Dugsnyt. IUGA afholder 37. kongres. september 2012 ICS afholder 42. kongres i Beijing, Kina oktober Leder... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dugsnyt. www.dugs.dk. IUGA afholder 37. kongres. september 2012 ICS afholder 42. kongres i Beijing, Kina oktober 2012. Leder... 3"

Transkript

1 Dugsnyt 6. årgang nr IUGA afholder 37. kongres i Brisbane, Australien september 2012 ICS afholder 42. kongres i Beijing, Kina oktober 2012 Se s. 15 inde i bladet Leder... 3 Highlights fra DUGS årsmøde... 4 Referat DUGS Generalforsamling... 7 DUGS Årsregnskab Nyt fra Verden Rejseberetning fra Uganda Good Urodynamic Practice Dansk Selskab For Vulva Afsked med Steen Walther Om vesiko-vaginale fistler Kommende møder og Kongresser DUGSNyt nr

2 DUGSNyt DUGSNyt 6. årgang, nr Udgiver v/ Rikke Guldberg Sørensen læge, ph.d studerende Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Odense Universitetshospital Hjemmeside Ansvarshavende redaktør Lene Paulsen Layout og produktion InPrint A/S, Kolding Oplag 450 ISSN Forsidebilledet forestiller Spisende gorilla fra Uganda 2 DUGSNyt nr

3 Leder Af DUGS Bestyrelse Forretning eller uddannelse? - Uddannelse er (god) forretning. Som speciallæge med fokus på urogynækologi vil vi gerne rekruttere engagerede kolleger, som har lyst til at arbejde med urogynækologien i fremtiden vi må arbejde for at skabe tidlig interesse for vores felt, hos unge kolleger. Vi har brug for de unge, som er åbne for udvikling, og villige til at investere tid og engagement. Som urogynækologer bør vi derfor benytte enhver chance til at videregive færdigheder. Dette gælder både i ambulatoriet og på operationsgangen. Sammedagskirurgi er et oplagt sted at opnå færdigheder vedrørende de enkle vaginalplastikker og det er samtidig effektivt vi må sørge for at udnytte dette relativt store operative volumen og få uddannelsessøgende med her. Under speciallægeuddannelsen i gynækologi/obstetrik er der formelle krav til, hvad en kommende speciallæge skal kunne rent operativt inden for urogynækologien - det kræver et vist volumen af operationer - naturligvis udført under kyndig supervision af speciallæge. Herudover forventes det, at man som speciallæge kan vurdere og lægge et udredningsprogram for inkontinente og prolaps patienter. Vi skal uddanne både kommende praktiserende læger, kommende speciallæger, sygeplejersker og sosu-assistenter. De fleste steder fungerer ambulatorieaktivitet også så systematisk, at der er mulighed for supervision. Det er helt afgørende. En lignende systematik bør også foregå mhp. den operative urogynækologi når det gælder kommende speciallæger og det er en balance at leve op til hverdagens produktionskrav, og samtidig levere uddannelse på et kvalificeret niveau. Efter at speciallægeautorisationen er opnået, kan det være vanskeligere at få udbygget sin basale uddannelse, selv om vi alle ved, at det er nødvendigt at opnå de mere subspecialiserede kompetencer. Det ville måske være ønskeligt, om der på de større afdelinger var mulighed for rotationsstillinger, hvor det var muligt at højne sit urogynækologiske kompetence niveau efter endt speciallægeuddannelse. Vi har brug for unge engagerede kolleger, så derfor del ud når du kan!!! Med venlig hilsen, DUGS bestyrelse, Mette Hornum Bing, Susanne Greisen, Rikke Guldberg Sørensen, Charlotte Graugaard-Jensen, Anette Vestermark DUGSNyt nr

4 DUGS Af Lene Paulsen Highlights fra DUGS årsmøde 6. januar 2012, Århus Universitetshospital, Skejby Igen i år må vi sige tak til DUGS bestyrelse for et godt møde med et højt fagligt niveau og med indlæg fra jordemødre, sygeplejersker og læger. Indlæggene favnede bredt og vi kunne alle gå derfra med ny viden endnu engang. Ulla Darling Hansen og Ulrik Schiøler Kesmodel fra DugaBase styregruppen kunne fortælle, at det går godt med DugaBase indberetningerne. Datakomplethed på ml % samlet set og hvis man ser på offentlige opererende afdelinger og private klinikker/ hospitaler, var datakompletheden på henholdsvis 93% og %, og kunne konkludere, at de offentlige klinikker er gode til at indberette og at for mange private klinikker ikke indrapporterer tilstrækkeligt. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram har valgt at tildele DugaBasen midler udfra en såkaldt model 1 med baggrund i - meget højt patientvolumen, - stort behandlingsbehov, - variation i kvalitet mellem enheder og patientforløbsmæssigt lav kompleksitet. Således har DugaBasen fået en 3-årig bevilling fra med i første omgang kr i FLOT! De krav, der så skal leves op til, er: - datakomplethed og databasekomplethed på 90% mod tidligere 80%, løbende afrapportering, Årsrapport, godkendelse fra SST og publicering af resultater på afdelingsniveau. Og publikationer vil der komme! Der er igangværende projekter med udgangspunkt informationer udhentet fra DugaBasen, heriblandt kan nævnes Rikke Guldbergs valideringsprojekt, hvorfra vi bl.a. fik præsenteret nogle fine tal for dataoverensstemmelse. Tillige kunne berettes, at styregruppen har defineret nogle nye indikatorer baseret på bl.a. patienttilfredshed og at indikator 4 om max. 50 ml. residualurin efter inkontinenskirurgi udgår. Der kommer nye indberetningsskemaer både i papir og online,, desuden får vi får et opgraderet webværktøj at arbejde med, som vil give os bedre mulighed for at udhente egen rapporter med flere informationer end de nutidige meget sparsomme muligheder. Alt i alt meget positiv udvikling for DugaBasen. Webredaktør Ulla Darling Hansen og DUGSNyt redaktør Lene Paulsen 4 DUGSNyt nr

5 DUGS fortsat Mette Hulbæk tog os med ind i blæretræningens verden og havde belyst rammerne for blæretræning i Danmark. Hun kunne konkludere, at der er sparsomt med kliniske retningslinier på nationalt plan trods relativ god evidens for effekten af blæretræning. Hun resumerede fint op om patientuddannelse, skemalagte vandladninger og positiv opmuntring. Herefter gjorde hun flot rede for sit RCT projekt Effekten af blæretræning i grupper om blæretræning i grupper sammenlignet med konventionel blæretræning, og vi glæder os til at høre de endelige opgørelser og håber at se Mette på podiet igen. Mette Hulbæk holder foredrag Dr. Barry O Reilly var kommet fra Irland for at fortælle os om, hvordan man der opererer patienter, der ønsker at bevare deres uterus og som har uterinprolaps, som man ellers ville tilbyde vaginal hysterectomi. Han fortalte og viste desuden, hvordan man opererer for prolaps af vaginaltopppen efter hysterectomi, både laparoskopisk og åbent. Marie Bønnelycke ressumerede på flot vis sin ph.d-afhandling Regenerativ medicin in urogynecology. Et område der er fjernt for mange om end usigeligt vigtig - basalforskning. Spændende resultater om høstning af skeletmuskelceller og skeletmuskelfragmenter og forskning i at finde et gitter til at fæstne cellerne på således, at de kan implanteres med nydannelse af skeletmuskelceller til følge. Hun lagde slutteligt op til fremtidig udvidet forskning på området som det hører sig til inspiration af yngre kolleger og måske videre egen forskning som vi spændt venter på at høre mere om. I pauserne blev udstillernes stande flittigt besøgt og der blev diskutteret og snakket flittigt på kryds og tværs af landet. Hvorvidt Botox er et godt behandlingstilbud til patienter med OAB, som ikke lader sig behandle med minimal care og antimuskarinika, gav Per Bagi os en urologisk synsvinkel på. Der var en interessant diskussion efterfølgende og vi må erkende, at der stadig er meget om OAB, som vi ikke ved -. Astrid Ammendrup, som sidste år modtog DUGS IUGA pris, gav sit indtryk af highlights videre til salen. Og alle de frie foredrag var præsentationer af godt, grundigt og omfattende arbejde og vi kom meget rundt fra dagligdags noninvasiv urodynamik som residualrinmåling og polyuri og TVT, over spørgeskema oversættelse og validering, samt unge pigers viden om bækkenbund og dyspareuni DUGSNyt nr

6 DUGS fortsat til jordemødres viden og læring om diagnostisering og suturering af sfinkterruptur. Sidst men ikke mindst sluttede Niels Klarskov dagens foredrag af med at give os et overblik over hans store arbejde med udviklingen af Urethral Tryk Reflektometri. Forskning som har bidraget til videnskaben med informationer, vi ikke tidligere har haft og med en målemetode, som indtil nu har haft videnskabelig anvendelse, men som vi med mere viden om utrehras fysiologi og biofysik måske i fremtiden kan applicere som en måleparameter på patienterne. Hele mødet blev afsluttet med et par ord fra den afgående formand Susanne Axelsen samt med overrækkelse af DUGS IUGA pris, som gik til Niels Klarskov og prisen for bedste frie foredrag, som gik til Marie Louise Saaby. Tak for et godt møde endnu engang og HUSK at tilmelde dig næste DUGS årsmøde 4. januar Susanne Axelsen lukker mødet efter kunstens regler. Opmærksomme deltagere ved Årsmødet 6 DUGSNyt nr

7 DUGS Af Mette Hornum Bing Referat DUGS Generalforsamling (GF), 6. januar 2012, Skejby Sygehus 1. Dirigent Torsten Sørensen (TS) blev enstemmigt valgt. TS erklærede GF for lovlig og rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne. 2. DUGS formand, overlæge Susanne Axelsen (SA) kom med beretning. DUGS bestyrelse har afholdt 3 møder i årets løb, og arbejdet har været meget effektiv. DUGS er nu medlem af LVS (Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber), som umiddelbart får den følge, at medlemskontingent i fremtiden opkræves via Lægeforeningen (maj måned). Der har i årets løb været arbejdet med urogynækologiske guidelines som dels har været i Hindsgavl regi (avanceret udredning af urininkontinens, konservativ og medicinsk behandling af urininkontinens) dels i Sandbjerg regi (sphinkterruptur). DUGS Nyt er udkommet 2 gange i 2011 og ovl. Lene Paulsen har som redaktør fået produceret et rigtig flot blad, som man glæder sig til at åbne, når det kommer ind ad døren. Ovl. Ulla Darling er hurtig til at få ting på DUGS hjemmeside, når hun får opdateringer, der skal på. DUGA basen har udviklet sig, og vi glæder os til at tage de nye DUGA base skemaer i brug. ICS afholdes i 2012 i Beijing og IUGA i Brisbane. Kursus udvalget har ikke fungeret optimalt, hvorfor DUGS bestyrelse opfordrer alle medlemmer til at melde aktivt ind, alternativet kan være at nedlægge udvalget. Afsluttende berettede SA, at hun var stolt af DUGS og glædede sig til at komme til møder i fremtiden. 3. Beretning fra udvalg. Kodeudvalg v /Susanne Axelsen effektivt udvalg. Har udarbejdet kodevejledning, som er sendt til afdelingerne og som kan downloades fra DUGS hjemmeside. Kodeudvalget arbejder fortsat aktivt på bl.a. en gråzonetakst og en takst for at registrere i DUGA basen. Sidstnævnte foregår i samarbejde med DSOG. Kursusudvalg v/læge Astrid Ammendrup (Herlev). Det har været vanskeligt at inducere aktivitet i kursusudvalget, hvorfor der i år ikke er planlagt kurser. Efter opfordring har flere nye medlemmer meldt sig (se nedenfor). 4. Kasserer Charlotte Graugaard-Jensen har formået at få opgjort regnskabet inden GF, hvilket er ret flot. Indestående ved udgangen af 2011 var ,42 kr. Det reviderede regnskab trykkes i kommende DUGS Nyt forår Kasserer fremlægger forslag til kontingent i kr. for et års individuelt medlemskab opkræves for lægernes vedkommende via Lægeforeningen, hvilket er muligt, fordi vi nu er medlem af LVS. Øvrige medlemmer betaler fortsat individuelt medlemskab direkte via DUGS konto i Lægernes Pensionsbank. Kontingent beløbet accepteret af GF. 6. Valg af formand - SA fratræder som formand for DUGS og kan ikke genopstille jf. vedtægterne. Tusind tak til Susanne for et DUGSNyt nr

8 DUGS fortsat flot arbejde og engagement i DUGS det har været en fornøjelse at have dig som formand lyttende og konstruktiv i din tilgang til forskellige emner, som vi har diskuteret i bestyrelsen. Vi glæder os til at se dig til møder i fremtiden og håber, at vi må trække på din viden inden for urogynækologien. Dirigenten havde modtaget ét forslag til ny formand for DUGS og det var afd.læge Mette Hornum Bing (Herlev). MHB blev valgt, accepterede og takkede for valget. 7. Valg til bestyrelsen Søren Brostrøm er på valg og ønsker ikke genvalg. Søren har været med i bestyrelsen igennem 3 år og har bidraget med mange inspirerende og konstruktive input. Tak for det Søren det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig i bestyrelsen og vi håber, at du vil tænke på DUGS og dansk urogynækologi på din nye post i sundhedsvæsenet. Medlem sygepl. Anette Vestermark ønskede genvalg og blev valgt. Overlæge Susanne Greisen (Skejby) opstillede som nyt bestyrelsesmedlem og blev valgt. Læge Rikke Guldberg Sørensen (Odense) opstillede som nyt bestyrelsesmedlem og blev valgt. Tillykke til jer begge. Vi glæder os til samarbejdet. Mette Hornum Bing gik af som sekretær for DUGS gennem 4 år, tak for fin opbakning! Jf. vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 8. Valg til udvalg: Kursusudvalg - Mette Tobiassen, Gitte Bennich, Ulla Due, Mette Hulbæk, Berit S Larsen, Søren Østergård og Astrid Ammendrup (tovholder) er årets kursusudvalg. Kodeudvalg - Karl Møller Beck, Søren Brostrøm, Ulla Darling Hansen, Marianne Ottesen Weincke, Gunnar Lose og Susanne Axelsen (tovholder) er årets kodeudvalg. 9. Valg af revisor Morten Thyge Madsen er på valg og kan ikke genopstille. Ovl. Anne Mette Lykkebo (Kolding) stillede op og blev valgt. Revisor suppleant Ole Nielsen er på valg og kan ikke genopstille. Afd.læge Leyla Atay (Esbjerg) stillede op og blev valgt. Tillykke med valget til jer begge - vi glæder os til samarbejdet. 10. Indkomne forslag: ingen 11. Evt. Vin-gaver uddelt til afgående revisor og revisorsuppl. Pausestemning fra DUGS Årsmøde 2012 Referent Mette Hornum Bing (afgående sekr.) Referat godkendt af Susanne Axelsen 8 DUGSNyt nr

9 Vaginale gener i forbindelse med overgangsalderen Mange kvinder oplever gener i skeden som følge af østrogenmangel, hvilket kan påvirke den generelle livskvalitet (1). Med Estring (Estradiol) kan du tilbyde en enkel og naturlig løsning. Estring er en blød og smidig ring, der indeholder det naturlige kønshormon estradiol. Estring placeres i skeden, hvor den afgiver en lille, konstant mængde østrogen. Estring skal kun skiftes 4 gange om året, hvilket betyder mere frihed og færre besøg. Hvis du ønsker at bestille en Estring placebo ring eller patientbrochurer. Ring til: (Øst) Anita Schebye, mobil , (Vest) Dorthe K. Breth, mobil % pt. med symptomer Vaginal tørhed Kløe i ydre kønsorganer Smerter ved samleje Smerter ved vandladning Urgency Symptomfri Forbedring Uændret Værre Udarbejdet af Pfizer efter data fra ref. 1 Figuren er udarbejdet af Pfizer efter data fra ref. 1: Peter Smith et al. Maturitas 16 (1993) Lokal østrogenbehandling, enkelt og naturligt Estring Estradiol Estring_ann_A5_DUGS.indd 1 08/06/ DUGSNyt nr

10 Estring Forkortet produktinformation for Estring (estradiol). ID: Est Okt Vaginalindlæg 7,5 mikrogram/24 timer Indikationer: Forandringer i vulva og vagina forårsaget af østrogenmangel. Dosering: Vaginalindlægget anbringes dybt i vagina og bæres kontinuerligt i 3 måneder. Herefter udskiftes det med et nyt. Kontraindikationer: Udiagnosticeret vaginal blødning. Ubehandlet endometrie hyperplasi. Manifest, tidligere eller mistanke om brystcancer. Østrogen-afhængig neoplasi. Aktiv dyb venetrombose. Aktiv eller mulig overstået lungeemboli. Aktiv eller mulig overstået arterielle tromboemboliske lidelser (f.eks. slagtilfælde, myokardieinfarkt). Nedsat leverfunktion eller manifest/anden leversygdom. Graviditet eller mistanke om graviditet. Kendt overfølsomhed over for estradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer. Porfyri. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen: Vaginalindlægget kan falde ud eller ændre placering i forbindelse med afføring. Estring er muligvis ikke egnet til kvinder med vaginal stenose, kort eller meget snæver vagina. Kvinder med meget snæver vagina, vaginal stenose, prolaps og vaginal infektion har større risiko for irritation og sår-dannelse i vagina ved brug af estradiol. Kvinder med udtalt vaginal irritation bør kontakte lægen. Kvinder med symptomer på abnormt vaginalt udflåd, vaginalt ubehag eller blødning bør undersøges for sårdannelse, infektioner eller atrofisk vaginitis, som ikke responderer på estradiol behandling. Mindre irritationer er ofte forbigående. Behandlingen bør afbrydes hos kvinder, der får vedvarende eller svært ubehag ved brug af vaginalindlægget, eller hvis vaginalindlægget kontinuerligt displaceres. Behandlingen bør afbrydes hos kvinder med tegn på sårdannelse eller svær inflammation, der skyldes atrofisk vaginitis, som ikke responderer på estradiol behandlingen. Kvinder med vaginal infektion, der får systemisk behandling, kan fortsætte behandlingen uden afbrydelse. Ved brug af anden vaginalt administreret medicin bør vaginalindlægget fjernes. Interaktioner: Ingen kendte. Estring anvendes som lokalbehandling i lave doser, og der forventes derfor ingen klinisk relevante interaktioner. Graviditet og amning: Estring er ikke indiceret under graviditet. Hvis graviditet opstår under behandling med Estring, skal behandlingen straks ophøre. Resultater fra de fleste epidemiologiske studier, har til dato ikke indikeret, at der er teratogene eller føtotoksiske virkninger. Estring er ikke indiceret under amning. Bivirkninger: Generelt er der få bivirkninger ved brug af Estring. Bivirkninger er for det meste milde og forbigående. Meget almindelige (< 1/10): Leukorrhea. Almindelige (>1/100 og <1/10): Urinvejsinfektion, øvre luftvejsinfektion, sinuitis, søvnløshed, hovedpine, hedestigning, abdominal smerte, kvalme, pruritus, artropati (inkl. artralgi, artrosis), rygsmerter, vaginal blødning, vaginal irritation/ubehag, vaginitis, moniliasis genitalis, urogenital pruritus, brystsymptomer (inkl. brystspænding, forstørrede bryster, mastalgi), influenza-lignende symptomer. Overdosering: Ikke relevant. Priser og pakninger ekskl. recepturgebyr (AUP) pr.: 28. Maj 2012: Vnr Vaginalindlæg 7,5 mikg/24 t, 1 stk. kr. 448,05. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: B. Tilskud: Ja. Den forkortede produktinformation er baseret på det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret den 10. august Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, tlf (ESTR 015 ASmPC V2.0 01Okt2009) Estring_ann_121x85_DUGS.indd 1 08/06/ Bliv medlem af Dansk Urogynækologisk Selskab Som medlem af selskabet modtager man to årlige medlemsblade. Desuden får man tilbud om deltagelse i årsmødet og andre arrangementer og aktiviteter i DUGS. Alle læger, sygeplejersker og fysioterapeuter med særlig interesse for urogynækologi kan blive medlem. Som ekstraordinære medlemmer optages danske eller udenlandske firmaer og andre med særlig interesse for selskabet og dets formål. Henvendelse om medlemskab rettes til selskabets sekretær, læge, ph.d studerende Rikke Guldberg Sørensen Bankkonto: Lægernes Pensions Bank Reg. nr Konto nr DUGSNyt nr

11 DUGS Af Charlotte Graugaard-Jensen, Kasserer og Morten Thyge Madsen, Revisor Årsregnskab 2011 Regnskab og status 2011 Dansk Urogynækologisk Selskab CVR/SE-nr.: Status og saldo : dkr ,32 Status og saldo : dkr ,42 Underskud: dkr ,90 Indtægter: Kontingenter og mødeafgifter betalt i 2011: dkr ,95 Udstilling (Årsmøde): dkr ,30 Udstilling (Uroobstetrikmøde): dkr ,00 DUGSnyt (annoncer, 1/2011): dkr ,00 Astellas legat: dkr ,00 Renter: dkr ,78 Indtægter i alt dkr ,03 Udgifter: Årsmøde dkr ,05 Bestyrelsesmøder incl. befordring dkr ,13 Kursus (uroobstetrik): dkr ,00 Kursus (anal-inkontinens): dkr ,00 DUGSnyt (2/2010 og 1/2011) dkr ,75 Skat+moms: dkr ,00 Udgifter i alt dkr: ,93 Skejby d. 6. Januar 2012 DUGSNyt nr

12 Selexid 400 mg NY STYRKE NU kun 1 tablet x 3 daglig helt enkelt Forkortet produktresume, det fuldstændige produktresume (27. april 2011) kan rekvireres hos LEO Pharma. Selexid. Indikationer: Selexid pivmecillinam, tabletter: Urinvejsinfektioner og salmonellose forårsaget af mecillinamfølsomme bakterier. Selexid mecillinam, pulver til injektionsvæske, opløsning: Alvorlige urinvejsinfektioner og salmonellose forårsaget af mecillinamfølsomme bakterier. Dosering: tabletter: Voksne: mg 3 gange daglig. Børn: 20 mg/kg/ døgn fordelt på 3 doser. tabletterne skal indtages sammen med mindst et halvt glas væske. selexid kan tages sammen med mad. Injektionsvæske: Voksne: 200 mg-1 g 3-4 gange daglig i.m. eller i.v. (indtil 60 mg/kg/døgn). Børn: mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser i.m. eller i.v. Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Nedsat nyrefunktion: Der er ikke specifik klinisk erfaring i patienter med nedsat nyrefunktion, der giver anledning til at antage at ekstra forsigtighed eller dosisjustering er nødvendig. Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof, andre penicilliner eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedesregler: Lokale retningslinier vedrørende korrekt brug af antibiotika bør følges. krydsallergi mellem penicilliner og cefalosporiner forekommer. Bør ikke anvendes af patienter der lider af porfyri, da pivmecillinam er blevet sat i forbindelse med akutte anfald af porfyri. Patienter med genetiske metabolismeanomalier af typen organiske acidurier som metylmalonsyreacidæmi og propionsyreacidæmi. samtidig behandling med valproat eller anden medicin som frigør pivalinsyre bør undgås pga. risiko for øget udskillelse af carnitin. Oesophagusstriktur. Diaré/pseudomembranøs colitis forårsaget af Clostridium difficile forekommer. Hvis der udvikles diaré, bør muligheden for pseudomembranøs colitis overvejes og passende forholdsregler tages. Interaktioner: samtidig indgift af probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger derved serumkoncentrationen af mecillinam. mecillinams baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, f.eks. erythromycin og tetracykliner, men ikke sulfonamider. mecillinam kan forstærke den baktericide virkning af samtidig indgift af andre beta-laktamantibiotika og aminoglykosider. Clearance af methotrexat fra kroppen kan reduceres ved samtidig brug af penicillin. Graviditet og amning: Graviditet: kan anvendes. Amning: kan anvendes. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Påvirker ikke eller kun i ringe grad. Bivirkninger: De mest almindelige bivirkninger er gastrointestinale symptomer og forskellige hudreaktioner. Ulceration i mund og oesophagus kan opstå, hvis selexid tabletter ikke tages med tilstrækkelig væske. Allergiske reaktioner samt ændringer i blod- og leverfunktionstal er blevet rapporteret i enkeltstående tilfælde. Baseret på data fra kliniske studier der inkluderer mere end 1000 patienter, som har modtaget en 3-dages behandling, opstod der bivirkninger hos mindre end 10 % af patienterne. Øvre gastrointestinale reaktioner forekom hos 4 %, diaré hos 1 % og udslæt hos 1 % af patienterne. Lidelser i blod og lymfe: Frekvens ukendt: trombocytopeni, granulocytopeni, leukopeni, eosinofili. Lidelser i immunsystemet: Ikke almindelige (>1/1000 og <1/100): Hypersensibilitet. Frekvens ukendt: Anafylaktiske reaktioner inklusiv anafylaktisk shock. metaboliske og ernæringsmæssige lidelser: Frekvens ukendt: Carnitinmangel. Gastrointestinale lidelser: Almindelig-meget almindelig (>1/100): Diaré, opkastning, kvalme. Ikke almindelige (>1/1000 og <1/100): Dysfagi, mavesmerter. Frekvens ukendt: Oesophagus ulceration, oral ulceration, colitis forårsaget af antibiotika, oesophagitis. Lever- og galdevejslidelser: Frekvens ukendt: Påvirket leverfunktion, let reversibel stigning i AsAt, ALAt, alkalisk fosfatase og bilirubin. Dermatologiske lidelser: Ikke almindelige (>1/1000 og <1/100): Udslæt. Sjælden-meget sjælden (<1/1000): Urticaria. Frekvens ukendt: Angioødem, pruritus. muskulosketale-, bindevævs- og knoglelidelser. Frekvens ukendt: Artralgier. Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted: Frekvens ukendt: feber. Overdosering: Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering. Dog kan overdrevet brug af selexid inducere kvalme, opkastning og gastritis. Behandling: symptomatisk behandling samt genoprettelse af væskebalance. Indehaver af markedsføringstilladelsen: LEO Pharma A/s, Industriparken 55, 2750 Ballerup Pakninger og priser: tabletter 200 mg. 20 stk. 107,75 kr., 30 stk. 154,85 kr., 40 stk. 214,60 kr. 100 stk. 464,60 kr. tabletter 400 mg. 10 stk. 107,75 kr., 15 stk. 154,85 kr., 20 stk. 214,60 kr. Generelt tilskud. Udlevering: B. Dagsaktuelle priser: se LEO DIX LEO JAN 2012 CVR. NO ALLE LEO VAREmæRkER som ER NæVNt, EJEs Af LEO GROUP indd 1 20/01/ DUGSNyt nr

13 GPD_105_12_907868B01_P6 GPD_105_12_907868B01_P6 GPD_105_12_907868B01_P6 AUA/SUFU Af Gunnar Lose Nyt fra Verden AUA/SUFU Atlanta Det var med stor entusiasme, jeg modtog en invitation fra American Urological Association (AUA) om at medvirke med et foredrag What we know and what we do not know about urethral function ved årsmødet i Atlanta. Sessionen omfattede 3 indlæg, de 2 øvrige deltagere var Karl-Erik Andersson, der nu arbejder i Wake Forest, North Carolina og John DeLancey fra Ann Arbor, Michigan. Karl-Erik Andersson gennemgik urethras farmakologi, hvor der ikke er sket meget nyt siden Duloxitin blev introduceret som et middel mod stress inkontinens. Stoffet er fortsat ikke approberet af de amerikanske myndigheder på den indikation. John DeLancey gennemgik et tidligere studie, hvor stress inkontinente og kontrol kontinente blev sammenlignet. Det er hans synspunkt, at urethras lukkemekanisme består af en sphincter enhed og en support enhed. Ifølge hans data er det sphincter enheden, der er mest defekt hos patienter med stress inkontinens. Undertegnede kunne præsentere helt nye data (fra Marie-Louise Saabys igangværende Ph.d.), som modsat viser, at det først og fremmest er urethras understøtning (support enheden), der er problemet hos patienter med stress inkontinens. Det er i god overensstemmelse med, at symptomet så effektivt kureres med en midurethral slynge. Jeg havde i øvrigt mulighed for at fremlægge nogle interessante helt nye urethrale reflektometrimålinger, som Marie-Louise Saaby på et senere tidspunkt vil præsentere i forbindelse med hendes Ph.d.- afhandling. Efter frokost holdt Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine and Urogenital Reconstruction (SUFU) årsmøde, hvor temaet var komplikationer i relation til kirurgisk mesh. Indledningsvis gennemgik J. Christian Winters fra Urologisk afdeling i New Orleans DID YOU KNOW... DID YOU ETHICON KNOW... GYNECARE remains firmly committed to finding solutions for women suffering from Incontinence and Pelvic Organ Prolapse ETHICON GYNECARE remains firmly committed to finding solutions for women suffering from Incontinence and Pelvic Organ Prolapse DUGSNyt nr Ethicon, Inc GPD Ethicon, Inc GPD DID YOU KNOW... 13

14 AUA/SUFU fortsat status vedr. situationen set med amerikanske urologers øjne. Konklusionen var, at POPmesh ikke er totalt out, men bør bruges med meget større omtanke og kun i specielle tilfælde. Han kunne i øvrigt meddele, at FDA var lige på trapperne med nye regler, som vil betyde: 1) POP-mesh hæves til klasse IIIdevices, hvilket betyder, at der skal foreligge kliniske data, før et produkt må markedsføres, og der vil efterfølgende være nøje overvågning af produktet. 2) Mht. konventionelle midurethral slynger med Polypropylen fastholder FDA de nuværende regler (device klasse II), mens nye generationer f.eks. mini slynger først må markedsføres på basis af kliniske data, og for disse vil der ligeledes ske overvågning efter markedsføring. Alt i alt må man sige, at det er en meget positiv udvikling mhp. patienternes sikkerhed. Hvis nogen ønsker at få et indtryk af situationen i USA netop nu, kan man google transvaginal mesh for at konstatere, at der verserer talrige retssager, hvilket naturligvis er en uholdbar situation for vores speciale. For at vi som læger overholder de etiske spilleregler; bør man afstå fra at implementere nye teknikker, hvis der ikke foreligger kliniske data. Ellers bør evaluering foregå efter almindelige videnskabelige principper med protokol og publikation af resultaterne (1). 1. Lose G et Gräs S. Editorial. While we wait for a new regulatory frameswork for surgical mesh. IUJO; 2012 (in press). Kære DUGSNyt læser Er du endnu ikke medlem af DUGS, men ønsker du at blive det, kan du rette henvendelse til DUGS sekretær Rikke Guldberg Sørensen på Medlemsgebyret er fortsat kr. 100,00 årligt og kan indbetales på DUGS konto i Lægernes Pensionsbank: Reg.nr konto Alle medlemmer modtager 2 gange om året DUGSNyt. Desuden har du som DUGS medlem mulighed for at deltage i de kurser som DUGS arrangerer. 14 DUGSNyt nr

15 Uganda Af Peter Martin Rudnicki Rejseberetning fra Uganda Bwindi Hospital; Uganda I marts i år drog Lise Schleiss, Bjarke Sørensen og jeg af sted med kurs mod Bwindi Community Hospital i Uganda. Forinden var der lagt et stort arbejde i at planlægge turen, der som tiden gik udviklede sig mere og mere. Oprindeligt var meningen med turen at monitorere to projekter, som begge havde en OSVAL studerende tilknyttet, nemlig Natja og Emma. Vi havde i lang tid diskuteret deres opgaver, som skulle berøre nogle af de områder, som rammer unge kvinder i Uganda og er associeret med stor dødelighed eller er belastende for den enkelte kvinde i udtalt grad. Natja blev hurtigt grebet af emnet om uønsket graviditet blandt unge kvinder og den store dødelighed, der ses i denne gruppe. Abort er ikke lovligt i Uganda, og det betyder, at mange kvinder henvender sig til lokale medicinfolk, hvor de sterile forhold langt fra er i top. Hvordan indgrebet udføres, hvilke urter og instrumenter der benyttes, kan vi kun gisne om. Det betyder, at de kvinder, som henvender sig på hospitalet ofte er svært septiske og har stor risiko for død. Med Emma diskuterede vi længere om emnet forekomsten af inkontinens hos kvinder i et uudviklet område i Uganda var bæredygtigt. Inkontinens i den 3.verden opstår ofte som følge efter fødselsskader, i mange tilfælde i form af fistler, som kræver rutineret operativ indsats. Bjarke Sørensen og jeg har tidligere stået for et behandlingsprojekt i Gimbi i Etiopien af disse kvinder, og vi ville meget gerne se, om det var muligt at identificere kvinder i et område af Uganda, som måske ikke havde så store problemer, men alligevel havde et behandlingsbehov ligesom kvinder i Danmark. Da denne gruppe er svær at identificere pga tabuisering, blev enden på den diskussion dog, at Bjarke, Lise og jeg selv valgte at stå for opgaven, hvorimod Emma fik DUGSNyt nr

16 Uganda fortsat til opgave at foretage en audit på fødselsforløbet for de kvinder, som fik foretaget sectio. Et indgreb som ligeledes er associeret med en høj forekomst af komplikationer og maternel dødelighed. Så den 10 dage lange tur var planlagt ned til mindste detalje. At Bjarke så, som certificeret underviser i ALSO, også tilbød kurset til de tre læger, og 11 sygeplejersker/ jordemødre, der var tilknyttet hospitalet, med os andre to som medundervisere, gjorde ikke programmet mindre. Efter 10 timers flyvetur til Entebbe og efterfølgende 14 timers kørsel til langt ud på natten, ankom vi til målet. Vores chauffør, Steve, viste det sig, havde aldrig været uden for området omkring Entebbe. Han havde intet kort og kørte højst 80 km/t, så turen gik i et adstadigt tempo. Med god hjælp fra vores medbragte guidebøger, mobiltelefonens gps og velvillige folk langs vejen, lykkedes det os at finde vej. Bwindi Community Hospital ligger ved siden af Bwindi Impenetrable National Park, som huser nogle af verdens få bjerggorillaer. Dagene gik hurtigt med det kompakte program. Hver morgen var vi oppe kl. 6, hvorefter vi gik de 2,5 km ned til hospitalet og spiste morgenmad med de tre læger fra hospitalet, Natja og Emma. De dage, hvor vi havde mulighed for det, kørte vi ud i området til små landsbyer og talte med nogle af de kvinder, som oplevede inkontinensproblemer. Deres historier var gribende, og det er svært at forstå, at de pga af inkontinens, er blevet udstødt af familien, må leve alene og er socialt isolerede. Sygehistorie: En ca. 30-årig kvinde som i forbindelse med sin første og eneste fødsel to år tidligere havde et langvarigt forløb og blev forløst ved sectio. Efterfølgende fik hun at vide, at barnet var dødt. Siden fødslen havde hun været drivende inkontinent. Hun var ikke forsikret og brugte et halvt år til at spare, hvad der svarer til 300 kr., sammen til en operation, bl.a. ved at bære brænde. Operationen blev foretaget 16 DUGSNyt nr

17 Uganda fortsat af et schweizisk lægehold, som ca. en gang om året kommer til hospitalet og opererer inkontinente kvinder. Operationen havde desværre ikke den ønskede virkning, men havde blot forværret problemet. Nu var hun udelukket fra at tjene penge ved at bære brænde, kunne ikke længere grave i marken og måtte primært leve af økonomisk hjælp fra søsteren. Patientens mand havde på et tidligt tidspunkt forladt hende pga inkontinensproblemet. Hun følte sig meget isoleret og havde stort set ingen social kontakt ud over til søsteren. Tidligere havde hun været glad for at komme i den lokale kirke, men havde også måttet opgive dette. Hun ville ikke tale med andre om problemet, da hun var sikker på, at de ville grine ad hende og kendte ikke andre, som havde et lignende problem. For at undgå lækager forsøgte hun at begrænse sit væskeindtag. På trods af disse triste skæbner herskede der, både hos læger og plejepersonale, et stort engagement og en ukuelig tro på at kunne hjælpe lokalbefolkningen til et bedre og sundere liv. Samlet bestod 11 ud af 14 ALSO kurset alle gik op i kurset med stor iver og interesse. Vi kommer gerne igen 6 Martin og mine to rejseledsagere, Bjarke og Lise DUGSNyt nr

18 Kurser Good Urodynamic Practice - an ICS-certified course in urodynamic evaluation of female patients Copenhagen 15 November 2012, 9:00-17:00, and 16 November, :00 This is the only such course in Scandinavia to be certified by the International Continence Society (ICS). This course will be held in English. This course is targeted at urologists, gynecologists, nurses, continence therapists and other professionals who use urodynamic evaluations in their daily practice, and multiprofessional interaction is encouraged. The program is consistent with the ICS recommended curriculum. Certificates will be issued to participants. Hands-on training in our urodynamic lab is available on request. Prominent speakers from the Nordic countries have been invited. The course will be interactive, with workshops and case demonstrations, including discussions of participants own cases. English will be used, if non- Scandinavian speaking participants register. Faculty: Prof. Gunnar Lose, DMSc Dr. Lone Mouritsen. Ph.d Dr. Niels Klarskov, DMSc Ms. Berit Larsen, RN Dr. Svend Mortensen, DMSc, urologist Registration fee incl. lunches and breaks is DKK 2000 = 270 EUR. The course will be held in Central Copenhagen, with very easy access by air or rail. Hotels in all price categories are within walking distance. If you are interested in participating, please to receive you registration package. Please register no later than 1 September 18 DUGSNyt nr

19 Kurser TENTATIVE PROGRAMME Anatomy, normal micturition physiology CNS control of the lower urinary tract ICS-terminology ICI-classification of urodynamic evaluation: non-invasive vs. invasive Non-invasive urodynamic evaluation: - Voiding diary - Uroflow - Residual urine Introduction to invasive urodynamic evaluation - Cystometry and pressure/flow voiding study - Normal values Pressure/flow studies - Controversies - How to distinguish obstruction and hypoactive detrusor Workshop: - Equipment demonstration - Catheters & transducers - Balancing & calibration - Safety Workshop: - Errors & artefacts Evaluating urethral function - Definitions - Methods - Low pressure urethra discussed - Novel techniques Imaging the lower urinary tract Neurogenic lower urinary tract dysfunction Urodynamic investigations in men and children Urodynamic nursing: - Practical set-up of the urodynamic lab - Slide-show: urodynamics step-by-step - Protecting patient integrity DUGSNyt nr

20 20 DUGSNyt nr

21 dugs Dansk Urogynækologisk Selskab holder Årsmøde den 4. januar 2013 på Herlev Hospital Abstracts, der ønskes publiceret i DUGSNyt nr , sendes senest d. 9. november 2012 til DUGS sekretær Rikke Guldberg Sørensen Abstractet skal bygges op med formål, metoder, resultater, diskussion og må max. fylde 200 ord. Desuden skal det tydeligt fremgå, hvad det pågældende abstract bidrager med. DUGSNyt nr

22 vulva Christina Damsted Petersen, næstformand, DSVL, 1. Reservelæge, Gynækologisk- Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Dansk Selskab for Vulva lidelser, DSVL, stiftet. Det første danske tværfaglige selskab i vulvalidelser, DSVL, stiftedes januar Selskabets hjemmeside, går i luften juni 2012 og kan bl.a tilbyde patientvejledninger, kliniske retningslinjer til behandlere, kalender med kurser og kongresser i ind- og udland og et medlemsforum til diskussion af bl.a vanskelige patient cases etc. Selskabet har til formål: 1. at udbrede kendskab til og udveksle erfaring indenfor området benigne vulvalidelser og vulvapræcancroser, ved at samle alle faggrupper, der varetager vulvalidelser i én national forening. 2. at øge kundskaberne blandt medlemmerne, i sundhedsvæsenet og i samfundet som helhed om vulvalidelser. Herunder afholde kurser og opdatere og udvikle guidelines. 3. at fungere som kontaktorgan i faglige spørgsmål som vedrører vulvalidelser, herunder også kontakt til de nordiske, europæiske og internationale selskaber. 4. at arbejde for at der skal være adgang til specielt vulvainteresserede læger i alle områder af landet. Evt. oprette televulvologi. Arbejde på tværfaglig behandling af Vulvodyni patienter. 5. at fremme det videnskabelige arbejde indenfor vulvalidelser, evt. som multicenterstudier. Patienter står på ventelister til behandling på flere sygehuse overalt i Danmark, omend der findes kvalificeret personale til at varetage behandling på mange gynækologiske- og dermatologiske afdelinger eller hos visse praktiserende gynækologer og hudlæger. Ventetiden tvinger kvinderne ud på det private sundheds marked, som til høje takster tilbyder behandlinger, hvoraf nogle ikke er videnskabelig bevist at virke. Det faktum at der nu eksisterer danske forskningsresultater på kvinder med vulvodyni, at der i stigende grad tilbydes kurser i vulvalidelser, herunder vulvodyni samt at der eksisterer vulvaklinikker i størstedelen af landet har medført en større fokusering på problemet, hvilket afspejler sig i et stigende antal henvendelser fra patienter og henvisninger til danske vulvaklinikker. Sexologisk klinik på Rigshospitalet og Jydsk sexologisk Klinik behandler desuden en gruppe patienter med gynækologisk relaterede smerter herunder vulvodyni, med psykologisk behandling som er dokumenteret at have effekt hos nogle kvinder. Medlemskab kan opnås gennem ansøgning på selskabets hjemmeside og kan søges af 1. Læger med interesse for vulvasygdomme. 2. Fysioterapeuter med interesse for vulvasygdomme. 3. Sundhedsfagligt personale på vulvaklinikker. 4. Sexologer autoriseret af NACS og psykologer med interesse for vulvasygdomme. 5. Firmaer kan ikke være medlemmer af selskabet. Christina Damsted Petersen, næstformand, DSVL, 1. Reservelæge, Gynækologisk- Obstetrisk afdeling 22 DUGSNyt nr

23 Afsked Af Ulla Darling Hansen Afsked med Steen Walther D.2. maj holdt urinvejskirurgisk afdeling OUH afskedssymposium for Professor, dr. med., overlæge Steen Walther og dermed blev der sat et punktum for et langt og betydningsfuldt virke. Steens planer om at trække sig tilbage har været kendt længe og vi har alle forsøgt at vende os til tanken om, at sygehuset godt kan fungere uden ham. - Nu hvor han har været fraværende et stykke tid - kan vi konkludere, at det fungerer - men ikke som før. Steens karakteristiske trav mangler på gangene - en sygeplejerske beskrev lyden: Det er lyden af hjælp på vej. Afskedssymposiet var et dejligt arrangement med mange inspirerende og underholdende indlæg. Fælles for talerne var, at alle kunne indlede med en lille anekdote om, hvordan Steen havde sendt et postkort, da de fik den første artikel i Ugeskriftet, og blomster da de blev gift o.s.v. Der var ingen, som var i tvivl om, at Steen ud over sit store faglige og organisatoriske virke også har betydet rigtig meget som ven og mentor for mange kollegaer. Specielt må vi urogynækologer jo se langt efter en urolog, som har betydet rigtig meget for samarbejdet mellem vore specialer. Vi sender alle gode ønsker til Steen og hans familie - og håber at se ham til fremtidige arrangementer. Fra venstre; Gunnar Lose, Steen Walther og Torsten Sørensen DUGSNyt nr

24 fistler Af Torsten Sørensen Om vesiko-vaginale fistler En fistel er en patologisk forbindelse fra et hulrum af kroppen til en legemsoverflade. I urinvejene er de vesiko-vaginale fistler de hyppigste. De kan ses som komplikationer efter operationer i det lille bækken, f.eks. efter hysterektomi, mens de i udviklingslandene ofte ses efter langvarige, traumatiske fødsler. Sivende, konstant urininkontinens er det helt karakteristiske symptom, som oftest debuterer 5-14 dage efter et operativt indgreb. I de fleste tilfælde kan det være vanskeligt at påvise en vesiko-vaginal fistel. Men hvis man har mistanke om, at en fistel er årsag vandladningssymptomerne hos en kvinde, kan diagnosen sikres ved installation af methylenblåt i blæren med efterfølgende konstatering af blåtfarvet urin i vagina. En af de første, der beskæftige sig behandling af vesiko-vaginale fistler, var James Marion Sims. Han blev faktisk verdensberømt i midten af 1800-tallet for sine vellykkede operationer. Men vejen til berømmelsen var lang. Det begyndte i 1845, da han fik ideen til at operere kvinder med vesiko-fistler, mens de var placeret i knæ-albue-leje. Han havde nemlig konstateret, at hvis kvinderne var placeret i denne stilling, blev vagina fyldt med luft, når han pressede nedefter i vagina; derved kunne han se hele vaginas forvæg. På det tidspunkt blev en ung slave henvist til Sims pga. en vesiko-vaginal fistel, der var fremkommet efter en kompliceret fødsel. Senere fik han henvist flere slaver med samme lidelse. Og i de næste fire år havde han en lille trio af slaver - Lucy, Betsey og Anarcha - som han opererede mange gange, fordi han ville finde den optimale operative behandling af fistlerne. Nogen, bl.a. hans egen svigersøn, beskyldte ham for at eksperimentere med de stakkes slaver, mens selv var han besat af tanken om at finde en operationsmetode, der kunne helbrede kvinderne for deres fistler. Det lykkedes endelig til sidst, da han en sen nattetime fik ideen til en særlig knudeteknik. Og den 21. juni 1849 blev the long-suffering Anarcha som den første helbredt for sin fistel, da hun gennemgik en af de mange vellykkede operationer, som Sims siden udførte. Marion Sims publicerede sine resultater i American Journal of Medical Science i 1852 og lagde dermed grunden til sin berømmelse. På et tidspunkt købte han en bøjelig ske af tin. Hensigten var at anvende skeen for at få bedre overblik over vaginas bagvæg. Det var forløberen for det såkaldte Sims rendeformede spekulum til brug ved gynækologiske undersøgelser. James Marion Sims blev født den 25. januar 1813 i Hanging Rock i South Carolina, hvor faderen var landmand. Han skyldte konstant penge til den lokale læge. Hos ham kom den unge Sims i lære og giftede sig siden med lægens datter, som han havde været barnekærester med. Han tilbragte et år på lægeskolen i Charleston, inden han læste videre på Jefferson Medical College i Philadelphia, hvorfra han blev læge i Sims nedsatte sig som praktiserende læge i Alabama, men da han blev syg af kronisk dy- 24 DUGSNyt nr

25 fistler fortsat senteri, og i øvrigt fandt, at klimaet og vandet var bedre i New York, flyttede han dertil i To år senere grundlagde han det første hospital i USA for kvinder. Det lå på Madison Avenue og var forløberen for Womens Hospital of the State of New York; her blev Sims chef. I 1861 rejste han rundt i Europa, hvor han besøgte Dublin, London, Edinburgh og Paris; overalt demonstrerede han sin operationsteknik. Han vendte hjem efter et års tid, men da han havnede midt i den amerikanske borgerkrig, rejste han tilbage til Europa, hvor han blev i fem år. Dem tilbragte han med at rejse rundt til de europæiske hospitaler, hvor han viste sine operative færdigheder, inden han besluttede at rejse hjem til USA igen. Efter en uoverensstemmelse med ledelsen på Womens Hospital trak han sig tilbage i Han døde den 13. november 1883 og blev begravet på Greenwood kirkegården i New York. Sims modtog talrige æresbevisning i løbet sin karriere. En statue af ham blev rejst i Bryant Park i 1894, men i 1936 blev den flyttet til et hjørne af Central Park lige over for New York Academy of Medicine. Og her står den endnu! Kilder: 1. Gunnar Lose & Søren Brostrøm. Urogynækologi. I: Gynækologi, 4. udg. København: Munksgaard Danmark Thomas F. Baskett. On the Shoulders of Giants. London: RCOG Press Edv. Gotfredsen. Medicinens historie. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Michael J. O Dowd & Elliot E. Philipp. The History of Obstetrics and Gynaecology. New York & London: The Parthenon Publishing Group 1994 James Marion Simms DUGSNyt nr

26 MARK YOUR CALENDAR! The 28th Bi-Annual Meeting of the Nordic Urogynecological Association (NUGA) will be held January 2013 in Helsinki, Finland MORE INFORMATION WILL FOLLOW Organising Committee The Board of NUGA Dr. Yngvild Skåtun Hannestad, Norway (President) Dr. Søren Brostrøm Denmark Dr. Kristín Jónsdóttir Iceland Dr. Antti Valpas Finland Dr. Christian Falconer Sweden 26 DUGSNyt nr

27 Det årlige Sygeplejemøde i DUGS Reserver allerede nu datoen for næste Sygeplejemøde i DUGS Tid: 1. marts 2013 Sted: Skejby Hospital Spændende program følger Hold øje med DUGS hjemmesiden i fremtiden og se nærmere Vel mødt Med venlig hilsen Kursusudvalget for Sygeplejemødet DUGSNyt nr

28 DUGS INFO Bestyrelsen for DUGS Formand Afdelingslæge, ph.d. Mette Hornum Bing Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herlev Hospital Bestyrelsesmedlem Kontinenssygeplejerske Annette Vestermark Medicinsk Center Hjørring Sygehus Vensyssel Bispensgade Hjørring Næstformand Overlæge, ph.d. Susanne Greisen Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y Aarhus Universitetshospital, Skejby 8200 Aarhus N Kasserer Reservelæge Charlotte Graugaard-Jensen Urologisk afdeling K Aarhus Universitetshospital, Skejby 8200 Aarhus N Sekretær Læge, ph.d. studerende Rikke Guldberg Sørensen Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Odense Universitetshospital Redaktør af DUGSNyt Overlæge Lene Paulsen Gynækologisk-obstetrisk afdeling Hillerød Hospital Dyrehavevej Hillerød Webredaktør Overlæge Ulla Darling Hansen Gynækologisk/obstetrisk afdeling Odense Univesitetshospital 5000 Odense C SELSKABETS HJEMMESIDE 28 DUGSNyt nr

29 Kommende møder og kongresser NFOG 38. th Nordic Congress Bergen, Norge juni International Urogynecological Association (IUGA) Annual Meeting Brisbane, Australien september International Continence Society (ICS) Annual Meeting Beijing, Kina oktober DUGS Årsmøde 4. januar 2013 Herlev Hospital International Urogynecological Association (IUGA) Dublin, Irland 28. maj-1. juni International Continence Society (ICS) Annual Meeting Rio de Jaineiro, Brasilien Oktober International Urogynecological Association (IUGA) Washington D.C., USA juli Begivenheder som ønskes oplyst her kan meddeles til Nordisk Urogynækologisk Arbejdsgruppe (NUGA) 28. Bi-Annual meeting januar 2013 Helsinki, Finland The 1st World Congress on Pelvic Pain Amsterdam, Holland 30. maj- 1. Juni International Continence Society (ICS) Annual Meeting Barcelona, Spanien august DUGSNyt nr

30 DUGS Næste nummer af DUGSNyt udkommer december 2012 Manuskripter sendes i Word-format til senest den 10. november DUGSNyt nr

31 Vesicare Vesicare solifenacinsuccinat 5 mg eller 10 mg, svarende til hhv. 3,8 mg og 7,5 mg solifenacin. *Lægemiddelform: Tabletter, filmovertrukne. Indikationer: Symptomatisk behandling af tranginkontinens og/eller hyppig vandladning og imperiøs vandladningstrang, som kan forekomme hos patienter med overaktiv blære. *Dosering: Voksne, inklusive ældre: 5 mg solifenacinsuccinat én gang daglig. Doseringen kan øges til 10 mg én gang daglig, ved behov. Børn og unge: Bør ikke anvendes, da erfaring savnes. Patienter med nedsat nyrefunktion: Patienter med svært nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min) skal behandles med forsigtighed, max. 5 mg én gang daglig. Patienter med nedsat leverfunktion: Patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 7-9) skal behandles med forsigtighed, max. 5 mg én gang daglig. Administration: Tabletterne kan tages med eller uden mad og skal synkes hele med vand. Kontraindikationer: Urinretention, svær gastrointestinal lidelse (inkl. toksisk megacolon), myastenia gravis eller snævervinkelglaukom og hos patienter med risiko for disse lidelser. Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Hæmodialysebehandling. Svært nedsat leverfunktion. Samtidig behandling med Vesicare og en stærk CYP3A4 hæmmer f.eks. ketoconazol, ved svær nyreinsufficiens eller moderat nedsat leverfunktion. *Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Andre årsager til hyppig vandladning (hjertesvigt eller nyrelidelser) bør undersøges, før behandling med Vesicare påbegyndes. Ved samtidig urinvejsinfektion bør passende antibiotisk behandling igangsættes. Anvendes med forsigtighed til patienter med: Klinisk signifikant blæreobstruktion med risiko for urinretention, gastrointestinale obstruktive lidelser, risiko for nedsat gastrointestinal motilitet, svært nedsat nyrefunktion, moderat nedsat leverfunktion, samtidig brug af en stærk CYP3A4 hæmmer, hiatus hernie/gastro-øsofageal refluks og/eller til patienter, som samtidig tager medicin, som kan forårsage eller forværre øsofagitis (såsom bisfosfonater), autonom neuropati. Angioødem med luftvejsobstruktion er rapporteret hos nogle patienter i behandling med solifenacin succinat. Så fremt angioødem opstår bør behandling med Vesicare seponeres og anden relevant behandling og/eller foranstaltninger igangsættes. Sikkerhed og effekt er endnu ikke blevet fastslået hos patienter med en neurogen årsag til detrusor overaktivitet. Patienter med sjældne arvelige tilstande som galactose intolerans, Lapp lactase mangel eller glucose-galactose malabsorption bør ikke tage Vesicare. *Interaktion med andre lægemidler: Samtidig behandling med andre lægemidler, der har anticholinerge egenskaber, kan resultere i mere udtalte terapeutiske virkninger og bivirkninger. Der skal gå ca. en uge efter ophør af Vesicare behandling, inden en anden anticholinerg behandling påbegyndes. Den terapeutiske virkning af solifenacin kan nedsættes ved samtidig administration af cholinerge receptoragonister. Solifenacin kan reducere virkningen af midler, der stimulerer den gastrointestinale motilitet, f.eks. metoclopramid og cisaprid. Solifenacin metaboliseres af CYP3A4. Dosis skal begrænses til 5 mg ved samtidig behandling med ketoconazol eller terapeutiske doser af andre stærke CYP3A4 hæmmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir og itraconazol). Administration af Vesicare har ikke vist farmakokinetisk interaktion af solifenacin med orale kombinationskontraceptiva (ethinylestradiol/levonorgestrel). Administration af Vesicare ændrede ikke på R-warfarins eller S- warfarins farmakokinetik eller deres virkning på protrombintiden. Administration af Vesicare viste ikke nogen virkning på digoxins farmakokinetik. *Graviditet og amning: Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide, da erfaring savnes. Bør undgås ved amning, da erfaring savnes. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ingen mærkning. Da solifenacin, som øvrige anticholinergika, kan forårsage akkomodationsforstyrrelser og i sjældne tilfælde somnolens og træthed, kan evnen til at køre bil og betjene maskiner påvirkes negativt. *Bivirkninger: Klassespecifikke, anticholinerge bivirkninger, generelt af mild eller moderat grad. Incidensen er dosisrelateret. Mundtørhed forekom hos 11% behandlet med 5 mg, hos 22% behandlet med 10 mg og 4% behandlet med placebo. Meget almindelige (>1/10): Mundtørhed. Almindelige (>1/100, <1/10): Akkomodationsforstyrrelser, konstipation, kvalme, dyspepsi, abdominalsmerter. Ikke almindelige (>1/1000, <1/100): Urinvejsinfektion, blærebetændelse, somnolens, ændret smagsopfattelse, tørre øjne, nasal tørhed, gastro-øsofageal refluks, tør hals, tør hud, vandladningsbesvær, træthed, perifere ødemer. Sjældne (>1/10.000, <1/1000): Svimmelhed, hovedpine, colon obstruktion, påvirkning af afføring, opkastning, kløe, udslæt, urinretention. Meget sjældne (<1/10000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Hallucinationer, erythema multiforme, nældefeber, angioødem. Udlevering: B. Tilskud: Tilskudsberettiget (pr ). Pakninger og priser (AUP incl. recepturgebyr): 5 mg, 30 stk: 450,75 kr. 5 mg, 90 stk: 1286,75 kr. 5 mg, 100 stk: 1428,25 kr. 10 mg, 30 stk: 558,05 kr. 10 mg, 90 stk: 1603,00 kr. 10 mg, 100 stk: 1779,65 kr. (pris pr. d inkl. recepturgebyr). Dagsaktuelle priser på *Afsnittet er forkortet/omskrevet. Baseret på produktresumé dateret d Fuldt produktresumé kan rekvireres hos registreringsindehaveren: Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, tlf eller via Revideret DUGSNyt nr

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Solifenacinsuccinat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Solifenacinsuccinat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN VESICARE 5 mg filmovertrukne tabletter VESICARE 10 mg filmovertrukne tabletter Solifenacinsuccinat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

DUGSNyt NUGA. www.dugs.dk NORDIC UROGYNECO- LOGICAL ASSOCIATION THE 29TH BI-ANNUAL MEETING, STOKHOLM. Se s. 23 inde i bladet

DUGSNyt NUGA. www.dugs.dk NORDIC UROGYNECO- LOGICAL ASSOCIATION THE 29TH BI-ANNUAL MEETING, STOKHOLM. Se s. 23 inde i bladet DUGSNyt 8. årgang nr. 1-2014 NUGA NORDIC UROGYNECO- LOGICAL ASSOCIATION THE 29TH BI-ANNUAL MEETING, STOKHOLM Se s. 23 inde i bladet DUGSNyt nr. 1. 2014 Leder... 3 Highlights fra DUGS Årsmøde og generalforsamling...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Hvordan kan stamceller bruges i behandlingen af urininkontinens? Søren Gräs, Overlæge, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital

Hvordan kan stamceller bruges i behandlingen af urininkontinens? Søren Gräs, Overlæge, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Hvordan kan stamceller bruges i behandlingen af urininkontinens? Søren Gräs, Overlæge, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Disposition Hvad er stamceller? Hvad er muskelstamceller? Spørgsmål

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Post polio og Vandladningsproblemer. Lise Kay Overlæge, PTU

Post polio og Vandladningsproblemer. Lise Kay Overlæge, PTU Post polio og Vandladningsproblemer Lise Kay Overlæge, PTU Min historie kort Født 1952 1974 gift 1978 læge 1976/79 børn 1995 speciallæge i urologi 1997 overlæge Slagelse 1998 ledende overlæge 2009 overlæge

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn TM Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn Brochure til patienter/forældre V2-1663-DK-Foraeldre pjece-oceana11.indd 1 23-09-2011 12:50:03 Forstå VUR Dit barn har en lidelse som kaldes Vesikoureteral refluks

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine DK BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på Indlægsseddel: Information til brugeren Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Macrogol 3350 Natriumhydrogencarbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

DUGSNyt ICS 43. ANNUAL MEETING BARCELONA, 26. -30. AUGUST 2013. www.dugs.dk

DUGSNyt ICS 43. ANNUAL MEETING BARCELONA, 26. -30. AUGUST 2013. www.dugs.dk DUGSNyt 7. årgang nr. 1-2013 Leder... 3 Dugs Årsmøde... 4 Referat DUGS generalforsamling 2013... 8 Regnskab... 11 Sygeplejetemadag d. 1. marts 2013. 12 Videnskab... 14 Kurser... 16 Ny specialeplan... 21

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pamol flash uden recept. For

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Kikkertundersøgelse af blæren

Kikkertundersøgelse af blæren Patientvejledning Kikkertundersøgelse af blæren m.h.p. fjernelse af polypper/vævsprøver. Patienter der skal indlægges. Kvalitet Døgnet Rundt Urologisk afdeling Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

DUGSNyt ICS 45TH ANNUAL MEETING. www.dugs.dk 6.-9. OKTOBER 2015. Se side 9 inde i bladet

DUGSNyt ICS 45TH ANNUAL MEETING. www.dugs.dk 6.-9. OKTOBER 2015. Se side 9 inde i bladet DUGSNyt 9. årgang nr. 1-2015 ICS 45TH ANNUAL MEETING 6.-9. OKTOBER 2015 Se side 9 inde i bladet Leder... 3 DUGS Årsmøde 2015... 4 DUGS Generalforsamling...10 DUGS Årsregnskab...13 DUGS Guideline arbejdsgruppe...15

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Forundersøgelse er et større indgreb, der kræver nøje overvejelse, derfor er det nødvendigt at foretage en forundersøgelse før operationen. Ved forundersøgelsen orienteres om metoden, og det aftales, om

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Urogynækologisk subspecialist uddannelse

Urogynækologisk subspecialist uddannelse Urogynækologisk subspecialist uddannelse Uro-gynækologien omfatter udredning og behandling af sygdomme vedrørende funktion af bækkenbund, skede, blære, urinrør og endetarm. Det drejer sig om følgende diagnosegrupper:

Læs mere

Årsrapport Kontinensklinikken

Årsrapport Kontinensklinikken Årsrapport 26 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Forord... 2... 5 2. Formål... 5 2.2 Målgruppe... 5 2. s arbejde... 6 Resultater... Egne erfaringer... 2 Årsrapport 26 En kvinde i slutningen af 6 erne blev

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil Brus uden recept. For at

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere