Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009"

Transkript

1 Nr. 6 August 2009 Produktnyt PushLock n nyhd, dr givr faldsikring vd vinduspudsning Ny, stærk stilladsprsnning md bændl Icopal introducrr ny tagrndr TEMA: EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER Flr af vors varr fås i forskllig farvr og mål TEMA: ICOPAL SATSER MÅLRETTET PÅ DIGITAL KOMMUNIKATION VIND Sidn sidst Icopal Prisn 2009 Mærkning af Icopal produktr mdførr færr tyvrir d t ophol kror g n a m landts f a n å p bladt... i d n i Læs mr

2 Nyt fra Icopal - Nr. 6 August 2009 Nyt fra Icopal r nyhdsbladt til Icopals kundr. Bladt udkommr 4 gang årligt og udgivs af Icopal Danmark a/s. Ansvarshavnd / Adm. dirktør: Sørn Drwsn Rdaktion: Sofi Lth, Tin Hovland-Dimr, Klaus Rødr, Flmming Adolfsn, Carstn Bisgaard, Klaus Bjrring, Hans Hlvrskov, Jacob Fridrichsn, Karstn Kristiansn Layout og produktion: Cool Gray A/S Tryk: Cool Gray A/S Oplag: 900 NYT FRA ICOPAL NR. 6 AUGUST 2009 Ldr Af Sørn Drwsn, adm. dirktør Sommrn går på hæld, og d flst af os har forhåbntligt haft mulighd for at kobl af i frin udn alt for mang forstyrrlsr fra mobiltlfonr og mails på PC n. D digital mulighdr r jo mangfoldig og fascinrnd, mn d kan også virk ovrvældnd i drs vidtrækknd konskvnsr. Hos Icopal tilstræbr vi at tag dt bdst fra dn digital vrdn og omsætt dt til brugbar værktøjr, dr gør hvrdagn hurtigr og nklr for vors kundr. Vi oplvr sålds n kraftigt stignd trafik på vors wbsits, som også frmovr vil vær undr løbnd udvikling. I dnn udgav af Nyt Fra Icopal kan du læs mr om vors digital facilittr, ligsom vi præsntrr n lang rækk produktnyhdr og ny tiltag. Produktnyt Scura PushLock n nyhd, dr givr faldsikring vd vinduspudsning Scura PushLock r navnt på t nyt produkt fra Icopal, som lig r kommt på dt dansk markd. Hos Icopal r vi allrd ksprtr, når dt gældr faldsikring fra tag. Nu tagr vi også hånd om sikkrhdn for vinduspuds r, dr arbjdr indfra i høj bygningr. Når vinduspudsr lænr sig ud for at puds vindur, r dr far for, at d faldr nd. Mn r man iført n sikkrhdsvst md faldlin og koblt til dn patntrd Scura PushLock, kan dn slags faldulykkr undgås. Scura PushLock bstår af to dl: n sokkl, dr montrs i væg, loft llr gulv samt n øjbolt, som lt klikks i sokln. Øjboltn kan nmt og hurtigt trækks ud og tags md til næst vindu, hvor ndnu n sokkl r montrt. Sokln r mgt lidt synlig, når dn r montrt, og n kapsl lukkr automatisk hullt i sokln, når øjboltn fjrns. Systmt r CE-mærkt og tstt i hnhold til gældnd EN-normr. Montring fortags af crtificrd montørr, og systmt r omfattt af Icopal Plus Garanti. Md Scura PushLock r dr sat ny standardr for sikkrhd for vinduspudsr. God fornøjls! Sørn Drwsn Ny, stærk stilladsprsnning md bændl Icopal introducrd ny ltvægtsprsnning, Scaff Band, i forårt Prsnningn r n stærk stilladsprsnning md bændl. Prsnningn sælgs i 2 variantr, Clar og FR (flam rsistant). Dimnsionrn r 2,25 x 36 m, 3,2 x 36 m og 4,0 x 36 m. Produktt rstattr Band 160, og dt r forbdrt md højr trækstyrk. Icopal introducrr ny tagrndr Sort r n mgt populær farv på tag for tidn, og dt glasrd tag har fåt n rnæssanc og r ign blvt mgt udbrdt. Dt har indflydls på d farvr, som folk vælgr på drs tagrndr. I takt md d sort tags stignd popularitt har Icopal i dn snst tid fåt mang forspørgslr på sort tagrndr. Drfor introducrr Icopal nu to forskllig typr sort tagrndr. I vors klassisk plasttagrndsortimnt r dt n 100 mm (4 ), som vi kan tilbyd som lagrført. Mns vi i vors ståltagrndsortimnt kan tilbyd n 125 mm (5 ) som lagrført. Læs mr om vors produktr på

3 En vrdn fuld af mulighdr Hos Icopal gør vi, hvad vi kan, for at lv op til vors kundrs ønskr og bhov. Drfor kan Icopal langt mr nd blot at lvr standardvarr. Mang folk tror, at man kun kan køb standardvarr i fast længdr og brddr hos n stor industril producnt som Icopal. Dt r da også rigtigt, at vi gør mgt for at hav t dybt og brdt standard-sortimnt indn for vors produktområdr, sålds at vi i d flst tilfæld har d varr, som kundrn ftrspørgr, i sortimntt. Krativitt, dr krævr spcill og individult tilpassd løsningr Samtidig vd vi også, at dr båd hos arkitktr, profssionll håndværkr samt GDS r r n høj grad af krativitt, som oft krævr spcill samt individult tilpassd løsningr. Diss løsningr r md til at udvikl os som lvrandør, og vi har mang gang st, at produktr, dr startd som spcialvarr, md tidn blivr n fast dl af sortimntt. Spcill længdr og brddr indn for tagpap Dt r klart, at dr r viss områdr, som r mr naturlig nd andr at producr spcialvarr indnfor, for ksmpl arbjdr vi oft md spcill længdr og brddr indn for tagpap, og vors ntrprnørkundr vd, at d har dnn mulighd. Dt samm r tilfældt md hnsyn til profilr. Vi lavr stort st spcill aluminiumsprofilr hvr dag, og dt skr tit, at vi også blivr bdt om at lav profilr i andr matrialr og farvr. Sådan findr du bstillingslist til spcialprofilr på vors hjmmsid Et stignd antal af vors kundr ønskr at dsign drs gn inddækningsprofilr. For at ltt arbjdt for vors kundr har vi drfor udarbjdt n ny bstillingslist, som r at find på vors hjmmsid. Listn indholdr dls n komplt ovrsigt ovr vors standardsortimnt - mål og matrialr. Dls n list til angivls af d ønskd, individull mål og matrialr. Udfyld listn i samarbjd md din kundr og snd dn til vors kundsrvic for oplysning om prisr og lvringstid. Listn downloads fra icopal.dk, klik på forhandlr, og du findr listn i ndrst højr hjørn. Vi kan lav spcialtilbhør i forhold til arkitktns llr rådgivrns krav Et andt områd, hvor vi har oplvt, at kundrn r utroligt glad for vors flksibilitt, r indn for Dcra. Oft r dr i forbindls md størr rnovringsopgavr krav om spcill tknisk llr visull spcifikationr, som krævr, at vi kan lav spcialtilbhør i forhold til arkitktns llr rådgivrns krav. Drfor blivr dr jævnligt lavt spcialttilbhør på vors to Dcra-fabrikkr. Fastlock i flr forskllig farvr Sidst skud på stammn indn for spcialproduktr r Fastlock i forskllig farvr. Vi har rfart, at markdt r vd at vær klar til nogl frisk og lidt vild farvr, hvilkt gør, at vi nu kan tilbyd n lang rækk spcialfarvr samt udn problmr kan frmstill Fastlockpladr ftr kundns farvønsk. Kontakt os Kontakt Icopals kundsrvic for nærmr oplysningr om prisr, lvringstid mv. på tlfon: Hos børnhavn hr har man valgt at brug flr forskllig farvr fastlock, hvilkt r flot og forfrisknd.

4 En hlhjrtt procs, hvis mål r konstant optimring af icopal.dk Mari-Ann Hrloff Mortnsn, som r dirktør for Brandhous Digital, fortællr;,, Slvom man hos mang virksomhdr ønskr at arbjd målrttt md d digital mdir, r dt stadig kun få, som tagr skridtt fuldt ud og får skabt dt nødvndig, stratgisk fokus på områdt. Som markdsldr har dt vært afgørnd for Icopal at anvnd d digital platform optimalt, og drfor finds dr i dag fokus på digital kommunikation på ldlssnivau i virksomhdn. Sammn md Icopal Danmarks ldls, marktingafdlingn og andr intrn intrssntr har Brandhous Digital udviklt dn digital stratgi, som skal sikr, at all Icopals onlinaktivittr pgr i samm rtning og skabr størst mulig værdi. Dt gældr værdi for Icopals forrtning, mn primært værdi for kundrn, som kan s frm til n lang rækk spændnd og nyttig onlinsrvics.,, Mari-Ann Hrloff Mortnsn Dirktør, Brandhous Digital Icopal satsr målrttt på digital kommunikation Hos Icopal r vi godt klar ovr, at vi r nødt til at følg dn digital udvikling, hvis vi skal lv op til vors kundrs bhov. Vi har drfor introducrt flr tiltag på vors wbsit gnnm dt snst år, og arbjdt md at optimr sitt r langt fra slut. Icopal har som n af d først byggvarlvrandørr valgt at sats målrttt på udviklingn af n rækk vigtig, digital værktøjr. Drfor kan vi hos Icopal hjælp mang kundr dirkt på intrnttt, hvilkt sparr kundrn for massr af tid i drs daglig arbjd, lydr dt fra markdschf hos Icopal Flmming Adolfsn. Onlin værktøjr md høj kundværdi Hos Icopal bgyndt dn digital udvikling md, at man så på, hvilk digital værktøjr kundrn ftrspurgt. Dt rsultrd i introduktionn af n ny onlinvrsion af tagbrgningsprogrammt IcoBst 2.0 for godt og vl t år sidn. Vd hjælp af IcoBst kan man brgn mængdr og prisr på Dcra og Fastlock. For t halvt år sidn kom Icopal RådgivrCntr, icopal-rc.dk, til vrdn. Dtt cntr givr kundrn t hurtigt ovrblik ovr spcifikationr, dtaljr og bskrivlsr og r n onlin-srvic, dr givr Icopals kundr stor tidsbsparlsr. Eftr lancringn af Icopal Fastgørls så man hos Icopal nødvndighdn af t onlin-dimnsionringsprogram. Dt blv ralisrt md DimFastTag, dr brgnr skrurns placring og størrlsn af d forskllig tagzonr. Samarbjd md ksprtr omkring udarbjdlsn af dn digital stratgi I forbindls md dn digital stratgi har Icopal hntt hjælp hos rklamburaut Brandhous Digital, som r spcialisrt indn for områdt. Brandhous Digital har båd vært ind ovr udarbjdlsn af d tiltag, dr r sat i gang, og udarbjdlsn af n plan for dn fortsatt udvikling af Icopals digital kommunikation. Sidstnævnt skal implmntrs i dn kommnd tid, fortællr Flmming Adolfsn. NYT FRA ICOPAL NR. 6 AUGUST 2009 IcoBst 2.0 Brgn pris og matrialforbrug på Dcra og Fastlock Icopal RådgivrCntr Find spcifikationr, dtaljr og bskrivlsr på t kort øjblik DimFastTag Brgnr skrurns placring og størrlsn af d forskllig tagzonr.

5 MÅNEDENS TIP Sådan findr du nmt Icopals håndbog, datablad og spcifikationr Dt r mgt nmt og hurtigt at find Icopals håndbog. Gå først ind på icopal.dk. Ndrst på forsidn i dn fjrd spalt liggr Icopal Håndbogn. Klik på billdt, og all bogns afsnit, hrundr blandt andt spcifikationr, r præsntrt i mnun til vnstr. Sidn sidst Icopal Prisn skabr opmærksomhd omkring ung, talntfuld arkitktr Icopal Prisn 2009 Icopal Prisn r n konkurrnc, som skabr opmærksomhd og anrkndls omkring landts talntfuld arkitktstudrnd. Intrssn for Icopal Prisn har sidn bgyndlsn i 1986 vært stærkt stignd, og i år har vi slåt vors gn dltagrrkord. Tr forskllig prisr og t roadshow Til forskl fra tidligr har dltagrn ikk aln mulighd for at vind slv Icopal Prisn, dr r i år også mulighd for at vind Publikumsprisn llr prisn for at vær dt mst bærdygtig projkt. Vi tagr all nominrd projktr md ud til t landsdækknd roadshow, hvor du kan vær md til afgør, hvm dr skal modtag Publikumsprisn. Tid og std for Roadshow Øksnhalln, Halmtorvt 11, 1700 Købnhavn V, d. 25. august til 3. sptmbr - Århus Rådhus, Rådhuspladsn 2, 8000 Århus C, d. 7. sptmbr til 20. sptmbr - Arkitktskoln Århus, Nørrport 20, 8000 Århus C, d. 21. sptmbr til 11. oktobr - Kunstakadmits Arkitktskol, Philip d Langs Allé 10, 1435 Købnhavn K, d. 12. oktobr til 5. novmbr NYT FRA ICOPAL NR. 6 AUGUST 2009 Læs mgt mr om Icopal Prisn på: icopalprisn.dk Vind n krochck til n værdi af 3000 kr. Mærkning af Icopal produktr mdførr færr tyvrir Tyvrir på landts byggpladsr r t stort problm, og dr r stort st ingn grænsr for, hvor mang tyvkostr tyvn kan hav md på flugt. Icopal har valgt at tag kampn op mod tyvn og har drfor introducrt tyvrimærkning af udvalgt produktr. Flr af Icopals kundr har fortalt, at d har oplvt t fald i antallt af tyvrir sidløbnd md Icopals tiltag. Tyvrir på landts byggpladsr r fortsat t problm Ejr af VO Tagdækning i Risskov Jspr Mikklsn fortællr, at tyvrir rundt omkring på landts byggpladsr r faldnd, mn ikk dsto mindr stadig t stort problm. Han r sikkr på, at faldt af tyvrir blandt andt skylds, at Icopal r bgyndt at tyvrimærk udvalgt produktr. Dt r Jsprs håb, at antallt af tyvrir vil fald ydrligr. Han mnr dog, at dt r uralistisk at udrydd tyvrir 100 %. Dt r så godt som umuligt at undgå, at dr blivr stjålt nogl rullr tagpap ksmplvis, mn dt burd vær muligt at minimr antallt af stor tyvrir, hvor tyv ksmplvis slippr af std md t vognlæs fyldt md tyvkostr. Dltag i vors konkurrnc på Spot på tyvrimærkning blandt kundr og samarbjdspartnr Jspr Mikklsn tilføjr, at dt r vigtigt, at han slv og hans kollgar gør kundr og samarbjdspartnr opmærksom på, at d kan køb varr, som r bsværlig at stjæl på grund af tyvrimærkning. Icopal gør drs dl af arbjdt godt, mnr Jspr, mn i min branch r vi dagligt i kontakt md flr kundr og samarbjdspartnr, som skal hav kndskab til tyvrimærkning, mnr Jspr, dr r fortrøstningsfuld i forhold til antallt af tyvrir i frmtidn.

6 Icopal Danmark a/s Milparkn Hrlv Tlf.: Nyt fra Icopal udkommr næst gang i oktobr Icopal r Europas førnd lvrandør af produktr til bskyttls af bygningr og konstruktionr, hrundr især tagløsningr, og Nordns førnd ntrprnørvirksomhd indnfor tag- og lukningsntrprisr i mtal og tyndpladstål. Virksomhdn, som blv grundlagt i 1876, r n dansk koncrn md n omsætning på mr nd DKK 8,5 milliardr og mdarbjdr. Icopal har 35 produktionsstdr og mr nd 90 kontorr i Europa, Nordamrika og Asin.

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere