Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.labofa.com Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions"

Transkript

1 Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions

2 RAY er udviklet på baggrund af en Ph.d. afhandling omkring ergonomiske skolemøbler udført af Simon Dennehy fra National College of Art & Design i Dublin. Formgivningen og udviklingen af programmet er udført i tæt samarbejde med den danske tegnestue Hans Thyge & Co. Skolemøblerne er testet i tæt samarbejde med irske skoler, hvor prototyper er blevet afprøvet over en lang periode og videoregistreret i hundredvis af timer. Før denne research blev der udført komplicerede fysiske tests på Cork Institute of Technologies i sammenlignende forsøg med standard skolemøbler. Alle disse tests er til dato nogle af de mest omfattende studier af siddestillinger og deres konsekvenser. Resultatet af undersøgelserne har vakt stor international interesse. Perch Dynamic Solutions Perch Dynamic Solutions er et design og research firma, der ejes af Simon Dennehy, som skriver sin Ph.d.-afhandling om RAY projektet. Firmaet arbejder med industrielt design og grafiske løsninger for firmaer i Irland, Tyskland og Italien. Firmaet har et tæt samarbejde med instituttet Task Force in Education på National College of Art & Design i Dublin. Hans Thyge & Co. Hans Thyge & Co. er et progressivt design- og konceptudviklingsfirma, der ejes af Hans Thyge og to partnere. Tegnestuen arbejder for både danske og internationale kunder - primært indenfor møbelbranchen. Udover møbeldesign arbejdes også med industrielt design, koncept design, udstillingsdesign, animationer, undervisning og foredrag. Firmaet har modtaget mange priser og er publiceret verden over. Hans Thyge & Co. har udviklet en meget succesfuld række af ergonomiske stole for Labofa. RAY is developed on the basis of a Ph.d thesis about ergonomic school furniture made by Simon Dennehy from the National College of Art & Design in Dublin. The design and development of the collection is carried out in close cooperation with the Danish design studio Hans Thyge & Co. In close collaboration with Irish schools prototypes of the new school furniture were tested over a long period of time and video recorded for hundreds of hours. Prior to this research various complex physical tests were performed at Cork Institute of Technology as comparative tests with standard school furniture. These tests are some of the most comprehensive studies of sitting postures and their consequences. The results of the studies have attracted considerable international interest. Perch Dynamic Solutions Perch Dynamic Solutions is a design and research company, owned by Simon Dennehy who is writing his Ph.d. thesis on the RAY project. The company works with industrial design and graphic solutions for businesses in Ireland, Germany and Italy. The company works closely with the institute for Task Force in Education at the National College of Art & Design in Dublin. Hans Thyge & Co. Hans Thyge & Co. is a progressive design and concept development company owned by Hans Thyge and two partners. The studio works for both Danish and international customers - primarily in the furniture business. In addition to furniture design they also work with industrial design, concept design, exhibition design, animations and lectures. The company has received many awards and has been published worldwide. Hans Thyge & Co. has developed a series of very successful ergonomic chairs for Labofa.

3 RAY RAY er en ny generation af ergonomiske skolemøbler baseret på et verdenspatenteret sædeprincip. Designet bygger på adskillige års analysearbejde og tests med skolebørns siddepositioner. Stolen er skabt i et internationalt samarbejde mellem den danske designer Hans Thyge Raunkjær og Ph.d. studerende Simon Dennehy, der repræsenterer et af verdens mest anerkendte institutter indenfor ergonomiske studier NCAD i Dublin. RAY RAY is a new generation of ergonomic school furniture based on a world patented seat principle. The design is based on several years of research and tests of sitting positions of school children. The chair is made in an international collaboration between Danish designer Hans Thyge Raunkjær and Ph.d. student Simon Dennehy, representing one of the world s most renowned institutions in ergonomic studies NCAD in Dublin.

4 Det fleksible sæde Den højdejusterbare RAY stol er resultatet af mange års udviklings- og testarbejde. RAY stolens filosofi er at sidde højere på stolen og med en åben siddevinkel. Den bagerste del af sædet, hvor halebenet har kontakt med siddefladen, er stift og ufleksibelt. Denne stive form fortsætter ud under det fleksible sæde i en smallere form som på et cykelsaddel. Området udenfor denne saddel er fleksibelt, således at tryk fra benene vil få det fleksible sæde til at bøje ned. Den forreste del af det stive sæde medvirker derudover til at benene spredes, når man sidder højere. Dette giver støtte til bækkenet ved hjælp af føddernes kontakt til gulvet, stabiliserer kropsholdningen og aktiverer de indre muskelgrupper. RAY stolens patenterede sædeteknologi hjælper brugeren til dynamiske siddepositioner, idet der kan ændres siddestilling alt efter behov. Det fleksible sæde muliggør at indtage en højere opret siddeposition med mindre pres på benene, hvilket ikke er muligt på traditionelle stole. Det legende udtryk RAY stolen har fået et legende og svævende udtryk som går fint i spænd med den aktive siddestilling. Ryggen er forfinet og let og føres med to arme ned til det fleksible og bløde sæde. Stolen har fine detaljer og mange farvevarianter, som sammen med de humoristiske og legende undertoner, skaber en smuk og harmonisk stol. Materialer Stolens ryg er støbt i glasfyldt nylon og det fleksible sæde er udført i en specialplast, der kan tåle de mange nedbøjninger. Stolen er utrolig robust og skabt til brug i skoler. Stolen er meget let, så selv små elever kan løfte stolen. Hjul og udløser til højdejusteringen er konstrueret så stolen støjer minimalt. Sædet fås også i en enkel og smuk polstret udgave. Modellen på medestel har derudover en behagelig let fjedrende bevægelse i stellet. The flexible seat The height-adjustable RAY chair is the result of many years of development and testing. The philosophy of the RAY chair is to sit higher on the chair and with an open seat angle. The rear part of the seat where the tailbone is in contact with the seat surface is rigid and inflexible. This rigid shape continues under the flexible seat to a more narrow shape similar to the shape of a bicycle saddle. The area outside of the saddle is flexible, so that the pressure from the legs will cause the flexible seat to bend down. The front part of the rigid seat encourages leg separation when sitting higher. When also keeping the feet on the ground this offers support to the pelvis, stabilizes posture and activates various muscle groups. The RAY chair s patented seat technology helps the user to sit dynamically and change posture as needed. The flexible seat allows the user to take a higher upright sitting position with less strain on the legs, which is not possible on conventional chairs. The playful expression The RAY chair has a playful and floating expression which ties in well with the active seating position. The back is refined and light and attached by two arms to the flexible and soft seat. The chair has nice details and is available in many colours, which together with the humoristic and playful undertones create a beautiful and harmonious chair. Materials The chair s backrest is moulded in glass filled nylon and the flexible seat is made from a special plastic that can withstand the many deflections. The chair is extremely sturdy and designed for use in schools. The chair is very light, so even small pupils can lift it. Castors and release levers for height adjustment are designed to reduce noise to a minimum. The seat is also available in a simple and beautiful upholstered version. The cantilever version also has a pleasant springy motion in the frame.

5 FLEXIBLE, DYNAMIC & STABILIZED WORKING POSTURE RAY SITTING NEUTRAL LOADING OF THE SPINE RELIEVES INTRADISCAL PRESSURE, WHILE REDUCING DEPENDENCY ON THE BACKREST. Traditionel skolestol Traditional school chair RAY skolestol RAY school chair OPTIMUM VISUAL DISTANCE OVD HAND-EYE COORDINATION OVD SCAN READING SLOPED SURFACE 12 ADJUSTABLE DESKTOP ANGLE HEIGHT ADJUSTABLE OPEN POSTURE PUSH HANDLE TO ANGLE TABLE TOP Højt tryk på siddeknoglen og under knæ. Laboratorietest på traditionel skolestol, Cork institute of technology, Irland. High pressure on sit bones and under knees. Lab test with pressure mapping on traditional school chair, Cork institute of technology, Ireland. Et mere jævnt og fordelt tryk under benene. Laboratorietest på RAY stol, Cork institute of technology, Irland. More even distribution of pressure under legs. Lab test with pressure mapping on RAY Chair, Cork institute of technology, Ireland. HEIGHT ADJUSTABLE Analyse Traditionelle skolestole, hvor sædet er horisontalt eller hælder lidt bagud kan på langt sigt resultere i helbredsproblemer og dårlig kropsholdning, især hvis denne type sæde kombineres med arbejde ved en horisontalt orienteret bordplade. Statiske og ufleksible møbler hindrer muskelstimulering, godt kredsløb, samt bevægelse af den nedre del af kroppen. Dette kan have indvirkning på udviklingen af overvægt og på sigt lede til alvorlige sygdomme. Børn lærer og udvikles igennem dynamisk interaktion med deres omgivelser. Det er derfor vigtigt at designe møbler, der bidrager til et mere aktivt læringsmiljø. Elever bør have mulighed for at justere deres møbler, således at disse tilpasses de givne læringsmæssige eller fysiske krav. Analysis Traditional school chairs where the seat is horizontal or slightly backwards inclined may in the long run result in health problems and bad posture, especially if this type of seat is combined with working at a horizontally oriented tabletop. Static and rigid furniture prevent muscle stimulation, good circulation and movement of the lower part of the body. This may have an impact on the development of obesity and eventually lead to serious diseases. Children learn and develop through dynamic interaction with their surroundings. It is therefore important to design furniture that contributes to a more active learning environment. Students should be able to adjust their furniture, to adapt them to the given learning or physical requirements.

6 Den åbne siddestilling RAY stolen fokuserer primært på designet af sædet. Forskning har vist, at den traditionelle retvinklede siddestilling medfører dårlig rygstøtte, svækkelse af vigtige muskelgrupper og adskillige livsstilssygdomme på længere sigt. Den mest effektive siddestilling for den studerende er med en åben vinkel imellem lår og torso og med hoften som omdrejningspunkt. Dette muliggør, at bækkenet roterer fremad indtil rygraden indtager en naturlig afbalanceret position, hvorved overkroppen støttes optimalt. The open sitting posture The RAY chair focuses primarily on the design of the seat. Research has shown that the traditional right angled sitting posture leads to poor back support, weakening of the major muscle groups and in time can result in several lifestyle diseases. The most effective posture for the students is with an open angle between thighs and torso and the hip as a fulcrum. This allows the pelvis to rotate forward until the spine takes a natural balanced position, where the upper body is supported optimally.

7 Size mark 3-4 Size mark 5-6

8

9 Skoleborde Skolebordene med vip er udført som enkeltmandsborde, således at hver elev individuelt kan tilpasse bordpladen. Bordene inkluderer et højdejusterbart bordbenssystem udviklet af Labofa. Bordpladens vippemekanisme har 2 positioner og er designet specifikt til RAY systemet. De fleste af bordets bevægelige dele er udført i nylon for at minimere støjen under brug og når bordpladen hæves og sænkes. I de forreste ben er der indbygget en luftbremse, der gør at bordpladen sænker sig langsomt og næsten støjfrit. Til trods for de tekniske funktioner har bordet et simpelt og meget rent udtryk og er enkelt at anvende. Stellets kraftige konstruktion er yderst holdbar, hvilket sikrer bordet en lang levetid. School tables The school tables with tiltable tabletops are made as one-person tables enabling each student to individually adjust the tabletop. The tables have a height-adjustable leg system developed by Labofa. The tabletop s tilt mechanism has 2 positions and is designed specifically for RAY system. Most of the parts of the tilt mechanism are made from nylon to minimize noise during operation and when the tabletop is raised and lowered. The front legs have a built in air brake that makes sure that the tabletop lowers slowly and almost noiseless. Despite its technical features the table has a simple and very clean look and is simple to use. The sturdy construction of the frame makes the table extremely durable.

10

11 Size mark 3 Sædehøjde: 42,5 cm Size mark 4 Sædehøjde: 46,5 cm Size mark 5 Sædehøjde: 53,0 cm Size mark 6 Sædehøjde: 57,0 cm Size mark 3 Seat height: 42,5 cm Size mark 4 Seat height: 46,5 cm Size mark 5 Seat height: 53,0 cm Size mark 6 Seat height: 57,0 cm

12

13

14

15 Labofa A/S Borgergade 42 DK-4241 Vemmelev

Rooms for learning. Fællesrum. staff room. classroom. common room. canteen

Rooms for learning. Fællesrum. staff room. classroom. common room. canteen LEARNING 06 Undervisning classroom 21 LæreRværelset staff room 04 Fællesrum common room 15 Kantine canteen 23 Administration administration Rooms for learning I mere end 60 år har vi i samarbejde med

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

Design is blazing og show

Design is blazing og show DESIGNING THE FUTURE 36 37 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord 6 8 10 5 Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

KATALOG. - Catalogue

KATALOG. - Catalogue KATALOG - Catalogue Hvad kan FKI gøre for dig? FKI har gennem flere år opbygget et tæt og gensidigt respektfuldt forhold til kunderne. Det betyder ikke blot, at FKI forstår problemerne og irritationsmomenterne,

Læs mere

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection?

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection? Begivenheder i onecollection Events in onecollection Neocon in Chicago, June Brayton and Steelcase displayed the Finn Juhl furniture beautifully. Bernhardt showed the Bessi chair and ICF showed the mobile

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

EJ 5 Corona 6-11. EJ 8 A-Chair 12-13. EJ 11 Donna 14-17 EJ 20 18-21 EJ 40 22-25 EJ 56 26-29 EJ 60 30-35. EJ 70 80 Partner 36-43. EJ 96 Apollo 44-49

EJ 5 Corona 6-11. EJ 8 A-Chair 12-13. EJ 11 Donna 14-17 EJ 20 18-21 EJ 40 22-25 EJ 56 26-29 EJ 60 30-35. EJ 70 80 Partner 36-43. EJ 96 Apollo 44-49 EJ 5 Corona EJ 8 A-Chair EJ 11 Donna EJ 20 EJ 40 EJ 56 EJ 60 EJ 70 80 Partner EJ 96 Apollo EJ 100 Oxchair EJ Historie / EJ History EJ 150 EJ 205 Flamingo EJ 220 EJ 315 EJ 600 EJ 660 EJ 900 Pipeline, Cobra

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark. - A part of SOL 2000A

Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark. - A part of SOL 2000A Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark - A part of SOL 2000A 0. Index 1. Intro... - 3-2. Danish Resume... - 4-2.1. Det testede system... - 4-2.2. Potentialet... - 4-3. Suppliers...

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Cykling, motion, miljø og sundhed

Cykling, motion, miljø og sundhed Cykling, motion, miljø og sundhed Det Økologiske Råd, Hjerteforeningen, Skole & Samfund og Dansk Cyklist Forbund Cycling is a convenient and enjoyable form of exercise Yet its benefits to health and the

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

2.5 million years 50 years

2.5 million years 50 years 2.5 million years 50 years ISBN 87-89843-76-2 Forfattere: Christian Ege, Thomas Krag, Søren Dyck-Madsen Oversættelse af engelsk sammendrag: Deborah Overgaard For- og bagsidefotos: Søren Dyck-Madsen 1.

Læs mere

WAVE System. Produceret af Creathon - Designet af kunderne.

WAVE System. Produceret af Creathon - Designet af kunderne. "Med udgangspunkt i ergonomi stræber vi efter at skabe intelligent, multifunktionelt og økonomisk bæredygtigt kvalitetsinventar og indretning til erhverv og forvaltning" "Based on ergonomics, we strive

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation A Tangible Enhancement of Movie Experiences Can Tangible Computing Enhance the Experience of Golf Motivating teens to understand and generate electricity Monitoring Dogs Activities for Tangible Representation

Læs mere