BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien"

Transkript

1 BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien

2 Organisatoriske forhold ud over BIM teknologien/ Organisatoriske forhold: The difficulties you might experience do not come from learning a new application but understanding how that application affects your workflow - and managing that change. That ability to adapt and accept that change within an organization will in some way determine where you fall on the adoption curve. From the document: Mastering Autodesk Revit Architecture 2011

3 Selected projects/ schmidt hammer lassen architects Founded in Offices (London Copenhagen Aarhus Oslo Shanghai) 50% international projects Primarily Cultural Buildings Built projects/1st prize projects/under construction Unbuilt projects/competitions Built projects/1st prize projects/under construction Unbuilt projects/competitions Virtual Design & Construction/ Rambøll/ Copenhagen/

4 Implementering af BIM/ nedsivningsstrategi/omstillingsporoces/ Implementeringsprocessen hos schmidt / hammer / lassen / architects startede i 2007 med baggrund i en strategisk handlingsplan udarbejdet af en BIM arbejdsgruppe bestående af ITspecialister og gruppeledelse. En strategisk styret implementeringsproces bør afspejle den enkeltes virksomheds særkende. Nedsivningsstrategi: Aktiviteter og viden breder sig som ringe i vandet gennem organisationen i den takt og hastighed som behovet opstår. Der er investeret væsentlige ressourcer i bl.a. interne 3D model pilotprojekter, som har skabe et fundament, hvor det har været muligt at afprøve programmer, processer, arbejdsgange i den lille skala inden det igangsættes i den store skala. BIM er en omstillingsproces. Der er arbejdet meget med forventninger til omstillingsprocessen / succeskreterier til omstillingsprocessen / erfaringsopsamlingen til omstillingsprocessen.

5 BIM/Krystal & Sky/ flydende/dis/himmel/skulpturel/

6 BIM/VIA University College/Campus/Aarhus N/ Viden/tæt/udvikling /

7 BIM/Mulitmediehuset/ byens rum/hængsel/borger/

8 BIM/Den Internationale straffeforbryderdomstol/åbenhed/demokrati/

9 BIM/Kolding Sygehus/ health /care/

10 BIM/Koncert, Kongres & Hotel Malmø/

11 Organisatoriske forhold ud over BIM teknologien/ Kommunikation / Formidling / Omstillingsprocesser / Aftaleforhold / Udvikling af standarder / Nye medarbejderprofiler / Evaluering / erfaringsopsamling / Networking / Vidensdeling... og så handler det om at bruge BIM til at gøre byggeprocesserne mere effektive.

12 Organisatoriske forhold/aftaleforhold/ Standarder / 2012: Ydelsesbeskrivelsen / IKT aftaler. Ydelsesbeskrivelsen og IKT aftaler har stor betydning for de organisatoriske forhold. Ligesom udvikling af nye standarder ( Cuneco ) Ydelsesbeskrivelse skal dække både det mindre byggeri i 2D og det store byggeri i 3D Udfordring 2012: Det er i formidlingen mellem byggeprojekternes parter, at vi skal bruge Ydelsesbeskrivelsen, IKT specifikationen og IDMén, for at gøre det ofte teknisk tunge fagstof mere tilgængeligt for alle involverede Proces - Med nye fælles standarder bliver det bl.a. mere enkelt at kommunikerer og forventnings afstemme mellem BIM kyndige og ikke BIM kyndige At bruge BIM som et værktøj til at bygge.

13 Organisatoriske forhold/arbejdsprocesser/ medarbejderprofiler/før og nu For 4-3 år siden var fokuspunkterne: Undervisning primært i Revit og BIM. Udfordring: At de mest projekteringserfarne også er dem, der har mindst it-erfaring og at de mest it-kyndige, ofte er de unge konstruktører med flair for det tekniske, men de har begrænset projekteringserfaring. Projekterings kyndige /Projektledelse: Undervisning til et basis user eller light user niveau. Nyuddannede med BIM kompetancer / Maskingoperatører?: I takt med at de nyuddannelse allerede har it-kompetancer, vil virksomhederne løbende få en tilgang af ny viden. Der skal projekteres og ikke modelleres. Ingen maskinoperatører. BIM Manager / Model Manager Selve administrationen og vedligeholdelsen af 3D modellen kræver en BIM specialist, der har dette som særligt kompetance område.

14 Organisatoriske forhold/arbejdsprocesser/ medarbejderprofiler/før og nu/ 2012 Fokus: Projekterne vokser i kompleksitet og volumen. Projekterings kyndige/projektledelse: Er på et basis user eller light user niveau. Både i forhold til generel BIM viden og Revit som arbejdsværktøj. Nyuddannede med BIM kompetancer / Dygtige. Dog forsat fokus på at de skal projekter. BIM Manager: Kompetancer inden for BIM udvikling bl.a. database / strategi / udvikling. Model Manager: Overvåge de store modeller. 1. supporter. Udfordring: Det kan opstå flaskehalse blandt enkelte medarbejdere har specialviden. Løbende evaluering / vidensdeling mellem projekterne.

15 BIM/ Organisatoriske forhold/ Traditional opstart/ Time / Phase Designphase Planning phase Execution phase Start BIM Model Basis user/ Project Architect / BIM Manager/ Revit skills as basis user/ BIM process knowledge/ Desire to learn new working methods/ Revit skills new user/ Knowlege of new working methods/ Advanced user Revit skills/ BIM Management/ Model Manager/Strategic planning/ Excellent communication skille/ Foundation/ Research & Development / Reference projects/templates Support system/revit Education plan / tutorials Experienced BIM Management / IT-support / Hardware BIM Process / Strategic Network

16 Organisatoriske forhold/forskydning af projektfaserne / For 4-3 år siden var fokuspunkterne: Forskydning af projektfaserne / tidligere designmæssige beslutninger 3D modellen kræver at mange designmæssige beslutninger og detaljerede arkitektoniske afklaringer skal tages tidligere i dispositionsforslagsfasen / myndighedsprojektet end ved en traditionel 2D projektering. Resultater: Større arbejdsmængde i de tidlige projektfaser, hvorved det samlede tidsforbruget skal omdisponeres. Disse designmæssige beslutninger og detaljerede arkitektoniske afklaringer skal tages i et meget komprimeret tidsforløb, uden at arkitekten har et skitserende ingeniør projekt at læne sig op af. Vigtigt at hele projektteamet inkl. bygherre er klar over denne tidsmæssige forskydning i beslutningsprocessen og har sin organisation på plads til dette. At skulle leverer så detaljerede arkitetktoniske svar allerede i denne del af projektforslagsfasen kræver en større andel af projekteringstunge arkitekter / konstruktører på projektet i denne fase end ved et traditionelt 2D projekt.

17 Organisatoriske forhold/forskydning af/ projektfaserne/ 2012 Fokus: Projekterne vokser i kompleksitet og volumen. Forskydning af projektfaserne er velkendt. Honorar fordeling i faserne skal følge med. Projekttidsplanen At arkitekt og ingeniør modeller startes op på det startegiske korrekte tidspunkt i forhold til tidsplanen. At arkitekter og ingeniører projektforløb kører parallelt.

18 Organisatoriske forhold/arbejdsmetoder/ indsigt i modellen/før og nu For 4-3 år siden var fokuspunkterne: Alle projektmedarbejdere på et projekt skal have indsigt i 3D processen og 3D arbejdsmetoderne? Helt overordnet for at undgå, at der kører to parallelle projetkforløb. Dette princip gælder både internt og eksternt. Sagsledende medarbejderer og beslutningsproces: Som sagsarkitekt eller intern projekteringsleder træffer man én type beslutninger, hvis man har en vis grad af indsigt i og eventuelt kan arbejde med i 3D modellen. Og en anden type beslutninger hvis man ikke har disse kompetencer til at arbejde eller orienterer sig i 3D modellen. Det er en meget afgørende erkendelse som ledende medarbejder at gøre sig

19 Organisatoriske forhold/arbejdsmetoder/ indsigt i modellen/før og nu 2012: Informationshuller opstår ikke mere: Tidligere opstod der sitiutionen at IT-specialisten, sad dybt begravet i 3D-modellen. Det var ikke altid klart for it-specialisten med mindre projekteringserfaring, hvilke informationer der mangler på projektlederplan. Og hvis sagsarkitekten ikke har kendskab til arbejdsrytmen i 3D-modellen, opstod der let et informationshul, hvor det i bedste fald er it-specialisten der hele tiden er den informationssøgende. Eksempelvis indarbejdelse af entrepriseskel i 3D modellen Projekteringstidplan - fremdrift. Fremdrift for den overordnede projekteringstidsplan og Fremdrift i selve 3D modellen.

20 Organisatoriske forhold/kommunikation / Projektteam/ Fokus: Kommunikation i projektteamet Fællgetegnestue: En stor fordel, tæt og ukompliceret kommunikation. Projektforløb er ofte på 1½ til 2 år God og informativ kommunikation har altid været vigtig i et projektforløb. Set fra BIM perspektivet bliver det endnu mere vigtig når medarbejderne helt naturligt har forskelligt BIM tekniske niveau. Alle udfordringer er ikke nødvendigvis kendte af alle i begyndelsen af en process, så løbende evaluering og vidensdeling er gode værktøjer. Løbende og uformelle løsningsmøder. BIM Managerne / Model Manageren: Gode kommunikative evner.

21 Organisatoriske forhold/kommunikation/ Camara shots/ 2012 Skitserings- og dispositionsfasen: Et værdifuldt kommunikativt værktøj mellem især i forbindelse med bygherre afklaringer i de tidlige faser. Det er dynamisk og effektivt i projektafklaringer.

22 Organisatoriske forhold/kommunikation/ 3D modellen / 2012: Den valgte kommunikationsform inde i selve 3D modellen har afgørende indflydelse på det daglige indbyrdes samarbejde mellem rådgiverne - arkitekter og ingeniører - samt mellem rådgiverne og totalentreprenøren. Ved projektstart aftales operationelle værktøjer til kommunikation mellem rådgiverne. Hvordan udveksles 3D modellen mellem rådgiverne, selv om der er bygningsdele, der kun er 50% færdigprojekteret? Hvordan markeres den igangværende projektering inde i 3D modellen? Hvordan forholder de enkelte rådgivere sig indyrdes til deres egne og de øvrige rådgiveres fejl i 3D modellen? Det er en erfaring at for at få det optimel ud af kommunikationene i 3D modellen, at rådgiverne følger tidsplanen nøje og opretholder prarallelle projektforløb.

23 Organisatoriske forhold/kommunikation/ Grafisk læsbarhed/ For 4-3 år siden: Den grafisk læsbarhed i 3D modellen: Det er en generel erfaring fra alle deltagere at ligesom den enkelte medarbejder skal have en vis faglig erfaring for at kunne aflæse 2D tegninger, skal den enkelte medarbejder også have en god del erfaring i arbejdet med 3D modeller for at kunne aflæse alle detaljerne og enkelthederne som 3D modellerne tilbyder. Derfor er det vigtigt for arkitekterne med en særlig æstetisk kvalitetssikring tidlig i fasen, så man sikre sig at 3D modellen svarer til det ønskede arkitektoniske udtryk 2012: Det er blevet langt lettere at kommunikerer. og aflæse. Dog er der en klassisk udfordring i 2012 at alt informationen ligger i 3D modellen og der afklares via 2D tegninger.

24 Organisatoriske forhold /Green BIM/ Simuleringer/ What if -analyser - Added value BIM og Envirionmental analysis software er en løftestand til at udvikle arbejdsmetoder og arbejdesprocesser, der kan analyserer, teste og demonstrere et byggeprojekts bæredygtighed i den konceptuelle fase. Denne type analyser kunne kaldes What-if- analyser. De skal højest vare et par minutter på simple geometrier i den opdaterede digitale 3D model. På VIA Campus Skejby projektet er der benyttet simuleringsprogram Ecotect til at beregne eksempelvis lys og skygge i læseområderne omkring atrium med foiltec taget. Resultaterne skal betragtes som guideslines, bruges som retningsgivende for at underbygge en argumentation.

vidensdeling/praktisk brugerplan/3d projektering status 2010 D model / 2.0 tværfaglig erfaringsopsamling/ ændrede arbejdsprocesser/arbejdsmetoder/

vidensdeling/praktisk brugerplan/3d projektering status 2010 D model / 2.0 tværfaglig erfaringsopsamling/ ændrede arbejdsprocesser/arbejdsmetoder/ vidensdeling/praktisk brugerplan/3d projektering status 2010 D model / tværfaglig erfaringsopsamling/ ændrede arbejdsprocesser/arbejdsmetoder/ 2.0 02/03 2/xx Ny viden til byggefagene/ Et afprøvningsprojekt

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling (BIM) 1 Hvem står bag denne miniguide?

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Supporting inter-organizational collaboration with Building Information

Supporting inter-organizational collaboration with Building Information Abstract Supporting inter-organizational collaboration with Building Information Modelling Recently the AEC industry(architectural, Engineering and Construction) has begun a transition towards further

Læs mere

Implementeringsanalyse. 25.september 2012

Implementeringsanalyse. 25.september 2012 Implementeringsanalyse 25.september 2012 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Implementeringsanalyse Redaktion Mette Øbro Sekretariat for cuneco Torben Klitgaard Søren Spile Maja Skovgaard Anne

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Torsdag den 20. september 2012 på Arkitektskolen Aarhus

Torsdag den 20. september 2012 på Arkitektskolen Aarhus Foreningen BIM Aarhus afholdt Konferencen BIM FINLAND Torsdag den 20. september 2012 på Arkitektskolen Aarhus CHAIRMAN TELEFON MOBIL DATE MAIL BLOG MARIANNE FRIIS 00 45 87 32 52 18 00 45 40 20 37 23 3.

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere

Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen

Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen / bestyrelsen i BIM Aarhus fundet det interessant at konkludere på konferencen med den begrundelse, at konferencen endte med

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Emil Hølledig 13-05-2013 Aarhus

Emil Hølledig 13-05-2013 Aarhus E n t r e p r e n ø r e n s i m p l e m e n t e r i n g o g a n v e n d e l s e a f V i c o S o f t w a r e t i l o p t i m e r i n g a f p l a n l æ g n i n g o g ø k o n o m i s k s t y r i n g Bygningskonstruktørspeciale

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Managing Quality of Adult Education

Managing Quality of Adult Education Managing Quality of Adult Education 2006 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Egenskabsdata i byggeriet Kasper Bernt Hansen Specialerapport

Egenskabsdata i byggeriet Kasper Bernt Hansen Specialerapport Egenskabsdata i byggeriet Kasper Bernt Hansen Specialerapport Københavns Erhvervsakademi TITELBLAD Navn - Kasper Bernt Hansen Datering - September 2012 Institution - Københavns Erhvervsakademi KEA Linje

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S

Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S *Kirsten L. Frandsen, Erhvervs ph.d. studerende ved Hydac A/S & SDU 1 Henrik L. Sørensen, Udviklingschef

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Et speciale fra IT-Universitetet i København Udarbejdet af Christian Bering Pedersen Vejleder: John Gøtze Juni 2006

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere