Mureren. Lærlinge-tilskud til mestre skal hjælpe praktikløse elever Svendebreve påvippen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mureren. Lærlinge-tilskud til mestre skal hjælpe praktikløse elever Svendebreve påvippen"

Transkript

1 Lærlinge-tilskud til mestre skal hjælpe praktikløse elever Svendebreve påvippen Mureren Medlemsblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende samt Murerarbejdsmændenes landsbrancheklub Nr. 4/ årgang August 2009

2 ... LIGE NU Ingen uddannelse koster kassen Der er kun én ting, der er dyrere end uddannelse og det er ingen uddannelse! Mureren er et fagblad for Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatører samt Murerarbejdsmændenes Landsbrancheklub. Bladet udgives seks gange årligt i februar, april, juni, august, oktober og december. Næste nummer udkommer i oktober Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 4. september Stof der ønskes optaget i Mureren skal sendes til: Larsen & Partnere Energiens Hus Energivej Sorø Tlf Mail: Stof der indsendes til bladet skal være forsynet med afsendernavn og adresse. Redaktion Henrik Lippert (ansvarshavende) Søren Dam Nielsen Tekst Larsen & Partnere, Sorø Tlf Layout Tlf Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S, Esbjerg Uddannelseskonsulent Flemming Jensen fra Byggegruppen i 3F. For ikke så længe siden var regeringens udmelding, at vi havde verdens bedste økonomi. Nu har vi dårlig nok råd til at uddanne vores unge mennesker, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Antallet af praktikpladser falder katastrofalt, og mange af vore unge må se langt efter en læreplads, og kun de heldige har mulighed for at komme i skolepraktik (SKP) praktikpladser forslår ikke I et forsøg på at afbøde finanskrisens negative konsekvenser, har regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre udvidet skolepraktikordningen med pladser. Men hvad med de unge, som her og nu ikke kan fortsætte med deres uddannelse? Skal de fremover tilhøre restgruppen af de over 20%, der aldrig får en uddannelse. Det er i alt fald ikke vores opfattelse. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at de offentlige finanser i gennemsnit forbedres med 3.5 mio. kroner, for hver person, der tager en erhvervsuddannelse frem for at arbejde som ufaglært. Og hvordan hænger det i øvrigt sammen med regeringens udmelding om, at Danmark skal have uddannelser i verdensklasse, og at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i Ydermere oplever vi en undervisningsminister, der i modstrid med sit eget ministeriums egne informationer og de politiske intentioner forsøgte at undergrave de unges uddannelsesgaranti ved kun at tilbyde skolepraktik til det første trin i en erhvervsuddannelse. Det ville for murerfaget betyde, at vores elever i skolepraktik måtte stille sig tilfreds med en uddannelse som flisemontør. Heldigvis blev det politiske pres for stort, og ministeren kom på bedre tanker. Murerfaget slap med skrækken indtil videre. En offensiv indsats Skal regeringen leve op til sine egne udmeldinger om de 95% og uddannelser i verdensklasse, må vi kræve, at der sættes gang i byggeriet. Mange offentlige og kommunale bygninger er i den grad forsømt og kræver renovering her og nu, inden de helt forfalder. Derudover bør det være et krav i det offentlige udbud, at man tilgodeser de virksomheder, som ansætter lærlinge. De tekniske skoler skal sikres ressourcer, som både mindsker frafaldet og sikrer kvaliteten i erhvervsuddannelserne. Skolepraktikordningen og uddannelsesgarantien skal udbygges. De unge skal sikres et uddannelsestilbud, så de kan færdiggøre deres uddannelse. Det store flertal af virksomheder, som ikke ansætter lærlinge, skal kontaktes og orienteres om de nye muligheder for tilskud med op til kr. pr. lærling. Og murersvendene? De har nu i en årrække bevist, at der altid er plads til en lærling, og at de dermed også er med til at lægge et pres på virksomhederne. Vi kan ikke sætte vores uddannelse på stand by. Vi vil ikke fravælges, men ønsker at skabe stolthed over vores uddannelse. Også i krisetider. Dyrt for samfundet Erhvervsuddannelsernes årlige budget er på 6,7 milliarder. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at hvis 20% af ungdomsårgangen i 2009 ikke får en uddannelse, vil det samfundsmæssige tab på denne årgang, set over et helt liv, blive på 50 milliarder kroner! 2 Mureren

3 Erhvervsuddannelser Pernille Vigsø i formandsstilling fik en snak med skolepraktikeleverne på Aalborg Construction College om deres økonomiske situation og fremtidige uddannelsesmuligheder. Pernille Vigsø Bagge i murerlære I et forsøg på at råbe politikerne op og sikre erhvervsuddannelserne flere penge har murerne haft Pernille Vigsø Bagge (SF) med på en dags praktik på teknisk skole i Aalborg Af Flemming Jensen, uddannelseskonsulent LO og de enkelte forbund har iværksat en kampagne, hvor afsættet er, at de danske erhvervsuddannelser er gode og at eleverne grundlæggende er ret positive og stolte over deres uddannelser. Budskabet er: Vi skal investere i erhvervsuddannelserne. Ellers går det helt galt. Det står ikke godt til alle steder i erhvervsuddannelserne. Der er bestemt plads til forbedringer. Alle i samfundet rammes, når erhvervsuddannelserne forringes Ekstra ressourcer Kampagnen skulle gerne munde ud i, at vi får en forståelse hos politikerne for, at erhvervsuddannelserne I går var jeg murer Læs Pernille Vigsøs egne betragtninger om besøget på skolen i Aalborg på sf.dk klik på MF/MEP blogs nederst th. og find Pernille imellem navnene. har brug for ekstra ressourcer, når skolerne fremover både skal øge indsatsen overfor de udsatte unge Pernille Vigsø (MF) murede en efter eget udsagn skæv mur under praktikopholdet på Aalborg Construction College. samtidig med at de også skal fastholde de stærke unge. Det er kort og godt skolernes økonomiske fremtid, det handler om. Alle uddannelsesordførere fra Folketingets partier har derfor fået en invitation til en dags praktik på en erhvervsskole, hvor de skulle de deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever. For murerfagets vedkommende fik vi et ja tak fra Pernille Vigsø Bagge, som er SF s uddannelsespolitiske ordfører, og som ønskede at deltage i undervisningen på Aalborg tekniske skole nu Aalborg Construction College. Pernille blev modtaget af Reidar Kogsted fra 3F Aalborg, som overrakte den nye lærling den rigtige uniform, inden hun skulle ind og lægge den første sten, godt hjulpet af lærlingekollegerne på holdet. Din erhvervsuddannelse skod eller verdensklasse Gå på Facebook apps.facebook.com/allerammes og giv din erhvervsuddannelse karakter. Vind en billet til World Skills i Canada. Senere havde hun lejlighed til at møde underviserne og ledelsen på skolen, og hun fik også en snak med skolepraktikeleverne om deres opgaver. Pernille Vigsø fik efter eget udsagn en god oplevelse og et godt indblik i hverdagen for de mange elever på en teknisk skole. Lad os håbe, at det også smitter af, når der til efteråret skal diskuteres øgede bevillinger til de tekniske skoler. Mureren 3

4 Praktikløshed Snart står uden praktikplads De faglige organisationer frygter massivt frafald, men regeringen nøler Byggevirksomhederne vil ikke tage lærlinge ind. Flere og flere lærlinge mangler praktikpladser. For at imødegå problemet og forhindre, at de unge falder fra, har regeringen bebudet, at de vil oprette flere skolepraktikpladser. De ca pladser, de har stillet i udsigt, løser bare langt fra problemet. Desuden frygtes det, at regeringen vil finansiere de ekstra pladser via allerede eksisterende budgetter. Pengene kan enten blive taget fra erhvervsskolerne eller fra den uddannelsesgaranti, der sikrer, at faglærte kan få efteruddannelse. Den 6. marts stod 3F s ungdomsrepræsentant og murerarbejdsmand, Michael Kristiansen, foran Christiansborg sammen med en række andre faglige og politiske organisationer Indgået udd. aft Indgået udd. aft Målet var at overbevise politikerne om, at de skal frigive flere skolepraktikpladser uden at det går ud over andres muligheder for uddannelse. Vi kan godt blive enige om, at det er bagvendt at kæmpe for skolepraktikken. Det bedste er selvfølgelig, at de unge kommer i praktik hos en mester. Men det vi ser i øjeblikket, er at mange Arbejdsgivere præmieres nu for lærlinge Ny præmieringsordning til arbejdsgivere der ansætter lærlinge efter 1. juni Igangværende 2009 Ordningen virker på den måde, at arbejdsgiverne i prøvetiden på de 3 måneder kan modtage en månedlig præmie på kr. dog højst kr.hvis lærlingen fortsætter efter prøvetidens udløb udbetales yderligere en bonus på kr. til arbejdsgiveren Igangværende 2008 Murer Stenhugger Stukkatør Antallet af uddannelsesaftaler for murere er halveret fra 2008 til SKP SKP 2008 unge fravælger ungdomsuddannelserne, fordi de hører så meget negativt. Der er også rigtig mange, som dropper ud efter det første grundforløb på 20 uger, fordi de ikke kan afvikle deres praktikperiode. De kommer ikke i gang igen, siger Michael Kristiansen. Halve murere Indtil videre har de unges kamp for bedre forhold på erhvervsuddannelserne fået regeringen til at love ca skolepraktikpladser. Undervisningsminister Bertel Haarder har imidlertid luftet den tanke, at skolepraktik er noget, man har på første trin af erhvervsuddannelsen. Men det kan eksempelvis betyde uddannelse af halve murere, fordi der vil opstå yderligere flaskehalse senere hen i uddannelsen, hvor flere lærlinge må slås om de rigtige praktikpladser hos en mester. Også dette vil få mange til at falde fra, frygtes det. Forhandlingerne er fortsat i gang, og regeringen har endnu ikke åbnet flere skolepraktikpladser. Det har bl.a. medført, at undervisningsministeren er blevet hasteindkaldt for at forklare, hvorfor der ikke sker noget. Murerarbejdsmand og ungdomsrepræsentant i 3F Michael Kristiansen har sammen med mange andre unge kæmpet for, at regeringen opretter flere skolepraktikpladser. I skrivende stund er ikke en eneste oprettet. 4 Mureren

5 Fra 2. generations indvandrer til 1. generations håndværker Murerelever med anden etnisk baggrund mangler især træning i at sparke døre ind hos virksomhederne, vurderer Kim Kristensen (th.), der som konsulent for Dansk Byggeri fungerer som en praktik- & job-onkel for mange unge indvandrere. De skal sparke døre ind for en praktikplads Unge andengenerationsindvandrere støder ofte på en mur under uddannelsen til murer de kan ikke finde en praktikplads Bygge- og Anlægsbranchen kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Det er baggrunden for projektet Fra 2. generations indvandrer til 1. generations håndværker et samarbejde mellem bl.a. Københavns Tekniske Skole, Københavns Kommune og Dansk Byggeri, som har omtrent et år på bagen. Målet er at flere unge indvandrere gennemfører håndværksuddannelsen og får svendebrev. Murersvenden Kim Kristensen er ansat af Dansk Byggeri til at tage sig af nogle af de etnisk udenlandske unge. De har ofte svært ved at lukke sig selv ind i murerfagets uformelle netværk, der er vejen til job og praktik. Derfor ender de ofte uden nogle af delene. Etniske danskere, som ikke kan netværke, møder de samme problemer med at finde en læreplads. Men der er langt flere indvandrere, som havner i den fælde. Derfor har denne gruppe murerelever særligt behov for at få en hjælpende hånd. Derfor har vi søsat praktikpladsnetværket. Vi mødes hver 14. dag, og målet er at finde en læreplads. Alle parter skal arbejde på at forbedre deres del af indsatsen. Det gælder lærlinge, skole, kommune, virksomheder, Dansk Byggeri og fagbevægelsen Kim Kristensen, Murersvend Det foregår bl.a. ved, at deltagerne lærer at skrive ansøgninger og finde virksomheder. Men det står heldigvis ikke alene, og det kan det heller ikke. Alle parter skal arbejde på at forbedre deres del af indsatsen. Det gælder lærlinge, skole, kommune, virksomheder, Dansk Byggeri og fagbevægelsen. Men vi har også oplevet, at det kan lade sig gøre at få flere indvandrere i praktik, og at alle parter i projektet arbejder positivt med. Derfor er vi optimistiske, selvom det er en lang proces, fortæller Kim Kristensen. Han opfordrer derfor alle, der ser muligheder for praktikpladser, til at kontakte ham på tlf Til gavn for alle Hvis vi kan udvikle den måde rekrutteringen til branchen sker på, vil det være en fordel for alle. Vi håber, at projektet kan gøre det lettere for både indvandrere og etniske danskere at finde en praktikplads, fortsætter Kim Kristensen. Projektet bliver på den måde til gavn for alle i branchen. Mureren 5

6 Fra 2. generations indvandrer til 1. generations håndværker Fire murerelever fra teknisk skole i Glostrup med anden etnisk baggrund for at imødegå manglen på arbejdskraft i byggebranchen i fremtiden, skal der passes ekstra godt på dem og deres ligesindede. Fra venstre er det Tuncel, Yacob, Bayram og Jamal. Jamal, 21 år Han skal under en mesters trygge vinge En formiddag sidder Jamal til samtale om en uddannelsesaftale. Det går fint, men en etnisk dansker løber med pladsen. For Jamal er det en begmand, som sammen med knas på hjemmefronten fører til, at han går til svendeprøve og dumper. Han giver egne evner skylden, men Kim Kristensen fra Praktikpladsnetværket mener, at årsagen nærmere skal søges i de manglende muligheder, SKP har. Jamal har brug for, at der er nogen, som holder ham til ilden. Han har brug for mesters trygge vinge. Erhvervsskolerne kan ikke sparke i den rigtige retning. En nogenlunde fornuftig mester kan give en som Jamal troen på sig selv tilbage, anfører Kim Kristensen. Kim har været en stor hjælp. Men nu har jeg været i SKP så længe og har vænnet mig til SKP-tempo. Jeg var ude på en plads, hvor de laver akkord-arbejde, men mester syntes, jeg var for langsom, fortæller Jamal, som fik smag for murerlivet, da han var ude at stable sten med sin onkel. Bayram, 27 år Har ikke løftet én mursten Bayram vil hellere i skolepraktik, hvis han skal være helt ærlig. Han har en læreplads hos Øens murerfirma, men har endnu ikke muret så meget som én sten i. Han har været i firmaet et år. Han synes ikke, han kan følge med skolepraktikeleverne, når de murer på skolen. Men han er taknemmelig over den hjælp, han har fået af Kim Kristensen. Jeg sendte 300 ansøgninger, før de pludselig ringede fra Øens. Jeg kom ud og talte med dem om en uddannelsesaftale. Kim var også med ude at tale med dem. Det er utroligt at have dig med, for så siger mestrene ikke bare nej, siger 2. generations-eleverne om Kim Kristensen. Pludselig smækker de ikke bare døren i. Jeg taler byggepladsens sprog, og jeg bruger mine kontakter. Derfor fik Bayram mulighed for at svare på spørgsmål hos Øens, da jeg var med. Jeg skal nok tage en snak med Kristian fra Øens, siger Kim Kristensen til Bayram om den manglende træning i at mure op. Jamen, de har ikke noget facademurværk i øjeblikket. Så må der være nogle reparationer eller udfyldning af dørhuller. Du skal have den træning, fasttømrer Kim. Tuncel, 21 år Et stort talent med mange muligheder Tuncel er grunden til, at Bayram føler sig langsom, når han murer: Tuncel kan han ikke følge med. Det skal han ikke være så ked af, hvisker Kim Kristensen ham i øret, for Tuncel er et stort talent med mange muligheder. Der er bare ikke nogen mestre, som har fået øjnene op for det. Et eller andet sted kan det være SKP, der anretter en skade på elevernes 6 Mureren

7 Fra 2. generations indvandrer til 1. generations håndværker renomme: Ude i byen siger rygtet stadig, at når du ikke har fundet en rigtig læreplads, så er det, fordi du er en elendig murerelev. Jeg har haft en læreplads. Kim skaffede mig ind hos Michael Poulsen, forklarer Tuncel. Men Michael er en lille mester med bare en svend: Det gik meget godt. Jeg har prøvet næsten alt i murerfaget hos Michael, men så kom krisen, sukker Tuncel. Siden har Tuncel været SKP-elev. Yacob, 20 år Londero er det et pizzaria? Lærerne troede ikke på det, da Yacob kom og fortalte, at han havde fået en uddannelsesaftale i hus. Londero, er det et pizzaria, spurgte de, fortæller Yacob. Men Humberto Londero, en gammel italiener, laver huse, ikke pizzaer. Tilfældigvis mødte Yacob en SSP er i Ishøj, hvis mand er murer hos Londero. Med et var lærepladsen i hus. På tyrkisk siger man: du har fået et guldarmbånd på, siger en glad Yacob. Men ak, præcis som Bayram har Yacob heller ikke haft en mursten i hånden endnu. Derimod har han fundet mange lærepladser til andre, netop hvad Kim går og håber på, vil ske: Hører du noget, så skal du huske at bruge dit netværk, erindrer Kim Yacob om. Kamal, 32 år, voksenlærling Fra møbelpolstrer til murer Kamal var møbelpolstrer i Marokko, indtil han i 2000 kom til Danmark. Her tog han 9. klasse, og på et besøg på en teknisk skole besluttede han at blive murer. Før da har han arbejdet i Netto og gået på sprogskole. Kamal var den første, som fik en læreplads gennem Praktikpladsnetværket. Han er i lære hos Juul & Nielsen. Enes, 21 år Du kan kun tjene penge, hvis du er mester 1. maj (Dag 1 uden Østaftalen, red.) har ramt mig virkelig hårdt, så jeg er begyndt at tage kørekørt til taxa. Enes har læreplads hos Gentofte Murerservice, men Mange unge med udenlandsk baggrund forstår ikke humoren på danske byggepladser, mener Enes, der er i lære hos Gentofte Murerservice. Kamal (tv) var den første, som fik en læreplads gennem Praktikpladsnetværket her på netværkets info-folder. han tror ikke, der er meget mere arbejde. Enes er færdig til september, og han regner med at han kan snakke sig til opgaver i firmaet i de to måneder, han har tilbage der. Men hans tiltro til mulighederne i branchen er lille: Slå dig op som mester og ansæt nogle polakker til 40 kr. i timen, så kan du tjene penge. Men se dig rundt her i hallen: Se, hvor mange vi er. Eksempel: Jeg arbejdede på noget, der hedder Svinget. Hver morgen kom der et sjak af bulgarere. De havde en kasse tørt brød med fra arbejdsgiveren, som de gik og spiste af hele dagen. Derudover havde de noget vand med lidt sprit. Jeg fik ondt af dem, så jeg har personligt givet dem en kebab et par gange. De er jo mennesker. Men EU har ødelagt os alle sammen. Enes har ikke været i kontakt med Praktikpladsnetværket. Jeg fik en læreplads, fordi jeg var aktivt søgende. Op kl. 6 om morgenen og ud at tale med mester. Når jeg så en murerbil, så lagde jeg en ansøgning under vinduesviskeren og så blev jeg kontaktet. Hans forklaring på andengenerations-elevernes problemer med at få læreplads er, at de ikke forstår kulturen på byggepladserne. Man skal kunne integrere sig specielt i byggebranchen. Der er mange ting, du skal være klar over. Hvis en håndværker råber et eller andet, fx hva så Perle, så er det sjov, og du skal kalde ham et eller andet Brian, fx. Men mange tænker: hvorfor fanden kalder han mig Perle er han dum, eller hvad? Du skal kunne tale med dine kolleger og med en kunde. Og det er to forskellige ting. De tror, de skal tale med kunden som med en ven. Så de klapper ham på skulderen, og kunden reagerer: Hvad laver du, mand? Lad være med det! Det er en kunde! Mureren 7

8 murere i praktik som murere Private jobcentre bryder praktik-reglerne Private jobcentre sender arbejdsløse murere i virksomhedspraktik som murere men det er et brud på praktik-reglerne Selvfølgelig er det rart at holde sig i gang, når man er arbejdsløs. Derfor tager nogle arbejdsløse murere imod private jobcentres tilbud om at komme i virksomhedspraktik hos et murerfirma med kyshånd. Men det er ulovligt og moralsk vist også lige på kanten af det rimelige. Men private jobcentre flere steder i landet har fundet en guldgrube: De ringer rundt til murerfirmaer og fortæller, at de kan tilbyde billig arbejdskraft i fire uger en arbejdsløs murer i virksomhedspraktik med løntilskud og hele pivtøjet. Det skæpper godt i jobcentrenes kasser, da de får bonus for hver arbejdsløs, der gennemfører en praktikperiode. Det er anstødeligt for den svend, der står ved siden af ham i virksomhedspraktik. Mester betaler jo ikke en krone. Derfor kommer de ud og virker som løntrykkere. Svendene i praktik kan jo ikke engang indgå i en akkordaftale, siger Reidar Kogstad, 3F Aalborg. Løntrykket kan hurtigt medføre skæv konkurrence lige pludselig skal alle mestre måske have en billig medarbejder for at klare sig i licitationerne. Vi skal stoppe det, før det bliver et eldorado, som Reidar Kogstad udtrykker det. Regelbrud Ud over at bryde med almindelig moral, takt og tone er de private jobcentres praktikjagt også regelbrud, mener Reidar Kogstad og 3F. For overhovedet at komme i betragtning til virksomhedspraktik skal en af to betingelser være opfyldt: Enten skal man have så svært ved at varetage sit arbejde, at man er nødt til at skifte branche eller også skal man have et ønske om at skifte branche. Derfor er de private aktører meget, meget langt ude i forhold til lovgivningen, forklarer Reidar Kogstad. 3F Aalborg har overbevist formanden for jobcentret i Aalborg om det uretmæssige i jobcentrenes adfærd. Formanden har lovet at sætte en stopper for de jobcentre, som sender faglærte i praktik i egen branche. På vej i virksomhedspraktik Hvis du hører blandt dem, der skal i virksomhedspraktik som murer, skal du hurtigst muligt kontakte din a-kasse. Nogen må starte oprøret Murer Kurt Christensen skal om kort tid til møde med Ramsdal - en af de private jobformidlere på arbejdsmarkedet. Her vil han få tilbud om at komme i virksomhedspraktik som murer! 52-årige Kurt Christensen har ikke lyst til at være andet end murer. Han har gået hjemme siden februar, og har brugt tiden på kurser, bl.a. truck, teleskoplæsser, kran og udvidet flisekursus. Det er noget mærkeligt noget. Jeg har været murer, siden jeg var år, og nu vil man sende mig ud i virksomhedspraktik som murer. Jeg kan ikke se, hvordan det skal fremme min beskæftigelse. De fyrer ikke andre for at tage nogen af os, der er i praktik. Det lugter af, at jobformidlerne vil tjene hurtige penge, synes Kurt Christensen. Jeg er så sur over det det kan ikke være rimeligt, at man skal ud at arbejde gratis, for at jobformidlerne kan få penge ind - det lyser langt væk af, at de bare skal have fundet et eller andet hul at putte os ind i. Du skal nægte Kurt Christensen har fået at vide af 3F, at han skal nægte at gå ud i virksomhedspraktik som murer, fordi det er i strid med loven. Det vil han gøre for at hjælpe kolleger i samme situation. Hvis ikke der er nogen der begynder at gøre oprør mod dem, så kan de jo bare fortsætte, mener han. Gratis arbejdskraft Kurt Christensen kan fortælle, at han har kendskab til flere kolleger i absurde situationer. Kurt Christensen vil nægte at gå i virksomhedspraktik som murer, sådan som 3F har rådet ham til. En måtte træde ind som afløser for to mand, som skulle have ferie i samme firma, som han før arbejdede for. En anden måtte vente tre uger på at begynde sin praktik, fordi en anden lige skulle være færdig først. Firmaet havde på denne måde i hvert fald otte ugers gratis arbejdskraft. 8 Mureren

9 murere i praktik som murere Reel hensigt med praktikken Modsat mange murersvende har Sven Busk næsten fået fuld bonus af en praktikperiode hos en murermester Det er dejligt at komme i gang igen og få rørt fingrene. Jeg håber jo også, at jeg får åbnet en port til et arbejde. Sven Busk er uddannet murersvend og har været arbejdsløs i et halvt år. I øjeblikket er han i virksomhedspraktik hos den lille mester Knud Andersen fra Nr. Søby på Fyn. Knud Andersen kontaktede Sven, fordi det så ud til, at han kunne bruge en ekstra mand. Jeg kender Knud gennem min mekaniker. Han er Knuds svoger. Knud kom og sagde, at han godt kunne bruge en mand. Men vi skal også lige se hinanden an, det er det, vi bruger den her måned på. Det er jo også dyrt for ham at ansætte en ny mand. Jeg håber jo på, at han får mere arbejde, for han er god at arbejde for, men han har vist lige mistet et par huse. Derfor kan det ende med, at den ene måned hos Knud Andersen er alt, hvad det kan blive til for Sven i denne omgang. Det er ærgerligt for os begge to. Vi havde en reel hensigt med det. Og vi har det super sjovt sammen. Min søster blev student i tirsdags, og jeg stod op for at tage på arbejde efter 3 1/2 times søvn. Det plejer jeg ellers ikke, men man glæder sig til at komme på arbejde. Sven Busk håber, praktiktiden hos en mester fører til en længerevarende ansættelse. Sven Busk ville ønske, at han havde kendt ordningen for et halvt år siden, da han blev arbejdsløs: Det er en klasse måde at komme af sted på. Den skulle jeg have kendt for et halvt år siden, så kunne man være kommet ud og sælge sig selv. Branchekursus for Stenhuggere, Stenindustriarbejdere og Stukkatører Fredag den 23. og lørdag den 24. oktober 2009 på Best Western Hotel Danica, Ove Jensen Allé 28, 8700 Horsens Kursus nr Program Fredag kl Ankomst, kaffe og brød kl Præsentation af kurset kl Oplæg om de kommende overenskomstforhandlinger v/kim Lind Larsen Gruppearbejde kl Middag kl Besøg hos Danske Stenhuggerier i Nørre Snede kl Kaffepause kl Emnet forsat kl Oplæg Det Fagligt fællesudvalg, og Lokalt uddannelsesudvalg v/henrik V. Olsen Lørdag kl Morgenmad kl Valg til Det Faglige Fællesudvalg, Lokal Uddannelsesudvalg og status over skuemestre Sandsten og Granit kl Kaffe kl Den Aktuelle skolesituation og oplæg om fremtiden i branchen kl Emnet fortsat kl Frokost Hjemrejse Alle tider er ca.-tider. Underviser Anders Svenningsen og Kim Lind Larsen Tilmelding til din afdeling på ovenstående kursus nr , inden den 5. oktober Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste, diæter og transportgodtgørelse efter forbundets sædvanlige regler, via din afdeling. Der udsendes en deltagerliste kort tid før branchekurset. Mureren 9

10 1 m løft Bestil 80 sten til det hele Kræv 80-stenshoveder til al opmuring og kræv dem nu Byggegruppens miljømand, Per Christiansen og Dansk Byggeris ditto, Carsten Bekker, er enige: Det har aldrig været meningen, at man skal anvende paller med 112 sten til byggeri, der ikke kræver 1 m løft. De ved, hvad de taler om, for de har været med hele vejen i spillet om forbedrede arbejdsvilkår ved murbyggeri. Bestil 80 sten til al opmuring, anmoder Per Christiansen. 80 sten over hele linjen har nemlig hele tiden været intentionen med branchens nye regelsæt for opmuring, understreger han. Nu har vi alt det, der er nødvendigt for at følge de nye regler for opmuring: Stenvogn, 80-stenshoveder, teglværker, der kan levere, priskuranter osv. Sørg derfor for at bestille 80-stenshoveder til alt byggeri uanset om det er omfattet af, at man skal bruge 1m løftet eller ej. Det gavner arbejdsmiljøet og har den indirekte gevinst, at det holder gang i produktionen og salget af 80-stenshoveder, siger Per Christiansen. Kan ikke levere Opfordringen lyder netop nu, fordi mange byggepladser oplever vanskeligheder med at få de 80 sten leveret. Tilbagemeldingerne er, at det ikke er ved at vinde indpas med 1 m løft ude på pladserne. Problemstillingen har været, at man ikke har fået eller kunnet fået 80 sten. Det kan godt være, mester har bestilt dem, men de bliver bare ikke leveret, fortæller Per Christiansen, der er vred over de udeblivende leverancer af 80 sten. Han tolker det som endnu et forsøg fra teglværkernes side på at spænde ben for den aftale, der er lavet i branchen. Han kalder det utilstedeligt. Derfor er det vigtigt, at der bliver bestilt 80 sten, for 80-stenshoveder i rad og række på de danske byggepladsers stilladser. Sådan skal det se ud, og det skal være nu, siger Per Christiansen, der er en af hovedmændene i arbejdet for 80stenspaller, 1m løft osv. 10 Mureren

11 1 m løft Også på lave mure skal mestrene bestille 80-stenshoveder hjem. Det har nemlig hele tiden været intentionen med de nye regler for opmuring, oplyser Per Christiansen, faglig sekretær, 3F Næstved. Modelfoto. når de bliver bestilt, så skal teglværkerne også levere dem. Hvis det er et problem, så meld det til forbundet, opfordrer Per Christiansen. Forhandlingssekretær Jacob Scavenius fortæller om en sag på en stor byggeplads i Esbjerg, hvor man ikke anvendte 1 m løft, fordi man ikke kunne få 80 sten. Entreprenøren MT Højgaard, fagbevægelsen og Arbejdstilsynet er netop nået til enighed om, at pladsen skal anvende 1 m løft uanset hvad. Jacob Scavenius må derfor konstatere, at der er teglværker, som ikke kan efterleve aftalen. På pladsen i Esbjerg har Pedersen Tegl ikke kunnet levere. Det må parterne og Teglværksforeningen have en drøftelse om, for det er uholdbart, siger Jacob Scavenius. Ingen smalle stilladser Der er altid plads til en til, som insisterer på et bedre arbejdsmiljø. Så henvend dig i din afdeling, hvis du oplever: 1 1/2 m løft 112-stenspaller Smalle stilladser Opmuring under tagudhæng Så skal vi nok bakke dig op men det betyder ikke, at du ikke også skal sige det til dit firma, understreger Per Christiansen. Pers råd Men også selve reglerne for opmuring kan spille ind, når pladserne endnu ikke anvender 1 m løft. Reglerne er indført for at undgå nedslidning. Hvis nogen er i tvivl om, hvorfor man skal køre med 1 m løft, så har vi et tilbud: Murerbranchens miljøudvalg vil gerne komme ud på pladsen og tale med de enkelte parter, tilbyder Per Christiansen. Efter sommerferien er det planen, at miljøudvalget tager på tur rundt i hele landet for at præsentere mestrene og deres svende for 1 m løft. Hold øje med den nye hjemmeside murerfag.dk. Vare nr / ISBN: B Y G G E B R A N C H E N P R E S E N T S Hylende farlig For meget blod og action, - for lidt kærlighed SE DE 15 FORRYGENDE FILMKLIP MED BENT E SE DEN PÅ Burde forbydes på alle erhvervsskoler Stærkt helbredsskadelig BAR Byg har lavet en dvd-film om sikkerhed på byggepladsen. Ring til BAR Byg og få filmen. Rekvirer samtidig de nye faktaark om bl.a. tunge løft, uddannelse, korte udgaver af branchevejledninger, lovstof mm. Mureren 11

12 Overenskomst 2010 Kontrol og løn går hånd i hånd Murerfagenes medlemmer ønsker bedre kontrol med udenlandsk arbejdskraft og en højere mindsteløn, viser retningsgivende afstemning Kontrol med udenlandsk arbejdskraft og højere mindsteløn røg til tops på stemmebarometret, da næsten fra murerfaget afgav ønsker til krav til næste års overenskomstforhandlinger. Ønsket om mere i løn vidste vi næsten bedre kontrol er en større overraskelse, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi vil tage ønskerne med, når der skal forhandles overenskomst. Ønskerne er absolut et fingerpeg om, at medlemmerne ønsker at hæve bundniveauet for ordentlige løn- og arbejdsforhold. At de har et ønske om, at arbejde i Danmark foregår under lige vilkår, vurderer forhandlingssekretær Jacob Scavenius. Ca. 15 pct. af murerne har afgivet svar, og det er Jacob Scavenius godt tilfreds med. På vej mod overenskomstforhandlingerne Den 17. august skal afdelingerne sende deres forslag til overenskomstkrav ind til Forbundet. Indtil da har alle medlemmer haft mulighed for at foreslå krav i deres afdeling. Hver afdeling har givet mulighed for at diskutere overenskomstkravene på generalforsamlinger eller medlemsmøder. Et forhandlingsudvalg bestående af fem personer, der er valgt på kongressen, behandler herefter forslagene. Den 23. september skal overenskomstkravene vedtages i 3F s repræsentantskab. Herefter indsendes de til Dansk Byggeri. I december aftaler 3F og Dansk Byggeri en køreplan for forhandlingerne. Herfra indledes de formelle forhandlinger om en ny overenskomst. Svarene er ikke en facitliste, men giver nogle fingerpeg, mener han. Jacob Scavenius har også hæftet sig ved de mange, som har prioriteret højere SH- og feriefridagsbetaling samt højere løn ved bl.a. barsel og højere pensionsbidrag. Svævende svarmuligheder Nogle har undret sig over, at spørgeskemaerne er kommet ud allerede nu der er jo et helt år til overenskomstforhandlingerne. Men det hænger sammen med, at 3F s hovedkrav allerede den 23. september i år skal vedtages og herefter indsendes til Dansk Byggeri. Overenskomstforhandlinger er således en langstrakt proces men også en taktisk proces, hvor parterne er forsigtige med at melde alt for bastante krav ud på forhånd. Første gang Det er første gang, murerne så direkte og med spørgeskemaer bliver spurgt om deres ønsker til en ny overenskomst, men det bliver næppe sidste gang. Vi vil helt sikkert gøre det igen til de næste overenskomstforhandlinger. Vi håber, det har skabt debat ude i skurene og har været med til at understrege, at kravene skal komme fra medlemmerne. Og ønskerne kommer med i baglommen på forhandlerne til overenskomstforhandlingerne. Medlemmer af 3F har nemlig indflydelse på deres overenskomst. Murerfagets svende har afgivet deres stemme Næsten besvarede spørgeskemaet om ønsker til overenskomst. Af skemaet kan du se, hvordan svarerne er fordelt forholdsmæssigt Procent Forslag 1. 5,6 Kortere arbejdstid 2. 4 Højere tillægsbetaling ved holddrift, forskudt tid og overarbejde Procent Forslag Forhøjelse af SH- og feriefridagsbetalingen 4. 6,7 Flere feriefridage 12 Mureren

13 Overenskomst 2010 Procent Forslag 5. 11,6 Forhøjelse af mindstelønnen 6. 7 Forhøjelse af priskuranterne 7. 8 Højere løn ved barsel, fædreorlov, barns første sygedag, sygdom og tilskadekomst 8. 2,2 Kortere anciennitet ved barsel, fædreorlov, barns første sygedag, sygdom og tilskadekomst 9. 5,8 Længere opsigelsesvarsel ved afskedigelse under sygdom og tilskadekomst Højere pensionsbidrag 11. 1,8 Nedsæt aldersgrænsen for pensionsindbetaling Procent Forslag Højere løn under efteruddannelse Ret til efteruddannelse efter eget valg, også uden for overenskomstområdet 14. 1,7 Arbejdsbetingelserne for tillidsvalgte skal styrkes og forbedres 15. 2,6 Ret til at vælge sikkerhedsrepræsentanter og tillidsmænd uanset antal medarbejdere 16. 8,4 Bedre kontrolforanstaltninger der sikrer, at virksomhederne overholder overenskomsten, inkl. underentreprenørerne 17. 2,9 Lærlingelønnen hæves væsentligt 18. 1,8 Ferieprocenten til lærlinge skal hæves VIL DU MØDE DANMARKSMESTRENE? Kom til et festfyrværkeri af håndværk, musik og underholdning på Rådhuspladsen i København 20. august. Inden afrejse til VM i håndværk i Canada kommer danmarksmestrene forbi Rådhuspladsen og viser, hvad de dur til. Oplev kokkene fremtrylle lækre smagsprøver. Lær tips og tricks til at svinge murerskeen, tommestokken eller malerpenslen af danmarksmestrene selv! SKILLS SHOW 2009: FESTLIG OPTAKT TIL VM I HÅNDVÆRK MØD DANMARKSMESTRENE RÅDHUSPLADSEN 20. AUGUST KL Mureren 13

14 Mit private byggeprojekt Hold op, hvor er jeg glad for den fagforening. De har godt nok reddet røven på mig mange gange, fastslår Leo Jespersgaard, der selv har været fagligt aktiv for murerfaget som formand på Langeland i en årrække. Murerens eget hus på Tåsinge Midt i den lille landsby Bjernemark på Tåsinge mellem ældgamle, stråtækte landhuse og gårde bor Leo Jespersgaard i et hus, der mindst er 400 år gammelt. Han og hans kone købte oprindelig huset sammen med ni andre familier. Det var københavnerfamilier, som godt ville have et landligt refugium at søge ud til, når ferie og fridage bankede på døren. Et fritidskollektiv, kalder Leo Jespersgaard det. Tre fjerdedele af dem, der er med i kollektivet, har været med altid. Jeg Husets mure blev genopbygget og pudset, og selvfølgelig skulle der indmures nogle relieffer i murværket. kender dem bedre end min egen familie, fortæller Leo Jespersgaard. Leo Jespersgaard er murer. Han stammer fra Vendsyssel, har boet i København i en årrække, flyttede til Langeland først i 70 erne og fra 1994 efter to ophold som u-landsfrivillige i Angola og Mozambique har Leo og hans kone boet fast på gården. Først var aftalen egentlig, at ingen måtte bo her fast. Men jeg lovede de andre, at hvis vi måtte bo her fast, så ville jeg sætte nordlængen Leo Jespersgaard 14 Mureren

15 Mit private byggeprojekt i stand. Det har han gjort, og det er i nordlængen, man for alvor kan se, at dette hus er murerens eget hus. Glaserede fliser Leos kone brygger kaffe i køkkenet. For enden af køkkenbordet markerer en søjle med glaserede fliser arbejdsområdets afgrænsning. I en spisekrog ud mod gårdspladsen har Leo opsat fliser igen glaserede i mellemrummet mellem vinduerne. Der er glaserede fliser omkring et spejl i en mellemgang og på en siddeplads på førstesalens toilet. Også hylder på toilettet er bygget af glaserede fliser. Det er nu kun den sidste finish på nordlængen en længere historie går forud: Da Leo og hans kone flyttede ind fast, var nordlængen praktisk taget en ruin. Taget var styrtet sammen og væggene var forfaldne. 3. april 1994 samlede Leo revl og krat af venner, makkere og familie til et murertræf. 10 murere, 10 arbejdsmænd og fem i køkkenet. Det var et perfekt ryk. Det taler vi stadig om. Husets mure blev genopbygget og pudset, og selvfølgelig skulle der indmures nogle relieffer i murværket. Renoveret førstesal Siden har Leo selv gået og puslet med bl.a. at renovere førstesalen og opmure guldfiskebassin og drivhus. Særligt de rundede vinduespartier på førstesalen omtaler Leo med stolthed: Det er murerens fryd, siger han. Billige materialer Hvis Leo havde skullet købe alle materialer i et byggemarked havde det kostet en formue. Men langt hovedparten har han fundet hist og pist. De glaserede sten i entreen fik jeg en bekendt på Tommerup Teglværk til at lave. Jeg fik dem gratis, for han var ikke tilfreds med dem. Glasuren er løbet lidt og revnet. Jeg har også fået mange fliser fra områderne Tåsinge Svendborg Bjernemark mellem huse og baghaver, som andre alligevel smider ud. Ruderne i drivhuset fik jeg gennem en ven, der arbejder på TV2. I bryggerset har jeg monteret nogle lecadæk, som jeg fandt i Den Blå Avis. Og vinduespartiet i alrummet er gamle rygningssten dem fandt jeg hos en hugger og fik dem for en 10 er stykket. Ja, man kan nå langt, hvis netværket er i orden og man kan sit håndværk. Tid skal man også have, og det er nok problemet ved murerfaget i dag, mener Leo Jespersgaard. Der er jo ikke tid til at lave sådan noget her, når man er murer i dag. Det er jo kun sådan nogle som mig, der går og fjoller rundt, der kan gøre sådan noget. Der er jo ikke tid til at lave sådan noget her, når man er murer i dag. Det er jo kun sådan nogle som mig, der går og fjoller rundt, der kan gøre sådan noget. Leo Jespersgaard Mureren 15

16 Al henvendelse: 3F, Kampmannsgade 4, 2. sal, postboks 392, 1790 København V BAGMUREN Selvom han måtte nøjes med sølv, tager Jack Bak til Canada for at vinde. Han erkender dog, at det ikke bliver nemt, og derfor ser han frem til at øve sig på VM-muren et par gange til. Tivoli Friheden i Århus, den 25. til 28. juni Sølv til Jack Bak Jepsen Nordisk Mesterskab i muring 2009 blev et tæt løb mellem den finske og den danske deltager Danmarksmester Jack Bak Jepsen blev nr. to i konkurrencen om de nordiske mesterskaber i muring. Den sindige jyde fra Kjellerup havde selv følgende kommentar: - Det kunne godt være gået lidt bedre, men det var svært, for der var meget stress på. Opgaven den samme, som skal mures til VM i Canada til september, var så krævende, at ingen af deltagerne nåede at blive helt færdige. Efter den første dag var der stor lighed mellem den finske og danske deltager, mens den svenske haltede lidt bagefter. På andendagen trak den finske deltager Ville lidt fra den danske. På tredjedagen satte Jack sin slutspurt ind, og han begyndte langsomt at hale ind på Ville igen. Søndag blev det hurtigt klart, at Jack ikke kunne hente Ville. Nu kunne man kun håbe, at Jacks arbejde var af bedre kvalitet. Det blev meget tæt, men nordisk mester blev finske Ville Ramo. Hovedsponsor for Jack Jepsen er Egernsund Tegl a.m.b.a. 16 Mureren

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland.

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nordjylland får mangel på faglært arbejdskraft side 2 Alt for lille tilgang til erhvervsuddannelserne side 3 Bedre oplysning om muligheder som faglært

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere