Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

2 87 Ansøgninger maj Ansøgning fra Vesterhavsrock 2014 om underskudsgaranti Ansøgning fra Kulturelt Samvirke om midler til Nordisk Kulturprojekt i Jammerbugten Ansøgning fra Fonden bag Anne Justs Have om tilskud til Kultur i Anne Justs Have 2014 Ansøgning fra kreds af borgere i Aabybro i samarbejde med Kultur & Erhvervscenter Jammerbugt om støtte til Crossroad Aabybro Blues & Boogie Festival Ansøgning fra Jammerbugt Flettekreds om tilskud til Land Art workshop - Pilefestival Bratskov Ansøgning fra Jammerbugtforfatterne om tilskud til udgivelse af antologi om Jammerbugt Ansøgning fra gruppe af foreninger i Skovsgaard om støtte til Børnenes dag - cowboys & indianere 95 Renovering af lagerhus ved Ingstrup Forsamlingshus Ansøgning om forhøjet støtte til renovering af Kaas Forsamlingshus Ansøgning om støtte til sundhedskonkurrence mellem Hjallerup og Pandrup Ansøgning om støtte til springbane nyt springsmateriel Ansøgning om støtte til etablering af MTB bane i Saltum 100 Ansøgning om støtte til Goalbox Wall Ansøgning om støtte til etablering af Sauna på Gjøl Havn 102 Ansøgning om støtte til køb af it udstyr Ansøgning om støtte til informationssystem Ansøgning om støtte til Ingstrup Bogby Ansøgning om støtte til aktivitetsplads i Nørhalne 47 Fejl! Bogmærke er ikke defineret

3 Ansøgning om støtte til vedligeholdelse og nyetablering på legepladsen i Gøttrup Ansøgning om støtte til projektet hjælp til selvhjælp i Moseby Boldklub Ansøgning om støtte til projektet fra cafeteria til mødestedet "Bierstedet" Ansøgning om støtte projektet "Bade-ø i Limfjorden ved Gjøl Havn" Ansøgning om støtte til projektet "Branding af Jammerbugt Kommune og kutteren HM 800" Ansøgning om støtte til projektet "Digitalisering af 8 mm film" Ansøgning om støtte til projektet "Unge og ældre i Hune og Blokhus" Ansøgning om støtte til beplantede krukker og bænke i Blokhus Ansøgning om støtte til udendørs fitnessredskaber i Gl. Brovst

4 88. Ansøgning fra Vesterhavsrock 2014 om underskudsgaranti G / Ulla Tjell Beslutningstema Fjerritslev Byfestkomité søger om en underskudsgaranti på kr. til Vesterhavsrock 2014, hvilket svarer til 8 % af det samlede projektbudget. Sagsbeskrivelse Vesterhavsrock afholdes i 2014 for 16. gang og afløste i sin tid Byfesten ifjerritslev. Formålet er afholdelse af éndagskoncert med 5-6 artister, og ca publikummer. Koncertdagen arrangeres af Fjerritslev Byfestkomité, der har 13 bestyrelsesmedlemmer, som alle deltager på frivillig basis. For at kunne gennemføre koncerten er der yderligere ca. 250 frivillige hjælpere tilknyttet. Evt. overskud uddeles ubeskåret til de 5 deltagende foreninger, som er: Fjerritslev Idrætsforenings Fodboldafdeling Fjerritslev Idrætsforenings Håndboldafdeling Fjerritslev Gymnastikforening Fjerritslev Badmintonforening Fjerritslev Tennisklub Udover ovenstående er der meget stor tilslutning blandt det lokale erhvervsliv, som i stort omfang støtter op om arrangementet gennem sponsorbidrag mv. Koncerten bærer i stor grad præg af et meget lokalt arrangement, som gennem musikvalg mv. appellerer til et bredt publikum, og er dermed med til atstyrke sammenhold og værdier i for det lokale samfund i Fjerritslev. Vesterhavsrock har gennem årene vokset sig større og omkostningsbudgettet er gået fra kr det første år til at toppe med kr i I 2013 er omkostningsbudgettet kr Der har alle år været overskud, og man håber og forventer selvfølgelig også at få overskud i Bestyrelsen ønsker derfor ikke at få tilskud til arrangementet, men i stedet en underskudsgaranti, som skal være med til at sikre Vesterhavsrock, og dennes fremtid, såfremt publikum skulle svigte engagementet i 2014, som følge af dårligt vejr eller lignende. Det kan oplyses, at Vesterhavsrock har haft overskud på: Kr i 2007 Kr i 2008 Kr i 2009 Kr i 2010 Kr i

5 Kr i 2012 Kr i 2013 For at kunne opnå momsfritagelse skal Vesterhavsrock udlodde hele overskuddet hvert år, hvorfor arrangementet hvert år afholdes uden opsparing / egenkapital, der ellers kunne fungere som underskudsgaranti. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 1 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 2 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive 1 steder at bo Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Der budgetteres med et overskud på kr , hvilket er lavt set i sammenligning med de foregående års regnskaber Vesterhavsrock udlodder hvert år hele overskuddet til de deltagende foreninger, for at at undgå momsbetaling Man kunne overveje, om de deltagende foreninger kunne stille underskudsgarantien, da de siden 2007 har fået udbetalt et overskud på godt 2,2 mio kr. fra Vesterhavsrock. Afholdelse af fælles arrangementer er prioriteret i hensigtserklæringen for Fjerritslev Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Honor til musik, manager mv Backstage, kontrollør, KODA

6 Udgifter til pladsen Mad og udgifter, VIP og hjælpere Køb af drikkevarer, mad, mv Annonce, reklame, tryksager mv Adm., gebyre, nyanskaffelser mv Søgt Jammerbugt Kommune Sponsorindtægter og VIP-billetter Stadepladser og legater Entre og reentre Salg af drikkevarer og mad Difference Støtte pct. 0 % Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Projektet er ikke prioriteret i hensigtserklæringen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets og Kulturelt Samvirkes prioritering beslutter,hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 6

7 89. Ansøgning fra Kulturelt Samvirke om midler til Nordisk Kulturprojekt i Jammerbugten G / Ulla Tjell Beslutningstema Kulturelt Samvirke søger om kr. til projektet Nordisk Kulturprojekt, hvilket svarer til 15 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Kulturelt Samvirke afvikler et fælles nordisk kulturprojekt i Jammerbugt Kommune i juni Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget har på seneste møde sagt ja til at deltage i styregruppen for projektet samt, at Jammerbugt Kommune bakker op om projektet - også med personaleressourser. For at et stort fælles projekt skal kunne lykkes og være noget særligt, er det nødvendigt med midler til især kunstnerhonorarer og pr. Tanken er, at der i løbet af de 10 dage, projektet afvikles vil være kulturelle aktiviteter, som foreningerne arrangerer, samt nogle "fyrtårnsevents", som styregruppen og Kulturelt Samvirke står for og, at der vil være udveksling af kunstnere mellem de nordiske lande. Det ansøgte beløb fra Kultur- & Landdistriktspuljen skal benyttes som medfinansiering til søgning af midler i andre puljer. Det påtænkes at ansøge Nordisk Kulturfond samt Regionens kulturpulje, begge i september Desuden kan BMMK under KulturKANten eventuelt benyttes i forhold til skoler og institutioner, der ønsker at være med i projektet. Desuden påtænkes det at søge forskellige private fonde. Der vil i projektet blive lagt vægt på kunstnerisk kvalitet, samarbejde, sammenhæng, netværk foreningerne i mellem samt netværk i forhold til nordiske samarbejdspartnere. Følgende foreninger etc. har alle erklæret, at de er parate til at deltage i projektet: Natur- og kulturcafe, Gjøl Pileflet Bratskov Kultur og Turistforening Kom og dans Silikone Regnbuen IFN (kunstvenner) Nørhalne Nørhalne Borgerforening God Leg og Læring Nørhalne Aaby Musikforening Blokhus Kanonlaug 7

8 Hune Kirkes Sommerkoncerter Spillestedet Blokhus Kunstforeningen Hvetbo Fjerritslev Kino Kultur og Erhvervscenter Jammerbugt Tranum Strandgård Kunst og Kulturcenter Galleri Saltum Guldlok Dukketeater Jammerbugt Bibliotekerne Kulturelt Samvirke Det er forhåbningen, at flere vil melde sig på banen og deltage. Styregruppen vil sørge for at komme så langt ud som muligt i forhold til at sikre, at alle relevante har fået information og tilbud om at deltage i projektet. Der har været afholdt offentlige og åbne møder. Projektet afvikles torsdag 11. juni søndag 21. juni 2015, og der tages udgangspunkt i: Fællesskab Norden Kultur Kreativitet Samarbejde - Jammerbugten På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende 10 temaer og ideer indenfor disse: Litteratur Vand Film Mad Dans Musik & Kor Kunst Teater & Dukketeater Kulturhistorie Gøgl & Cirkus Der kan komme flere temaer til - afhængigt af deltagernes idérigdom. Kulturelt Samvirke ønsker med projektet at sætte fokus på det mangfoldige kulturliv, der findes og arbejder rundt i Jammerbugt Kommune. Det ønskes, at der opstår nye samarbejder, nye kvalitativt spændende tiltag og at borgerne - samt turister - møder særligt meget kvalitetskultur i juni måned Det nordiske tema er valgt, som følge af vores geografiske placering, fælles (kultur)historie og nutidige nære relationer. Det er et taknemmeligt tema, der giver mulighed for en mangfoldighed af kultur i Jammerbugten. Der skal vælges et tema eller et greb udover det nordiske, således at sammenhængen i projektet sikres. Udviklingsafdelingens kommentarer 8

9 Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 1 Projektet har udviklingspotentiale 1 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 1 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive 2 steder at bo Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde For at have mulighed for at søge andre puljer er det nødvendigt med egen- og medfinansiering - nogle endda på minimum 50 %. Det vil derfor være vanskeligt for Kulturelt Samvirke at søge andre puljer uden et tilskud fra Kultur- & Landdistriktspuljen Økonomi og finansiering Budget Udgifter Indtægter Kunstnerhonorarer, fyrtårne PR Teknik, scene etc Forplejning, overnatning og rejseudgifter kunstnere Arrangementer i samarb. foreninger Diverse, uforudsete Søgt Jammerbugt Kommune Nordisk Kulturfond ansøges Andre puljer ansøges Difference 0 Støtte pct. 15 % Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at opstille et detaljeret budget, da ansøger blot er i planlægningsfasen. Høring/borger- og brugerinvolvering 9

10 Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirkes prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 10

11 90. Ansøgning fra Fonden bag Anne Justs Have om tilskud til Kultur i Anne Justs Have G / Ulla Tjell Beslutningstema Fonden bag Anne Justs Have søger om tilskud til projektet "Kultur i Anne Justs Have 2014", hvilket svarer til 37 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Fonden bag Anne Justs Have ønsker at udbygge og kvalificere det kulturelle tilbud, der på nuværende tidspunkt er i Haven i Hune. Man er meget optaget af at sikre havens fremtidige virke som et aktivt og levende kulturtilbud. Derfor er planen at afholde koncerter samt gennemføre udstillinger eksempelvis med skulpturer i perioden maj til september De foreløbige er arrangementer er som følger: Koncert med Vrå Folkemusikorkester Offentliggørelse af ny bog; Anne Justs Have - The Garden of Anne Just med deltagelse af bl.a. skuespiller Githa Nørby Keramikudstilling af 3 karakterfulde kvinder; Betty Engholm, Anna K. Johannsdottir samt Anne Just Koncert med Mary May Love - lokal upcomming musiker Blomsterdemonstration Pelargoniearrangement Nordjyske pianister giver koncert Rosenrundvisning Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 1 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 2 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 2 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive 1 steder at bo Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 11

12 arbejde Haven i Hune modtog kr. i støtte til tilsvarende arrangementsrække i 2013 fra Jammerbugt Kommunes Eventpulje Arrangementer af denne karakter er ikke prioriteret i hensigtserklæringen for Blokhus-Hune Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Honorarer i forbindelse med afholdelse af arrangementer Brochure Stemning af koncertflygel Søgt Jammerbugt Kommune Entre - ekstra gæster i forb. med arrangementer Egenfinansiering / Region Nordjylland Difference 0 Støtte pct. 37 % Udviklingsafdelingens kommentarer Formentlig får Haven i Hune lov til at overføre bevilling på kr. fra Regionens lille kulturpulje fra 2013 til endnu ikke helt afklaret Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Projektet er ikke prioriteret i hensigtserklæringen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirkes prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 12

13 91. Ansøgning fra kreds af borgere i Aabybro i samarbejde med Kultur & Erhvervscenter Jammerbugt om støtte til Crossroad Aabybro Blues & Boogie Festival G / Ulla Tjell Beslutningstema En kreds af borgere i samarbejde med Kultur & Erhvervscenter Jammerbugt søger om kr. til projektet Crossroad Aabybro Blues & Boogie Festival, hvilket svarer til 24 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Initiativet er en ny festival med internationale og danske kunstnere indenfor bluesgenrerne. En genrefestival hvor kvalitet i det kunstneriske udbud vægtes højt og vil skabe pressemæssig opmærksomhed, fordi den indholdsmæssigt er anderledes end mange af de pop/rock festivaler, der afholdes så mange steder rundt i sommerlandet. Det er arrangørernes håb, at det vil vise sig, at festivalen bliver en succes, og at der også er basis for at afholde den i årene fremover, og at festivalen kan medvirke til at gøre Jammerbugt Kommune kendt som en innovativ kommune, der er i stand til at præsentere kvalitetskultur og events, der skiller sig ud. Festivalen skal drives af en frivilliggruppe, der er opbygget gennem det sidste halve års tid. Fortrinsvis personer fra Aabybro-området. CROSSROAD Aabybro Blues & Boogie Festival afholdes på Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt. Projektet er i 2014 et eksperiment, og hvis projektet lykkes, skal der fremover opbygges en organisation omkring festivalen med en almindelig foreningsstruktur. Evt. i samarbejde med kommunens spillesteder, så festivalen på sigt kan blive dækkende for hele Jammerbugt Kommune. Følgende er taget fra projektets pressemeddelelse og beskriver indholdet i festivalen nærmere: "International bluesfestival i Aabybro CROSSROAD Et sandt indtog af nogle af USAs og Danmarks bedste bluesmusikere og solister danner grundlag for en helt ny festival i Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt i Aabybro lørdag den 27. september. Programmet er nu afsløret og der er lige åbnet op for billetsalget. Det bliver en lille og intim festival, hvor publikum kommer helt tæt på de fantastiske musikere - siger Karsten Højen, der er initiativtager til festivalen. Fem bands og solister to fra USA og tre fra Danmark fordeler deres blå toner over to scener, hvorfra der spilles på skift - slutter Karsten Højen. 13

14 Festivalens navn CROSSROAD Aabybro Blues & Boogie Festival stammer fra en gammel myte og sang forfattet af en af bluesmusikkens fædre Robert Johnson der døde som 27 årig i Robert Johnson - der var fra Mississippi i USA s Sydstater - skrev og indspillede en lang række sange, som sidenhen har udgjort en stor del af det, man kan kalde bluesmusikkens standarts og er indspillet af en lang række yngre bluesmusiker bl.a. Eric Clapton, Rolling Stones, Elmore James m.fl. Myten om sangen Crossroad Blues refererer til at Robert Johnson i et vejkryds solgte sin sjæl til fanden og fik sit store musikalske talent i bytte. Ingen ved forøvrigt hvordan Robert Johnson døde. Festivalens absolutte hovednavn er 54 årige LARRY McCRAY med sit BAND fra Arkansas, USA. Larry McCray er en af dem, som har ført den blå musik ind i det nye årtusinde med eminent guitarspil og en varm og soulpræget stemme. Der er stor respekt omkring hans person i den store bluesverden. I 2000 fik han»the Orville Gibson Award«som»Best Male Blues Guitarist«. Og det foran så kendte folk som Eric Clapton og Jeff Beck. Larry McCray har udgivet otte soloalbums. Festivalens andet hovednavn kommer fra Austin, Texas i USA. Det er den ualmindeligt sympatisk, beskedne, ydmyge, hårdtarbejdende blues musiker, guitaristen og sangeren ALAN HAYNES. Med Stevie Ray Vaughans røde Fender Strat mellem hænderne, er blues-kongen Alan Haynes et af hovednavnene på CROSSROAD Aabybro Blues & Boogie Festival. Stilen er Texas-blues a'la Stevie Ray Vaughan, og Haynes lader ikke mesteren meget efter i teknik og evnen til at få guitaren til at synge og vise hvad rigtig amerikansk texas-blues går ud på. Alan Haynes præsenterer sig sammen med danske OLE FRIMER BLUES- BAND. Ole Frimer er en af danmarks absolut bedste blues guitarister og sangere, med en fortid i legendariske Blue Junction og et tæt samarbejde med Peter Thorup. Ole Frimer Band har med stor succes lanceret en ny progressiv stil med rødder i blues og elementer fra rock, jazz og fusion. Dansksprogede tekster vinder mere og mere indpas i koncert repertoiret, men der gives stadig god plads til bluestraditionerne. Orkesteret er i dag en af de mest efterspurgte bands i Danmark. Ole Frimer har udgivet adskillige cd og lp plader. Fra Midtjylland får CROSSROAD besøg af THOMSEN NELLO HANSEN. Autentisk old-school Chicago blues af de store mestre! - og derfor også med dyb-blå amerikanske tekster! Bag navnet Thomsen-Nello-Hansen gemmer sig musikere kendt fra Johnny Madsen Band, Trouble Cats, Mojo Hands og mange flere. Så glæd dig til at opleve Henrik Hansens virtuose mundharpespil, Niels Nello Mogensens solide bas og ikke mindst Kent Thomsens fabelagtige guitarspil og helt forrygende fortolkninger af gamle blues klassikere. BUSTED BLUES BAND er festivalens nordjyske islæt. Det er seks rutinerede musikere, som spiller elektrisk blues og bluesrock med en alsidig instrumentering: Trommer, bas, guitar, mundharpe, altsax, orgel, congas og naturligvis - en blå vokal. De har masser af spilleglæde og et bredt repertoire af kendte og 14

15 mindre kendte numre. De har fokus på den livlige blues og bluesrock, men spiller også nogle af bluesgenrens mest hjerteskærende ballader. I 2011 udgav de deres første CD, som er indspillet i Dreamland Studio i Nibe med Thomas Becker ved knapperne og Knud Møller som producer." Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 1 Projektet har udviklingspotentiale 1 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 1 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted? Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Billetsalget er begyndt, så det må forventes, at arrangørerne gennemfører projektet uanset om der gives støtte eller ej Arrangementer som dette er ikke prioriteret i hensigtserklæringen for Aabybro Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Honorarer og rejseudgifter, kunstnere Forplejning og overnatning, kunstnere PR og kommunikation, flyers, plakater, banners, annoncer, hjemmeside KODA etc Søgt Jammerbugt Kommune Entréindtægter Kulturstyrelsen, forventet Øvrige, sponsorater etc Overskud på barsalg Difference 0 Støtte pct. 24 % 15

16 Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Projektet er ikke prioriteret i hensigtserklæringen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 16

17 92. Ansøgning fra Jammerbugt Flettekreds om tilskud til Land Art workshop - Pilefestival Bratskov G / Ulla Tjell Beslutningstema Jammerbugt Flettekreds søger om kr. til projektet Land Art Workshop - Pilefestival Bratskov, hvilket svarer til 100 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Flettekreds skriver bl.a. følgende i deres ansøgning: "Baggrund for projektet Jammerbugt Flettekreds afholder for 8. gang det populære pileflet- og kunsthåndværkermarked på Bratskov med arbejdende værksteder og udstillinger. Der er gratis adgang, og festivalen er velbesøgt af både lokale samt turister. Pilefestival Bratskov afholdes sidste lørdag i juli. Pilefestivalen har fået øget opmærksomhed gennem årene både i forhold til antal udstillere samt besøgende. I 2014 lagde et sted mellem 1000 og 1500 lokale samt danske og udenlandske turister vejen forbi pilefestivalen. Projektets formål Jammerbugt Flettekreds vil gerne udvide festivalen og give besøgende og udstillere flere og bedre oplevelser. Vi tror at pilefestival Bratskov har et uudnyttet vækstpotentiale som på sigt kan betyde at pilefestivalen kan komme på niveau med eksempelvis Uldfestivalen i Saltum i relation til besøgende og variation i forhold til udstillere. Det overordnede formål er: at udvikle en række tilbagevendende workshops med fokus på pil eller pil i kombination med andre relaterede materialer eller andre kunstgenrer. Tiltrække flere professionelle pileflettere og derved øge attraktionsniveauet både i forhold til besøgende og udstillere. Projektets aktiviteter I projektets første pilotår etableres en land art workshop med pil. Ansøger har skabt kontakt til Anne Mette Hjørnholm en af Danmarks bedste pileflettere OG land art kunstnere. Hensigten er at placere workshoppen i den ikkefriserede del af parken gerne i en lysning, så tilblivelsen af kunstværkerne kan opleves fra selve festivalpladsen. 17

18 Erfaringerne fra pilotåret skal danne udgangspunkt for den fremadrettede udvikling omkring workshops som en del af pilefestivalen. Er der tilstrækkelig interesse fra kunstnere, lokale, turister og ikke mindst, flettekredsens egne medlemmer? Hvad virker godt? Hvad virker mindre godt? Hvis erfaringerne fra første år er positive, er hensigten at udvikle flere workshops både for professionelle, amatører, lokale borgere og turister. Projektets deltagere og samarbejdspartnere I projektets pilotår består workshoppens deltagere af workshopleder Anne Mette Hjørnholm, medlemmer fra Jammerbugt Flettekreds og andre personer med interesse for pileflet og land art. Pilefestival Bratskov er lokalt og regionalt forankret, hvilket blandt andet afspejles i antallet af udstillere fra Jammerbugt Kommune og fra Region Nordjylland. Projektets tidsplan 2014: Første pilotår 2015 og 2016: Videreudvikling med inddragelse af nationale og internationale kunstnere Denne ansøgning relaterer sig udelukkende til pilotåret. Projektet kan ikke gennemføres uden støtte. Hvem får gavn af projektet Projektet er med til at videreudvikle et lokalt event som er nyskabende og som giver lokale og turister gode, kulturelle aktiviteter af høj kvalitet." Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 1 Projektet har udviklingspotentiale 1 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 1 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Der er givet tilladelse til projektet fra relevante myndigheder 18

19 Der er vedhæftet en beskrivelse af Land Art med pil og eksempler på dette Der er tale om en workshop, hvor deltagere i pilefestivalen er med til at lave kunstværkerne, samt lærer om brugen af pileflet på denne måde Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Honorar til workshopleder Kørsel til workshopleder 500 Materialeudgifter 2000 Honorar til fotograf 500 Søgt Jammerbugt Kommune Difference 0 Støtte pct. 100 % Udviklingsafdelingens kommentarer Foreningen bidrager med egen frivillige arbejdskraft Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Projektet er ikke prioriteret i hensigtserklæringen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag Land art med pil beskrivelse 19

20 93. Ansøgning fra Jammerbugtforfatterne om tilskud til udgivelse af antologi om Jammerbugt G / Ulla Tjell Beslutningstema Jammerbugtforfatterne søger om kr. til projektet Antologi om Jammerbugt, hvilket svarer til 16 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger skriver bl.a. følgende om projektet: "En snes forfattere med tilknytning til Jammerbugt-området er gået sammen om at skrive en antologi. Hver skriver om et emne efter eget valg, dog med en vis tilknytning til området. Bogen får derfor mange forskelligartede facetter spændende over det historisk-filosofiske, det dokumentariske i datid og nutid, egne erindringer, historier og eventyr om folk og fæ, følelser vakt af naturen og stedet, prosa og digte om steder og om egoet i forhold hertil, selvironiske betragtninger, myter om det overnaturlige mv. Der er også småfilosofiske udredninger om egnsmål sammen med en barndomserindring om en forsvunden natur, skrevet på det lokale mål". Bogen rettes mod et segment af læsere med et bredt spektrum af kulturelle interesser. Planen er at trykke 600 eksemplarer og udgive antologien i begyndelsen af Af de 600 trykte bøger fragår et halvt hundrede stykker til uddeling til bogprojektets medvirkende og til støttevirksomhederne. Forfatterne skriver uden noget krav om honorar. Udgifterne bliver derfor alene til det praktiske. Vi forestiller os en udsalgspris på 200 kr. pr. bog. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 3 Projektets udgifter er støtteberettiget 3 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 2 Projektet er nyskabende 2 Projektet er igangsættende og involverende 1 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 2 20

21 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 2 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 2 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 3 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Af retningslinjerne for tildeling af støtte fremgår det, at der normalt ikke gives støtte til udgivelse af bøger, kataloger m.v. Projektet er støttet med kr. i 2012, man daværende projektholder har været nødsaget til at frasige sig støtten, da man ikke kunne finde den øvrige finansiering Forfatterkredsen og -bidragene bestod ved den seneste ansøgning af: Kasper Anthoni (digte), Bjarne Nielsen Brovst (novelle), Lise Andersen (novelle og digte), Bjarne Segefjord (Essay), Jan Svendsen (faktuelt: Hvad har opdyrkning og produktion i moserne ført med sig? Hvad er tabt land og hvad er vundet land?), Inge Lise Hornemann (essay om Vildmosen), Lissen Røtkjær (essay), Ole Rønnest (faktuelt: De spor, 2. verdenskrig har trukket over Jammerbugt), Harald Klitgaard (faktuelt: strandinger), Birthe Lauritsen (faktuelt: Hvad erhvervslivet kan også i et samspil med naturen), Grethe Rolle (faktuelt: Mennesker på Gjøl), Mette Julin (novelle), Kurt Rasmussen (faktuelt: Jammerbugtens fugleliv), Henning Kristensen (faktuelt: Flyvevåbnets internationale missioner begynder i Jammerbugt via F-16-skydninger i Tranum og C- 130-landinger på stranden), Kiirsten Petersen (essay), Leo Nielsen (fantasynovelle), Poul Larsen (digte) og Børge Møller (essay), Kirsten Monrad( Essay) og Lars Borberg(Essay). Om dette stadig er præcist gældende er desværre ikke oplyst. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Opsætning af bog og udvikling af trykningsfil Annoncering Trykning Diverse udgifter, redaktion mv Distribution Søgt Jammerbugt Kommune Anden finansiering Salg bøger, hvis 550 stk a 200 kr. sælges

22 Difference 0 Støtte pct. 16 % Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 22

23 94. Ansøgning fra gruppe af foreninger i Skovsgaard om støtte til Børnenes dag - cowboys & indianere G / Ulla Tjell Beslutningstema En gruppe af foreninger i Skovsgaard søger om kr. til projektet Børnenes dag - cowboys & indianere, hvilket svarer til 19 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Flere foreninger i Skovsgaardområdet er gået sammen om at arrangere Børnenes dag, som afvikles lørdag 9. august Temaet er cowboys & indianere. Ansøgerne vil gerne give børnene (målgruppen er de 2-12årige) gode fællesoplevelser gennem fantasi, leg og fysisk udfoldelse. Eksempler på aktiviteterne er bemaling af totempæl sammen med lokal kunstner, bueskydning, snobrødsbagning, ridning på rodeotyr, besøg af Klovnen Migu etc. Skovsgaard Boldklub, Skovsgaard Borgerforening, Ny Skovsgaard Beboerlaug, Torslev Borgerforening samt Skovsgaard dagli brugs står bag arrangementet og har stået bag tilsvarende de de seneste år - dog med forskellige temaer. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 2 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 2 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde 23

24 De foregående års projekter er støttet med mellem og kr. I hensigtserklæringen for Skovsgaard står det, at det er værdifuldt at man stadig bliver støttet økonomisk i sine mange aktiviteter. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Honorarer til kunstnere, klovne etc Materialer Annoncering Uforudsete udgifter Søgt Jammerbugt Kommune Prive fonde ansøgt Difference 0 Støtte pct. 19 % Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Projektet er prioriteret i hensigtserklæringen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 24

25 95. Renovering af lagerhus ved Ingstrup Forsamlingshus G / Lars Haagensen Beslutningstema Ingstrup Borgerforening søger om kr. til projektet Nyt tag på huset og belægningssteen foran, hvilket svarer til 100 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ingstrup Borgerforening søger om støtte til renovering af depot, som bruges til opbevaring af flagstænger, borde og telte. Renoveringen indeholder udskiftning af tag og etablering af belægningsten foran depotet. Det er Borgerforeningen som varetager driften af depotet. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 2 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 3 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt - Projektet involverer forskellige grupper og medvirker til skabe nye alliancer 3 Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted - Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktivt 3 sted Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 3 arbejde Projektet bidrager i ringe til at indfri mål og visioner i Landdistriktspolitikken. Der gives driftstilskud til aktiviteterne i den nedlagte skole. Ingen medfinansiering i form af kontanter eller frivilligtarbejde. Projektet er ikke prioriteret i hensigtserklæringen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. 25

26 Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Jf. tilbud fra tømrer Søgt Jammerbugt Kommune Difference 0 Støtte pct. 100 % Høring/borger- og brugerinvolvering Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Projektet er ikke prioriteret i hensigtserklæringen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 26

27 96. Ansøgning om forhøjet støtte til renovering af Kaas Forsamlingshus G / Lars Haagensen Beslutningstema Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget bevilgede i juni kr. til renovering af Kaas forsamlingshus. Renoveringen af Kaas Forsamlingshus er blevet betydelig dyre end budgetteret, hvorfor Kaas Forsamlingshus søger om yderligere kr. til projektet. Sagsbeskrivelse I vinteren 2010/2011 skete der store sætningsskader på Kaas Forsamlingshus, hvorfor det pga. risiko for sammenstyrtning blev besluttet at udbedreskaderne og foretager andre nødvendige reperationer og forbedringer, såsom fx etablering af handicaptoilet. I forbindelsen med renoveringen har det vist sig, at man i forbindelse med tidligere arbejder på Kaas Forsamlingshus har lavet "Byggesjusk". Eksempelvis var udluftningen fra køkkenet alene ført frem til etageadskillelsen, rør på toiletterne var samlet forkert, det viste sig at scenen var i en meget dårlig forfatning, og pga. forkert elarbejde var der stor fare for udbrud af brand i huset. Alle fejlene er nu udbedret, scenen er understøttet med jerndragere og opbygget påny, der er lavet nyt el, rør er udskiftet, skaderne udbedret, og hele loftet og adskillelsen er udskiftet. De mange udforudsete udgifter har betydet, at renoveringen er blevet langt dyrere end forventet og er løbet op i kr. Det har desværre ikke været muligt at spore, hvem som har foretaget de tidligere arbejder på Kaas Forsamlingshus. Udviklingsafdelingens kommentarer Evt. yderligere tilskud fra Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget har ikke betydning for om projektet gennemføres eller ej, men har betydning for størrelsen på det lån, Kaas Forsamlingshus skal optage. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Udskifning af etageadskillelse

28 Ny rørføring toiletter Scene Nyt el Øvrig arbejde Søgt Jammerbugt Kommune Tidligere Jammerbugt Kommune Egen og puljer Difference 0 Støtte pct. 27 % Ansøger har tilsagn om kr. fra puljer og fonde. Høring/borger- og brugerinvolvering Projektet er ikke tidligere hørt i Landdistritksrådet. Projektet er ikke prioriteret i hensigtserklæringen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter om de nye oplysninger giver anledning til træffe en ny beslutning i sagen. 28

29 97. Ansøgning om støtte til sundhedskonkurrence mellem Hjallerup og Pandrup G / Lars Haagensen Beslutningstema PGU Pandrup søger om kr. til projektet En sundhedskonkurrence mellem 2 nordjyske byer Hjallerup og Pandrup, hvilket svarer til 100 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse PGU søger om støtte til en sundhedskonkurrence mellem to nordjyske byer og omegn Hjallerup og Pandrup. Målet er at få flere mennesker til at være aktive, og en del af de lokale foreninger. Konkurrencen bliver målt på 3 parametre; antal deltagere, antal tabte kg. (evt. fedtprocenten ned), og antal aktive timer. Det er de lokale foreninger, der står for at udbyde forskellige (evt. alternative) aktiviteter, for at få flere til at blive mere aktive, og evt. hverve nye medlemmer. Derudover opfordres der til, at der bliver holdt foredrag om f.eks. kost og fysisk aktivitet. Deltagerne bliver startvejet, og slutvejet, og får mulighed for løbende at blive vejet hver tredje uge. Afslutning på konkurrencen bliver et stort fælles arrangement for de to byer. Der er et fælles mål med projektet: At flere mennesker bliver aktive, og mindske overvægt. Projektet bygges op som en konkurrence mellem de to byer. Det skal være en motivationsfaktor for de deltagende borgere, og foreninger. Projektet er et samarbejde mellem PGU Pandrup, Hjallerup Idrætsforening og DGI Nordjylland. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 2 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 1 Projektet har udviklingspotentiale 1 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper og medvirker til skabe nye alliancer 1 Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktivt 1 sted Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde 29

30 Et spændende nyskabende projektet som involverer borgere i to kommuner, men også et projekt som endnu er under forberedelse og ikke helt på plads endnu. Ikke alle udgifter er støtte berettiget jf. Landdistriktspolitikken. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Kørsel Møder med interessenter Mini kursus instruktører Pop-up resaurant Pr Foredrag med Christian Bitz Afslutningsevent Søgt Jammerbugt Kommune Difference 0 Støtte pct. 100 % Udgifterne i budgettet vedrører alene PGU's andel af udgifterne i projektet. I forbindelse med pop-restaurant og afslutningseventen budgetteres der med indtægter. Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Der er ikke udarbejdet en hensigtserklæring for Pandrup. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 30

31 98. Ansøgning om støtte til springbane nyt springsmateriel G / Lars Haagensen Beslutningstema Han Herreds Hestesportsklub søger om kr. til projektet nyt springmateriel, hvilket svarer til 15 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Han Herreds Hestesportsklub søger om støtte til etablering af nyt springmateriale. Klubbens nuværende springmateriale er ved at være slidt på trods af medlemmernes vedligehold og maling af dem hvert år. Medlemmerne ønsker brændende nye for at øge sværhedsgraden i springningen til dagligt, ligesom flere typer spring kan anvendes i diverse breddeaktiviteter. Desuden fordrer de nye og væsentlig større aktiviteter klubben nu har mulighed for at afholde mere sikkerhedsmæssigt korrekt materiale. Brugere af projektet/det nye materiale vil være klubbens medlemmer, og i udendørssæsonen også flere islænderryttere, som ofte kommer og benytter vores udendørs faciliteter. De Nordjyske Mesterskaber afholdes i August men alle spring og sikkerhedsholdere vil blive benyttet flittigt i den daglige træning og undervisning sat til mange andre stævner. Det er medlemmerne, der årligt vedligeholder og maler springene således de har længst mulig holdbarhed. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 3 Projektets udgifter er støtteberettiget 3 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 3 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper og medvirker til skabe nye alliancer 3 Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktivt 3 sted 31

32 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget arbejde 1 Der er tale om et projekt som kun kommer en forening tilgavn, hvorfor projektets udgifter ikke er støtteberettiget. Høj grad af medfinansiering og frivilligt arbejde. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter 3 nye spring inkl. Fyld Sikkerhedsholdere Numre Søgt Jammerbugt Kommune Fonde Egenbetaling Difference 0 Støtte pct. 15 % Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Projektet er ikke prioriteret i hensigtserklæringen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget ikke i møde kommer ansøgningen. 32

33 99. Ansøgning om støtte til etablering af MTB bane i Saltum G / Lars Haagensen Beslutningstema Saltum Trim søger om kr. til projektet MTB teknikbane i Saltum, hvilket svarer til 74 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Saltum Trim arbejder løbende med at etablere de bedst mulige rammer for udøvelse af MTB (mountainbike) for på den måde at tiltrække børn, unge men også turister til området. Trim ansøger om midler til anlæggelse af en MTB teknikbane til MTB herrer, MTB Ladies Only og MTB Junior. Dette med henblik på at tiltrække og fastholde børn, unge og motionister. Saltum Trim har haft 5 mænd og 3 kvinder på DGI instruktør kursus og har således et solidt fundament for at undervise og motivere børn og unge til at deltage og finde glæde i at cykle MBT. Tanken er, at flere børn og unge også skal have mulighed for at være en del af MTB holdet, og på den måde tiltrække og fastholde flere medlemmer til klubben. Projektets aktiviteter er at anlægge 3 svingteknik stationer, 3 dropteknik stationer samt 2 arbejdsstationer i skoven Koglen ved Nols Sø. Hver station bliver niveauopdelt, således er der er teknikstationer for såvel nybegyndere, øvede og elite MTB udøvere. De 2 arbejdsstationer i skoven vil ikke være til gene for den øvrige trafik i skoven, ligesom stationerne vil være synligt opmærkede for MTB udøvere. Projektets formål er at give børn, unge, familier, motionister og turister mulighed for at øve og træne på en etableret MTB teknikbane med niveauopdeling og forskellige tekniske sværhedsgrader. For at tiltrække en større målgruppe skal der være en mulighed for at kunne dygtiggøre sig i sin sportsgren. En teknikbane vil give MTB er med mod på mere, mulighed for at øve og blive dygtige. Samtidigt vil en teknikbane give anledning til at afholde MTB events. Tankegangen ved projektet er inddragelse frem for udelukkelse. Ved at placere en teknikbane i umiddelbar forbindelse med det nye multiområde "Drøn", vil der blive skabt en fantastisk synergieffekt mellem de forskellige sportsgrene, idet disse kan udøves samtidigt. Formålet med projektet er også at støtte op omkring en af de mest trendy og udviklende sportsgrene i Danmark. Den appellerer både til familier som kan deltage sammen, men også til individualister. Det er vigtigt for en by som Saltum at have aktiviteter at samles om ung som ældre. 33

34 Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 2 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 1 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper og medvirker til skabe nye alliancer 2 Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktivt 1 sted Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Stor grad af egetarbejde og medfinansiering. Der bliver offentlig adgang til banen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter 3 svingteknik stationer dropteknik stationer arbejdsstationer Teknisk rådgivning Skilte, stolper, afmærkning og kort Eget arbejde Søgt Jammerbugt Kommune Saltum Trim Difference 0 Støtte pct. 74 % Ansøger anfører, at de vil lave eget arbejde for kr., hvilket er fratrukket de eksterne udgifter, da eget arbejdet er anført som indtægt i budgettet. Høring/borger- og brugerinvolvering 34

35 Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Projektet er ikke prioriteret i hensigtserklæringen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 35

36 100. Ansøgning om støtte til Goalbox Wall G / Lars Haagensen Beslutningstema Jetsmark IF søger om kr. til projektet Goalbox Wall, hvilket svarer til 73 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til etablering af en Goalbox Wall. Med en Goalbox Wall kan man bl.a. lave:skudtræning, angrebstræning, målmandstræning og geerel teknisk træning. "Ansøger anfører at en sparke/afslutningsvæg, der er ideel til både store og små. Den vil være fantastisk for den nye fodbold-linje. på Skolecenter Jetsmark til alle mulige træningsøvelser året rundt. For de små er der næppe en sjovere leg end sparke-mur og med denne ryger der ingen ruder og ingen sure forældre kan høre bolden drøne mod mur-væggen hvert 10. sekund. Vi tror med denne nye væg så vil det blive endnu mere attraktivt for vores børn og unge at besøge området omkring Jetsmark Idrætscenter, som vi er flere foreninger der drømmer om skal være vores lokale puls-åre med bevægelsesmuligheder for alle uanset om man er i en forening elle bare ude at lege eller hygge sig med vennerne. I Jetsmark IF vil afslutningsvæggen desuden kunne benyttes til målrettet træning af angrebsspillere, til skud og præcisionstræning, målmandstræning for børn og unge i alle aldre." Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 3 Projektets udgifter er støtteberettiget 3 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 3 Projektet er nyskabende 2 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper og medvirker til skabe nye alliancer 3 Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted - Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktivt 2 sted Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Projektet er hovedsagtlig til brug for en forening og er derfor ikke støtteberettiget. Ansøgningen kan evt. oversendes til Folkeoplysningsudvalget. 36

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Bonderup Forsamlingshus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 152. Orientering fra formanden 1

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 148 Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov 149 Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum 150 Ansøgning om støtte

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30 Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 15 JUNI 2013 INDHOLD: Side 4: Sidste nyt fra byfornyelse Side 6: Tunnelen malet - StreetArt Side 7: Skiltning omkring Kværndrup Side 9: Nyt fra hallen Side 10: Pjerrot fra Svendborgvej 65 Side 12:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - August...2 3. KF - Temadrøftelse.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 134. Orientering fra formanden

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere