TEMA: OVERVÅGNING I TERRORENS NAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: OVERVÅGNING I TERRORENS NAVN"

Transkript

1 SLADDER NYE PERSONUNDERSØGELSER I GRÅZONE ETIK DEBAT OM INTERESSEKONFLIKTER HELLIGT RETSKREDSREFORMEN BØR ÆNDRES ADVOKATERNES SERVIC UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET TEMA: OVERVÅGNING I TERRORENS NAVN Anne Ramberg har fået nok af Big Brother-samfundet

2 Indhold Advokaten 87. årgang LEDER Orden i eget hus SIDE 5 NOTER SIDE 6 NYT OM NAVNE SIDE 52 Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere Folketinget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax REDAKTIONSPANEL Morten Broberg, lektor, Københavns Universitet og projektforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Ole Dybdahl, landsdommer, København Thomas Elholm, lektor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Henrik Stagetorn, advokat Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet Trine Binett Jørgensen, advokat Allan Ohms, advokat Birgitte Kofod Olsen,vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Hellen Thorup, advokat Peter Volkers, advokat Ansvarshavende redaktør: Henrik Rothe Redaktør: Rasmus Lindboe Redaktionel sekretær: Bente Busck Annoncer: JUNGERSTED MEDIA Frederiksberg Runddel Frederiksberg Telefon Layout: Adman Kommunikation ApS Studiestræde 14A 1455 København K Telefon Tryk: Jørn Thomsen Offset Essen Kolding Telefon Artikler TEMA: OVERVÅGNING UDEN BIG BROTHER OVER SKULDEREN Europæiske forsvarsadvokater vil med et nyt netværk, hemmeligt for politi og myndigheder, rykke teltpælene for borgernes rettigheder efter år med indskrænkninger i terrorbekæmpelsens navn. SIDE 8 SVENSKE ADVOKATER I OPRØR MOD OVERVÅGNING Er den svenske regering gået ét skridt for langt i kampen mod terror? SIDE 12 OPSIGTSVÆKKENDE DOMME OM ADVOKATER OG HVIDVASK I kampen mod terror bliver advokater i øget omfang inddraget i myndighedernes overvågning. Nye domme slår fast, at belgiske og franske advokater ikke har pligt til at indberette mistanke om klienters hvidvask. SIDE 16 Retspolitik 24 ER IKKE ET HELLIGT TAL Pens. dommer Peter Garde foreslår en kulegravning af domstolsreformen. SIDE 20 VIRKSOMHEDER GÅR TÆT PÅ ANSATTES PRIVATLIV Efter inspiration fra USA breder nærgående personundersøgelser af nye ansatte sig herhjemme. SIDE 22 STÅR DET NU OGSÅ SÅ GALT TIL? Der er en tilfredsstillende udvikling i udpegningen af dommere med bred erhvervserfaring. SIDE 26 FODLÆNKER TIL FOLKET Generel lovændring fører til, at hjemmeafsoning vil blive mere udbredt end nu, hvor 100 domfældte afsoner under elektronisk overvågning. SIDE 30 UAFHÆNGIG OMBUDSMAND TIL KONKURRENCESAGER Danmark bør overveje at lade sig inspirere af EU og sikre virksomheder, der kommer under anklage. SIDE 32 Fagligt TEMA: INTERESSEKONFLIKTER OVER DEN KINESISKE MUR Store svenske advokatselskaber presser på for en opblødning. SIDE 36 KINESISKE MURE SVÆKKER FORRETNINGEN Højesteretsdommer Jon Stokholm gennemgår de principielle argumenter for og imod kinesiske mure. SIDE 40 NY LOV OM JOBKLAUSULER Ringe muligheder for sanktioner, uklarheder og muligheder for at løbe om hjørner med medarbejderne præger den nye lov om jobklausuler. To eksperter gennemgår loven. SIDE 44 FAGLIG VOLDGIFT IND I VARMEN Den hundrede år gamle model til løsning af tvister den faglige voldgift bliver med den ny arbejdsretslov ophøjet til en ret. Flaskehalse ved domstolene sætter skub i brugen af den nye voldgiftsret. SIDE 48 Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside og Advokatnet. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 2 ADVOKATEN nr 07/08

3 Second opinion? Investering er ikke nogen let disciplin. Har De eller Deres klient brug for en second opinion på investering eller skat, er De velkommen til at kontakte Formuepleje. Vi tilbyder gerne en vurdering af Deres klienters muligheder for optimal formuesammensætning uforbindende og altid uden honorar. Formueplejes nyeste koncept er 20 år gammelt og bygger på den Nobelprisbelønnede porteføljeteori, som sikrer den optimale sammensætning af aktier og obligationer. Siden 1988 har vi skabt afkast på i alt 1.200%. Vores forretningsmodel bygger på at minimere enhver form for konflikt mellem investor og rådgiver. Vi er således primært resultat aflønnede og har dermed et unikt interessefællesskab med vores investorer. Kontakt vores formuerådgivere på tlf eller besøg os på formuepleje.dk Formuepleje er Danmarks største uafhængige investeringshus, stiftet 1986, med hjemsted i Århus og rådgivnings kontor i København. Vi tilbyder investering i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller gennem syv børsnoterede Formueplejeselskaber, ejet af aktionærer og med en samlet portefølje på 60 mia. kr. Læs mere på formuepleje.dk. ADVOKATEN nr 07/08 3

4 Xxxxxxxxx AF XXXXXXX XXXXXXXxX UNIK ADVOSYS 4 ny generation med Office 2007 layout Nyhed! Nu introduceres Unik Advosys 4, der er baseret på Microsoft Vista og Office 2007 standarder, hvilket gør Unik Advosys enkel at betjene og giver et moderne udseende. Advosys 4 indeholder en række nye eller ændrede funktioner, bl.a.: Automatisk journalisering af s. Gem en på sagen blot ved er par klik med musen eller via genvejstaster i Outlook Advosys finder selv den rigtige sag. Meget lettere bliver det ikke. DOWNLOAD UNIK ADVOSYS 4 Den nye generation kan downloades som en del af programserviceaftalen. Dokumenthåndtering. Vi har genopfundet sagsmappen og integreret funktioner fra Microsoft Outlook som f.eks. autoindhold og indholdsrude. Det giver et hurtigt overblik over dokumenter og s, og du sparer tid, når du lige skal finde et bestemt dokument. Magnus integration. I Advosys 4 er det muligt at foretage opslag hos Magnus finde og vælge det rigtige dokument, få det overført til Advosys med Advokatkontorets skrifttype og samtidig journaliseret på sagen. BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLÉ KØBENHAVN Ø TLF ADVOKATEN nr 07/08

5 leder Orden i eget hus Mange af os kan huske dengang, der var et fænomen, som hed selskabstømning. Vidtløftige konstruktioner med køb af underskudsselskaber med videre endte i en skandale, hvor det viste sig, at et ikke helt ringe antal advokater var involverede. Selskabstømmersagerne belastede de enkelte advokater i varierende grad, men, hvad der var værre, var, at de ganske alvorligt skadede omdømmet for alle advokater, fordi selskabstømmersagerne i offentlighedens bevidsthed tegnede et billede af advokater, som enten af grådighed eller uvidenhed havde ladet sig involvere i stærkt kritisable transaktioner. Advokatrådet måtte drage den lære af selskabstømmerkomplekset, at det i sager af den karakter er meget vigtigt at være på forkant og så vidt muligt medvirke til at forhindre at sager opstår. Som konsekvens af denne tilgang advarede vi på et meget tidligt tidspunkt her i bladet advokaterne mod fænomenet momskarruselsvindel. Det fik ikke fænomenet til at forsvinde, men mig bekendt har der ikke været advokater involveret i disse sager. Den 7. juli skrev Jyllands-Posten at Skat vil forsøge at straffe banker og advokater, der har hjulpet et netværk af ejendomsinvestorer med finansiering af ejendomme til kunstigt oppustede priser. Den 8. juli henvendte rådet sig til direktøren for SKAT og udbad sig et møde med henblik på at blive orienteret om, hvorvidt SKAT sad inde med oplysninger, som indikerede, at advokater havde overtrådt reglerne om god advokatskik. Der har nu, den 29. august, været afholdt et møde, hvor også revisorernes foreninger, FSR og FRR, deltog, Som det fremgår af den pressemeddelelse, der er at finde på følger vi nu sagen tæt med henblik på at forebygge, at advokater involveres i sådanne projekter og for at sikre, at ordentlige advokaters omdømme ikke skades af denne sag. SKAT oplyste på mødet den 29. august at man, da efterforskningen blev indledt, havde mistanke om med urette viste det sig at handlerne med ejendomme til stadigt mere opskruede prise i virkeligheden var et led i hvidvask af udbyttet fra kriminelle handlinger. Har der medvirket advokater ved sådanne handler, burde disse derfor måske også have fået denne tanke og så er der pligt til indberetning til Advokatsamfundet eller SØK. Advokatsamfundet har ikke modtaget sådanne indberetninger, og det giver mig anledning til at understrege, at det er af stor betydning for advokatstandens omdømme, at de gældende regler i hvidvaskloven overholdes, hvad enten man bryder sig om dem eller ej. Advokatrådet deler med Europas andre advokater den principielle modstand mod at lade advokater angive klienter. Men hvis de domme, der nu er afsagt af Belgiens og Frankrigs øverste domstole, bliver retningsgivende for resten af Europa, er pligterne nok til at leve med (se omtale af dommene her i bladet). Vi overvejer selvfølgelig sammen med de øvrige medlemmer af sammenslutningen af Advokatråd i Europa CCBE, om der bør tages initiativer i forhold til EU, ligesom vi også nationalt er i en løbende dialog med Finanstilsynet, som fører tilsyn med finansielle virksomheder og medvirker ved udformningen af lovgivning på området. Uanset de principielle overvejelser har vi en national hvidvasklov, og efter denne er Advokatrådet det organ, der har tilsynet med, at advokaterne overholder den gældende hvidvasklov, og den pligt tager vi ikke let på. Lever Advokatrådet ikke som tilsyn op til de forventninger, det omgivne samfund stiller, bliver andre bliver sat til at løse denne opgave. Og hvilken advokat har lyst til at have SØK eller Finanstilsynet på kontrolbesøg? Det ville repræsentere en alvorlig svækkelse at uafhængigheden og klienternes tillid til fortrolighedsforholdet mellem advokat og klient. Efter Advokatrådets opfattelse er det nødvendigt, at vi som en uafhængig, selvstyrende organisation også på dette område gør os fortjente til den tillid og agtelse, som er så vigtig for såvel den enkelte advokat som for professionen som sådan. Orden i eget hus. AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN nr 07/08 5

6 aktuel information AF XXXXXXX XXXXXXXxX Sidste chance for tilmelding til specialmoduler Den nye advokatuddannelse er startet op, og den gamle uddannelse skal derfor lukkes ned. Specialmodulerne Virksomhedsetablering, Virksomhedsoverdragelse og Fast ejendom & Miljø kører dette efterår på sædvanlig vis. Også i 2009 er det muligt at komme på et specialmodul, hvis man ønsker at gøre den gamle uddannelse færdig. Tilmeldingsfristen er for kurser i hele 2009 d. 14. november 2008, og tilmelding skal ske til Advokatsamfundet, att. Lise Ravnkilde, eller dk. Eksamen på den gamle uddannelse afholdes to gange årligt frem til januar Ekstraordinær generalforsamling Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Advokatsamfundet lørdag den 25. oktober 2008 kl i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense. Advokatrådet fremlægger på generalforsamlingen forslag til vedtægt for Det Danske Advokatsamfund. Dagsorden for mødet samt forslag til ny vedtægt vil blive sendt til alle advokater snarest muligt og samtidig vil materialet blive gjort tilgængeligt på Alle advokater har adgang til generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsforslaget kræves almindeligt flertal blandt de advokater, der deltager i afstemningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hemmeligt pro bono arbejde De amerikanske advokatfirmaer er enige om, at offentlighed om firmaernes pro bono arbejde vil øge omfanget af deres advokaters lyst til at udføre det gratis, juridiske arbejde. Men samtidig er en overvægt af firmaerne ifølge en ny undersøgelse imod at offentliggøre omfanget af dette arbejde. Det vil skade lysten til pro bono arbejde, hvis en offentliggørelse fører til en slags konkurrence på området, siger en amerikansk senioradvokat ifølge Legalweek.com. Nu sætter den internationale sammenslutning af advokatråd, IBA, fokus på pro bono arbejde på sin ny hjemmeside, Er advokaten en forretning? Det spørgsmål stiller præsidenten for den internationale advokatunion UIA, Héctor Diaz-Bastien, på unionens årlige kongres, som i år afholdes i Bukarest d. 29. oktober til 2. november. Han opfordrer så mange advokater som muligt til at møde op til kongressen, ikke bare på grund af, at advokater i flere lande i denne tid udsættes for trusler eller intimideres, men også fordi, advokatgerningen efter hans opfattelse står ved en korsvej: Er det at være advokat stadig en profession eller har det udviklet sig til en forretning, som så mange andre, spørger han i sin invitation til årsmødet. Program, tilmelding og praktisk information kan findes på Fri proces og Procesbevillingsnævnet I Advokaten nr. 6 fremgik det, at antallet fri processager for Procesbevillingsnævnets arbejde i 2006 var modtagne sager og 207 sager, hvor der blev givet fri proces. Disse tal dækkede hele nævnets arbejde. For 2007 ser tallene ud som følger, ifølge Domstolsstyrelsens årsrapport: modtagne sager og 633 afgjorte sager om fri proces. 6 ADVOKATEN NR 07/08

7 Kan du ikke se skoven for bare træer? EDB Gruppen A/S viser dig vejen Kontakt Lotte Juul Key Account Manager telefon Dorte Baltzer Johannessen Produktchef telefon May-Britt Buchardt Projektleder telefon Mere information Læs mere på ADVOKATEN NR 07/08 7

8 TEMA: OVERVÅGNING Af Rikke Albrechtsen, journalist, Bruxelles UDEN BIG BROTHER over skulderen Europæiske forsvarsadvokater vil med et nyt netværk, hemmeligt for politi og myndigheder, rykke teltpælene for borgernes rettigheder efter år med indskrænkninger i terror-bekæmpelsens navn. Giovanni er gået lidt for meget til den på ferien på Ibiza. Han har gjort nogle temmelig dumme ting, mens han var ret beruset, blandt andet er han brudt ind i en bil. Nu sidder han i fængslet i Spanien og vil gerne udleveres til retsforfølgelse hjemme i Italien. Den spanske forsvarer, som han får udstukket, skal så finde frem til en italiensk advokat, som han kan sende alle sagens akter til. Samtidig skal de to advokater kunne diskutere, hvorvidt Giovanni måske også havde taget ulovlige stoffer, eller om det instrument, der var brugt til at bryde ind i bilen med, måske var plantet af nogen. Forsvarsadvokaternes overvejelser skal foregå, uden at anklager eller politi får kendskab til, hvad de snakker om. Eksemplet er udtænkt af Julen Fernandez Conte, der er udsendt til Bruxelles for det spanske advokatsamfund, CGAE. Spanien er tovholder på et nyt netværk for forsvarsadvokater i Europa, der fremover skal kunne 8 ADVOKATEN nr 07/08

9 samarbejde over grænserne via en krypteret internetside, der gør det umuligt for udenforstående at lytte med, når en sag diskuteres. Noget, som i øjeblikket foregår over mail og telefon uden nogen garanti for, at det bliver mellem sagens advokater. - Den slags oplysninger skal kunne overføres fra advokat til advokat for at kunne give det bedste forsvar i begge retskredse, siger Julen Fernandez Conte. MED PÅ EN LYTTER Når man spørger ham om, hvem det er så vigtigt at holde udenfor, svarer han: - Alle. Alle andre end den, som informationen er stilet imod. Det er fortrolig information, og den er dækket af tavshedspligt. Det kan være anklageren eller politiet eller hvem som helst, der prøver på at blande sig, selv domstolene. Der har været en del sager, for eksempel Niemitz-sagen, der var for Menneskerettighedsdomstolen, hvor procedurebestemmelserne ikke bliver respekteret af undersøgelsesmyndighederne, siger han og henviser til en sag fra 1992, hvor en advokat blandt andet fik ransaget sit kontor. Netværket hedder PenalNet og løber som et EU-støttet pilotprojekt mellem fem europæiske lande over de næste tre år og kan på sigt udvides til de øvrige europæiske advokatsamfund. Det er affødt af en virkelighed, hvor hverken de kriminelle eller retssystemerne kender til landegrænser, og hvor der bliver stadig flere EU-instrumenter i den juridiske værktøjskasse, nu hvor ting som den europæiske arrestordre og udlevering af beviser over grænserne er en realitet. Det betyder større behov for, at advokater samarbejder over grænserne. Men indtil nu har de europæiske initiativer været fokuseret på muligheden for retsforfølgelse, men ikke på de borgere, der bliver retsforfulgt. En tendens, der kun er blevet forstærket af klimaet i retspolitikken efter terrorangrebene på USA og flere europæiske storbyer. ADVOKATEN nr 07/08 9

10 TEMA: OVERVÅGNING - Vi kunne se, at hver gang, der blev taget initiativer, så var det dommerne og anklagerne, der fik mere magt. Og det er fornuftigt nok, for det er jo et svar på en virkelighed, hvor der er flere grænseoverskridende straffesager. Men en straffesag har altid to sider, siger Julen Fernandez Conte og nævner forstærkningen af instanser som Eurojust og Europol, der er henholdsvis anklagemyndighedernes og politiets europæiske samarbejdsparaplyer. TERROR-BALANCE Derimod er det for eksempel endnu ikke lykkedes EU-landene at opstille et fælles sæt af minimumsrettigheder for de anklagede. Men Fernandez Conte mener, at man fra EU-institutionernes hold nu har fået øjnene op for, at der er en uligevægt i systemet, og oprettelsen af PenalNet er et skridt i den rigtige retning. - Kommissionen er vist klar over, at der er brug for at afbalancere kvaliteten af de våben, som dommere og forsvarere har nu til dags og de ikke-eksisterende instrumenter for advokaterne, og derfor var de også interesserede i at finansiere projektet, siger Julen Fernandez Conte. Han understreger, at selv om det er EU- Kommissionen, der klarer 70 procent af regningen i forsøgsfasen, er PenalNet et uafhængigt projekt, fri af magthaverne. - Det er kun advokaterne, der har adgang til netværket, og det er os selv, der ejer det datacenter, hvor informationerne bliver lagret, hvilket betyder, at den information, som er underlagt tavshedspligt vil blive beskyttet med garanti fra advokatsamfundene, siger Julen Fernandez Conte. Derudover vil dokumenter og lignende, der er udvekslet gennem PenalNet, blive udstyret med en slags elektronisk vandmærke, der sikrer deres autenticitet. Det vil sige, at oplysninger udvekslet via netværket kan fremlægges i retten, hvilket ikke er tilfældet for almindelige . ID-KORT TIL ADVOKATER Rent praktisk skal tilslutningen foregå gennem det chipkort, som sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, CCBE, planlægger at indføre som en del af det såkaldte E-justice-initiativ. Det er EU s forsøg på at digitalisere det europæiske retsvæsen, så visse aktiviteter fremover kan foregå i cyberspace, ligesom der bliver adgang til forskellige registre og information. Sådan virker PenalNet Netværket kommer til at fungere fra 2009 og rummer forsvarsadvokater fra Italien, Frankrig, Rumænien, Ungarn og Spanien, der også er værtsland for systemet. Pilotprojektet, der er finansieret af EU-Kommissionen og de respektive advokatforbund, skal løbe over tre år. Ideen er, at det på sigt skal udvides til at omfatte andre EU-lande. Forsvarsadvokaterne skal godkendes af det lokale advokatsamfund, der virker som garant for hver enkelt advokat. Netværket er en slags udbygget portal, hvor advokaten modtager en mail i sin normale indbakke samt en sms til sin mobiltelefon, når nogen har sendt en besked over netværket. Derpå kan hun logge på med sit chipkort og få adgang til sin post og til den information, der er til rådighed på netværket, blandt andet fortegnelser over godkendte forsvarsadvokater i de andre lande. PenalNet kommer således til at være en del af en større portal, der skal samle EU s retlige aktiviteter et sted på nettet. - PenalNet er det første forsøg på at bruge CCBE s nye tekniske standarder. Og fordi det er et generelt system, kan man kan forestille sig også at udbygge det til andre advokater i fremtiden. Så det er et meget interessant projekt for CCBE, siger Birgit Berger, der er seniorrådgiver ved CCBE i Bruxelles. Chip-kortet vil på samme tid være et internationalt anerkendt ID-kort, som vil give europæiske advokater retten til at virke ved de internationale domstole i Luxembourg og Strasbourg. Samtidig vil andre EU-landes retssystemer nemmere kunne anerkende advokaterne, hvilket skulle gøre det lettere at udføre arbejde i andre lande, hvilket nogle gange kan være tungt og uigennemskueligt. I Danmark er der ikke lignende systemer for forsvarsadvokater, oplyser Advokatsamfundet. Her sker samarbejdet efter, hvad det enkelte advokatkontor har af kontakter i det pågældende land. Og selve sikkerhedsaspektet af PenalNet interesserer heller ikke formanden for de danske forsvarsadvokater, Henrik Stagetorn. De sigtedes rettigheder er blevet formindsket, det må man sige, og det skærper jo selvfølgelig situationen. Men jeg oplever ikke, at der er sager, hvor det er nødvendigt på den måde at holde kommunikationen hemmelig, siger Henrik Stagetorn Til gengæld kan han se muligheder i at samle og diskutere informationer om de retlige EU-tiltag og den måde, de udmønter sig på ude i de europæiske retssale. Det interessante er den videndeling, man kan lave over grænserne. Nu, hvor meget af lovgivningen er besluttet fra EU, er det interessant, hvordan den tolkes i andre lande, og det er noget, som domstolene lytter til, påpeger han. 10 ADVOKATEN nr 07/08

11 DESIGN: HVAMHVAM.COM

12 tema: overvågning Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet foto: Jens Lasthein SVENSKE ADVOKATER I OPRØR mod overvågning Er den svenske regering gået ét skridt for langt i kampen mod terror? Måske vil sommerdagen gå over i nyere svensk historie som dagen, hvor den politiske og juridiske kamp om anti-terrorlovgivning forlod de snævre cirkler og for alvor blev folkelig. 18. juni, Dagen, hvor de svenske pojkar skulle spille deres sidste kamp ved fodbold-em. Dagen, som i stedet for at blive en festlig blågul dag for mange svenskere, endte i ydmygelse og frustration: Ikke bare blev svenskerne sendt ud af EM med et klart nederlag på 0-2 til Rusland. Men allerede tidligere på dagen havde Riksdagen med et snævert, snævert flertal på blot fem medlemmer, vedtaget en lov, der i månederne forinden var vokset fra noget, som kun optog små kredse af jurister og it-folk til en decideret folkesag. 5,3 millioner svenskere havde et par uger senere sendt protestmails til Riksdagen, efter at avisen Expressen organiserede den folkelige modstand. Samtidig havde en række af de vigtigste retspolitiske aktører, herunder det svenske advokatsamfund, kridtet skoene til en holmgang med regeringen om de nye regler. Tilbage til advokaternes kritik om et øjeblik, for hvad er det lige, den nye lov går ud på? Vi giver ordet til generaldirektøren for den svenske overvågningstjeneste. LEGITIM OVERVÅGNING - Har regeringen ikke en berettiget interesse i at vide, hvordan udenlandske magthavere agerer, eller har tænkt sig at agere, i forhold til Sverige og os svenskere?, spurgte generaldirektør Ingvar Åkesson i debatten om den nye lov. Anti-terrorloven giver Försvarets Radioanstalt (FRA) adgang til uden dommerkendelse eller krav om konkret mistanke at overvåge og aflytte al telekommunikation, der krydser de svenske grænser. Det gælder ikke bare de telefonsamtaler, som måtte finde sted. Men også alle s, der bliver sendt via computerservere på svensk jord. Det betyder også noget for danskere advokater eller ej. Direktøren for de danske teleselskabers brancheorganisation forklarer: - De store selskaber har bygget deres net op inden for lovens rammer, og det er forretningsmæssigt fornuftigt at køre det internationalt, så man får stordriftsfordele, siger direktør Ib M. Tolstrup til bladet Computerworld. Det betyder, at mange af de store teleselskaber, som opererer i Danmark, har servere stående i Sverige. Og dermed kan danske s blive overvåget uanset, hvilke regler vi i øvrigt måtte have herhjemme. Ifølge generaldirektøren for den svenske overvågningstjeneste er der ikke bare en politisk legitim grund til aflytningen. Også juridisk er der tale om en holdbar løsning, mener han: Han peger på, at den europæiske menneskerettighedskonventions artikel otte giver mulighed for at indskrænke retten til privatliv og korrespondance, når andre hensyn taler for det først og fremmest hensynet til statens sikkerhed, argumenterer han. Skulle reglerne for overvågning leve op til de krav, der stilles ved efterforskning af straffesager, så ville tjenesten slet ikke kunne udføre sit arbejde, mener han. Det er afgørende for en effektiv overvågning, at der ikke stilles krav om, at der er mistanke om en konkret forbrydelse, mener overvågningschefen. UDEN BÅND Åkessons argumentation er noget, der kan få generalsekretæren for Sveriges Advokatsamfund, Anne Ramberg, op af stolen: 12 ADVOKATEN nr 07/08

13 ADVOKATEN nr 07/08 13

14 tema: overvågning - Han tager fejl. Man kan ikke sige, at han ikke taler sandt, men han fortæller kun halvdelen af sandheden, begynder Anne Ramberg. Hun nævner en ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen om aflytning foretaget af de britiske myndigheder. Dommen slår fast, at aflytningen netop har været et indgreb i privatlivets fred, og at denne rettighed ikke kan indskrænkes ved en generel aflytning. - Får man adgang til al den information, så er det et indgreb i alle de grundlæggende frihedsrettigheder, som findes i menneskerettighedskonventioner og FN-pagter, vi har skrevet under på, siger hun. - Hvis man misbruger det her system, så kan man helt lovligt bedrive masseaflytning af svenske borgere, som ikke er mistænkt for en forbrydelse. Og den kontrol, der er med myndighederne, er ikke tilstrækkelig, siger Anne Ramberg. Det svenske advokatsamfund har lige siden overvågningsloven var i sin vorden gjort meget for at levere et kritisk modspil til myndighederne. Det første lovforslag, som også blev forsvaret af overvågningschefen Ingvar Åkesson, var ifølge Anne Ramberg helt uhørt uigennemtænkt. Lovforslaget kom retur til regeringen med masser af indvendinger, og forslaget blev rettet gennemgribende på punkter. Den lov, som endte med at blive vedtaget i juni, er efter advokaternes mening stadig ekstremt dårlig. Advokatsamfundets kritik består for det første i selve udvidelsen af den såkaldte signalsporing dvs. aflytningens område. Førhen har regeringen baseret sig på, at æteren var et område, som frit kunne aflyttes. Nu udvider regeringen aflytningen til også at gælde kabler. Dermed kommer efterretningstjenesten med på en lytter i enhver form for kommunikation, mener Ramberg. Det stiller især krav til reguleringen af indberetningerne og til de søgeord, som der bruges. - Det andet er, at man fjerner kravet om, at aflytningen skal have et militært formål. Nu har man lavet et vældig bredt defineret formål, som omfatter alt fra flygtningestrømmme til valutaspekulation, forklarer Anne Ramberg. - Det er en søgning uden begrænsning eller acceptabel kontrol, lyder konklusionen fra Advokatsamfundets generalsekretær. Endelig indeholder loven også det, som generalsekretæren betegner som et parallelsystem for aflytning: Både sikkerhedstjenesten Säpo og politiet kan ifølge loven bede Försvarets Radioanstalt om at stå for en overvågning. Säpo og politiet er underlagt almindelig domstolskontrol, når de efterforsker kriminalitet. Men i realiteten kan politiet nu omgå den almindelige domstolskontrol, lyder vurderingen fra Anne Ramberg. - Dertil kommer den virksomhed, som FRA nærmest uden kontrol kan give sig i kast med inden for rammerne af sin metodeudvikling. Den viden kan siden sælges til andre sikkerhedstjenester. Det gøres allerede i dag, tilføjer Anne Ramberg. Men hvis man som borger har rent mel i posen, så behøver man vel ikke at frygte overvågningen? - Jo, jo. Men det er jo et jätte indgreb i den personlige integritet. Med den argumentation så kunne man jo have overvågningskameraer i ethvert hjem, også når vi gik på toilettet. Sveriges Advokatsamfund har ifølge Anne Ramberg gjort al ting for at få overvågningsloven til bedre at stemme med principperne om retssikkerhed. Advokaterne har været på besøg hos Riksdagens partier for at forklare sig. Advokatsamfundet har haft foretræde i Riksdagen, været på besøg hos ministrene og deltaget med fuld kraft i den offentlige debat og på konferencer. Er der ingen advokater, som har undret sig over, at I så ivrigt kastede jer ud i en politisk debat? - Nej. Der har været en meget stærk støtte til det her. Det er ét af vores formål at være i dialog med og påvirke lovgiverne. DEN MUSLIMSKE TRUSSEL Men hvorfor er det egentlig, at den nye overvågningslov har skabt så stor furore i Sverige, og affødt debat i omgivende lande? Overvågningsloven er langtfra den første kontroversielle lov, som har fulgt i kølvandet på 11. september angrebet på USA. Sverige har tidligere oplevet sager, som endda i særdeles høj grad krænkede de almindelige principper om retssikkerhed: De svenske myndigheder besluttede at overgive to mænd af egyptisk afstamning 14 ADVOKATEN nr 07/08

15 Spionloven Den ny svenske lov træder i kraft fra årsskiftet. Efter lovens vedtagelse har flere borgerlige medlemmer af Riksdagen fået kolde fødder og erklæret, at de vil støtte et revideret lovforslag. Loven indebærer, at Försvarets Radioanstalt (FRA) kan overvåge datatrafik til den danske efterretningstjeneste PET samt overvåge elektronisk kommunikation til og fra Folketinget. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har afvist at gå ind i sagen, mens tidligere justitsminister Lene Espersen har sagt, at hun vil se nærmere på sagen. I Sverige har en menneskerettighedsorganisation meldt loven til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. til CIA s varetægt uden sikkerhed for, hvilken behandling egypterne ville blive udsat for. Personer af somalisk afstamning fik af myndighederne indefrosset deres formue i årevis under en efterforskning. En mand med svensk statsborgerskab, men med udenlandsk baggrund, sad i flere år som fange på Guantanamo-basen uden nævneværdigt engagement fra de svenske myndigheder. Den slags sager skabte debat og omtale, javel, men blev langtfra årsag til nogen folkestemning. Den svenske forfatter Jan Guillou, der har et indgående kendskab til efterretningstjenesterne, har i bladet Computerworld stillet følgende diagnose: - Vi har gennemført en serie lignende love i Sverige, men det har stået klart for almenheden, at lovene i virkeligheden er møntet på arabere, muslimer og kurdere og ikke mod hvide svenskere. Forskellen i dette tilfælde er, at koret af journalister pludselig blev opmærksomme på, at denne lov kan bruges mod hvide journalister. Det gav et politisk engagement, som vi har savnet tidligere. Og ifølge Advokatsamfundets Anne Ramberg er diagnosen ikke skudt helt forbi: - Det syntes altid at involvere folk fra andre lande med underlige navne og som så anderledes ud. Terrorlovgivningen har sigtet mod muslimske organisationer. Indtil nu. I fremtiden kan en frihedsorganisation, en avis eller et advokatsamfund blive målet, siger hun. ADVOKATEN nr 07/08 15

16 TEMA: OVERVÅGNING Af Rasmus Møller Madsen, afdelingschef, Advokatsamfundet OPSIGTSVÆKKENDE DOMME OM advokater og hvidvask I kampen mod terror bliver advokater i øget omfang inddraget i myndighedernes overvågning. Nye domme slår fast, at belgiske og franske advokater ikke har pligt til at indberette mistanke om klienters hvidvask. Med det 2. hvidvaskdirektiv blev advokater omfattet af pligten til at indberette mistanke om, at klienter forsøger at hvidvaske midler, der stammer fra kriminalitet. Forpligtelsen er senere udvidet til også at omfatte indberetning af mistanke om terrorisme eller finansiering af terrorgrupper mv. Indberetningspligten indebærer, at advokater er forpligtet til af egen drift at bryde tavshedspligten i disse tilfælde. Både i CCBE (den europæiske sammenslutning af advokatsamfund) og i de nationale advokatsamfund mødte indberetningspligten stærk modstand ved tilblivelsen af direktivet og ved den efterfølgende implementering i national lovgivning. Der er nu gennemført sager i både Belgien og Frankrig, der for disse lande stort set udelukker, at advokater omfattes af indberetningspligten for advokater. Den belgiske dom De to belgiske advokatsamfund, der repræsenterer hver sit sprogområde, anlagde sag ved forfatningsdomstolen med påstand om, at den belgiske implementeringslov er forfatningsstridig. Den belgiske forfatningsdomstol har nu afsagt en kendelse, der opretholder implementeringsloven, men kun fordi domstolen foretager en fortolkning af bestemmelserne, der indebærer, at advokater ikke omfattes af indberetningspligten. Reelt er belgiske advokater dermed undtaget fra indberetningspligten. Dommen er interessant, fordi den belgiske implementeringslov i lighed med f.eks. den danske hvidvasklov har anvendt direktivets ordvalg til beskrivelse af advokaters indberetningspligt. Dermed indebærer den belgiske dom reelt en fortolkning af hvidvaskdirektivets ordlyd. Tavshedspligten vs. indberetning Hovedanbringendet i sagen var, at indberetningspligten er i strid med EMRK art. 6, fordi det indebærer brud på tavshedspligten og dermed forhindrer, at advokaten kan opretholde fuldstændig uafhængighed, fordi advokaten tvinges til at varetage andre interesser end klientens interesser. Forfatningsdomstolen fastslår i den forbindelse, at advokater efter belgisk ret nyder en helt særlig stilling. Det er således en hjørnesten i belgisk ret, at enhver kan henvende sig til en advokat i tillid til, at alle oplysninger behandles i fuld fortrolighed. Derfor garanterer belgisk lovgivning klienterne fortrolighed ved at pålægge advokater tavshedspligt. Domstolen fastslår, at lovgivning, der udgør en undtagelse til en strafsanktioneret tavshedspligt, må forudsættes at være formuleret klart og utvety- En engelsk oversættelse af den belgiske og den franske dom kan læses Advokatsamfundets hjemmesides advokatafsnit under Tilsyn>Hvidvask. 16 ADVOKATEN nr 07/08

17 digt, så advokaten ikke kan være i tvivl om, hvornår der består en pligt til indberetning, og hvornår der er forbud mod at videregive fortrolige oplysninger. Forfatningsdomstolen fastslår herefter, at lovgivningsmagten i særlige tilfælde kan foretage indgreb i advokaters tavshedspligt, forudsat at to betingelser er overholdt: For det første skal det formål, der tilgodeses ved et indgreb i tavshedspligten, væsentligt overstige hensynet til tavshedspligtens opretholdelse. For det andet må indgrebet underkastes en streng proportionalitetsvurdering, så det ikke går videre, end hensynet kan berette. Og det er her, afgørelsen bliver interessant. Forfatningsdomstolen fastslår, at om end der er en klar samfundsmæssig interesse i at bekæmpe hvidvask mv., kan dette ikke begrunde en generel ophævelse af advokaters tavshedspligt. Domstolen anerkender således ikke, at hensynet til, at myndighederne modtager underretninger om transaktioner, der kan indebære hvidvask, generelt overstiger hensynet til advokaters tavshedspligt. Derfor må der foretages en vurdering af, om de områder, hvor tavshedspligten er begrænset, konkret er velbegrundede og proportionale. Det indebærer en vurdering af lovens anvendelsesområde og klarhed. Forfatningsdomstolen konstaterer, at anvendelsesområdet for advokater efter direktivet og implementeringsloven ikke omfatter oplysninger, der modtages før, under og efter en retssag. Endvidere omfatter indberetningspligten ikke tilfælde, hvor advokaten foretager det, der i direktivet er beskrevet som ascertaining the legal position of their clients, en ordlyd, der er overført til den belgiske implementeringslov, og som i den danske lov er oversat med fastslår den pågældende klients retsstilling, jf. lovens 8. Problemet med den afgrænsning er imidlertid, at den tilsyneladende dækker stort set alle de opgaver, der normalt forbindes med udøvelse af advokatvirksomhed. Forfatningsdomstolen fremhæver, at al juridisk rådgivning fra advokater reelt handler om at undgå at ende med en retssag. Essensen i domstolens afgørelse er således, at de opgaver, der falder under udøvelse af advokatvirksomhed i alle tilfælde omfattes af enten undtagelsen vedrørende retssager eller undtagelsen vedrørende tilfælde, hvor klientens retsstilling fastslås. Herefter skulle man så tro, at domstolen ville kende implementeringsloven ugyldig, men vælger i stedet at fastslå, at med den fortolkning, domstolen netop har anlagt, er loven fortsat gyldig. Resultatet er således, at advokater formelt omfattes af indberetningspligten, som loven foreskriver, men at loven må fortolkes sådan, at det ikke gælder, når advokaten udøver advokatvirksomhed på vegne af en klient og inden for det mandat, klienten har givet advokaten. Den franske dom Den franske Conseil d État har tilsvarende haft lejlighed til at vurdere det 2. hvidvaskdirektivs rækkevidde i forhold til advokaters tavshedspligt. Dommens analyse af lovgivers muligheder for at foretage indgreb i advokaters tavshedspligt er i det væsentligste sammenfaldende med den belgiske dom. Den franske forfatningsdomstol fastslår imidlertid, at et krav om, at advokater skal indberette mistanke om hvidvask, vil være en overtrædelse af EMRK artikel 8 om respekt for privatlivets fred. Dette er interessant af flere grunde. Dels er artikel 8 ikke som arti- ADVOKATEN nr 07/08 17

18 TEMA: OVERVÅGNING kel 6 absolut, idet det følger af artikel 8, stk. 2, at der ved lov kan foretages indgreb i retten til privatliv, forudsat det sker til varetagelse af en række opregnede formål, herunder opretholdelse af lov og orden. Den franske dom må således forstås sådan, at der er foretaget en vurdering også af betingelserne i artikel 8, stk. 2, og at denne vurdering ikke har kunnet bære et indgreb i tavshedspligten. Dels vedrører artikel 8-beskyttelsen formentlig et bredere område end artikel 6-beskyttelsen, der er knyttet til beskyttelsen af domstolsprocessen og ikke juridisk rådgivning generelt. Den franske dom fastslår desuden, at der af hensyn til advokaters tavshedspligt og uafhængighed ikke kan institueres en indberetningspligt, der tvinger en advokat til at skulle indberette direkte til den statslige efterforskningsmyndighed (i Danmark: SØK). Forfatningsdomstolen understreger således, at en indberetningsordning ud over at måtte undtage stort set alle de opgaver, en advokat beskæftiger sig med, tillige må være udformet, så indberetningen sker gennem Advokatsamfundet, som selvstændigt skal påse, at betingelserne for indberetning er opfyldt. Dommenes rækkevidde Dommenes præcise rækkevidde er usikker. Det er usikkert, om en dansk domstol vil nå frem til det samme resultat. Der er ingen forlydender om, hvorvidt Kommissionen som følge af dommene vil ændre hvidvaskdirektivet, så advokater fremover i videre omfang undtages fra underretningspligten. Hvidvaskdirektivet er et minimumsdirektiv, og den danske lov er i forvejen strammere, end direktivet foreskriver, så en ændring af direktivet vil ikke i sig selv forpligte medlemsstaterne til at ændre implementeringslovgivningen, medmindre ændringen begrundes i, at den hidtidige retsstilling er i strid med fundamentale, fællesskabsretlige principper. Er jeres hjemmeside et statisk visitkort? adserving danmark Med en design- og CMS løsning fra adserving Danmark får I: en flot og unik hjemmeside som er designet i samspil mellem jeres virksomhed og vores designere et system hvor I let kan oprette, redigere og slette sider mulighed for at vedligeholde jeres hjemmeside uden den store tekniske know-how Ring på eller klik ind på adserving danmark 18 ADVOKATEN nr 07/08

19 ADVOKATEN nr 07/08 19

20 RETSKREDSE Af Peter Garde, fhv. dommer, Hillerød 24 ER IKKE ET HELLIGT TAL Artiklen foreslår en kulegravning af domstolsreformen, eventuelt en genoprettelse af enkelte retskredse, hvor problemerne ved den nuværende struktur viser sig at være størst. Rollen som Cassandra, hvis advarsler ingen lyttede til i Troja, hvorefter byen gik under og Cassandra selv dræbtes, er ikke morsom, men sammenligningen tvinger sig frem, når man anskuer udviklingen i retsvæsenet siden den gennemgribende retskredsændring pr. 1. januar 2007 i mit hjem er det skilsmissegrund at bruge ordet reform hvor antallet af retskredse på én gang reduceredes fra 82 til 24, og alle nye kredse undtagen Bornholm udstyredes med et minimum af seks dommere, de fleste endnu flere, typisk otte. En nylig oversigtsartikel i Information 13. juni 2008 bruger det malende udtryk reformkaos under overskriften Reformer lammer retssystemet, og i artiklen nævnes det, at halvdelen af byretterne har oplyst, at man hverken i 2008 eller 2009 forventer blot at komme ned på niveauet for 2006, det sidste år før ændringerne, hvilket ellers måtte være et overkommeligt mål, når man betænker, at mange kræfter i 2006 blev brugt på at forberede ændringerne, således at netop dette år burde være et taknemmeligt udgangspunkt for en sammenligning. Dommerforeningens formand citeres for en bemærkning om, at det, om end kun i gåseøjne, har været til domstolenes fordel, at problemerne i politiet og anklagemyndigheden er endnu værre, idet retterne har fået færre sager, end man ville have fået, hvis politi og anklagemyndighed havde arbejdet optimalt. Den eneste faggruppe, som ikke er ramt af ændringerne, er forbryderne, sidste år steg den anmeldte kriminalitet. KRITISK MASSE AF DOMMERE Den oprindelige betænkning om retskredsinddelingen nåede frem til idealtallet (mindst) otte dommere pr. embede ved at kræve, at en byret samtidig skulle kunne behandle en borgerlig tredommersag og en nævningesag, også med tre dommere, og alligevel have en-to dommere i overskud til mindre sager og grundlovsforhør. Ønsket synes meget overdrevet. Antallet af nævningesager har længe ligget under 100 pr. år, og den velkomne afskaffelse af nævningebehandling af de større narkotikasager og de blandede sager her er ordet reform i høj grad på sin plads reducerer tallet yderligere. Mange af de tilbageværende sager er desuden placeret i København og andre i forvejen meget store retskredse, hvor problemet om den samlede dommerbesætning ikke opstår. Tallet for borgerlige tredommersager er større, men ved en fornuftig berammelsespraksis kan man påse, at der ikke sker ophobning. Ret beset er det ikke forbudt at anvende dommerfuldmægtige og retsassessorer i retten, eventuelt som tredjemand i en tredommersag. Ved folkemødet for Nordsjælland i Roskilde umiddelbart inden lovforslagets fremsættelse spurgte jeg justitsministeren, hvorfor man ikke var gået efter tallet fire som det minimale antal dommere pr. retskreds, nok til en tredommersag og en dommer i overskud ud over ikke-udnævnte dommere. Ministeren svarede, at man derudover også måtte tage højde for ferie og sygdom det er mærkeligt, at sygdom og ferie altid forventes at indtræde samtidig med spidsbelastning. I praksis går det normalt bedre; den gamle Hillerød kriminalret med mig som enedommer brød hverken sammen i , hvor jeg behandlede Kronebanksagen med ca. 70 retsdage (her fik vi en midlertidig halv fuldmægtig ekstra fra ministeriet) eller fra 2003, hvor jeg var næsten fuldt optaget af Farumsagerne og af ekstrahjælp kun fik en retssekretær til sagen selv. FARVEL TIL SMÅ RETSKREDSE Et vist omfang af ændringer var uundgåeligt. Jeg kneb mangen tåre, da jeg med blikket rettet mod kalenderen skrev de mange småkapitler om de gamle tinghuse til værket Danmarks Tinghuse for at færdiggøre bogen inden lovens ikrafttræden og var klar over, at nogle af de dejligste huse Korsør, Rødding, Fjerritslev, Sæby med sikkerhed ville blive lukket efter 1. januar 2007, men jeg kunne ikke komme udenom, at allerede fjernelsen af tinglysningsvæsenet fra de enkelte retskredse ville gøre det umuligt at opretholde de mindste retskredse, og at de samtidige kommunesammenlægninger (der vist ikke har medført paradisiske tilstande i lokaladministrationen) talte i samme retning. Det beklagelige fravalg af samarbejdsmodellen mellem i øvrigt selvstændige retskredse i forbindelse med indførelse af tredommersager i byretterne gjorde det umuligt at nå et lavere tal end fire dommere pr. retskreds. En kredsstruktur med 20 ADVOKATEN NR 07/08

21 udgangspunkt i dette tal kombineret med en fornuftig anvendelse af bitingsteder ville fastholde en ordentlig betjening af alle områder i riget. Nordenfjords jeg vælger med et glimt i øjet ministerens egen valgkreds ville en moderat ændring have betydet bevarelse af både Frederikshavn, Hjørring og Thisted, hvor vi i dag kun har Hjørring og et ifølge den lokale presse ikke alt for lykkeligt afdelingskontor i Thisted. Læseren kan selv lege med Danmarkskortet for resten af riget. Ifølge Dommerforeningens formand synes forholdene værst i de sjællandske retskredse. Advokater i min vennekreds har sagt, at særlig den nye Glostrup retskreds har betydelige pukler og berammelsesvanskeligheder, og det undrer ikke, når man betænker, at hele syv retskredse, ikke kun små, men også mellemstore, endog et tredommerembede (Ballerup) indgik i denne kreds. Lidt uærbødigt kan man insinuere, at udsigten til at erhverve den store amtsgård i Glostrup til retsvæsenet kan have genereret et ønske om at skabe en retskreds stor nok til at fylde huset. Jeg forstår fortsat ikke, hvorfor det skulle være nødvendigt at skabe en retskreds, der går fra Bagsværd til Hedehusene og Køge Bugt, og hvorfor man ikke som et minimum skabte to kredse med hver ca. otte dommere, en i Gladsaxe og en i det egentlige Køge Bugtområde. Men ikke blot Glostrup er blevet alt for stor. De oprindelige planer overvejede bevarelse af Køge og Slagelse som selvstændige retskredse (til gengæld ikke Holbæk, således at Slagelse retskreds ville strække sig til Sjællands Odde og Rørvig), og særlig Slagelse, som jeg har set beskrevet som den mest kriminalitetsplagede by på Sjælland uden for København, burde være sæde for en retskreds og ikke indgå i Næstved. Lad mig ex tuto tilføje, at jeg ikke taler ud fra egne erfaringer med den nye kredsstruktur. I Nordsjælland var ændringerne langt lempeligere end i resten af riget, bortset fra, at de arme borgere og advokater i Helsinge og Tisvildeleje, som er orienterede mod Hillerød, næppe burde være placerede i den nye Helsingør retskreds. Hillerød selv voksede kun ved sammenlægning med Frederikssund og afgav endog Farum, og hos os var de praktiske overgangsproblemer til at overse. ÆNDRING BØR OVERVEJES Nogle af retsvæsenets problemer udspringer af retskredsændringerne, særlig har vi mistet et stort antal midaldrende og ældre ansatte, både dommere og kontoransatte, som foretrak afgang for geografisk forflyttelse, og dem får vi aldrig igen, mens andre mangler er uden forbindelse hermed, særlig de betydelige it-problemer, herunder det sårbare og ofte strejkende Citrix program. Formanden for Folketingets retsudvalg Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, har afkrævet justitsministeren en plan inden 1. oktober for, hvordan der kommer flere politifolk ud at efterforske og flere retssager gennem systemet, og han har så åbenbart ret. En blot og bar hensigtserklæring fra Justitsministeriet synes dog ikke tilstrækkelig. I virkeligheden er der gået tilstrækkelig lang tid og indvundet tilstrækkelig smertelige erfaringer til, at nedsættelse af et hurtigarbejdende udvalg eventuelt et for politiet og et for retsvæsenet i snævrere forstand også med repræsentation af brugerne, særlig advokaterne, med henblik på en gennemgribende undersøgelse af ændringernes følger og forslag om passende forholdsregler til forbedring af forholdene trænger sig på med styrke. Et sådant udvalg bør have et vidtgående mandat og ikke være afskåret fra at foreslå genoprettelse af enkelte retskredse, hvor ændringerne har gjort mere ondt end godt. 24 er ikke et helligt tal! ADVOKATEN nr 07/08 21

22 nærgående Af Nina Wedsted, advokat, Gorrissen Federspiel Kierkegaard foto: henning hjorth VIRKSOMHEDER GÅR TÆT PÅ ANSATTES PRIVATLIV Efter inspiration fra USA breder nærgående personundersøgelser af nye ansatte sig herhjemme. Men undersøgelserne kan let foregå i en juridisk og etisk gråzone. Forestil dig, at manglende præcision ved formulering af dit CV koster dig dit helt nye job. Eller forestil dig, at en arbejdsgiver, du for 15 år siden arbejdede for, blot videregiver oplysninger til din nye arbejdsgiver om, at du ikke kendte forskel på dit og mit? Begge eksempler er praktiske facetter af Integrity Due Diligence, der som begreb dækker over indsamling og analyse af oplysninger med henblik på at vurdere risici forbundet med at etablere forretningsforbindelse med et firma eller en person, herunder særligt med henblik på at afdække uetiske eller ulovlige dispositioner eller forretningsmetoder. Instrumentet, der har sin oprindelse i USA, benyttes nu også af danske arbejdsgivere som led i rekruttering, typisk ved rekruttering af ledere. I rekrutteringssammenhæng er Integrity Due Diligence en meget grundig personundersøgelse, der har fokus på at få vendt alle sten i en kandidats CV og måske endda at få flere oplysninger med, eksempelvis om kandidatens privatøkonomi. Integrity Due Diligence udføres som regel af et konsulentfirma. Kontrol af CV Det typiske forløb er, at kandidaten, der måske allerede har accepteret et jobtilbud fra virksomheden, undervejs i rekrutteringsprocessen præsenteres for, at virksomheden har et ønske om at få verificeret indholdet af CV et og at få referencer fra tidligere arbejdsgivere. Til brug herfor accepterer kandidaten skriftligt, at virksomheden eller en repræsentant for den kan udføre en screening, der som udgangspunkt vil indeholde: En verifikation af kandidatens identitet. Verifikation af kandidatens eksamensbeviser fra videregående uddannelser. En undersøgelse af kandidatens baggrund og historie, herunder indhentelse af referencer fra tidligere arbejdsgivere. Herudover kan der være branchefokuserede ønsker til screeningen, eksempelvis af kandidatens finansielle baggrund eller undersøgelse af uheldige eller ugunstige dispositioner. 22 ADVOKATEN NR 07/08

NU FALDER STRAFFEN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kan advokater og dommere tage ved lære af sportens verden?

NU FALDER STRAFFEN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kan advokater og dommere tage ved lære af sportens verden? KONTROL DOMSTOLE BLÅSTEMPLER POLITIETS INDGREB VIDNER ETISKE GRÆNSER FOR AT PÅVIRKE VIDNER STATSBORGER FOLKETINGET TILSIDESÆTTER FORVALTNINGSRET ADVOKATERNES SERVIC 9 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NU

Læs mere

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat NØL DANMARK DØMT FOR LANGTRUKNE RETSSAGER INKASSO NYE KENDELSER FRA ADVOKATNÆVNET FORMANDSVALG TO KANDIDATERS VALGTALE ADVOKATERNES SERVIC 4 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET SORTE SKYER OVER VOLDGIFT Voldgiftens

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard BØRN GRUNDLÆGGENDE REGLER OVERTRÆDES BESTYRELSER NYE REGLER FOR ADVOKATERS ARBEJDE GRUPPESØGSMÅL ERSTATNING EFTER UDLÆNDINGESERVICES RÅDGIVNING ADVOKATERNES SERVIC 6 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET KRITIK:

Læs mere

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen SVIPSER TØRKLÆDELOVEN SOM NY TVIND-SAG OPTØJER EN STRAFFERETLIG ABC FØR KLIMAMØDE TAKTIK MED ØJE FOR SAGENS VÆRDI A D V O K A T E R N E S S E R V I C 8 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N

Læs mere

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder ANKESAGER SE HITLISTEN over HVOR OFTE DOMME ÆNDRES BOLIG KØBERE RISIKERER LANG NÆSE UDEN ADVOKAT LØGNAGTIG KAN DOMMERE GENNEMSKUE VIDNER? ADVOKATERNES SERVIC 1 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET RETSLØSE

Læs mere

SKINGRE KÆLLINGER? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Hvorfor har nogle skilsmisse-advokater ry som skingre? Anja Cordes svarer

SKINGRE KÆLLINGER? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Hvorfor har nogle skilsmisse-advokater ry som skingre? Anja Cordes svarer FOGEDFORBUD RINGE RETSSIKKERHED FOR VIRKSOMHEDER ASIEN RETSSYSTEMET UNDERTRYKKER BEFOLKNINGEN STATSBORGER FOLKETINGET DISKRIMINERER MENER FORSKER ADVOKATERNES SERVIC 2 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

Læs mere

U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T FLOSSET NY 5-ÅRS PLAN FOR EU S RETSSTAT NÆVNET ADVOKAT TILBAGEHOLDT PENGE FRA HUSSALG RANSAGET BAGMANDSPOLITI IND PÅ ADVOKATKONTOR A D V O K A T E R N E S S E R V I C 9 2009 U D G I V E T A F A D V O K

Læs mere

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm SMÅSAGER VI SER PÅ DET FØRSTE ÅR FIKTIVT NY RETSSAGSPRØVE SOM SKUESPIL RETSMÆGLING SUCCES MED NY ORDNING A D V O K A T E R N E S S E R V I C 5 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T TERRORBEKÆMPELSEN

Læs mere

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise DOM MÅ VI UDSULTE MENNESKER I DANMARK? VOLDGIFT FOKUS PÅ RENFÆRDIGE DOMMERE KLAGENÆVN HAR KUNDEN ALTID RET? A D V O K A T E R N E S S E R V I C 7 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar

MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar RETSFØLELSE ER DISCIPLINEN I RETSSALENE FOR DANSK? NYHED OMFATTENDE PROGRAM FOR RETSSIKKERHED VÅBEN EKSPERT-ERKLÆRINGER TRODS PROTESTER ADVOKATERNES SERVIC 3 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET MED ØJE FOR

Læs mere

NR. 04 maj 2013. Farvel. og utak!

NR. 04 maj 2013. Farvel. og utak! UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 04 maj 2013 Farvel og utak! Udlændingeloven er ændret op mod 50 gange og er i dag mere uklar end nogensinde. Alligevel får den fatale konsekvenser for mennesker hver dag,

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja DAGBOG ADVOKATRÅDETS EKSPERTER FØLELSER TVIVL OM DANSKE REGLER FOR DYRETRANSPORT DISKRIMINATION NYT NÆVN FOR LIGEBEHANDLING FORTROLIGHED BANKER KAN KRÆVE INDSIGT I KLIENTKONTI ADVOKATERNES SERVIC 3 2008

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 02 marts 2013 Forsigtighed er kodeordet Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. Indhold LEDER KORT NYT TEMA: ADVOKATUNDERSØGELSER

Læs mere

LOV ØNSKES Sportens verden er skræmmende ureguleret, mener advokat Dicle Duran

LOV ØNSKES Sportens verden er skræmmende ureguleret, mener advokat Dicle Duran U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T 0 1 F e b r u a r 2 0 11 LOV ØNSKES Sportens verden er skræmmende ureguleret, mener advokat Dicle Duran I n d h o l d Redaktionelt Faste sider KÆRE KLIENT,

Læs mere

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 4 MAJ 2014 FORDOMME FARVER DET, DU SER Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. HUN HAR ALDRIG SAGT NEJ TIL AT FORSVARE ET MENNESKE. PORTRÆT

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

NR. 08 oktober 2011. DEn sidste. Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden.

NR. 08 oktober 2011. DEn sidste. Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 oktober 2011 DEn sidste højesteretssagfører Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden. Indhold Redaktionelt Faste

Læs mere

Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik. Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger. Jurastuderende foretrækker advokatbranchen

Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik. Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger. Jurastuderende foretrækker advokatbranchen # 4 December 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Synspunkt: Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger Omdømmeanalysen: Jurastuderende foretrækker advokatbranchen Tema Fagdage: Når mediestormen raser

Læs mere

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider 32 Juni 2006 Samarbejdet skal styrkes Domstolenes profil er uskarp En vej til kortere sagsbehandlingstider CivilStraffe projektet er godt igang Kommission som vejviser Nye tider nye tekster Kvalitet i

Læs mere

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI Prosa B l a d e t De It-professionelles fagblad 4 April 2007 FAGLIGT Guide til overenskomster TEKNOLOGI side 10 Stallman: Velkommen til den frie verden side 28 Nye åbningstider: Side 3 Løn: 8,1% mere på

Læs mere

Retsstaten og antiterrorismen

Retsstaten og antiterrorismen Et lille bidrag om Retsstaten og antiterrorismen Anders Henriksen Adjunkt, Juridisk Fakultet Københavns Universitet 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord s. 5 Indledning s. 9 Kapitel 1. Den danske antiterrorlovgivning

Læs mere

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder En antologi med bidrag af: Vagn Greve Ida Elisabeth Koch Thomas Elholm Preben Wilhjelm Thomas Mathiesen Line Barfod Sandy Brinck Forord af Ole Krarup eurodebat.dk

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer 38 September 2007 Behovet er stort Mediedommere kræver tilpasning Norske mediedommere ved årets udgang Fra advokat til dommer Dansk video efter svensk forbillede Chefstilling med overraskelser Synliggør

Læs mere