TEMA: OVERVÅGNING I TERRORENS NAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: OVERVÅGNING I TERRORENS NAVN"

Transkript

1 SLADDER NYE PERSONUNDERSØGELSER I GRÅZONE ETIK DEBAT OM INTERESSEKONFLIKTER HELLIGT RETSKREDSREFORMEN BØR ÆNDRES ADVOKATERNES SERVIC UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET TEMA: OVERVÅGNING I TERRORENS NAVN Anne Ramberg har fået nok af Big Brother-samfundet

2 Indhold Advokaten 87. årgang LEDER Orden i eget hus SIDE 5 NOTER SIDE 6 NYT OM NAVNE SIDE 52 Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere Folketinget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax REDAKTIONSPANEL Morten Broberg, lektor, Københavns Universitet og projektforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Ole Dybdahl, landsdommer, København Thomas Elholm, lektor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Henrik Stagetorn, advokat Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet Trine Binett Jørgensen, advokat Allan Ohms, advokat Birgitte Kofod Olsen,vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Hellen Thorup, advokat Peter Volkers, advokat Ansvarshavende redaktør: Henrik Rothe Redaktør: Rasmus Lindboe Redaktionel sekretær: Bente Busck Annoncer: JUNGERSTED MEDIA Frederiksberg Runddel Frederiksberg Telefon Layout: Adman Kommunikation ApS Studiestræde 14A 1455 København K Telefon Tryk: Jørn Thomsen Offset Essen Kolding Telefon Artikler TEMA: OVERVÅGNING UDEN BIG BROTHER OVER SKULDEREN Europæiske forsvarsadvokater vil med et nyt netværk, hemmeligt for politi og myndigheder, rykke teltpælene for borgernes rettigheder efter år med indskrænkninger i terrorbekæmpelsens navn. SIDE 8 SVENSKE ADVOKATER I OPRØR MOD OVERVÅGNING Er den svenske regering gået ét skridt for langt i kampen mod terror? SIDE 12 OPSIGTSVÆKKENDE DOMME OM ADVOKATER OG HVIDVASK I kampen mod terror bliver advokater i øget omfang inddraget i myndighedernes overvågning. Nye domme slår fast, at belgiske og franske advokater ikke har pligt til at indberette mistanke om klienters hvidvask. SIDE 16 Retspolitik 24 ER IKKE ET HELLIGT TAL Pens. dommer Peter Garde foreslår en kulegravning af domstolsreformen. SIDE 20 VIRKSOMHEDER GÅR TÆT PÅ ANSATTES PRIVATLIV Efter inspiration fra USA breder nærgående personundersøgelser af nye ansatte sig herhjemme. SIDE 22 STÅR DET NU OGSÅ SÅ GALT TIL? Der er en tilfredsstillende udvikling i udpegningen af dommere med bred erhvervserfaring. SIDE 26 FODLÆNKER TIL FOLKET Generel lovændring fører til, at hjemmeafsoning vil blive mere udbredt end nu, hvor 100 domfældte afsoner under elektronisk overvågning. SIDE 30 UAFHÆNGIG OMBUDSMAND TIL KONKURRENCESAGER Danmark bør overveje at lade sig inspirere af EU og sikre virksomheder, der kommer under anklage. SIDE 32 Fagligt TEMA: INTERESSEKONFLIKTER OVER DEN KINESISKE MUR Store svenske advokatselskaber presser på for en opblødning. SIDE 36 KINESISKE MURE SVÆKKER FORRETNINGEN Højesteretsdommer Jon Stokholm gennemgår de principielle argumenter for og imod kinesiske mure. SIDE 40 NY LOV OM JOBKLAUSULER Ringe muligheder for sanktioner, uklarheder og muligheder for at løbe om hjørner med medarbejderne præger den nye lov om jobklausuler. To eksperter gennemgår loven. SIDE 44 FAGLIG VOLDGIFT IND I VARMEN Den hundrede år gamle model til løsning af tvister den faglige voldgift bliver med den ny arbejdsretslov ophøjet til en ret. Flaskehalse ved domstolene sætter skub i brugen af den nye voldgiftsret. SIDE 48 Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside og Advokatnet. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 2 ADVOKATEN nr 07/08

3 Second opinion? Investering er ikke nogen let disciplin. Har De eller Deres klient brug for en second opinion på investering eller skat, er De velkommen til at kontakte Formuepleje. Vi tilbyder gerne en vurdering af Deres klienters muligheder for optimal formuesammensætning uforbindende og altid uden honorar. Formueplejes nyeste koncept er 20 år gammelt og bygger på den Nobelprisbelønnede porteføljeteori, som sikrer den optimale sammensætning af aktier og obligationer. Siden 1988 har vi skabt afkast på i alt 1.200%. Vores forretningsmodel bygger på at minimere enhver form for konflikt mellem investor og rådgiver. Vi er således primært resultat aflønnede og har dermed et unikt interessefællesskab med vores investorer. Kontakt vores formuerådgivere på tlf eller besøg os på formuepleje.dk Formuepleje er Danmarks største uafhængige investeringshus, stiftet 1986, med hjemsted i Århus og rådgivnings kontor i København. Vi tilbyder investering i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller gennem syv børsnoterede Formueplejeselskaber, ejet af aktionærer og med en samlet portefølje på 60 mia. kr. Læs mere på formuepleje.dk. ADVOKATEN nr 07/08 3

4 Xxxxxxxxx AF XXXXXXX XXXXXXXxX UNIK ADVOSYS 4 ny generation med Office 2007 layout Nyhed! Nu introduceres Unik Advosys 4, der er baseret på Microsoft Vista og Office 2007 standarder, hvilket gør Unik Advosys enkel at betjene og giver et moderne udseende. Advosys 4 indeholder en række nye eller ændrede funktioner, bl.a.: Automatisk journalisering af s. Gem en på sagen blot ved er par klik med musen eller via genvejstaster i Outlook Advosys finder selv den rigtige sag. Meget lettere bliver det ikke. DOWNLOAD UNIK ADVOSYS 4 Den nye generation kan downloades som en del af programserviceaftalen. Dokumenthåndtering. Vi har genopfundet sagsmappen og integreret funktioner fra Microsoft Outlook som f.eks. autoindhold og indholdsrude. Det giver et hurtigt overblik over dokumenter og s, og du sparer tid, når du lige skal finde et bestemt dokument. Magnus integration. I Advosys 4 er det muligt at foretage opslag hos Magnus finde og vælge det rigtige dokument, få det overført til Advosys med Advokatkontorets skrifttype og samtidig journaliseret på sagen. BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLÉ KØBENHAVN Ø TLF ADVOKATEN nr 07/08

5 leder Orden i eget hus Mange af os kan huske dengang, der var et fænomen, som hed selskabstømning. Vidtløftige konstruktioner med køb af underskudsselskaber med videre endte i en skandale, hvor det viste sig, at et ikke helt ringe antal advokater var involverede. Selskabstømmersagerne belastede de enkelte advokater i varierende grad, men, hvad der var værre, var, at de ganske alvorligt skadede omdømmet for alle advokater, fordi selskabstømmersagerne i offentlighedens bevidsthed tegnede et billede af advokater, som enten af grådighed eller uvidenhed havde ladet sig involvere i stærkt kritisable transaktioner. Advokatrådet måtte drage den lære af selskabstømmerkomplekset, at det i sager af den karakter er meget vigtigt at være på forkant og så vidt muligt medvirke til at forhindre at sager opstår. Som konsekvens af denne tilgang advarede vi på et meget tidligt tidspunkt her i bladet advokaterne mod fænomenet momskarruselsvindel. Det fik ikke fænomenet til at forsvinde, men mig bekendt har der ikke været advokater involveret i disse sager. Den 7. juli skrev Jyllands-Posten at Skat vil forsøge at straffe banker og advokater, der har hjulpet et netværk af ejendomsinvestorer med finansiering af ejendomme til kunstigt oppustede priser. Den 8. juli henvendte rådet sig til direktøren for SKAT og udbad sig et møde med henblik på at blive orienteret om, hvorvidt SKAT sad inde med oplysninger, som indikerede, at advokater havde overtrådt reglerne om god advokatskik. Der har nu, den 29. august, været afholdt et møde, hvor også revisorernes foreninger, FSR og FRR, deltog, Som det fremgår af den pressemeddelelse, der er at finde på følger vi nu sagen tæt med henblik på at forebygge, at advokater involveres i sådanne projekter og for at sikre, at ordentlige advokaters omdømme ikke skades af denne sag. SKAT oplyste på mødet den 29. august at man, da efterforskningen blev indledt, havde mistanke om med urette viste det sig at handlerne med ejendomme til stadigt mere opskruede prise i virkeligheden var et led i hvidvask af udbyttet fra kriminelle handlinger. Har der medvirket advokater ved sådanne handler, burde disse derfor måske også have fået denne tanke og så er der pligt til indberetning til Advokatsamfundet eller SØK. Advokatsamfundet har ikke modtaget sådanne indberetninger, og det giver mig anledning til at understrege, at det er af stor betydning for advokatstandens omdømme, at de gældende regler i hvidvaskloven overholdes, hvad enten man bryder sig om dem eller ej. Advokatrådet deler med Europas andre advokater den principielle modstand mod at lade advokater angive klienter. Men hvis de domme, der nu er afsagt af Belgiens og Frankrigs øverste domstole, bliver retningsgivende for resten af Europa, er pligterne nok til at leve med (se omtale af dommene her i bladet). Vi overvejer selvfølgelig sammen med de øvrige medlemmer af sammenslutningen af Advokatråd i Europa CCBE, om der bør tages initiativer i forhold til EU, ligesom vi også nationalt er i en løbende dialog med Finanstilsynet, som fører tilsyn med finansielle virksomheder og medvirker ved udformningen af lovgivning på området. Uanset de principielle overvejelser har vi en national hvidvasklov, og efter denne er Advokatrådet det organ, der har tilsynet med, at advokaterne overholder den gældende hvidvasklov, og den pligt tager vi ikke let på. Lever Advokatrådet ikke som tilsyn op til de forventninger, det omgivne samfund stiller, bliver andre bliver sat til at løse denne opgave. Og hvilken advokat har lyst til at have SØK eller Finanstilsynet på kontrolbesøg? Det ville repræsentere en alvorlig svækkelse at uafhængigheden og klienternes tillid til fortrolighedsforholdet mellem advokat og klient. Efter Advokatrådets opfattelse er det nødvendigt, at vi som en uafhængig, selvstyrende organisation også på dette område gør os fortjente til den tillid og agtelse, som er så vigtig for såvel den enkelte advokat som for professionen som sådan. Orden i eget hus. AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN nr 07/08 5

6 aktuel information AF XXXXXXX XXXXXXXxX Sidste chance for tilmelding til specialmoduler Den nye advokatuddannelse er startet op, og den gamle uddannelse skal derfor lukkes ned. Specialmodulerne Virksomhedsetablering, Virksomhedsoverdragelse og Fast ejendom & Miljø kører dette efterår på sædvanlig vis. Også i 2009 er det muligt at komme på et specialmodul, hvis man ønsker at gøre den gamle uddannelse færdig. Tilmeldingsfristen er for kurser i hele 2009 d. 14. november 2008, og tilmelding skal ske til Advokatsamfundet, att. Lise Ravnkilde, eller dk. Eksamen på den gamle uddannelse afholdes to gange årligt frem til januar Ekstraordinær generalforsamling Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Advokatsamfundet lørdag den 25. oktober 2008 kl i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense. Advokatrådet fremlægger på generalforsamlingen forslag til vedtægt for Det Danske Advokatsamfund. Dagsorden for mødet samt forslag til ny vedtægt vil blive sendt til alle advokater snarest muligt og samtidig vil materialet blive gjort tilgængeligt på Alle advokater har adgang til generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsforslaget kræves almindeligt flertal blandt de advokater, der deltager i afstemningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hemmeligt pro bono arbejde De amerikanske advokatfirmaer er enige om, at offentlighed om firmaernes pro bono arbejde vil øge omfanget af deres advokaters lyst til at udføre det gratis, juridiske arbejde. Men samtidig er en overvægt af firmaerne ifølge en ny undersøgelse imod at offentliggøre omfanget af dette arbejde. Det vil skade lysten til pro bono arbejde, hvis en offentliggørelse fører til en slags konkurrence på området, siger en amerikansk senioradvokat ifølge Legalweek.com. Nu sætter den internationale sammenslutning af advokatråd, IBA, fokus på pro bono arbejde på sin ny hjemmeside, Er advokaten en forretning? Det spørgsmål stiller præsidenten for den internationale advokatunion UIA, Héctor Diaz-Bastien, på unionens årlige kongres, som i år afholdes i Bukarest d. 29. oktober til 2. november. Han opfordrer så mange advokater som muligt til at møde op til kongressen, ikke bare på grund af, at advokater i flere lande i denne tid udsættes for trusler eller intimideres, men også fordi, advokatgerningen efter hans opfattelse står ved en korsvej: Er det at være advokat stadig en profession eller har det udviklet sig til en forretning, som så mange andre, spørger han i sin invitation til årsmødet. Program, tilmelding og praktisk information kan findes på Fri proces og Procesbevillingsnævnet I Advokaten nr. 6 fremgik det, at antallet fri processager for Procesbevillingsnævnets arbejde i 2006 var modtagne sager og 207 sager, hvor der blev givet fri proces. Disse tal dækkede hele nævnets arbejde. For 2007 ser tallene ud som følger, ifølge Domstolsstyrelsens årsrapport: modtagne sager og 633 afgjorte sager om fri proces. 6 ADVOKATEN NR 07/08

7 Kan du ikke se skoven for bare træer? EDB Gruppen A/S viser dig vejen Kontakt Lotte Juul Key Account Manager telefon Dorte Baltzer Johannessen Produktchef telefon May-Britt Buchardt Projektleder telefon Mere information Læs mere på ADVOKATEN NR 07/08 7

8 TEMA: OVERVÅGNING Af Rikke Albrechtsen, journalist, Bruxelles UDEN BIG BROTHER over skulderen Europæiske forsvarsadvokater vil med et nyt netværk, hemmeligt for politi og myndigheder, rykke teltpælene for borgernes rettigheder efter år med indskrænkninger i terror-bekæmpelsens navn. Giovanni er gået lidt for meget til den på ferien på Ibiza. Han har gjort nogle temmelig dumme ting, mens han var ret beruset, blandt andet er han brudt ind i en bil. Nu sidder han i fængslet i Spanien og vil gerne udleveres til retsforfølgelse hjemme i Italien. Den spanske forsvarer, som han får udstukket, skal så finde frem til en italiensk advokat, som han kan sende alle sagens akter til. Samtidig skal de to advokater kunne diskutere, hvorvidt Giovanni måske også havde taget ulovlige stoffer, eller om det instrument, der var brugt til at bryde ind i bilen med, måske var plantet af nogen. Forsvarsadvokaternes overvejelser skal foregå, uden at anklager eller politi får kendskab til, hvad de snakker om. Eksemplet er udtænkt af Julen Fernandez Conte, der er udsendt til Bruxelles for det spanske advokatsamfund, CGAE. Spanien er tovholder på et nyt netværk for forsvarsadvokater i Europa, der fremover skal kunne 8 ADVOKATEN nr 07/08

9 samarbejde over grænserne via en krypteret internetside, der gør det umuligt for udenforstående at lytte med, når en sag diskuteres. Noget, som i øjeblikket foregår over mail og telefon uden nogen garanti for, at det bliver mellem sagens advokater. - Den slags oplysninger skal kunne overføres fra advokat til advokat for at kunne give det bedste forsvar i begge retskredse, siger Julen Fernandez Conte. MED PÅ EN LYTTER Når man spørger ham om, hvem det er så vigtigt at holde udenfor, svarer han: - Alle. Alle andre end den, som informationen er stilet imod. Det er fortrolig information, og den er dækket af tavshedspligt. Det kan være anklageren eller politiet eller hvem som helst, der prøver på at blande sig, selv domstolene. Der har været en del sager, for eksempel Niemitz-sagen, der var for Menneskerettighedsdomstolen, hvor procedurebestemmelserne ikke bliver respekteret af undersøgelsesmyndighederne, siger han og henviser til en sag fra 1992, hvor en advokat blandt andet fik ransaget sit kontor. Netværket hedder PenalNet og løber som et EU-støttet pilotprojekt mellem fem europæiske lande over de næste tre år og kan på sigt udvides til de øvrige europæiske advokatsamfund. Det er affødt af en virkelighed, hvor hverken de kriminelle eller retssystemerne kender til landegrænser, og hvor der bliver stadig flere EU-instrumenter i den juridiske værktøjskasse, nu hvor ting som den europæiske arrestordre og udlevering af beviser over grænserne er en realitet. Det betyder større behov for, at advokater samarbejder over grænserne. Men indtil nu har de europæiske initiativer været fokuseret på muligheden for retsforfølgelse, men ikke på de borgere, der bliver retsforfulgt. En tendens, der kun er blevet forstærket af klimaet i retspolitikken efter terrorangrebene på USA og flere europæiske storbyer. ADVOKATEN nr 07/08 9

10 TEMA: OVERVÅGNING - Vi kunne se, at hver gang, der blev taget initiativer, så var det dommerne og anklagerne, der fik mere magt. Og det er fornuftigt nok, for det er jo et svar på en virkelighed, hvor der er flere grænseoverskridende straffesager. Men en straffesag har altid to sider, siger Julen Fernandez Conte og nævner forstærkningen af instanser som Eurojust og Europol, der er henholdsvis anklagemyndighedernes og politiets europæiske samarbejdsparaplyer. TERROR-BALANCE Derimod er det for eksempel endnu ikke lykkedes EU-landene at opstille et fælles sæt af minimumsrettigheder for de anklagede. Men Fernandez Conte mener, at man fra EU-institutionernes hold nu har fået øjnene op for, at der er en uligevægt i systemet, og oprettelsen af PenalNet er et skridt i den rigtige retning. - Kommissionen er vist klar over, at der er brug for at afbalancere kvaliteten af de våben, som dommere og forsvarere har nu til dags og de ikke-eksisterende instrumenter for advokaterne, og derfor var de også interesserede i at finansiere projektet, siger Julen Fernandez Conte. Han understreger, at selv om det er EU- Kommissionen, der klarer 70 procent af regningen i forsøgsfasen, er PenalNet et uafhængigt projekt, fri af magthaverne. - Det er kun advokaterne, der har adgang til netværket, og det er os selv, der ejer det datacenter, hvor informationerne bliver lagret, hvilket betyder, at den information, som er underlagt tavshedspligt vil blive beskyttet med garanti fra advokatsamfundene, siger Julen Fernandez Conte. Derudover vil dokumenter og lignende, der er udvekslet gennem PenalNet, blive udstyret med en slags elektronisk vandmærke, der sikrer deres autenticitet. Det vil sige, at oplysninger udvekslet via netværket kan fremlægges i retten, hvilket ikke er tilfældet for almindelige . ID-KORT TIL ADVOKATER Rent praktisk skal tilslutningen foregå gennem det chipkort, som sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, CCBE, planlægger at indføre som en del af det såkaldte E-justice-initiativ. Det er EU s forsøg på at digitalisere det europæiske retsvæsen, så visse aktiviteter fremover kan foregå i cyberspace, ligesom der bliver adgang til forskellige registre og information. Sådan virker PenalNet Netværket kommer til at fungere fra 2009 og rummer forsvarsadvokater fra Italien, Frankrig, Rumænien, Ungarn og Spanien, der også er værtsland for systemet. Pilotprojektet, der er finansieret af EU-Kommissionen og de respektive advokatforbund, skal løbe over tre år. Ideen er, at det på sigt skal udvides til at omfatte andre EU-lande. Forsvarsadvokaterne skal godkendes af det lokale advokatsamfund, der virker som garant for hver enkelt advokat. Netværket er en slags udbygget portal, hvor advokaten modtager en mail i sin normale indbakke samt en sms til sin mobiltelefon, når nogen har sendt en besked over netværket. Derpå kan hun logge på med sit chipkort og få adgang til sin post og til den information, der er til rådighed på netværket, blandt andet fortegnelser over godkendte forsvarsadvokater i de andre lande. PenalNet kommer således til at være en del af en større portal, der skal samle EU s retlige aktiviteter et sted på nettet. - PenalNet er det første forsøg på at bruge CCBE s nye tekniske standarder. Og fordi det er et generelt system, kan man kan forestille sig også at udbygge det til andre advokater i fremtiden. Så det er et meget interessant projekt for CCBE, siger Birgit Berger, der er seniorrådgiver ved CCBE i Bruxelles. Chip-kortet vil på samme tid være et internationalt anerkendt ID-kort, som vil give europæiske advokater retten til at virke ved de internationale domstole i Luxembourg og Strasbourg. Samtidig vil andre EU-landes retssystemer nemmere kunne anerkende advokaterne, hvilket skulle gøre det lettere at udføre arbejde i andre lande, hvilket nogle gange kan være tungt og uigennemskueligt. I Danmark er der ikke lignende systemer for forsvarsadvokater, oplyser Advokatsamfundet. Her sker samarbejdet efter, hvad det enkelte advokatkontor har af kontakter i det pågældende land. Og selve sikkerhedsaspektet af PenalNet interesserer heller ikke formanden for de danske forsvarsadvokater, Henrik Stagetorn. De sigtedes rettigheder er blevet formindsket, det må man sige, og det skærper jo selvfølgelig situationen. Men jeg oplever ikke, at der er sager, hvor det er nødvendigt på den måde at holde kommunikationen hemmelig, siger Henrik Stagetorn Til gengæld kan han se muligheder i at samle og diskutere informationer om de retlige EU-tiltag og den måde, de udmønter sig på ude i de europæiske retssale. Det interessante er den videndeling, man kan lave over grænserne. Nu, hvor meget af lovgivningen er besluttet fra EU, er det interessant, hvordan den tolkes i andre lande, og det er noget, som domstolene lytter til, påpeger han. 10 ADVOKATEN nr 07/08

11 DESIGN: HVAMHVAM.COM

12 tema: overvågning Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet foto: Jens Lasthein SVENSKE ADVOKATER I OPRØR mod overvågning Er den svenske regering gået ét skridt for langt i kampen mod terror? Måske vil sommerdagen gå over i nyere svensk historie som dagen, hvor den politiske og juridiske kamp om anti-terrorlovgivning forlod de snævre cirkler og for alvor blev folkelig. 18. juni, Dagen, hvor de svenske pojkar skulle spille deres sidste kamp ved fodbold-em. Dagen, som i stedet for at blive en festlig blågul dag for mange svenskere, endte i ydmygelse og frustration: Ikke bare blev svenskerne sendt ud af EM med et klart nederlag på 0-2 til Rusland. Men allerede tidligere på dagen havde Riksdagen med et snævert, snævert flertal på blot fem medlemmer, vedtaget en lov, der i månederne forinden var vokset fra noget, som kun optog små kredse af jurister og it-folk til en decideret folkesag. 5,3 millioner svenskere havde et par uger senere sendt protestmails til Riksdagen, efter at avisen Expressen organiserede den folkelige modstand. Samtidig havde en række af de vigtigste retspolitiske aktører, herunder det svenske advokatsamfund, kridtet skoene til en holmgang med regeringen om de nye regler. Tilbage til advokaternes kritik om et øjeblik, for hvad er det lige, den nye lov går ud på? Vi giver ordet til generaldirektøren for den svenske overvågningstjeneste. LEGITIM OVERVÅGNING - Har regeringen ikke en berettiget interesse i at vide, hvordan udenlandske magthavere agerer, eller har tænkt sig at agere, i forhold til Sverige og os svenskere?, spurgte generaldirektør Ingvar Åkesson i debatten om den nye lov. Anti-terrorloven giver Försvarets Radioanstalt (FRA) adgang til uden dommerkendelse eller krav om konkret mistanke at overvåge og aflytte al telekommunikation, der krydser de svenske grænser. Det gælder ikke bare de telefonsamtaler, som måtte finde sted. Men også alle s, der bliver sendt via computerservere på svensk jord. Det betyder også noget for danskere advokater eller ej. Direktøren for de danske teleselskabers brancheorganisation forklarer: - De store selskaber har bygget deres net op inden for lovens rammer, og det er forretningsmæssigt fornuftigt at køre det internationalt, så man får stordriftsfordele, siger direktør Ib M. Tolstrup til bladet Computerworld. Det betyder, at mange af de store teleselskaber, som opererer i Danmark, har servere stående i Sverige. Og dermed kan danske s blive overvåget uanset, hvilke regler vi i øvrigt måtte have herhjemme. Ifølge generaldirektøren for den svenske overvågningstjeneste er der ikke bare en politisk legitim grund til aflytningen. Også juridisk er der tale om en holdbar løsning, mener han: Han peger på, at den europæiske menneskerettighedskonventions artikel otte giver mulighed for at indskrænke retten til privatliv og korrespondance, når andre hensyn taler for det først og fremmest hensynet til statens sikkerhed, argumenterer han. Skulle reglerne for overvågning leve op til de krav, der stilles ved efterforskning af straffesager, så ville tjenesten slet ikke kunne udføre sit arbejde, mener han. Det er afgørende for en effektiv overvågning, at der ikke stilles krav om, at der er mistanke om en konkret forbrydelse, mener overvågningschefen. UDEN BÅND Åkessons argumentation er noget, der kan få generalsekretæren for Sveriges Advokatsamfund, Anne Ramberg, op af stolen: 12 ADVOKATEN nr 07/08

13 ADVOKATEN nr 07/08 13

14 tema: overvågning - Han tager fejl. Man kan ikke sige, at han ikke taler sandt, men han fortæller kun halvdelen af sandheden, begynder Anne Ramberg. Hun nævner en ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen om aflytning foretaget af de britiske myndigheder. Dommen slår fast, at aflytningen netop har været et indgreb i privatlivets fred, og at denne rettighed ikke kan indskrænkes ved en generel aflytning. - Får man adgang til al den information, så er det et indgreb i alle de grundlæggende frihedsrettigheder, som findes i menneskerettighedskonventioner og FN-pagter, vi har skrevet under på, siger hun. - Hvis man misbruger det her system, så kan man helt lovligt bedrive masseaflytning af svenske borgere, som ikke er mistænkt for en forbrydelse. Og den kontrol, der er med myndighederne, er ikke tilstrækkelig, siger Anne Ramberg. Det svenske advokatsamfund har lige siden overvågningsloven var i sin vorden gjort meget for at levere et kritisk modspil til myndighederne. Det første lovforslag, som også blev forsvaret af overvågningschefen Ingvar Åkesson, var ifølge Anne Ramberg helt uhørt uigennemtænkt. Lovforslaget kom retur til regeringen med masser af indvendinger, og forslaget blev rettet gennemgribende på punkter. Den lov, som endte med at blive vedtaget i juni, er efter advokaternes mening stadig ekstremt dårlig. Advokatsamfundets kritik består for det første i selve udvidelsen af den såkaldte signalsporing dvs. aflytningens område. Førhen har regeringen baseret sig på, at æteren var et område, som frit kunne aflyttes. Nu udvider regeringen aflytningen til også at gælde kabler. Dermed kommer efterretningstjenesten med på en lytter i enhver form for kommunikation, mener Ramberg. Det stiller især krav til reguleringen af indberetningerne og til de søgeord, som der bruges. - Det andet er, at man fjerner kravet om, at aflytningen skal have et militært formål. Nu har man lavet et vældig bredt defineret formål, som omfatter alt fra flygtningestrømmme til valutaspekulation, forklarer Anne Ramberg. - Det er en søgning uden begrænsning eller acceptabel kontrol, lyder konklusionen fra Advokatsamfundets generalsekretær. Endelig indeholder loven også det, som generalsekretæren betegner som et parallelsystem for aflytning: Både sikkerhedstjenesten Säpo og politiet kan ifølge loven bede Försvarets Radioanstalt om at stå for en overvågning. Säpo og politiet er underlagt almindelig domstolskontrol, når de efterforsker kriminalitet. Men i realiteten kan politiet nu omgå den almindelige domstolskontrol, lyder vurderingen fra Anne Ramberg. - Dertil kommer den virksomhed, som FRA nærmest uden kontrol kan give sig i kast med inden for rammerne af sin metodeudvikling. Den viden kan siden sælges til andre sikkerhedstjenester. Det gøres allerede i dag, tilføjer Anne Ramberg. Men hvis man som borger har rent mel i posen, så behøver man vel ikke at frygte overvågningen? - Jo, jo. Men det er jo et jätte indgreb i den personlige integritet. Med den argumentation så kunne man jo have overvågningskameraer i ethvert hjem, også når vi gik på toilettet. Sveriges Advokatsamfund har ifølge Anne Ramberg gjort al ting for at få overvågningsloven til bedre at stemme med principperne om retssikkerhed. Advokaterne har været på besøg hos Riksdagens partier for at forklare sig. Advokatsamfundet har haft foretræde i Riksdagen, været på besøg hos ministrene og deltaget med fuld kraft i den offentlige debat og på konferencer. Er der ingen advokater, som har undret sig over, at I så ivrigt kastede jer ud i en politisk debat? - Nej. Der har været en meget stærk støtte til det her. Det er ét af vores formål at være i dialog med og påvirke lovgiverne. DEN MUSLIMSKE TRUSSEL Men hvorfor er det egentlig, at den nye overvågningslov har skabt så stor furore i Sverige, og affødt debat i omgivende lande? Overvågningsloven er langtfra den første kontroversielle lov, som har fulgt i kølvandet på 11. september angrebet på USA. Sverige har tidligere oplevet sager, som endda i særdeles høj grad krænkede de almindelige principper om retssikkerhed: De svenske myndigheder besluttede at overgive to mænd af egyptisk afstamning 14 ADVOKATEN nr 07/08

15 Spionloven Den ny svenske lov træder i kraft fra årsskiftet. Efter lovens vedtagelse har flere borgerlige medlemmer af Riksdagen fået kolde fødder og erklæret, at de vil støtte et revideret lovforslag. Loven indebærer, at Försvarets Radioanstalt (FRA) kan overvåge datatrafik til den danske efterretningstjeneste PET samt overvåge elektronisk kommunikation til og fra Folketinget. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har afvist at gå ind i sagen, mens tidligere justitsminister Lene Espersen har sagt, at hun vil se nærmere på sagen. I Sverige har en menneskerettighedsorganisation meldt loven til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. til CIA s varetægt uden sikkerhed for, hvilken behandling egypterne ville blive udsat for. Personer af somalisk afstamning fik af myndighederne indefrosset deres formue i årevis under en efterforskning. En mand med svensk statsborgerskab, men med udenlandsk baggrund, sad i flere år som fange på Guantanamo-basen uden nævneværdigt engagement fra de svenske myndigheder. Den slags sager skabte debat og omtale, javel, men blev langtfra årsag til nogen folkestemning. Den svenske forfatter Jan Guillou, der har et indgående kendskab til efterretningstjenesterne, har i bladet Computerworld stillet følgende diagnose: - Vi har gennemført en serie lignende love i Sverige, men det har stået klart for almenheden, at lovene i virkeligheden er møntet på arabere, muslimer og kurdere og ikke mod hvide svenskere. Forskellen i dette tilfælde er, at koret af journalister pludselig blev opmærksomme på, at denne lov kan bruges mod hvide journalister. Det gav et politisk engagement, som vi har savnet tidligere. Og ifølge Advokatsamfundets Anne Ramberg er diagnosen ikke skudt helt forbi: - Det syntes altid at involvere folk fra andre lande med underlige navne og som så anderledes ud. Terrorlovgivningen har sigtet mod muslimske organisationer. Indtil nu. I fremtiden kan en frihedsorganisation, en avis eller et advokatsamfund blive målet, siger hun. ADVOKATEN nr 07/08 15

16 TEMA: OVERVÅGNING Af Rasmus Møller Madsen, afdelingschef, Advokatsamfundet OPSIGTSVÆKKENDE DOMME OM advokater og hvidvask I kampen mod terror bliver advokater i øget omfang inddraget i myndighedernes overvågning. Nye domme slår fast, at belgiske og franske advokater ikke har pligt til at indberette mistanke om klienters hvidvask. Med det 2. hvidvaskdirektiv blev advokater omfattet af pligten til at indberette mistanke om, at klienter forsøger at hvidvaske midler, der stammer fra kriminalitet. Forpligtelsen er senere udvidet til også at omfatte indberetning af mistanke om terrorisme eller finansiering af terrorgrupper mv. Indberetningspligten indebærer, at advokater er forpligtet til af egen drift at bryde tavshedspligten i disse tilfælde. Både i CCBE (den europæiske sammenslutning af advokatsamfund) og i de nationale advokatsamfund mødte indberetningspligten stærk modstand ved tilblivelsen af direktivet og ved den efterfølgende implementering i national lovgivning. Der er nu gennemført sager i både Belgien og Frankrig, der for disse lande stort set udelukker, at advokater omfattes af indberetningspligten for advokater. Den belgiske dom De to belgiske advokatsamfund, der repræsenterer hver sit sprogområde, anlagde sag ved forfatningsdomstolen med påstand om, at den belgiske implementeringslov er forfatningsstridig. Den belgiske forfatningsdomstol har nu afsagt en kendelse, der opretholder implementeringsloven, men kun fordi domstolen foretager en fortolkning af bestemmelserne, der indebærer, at advokater ikke omfattes af indberetningspligten. Reelt er belgiske advokater dermed undtaget fra indberetningspligten. Dommen er interessant, fordi den belgiske implementeringslov i lighed med f.eks. den danske hvidvasklov har anvendt direktivets ordvalg til beskrivelse af advokaters indberetningspligt. Dermed indebærer den belgiske dom reelt en fortolkning af hvidvaskdirektivets ordlyd. Tavshedspligten vs. indberetning Hovedanbringendet i sagen var, at indberetningspligten er i strid med EMRK art. 6, fordi det indebærer brud på tavshedspligten og dermed forhindrer, at advokaten kan opretholde fuldstændig uafhængighed, fordi advokaten tvinges til at varetage andre interesser end klientens interesser. Forfatningsdomstolen fastslår i den forbindelse, at advokater efter belgisk ret nyder en helt særlig stilling. Det er således en hjørnesten i belgisk ret, at enhver kan henvende sig til en advokat i tillid til, at alle oplysninger behandles i fuld fortrolighed. Derfor garanterer belgisk lovgivning klienterne fortrolighed ved at pålægge advokater tavshedspligt. Domstolen fastslår, at lovgivning, der udgør en undtagelse til en strafsanktioneret tavshedspligt, må forudsættes at være formuleret klart og utvety- En engelsk oversættelse af den belgiske og den franske dom kan læses Advokatsamfundets hjemmesides advokatafsnit under Tilsyn>Hvidvask. 16 ADVOKATEN nr 07/08

17 digt, så advokaten ikke kan være i tvivl om, hvornår der består en pligt til indberetning, og hvornår der er forbud mod at videregive fortrolige oplysninger. Forfatningsdomstolen fastslår herefter, at lovgivningsmagten i særlige tilfælde kan foretage indgreb i advokaters tavshedspligt, forudsat at to betingelser er overholdt: For det første skal det formål, der tilgodeses ved et indgreb i tavshedspligten, væsentligt overstige hensynet til tavshedspligtens opretholdelse. For det andet må indgrebet underkastes en streng proportionalitetsvurdering, så det ikke går videre, end hensynet kan berette. Og det er her, afgørelsen bliver interessant. Forfatningsdomstolen fastslår, at om end der er en klar samfundsmæssig interesse i at bekæmpe hvidvask mv., kan dette ikke begrunde en generel ophævelse af advokaters tavshedspligt. Domstolen anerkender således ikke, at hensynet til, at myndighederne modtager underretninger om transaktioner, der kan indebære hvidvask, generelt overstiger hensynet til advokaters tavshedspligt. Derfor må der foretages en vurdering af, om de områder, hvor tavshedspligten er begrænset, konkret er velbegrundede og proportionale. Det indebærer en vurdering af lovens anvendelsesområde og klarhed. Forfatningsdomstolen konstaterer, at anvendelsesområdet for advokater efter direktivet og implementeringsloven ikke omfatter oplysninger, der modtages før, under og efter en retssag. Endvidere omfatter indberetningspligten ikke tilfælde, hvor advokaten foretager det, der i direktivet er beskrevet som ascertaining the legal position of their clients, en ordlyd, der er overført til den belgiske implementeringslov, og som i den danske lov er oversat med fastslår den pågældende klients retsstilling, jf. lovens 8. Problemet med den afgrænsning er imidlertid, at den tilsyneladende dækker stort set alle de opgaver, der normalt forbindes med udøvelse af advokatvirksomhed. Forfatningsdomstolen fremhæver, at al juridisk rådgivning fra advokater reelt handler om at undgå at ende med en retssag. Essensen i domstolens afgørelse er således, at de opgaver, der falder under udøvelse af advokatvirksomhed i alle tilfælde omfattes af enten undtagelsen vedrørende retssager eller undtagelsen vedrørende tilfælde, hvor klientens retsstilling fastslås. Herefter skulle man så tro, at domstolen ville kende implementeringsloven ugyldig, men vælger i stedet at fastslå, at med den fortolkning, domstolen netop har anlagt, er loven fortsat gyldig. Resultatet er således, at advokater formelt omfattes af indberetningspligten, som loven foreskriver, men at loven må fortolkes sådan, at det ikke gælder, når advokaten udøver advokatvirksomhed på vegne af en klient og inden for det mandat, klienten har givet advokaten. Den franske dom Den franske Conseil d État har tilsvarende haft lejlighed til at vurdere det 2. hvidvaskdirektivs rækkevidde i forhold til advokaters tavshedspligt. Dommens analyse af lovgivers muligheder for at foretage indgreb i advokaters tavshedspligt er i det væsentligste sammenfaldende med den belgiske dom. Den franske forfatningsdomstol fastslår imidlertid, at et krav om, at advokater skal indberette mistanke om hvidvask, vil være en overtrædelse af EMRK artikel 8 om respekt for privatlivets fred. Dette er interessant af flere grunde. Dels er artikel 8 ikke som arti- ADVOKATEN nr 07/08 17

18 TEMA: OVERVÅGNING kel 6 absolut, idet det følger af artikel 8, stk. 2, at der ved lov kan foretages indgreb i retten til privatliv, forudsat det sker til varetagelse af en række opregnede formål, herunder opretholdelse af lov og orden. Den franske dom må således forstås sådan, at der er foretaget en vurdering også af betingelserne i artikel 8, stk. 2, og at denne vurdering ikke har kunnet bære et indgreb i tavshedspligten. Dels vedrører artikel 8-beskyttelsen formentlig et bredere område end artikel 6-beskyttelsen, der er knyttet til beskyttelsen af domstolsprocessen og ikke juridisk rådgivning generelt. Den franske dom fastslår desuden, at der af hensyn til advokaters tavshedspligt og uafhængighed ikke kan institueres en indberetningspligt, der tvinger en advokat til at skulle indberette direkte til den statslige efterforskningsmyndighed (i Danmark: SØK). Forfatningsdomstolen understreger således, at en indberetningsordning ud over at måtte undtage stort set alle de opgaver, en advokat beskæftiger sig med, tillige må være udformet, så indberetningen sker gennem Advokatsamfundet, som selvstændigt skal påse, at betingelserne for indberetning er opfyldt. Dommenes rækkevidde Dommenes præcise rækkevidde er usikker. Det er usikkert, om en dansk domstol vil nå frem til det samme resultat. Der er ingen forlydender om, hvorvidt Kommissionen som følge af dommene vil ændre hvidvaskdirektivet, så advokater fremover i videre omfang undtages fra underretningspligten. Hvidvaskdirektivet er et minimumsdirektiv, og den danske lov er i forvejen strammere, end direktivet foreskriver, så en ændring af direktivet vil ikke i sig selv forpligte medlemsstaterne til at ændre implementeringslovgivningen, medmindre ændringen begrundes i, at den hidtidige retsstilling er i strid med fundamentale, fællesskabsretlige principper. Er jeres hjemmeside et statisk visitkort? adserving danmark Med en design- og CMS løsning fra adserving Danmark får I: en flot og unik hjemmeside som er designet i samspil mellem jeres virksomhed og vores designere et system hvor I let kan oprette, redigere og slette sider mulighed for at vedligeholde jeres hjemmeside uden den store tekniske know-how Ring på eller klik ind på adserving danmark 18 ADVOKATEN nr 07/08

19 ADVOKATEN nr 07/08 19

20 RETSKREDSE Af Peter Garde, fhv. dommer, Hillerød 24 ER IKKE ET HELLIGT TAL Artiklen foreslår en kulegravning af domstolsreformen, eventuelt en genoprettelse af enkelte retskredse, hvor problemerne ved den nuværende struktur viser sig at være størst. Rollen som Cassandra, hvis advarsler ingen lyttede til i Troja, hvorefter byen gik under og Cassandra selv dræbtes, er ikke morsom, men sammenligningen tvinger sig frem, når man anskuer udviklingen i retsvæsenet siden den gennemgribende retskredsændring pr. 1. januar 2007 i mit hjem er det skilsmissegrund at bruge ordet reform hvor antallet af retskredse på én gang reduceredes fra 82 til 24, og alle nye kredse undtagen Bornholm udstyredes med et minimum af seks dommere, de fleste endnu flere, typisk otte. En nylig oversigtsartikel i Information 13. juni 2008 bruger det malende udtryk reformkaos under overskriften Reformer lammer retssystemet, og i artiklen nævnes det, at halvdelen af byretterne har oplyst, at man hverken i 2008 eller 2009 forventer blot at komme ned på niveauet for 2006, det sidste år før ændringerne, hvilket ellers måtte være et overkommeligt mål, når man betænker, at mange kræfter i 2006 blev brugt på at forberede ændringerne, således at netop dette år burde være et taknemmeligt udgangspunkt for en sammenligning. Dommerforeningens formand citeres for en bemærkning om, at det, om end kun i gåseøjne, har været til domstolenes fordel, at problemerne i politiet og anklagemyndigheden er endnu værre, idet retterne har fået færre sager, end man ville have fået, hvis politi og anklagemyndighed havde arbejdet optimalt. Den eneste faggruppe, som ikke er ramt af ændringerne, er forbryderne, sidste år steg den anmeldte kriminalitet. KRITISK MASSE AF DOMMERE Den oprindelige betænkning om retskredsinddelingen nåede frem til idealtallet (mindst) otte dommere pr. embede ved at kræve, at en byret samtidig skulle kunne behandle en borgerlig tredommersag og en nævningesag, også med tre dommere, og alligevel have en-to dommere i overskud til mindre sager og grundlovsforhør. Ønsket synes meget overdrevet. Antallet af nævningesager har længe ligget under 100 pr. år, og den velkomne afskaffelse af nævningebehandling af de større narkotikasager og de blandede sager her er ordet reform i høj grad på sin plads reducerer tallet yderligere. Mange af de tilbageværende sager er desuden placeret i København og andre i forvejen meget store retskredse, hvor problemet om den samlede dommerbesætning ikke opstår. Tallet for borgerlige tredommersager er større, men ved en fornuftig berammelsespraksis kan man påse, at der ikke sker ophobning. Ret beset er det ikke forbudt at anvende dommerfuldmægtige og retsassessorer i retten, eventuelt som tredjemand i en tredommersag. Ved folkemødet for Nordsjælland i Roskilde umiddelbart inden lovforslagets fremsættelse spurgte jeg justitsministeren, hvorfor man ikke var gået efter tallet fire som det minimale antal dommere pr. retskreds, nok til en tredommersag og en dommer i overskud ud over ikke-udnævnte dommere. Ministeren svarede, at man derudover også måtte tage højde for ferie og sygdom det er mærkeligt, at sygdom og ferie altid forventes at indtræde samtidig med spidsbelastning. I praksis går det normalt bedre; den gamle Hillerød kriminalret med mig som enedommer brød hverken sammen i , hvor jeg behandlede Kronebanksagen med ca. 70 retsdage (her fik vi en midlertidig halv fuldmægtig ekstra fra ministeriet) eller fra 2003, hvor jeg var næsten fuldt optaget af Farumsagerne og af ekstrahjælp kun fik en retssekretær til sagen selv. FARVEL TIL SMÅ RETSKREDSE Et vist omfang af ændringer var uundgåeligt. Jeg kneb mangen tåre, da jeg med blikket rettet mod kalenderen skrev de mange småkapitler om de gamle tinghuse til værket Danmarks Tinghuse for at færdiggøre bogen inden lovens ikrafttræden og var klar over, at nogle af de dejligste huse Korsør, Rødding, Fjerritslev, Sæby med sikkerhed ville blive lukket efter 1. januar 2007, men jeg kunne ikke komme udenom, at allerede fjernelsen af tinglysningsvæsenet fra de enkelte retskredse ville gøre det umuligt at opretholde de mindste retskredse, og at de samtidige kommunesammenlægninger (der vist ikke har medført paradisiske tilstande i lokaladministrationen) talte i samme retning. Det beklagelige fravalg af samarbejdsmodellen mellem i øvrigt selvstændige retskredse i forbindelse med indførelse af tredommersager i byretterne gjorde det umuligt at nå et lavere tal end fire dommere pr. retskreds. En kredsstruktur med 20 ADVOKATEN NR 07/08

21 udgangspunkt i dette tal kombineret med en fornuftig anvendelse af bitingsteder ville fastholde en ordentlig betjening af alle områder i riget. Nordenfjords jeg vælger med et glimt i øjet ministerens egen valgkreds ville en moderat ændring have betydet bevarelse af både Frederikshavn, Hjørring og Thisted, hvor vi i dag kun har Hjørring og et ifølge den lokale presse ikke alt for lykkeligt afdelingskontor i Thisted. Læseren kan selv lege med Danmarkskortet for resten af riget. Ifølge Dommerforeningens formand synes forholdene værst i de sjællandske retskredse. Advokater i min vennekreds har sagt, at særlig den nye Glostrup retskreds har betydelige pukler og berammelsesvanskeligheder, og det undrer ikke, når man betænker, at hele syv retskredse, ikke kun små, men også mellemstore, endog et tredommerembede (Ballerup) indgik i denne kreds. Lidt uærbødigt kan man insinuere, at udsigten til at erhverve den store amtsgård i Glostrup til retsvæsenet kan have genereret et ønske om at skabe en retskreds stor nok til at fylde huset. Jeg forstår fortsat ikke, hvorfor det skulle være nødvendigt at skabe en retskreds, der går fra Bagsværd til Hedehusene og Køge Bugt, og hvorfor man ikke som et minimum skabte to kredse med hver ca. otte dommere, en i Gladsaxe og en i det egentlige Køge Bugtområde. Men ikke blot Glostrup er blevet alt for stor. De oprindelige planer overvejede bevarelse af Køge og Slagelse som selvstændige retskredse (til gengæld ikke Holbæk, således at Slagelse retskreds ville strække sig til Sjællands Odde og Rørvig), og særlig Slagelse, som jeg har set beskrevet som den mest kriminalitetsplagede by på Sjælland uden for København, burde være sæde for en retskreds og ikke indgå i Næstved. Lad mig ex tuto tilføje, at jeg ikke taler ud fra egne erfaringer med den nye kredsstruktur. I Nordsjælland var ændringerne langt lempeligere end i resten af riget, bortset fra, at de arme borgere og advokater i Helsinge og Tisvildeleje, som er orienterede mod Hillerød, næppe burde være placerede i den nye Helsingør retskreds. Hillerød selv voksede kun ved sammenlægning med Frederikssund og afgav endog Farum, og hos os var de praktiske overgangsproblemer til at overse. ÆNDRING BØR OVERVEJES Nogle af retsvæsenets problemer udspringer af retskredsændringerne, særlig har vi mistet et stort antal midaldrende og ældre ansatte, både dommere og kontoransatte, som foretrak afgang for geografisk forflyttelse, og dem får vi aldrig igen, mens andre mangler er uden forbindelse hermed, særlig de betydelige it-problemer, herunder det sårbare og ofte strejkende Citrix program. Formanden for Folketingets retsudvalg Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, har afkrævet justitsministeren en plan inden 1. oktober for, hvordan der kommer flere politifolk ud at efterforske og flere retssager gennem systemet, og han har så åbenbart ret. En blot og bar hensigtserklæring fra Justitsministeriet synes dog ikke tilstrækkelig. I virkeligheden er der gået tilstrækkelig lang tid og indvundet tilstrækkelig smertelige erfaringer til, at nedsættelse af et hurtigarbejdende udvalg eventuelt et for politiet og et for retsvæsenet i snævrere forstand også med repræsentation af brugerne, særlig advokaterne, med henblik på en gennemgribende undersøgelse af ændringernes følger og forslag om passende forholdsregler til forbedring af forholdene trænger sig på med styrke. Et sådant udvalg bør have et vidtgående mandat og ikke være afskåret fra at foreslå genoprettelse af enkelte retskredse, hvor ændringerne har gjort mere ondt end godt. 24 er ikke et helligt tal! ADVOKATEN nr 07/08 21

22 nærgående Af Nina Wedsted, advokat, Gorrissen Federspiel Kierkegaard foto: henning hjorth VIRKSOMHEDER GÅR TÆT PÅ ANSATTES PRIVATLIV Efter inspiration fra USA breder nærgående personundersøgelser af nye ansatte sig herhjemme. Men undersøgelserne kan let foregå i en juridisk og etisk gråzone. Forestil dig, at manglende præcision ved formulering af dit CV koster dig dit helt nye job. Eller forestil dig, at en arbejdsgiver, du for 15 år siden arbejdede for, blot videregiver oplysninger til din nye arbejdsgiver om, at du ikke kendte forskel på dit og mit? Begge eksempler er praktiske facetter af Integrity Due Diligence, der som begreb dækker over indsamling og analyse af oplysninger med henblik på at vurdere risici forbundet med at etablere forretningsforbindelse med et firma eller en person, herunder særligt med henblik på at afdække uetiske eller ulovlige dispositioner eller forretningsmetoder. Instrumentet, der har sin oprindelse i USA, benyttes nu også af danske arbejdsgivere som led i rekruttering, typisk ved rekruttering af ledere. I rekrutteringssammenhæng er Integrity Due Diligence en meget grundig personundersøgelse, der har fokus på at få vendt alle sten i en kandidats CV og måske endda at få flere oplysninger med, eksempelvis om kandidatens privatøkonomi. Integrity Due Diligence udføres som regel af et konsulentfirma. Kontrol af CV Det typiske forløb er, at kandidaten, der måske allerede har accepteret et jobtilbud fra virksomheden, undervejs i rekrutteringsprocessen præsenteres for, at virksomheden har et ønske om at få verificeret indholdet af CV et og at få referencer fra tidligere arbejdsgivere. Til brug herfor accepterer kandidaten skriftligt, at virksomheden eller en repræsentant for den kan udføre en screening, der som udgangspunkt vil indeholde: En verifikation af kandidatens identitet. Verifikation af kandidatens eksamensbeviser fra videregående uddannelser. En undersøgelse af kandidatens baggrund og historie, herunder indhentelse af referencer fra tidligere arbejdsgivere. Herudover kan der være branchefokuserede ønsker til screeningen, eksempelvis af kandidatens finansielle baggrund eller undersøgelse af uheldige eller ugunstige dispositioner. 22 ADVOKATEN NR 07/08

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor CCBE s regler om god advokatskik 1. PRÆAMBEL 1.1. Advokatens stilling i samfundet I et samfund, der hviler på respekt for lov og ret, udfylder advokaten en særlig rolle. Hans pligter er ikke begrænset

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK JUSTITSMINISTERIETSS REDEGØRELSE OM ANTI-TERRORPAKKE TERRORPAKKE I OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK Siden vedtagelsen af regeringens såkaldte anti-terrorpakker r har der i dele af offentligheden været bekymring

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere