statusrapport Udviklingsarbejder i henhold til resultatkontrakten med Region Midt Resultater: 2012 og 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statusrapport Udviklingsarbejder i henhold til resultatkontrakten med Region Midt Resultater: 2012 og 2013"

Transkript

1 statusrapport resultatkontrakten med Region Midt Udviklingsarbejde mål 1: Projekt nr: : Udvikling etablering af det Virtuelle Videncenter. Samarbejdsaftaler med folkeskoler, erhvervsskoler, Ingeniørhøjskolen universiteter. Skabe sammenhæng til CoE- projekter. Udvikling af hjemmeside for Virtuelt Videncenter. Markedsføringsplan design linje. 2 workshops om udvikling af website. Produktion af innovativ interaktiv web-platform. Samarbejdsaftaler virksomheder. Pulje til udviklingssamarbejde. Resultater: Der er etableret en hjemmeside for Virtuelt Videncenter på dansk, engelsk på FaceBook. Der er etableret en teknisk platform til åben innovation via hjemmesiden for ideudvikling problemløsning for private virksomheder, som elever kan udføre. Platformen har været testet 5 gange i større events med flere involverede virksomheder mange deltagende elever, platformen er testet mange gange med 1 virksomhed elever. Der er etableret samarbejde med folkeskoler, erhvervsskoler, ingeniørskolen i Herning Århus, Aarhus Aalborg universiteter. Der har foregået et tæt samarbejde med projekt Center of Excellence. Der har været kontakt til samarbejdet med 90 virksomheder i perioden. Der har været samarbejdet med minimum 20 folkeskoler. Der har været involveret 1000 folkeskoleelever i projektet. 500 erhvervsskoleelever har været involveret i projektet.

2 resultatkontrakten med Region Midt Udviklingsarbejde mål 2: Projekt nr: Aktiviteter rettet mod folkeskolen. Naturfaglige undervisningsmoduler 10 stk. i projektperioden. Afholdelse af naturfaglige undervisningssessioner for folkeskolen 7 sessioner pr. halvår fra august Kvantitative resultater: Lock out på skoleområdet fik nen indflydelse på afviklingstempoet i de forskellige initiativer, men de fleste planlagte aktiviteter blev hentet ind i efteråret Resultater: Der er især etableret samarbejder med folkeskoler i Herning- Viborgområdet delvist via kommunerne. Der er udviklet særlige tilbud til folkeskoler i hele regionen. 1. Udviklet testet nye mere effektive brobygningsforløb. 2. Udviklet 10 X 2 undervisningsforløb dagsarrangementer sammen med Energimuseet. 50 elever pr. dag. 3. Udviklet testet 10 særlige forløb for folkeskoleelever, hvor elever bliver inviteret ind på erhvervsskolen. 4. Udviklet afholdt besøg i 5 byer i regionen i uge 48 med MobilLab 2 med Inseros energitrailer. Energitema for folkeskoleelever. Grenå, Silkeborg, Viborg, Herning, Struer 5. Udviklet afholdt besøg i 5 andre byer i regionen i uge 10 med Inseros MobilLab 3 om kreativitet, innovation iværksætteri folkeskoleelever erhvervsskoleelever ingeniørstuderende. 6. Udviklet testet brint-gokarts. 7. Redesignet klargjort brintbil. 8. Samarbejde med landsorganisationen for folkeskoleelever fælles kampagne. 9. Folkeskoleelever undervises af Handelsskoleelever i innovation iværksætteri. Viborg 10. Undervisning af elever med særlige behov 11. Undervisning på kokkeskolen Kok Amok. 12. Naturvidenskabsfestivallen 7 dage med aktiviteter selvstændig stand HTX HOT i samarbejde med Energimuseet. Tema: Natur teknik, energi digitalisering, robotter elever mandag til fredag 1200 børn forældre i weekenden

3 resultatkontrakten med Region Midt Udviklingsarbejde mål 3: Projekt nr.: Aktiviteter rettet mod erhvervsskoleelever Udvikling test af 10 fleksible innovative undervisningsformer. Elevresponssystemer Inddrage mobile enheder fjernundervisning camps. Kvantitative resultater Aktionslæring AUTO DATA 3 måneder. Udviklet afholdt innovation camps. Rundtur med Mobil Lab 3 om innovation iværksætteri. Nyt brobygningskoncept. Åben innovation projektudvikling. Løst opgaver for private virksomheder. Fælles innovationsforløb for folkeskoleelever, erhvervsskoleelever universitetsstuderende. Innovationsworkshops. Resultater 13. Udvikling af forløb hjemmeside om anvendelse af moderne undervisningsteknikker metoder i undervisningen. Samarbejde med Fremtidslaboratoriet, InovationLab Århus 14. Aktionslæring i samarbejde med Aalborg Universitet. Lærere elever lærer at arbejde i anvende teams som feedback til udvikling af nye pædagiske metoder redskaber. Data Auto test 15. Anvendelse af animation i undervisningen i samarbejde med Animationsskolen. 16. Anvendelse af film optagelse af læringssituationer i undervisningen. (Flipped Classroom, The Evolving Classroom). 17. Venture Lab Stanford University. Test af fjernundervisningskoncept: Kreativitet Innovation 18. Innovation workshop på Bornholm i i forbindelse med folkemedet i samarbejde med Centers of Excellence. 19. Samarbejde med Young Enterprice om bl.a. Naturvidenskabsfestivallen. 20. Mobil Lab 3 Udforsk den gode Ide 5 byer i regionen. 21. Brint som energiform udvikling af brintbil 2 gokarts 22. Konkurrencer på 23. Jobprofiler på YouTube 8 spændende profiler rollemodeller. 24. Udvikling af FaceBook site til Virtuelt Videncenter. 25. Just in time Brug af særlig learning platform til afklaring af elevernes kompetencer 26. Nye måder at inddrage egne elever på i forbindelse med brobygningsforløb. 27. Innovations-fremmende uddannelsesmiljø - El-uddannelsen. 28. Innovationsfremmende virkelighedsnært uddannelsesforløb. 29. Mediegrafisk Innovations-fremmende uddannelsesmiljø - Mediegrafiker-uddannelsen. 30. Handelsskoleelever underviser folkeskoleelever i innovation Iværksætteri. 31. Samarbejde i forhold til Viborgegnens Uddannelsesråd Digital Didaktik

4 resultatkontrakten med regionen Udviklingsarbejde mål 4: Projekt nr.: Udvikling anvendelse af nye undervisningsteknolier på højteknoliske produkter, metoder eller processer. Etablering af en åben pulje, der kan søges af andre erhvervsskoler i regionen til udvikling af arbejde med nye undervisningsteknolier. Temaer for Virtuelt Videncenter: 1 Cleantech energi i boliger klimahus, vind, sol, brint. 2 Auto hybrid- el-biler simulation 3 Datateknik. 4 Nye materialer kulfiber, aluminium nano. 5 Spil, animation gamification 6 Innovation åben innovation Resultater 32. Cleantech Integrator: Udvikling afvikling af et en 4 ugers fagrettet påbygning for el- vvs-elever. 33. QR-koder i undervisning: Udvikling anvendelse af QR-koder i forbindelse med undervisning. 34. Naturvidenskabs-festival Herning 35. SkoleSkills: Udvikling af en model for afvikling af SkoleSkills i Herning Ikast-Brande kommuner, hvor eleverne i 9. klasse får en praktisk, sjov udfordrende oplevelse med udgangspunkt i udvalgte fag på Herningsholm Erhvervsskole, herunder tømrerfaget, el-faget VVS-faget. 36. EUX i samarbejde med Aalborg Construction college & Metropol: Introduktionen af problem baseret læring skal øge den faglige integration mellem gymnasiet erhvervsskolens undervisere, EUX-eleverne skal lære at arbejde tværfagligt med håndværksfag teoretiske grundfag, så de tilegner sig studiekompetencer. 37. Udvikling af undervisningsforløb i gamification 38. Udvikling bygning af Klimahus Mercantec. 39. Udvikling, bygning test af motorstyringssimulator. 40. Udvikling af sikkerhedskursus omkring service af el-biler. 41. Uddannelse af lærere i anvendelse af Innovationsplatform i Virtuelt Videncenter. 42. Planlagt Innovation Camp på Samsø uge 32. Ikke afviklet, koncept klar 43. Gamification af HTML-undervisningen: Gamification-baseret undervisningsforløb; gennem persuasive elementer læres grundlæggende web-prrammering inden for HTML5, CSS PHP. 44. Facebook i kommunikation praksis: Samtlige EUX-elever skal lære at færdes i det sociale rum bruge Facebook til faglig kommunikation i hverdagen både på skoleophold i praktikperioder. 45. Samarbejde med projekt KOMPAD omkring automatisering robotter i SMV.

5 resultatkontrakten med regionen Udviklingsarbejde mål 5: Projektnr.: Udvikling gennemførelse af pilotforløb inden for talentområder. 2 pr. halvår. Resultater Udviklet testet nye brobygningsforløb. Effekt: Flere bedre elever. HOT. Udviklet 10 dagsarrangementer sammen med Energimuseet 1 forløb. Udviklet testet 10 særlige forløb for folkeskoleelever, hvor elever bliver inviteret ind på erhvervsskolen afholdt 4 forløb. Aktionslæring i samarbejde med Aalborg Universitet. Lærere elever lærer at arbejde i anvende teams som feedback til udvikling af nye pædagiske metoder redskaber. Innovationworkshops på Bornholm i forbindelse med folkemødet sammen med Centers of Excellence. Udvikling af Innovation Workshop på Energiakademiet Samsø uge 32. Udvikling af skolekampagne omkring flere dygtige elever til erhvervsskolerne i fremtiden Samarbejde med Elevorganisation. Mobil Lab 2 Fremtidens energi Mobil Lab 3 Udforsk den gode Ide 5 byer i regionen. Udvikling test af brint som energiform drivmiddel i biler m.v. Deltagelse i 2 internationale innovationsworkshops (finansieret af Mercantecs internationale pulje).

6 resultatkontrakten med regionen Udviklingsarbejde mål 6: Projektnr.: Erfakonferencer om talentudvikling, innovation det virtuelle Videncenter 1. Konferencce 10/4 2. Sutseminar 1/ Hjemmesiden videreføres fra Innovationsplatform videreføres 5. Uddannelse af lærere i åben innovation Resultater Udviklet afholdt konferencen: Uddannelse i Innovation innovation i uddannelserne på erhvervsskolerne 10/4. Slutseminar 1/ Deltagelse i konferencer: Big Bang Naturvidenskabskonference marts Deltagelse konference ud af boxen september Animation konference InnovationLab 20/6 Hannover Messe: Brint (anvendes i Virtuelt Videncenter - afregnes over Mercantecs internationale konto) 1. Projektets faglige højdepunkter. - Innovation med udgangspunkt i virkelige udfordringer fra virksomheder eller organisationer har pædagisk stor motivationsfaktor både i forhold til talenter elever, der er mindre motiverede for skole klassisk læring - At arbejde med responssystemer med udvikling af læringsrummet i form af aktionslæring ved anvendelse af animation i undervisningen har skabt bedre undervisning i nye rammer - Den tekniske innovationsplatform i regi af Virtuelt Videncenter kan håndtere ideer, kreative processer innovationsprocesser. I denne sammenhæng er den opbygget i 5 faser som kann styres individuelt eller samlet af lærer. - Den tekniske innovationsplatform kan så anvendes som en undervisningsramme, hvor eleverne kan arbejde individuelt, i grupper eller i hele klasser med individuel tjek af læring lærersparring lærerovervågning. - Der har været afholdt åben innovation workshops i form af coo-creation processer crowd-sourcing på den enkelte skole, mellem flere skoler med udlandet.

7 - Vend brobygning på hovedet er et forsøg på at anvende positiv psykoli aktiv involverende motivation i forbindelse med tilrettelæggelse afholdelse af brobygningsforløb på erhvervsskolen i forhold til folkeskoleelever. Effekten har været flere elever, hvor denne tilgang har været anvendt. 2. Aktiviteter vi kunne have gjort bedre. - Det er vanskeligt at udvikle vedligeholde websites FaceBook, der henvender sig til unge som genererer trafik. Vi indså dette allerede fra starten, hvor af afholdt 2 workshops omkring design af website sammen med unge elever, men vi har ikke formået at få de unge nok involveret i den løbende vedligeholdelse opdatering af websitet. Det samme gælder for FaceBook. Det skal der rådes bod på i De fleste virksomheder kender kan godt formulere deres udfordringer i forhold til produktion administration, men det er de færreste der er istand til at formulere disse som udfordringer, der kan anvendes i et læringsforløb til workshops. Her har virksomhederne som oftest behov for hjælp. Dette skal der sættes tid af til i forhold til hjemmesidens innovationsdel når der skal afholdes workshops m.v. - Vi formåede ikke i tilstrækkelig grad at få anvendt den afsatte udviklingspulje på ,- til andre midtjyske erhvervsskolers udviklingsarbejde inden for projektets indsatsområder. Dette kan der forhåbentlig delvis råders bod på i 2014 i sasmarbejde med regionen. 3. Aktiviteter der videreføres efter projektafslutningen. - Det er aftalt, at den tekniske platform med mulighed for virtuel innovation på Virtuelt Videncenters hjemmeside fortsættes i Muligheden for at videreudvikle konceptet med mere international innovation skal afprøves der indgås konkret samarbejde med My Machine. - Det skal undersøges, om der kan skabes motivation i form af mindre økonomisk tilskud til afholdelse af innovationsworkshop på midtjyske erhvervsskoler - Det udviklede koncept om brobygning udbredes til andre skoler - Der testes videreudvikles fortsat i anvendelsen af animation aktionslæring i undervisningen - Der vil fortsat blive tilbudt særlige undervisningsforløb, hvor folkeskoleelever kan komme ind på erhvervsskolerne afprøve forskellige fag - Der arbejdes videre på at udbrede kendskabet til automation særligt med henblik på anvendelse af animation robotter i industrien - Det undersøges hvordan vi kan anvende vores innovationsmetode inden for velfærds- sundhedsteknoli

8 Arbejdsguppen bestod af: Michael Præstegaard, Katrine Balsersen, Knud Willadsen Skov, Kjeld Birk Iversen, Jørn Kristiansen, Henrik Graversen. Møde hver 14. dag Styregruppen bestod af: John Hansen, Steen Grønbæk, Jørn Kristiansen, Niels Hedegaard Mødes hver 6. uge. Følgegruppen: 2 årlige møder i juni december. Samarbejdspartnere i projektet: Naturvidenskabernes Hus - NTS- Midtjylland - InnovationLab - Fremtidslaboratoriet - Infonomia Spanien - The Animation Workshop Ingeniørhøjskolen I Aarhus: Ingeniørskolen i Herning. Aalborg Universitet. Viborgegnens Erhvervsråd. Erhvervsrådet Herning, Ikast, Brande. Teknolisk Institut. Energimuseet - Insero - VIA Horsens - Fremtidslaboratoriet - VidenDanmark medlemskab. Deltagelse i møder.- Alexandra Instituttet: Interaktive web- platforme rådgivning/produktion.-

9 Vedlagt: Regnskab for projektet 31. december.

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013

ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013 ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013 Indhold 1 INTRO... 3 1.1 Opgaveforståelse... 3 1.2 Fra idé til grundkoncept... 3 1.3 Konsortiets handlekraft og outreach... 3 2 UDFOLDELSE

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser Bilag Teknologi, byggeri og transport 2 Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik

Læs mere

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE.

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. 2015 KONFERENCE PROGRAM23.-24. SEPTEMBER UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det er med stor glæde, at

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Talentudvikling Samfundsvidenskab og matematik på stx, hhx og htx. 15-09-2011 UVM hjklzxcvbnmrtyuiopasdfg- 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Definition

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGI 2015 VISION: Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGISK MÅL 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Målsætning 1A: Vi vil sikre kvalificeret valg

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere