Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere"

Transkript

1 Marts 2014 Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere 1

2 Indledning Denne rapport udspringer af en tidligere undersøgelse om mindre byggevirksomheders brug af IKT. Dén gang var det mestrene, der var i fokus. En af hovedpointerne i denne undersøgelse var bl.a., at IKTudviklingen i mindre virksomheder sker i tæt samspil mellem de enkelte mestre og firmaets håndværkere. Efterfølgende har der derfor været et ønske om at udbygge den oprindelige rapport om mestre og supplere den med en mindre undersøgelse af håndværkere og IKT. Undersøgelsens økonomiske ressourcer har været begrænsede, det har derfor ikke været muligt at købe deltagerne fri og betale for tabt arbejdsfortjeneste. Fokusgruppeinterviewet er derfor gennemført i forbindelse med et efteruddannelseskursus for bygningshåndværkere på Construction College Aalborg, hvor deltagerne således var samlet i forvejen. Construction College har stået for kontakt til og udvælgelse af deltagere, mens cand. comm. Per Mertz har stået for gennemførelse af selve undersøgelsen med fokusgruppeinterview, analyse og endelig rapport. En række håndværkere har stillet sig til rådighed som deltagere i et fokusgruppeinterview. Alle bidrog til at gøre interviewet interessant. Håndværkeres hverdag er præget af stor fysisk aktivitet. Det har derfor været lidt af en udfordring for gruppens deltagere at sidde ned og diskutere gennem længere tid tak til deltagerne for deres udholdenhed og lyst til at involvere og engagere sig. 2

3 Indhold Indledning 2 Metode 4 Resultater 5 Tracking 6 IKT som legetøj 8 IKT - yngre og ældre håndværkere 10 Involvering 12 ANBEFALINGER 13 Styrke Dialog med IKT-leverandører Lokale forhold lokale løsninger 3

4 Metode I undersøgelsen er fokusgruppeinterviewet valgt som metode. Metoden er velegnet til at belyse væsentlige sider, når en gruppe håndværkere diskuterer emnet IKT. Under interviewet sammenligner og kommenterer gruppedeltagerne hinandens oplevelser og erfaringer. Resultatet er en koncentreret indsigt og viden om indførelse og brug af IKT i mindre byggevirksomheder. Håndværkere fra forskellige byggefirmaer blev inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview. Halvdelen af de i alt 6 deltagere var yngre svende i 20 erne med få års erfaring i branchen. De 3 andre deltagere var svende i 50 erne med mange års byggeerfaring. Alle er faglærte tømrere. Udover tømrerarbejde udførte enkelte også opgaver indenfor fagspecialerne snedker-, murer- og malerarbejde. I mindre virksomheder er det vigtigt at være en fleksibel håndværker og kunne lidt af hvert som en deltager udtrykker det. De 6 deltagere kommer fra små byggevirksomheder. Den mindste virksomhed har 4 ansatte, mens der er omkring 15 ansatte i den største virksomhed. Alle deltagere var på 5 dages efteruddannelseskursus på Construction College i Aalborg og i den forbindelse blev de inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview. Interviewet varede et par timer og havde fokus på håndværkeres oplevelser og erfaringer med Informations- og kommunikationsteknologi (IKT). 4

5 Resultater 5

6 Tracking For deltagerne er anvendelse af IKT et anliggende, der angår firmaets ledelse. Det er ledelsen, der i første omgang afgør hvilken IKT, der skal indføres på arbejdspladsen. En deltager beretter om installation af tracker eller sporingssystem i firmabilen. Et system, der løbende informerer virksomheden om den enkelte firmavogns rute og placering hen gennem arbejdsdagen. En af deltagerne reagerer overfor mester med ønsket om, at registreringen ophører. Det sker efter medarbejderen er blevet bedt om at redegøre for dagens kørsel og ruter i forhold til aktuelle kundebesøg. En redegørelse, der ikke tidligere har været et ønske om at få. Deltageren opfatter episoden som eksempel på, hvordan indførelse af IKT kan generere detaljerede informationer, der ikke tidligere har eksisteret i firmaet, og hvordan disse informationer dernæst kan skabe mistillid mellem ledelse og ansatte. Aktuelt indstiller mester sig på, at medarbejderen ikke kommer med en redegørelse. Om sporingssystemet fortsat er installeret i firmabilen vides ikke i hvert fald møder deltageren ikke længere et ønske om at komme med detaljerede redegørelser for sin kørsel i firmabilen. Flere i gruppen har erfaring med sporingssystemer i firmaets vogne og emnet giver derfor anledning til ivrig diskussion. En anden deltager finder udviklingen i orden. Mange medarbejdere bruger firmabilen til privatkørsel. Et detaljeret registreringssystem kan spore bilernes færden og dermed afsløre den form for misbrug og i sidste ende reducere den økonomiske belastning firmaet udsættes for med sådan en adfærd. Her er udgangspunktet en konstatering af at mange kollegaer allerede har brudt tilliden, når firmabiler bruges til at køre private ærinder. Og det uden at virksomheden er orienteret om en sådan praksis. Installation af sporingssystemer skal således opfattes som forsøg på at afsløre en sådan adfærd og dermed skabe ordnede forhold. Man skaber kun tillid på en arbejdsplads, hvis tilliden går begge veje at ansatte har tillid til mester, men også at mester har tillid til og tror på sine medarbejdere. Og det er denne gensidige tillid IKT og sporingssystemer kan være med til at fastholde på arbejdspladsen. IKT handler om økonomi og reduktion i eksempelvis kørselsudgifter, men IKT handler også om mindre virksomheders måde at fungere på. At ledelsen har sin daglige gang nede på gulvet blandt firmaets ansatte - og ikke befinder sig på et fjernt kontor, hvor håndværker og leder sjældent mødes. Kommunikationen i mindre byggevirksomheder bærer præg af denne nærhed. En nærhed, der giver mulighed for at mester og medarbejdere knyttes tættere sammen i en fælles anstrengelse for både at skabe en god arbejdsplads og en god økonomi. Ønsket om økonomisk overlevelse kan være så stærkt, at ønsket om at skabe en arbejdsplads med trivsel trues og omvendt kan voldsom fokus på trivsel true økonomien. Og det er denne konflikt mellem 6

7 hensyn til økonomi og hensyn til trivsel, der opstår i kølvandet på implementering af et IKT-system som tracking sådan som det også fremgår af diskussionen mellem de to deltagere i gruppen. Når medarbejdere i mindre virksomheder kun viser begrænset interesse for den digitale udvikling på arbejdspladsen, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at IKT opfattes som kompliceret og derfor vanskelig at tilegne sig. Derimod kan manglende interesse skyldes, at det kan være vanskeligt for disse medarbejdere, at se den dybere mening med at indføre det nye. Hvis en servicesvend mistænkes for at belaste virksomhedens økonomi med hyppig privatkørsel i firmabilen, hvorfor så installere et sporingssystem, når man kan nøjes med at undersøge brændstofforbrug for den enkelte servicevogn i virksomhedens regnskaber? Hvorfor anvende ipads til fx at søge vigtig information på nettet, hvis mobilopkald til grossistens callcenter fungerer langt bedre som informationskilde for den enkelte servicesvend? På samme måde kan det være vanskeligt at forstå, hvorfor dyre ipads skal bruges til at fotografere og dokumentere, hvis langt billigere smartphones kan bruges til at løse opgaven? Deltagerne er i en branche, hvor det hele tiden gælder om at finde praktiske løsninger på aktuelle arbejdsopgaver. Det er arbejdet frem mod disse løsninger, der har deltagernes opmærksomhed og fokus. IKT-udstyr skal understøtte og fremme et sådant fokus sker det ikke, risikerer IKT at ende som en investering, der kun anvendes i begrænset omfang eller helt ignoreres. Kun effektive arbejdsgange tæller for servicesvende. Listen over dagens kundebesøg kan være lang og nås kun, hvis den afsatte tid hos den enkelte kunde bruges koncentreret på opgaven og ikke på alt muligt andet, der blot virker forstyrrende. IKT skal understøtte en håndværksmæssig praksis og ikke stå i vejen for den. 7

8 IKT som legetøj Indkøb og indførelse af IKT er et anliggende for mester eller virksomhedens ledelse. Flere giver udtryk for, at det er mester, der står for ideen om at indføre ipads, smartphones, trackers og andet IKT-udstyr til virksomheden. Den dybere mening med at indføre IKT fremstår ikke altid klart for deltagerne. For eksempel beretter flere deltagere, at ipads indføres med den begrundelse, at det er smartere og hurtigere at arbejde med tegninger på skærm fremfor papir. Det smarte består i, at selv om der løbende justeres og sker ændringer i tegningerne, kan man være sikker på at det altid er sidst opdaterede udgave, der aktuelt dukker frem på skærmen. Andre deltagere giver udtryk for at de mister overblikket, når de arbejder med tegninger på skærm. Papirtegninger hængt op på en væg i skurvognen er fortsat bedre til at skabe sammenhæng mellem tegningens mange detaljer og dens helhed. Selv om erfaringerne med at anvende digitale tegninger på computerskærm er forskellige i gruppen, udvikler det sig aldrig til en diskussion om at være for eller imod IKT som ipads. Der er snarere tale om udveksling af praksiserfaring, hvor deltagerne er nysgerrige overfor hinandens oplevelser med at bruge ipads i byggebranchen. En gruppedeltager omtaler ipads som legetøj, der skal afprøves og undersøges i praksis. Gennem leg skal ipads muligheder og begrænsninger afdækkes. Hvad kan den evt. bruges til som håndværker? Overgår eksisterende løsninger fortsat de muligheder en ipad repræsenterer - eller skal der ske forandringer? - I gruppen er der eksempler på firmaer, hvor ansatte i virksomheden får udleveret IKT-udstyr som ipads, mens andre ikke gør. En praksis, der kan være et udtryk for ønsket om at undersøge IKTpotentialerne inden investeringen udvides til at omfatte alle former for byggeopgaver og dermed omfatte flere medarbejdere. Dertil kommer, at der er tale om en branche præget af store udsving i aktiviteten og dermed i indtjeningen. Mindre virksomheder er derfor præget af stor økonomisk forsigtighed, når det gælder investering i IKT. Typisk indføres enkle og billigere løsninger. Det drejer sig eksempelvis om IKT, hvor digitale ugesedler med oplysninger om arbejdsopgaver og timeforbrug udfyldes og sendes ind til firmaet ved hjælp af smartphone. Det kan også være IKT, hvor håndværker og grossist kommunikerer gennem på mobiltelefon. På den måde kan man sige, at håndværkeres brug af IKT i mindre virksomheder er udbredt, når det gælder simple løsninger, hvor rækkevidde og konsekvens er til at overskue. Når deltagere lægger vægt på at opfatte ipads som legetøj kunne det hænge sammen med noget velkendt. Mange håndværkere befinder sig i en hverdag, hvor måden at løse arbejdsopgaver på ude hos kunderne udfordres. 8

9 Opgaver, der kan udføres nemmere og med mindre besvær, ender med at spare tid, som så kan bruges på andre kundeopgaver. Kollegaer med stor viden og erfaring konsulteres med henblik på at diskutere, hvordan faglige opgaver løses bedst. Er kollegiale råd ikke tilstrækkelige, er det også muligt at kontakte både grossist og producent, som også ligger inde med stor indsigt og viden. Udstyret med indsamlet viden er det så op til den enkelte håndværker at afgøre, hvordan opgaven gribes an. - På samme måde med ipad. Først skal den afprøves i praksis og erfaringer indhøstes. Andres viden og erfaring inddrages inden endelig vurdering af ipad. Når gruppen således forbinder ipad med leg og legetøj, er det ikke udtryk for, at den gøres til noget særligt. Derimod er der tale om en aktivitet, som er helt central for mange håndværkere, at undersøge om nye produkter, materialer samt nyt værktøj kan gøre dagen lettere. Og det er i denne konstante bestræbelse på at udvikle og perfektionere det udførte arbejde, man skal placere IKT. Det er således helt naturligt konstant at være på udkig efter nye måder at gøre tingene på. Og det er i denne sammenhæng IKT-udstyr som ipads skal placeres som en leg med frie muligheder til at gøre tingene stadig bedre og mere rationelle. En tidligere undersøgelse med fokus på ledere og IKT i mindre byggevirksomheder bekræfter fokusgruppens oplevelser og erfaringer: - ledelsen foretrækker det enkle og overskuelige fremfor det avancerede og komplicerede, når det gælder IKT (jfr. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder, Efteruddannelsesudvalget for BAI, dec. 2013) Ofte sættes lighedstegn mellem IKT-udstyr og håndværktøj som sav og boremaskine. At det kun er et spørgsmål om tid inden IKT er lige så efterspurgt som traditionelt værktøj blandt håndværkere. For deltagerne er smartphones med funktioner som kamera og s blevet en vigtig del af hverdagen. Om samme accept vil brede sig til andet IKT-udstyr med andre funktioner er svært at sige. Meget afhænger af, om den enkelte håndværker finder det nye meningsfuldt i forhold til det arbejde og de opgaver, han skal udføre og løse. 9

10 IKT yngre og ældre håndværkere I fokusgruppen giver ældre deltagere udtryk for, at de føler sig fremmed overfor en udvikling med avanceret teknologi og øget digitalisering. Flere trækker sig og overlader diskussionen af IKT til gruppens yngre deltagere. I et forsøg på at gøre diskussionen til et fælles anliggende for både yngre og ældre deltagere kan der være god mening i at ændre fokus og lade fokusgruppeinterviewet om IKT begynde et andet sted. Deltagerne præsenteres derfor for en problemstilling mange håndværkere kæmper med. Det drejer sig om al den tid, der dagligt bruges på at være på udkig efter en ledig p-plads til firmabilen, når man er på spjældarbejde i landets større byer. Hos kunden besigtiges opgaven, og der køres efter materialer hos nærmeste grossist. Tilbage hos kunden skal der igen findes en ledig p-plads. En situation, der kan ende med at dagens sidste spjældkunder må aflyses, fordi store dele af arbejdsdagen tilbringes i en firmabil på udkig efter p-pladser. Og samtidig et problem, der vokser i takt med en stadig stigende biltrafik i byerne. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet genkender situationen. Selv om der ikke er mangel på p-pladser ude i landdistrikterne, finder flere deltagere en række ligheder mellem spjældarbejde i byer og landområder. I større byer bruges vigtig tid på at søge efter parkeringsmuligheder, på landet bruges vigtig tid på at køre lange strækninger for at nå frem til nærmeste grossist. Blandt fokusgruppedeltagerne er der således et generelt ønske om at reducere den spildtid, der tilbringes i firmabilen i forbindelse med spjældarbejde. Gruppen introduceres nu for IKT og bliver bedt om at forholde til en mulig løsning i form af smartphones. En løsning hvor kunder med smartphone opfordres til at tage fotos af det, man ønsker firmaets servicesvend skal reparere og dernæst sende billederne til virksomheden. Med disse fotos i hånden vil det i langt de fleste tilfælde være muligt for servicesvende indenfor en række fagspecialer at afgøre, hvad der skal til for at løse kundens problem og det uden at have aflagt kunden et besøg. I sidste ende vil en sådan praksis med kunder, der sender digitale fotos kunne spare meget tid og skabe en mere effektiv hverdag med mindre stress. De daglige køreture mellem kunde og grossist afløses af en enkeltstående tur, hvor der så til gengæld købes ind og hentes materialer til samtlige af dagens spjældopgaver. I fokusgruppeinterviewet skifter IKT-diskussionen. Den ændrer sig fra at være et anliggende for yngre deltagere til at være et anliggende for hele gruppen uanset alder. Eller udtrykt på en anden måde: - i det øjeblik IKT isoleres til kun at angå digitaliseringens mere tekniske sider, skabes skel på tværs af alder. Er udgangspunktet derimod håndværkets mere praktiske sider fx omkring erfaringer og oplevelser med ineffektive arbejdsgange, gøres diskussionen til et fælles anliggende, der appellerer til håndværkeres mere generelle irritation over arbejde med voldsom spildtid. Alle kan se det nødvendige i at 10

11 stramme op, forbedre produktiviteten og inddrage IKT i form af digitale billeder fra smartphones. Nogle deltagere finder at digitale optagelser på længere sigt kan føre til endnu bedre udnyttelse af ressourcerne, idet grossisten ud fra selvsamme fotos ville kunne levere aktuelle byggematerialer på firmaadressen, allerede inden servicesvendene møder på arbejde om morgenen - og dermed inden den enkelte håndværker sidder i firmabilen på vej ud til dagens mange kundebesøg. På den måde ser deltagerne et perspektiv, der gør det muligt at reducere håndværkerens besøg hos grossisten yderligere. 11

12 Involvering For deltagerne er det mester eller virksomhedens ledelse, der beslutter hvordan firmaet skal udvikle sig det gælder også på et område som IKT. Derfor refereres der også bare kort og faktuelt til de former for IKT, der er indført på den enkeltes arbejdsplads. Imidlertid sker der hen gennem fokusgruppeinterviewet et skift fra en kort referende adfærd til en mere aktiv adfærd med øget interesse og lyst til at diskutere IKT de muligheder samt begrænsninger disse værktøjer giver på arbejdspladsen. Det er helt tydeligt at gruppeinterviewet inspirerer til diskussion af IKT med andre en mulighed, der ellers sjældent forekommer i en travl hverdag. For en deltager har inspirationen været så stor, at han ikke er færdig med at gøre sig tanker og overvejelser om IKT: Kom igen om 14 dage, så har jeg fået tænkt meget mere over det med IKT og de muligheder, jeg ser som håndværker. At diskutere den slags er helt nyt for mig. Jeg vil sikkert kunne sige meget mere til den tid. I et større perspektiv er det vigtigt, at medarbejdere i mindre virksomheder føler sig klædt på til at kunne indgå i en diskussion om et så væsentligt område som IKT. For nogle deltagere har fokusgruppeinterviewet været en mulighed for at komme lidt dybere på et så stort og kompliceret felt som IKT, hvor det kan være svært at navigere og finde fodfæste. Gruppeinterviewet er således ikke bare en aktivitet, der handler om at skabe indsigt og viden om håndværkeres hverdag med IKT-værk-tøjer. Det er også en aktivitet, hvor kimen lægges til at deltagerne rejser hjem i firmaet og her kan være den vigtige diskussionspartner, der er så afgørende for at investeringen i IKT matcher de særlige forhold og forudsætninger, der eksisterer i mindre virksomheder. Og dermed indgå i beslutningerne, når mester skal træffe vanskelige valg med vidtrækkende konsekvenser for arbejdspladsen. På den måde får fokusgruppeinterviewet også et pædagogisk sigte. 12

13 Anbefalinger 13

14 Styrke dialog med IKT- leveradører - Mindre virksomheder tilbydes løbende IKT-løsninger fra forskellige IKT-leverandører. Tilbud, der kan være vanskelige at gennemskue og kende konsekvensen og rækkevidden af. Der er derfor behov for kurser og andre aktiviteter, der styrker deltagerne i processen med at identificere og kende mindre virksomheders særlige IKT-behov og dermed styrke den enkelte virksomhed i dialogen med markedets IKTudbydere og leverandører. Lokale forhold lokale løsninger Med fokus på de særlige forhold og forudsætninger, der eksisterer i mindre virksomheder, skal efteruddannelsesforløb inspirere medarbejdere til aktivt at deltage i arbejdspladsens IKT-udvikling. Muligheden for at indgå i virksomhedens overvejelser omkring IKT og dets potentialer bør derfor styrkes. Centralt i en sådan udvikling er håndværket og dets udøvere. Efteruddannelse må justeres og ændres fra teknisk vidensformidling til et perspektiv med håndværkeren og dennes aktiviteter som central medspiller. Universelle IKT-løsninger i mindre byggevirksomheder findes ikke, dertil er arbejdsopgaver og arbejdspladser for forskellige. Lokale løsninger tilpasset lokale forhold må udforskes og udvikles. Efteruddannelsestilbud må i højere grad virke som inspirator i en pædagogisk proces, der giver deltagerne lyst til at undersøge og måske afprøve IKT tilpasset lokale muligheder på arbejdspladsen. 14

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, December 2013 0 Indledning Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI

HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI ?? HVORDAN TEKNOLOGI FREMMER TRIVSEL OG KVALITET PÅ ARBEJDET UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE ENTREPRENØRENHEDERS BRUG AF NY TEKNOLOGI INDHOLD 1. Om undersøgelsen 3 2. Brug af teknologi i entreprenørenheder...

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Fra klasselokale til bestyrelseslokale De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Implementering af samarbejdsbaseret og innovativ teknologi Globalt er uddannelsesmarkedet

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGSPRINCIPPER Følgende styringsprincipper vil ligge til grund for Guldborgsund Kommunes fremtidige styring. Der er en gensidig afhængighed mellem styringsprincipperne

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

HK Explore 2012 - Konstante forandringer hur1gere! Handletank # 1. Program Ø Inspiration Ø Fokus Ø Handlinger Ø Præsentationer

HK Explore 2012 - Konstante forandringer hur1gere! Handletank # 1. Program Ø Inspiration Ø Fokus Ø Handlinger Ø Præsentationer HK Explore 2012 - Konstante forandringer hur1gere! Handletank # 1 Program Ø Inspiration Ø Fokus Ø Handlinger Ø Præsentationer Metode &mål Metode Ø Udefraà ind Ø Medlemmet i centrum professionelt og personligt

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU?

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Velfærdsteknologi er positivt

Velfærdsteknologi er positivt Paneldebat: Velfærdsteknologi hvordan kommer vi med på vognen? Velfærdsteknologi er positivt Vi har brug for at tænke anderledes Voksende ældregeneration & færre hænder Etik er vigtigt Overordnet formål,

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed.

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. KORT 1:9 - INTRODUKTION ; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. SIGTE: - orkestrerer en proces, hvor personalegruppen kortlægger institutionens særlige, faglige DNA.

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere