Bogmarked strikes back! (læs mere for neden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogmarked strikes back! (læs mere for neden)"

Transkript

1 43. årg. 2010/2011 ISSN Mok.dk årg. 43, nr. 15 d. 2. feb MedicinerRådet præsenterer Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) starring: MR's repræsentanter i studienævnet Bogmarked Købe/sælge brugte bøger på medicinstudiet? Så er det ganske snart at du har chancen! Købe brugte bøger? T i rs d a g 8. fe b r u a r k l i Studenterhuset, 1. sal. Der kan trækkes nummer fra kl. 8. Vi lukker køberne ind efter nummerrækkefølge fra kl , således at det foregår ordnet og overskueligt for alle. Sælge brugte bøger? Indlevering onsdag 3. feb. kl og mandag d. 7. feb. kl Afhentning af penge og usolgte bøger torsdag 10. feb. kl Bemærk: Vi tager kun imod Studenterhuset, 1. sal. Bogmarkedet er non-profit. Det er dine medstuderende der står som arrangører, og vi giver gerne råd undervejs! Arrangeres af Medicinerrådet. Hvis du har lyst til at hjælpe til med bogmarked så kontakte os meget gerne på groups.com. bøger inden for medicin, og vi tillader os at afvise bøger, som vi på forhånd vurderer som usælgelige. Sælger får udleveret kvittering på de indleverede bøger. Der fratrækkes 5 % af salgsprisen til drift af bogmarkedet. Hvis penge og usolgte bøger ikke afhentes på det angivne tidsrum, så tilfalder det Medicinerrådet. Regler og vilkår for salg fremgår af papirerne, der skal udfyldes på indleveringsdagen.

2 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/ mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, 1171 København K, WWW: Oplag: 1500 Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært! Onsdag: MOK nr 8, årgang 43 udkommer Indlevering af bøger, kl , se forsiden -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: MR Torsdag: Skemaet for forårsemestret bliver frigivet, STADS FTW! Sexekspressens Månedsmøde, kl. 17, se s. 4 Infomøde for Rusvejledningen, kl. 16, se s. 5 GO Månedsmøde, kl. 17, se s. 5 Scorebogsuddeling, kl. 15, se s. 6 Fredag: LAAAAANG FREDAGSBAR, se s. 6 Gynækologi og Obstetrikinteresseredes møde, kl. 15, se s. 5 Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Tømmermændene tager på skiferie og husk at rydde op! Superbowl...efter dig MOK's DEADLINE Indlevering af bøger, kl , se forsiden Infomøde for Husgruppen, kl. 16, se s. 6 Nummerudtrækning til Bogmarked, kl. 8, se forsiden Bogmarked åbner, kl. 12, se forsiden PUFF Månedsmøde, kl , se s. 4 SAKS Månedsmøde, kl , se s. 4 m.dk Denne ok redaktion SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll, bygning semester bachelor: Michael Muusfeldt, tlf , Terne Lykke Nielsen, 3. semester bachelor: Pia Keller, tlf , TKO: Pia Keller, tlf , Lone Grøn Laursen, tlf , 4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf , 5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. semester bachelor: Monica Hein, tlf , 1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf , 2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf , 3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf , 4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf , 11. semester: Dorit Svendsen, tlf , 12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf ,

3 redaktionelt 3 Kære læser For nogen er det et nyt studie, for nogen et nyt semester, for nogen nye undervisere, for nogen nye holdkammerater, for de fleste et nyt år, og for nogen er det nyt at der ikke er noget nyt. Fra MOK redaktionen skal lyde et stort velkommen, tillykke, held og lykke og god fornøjelse til alle. Årets første blad er også en mulighed for at se tilbage og skue frem. Året startede med at det nye skemaplanlægningsprogram STADS skulle give os vished for det kommende hold meget tidligere end tidligere. Vi studerende kvitterede ved at miste muligheden for at kunne følges med vores læsemakker. Hvordan det kære fakultet har forestillet sig at en læsegruppe med en studerende i Nykøbing F og en på Rønne har skulle kunne mødes, eller hvordan to 12. semester studerende som har fagene i forskellige rækkefølge, vil have nogen fordel af at kende holdet en uge tidligere er fortsat en gåde for de fleste. På 11. semester skulle man via tre forskellige skemaer prioritere mellem 16 hold, i sig selv bøvlet, men resultatet er blevet nærmest håbløst. En læsegruppe der søgte med 4 identiske prioriteringer endte med at blive spredt på 4 forskellige hold, hvoraf en fik den absolutte sidste prioritet på et engelsksproget hold. For de fleste studerende er stedet man modtager undervisning klart underordnet hvem man kommer på hold med, og når det så samtidigt ikke en gang kan lade sig gøre at få svar før er der vel egentlig ikke meget gevinst i det der STADS. Der skal derfor lyde en opfordring herfra, til for fremtiden at undlade at prøve ligefrem at sælge det nye system som en forbedring det ikke er!!! For at hjælpe os stakkels studerende vil MOK redaktionen gerne have forslag til hvordan man kan løse disse geografiske problemstillinger så kan du løse noget så simpelt som geografiske hindringer, skriv til Året kommer til at byde på opstarten af byggeprojektet som skal føre til det bronzesvøbte Panumtårn, mon ikke vi alle glæder os som små børn før jul til at se dekanens stiletter grave det første spadestik??? Men inden da venter en udfordrende proces, med at sikre at studiemiljøet ikke blot tilbydes en minimalistisk skurvogns løsning som undergik biologernes velrenommerede fredagsbar. Fra MOK redaktionen lover vi at følge sagen tæt, men vi er afhængige af jeres input kære læsere. Nu skal en velkomst jo ikke kun bestå af brok og bange forudsigelser. Der er næppe tvivl om at det kommende semester byder på den særlige fede atmosfære som præger vores studie. På fredag er der første fredagsbar, uden tvivl et tilløbsstykke. I slutningen af februar slår revyen traditionen tro dørene op for endnu en genial forestilling. 1. maj venter den traditionelle morgenmad og efterfølgende politieskorterede parade. Hele semestret sluttes af med utallige eksamensfester, som opvarmning til Roskilde Festival. Hold dig opdateret i MOK, vores allesammens yndlingsugeblad! Person! M. Henriksen og H. Hallas/MOK.red. Panumtårnet!

4 4 basisgrupper Semestrets første månedsmøde PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en studenterforening med formål at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer. Så er PUFF endnu engang klar til et semester med en masse kurser og foredrag for den forskningsinteresserede studerende. Semestrets første månedsmøde afholdes d. 8/2 kl i Store Mødesal og henvender sig hovedsagligt til nye medlemmer men også interesserede generelt. Her vil vi dels introducere til PUFF s interesseområder og mål, og dels til hvordan du som kommende eller nuværende studenterforsker kan bruge PUFF. Derudover vil en tidligere studenterforsker berette om sine oplevelser og erfaringer i forbindelse med et prægraduat forskningsår i Tazmanien. Efterfølgende vil der være kaffe og kage og mulighed for at stille de spørgsmål der måtte være. Alle gamle medlemmer som gerne vil dele ud af deres erfaringer er også meget velkomne. For de der allerede er blevet introducerede til PUFF og ønsker at være mere synlige, henviser vi til et kommende arrangement d. 15/2. Her afholdes PUFF Aktiv møde hvor vi kort fortæller om det at være aktiv i PUFF, og om bestyrelsesarbejdet. Her vil vi også planlægge forårssemestrets aktiviteter, og du kan være med til at sætte præg på PUFF. For mere info, se vores hjemmeside: dk/ Har du lyst til at sætte præg på SAMS Studerendes Almen Medicinske Selskab. SAMS er en gruppe af medicinstuderende, der interesserer sig for specialet Almen Medicin, altså det, som praktiserende læger beskæftiger sig med. Vi ønsker at uddybe vores eget og andre interesserede studerendes kendskab til almen medicin. Det gør vi ved at holde foredragsaftener/eftermiddage om alt hvad der kunne have vores interesse inden for almen medicin (se www. samskbh.dk, SAMS-grupperummet på KUnet, Facebook-gruppen eller opslagstavlen på Vandregangen). Vi har god kontakt til afdelingen for almen medicin ved KU og til DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin). Derigennem bliver vi inviteret med til diverse arrangementer og får indblik i, hvad der rører sig ude blandt de praktiserende læger. PUFFs fremtid? og kigge lægen over skulderen for en dag, for en uge, eller længere tid. Det samme gælder for vagtlægekørsel. Dette er en rigtig god mulighed for at få et indblik i den praktiserende læges arbejde. Hvert år i november afholdes der Lægedage i Bella Centeret. Det er en uge fyldt med kurser, foredrag og debat for praktiserende læger. Her har SAMS en aftale om at komme gratis med til kurser mod at give en hjælpende hånd. SAMS er indtil videre en lille hyggelig basisgruppe, hvor der er masser af plads til flere. Hvis du har en lille almen mediciner i maven, og/eller hvis noget af dette har vagt din interesse, er du mere end velkommen til at dukke op til vores månedsmøder eller til vores øvrige arrangementer. Vi glæder os til at se dig Mvh. SAMS PUFF søger bestyrelsesmedlemmer Da flere bestyrelsesmedlemmerne i PUFF er ved at være færdige læger, søger vi i PUFF nye kræfter. PUFF er en forening for forskningsinteresserede på det sundhedsvidenskabelige fakultet. Vores formål er at øge interessen og forbedre vilkårene for studenterforskning. Dette gør vi ved at afholde kurser, workshops, foredrag og månedsmøder. Derudover har vi et godt samarbejde med ph.d.-skolen, som er ansvarlige for den prægraduate forskeruddannelse. Synes du, dette arbejde lyder spændende? Har du har andre gode idéer til fremtidige PUFF aktiviteter? Så synes vi, at du skal overveje at gå ind i bestyrelsesarbejdet i PUFF Som bestyrelsesmedlem i PUFF lægger du præcis det arbejde i det, som du selv vil, og du vælger selv, hvor i PUFF, du lægger dine kræfter. Bestyrelsen i PUFF skal vælges på generalforsamlingen d. 9. marts Efter generalforsamlingen holder PUFF 2 års fødselsdag for alle medlemmer. Hvis du ikke kender til PUFF i forvejen... Så kom til vores første månedsmøde d. 8. februar kl i store mødesal. Her introducerer vi PUFF, og en tidligere studenterforsker fortæller lidt om sine oplevelser. SAMLING mandag den 21. februar kl. 17 i Studenterhuset. Dagsorden vil være at finde på SAMS-grupperummet på KUnet (Dokumentbibliotek -> Mødereferater -> 2011). Forslag der ønskes behandlet på mødet deriblandt vedtægtsændringer skal sendes til mailinglisten (mail til alle medlemmer via grupperummet på KUnet) senest syv dage før generalforsamlingen. Det vil desuden også være som et almindeligt månedsmøde med planlægning af forårets arrangementer. Der er selvfølgelig også som altid kaffe, the og kage. Vel mødt! Hvis du i forvejen kender til PUFF og har lyst til at deltage i planlægningen af forårssemestrets aktiviteter Så kom til PUFF Aktive møde d. 15. februar, hvor vi kort fortæller omdet at være aktiv i PUFF, og om bestyrelsesarbejdet. Her vil vi også planlægge forårssemestrets aktiviteter, og du kan være med til at sætte præg på PUFF, også selvom du ikke ønsker en bestyrelsespost. Vi glæder os til at se dig På gensyn fra bestyrelsen i PUFF Nyt fra SAKS Månedsmøde: Vi afhloder semestrets første månedsmøde i SAKS den 8. februar kl i studenterhusets store mødesal Vi ser frem til et nyt semester med mange spændende tilbud og events for alle med en interesse i kirurgi, eller som bare vil forbedre sine kliniske færdigheder og viden. Se mere på Alle er velkomne, så kom og tag din læsemakker! Vi har også kontakter til følordning, hvor interesserede studerende kan komme ud i praksis SAMS afholder GENERALFOR- WEEKENDKURSUS i Sexekspressens Månedsmøde - torsdag d. 3/2 kl. 17 Kære alle medicinstuderende fra semester: Har du lyst til at lave spændende, frivilligt arbejde? Vil du gerne blive bedre til at formidle medicinsk faglig viden? Synes du også, at den seksualundervisning du modtog i folkeskolen var utilstrækkelig? Er du interesseret i at møde andre og smaddersøde studerende på tværs af alle semestre? Er muligheden for deltagelse i internationale møder med medicinstuderende fra hele kloden noget for dig? Kan du svare ja til blot ét af ovenstående punkter, så er Sexekspressen lige noget for dig! Vi er en basisgruppe af medicinstuderende der via frivilligt arbejde ønsker at give et godt og solidt alternativ til seksualundervisningen i folkeskolens klasse, og vi har brug for al den hjælp vi kan få fra en fantastisk stud.med. som dig! Kig forbi på torsdag kl. 17 i studenterhuset og hør mere! TROPEMEDICIN d MAJ i ODENSE Reservér dagen nu! Info følger Beskedent deltagergebyr

5 basisgrupper 5 HVEM SATS SATS ER ER SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende livstruende sygdomme på en med intensiv interesse afdeling? for det anæstesiologiske speciale som omfatter anæstesiologi, intensiv medicin, akutmedicin og traumatologi. Drømmer du om at arbejde præhospitalt i lægebil/lægehelikopter? ethvert speciale! Ser du dig som traumelederen der KOM TIL MÅNEDSMØDE! modtager svært tilskadekomne i et traumecenter? Eller måske til at se mange nye såvel som gamle SATS ere! ønsker du at behandle patienter DAGSORDEN FOR MÅNEDSMØDE med livstruende sygdomme på en 1. SATS byder velkommen til semestrets første månedsmøde intensiv 2. Aktiviteter afdeling? siden sidst Som anæstesiolog eller anæstesilæge kan din hverdag meget 3. Kommende arrangementer - Foredrag om neuroanæstesi vel bestå - Kick-off af for nye ovenstående studerende men anæstesiologi 4. Oplæg om deltagelse er i Forsvarets meget Traumekursus mere end rå action og masser af legetøj. Specialet 5. Eventuelt dækker også over bedøvelse kurset og deres oplevelser. til alle former for operationer og smertebehandling af voksne såvel som børn. SATS afholder månedsmøde den første onsdag i hver måned, hvor alle studerende er velkomne! Derudover er vi værter for en lang række af spændende foredrag, kurser, arrangementer og eksterne besøg, hvoraf nogen af disse udelukkende er for medlemmer af SATS. Medlemskontingentet er aktuelt 50kr/år. Læs mere om os, hvad vi går og laver og om indmeldelse på vores hjemmeside Kom og hør mere til vores kommende månedsmøde, hvad enten du ønsker at blive anæstesilæge eller ej. Gennem SATS har du nemlig mulighed for at lære basale livreddende håndgreb anvendeligt indenfor ethvert speciale! SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende med interesse for det anæstesiologiske speciale som omfatter anæstesiologi, intensiv medicin, akutmedicin og traumatologi. KOM TIL MÅNEDSMØDE! Af hensyn til semesterstart afholder SATS sit første månedsmøde en uge senere end sædvanligt. Mødet foregår onsdag d. 9. februar 2011 kl i Loungen (1. sal) i Studenterhuset ved Panum. Vi glæder os til at se mange nye såvel som gamle SATS ere! Drømmer du om at arbejde præhospitalt i lægebil/lægehelikopter? Ser du dig som traumelederen der modtager svært tilskadekomne i et traumecenter? Eller måske ønsker du at behandle patienter med Som anæstesiolog eller anæstesilæge kan din hverdag meget vel bestå af ovenstående men anæstesiologi er meget mere end rå action og masser af legetøj. Specialet dækker også over bedøvelse til alle former for operationer og smertebehandling af voksne såvel som børn. SATS afholder månedsmøde den første onsdag i hver måned, hvor alle studerende er velkomne! Derudover er vi værter for en lang række af spændende foredrag, kurser, arrangementer og eksterne besøg, hvoraf nogen af disse udelukkende er for medlemmer af SATS. Medlemskontingentet er aktuelt 50kr/år. Læs mere om os, hvad vi går og laver og om indmeldelse på vores hjemmeside Kom og hør mere til vores kommende månedsmøde, hvad enten du ønsker at blive anæstesilæge eller ej. Gennem SATS har du nemlig mulighed for at lære basale livreddende håndgreb anvendeligt indenfor D A G S O R D E N MÅNEDSMØDE F O R Af hensyn til semesterstart afholder SATS sit første månedsmøde en uge senere end sædvanligt. Mødet foregår onsdag d. 9. februar 2011 kl i Loungen (1. sal) i Studenterhuset ved Panum. Vi glæder os - Prøve OSCE (stationsbaseret, klinisk eksamen på 9. semester) S AT S b y d e r v e l k o m - men til semestrets første månedsmøde Aktiviteter siden sidst Prøve OSCE (stationsbaseret, klinisk eksamen på 9. semester) - Gennem SATS har 2 medlemmer fået mulighed for at deltage i et praktisk traumekursus hos Forsvaret. De vil fortælle om Bestyrelsen i SATS Kommende arrangementer Foredrag om neuroanæstesi Kick-off for nye studerende Oplæg om deltagelse i Forsvarets Traumekursus Gennem SATS har 2 medlemmer fået mulighed for at deltage i et praktisk traumekursus hos Forsvaret. De vil fortælle om kurset og deres oplevelser. Eventuelt Bestyrelsen i SATS RUSVEJLEDNING 2011 Endnu en gang er tiden oprunden og vor venten er forbi! 5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet sig af sted, som var hver dag den 24. december, som var hver en time en uforberedt eksamination i diencephalon og regio cruralis posterior! 5 måneder uden rusvejledningen. Ikke godt nok!! Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet mindre!!! Og hvad skal disse supermænd og wonderwomen så kunne, som er så fantastisk? Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende, at der er nogle talenter, som rusvejledere bør besidde for at kunne leve op til opgaven. Man behøver ikke at: kunne spille tohændigt r u m s t e r s t a n g ( e t ærværdigt gøglerinstrument) mens man reciterer døveudgaven af HMS Pinafore og frembringer en 7 dages madplan for veganere finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende masser Derimod skal man: være ekstremt socialt indstillet være mere interessant end dem fra Paradise Hotel være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminarerne og på rusturen. Man kan ikke lave den store free-rider være indstillet på at bruge hele august måned på rusvejledningen ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg være i stand til at styre sin sladdertrang og sin mobiltelefonitis. Datoer Rusvejledningen inkluderer to weekendseminarer: d marts d april Ét ugeseminar: d august Og sidst, men absolut ikke mindst, én rustur d august Herudover holder de enkelte grupper og undergrupper møder gennem hele forløbet. Dette inkluderer bl.a. en sommerhustur fra omkring d juli. Tilmelding I år afholder vi to informationsmøder, hvor det er obligatorisk, at man møder til ét af dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den enkelte har fundet ud af om vedkommende har lyst og magter at leve op til de hårde krav. Hvis man tidligere har været vejleder, er det nok bare at møde op og tilmelde sig. Møder og tilmelding ligger som følger: Obligatorisk informationsmøde: Torsdag d. 3.2 kl. 16 i Henrik Dam Onsdag d. 9.2 kl. 16 i Henrik Dam Aktiv tilmelding: Mandag d kl foran tør studiesal Tirsdag d kl foran tør studiesal Første stormøde: Tirsdag d kl i Studenterklubben Vi glæder os til at se jer! Hilsen OvervintringsGruppen PMS (Psykiatrigruppen for MedicinStuderende) holder månedsmøde torsdag den 10. feb. kl.17:00 i studenterhuset, store mødelokale. Kom til semestrets første månedsmøde og hør om alle de spændende ting vi skal lave. Dagsorden: se næste MOK. vel mødt. /PMS Find os på: KUnet Grupperum : PMS Hjemmeside: Facebook: PMS - Psykiatrigruppen for medicinstuderende Boller og varm kakao tirsdag d. 8/2 kl Kom og få varmen sammen med basisgruppen Kristne Medicinere til vores semesterstartssamling. Vi mødes tirsdag d. 8/2 kl ved hovedindgangen til Panum, hvorefter vi går over i Studenterhuset. Senere på aftenen er der suppe og KMmesterskaberne i Bezzerwizzer hos Andreas og Boje på Refsnæsgade 41. Alle er hjerteligt velkomne Foredrag i Dansk Medicinsk-historisk Selskab Onsdag den 16. februar 2011 kl i Auditoriet på Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København K. Deltagelse er gratis og åben for alle. Tilmelding er ikke nødvendig. Af cand. phil., ph.d. Lars Ole Andersen Den stærke indbildningskraft, det sarte foster og den flyvske fantasi. I og 1800-tallet diskuterede man i hvilken grad moderens indbildningskraft kunne påvirke fosteret. Det var diskussioner, der inddrog Guds rolle i skabelsesprocessen, sanseindtrykkenes betydning og overvejelser om hvorvidt kvinden kunne tillægges en skabende kraft. I foredraget gives desuden eksempler på andre diskussioner i den samme periode om indbildningskraftens betydning for sundhed og sygdom. Foredraget bygger på foredragsholderens netop udgivne bog Før placeboeffekten. Indbildningskraften i 1800-tallets medicin. NYE GRUPPER Ny basisgruppe for gynækologiog obstetrikinteresserede. Vi er en gruppe på indtil videre 11 medicinstuderende, der opstarter en ny basisgruppe for gyn-obsinteresserede her i foråret. Hvis du synes det lyder spændende, så mød op i studenterhusets lounge på fredag d. 4. feb kl 15, hvor vi diskuterer de idéer vi har til gruppen. Man er også meget velkommen til at stille spørgsmål til Terese Matthesen, tlf eller terese_ BASISGRUPPE FOR GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Ny basisgruppe for studerende med interesse for gynækologi og obstetrik holder første møde torsdag d.3.marts kl.17, hvor alle er velkomne. Foreningens formål er at fremme interessen for gynækologi og obstetrik samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor specialet. På mødet vil vi introducere den nye forening og planlagte aktiviteter i foråret Så hvis du er interesseret i gynækologi og obstetrik, eller blot vil høre mere, glæder vi os til at se dig til et hyggeligt møde i lille mødesal på Panum d.3.marts. Har du spørgsmål til mødet eller den nye basisgruppe, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf Vel mødt Sofie Hædersdal og Maria Assens S T O R T E G N E - K O N K U R - RENCE Basisgruppen for gynækologi og obstetrik GO skal have et logo! Præmien for bedste logo: et års medlemskab af GO med fortrinsret til og gratis deltagelse på GO s kurser. Kontakt ovenstående eller indsend til eller

6 6 Så er det nye semester skudt igang, og vi i Studenterklubben er naturligvis også på pletten. Vi glæder os til at se en masse friske ansigter, så kom ned til os for at drikke kaffe, spise frokost eller bare hænge ud med dine nye venner. Vores åbningstider: Mandag: Tirsdag til fredag: Priser: Kaffe og the: 0,- (1,- for en plastikkop) Sodavand: 5,- Øl: 10,- Husk at vi har diverse spil, som du kan låne helt gratis, hvis du lægger dit studiekort som pant. Spørg i baren om vores udvalg. Derudover har vi bordfodbold, bordtennis og billiard. Laaaaaaang fredagsbar På fredag d. 4. februar afholder vi semesterets første lange fredagsbar. Der vil være lang fredagsbar hele semestret den første fredag i måneden. Dørene åbner kl. 11 og lukker kl.23. Kom i tidligt da der ofte er kø til denne fredagsbar Vi lukker baren ned kl basisgrupper Studenterklubben For at komme ind skal du fremvise dit studiekort i døren. Til de nye skal nævnes at vi er en række frivillige tossehoveder, som skal stå i bar og dør hele aftenen, og vi har det privilegie at vi må gå forbi køen så vi kan komme ind til den føromtalte bar eller dør. Så hvis I ser nogle folk springe køen over ved at fremvise et grimt armbånd, så er det derfor ;-) Husk i øvrigt at være søde og tålmodige i køen, døren og baren ligesom I plejer. Intro til nye Hvis du mener du har et udtalt socialt engagement til overs, som skal komme til udtryk nede i klubben, så holder vi introduktion til nye medlemmer mandag d. 7/2 kl. 16:00. Kalender 4/2 Lang fredagsbar 4/3 Lang fredagsbar 1/4 Lang fredagsbar 6/5 Lang fredagsbar 24/6 Sidste lange fredagsbar inden sommerferien I start juli vil der blive fyret op for en pumpefest. Vi ses i Klubben Scorebogen byder jer alle velkommen til et nyt semester med flere uddelingstider. Uddelingstider: Torsdag d. 3. februar foran biblioteket: Kl Onsdag d. 9. februar foran biblioteket: Kl Onsdag d. 23. februar foran biblioteket: Kl studievejledningen Studievejledningen ønsker jer velkommen på Medicin I studievejledningen for medicin er vi 4 vejledere, som alle er lægestuderende. Vi har et personligt såvel som fagligt kendskab til uddannelsen og kender til det at være studerende og de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med optagelse og studieforløb. Vi er: Anine Therese Westh Skibsted, Sedrah Arif Butt, Ole Kruse og Pernille Heimdal Holm. Vi vejleder alle indenfor alle områder. Så skal du skrive en dispensationsansøgning, have gentaget undervisning eller på anden måde have kontakt med administrationen på Panum, er du altid velkommen til at kontakte os - vi har ofte hørt lige netop dit spørgsmål før, og vi ved hvordan du skal forholde dig, eller hvem du skal snakke med. I forbindelse med studiestart holder vi følgende oplæg: Hvis du lige er startet på 1. semester: Vi holder et introduktionsoplæg d. 2. februar kl i Lundsgaard. Her kan du få en masse nyttig information, når du er ny studerende og skal til at finde rundt i tilmelding til undervisning, hjemmesider, eksamen og en masse andet. Hvis du lige er startet på 1. semesters kandidat: Vi holder et oplæg d. 3. februar kl i Haderup. Oplægget kommer til at indeholde emner som semesterets opbygning, logbøger, fremmøde, praktiske ting og der er rig mulighed for at få svar på alle sine spørgsmål. Hvis du er optaget på kandidaten fra AU eller SDU: Vi holder et oplæg d. 3. februar kl i Haderup umiddelbart efter kandidatoplægget. Her kan du få information om at gå på KU, vigtige hjemmesider, regler og hvilke fag, som du mangler i forhold til dine nye studiekammerater. Husk: Vi har alle en ugentlig træffetid hvor du kan bestille tid via nettet eller komme forbi og vente på at vi har en ledig stund. Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbindelse med dit studieforløb, eller det bare ikke helt kører for dig, så kontakt os. Hvis du henvender dig i god tid kan vi ofte hjælpe med at finde en løsning på problemerne. Se mere på Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem der ved det HVAD ER DETTE? send dit forslag til

7 Tilbud fra Studenterpræsten uge 5, 2011 Velkommen til 2011 Et nyt år og et nyt semester. Det betyder også nye planer fra studenterpræsten og konsorter: Mig og min hjerne, Girafsprog, Dr. Faustus, Humor og religion, Hvad skal vi med de fattige?, det punkede Berlin, guitarkoncert, Kryddersild og brunsviger og Hvorfor er vesteuropæere så underlige? er blandt overskrifterne på forårets mange tilbud. Du er velkommen til det hele uanset din tro, tvivl eller mangel på samme. Det allermeste er gratis. Du kan finde flere oplysninger om vores aktiviteter i programmet, der vil være at finde i hard copy rundt omkring bl.a. ved studenterpræstens kontor på Panum. Samme program kan findes digitalt på vores hjemmeside og på Studentermenighedens side på Facebook er alle begivenhederne plottet ind med links til yderligere info. Hvis du helst bare vil have noget serveret, som du kan nyde i god ro og orden hjemme i privaten, så kan du se frem til en føljeton her i MOK om De ti bud. Studenterpræsten og undertegnede vil i de følgende uger skrive på skift om et af de ti bud og gøre os nogle overvejelser undervejs. Er de ti bud noget gammelt og undertrykkende sludder, som vi gør bedst i at løsrive os fra i det omfang vi ikke allerede har gjort det, eller kan vi mon finde nogle gran af visdom i denne gamle regelsamling, som kan give mening i 2011? Jeg afslører vist ikke for meget ved at røbe, at Nicolai og jeg nok kommer til at hælde mest til den sidste holdning. Lad os se, hvor det fører os hen. Husk det allervigtigste, som ikke skal drukne i programlagte aktiviteter og kloge udgydelser: du er altid velkommen til at kontakte studenterpræsten, hvis du har brug for en samtale. Nicolai står til rådighed som samtalepartner, der ved at lytte til dig, forhåbentlig kan hjælpe dig videre, hvis du er kørt fast. Du sætter dagsordenen. Du bestemmer. Og du kan være anonym, hvis du ønsker det. Venlig hilsen Lise Lotz, akademisk medarbejder Studietur til Det punkede Berlin De to akademiske medarbejdere Lise Lotz og Annette Davidsen samt et lille udvalg af erfarne berlinfarere fra forskellige studier står i spidsen for en kort studietur til Berlin. Vi vil særligt fokusere på det punkede Berlin og turen henvender sig især til dem, der HAR været oppe i fjernsynstårnet og som HAR besøgt Checkpoint Charlie. Alle er naturligvis velkomne. Prisen inkluderer: Afgang med bus fra Kbh., Ingerslevsgade (DGI - byen) ank. Berlin ZOB kl Afgang med bus fra Berlin ZOB kl ank. Kbh. kl. 22. kl overnatninger på tre-stjernet hotel i dobbelt eller 3 sengsværelser Morgenmad, Prisen inkluderer ikke: Enkeltværelse (tillæg kr. 400,-), Forsikringer, Diverse entréer Tid: marts 2011 Sted: Afgang fra DGI-byen Pris: Kr. 1300,- For flere oplysninger: kontakt Annette Davidsen / ) eller Lise Lotz / ) Studiekreds: Mig og min hjerne - især med henblik på den menneskelige bevidsthed og subjektivitet. Neurovidenskaben er moderne i disse år. Der forskes i hjernen som aldrig før. Selvom bevidsthedens gåde ikke er løst, så har flere forskere stor tillid til, at fremtidens hjerneforskning vil give os viden om hvem vi er. Hvad er det for en viden hjerneforskningen og den naturvidenskabelige neuroforskning kan give? Hvad siger videnskaben? Hvad siger filosofien? Og kan religiøse forestillinger som hjernespind? Hvad siger du selv? Tid: Tirsdage (8. februar, 22. februar, 8. marts, 22. marts, 5. april, (pause påske), 3. maj og 24. maj. Sted: Sankt Johannesgården, lokale K1, 1. sal, Blegdamsvej 1 B, 2200 Kbh. N (Bag Skt. Johannes kirke ved Skt. Hans Torv) Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. Facebook: StudenterMenigheden i København (SMiK) Blog: ku-praest.blogspot.com Twitter: SMiKbh / studiet Januar/Februar 2011 Studievejledningen for Medicin Uge 4-5 Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Torsdag 27/ Pernille Heimdal Holm,Medicin Fredag 28/ Anine T. W. Skibsted,Medicin Mandag 31/ Sedrah A. Butt,Medicin Onsdag 2/ Pernille Heimdal Holm,Medicin Torsdag 3/ Anine T. W. Skibsted,Medicin Fredag 4/ Ole Kruse,Medicin Personlig samtale kan bestilles via Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdage Eva Maryl International Torsdage Eva Maryl International 7 Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til for at lave en aftale udenfor træffetiden. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Åbningstider for våd studiesal januar-2.marts - Husk selv handsker. - Studiekort skal fremvises. - Ret til ændringer forbeholdes. D LUKKET pga. eksamen!! Vi ses i kælderen Mvh studiesalsvagterne Fredrik (FH), Simon (SA) og Kirstine(KK). Velkommen til medicin-studiet, og velkommen studienævnet for medicin, der har ansvaret for vores til MR uddannelse. Medicinerrådet(MR) vil ligesom som mange andre, lykønske de nye 1. semesters studerende med til MR. For interesserede afholder vi et introarrangement optagelsen på medicinstudiet. Dette er er i bund og Dette bliver afholdt: Torsdag d. 24. februar kl grund et dejligt studie, men da der altid er behov for i Studenterhuset. forbedringer og reformer af undervisningen til gavn Arrangement er åbent for alle medicin-studerende der for de studerende, eksisterer vi. gerne vil høre mere om studenterpolitik og MR. MR er en studenterpolitisk organisation som har til Endnu engang tillykke med optagelsen. opgave at varetage de medicinstuderendes studiemæssige Med venlig hilsen interesser og repræsentere de studerende i stu- Anders Husby, Formand for Medicinerrådet på Køben- denterpolitiske forhold. Vi er således repræsenteret i havns Universitet

8 8 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej 26, Baghuset 2200 København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag, tirsdag & onsdag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl & Web: Blegdamsvej 3, bygn Torsdag: kl København N Fredag: kl & Hent det nye semesterhæfte :-) Der er kommet nyt semesterhæfte, hvor du kan se mere om bl.a. lægevikarkurser, tillidsmænd og sekretariatet generelt. Du kan hente semesterhæftet i ekspeditionen og hvor du normalt finder MOK. Husk endvidere at hente det nye semesterhæfte. Velkommen til et nyt semester i FADL Vi ser frem til et spændende forår med RUS-introduktion, lægevikarkurser, 1. maj og meget andet. Samtidig vil vi gerne byde velkommen til alle de nye studerende på medicinstudiet, og vi glæder os til at møde jer til FADLs RUSintroduktion i henholdsvis Kredsforeningen og Vagtbureauet. I skemaet nedenfor kan du se, hvornår dit hold er inviteret til introduktion. Følg desuden med på og se, hvad der sker i FADL. Her kan du også se medlemstilbud, oplysning om forsikring mm.. RUSintro tider FADL foråret 2011 FADLs Kredsforening i København vil informere dig om den generelle rolle FADL har for dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem. Københavns Kredsforening ligger på Blegdamsvej 26, lige over for Panum. FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester. FADLs vagtbureau ligger ligeledes på blegdamsvej 26, men i baggården (gå ind af porten og igennem gården). Vi vil servere lidt snacks og drikkevarer, og du vil få rig mulighed for at stille spørgsmål. Hold Dag Intro FADL Intro Vagtbureau Hold 101 Tirsdag den 1/ Hold 102 Tirsdag den 1/ Hold 103 Onsdag den 2/ Hold 104 Onsdag den 2/ Hold 105 Tirsdag den 8/ Hold 106 Tirsdag den 8/ Hold 107 Mandag den 7/ Hold 108 Mandag den 7/ Hold 109 Mandag den 7/ Hold 110 Mandag den 7/ Hold 111 Onsdag den 9/ *Der har desværre sneget sig en fejl ind i det udsendte materiale: hold 105 & 106 har selvfølgelig intro tirsdag den 8/2 Tilmelding til lægevikarkurser Tilmelding til semestrets kommende lægevikarkurser kommer til at foregå i uge 8 fra den februar. TIlmeldingen bliver klokken 18, så man kan nå det fra klinik. Det sker i FADL» 9. februar: Repræsentantskabs møde

9 Vagtbureau 9 FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl & Torsdag: kl & Fredag: kl & EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Charlotte Frølund) VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER . A N N O N C E R VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET Søger 1 nyt medlem pr. 1. April Vores opgave består i at observere og registrere eventuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtidsvideo-eeg-overvågning med henblik på udredning af epilepsi og evt. kirurgisk behandling. Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til observation ad gangen, og det er generelt fredelige og hyggelige vagter, som sjældent indeholder plejeopgaver, men hvor man skal være klar til at det pludselig går stærkt, ved anfald. Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden uge (man- til søndag i lige uger), samt dagvagter hver weekend. Vagterne varer i 8,25 time. Afsnittet holder lukket mellem jul og nytår, i påsken og i sommerferien, hvor vi derfor har fri. Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed, samt en samtale/oplæring med ansvarshavende sygeplejerske der varer en times tid. Vi er et lille, velfungerende hold, der går meget op i at alle får vagter der passer deres kalender. Krav: -100 VT-timer - Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse - Evne til at arbejde selvstændigt og være pligtopfyldende - Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned, også i eksamensmåneder. - Gyldigt akkrediteringskort. - Skal kunne deltage i holdmødet tirsdag d. 15/ kl Skal kunne komme til jobsamtale onsdag d.9/3 mellem og Og gerne have en interesse for Epilepsi og andre neurologiske lidelser. Ansøgningsfrist: D.1/ kl Vi gør opmærksom på at ansøgninger ikke gemmes fra tidligere ansættelsesrunder, og at der derfor skal søges igen, uanset at man før har søgt plads på holdet. Ansøgningen sendes via ww.fadl-vagt.dk København tilmelding til hold For yderligere oplysninger kan holdleder Rikke Ersgaard kontaktes på Ledig stilling til Vagtbureauets vagthold (hold 9000) Der bliver en stilling ledig i Vagtafdelingen Hold 9000 søger nyt holdmedlem pr. 1. marts (oplæring i februar). Stillingsbeskrivelse: Vagtholdet dækker alle 24 timer. Arbejdet går primært ud på at modtage bestillinger fra hospitalerne og derefter at sende vagttagerne ud på de rette vagter. Arbejdsstedet er på Vagtbureauet i dag- og aftentimerne. Nattetimerne kan dækkes hjemmefra, med vagtafdelingens mobiltelefon og med eget internet Forudsætninger: Det vil blive vægtet højt at ansøgeren har mange timer som FADL-vagt, minimum 500 timer, samt gerne VT erfaring. Men det vil også blive vægtet højt, at ansøgeren er på et forholdsvist lavt semester (min. 5.semester), idet det er vores erfaring, at er man først på hold 9000 bliver man her længe, oftest til man er færdig på studiet. Holdet fungerer optimalt nu og det er vigtigt at alle holdmedlemmer udviser stor fleksibilitet ved vagtplanlægningen og evt. sygdomsdækning. Du skal have lyst til at tale med mange mennesker i løbet af en vagt, samt kunne arbejde struktureret. Det forventes at du kan tage 2-3 vagter om måneden? Oplæring: der er 3-5 lønnet følgevagter pr. person. Ansøgningsfrist: senest fredag d. 11. februar, kl via tilmedling til hold. Mærket Hold Der forventes en begrundet ansøgning. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt mandag d. 14/2, fra kl Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du altid velkommen til at ringe til Astrid Bruun på K U R S U S P L A N - S P V Modul F11-04 A + B VB: Lørdag 05/03 Test og introduktion. 09:00 12:30 VB/ 3,5 time D Hud og infektioner PA: Mandag 07/03 Somatik. 3,5 timer 17:00 20:30 E FRB: Tirsdag 08/03 Forflytning I. 3,75 time 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne + kommunik. PA: Onsdag 09/03 Somatik. 3,75 timer 17:00 20:45 G Ernæring + udskillelser FRB: Mandag 14/03 Somatik. 4,25 timer 16:45 21:00 FRB/ H Kredsløb PA: Tirsdag 15/03 Somatik. 3,5 timer 17:00 20:30 I Repetition 1 + BT RH: Mandag 21/03 Somatik. 4,5 timer 16:30 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Torsdag 17/03 Somatik. 3,5 time 17:00 20:30 PA/ K Hygiejne RH: Torsdag 10/03 Somatik. 3,75 time 17:00 20:45 RH/ L Repetition 2 A1: Tirsdag 22/03 Somatik. 16:45 19:00 Holdopdelt 2,25 timer A1/ M 1 PA: Onsdag 16/03 Psykiatri. 3 timer 17:00 20:00 M 2 FRB: Lørdag 19/03 Psykiatri. 6 timer 09:00 15:00 RH eller FRB N FRB: Søndag 20/03 Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 14:00 RH eller FRB O FRB: Mandag 11/04 Forflytning II. 3 timer 17:00 20:00 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Fredag 08/04 kl P RH: Tirsdag 12/04 Behovsopgave + Rep. 3 16:30 20:00 RH/ 3,5 timer Q - Eksamen. 1. Time FRB: Onsdag 13/04 FRB/ Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag 26/04 i kælderen Orientering. 2 timer 16:30 18:30 VB/ Y 28/02 eller 04/03 Genoplivning. 3,5 timer 17:20 21:00 X Onsdag 23/03 Brand. 3 timer R Følgevagter 2 x 8 timer 23/03 05/04 TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 10/02 kl. 10

10 10 Vagtbureau Modul F11-05 F11-06 F11-07 F11-08 F11-09 F11-10 A + B VB: Mandag 07/03 VB: Lørdag 26/03 VB: Mandag 04/04 VB: Lørdag 09/04 PA: Tirsdag 26/04 VB: Mandag 02/05 Test og introduktion. 16:30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 16:30 20:00 VB/ 3,5 time D Hud og infektioner PA: Tirsdag 08/03 PA: Mandag 28/03 PA: Mandag 11/04 PA: Tirsdag 12/04 PA: Onsdag 27/04 PA: Tirsdag 03/05 Somatik. 3,5 timer 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 E FRB: Onsdag 09/03 FRB: Tirsdag 29/03 FRB: Tirsdag 05/04 FRB: Mandag 18/04 FRB: Torsdag 28/04 FRB: Tirsdag 10/05 Forflytning I. 3,75 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 10/03 PA: Torsdag 31/03 PA: Tirsdag 12/04 PA: Mandag 11/04 PA: Mandag 02/05 PA: Onsdag 04/05 Somatik. 3,75 timer 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 G Ernæring + udskillelser FRB: Onsdag 16/03 FRB: Onsdag 30/03 FRB: Onsdag 06/04 FRB: Tirsdag 19/04 FRB: Onsdag 04/05 FRB: Onsdag 11/05 Somatik. 4,25 timer 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 FRB/ H Kredsløb PA: Mandag 14/03 PA: Onsdag 06/04 PA: Torsdag 14/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 05/05 PA: Mandag 16/05 Somatik. 3,5 timer 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 I Repetition 1 + BT RH: Tirsdag 22/03 RH: Mandag 11/04 RH: Tirsdag 19/04 RH: Tirsdag 26/04 RH: Tirsdag 10/05 RH: Tirsdag 17/05 Somatik. 4,5 timer 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Mandag 21/03 PA: Tirsdag 05/04 PA: Mandag 18/04 PA: Onsdag 20/04 PA: Mandag 09/05 PA: Torsdag 05/05 Somatik. 3,5 time 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PA/ K Hygiejne RH: Torsdag 17/03 RH: Mandag 04/04 RH: Torsdag 07/04 RH: Torsdag 14/04 RH: Tirsdag 03/05 RH: Mandag 09/05 Somatik. 3,75 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 RH/ L Repetition 2 A1: Onsdag 23/03 A1: Torsdag 14/04 A1: Onsdag 20/04 A1: Onsdag 27/04 A1: Torsdag 12/05 A1: Torsdag 19/05 Somatik. 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19:00 16:45 19:00 Holdopdelt 2,25 timer A1/ M 1 PA: Tirsdag 15/03 PA: Torsdag 07/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 28/04 PA: Onsdag 11/05 PA: Torsdag 12/05 Psykiatri. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 M 2 RH: Lørdag 19/03 RH: Lørdag 09/04 RH: Lørdag 16/04 RH: Lørdag 30/04 RH: Lørdag 14/05 FRB: Lørdag 14/05 Psykiatri. 6 timer 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH eller FRB N RH: Søndag 20/03 RH: Søndag 10/04 RH: Søndag 17/04 RH: Søndag 01/05 RH: Søndag 15/05 FRB: Søndag 15/05 Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 RH eller FRB O FRB: Tirsdag 12/04 FRB: Tirsdag 03/05 FRB: Mandag 09/05 FRB: Mandag 16/05 FRB: Mandag 30/05 FRB: Tirsdag 07/06 Forflytning II. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Fredag 08/04 kl Fredag 29/04 kl Fredag 06/05 kl Fredag 13/05 kl Fredag 27/05 kl Onsdag 01/06 kl P RH: Onsdag 13/04 RH: Onsdag 04/05 RH: Onsdag 11/05 RH: Onsdag 18/05 RH: Tirsdag 31/05 RH: Onsdag 08/06 Behovsopgave + Rep. 3 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 RH/ 3,5 timer Q - Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 14/04 FRB: Torsdag 05/05 FRB: Torsdag 12/05 FRB: Torsdag 19/05 FRB: Onsdag 01/06 FRB: Torsdag 09/06 FRB/ Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag 26/04 VB: Tirsdag 10/05 VB: Tirsdag 17/05 VB: Tirsdag 24/05 VB: Tirsdag 07/06 VB: Tirsdag 14/06 Orientering. 2 timer 16:30 18:30 i Kantinen 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 VB/ Y 28/02 eller 24/03 26/04 eller 02/05 26/04 eller 04/05 03/05 eller 12/05 25/05 eller 26/05 26/05 eller 31/05 Genoplivning. 3,5 timer 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 X Torsdag 07/04 Tirsdag 12/04 Torsdag 05/05 Onsdag 11/05 Mandag 16/05 Mandag 06/06 Brand. 3 timer R Følgevagter 2 x 8 timer 24/03 05/04 15/04 27/04 26/04 03/05 29/04 10/05 13/05 24/05 23/05 30/05 TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 10/02 kl. 10 Tirsdag 01/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 K U R S U S P L A N - V T VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR 2011 HOLD B TILMELDINGSFRIST: ONSDAG DEN 02/02 KL via dk Orientering Onsdag 02/ VB Lektion 1: Torsdag 03/ HVH Lektion 2*: Lørdag 05/ HVH Søndag 06/ HVH Lektion 4: Mandag 07/ HVH Lektion 5: Tirsdag 08/ HVH Lektion 3*: Tirsdag 15/ HVH Onsdag 16/ HVH Lektion 6*: Torsdag 17/ HVH HVH Prøve*: Mandag 21/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 9., 10., 11. eller 14/3 2 dage på følgevagt: /3 eller /4 HOLD C TILMELDINGSFRIST: TORSADAG DEN 24/02 KL via www. fadlvagt.dk Orientering Onsdag 23/ VB Lektion 1: Torsdag 24/ HVH Lektion 2*: Lørdag 26/ HVH Søndag 27/ HVH Lektion 4: Mandag 28/ HVH Lektion 5: Tirsdag 29/ HVH Lektion 3*: Tirsdag 05/ HVH Onsdag 06/ HVH Lektion 6*: Torsdag 07/ HVH HVH Prøve*: Mandag 11/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 30., 31/3. 1. eller 4/4 2 dage på følgevagt: /4 eller 30/4 + 1/5 HOLD D TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 31/03 KL via www. fadlvagt.dk Orientering Onsdag 27/ VB Lektion 1: Torsdag 28/ HVH Lektion 2*: Lørdag 30/ HVH Søndag 01/ HVH Lektion 4: Mandag 02/ HVH Lektion 5: Tirsdag 03/ HVH Lektion 3*: Tirsdag 10/ HVH Onsdag 11/ HVH Lektion 6*: Torsdag 12/ HVH HVH Prøve*: Mandag 16/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 4., 5., 6. eller 9/5 2 dage på følgevagt: /5 eller /5 HOLD E TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 14/04 KL via www. fadlvagt.dk Orientering Mandag 16/ VB Lektion 1: Tirsdag 17/ HVH Lektion 2*: Lørdag 28/ HVH Søndag 29/ HVH Lektion 4: Onsdag 18/ HVH Lektion 5: Torsdag 19/ HVH Lektion 3*: Mandag 30/ HVH Tirsdag 31/ HVH Lektion 6*: Onsdag 01/ HVH HVH Prøve*: Mandag 06/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 23., 24., 25. eller 26/5 2 dage på følgevagt: /6 eller /6

11 Pressemeddelelse, 26. januar Europæiske sundhedsgrupper lancerer Medical Peace Work online-kurser Europæiske sundhedsgrupper lancerer den 27. januar syv frit tilgængelige, interaktive online-kurser i forebyggelse af vold og fremme af fred. Formålet med kurserne er at uddanne sundhedspersonale om konsekvenserne af krig og andre former for vold for enkeltpersoners og befolkningers sundhed og vise, hvordan de kan yde et positivt og unikt bidrag til fredsskabelse, voldsforebyggelse og konfliktløsning. Kurserne giver deltagerne ny indsigt i den særlige rolle og det særlige ansvar, som sundhedspersonale har i fredsarbejde. Kursernes interaktive materiale inkluderer interviews med anerkendte fagfolk i sundhedssektoren, såsom Bernard Lown, opfinder af defibrillatoren og grundlægger af den Nobelprisvindende organisation International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Han udtaler: Lægen kan ikke ignorere spørgsmål om fred og krig... der er ikke nogen større sygdomsfremkaldende proces end krig... Så hvorfor bekymrer du dig om tuberkulose, malaria, schistosomiasis, koronarsygdom, forhøjet blodtryk, diabetes, men når det kommer til krig, ønsker du ikke at tale om det? Kurserne, som vil blive fremmet over hele verden, er udviklet af 19 organisationer fra Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Norge, Slovenien, Kroatien, Tyrkiet og Storbritannien. De er ikke kun beregnet til sundhedspersonale og studerende, der ønsker at Engageret studerende med spørgeskemaerfaring annoncer udføre humanitært- eller udviklingsarbejde, eller som ønsker at arbejde med menneskerettigheder eller fredsorganisationer; disse kurser er værdifulde for alle sundhedsarbejdere, uanset hvor de arbejder og bor. Kursernes emner strækker sig derfor fra selvmord og forebyggelse af interpersonel vold til afskaffelse af atomvåben. Klaus Melf, der er embedslæge i Troms i Norge, og som er initiativtageren til kurserne, fortæller: Det er afgørende, at læger og andet sundhedspersonale forstår, hvordan mennesker påvirkes både fysisk og psykisk ved magtmisbrug og krig. Mange ansatte i sundhedssektoren ønsker at gøre mere end blot at lappe Note på de til sårede. redaktionen De ønsker at tackle de underliggende problemer og gøre alt, hvad de kan, for at forebygge vold og opnå fred. For adgang til kurserne, gå til For mere information om kurserne, kontakt: Klaus Melf, , Fylkesmannen i Troms, Norge Gideon Ertner, , Globale Læger, Danmark Medical Peace Work online-kurserne er udviklet med støtte fra Europa-Kommissionen. lægger vi vægt på, at du er venlig, åben og imødekommende. Vi tilbyder Vi er en lille, energisk arbejdsplads med medarbejdere, hvor engagement, interesse og humor Til Engageret planlægning og gennemførelse studerende af primært med en spørgeskemaerfaring spørgeskemaundersøgelse på danske hospitalsafdelinger søges en dygtig, selvstændig og engageret studen- spændende felt. Du vil opleve stor selvstændighed spiller en stor rolle for vores daglige arbejde i et termedhjælper, Til planlægning der har teoretisk og gennemførelse viden om og praktisk af primært i arbejdet en og spørgeskemaundersøgelse få mulighed for at anvende og på udvikle erfaring danske med hospitalsafdelinger spørgeskemaundersøgelser. søges en dygtig, bl.a. dine selvstændig metodiske kvalifikationer. og engageret Den gennemsnitlige om ugentlige og praktisk arbejdstid erfaring ca. 15 timer med og kan studentermedhjælper, der har teoretisk viden Om spørgeskemaundersøgelser. stillingen tilrettelægges fleksibelt omkring eksamen og ferie. Palliativt Videncenter (PAVI) er et nationalt videncenter, Om stillingen der har formål at sikre udvikling, høj faglig med eventuel mulighed for forlængelse. Løn i henhold Stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2011 kvalitet Palliativt og spredning Videncenter af viden i den (PAVI) palliative er indsats et nationalt til overenskomst videncenter, mellem Kræftens der har Bekæmpelse til formål og i at Danmark. sikre Den udvikling, palliative indsats høj faglig er betegnelsen kvalitet relevant og spredning faglig organisation: af viden timesatsen i den er palliative 144,26 kr. for indsats det tværfaglige i Danmark. område Den for lindring palliative af fysiske, indsats (forudsat er bachelorbevis). betegnelsen for det tværfaglige psykiske, område sociale for lindring og eksistentielle af fysiske, lidelser hos psykiske, mennesker sociale og eksistentielle lidelser hos mennesker med livstruende med sygdom livstruende og deres pårørende. sygdom og deres pårørende. Du kan læse mere om Yderligere oplysninger videncenteret på Du kan læse mere om videncenteret på Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen dk. til at kontakte projektleder, overlæge, ph.d. Lene PAVI skal i 2011 kortlægge den palliative Jarlbæk indsats på 3038 på 2349 danske eller centerchef hospitaler. Helle Timm PAVI Kortlægningen skal i 2011 kortlægge vil tage den udgangspunkt palliative indsats i registerdata på samt i på spørgeskemaundersøgelser danske hospitaler. Kortlægningen på regionalt vil tage såvel som institutionsniveau. Som studentermedhjælper bliver du tilknyttet spørgeskemadelen af kortlægningen. udgangspunkt i registerdata samt i spørgeskemaundersøgelser på regionalt såvel som institutionsniveau. Ansøgningsfristen er d. 25. februar Samtaler Ansøgning og ansøgningsfrist Som Dine studentermedhjælper arbejdsopgaver vil bliver være: du tilknyttet holdes i uge 11. Forventet tiltrædelse d. 1. april 2011 spørgeskemadelen af kortlægningen. eller efter aftale. Vi glæder os til at modtage din Udformning af spørgeskema ansøgning via Kræftens Bekæmpelses elektroniske Dine arbejdsopgaver Udsendelse vil af være: spørgeskema rekrutteringssystem på hvor du Udformning af spørgeskema kan søge ved at klikke på linket under stillingsbeskrivelsen. Bemærk venligst, at du kun kan sende filer i Udsendelse Indsamling af spørgeskema af data Indsamling Databehandling af data doc/docx eller pdf format. Databehandling Medvirken Medvirken til udfærdigelse til udfærdigelse af rapport og eventuelle artikler tens Bekæmpelse, der implicerer, at alle ansættelser af rapport og eventuelle artikler PAVI har et administrativt samarbejde med Kræf- Om dig formelt er i KB. Du ansættes altså i KB men refererer Om Du dig har interesse for det sundhedsfaglige til område Helle Timm og som studerer chef og PAVI på som overbygningen arbejdsplads. Vi på Du for har eksempel interesse for sociologi, det sundhedsfaglige statskundskab, område og medicin, har til huse psykologi i KBs bygninger eller på Strandboulevarden studerer folkesundhedsvidenskab. på overbygningen på for eksempel Du skal sociologi, have viden 47B, om 2100 kvantitativ København Ø. metode, eksplicit spørgeskemaundersøgelser samt kendskab til SPSS eller Stata - herunder statskundskab, medicin, psykologi eller folkesundhedsvidenskab. dataindtastning og dataanalyser af deskriptiv karakter. Du skal have erfaring med spørgeskemaundersøgelser Du skal have viden om kvantitativ og gerne med udformning af elektroniske metode, spørgeskemaer eksplicit spørgeskemaundersøgelser i SurveyXact. samt kendskab til SPSS eller Stata - herunder dataindtastning og dataanalyser af deskriptiv karakter. Du skal Du have skal erfaring være med selvstændig spørgeskemaundersøgelser og initiativrig og og i stand til at overskue og løse opgaver på egen hånd. Herudover lægger vi vægt på, at du er venlig, åben og gerne med udformning af elektroniske spørgeskemaer imødekommende. i SurveyXact. Du skal være selvstændig og initiativrig og i stand til at Vi overskue tilbyder og løse opgaver på egen hånd. Herudover Vi er en lille, energisk arbejdsplads med medarbejdere, hvor engagement, interesse og humor spiller en stor rolle for vores daglige arbejde i et spændende felt. Du vil opleve stor selvstændighed i arbejdet og få mulighed for at anvende og udvikle bl.a. dine metodiske kvalifikationer. Den gennemsnitlige menneskerettigheder eller fredsorganisationer; disse kurser er værdifulde for sundhedsarbejdere, uanset hvor de arbejder og bor. Kursernes emner strækker fra selvmord og forebyggelse af interpersonel vold til afskaffelse af atomvåben Klaus Melf, der er embedslæge i Troms i Norge, og som er initiativtageren til ku fortæller: "Det er afgørende, at læger og andet sundhedspersonale forstår, hvor mennesker påvirkes både fysisk og psykisk ved magtmisbrug og krig. Mang sundhedssektoren ønsker at gøre mere end blot at lappe på de sårede. De ønsk de underliggende problemer og gøre alt, hvad de kan, for at forebygge vold og o For adgang til kurserne, gå til Ledig plads i Gigtforeningens forskningsråd For mere information om kurserne, kontakt: Forskningsrådet Ledig plads får i én Gigtforeningens ledig plads til maj Til forsknin brug for forskningsrådets indstilling til bestyrelsen Klaus Melf, , Fylkesmannen i Troms, Norge af nye medlemmer ønsker forskningsrådet hermed Gideon Ertner, , Globale at Forskningsrådet indkalde Læger, ansøgninger Danmark fra får personer én ledig med en plads sundhedsvidenskabelig bestyrelsen af baggrund, nye medlemmer som er villige til ønsker at fo til maj sidde i forskningsrådet. fra personer med en sundhedsvidenskab Gigtforeningens Kursets emner er: Sundhedsarbejdere, konflikt forskningsrådet. forskningsråd består af indtil 9 og fred; Medicin, sundhed og menneske medlemmer, der skal have en alsidig faglig baggrund Krig, våben og konfliktstrategier; Strukturel inden vold for foreningens og underliggende virkeområde. årsager Forskningsrådets Gigtforeningens Flygtninge- til voldelige Fred gennem Sundhed i voldelige konflikter; medlemmer udpeges og migrationsudfordringer; forskningsråd af Gigtforeningens består bestyrelse efter indstilling fra forskningsrådet. Funk- af Fo i af interpersonel og selvpåført vold. Kurserne tionstiden baggrund er udviklet er 4 år inden med af: mulighed Croatian for foreningens genudpegning Medical virkeomr Journal, F Psychologists for Social Responsibility, Globale Gigtforeningens yderligere Læger, én periode Human bestyrelse på Rights 4 år. Et medlem Foundation efter skal indstillin of Tu udtræde af forskningsrådet ved fyldt 70 år. of Public Health of the Republic of Slovenia, mulighed International for genudpegning Federation of Health for yderligere and Hum Organisations, IPPNW Tyskland, Johannes Forskningsrådet forskningsrådet Wier Stichting, har til Medact, opgave ved at fyldt vurdere, Norsk 70 prioritere Senter år. for Tel og fordele de midler, der bevilges i Gigtforeningen Norske Legeforening, Klinikum Nürnberg, til NVMP forskning, Gezondheidszorg ligesom rådet efter en anmodning Vredesvraagstuk fra Universitetet i Bergen, University of Bradford, bestyrelsen Forskningsrådet University behandler College sager har til af London, sundhedsfaglig opgave Universitätsk at vurdere karakter. Der afholdes normalt 4 møder pr. år i Hamburg-Eppendorf, Universitetet i Tromsø, Fylkesmannen i Troms. Gigtforeningen. Arbejdet til forskning, er ulønnet. Yderligere ligesom råde oplysninger sager af om sundhedsfaglig Gigtforeningen og forskningsrådet fremgår af Gigtforeningens hjemmeside www. karakter. Der afh gigtforeningen.dk. Arbejdet er ulønnet. Yderligere oplysning Medical af Peace Gigtforeningens Work online-kurserne hjemmeside er udviklet med s Europa-Kommissionen. Ved vurdering af ansøgere til medlemskab af forskningsrådet vil der blive lagt vægt på ansøgeres videnskabelige Ved vurdering kvalifikationer, af ansøgere såvel praktisk til medlemska som administrativt. ansøgeres videnskabelige kvalifikationer Motiverede ansøgninger med bilagt curriculum vitae bedes indsendt til Gigtforeningens forskningsråd, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte eller senest mandag den 14. februar Motiverede ansøgninger med bilagt curric forskningsråd, Gentoftegade 118, 2820 G mandag den 14. februar 2011.

12 12 annoncer søger frivillige rådgivere Kunne du tænke dig at gøre en forskel for mennesker berørt af seksuelle overgreb og er du empatisk og psykisk robust? Så bliv frivillig rådgiver i AlbaHus! AlbaHus er en forening, støttet af Indenrigs- og Socialministeriet. Vi yder rådgivning og psykologisk behandling til mennesker berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. AlbaHus henvender sig bredt til både unge og voksne der er eller har været udsat for seksuelle overgreb, mennesker med krænkende adfærd, pårørende og fagfolk. Som frivillig i AlbaHus har du sammen med et team af frivillige rådgivere ansvar for at rådgive vores brugere både pr. telefon, mail, chat og personligt. Derudover vil der være behov for hjælp i form af forskellige ad hoc opgaver. Det kunne være forskning, rekruttering, opkvalificerende arrangementer m.v. Vi ønsker en frivillig rådgiver med: Stor empati, tolerance og en god evne til at lytte Faglig interesse for den seksuelle overgrebsproblematik Uddannelsesmæssig baggrund inden for det psykologiske, sociale eller sundhedsfaglige felt Gerne rådgivningserfaring Lyst til at arbejde mindst en gang om ugen i tidsrummet tirsdag, torsdag og fredag kl eller mandag, onsdag, torsdag kl , samt deltage i månedlig supervision og opkvalificering Vi tilbyder: Et spændende og udfordrende arbejde med mulighed for at hjælpe udsatte mennesker Grundig oplæring og efteruddannelse i rådgivning og samtaleteknik Fast månedlig supervision ved autoriseret psykolog Fast månedlig foredrag med relevante fagpersoner Daglig sparring ved enten psykolog eller erfaren rådgiver Tæt samarbejde i et engageret, tværfagligt team, der vægter godt psykisk arbejdsmiljø højt. Kunne du tænke dig at arbejde som frivillig rådgiver i AlbaHus, så send en mail til: eller send en skriftlig ansøgning vedlagt CV til AlbaHus, Prinsesse Maries Allé 14, st., 1908 Frederiksberg C. Mærket: Frivillig rådgiver. Der er ansøgningsfrist d. 11. februar 2011 kl. 12. Vi holder ansættelsessamtaler i uge 7 og afholder introforløb 8. og 9. marts. Bemærk, vi stiller krav om indhentning af børneattest. Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte rådgivningskoordinator, Kasper Østergaard Linde på tlf: AlbaHus vægter vi følgende værdier højt: Professionalisme i forhold til brugere, samarbejde og opgaveløsning, en åben og anerkendende holdning til alle aspekter af arbejdet og dine kollegaer, samt en tro på at vi via rådgivning og behandling kan skabe konstruktiv forandring såvel i det enkelte menneske berørt af seksuelle overgreb, som i samfundet generelt. BIOSA Biotech Students Association Ancient DNA Thomas P. Gilbert - Natural History Museum, University of Copenhagen Lars Jønson - Center for Genomic Medicin, Rigshospitalet Finn Cilius Nielsen - Center for Genomic Medicin, Rigshospitalet KU-LIFE Thorvaldsensvej 40 Auditorium A (3-13) Raske kontrolpersoner søges til videnskabeligt forsøg R aske forsøgspersoner søges. I forbindelse med et videnskabeligt forsøg undersøger vi med en ny diagnostisk test for mulig tuberkuloseinfektion (QuantiF- ERON Gold In-Tube testen). I dette forsøg undersøger vi, hvordan behandling med prednisolon påvirker QuantiFERON Gold In-Tube testen. Derfor søger vi i alt 25 raske kontrolpersoner. Du skal være kontrolperson og må ikke være gravid eller tage medicin. Vi skal bruge i alt 4 veneblodprøver á 15 ml blod, i alt 60 ml blod over en periode i alt 4 måneder. Blodprøverne vil blive taget på Rigshospitalet. Blodprøven vil blive undersøgt for mulig tuberkulose smitte, og vi undersøger også andre markører, som vil være forhøjede under infektion. For at deltage i forsøget kræves det, at du i det væsentlige er rask, ikke indtager daglig medicin og er > 18 år. Der vil blive udbetalt et beløb på 500,00 kr. som engangsbeløb. Interesserede, som ønsker nærmere information, kan henvende sig til læge Anne Marie Werlinrud på følgende adresse: Ugens quiz Den basale quiz: Denne uges quiz er opbygget lidt anderledes end tidligere (og hvis du er på 1. semester skal du se bort fra denne oplysning). Nedenfor skal du gætte et hormon, og når du sender din besvarelse skal du ganske ærligt angive hvor mange oplysninger du skulle bruge før du gættede det (Er du på 1. semester skal du tilgengæld vide at du også skal skrive dit navn og semestertrin). Gæt hormonet 4 point 3 point 2 point 1 point Produceres i antrum ventriculi Stimuli for frogørelse tæller bl.a. Peptider og aminosyrer En af hovedvirkningerne er vækststimulering af ventrikel og tarmmucosa En anden hovedvirkning er stimulering af HCl produktion i ventrikelslimhinden Denne uges diagnostiske quiz udspiller sig på en pædiatrisk afdeling. Et tre dage gammelt barn er overført fra barsels/svangre - afsnittet. Afdelingens lektor har bedt dig skrive en klinikjournal på barnet idet man mistænker noget så klinikrelevant som Trisomi 21 (Downs syndrom). Din objektive undersøgelse bekræfter mistanken om downs, men derudover observerer du en opdrevet mave. Faderen forklarer at der har været en del uro over at barnet ikke har lavet i bukserne endnu. Jordemoderen havde ellers til diverse mødregruppearrangementer, fortalt om den første afføring der skulle være grøn og særdeles ildelugtende. Imens du står på stuen kaster barnet en stor klat grønt stads op. Du vælger at foretage en rektaleksplorering, som da du trækker fingeren ud kvitteres med en ildelugtende lufttilblandet fæcesafgang. Kære kommende læge: Hvad skyldes denne manglende første egentlige afføring og hvordan vil du endeligt afklare diagnosen??? Som altid, skriv til med dit svar inkl navn og semester. Mikael og Troels/MOK-red

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Velkommen til Design og Innovation!

Velkommen til Design og Innovation! Kære nye studerende Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og til dit kommende studium på bachelorretningen Design og Innovation. Der kommer rigtig mange breve ind ad døren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign.

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign. Kære nystartende studerende på. Velkommen som studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tillykke med din optagelse på Civil. Vi ved, at der kommer rigtig mange breve i postkassen for tiden og

Læs mere

Informationsvidenskab

Informationsvidenskab Informationsvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INFORMATIONSVIDENSKAB INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ INFORMATIONSVIDENSKAB!

Læs mere

43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Nr 16 9. fe -3400

43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Nr 16 9. fe -3400 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 b. Nr 16 9. fe -3400 N 1904 9/2010 ISS g. 200 Aar11 10 /20 t. 42. 20 23.. Sep 43 Nr..12årg Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl.

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl. Kære nye studerende Du ønskes hjerteligt velkommen til Diplom Elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)! Vi, dine vektorer og KABS, vil i dette brev forklare lidt om vores studiestartsprogram,

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN DIGITAL DESIGN Program for studiestarten 2017 Digital Design VELKOMMEN PÅ DIGITAL DESIGN! Tillykke! Du er nu studerende på Digital Design! Det betyder, at nu kan se frem til at starte på et af de bedste

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 INSTITUT FOR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig

Læs mere

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Kirvil Haugland Næs, Juliane Zickert, Solvej V, Andersen, Priyanka Pagh, Nina Margrethe Raunkjær, Cecilie Lind, Mikkel Thagaard,

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

Kære filosofistuderende anno 2016!

Kære filosofistuderende anno 2016! Kære filosofistuderende anno 2016! Velkommen på Filosofistudiet! I denne ruspjece finder du de relevante informationer om dit skema for Rus-ugen, vigtige telefonnumre og alle de praktiske oplysninger,

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 ab INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET HELSINGFORSGADE 14 8200 AARHUS N 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

Intro-program 2013 Serviceøkonom, Vejle

Intro-program 2013 Serviceøkonom, Vejle Intro-program 2013 Serviceøkonom, Vejle Velkommen på Seviceøkonom-uddannelsen! Kære kommende studerende, Velkommen til Erhvervsakademi Lillebælt, Vejle og tillykke med dit optag på erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. 23. januar 2017 kl ) Valg af dirigent Frederick. 2) Valg af referent Josephine.

Mødeindkaldelse. Dagsorden. 23. januar 2017 kl ) Valg af dirigent Frederick. 2) Valg af referent Josephine. Mødeindkaldelse 23. januar 2017 kl. 16.00 Hos Katrine. Afbud/senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39 Dagsorden 1) Valg af dirigent Frederick 2) Valg af referent Josephine 3) Trivselsrunde 4) Opsamling af

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Program for studiestarten 2016 Klassiske studier Klassiske studier

Program for studiestarten 2016 Klassiske studier Klassiske studier Program for studiestarten 2016 Klassiske studier Klassiske studier Au INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ KLASSISKE STUDIER! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

DRAMA TURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMA TURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMA TURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2016 DRAMATURGI VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, NOBEL PARKEN

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, NOBEL PARKEN Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, NOBEL PARKEN Kære studerende, Velkommen på uddannelsesvidenskab! Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2016 VELKOMST FRA TILVALGSTUTORERNE Tillykke med, at du nu

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

VELKOMMEN! Kære kandidatstuderende!

VELKOMMEN! Kære kandidatstuderende! VELKOMMEN! Kære kandidatstuderende! Velkommen til kandidatstudiet på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Kandidaten er studenterforeningen for alle kandidatstuderende på statskundskab

Læs mere

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2015 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2015 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2015 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMST FRA TILVALGSTUTORERNE Tillykke med, at du nu

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. MOK ønsker glædelig jul! Vi siger farvel til disse tre nisser, og på gensyn til jer andre til vi ses i det nye år!

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. MOK ønsker glædelig jul! Vi siger farvel til disse tre nisser, og på gensyn til jer andre til vi ses i det nye år! 44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 14 7. dec. Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 MOK ønsker glædelig jul! Vi siger farvel til disse tre nisser, og på gensyn til jer andre til vi ses i det nye år! Nr.

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Først og fremmest STORT tillykke med optagelse på Sundhed og Informatik (tidligere IT og Sundhed). Når nu denne formalitet er af vejen - så videre til noget

Læs mere

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 10. FEBRUAR 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Velkommen filosofistuderende anno 2015!

Velkommen filosofistuderende anno 2015! Velkommen filosofistuderende anno 2015! Vi må desværre infomere dig om, at de store filosofiske spørgsmål, du har gået med hele dit liv, ikke vil blive besvaret i denne Rus-pjece. Derimod kan du finde

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Kære kommende filosofistuderende anno 2017

Kære kommende filosofistuderende anno 2017 Kære kommende filosofistuderende anno 2017 Først og fremmest: Hjerteligt velkommen til filosofistudiet på Aarhus Universitet! Denne ruspjece vil sætte dig ind i, hvad det vil sige at starte som filosofistuderende

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere