Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste pr Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARI HANNA Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WebLoad (730) Indehaver: IT Practice A/S, Kronprinsessegade 54, 5, 1306 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Peter Lind Nielsen, Krøyer Kielbergs Vej 3, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske og optiske databærer, databehandlingsudstyr, herunder edb-programmer, edb-programmer optaget på bånd, disketter, CD'er og andre medier, EDB-programmer til brug for sikkerhedsløsninger på internet og intranet og anden form for digital kommunikation, herunder sikkerhedsprogrammer, samt autorisations- og identifikationsprogrammer primært til brug på internet-websites og andre webbaserede løsninger bl.a. inden for den finansielle sektor. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, manualer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder til brug for udarbejdelse, installation, servicering og supportering af edb-programmer. (511) Klasse 42: Programmering af edb-programmer; udvikling, udarbejdelse, opsætning og tilretning ad edb-programmer, herunder sikkerhedsløsninger på internet og intranet og anden form for digital kommunikation, opsætning af digitale sikkerhedsforanstaltninger, samt rådgivning og support vedrørende IT-sikkerhed og digital kommunikation. (730) Indehaver: Marianne Tromborg, Kathrinevej 17, 2900 Hellerup, Danmark; Hanna Dam, Skindergade 24.4, 1159 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, hårvand og tandplejemidler, kosmetiske præparater, herunder make-up, mascara, neglelak og kosmetiske lotions og creme, samt præparater til fjernelse af kosmetiske præparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, pensler, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder vedrørende kosmetik og skønhedspleje, farvekort og -bånd af papir til valg af kosmetiske produkter. (511) Klasse 44: Skønheds- og frisørsaloner, skønheds- og sundhedspleje, information og rådgivning om skønhedspleje og kosmetik kosmetologvirksomhed, manicure, massage, plastickirurgi, hårimplantationsbehandling, kosmetisk forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RESPION (730) Indehaver: NeuroSearch A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, farmaceutisk forskningsvirksomhed, forskning i ion-kanal modulatorer s virkningsmekanisme, forskning i den sygdomsmæssige baggrund for respiratoriske sygdomme og sygdomstilstande, allergiske sygdomme og sygdomstilstande, inflammatoriske sygdomme og sygdomstilstande, og immunologiske sygdomme og sygdomstilstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kennel Pimpernel's Træningscenter og kæledyrspension, Tåstrupgård, Regnholmvej 1, 3320 Skævinge, Danmark (511) Klasse 31: Levende dyr, næringsmidler til dyr, kraftfoder til dyr. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 44: Dyreopdræt og dyreavl, Røgt og pleje af dyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AvlsRing (730) Indehaver: PIC Denmark A/S, Sofiendalsvej 92, 9200 Ålborg SV, Danmark (511) Klasse 44: Bistand ved landbrugsvirksomhed, dyreavl, dyreopdræt, veterinærvirksomhed. (730) Indehaver: SuperVision Security ApS (under stiftelse), Bernhard Bangs Allé 39, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 09: Tyveriarlarmer, brandalarmer, ITV-anlæg, overvågningsanlæg og tekniske alarmanlæg. (511) Klasse 45: Adgangskontrol, vagttjeneste, kontrolcentraltjeneste, alarmpatrulje. (591) Farvetekst: Mærket ønskes i sort/hvid 985

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kursiv (730) Indehaver: Kursiv, Wildersgade 37, 1408 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; designvirksomhed; grafisk designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESKE (730) Indehaver: Eske huse A/S, Volmersgade 33, 4760 Vordingborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lene Andersen, Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Optimera Byggevarer (730) Indehaver: Uffe Petersen, Hvissingevej 125, 2600 Glostrup, Danmark; Thomas Petersen, Grænsevej 66, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 44: Træfældning, anlægsarbejde, havearbejde. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, grå og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PNAdvance (730) Indehaver: PANTHECO A/S, Bøge Alle 3, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, lægemidler til behandling af bakterielle infektioner, diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og forbindsstoffer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, videnskabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PNAselect (730) Indehaver: PANTHECO A/S, Bøge Alle 3, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, lægemidler til behandling af bakterielle infektioner, diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og forbindsstoffer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, videnskabelig og industriel forskning. (730) Indehaver: Optimera Gruppen AS, Postboks 40, Haugenstua, N- 0915, Norge (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal. (511) Klasse 07: Værktøj (dele af maskiner). (511) Klasse 08: Håndværktøj. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Samling ( ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for- på en nem måde- at overskue og købe disse varer; annonce og reklamevirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRANSMISSIONS- & AUTOMATIONSDAGE (730) Indehaver: Aller International A/S, Marielundvej 46 E, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykskrifter, tidsskrifter, trykte publikationer, aviser, bøger, billeder, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Messer med kommercielle eller reklamemæssige formål, udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tidsskrifter, udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POLYSIT (730) Indehaver: CEMSYSTEMS I/S, Præstegårdsvænget 30 B, 5210 Odense NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal, formbart materiale, der er cementbaseret samt varer fremstillet af dette materiale og ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 986

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VÆRKTØJSDAGE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aller International A/S, Marielundvej 46 E, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykskrifter, tidsskrifter, trykte publikationer, aviser, bøger, billeder, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Messer med kommercielle eller reklamemæssige formål, udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tidsskrifter, udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rasmus Jesper Gregersen, Ordrupvej 24, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, skabeloner af papir og plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danmark Gruppesygeforsikring A/S, Lille Kongensgade 20, 2., 1074 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder sygeforsikring, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: SuperBrugsen Herstedvester, Egelundsvej 20, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 16: Trykte reklamematerialer, herunder streamere til biler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer indenfor fødevarer, drikkevarer og beklædning, så andre får mulighed for online- på en nem måde- at overskue og købe disse varer; annoncevirksomhed, herunder online. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRUGTLUND (730) Indehaver: Rynkeby Foods A/S, Vestergade 30, 5750 Ringe, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce. (511) Klasse 30: Kaffe, the og kakao samt drikke fremstillet på basis heraf, essenser og smagsstoffer til ernæringsmidler (undtagen æteriske essenser og æteriske olier), honning, sirup, tomatsauce. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Navneværdi (730) Indehaver: Bergsøe 4 A/S, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 987

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIVATE (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Company, 100 Route 206 North, Peapack, N.J , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Merrild Coffee Systems A/S, Niels Bohrs Vej 3-5, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ELLENTOFT graphics I/S, Platinvej 13, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIGOLER (730) Indehaver: PI-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 21: Ikke-elektriske kaffe tilberedningsapparater, ikke-elektriske the tilberedningsapparater; krus, kopper og glas til kaffe og the; thepotter, mælkeskummere (håndbetjente og ikke elektriske), temperaturisolerede beholdere til kaffe og the, sukkerskåle, flødekander, alt til husholdningsbrug; ingen af ovennævnte varer af ædelt metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CPI (730) Indehaver: SPH Motor A/S, Snedkervænget 4-6, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 12: Scootere og knallerter med tilhørende reservedele. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLUSTERSCREEN (730) Indehaver: Azign Bioscience A/S, Vestre Teglgade 8, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: NeuroSearch A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter, prober, reagenser og præparationer til industrielle, videnskabelige og medicinske formål, herunder kemiske, biologiske, biokemiske, mikrobiologiske, immunologiske og diagnostiske kemikalier, prober, reagenser og præparationer til videnskabelig anvendelse og til anvendelse i laboratorier, polynukleotider, proteiner og polypeptider, nukleotid og peptid "arrays", nukleinsyrer eller DNA molekyler på plader eller membraner til sammenligning af ekspressionsniveauer i to eller flere biologiske prøver, biokemiske sensorer, optiske "array sensorer" til identifikation af nukleinsyrer og proteiner, optiske "array sensor" reagenser, analytiske og diagnostiske testreagenser til brug ved molekylærbiologisk forskning og "life science", i særdeleshed med henblik på at lede efter lægemidler og for at identificere sygdomstilstande. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, analytika og diagnostika til humanmedicinsk og veterinærmedicinsk anvendelse, herunder diagnostiske medicinske reagenser til diagnosticering af inflammatoriske sygdomstilstande, infektionssygdomstilstande, sygdomstilstande i centralnervesystemet, kardiovaskulære sygdomstilstande, neurologiske sygdomstilstande, endokrine sygdomstilstande, autoimmune sygdomstilstande og genetiske sygdomstilstande, diagnostiske test kits til medicinsk brug, medicinske test kits indeholdende reagenser, nukleinsyrer eller DNA molekyler på plader eller membraner til sammenligning af ekspressionsniveauer i to eller flere biologiske prøver, hjælpestoffer, plastre, membraner, plader, chips og faste, halvfaste, geleagtige og flydende matrixmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelig, medicinsk og industriel forskningsvirksomhed, herunder kemisk, biologisk, biokemisk, mikrobiologisk, immunologisk og diagnostisk forskningsvirksomhed, lægemiddeludvælgelsesvirksomhed, forskning i bio-informatik, forskning i microarrayteknologi, forskning i højkapacitets screeningsteknologi, forskning i microchip teknologi, forskning i array og micro-array baseret screeningsteknologi, forskning i chemo-receptiv membranteknologi, forskning i biosensor-teknologi, og programmering af computere, herunder programmering af apparater og instrumenter beregnet til udførelse af kemisk, biologisk, biokemisk, mikrobiologisk, immunologisk, medicinsk og diagnostisk videnskabelig forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: O'hoj (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Comfibre (730) Indehaver: Comfit Restore A/S, Huginsvej 1, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bang & Regnarsen Advokater, St. Kongensgade 49,, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 01: Plastic i rå tilstand. (511) Klasse 17: Syntetiske råfibre som råvare eller halv-fabrikat til tekniske formål, vævede eller uvævede filtrede materialer, tæpper eller måtter eller fiberstoffer af syntetiske råfibre til tekniske formål, kompositmaterialer som halv-fabrikata til tekniske formål. 988

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Facit Design, Højbjergvej 5, Rettestrup, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; rådgivning og bistand ved opstart og markedsføring af virksomheder, herunder udvikling af virksomhedsprofiler samt af produkter og serviceydelser; udvikling og produktion af materialer til brug for markedsføring af virksomheder og serviceydelser; udvikling og rådgivning af markedsføringsstrategier; administration af datastyrede arkiver, sortering og redigering i computerdatabaser; bistand til salgsfremmende foranstaltninger for andre, nemlig samling (ikke transport) af et udvalg af byggematerialer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer via et globalt computernetværk; varetagelse af hele eller dele af virksomheders markedsføringsopgaver. (511) Klasse 37: Bygge-, reparations- og installationsvirksomhed, herunder tatal- og delentreprise, rådgivning vedrørende førnævnte tjenesteydelser, tømrer- og snedkervirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning om kvalitetsstyring, udarbejdelse af rapporter vedrørende byggeri og tegnestue; teknisk rådgivning vedrørende delog totalløsninger inden for byggebranchen; opstilling, udarbejdelse og revision af tilstandsrapporter; udvikling og design af logoer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XAPID (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Company, a corporation of the State of Delaware, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey 07977, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og substanser, medicin, vaccine og serum (730) Indehaver: Strix Television AB, Lumavägen 6, Hus 1 H, plan 10, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske og optiske databærere, optaget computer software, compact discs (Cd-rom og audio-video), videospilkassetter; videokassetter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer (skrive- og kontormaterialer); artikler til brug for kunstnere, pensler; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; fjernsynsudsendelser og kabeltv-udsendelser; computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder, kommunikation via computerskærme. (511) Klasse 41: Underholdning, fjernsynsunderholdning, arrangement af konkurrencer (uddannelse og underholdning); produktion af fjernsynsprogrammer, produktion af videofilm; information om forlystelser og underholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KIMS HOT SHOP (730) Indehaver: Kims A/S, Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, snackprodukter fremstillet af grøntsager, herunder særlig kartofler, samt af kød, tilberedte nødder. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, snackprodukter fremstillet af korn og majs. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VALDURE (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Company, a corporation of the State of Delaware, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey 07977, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater i form af produkter til brug mod betændelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FARRE (730) Indehaver: Danpo A/S, Ågade 2, Farre, 7323 Give, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Frosne og forædlede fjerkræprodukter. 989

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CENTRALIA (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software og optagne computerprogrammer, herunder software og computer programmer til brug for elektronisk handel og transmission af data, software, tekst og billeder. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; detailhandel, herunder elektronisk handel via computernetværk; tjenesteydelser i form af afvikling af elektronisk handel via elektronisk markedsplads (web-portal) som overfor brugere på abbonnementsvilkår tilbyder præsentation af varer og informationsydelser, bestillingsmodtagelse, leveringsservice samt fakturaafvikling i forbindelse med elektroniske bestillingssystemer, formidling af varer, tjeneste- og informationsydelser på internettet til brug for automatisering af forretningsgange og -procedurer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder elektronisk kommunikation og transmission af information via computer netværk; udbydelse af en platform på intenettet til elektronisk handel; trådløs elektronisk transmission af tale, data, billeder og informationer; virksomhed i forbindelse med en internetportal; nemlig udbydelse af informationer vedrørende et eller flere emner for tredjemand; udbydelse af og adgang til informationstilbud via Internettet; transmission for tredjemand af lyd-, billed-, og computer software, der kan downloades. (511) Klasse 42: Programmering af computere; design, udvikling og tilpasning af computer software, herunder til brug i forbindelse med elektronisk handel og transmission af data, software, tekst og billeder; opbygning af en internetplatform til elektronisk handel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: R82 (730) Indehaver: R82 A/S, Parallelvej 6, 8751 Gedved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TESTOGEL (730) Indehaver: Besins International Belgique, Rue Vilain XIIII, 19, B Bruxelles, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADVANTAGE (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (511) Klasse 09: Computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske apparater til blodmåling såvel som til dosering og injektion af farmaceutiske præparater. (300) Prioritetsoplysninger: DE /10. Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIOXXALT (730) Indehaver: Merck & Co. Inc., a corporation of the State of New Jersey, One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Anti-inflammatoriske analgetica til behandling af artritis og akutte smerter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WOMBAT (730) Indehaver: R82 A/S, Parallelvej 6, 8751 Gedved, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter samt ortopædiske artikler, tekniske hjælpemidler til handicappede, mobilitetshjælpemidler, stole specielt tilpasset til handicappede, nemlig arbejds-, kontor- og hvilestole samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAFÉ VENUE (730) Indehaver: Debenhams Retail Plc, One Welbeck Street, London, W1A 1DF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; tilberedning af mad og drikke ; cateringsvirksomhed; restaurationsvirksomhed; cafevirksomhed; cafeteriavirksomhed; snackbar virksomhed; fastfood-restaurationsvirksomhed; bar- og vinbarvirksomhed; bistrovirksomhed; midlertidig indkvartering. 990

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MeterMaid (730) Indehaver: Peter Nielsen, c/o Københavns Energi, Hulgårdsvej 133, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Clemens Slott, Københanvs Energi, Studiestræde 54, 1554 København V, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land) dog ikke kuglelejer og rullelejer, landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (730) Indehaver: Alex Nielsen, Mosevej 38, 2750 Ballerup, Danmark; Silvana Nielsen, Mosevej 38, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 41: Oversættelsesvirksomhed, tolkning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NG+ (730) Indehaver: Palsgaard Industri A/S, Palsgaard, 7130 Juelsminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, herunder kemiske stoffer og præparater til konservering af fødevarer og andre tilsætningsstoffer til fødevarer (ikke indeholdt i andre klasser), også i form af emulgatorer og stabilisatorer. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, herunder naturmedicinske og urtemedicinske præparater samt Kosttilskud til sundhedspleje og farmaceutiske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj; æg, mælk og mejeriprodukter, herunder yoghurt, fløde, piskefløde og flødeskum, ost flødeost, mælkedesserter og mælkedrikke, hovedsageligt bestående af mælk; spiselige olier og spisefedt, herunder margarine, fedtstoffer med lavt fedtindhold til madlavning og til at smøre på brød og fedtblandinger til bagning; fedtstoffer til fabrikation af spiselige fedtstoffer; vegetabilsk fløde og vegetabilsk piskefløde; tomatpuré, forblandinger (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstilling og tilvirkning af alle de førnævnte varer. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, biscuits, tvebakker, kiks, kager, bageriprodukter, konditorivarer, ikke-medicinske konfekturevarer, mølleriprodukter, kornpræparater, stivelse til næringsmidler (fremstillet af korn); essenser og aromastoffer til fødevarer (undtagen æteriske essenser og æteriske olier), kakao og chokoladedrikke, spiseis, iscreme, naturlig og kunstig is, herunder sorbetis og pulver til fremstilling af alle de nævnte typer is; bindemidler til spiseis; creme og kunstig creme, saucer herunder salatdressinger, mayonnaise, tomatketchup; præparater og forblandinger (ikke indholdt i andre klasser) til fremstilling af alle de førnævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXOJET (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter til brug ved arthroscopisk kirurgi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ActiveForm (730) Indehaver: Bording Data A/S, Naverland 1C, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og software, kasseapparater. (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, trykklichéer. (511) Klasse 42: Programmering af computere. 991

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Flemming Olesen, Vårkjærvej 40,1 tv, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 35: Projektledelse & konsulentbistand vedrørende markedsføring på Internet eller et andet medie, udarbejdelse af markedsføringsmateriale. (511) Klasse 41: Design og udvikling af multimedier på f.eks. CD-ROM, DVD og WEB herunder animationer, 3D, video og lyd; undervisning indenfor IT samt indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø; udarbejdelse af undervisningsmaterialer, såvel elektronisk som i anden form. (511) Klasse 42: Webdesign og Internetudvikling fra idefase til premiere, edb-programmering, grafisk design, opbygning af Intranet, teknisk bistand til opbygning af e-handel, databasedesign og -udvikling, drift af Web-hotel for andre, konsulentbistand indenfor IT samt indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø, installation af software, teknisk support på edb-hardware og software, netværk og WEB. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Staff ApS, Byleddet 19, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Grønbæk & Hansen, Rådhustorvet 4, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 36: Investering i fast ejendom. (511) Klasse 42: Designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Euroline Inlösen Ab, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; finansielle tjenesteydelser vedr. betalingskort, herunder kontrol af korttyper, gyldighedstid, spærring og saldo samt indsamling af betalingstransaktioner via betalingsterminaler eller med post. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, Irland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Foreningen Psykologisk Efteruddannelse I/S, Trøjborgvej 2D, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykt undervisningsmateriale. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder psykologisk efteruddannelse, kursusvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 992

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MB Products ApS, Knudslundvej 39, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 28: Sportsartikler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KEEP COOL (730) Indehaver: Kristian Ib Schmidt Behr, Bjarkesvej 21, 8370 Hadsten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour Opstrup Skovgaard, Lille Torv 6, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Rammer af metal til overdækning af åbenstående kasser. (511) Klasse 19: Rammer (ikke af metal) til overdrækning af åbenstående kasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRONTA (730) Indehaver: Samsung Techwin Co. Ltd., 42, Sungju-dong, Changwon City, Kyungsangnam-Do, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Kameraer; digitale kameraer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRISSELLI (730) Indehaver: Il Fornaio A/S, Strandlodsvej 13H, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Unilever Cosmetics International S.A., Chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneve, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Toilet- og badepræparater (ikke til medicinsk brug), herunder parfume, eau de parfume, eau de parfumespray, eau de toilette, eau de toilettespray, sæbe, ansigtsmasker (skønheds), badegéle, bodyshampoo, shampoo, balsam og ikke medicinske præparater til pleje af håret, antiperspiranter og deodoranter til personlig brug, ansigts- og kropsfugtighedscremer og lotioner, æteriske olier, badeolier, kropspudder og talkum, barberskum, after-shave lotion og balsam, solcremer og -olier og -præparater, potpourri, duftposer og dufte til rum. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASSESS (730) Indehaver: Jesper Hartvig Thomsen ApS, Møllevænget 10, Hostrupskov, 6200 Åbenrå, Danmark (511) Klasse 09: Edb-software. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRANDSTAIRWAY (730) Indehaver: ENTERPRISE ADVERTISING A/S, Århusgade 108 E, 3.sal, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Software, computere og perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, udvikling af forretningsstrategi, herunder af forretningskendetegn; systematisering af information i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, kommunikation og overførsel af data via internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknologisk virksomhed og forskning og design i forbindelse hermed, industriel analyse og forskningvirksomhed; design af logoer og "house styles" grafisk designervirksomhed; teknisk rådgivning vedrørende indkøb og brug af computerhardware og -software, design af computerprogrammer og computer programmering, industriel design. 993

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Garant - Inspiration til gardiner (730) Indehaver: Inbodan A/S, Damvej 9, 8471 Sabro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bøgh Andersen og Henriksen, Åboulevarden 31, 4 sal, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 20: Bambusgardiner; gardinholdere; gardinholdere (bøjler), ikke af tekstilmateriale; gardinkroge; gardinringe; gardinruller; gardinskinner; gardinstænger; gardinkroge; persienner til indendørs brug. (511) Klasse 22: Bomuld, ubehandlet; bånd til persienner; glasfiber til brug som tekstilma-teriale; kokosfibre; kulstoffibre til tekstiler; tekstilfibre; hejsesnore til vinduer; uforarbejdet hør; markiser af syntetiske materialer; markiser af tekstilmateriale; persiennebånd eller -snore; plasticfibre til brug i tekstiler; rå hørlærred; solsejl; tekstilfibermateriale, ubehandlet; uld, ubehandlet eller behandlet; vinduessnore. (511) Klasse 24: Bombasin (tætvævet bomuldsstof); bomuldsstoffer; chenillestof; cheviot (vævet stof); crepon (stof af uld eller silke); damask; droguet (tekstilmateriale), hver-garn; gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; gardinholdere af tekstilmateriale; vævet stof af hamp; hessian; hørlærred; ikke-vævede tekstilstoffer; jerseystof; jutestof; kalico (bomuldsstof); kanvas til gobelin og broderi; kattun (bomuldsstof); trykt kattunlærred; linned (mønstret); marabout (silkestof); moleskin (tekstilstof); møbel-stoffer; plasticstoffer (erstatninger for tekstil); ramie (vævet stof); rayonstof; rullegardiner af tekstil; silke (vævet stof); silkestoffer til trykmønstre; stivlærred; stoffer til tekstilbrug; stores (undergardiner); strikvævede stoffer; sundhedsflonel; tekstilstof (ikke indeholdt i andre klasser); uldent stof; vægdraperier af tekstil; vævede stoffer (ikke indeholdt i andre klasser); vævede stoffer, klæbende ved varmepåvirkning. (511) Klasse 40: Appretering af tekstiler; behandling af tekstiler; blegning af tekstilstoffer; brandimprægnering af tekstilstoffer; farveri; farvning af tekstiler; farvning af tekstilstoffer; imprægnering af tekstiler mod møl; imprægnering af tekstiler mod brand; imprægnering af tekstiler mod vand; krympning af tekstilstoffer; krølbehandling af vævede stoffer; kædeskæring i forbindelse med vævning; luftdeodorisering; samling af materialer efter mål (på bestilling fra andre); mølimprægnering af tekstiler; mønstertrykning; skrædderi; tekstilbehandling; tilskæring af stoffer; tilskæring af tekstilstoffer; vandimprægnering af tekstilstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Harald Nyborg, A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde, 5220 Odense SØ, Danmark (511) Klasse 09: Batterier, genopladelige batterier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: InterLoop (730) Indehaver: Tele2 A/S, Gl. Køge Landevej 55, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: In2Loop (730) Indehaver: Tele2 A/S, Gl. Køge Landevej 55, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (730) Indehaver: DK-VISION ApS, Vimmelskaftet 41 A 3., 1161 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard, Rådhuspladsen 55, 4.tv., 1550 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration herunder elektronisk arkivering - bogføring - registrering af data. (511) Klasse 38: Telekommunikation herunder transmission af meddelelser, billeder og lyd via computer, sattelit og mobiltelefon; udsendelser via kabel-tv. (511) Klasse 42: Opbygning, udvikling og design af hjemmesider til internet, intranet og ekstranet; software udvikling, computerprogrammering, grafisk design designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPTICAN (730) Indehaver: Ronald Accessories A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Optiske briller, briller etuier, brillesnor og solbriller. (511) Klasse 21: Klude af microfiber til pudsning af briller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NW Equipment (730) Indehaver: Ken Sport Import A/S, Nørregyde 3, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. 994

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TOP-TOY A/S, Roskildevej 16, Tune, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COSMOTRANS (730) Indehaver: Cosmotrans (Pty) Limited, 70 Kelly Road, Jet Park, Kempton Park, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 39: Transport i luften og til vands af personer og varer, arrangering af transport på land, med jernbane, i luften og til vands; befragtningsservice, rydnings-, forsendelses- og lagerservice, paknings- og opbevaringsservice. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALLFUSION (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (511) Klasse 09: Computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RESUSSIM (730) Indehaver: Sophus Medical A/S, Esplanaden 18, 1263 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESMI ABC (730) Indehaver: OY Esmi AB, Olarinluoma 14, Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: LK A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, produkter, fordelingstavler, montageskinner, tavlekomponenter og afdækninger, afbrydere, stikkontakter, sensorer, styreapparater og komponenter, elektrisk og elektronisk installationsmateriel til apparater, instrumenter, maskiner og til bygninger, elektriske kabler, ledninger, ledere, konnektorer og forgrenings- og fordelingssystemer; optiske fibre, kabler og komponenter, magnetiske og optiske databærere, elektriske og elektroniske apparater, radio-, tele- og datakommunikationsapparater og -instrumenter, edb-software, elektriske artikler i form af adaptere, konnektorer, racks, patchpaneler og monteringsdåser, signalapparater og instrumenter, radio-, tele- og datanetværk, alarmer, overvågnings- og kontrolapparater, elektriske reguleringsapparater, dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparations-, vedligeholdelses- og installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), forskning, udvikling og rådgivning vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, industriel design, materialeafprøvning og testning. (730) Indehaver: Générale Biscuit, 4-6 Rue Edouard Vaillant, F Athis-Mons, Frankrig (511) Klasse 30: Kager og kiks. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EVIDENCE IN MEDICINE (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation of the State of Florida, N.W. 60th Avenue, Miami Lakes, Florida, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig stents, katetre og dele heraf samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLANMASTER (730) Indehaver: Steffen Flensborg, Sandagervej 30, 5854 Gislev, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 995

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WORSHIP (730) Indehaver: Endeavor Cosmetics Corporation, a corporation of the State of Delaware, c/o United Corporate Services, Inc., 15 East North Street, Dover, Delaware 19901, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Toilet- og badepræparater (ikke til medicinsk brug), herunder parfume, eau de parfume, eau de parfumespray, eau de toilette, eau de toilette spray, sæbe, badegéle, bodyshampoo, badekrystaller, milde exfolierende præparater; shampoo og ikke medicinske præparater til pleje af håret, antiperspiranter og deodoranter til personlig brug; æteriske olier; massageolier, badeolier, hånd- og kropslotions og -cremer; kropstalkum; solcremer og -olier og -præparater alle til mænd og kvinder; barberskum, after-shave lotion og balsam, potpourri, duftposer og dufte til rum. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TICARNO ORIGINAL (730) Indehaver: Sylvia Laserow, Mariedalsvägen 49 B, S Malmö, Sverige (511) Klasse 16: Plakater, klistermærker, tryksager, bogbinderartikler, visitkort. brevpapir, konvolutter. (511) Klasse 20: Skilte af plastik. (511) Klasse 25: Kasketter, t-shirts. (511) Klasse 26: Badges. (591) Farvetekst: sort/hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Timothy David Harwood, Bådsmandsstræde 43, 1407 København K, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, rygsække, punge, sportstasker. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation, stropper af tekstil. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPTION No. 1. (730) Indehaver: A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kgs. Nytorv 13, 1095 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KREA A/S, Skejby Nordlandsvej 303, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder lege-/lærespil, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, vandfarver (maling). (511) Klasse 18: Kufferter og rejsetasker, rygsække. (511) Klasse 20: Møbler. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger og sejl. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 42: Indretningsarkitektvirksomhed vedrørende indretning af børneinstitutioner. (591) Farvetekst: Mærket ønskes registreret i farver (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 996

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, chokolade- og kakaodrikke med mælk, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, saucer (krydrede). (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Rød, gul, sort, hvid. (730) Indehaver: DFDS A/S, Sankt Annæ Plads 30, 1295 København K, Danmark (511) Klasse 36: Toldeftersyn, rådgivning om toldforhold; toldklarering af gods. (511) Klasse 39: Godstransport til vands, til lands og i luften, herunder transport af stykgods og massegods; befragtning; spedition; stevedorevirksomhed; losning og lastning af gods, herunder stykgods og massegods; transportmæglervirksomhed; fragtmæglervirksomhed; skibsmæglervirksomhed; pakkedistribution; rådgivning og information om transport; udlejning af transportcontainere; skibsklarering og rådgivning derom; rådgivning og information om havneforhold; oplagring, pakning og opbevaring; udlejning af pakhuse og lagerrum, herunder køle- og frysehuse; rådgivning og information om oplagring og opbevaring; udlejning af opbevaringscontainere; opmåling, beregning, kvantitetskontrol og kvalitetskontrol af last og gods i forbindelse med transport, lastning, losning og opbevaring; gatewayservice; track- and --traceservice for gods. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsaucer, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, chokolade- og kakodrikke med mælk, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, saucer (krydrede). (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Rød, gul, sort, hvid, lyseblå. (730) Indehaver: Universal City Studios Inc., a corporation of the State of Delaware, 100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, indspillede videobånd og videokasseter med film og TV-optagelser og -programmer, CD-ROM- programmer indeholdende film og TV-optagelser, musikoptagelser, stereoskopiske apparater og compact discs til mangfoldig stereoskopisk optagelse, transmission og gengivelse, kameraer, radioer, solbriller, dekorative magneter, computerprogrammer og edb-software til spil, computerspillemedier, computerspillekassetter,videospillemedier, videospillekassetter, håndholdte apparater til elektroniske spil. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, pyjamas, natkjoler, kåber, frakker, jakker, skjorter, bluser, t-shirts, sweatshirts og - bukser, joggingbluser og -bukser, shorts, kasketter, huer, hatte, handsker, vanter, seler, nederdele, bukser, slips, strømper, undertrøjer, trusser, kjoler, kravledragt, overalls, sko, støvler, tøfler, hjemmesko, hagesmækker, forklæder, sweatere, Halloween-kostymer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, broadcasting-virksomhed, udsendelse, spredning og formidling af data, meddelelser, billeder og lyd. 997

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILTALK (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WELL STROKER (730) Indehaver: Welltec ApS, Hejrevang 21, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 07: Væskedrevne og elektriske transportanlæg til brug i forbindelse med olieboringer og oliebrønde til lands og til vands; dele og tilbehør til de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser); fremføringsmekanismer (ikke til manuel betjening) i form af væskedrevne apparater og instrumenter til brug for fastgørelse og løsning af mekaniske anordninger i olie- og gasbrønde. (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter til brug for fastgørelse og løsning af mekaniske anordninger i olie- og gasbrønde; væskedrevende og elektriske måleapparater og -instrumenter til brug i forbindelse med væskedrevne og elektriske transportanlæg til brug i forbindelse med olieboringer og oliebrønde til lands og til vands; dele og tilbehør til de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADAWNA (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRAMANT (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRITESS (730) Indehaver: Sanyo Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan Hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, Japan (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Løse diskdrev til harddiske; optagere til løse diskdrev til harddiske; gengivere eller afspillere til løse diskdrev til harddiske; elektriske distributions- og kontrolapparater og -instrumenter; batterier; elektriske eller magnetiske maskiner og instrumenter til måling; elektrisk tråd og elektriske kabler; elektriske apparater og instrumenter til kommunikation; elektroniske instrumenter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; computere; bærbare terminalapparater, herunder bærbare terminalapparater til kommunikation samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; elektriske strygejern; elektriske opvarmede curlere; elektriske brummere; magnetkerner; modstandstråd; elektroder; optagne compactdisks; grammofonplader; indspillede videodiske og -bånd; videospilapparater til personlig brug. (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELLEQUA (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien 998

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELLIANT (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ETULSI (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EVARISE (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INLYTA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVRA FOR LAURA (730) Indehaver: Avra for Laura, Tibirkebro 27, 3210 Vejby, Danmark (511) Klasse 14: smykker til børn. (511) Klasse 24: Sengetøj, sengetæpper. (511) Klasse 25: Børnetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SecureAware (730) Indehaver: Neupart ApS, Valdemarsgade 1B, 3tv., 1665 København V, Danmark (511) Klasse 09: IT-produkter, i form af hardware og software. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig oplysningskontor om informationssikkerhed, sikkerhedspolitik, sikkerhedsundersøgelser, sikkerhedsviden og sikkerhedsanalyser; bistand ved forretningsledelse i form af udformning af sikkerhedsanalyse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed herunder sikkerhedsuddannelse, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Progammering af computere, nyhedsformidling om informationssikkerhed, sikkerhedspolitik, sikkerhedsundersøgelser, sikkerhedsviden og sikkerhedsanalyser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FD Consulting, Søndre Ringvej 11, 2., 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, administration af datastyrede arkiver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 42: Design af computerprogrammer (software), computerprogrammering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAYANA (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien 999

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GETAWAY (730) Indehaver: Scandic Hotels AB, Box 6197, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 41: Billetreservationer til teater, opera, koncerter og sportsbegivenheder. (511) Klasse 43: Indkvatering-, hotel-, motel-, bar-, café-, restaurant-, festog cateringsvirksomhed; hotelledelse; reservationsvirksomhed til indkvartering på hoteller, anskaffelse af faciliteter til arrangementer, konferencer, kongresser, udstillinger, seminarer og møder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finn Pedersen, Skelagervej 650, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Computerspil; playstation-spil. (511) Klasse 16: Sekskantede spillekort, postkort, visitkort, bogkort, plakater, brevpapir, indpakningspapir, femkantede spillekort, syvkantede spillekort, ottekantede spillekort. (511) Klasse 20: Sekskantede plastikæsker. (511) Klasse 25: T-shirts, trøjer, jakker, frakker, regntøj, bukser, underbukser, sokker, huer, kasketter, sko, støvler. (511) Klasse 28: Brætspil, gameboy-spil, plastikklodser (legetøj), legetøjsfigurer af plastik. (591) Farvetekst: Lilla figur, hvid tekst. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: gr3 A/S, Gl. Skolevej 1, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, lydplader, regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder udlejning af reklameplads på Internettet. (511) Klasse 37: Reparation og installation i forbindelse med Internet (hardware). (511) Klasse 42: Vedligeholdelse, herunder reparation og installation i forbindelse med Internet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Optima (730) Indehaver: Biosym A/S, Skolegade 49,, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: bebe stores, inc., a corporation of, the State of California, 380 Valley Drive, Brisbane, California 94005, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILE OPTIONS (730) Indehaver: Umates A/S, Greve Bygade 13, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg ApS, Store Kongensgade 59 B, 4. th., 1264 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, forlængerledninger, telefon- og strømadaptere; specielt udformede tasker til bærbare computere, specielt udformede tasker til opbevaring af CD ere. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetaske. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bobs Your Uncle (730) Indehaver: Selvskabet af 21 August 1998 ApS, Gl. Frederiksborgvej 13, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Emil Alsbo, Nørre Sidealle 7, 1tv., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, blade, klæbevarer, magasiner, aviser, pladecovers (511) Klasse 25: Herretøj, dametøj, hatte, sko, jakker, bukser, strømper, undertøj, bluser, skjorter, beklædningsgenstande, hovedbeklædning, undertrøjer. (511) Klasse 35: Reklamebureau / virksomhed. 1000

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RCI (730) Indehaver: Resort Condominiums International LLC, a limited liability company of the State of Delaware, Vacation Plaza, 9998 N. Michigan Road, Carnel Indiana 46032, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Magasiner, nyhedsbreve og trykte vejledninger i forbindelse med fast ejendom, feriesteder, rejser og ferier. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende driften af ferieklubber. (511) Klasse 36: Udvekslingsvirksomhed vedrørende fast ejendom og udlejningsvirksomhed, herunder liste og arrangere udvekslinger og udlejning af beboelsesejendomme mellem ejere; klubvirksomhed på feriesteder, så klubmedlemmer kan arrangere leje vedrørende beboelsesejendomme og feriesteder; administration af fast ejendom og udlejning heraf; konsulentvirksomhed vedrørende ferieejendomme; samt administration af ferieklubber. (511) Klasse 39: Rejsebureauvirksomhed, herunder arrangering af logi og transport for rejsende og ferierende (511) Klasse 42: Feriereservationsvirksomhed; rejsebureauvirksomhed, herunder foretagelse af reservationer og bookninger vedrørende midlertidigt logi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: webcreative (730) Indehaver: Lille Værløsevej 94, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: flerebesøgsanmeldelser (730) Indehaver: Kenneth Kastberg, Borgbjergsvej 40 st.th, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer (511) Klasse 41: Udgivelse af publikationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lille Værløsevej 94, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 1001

20 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: Forté International AG, 80 Broad Street, Monrovia, Liberia (511) Klasse 01: Kemiske additiver til brug i forbindelse med brændstoffer til forbrændingsmotorer, antifrostmidler til motorkøretøjer, detergentadditiver til brug til motorolie, motorolieadditiver, kemiske produkter i form af forseglingsmidler til hindring af kølervæskelækage i kølesystemer i motorer til køretøjer, transmissionsvæske til motorkøretøjer, kemiske produkter i form af gennemskylningsmidler til kølesystemer til motorer i køretøjer. (511) Klasse 02: Rusthindrende midler til kølesystemer på motorer til køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: INOXELL (730) Indehaver: INOXELL A/S, Kogle Alle 6,, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter, herunder biokemiske produkter (undtagen til medicinsk eller veterinær brug); kemiske præparater, herunder biokemiske præparater til laboratorieanalyse og in vivo analyser i naturvidenskabelig forskning (undtagen til medicinske eller veterinære formål); proteiner (råmateriale); polypeptider, peptider og nukleinsyrer (undtagen til medicinske eller veterinære formål); molekylærbiologiske vektorer, herunder retrovirus-, adenovirus- og vaccinavirusvektorer (undtagen til medicinsk eller veterinær brug); biologiske og biokemiske biblioteker, herunder DNA- og peptidbiblioteker (undtagen til medicinsk eller veterinær brug); rekombinante celleliner, herunder pakkeceller til anvendelse ved fremstilling af retrovirus (undtagen til medicinsk eller veterinær brug). (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og produkter; kemiske produkter, herunder biokemiske produkter til anvendelse i medicinsk forskning og medicinsk videnskab; kemiske præparater, herunder biokemiske præparater til laboratorieanalyser og til in vivo analyser i lægevidenskab; proteiner, polypeptider, peptider og nukleinsyrer, de førnævnte varer til medicinske eller veterinære formål; molekylærbiologiske vektorer, herunder retrovirus-, adenovirus- og vacciniavirusvektorer, de førnævnte varer til medicinske eller veterinære formål; biologiske og biokemiske biblioteker, herunder DNA- og peptidbiblioteker, de førnævnte varer til medicinsk eller veterinær brug; rekombinante celleliner, herunder pakkeceller til anvendelse ved fremstilling af retrovirus, førnævnte varer til medicinsk eller veterinær brug. (511) Klasse 42: Videnskabelig, industriel, bioteknologisk og biomedicinsk forskning; udvikling og identifikation af lægemidler og lægemiddelkandidater; kemiske, biokemiske og molekylærbiologiske analyser; in vivo og in vitro præklinisk undersøgelse af lægemiddelkandidater; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig) vedrørende de førnævnte ydelser; klinisk forskning. (300) Prioritetsoplysninger: EM Harmoniseringskontoret (730) Indehaver: Kommunernes Revision, Dahlerupgade 5, 4., 1603 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og perifert udstyr dertil; computer software; publikationer i elektronisk format. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; revision; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed og -organisation; sortering og redigering af informationer i computer databaser. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, design og ajourføring af computerprogrammer, udlejning af computere og computerprogrammel, rådgivning vedrørende computer hardware og software. 1002

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 123. årgang. 2002-10-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4033 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 122. årgang. 2001-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3903 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere