Mureren. Lærlinge-tilskud til mestre skal hjælpe praktikløse elever Svendebreve påvippen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mureren. Lærlinge-tilskud til mestre skal hjælpe praktikløse elever Svendebreve påvippen"

Transkript

1 Lærlinge-tilskud til mestre skal hjælpe praktikløse elever Svendebreve påvippen Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub Nr. 4/ årgang August 2009

2 ... LIGE NU Ingen uddannelse koster kassen Der er kun én ting, der er dyrere end uddannelse og det er ingen uddannelse! Mureren er et fagblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatører samt Murerarbejdsmændenes Landsbrancheklub. Bladet udgives seks gange årligt i februar, april, juni, august, oktober og december. Næste nummer udkommer i oktober Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 4. september Stof der ønskes optaget i Mureren skal sendes til: Larsen & Partnere Energiens Hus Energivej Sorø Tlf Mail: Stof der indsendes til bladet skal være forsynet med afsendernavn og adresse. Redaktion Henrik Lippert (ansvarshavende) Søren Dam Nielsen Tekst Larsen & Partnere, Sorø Tlf Layout Tlf Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S, Esbjerg Uddannelseskonsulent Flemming Jensen fra Byggegruppen i 3F. For ikke så længe siden var regeringens udmelding, at vi havde verdens bedste økonomi. Nu har vi dårlig nok råd til at uddanne vores unge mennesker, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Antallet af praktikpladser falder katastrofalt, og mange af vore unge må se langt efter en læreplads, og kun de heldige har mulighed for at komme i skolepraktik (SKP) praktikpladser forslår ikke I et forsøg på at afbøde finanskrisens negative konsekvenser, har regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre udvidet skolepraktikordningen med pladser. Men hvad med de unge, som her og nu ikke kan fortsætte med deres uddannelse? Skal de fremover tilhøre restgruppen af de over 20%, der aldrig får en uddannelse. Det er i alt fald ikke vores opfattelse. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at de offentlige finanser i gennemsnit forbedres med 3.5 mio. kroner, for hver person, der tager en erhvervsuddannelse frem for at arbejde som ufaglært. Og hvordan hænger det i øvrigt sammen med regeringens udmelding om, at Danmark skal have uddannelser i verdensklasse, og at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i Ydermere oplever vi en undervisningsminister, der i modstrid med sit eget ministeriums egne informationer og de politiske intentioner forsøgte at undergrave de unges uddannelsesgaranti ved kun at tilbyde skolepraktik til det første trin i en erhvervsuddannelse. Det ville for murerfaget betyde, at vores elever i skolepraktik måtte stille sig tilfreds med en uddannelse som flisemontør. Heldigvis blev det politiske pres for stort, og ministeren kom på bedre tanker. Murerfaget slap med skrækken indtil videre. En offensiv indsats Skal regeringen leve op til sine egne udmeldinger om de 95% og uddannelser i verdensklasse, må vi kræve, at der sættes gang i byggeriet. Mange offentlige og kommunale bygninger er i den grad forsømt og kræver renovering her og nu, inden de helt forfalder. Derudover bør det være et krav i det offentlige udbud, at man tilgodeser de virksomheder, som ansætter lærlinge. De tekniske skoler skal sikres ressourcer, som både mindsker frafaldet og sikrer kvaliteten i erhvervsuddannelserne. Skolepraktikordningen og uddannelsesgarantien skal udbygges. De unge skal sikres et uddannelsestilbud, så de kan færdiggøre deres uddannelse. Det store flertal af virksomheder, som ikke ansætter lærlinge, skal kontaktes og orienteres om de nye muligheder for tilskud med op til kr. pr. lærling. Og murersvendene? De har nu i en årrække bevist, at der altid er plads til en lærling, og at de dermed også er med til at lægge et pres på virksomhederne. Vi kan ikke sætte vores uddannelse på stand by. Vi vil ikke fravælges, men ønsker at skabe stolthed over vores uddannelse. Også i krisetider. Dyrt for samfundet Erhvervsuddannelsernes årlige budget er på 6,7 milliarder. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at hvis 20% af ungdomsårgangen i 2009 ikke får en uddannelse, vil det samfundsmæssige tab på denne årgang, set over et helt liv, blive på 50 milliarder kroner! 2 Mureren

3 Erhvervsuddannelser Pernille Vigsø i formandsstilling fik en snak med skolepraktikeleverne på Aalborg Construction College om deres økonomiske situation og fremtidige uddannelsesmuligheder. Pernille Vigsø Bagge i murerlære I et forsøg på at råbe politikerne op og sikre erhvervsuddannelserne flere penge har murerne haft Pernille Vigsø Bagge (SF) med på en dags praktik på teknisk skole i Aalborg Af Flemming Jensen, uddannelseskonsulent LO og de enkelte forbund har iværksat en kampagne, hvor afsættet er, at de danske erhvervsuddannelser er gode og at eleverne grundlæggende er ret positive og stolte over deres uddannelser. Budskabet er: Vi skal investere i erhvervsuddannelserne. Ellers går det helt galt. Det står ikke godt til alle steder i erhvervsuddannelserne. Der er bestemt plads til forbedringer. Alle i samfundet rammes, når erhvervsuddannelserne forringes Ekstra ressourcer Kampagnen skulle gerne munde ud i, at vi får en forståelse hos politikerne for, at erhvervsuddannelserne I går var jeg murer Læs Pernille Vigsøs egne betragtninger om besøget på skolen i Aalborg på sf.dk klik på MF/MEP blogs nederst th. og find Pernille imellem navnene. har brug for ekstra ressourcer, når skolerne fremover både skal øge indsatsen overfor de udsatte unge Pernille Vigsø (MF) murede en efter eget udsagn skæv mur under praktikopholdet på Aalborg Construction College. samtidig med at de også skal fastholde de stærke unge. Det er kort og godt skolernes økonomiske fremtid, det handler om. Alle uddannelsesordførere fra Folketingets partier har derfor fået en invitation til en dags praktik på en erhvervsskole, hvor de skulle de deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever. For murerfagets vedkommende fik vi et ja tak fra Pernille Vigsø Bagge, som er SF s uddannelsespolitiske ordfører, og som ønskede at deltage i undervisningen på Aalborg tekniske skole nu Aalborg Construction College. Pernille blev modtaget af Reidar Kogsted fra 3F Aalborg, som overrakte den nye lærling den rigtige uniform, inden hun skulle ind og lægge den første sten, godt hjulpet af lærlingekollegerne på holdet. Din erhvervsuddannelse skod eller verdensklasse Gå på Facebook apps.facebook.com/allerammes og giv din erhvervsuddannelse karakter. Vind en billet til World Skills i Canada. Senere havde hun lejlighed til at møde underviserne og ledelsen på skolen, og hun fik også en snak med skolepraktikeleverne om deres opgaver. Pernille Vigsø fik efter eget udsagn en god oplevelse og et godt indblik i hverdagen for de mange elever på en teknisk skole. Lad os håbe, at det også smitter af, når der til efteråret skal diskuteres øgede bevillinger til de tekniske skoler. Mureren 3

4 Praktikløshed Snart står uden praktikplads De faglige organisationer frygter massivt frafald, men regeringen nøler Byggevirksomhederne vil ikke tage lærlinge ind. Flere og flere lærlinge mangler praktikpladser. For at imødegå problemet og forhindre, at de unge falder fra, har regeringen bebudet, at de vil oprette flere skolepraktikpladser. De ca pladser, de har stillet i udsigt, løser bare langt fra problemet. Desuden frygtes det, at regeringen vil finansiere de ekstra pladser via allerede eksisterende budgetter. Pengene kan enten blive taget fra erhvervsskolerne eller fra den uddannelsesgaranti, der sikrer, at faglærte kan få efteruddannelse. Den 6. marts stod 3F s ungdomsrepræsentant og murerarbejdsmand, Michael Kristiansen, foran Christiansborg sammen med en række andre faglige og politiske organisationer Indgået udd. aft Indgået udd. aft Målet var at overbevise politikerne om, at de skal frigive flere skolepraktikpladser uden at det går ud over andres muligheder for uddannelse. Vi kan godt blive enige om, at det er bagvendt at kæmpe for skolepraktikken. Det bedste er selvfølgelig, at de unge kommer i praktik hos en mester. Men det vi ser i øjeblikket, er at mange Arbejdsgivere præmieres nu for lærlinge Ny præmieringsordning til arbejdsgivere der ansætter lærlinge efter 1. juni Igangværende 2009 Ordningen virker på den måde, at arbejdsgiverne i prøvetiden på de 3 måneder kan modtage en månedlig præmie på kr. dog højst kr.hvis lærlingen fortsætter efter prøvetidens udløb udbetales yderligere en bonus på kr. til arbejdsgiveren Igangværende 2008 Murer Stenhugger Stukkatør Antallet af uddannelsesaftaler for murere er halveret fra 2008 til SKP SKP 2008 unge fravælger ungdomsuddannelserne, fordi de hører så meget negativt. Der er også rigtig mange, som dropper ud efter det første grundforløb på 20 uger, fordi de ikke kan afvikle deres praktikperiode. De kommer ikke i gang igen, siger Michael Kristiansen. Halve murere Indtil videre har de unges kamp for bedre forhold på erhvervsuddannelserne fået regeringen til at love ca skolepraktikpladser. Undervisningsminister Bertel Haarder har imidlertid luftet den tanke, at skolepraktik er noget, man har på første trin af erhvervsuddannelsen. Men det kan eksempelvis betyde uddannelse af halve murere, fordi der vil opstå yderligere flaskehalse senere hen i uddannelsen, hvor flere lærlinge må slås om de rigtige praktikpladser hos en mester. Også dette vil få mange til at falde fra, frygtes det. Forhandlingerne er fortsat i gang, og regeringen har endnu ikke åbnet flere skolepraktikpladser. Det har bl.a. medført, at undervisningsministeren er blevet hasteindkaldt for at forklare, hvorfor der ikke sker noget. Murerarbejdsmand og ungdomsrepræsentant i 3F Michael Kristiansen har sammen med mange andre unge kæmpet for, at regeringen opretter flere skolepraktikpladser. I skrivende stund er ikke en eneste oprettet. 4 Mureren

5 Fra 2. generations indvandrer til 1. generations håndværker Murerelever med anden etnisk baggrund mangler især træning i at sparke døre ind hos virksomhederne, vurderer Kim Kristensen (th.), der som konsulent for Dansk Byggeri fungerer som en praktik- & job-onkel for mange unge indvandrere. De skal sparke døre ind for en praktikplads Unge andengenerationsindvandrere støder ofte på en mur under uddannelsen til murer de kan ikke finde en praktikplads Bygge- og Anlægsbranchen kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Det er baggrunden for projektet Fra 2. generations indvandrer til 1. generations håndværker et samarbejde mellem bl.a. Københavns Tekniske Skole, Københavns Kommune og Dansk Byggeri, som har omtrent et år på bagen. Målet er at flere unge indvandrere gennemfører håndværksuddannelsen og får svendebrev. Murersvenden Kim Kristensen er ansat af Dansk Byggeri til at tage sig af nogle af de etnisk udenlandske unge. De har ofte svært ved at lukke sig selv ind i murerfagets uformelle netværk, der er vejen til job og praktik. Derfor ender de ofte uden nogle af delene. Etniske danskere, som ikke kan netværke, møder de samme problemer med at finde en læreplads. Men der er langt flere indvandrere, som havner i den fælde. Derfor har denne gruppe murerelever særligt behov for at få en hjælpende hånd. Derfor har vi søsat praktikpladsnetværket. Vi mødes hver 14. dag, og målet er at finde en læreplads. Alle parter skal arbejde på at forbedre deres del af indsatsen. Det gælder lærlinge, skole, kommune, virksomheder, Dansk Byggeri og fagbevægelsen Kim Kristensen, Murersvend Det foregår bl.a. ved, at deltagerne lærer at skrive ansøgninger og finde virksomheder. Men det står heldigvis ikke alene, og det kan det heller ikke. Alle parter skal arbejde på at forbedre deres del af indsatsen. Det gælder lærlinge, skole, kommune, virksomheder, Dansk Byggeri og fagbevægelsen. Men vi har også oplevet, at det kan lade sig gøre at få flere indvandrere i praktik, og at alle parter i projektet arbejder positivt med. Derfor er vi optimistiske, selvom det er en lang proces, fortæller Kim Kristensen. Han opfordrer derfor alle, der ser muligheder for praktikpladser, til at kontakte ham på tlf Til gavn for alle Hvis vi kan udvikle den måde rekrutteringen til branchen sker på, vil det være en fordel for alle. Vi håber, at projektet kan gøre det lettere for både indvandrere og etniske danskere at finde en praktikplads, fortsætter Kim Kristensen. Projektet bliver på den måde til gavn for alle i branchen. Mureren 5

6 Fra 2. generations indvandrer til 1. generations håndværker Fire murerelever fra teknisk skole i Glostrup med anden etnisk baggrund for at imødegå manglen på arbejdskraft i byggebranchen i fremtiden, skal der passes ekstra godt på dem og deres ligesindede. Fra venstre er det Tuncel, Yacob, Bayram og Jamal. Jamal, 21 år Han skal under en mesters trygge vinge En formiddag sidder Jamal til samtale om en uddannelsesaftale. Det går fint, men en etnisk dansker løber med pladsen. For Jamal er det en begmand, som sammen med knas på hjemmefronten fører til, at han går til svendeprøve og dumper. Han giver egne evner skylden, men Kim Kristensen fra Praktikpladsnetværket mener, at årsagen nærmere skal søges i de manglende muligheder, SKP har. Jamal har brug for, at der er nogen, som holder ham til ilden. Han har brug for mesters trygge vinge. Erhvervsskolerne kan ikke sparke i den rigtige retning. En nogenlunde fornuftig mester kan give en som Jamal troen på sig selv tilbage, anfører Kim Kristensen. Kim har været en stor hjælp. Men nu har jeg været i SKP så længe og har vænnet mig til SKP-tempo. Jeg var ude på en plads, hvor de laver akkord-arbejde, men mester syntes, jeg var for langsom, fortæller Jamal, som fik smag for murerlivet, da han var ude at stable sten med sin onkel. Bayram, 27 år Har ikke løftet én mursten Bayram vil hellere i skolepraktik, hvis han skal være helt ærlig. Han har en læreplads hos Øens murerfirma, men har endnu ikke muret så meget som én sten i. Han har været i firmaet et år. Han synes ikke, han kan følge med skolepraktikeleverne, når de murer på skolen. Men han er taknemmelig over den hjælp, han har fået af Kim Kristensen. Jeg sendte 300 ansøgninger, før de pludselig ringede fra Øens. Jeg kom ud og talte med dem om en uddannelsesaftale. Kim var også med ude at tale med dem. Det er utroligt at have dig med, for så siger mestrene ikke bare nej, siger 2. generations-eleverne om Kim Kristensen. Pludselig smækker de ikke bare døren i. Jeg taler byggepladsens sprog, og jeg bruger mine kontakter. Derfor fik Bayram mulighed for at svare på spørgsmål hos Øens, da jeg var med. Jeg skal nok tage en snak med Kristian fra Øens, siger Kim Kristensen til Bayram om den manglende træning i at mure op. Jamen, de har ikke noget facademurværk i øjeblikket. Så må der være nogle reparationer eller udfyldning af dørhuller. Du skal have den træning, fasttømrer Kim. Tuncel, 21 år Et stort talent med mange muligheder Tuncel er grunden til, at Bayram føler sig langsom, når han murer: Tuncel kan han ikke følge med. Det skal han ikke være så ked af, hvisker Kim Kristensen ham i øret, for Tuncel er et stort talent med mange muligheder. Der er bare ikke nogen mestre, som har fået øjnene op for det. Et eller andet sted kan det være SKP, der anretter en skade på elevernes 6 Mureren

7 Fra 2. generations indvandrer til 1. generations håndværker renomme: Ude i byen siger rygtet stadig, at når du ikke har fundet en rigtig læreplads, så er det, fordi du er en elendig murerelev. Jeg har haft en læreplads. Kim skaffede mig ind hos Michael Poulsen, forklarer Tuncel. Men Michael er en lille mester med bare en svend: Det gik meget godt. Jeg har prøvet næsten alt i murerfaget hos Michael, men så kom krisen, sukker Tuncel. Siden har Tuncel været SKP-elev. Yacob, 20 år Londero er det et pizzaria? Lærerne troede ikke på det, da Yacob kom og fortalte, at han havde fået en uddannelsesaftale i hus. Londero, er det et pizzaria, spurgte de, fortæller Yacob. Men Humberto Londero, en gammel italiener, laver huse, ikke pizzaer. Tilfældigvis mødte Yacob en SSP er i Ishøj, hvis mand er murer hos Londero. Med et var lærepladsen i hus. På tyrkisk siger man: du har fået et guldarmbånd på, siger en glad Yacob. Men ak, præcis som Bayram har Yacob heller ikke haft en mursten i hånden endnu. Derimod har han fundet mange lærepladser til andre, netop hvad Kim går og håber på, vil ske: Hører du noget, så skal du huske at bruge dit netværk, erindrer Kim Yacob om. Kamal, 32 år, voksenlærling Fra møbelpolstrer til murer Kamal var møbelpolstrer i Marokko, indtil han i 2000 kom til Danmark. Her tog han 9. klasse, og på et besøg på en teknisk skole besluttede han at blive murer. Før da har han arbejdet i Netto og gået på sprogskole. Kamal var den første, som fik en læreplads gennem Praktikpladsnetværket. Han er i lære hos Juul & Nielsen. Enes, 21 år Du kan kun tjene penge, hvis du er mester 1. maj (Dag 1 uden Østaftalen, red.) har ramt mig virkelig hårdt, så jeg er begyndt at tage kørekørt til taxa. Enes har læreplads hos Gentofte Murerservice, men Mange unge med udenlandsk baggrund forstår ikke humoren på danske byggepladser, mener Enes, der er i lære hos Gentofte Murerservice. Kamal (tv) var den første, som fik en læreplads gennem Praktikpladsnetværket her på netværkets info-folder. han tror ikke, der er meget mere arbejde. Enes er færdig til september, og han regner med at han kan snakke sig til opgaver i firmaet i de to måneder, han har tilbage der. Men hans tiltro til mulighederne i branchen er lille: Slå dig op som mester og ansæt nogle polakker til 40 kr. i timen, så kan du tjene penge. Men se dig rundt her i hallen: Se, hvor mange vi er. Eksempel: Jeg arbejdede på noget, der hedder Svinget. Hver morgen kom der et sjak af bulgarere. De havde en kasse tørt brød med fra arbejdsgiveren, som de gik og spiste af hele dagen. Derudover havde de noget vand med lidt sprit. Jeg fik ondt af dem, så jeg har personligt givet dem en kebab et par gange. De er jo mennesker. Men EU har ødelagt os alle sammen. Enes har ikke været i kontakt med Praktikpladsnetværket. Jeg fik en læreplads, fordi jeg var aktivt søgende. Op kl. 6 om morgenen og ud at tale med mester. Når jeg så en murerbil, så lagde jeg en ansøgning under vinduesviskeren og så blev jeg kontaktet. Hans forklaring på andengenerations-elevernes problemer med at få læreplads er, at de ikke forstår kulturen på byggepladserne. Man skal kunne integrere sig specielt i byggebranchen. Der er mange ting, du skal være klar over. Hvis en håndværker råber et eller andet, fx hva så Perle, så er det sjov, og du skal kalde ham et eller andet Brian, fx. Men mange tænker: hvorfor fanden kalder han mig Perle er han dum, eller hvad? Du skal kunne tale med dine kolleger og med en kunde. Og det er to forskellige ting. De tror, de skal tale med kunden som med en ven. Så de klapper ham på skulderen, og kunden reagerer: Hvad laver du, mand? Lad være med det! Det er en kunde! Mureren 7

8 murere i praktik som murere Private jobcentre bryder praktik-reglerne Private jobcentre sender arbejdsløse murere i virksomhedspraktik som murere men det er et brud på praktik-reglerne Selvfølgelig er det rart at holde sig i gang, når man er arbejdsløs. Derfor tager nogle arbejdsløse murere imod private jobcentres tilbud om at komme i virksomhedspraktik hos et murerfirma med kyshånd. Men det er ulovligt og moralsk vist også lige på kanten af det rimelige. Men private jobcentre flere steder i landet har fundet en guldgrube: De ringer rundt til murerfirmaer og fortæller, at de kan tilbyde billig arbejdskraft i fire uger en arbejdsløs murer i virksomhedspraktik med løntilskud og hele pivtøjet. Det skæpper godt i jobcentrenes kasser, da de får bonus for hver arbejdsløs, der gennemfører en praktikperiode. Det er anstødeligt for den svend, der står ved siden af ham i virksomhedspraktik. Mester betaler jo ikke en krone. Derfor kommer de ud og virker som løntrykkere. Svendene i praktik kan jo ikke engang indgå i en akkordaftale, siger Reidar Kogstad, 3F Aalborg. Løntrykket kan hurtigt medføre skæv konkurrence lige pludselig skal alle mestre måske have en billig medarbejder for at klare sig i licitationerne. Vi skal stoppe det, før det bliver et eldorado, som Reidar Kogstad udtrykker det. Regelbrud Ud over at bryde med almindelig moral, takt og tone er de private jobcentres praktikjagt også regelbrud, mener Reidar Kogstad og 3F. For overhovedet at komme i betragtning til virksomhedspraktik skal en af to betingelser være opfyldt: Enten skal man have så svært ved at varetage sit arbejde, at man er nødt til at skifte branche eller også skal man have et ønske om at skifte branche. Derfor er de private aktører meget, meget langt ude i forhold til lovgivningen, forklarer Reidar Kogstad. 3F Aalborg har overbevist formanden for jobcentret i Aalborg om det uretmæssige i jobcentrenes adfærd. Formanden har lovet at sætte en stopper for de jobcentre, som sender faglærte i praktik i egen branche. På vej i virksomhedspraktik Hvis du hører blandt dem, der skal i virksomhedspraktik som murer, skal du hurtigst muligt kontakte din a-kasse. Nogen må starte oprøret Murer Kurt Christensen skal om kort tid til møde med Ramsdal - en af de private jobformidlere på arbejdsmarkedet. Her vil han få tilbud om at komme i virksomhedspraktik som murer! 52-årige Kurt Christensen har ikke lyst til at være andet end murer. Han har gået hjemme siden februar, og har brugt tiden på kurser, bl.a. truck, teleskoplæsser, kran og udvidet flisekursus. Det er noget mærkeligt noget. Jeg har været murer, siden jeg var år, og nu vil man sende mig ud i virksomhedspraktik som murer. Jeg kan ikke se, hvordan det skal fremme min beskæftigelse. De fyrer ikke andre for at tage nogen af os, der er i praktik. Det lugter af, at jobformidlerne vil tjene hurtige penge, synes Kurt Christensen. Jeg er så sur over det det kan ikke være rimeligt, at man skal ud at arbejde gratis, for at jobformidlerne kan få penge ind - det lyser langt væk af, at de bare skal have fundet et eller andet hul at putte os ind i. Du skal nægte Kurt Christensen har fået at vide af 3F, at han skal nægte at gå ud i virksomhedspraktik som murer, fordi det er i strid med loven. Det vil han gøre for at hjælpe kolleger i samme situation. Hvis ikke der er nogen der begynder at gøre oprør mod dem, så kan de jo bare fortsætte, mener han. Gratis arbejdskraft Kurt Christensen kan fortælle, at han har kendskab til flere kolleger i absurde situationer. Kurt Christensen vil nægte at gå i virksomhedspraktik som murer, sådan som 3F har rådet ham til. En måtte træde ind som afløser for to mand, som skulle have ferie i samme firma, som han før arbejdede for. En anden måtte vente tre uger på at begynde sin praktik, fordi en anden lige skulle være færdig først. Firmaet havde på denne måde i hvert fald otte ugers gratis arbejdskraft. 8 Mureren

9 murere i praktik som murere Reel hensigt med praktikken Modsat mange murersvende har Sven Busk næsten fået fuld bonus af en praktikperiode hos en murermester Det er dejligt at komme i gang igen og få rørt fingrene. Jeg håber jo også, at jeg får åbnet en port til et arbejde. Sven Busk er uddannet murersvend og har været arbejdsløs i et halvt år. I øjeblikket er han i virksomhedspraktik hos den lille mester Knud Andersen fra Nr. Søby på Fyn. Knud Andersen kontaktede Sven, fordi det så ud til, at han kunne bruge en ekstra mand. Jeg kender Knud gennem min mekaniker. Han er Knuds svoger. Knud kom og sagde, at han godt kunne bruge en mand. Men vi skal også lige se hinanden an, det er det, vi bruger den her måned på. Det er jo også dyrt for ham at ansætte en ny mand. Jeg håber jo på, at han får mere arbejde, for han er god at arbejde for, men han har vist lige mistet et par huse. Derfor kan det ende med, at den ene måned hos Knud Andersen er alt, hvad det kan blive til for Sven i denne omgang. Det er ærgerligt for os begge to. Vi havde en reel hensigt med det. Og vi har det super sjovt sammen. Min søster blev student i tirsdags, og jeg stod op for at tage på arbejde efter 3 1/2 times søvn. Det plejer jeg ellers ikke, men man glæder sig til at komme på arbejde. Sven Busk håber, praktiktiden hos en mester fører til en længerevarende ansættelse. Sven Busk ville ønske, at han havde kendt ordningen for et halvt år siden, da han blev arbejdsløs: Det er en klasse måde at komme af sted på. Den skulle jeg have kendt for et halvt år siden, så kunne man være kommet ud og sælge sig selv. Branchekursus for Stenhuggere, Stenindustriarbejdere og Stukkatører Fredag den 23. og lørdag den 24. oktober 2009 på Best Western Hotel Danica, Ove Jensen Allé 28, 8700 Horsens Kursus nr Program Fredag kl Ankomst, kaffe og brød kl Præsentation af kurset kl Oplæg om de kommende overenskomstforhandlinger v/kim Lind Larsen Gruppearbejde kl Middag kl Besøg hos Danske Stenhuggerier i Nørre Snede kl Kaffepause kl Emnet forsat kl Oplæg Det Fagligt fællesudvalg, og Lokalt uddannelsesudvalg v/henrik V. Olsen Lørdag kl Morgenmad kl Valg til Det Faglige Fællesudvalg, Lokal Uddannelsesudvalg og status over skuemestre Sandsten og Granit kl Kaffe kl Den Aktuelle skolesituation og oplæg om fremtiden i branchen kl Emnet fortsat kl Frokost Hjemrejse Alle tider er ca.-tider. Underviser Anders Svenningsen og Kim Lind Larsen Tilmelding til din afdeling på ovenstående kursus nr , inden den 5. oktober Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste, diæter og transportgodtgørelse efter forbundets sædvanlige regler, via din afdeling. Der udsendes en deltagerliste kort tid før branchekurset. Mureren 9

10 1 m løft Bestil 80 sten til det hele Kræv 80-stenshoveder til al opmuring og kræv dem nu Byggegruppens miljømand, Per Christiansen og Dansk Byggeris ditto, Carsten Bekker, er enige: Det har aldrig været meningen, at man skal anvende paller med 112 sten til byggeri, der ikke kræver 1 m løft. De ved, hvad de taler om, for de har været med hele vejen i spillet om forbedrede arbejdsvilkår ved murbyggeri. Bestil 80 sten til al opmuring, anmoder Per Christiansen. 80 sten over hele linjen har nemlig hele tiden været intentionen med branchens nye regelsæt for opmuring, understreger han. Nu har vi alt det, der er nødvendigt for at følge de nye regler for opmuring: Stenvogn, 80-stenshoveder, teglværker, der kan levere, priskuranter osv. Sørg derfor for at bestille 80-stenshoveder til alt byggeri uanset om det er omfattet af, at man skal bruge 1m løftet eller ej. Det gavner arbejdsmiljøet og har den indirekte gevinst, at det holder gang i produktionen og salget af 80-stenshoveder, siger Per Christiansen. Kan ikke levere Opfordringen lyder netop nu, fordi mange byggepladser oplever vanskeligheder med at få de 80 sten leveret. Tilbagemeldingerne er, at det ikke er ved at vinde indpas med 1 m løft ude på pladserne. Problemstillingen har været, at man ikke har fået eller kunnet fået 80 sten. Det kan godt være, mester har bestilt dem, men de bliver bare ikke leveret, fortæller Per Christiansen, der er vred over de udeblivende leverancer af 80 sten. Han tolker det som endnu et forsøg fra teglværkernes side på at spænde ben for den aftale, der er lavet i branchen. Han kalder det utilstedeligt. Derfor er det vigtigt, at der bliver bestilt 80 sten, for 80-stenshoveder i rad og række på de danske byggepladsers stilladser. Sådan skal det se ud, og det skal være nu, siger Per Christiansen, der er en af hovedmændene i arbejdet for 80stenspaller, 1m løft osv. 10 Mureren

11 1 m løft Også på lave mure skal mestrene bestille 80-stenshoveder hjem. Det har nemlig hele tiden været intentionen med de nye regler for opmuring, oplyser Per Christiansen, faglig sekretær, 3F Næstved. Modelfoto. når de bliver bestilt, så skal teglværkerne også levere dem. Hvis det er et problem, så meld det til forbundet, opfordrer Per Christiansen. Forhandlingssekretær Jacob Scavenius fortæller om en sag på en stor byggeplads i Esbjerg, hvor man ikke anvendte 1 m løft, fordi man ikke kunne få 80 sten. Entreprenøren MT Højgaard, fagbevægelsen og Arbejdstilsynet er netop nået til enighed om, at pladsen skal anvende 1 m løft uanset hvad. Jacob Scavenius må derfor konstatere, at der er teglværker, som ikke kan efterleve aftalen. På pladsen i Esbjerg har Pedersen Tegl ikke kunnet levere. Det må parterne og Teglværksforeningen have en drøftelse om, for det er uholdbart, siger Jacob Scavenius. Ingen smalle stilladser Der er altid plads til en til, som insisterer på et bedre arbejdsmiljø. Så henvend dig i din afdeling, hvis du oplever: 1 1/2 m løft 112-stenspaller Smalle stilladser Opmuring under tagudhæng Så skal vi nok bakke dig op men det betyder ikke, at du ikke også skal sige det til dit firma, understreger Per Christiansen. Pers råd Men også selve reglerne for opmuring kan spille ind, når pladserne endnu ikke anvender 1 m løft. Reglerne er indført for at undgå nedslidning. Hvis nogen er i tvivl om, hvorfor man skal køre med 1 m løft, så har vi et tilbud: Murerbranchens miljøudvalg vil gerne komme ud på pladsen og tale med de enkelte parter, tilbyder Per Christiansen. Efter sommerferien er det planen, at miljøudvalget tager på tur rundt i hele landet for at præsentere mestrene og deres svende for 1 m løft. Hold øje med den nye hjemmeside murerfag.dk. Vare nr / ISBN: B Y G G E B R A N C H E N P R E S E N T S Hylende farlig For meget blod og action, - for lidt kærlighed SE DE 15 FORRYGENDE FILMKLIP MED BENT E SE DEN PÅ Burde forbydes på alle erhvervsskoler Stærkt helbredsskadelig BAR Byg har lavet en dvd-film om sikkerhed på byggepladsen. Ring til BAR Byg og få filmen. Rekvirer samtidig de nye faktaark om bl.a. tunge løft, uddannelse, korte udgaver af branchevejledninger, lovstof mm. Mureren 11

12 Overenskomst 2010 Kontrol og løn går hånd i hånd Murerfagenes medlemmer ønsker bedre kontrol med udenlandsk arbejdskraft og en højere mindsteløn, viser retningsgivende afstemning Kontrol med udenlandsk arbejdskraft og højere mindsteløn røg til tops på stemmebarometret, da næsten fra murerfaget afgav ønsker til krav til næste års overenskomstforhandlinger. Ønsket om mere i løn vidste vi næsten bedre kontrol er en større overraskelse, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi vil tage ønskerne med, når der skal forhandles overenskomst. Ønskerne er absolut et fingerpeg om, at medlemmerne ønsker at hæve bundniveauet for ordentlige løn- og arbejdsforhold. At de har et ønske om, at arbejde i Danmark foregår under lige vilkår, vurderer forhandlingssekretær Jacob Scavenius. Ca. 15 pct. af murerne har afgivet svar, og det er Jacob Scavenius godt tilfreds med. På vej mod overenskomstforhandlingerne Den 17. august skal afdelingerne sende deres forslag til overenskomstkrav ind til Forbundet. Indtil da har alle medlemmer haft mulighed for at foreslå krav i deres afdeling. Hver afdeling har givet mulighed for at diskutere overenskomstkravene på generalforsamlinger eller medlemsmøder. Et forhandlingsudvalg bestående af fem personer, der er valgt på kongressen, behandler herefter forslagene. Den 23. september skal overenskomstkravene vedtages i 3F s repræsentantskab. Herefter indsendes de til Dansk Byggeri. I december aftaler 3F og Dansk Byggeri en køreplan for forhandlingerne. Herfra indledes de formelle forhandlinger om en ny overenskomst. Svarene er ikke en facitliste, men giver nogle fingerpeg, mener han. Jacob Scavenius har også hæftet sig ved de mange, som har prioriteret højere SH- og feriefridagsbetaling samt højere løn ved bl.a. barsel og højere pensionsbidrag. Svævende svarmuligheder Nogle har undret sig over, at spørgeskemaerne er kommet ud allerede nu der er jo et helt år til overenskomstforhandlingerne. Men det hænger sammen med, at 3F s hovedkrav allerede den 23. september i år skal vedtages og herefter indsendes til Dansk Byggeri. Overenskomstforhandlinger er således en langstrakt proces men også en taktisk proces, hvor parterne er forsigtige med at melde alt for bastante krav ud på forhånd. Første gang Det er første gang, murerne så direkte og med spørgeskemaer bliver spurgt om deres ønsker til en ny overenskomst, men det bliver næppe sidste gang. Vi vil helt sikkert gøre det igen til de næste overenskomstforhandlinger. Vi håber, det har skabt debat ude i skurene og har været med til at understrege, at kravene skal komme fra medlemmerne. Og ønskerne kommer med i baglommen på forhandlerne til overenskomstforhandlingerne. Medlemmer af 3F har nemlig indflydelse på deres overenskomst. Murerfagets svende har afgivet deres stemme Næsten besvarede spørgeskemaet om ønsker til overenskomst. Af skemaet kan du se, hvordan svarerne er fordelt forholdsmæssigt Procent Forslag 1. 5,6 Kortere arbejdstid 2. 4 Højere tillægsbetaling ved holddrift, forskudt tid og overarbejde Procent Forslag Forhøjelse af SH- og feriefridagsbetalingen 4. 6,7 Flere feriefridage 12 Mureren

13 Overenskomst 2010 Procent Forslag 5. 11,6 Forhøjelse af mindstelønnen 6. 7 Forhøjelse af priskuranterne 7. 8 Højere løn ved barsel, fædreorlov, barns første sygedag, sygdom og tilskadekomst 8. 2,2 Kortere anciennitet ved barsel, fædreorlov, barns første sygedag, sygdom og tilskadekomst 9. 5,8 Længere opsigelsesvarsel ved afskedigelse under sygdom og tilskadekomst Højere pensionsbidrag 11. 1,8 Nedsæt aldersgrænsen for pensionsindbetaling Procent Forslag Højere løn under efteruddannelse Ret til efteruddannelse efter eget valg, også uden for overenskomstområdet 14. 1,7 Arbejdsbetingelserne for tillidsvalgte skal styrkes og forbedres 15. 2,6 Ret til at vælge sikkerhedsrepræsentanter og tillidsmænd uanset antal medarbejdere 16. 8,4 Bedre kontrolforanstaltninger der sikrer, at virksomhederne overholder overenskomsten, inkl. underentreprenørerne 17. 2,9 Lærlingelønnen hæves væsentligt 18. 1,8 Ferieprocenten til lærlinge skal hæves VIL DU MØDE DANMARKSMESTRENE? Kom til et festfyrværkeri af håndværk, musik og underholdning på Rådhuspladsen i København 20. august. Inden afrejse til VM i håndværk i Canada kommer danmarksmestrene forbi Rådhuspladsen og viser, hvad de dur til. Oplev kokkene fremtrylle lækre smagsprøver. Lær tips og tricks til at svinge murerskeen, tommestokken eller malerpenslen af danmarksmestrene selv! SKILLS SHOW 2009: FESTLIG OPTAKT TIL VM I HÅNDVÆRK MØD DANMARKSMESTRENE RÅDHUSPLADSEN 20. AUGUST KL Mureren 13

14 Mit private byggeprojekt Hold op, hvor er jeg glad for den fagforening. De har godt nok reddet røven på mig mange gange, fastslår Leo Jespersgaard, der selv har været fagligt aktiv for murerfaget som formand på Langeland i en årrække. Murerens eget hus på Tåsinge Midt i den lille landsby Bjernemark på Tåsinge mellem ældgamle, stråtækte landhuse og gårde bor Leo Jespersgaard i et hus, der mindst er 400 år gammelt. Han og hans kone købte oprindelig huset sammen med ni andre familier. Det var københavnerfamilier, som godt ville have et landligt refugium at søge ud til, når ferie og fridage bankede på døren. Et fritidskollektiv, kalder Leo Jespersgaard det. Tre fjerdedele af dem, der er med i kollektivet, har været med altid. Jeg Husets mure blev genopbygget og pudset, og selvfølgelig skulle der indmures nogle relieffer i murværket. kender dem bedre end min egen familie, fortæller Leo Jespersgaard. Leo Jespersgaard er murer. Han stammer fra Vendsyssel, har boet i København i en årrække, flyttede til Langeland først i 70 erne og fra 1994 efter to ophold som u-landsfrivillige i Angola og Mozambique har Leo og hans kone boet fast på gården. Først var aftalen egentlig, at ingen måtte bo her fast. Men jeg lovede de andre, at hvis vi måtte bo her fast, så ville jeg sætte nordlængen Leo Jespersgaard 14 Mureren

15 Mit private byggeprojekt i stand. Det har han gjort, og det er i nordlængen, man for alvor kan se, at dette hus er murerens eget hus. Glaserede fliser Leos kone brygger kaffe i køkkenet. For enden af køkkenbordet markerer en søjle med glaserede fliser arbejdsområdets afgrænsning. I en spisekrog ud mod gårdspladsen har Leo opsat fliser igen glaserede i mellemrummet mellem vinduerne. Der er glaserede fliser omkring et spejl i en mellemgang og på en siddeplads på førstesalens toilet. Også hylder på toilettet er bygget af glaserede fliser. Det er nu kun den sidste finish på nordlængen en længere historie går forud: Da Leo og hans kone flyttede ind fast, var nordlængen praktisk taget en ruin. Taget var styrtet sammen og væggene var forfaldne. 3. april 1994 samlede Leo revl og krat af venner, makkere og familie til et murertræf. 10 murere, 10 arbejdsmænd og fem i køkkenet. Det var et perfekt ryk. Det taler vi stadig om. Husets mure blev genopbygget og pudset, og selvfølgelig skulle der indmures nogle relieffer i murværket. Renoveret førstesal Siden har Leo selv gået og puslet med bl.a. at renovere førstesalen og opmure guldfiskebassin og drivhus. Særligt de rundede vinduespartier på førstesalen omtaler Leo med stolthed: Det er murerens fryd, siger han. Billige materialer Hvis Leo havde skullet købe alle materialer i et byggemarked havde det kostet en formue. Men langt hovedparten har han fundet hist og pist. De glaserede sten i entreen fik jeg en bekendt på Tommerup Teglværk til at lave. Jeg fik dem gratis, for han var ikke tilfreds med dem. Glasuren er løbet lidt og revnet. Jeg har også fået mange fliser fra områderne Tåsinge Svendborg Bjernemark mellem huse og baghaver, som andre alligevel smider ud. Ruderne i drivhuset fik jeg gennem en ven, der arbejder på TV2. I bryggerset har jeg monteret nogle lecadæk, som jeg fandt i Den Blå Avis. Og vinduespartiet i alrummet er gamle rygningssten dem fandt jeg hos en hugger og fik dem for en 10 er stykket. Ja, man kan nå langt, hvis netværket er i orden og man kan sit håndværk. Tid skal man også have, og det er nok problemet ved murerfaget i dag, mener Leo Jespersgaard. Der er jo ikke tid til at lave sådan noget her, når man er murer i dag. Det er jo kun sådan nogle som mig, der går og fjoller rundt, der kan gøre sådan noget. Der er jo ikke tid til at lave sådan noget her, når man er murer i dag. Det er jo kun sådan nogle som mig, der går og fjoller rundt, der kan gøre sådan noget. Leo Jespersgaard Mureren 15

16 Al henvendelse: 3F, Kampmannsgade 4, 2. sal, postboks 392, 1790 København V BAGMUREN Selvom han måtte nøjes med sølv, tager Jack Bak til Canada for at vinde. Han erkender dog, at det ikke bliver nemt, og derfor ser han frem til at øve sig på VM-muren et par gange til. Tivoli Friheden i Århus, den 25. til 28. juni Sølv til Jack Bak Jepsen Nordisk Mesterskab i muring 2009 blev et tæt løb mellem den finske og den danske deltager Danmarksmester Jack Bak Jepsen blev nr. to i konkurrencen om de nordiske mesterskaber i muring. Den sindige jyde fra Kjellerup havde selv følgende kommentar: - Det kunne godt være gået lidt bedre, men det var svært, for der var meget stress på. Opgaven den samme, som skal mures til VM i Canada til september, var så krævende, at ingen af deltagerne nåede at blive helt færdige. Efter den første dag var der stor lighed mellem den finske og danske deltager, mens den svenske haltede lidt bagefter. På andendagen trak den finske deltager Ville lidt fra den danske. På tredjedagen satte Jack sin slutspurt ind, og han begyndte langsomt at hale ind på Ville igen. Søndag blev det hurtigt klart, at Jack ikke kunne hente Ville. Nu kunne man kun håbe, at Jacks arbejde var af bedre kvalitet. Det blev meget tæt, men nordisk mester blev finske Ville Ramo. Hovedsponsor for Jack Jepsen er Egernsund Tegl a.m.b.a. 16 Mureren

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

NORDJYSKE HÆNDER DET ER SJOVT. Ledige håndværkere er eftertragtede. vores nye medarbejdere. Beskæftigelsesregion Nordjylland

NORDJYSKE HÆNDER DET ER SJOVT. Ledige håndværkere er eftertragtede. vores nye medarbejdere. Beskæftigelsesregion Nordjylland NORDJYSKE HÆNDER Et magasin om vækst, initiativer og beskæftigelse i byggebranchen nr. 3 2014 DET ER SJOVT Ledige håndværkere er eftertragtede vores nye medarbejdere Beskæftigelsesregion Nordjylland Samarbejde

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Effekten af praktikpladspræmien

Effekten af praktikpladspræmien Effekten af praktikpladspræmien Introduktion... 1 1 Praktikpladspræmiens betydning... 2 Næsten 40 pct. indgår kortere uddannelsesaftaler...3 Årsager til at indgå en kort aftale eller delaftale...4 Bygge-

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere