DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE"

Transkript

1 DIMS Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Formandsberetning DIMS DIMS har nu bestået i 56 år, og er fortsat et levende selskab med stor aktivitet. Der er 547 medlemmer (PLO 202, YL 91, FAS 165), her af 54 ekstraordinære, 2 æresmedlemmer. Der er 37 der har udmeldt sig og der er 27 indmeldte Der er 57 diplomlæger her af 15 eksaminerede diplomlæger. Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2013 bestået af Eilif Hedemann, Tommy Frisgaard Øhlenschlæger (næstformand), Lars Blønd (formand), Martin Meienburg (kasserer), Rie Harboe Nielsen, Niels Bro Madsen, Annika Winther (suppleant), Mogens Dam(ekstra ordinært medlem), Gorm H. Rasmussen (suppleant for ekstraordinært medlem). Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder: 25/2, 13/5, 2/9, 14/11, samt 6/ Der har været afhold 2 møder sammen med FFI: 13/5 og 14/11. Bestyrelsen har i den forgangne periode haft god kontakt til Uddannelsesudvalget, Kongresudvalget og Dansk Sportsmedicin redaktion og Scandinavian Foundation. Den nye hjemmeside har fået stor ros, men der har dog været problemer, som der redegøres for. Internationalt det til deltagelse i det Norske Høstmøde i Sandevig hvor bestyrelsesmedlem Martine Meienburg deltog. Mødet med 300 deltagere var velarrangeret, men det faglige niveau lå angiveligt under den danske kongres. Der har som ventet været et fald i antallet af medlemmer, men noget af faldet tilskrives indmeldelses problemer. Johannes Linhard prisen uddelt for første gang i forbindelse med sidste års kongres i Kolding og Finn Boisen Møller blev modtager af den ærefulde pris i form af kr og naturligvis et dertil

2 hørerne indrammet diplom. Prisen var motiveret af Finn Boisen Møllers videnskabelige landvindinger, hans undervisnings bidrag og i øvrigt store virke inden for idrætsmedicinen. Ved dette års kongres skal uddeles Ove Bøje prisen, som uddeles hvert andet år og gives til en person som gennem sit virke indenfor forskning, klinik eller undervisning har bidraget væsentligt til at fremme og højne niveauet indenfor klinisk idrætsmedicin. Som kandidater til prisen, kan der være tale om en person som har befordret forskningsbaseret viden som i sin konsekvens har kunnet anvendes klinisk eller en person som i sit kliniske arbejde har gennemført forskning og fremmet forskningsbaserede kliniske aktiviteter. Modtageren af prisen er primært dansk, men kan også være fra udlandet og har haft sit virke i Danmark, eller sit arbejdsfelt i tæt relation til danske forskningsinstitutioner, med signifikant indflydelse på dansk idrætsmedicinsk virke. Alle kan indsende en motiveret anbefaling af emner til denne pris. Oplæg maksimalt ½ side, CV maksimalt 2 sider og en referenceliste indeholdende peer reviewed publikationer. DIMS og FFI s bestyrelse har nedsat et udvalg til at finde pris modtagerne til de 2 priser. Fra DIMS har vi indstillet Henrik Aagaard som repræsentant og han har indvilliget, ligesom FFI har indstillet Kristian Thorborg og som tredjemand er det den videnskabelige formand for årskongressen og denne har i det forgangne år været professor Michael Krogsgaard. Sekretær Louice Krandorf har i forbindelse med et jobskifte, måtte påtage sig meget overarbejde. Dette har i relation til DIMS, betydet at det tidsmæssigt har været problematisk at varetage sekretærfunktionen, og sekretariatet har i en periode ikke fungeret hensigtsmæssigt. I skrivende stund arbejdes der på et sekretærskifte og der vil blive redegjort nærmere på generalforsamlingen DIMS/FFI årskongres 2013 Kongressen i Kolding blev en stor faglig og social succes med 378 deltagere, hvilket er status quo i forhold til året før. Ud af de 378 deltagere er 103 gratister. Arrangementsgruppen havde sammensat et meget varieret og godt program i samarbejde med SAKS. Som noget nyt blev der optaget videoer fra hovedsalen, som efterfølgende kunne ses i en måned efter kongressen. Et tiltag som gentages igen i år. Erfaringerne fra kongressen er tilføjet til kongresmanualen, som har vist sig at fungere som et godt værktøj. Økonomisk gav kongressen endeligt et mindre overskud, hvilket hele tiden har været hensigten, da den oprindelige tanke var at man med Kolding som kongressted havde reduceret udgifterne, så der kunne spares om til den mere omkostningstunge kongres i København Der står nu kr på vores opsparingskonto til kongressen, hvilket ikke er det store set i forhold til et samlet kongresbudget på forventeligt ca 1.6 millioner kr. Næste kongres bliver på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager, som er udvalgt efter at have indhentet tilbud fra andre tilsvarende lokaliteter i København. Et nyt kongresudvalg er under sammensætning for 2015 bestående af erfarne og nye medlemmer med repræsentanter fra både DIMS og FFI.

3 Hjemmesiden Eilif Hedemann har efter et meget stort arbejde fået sat den nye hjemmeside i søen, og vi er stolte over resultatet. Det har vist sig at en hel del ting har, måtte ændres, dels af hensyn til funktionaliteterne og dels af hensyn til de visuelle indtryk. Det største problem har desværre været en fejl i indmeldingsfunktionen, som uden vores viden ikke har fungeret. Fejlen opdages først i efteråret, da folk der forsøger at melde sig ind retter direkte henvendelse til sekretariatet og fejlen er nu rettet. Dette har formentlig været en medvirkende faktor til, hvorfor vores medlemstal har været dalene. Nogen har måske erfaret at der er et login på hjemmesiden, således at man kan komme ind på den lukkede del. Der er endnu kun begrænsede ting her, men der arbejdes på at gøre denne del mere attraktiv og forslag modtages gerne. Diplomlæger Der har været et dramatisk fald i antallet at godkendte diplomlæger, således var der sidste år 118 og nu er der kun 57 heraf 15 som er eksaminerede. Årsagen er at mange ikke har søgt om fornyelse, måske fordi de ikke opfyldte kravene eller fordi de fagligt har ændret fokus. Disse er blevet slettet fra listen og det opfordres til at man selv kontrollerer om man på listen via hjemmesiden. Diplomlæge sekretariatet er blevet flyttet, så det i dag refererer direkte til Uddannelses Udvalget og funktionen varetages af Jan Rømer. I det forgangne år er der blevet der afholdt Trin II kursus og efterfølgende eksamen, se uddannelsesudvalgets årsrapport. Uddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget udkommer med selvstændig årsrapport. Samarbejdspartnere FFI (Fagforum for idrætsfysioterapi), Team Danmark, antidoping Danmark, Gigtforeningen, SAKS (Dansk selskab for artroskopisk kirurgi og traumatologi), Sundhedsstyrelsen, DASFAS, SIMS (studerendes idrætsmedicinske selskab, IM (idrætsmedicinergruppen (Århus)), sportskiropraktorer, DIF, FIMS (Fédération Internationale de Médicine du Sport), ECOSEP (European College of Sports medicine and Exercise Physicians), ESSKA (Euorpean Society of Sports traumatology, Knee surgery and Arthroscopy), EFSMA (European Federation of Sports Medicine) m.fl. FFI er vores vigtigste samarbejdspartner, hvor den årlige idrætsmedicinske kongres og Dansk Sportsmedicin er de to grundsten i dette samarbejde. I bestyrelserne for både DIMS og uddannelsesudvalget sidder der repræsentanter fra FFI.

4 Team Danmark, Lars Blønd er af bestyrelsen udpeget som DIMS repræsentant i Team DK samarbejdet. Studenterorganisationerne (SIMS og IM) Der har i den forgangne periode ikke været nogen fællesaktiviteter. Dansk Sportsmedicin Fagforum for Idrætsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab udgiver sammen bladet Dansk Sportsmedicin. Bladet udkommer fire gange om året i et oplag på stk. og distribueres til medlemmerne af de to organisationer samt til cirka 80 abonnenter og den dominerende del af den danske dagpresse. Bladets 17. årgang, 2013, er udkommet i januar, maj, august og november måned. Indholdet i årets numre har omfattet: Januar (64 sider), om Knæ-ACL-PRO, Skulder-impingement og for første gang med det fulde program for Idrætsmedicinsk Årskongres som en del af bladet: Hvordan laver man et spørgeskema, der måler rigtigt? Sammenhængen mellem scapula dyskinesi og impingement hos the overhand athlete.. Det officielle program for Idrætsmedicinsk Årskongres Maj (58 sider), med tema Guldkorn fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 samt med Fagligt Bibliotek som indlæg: Sacroiliaca-leddet (1 resumé). Knæet (4 resuméer). Foden (1 resumé). Skulderen (1 resumé). Træning mv. (5 resuméer). Knogle (4 resuméer). Muskulatur (1 resumé). Fagligt bibliotek: ACL-ruptur og Patellar tendinopati. August (52 sider), om Inflammation, "NSAID", Knogle og Indlægssåler samt med "Fagligt Bibliotek" som indlæg: Den antiinflammatoriske effekt af livsstil. What role do NSAID s have in the sports medicine setting? NSAID og muskeltilpasning er der evidens for no pain no gain?.

5 Training and Bone from health to injury. Indlægssåler findes der evidens? Ny uddannelses- og kursusstruktur i FFI. Fagligt bibliotek: "Spondylolistese". November (52 sider), om Kost og kosttilskud, Træningsafhængighed og Elektroterapi samt med Fagligt Katalog som indlæg: Lav energitilgængelighed og hormonforstyrrelser blandt kvindelige atleter. Maraton: 11 minutter hurtigere med en justeret ernæringsstrategi. Implementering af sportsernæring. Forurenede kosttilskud hvad kan vi gore for udøverne?. Træningen kan tage magten. Kan restitution optimeres med elektroterapi?.. Afklaring af debat om FFI s skulderkatalog. Fagligt bibliotek: "Femoroacetabular Impingement". Ud over ovenstående artikelindhold af faglig karakter har bladet også bragt stof under kategorierne "aktuelt", informationer, "møder og kurser" og "adresser". Redaktionen har bestået af 4 repræsentanter for Fagforum for Idrætsfysioterapi (Svend B. Carstensen, Pernille R. Mogensen, Michael S. Rathleff og Andreas Serner) og 5 for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (Jimmi Elers, Anders Christian Laursen, Anders Nedergaard, Morten Storgaard og Jonathan Vela). I årets løb forlod Jimmi Elers, Anders Christian Laursen, Andreas Serner og Morten Storgaard redaktionen. De skal have en stor tak for indsatsen. Der er p.t. to ledige læge-pladser i redaktionen. Alle med interesse bedes henvende sig til DIMS s formand. Der har været afholdt tre redaktionsmøder for at planlægge bladenes struktur og indhold. Fysioterapeut Svend B. Carstensen har fungeret som ansvarshavende redaktør og fysioterapeut Gorm H. Rasmussen har været tilknyttet bladet som produktionsansvarlig og ansvarlig for den daglige drift. Svend B Carstensen stopper som ansvarshavende redaktør efter 10 år på posten og fortsætter som redaktionsmedlem. Michael S Rathleff er ansat som ny redaktør. Slutteligt vil redaktionen gerne gøre opmærksom på, at den altid er modtagelig for konstruktive henvendelser og ny inspiration til bladets form og indhold, samt ønsker til temaer for fremtidige numre.

6 Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports I bestyrelsen sidder fra Danmark Marianne Backer og Bent Wulff Jakobsen som også er kasserer for selskabet og Lars Blønd er suppleant. Samarbejdet omhandler det fælles Nordiske tidsskrift Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, hvor tidsskriftet igen har overgået sig selv og har nu en impact factor for 2012 på 3,2 og er således nr 8 ud af 84 idrætsmedicinske tidsskrifter. Editor in Chief er Stephen Harridge. Tidsskriftet har subscribers og acceptensrate er 12%. Tidsskriftets overskud tilfalder Scandinavian Foundation og det er udelukkende herfra at dette selskabs indtægter kommer. Midlerne muliggør at selskabet udover at de udøver et tilskud på s.kr, kan stille en underskudsgaranti på s.kr, til det Skandinaviske fællesmøde hvert 2. år. Overskuddet fra tidsskriftet var i 2012 højere en hidtil og foundation har nu en egenkapital på kr. Foundation har valgt at benytte nogle af midlerne til bl.a d.kr til symposier for ikkearrangerende lande. Danmark er blevet anmodet om at arrangere et rygsymposium med fokus på modic forandringer. Ved den næste fælles kongres i oktober 2014 i Helsinki vil der være en award på s.kr. Interessegrupperne Desværre har interessegrupperne ikke været aktive. Økonomi Økonomien vil blive fremlagt til generalforsamlingen, ved Kasser Martin Meienburg. Valg til bestyrelsen 1) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lars Blønd, Greve, afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Eilif Hedemann, Odense af går efter tur og er villig til genvalg. Annika Winther afgår som suppleant og indstilles af bestyrelsen til valg. 2) Valg af en suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år: indstilles af bestyrelsen Mikael Skov, Aalborg. 3) Valg af ekstraordinære bestyrelsesmedlem indstilles af bestyrelsen Fysioterapeut Mikkel Ammentorp Pedersen, Kastrup 4) Valg af en suppleant for det ekstraordinære bestyrelsesmedlem for et år: Fysioterapeut Gorm H. Rasmussen, Århus, afgår efter tur og er villig til genvalg

7 Slutteligt DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB Bestyrelsen arbejder videre med nuværende og fremtidige tiltag, og er modtagelig for ideer og kommentarer, samt ris og ros. Jeg takker bestyrelsen, uddannelsesudvalget og redaktionen på Dansk Sportsmedicin for et godt samarbejde de seneste 4 år og ønsker det bedste for DIMS i fremtiden. Lars Blønd, Formand

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent.

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent. Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2009 vokset med 65 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1362, ved årets slutning 1427. 55 % er kvinder og 45 % er mænd.

Læs mere

SPORTSMEDICIN DANSK. Kost og kosttilskud Træningsafhængighed Elektroterapi. fagforum for idrætsfysioterapi

SPORTSMEDICIN DANSK. Kost og kosttilskud Træningsafhængighed Elektroterapi. fagforum for idrætsfysioterapi NR. 4, 17. årgang NOVEMBER 2013 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Kost og kosttilskud Træningsafhængighed Elektroterapi 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B. Carstensen

Læs mere

SPORTSMEDICIN IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 DANSK DANSK. NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 DANSK DANSK. NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Et 10-årigt tilbageblik

Læs mere

NR. 4, 13. årgang, NOVEMBER 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN PLUDSELIG UVENTET HJERTEDØD GRAVIDITET OG MOTION DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 4, 13. årgang, NOVEMBER 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN PLUDSELIG UVENTET HJERTEDØD GRAVIDITET OG MOTION DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 13. årgang, NOVEMBER 2009 DANSK SPORTSMEDICIN PLUDSELIG UVENTET HJERTEDØD GRAVIDITET OG MOTION fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Kristian Thorborg Dansk Sportsmedicin

Læs mere

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. 40 år

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. 40 år Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 40 år 1958 1998 DIMS Jubilæumsbog er udgivet af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab i anledning af selskabets 40-års jubilæum i 1998. Redaktør: Erik Darre DTP: Gorm Helleberg Rasmussen

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2006... 3 MØDER I FORBINDELSE MED DOS-MØDET... 7 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 11 BESTYRELSEN INFORMERER...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2006... 3 MØDER I FORBINDELSE MED DOS-MØDET... 7 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 11 BESTYRELSEN INFORMERER... DOS BULLETIN NR. 5 SEPTEMBER 2006 35. ÅRGANG ÅRSMØDET 2006.............................. 3 FOREDRAGSKONKURRENCE....................... 4 POSTERKONKURRENCE........................... 4 TILMELDING...................................

Læs mere

Idrætsmedicinsk årskongres 2012 Torsdag d. 2. februar til lørdag d. 4. februar Hotel Comwell Kolding

Idrætsmedicinsk årskongres 2012 Torsdag d. 2. februar til lørdag d. 4. februar Hotel Comwell Kolding Idrætsmedicinsk årskongres 2012 Torsdag d. 2. februar til lørdag d. 4. februar Hotel Comwell Kolding Tema: Idræt gennem livet fagforum for idrætsfysioterapi Musculoskeletal ultralyd Detaljerede billeder

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst?

Læs mere

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt En faglig svingom

Læs mere

PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Politisk MålsætningsProgram PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 1, 16. årgang JANUAR 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEN / LYSKEN

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 1, 16. årgang JANUAR 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEN / LYSKEN NR. 1, 16. årgang JANUAR 2012 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEN / LYSKEN 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B.Carstensen Ikke mere brok Vi går i dybden

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 16. årgang MAJ 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEARTROSKOPI

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 16. årgang MAJ 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEARTROSKOPI NR. 2, 16. årgang MAJ 2012 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Tema: HOFTEARTROSKOPI 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B.Carstensen Fra hofte over børn til steroider

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

SPORTSMEDICIN ACHILLESSENESKADER BEVÆGELSESLABORATORIUM FUNKTIONEL KNÆTEST DANSK DANSK. NR. 1, 11. årgang, JANUAR 2007 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN ACHILLESSENESKADER BEVÆGELSESLABORATORIUM FUNKTIONEL KNÆTEST DANSK DANSK. NR. 1, 11. årgang, JANUAR 2007 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 11. årgang, JANUAR 2007 ACHILLESSENESKADER BEVÆGELSESLABORATORIUM FUNKTIONEL KNÆTEST fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

Årsberetning 2009. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Årsberetning 2009. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Årsberetning 2009 Specialeområde en definition med forpligtigelser Som fagforum er DFFMF repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde. Internationalt under IFOMPT og dermed WCPT. DFFMF organiserer

Læs mere