csr-redegørelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "csr-redegørelse 2011"

Transkript

1 csr-redegørelse 2011

2 indledning BRFkredit har gennem mere end 200 år finansieret byggerier på basis af en robust finansieringsmodel. BRFkredit engagerer sig i samfundsmæssige udfordringer, hvor det har en naturlig relation til vores forretning. Vores CSRindsatser tager således udgangspunkt i vores slogan: BRFkredit: En god ven af huset. Indhold 2 Indledning 3 CSR-politik 4 CSR-cases og resultater CSR-indsatser i Noter Ghetto Gourmet rapper til PÅ TVÆRS -aktivitet i 2011 Pladsingeniør, Ûmithan Kütük (tv), fik job gennem projekt Flere praktikpladser 2

3 CSR-politik BRFkredits CSR-politik skal sikre, at arbejdet med samfundsansvar er sammenhængende med kerneforretningen. BRFkredit har en selvstændig CSR-funktion, der sammen med BRFkredits ledelse har det overordnede ansvar for CSR-arbejdet. Samfund I forhold til samfundet som helhed er indsatsen fokuseret på de socialt udsatte og på grupper, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. BRFkredit gør det muligt for en række borgere med en reduceret arbejdsevne at opleve et kollegialt fællesskab og mulighed for at udføre et nødvendigt og værdsat arbejde. Kunder BRFkredit har valgt at koncentrere CSR-indsatsen inden for det almennyttige område gennem de såkaldte PÅ TVÆRS -aktiviteter, som har til formål at styrke boligområdernes image og beboernes velfærd. PÅ TVÆRS bidrager med erfaringer, ideer og ressourcer. Indsatserne gennemføres sammen med de lokale kræfter, som både kender lokalområdet, og som har en særlig interesse i at forbedre det. Ofte vælger BRFkredit at løse problemerne i resultatskabende partnerskaber, der også giver værdi og stolthed hos vores kunder. Medarbejdere BRFkredit har fokus på diversitet i medarbejdersammensætningen. Virksomheden er af den overbevisning, at det skaber innovation og idéudvikling, når forskellighed er repræsenteret på en arbejdsplads. I samarbejde med medarbejderne udvikles der løbende en række initiativer, som skal udvikle og fastholde et højt ambitionsniveau, et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdsplads. Medarbejderne er desuden involveret i virksomhedens CSR-indsatser og arbejdet med social ansvarlighed. Miljø BRFkredit er bevidst om sit ansvar for miljøet og arbejder for en effektiv og skånsom udnyttelse af ressourcer både i forhold til energiforbrug, affaldshåndtering og reduktion af CO 2 -udledning. Arbejdet med miljøtiltag er en tværorganisatorisk opgave, hvor medarbejderne inddrages for at indsatserne lykkes. Rapportering BRFkredit rapporterer om sine indsatser i denne redegørelse og mere uddybende på brf-csr.dk. CSR-redegørelsen belyser de indsatser, der har været i fokus i Medarbejder fra Gartnerteamet i BRFkredit i aktion Mange medarbejdere deltager i BRFkredits sundhedsfremmende aktiviteter 3

4 CSR-cases og resultater 2011 Projekt Flere praktikpladser Mål 30 praktikpladser til unge nydanskere i byggebranchen. Dette skal ske på baggrund af en Code of Conduct, som skal skaffe flere praktikpladser i byggeriet. Indsats I dag er det den unges eget ansvar at skaffe en praktikplads, som er nødvendig for at færdiggøre en erhvervsuddannelse. I projektet Flere praktikpladser er det forsøgt at vende perspektivet, så boligorganisationer og byggevirksomhederne også bidrager til at løfte ansvaret. Derfor ønskede vi at fokusere på, at det ikke skal være dem med de færreste ressourcer og mindst indflydelse, der løser så stort et samfundsproblem. Omvendt kan det heller ikke forventes, at boligorganisationer eller byggevirksomheder formår at løfte ansvaret alene. Men involveres alle led i byggekæden, kan parterne hver især bidrage i det omfang, de har ressourcer til. Det har vist sig, at partnerskaber kan være særdeles effektive til at skaffe praktikpladser i de kommende bygge- og renoveringsaktiviteter. Regeringens fremrykning af investeringer for 20 mia. kr. frem til år 2016 til renoveringer af almene boliger udgør et stort potentiale. Boligaftalen er en del af regeringens kickstart af økonomien, som forventes at skabe ca job de næste to år. Projektet er foregået i fire områder: København og omegn, Aarhus, Aalborg og Herning. Resultat Praktikplads til 34 unge nydanskere fra almene boligområder i Danmark 2) og udvikling af Code of Conduct i byggeriet. Dette har bidraget til to metoder, som parterne i byggeprocesserne kan benytte til at løse problemerne med manglende praktikpladser nu og i de kommende år: 1. En praktisk metode hvor boligorganisationerne, som står overfor renoveringer eller nybyggerier, ved hjælp af boligsociale medarbejdere, vejledere fra de tekniske skoler og UU-vejledere tager kontakt til praktikpladssøgende unge, som dermed kan blive matchet med udvalgte byggevirksomheder. 2. En strukturel metode hvor der arbejdes med partnerskaber på tværs af alle parter i byggekæden. I udviklingen af et fælles Code of Conduct inddrog vi boligorganisationer og byggevirksomheder, som udarbejdede et udkast, der efterfølgende blev underskrevet af parterne. Som endnu et vigtigt resultat af projekt Flere praktikpladser tog BL 3) og Dansk Byggeri senere initiativ til underskrivning af en partnerskabsaftale med overværelse af Socialminister Benedikte Kiær. En aftale der forventes at føre til skabelsen af tusindvis af praktikpladser i byggebranchen. Indholdet og tankerne i partnerskabsaftalen var et direkte produkt af arbejdet i projekt Flere praktikpladser. Projektets parter: BRFkredit, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1), boligorganisationer, byggevirksomheder og tekniske skoler. Teknisk designer, Thanh Huong Truong Thi, fik praktikplads gennem projekt Flere praktikpladser 1) Det tidligere Integrationsministerium 2) Se danmarkskort side 5 3) Boligselskabernes Landsforening 4

5 & Pilotprojekt Råd Rum Vi sætter ind før beboeren sættes ud Mål Økonomisk rådgivning til beboere med økonomiske problemer i de almene områder. Indsats Som en god ven af huset tilbyder BRFkredit, økonomisk rådgivning til beboere i tre almene boligområder. Indsatsen består i at hjælpe og vejlede økonomisk trængte beboere til at få overblik over deres økonomi. Projekt Råd&Rum hjælper med at lægge budget, ændre forskudsopgørelse og formulere ansøgninger til offentlige instanser eksempelvis ved ansøgning om tandlægehjælp og retshjælp. Desuden afklares, hvorvidt beboerne har råd til forsikring og pensionsopsparing. Råd&Rum har et tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere i de almene boligselskaber, som kan henvise beboerne til Råd&Rum. Projektet har base i lokaler stillet til rådighed af boligselskaberne for at skabe tryghed om tilbuddet. Resultat Interessen for pilotprojektet har været så stor, at den økonomiske rådgivning foreløbig fortsætter til maj Som et væsentligt resultat i 2011 er det lykkes projekt Råd&Rum at hindre fem familier i at blive sat ud af deres bolig. Desuden har et større antal familier fået et væsentlig bedre overblik over deres økonomi og dermed bedre trivsel. BRFkredit bliver løbende kontaktet af boligselskaber, der ønsker et lignende tilbud. Alt sammen for at undgå at beboeren bliver sat ud af egen bolig. Kort over CSR-indsatser 2011 PÅ TVÆRS -projekter Computerdonation Projekt Flere praktikpladser MurMal Råd&Rum 5

6 Projekt MurMal i Aalborg Øst Urban kunst skaber fælleskab og imageløft Mål Inddragelse af nydanske- og etniske danske unge fra lokalområdet Skallerupvej i Aalborg Øst gennem en beboerdemokratisk proces, hvor målet er at skabe fælles ansvarsfølelse for boligområdet med henblik på et imageløft. Projektet skal desuden være katalysator for integration til enten uddannelse eller arbejde. Indsats Projekt MurMal skal ses som en proces, hvor nydanskere i samarbejde med beboere og professionelle kunstnere fokuserer på nye muligheder. Gennem processen bliver områdets image forbedret og samtidig øges kendskabet til frivilligt arbejde gennem dialog og beboerdemokrati. De unge i projektet kan deltage i en praktikperiode og blive motiveret til at tage en uddannelse samt være med i et positivt fælleskab. Resultat I samarbejde med kunstneren Jacob Brostrup har 15 unge nydanskere fra boligområdet deltaget i arbejdet med at præparere muren og udføre motivet. Otte lærlinge fra Construction College Aalborg har haft en del af deres praktikperiode ved at bidrage til maleriet. Deltagelsen i projektet har udviklet de unges faglige kompetencer og givet dem et nært og positivt forhold til et boligområde. Desuden har en stor gruppe ældre beboere været involveret i alt fra møder, kaffebrygning, indkøb m.m. under hele projektperioden. MurMal har bidraget til et imageløft i boligområdet på Skallerupvej i Aalborg Øst. Der er skabt et smukt kunstværk, som udtrykker beboernes ønsker og drømme. Værket har vist sig at kunne skabe fællesskab i området, og lokale interessenter har stillet deres kompetencer og ressourcer til rådighed. Flere erhvervsdrivende har sponseret materialer så som maling, stillads m.m. For lokalområdet har det været positivt, at der gennem hele processen har været meget medieomtale både i de lokale og landsdækkende medier. Det er jo et fantastisk maleri, der har rod i både forandring og forankring. Vi får her et farverigt løft, som man har lyst til at se på hver eneste dag. Samtidig får beboerne ejerskab til noget vedvarende, de selv har været en del af. Det, tror jeg, giver en positiv stemning, der spreder sig som ringe i vandet fremover. Kenneth Høfler, landsformand i Lejerbo Projektets parter Indvielse af MurMal 6

7 Computerdonation Nyt liv til brugte computere Mål BRFkredit vil bidrage til at løfte beboernes mangel på it-kompetencer ved donation af computere til de mest udsatte grupper rundt omkring i landet. Indsats Indsatsen bygger på genanvendelse af BRFkredits brugte computere, primært i almene boligområder, hvor mange ikke har computeradgang. Det at skrive en jobansøgning på computer, anvende NemID, netbank samt henvendelse til børnenes skole eller kommunen via internettet bliver i dag ofte taget for givet. I 2015 vil al skriftlig kommunikation mellem kommune og borger foregå digitalt. Den papirløse kontakt stiller yderligere krav til befolkningens it-færdigheder. Når BRFkredits fuldt funktionsdygtige computere udskiftes, bliver de doneret og genanvendt til de udvalgte indsatser. Siden 2004 har BRFkredit doneret virksomhedens brugte computere til netcafeer, aktivitetslokaler og it-projekter. I 2011 indgik BRFkredit desuden et samarbejde om computerdonation til landets biblioteker med Foreningen Nydansker, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4) samt Microsoft. Samarbejdet går under navnet //nethood. Målet er, at etablere it-hjælp til borgere på landets biblioteker så de får mulighed for at deltage aktivt i det digitaliserede samfund. Ministeriet understøtter //nethood ved blandt andet at etablere lektiehjælp på bibliotekerne. vækst og velfærd, som BRFkredit arrangerede i samarbejde med Microsoft i Folketinget i februar I alt deltog 80 personer. Både politikere, partiernes it-ordførere, repræsentanter fra ITU, boligselskaberne, Teknologisk Institut og kommunerne fik diskuteret nødvendigheden af at højne it-kompetencer for at skabe vækst og velfærd i fremtiden. BRFkredits computerdonation sker i et partnerskab mellem BRFkredit, IT-Recycling 5) og Microsoft. Resultat At computerdonation har en effekt, er der gode eksempler på. BRFkredit har i perioden doneret i alt 100 computere til et it-løft i området Sønderbro i Horsens. På Søndermarksskolen har lærere, elever og forældre fået bedre adgang til skriveprogrammer og tættere kontakt til skolen. Desuden oplever Kulturhuset i Horsens og dets frivillige undervisere stort fremmøde fra borgere, der har håb og ønsker om at komme med på digitaliseringsbølgen. Som et resultat af samarbejdet i //nethood er der foreløbig etableret projekter på biblioteker i Horsens, Fredericia og Vollsmose. BRFkredit startede donation af computere i Alene i 2011 blev doneret 74 computere til 11 initiativer. De seneste tre år har BRFkredit doneret i alt 449 computere til 53 initiativer rundt om i Danmark. Manglen på digitale kompetencer var ligeledes omdrejningspunkt for konferencen Digitale færdigheder for Adm. direktør Sven A. Blomberg taler ved konferencen Digitale færdigheder for vækst og velfærd på Christiansborg 4) Det tidligere Integrationsministerium 5) Se side 10 7

8 Miljø og klima Miljørigtig adfærd Mål Inddragelse af BRFkredits medarbejdere i ansvarlig omgang med de ressourcer, der anvendes i virksomheden gennem ændret medarbejderadfærd, herunder involvering i affaldssortering og reduktion af elforbruget. Elforbrug og reduktion i elforbruget Kwh Indsats BRFkredit har gennem en årrække arbejdet med at reducere energiforbruget. Driften af BRFkredits bygninger er i dag så optimeret, at reduktion af energiforbruget skal ske gennem ændret adfærd hos den enkelte medarbejder Red. fra Red. fra En intern kampagne blev iværksat i starten af 2011 med fokus på reducering af elforbruget. På et internt energisite kan medarbejderne på månedsbasis følge udviklingen i elforbruget. Sitet er i 2011 udvidet med en funktionalitet, hvor medarbejderne kan aftale fælleskørsel til og fra arbejde. Affaldshåndtering er stadig en vigtig del af indsatsen for miljørigtig adfærd, da det er effektivt at lade den enkelte medarbejder sortere affaldet ved egen arbejdsplads. På den måde kan affaldet genanvendes og spare miljøet for CO 2 -udledning og BRFkredit for en udgift. Da BRFkredit i 2011 skulle vælge bilmodel til det nye korps af mobile rådgivere på privatmarkedet faldt valget på bil i miljøklasse A. BRFkredits mobile rådgivere vil således køre ud til vores kunder på en miljørigtig måde. Endnu en miljøindsats har været indsamling af medarbejdernes brugte mobiltelefoner. Beløbet fra de indsamlede telefoner blev videregivet til BRFkredits Julekortsdonation Medarbejdernes ideer på miljøområdet indsamles elektronisk i en idépostkasse på BRFkredits interne energisite. BRFkredit arbejder med energi- og miljøindsatser, så det bliver et fælles ansvar i hele virksomheden, som samtidig skaber involvering hos den enkelte medarbejder. Resultater Sammenlignet med forbruget i 2010 har BRFkredit reduceret elforbruget med yderligere 7 procent i I 2011 er der afleveret 29 tons papir og pap til genanvendelse. 8

9 CSR-indsatser 2012 BRFkredits indsatser i 2012 I 2012 fastholder BRFkredit fokus på PÅ TVÆRS projekterne. I et pilotprojekt om udsatte mænd i almene boligområder er hensigten at give dem værktøjer til at forbedre deres levevilkår blandt andet gennem netværk. Desuden videreføres projekt Flere praktikpladser og MurMal. Begge projekters formål er at skaffe beskæftigelse til unge ved etablering af timebetalte jobs og praktikpladser. MurMal kan desuden give byrummet en hel ny kunstnerisk dimension. Som i de forrige otte år fortsætter BRFkredit også den succesfulde etablering af computercafeer. Milepæle 1978 Svagtseende ansættes i omstillingen 1997 Afklaring af kerneværdier 1997 Julekortdonation 1999 PÅ TVÆRS 1999 Samarbejdet med Fountain House 2000 BRFkredit tilbyder flexjob 2003 Fokusuge: Kost, motion og trivsel for medarbejderne indføres 2004 Computerdonation 2005 Sandtoften overtager rengøringen i BRFkredit 2006 Samarbejdet med Center for Autisme 2006 BRFkredit nomineres til Netværksprisen for virksomhedens sociale engagement 2007 PÅ TVÆRS gennem landet 2008 BRFkredit indstilles til Netværksprisen Særprisen for virksomhedens sociale engagement 2009 Sandtoften overtager vedligeholdelsen af BRFkredits grønne arealer 2009 BRFkredit bliver mentor for den socialøkonomiske virksomhed Muhabet 2009 Tæppedonation til hjemløse i Kofoeds Kælder 2010 Indsatser rettet mod BRFkredit. Klima- og miljøansvarlighed gennem ændret medarbejderadfærd 2010 Projekt Flere praktikpladser 2010 PÅ TVÆRS -projektet MurMal 2011 BRFkredit nomineret til CSR People Prize Projekt Udsatte mænd i Vollsmose 2011 Økonomisk rådgivning Råd&Rum 9

10 Noter Afklaring af kerneværdier I 1997 var hele BRFkredit involveret i en proces, hvor virksomhedens kerneværdier blev afklaret. Der er løbende fokus på, at virksomheden og den enkelte medarbejders adfærd lever op til BRFkredits kerneværdier. Center for autisme Center for Autisme er til for børn, unge og voksne med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) og deres familier. Centret samarbejder med sagsbehandlere, lærere, pædagoger, psykologer og psykiatere, (som i deres dagligdag arbejder med målgruppen). Center for Autisme er godkendt som en fondsvirksomhed med et socialt, velgørende sigte. Deres eventuelle økonomiske overskud går til at højne arbejdet med personer med autisme. CSR-pris BRFkredit var i 2011 nomineret til prisen Peoples Prize i kategorien: Større virksomheder med over 100 ansatte. IT-Recycling IT-Recycling er et særligt tilrettelagt projekt for unge ledige i Ballerup kommune. Formålet med projektet er at give den unge mulighed for at forsørge sig selv gennem en opkvalificering af henholdsvis arbejdsmarkedsrettede, personlige og sociale kvalifikationer. Det brede arbejde med den unge har til formål at resultere i et ordinært ansættelsesforhold. Julekortdonation BRFkredits julekortdonation tildeles projekter store som små organisationer eller foreninger, der har ydet en indsats ud over det sædvanlige. Indsatsen er karakteriseret ved et bemærkelsesværdigt initiativ til gavn og glæde for børn og unge eller en handling i et socialt/humanitært ærinde for andre i almindelighed. Ved udvælgelse af modtagere lægges vægt på projekter, der får mennesker til at tage ansvar for eget og andres liv. Hvert år donerer en ny kunstner motivet vederlagsfrit til brug på forsiden af julekortet. Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) står bag prisen, Peoples Prize, som i år blev uddelt for 12. gang. 106 virksomheder var kandidater til prisen. Det er det højeste antal nogensinde. Dommerkomiteen bag prisen fremhævede BRFkredit som en virksomhed, der udviser et stort socialt engagement, i alt hvad de foretager sig, og at det sociale engagement er en integreret del af virksomheden. I 2011 gik julekortdonationen til Foreningen Grønlandske Børn til projektet: Et godt liv i Danmark. Muhabet BRFkredit er virksomhedsmentor for den socialøkonomiske virksomhed Muhabet, der er et værested for psykisk syge flygtninge og indvandrere, som ikke kan nås af det etablerede behandlersystem. Fountain House Et tilbud til borgere i Københavns Kommune, i alderen 18 til 60 år, som på grund af længerevarende psykisk sygdom eller alvorlige psykiske vanskeligheder har mistet kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsessted. Som medlem er der mulighed for at genoptræne sine faglige og sociale færdigheder i trygge rammer, hvor der tages hensyn til den enkeltes skrøbelighed og kvalifikationer. BRFkredit tilbyder medlemmerne af Fountain House at komme i praktikforløb. Muhabet i København besøges i gennemsnit af 150 borgere om ugen, der repræsenterer 40 forskellige nationaliteter. I 2010 åbnede Muhabet i Aarhus og i 2012 planlægges åbning af Muhabet i Odense. MurMal Gennem kunst og beboerinvolvering forskønnes et boligområde. Samtidig styrkes beboernes netværk og deres tilknytning til kvarteret. Sidst men ikke mindst skal projektet højne kvarterets image og skabe muligheder for, at unge med dansk og anden etnisk baggrund end dansk kommer i gang med en uddannelse og får et arbejde. 10

11 Projekt Flere praktikpladser Projektet er støttet økonomisk af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 6) og BRFkredit samt følgende boligselskaber: KAB, Vapnagaard Helsingør, Århus Omegn, Bolig Hjørring, Plus Bolig Aalborg. Andre partnere: Københavns Tekniske Skole, Enemærke og Petersen, Engsøgruppen, Dansk Byggeri, Københavns Kommune, Rockwool Fonden og BAT-kartellet. Sandtoften Job- & Aktivitetscenteret Sandtoften drives af Gentofte Kommune og rummer en række dagtilbud for voksne udviklingshæmmede og andre med varig, nedsat funktionsevne. Udover en bred vifte af beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud arbejder de målrettet på at understøtte inklusion af målgruppen på arbejdsmarkedet. Sandtoften tilbyder erhvervsafklaring, kompetenceudvikling og individuel jobformidling på det ordinære arbejdsmarked, og der tilbydes også beskæftigelse i grupper blandt andet hos BRFkredit, hvor 17 voksne er tilknyttet rengørings- eller gartnerteamet. Murerlærling, Ônder Ata, fik praktikplads gennem projekt Flere praktikpladser Unge fra Center for Autisme klargører medarbejdernes cykler til Vi cykler til arbejde - kampagnen 6) Det tidligere Integrationsministerium 11

12 Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby Tlf , Fax , CVR-nr Design & produktion: BRFkredit DeskTopService Varenr

indledning Indhold 2 Indledning 3 CSR-politik 4 Solidt fundament gennem partnerskaber 5 Orden i økonomien 6 Beskæftigelse gennem netværk

indledning Indhold 2 Indledning 3 CSR-politik 4 Solidt fundament gennem partnerskaber 5 Orden i økonomien 6 Beskæftigelse gennem netværk CSR-redegørelse 2012 indledning BRFkredit har gennem mere end 200 år finansieret byggerier på basis af en robust finansieringsmodel. BRFkredit engagerer sig i samfundsmæssige udfordringer, hvor det har

Læs mere

CSR-REDEGØRELSE 2013

CSR-REDEGØRELSE 2013 CSR-REDEGØRELSE 2013 INDLEDNING BRFkredit har gennem mere end 200 år finansieret byggerier på basis af en robust finansieringsmodel. Vi engagerer os i samfundsmæssige udfordringer, hvor det har en naturlig

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

CSR-REDEGØRELSE 2014

CSR-REDEGØRELSE 2014 CSR-REDEGØRELSE 2014 INDLEDNING BRFkredit har gennem mere end 200 år finansieret byggerier på basis af en robust finansieringsmodel. BRFkredit engagerer sig i samfundsmæssige udfordringer, hvor det har

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

[TALEREFERAT FRA PERSPEKTIVERINGSWORKSHOP]

[TALEREFERAT FRA PERSPEKTIVERINGSWORKSHOP] 2011 BRFkredit Perspektiveringsworkshop Projekt Flere praktikpladser Onsdag d. 14. december 2011 [TALEREFERAT FRA PERSPEKTIVERINGSWORKSHOP] Noter, kommentarer og tanker fra deltagerne ved workshoppen d.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Thomas Bisballe Projektkonsulent, Københavns Erhvervshus Strategiudvikling Københavns Kommune Iværksætterrådgivning Fremskudt iværksætteri og erhversudvikling

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014 Socialøkonomi

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere