinanden, går jagten på Halfdans far, Lisbeths ekskæreste, som er forsvundet under en opgave for de danske myndigheder. Samtidig går Lisbeth ind i det frivillige hjælpearbejde og udfordres både på sin erfaring og sine følelser. SOLSTORM viser med skræmmende klarhed, hvad der sker, når katastrofen skræller det tynde lag af civilisation væk og slipper vildskaben og uforudsigeligheden løs i vores moderne samfund. Om forfatteren Rasmus Dahlberg (f. 1977) er ekstern lektor i katastrofehistorie og videnskabsteori ved Master of Disaster Management på Københavns Universitet og koordinator for forskningscenteret COPEnhaben Center for Disaster Research. Han forsker bl.a. i uforudsigelighed og risiko i relation til beredskabet og er en ofte anvendt kommentator i medierne, foredragsholder og forfatter til en række fagbøger om beredskab og katastrofehistorie. Han er uddannet frivilligkoordinator i Beredskabsforbundets katastrofeorganisation og aktiv samarit i Dansk Røde Kors. Du kan købe romanen i Vinderen af Årets Beredskabsbillede 2012 Efter en afstemning på Beredskabsforbundets Facebook-side løb Mike Aalstrup med 1. pladsen for Årets Beredskabsbillede pladsen gik til Michael Lassen, og 3. pladsen gik til Jens Fast. Tak til alle, der deltog. Du kan se vinderbilledet nedenfor. Mød Beredskabsforbundet på Facebook Få nyheder og andre informationer på Facebook. Her har du mulighed for at møde folk fra hele landet med interesse for redningsberedskabet. Klik ind på Beredskabsforbundet MØD BERE Beredskab 06 November 2012

13 Kort Nyt November 2012 Beredskab

14 14 Trafiksikkerhed TEMA Trafiksikkerhed Af Mads Jakobsen Hastighed og uopmærksomhed koster liv i trafikken En ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at for høj hastighed, uopmærksomhed, spirituskørsel og manglende selebrug er skyld i de fleste dødsfald i trafikken. For høj hastighed og manglende opmærksomhed er de hyppigste årsager til dødsulykker på vejene. Det viser Vejdirektoratets nye årsrapport Dødsulykker I rapporten har Vejdirektoratet analyseret samtlige trafikulykker, der kostede menneskeliv i Ved omkring fire ud af ti dødsulykker er det vurderet, at for høj hastighed har været medvirkende til ulykkernes opståen, og det er vurderet, at mere end halvdelen af dødsulykkerne er opstået som følge af uopmærksomhed og/eller manglende orientering. I en fjerdedel af dødsulykkerne vurderes det, at spirituskørsel har medvirket til ulykkernes opståen. Det er alt sammen forhold, der kan relateres til trafikanternes adfærd og handlinger. Hver fjerde af de dræbte i personbiler har kørt uden sele, og det er vurderet, at manglende selebrug har medvirket til en forøgelse af personskaderne ved hver sjette dødsulykke. Vi arbejder hele tiden på at forbedre trafiksikkerheden fx via indretningen af vejsystemet, så det påvirker trafikanternes adfærd eller medvirker til, at ulykkerne ikke bliver så alvorlige. Dette gør vi fx i arbejdet med sorte pletter og grå strækninger. Den nye viden, vi får fra projektet med dødsulykkesstatistik, gør os bedre til, også i fremtiden, at finde de mest rentable trafiksikkerhedstiltag, udtaler Vejdirektør Per Jacobsen. Beredskab 06 November 2012

15 Trafiksikkerhed 15 Ved omkring fire ud af ti dødsulykker er det vurderet, at for høj hastighed har været medvirkende til ulykkernes opståen. Flest mænd dør i trafikken Rapporten viser også, at ud af de i alt 141 førere, der har kørt for hurtigt, er 129 mænd, dvs. mere end ni ud af ti. Samtidigt viser analysen, at tre fjerdedele af de dræbte er mænd. Når kvinder dør i en trafikulykke, er det i halvdelen af tilfældene som fodgænger eller cyklist. Eneulykker hyppigst Generelt sker langt de fleste dødsulykker på landet. Mere end hver fjerde dødsulykke er en eneulykke, og dette er den hyppigste ulykkestype for dødsulykkerne. En typisk eneulykke sker på landet med en personbil. Føreren kører ofte for hurtigt, og hver anden fører er spirituspåvirket. Ulykkerne bliver ofte alvorlige, fordi køretøjet rammer faste genstande uden for vejen fx et træ. Mere end hver femte dødsulykke er en frontalkollision, og hver sjette er en fodgængerulykke, sidstnævnte sker typisk i byområder. Bilister i gamle biler kører stærkt og bliver dræbt Årets rapport indeholder en temanalyse om bilernes alder: Førere af ældre biler kører oftere for hurtigt, bruger selen sjældnere, og flere bliver dræbt, end tilfældet er for førere af nye biler. Andre interessante fund er, at jo yngre bilen er, desto oftere sidder der en kvinde bag rattet, og i de ældste biler sidder de yngste førere. Autoværn hjælper En af rapportens temaanalyser er dødsulykker med påkørsel af autoværn. Af de 439 dødsulykker i 2010 og 2011 er det kun i fem tilfælde vurderet, at autoværnet har haft betydning for personskadernes omfang fx ved, at det var muligt for køretøjet at køre op på autoværnet og tippe ned bag det. I otte dødsulykker har autoværnet ikke opfyldt sin funktion med at holde køretøjerne på vejen, fx fordi det har været muligt at køre bag om et opsat autoværn. Rescue Center Denmark Rescue Center Denmark er parat med aktuelle kursustilbud inden for Brand og Redning Rescue Center Denmark blev etableret den 17. august 2012 ved en sammenlægning af aktiviteterne ved EUC Vest og KursusCenter Vest indenfor brand, redning, ambulance, redderelevuddannelsen, auto hjælp og bjærgning, samt første hjælp. Vi har mere end tyve års erfaring i kurser og uddannelse til branchen. Vi arbejder målrettet på at blive branchens foretrukne samarbejdspartner, når det gælder uddannelse og træning. Vi tilbyder nu branduddannelsen på hverdage. Vores hjemmeside opdateres løbende med nye tilbud til branchen. Her er et udpluk: Grunduddannelse, indsats Varighed: 2 uger Pris: ,- ekskl. moms Funktionsuddannelse, indsats del Varighed: 2 uger Pris: ,- ekskl. moms Funktionsuddannelse, indsats del Varighed: 2 uger Pris: ,- ekskl. moms Vi udvikler løbende nye kurser f.eks endagsforløbet Kæderedning/frigøring med kæder og Brug af spil for brandfolk, der strækker sig over tre dage. Også obligatoriske vedligeholdelsesuddannelser som Brandforløb og overtænding, Brandslukningsog redningsopgaver i bygning og Åndedrætsbeskyttelse kan vi tilrettelægge for dig. Hvis du vælger at gennemføre kurser hos os, har vi forskellige løsninger og tilbud på forplejning og indkvartering. Vi er tilpasningsdygtige både hvad angår indhold og tidspunkt og i forhold til, om kurset skal afholdes hos os eller ude hos dig. Ring og hør nærmere. Kontakt konsulent John Møller Jensen, mobil , Mag_Beredskab_dec_2012.indd :33:29 06 November 2012 Beredskab

16 16 Trafiksikkerhed TEMA Trafiksikkerhed Af Mads Jakobsen Uopmærksomhed er en ulykkesbooster Alt for mange bruger mobilen, når de kører bil. Mange bilister laver alt muligt bag rattet, når de kører bil. En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TDC viser, at 37 % af trafikanterne har været ved at køre galt, fordi de var uopmærksomme. Hvis man kører med 50 km/t. på en landevej og lige kigger på sin mobil eller piller ved radio eller GPS i blot fem sekunder, så har man imens kørt 70 meter i blinde. En helt ny, repræsentativ undersøgelse, som Epinion har lavet for Rådet for Sikker Trafik og TDC viser, at inden for det sidste år har 37 % været ved at køre galt, fordi de sad og lavede ting inde i bilen, der fjernede deres fokus fra trafikken. Bilisterne siger, at de er kommet til at slingre, kørt ud i rabatten, kommet for tæt på forankørende, måtte katastrofebremse, har overset andre trafikanter eller overset lysregulering, fordi de var uopmærksomme et øjeblik. Det er vigtigt at holde fokus på vejen og trafikken, når man kører. Selv få sekunder, hvor man kigger væk, har man kørt mange meter, hvor der kan komme biler, cyklister eller personer ud på vejen, eller de andre biler foran kan have bremset op, siger Jon Schwartz, projektleder i Rådet for Sikker Trafik. I undersøgelsen kan man også se, hvor mange der i hver region har været ved at køre galt, fordi de var uopmærksomme bag rattet: Fyns Politikreds: 37 % Københavns Politikreds: 30 % Københavns Vestegns Politikreds: 21 % Midt- og Vestjyllands Politikreds: 42 % Midt- og Vestsjællands Politikreds: 54 % Nordjyllands Politikreds: 39 % Nordsjællands Politikreds: 36 % Syd- og Sønderjyllands Politikreds: 45 % Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politikreds: 38 % Sydøstjyllands Politikreds: 38 % Østjyllands Politikreds: 35 % Hvor langt kører du på en sms? For at gøre det tydeligt, hvor langt man reelt kører i trafikken, mens man lige kigger væk i blot få sekunder, har Rådet for Sikker Trafik og TDC udviklet en mobiltest, hvor man kan skrive en sms, og derefter få at vide, hvor mange meter man har kørt, mens man skrev den. På mobilsitet https://sikkertrafik.dk/korbil kan man prøve testen. Man kan også sende teksten kør bil til 1919, hvorefter man får sendt en sms og kan tage testen via sin mobil (det er gratis). fakta Uopmærksomhed er den afgørende faktor i hver tredje trafikulykke. Hvis du kører 50 km/t og kigger på din telefon i 5 sekunder, så har du kørt 70 meter i blinde. Det koster kroner i bøde, hvis man skriver eller læser sms, når man kører bil. gode råd Brug aldrig håndholdt mobiltelefon, mens du kører. Hvis en samtale kræver din fulde opmærksomhed, så hold ind til siden. Læs eller skriv aldrig sms, mens du kører. Beredskab 06 November 2012

17 På egne og medarbejdernes vegne, ønskes alle en brandsikker jul og et ulykkesfrit nytår. FKB Årsmøde Tak, til alle vore kunder for godt samarbejde i året der gik. Vi ser frem til at yde dig god kundeservice igen i Linda Sachmann Helpan & HelpanSafety Skeevej St. Merløse telefon: mail: helpansafety.dk Nye undervisningsplaner i førstehjælp kommer i Den 19. januar træder Færdselsrelateret Førstehjælp for knallertkørekort i kraft. Hold øje med helpansafety.dk - nye bogudgivelser følger undervisningsplanernes udgivelser. 06 November 2012 Beredskab

18 18 xxxxxx Fra venstre formand for priskomitéen Bjarne Laustsen; prismodtager Jens Christian Østerby Jensen; indstiller og beredskabschef fra Beredskabscenter Aalborg Jørgen Pedersen; prismodtager Sonny Nautrup Nielsen og forsvarsminister Nick Hækkerup. Af line nielsen To unge helte modtog Den Danske Redningsberedskabspris 2011 Fredag den 5. oktober blev Den Danske Redningsberedskabspris uddelt ved et arrangement i Holmens Kirke. Prisen for 2011 gik til beredskabsassistenterne Sonny Nautrup Nielsen og Jens Christian Østerby Jensen fra Beredskabscenter Aalborg. Prisoverrækkelsen afholdes hvert år (såfremt der er egnede prismodtagere) den første fredag i oktober sammen med en mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk. I år deltog over 160 personer herunder politikere, beredskabschefer, frivillige og andre beredskabsfaglige personer. Der var to nominerede til prisen, nemlig Hoptrup Frivillige Brandværn og to beredskabsassister fra Beredskabscenter Aalborg. I brænder for samfundet og mennesket i det Holmens provst Ejgil Bank Olesen reflekterede i sin indledende prædiken over, hvorfor det var relevant at afholde den årlige markering og prisuddeling i kirken. Provsten mente, at vi i dag er så vant til, at beredskabet bare fungerer, og at der altid er nogen, der tager hånd om os. Men selvom det er imponerende, hvad beredskabet udretter, giver det så anledning til at mødes i kirken, spurgte provsten: Beredskab 06 November 2012

19 Den Danske Redningsberedskabspris 19 Vi kunne jo ligeså godt mødes ovre på den anden side af gaden i Forsvarsministeriet, ikke sandt? Men der er altså den forskel, at i Holmens Kirke får vi ord med på vejen, som vi ikke kan sige os selv. Her sættes der ord på vores liv og handlinger. Her formuleres der noget, som sætter al vores gøren og laden ind i en større sammenhæng, ord som tyder vort liv i forhold til vore medmennesker og det samfund og den kulturelle sammenhæng, vi nu engang er sat i og lever i. I kirken sættes der navn og ansigt på vort medmenneske. I lyset af ham, Jesus, som vi kender, og som døde og opstod. I det perspektiv får vore handlinger vidtrækkende betydning og karakter, betydning som går langt ud over vores adfærd og handlinger. Alle I her til stede, som lever og ånder for tjenesten i brand- og redningskorpsene i beredskabet gør det, fordi I brænder for samfundet og for mennesket i det. Det er ikke sikkert, I gør jer det klart hver eneste morgen og aften jeg kender jer allerede så godt, så jeg ved, at I faktisk er meget uselviske og ydmyge i jeres tjeneste, så I bærer langt fra Florence Nightingale banneret brystende foran jer, men ikke desto mindre er I tændt af den hellige ild for at hjælpe mennesker i nød af enhver art. Kære venner! Det er mere end legitimt at komme i kirken for at markere det og den tjeneste og for at takke for dem, der gik forud og for at lægge vort liv og levned i Gud den almægtiges hånd, sagde provst Ejgil Bank Olesen. Sekunder fra at synke i dybet Efter velkomsttalen af formanden for priskomitéen for Den Danske Redningsberedskabspris, Bjarne Laustsen, overrakte forsvarsminister Nick Hækkerup prisen til Sonny Nautrup Nielsen og Jens Christian Østerby Jensen fra Beredskabscenter Aalborg for deres indsats natten til den 28. februar 2011, hvor de reddede en 77- årig mand ud af en bil, som var kørt i Limfjorden. Nick Hækkerup fortalte kort om indsatsen: Natten til den 28. februar 2011 modtager beredskabscentret en melding om, at en bil er kørt i havnebassinet i Limfjorden med en person i førerkabinen. Der afsendes vagthavende indsatsleder, vagthavende beredskabsmester og tre beredskabsassistenter med bådberedskabet samt en redningsvogn. Ved ankomsten ses et køretøj med en person ca. 25 meter ude i fjorden. Køretøjet er delvist gået igennem isen og er ved at synke. Det er ikke muligt at komme ind i bilen gennem døre eller sideruder. De to beredskabsassistenter slår derfor bagruden ind med en økse. Vandet når den forulykkede til brystkassen, og han er stærkt afkræftet og kan ikke selv komme fri. Der konstateres, at han sidder fast ved benene, hvilket komplicerer redningsopgaven betydeligt. Vandet strømmer nu ind i bilen, og mens Jens Christian Østerby Jensen kæmper med at få lagt bagsædet ned, kravler Sonny Nautrup Nielsen længere ind i bilen for at forsøge at frigøre personen. Bilen synker fortsat, og der er nu sekunder, inden bilen er helt under vand med fare for at trække alle tre med ned. Situationen er nu så kritisk, at vagthavende beredskabsmester Rene Jensen råber til sine folk, at de må slippe den forulykkede og komme ud af bilen. De to beredskabsassistenter samler de absolut sidste kræfter i et forsøg på at vriste den forulykkede fri. Det lykkes, og umiddelbart efter, at de har fået den afkræftede mand ud gennem bagruden, synker bilen. Nick Hækkerup roste de to unge beredskabsassistenter for en ekstraordinær indsats og overrakte dem statuetten Grib Livet samt en check på kr., som er tilvejebragt via sponsorbidrag og indskud fra priskomitéens medlemsorganisationer. Forskel på pligtopgaver og livreddende situationer Beredskabschef Jørgen Pedersen fra Beredskabscenter Aalborg havde indstillet de to unge beredskabsassistenter, og han var stolt af sine to medarbejdere: Vi gjorde jo bare vores arbejde Jens Christian Østerby Jensen og Sonny Nautrup Nielsen fortæller, at de er meget beærede over at modtage Den Danske Redningsberedskabspris, og at det har været fantastisk at blive hyldet af kolleger fra beredskabet. Det var en stor dag og meget overvældende. Det er nok kun noget, man får lov at opleve én gang i sit liv, siger Jens Christian Østerby Jensen om prisoverrækkelsen i Holmens Kirke. Sonny Nautrup Nielsen er enig og fortæller, at han har fået gode minder, som han aldrig vil glemme. Om den indsats, som de har modtaget prisen for, fortæller de to unge mænd, at de jo egentlig bare gjorde deres arbejde: Vi var tilfældigvis på vagt den dag, og havde det ikke været os, så havde det været nogle af vores kolleger, der havde reddet manden ud af bilen. Det hele gik meget stærkt, og man når ikke rigtig at tænke i situationen, vi var meget koncentrerede og havde kun fokus på at få manden ud. I starten var der nogenlunde ro på, men efterhånden som bilen sank længere ned under vand, måtte vi give alt, hvad vi havde i os, fortæller Jens Christian Østerby Jensen. Sonny Nautrup Nielsen handlede også instinktivt og var fokuseret på at få manden ud, men han kan huske et kort øjeblik, hvor situationens alvor begyndte at gå op for ham: I et splitsekund oplevede jeg ligesom et flash, det var lidt som en film, der kørte og viste mig, hvad der ville ske, hvis vi ikke fik ham ud. Det var meget underligt, og det sekund føltes som flere minutter. Men jeg blev klar over, at det var nu eller aldrig. Det var lige på et hængende hår, at vi fik ham ud, men jeg fortryder det ikke. Der er altid nogen, der vil sige, at vi skulle have gjort det anderledes, men de var der ikke, og når man står i det, gør man alt, hvad man overhovedet kan for at redde personen det handler jo om liv eller død. Foto: Jean Nonboe, 112-nord.dk 06 November 2012 Beredskab

20 20 Den Danske Redningsberedskabspris Formand for priskomitéen Bjarne Laustsen (th.) ses her sammen med den anden nominerede Hoptrup Frivillige Brandværn. Niels Mørup, formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (tv.) og Allan Søgaard Larsen, koncernchef i Falck, lægger kransen ved mindestenen for omkomne brand- og redningsfolk ved Holmens Kirke. Som chef for det beredskab, som har de to unge beredskabsassistenter ansat, som nu er blevet hædret, er jeg selvfølgelig stolt og taknemmelig. Stolt over, at vi ved Beredskabscenter Aalborg har to, som har udført en heltemodig indsats, og at komitéen har været enig med os i, at det var en særlig indsats, de to har udført, tak for det. Beredskaberne udfører hver dag farefulde job, og det er altid en balance, hvor langt det er forsvarligt at gå. Nogle synes, at det bare er vores job og pligt, og det skal ikke særligt hædres, men der er alligevel forskel på pligtopgaverne, og så de livreddende situationer, hvor balancen for ens egen sikkerhed er knivskarp. Beredskabschefen kunne også fortælle, at den ene af de unge beredskabsassistenter forleden igen havde været med til at redde liv, idet han og en anden brandmand hentede en selvmordskandidat ned fra toppen af en 70 meter høj skorsten i stormvejr. Vi elsker vort job, vi vil gøre alt, der står i vores magt for at redde liv på mindestenen uden for kirken står: Kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden. De ord skal også være min afslutning, det skal være brandmandens sigte, sluttede Jørgen Pedersen. Særligt heltemod Om prismodtagerne siger formand for priskomitéen, Bjarne Laustsen: Indsatsen, hvor Sonny Nautrup Nielsen og Jens Christian Østerby Jensen redder en stærkt forkommen mand ud af en bil, som er på vej gennem isen i Limfjorden, er ekstraordinær, fordi de to beredskabsassistenter handler uselvisk og sætter deres egne liv på spil for at redde en anden. De insisterer på at få manden reddet ud, trods det at bilen er på vej til at synke med fare for at trække alle tre med ned. De udviser et særligt heltemod, som de bør få anerkendelse for og det har de fået her i dag. Beredskabets aktører står sammen om at hædre Forsvarsministeriet ser meget positivt på, at aktører og organisationer inden for det danske redningsberedskab har valgt at stå sammen om projektet. Nick Hækkerup sagde om fællesskabet: En fælles beslutning blev truffet i 2006 med det primære formål at hædre en eller flere kolleger i redningsberedskabet, der har gjort sig fortjent til særskilt at blive fremhævet for en heltemodig og uselvisk indsats. Et andet formål med Den Danske Redningsberedskabspris er at knytte bånd i redningsberedskabet på tværs af tilhørsforhold. Det viser, at det danske redningsberedskab ikke er fastlåst af struktur- og organisationsgrænser. Redningsberedskabet bør og skal ses under ét. Det hilser Forsvarsministeriet velkomment, og initiativet med at uddele en redningsberedskabspris ses som endnu en brik, der medvirker til en fortsat positiv udvikling for fremtidens redningsberedskab i Danmark. fakta om prisen Prisen blev stiftet i november 2006 af en række aktører og organisationer i det danske redningsberedskab. De involverede aktører og organisationer er: Beredskabsforbundet Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund Falck Danmark A/S Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Baggrunden for stiftelsen af prisen er to formål: 1. At hædre den eller de i redningsberedskabet, der uanset deres tilhørsforhold har gjort sig mest fortjent til det. 2. At søge opnået et større fællesskab i redningsberedskabet på tværs af tilhørsforhold. Læs mere på Indstillinger for 2012 Kender du nogen, der har været på en ekstraordinær indsats i 2012, så indstil dem til Den Danske Redningsberedskabspris 2012 senest mandag den 15. april Indstillingerne skal sendes til: Sekretariatet for Den Danske Redningsberedskabspris Att.: Beredskabsforbundet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene eller Beredskab 06 November 2012

21 Populære frivillige 21 Af mads jakobsen Danskerne er vilde med beredskabets frivillige Ny undersøgelse viser, at danskerne er meget tilfredse med den indsats, som redningsberedskabets frivillige udfører til gavn for samfundet. 9 ud af 10 danskere er meget tilfredse/tilfredse med den indsats, som beredskabets frivillige yder, når fx landet rammes af oversvømmelser, snestorme eller andre længerevarende ulykker. Det viser en undersøgelse, som Beredskabsforbundet i september har fået gennemført af WebPol, og hvor danskere er blevet adspurgt. Det er glædeligt for mig at registrere, at danskerne er meget tilfredse med den ulønnede indsats, som beredskabets frivillige hver dag yder over hele landet. Det kan være brandslukning, pumpeopgaver og værdiredning ifm. oversvømmelser efter skybrud, søredning eller katastrofeberedskab. Frivillige er det kit, som binder vores beredskab sammen, og som træder til, når der er behov for det i spidsbelastningssituationer. I dagligdagen har vi et velfungerende akutberedskab bestående af fuldtids- og deltidsansatte samt for Sønderjyllands vedkommende frivillige brandfolk. Men vi oplever også situationer, hvor der er brug en supplerende kapacitet, og der er her beredskabets frivillige gør en stor forskel, fortæller Beredskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen, MF (S). Redningsberedskabets frivillige yder årligt mere end timer til gavn for samfundet. I 2012 har de frivillige blandt mange større hændelser været med til pumpeopgave ved oversvømmelse af Den Gamle By i Aarhus, indsats ved brandslukning på Avedøreværket, Giro d Italia i Herning, indsats ved boligblokbranden i Kolding, samaritter ved Zulu Djævleræs, Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro samt indsats ved brandslukning i Bazar Vest Aarhus. Herudover løser frivillige flere gange dagligt mangeartede opgaver til gavn for lokalsamfundet. 06 November 2012 Beredskab

22 22 Fokus Af Mads Jakobsen Fokus på kræft blandt brandmænd I den seneste tid er der kommet markant fokus på kræftrisikoen blandt brandfolk. Flere eksempler har vist en øget risiko. Forskning fra nogle af verdens mest anerkendte kræftforskere viser nu, at brandmænd har en markant højere risiko for at dø af kræft. Den nye forskning om overdødelighed blandt brandmænd stammer fra International Agency for Research on Cancer (IARC), der er en del af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Den viser, at brandmændene rammes af kræft i testiklerne, blærehalskirtlen (prostatakræft, red.) og lymfesystemet. Brandmænds risiko for at få testikelkræft er 50 procent højere end den gennemsnitlige befolkning. Risikoen for at få prostatakræft er 30 procent højere. Risikoen for at få lymfekræft (Non- Hodgkin-sygdommen) er 21 procent højere. Ifølge Jens Peter Bonde, der er professor i arbejdsmedicin og forskningsleder på den arbejdsmedicinske klinik på Bispebjerg Hospital, er der en begrundet mistanke om, at der er et problem blandt brandmænd, og han siger til Avisen.dk: Man ved jo, at brandmænd udsættes for kræftfremkaldende stoffer i den røg, der udvikles under en ildebrand. Derfor Beredskab 06 November 2012

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 03/17 Et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken er udviklet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus Folderens fakta er bl.a. baseret på Havarikommissionens, Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets undersøgelser

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed.

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed. til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed www.gftrafiksikker.dk til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed GF Fonden har udviklet en gratis undervisningspakke til brug i køreuddannelsen.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Rådet for Større Dæksikkerhed. Volker Nitz

Rådet for Større Dæksikkerhed. Volker Nitz Rådet for Større Dæksikkerhed Volker Nitz Rådets medlemmer Erling Vestergaard Jensen, Bilinspektør, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Jørgen Jørgensen, Afdelingsleder, FDM Peter Rytter, Konsulent,

Læs mere

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND!

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Placering af telt: Kæmpestranden mellem J14 Alle arrangementer er åbne og kræver ikke tilmelding Torsdag 11.juni 15.00-16.00 TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Hvor meget ved danskerne egentlig om trafiksikkerhed?

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag Brandsikker Bolig Brandbevægelses Temadag Hvorfor? Mandag 5. maj: Brand koster en mand livet. Torsdag 1. maj: 94-årig død af røgforgiftning i låst soveværelse. Mandag 28. april: Brandfolk kæmpede med flammerne:

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4 Resultat af dækrazzia maj 2012 Side 2 af 11 Indhold Sammenfatning..................................... 3 Baggrund......................................... 4 Risici.................................... 4

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED

TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED FAKTA 90 pct. af alle ulykker skyldes menneskelige fejl. Hver fjerde arbejdsulykke med døden til følge sker i trafikken. En sælger kører i gennemsnit 50.000 km om året. Ca. 1/4

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause.

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause. Elevens navn: Dato. Køretekniskanlæg FDM. Abildgaardsvej 17 4000 Roskilde. tlf. 4613 6100 Mødetid FDM: dato: kl: Bemærk du skal være på FDM i god tid (senest 15 min før aftalt mødetid), husk også dit ansøgningsskema

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE Torsdag, d. 6. september 2012 PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE FOREBYGGELSESUDDANNELSER www.maersk.com/mitas Hedelykken 10 2640 Hedehusene Telefon + 3524 0000 www.beredskab.dk Politisk beslutning i 2009:

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen Trafikulykker om natten Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 Metode Indsamling af ulykkesmateriale

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Program forår Torsdage i ulige uger. Fra klokken 16 i Videndjurs multisal N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa

Program forår Torsdage i ulige uger. Fra klokken 16 i Videndjurs multisal N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa Program forår 2013 Torsdage i ulige uger Fra klokken 16 i Videndjurs multisal N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa Torsdag 17/1 kl. 16 Solstorm? Hvordan vil en længe forventet solstorm påvirke Danmark? Rasmus

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

PR Barometret Samfund Officielt pressemateriale

PR Barometret Samfund Officielt pressemateriale PR Barometret Samfund 2011 Officielt pressemateriale Resultater fra PR Barometret Samfund Danmark 2011 PR Barometret Samfund er en undersøgelse af danske indlandsjournalisters tilfredshed med og forhold

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012 Civilafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 533994 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd LÆRERVEJLEDNINGER LÆSEROLLEMETODEN 1. TEKSTSAMTALE HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd 1. Introduktion af første strategi: Forudsige Vis 2-3 fagbøger.

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere