csr-redegørelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "csr-redegørelse 2011"

Transkript

1 csr-redegørelse 2011

2 indledning BRFkredit har gennem mere end 200 år finansieret byggerier på basis af en robust finansieringsmodel. BRFkredit engagerer sig i samfundsmæssige udfordringer, hvor det har en naturlig relation til vores forretning. Vores CSRindsatser tager således udgangspunkt i vores slogan: BRFkredit: En god ven af huset. Indhold 2 Indledning 3 CSR-politik 4 CSR-cases og resultater CSR-indsatser i Noter Ghetto Gourmet rapper til PÅ TVÆRS -aktivitet i 2011 Pladsingeniør, Ûmithan Kütük (tv), fik job gennem projekt Flere praktikpladser 2

3 CSR-politik BRFkredits CSR-politik skal sikre, at arbejdet med samfundsansvar er sammenhængende med kerneforretningen. BRFkredit har en selvstændig CSR-funktion, der sammen med BRFkredits ledelse har det overordnede ansvar for CSR-arbejdet. Samfund I forhold til samfundet som helhed er indsatsen fokuseret på de socialt udsatte og på grupper, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. BRFkredit gør det muligt for en række borgere med en reduceret arbejdsevne at opleve et kollegialt fællesskab og mulighed for at udføre et nødvendigt og værdsat arbejde. Kunder BRFkredit har valgt at koncentrere CSR-indsatsen inden for det almennyttige område gennem de såkaldte PÅ TVÆRS -aktiviteter, som har til formål at styrke boligområdernes image og beboernes velfærd. PÅ TVÆRS bidrager med erfaringer, ideer og ressourcer. Indsatserne gennemføres sammen med de lokale kræfter, som både kender lokalområdet, og som har en særlig interesse i at forbedre det. Ofte vælger BRFkredit at løse problemerne i resultatskabende partnerskaber, der også giver værdi og stolthed hos vores kunder. Medarbejdere BRFkredit har fokus på diversitet i medarbejdersammensætningen. Virksomheden er af den overbevisning, at det skaber innovation og idéudvikling, når forskellighed er repræsenteret på en arbejdsplads. I samarbejde med medarbejderne udvikles der løbende en række initiativer, som skal udvikle og fastholde et højt ambitionsniveau, et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdsplads. Medarbejderne er desuden involveret i virksomhedens CSR-indsatser og arbejdet med social ansvarlighed. Miljø BRFkredit er bevidst om sit ansvar for miljøet og arbejder for en effektiv og skånsom udnyttelse af ressourcer både i forhold til energiforbrug, affaldshåndtering og reduktion af CO 2 -udledning. Arbejdet med miljøtiltag er en tværorganisatorisk opgave, hvor medarbejderne inddrages for at indsatserne lykkes. Rapportering BRFkredit rapporterer om sine indsatser i denne redegørelse og mere uddybende på brf-csr.dk. CSR-redegørelsen belyser de indsatser, der har været i fokus i Medarbejder fra Gartnerteamet i BRFkredit i aktion Mange medarbejdere deltager i BRFkredits sundhedsfremmende aktiviteter 3

4 CSR-cases og resultater 2011 Projekt Flere praktikpladser Mål 30 praktikpladser til unge nydanskere i byggebranchen. Dette skal ske på baggrund af en Code of Conduct, som skal skaffe flere praktikpladser i byggeriet. Indsats I dag er det den unges eget ansvar at skaffe en praktikplads, som er nødvendig for at færdiggøre en erhvervsuddannelse. I projektet Flere praktikpladser er det forsøgt at vende perspektivet, så boligorganisationer og byggevirksomhederne også bidrager til at løfte ansvaret. Derfor ønskede vi at fokusere på, at det ikke skal være dem med de færreste ressourcer og mindst indflydelse, der løser så stort et samfundsproblem. Omvendt kan det heller ikke forventes, at boligorganisationer eller byggevirksomheder formår at løfte ansvaret alene. Men involveres alle led i byggekæden, kan parterne hver især bidrage i det omfang, de har ressourcer til. Det har vist sig, at partnerskaber kan være særdeles effektive til at skaffe praktikpladser i de kommende bygge- og renoveringsaktiviteter. Regeringens fremrykning af investeringer for 20 mia. kr. frem til år 2016 til renoveringer af almene boliger udgør et stort potentiale. Boligaftalen er en del af regeringens kickstart af økonomien, som forventes at skabe ca job de næste to år. Projektet er foregået i fire områder: København og omegn, Aarhus, Aalborg og Herning. Resultat Praktikplads til 34 unge nydanskere fra almene boligområder i Danmark 2) og udvikling af Code of Conduct i byggeriet. Dette har bidraget til to metoder, som parterne i byggeprocesserne kan benytte til at løse problemerne med manglende praktikpladser nu og i de kommende år: 1. En praktisk metode hvor boligorganisationerne, som står overfor renoveringer eller nybyggerier, ved hjælp af boligsociale medarbejdere, vejledere fra de tekniske skoler og UU-vejledere tager kontakt til praktikpladssøgende unge, som dermed kan blive matchet med udvalgte byggevirksomheder. 2. En strukturel metode hvor der arbejdes med partnerskaber på tværs af alle parter i byggekæden. I udviklingen af et fælles Code of Conduct inddrog vi boligorganisationer og byggevirksomheder, som udarbejdede et udkast, der efterfølgende blev underskrevet af parterne. Som endnu et vigtigt resultat af projekt Flere praktikpladser tog BL 3) og Dansk Byggeri senere initiativ til underskrivning af en partnerskabsaftale med overværelse af Socialminister Benedikte Kiær. En aftale der forventes at føre til skabelsen af tusindvis af praktikpladser i byggebranchen. Indholdet og tankerne i partnerskabsaftalen var et direkte produkt af arbejdet i projekt Flere praktikpladser. Projektets parter: BRFkredit, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1), boligorganisationer, byggevirksomheder og tekniske skoler. Teknisk designer, Thanh Huong Truong Thi, fik praktikplads gennem projekt Flere praktikpladser 1) Det tidligere Integrationsministerium 2) Se danmarkskort side 5 3) Boligselskabernes Landsforening 4

5 & Pilotprojekt Råd Rum Vi sætter ind før beboeren sættes ud Mål Økonomisk rådgivning til beboere med økonomiske problemer i de almene områder. Indsats Som en god ven af huset tilbyder BRFkredit, økonomisk rådgivning til beboere i tre almene boligområder. Indsatsen består i at hjælpe og vejlede økonomisk trængte beboere til at få overblik over deres økonomi. Projekt Råd&Rum hjælper med at lægge budget, ændre forskudsopgørelse og formulere ansøgninger til offentlige instanser eksempelvis ved ansøgning om tandlægehjælp og retshjælp. Desuden afklares, hvorvidt beboerne har råd til forsikring og pensionsopsparing. Råd&Rum har et tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere i de almene boligselskaber, som kan henvise beboerne til Råd&Rum. Projektet har base i lokaler stillet til rådighed af boligselskaberne for at skabe tryghed om tilbuddet. Resultat Interessen for pilotprojektet har været så stor, at den økonomiske rådgivning foreløbig fortsætter til maj Som et væsentligt resultat i 2011 er det lykkes projekt Råd&Rum at hindre fem familier i at blive sat ud af deres bolig. Desuden har et større antal familier fået et væsentlig bedre overblik over deres økonomi og dermed bedre trivsel. BRFkredit bliver løbende kontaktet af boligselskaber, der ønsker et lignende tilbud. Alt sammen for at undgå at beboeren bliver sat ud af egen bolig. Kort over CSR-indsatser 2011 PÅ TVÆRS -projekter Computerdonation Projekt Flere praktikpladser MurMal Råd&Rum 5

6 Projekt MurMal i Aalborg Øst Urban kunst skaber fælleskab og imageløft Mål Inddragelse af nydanske- og etniske danske unge fra lokalområdet Skallerupvej i Aalborg Øst gennem en beboerdemokratisk proces, hvor målet er at skabe fælles ansvarsfølelse for boligområdet med henblik på et imageløft. Projektet skal desuden være katalysator for integration til enten uddannelse eller arbejde. Indsats Projekt MurMal skal ses som en proces, hvor nydanskere i samarbejde med beboere og professionelle kunstnere fokuserer på nye muligheder. Gennem processen bliver områdets image forbedret og samtidig øges kendskabet til frivilligt arbejde gennem dialog og beboerdemokrati. De unge i projektet kan deltage i en praktikperiode og blive motiveret til at tage en uddannelse samt være med i et positivt fælleskab. Resultat I samarbejde med kunstneren Jacob Brostrup har 15 unge nydanskere fra boligområdet deltaget i arbejdet med at præparere muren og udføre motivet. Otte lærlinge fra Construction College Aalborg har haft en del af deres praktikperiode ved at bidrage til maleriet. Deltagelsen i projektet har udviklet de unges faglige kompetencer og givet dem et nært og positivt forhold til et boligområde. Desuden har en stor gruppe ældre beboere været involveret i alt fra møder, kaffebrygning, indkøb m.m. under hele projektperioden. MurMal har bidraget til et imageløft i boligområdet på Skallerupvej i Aalborg Øst. Der er skabt et smukt kunstværk, som udtrykker beboernes ønsker og drømme. Værket har vist sig at kunne skabe fællesskab i området, og lokale interessenter har stillet deres kompetencer og ressourcer til rådighed. Flere erhvervsdrivende har sponseret materialer så som maling, stillads m.m. For lokalområdet har det været positivt, at der gennem hele processen har været meget medieomtale både i de lokale og landsdækkende medier. Det er jo et fantastisk maleri, der har rod i både forandring og forankring. Vi får her et farverigt løft, som man har lyst til at se på hver eneste dag. Samtidig får beboerne ejerskab til noget vedvarende, de selv har været en del af. Det, tror jeg, giver en positiv stemning, der spreder sig som ringe i vandet fremover. Kenneth Høfler, landsformand i Lejerbo Projektets parter Indvielse af MurMal 6

7 Computerdonation Nyt liv til brugte computere Mål BRFkredit vil bidrage til at løfte beboernes mangel på it-kompetencer ved donation af computere til de mest udsatte grupper rundt omkring i landet. Indsats Indsatsen bygger på genanvendelse af BRFkredits brugte computere, primært i almene boligområder, hvor mange ikke har computeradgang. Det at skrive en jobansøgning på computer, anvende NemID, netbank samt henvendelse til børnenes skole eller kommunen via internettet bliver i dag ofte taget for givet. I 2015 vil al skriftlig kommunikation mellem kommune og borger foregå digitalt. Den papirløse kontakt stiller yderligere krav til befolkningens it-færdigheder. Når BRFkredits fuldt funktionsdygtige computere udskiftes, bliver de doneret og genanvendt til de udvalgte indsatser. Siden 2004 har BRFkredit doneret virksomhedens brugte computere til netcafeer, aktivitetslokaler og it-projekter. I 2011 indgik BRFkredit desuden et samarbejde om computerdonation til landets biblioteker med Foreningen Nydansker, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4) samt Microsoft. Samarbejdet går under navnet //nethood. Målet er, at etablere it-hjælp til borgere på landets biblioteker så de får mulighed for at deltage aktivt i det digitaliserede samfund. Ministeriet understøtter //nethood ved blandt andet at etablere lektiehjælp på bibliotekerne. vækst og velfærd, som BRFkredit arrangerede i samarbejde med Microsoft i Folketinget i februar I alt deltog 80 personer. Både politikere, partiernes it-ordførere, repræsentanter fra ITU, boligselskaberne, Teknologisk Institut og kommunerne fik diskuteret nødvendigheden af at højne it-kompetencer for at skabe vækst og velfærd i fremtiden. BRFkredits computerdonation sker i et partnerskab mellem BRFkredit, IT-Recycling 5) og Microsoft. Resultat At computerdonation har en effekt, er der gode eksempler på. BRFkredit har i perioden doneret i alt 100 computere til et it-løft i området Sønderbro i Horsens. På Søndermarksskolen har lærere, elever og forældre fået bedre adgang til skriveprogrammer og tættere kontakt til skolen. Desuden oplever Kulturhuset i Horsens og dets frivillige undervisere stort fremmøde fra borgere, der har håb og ønsker om at komme med på digitaliseringsbølgen. Som et resultat af samarbejdet i //nethood er der foreløbig etableret projekter på biblioteker i Horsens, Fredericia og Vollsmose. BRFkredit startede donation af computere i Alene i 2011 blev doneret 74 computere til 11 initiativer. De seneste tre år har BRFkredit doneret i alt 449 computere til 53 initiativer rundt om i Danmark. Manglen på digitale kompetencer var ligeledes omdrejningspunkt for konferencen Digitale færdigheder for Adm. direktør Sven A. Blomberg taler ved konferencen Digitale færdigheder for vækst og velfærd på Christiansborg 4) Det tidligere Integrationsministerium 5) Se side 10 7

8 Miljø og klima Miljørigtig adfærd Mål Inddragelse af BRFkredits medarbejdere i ansvarlig omgang med de ressourcer, der anvendes i virksomheden gennem ændret medarbejderadfærd, herunder involvering i affaldssortering og reduktion af elforbruget. Elforbrug og reduktion i elforbruget Kwh Indsats BRFkredit har gennem en årrække arbejdet med at reducere energiforbruget. Driften af BRFkredits bygninger er i dag så optimeret, at reduktion af energiforbruget skal ske gennem ændret adfærd hos den enkelte medarbejder Red. fra Red. fra En intern kampagne blev iværksat i starten af 2011 med fokus på reducering af elforbruget. På et internt energisite kan medarbejderne på månedsbasis følge udviklingen i elforbruget. Sitet er i 2011 udvidet med en funktionalitet, hvor medarbejderne kan aftale fælleskørsel til og fra arbejde. Affaldshåndtering er stadig en vigtig del af indsatsen for miljørigtig adfærd, da det er effektivt at lade den enkelte medarbejder sortere affaldet ved egen arbejdsplads. På den måde kan affaldet genanvendes og spare miljøet for CO 2 -udledning og BRFkredit for en udgift. Da BRFkredit i 2011 skulle vælge bilmodel til det nye korps af mobile rådgivere på privatmarkedet faldt valget på bil i miljøklasse A. BRFkredits mobile rådgivere vil således køre ud til vores kunder på en miljørigtig måde. Endnu en miljøindsats har været indsamling af medarbejdernes brugte mobiltelefoner. Beløbet fra de indsamlede telefoner blev videregivet til BRFkredits Julekortsdonation Medarbejdernes ideer på miljøområdet indsamles elektronisk i en idépostkasse på BRFkredits interne energisite. BRFkredit arbejder med energi- og miljøindsatser, så det bliver et fælles ansvar i hele virksomheden, som samtidig skaber involvering hos den enkelte medarbejder. Resultater Sammenlignet med forbruget i 2010 har BRFkredit reduceret elforbruget med yderligere 7 procent i I 2011 er der afleveret 29 tons papir og pap til genanvendelse. 8

9 CSR-indsatser 2012 BRFkredits indsatser i 2012 I 2012 fastholder BRFkredit fokus på PÅ TVÆRS projekterne. I et pilotprojekt om udsatte mænd i almene boligområder er hensigten at give dem værktøjer til at forbedre deres levevilkår blandt andet gennem netværk. Desuden videreføres projekt Flere praktikpladser og MurMal. Begge projekters formål er at skaffe beskæftigelse til unge ved etablering af timebetalte jobs og praktikpladser. MurMal kan desuden give byrummet en hel ny kunstnerisk dimension. Som i de forrige otte år fortsætter BRFkredit også den succesfulde etablering af computercafeer. Milepæle 1978 Svagtseende ansættes i omstillingen 1997 Afklaring af kerneværdier 1997 Julekortdonation 1999 PÅ TVÆRS 1999 Samarbejdet med Fountain House 2000 BRFkredit tilbyder flexjob 2003 Fokusuge: Kost, motion og trivsel for medarbejderne indføres 2004 Computerdonation 2005 Sandtoften overtager rengøringen i BRFkredit 2006 Samarbejdet med Center for Autisme 2006 BRFkredit nomineres til Netværksprisen for virksomhedens sociale engagement 2007 PÅ TVÆRS gennem landet 2008 BRFkredit indstilles til Netværksprisen Særprisen for virksomhedens sociale engagement 2009 Sandtoften overtager vedligeholdelsen af BRFkredits grønne arealer 2009 BRFkredit bliver mentor for den socialøkonomiske virksomhed Muhabet 2009 Tæppedonation til hjemløse i Kofoeds Kælder 2010 Indsatser rettet mod BRFkredit. Klima- og miljøansvarlighed gennem ændret medarbejderadfærd 2010 Projekt Flere praktikpladser 2010 PÅ TVÆRS -projektet MurMal 2011 BRFkredit nomineret til CSR People Prize Projekt Udsatte mænd i Vollsmose 2011 Økonomisk rådgivning Råd&Rum 9

10 Noter Afklaring af kerneværdier I 1997 var hele BRFkredit involveret i en proces, hvor virksomhedens kerneværdier blev afklaret. Der er løbende fokus på, at virksomheden og den enkelte medarbejders adfærd lever op til BRFkredits kerneværdier. Center for autisme Center for Autisme er til for børn, unge og voksne med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) og deres familier. Centret samarbejder med sagsbehandlere, lærere, pædagoger, psykologer og psykiatere, (som i deres dagligdag arbejder med målgruppen). Center for Autisme er godkendt som en fondsvirksomhed med et socialt, velgørende sigte. Deres eventuelle økonomiske overskud går til at højne arbejdet med personer med autisme. CSR-pris BRFkredit var i 2011 nomineret til prisen Peoples Prize i kategorien: Større virksomheder med over 100 ansatte. IT-Recycling IT-Recycling er et særligt tilrettelagt projekt for unge ledige i Ballerup kommune. Formålet med projektet er at give den unge mulighed for at forsørge sig selv gennem en opkvalificering af henholdsvis arbejdsmarkedsrettede, personlige og sociale kvalifikationer. Det brede arbejde med den unge har til formål at resultere i et ordinært ansættelsesforhold. Julekortdonation BRFkredits julekortdonation tildeles projekter store som små organisationer eller foreninger, der har ydet en indsats ud over det sædvanlige. Indsatsen er karakteriseret ved et bemærkelsesværdigt initiativ til gavn og glæde for børn og unge eller en handling i et socialt/humanitært ærinde for andre i almindelighed. Ved udvælgelse af modtagere lægges vægt på projekter, der får mennesker til at tage ansvar for eget og andres liv. Hvert år donerer en ny kunstner motivet vederlagsfrit til brug på forsiden af julekortet. Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) står bag prisen, Peoples Prize, som i år blev uddelt for 12. gang. 106 virksomheder var kandidater til prisen. Det er det højeste antal nogensinde. Dommerkomiteen bag prisen fremhævede BRFkredit som en virksomhed, der udviser et stort socialt engagement, i alt hvad de foretager sig, og at det sociale engagement er en integreret del af virksomheden. I 2011 gik julekortdonationen til Foreningen Grønlandske Børn til projektet: Et godt liv i Danmark. Muhabet BRFkredit er virksomhedsmentor for den socialøkonomiske virksomhed Muhabet, der er et værested for psykisk syge flygtninge og indvandrere, som ikke kan nås af det etablerede behandlersystem. Fountain House Et tilbud til borgere i Københavns Kommune, i alderen 18 til 60 år, som på grund af længerevarende psykisk sygdom eller alvorlige psykiske vanskeligheder har mistet kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsessted. Som medlem er der mulighed for at genoptræne sine faglige og sociale færdigheder i trygge rammer, hvor der tages hensyn til den enkeltes skrøbelighed og kvalifikationer. BRFkredit tilbyder medlemmerne af Fountain House at komme i praktikforløb. Muhabet i København besøges i gennemsnit af 150 borgere om ugen, der repræsenterer 40 forskellige nationaliteter. I 2010 åbnede Muhabet i Aarhus og i 2012 planlægges åbning af Muhabet i Odense. MurMal Gennem kunst og beboerinvolvering forskønnes et boligområde. Samtidig styrkes beboernes netværk og deres tilknytning til kvarteret. Sidst men ikke mindst skal projektet højne kvarterets image og skabe muligheder for, at unge med dansk og anden etnisk baggrund end dansk kommer i gang med en uddannelse og får et arbejde. 10

11 Projekt Flere praktikpladser Projektet er støttet økonomisk af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 6) og BRFkredit samt følgende boligselskaber: KAB, Vapnagaard Helsingør, Århus Omegn, Bolig Hjørring, Plus Bolig Aalborg. Andre partnere: Københavns Tekniske Skole, Enemærke og Petersen, Engsøgruppen, Dansk Byggeri, Københavns Kommune, Rockwool Fonden og BAT-kartellet. Sandtoften Job- & Aktivitetscenteret Sandtoften drives af Gentofte Kommune og rummer en række dagtilbud for voksne udviklingshæmmede og andre med varig, nedsat funktionsevne. Udover en bred vifte af beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud arbejder de målrettet på at understøtte inklusion af målgruppen på arbejdsmarkedet. Sandtoften tilbyder erhvervsafklaring, kompetenceudvikling og individuel jobformidling på det ordinære arbejdsmarked, og der tilbydes også beskæftigelse i grupper blandt andet hos BRFkredit, hvor 17 voksne er tilknyttet rengørings- eller gartnerteamet. Murerlærling, Ônder Ata, fik praktikplads gennem projekt Flere praktikpladser Unge fra Center for Autisme klargører medarbejdernes cykler til Vi cykler til arbejde - kampagnen 6) Det tidligere Integrationsministerium 11

12 Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby Tlf , Fax , CVR-nr Design & produktion: BRFkredit DeskTopService Varenr

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB CSR Rapport 2012 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten 6 DAB 9 Beboerdemokratiet 12 Beboerne 15 Medarbejderne 19 Samfundet 23 Miljøet 31 Leverandørerne 33 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere