Brugervenlighedsvurdering af digitale formidlingsprojekter til børn Konklusioner og kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervenlighedsvurdering af digitale formidlingsprojekter til børn Konklusioner og kommentarer"

Transkript

1 Brugervenlighedsvurdering af digitale formidlingsprojekter til børn Konklusioner og kommentarer af brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo Snitker & Co, November 2006

2 Formålet med undersøgelsen At evaluere og kortlægge oplevelsen af seks udvalgte digitale kulturprojekter blandt børn: Hvordan oplever slutbrugerne formidlingen? Hvad er svært eller uoverkommeligt for børnene? Hvad er spændende og udbytterigt for dem? At identificere best practise mht. formidlingsformer overfor denne målgruppe; - hvilke formidlingsformer fungerer godt og hvilke fungerer mindre godt? Fx om det generelt kan anbefales at formidle med mere eller mindre interaktivitet, med eller uden tale/lyd, med eller uden bruger-til-bruger-dialog osv. At indgå i det efterfølgende formidlingsarbejde overfor kulturinstitutioner, emuseum, kommuner og andre.

3 De digitale projekter 1. Alle børn har en kulturarv 2. ArtXplorer 3. Kongedragter 4. MusX 5. Stig ombord 6. Willumsen

4 Respondenterne Børn mellem år fra København og omegn. To interviewdage er foregået i Fritidsklubben Klostergården, Ourøgade 10, 2100 København Ø, hvor børn fra forskellige skoler kan komme. 1 interviewdag er foregået i Snitker & Co s lokaler i Bredgade. Antal respondenter i alt: 10 børn

5 Fremgangsmåde og metode Der er benyttet en kombination af både enkeltinterview/brugervenlighedstest og grupper på to. Børnene har selv fået lov at vælge om de ville interviewes alene eller sammen. Ligesom de også selv har valgt, hvem de ville interviewes sammen med. Alle interview/brugervenlighedstest er gennemført efter tænkehøjt-metoden Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo har fungeret som interviewer og brugervenlighedskonsulent Troels Fibæk Bertel har taget stillbillederne.

6 Respondenterne 1. Tobias, 11 år, 6. klasse, Kildevældsskolen 2. Niclas, 12 år, 6. klasse, Kildevældsskolen 3. Stine, 12 år, 6. klasse, Kildevældsskolen 4. Frederikke, 11 år, 5. klasse, Østerbro Lilleskole (privat) 5. Emil, 11 år, 5.klasse, Sputnik (privat lilleskole) 6. Sophie, 11 år, 5. klasse, Østerbro Lilleskole 7. Peter, 12 år, 6. klasse, Kildevældsskolen 8. Jonas, 12 år, 6. klasse, Kildevældsskolen 9. Karoline, 12 år, 7. klasse, Lyngby Privatskole 10. Cathrine, 14 år, 8. klasse, Lyngby Privatskole

7 Børnenes brug af computer og internet Børnene i undersøgelsen bruger computer forskelligt. Nogle børn bruger computer dagligt og har deres egen computer hjemme. Andre børn har ikke egen computer, men deler med de andre i familien. Nogle børnene fortæller at de ikke benytter computeren i fritidsklubben ret meget, andre børn spiller hver dag i klubben. Der er flest drenge, der benytter computer dagligt. I skolen bruger alle computer til fx at søge information og skrive opgaver. Flere børn fortæller, at man ikke må spille spil og gå på nettet på skolens computere. Børnene fortæller, at de i klubben tit sidder sammen (ved siden af hinanden - multiplay) og spiller. Og at det er hyggeligt at sidde sammen og skiftes undervejs, fordi man kan snakke sammen om spillet. Flere fortæller også, at de spiller online spil på nettet mod hinanden. Børnene bruger også MSN og chatrooms, det er overvejende pigerne. De spil og websites børnene fortæller, at de godt kan lide er fx Heroes, Worms, Battleon, World of Warcraft, netheste.dk, Arto, Sims, Fatman, Counterstrike, Commanding Conquer, Tanks 2, Esketch, playfirst.com, gratisting.dk

8

9

10

11

12

13

14 Billedmateriale Al billedmateriale tilhører Kulturarvstyrelsen og må kun benyttes efter nærmere aftale med KUAS. Hvis der benyttes billedmateriale med børn, skal KUAS indhente skriftlig tilladelse fra de pågældende forældre via fritidsklubben Klostergården (efter aftale med fritidsklubben). Aftale med elever fra Lyngby Privatskole koordineres via Snitker & Co.

15 Baggrund om projekterne (fra

16 1. Kulturjagt.dk (fra "Børnenes Kommuneatlas" over Gentofte Kulturarvsstyrelsen har bevilget kr. til et udviklingsprojekt i Gentofte om formidling af den lokale kulturarv for børn. "Alle børn har en kulturarv" er overskriften, og udgangspunktet er det nye kommuneatlas for Gentofte, som udkom i januar. "Børnenes Kommuneatlas" i internet-udgave retter sig i første omgang mod børn i klasse, som her får mulighed for at opleve den lokale historie på nye, spændende måder. Børnene skal både præsenteres for den professionelle fortolkning af kulturarven og have lejlighed til at fortælle deres egne historier om lokalområdet. Hjemmesiden bygges op omkring 14 udvalgte kulturmiljøer i kommunen (f.eks. en gammel landsby, en nyere bydel, en kirkegård eller et slot), og her vil billeder og andet digitaliseret materiale fra "de voksnes" kommuneatlas blive benyttet. De 14 historier bindes sammen med personhistorier (f.eks. om forfatteren Dan Turéll, arkitekten Arne Jacobsen, et kongebarn eller en autentisk fæstebonde) og temafortællinger. Der bliver turforslag, som kan give børnene lyst til at opleve kulturarven forskellige steder i Gentofte, undervisningsmateriale, der kan bruges i skolen, samt spil eller quiz. Det er Gentofte Kommune og Kroppedal, Museum for Astronomi, Nyere Tid, Arkæologi, der står bag projektet, men også Øregaard Museum og Lokalhistorisk Arkiv bidrager aktivt. Kulturarvsstyrelsens ser med interesse på det spændende samarbejde, der også involverer kommunens tekniske forvaltning. Gentofte-projektet skal udvikle nye modeller inden for formidling af lokal kulturarv for børn, og det er et vigtigt element, at disse erfaringer kan bruges ved fremtidige projekter andre steder i landet. Der bliver endvidere tilknyttet en forsker, som skal sikre, at den nyeste viden om børnekultur bliver inddraget.

17 2. Artxplorer (fra Oplevelsesorienteret webforum for børn om kunst og kommunikation (Projektet har i foråret 2003 fået støtte til idéudvikling og i efteråret 2003 støtte til gennemførelsen.) Med udgangspunkt i kunstværker fra ARoS Aarhus Kunstmuseums samling tilbyder sig som et unikt, virtuelt værksteds-rum med mulighed for at "træde ind i" et kunstværk og kreativt skabende at omsætte indtryk og erfaringer fra dette møde. Computeren giver os nogle hidtil ukendte muligheder for at se og forstå kunstens sprog, fordi man her kan simulere "nærkontakt" med kunstværket, hvor det i den fysiske verden ikke er tilladt at komme helt tæt på kunsten og røre ved den. På computeren er det muligt at "skille værket ad" og undersøge det med det formål at se og forstå, at kunstværkets opbygning og struktur ikke er tilfældig, men udtryk for en indre sammenhæng. Vi får mulighed for at gøre noget selv og se/opleve med vore egne øjne hvilke forandringer og konsekvenser, en ændring kan medføre. Ved at "lege med" kunstværket på computeren opnås erfaringer og fortrolighed med værket, der gør, at vi møder det på en anden måde, når vi står overfor kunstværket i virkeligheden. Samtidig opdrages vi til at møde andre kunstværker på samme måde: stille spørgsmål, tænke ind i, se ind i og bruge vores fantasi. ArtXplorer henviser og opfordrer til et møde med de originale kunstværker, som skal opleves på museet. Den visuelle udformning af ArtXplorer understøttes af audioeffekter, der bidrager til at skabe en oplevelsesdimension, brugeren kan træde ind i. I ArtXplorers kreativt skabende værksted kan indtryk og erfaringer fra mødet med kunsten omsættes og udfoldes i skabelsen af nye billeder. Med udgangspunkt i et kunstværk bliver de nye billeder til i dialog og billedudveksling mellem sitets brugere i form af et levende "billedflow". ArtXplorer er både synlig og tilgængelig på det fysiske museum. Herved inddrages også museets gæster i den billedkommunikation,der finder sted i ArtXplorer via Internettet mellem brugere og mellem museumsgæster og brugere. Kunstoplevelsen udvides fra at være en kommunikation mellem værk og beskuer til at blive en live udveksling mellem flere beskuere. Sitet har både et indholdsmæssigt og et socialt aspekt, og kunstformidlingsbegrebet udvides og indarbejder grænseoverskridende elementer fra kunstens væsen.

18 3. Kongedragter (fra Dragter er populære i museumsudstillinger, men kræver meget forarbejde, særlige forhold og megen plads for at blive udstillet - og de kan endda ikke tåle at være i lyset særlig længe ad gangen. Derfor er en digital fremvisning et godt alternativ eller supplement "Kongedragter" vil gå længere. Her tænkes på oplevelser man ikke kan tillade sig i en konventionel udstilling man går tæt på, man flytter rundt med dragtdelene, man ser dem bagfra og indeni, man går i deres lommer, og ser, hvordan dragterne kan optræde i malerierne. Rosenborgs dragter er helt unikke generelt velbevarede og med usædvanligt mange oplysninger. Og da de blev båret af så veldokumenterede mennesker som de danske konger, har man mulighed for at datere dem, følge med i omsyninger og udlægninger, lære om hoflivet, forstå skrædderregninger og perlestikkerarbejde og se udsøgt europæisk mode på kongelige fester gennem tiderne. [Faktisk bruges Rosenborgs dragter til datering af andre. Ca halvdelen af alle de talsdragter i verden (som ikke er fundet i jorden) ligger på Rosenborg.] Kun i Stockholm og i Dresden har man tilsvarende, veldokumenterede, hele samlinger. Som noget usædvanligt i forhold til de fleste museer, har man netop på Rosenborg især mulighed for at fordybe sig i mandstøjet (de fleste dragtsamlinger består af 90% kvindetøj) tøj som vel og mærke har tilhørt mægtige mænd i Europas historie. Da København alene af samtlige europæiske storbyer ikke har en permanent dragtudstilling, vil "Kongedragter" vise nogle af vores fineste danske dragter på nettet. Da man på Rosenborg allerede mener, at det er væsentlig også at gøre oplysninger tilgængelig på nettet blandt andet ved en informationsmættet og velfungerende hjemmeside, finder vi det naturligt at også den fine dragtsamling gøres tilgængelig. Formidlingskoncept Børn leger sig til en viden om dragterne og kommer til at se på dragter og detaljer, som de ikke før har set tæt på; deres forældre og lærere får baggrundsoplysninger de kan bruge i en umiddelbar dialog om dét, barnet har lært gennem legen samt mulighed for selv at lære mere hvis de har lyst. Fagfolk får adgang til hidtil utilgængelige tekniske oplysninger såsom snittegninger, analyseresultater og sytekniske detaljer til videnskabelig brug. Det nye er, at alle kan tage udgangspunkt i eget vidensniveau, men får samtidig kendskab til, hvordan man kunne formidle stoffet til andre brugere. Omfang Kongerækken (16 stk.) Frederik 2.-Margrethe 2. en historie fortalt om hver konge ud fra én væsentlig dragt. Dragterne er udvalgt på grund af deres betydning, deres historie, tilknytning til en særlig lejlighed, et særlig rigt broderi eller materialer osv. Der er tilstræbt en vis spredning blandt dragttyperne såvel som i det støttemateriale der vises i form af samtidige portrætter i forskellige teknikker. Dette giver en afrundet mængde information, som er brugbar i sig selv. Når kongerækken er udført kan projektet udvides med flere dragter til hver konge eller flere detaljer eller tekniske oplysninger til de oprindelige. Det kunne også tænkes at vise dronningernes tøj, inspireret af den meget besøgte særudstilling i foråret 2004 "Dronningens Kjole". Materialet tilgængeliggøres som en selvstændig præsentation, der får sin egen indgangsportal, så man effektivt kan linke direkte til den fra relevante sider. For at styrke formidlingen af sammenhængen mellem kongedragterne og resten af Rosenborgs samlinger linkes kongernes biografier på hjemmesiden direkte til "Kongedragter". Man får på den måde med det samme adgang til den trafik, der er

19 3. Kongedragter - fortsat Oplevelsen Brugeren vil gennem "Kongedragter"s hovedside finde links i form af billeder af 3D modeller af kongernes dragter. Brugeren får igennem hvert link adgang til en 3D model af en konges dragt. Dragten "svæver" i et veldefineret rum, ved siden af et maleri, der har en nær tilknytning til dragten og kongen. Man kan frit bevæge sig rundt om dragten og gå tæt på eller længere fra den. I forbindelse med "scenen" optræder to links i form af to knapper. På den ene knap står der lær, på den anden står der leg. Når brugeren trykker på en knap lyser dele af dragten og maleriet op i hotspots, der fremhæver særlige detaljer på dragten og på maleriet. Leg Aktiverer man leg knappen åbnes der et spil. Med spillene følger en kort tekst der fortæller om dragten og situationen (en kroning, en krig, en fest), målet med legen, og hvad man kan lære af den. Fælles for alle teksterne er, at de er skrevet på en let tilgængelig måde, rettet mod børn og med sigte på at lærere kan anvende dem som udgangspunkt for undervisningsforløb. Spillene varierer fra konge til konge, men falder i 5 typer: Puslespil på tid. (Læg kongens portræt) Farvelæg. (Farvelæg en dragt eller et maleri) Vælg den rigtige. (Vælg de korrekte sko, den rigtige sabel eller paryk til kongen) Memoryspil på tid. (Memoryspil med kongekroner) Sammenlign. (Sammenlign dig selv med kongerne) Lær Aktiverer man lær-knappen fremkommer en illustration (f.eks. en næroptagelse af en særlig detalje) og en tekst om det centrale ved spillet som barnet har leget med. Teksten kan variere mellem at koncentrere sig om en syteknisk detalje, konserveringshensyn eller forklaringer om den mode som dragten repræsenterer, men centralt bliver det, at informationen fremlægges i en en stigende sværhedsgrad, sådan at den voksne kan formidle dem direkte til et evt. medoplevende barn i den mængde som barnet kan kapere. Nederst på hver lær-side findes to links, der fører til henholdsvis en opmåling af dragten (som bruges blot til at forstå dragtens facon eller som kan printes ud, forstørres og bruges til at sy en kopi ved) og en tekst skrevet med et højt fagligt niveau, rettet mod fagfolk, med de tekniske oplysninger/analyser som de har brug for til sammenligningsgrundlag.

20 4. Musx (fra Musikeksperimentarium Eksperimenter og leg med musik på internet Baggrund Piccolo er et radioprogram med historier og klassisk musik for børn, som sendes hver søndag fra 18:30-19:00 på P2 i DR. I tilknytning til radioprogrammet har Piccolo oprettet et site på nettet, hvor børn og deres voksne kan lege med klassisk musik. Grundstammen i Piccolo-sitet for øjeblikket er altså klassisk musik, men det er meningen, at musikdelen på sigt skal udvides med jazz, crossover og ny kompositionsmusik. Sitet kører i samarbejde med blandt andre landsdelsorkestrene og Levende musik i skolen, og kan ses på Projekt På det site ønsker DRs Piccolo nu at oprette et Musikeksperimentarium, hvor vi i endnu højere grad end nu kan udnytte det tværmediale aspekt i forholdet mellem radioprogrammet Piccolo og Piccolo-sitet på nettet. Piccolos Musikeksperimentarium skal være det sted på nettet hvor børn (og deres voksne) har mulighed for at udvikle og afprøve deres egne musiske og kompositoriske evner. Her kan børnene opleve og lege med andre former for musik end den popmusik, de som oftest møder i medierne i dag. Men det er vigtigt at pointere, at Piccolo og musikeksperimentariet ikke er forbeholdt en elitær og finkulturel elite af børn. Musikeksperimentariet skal være et sted hvor alle børn, som kan lide at lege med lyd og musik, har mulighed for at være med. Musikeksperimentariet skal igennem børnenes egen kreativitet og medskaben være med til at åbne deres øjne og ører for, hvor mangfoldig og forskelligartet musik kan være. Her vil de få et indblik i eller blot snuse til, hvor store og utrolige oplevelser man kan få i en verden af klassisk musik, jazz, crossover-musik m.m. Eksperimentariet vil løbende blive udbygget gennem børnenes egne interaktiviteter på sitet. De skal kunne bidrage med lyde og optagelser, som kan blive inddraget i eksperimentariets univers og de bedste lydeksperimenter eller kompositioner vil desuden blive spillet i Piccolo og Lyt til Nyt på P2 i DR. Indhold Hovedkernen i musikeksperimentariet er kompositionsuniverset. Her vil børnene have mulighed for at arbejde med forskellige former for kompositionsmoduler. Der vil både være enkle kompositionsspil og øvelser og også mulighed for at udvikle og lege med mere selvstændige kompositioner. Overordnet kan man sige, at der er mulighed for at lege med komposition på 4. forskellige niveauer. Niveau 1 Grundstrukturen i de mere enkle kompositionsspil kan bedst beskrives som et musikalsk puslespil. Eksempelvis kan man opsplitte et Mozartværk (en wienersonatine eller lignende) i brikker, hvoraf de fleste problemfrit kan sættes sammen med de andre. Det er vigtigt, at der uanset hvordan brikkerne bliver sat sammen kommer et nogenlunde tilfredsstillende resultat ud af det. Brugeren kan dog efter endt spil opfordres til at genlytte og genoverveje visse overgange. Dette spil kan suppleres af samme type spil, men med andre værker. F.eks. en suitesats af Bach, en sonatesats af Scarlatti, en vals, en ragtime, en korsats etc.)

21 4. Musx fortsat (fra Niveau 2 I samme type spil i en anden og sværere udgave kan værkerne splittes op i endnu mindre dele (fx.50 brikker). Man kan så ad libitum sammensætte de dele i mere eller mindre autentiske eller gakkede sammenhænge. Det vil også være muligt at hente lyde i lyduniverset (se længere nede) og inddrage dem som en del af værket. Niveau 3 En 3. mulighed er et dekomponeringsspil. Her er der mulighed for at blande moduler fra de tidligere værker med hinanden(fx. Mozart med ragtime). Som værktøj tilbydes forskellige kit-typer. Overgange iml. de forskellige værkmoduler kan crossfades eller lignende.) Niveau 4 En 4. mulighed er den frie komposition. Her kan børnene hente lyde i lydbiblioteket, som de får mulighed for at bearbejde og sætte sammen, dvs. ved at strække, transponere, forvrænge og filtrere lydene. I denne version er det også muligt at inddrage stumper fra de klassiske værker. Det er her, det bliver muligt at omarrangere Grieg til arabisk og udsætte Stravinskij for elektromusik. Det er også under den frie komposition, at børnene får mulighed for indenfor afgrænsede perioder at udvikle kompositionerne i dialog med en professionel komponist. Det er ideen, at flere forskellige typer komponister enkeltvis skal tilknyttes projektet i afgrænsede perioder. Vi har allerede kontakt med komponisten Mogens Christensen, som bl.a. er kendt for sit arbejde med skolebørn, der har komponeret under vejledning af ham under Byggestensprojektet,arrangeret af nogle af landsdelsorkestrene og Levende musik i skolen. De bedste kompositioner vil blive spillet i Piccolo og Lyt til Nyt på P2, DR. Som tillæg til Kompositionsuniverset skal der oprettes et lydbibliotek. Her er der mangfoldige optagelser lige fra konkrete dyrelyde til sjove, sære og gakkede lyde. Lydbiblioteket vil løbende blive udvidet bl.a. med bidrag fra brugerne, og der vil i musikeksperimentariet være mulighed for at børnene kan skabe deres helt egne universer af lyd som de har mulighed for at supplere med tegninger og evt. animation på nettet. Projektets målgruppe Musikeksperimentariet henvender sig især til børn i alderen 6-12 år og deres voksne. Den målgruppe, som DRs Medieforskning kalder for aktivitetsbørn. Det er børn, der er kendetegnet ved bl.a. at gå på biblioteket, spille PC-spil og have faste fritidsaktiviteter som f.eks. at være spejdere eller synge i kor. Aktivitetsbørn er også ofte kendetegnet ved at være børn, som kommer fra familier, der lægger vægt på fællesskabsorienterede oplevelser.

22 5. Stig ombord (fra Et virtuelt møde med vikingetidens skibsbyggeri og søfart Projekt gennemført på Vikingeskibsmuseet i januar december Projektet "Stig Ombord" bliver en aktiverende og informativ side, der fortæller vikingernes skibsbyggeri og om vikingernes handel. Historierne vil blandt andet blive fortalt gennem to tredimensionelle rum, som den besøgende selv kan udforske, gengivelser af en lang række genskabte genstande fra perioden og flere animationer og videooptagelser, der viser konstruktionen af vikingeskibe og vikingernes bådebygningshåndværk. Historien om vikingernes skibsbyggeri tager udgangspunkt i en 3D-model af museets 30 m lange krigsskib, Skuldelev 2. Brugeren kan bevæge sig rundt i skibet og ved at aktivere fartøjets enkelte dele få adgang til video, animationer, fotos og tekst om, hvordan disse er lavet og om principperne for bygningen af vikingetidens skibe. Hele modellen kan også aktiveres som en animation, så byggeprocessen kan følges skridt for skridt, fra kølen lægges til sejlet hejses. Brugeren kan endvidere undersøge skibets egenskaber og for eksempel se, hvordan det ændrer form under sejlads, og hvordan de enkelte dele af skibet er med til at stabilisere det. Vikingernes handel formidles med udgangspunkt i en gennemfotografering af museets rekonstruktion af det store handelsskib Skuldelev 1, fyldt med handelsvarer. Den besøgende kan bevæge sig rundt i skibet som et tredimensionelt rum, åbne beholdere og aktivere genstande, der gennem billeder, video og tekst fortæller om handelsvarer og handelsveje. Besætningen ombord på fartøjet kan også aktiveres og beretter om vikingetidens handelssøfart og livet ombord. Både til den del af projektet, der formidler skibsbyggeri og den der formidler handel, skal der laves en række fakta-ark som kortfattet fortæller om f.eks. handelsruter og tekniske data for Skuldelev 2. Til begge fortællinger skal der også knyttes en database, så brugeren i stedet for den undersøgende frie virtuelle tur gennem et af skibene og emnerne systematisk kan søge oplysninger om emner og genstande. Endvidere vil der til begge fortællinger være en kommenteret litteraturliste med de vigtigste værker og en linksamling med henvisning til udvalgte relevante hjemmesider. På basis af erfaringerne med projektet er det planlagt efterfølgende også at fortælle om museets andre skibe og historier på internettet. Det lille langskib, Skuldelev 5, kan danne rammen om en fortælling om søkrig og søforsvar, det lille handelsskib, Skuldelev 3, om hvordan vikingeskibet fungerede som sejlskib, og båden, Skuldelev 6, om fiskeri og havfangst. Et overordnet mål med projektet er at udforske mulighederne for at formidle tredimensionelle rum og formidle gennem tredimensionelle rum. Erfaringerne fra dette projekt kan forhåbentlig inspirere og hjælpe andre institutioner, der vil gøre deres formidling mere rummelig. Projektets brugervenlighed vil i samarbejde med Danmarks Designskole blive evalueret og et seminar om sitets udformning og brugbarhed vil blive afholdt i slutningen af Efter evalueringen af er målet at have skabt midler til at hjemmesiden kan laves i en engelsksproget version. Dette har sin baggrund i den store internationale interesse, der er for vikingeskibe og vikingetid, og det deraf følgende fokus på Vikingeskibsmuseet. De tekniske løsninger vil blive lavet i et samarbejde med IT-udviklingsfirmaerne Dimension3 og Streamworks, som museet tidligere har samarbejdet med. Brugervenlighed sikres gennem et samarbejde med Danmarks Designskole, der er involveret i udvikling af hjemmesidens præsentations- og navigationsformer.

23 6. Vild med Willumsen (fra Formål Websitet Vild med Willumsen vil åbne for en interaktiv formidlingsform, der i indhold og udtryk er så differentieret som muligt, således at den appellerer til et bredt spektrum af børn med forskellige læringspræferencer. Vild med Willumsen skal give børnene mulighed for aktivt at opleve og udforske J.F. Willumsens kunstværker ud fra forskellige indfaldsvinkler og gennem forskellige udtryksformer, så fortroligheden med værkerne og selve den kunstneriske praksis sker på børnenes præmisser. Moderne læringsteori med rødder i et konstruktivistisk læringssyn påpeger, at det er den lærende, der selv opbygger sine videns- og forståelsesmønstre ud fra erfaringer, samt at læring samtidig er en socialt betinget proces, der foregår i et samspil med andre. Anskues kunstformidlingen ud fra dette læringsteoretiske perspektiv, bliver formidlingen langt mere effektiv, når den tilrettelægges sådan, at den tilgodeser det enkelte barns måde at indoptage ny viden på, det enkelte barns læringsstil. I forlængelse af denne opfattelse er det nærliggende at indtænke samspillet mellem barn og multimedie som et velegnet aspekt i kunstformidlingen. Computeren kan anvendes på en måde, der appellerer til og stimulerer flere sanser samtidig, og derfor kan den nå ud til flere forskellige typer børn, som hver især besidder en unik intelligensprofil. Det digitale medies hyperstruktur giver desuden mulighed for at skabe en flad og ikke lineær opbygning, hvor barnet selv vælger vejen gennem materialet efter behov og interesse. Mediet opfordrer til interaktivitet og giver barnet en aktiv rolle i forhold til stoffet og dermed betydningsdannelsen. Frem for at indtage en passiv rolle gøres børnene til medproducenter af viden. Beskrivelse Vild med Willumsen er et interaktivt web-univers i flash, der udspiller sig i en tegnet og animeret udgave af J.F. Willumsens eget atelier. Billedkunstner Ole Sporring vil med sin særlige streg illustrere sitet. Hjemmesiden er genremæssigt inspireret af de såkaldte edutainment-spil eller leg og lær spil, der er kendetegnet ved at indeholde både underholdende og læringsmæssige elementer. Ideen er, at børn skal lege sig til viden. Museet ønsker at skabe et Willumsensk univers, der er sjovt, fængslende og udfordrende, og som pirrer brugerens lyst til at gå på opdagelse i kunstværkerne både virtuelt og i det fysiske museum. Vild med Willumsen skal vække børnenes nysgerrighed, så de bliver sultne efter at komme på besøg på museet og opleve kunstværkerne i deres egen sanselige materialitet. Projektet skal i sin form være underholdende, men med et fagligt indhold. I det virtuelle atelier kan børnene udforske og interagere med forskellige kunstneriske objekter, såsom kunstværker, pensler, paletter, dagbøger, værktøj med mere samt teknikker, der relaterer til Willumsens alsidige kunstneriske produktion. Indgangssiden skal være et sanse-boom og oplevelsespræget. Mangfoldigheden skal forundre og fængsle, så børnene får fornemmelsen af at træde ind i kunstnerens atelier, i Willumsens vilde verden. Hjemmesiden er et oplevelsessite, der primært er visuelt orienteret, og en stor del af sitets tekstbaserede information bliver indtalt, så børn, der ikke er læsestærke, nemt får mulighed for at være med. Den digitale udgave af J.F. Willumsens atelier bliver visuelt og indholdsmæssigt opdelt i fem tematiske zoner, dog uden synlige afgrænsninger. Ét sted i atelieret præsenteres kunstnerens arbejdsmetode, et andet sted farver og et tredje sted komposition. Et fjerde sted er der fokus på de historier, kunstværkerne fortæller, og et femte sted på kunstneren selv. Ved at klikke på de forskellige zoner i atelieret sendes brugeren videre til fem forskellige undersider eller temasider, der belyser J.F. Willumsens kunstneriske proces ud fra temaerne arbejdsmetode, farver, komposition, fortælling og

24 6. Vild med Willumsen - fortsat (fra Aktiviteter På de enkelte undersider kan børnene vælge mellem tre til fire opgave- og oplevelsesbaserede aktiviteter, der omhandler det valgte tema. Aktiviteterne er i form og indhold differentieret, så børnene kan arbejde med et emne ud fra forskellige vinkler og gennem forskellige udtryksformer, såsom små spil, quiz, animationer samt lyd og videoklip med Willumsen. På hver temaside er der desuden en opgave i et printervenligt format, der kommer med konkrete forslag til, hvordan børnene kan bruge den viden, de har erhvervet sig i arbejdet med det pågældende tema på hjemmesiden, til et kreativt projekt på skolen, i fritidsklubben eller i hjemmet. Derudover vil der på de enkelte temasider også være en aktivitet, der lægger op til direkte konfrontation med kunstværkerne i det fysiske museum, og som kun kan undersøges og løses ved et besøg på museet. De forskellige aktiviteter på hjemmesiden kræver aktiv deltagelse af børnene både tankemæssigt og fysisk. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne er inspireret af forskellige typer af læringsscenarier, der muliggør forskellige grader af brugerinteraktion. Nogle af aktiviteterne på Vild med Willumsen giver brugeren feedback på de handlinger, han/hun udfører. Brugeren har således mulighed for kontinuerligt at tjekke, om de hypoteser, han/hun fremsætter, er rigtige, og hvis ikke, kan han/hun prøve sig frem igen. I andre af aktiviteterne har brugeren mulighed for selv at være skabende og således være medudgiver af hjemmesidens indhold. Denne type opgaver lægger ikke op til en rigtig eller forkert løsning, da det her skal være op til børnene selv at finde frem til et svar, der for dem er meningsfyldt. Struktur har en flad struktur, således at de forskellige temaer og aktiviteter ikke er hierarkisk struktureret. Ingen tilgange er vigtigere end andre, og ingen aktiviteter skal gennemgås, før den næste kan påbegyndes. Børnene kan efter præference derfor frit vælge, hvilke områder af Willumsens kunstneriske arbejde de ønsker at udforske. Alle aktiviteterne omhandler J.F. Willumsens virksomhed ud fra forskellige vinkler. Jo flere indgangsvinkler der er til emnet, jo bedre er chancen for at finde den vinkel, som netop appellerer til det enkelte barn. Nogle børn vil foretrække at udforske Willumsens arbejdsmetode og andre farvernes univers. Nogle børn vil fordybe sig i en enkelt aktivitet, og andre foretrækker at komme igennem det hele. Dermed bliver det børnenes egne interesser og præferencer, der danner afsæt for arbejdet med Willumsens kunst. Målgruppe Projekt Vild med Willumsen henvender sig primært til børn i alderen 7-11 år, både skole- og fritidsbørn. Vild med Willumsen kan med fordel anvendes i faget billedkunst for klassetrinnene som inspiration til færdighedsområderne billedkundskab og billedfremstilling. Hjemmesiden henvender sig desuden til børn uden for skolesammenhænge. Vild med Willumsen kan anvendes af fritidsbørn og af børnefamilier som kunstfaglig underholdning eller som optakt til et besøg på museet. Ved at gøre informationer, spil og opgaver om J.F. Willumsen tilgængelige på nettet kan J.F. Willumsens Museum også nå børn, der ikke har mulighed for at komme til Frederikssund. På museet vil der ikke være adgang til computere og dermed heller ikke adgang til Vild med Willumsen. Hjemmesiden er således primært tænkt som et arbejdsredskab, børnene kan bruge før og efter et besøg på J.F. Willumsens Museum.

25 1. Børnene siger:

26 Det kunne være sjovt, hvis der var et Danmarkskort, så man også kunne høre om andre byer end Gentofte Jeg tror denne her hjemmeside er hvis, man gerne vil vide lidt mere om Gentofte, inden man skal på tur dertil Jeg kender ikke de her figurer, men de ser glade ud og de ligner lidt noget fra en tegneserie måske

27 Hvordan kommer jeg tilbage til forsiden igen? Jeg synes det er rart at man kan få det fortalt, men jeg havde ikke selv set, hvor man startede det, hvis ikke du [brugervenligheds- -konsulent] havde fortalt det gårde og dan noget, det der lidt spooky og ret ændende Sådan noget med quizz synes vi altid er sjovt og det tror jeg, at der er mange børn der synes

28 Det lyder ret skægt, jeg ved ikke lige, hvad det er for noget

29 Men det virker vist heller ikke tror jeg

30 g tror ikke, at jeg ville bruge denne her hjemmeside i fritiden, der kunne jeg godt finde på noget, der var sjovere Jeg synes det ville være godt at bruge den i dansk eller historie, måske natur/teknik og inden man skulle på en tur Jeg synes den tidsmaskinen er meget god -

31 Jeg synes det er meget godt at man får det fortalt og kan se alle billederne Også hvis man ikke læser så godt

32 Jeg synes det er rigtig irriterende, at jeg så ikke får at vide, hvad det rigtige svar er!

33 Samlet kommentar Forsiden af kulturjagt.dk virker indbydende på børnene i undersøgelsen. Flere børn valgte at begynde med den website, fordi de fandt, at den så spændende ud. Det var nemt for alle børnene hurtigt at danne sig et overblik over, hvad kulturjagt.dk går ud på og det var nemt for børnene at navigere rundt på websitet ved at klikke på de forskellige steder som skole og kirkegårde da en taleboble (label) fortæller, hvad det pågældende sted er. Derfor var børnene hurtigt i gang. Børnene savnede en tilbage-til-forsiden-funktion, da de ikke opfattede kort som til forsiden (det anbefales, at kort i stedet kan være en mini-udgave/ikon af forside-billedet) Børnene kunne godt lide, at en stemme fortalte, men ikke alle børn opdagede, at man selv skulle aktivere et play-ikon, og de blev ikke hjulpet af teksten tryk på pilen for at starte præsentationen. Det kan overvejes, at speak begynder automatisk, da børnene fremhævede det som godt. De områder som børnene fandt mest interessant var kirkegårde og befæstninger. Børnene fremhævede også, at de godt kunne lide quizzen, men syntes det var irriterende, at man aldrig får det rigtige svar, når man har svaret forkert. Det anbefales at vise det rigtige svar også. Nogle børn nævnede, at de godt kunne tænke sig, at websitet handlede om deres egen by. Flere bemærkede, at det nok ville være mest oplagt at bruge websitet inden man skulle en tur med skolen til Gentofte.

34 2. Artxplorer Børnene siger:

35 Jeg ville skrue ned for lyden, hvis jeg sad en time herinde, så ville jeg få spat!!

36 Jeg kan aldrig huske min min mor har skrevet den til mig, men det ligger derhjemme Jeg kan ikke så godt lide noget, hvor jeg skal sige min for det har jeg hørt noget om at børn ikke skal Hvorfor skal der være og password? Er det fordi de ikke vil have alle til at gå derind???

37 Jeg forstår ikke, hvad jeg gjorde forkert her, det er min mail og password virker andre steder?

38 Den er svær at finde rundt på og jeg forstår ikke helt de engelske ord, hvad betyder nøglen? Den nullermand kan jeg godt lide den er sød Jeg synes det er svært at finde ud af, hvad jeg skal herinde??

39 Jeg tror at den her hjemmeside mere er lavet for voksne er den det?? Jeg tror at man skal udforske noget med forstørrelsesglasset men jeg ved ikke hvad Her kan man se på damen med forstørrelsesglasset, men jeg tror ikke helt, at jeg ved hvad jeg skal se efter?

40 Ja, jeg tror at man skulle bruge den i billedkunst i skolen Jeg tror at jeg hurtigt ville lukke den ned igen, det er for indviklet og jeg er ikke så interesseret i kunst Det er lidt svært at nå at læse teksterne, fordi de går så hurtigt væk Jeg synes den her hjemmeside er lidt svær, for den fortæller ikke rigtig noget

41 Samlet kommentar artxplorer.aros.dk/ Det var svært for børnene at komme i gang, da flere ikke kunne huske deres -adresse og havde problemer med at konstruere et password. Ingen børn tænkte, at de fx kunne lave en fingeret adresse og blev overraskede, når brugervenlighedskonsulent foreslog Når børnene ikke kunne finde ud af at danne et password, fik de ingen hjælp af websitet (fx med en hjælpetekst som dit password skal være mindst 4 bogstaver ) Ingen børn forstod helt, hvorfor de skulle opgive deres adresse og lave et password. Gik derfor ind via gæst. Flere børn blev irriterede over baggrundslydene, og så ikke, at man selv kunne slå lyden fra. Alle børn havde svært ved at danne sig et indtryk af, hvad websitet handler om. De syntes det var svært at forstå, hvad man skulle gøre. Artur var sjov, men gav ikke megen hjælp. Børnene forstod at de skulle udforske, men var tøvende over, hvad de skulle udforske. De syntes forstørrelsesglasset var sjovt, men kun et kort øjeblik. Børnene forstod ikke menupunkterne på engelsk art attack og art creation og heller ikke menupunktet klogebogen. Nøglen, batteriet og klemmen (ikoner/billeder) hjalp dem ikke på vej. Børnenes opmærksomhed var svær at fastholde på websitet, for de blev irriterede over, at de manglede en forklaring til, hvad meningen var. De opfattede (oplevelses)designet som mere henvendt til voksne. Børnene syntes hurtigt, at de havde set, hvad der var at se på websitet.

42 3. Kongedragter Børnene siger:

43 Jeg tror det er noget med alle mulige kongers tøj Så kan man try på de hersen konger og se deres tøj tro jeg

44 Så har han den der jakke på billedet Christian d. 4, ham kender jeg godt har han ikke bygget Rundetårn?

45 Nåh, når jeg klikker på brikkerne kan man dreje dem det er smart Jeg elsker sådan noget med puslespil det er altid sjovt Her kan jeg se hvad min tid er

46 Hmmm, jeg forstår ikke helt, hvad det her går ud på? Hvad er det jeg skal gøre? Jeg klikker de instrumenter der er med i det jeg hører

47 Sådan nogle spil er bare rigtig SJOVE sådan nogle er der tit på nettet og elsker jeg fordi man skal ramme noget og sigte

48 Jeg kender godt sådan noget, det er ligesom vendespil

49 Nahjj, her kan jeg se, hvor mange medaljer jeg har fået og hvordan får jeg så pokalerne? Det synes jeg er godt!

50 Samlet kommentar kongedragter.dk Forsiden er nem at gå til for børnene, så de var hurtigt i gang og klikkede på de forskellige konger. De valgte først de konger og dronninger de kendte. Børnene syntes det var sjovt at kunne dreje dragterne og zoome ind. Men højst én eller to gange Det børnene fremhævede som allerbedst var spillene. Især puslespillene som både drenge og især pigerne blev optagede af. Drengene fremhævede spillet, hvor de skulle sænke skibe som sjovt. Børnene koncentrede sig undervejs og var ret stille. Børnene kunne rigtig godt lide, at man kunne se sin mellemtid via uret ligesom de også syntes det var motiverende, at man vandt medaljer og pokaler og fik en fanfare (lyd) Nogle af spillene forstod børnene ikke: hvordan får man premiere i farvelægning? Er det hvis man farvelægger i de rigtige farver? Ingen børn forstod, hvad man skulle gøre i filmklippet med Frederik d. 9. der komponerer. De forstod ikke instruktionsteksten (hjælpeteksten) selvom de læste den. Flere børn ville gerne være blevet med at spille spillene og ville gerne være fortsat inde på websitet.

51 Børnene siger:

52 Jeg tror det er fordi at man så kan gemme sine ting det kender jeg godt fra andre steder Der finder jeg altid bare på noget fis, så det ikke er mit eget navn -

53 Det forstår jeg ikke, hvad jeg har gjort forkert det plejer at virke andre steder??

54 Jeg kan godt lide, når man selv skal lave sin egen person ligesom i Powerbabe, det skal man også dér Hvad er det nu de tegn er? Jeg kan aldrig huske, hvad der er pigen og hvad der er drengen?

55 Ja, de skulle helt klart ha kaldt det noget andet - Ja, undskyld jeg siger det, men jeg synes altså musx lyder dumt, når du siger det (griner) lyder som noget med sex På en måde er den her side til mindre børn men jeg synes bare det er indviklet, hvad man skal her

56 g tror at tungen samler lydene op Det er altså godt med døren, tit er det så svært at komme ud af et spil Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle bruge den i en musiktime, så jeg fik lidt mere forklaring

57 Jeg ved ikke helt, hvad man skal her men jeg sætter bare noderne ned til de farver der passer Jeg synes den her hjemmeside er sjov også det med pruttesangen man kan også rigtig mange ting herinde

58 Samlet kommentar musx.dk Fra forsiden skulle børnene danne et brugernavn og en adgangskode, men flere børn fik en fejlmeddelelse som ikke hjalp dem Der skete en fejl er du sikker på at du har skrevet rigtigt børnene forstod ikke, hvad de så skulle gøre. Børnene ville gerne danne en brugerprofil, for det kendte de fra andre sites. Flere børn kendte ikke forskel på kvinde og mandetegnet. Det anbefales at tekste disse to tegn. Websitet igangsatte megen snak mellem børnene undervejs og flere børn grinede rigtig meget over fx dytbåtterne og pruttesangen. Børnene gik på opdagelse og kommenterede, at de undervejs forstod, hvad de skulle: samle lyde i møntofonen og at de så kunne gemme lydene inde på DR s website. Nogle børn mente, at websitet (designet) nok var til lidt mindre børn men så syntes de alligevel at mindre børn ville have vanskeligheder med at forstå, hvad de skulle gøre. Flere sagde, at de troede at man kunne bruge rigtig meget tid på websitet for der var meget indhold. En kommenterede at musx ikke var et velvalgt navn, fordi det lød som noget med sex

59 Stigombord.dk Børnene siger:

60 egangsindtrykt er sådan lidt gligt, men ikke dan rigtig deligt, for der jo imation Lige når man ser den så ser det lidt kedeligt ud fordi der er så meget man skal læse

61 Jeg tror, at det som han fortæller, det er nok det sammen som man kan læse her

62 Alt det her, det ville jeg ikke læse jo, hvis vi skulle derned [på Vikingeskibsmuseet] så var jeg nok nødt til det

63 Jeg synes det er meget sjovt at se skibet sejle på filmen Ja, men man ville nok ikke gå ind på den frivillig Denne her hjemmeside ville være rigtig god, hvis man skulle skrive opgave i skolen

64 ville være god at bruge inden man skulle derned med skolen! Den her hjemmeside er til ældre børn tror jeg Jeg ville gætte på, at ikke mange børn ville bruge den her hjemmeside i deres fritid

65 Samlet kommentar stigombord.dk Børnenes førstehåndsindtryk af websitet er, at der er meget man skal læse (teksttungt) og det er noget man kan bruge i skolen (fagligt). To børn læser konsekvent Skuldelev som: skuld-elev og er derfor lidt forvirrede. Der er flere ord som børnene studser over: spanter, kølsvin, stævn, køl. Børnene kan godt lide at se filmklippet, hvor man ser skibet sejle ( se handelsskibet under sejl ) Flere børn bemærker, at websitet nok skal bruges inden man skal ned at besøge Vikingeskibsmuseet eller hvis man har en opgave i skolen om vikinger. Flere børn synes, at vikingetiden er et spændende emne. En bemærker, at hun tror, at websitet er til lidt større børn, fordi der er så meget man skal læse. De børn, der prøver kan ikke finde ud af at åbne PDF-dokumenterne og spørger om hjælp. Den første dag i fritidsklubben virker websitet ikke på PC en og da lederen (som har adm rettigheder) ikke er tilstede, kan websitet ikke benyttes før den følgende dag.

66 Vildmedwillumsen Børnene siger:

67 Det er så irriterende at hver gang vi kommer tilbage til forsiden, så begynder den forfra Jeg synes de allerførst skulle forklare, hvorfor der er den papegøje! Jeg synes, at de her på forsiden skulle forklare, hvem Willumsen er og hvornår han levede jeg har aldrig hørt om ham 67

68 Hov, det billede kender jeg da, det hænger oppe i min farmor og farfars sommerhus Jeg kan rigtig godt lide ham drengens stemme han lyder så sød. Og det er lidt sødere at det er et barn, der taler 68

69 Øv, jeg synes det er irriterende, at man ikke kan løse opgaverne her at man skal være på museet. Og jeg aner ikke engang hvor det ligger??

70 Sådan noget med quizz er sjovt. Og den er flot lavet med det ark papir men jeg synes at den var svær at finde den quizz

71 Det er godt lavet med fingeren men når jeg gør noget forkert, så vil jeg gerne vide, hvad det rigtige svar så er Der måtte gerne være klapsalver, når vi vælger det rigtige der er meget stille herinde, når man er vant til at han snakker 71

72 Samlet kommentar vildmedwillumsen Fra forsiden kan børnene godt lide, at det er en dreng (barnestemme), der fortæller. Men de bliver irriterede over, at hver gang man kommer tilbage til forsiden, så begynder fortællerstemmen forfra. Børnene vil også gerne have at vide på forsiden, hvem Willumsen er og om han stadig lever. To bemærker, at de gerne vil have forklaring til, hvorfor det er en grøn papegøje, der fortæller. Opfatter det konkret-operationelt: er ham Willumsen dyrehandler eller hvad? (hører ikke speak med at jeg er Willumsens den grønne ravn som han lavede til et teaterstykke i Dyrehaven ) Børnene synes at designet er godt lavet, nogle har dog lidt svært ved at navigere indtil de opdager navigationen som på nogle skærme først bliver tilgængelig, når man scroller i bund. Børnene fremhæver, at de godt kan lide quizzen, men syntes det er irriterende, at man aldrig får det rigtige svar, når man har svaret forkert. Det anbefales at vise det rigtige svar også. Børnene synes det er lidt svært at finde hen til quizzen. Børnene efterspørger lyd i quizz, synes der er så stille, når fortællerstemmen ellers følger de andre skærmbilleder. Nogle børn bliver lidt skuffede når de ikke kan løse spørgeark (skal løses på museet) det betyder dog, at de så får lyst til at komme op på museet. Mange børn får mange rigtige svar i quizz om Willumsen, så deres viden vokser hurtigt fra aldrig at have hørt om Willumsen til at kunne svare rigtigt på mange detaljer om hans liv som kunstner.

73 Konklusioner Ingen af børnene kendte de seks websites i forvejen. Alle børnene forestiller sig, at de seks websites skal bruges i skolesammenhæng, ikke i fritiden (klub og hjemme). At skulle oplyse adresse, konstruere password og brugernavn er ofte en hurdle for brugerne/børnene. Og flere børn tilkendegiver en utryghed ved at skulle afgive adresse. De oplevelsedesignede websites fx ArtXplorer kan være sværere for børnene at komme i gang med. Flere børn efterspørger en introduktion og kan godt lide de websites, der har en fortællerstemme fx VildmedWillumsen. Der er en tendens til, at børnene er svære at fastholde ret længe, hvis de vurderer, at websitet er kedeligt eller svært. Features som quizz (rigtige/forkerte svar) og spil (puslespil, sænke-skibe mv) fremhæver børnene som sjovt og lærerigt.

74 Bilag

75 (hver interviewrunde varer ca. 60 min) 1. Alle børn har en kulturarv: 2. ArtXplorer: 3. Kongedragter 4. MusX 5. Stig ombord 6. Willumsen Spørgeguide Om deltagerne: Hvad hedder I, hvor gamle er I, hvilken klasse går i, hvilken skole går I på? Indledning: tak for jeres deltagelse, præsentation af interviewer og referent (fotograf), forklaring af, hvad der skal foregå jeg vil bede jer om at udforske tre forskellige websites, vi lytter til jer: hvad kan I godt lide, hvad synes I er interessant og hvad synes I er mindre spændende, er der noget, der er svært for jer, hvad synes I om måden de forskellige websites er opbygget/designet på der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar fra jer! Og jeg har ikke lavet de websites I skal se på, så jeg bliver ikke skuffet, hvis der er noget I ikke bryder jer om! Vi er her for at se, hvordan I bruger de her websites og høre, hvad I fortæller om jeres oplevelse. Har I nogen spørgsmål inden vi går i gang? (er der noget I ikke forstår?) Undervejs vil min kollega Troels tage nogle billeder af jer [forældres tilladelse] Om jeres brug af computer og internet: Inden I går i gang vil jeg lige høre lidt om jeres brug af computer hvor ofte, til hvad, hvilke yndlingsbeskæftigelser har I? Bruger I computer alene eller sammen med nogen hvordan? Hvis ja: er det som oftest sammen med nogen (hvem og hvor mange?) Hvordan bruger I computer/internet i fritiden? Hvordan bruger I computer/internet i skolen? Hvad er forskellen? Hvilke yndlingswebsites har I? Hvorfor? Jeg vil gerne bede jer om at begynde på det første website: Hvad handler det om? Tag musen i hånden (I kan skiftes) og gør som I ville gøre, hvis jeg ikke sad ved siden af jer hvad vil I udforske, hvad synes I ser spændende ud? Jeg vil bede jer om at tænke højt og jeg vil spørge jer om, hvad I synes om forskellige ting I møder undervejs (også navigation, kompositon, features ) [15 min]

76 Spørgeguide - fortsat 2. Så vil jeg gerne vise jer website nr 2 hvad handler det om? Hvad vil I udforske, hvad ser spændende ud? Jeg vil bede jer om at tænke højt og jeg vil spørge jer om, hvad I synes om forskellige ting I møder undervejs (også navigation, kompositon, features ) [15 min] Og det sidste website jeg vil bede jer kigge på hvad er indholdet her? Hvad får I lyst til at kigge mere på? Hvad fanger jeres opmærksomhed? [15 min] (komposition, navigation, features) Efterinterview [10 min] Nu har I set på tre forskellige websites lignede de hinanden? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad syntes I om uformningen af de tre websites? (design, tekst, billeder, formidling) Hvad syntes I fungerede godt? Hvad syntes I fungerede mindre godt hvorfor? Hvilke af de tre websites kunne I bedst lide hvorfor? Hvilke af de tre websites ville I bruge igen? Ville I anbefale de tre websites til nogen hvem? Tror I at ville bruge dem i jeres fritid? Hvorfor/hvorfor ikke? Kunne I forestille jer at bruge dem i skolen? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad var den allerbedste idé/feature? Hvad syntes I ikke fungerede så godt? Kender I nogen websites, der minder om de her? Hvilke? Andet I gerne vil fortælle? Tak for jeres hjælp!

77 Kontaktoplysninger Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo tlf Snitker & Co er et uafhængigt brugervenlighedsfirma, der koordinerer og gennemfører danske og internationale brugerundersøgelser. Læs evt. mere om os på

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Om projektet hjemmesidens opbygning

Om projektet hjemmesidens opbygning Om projektet hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Før-skoleskak Drejebog

Før-skoleskak Drejebog Før-skoleskak Drejebog Dansk Skoleskak - Leg & læring Indhold Indledning... 3 Hvorfor før-skoleskak i daginstitutionen?... 4 Inkluderende læringsaktivitet... 4 Fra daginstitution til skole... 4 Undervisningen

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 DAGTILBUD Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere