Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010"

Transkript

1 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh, Marc Risvang Afbud: Lars Bach Dagsorden: 1. Honorering for vores arbejde (tabt arbejdsfortjeneste/rejseudgifter/forplejning) 2. Registrering af medlemmer uden OK - udkast til annonce 3. Forslag til repræsentantskabet 4. Opsamling på de to netop overståede medlemsmøder d. 7/6 i KBH og d. 8/6 i Vejle Punkt 1: Honorering Vi mener at en mødefrekvens på 2 årlige møder á 4 timer er for lidt, set i forhold til de opgaver vi kontaktpersoner mener vi bør og ønsker at påtage os i foreningen. Gruppen arbejder i øjeblikket med at definere mål og delmål for kontaktpersonernes arbejde i Danske Fysioterapeuter, registrering af medlemmer uden overenskomst, problemer med afregning til forsikringsselskaber, udarbejdelse af forslag til repræsentantskabet, at arrangere medlemsmøder for de overenskomstfrie medlemmer 2 x årligt m.m. Vi ønsker hermed at ansøge foreningen om at honorere kontaktpersonerne for 4 årlige møder á 4-6 timers varighed samt hæve vores årlige budget til medlemsmødeudgifter fra kr ,- pr. region til kr ,- pr. region. Marc Risvang vil sørge for at aflevere denne ansøgning til rette vedkommende i Danske Fysioterapeuter. Behovet for mødeaktivitet i KT-gruppen vil løbende blive evalueret af gruppen, da vi stadig er i en etableringsfase og endnu ikke helt har defineret hvad gruppens opgaver skal være på længere sigt. Næste møde fastsættes til tirsdag d. 5. oktober om eftermiddagen.

2 Punkt 2 : Registrering af medlemmer uden OK Det blev aftalt at Jørn kommer med et udkast til annonce i fagbladet, der præsenteres samtidig med en artikel i bladet, hvor journalisten har foretaget interview med klinikindehavere fra henholdsvis en klinik udenfor OK og en der har status af blandingsklinik. Det blev foreslået at Marc tog kontakt til redaktionen vedr. dette. Annoncen kunne se ud på følgende måde: Arbejder Du udenfor overenskomst med den offentlige sygesikring eller har Du planer om at gøre dette? Vi er 5 regionale kontaktpersoner, der har et stort behov for at vide, hvor Du er og hvor mange vi er. Vi har alle 5 arbejdet udenfor overenskomst med den offentlige sygesikring i en årrække i både større og mindre klinikker. Hvis Du sørger for at registrere Dig i medlemsregistreringen hos Danske Fysioterapeuter med Din korrekte status, kan vi måske hjælpe Dig med at få løst problemer som: Afregning, hvilken pris skal Du tage? Afregning med forsikrings selskaber eller aftale med kommunale/private sundhedsordninger. Valg af EDB løsninger. Annoncering. Udbygning af Dit netværk. Hvem vil Du samarbejde med og hvordan. Så hjælp Dig selv og os og husk vi bliver flere og flere. Underskrevet: De 5 kontakt personer med tfl. og mail adresser. Punkt 3: Forslag til repræsentantskabet Som menigt medlem skal forslag til behandling på Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde stilles gennem en repræsentant, da det kun er dem der har kompetencen hertil. Dette forhindrer ikke gruppen her at arbejde på nogle forslag, da det er Repræsentantskabet der som foreningens øverste myndighed, sætter dagsorden for, hvad der skal arbejdes med de næste to år. De selvstændige udenfor overenskomst vil gerne være med til at præge foreningen, og da forslag til Repræsentantskabet er en mulighed for indflydelse, er det oplagt at gruppen benytter sig heraf.

3 Følgende oplæg til forslag er blevet nævnt: Når man nedsætter sig som nyetableret selvstændig udenfor overenskomst, skal kontingentet nedsættes de første to år torveholder: Anne Marie Der diskuteres i øjeblikket om en generel nedsættelse af kontingentet blandt andet på baggrund af den af folketinget nyligt vedtagne genopretningspakke, der sætter et loft på medlemmers skattemæssige fradrag af deres kontingent. Ændring/afskaffelse af Danske Fysioterapeuters målsætning om at al fysioterapi skal være gratis. torveholder: Jane Ovennævnte kommer til udtryk i form af Danske Fysioterapeuters mening under Sundhedspolitikken vedtaget på RM Gruppen mener ikke tilkendegivelsen er holdbar eller realistisk, og den kan tilmed være med til at fastholde Danske Fysioterapeuter i en tankegang, der ikke tilgodeser alle medlemmers interesse. Anskaffelse af en mere konkret erhvervspolitik eventuelt gennem et udvalg. torveholder: Stefan Generelt skal der tænkes mere i iværksætter baner, og forslaget her sammen med forslaget om nedsat kontingent kan være med til at fastholde medlemmer, der påtænker at nedsætte sig som selvstændig med et mere usikkert økonomisk grundlag, og uden den faste indtægtskilde et ydernummer giver. Kontaktpersoner for fysioterapeuter uden overenskomst bør fremover have mulighed for at sende en repræsentant til Repræsentantskabsmødet på lige fod med de praktiserende med OK. Som det er nu har SU-medlemmerne en fast plads på repræsentantskabet. Dvs de må stille en deltager, som ikke behøver at stille op til valg, men på forhånd er sikret en plads. Forslagene kan og skal sandsynligvis moduleres, og derfor har hvert forslag en torveholder, der løbende vil tage imod gode ideer og tilføjelser. Der skal findes en repræsentant hvorigennem forslagene stilles, og de skal være sekretariatet i hænde senest 1. september 2010.

4 Punkt 4: Opsamling på de to netop overståede medlemsmøder d. 7/6 i KBH og d. 8/6 i Vejle På møderne var der som udgangspunkt et stort behov for intern snak og erfaringsudveksling. Der kom dog helt konkrete forslag og ønsker frem såsom; at man i Danske Fysioterapeuter vil arbejde på at udforme en aktiv erhvervspolitik. Første skridt kunne være at lave et erhvervsudvalg. at praksiscertifikatet målrettes /ommoduleres så det tilgodeser både fysioterapeuter indenfor og udenfor overenskomsten lidt mere. Fysioterapeuter uden overenskomst oplever, at have stor brug for viden om PR, markedsføring og virksomhedsplanlægning, nok mere end dem der arbejder inden for traditionelt har haft brug for. Det vil derfor være ønskeligt, hvis et iværksættertema kan passes ind i praksiscertifikatet. Marc Risvang vil tage kontakt til Vibeke Laumann vedr. dette. Måske kan Modulerne tilpasses eller en 5. dag kan tilføjes, så der bliver plads til et ekstra tema. Det blev foreslået at en lille folder med information om kontaktpersoner for de forskellige regioner blev lavet og udleveret på praksiscertifikatkurserne. Der blev debatteret, hvordan der skabes en bedre kontakt mellem praktiserende inden for og udenfor overenskomsten. Et møde mellem kontaktpersoner for begge parter blev nævnt som en mulighed. Derudover var det interessant, at der hos medlemmerne i vest tilsyneladende var et større ønske om, at kunne tiltræde praksisoverenskomsten, end der var hos medlemmerne i Øst. På mødet i Vest havde kun 3 ud af 20 bevidst valgt overenskomsten fra. Hovedsagelig fordi de savnede ydelsesnumre, der gav mulighed for specialydelser af længere varighed (fx lymfødembehandling, børnebehandling). I hovedstaden var ønsket om at kunne tiltræde den fælles overenskomst mindre markant. Årsagen kan man kun gisne om. Måske er det lettere at tage højere honorarer øst for Storebælt? Flere fysioterapeuter opponerede mod den holdningen i DF om, at en høj faglig standard krævede flermandsklinikker. Dog oplevede nogen dog efter nogle år som ene fysioterapeut et behov for at indgå i klinikfællesskaber for bla at kunne minimere driftsudgifter.

5 Endelig oplevede flere, en stigende konkurrence fra landsdækkende firmaer som Copenfys og Falck Healthcare, der har formået at lave landsdækkende samarbejdsaftaler med forsikringsselskaber. Marc Risvang fra DF bekræfter (22/6), at det står forsikringsselskaberne frit for at lave disse aftaler. En ide om at Danske Fysioterapeuter kunne forsøge at lave sådanne kollektive aftaler med forsikringsselskaberne på alle praktiserende fysioterapeuters vegne blev luftet. De penge DF i givet fald ville tjene på en sådan ordning skulle naturligvis bruges på udvikling i praksissektoren.

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Tid: Den 22. september 2014, kl. 8.50-9.40. Sted: Valby Medborgerhus, lokale 2, 3. sal, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Dagsorden

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING 2014 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer JULI 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer, juli 2014 I forbindelse

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området.

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området. Til Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E-2-tv. 1610 København V 28. januar 2014 Hermed afrapportering for bevilling B201205 til et pilotprojekt til at afprøve nye metoder til at øge netværksdannelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere