Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 1C 690 L6 LOLOOI,Z17 L FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Sundhed Rådhuset, Gothersgade Fredericia Den ansøgende forenings navn, adresse og e- mail: Børns Vilkår Trekronergade 126F, 2., 2500 Valby Bankkonto: Reg.nr.: 2510 Konto: Foreningens CVR nr: Husk at påføre foreningens CVR nr., da det er via dette pengene bliver udbetalt. Husk at CVR nr. skal være tilknyttet en nemkonto. Se vejledning på sidste side. Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: Og for aktiviteter i indeværende år: Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 Z E690 L6 LOLOO S,Z17 l 1. Børns Vilkår Den frivillige forening/ organisations navn 2. Kontaktperson: Generelle oplysninger: Navn: Hans Christian Niebuhr Adresse: Trekronergade 126F, 2. Postnr./ By: 2500 Valby Telefon: Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Målgruppen for Børns Vilkårs rådgivning er børn og unge, der har problemer i deres hverdag, og som ikke umiddelbart har andre at tale om problemerne med. På ForældreTelefonen er målgruppen endvidere børnenes forældre og andre nære voksne. Børn og unge kontakter Børns Vilkår for at få rådgivning om en bred vifte af problemstillinger. Det kan være oplevelser relateret til drillerier, konflikter med andre eller forskellige former for teenageproblemer som forelskelse og seksualitet. En stor del af rådgivningerne vedrører imidlertid meget alvorlige problemer, hvor der ofte er tale om omsorgssvigt. Her har rådgiverne forskellige handlemuligheder, der i mange tilfælde vil kunne gøre en konkret forskel for det udsatte barn. Herudover er der en gruppe børn, der ringer for at opnå vigtig voksenkontakt. Fokus på omsorgssvigtede og udsatte børn På landsbasis omhandler 8 procent af samtalerne i rådgivningen omsorgssvigt. De hyppigste former for omsorgssvigt er vold i familien, forsømmelse, seksuelt misbrug, psykisk vold og alkohol- og stofmisbrug. Hvis barnet opgiver sin anonymitet har rådgiveren flere handlemuligheder, der i mange tilfælde vil kunne gøre en konkret forskel for det omsorgssvigtede barn. Når et udsat barn kontakter rådgivningen og fortæller om sine forhold, tilbyder rådgiveren at Børns Vilkår kan underrette det sociale system. Hvis der er tale om et akut problem, kan den sociale døgnvagt kontaktes og politiet evt. underrettes. Hvis en rådgiver vurderer at et barn, der har kontaktet Børns Vilkår, kan få gavn af en børnebisidder, kan rådgiveren videregive barnets oplysninger til børnebisidderkorpset, der derpå kontakter barnet. Børnebisidderkorpset blev oprettet i 2008 med støtte fra Socialministeriet. Igennem dette tilbud kan børn og unge få en børnebisidder fra Børns Vilkår med ved samtaler hos kommunen (efter Servicelovens kapitel 11), f.eks. i sager om anbringelse eller forebyggende foranstaltninger. Børnebisidderens vigtigste opgave er at sikre, at barnet bliver hørt og inddraget og dets rettigheder ikke krænkes. 4. Aktivitetens formål? Det helt primære formål med BørneTelefonen er at yde rådgivning, støtte og vejledning til børn, som enten ikke har andre voksne at tale med eller som ikke ønsker at delagtiggøre de voksne, de kender, i problemerne. Gennem samtale eller skriftlig kommunikation hjælpes barnet eller den unge til at finde mulige løsninger på sine 2

3 problemer. 699 l6 LOL00 17Z17 1. På ForældreTelefonen tilbyder Børns Vilkår desuden forældre og andre voksne vejledning og rådgivning om børn og unge. Barnet mødes af en anerkendende voksen rådgiver, der; altid tager udgangspunkt i barnets perspektiv. kan lytte og udtrykke forståelse for barnets situation. kan spørge på en måde, så barnets situation og muligheder udfoldes, således at barnet får overblik over egne ressourcer og handlemuligheder og bliver styrket til at gøre brug af dem. kan give faktuel information om forskellige spørgsmål, som barnet måtte have eller guide barnet derhen, hvor han/hun kan få den relevante information. kan vejlede og evt. henvise barnet. Et andet grundlæggende mål er, at barnet altid får en positiv oplevelse med at kontakte Børns Vilkår og derfor er indstillet på at tage kontakt igen. Centralt i rådgivningen er, at barnet får overblik over egne ressourcer og handlemuligheder og bliver styrket til at gøre brug af dem. 5. Hvilken frivillig indsats udføres der? Herunder hvor mange frivillige indgår i aktiviteten? Børns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning af børn og unge på BørneTelefonen. Rådgivningen sker på følgende "platforme": Telefon Chat Brevkasse SMS Børn hjælper børn Børns Vilkår rådgiver desuden forældre på ForældreTelefonen. Rådgivningen er landsdækkende. Det er gratis at ringe til BørneTelefonen, og opkaldet kan ikke spores på telefonregningen, fordi Børns Vilkår har fået tildelt det europæiske "helpline"-nummer BørneTelefonen er således den officielt anerkendte rådgivningslinje for børn i Danmark. Børns Vilkårs rådgivning bemandes af ca. 400 frivillige. De har alle eller er i gang med en børnefaglig uddannelse. Det vil typisk være som lærer, pædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller tilsvarende. Det stilles endvidere som krav, at de frivillige har arbejdet professionelt med børn. Før ansættelse i rådgivningen indhenter Børns Vilkår børneattester på alle frivillige rådgivere og ansatte. De frivillige rådgivere forpligter sig til at tage minimum 2-3 vagter af 4 timers varighed pr. måned, dvs. min. 24 vagter pr. år. 6. Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Børns Vilkårs rådgivning blev oprettet i 1987 og er ikke tidsbegrænset. Børns Vilkår søger Fredericia Kommune samt andre relevante kommuner og fonde hvert år. Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? 3

4 17E 690 l6 LOLOOt,n7 I. 7. Skal man være medlem? Er der brugerbetaling? 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? Ja 111 Ja 111 Nej [X] Nej [X] EU har vedtaget at oprette et fælleseuropæisk gratistelefonnummer, som børn og unge kan kontakte, hvis de har brug for rådgivning. Nummeret er Den danske regering har givet Børns Vilkår retten til at drive den danske rådgivningstelefon på dette nummer. Det betyder først og fremmest, at børn og unge fra 2009 kunne ringe gratis til BørneTelefonen. Herudover, at brugerne nu er helt anonyme, når de ringer til BørneTelefonen, da opkaldet ikke længere kan identificeres på telefonregningen. 0-18z over 67E] 9. Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? I 2013 foretog Børns Vilkårs frivillige rådgivninger. Børnene ringer/skriver altid anonymt. Alle brugere af Børns Vilkårs rådgivningstilbud (undtagen brevkassen) bliver så vidt muligt spurgt, hvilken kommune de bor i. Kontakten til barnet og en god håndtering af barnets problemstilling har dog altid højere prioritet end at opnå viden om bopælskommunen. Hvis barnet for eksempel netop har fortalt om meget tunge problemer, kan det være uhensigtsmæssigt at spørge om kommune. Analyser af svarene på spørgsmålene om bopælskommune viser, at ca. 0,7 % af de brugere, der oplyser deres kommune, bor i Fredericia Kommune. I 2015 forventer Børns Vilkår at foretage ca rådgivninger. Det anslås, at over 300 af disse rådgivninger vil være til børn, unge og forældre, som bor i Fredericia Kommune. Det estimeres, at en relativ andel af de ubesvarede henvendelser ligeledes er fra børn og unge i kommunen. 10. Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. Der er endnu ikke lagt budget for rådgivningen i Derfor anvendes budgettet for 2014 som grundlag for ansøgningen. Det samlede budget for Børns Vilkårs rådgivning i 2014 var kr ,-. Det frivillige arbejde udgør fundamentet i Børns Vilkårs rådgivning, men selve rådgivningsafdelingen i organisationen arbejder også med forskning, børnepolitik og større sideløbende projekter. Børns Vilkår søger imidlertid kun om tilskud til de udgifter, der direkte vedrører det frivillige sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering. Frivilligt arbejde, som vil komme mange børn fra Fredericia Kommune til gode i Disse udgifter var i 2014 budgetteret til kr. Se venligst bilag 1 for udspecificering af udgifter. Baseret på seneste årsstatistik fra 2013, anslås 0,7 % af brugerne at have bopæl i Fredericia Kommune. Børns Vilkår søger på den baggrund Fredericia Kommune om 0,7 % af udgifterne til det frivillige sociale arbejde i 2015, i alt kr ,-. Udgifter, som 18-støtte vil bidrage til at dække i 2014, udspecificeret i bilag 1 Fysiske rammer og udstyr Oplysning og analyse Frivillige I alt

5 OLOOtZ17 I, Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. Fredericia d Underskrift: Vedr. CVR og nemkonto: Frivillige foreninger skal for at få tilskud fra en offentlig myndighed have et CVR-nummer og en Nemkonto. CVR-nummeret er foreningens identifikationsnummer bl.a. overfor offentlige myndigheder, og alle tilskud vil blive indbetalt på den tilknyttede Nemkonto. Det er gratis at oprette både CVR-nummer og Nemkonto. Sådan gør I: CVR-nummer oprettes ved at registrere foreningen online med Digital Signatur eller Neml D på Virk.dk. Vær opmærksom på at den digitale signatur ikke behøver være knyttet til foreningen - en hvilken som helst digital signatur kan benyttes. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyser jer om foreningens CVR-nummer. Når CVR-nummeret er oprettet kan I kontakte jeres pengeinstitution og få dem til at indberette foreningskontoen som Nemkonto. Når I ansøger om tilskud fra Fredericia Kommune påfør da jeres CVR-nummer og en Nemkonto på ansøgningen. Gode råd Vær opmærksom på at I skal bekræfte foreningens CVR-nummer hver tredje år. I får automatisk en , når I skal forny jeres CVR-nummer, og derfor er det vigtigt, at den adresse, som I noterer ved registreringen, er korrekt. Det kan også være en god ide at registrere flere adresser, så I er sikre på at modtage påmindelsen. Fornyelse af CVR-nummeret foregår samme sted som oprettelse på Virk.dk. 5

6 Børns Vilkår iii FC/R KØRN I DANMARK LOLOOtiZtf 1, Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge 2015 Uddybende bilag til Fredericia Kommune Børns Vilkårs hovedaktiviteter Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i 35 år har arbejdet for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv, med en særlig indsats for børn som har det svært. Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark (jf. foreningens vedtægter stk. 2). Børns Vilkår arbejder på to fronter: Dels udfører Børns Vilkår frivilligt socialt arbejde med børn, via rådgivningstilbuddene BørneTelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og ForældreTelefonen. Desuden afholder lønnede medarbejdere oplæg på skoler gennem SkoleTjenesten ligesom Børns Vilkår også tilbyder børn en bisidder i forbindelse med barnets møde med offentlige myndigheder etc. Dels arbejder Børns Vilkår for børn, hvor fokus er på de betingelser som børn i Danmark stilles. Arbejdet for børn foregår først og fremmest gennem det børnepolitiske arbejde, som organisationen udfører. Koblingen mellem de to dele - arbejdet med og for børn - sker gennem en systematisk indsamling af information fra de børn som organisationen dagligt er i kontakt med. I denne kontakt får organisationen løbende et indblik i, hvilke betingelser børn i Danmark lever under, og hvordan det danske samfund ser ud i et børneperspektiv. Principper for rådgivningen I rådgivningerne arbejdes ud fra følgende principper: Der tages altid udgangspunkt i barnets perspektiv, der rådgives i henhold til barnets tarv, med det formål at forbedre barnets situation. Alle rådgivninger foregår på barnets betingelser, hvilket bl.a. betyder, at barnet ikke må presses til at fortælle noget eller til at tage imod en bestemt løsning. Både brugere og rådgivere er anonyme. Brugeren kan dog vælge at ophæve sin anonymitet, således at Børns Vilkår kan foretage en underretning eller på anden måde hjælpe barnet yderligere. Denne mulighed er imidlertid altid underlagt det forrige princip. Rådgiverne er underlagt tavshedspligt, både mens de er frivillige i Børns Vilkår, og når de er stoppet.

7 Børns Vilkår FOR BØRN I DANMARK L C690 L6 I. OLOOLPZti 1, Målgruppens kendskab til Børns Vilkårs arbejde Ved skolestart hvert år udsender Børns Vilkår materiale vedrørende BørneTelefonen til 4.- og 6.-klasser på alle landets folkeskoler og private grundskoler. Det betyder, at stort set alle børn i Fredericia Kommune to gange i deres skoletid modtager information om rådgivningerne. Børns Vilkår er også synlig i populære medier for børne-unge-målgruppen. En stor del af danske børns kendskab til BørneTelefonen opnås desuden gennem Børns Vilkårs SkoleTjeneste, som i 2013 afholdte SkoleTjenesten 475 oplæg til børn, forældre og professionelle. Heraf var 442 oplæg til børn på skoler i hele landet. Dette svarer til, at SkoleTjenesten har talt med ca børn. Det, at oplyse børn og unge om rådgivningen, har en generel tryghedsskabende effekt, som rækker længere end det vi kan læse i opkaldsstatistikkerne. En analyse fra Gallup i 2013 viser, at BørneTelefonen er kendt af 85 % af børn og unge i alderen i Danmark. Det vil sige at omkring børn og unge (Danmarks Statistik, 2012) ved, at de kan ringe eller skrive til Børns Vilkårs rådgivning, hvis de på et tidspunkt får brug for anonym rådgivning og støtte. BørneTelefonen På børnetelefonen.dk kan børn og unge finde vejledning og personlig rådgivning. BørneTelefonen tilbyder professionel rådgivning via telefon, chat, SMS og brevkassen. Børns Vilkår har gennem en længere periode oplevet en stor stigning af besøgende på hjemmesiden børnetelefonen.dk. I 2013 noterede Børns Vilkår således hele unikke besøgende på børnetelefonen.dk, hvilket svarer til at hvert tredje barn i aldersgruppen år besøger hjemmesiden. Til sammenligning var der unikke besøgende på hjemmesiden i 2012, hvilket svarer til en stigning på hele 30 %. I 2011 var tallet unikke besøgende, hvilket altså svarer til en stigning på ikke mindre end 191 % fra 2011 til Vi har noteret en tendens, der tydeligt viser, at mange besøg på børnetelefonen.dk genereres via Google. Børnenes vej ind til børnetelefonen.dk starter ofte med, at de googler en problemstilling fx 'Jeg bliver mobbet' og gennem søgningen finder vej til et brev i brevkassen. Dette illustrerer, at der er sket en stor stigning i antallet af børn, der søger efter hjælp på internettet og mange får på denne måde kendskab til Børns Vilkårs rådgivning. Målgruppens problemstillinger Børn og unge kontakter Børns Vilkår for at få rådgivning om en bred vifte af problemstillinger. Nogle børn og unge kontakter rådgivningen for at tale om oplevelser fra hverdagen i skolen eller hjemmet. Det kan være oplevelser relateret til drillerier, mobning eller forskellige former for teenageproblemer som forelskelse og seksualitet. En stor del af rådgivningerne vedrører imidlertid meget alvorlige problemer, hvor der ofte er tale om omsorgssvigt. Herudover er der en gruppe børn, der ringer for at opnå vigtig voksenkontakt. 2

8 Børns Vilkår ro; F,,g I DAN:MARK L0017 Z17 1. Nedenfor ses en top 10 over de hyppigste emner på BørneTelefonen i De hyppigste emner i rådgivninger af børn 2013 Flest radgivninger om kærlighed, venner og drillerier Keerigheckforelsketse enska Oerktv err.,ka Oer Drilener 7 0% 9,1% 13.3% M oorlirt9 Foreeldre-barnrelattor,erYoroctragelse Trist/ked af det Seksuel IX3frSiS Seksuel kreeriketse Fysisk vold Selliskadende adfærd 6.2% 6.0% 5.0% 4,3% 38% 3.5% 3 0% Børns Vilkår 81).% DA`61. Rådgivninger på telefon, SMS, chat og 1 brevkassen Procentgrund:ag rådgrinmge' Koordinering af rådgivningen Rådgivningen koordineres af et team af lønnede koordinatorer. Koordinatorerne sørger for løbende vejledning og feedback til de frivillige. Koordinatorerne overtager desuden en række af de mere vanskelige sager. I nogle tilfælde går Børns Vilkår ind i konkrete sager og foretager eksempelvis underretninger til de sociale myndigheder. Selv om antallet af rådgivninger er steget hvert år, kommer mange børn og unge ikke igennem til BørneTelefonen. Flere års erfaring med at organisere frivilligt arbejde har vist, at for at møde den store efterspørgsel kræves det, at der arbejdes målrettet med fastholdelse af de frivillige. Rådgiverne skal ofte forholde sig til særdeles tunge problemstillinger, f.eks. henvendelser om selvskadende adfærd og omsorgssvigt. Gennem supervision, sociale arrangementer o.l. arbejdes med at øge trivslen blandt rådgiverne og herved fastholde dem. Udover løbende support, sørger Børns Vilkår også for at de frivillige modtager undervisning, så deres vidensniveau altid er aktuelt og højt. Der registreres imidlertid stadig mange ubesvarede henvendelser på BørneTelefonen. Når udvidelsen fortsætter i 2015, er målet, at nedbringe antallet yderligere, sådan at flere børn og unge kan få den støtte, de søger. 3

9 ttir Børns Vilkår FC,R RØRMI DANMARK /0017Zti 1. Udvidelse af rådgivningen - mulighed for hjælp til flere børn Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs rådgivning for at få hjælp er steget eksplosivt i perioden , hvor antal gennemførte rådgivninger er mere end tredoblet. I 2013 besvarede vi således over opkald fra børn, unge og forældre, hvilket blev til gennemførte rådgivninger: Gennemførte rådgivninger Rådgivninger i alt Telefon Chatten Brevkassen ForældreTelefonen SMS I alt / Men vi modtog samtidig opkald, som vi slet ikke kunne besvare. De blev i stedet mødt af en telefonsvarer, som desværre kun kunne bede dem ringe senere, enten pga. travlhed eller fordi opkaldet lå udenfor åbningstiden. Derfor besluttede Børns Vilkår i 2011 at iværksætte en stor udvidelse af rådgivningen, som kunne muliggøre realisering af nedenstående resultatmål for antal rådgivninger i perioden : 4

10 Børns Vilkår FOR BØRN I DANMARK Otr 690 l6 1. OLOOtrZt. I Antal rådgivninger S Som det fremgår af ovenstående figur, er det målsætningen at gennemføre minimum rådgivninger i Selve udvidelsen af Børns Vilkårs rådgivning, som vil kunne sikre realisering af de opstillede resultatmål for antal rådgivninger, består af følgende tiltag: 1: Forlængelse af rådgivningens åbningstid Gradvis udvidelse af rådgivningens åbningstider. Det foregår i følgende trin af mindre udvidelser i perioden : M Ti 0 To F L S Siden 1. februar 2014 har børn og unge kunnet kontakte BørneTelefonen alle ugens dage fra : Rekruttering af flere frivillige Antallet af frivillige er en afgørende faktor for at kunne hjælpe flere børn på BørneTelefonen. Børns Vilkår har i øjeblikket ca. 400 frivillige rådgivere, og målsætningen er at nå op på ca. 450 frivillige inden udgangen af Dette skal bl.a. realiseres ved hjælp af de fremtidige BootCamps for nye frivillige rådgivere, der har til formål at oplære nye frivillige i rådgivning på BørneTelefonen. 5

11 lanit Børns Vilkår FOR BØRN I DANMARK L K690 L6 LO/0017a, L Antal frivillige rådgivere ~11_ ~ ~ : Udvidelse/udvikling af BørneTelefonens rådgivningstilbud Brevkassen Børns Vilkår rådgiver udsatte børn og unge på brevkassen, som er en internetbaseret brevkasse på Børns Vilkårs hjemmeside børnetelefonen.dk. Ideen er til stadighed at kunne tilbyde en rådgivningsform, der er enkel og tryg at bruge. Hovedformålet er, at brevkassen når ud til de børn og unge, som ellers ikke havde kontaktet Børns Vilkårs mere direkte rådgivningsplatforme, og som er udsat for omsorgssvigt eller i øvrigt mistrives. Fra 1. januar 2015 har hjemmesiden børnetelefonen.dk gennemgået en relancering, hvilket betyder, at det er nemmere at navigere rundt i brevkassen og søge efter relevante breve. Vi ved, at en måde at søge rådgivning på også kan være ved at læse om andres oplevelser, altså en form for indirekte rådgivning. Men samtidig betyder det også en stigning i antal breve til brevkassen, fordi flere børn og unge får øjnene op for mulighederne ved denne rådgivningsform. Vi vil derfor gerne forsøge at give så mange børn og unge som muligt et personligt svar ved at øge ressourcerne på brevkassen således, at det vil være muligt at besvare flere breve. SMS -rådgivning Børns Vilkår udvidede i september 2012 med SMS-samtaler som rådgivningsplatform. Beslutningen udsprang fra en kendskabsanalyse i 2009, hvor Børns Vilkår undersøgte børns holdning til, hvilken platform de ville foretrække til en rådgivning hos Børns Vilkår. Over 1000 børn blev spurgt. Knap 20 % af svarede, at de ville foretrække SMS-rådgivning. Rådgivningen har vist sig at være en succes ud over alle forventninger. Både fordi den appellerer til mange børn og unge, og fordi brugerne profiterer af rådgivningen. I 2015 forventes hele rådgivninger således at blive gennemført på denne platform, og dermed vil den bidrage kraftigt til stigningen i det totale antal rådgivninger. 6

12 Berns Vilkår FOR BØRN I DANMARK Z OLOO4Zt, L Børn hjælper børn I "Børn hjælper børn" giver vi børn mulighed for at yde støtte og opbakning til andre børn. Det er et ønske om at vise, at børn ikke kun er nogen, der har brug for hjælp, men i den grad også kan byde på noget og være en ressource for andre. Vi ved fra vores brevkasse at en kommentar fra en jævnaldrende ofte kan virke langt stærkere end den opmuntring der kan gives af en rådgiver. Brugerne af vores website har efterspurgt det længe, så nu introduceres konceptet "Børn hjælper børn". "Børn hjælper børn" giver et barn mulighed for at skrive om en problematik eller en oplevelse og efterspørge andre børns erfaringer, råd og holdninger. "Brevet" vil være tilgængelig for besvarelse i en afgrænset periode på websitet. Alt indhold bliver læst igennem af en frivillig eller en medarbejder før det publiceres på sitet, for at beskytte brugerne. Målsætningen er, at børn, der bruger servicen, skal opleve: at de kan noget, som andre kan bruge at de kan genkende sig selv i andre at de får øje på nye handlemuligheder at andres erfaringer kan være brugbare for mig en følelse af fællesskab med andre ligesindede Resultatmål fordelt på platforme 2015 Aktivitet Resultatmål 2014 Målsætning Telefon rådgivninger At barnet /den unge afhængig af behov får: Overblik over egne ressourcer og handlemuligheder Viden Chat rådgivninger Visitation Empatisk voksenkontakt SMS rådgivninger Positiv oplevelse At barnet /den unge afhængig af behov får: Overblik over egne ressourcer og handlemuligheder Brevkasse rådgivninger Viden Visitation Positiv oplevelse At den voksne afhængig af behov får: Overblik over egne ressourcer og handlemuligheder ForældreTelefonen rådgivninger Viden om børn og unge Visitation Positiv oplevelse I alt rådgivninger Uddannelse Hvervning og Hvervning og Læring fastholdelse af fastholdelse af Udvikling frivillige, så vi har 450 frivillige Fællesskab rådgivere Markedsføring Note: Ofte vælger brugerne ikke at afsløre alle detaljer om dem selv. Brugernes anonymitet betyder endvidere, at det ikke er muligt at spørge om navn og adresse med henblik på deltagelse i en undersøgelse af deres udbytte/effekter af rådgivningen. 7

13 Ir= Børns Vilkår FAR BØRN I DANMARK ti 69OL61.OL OOfiZtI. Dokumentation af alle rådgivninger Børns Vilkår dokumenterer samtlige rådgivninger i et elektronisk registreringssystem. Dokumentationen indeholder data om barnet (køn, alder), om problemstillingen, aktører i problemstillingen og om typen af rådgivning (fx om der blev henvist). Herudover vurderer rådgiveren, om der er tale om omsorgssvigt, ligesom barnets bopælskommune registreres (om muligt). Desuden gives en kvalitativ beskrivelse af rådgivningen. Udover løbende at bidrage med højaktuelle fakta om de konkrete problemstillinger, som børn og unge i Danmark kæmper med, bidrager registreringssystemet også til kvalitetssikringen af den sociale indsats, jf. nedenstående. Henvendelser, hvor barnet enten laver sjov med rådgiveren, opdigter en historie eller ringer for at hyggesnakke, indgår ikke i opkaldsstatistikkerne. Børns Vilkår arbejder sideløbende med denne brugergruppe og forsøger at få dem i tale. Et vigtigt princip er at rådgiveren skal sætte grænser over for barnet, men ikke skælde ud. På den måde ved barnet, at det altid kan ringe igen, hvis det en dag får brug for støtte. Dokumentation, kvalitetssikring og evaluering i Børns Vilkår Kvalitetssikring og evaluering har høj prioritet i Børns Vilkår. Ovennævnte elektroniske dokumentationssystem spiller her en central rolle. Med henblik på at kvalitetssikre Børns Vilkårs rådgivning gennemføres følgende: Rådgivningsmetode og principper er beskrevet i en A-Z-mappe, som udleveres til alle frivillige rådgivere. Kravene til udfyldelse af ovennævnte dokumentationsskemaer beskrives ligeledes i denne mappe. Rådgiverne indikerer på dokumentationsskemaerne, hvorvidt der har været en udvikling i samtalen, bliver barnets humør bedre, er der ting som går op for dem etc. Kvantiteten af rådgivningen er direkte målbar gennem dokumentationsskemaerne. Alle frivillige rådgivere gennemfører et uddannelsesforløb med fokus på metoder, dokumentation og specifikke problemstillinger, fx mobning, skilsmisser og misbrug. Samarbejde med andre aktører I rådgivningen henvises der til offentlige myndigheder som fx barnets skole, læge, de sociale myndigheder og politi. Desuden henvises der til en række øvrige aktører med specialiseret viden på enkeltområder. På børne-unge-området indgår Børns Vilkår desuden i en mængde samarbejder og netværk: Medlemskab af Børnesagens Fællesråd, Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen og Lille Grundlovsdag Samarbejde og erfaringsudveksling med andre frivillige hjælpelinjer, fx Livslinien og Sexlinjen for unge Samarbejde og erfaringsudveksling med relevante fagforeninger, fx BUPL, DS og SL 8

14 Børns Vilkår FC,R BØRN I DANMARK , 6 I. OLOO4Zt' I, Samarbejde med Børnerådet, Folketingets Ombudsmand, Den Sociale Ankestyrelse og Institut for Menneskerettigheder om at sikre børns rettigheder Samarbejde med andre humanitære organisationer med aktiviteter på børne-ungeområdet, herunder Amnesty International, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Mødrehjælpen, Dannerhuset, Ventilen, Børn og familier Samarbejde med Medierådet for Børn & Unge om børns digitale liv Samarbejde med Foreningen Far, Børn og Samvær om skilsmisse og samvær. Medlemskab af Child Helpline International (CHI) Herudover samarbejder Børns Vilkår med såvel statslige som kommunale myndigheder. Blandt de statslige kan nævnes Undervisningsministeriet og Socialministeriet. Det kommunale samarbejde sker blandt andet gennem projektet, Projekt Anonym Børnerådgivning, som Børns Vilkår, sammen med fem kommuner, har igangsat for at sikre en tidlig og hurtig indsats over for de yngste børn. Børns Vilkår indgår desuden i en række følgegrupper til forskningsprojekter samt direkte i forskningsprojekter ved SFI. Børns Vilkår er derudover en aktiv spiller i den internationale paraplyorganisationer for børnetelefoner, Child Helpline International, CHI. 9

15 kir Børns Vilkår FOR BØRN 1 GASMARK SK690 L6 LOLOO trzt,l Samlet budget for Børns Vilkårs rådgivning i 2014 Udgifter, som støtte fra Fredericia Kommune vil bidrage til at dække, er markeret med grøn Fysiske rammer og udstyr i rådgivningen Lokaleomkostninger, EDB-udgifter mv. for telefon- og chatrådgivningen Lokaleomkostninger, EDB-udgifter mv. for personalet i rådgivningen Etablering af kontor i Århus Telefonregning for BørneTelefonen l Hjemmeside (herunder BørneBrevkassen og infosider) Chat- og SMS-rådgivning, herunder support I alt Oplysning og analyse Informationskampagner (bl.a. udsendelse af materiale til alle 4.- og 6.-klasser i Fredericia Kommune) Analyse og statistik/evaluering til videreudvikling af rådgivningen I alt Frivillige Redskabs-, manual- og metodehæfte til rådgiverne Fortæring og gaver til 360 frivillige Kurser To årlige arrangementer for 360 frivillige Rekruttering af frivillige, herunder annoncering i fagblade Udvikling af vagtbookingsystem Implementering af elektronisk rekrutteringssystem Børnerådgiveruddannelsen I alt Personale Efterudda nnelse/opkvalificering /kurser Supervision Faglitteratur Rekruttering af personale Konsulent Rejseomkostninger Lønninger I alt Nye projekter Holdningskampagne Onlinebus Metodeudvikling af SMS-rådgivningen Relancering af børnetelefonen.dk / brevkassen Mangfoldighedsprojekt I alt Samlet budget 2014 i alt Budgetposter 2014, der ikke søges om støtte til Budgetposter 2014, der søges om støtte til I 2009 fik Børns Vilkår tildelt gratisnummeret til BørneTelefonen. Det betyder, at Børns Vilkår betaler telefonomkostninger for hvert opkald.

16 l 6 1, 0/.0017Z17 1, At4itiv BEIEPHOLITI VI SKARER BALANCE- Børns Vilkår CVR-nr Årsrapport for STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB - eitevil:4r2eirnisiscunmsepdee rn"de'ndhelzhtzrkaat urvhzengige revisionsfirrneer og virksomr.dgradgivere København Tel.: GribskovveJ København Ø CVR-nr

17 Børns Vilkår Indholdsfortegnelse Lti L OLOOtZ 17 L Organisationsoplysninger 3 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Resultatopgørelse Balance Anvendt regnskabspraksis Noter DEIERHOLM VI SKABER BALANCE 2

18 Børns Vilkår Organisationsoplysninger 91? 690 l 6 I, 0/0017Ztr l Organisationen Børns Vilkår Trekronergade 126F, 2.sal 2500 Valby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: Bestyrelse Peter Albæk, formand Morten Permin, næstformand Anne-Dorthe Hestbæk Benedicte Strøm Bo Ertmann Stine Jørgensen Klaus Majgaard Marianne Rønnebæk Leo H. Knudsen Nana Therkildsen Jonas Bo Hansen Direktion Rasmus Kjeldahl, direktør Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DEIERHOLM VI SKABER BALANCE 3

19 Børns Vilkår Ledelsespåtegning 6t7 690 L6 L OLOOtZt,l Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Landsorganisationen Børns Vilkår. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med de nødvendige tilpasninger som følge af Landsorganisationens særlige karakter Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 19. marts 2014 tionen asmus Kje dahl direktør Bestyrelsen Peter Albæk Formand Morten Permin Næstformand Anne-Dorthe Hestbæk Benedicte Strøm Bo,Ertm Stine Jørgensen Klaus Maj dard Marianne Rønnebæk Leo H. Knudsen t411/1/ir a Therkildsffi 13EIERHOLM VI SKABER BALANCE 4

20 Børns Vilkår Den uafhængige revisors erklæringer 09E690 l6 LOLOOIPZP I. Til medlemmerne i Landsorganisationen Børns Vikår Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Landsorganisationen Børns Vilkår for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik vedrørende modtagne offentlige bevillinger i overensstemmelse med tilhørende bevillingsskrivelser. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. BEIERHOUll VI SKABER BALANCE 5

21 Børns Vilkår Den uafhængige revisors erklæringer /.00 17Z1, 1 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 19. marts 2014 Beierholm StatzAttoriseret Revisionspartnewelskab - 4..y1...- te i " I 1F U.,,../ I.." 11, Mr., And s B rglund Andersen Statsau. revisor DEIERHOLM VI SKABER BALANCE 6

22 Børns Vilkår Ledelsesberetning ZS loloo*zti Året 2013 har været et tilfredsstillende år for Børns Vilkår. Der har været voksende aktivitet i Børns Vilkårs projekter. Således er der gennemført rådgivninger samlet set på Børne-, forældre og fagtelefonen. Derudover blev der gennemført 313 bisidninger der er således pr 31/12i alt gennemført over bisidninger siden ordningens start. Omsætningen blev en del højere end budgetteret, idet en række virksomhedssamarbejdes og indsamlingsaktiviteter gav et bedre resultat end ventet. Det samlede resultat for 2013 blev således et overskud på kr Det er et yderst tilfredsstillende resultat, og langt bedre end forventet. Foreningens likvide formue er i årets sidste halvdel blevet omplaceret til fonde og investeringsforeninger anbefalet af Merkur Bank således, at der er skabt mest mulig sikkerhed for, at midlerne er anbragt på en etisk forsvarlig måde. Børns Vilkår har i 2013 således været i stand til både at udvide aktivitetsniveauet og at konsolidere sig yderligere. Et forsvarligt niveau for økonomiske reserver skaber større sikkerhed for, at foreningen vil kunne videreføre eksisterende projekter på forsvarligt niveau. Dermed kan Børns Vilkår også på lang sigt efterleve sit formål om at hjælpe alle børn i Danmark. TrygFonden Udsigten fremover er lovende. Projektansøgninger udarbejdet i 2013 og tidligt i 2014 har udløst bevillinger fra TrygFonden på 50 mio. over fem år til BørneTelefonen samt 6.4 mio. (over to år) fra TrygFondens donationspulje til et projekt om børneinddragelse. Endelig blev satspuljebevillingen til bisidning forlænget med yderligere to år, hvorefter den bliver permanent. Erstatningsager I 2012 besluttede satspuljepartierne, at udsatte børn og unge skal have bedre mulighed for at anlægge erstatningssag mod kommunerne for svigt i børnesager. Dette projekt er startet op i Der er nu udsigt til, at der rejses minimum en håndfuld sager. Børns Vilkårs arbejde ude på skolerne Børns Vilkårs skoletjeneste har i 2013 afholdt 475 oplæg på skoler landet over. Langt de fleste oplæg handlede om digital mobning. Der er yderligere afholdt otte trivselsforløb. Oplysningsarbejde Både websitet og mobilsitet har oplevet en betydelige udvikling i besøgstallet og er i dag blandt Danmarks mest besøgte sites for børn og unge. I alt havde Børns Vilkår unikke web-besøgende i Børns Vilkårs side på facebook anvendes også i oplysningsarbejdet, ultimo 2013 synes mere end facebook-brugere godt om siden. Organisatorisk Direktør Dorthe Lysgaard fratrådte efter eget ønske 30. april 2013 og blev 15. august afløst af Direktør Rasmus Kjeldahl. BEIERHOLM VI SKABER BALANCE 7

23 Børns Vilkår Resultatopgørelse S 690 1, LOO*Zir 1, Note DKK DKK Medlemsbidrag Bidrag fra fonde, virksomheder mv Tips- og Lottomidler i Offentlige projekttilskud Private projekttilskud Honorarindtægter ved foredrag mv Virksomhedssponsorater Resultat vedrørende indsamlinger Resultat vedrørende forlag Momsrefusion Andre finansielle indtægter Andre indtægter Indtægter i alt s Udgifter vedrørende aktiviteter og administration Sabroe-prisen Andre finansielle omkostninger Udgifter i alt Årets resultat Til disposition Årets overførte resultat Til disposition Resultatdisponering Overføres til næste år I alt DEIERHOLM VI SKABER BALANCE 8

24 Høms Vilkår Balance *9E690[6 LOLOOtiZ tr 1. Note AKTIVER DKK DKK Værdipapirer Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt a Tilgodehavender fra bidragsydere Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt BEIERHOLIT1 VI SKABER BALANCE 9

25 Børns Vilkår Balance LOLO OtrZt7 1 Note PASSIVER DKK DKK Kapitalkonto, primo Overført resultat Egenkapital i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 Projektmidler overført til næste år il Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter DEIERHOUTI VI SKABER BALANCE 10

26 Børns Vilkår Anvendt regnskabspraksis L061,Ztil GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en regnskabsklasse A, med de nødvendige tilpasninger som følge af Landsorganisationens særlige karakter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. RESULTATOPGØRELSE Indtægtskriterium Indtægter medtages med de beløb, der er indgået eller forventes at indgå vedrørende regnskabsåret. Indtægter, der er øremærket til bestemte formål eller projekter, og som ikke er anvendt i regnskabsåret, medtages under hensættelser, og indgår således ikke i resultatopgørelsen. Fakturerede medlemsbidrag anses for at vedrøre det regnskabsår, i hvilket de faktureres. Omkostninger Omkostninger omfatter afholdte udgifter til opfyldelse af foreningens formål, samt bl.a fundraising, marketing og administrationsomkostninger mv. Omkostningerne fordeles ud på de enkelte formål, dels direkte, dels ved anvendelse af fordelingsnøgler. Der henvises særskilt til note 5. Alle væsentlige omkostninger periodiseres. Kursreguleringer Såvel urealiserede som realiserede kursreguleringer medtages i resultatopgørelsen. Driftsmidler Driftsmidler udgiftsføres i det regnskabsår, de anskaffes. BALANCE Værdipapirer Obligationer og aktier optages til den officielle børskurs på statusdagen. 13EIERHOLM VI SKABER BALANCE 1 '1

27 Børns Vilkår Anvendt regnskabspraksis / LOLOOITZt, l Varelager Optages til DKK 0. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. Hensatte forpligtelser Tilskud og donationer, der er øremærket til bestemte formål, og som ikke er anvendt i regnskabsåret, medtages under denne regnskabspost. Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. DEIERHOLM VI SKABER BALANCE 12

28 Børns Vilkår Noter L6 LOLOCWZ Offentlige projekttilskud DKK DKK Finanslovsbevilling Tilskud til frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens 18 "Børnetelefonen mv." Socialministeriet, PUF-midler Socialministeriet, "Bisidder ved erstatningssager" Socialministeriet, ''Bisidderfunktion" Socialministeriet, "Børnetelefonen" Kommuneprojekt, "Anonym Børnerådgivning" I alt Private projekttilskud Donationer ''Bømetelefonen" Trygfonden "Bedre rådgivning til flere børn" Trygfonden "Skoletjenesten" Trygfonden "Pilotprojekt om bedre børneinddragelse" Early Bird "Børnejurist" I alt DEIERHOLITI VI SKABER BALANCE 13

29 Børns Vilkår Noter LO LOOS,Zt, I 3. Resultat vedrørende indsamlinger DKK DKK Omsætning Lotteriindtægter Bag for en sag Pantknap, COOP Arv og gaver Indtægter Indsamlingsomkostninger Udgifter Resultat Resultat vedrørende forlag Omsætning Copy-dan Indtægter Trykning mv. Forfatterhonorarer Udgifter Resultat EIEPHOLM VI SKABER BALANCE 14

30 Børns Vilkår Noter LOLOOtZti I. 5. Udgifter vedrørende aktiviteter og administration DKK DKK Lokaleomkostninger Edb-udgifter inkl. leasing samt SMS-projekt Licenser, abonnementer og gebyrer Telefon Forsendelsesomkostninger Tryksager Kontorartikler Indretningsudgifter Inventar Forsikringer og kontingenter Mødeaktiviteter Transportomkostninger inkl. leasing af bil Særlige projektomkostninger Personaleomkostninger Omkostninger til frivillige Honorarer, konsulenter og supervision Advokat Revisorhonorar Analyse og evaluering Faglitteratur og tidsskrifter Markedsføring af Børns Vilkårs aktiviter Medlemshvervning Omkostninger til virksomhedssponsorater Direkte indsamlingsomkostninger Overført til indsamlingsaktiviteter Omkostninger i alt Gager og lønninger Omkostninger og lønninger i alt Der fordeles således: Rådgivning Oplysning Sorggrupper Børnepolitik Skoletjenesten Medlemmer og bidragsydere Fundraising Bisidderordninger Administration Virksomheder Børneinddragelse Øvrige aktiviteter og administration DEIERHOLM VI SKABER BALANCE 15

31 Børns Vilkår Noter L9 690 L6 LOLOOtZir 6. Andre finansielle indtægter DKK DKK Renter, pengeinstitutter Afkast af værdipapirer Kursregulering af værdipapirer I alt Andre finansielle omkostninger Renter, pengeinstitutter mv Finansieringsomkostning I alt Tilgodehavender fra bidragsydere Tilgodehavender sponsorater og tilskud Tilgodehavende vedrørende indsamlingsaktiviteter Medlemstilgodehavender Nedskrivning på tilgodehavender I alt Andre tilgodehavender Moms Tips- og Lottobevilling Andre tilgodehavender I alt DEIERHOLIT1 VI SKABER BALANCE 16

32 Børns Vilkår Noter Z9 690 L 6 1.0L001,Z17 I. 10. Projektmidler overført til næste år DKK DKK Bisidderordning II, Socialministeriet Bisidder ved erstatningssager, Socialministeriet Private donationer "Børnetelefonen" Rådgivning, Trygfonden Børneinddragelse, Trygfonden Kommuneprojekt (Finanslovsbevilling) Early Bird Provinsiallogen Sj I alt Anden gæld Feriepengeforpligtelse til funktionærer Moms A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Skyldig løn I alt Eventualposter Eventualforpligtelser Der er stillet garanti på DKK for køb af rettigheder "Bag for en sag" konceptet. Operationel leasing Organisationen har indgået operationelle leasingkontrakter, hvor den samlede restleasingydelse andrager ca. DKK DEIERHOLM VI SKABER BALANCE 17

33 LOL OOtiZi7 1 Vedtægter Børns Vilkår Vedtægter 1AM Børns Vilkår -( -.) R E: C RN 1 DANMARK 1) Bqrns Vilkår er stiftet i januar Børns Vilkår er en social, humanitær interesseorganisation for børn og unge i Danmark. Børns Vilkår er politisk, religiøs og ideologisk uafhængig. Børns Vilkårs hjemsted er hovedkontorets adresse. 2) Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. 3) 1. Som medlem af Børns Vilkår kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, firmaer, foreninger m.v. Institutioner m.v. kan højst tegne 5 medlemskaber, uanset bidragets størrelse. 2. Medlemmerne kan danne lokalkomiter, som er selvstyrende indenfor rammerne af vedtægterne for Børns Vilkår. 3. Kun medlemmer af Børns Vilkår kan indgå i bestyrelser eller udvalg eller indtage ledende funktioner i Børns vilkårs arbejde, såvel lokalt som på landsplan. 4. Medlemmerne udøver deres indflydelse ved den årlige generalforsamling. 4) 1. Børns Vilkårs økonomisk grundlag skabes gennem medlemskontingent, indsamlinger, gaver, sponsorater, bevillinger fra fonde og puljer m.v. 2. Børns Vilkår kan drive erhvervsmæssige virksomhed. 3. Medlemskontingentet fastsættes af Hovedbestyrelsen, med godkendelse på den efterfølgende generalforsamling, gældende for et år ad gangen. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent senest 3 måneder efter opkrævning, kan medlemmet slettes af medlemslisten. 4. Børns Vilkårs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af Hovedbestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. Generalforsamlingen vælger revisoren på generalforsamlingen. 5) Ordinær generalforsamling 1. Generalforsamlingen er Børns Vilkårs højeste myndighed. 2. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som har været medlem af Børns Vilkår mindst 6 mdr. og som kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Bortset fra fremødte repræsentanter for institutioner m.v. som kan afgive en stemme pr. medlemskab, jf. pkt Der tildeles en stemme pr. betalt årskontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, således at en fremmødt højst kan have en stemme. 1

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 9 Z 69 1,6 LL6 Z I. FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Mødrehjælpens Årsrapport

Mødrehjælpens Årsrapport Mødrehjælpens Årsrapport 2013 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ÅRSRAPPORT 2014 TAK FOR PARTNERSKABER STØTTEN DONORER I 2014 Tusind tak til alle, der i 2014 har hjulpet os med at forandre fremtiden for udsatte børn og unge. Tak til

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011 Ledelsesberetning Årsrapport 2011 Medlem af Årsrapport 2 011 1 Indhold Side Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabskommentarer 20 Påtegninger 26 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014 Årsrapport 213 Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s. 3 2. Foreningen Misbrugsportalen s. 5 3. Vision og formål s. 6 4. Udvikling og aktiviteter i 213 s.

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2013/14 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Hjemsted: Aalborg CVR-nr.: 32 89 54 68 Regnskabsår:

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Den Selvejende institution. Kalundborgegnens Produktionsskole. Skolekode 301.350/ CVR-nr. 72 20 75 56

Den Selvejende institution. Kalundborgegnens Produktionsskole. Skolekode 301.350/ CVR-nr. 72 20 75 56 Den Selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Skolekode 301.350/ CVR-nr. 72 20 75 56 Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsens underskrift og tro og love erklæring 3 Den

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår)

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport

Læs mere

Oplysninger om forbundet...4. Ledelsesberetning...5. Rammeaftale...8. Ledelsespåtegning... 16. Den uafhængige revisors påtegning...

Oplysninger om forbundet...4. Ledelsesberetning...5. Rammeaftale...8. Ledelsespåtegning... 16. Den uafhængige revisors påtegning... Årsrapport 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om forbundet...4 Ledelsesberetning...5 Rammeaftale...8 Ledelsespåtegning... 16 Den uafhængige revisors påtegning... 17 Anvendt regnskabspraksis... 19

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere