Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet."

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde Dato: Klokken: Sted: Gildesalen, Aaparken 4, 7400 Herning Mødedeltagere: Deltagerliste på side 5-6 Formanden, Jørgen Møller, byder velkommen og går over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Egon Bjørn Andersen bliver valgt uden modkandidater. Egon Bjørn Andersen konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtigt. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest forløbne år Beretningen er på side Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse af budget Bjarne Krog-Jensen gennemgår selskabets regnskab for 2005, samt budgettet for 2006 i en grafisk udlægning. Regnskabet bliver godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag Stemmeudvalg: N.J. Ottesen og Hanne Skov. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer skal være for et forslag. Forslag om vedtægtsændring - 3, stk. 5 vedrørende anskaffelser ud over kr ,- Skriftlig afstemning: Forslaget er faldet. For forslaget 2 stemmer I mod forslaget 29 stemmer - 1 -

2 Forslag om vedtægtsændring kommunale repræsentanter Skriftlig afstemning: Forslaget er faldet. For forslaget 2 stemmer I mod forslaget 29 stemmer Forslag om vedtægtsændring kommunal repræsentant Skriftlig afstemning: Forslaget er faldet. For forslaget 9 stemmer I mod forslaget 21 stemmer Ugyldig 1 stemme Forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en liste over emner, som afdelingsbestyrelserne altid skal informeres om Forslaget bliver vedtaget uden afstemning. Forslag vedrørende beslutning om indførelse af ny viceværtordning Ifølge almindelig beboerdemokrati skal budgettet for afdelingerne godkendes på et afdelingsmøde. Forslaget kommer ikke til afstemning. 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år Valg af 1 bestyrelsesmedlem til organisationsbestyrelsen for 1 år Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år Dirigenten foreslår, at de 3 medlemmer der opnår flest stemmer bliver valgt for 2 år, og det medlem der opnår færrest stemmer, bliver valgt for 1 år. De opstillede kandidater, til organisationsbestyrelsen, får følgende antal stemmer: Mona Jensen 21 stemmer Frank Svarre 16 stemmer Egon Hjorth 14 stemmer Irene Filipsen 14 stemmer Claus Graversen 13 stemmer Hans Kirkegaard 11 stemmer Viktor Lysgård 10 stemmer Kjeld Quistorff 9 stemmer Stemmelighed mellem Egon Hjorth og Irene Filipsen bliver afgjort ved lodtrækning

3 Valgt for 2 år: Mona Jensen Frank Svarre Egon Hjorth Valgt for 1 år: Irene Filipsen De opstillede kandidater, som suppleanter til organisationsbestyrelsen, får følgende stemmer: Hans Kirkegaard 22 stemmer Kjeld Quistorff 20 stemmer Claus Graversen 18 stemmer Torben Ringsøe Jensen 17 stemmer 1. suppleant: Hans Kirkegaard 2. suppleant: Kjeld Quistorff 3. suppleant: Claus Graversen 6. Valg af revisor BDO ScanRevision bliver valgt uden afstemning. 7. Eventuelt Torben Ringsøe Jensen: Søger efter idéer til, hvad generalforsamlingen kan bruges til. Han efterlyser overordnede diskussioner gerne så der kan forberedes nogle emner. Måske på en temadag. Thomas Thejls Pedersen: Tilslutter sig Torben Ringsøe Jensen. Frank Svarre: Bakker også op om idéen med nogle overordnede debatter og en mere aktiv dialog i løbet af året. Han foreslår, at der bliver uarbejdet et arbejdsprogram. Hvor vil vi hen med vores boligselskab? Claus Graversen: Det er nødvendigt at det er konkrete forslag, der skal diskuteres. Det skal være med til at give inspiration til nye idéer. Bjarne Krog-Jensen: Det må være en opgave, for de fire personer i den nye arbejdsgruppe, at lave et oplæg. Kai Møller Andersen: Kommer der flere håndværkerafdelinger? Han er bekymret for, at boligselskabet ikke kan få de håndværkere udefra, som de har brug for, når de har deres egne håndværkere

4 Bjarne Krog-Jensen: Der bliver beregnet på en maler, men inden for et andet perspektiv. En maler ville skulle sig af mindre reparationer, som pt. giver store irritationer blandt andet over lang ventetid, inden de bliver lavet. Boligselskabet har i øvrigt et godt forhold til vores eksterne håndværkere. ************************* Jørgen Møller afslutter aftenen med en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Også en takt til Egon Bjørn Andersen for en god og kvalificeret ledelse af mødet. Referat: Lene Merrild - 4 -

5 Mødedeltagere: Viktor Lysgård...Afdeling Brændgårdsparken Kai Møller Andersen...Afdeling Brændgårdsparken Kirsten Jakobsen...Afdeling Brændgårdsparken Lisbet R. Sørensen...Afdeling Brændgårdsparken Ulla Jørgensen...Afdeling Børglumparken Torben Ringsøe Jensen...Afdeling Børglumparken Kirsten Sørensen...Afdeling Børglumparken Irene Filipsen...Afdeling Fruehøj Egon Hjorth...Afdeling Fruehøj Ulla Bothner...Afdeling Fruehøj Betina Jensen...Afdeling Fruehøj Thomas Pedersen...Afdeling Fruehøj Jens E. Lusdahl Jensen...Afdeling Storgaarden Thomas Jensen...Afdeling Aaparken Kjeld Quistorff...Afdeling Aaparken Janni Abildtrup...Afdeling Birk College/Korsørvej Claus Graversen...Afdeling Birk College/Korsørvej Jens Pedersen...Afdeling Birk College/Korsørvej Mona Haven Jensen...Afdeling Dalgasparken Lynge Kristensen...Afdeling Dalgasparken Ejner Pedersen...Afdeling Hammerthor Frank Svarre...Organisationsbestyrelsen Hans Kirkegaard...Organisationsbestyrelsen Harly Jørgensen...Organisationsbestyrelsen Tina Jensen...Organisationsbestyrelsen Jørgen Møller...Organisationsbestyrelsen Lotte Jensen...Organisationsbestyrelsen Peder Larsen...Organisationsbestyrelsen Steen Jonassen...Organisationsbestyrelsen Peter Østergaard...Organisationsbestyrelsen Bjarne Krog-Jensen...Administrationen N.J. Ottesen...Administrationen Birte Andersen...Administrationen - 5 -

6 Betina Voss...Administrationen Rikke Frederiksen...Administrationen Lene Lund Hansen...Administrationen Helle Aagaard...Administrationen Hanne Skov...Administrationen Lene Merrild...Administrationen Bent Bernardi Sørensen...Journalist Egon Bjørn Andersen...Dirigent Poul Pilgaard, Afdeling Søndergade har givet fuldmagt til Thomas Pedersen. 31 stemmeberettigede ud af 34 mulige

7 Beretning for Boligselskabet Fruehøjgaard Det er med tilfredshed, at vi ser tilbage på året, der er gået. Det er generelt gået godt i Boligselskabet Fruehøjgaard, dog uden de store byggeaktiviteter. Vi har ikke selv haft igangværende byggeri, men som jeg senere kommer ind på i beretningen, er vi i gang med en stor opgave for Tjørring Boligselskab. Grænserne er nu lagt for Ny Herning kommune, der som bekendt kommer til at bestå af nuværende Aaskov kommune, Trehøje kommune, Aulum Haderup kommune og Herning kommune. En spændende storkommune på cirka indbyggere. Hvad det kommer til at betyde for Boligselskabet Fruehøjgaard, vil kun tiden vise. Vi har et rigtigt godt samarbejde med politikere og embedsmænd i Den gamle Herning kommune, og vi forventer ikke, at forholdene bliver ændret i forbindelse med dannelsen af Ny Herning kommune. Alt taler for større enheder i form af sammenlægninger og fusioner. Vi har ikke nogle konkrete og aktuelle planer for noget sådant, idet vi har et godt og solidt boligselskab, uden de store problemer, men vi må da ikke se bort fra, at vi altid er åbne for samarbejde med andre boligselskaber, hvis det passer ind i vores koncept og vil være til gavn for alle parter. Sidste års repræsentantskabsmøde forløb, som bekendt, ikke helt som sædvanligt, idet mødet blev suspenderet undervejs og først blev afsluttet den 20. juni. Den nyvalgte bestyrelse har siden etableret sig i et godt samarbejde med en konstruktiv og god tone. Ganske kort tid efter repræsentantskabsmødet afgik Dagny Møller ved døden. 1. suppleanten, Jan Kristensen, havde ikke lyst til at indtræde i organisationsbestyrelsen. Derfor blev det 2. suppleanten Tina Jensen der afløste Dagny Møller i organisationsbestyrelsen. Også 3. og sidste suppleant, Peter Østergård, er blevet indkaldt, idet Thomas Thejls Pedersen valgte at udtræde af organisationsbestyrelsen i utide i marts måned - på grund af et nyt og krævende job. Bestyrelsen har, i det forløbne år, arbejdet med flere spørgsmål. Blandt andet valgte vi meget hurtigt at udvide vores forretningsudvalg til 4 personer. Organisationsbestyrelsen valgte Harly Jørgensen og Steen Jonassen til forretningsudvalget, hvor formand og næstformand automatisk er medlem ifølge vores forretningsorden. De kommunale repræsentanter har været med til at give en god indgangsvinkel for dialog og politisk opbakning i bestyrelsens arbejde. I efteråret bød vi ind på administrationen af kommunens ældreboliger med et administrationsgebyr på kroner pr. lejemål. Her blev vi dog klart overgået af Fællesbo

8 Efter nytår tog vi vores nye logo i brug. Samtidig fik vi et nyt og godt slogan: Hjem til dig, samt en ny informativ og aktiv hjemmeside. I organisationsbestyrelsen har vi fortsat arbejdet med målsætning og strategi. Vi har besluttet, at vi vil noget med vores byggeri. Vi vil blandt andet fortsætte med at deltage i forsøgsbyggerier og udbygge samarbejdet mellem de faglige organisationer, for derved at være med til at skabe den mest miljøsikre arbejdsplads. Bjarne Krog-Jensen deltager aktivt i netværkene Almennet, Lean Construction og Bygherrer skaber Værdier for at være med til at udvikle og præge byggeriet. Også Annett Lassen har gjort sig særligt bemærket inden for byggebranchen ved brug og udvikling af Lean Construction, og blev i juni måned præmieret med Kubens Rejselegat 2005 på kroner også kaldet Den gule Mursten. Det er vi stolte af i Boligselskabet Fruehøjgaard, og vi vil gerne her sige et stort tillykke til Annett. Af aktuelle byggeprojekter kan jeg nævne det store byggeprojekt på Bytoften for Tjørring Boligselskab. Byggeriet af 1. etape er i gang og 28 boliger forventes klar til indflytning omkring 1. april Projekteringen af 2. etape det eksisterende højhus 41 boliger, fælles faciliteter og servicearealer, er ligeledes i gang. Fremtiden byder på en udbygning i Birk med 65 ungdomsboliger og et nyt fælleshus. Her bliver der i øjeblikket tænkt i et forsøgsprojekt med passivhuse, det vil sige huse uden varmekilder. Endvidere bliver der fortsat arbejdet med tanker om renovering og fremtidssikring af i første omgang Afdeling Brændgårdsparken og på lidt længere sigt Afdeling Fruehøj. Mandskabsmæssigt har vi fået ansat endnu en tømrer i vores håndværkerafdeling, nemlig Poul Berg Sørensen. Håndværkerafdelingen har nu overtaget alt arbejdet i forbindelse med flyttelejligheder. Den grønne afdeling har etableret sig med 1,7 fuldtidsansat, samt 4 sommerfolk, som er ansat i sommerhalvåret. Der er netop blevet udarbejdet grønne helhedsplaner for alle afdelinger. De grønne helhedsplaner indeholder foruden driftsplaner også planer om affald, energiforbrug og miljø for hver enkelt afdeling. De grønne helhedsplaner, der blev præsenteret for afdelingsbestyrelserne ved et møde den 10. maj 2006, er et udkast som efterfølgende skal bearbejdes af afdelingsbestyrelserne i hver enkelt afdeling blandt andet ved markvandring, møde med Jytte Nielsen og Niels Jørgen Ottesen efter behov de skal på et budgetmøde, og i sidste ende skal de fremlægges på beboermødet. Endelig blev boligselskabets første kontorelev, Lene Lund Hansen, udlært den 12. november I 2005 har Boligselskabet Fruehøjgaard haft 287 fraflytninger, hvilket svarer til en fraflytningsprocent på 26 %. Dermed har antallet af flyttelejligheder ligget stabilt og uden større udsving i de sidste 3 år

9 31 af flyttelejlighederne i 2005 var såkaldte interne flytninger, hvilket vil sige, at lejeren er flyttet til en anden bolig i Boligselskabet Fruehøjgaard. 145 af de samlede flytninger skete fra boligselskabets ungdomsboliger. I forbindelse med flytninger og planlagte vedligeholdelser har vi også i 2005 anvendt mange lokale håndværkere. Til gavn for den lokale beskæftigelse i 2005 har vi således udbetalt kroner til lokale håndværkere. Heraf udgjorde udgifter til fraflytninger kroner. Vi har udover det udbetalt cirka kroner i alt til vores igangværende nybyggerier og renoveringer. Regnskabet udviser i år et underskud på kroner. I den forbindelse vil jeg nævne, at vores netto-administrationsbidrag er på 3.470,28 kroner pr. lejemålenhed, hvilket primært skyldes organisationsbestyrelsens principbeslutning om først at indtægtsføre byggesagshonorarer ved byggeriets afslutning. Der skal også herfra lyde en stor tak til Herning Kommunes politikere og embedsmænd for et godt samarbejde i året, der er gået. Også en tak til afdelingsbestyrelserne for deres store indsats, som har været med til at sikre, at Boligselskabet Fruehøjgaard også i 2005 var et godt og levende selskab at bo i. En særlig tak skal lyde til ledelse og medarbejdere i Boligselskabet Fruehøjgaard. Med den stab, som vi har ansat, er jeg sikker på, at vi stadig vil få fremgang i vores boligselskab. Jeg synes selv, at vi gør det godt, men vi skal ikke se bort fra, at vi helt sikkert kan gøre det endnu bedre med jeres hjælp. Kunne vi ikke aftale her ved dette repræsentantskabsmøde, at I løbende gennem året kommer med konstruktiv kritik! Det kan foregå gennem afdelingens kontaktpersoner, gennem organisationsbestyrelsens øvrige medlemmer, ved henvendelse til administrationen, og endelig er I altid velkomne til at rette henvendelse til mig. Jeg tør love, at alle henvendelser vil blive behandlet med største seriøsitet. Til slut vil jeg gerne takke mine kolleger i organisationsbestyrelsen for et godt og visionært samarbejde i det forløbne år, og derefter vil jeg overlade beretningen til repræsentantskabets behandling. Jørgen Møller Formand - 9 -

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 16 / juni / 2011 Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag TRYGHED UNDER TAG Læs mere side 2 TRYGHED UNDER TAG / REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet

Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet 29/8 2014 Afdelingsmøde Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00 1. Valg af dirigent Dirigenten åbner herefter mødet 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning er vedlagt.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN Nr. 4 - december 2011 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt skybrud - er vi sikret godt nok? 27. marts 2012 kl. 17.00-20.00 Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2013 Den 23. maj 2013 blev der afholdt møde på Hotel Scandic i Glostrup. Lyse og venlige lokaler, og god mad. Der var fremmødt 34 ud af 43 mulige

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 23. marts 2010 Der var 80 deltagere fra ejendommene tilstede, heraf 70 stemmeberettigede og der forelå fuldmagt fra 2. Formanden Lene Ørding bød velkommen og

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere