csr-redegørelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "csr-redegørelse 2011"

Transkript

1 csr-redegørelse 2011

2 indledning BRFkredit har gennem mere end 200 år finansieret byggerier på basis af en robust finansieringsmodel. BRFkredit engagerer sig i samfundsmæssige udfordringer, hvor det har en naturlig relation til vores forretning. Vores CSRindsatser tager således udgangspunkt i vores slogan: BRFkredit: En god ven af huset. Indhold 2 Indledning 3 CSR-politik 4 CSR-cases og resultater CSR-indsatser i Noter Ghetto Gourmet rapper til PÅ TVÆRS -aktivitet i 2011 Pladsingeniør, Ûmithan Kütük (tv), fik job gennem projekt Flere praktikpladser 2

3 CSR-politik BRFkredits CSR-politik skal sikre, at arbejdet med samfundsansvar er sammenhængende med kerneforretningen. BRFkredit har en selvstændig CSR-funktion, der sammen med BRFkredits ledelse har det overordnede ansvar for CSR-arbejdet. Samfund I forhold til samfundet som helhed er indsatsen fokuseret på de socialt udsatte og på grupper, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. BRFkredit gør det muligt for en række borgere med en reduceret arbejdsevne at opleve et kollegialt fællesskab og mulighed for at udføre et nødvendigt og værdsat arbejde. Kunder BRFkredit har valgt at koncentrere CSR-indsatsen inden for det almennyttige område gennem de såkaldte PÅ TVÆRS -aktiviteter, som har til formål at styrke boligområdernes image og beboernes velfærd. PÅ TVÆRS bidrager med erfaringer, ideer og ressourcer. Indsatserne gennemføres sammen med de lokale kræfter, som både kender lokalområdet, og som har en særlig interesse i at forbedre det. Ofte vælger BRFkredit at løse problemerne i resultatskabende partnerskaber, der også giver værdi og stolthed hos vores kunder. Medarbejdere BRFkredit har fokus på diversitet i medarbejdersammensætningen. Virksomheden er af den overbevisning, at det skaber innovation og idéudvikling, når forskellighed er repræsenteret på en arbejdsplads. I samarbejde med medarbejderne udvikles der løbende en række initiativer, som skal udvikle og fastholde et højt ambitionsniveau, et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdsplads. Medarbejderne er desuden involveret i virksomhedens CSR-indsatser og arbejdet med social ansvarlighed. Miljø BRFkredit er bevidst om sit ansvar for miljøet og arbejder for en effektiv og skånsom udnyttelse af ressourcer både i forhold til energiforbrug, affaldshåndtering og reduktion af CO 2 -udledning. Arbejdet med miljøtiltag er en tværorganisatorisk opgave, hvor medarbejderne inddrages for at indsatserne lykkes. Rapportering BRFkredit rapporterer om sine indsatser i denne redegørelse og mere uddybende på brf-csr.dk. CSR-redegørelsen belyser de indsatser, der har været i fokus i Medarbejder fra Gartnerteamet i BRFkredit i aktion Mange medarbejdere deltager i BRFkredits sundhedsfremmende aktiviteter 3

4 CSR-cases og resultater 2011 Projekt Flere praktikpladser Mål 30 praktikpladser til unge nydanskere i byggebranchen. Dette skal ske på baggrund af en Code of Conduct, som skal skaffe flere praktikpladser i byggeriet. Indsats I dag er det den unges eget ansvar at skaffe en praktikplads, som er nødvendig for at færdiggøre en erhvervsuddannelse. I projektet Flere praktikpladser er det forsøgt at vende perspektivet, så boligorganisationer og byggevirksomhederne også bidrager til at løfte ansvaret. Derfor ønskede vi at fokusere på, at det ikke skal være dem med de færreste ressourcer og mindst indflydelse, der løser så stort et samfundsproblem. Omvendt kan det heller ikke forventes, at boligorganisationer eller byggevirksomheder formår at løfte ansvaret alene. Men involveres alle led i byggekæden, kan parterne hver især bidrage i det omfang, de har ressourcer til. Det har vist sig, at partnerskaber kan være særdeles effektive til at skaffe praktikpladser i de kommende bygge- og renoveringsaktiviteter. Regeringens fremrykning af investeringer for 20 mia. kr. frem til år 2016 til renoveringer af almene boliger udgør et stort potentiale. Boligaftalen er en del af regeringens kickstart af økonomien, som forventes at skabe ca job de næste to år. Projektet er foregået i fire områder: København og omegn, Aarhus, Aalborg og Herning. Resultat Praktikplads til 34 unge nydanskere fra almene boligområder i Danmark 2) og udvikling af Code of Conduct i byggeriet. Dette har bidraget til to metoder, som parterne i byggeprocesserne kan benytte til at løse problemerne med manglende praktikpladser nu og i de kommende år: 1. En praktisk metode hvor boligorganisationerne, som står overfor renoveringer eller nybyggerier, ved hjælp af boligsociale medarbejdere, vejledere fra de tekniske skoler og UU-vejledere tager kontakt til praktikpladssøgende unge, som dermed kan blive matchet med udvalgte byggevirksomheder. 2. En strukturel metode hvor der arbejdes med partnerskaber på tværs af alle parter i byggekæden. I udviklingen af et fælles Code of Conduct inddrog vi boligorganisationer og byggevirksomheder, som udarbejdede et udkast, der efterfølgende blev underskrevet af parterne. Som endnu et vigtigt resultat af projekt Flere praktikpladser tog BL 3) og Dansk Byggeri senere initiativ til underskrivning af en partnerskabsaftale med overværelse af Socialminister Benedikte Kiær. En aftale der forventes at føre til skabelsen af tusindvis af praktikpladser i byggebranchen. Indholdet og tankerne i partnerskabsaftalen var et direkte produkt af arbejdet i projekt Flere praktikpladser. Projektets parter: BRFkredit, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1), boligorganisationer, byggevirksomheder og tekniske skoler. Teknisk designer, Thanh Huong Truong Thi, fik praktikplads gennem projekt Flere praktikpladser 1) Det tidligere Integrationsministerium 2) Se danmarkskort side 5 3) Boligselskabernes Landsforening 4

5 & Pilotprojekt Råd Rum Vi sætter ind før beboeren sættes ud Mål Økonomisk rådgivning til beboere med økonomiske problemer i de almene områder. Indsats Som en god ven af huset tilbyder BRFkredit, økonomisk rådgivning til beboere i tre almene boligområder. Indsatsen består i at hjælpe og vejlede økonomisk trængte beboere til at få overblik over deres økonomi. Projekt Råd&Rum hjælper med at lægge budget, ændre forskudsopgørelse og formulere ansøgninger til offentlige instanser eksempelvis ved ansøgning om tandlægehjælp og retshjælp. Desuden afklares, hvorvidt beboerne har råd til forsikring og pensionsopsparing. Råd&Rum har et tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere i de almene boligselskaber, som kan henvise beboerne til Råd&Rum. Projektet har base i lokaler stillet til rådighed af boligselskaberne for at skabe tryghed om tilbuddet. Resultat Interessen for pilotprojektet har været så stor, at den økonomiske rådgivning foreløbig fortsætter til maj Som et væsentligt resultat i 2011 er det lykkes projekt Råd&Rum at hindre fem familier i at blive sat ud af deres bolig. Desuden har et større antal familier fået et væsentlig bedre overblik over deres økonomi og dermed bedre trivsel. BRFkredit bliver løbende kontaktet af boligselskaber, der ønsker et lignende tilbud. Alt sammen for at undgå at beboeren bliver sat ud af egen bolig. Kort over CSR-indsatser 2011 PÅ TVÆRS -projekter Computerdonation Projekt Flere praktikpladser MurMal Råd&Rum 5

6 Projekt MurMal i Aalborg Øst Urban kunst skaber fælleskab og imageløft Mål Inddragelse af nydanske- og etniske danske unge fra lokalområdet Skallerupvej i Aalborg Øst gennem en beboerdemokratisk proces, hvor målet er at skabe fælles ansvarsfølelse for boligområdet med henblik på et imageløft. Projektet skal desuden være katalysator for integration til enten uddannelse eller arbejde. Indsats Projekt MurMal skal ses som en proces, hvor nydanskere i samarbejde med beboere og professionelle kunstnere fokuserer på nye muligheder. Gennem processen bliver områdets image forbedret og samtidig øges kendskabet til frivilligt arbejde gennem dialog og beboerdemokrati. De unge i projektet kan deltage i en praktikperiode og blive motiveret til at tage en uddannelse samt være med i et positivt fælleskab. Resultat I samarbejde med kunstneren Jacob Brostrup har 15 unge nydanskere fra boligområdet deltaget i arbejdet med at præparere muren og udføre motivet. Otte lærlinge fra Construction College Aalborg har haft en del af deres praktikperiode ved at bidrage til maleriet. Deltagelsen i projektet har udviklet de unges faglige kompetencer og givet dem et nært og positivt forhold til et boligområde. Desuden har en stor gruppe ældre beboere været involveret i alt fra møder, kaffebrygning, indkøb m.m. under hele projektperioden. MurMal har bidraget til et imageløft i boligområdet på Skallerupvej i Aalborg Øst. Der er skabt et smukt kunstværk, som udtrykker beboernes ønsker og drømme. Værket har vist sig at kunne skabe fællesskab i området, og lokale interessenter har stillet deres kompetencer og ressourcer til rådighed. Flere erhvervsdrivende har sponseret materialer så som maling, stillads m.m. For lokalområdet har det været positivt, at der gennem hele processen har været meget medieomtale både i de lokale og landsdækkende medier. Det er jo et fantastisk maleri, der har rod i både forandring og forankring. Vi får her et farverigt løft, som man har lyst til at se på hver eneste dag. Samtidig får beboerne ejerskab til noget vedvarende, de selv har været en del af. Det, tror jeg, giver en positiv stemning, der spreder sig som ringe i vandet fremover. Kenneth Høfler, landsformand i Lejerbo Projektets parter Indvielse af MurMal 6

7 Computerdonation Nyt liv til brugte computere Mål BRFkredit vil bidrage til at løfte beboernes mangel på it-kompetencer ved donation af computere til de mest udsatte grupper rundt omkring i landet. Indsats Indsatsen bygger på genanvendelse af BRFkredits brugte computere, primært i almene boligområder, hvor mange ikke har computeradgang. Det at skrive en jobansøgning på computer, anvende NemID, netbank samt henvendelse til børnenes skole eller kommunen via internettet bliver i dag ofte taget for givet. I 2015 vil al skriftlig kommunikation mellem kommune og borger foregå digitalt. Den papirløse kontakt stiller yderligere krav til befolkningens it-færdigheder. Når BRFkredits fuldt funktionsdygtige computere udskiftes, bliver de doneret og genanvendt til de udvalgte indsatser. Siden 2004 har BRFkredit doneret virksomhedens brugte computere til netcafeer, aktivitetslokaler og it-projekter. I 2011 indgik BRFkredit desuden et samarbejde om computerdonation til landets biblioteker med Foreningen Nydansker, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4) samt Microsoft. Samarbejdet går under navnet //nethood. Målet er, at etablere it-hjælp til borgere på landets biblioteker så de får mulighed for at deltage aktivt i det digitaliserede samfund. Ministeriet understøtter //nethood ved blandt andet at etablere lektiehjælp på bibliotekerne. vækst og velfærd, som BRFkredit arrangerede i samarbejde med Microsoft i Folketinget i februar I alt deltog 80 personer. Både politikere, partiernes it-ordførere, repræsentanter fra ITU, boligselskaberne, Teknologisk Institut og kommunerne fik diskuteret nødvendigheden af at højne it-kompetencer for at skabe vækst og velfærd i fremtiden. BRFkredits computerdonation sker i et partnerskab mellem BRFkredit, IT-Recycling 5) og Microsoft. Resultat At computerdonation har en effekt, er der gode eksempler på. BRFkredit har i perioden doneret i alt 100 computere til et it-løft i området Sønderbro i Horsens. På Søndermarksskolen har lærere, elever og forældre fået bedre adgang til skriveprogrammer og tættere kontakt til skolen. Desuden oplever Kulturhuset i Horsens og dets frivillige undervisere stort fremmøde fra borgere, der har håb og ønsker om at komme med på digitaliseringsbølgen. Som et resultat af samarbejdet i //nethood er der foreløbig etableret projekter på biblioteker i Horsens, Fredericia og Vollsmose. BRFkredit startede donation af computere i Alene i 2011 blev doneret 74 computere til 11 initiativer. De seneste tre år har BRFkredit doneret i alt 449 computere til 53 initiativer rundt om i Danmark. Manglen på digitale kompetencer var ligeledes omdrejningspunkt for konferencen Digitale færdigheder for Adm. direktør Sven A. Blomberg taler ved konferencen Digitale færdigheder for vækst og velfærd på Christiansborg 4) Det tidligere Integrationsministerium 5) Se side 10 7

8 Miljø og klima Miljørigtig adfærd Mål Inddragelse af BRFkredits medarbejdere i ansvarlig omgang med de ressourcer, der anvendes i virksomheden gennem ændret medarbejderadfærd, herunder involvering i affaldssortering og reduktion af elforbruget. Elforbrug og reduktion i elforbruget Kwh Indsats BRFkredit har gennem en årrække arbejdet med at reducere energiforbruget. Driften af BRFkredits bygninger er i dag så optimeret, at reduktion af energiforbruget skal ske gennem ændret adfærd hos den enkelte medarbejder Red. fra Red. fra En intern kampagne blev iværksat i starten af 2011 med fokus på reducering af elforbruget. På et internt energisite kan medarbejderne på månedsbasis følge udviklingen i elforbruget. Sitet er i 2011 udvidet med en funktionalitet, hvor medarbejderne kan aftale fælleskørsel til og fra arbejde. Affaldshåndtering er stadig en vigtig del af indsatsen for miljørigtig adfærd, da det er effektivt at lade den enkelte medarbejder sortere affaldet ved egen arbejdsplads. På den måde kan affaldet genanvendes og spare miljøet for CO 2 -udledning og BRFkredit for en udgift. Da BRFkredit i 2011 skulle vælge bilmodel til det nye korps af mobile rådgivere på privatmarkedet faldt valget på bil i miljøklasse A. BRFkredits mobile rådgivere vil således køre ud til vores kunder på en miljørigtig måde. Endnu en miljøindsats har været indsamling af medarbejdernes brugte mobiltelefoner. Beløbet fra de indsamlede telefoner blev videregivet til BRFkredits Julekortsdonation Medarbejdernes ideer på miljøområdet indsamles elektronisk i en idépostkasse på BRFkredits interne energisite. BRFkredit arbejder med energi- og miljøindsatser, så det bliver et fælles ansvar i hele virksomheden, som samtidig skaber involvering hos den enkelte medarbejder. Resultater Sammenlignet med forbruget i 2010 har BRFkredit reduceret elforbruget med yderligere 7 procent i I 2011 er der afleveret 29 tons papir og pap til genanvendelse. 8

9 CSR-indsatser 2012 BRFkredits indsatser i 2012 I 2012 fastholder BRFkredit fokus på PÅ TVÆRS projekterne. I et pilotprojekt om udsatte mænd i almene boligområder er hensigten at give dem værktøjer til at forbedre deres levevilkår blandt andet gennem netværk. Desuden videreføres projekt Flere praktikpladser og MurMal. Begge projekters formål er at skaffe beskæftigelse til unge ved etablering af timebetalte jobs og praktikpladser. MurMal kan desuden give byrummet en hel ny kunstnerisk dimension. Som i de forrige otte år fortsætter BRFkredit også den succesfulde etablering af computercafeer. Milepæle 1978 Svagtseende ansættes i omstillingen 1997 Afklaring af kerneværdier 1997 Julekortdonation 1999 PÅ TVÆRS 1999 Samarbejdet med Fountain House 2000 BRFkredit tilbyder flexjob 2003 Fokusuge: Kost, motion og trivsel for medarbejderne indføres 2004 Computerdonation 2005 Sandtoften overtager rengøringen i BRFkredit 2006 Samarbejdet med Center for Autisme 2006 BRFkredit nomineres til Netværksprisen for virksomhedens sociale engagement 2007 PÅ TVÆRS gennem landet 2008 BRFkredit indstilles til Netværksprisen Særprisen for virksomhedens sociale engagement 2009 Sandtoften overtager vedligeholdelsen af BRFkredits grønne arealer 2009 BRFkredit bliver mentor for den socialøkonomiske virksomhed Muhabet 2009 Tæppedonation til hjemløse i Kofoeds Kælder 2010 Indsatser rettet mod BRFkredit. Klima- og miljøansvarlighed gennem ændret medarbejderadfærd 2010 Projekt Flere praktikpladser 2010 PÅ TVÆRS -projektet MurMal 2011 BRFkredit nomineret til CSR People Prize Projekt Udsatte mænd i Vollsmose 2011 Økonomisk rådgivning Råd&Rum 9

10 Noter Afklaring af kerneværdier I 1997 var hele BRFkredit involveret i en proces, hvor virksomhedens kerneværdier blev afklaret. Der er løbende fokus på, at virksomheden og den enkelte medarbejders adfærd lever op til BRFkredits kerneværdier. Center for autisme Center for Autisme er til for børn, unge og voksne med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) og deres familier. Centret samarbejder med sagsbehandlere, lærere, pædagoger, psykologer og psykiatere, (som i deres dagligdag arbejder med målgruppen). Center for Autisme er godkendt som en fondsvirksomhed med et socialt, velgørende sigte. Deres eventuelle økonomiske overskud går til at højne arbejdet med personer med autisme. CSR-pris BRFkredit var i 2011 nomineret til prisen Peoples Prize i kategorien: Større virksomheder med over 100 ansatte. IT-Recycling IT-Recycling er et særligt tilrettelagt projekt for unge ledige i Ballerup kommune. Formålet med projektet er at give den unge mulighed for at forsørge sig selv gennem en opkvalificering af henholdsvis arbejdsmarkedsrettede, personlige og sociale kvalifikationer. Det brede arbejde med den unge har til formål at resultere i et ordinært ansættelsesforhold. Julekortdonation BRFkredits julekortdonation tildeles projekter store som små organisationer eller foreninger, der har ydet en indsats ud over det sædvanlige. Indsatsen er karakteriseret ved et bemærkelsesværdigt initiativ til gavn og glæde for børn og unge eller en handling i et socialt/humanitært ærinde for andre i almindelighed. Ved udvælgelse af modtagere lægges vægt på projekter, der får mennesker til at tage ansvar for eget og andres liv. Hvert år donerer en ny kunstner motivet vederlagsfrit til brug på forsiden af julekortet. Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) står bag prisen, Peoples Prize, som i år blev uddelt for 12. gang. 106 virksomheder var kandidater til prisen. Det er det højeste antal nogensinde. Dommerkomiteen bag prisen fremhævede BRFkredit som en virksomhed, der udviser et stort socialt engagement, i alt hvad de foretager sig, og at det sociale engagement er en integreret del af virksomheden. I 2011 gik julekortdonationen til Foreningen Grønlandske Børn til projektet: Et godt liv i Danmark. Muhabet BRFkredit er virksomhedsmentor for den socialøkonomiske virksomhed Muhabet, der er et værested for psykisk syge flygtninge og indvandrere, som ikke kan nås af det etablerede behandlersystem. Fountain House Et tilbud til borgere i Københavns Kommune, i alderen 18 til 60 år, som på grund af længerevarende psykisk sygdom eller alvorlige psykiske vanskeligheder har mistet kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsessted. Som medlem er der mulighed for at genoptræne sine faglige og sociale færdigheder i trygge rammer, hvor der tages hensyn til den enkeltes skrøbelighed og kvalifikationer. BRFkredit tilbyder medlemmerne af Fountain House at komme i praktikforløb. Muhabet i København besøges i gennemsnit af 150 borgere om ugen, der repræsenterer 40 forskellige nationaliteter. I 2010 åbnede Muhabet i Aarhus og i 2012 planlægges åbning af Muhabet i Odense. MurMal Gennem kunst og beboerinvolvering forskønnes et boligområde. Samtidig styrkes beboernes netværk og deres tilknytning til kvarteret. Sidst men ikke mindst skal projektet højne kvarterets image og skabe muligheder for, at unge med dansk og anden etnisk baggrund end dansk kommer i gang med en uddannelse og får et arbejde. 10

11 Projekt Flere praktikpladser Projektet er støttet økonomisk af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 6) og BRFkredit samt følgende boligselskaber: KAB, Vapnagaard Helsingør, Århus Omegn, Bolig Hjørring, Plus Bolig Aalborg. Andre partnere: Københavns Tekniske Skole, Enemærke og Petersen, Engsøgruppen, Dansk Byggeri, Københavns Kommune, Rockwool Fonden og BAT-kartellet. Sandtoften Job- & Aktivitetscenteret Sandtoften drives af Gentofte Kommune og rummer en række dagtilbud for voksne udviklingshæmmede og andre med varig, nedsat funktionsevne. Udover en bred vifte af beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud arbejder de målrettet på at understøtte inklusion af målgruppen på arbejdsmarkedet. Sandtoften tilbyder erhvervsafklaring, kompetenceudvikling og individuel jobformidling på det ordinære arbejdsmarked, og der tilbydes også beskæftigelse i grupper blandt andet hos BRFkredit, hvor 17 voksne er tilknyttet rengørings- eller gartnerteamet. Murerlærling, Ônder Ata, fik praktikplads gennem projekt Flere praktikpladser Unge fra Center for Autisme klargører medarbejdernes cykler til Vi cykler til arbejde - kampagnen 6) Det tidligere Integrationsministerium 11

12 Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby Tlf , Fax , CVR-nr Design & produktion: BRFkredit DeskTopService Varenr

indledning Indhold 2 Indledning 3 CSR-politik 4 Solidt fundament gennem partnerskaber 5 Orden i økonomien 6 Beskæftigelse gennem netværk

indledning Indhold 2 Indledning 3 CSR-politik 4 Solidt fundament gennem partnerskaber 5 Orden i økonomien 6 Beskæftigelse gennem netværk CSR-redegørelse 2012 indledning BRFkredit har gennem mere end 200 år finansieret byggerier på basis af en robust finansieringsmodel. BRFkredit engagerer sig i samfundsmæssige udfordringer, hvor det har

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility t at printe enligt) CSR Slide Print side Corporate Social Responsibility Hvorfor satser BRFkredit på at være frontløber i CSR sammenhænge? v/lene Hjorth, Projektchef CSR 23. Februar 2010 Markedsdriver

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

CSR-REDEGØRELSE 2013

CSR-REDEGØRELSE 2013 CSR-REDEGØRELSE 2013 INDLEDNING BRFkredit har gennem mere end 200 år finansieret byggerier på basis af en robust finansieringsmodel. Vi engagerer os i samfundsmæssige udfordringer, hvor det har en naturlig

Læs mere

Erfaringsopsamling Projekt Flere praktikpladser

Erfaringsopsamling Projekt Flere praktikpladser Erfaringsopsamling Projekt Flere praktikpladser Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund Introduktion til projekt Flere Praktikpladser Erfaringsopsamling Historik og dokumentliste Muligheder og barriere:

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder

Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder Støttet af Kulturministeriet, Integrationsministeriet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Microsoft, Foreningen Nydansker samt

Læs mere

CSR-REDEGØRELSE 2014

CSR-REDEGØRELSE 2014 CSR-REDEGØRELSE 2014 INDLEDNING BRFkredit har gennem mere end 200 år finansieret byggerier på basis af en robust finansieringsmodel. BRFkredit engagerer sig i samfundsmæssige udfordringer, hvor det har

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med.

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. Byg skaber lokale job og praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter i de almene boligforeninger Byg

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid?

Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid? Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid? BROEN BROEN består af frivillige foreninger, som hjælper udsatte børn og unge til at have en aktiv fritid i lokale foreninger

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER JOHAN GALSTER, PARTNER OG DIREKTØR 2+1 IDÉBUREAU / JG@2PLUS1.DK

BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER JOHAN GALSTER, PARTNER OG DIREKTØR 2+1 IDÉBUREAU / JG@2PLUS1.DK BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER JOHAN GALSTER, PARTNER OG DIREKTØR 2+1 IDÉBUREAU / JG@2PLUS1.DK 2+1 IDEBUREAU / IDENTITET OG BRANDING BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER TRYGHED DER IKKE KOMMUNIKERES

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014.

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. Punkt 10. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. 2014-38433. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST SBI-konference om de almene boliger, energisystemet og bæredygtighed i praksis,

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Medborgercenter Dalum, Odense SV

Medborgercenter Dalum, Odense SV Medborgercenter Dalum, Odense SV Velkommen til dialog om Medborgercentres betydning for beboere Når det umulige lykkes og det mærkes på boligområdet Kulturhuset Vollsmose 26. sep. 2012 Medborgercenter

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Vækststrategi midt i en finanskrise

Vækststrategi midt i en finanskrise Vækststrategi midt i en finanskrise Beboerkommunikation & beboerinddragelse 9. november 2017 Mennesker, der bygger for mennesker Henrik Mielke CEO Enemærke & Petersen a/s Hvem er jeg? Rosita Ahmadian Projektleder

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere