Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om besøg hos borgere i medlemmernes fritid og deltagelse i borgeres arrangementer som fødselsdage, mærkedage og begravelser/bisættelser i medlemmernes fritid. Undersøgelsen er gennemført via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i FOAs medlemspanel. Undersøgelsen var en del af en større spørgeskemaundersøgelse, der også indeholdt spørgsmål om frivilligt socialt arbejde, mad til børn i dagtilbud og spillemaskiner i daginstitutioner. I alt har medlemmer besvaret hele eller dele af det samlede spørgeskema. Det svarer til en svarprocent på 53 procent. Spørgsmålene om besøg hos borgere i fritiden er kun stillet til medlemmer, der arbejder i ældreplejen, dvs. hjemmeplejen og plejehjem/plejecenter. Dette notat bygger på svarene fra 782 medlemmer ansat i ældreplejen, af de 782 medlemmer er 278 medlemmer ansat i hjemmeplejen og 504 medlemmer ansat på plejehjem/plejecenter. Hovedkonklusionerne er: Hver femte medlem ansat i ældreplejen har besøgt en eller flere borgere, de arbejder hos, i deres fritid inden for det seneste år. Medlemmer ansat i hjemmeplejen har i højere grad besøgt borgere i deres fritid end medlemmer ansat på plejehjem/plejecentre. 26 procent af medlemmerne ansat i ældreplejen har inden for det seneste år deltaget i borgeres begravelser/bisættelser i deres fritid. 12 procent har deltaget i borgeres fødselsdage i fritiden, og 3 procent har deltaget i borgeres mærkedage som sølvbryllup eller lignende i deres fritid inden for det seneste år. Der ses ikke markante forskelle mellem medlemmer ansat i hjemmeplejen og medlemmer ansat på plejehjem og plejecentre. 6 procent af medlemmerne, der er ansat i ældreplejen og som inden for det seneste år har besøgt en eller flere borgere i deres fritid, har oplevet, at disse besøg har givet anledning til kritik fra henholdsvis deres nærmeste leder eller kolleger. Ansatte på plejehjem og plejecentre oplever i højere grad kritik fra kolleger i forbindelse med besøg hos borgere i fritiden end ansatte i hjemmeplejen. 2 procent af de ansatte i ældreplejen, der har deltaget i et eller flere arrangementer hos borgere i deres fritid det seneste år, har oplevet kritik fra deres nærmeste leder i forbindelse med deltagelse i et eller flere arrangementer hos borgere i fritiden. 4 procent har oplevet kritik fra kolleger i forbindelse med deltagelse i arrangementer hos borgere i fritiden. Ansatte i hjemmeplejen har i højere grad end ansatte på plejehjem og plejecentre oplevet kritik fra kolleger i forbindelse med deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden. Side 1

2 Cirka 1 ud 10 medlemmer ansat i ældreplejen svarer, at deres arbejdsplads har en politik for henholdsvis medarbejderes besøg hos borgere i fritiden og medarbejdernes deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden. Mere end halvdelen af medlemmerne ansat i ældreplejen ved ikke, om deres arbejdsplads har en politik for besøg hos borgere og deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden. Tillidsrepræsentanter har et større kendskab til arbejdspladsernes politikker for medarbejdernes besøg hos borgere og deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden. Kun 22 procent af tillidsrepræsentanterne ved ikke om arbejdspladsen har en politik for besøg hos borgere i fritiden (sammenlignet med de 58 procent ikke-tillidsrepræsentanter, der ikke ved dette) og 24 procent af tillidsrepræsentanterne ved ikke, om arbejdspladsen har en politik for deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden (sammenlignet med de 60 procent af ikke-tillidsrepræsentanter, der ikke ved dette). Hjemmeplejen har, ifølge medlemmernes svar, i højere grad politikker for medarbejdernes besøg hos borgere og deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden end plejehjem og plejecentre. Næsten 3 ud af 4 medlemmer ansat i ældreplejen fortæller borgere, de arbejder hos, om forhold i deres privatliv. De fleste medlemmer (66 procent) fortæller borgerne om, hvad de og deres familie har lavet i weekenden og fritiden. Side 2

3 Hver femte ansatte i ældreplejen har besøgt borgere, de arbejder hos, i deres fritid inden for det seneste år Samlet set har 20 procent af de adspurgte inden for det seneste år besøgt en eller flere borgere, de arbejder/har arbejdet hos, i deres fritid. 7 procent svarer, at de kun har besøgt en borger i fritiden en gang det seneste år, 9 % svarer, at de har besøgt en eller flere borgere i deres fritid 2-5 gange det seneste år, mens kun 3 procent svarer, at de i deres fritid har besøgt en eller flere af de borgere, de arbejder hos, mere end fem gange det seneste år. 80 procent af de adspurgte har ikke besøgt borgere, de arbejder hos, i fritiden det seneste år. Figur 1: Prøv at tænke tilbage på det sidste år. Har du i din fritid besøgt en eller flere af de borgere, du arbejder hos, i det senere år? % 9% 3% Ja, 1 gang Ja, 2-5 gange Ja, flere end 5 gange Nej Antal besvarelser: 782. Anm. Usikkerhed: Ja, 1 gang +- 1,8 %, Ja, 2-5 gange +-2 %, Ja, flere end 5 gange +- 1,2, Nej +-2,8 %. Af figur 2 ses, at hvert fjerde medlem ansat i hjemmeplejen har besøgt borgere, de arbejder hos, i deres fritid inden for det seneste år. Blandt medlemmerne ansat på plejehjem/plejecenter har 17 procent har besøgt borgere i deres fritid. Der ses altså en tendens til, at medlemmerne ansat i hjemmeplejen i lidt højere grad besøger borgere i deres fritid end medlemmer ansat på plejehjem og plejecentre. Figur 2: Prøv at tænke tilbage på det sidste år. Har du i din fritid besøgt en eller flere af de borgere, du arbejder hos, i det senere år? Fordelt på ansatte i hjemmepleje og på plejehjem/plejecentre Alle 8 Plejehjem/plejecenter 17% 83% Hjemmeplejen 25% 75% 8 10 Ja Nej Antal besvarelser: 782 (278 hjemmeplejen, 504 plejehjem/plejecenter) Side 3

4 Deltagelse i arrangementer hos borgere i fritiden Af figur 3 fremgår det, at mere end hvert fjerde medlem ansat i ældreplejen (26 procent) i deres fritid har deltaget i begravelser/bisættelser hos borgere, de har arbejdet hos, inden for de seneste år. 12 procent af medlemmerne i ældreplejen angiver, at de har deltaget i borgeres fødselsdage i fritiden inden for det seneste år. Mens kun 3 procent har deltaget i andre mærkedage som sølvbryllup, guldbryllup ol. i fritiden hos borgere, de arbejder hos eller har arbejdet hos, inden for det seneste år. Figur 3: Har du inden for det seneste år i din fritid deltaget i et eller flere af følgende arrangementer hos borgere, som du arbejder/har arbejdet hos? Begravelser/bisættelser 26% 74% Andre mærkedage (fx sølvbryllup, guldbryllup el.lign.) 3% 97% Fødselsdage 12% 88% 8 10 Ja Nej Antal besvarelser: Fødselsdage: 781. Andre mærkedage og begravelser/bisættelser: 780 Figur 4 sammenligner medlemmer i hjemmeplejens deltagelse i borgere arrangementer i fritiden (blå søjler) og medlemmer på plejehjem/plejecentres deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden (røde søjler). Af figur 4 ses, at der ikke er markante forskelle mellem medlemmer ansat i hjemmeplejen og medlemmer ansat på plejehjem og plejecentres deltagelse i arrangementer hos borgere i fritiden. Figur 4: Andelen af medlemmer, der i deres fritid har deltaget i et eller flere af følgende arrangementer hos borgere, som de arbejder/har arbejdet hos? Fordelt på ansatte i hjemmepleje og på plejehjem/plejecentre Begravelser/bisættelser 25% 26% Andre mærkedage 3% 4% Fødelsdage 13% 11% 8 10 Hjemmeplejen Plejehjem/plejecenter Antal besvarelser: Fødselsdage: 781 (278 hjemmeplejen, 503 plejehjem/plejecentre). Andre mærkedage og begravelser/bisættelser: 780 (277 hjemmeplejen, 503 plejehjem/plejecentre) Side 4

5 6 procent har oplevet kritik fra nærmeste leder og kolleger i forbindelse med besøg hos borgere i fritiden Figur 5 viser, hvor mange af medlemmerne, der er ansat i ældreplejen og som har besøgt borgere i fritiden, der har oplevet kritik fra henholdsvis nærmeste leder og kolleger på grund af besøg hos borgere i fritiden. Kun 6 procent af de adspurgte har oplevet, at deres besøg hos borgere i fritiden har givet anledning til kritik fra henholdsvis deres nærmeste leder eller deres kolleger. Figur 5: Har det, at du i din fritid har besøgt en eller flere af de borgere, du arbejder hos, givet anledning til kritik fra nogle af de følgende personer? Kolleger 6% 85% 8% Nærmeste leder 6% 84% Antal besvarelser: 154 (69 hjemmeplejen, 85 plejehjem/plejecenter) Anm. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de har besøgt borgere i deres fritid. Sammenlignes oplevet kritik fra nærmeste leder i forbindelse med besøg hos borgere i fritiden mellem medlemmer ansat i hjemmeplejen og medlemmer ansat på plejehjem og plejecentre ses, at der ikke er en markant forskel i den oplevede kritik fra nærmeste leder blandt de to ansættelsessteder(figur ikke vist). Blandt medlemmerne i hjemmeplejen har 7 procent oplevet kritik fra nærmeste leder i forbindelse med besøg hos borgere i fritiden, mens det blandt medlemmer ansat på plejehjem og plejecentre er 5 procent, der har oplevet kritik fra nærmeste leder i forbindelse med besøg hos borgere i fritiden. Sammenlignes oplevet kritik fra kolleger i forbindelse med besøg hos borgere i fritiden mellem medlemmer ansat i hjemmeplejen og medlemmer ansat på plejehjem og plejecentre ses, at medlemmerne der er ansat på plejehjem og plejecentre i højere grad oplever kritik fra deres kolleger i forbindelse med besøg hos borgere i deres fritid (8 procent) end medlemmerne ansat i hjemmeplejen (4 procent) (figur 6 næste side). Dette kunne tyde på, at det er mere accepteret blandt kollegerne i hjemmeplejen, at ansatte besøger borgere i deres fritid end det er blandt kollegerne på plejehjem og plejecentre. Side 5

6 Figur 6: Har det, at du i din fritid har besøgt en eller flere af de borgere, du arbejder hos, givet anledning til kritik fra dine kolleger? Fordelt på ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem og plejecentre Hjemmeplejen Plejehjem/plejecenter % 4% 16% 8% 2% Antal besvarelser: 154 (69 hjemmeplejen, 85 plejehjem/plejecenter) Anm. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de har besøgt borgere i deres fritid. Få medlemmer har oplevet kritik fra nærmeste leder og kolleger i forbindelse med deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden Figur 7 viser, hvor mange af de medlemmer, der er ansat i ældreplejen og som har deltaget i et eller flere arrangementer hos borgere i fritiden, der har oplevet kritik fra henholdsvis nærmeste leder og kolleger på grund af deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden. Af figur 7 ses, at kun 2 procent af de adspurgte har oplevet kritik fra deres nærmeste leder i forbindelse med deltagelse i mærkedage og arrangementer hos borgere i fritiden. 4 procent har oplevet, at deres deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden har givet anledning til kritik fra deres kolleger. Hvor der ved besøg hos borgere i fritiden (figur 5 på forrige side) sås, at medlemmerne oplevede den samme andel kritik fra både deres nærmeste leder og deres kolleger, ses der af figur 7, at flere medlemmer har oplevet kritik fra kolleger end fra deres nærmeste leder i forbindelse med deltagelse i borgeres arrangementer i deres fritid. Samlet set ses dog, at medlemmerne har oplevet mere kritik fra henholdsvis deres nærmeste leder og deres kolleger ved besøg hos borgere (6 procent) end ved deltagelse i borgeres mærkedage, hvor kun 4 procent har oplevet kritik fra kolleger og 2 procent har oplevet kritik fra nærmeste leder. Figur 7: Har det, at du i din fritid har deltaget i et eller flere arrangementer hos borgere du arbejder hos, givet anledning til kritik fra nogle af de følgende personer? Kolleger Nærmeste leder 4% 2% 9 93% 6% 6% 8 10 Antal besvarelser: 244 (84 hjemmeplejen, 160 plejehjem/plejecenter) Anm. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de har deltaget i et eller flere arrangementer hos borgere i deres fritid. Side 6

7 Sammenlignes oplevet kritik fra nærmeste leder i forbindelse med deltagelse borgeres arrangementer i fritiden mellem medlemmer ansat i hjemmeplejen medlemmer ansat på plejehjem og plejecentre ses, at der ikke er en markant forskel i den oplevede kritik fra nærmeste leder blandt de to ansættelsessteder (figur ikke vist). Blandt medlemmerne i hjemmeplejen har1 procent oplevet kritik fra nærmeste leder i forbindelse med deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden, mens det blandt medlemmer ansat på plejehjem og plejecentre er 2 procent, der har oplevet kritik fra nærmeste leder i forbindelse med deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden. Sammenlignes oplevet kritik fra kolleger i forbindelse med deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden mellem medlemmer ansat i hjemmeplejen og medlemmer ansat på plejehjem og plejecentre ses det omvendte af ved besøg hos borgere i fritiden. Ved deltagelse i borgeres mærkedage og arrangementer i fritiden er det 6 procent af medlemmerne ansat i hjemmeplejen, der har oplevet kritik fra kolleger, mens kun 3 procent af medlemmerne ansat på plejehjem og plejecentre har oplevet kritik fra kolleger i forbindelse med deltagelse i borgeres arrangementer i deres fritid (figur 8). Dette kan tyde på, at det for de ansatte i hjemmeplejen er mere accepteret blandt kollegerne at besøge borgere i fritiden end at deltage i borgeres arrangementer i fritiden, mens det forholder sig omvendt blandt medlemmer ansat på plejehjem og plejecentre, hvor det er mere accepteret blandt kollegerne at deltage i borgeres arrangementer i fritiden end at besøge borgere i fritiden. Figur 8: Har det, at du i din fritid har deltaget i et eller flere arrangementer hos borgere du arbejder hos, givet anledning til kritik fra dine kolleger? Fordelt på ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem/plejecentre 10 8 Hjemmeplejen Plejehjem/plejecenter 87% 92% 6% 3% 7% 6% Antal besvarelser: 244 (84 hjemmeplejen, 160 plejehjem/plejecenter) Anm. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at de har deltaget i et eller flere arrangementer hos borgere i deres fritid. Side 7

8 1 ud af 10 medlemmer svarer, at deres arbejdsplads har en politik for besøg af borgere i fritiden eller en politik for deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden Figur 9 viser, at 12 procent af medlemmerne i ældreplejen angiver, at deres arbejdsplads har en politik for medarbejderes besøg hos borgere i medarbejdernes fritid. 10 procent af de adspurgte svarer, at deres arbejdsplads har en politik for medarbejderes deltagelse i borgeres arrangementer og mærkedage i medarbejdernes fritid. Det er bemærkelsesværdigt, at mere end halvdelen af de adspurgte ikke ved, om deres arbejdsplads har en politik for henholdsvis besøg hos borgere i medarbejdernes fritid og deltagelse i borgeres arrangementer i medarbejdernes fritid. Figur 9: Har din arbejdsplads følgende politikker? % 54% 35% 36% 12% 1 Politik for medarbejderes besøg hos borgere i medarbejdernes fritid Politik for medarbejderes deltagelse i borgeres mærkedage i medarbejdernes fritid Ved ikke Nej Ja Antal besvarelser:780 (277 medlemmer ansat i hjemmeplejen, 503 medlemmer ansat på plejehjem/plejecentre) Af figur 10 (næste side) ses, at hjemmeplejen i højere grad end plejehjem og plejecentre har en politik for medarbejderes besøg hos borgere i medarbejdernes fritid. Mens 22 procent af medlemmerne i hjemmeplejen angiver, at deres arbejdsplads har en politik for besøg hos borgere i fritiden, er det kun 7 procent af medlemmer, der er ansat på plejehjem og plejecentre, der angiver, at deres arbejdsplads har en sådan politik. Side 8

9 Figur 10: Har din arbejdsplads en politik for medarbejderes besøg i fritiden hos borgere, de arbejder hos? Fordelt på medlemmer ansat i hjemmeplejen og på plejehjem/plejecenter Hjemmeplejen Plejehjem/plejecenter 56% 45% 37% 33% 22% 7% Antal besvarelser:780 (277 medlemmer ansat i hjemmeplejen, 503 medlemmer ansat på plejehjem/plejecentre) Tendensen med, at hjemmeplejen i højere grad har regler for medarbejdernes interaktion med borgere i fritiden ses også i forhold til politikker omkring medarbejdernes deltagelse i borgeres arrangementer i medarbejdernes fritid. Af figur 11 ses, at mens 16 procent af de ansatte i hjemmeplejen angiver, at deres arbejdsplads har en politik for medarbejdernes deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden, er det kun 8 procent af de ansatte på plejehjem og plejecentre, der angiver, at deres arbejdsplads har en sådan. Figur 11: Har din arbejdsplads en politik for medarbejderes deltagelse i arrangementer hos borgere, de arbejder hos, i medarbejdernes fritid? Fordelt på medlemmer ansat i hjemmeplejen og på plejehjem/plejecenter Hjemmeplejen Plejehjem/plejecenter 56% 49% 35% 36% 16% 8% Antal besvarelser:780 (277 medlemmer ansat i hjemmeplejen, 503 medlemmer ansat på plejehjem/plejecentre) Generelt kan der på baggrund af medlemmernes svar omkring politikker for interaktion med borgere i medarbejdernes fritid ses en tendens til, at arbejdspladserne i lidt højere grad har en politik for besøg hos borgere i medarbejdernes fritid end for medarbejdernes deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden. Hjemmeplejen har i højere grad end plejehjem og plejecentre politikker for besøg hos borger og deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden. Det er interessant, Side 9

10 at halvdelen af de adspurgte ikke ved, om deres arbejdsplads har en politik for de to områder. Tillidsrepræsentanterne har et større kendskab til arbejdspladsens politikker for besøg hos borgere i fritiden og deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden Tillidsrepræsentanterne har i højere grad end ikke-tillidsrepræsentanter kendskab til arbejdspladsernes politikker for medarbejdernes besøg hos borgere i deres fritid og deltagelse i borgeres mærkedage i fritiden. Blandt tillidsrepræsentanterne er det kun cirka hver femte (22 procent), der ikke ved, om arbejdspladsen har en politik om besøg hos borgere i medarbejdernes fritid (sammenlignet med 58 procent af ikke-tr figur 12) og cirka hver fjerde tillidsrepræsentant (24 procent) ved ikke, om arbejdspladsen har en politik for medarbejderes deltagelse i borgeres arrangementer i fritiden (sammenlignet med 60 procent ikke-tr se figur 13). Figur 12: Har din arbejdsplads en politik for medarbejderes besøg i fritiden hos borgere, de arbejder hos? Fordelt på Tillidsrepræsentanter og ikketillidsrepræsentanter TR Ikke TR % 58% 3 22% 15% 12% Antal besvarelser: 769 (141 TR, 328 ikke TR) Figur 13: Har din arbejdsplads en politik for medarbejderes deltagelse i mærkedage i deres fritid hos borgere, de arbejder for?? Fordelt på Tillidsrepræsentanter og ikke-tillidsrepræsentanter TR Ikke TR % 3 24% 11% 1 Antal besvarelser: 769 (141 TR, 328 ikke TR) Side 10

11 Næsten 3 ud af 4 medlemmer fortæller borgere om forhold i medlemmernes privatliv 73 procent af de adspurgte medlemmer i ældreplejen svarer, at de fortæller borgere, de arbejder hos, om forhold i deres privatliv (Tabel 1). Der ses ingen forskel mellem ansatte i hjemmeplejen og ansatte på plejehjem og plejecentre (Tabel ikke vist). Af tabel 1 ses, at 2 ud af 3 medlemmer fortæller borgere om, hvad de og deres familie har lavet i weekenden og fritiden. Cirka 1 ud 10 (11 procent) fortæller borgerne om, hvordan de og deres familie har det eller om andet (12 procent). Medlemmerne, der har svaret andet, angiver, at de fortæller borgerne om: Deres familiemæssige forhold (at de er gift, har børn, har fået børnebørn mm.) Om børn, børnebørn eller husdyr, ægtefælles beskæftigelse Ferieoplevelser og rejser Sjove episoder fra hverdagen Byggeprojekter derhjemme, haven, madlavningsoplevelser Om det land medlemmet kommer fra og landets kultur Af mange af de åbne svar går det igen, at medlemmerne kun fortæller positive ting om deres privatliv. Det stemmer også overens med, at ingen medlemmer angiver, at de fortæller borgere om private konflikter/problemer. Et medlem beskriver det således: [Jeg fortæller] om løst og fast, men aldrig noget der giver anledning til bekymring, da jeg jo gerne skulle være dagens lyspunkt! Et andet medlem skriver: [Jeg fortæller] Kun noget sjovt og som jeg ved falder i deres interesse. Personalets problemer skal borgerne ikke belemres med. 27 procent svarer, at de ikke fortæller borgere, de arbejder hos, om forhold i deres privatliv. Tabel 1: Fortæller du de borgere, du arbejder hos, om nogle af følgende forhold om dit privatliv? - Sæt gerne flere krydser Hvad du og din familie har lavet i weekenden og fritiden Antal svar Procent % Hvordan du og din familie har det % Private konflikter/problemer 2 0 % Andet % Nej, jeg fortæller ikke de borgere, jeg arbejder hos, om forhold i mit privatliv % I alt Antal besvarelser: 780 svarpersoner har i alt angivet 912 svar. Anm.: Tabellens procentangivelser summerer ikke til 100 procent, da respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar, og tabellens procentangivelser er beregnet med base i antal svarpersoner (780) og ikke antal svar (912). Side 11

12 Metode og fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen i perioden 22. august 30. august Der blev udsendt én påmindelse til medlemmerne i indsamlingsperioden. Deltagerne i panelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside og tilfældigt udvalgte medlemmer, som er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Undersøgelsen om besøg og deltagelse i mærkedage hos borgere i medlemmernes fritid var en del af et større spørgeskema, der også indeholdt spørgsmål om frivilligt socialt arbejde, mad i dagtilbud samt spillemaskiner i daginstitutioner. I alt blev medlemmer inviteret til at deltage i den samlede spørgeskemaundersøgelse. Både erhvervsaktive (inkl. elever), efterlønsmodtagere og pensionister er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf nåede 178 mails ikke frem til modtageren, hvilket bringer det reelle antal inviterede ned på personer. I alt har medlemmer besvaret hele eller dele af det samlede spørgeskema. Det svarer til en svarprocent på 53,3 procent. hvilket er lidt lavere end normalt i denne type undersøgelser i FOAs medlemspanel. Af dem har medlemmer gennemført undersøgelsen fuldt ud, det svarer til en svarprocent for fuldt gennemførte interviews på 52,2 procent. 40 medlemmer, svarende til 1 procent, har kun afgivet nogle svar og ikke gennemført hele spørgeskemaet. Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen i dette notat. Spørgsmålene omkring medlemmer i ældreplejens besøg og deltagelse i mærkedage hos borgere i fritiden er, som nævnt, en delundersøgelse i et større spørgeskema, og spørgsmålene ikke stillet til alle deltagere i den samlede undersøgelse, men kun til erhvervsaktive medlemmer, der arbejder i ældreplejen, dvs. på plejehjem, plejecentre og i hjemmeplejen. I alt har 782 medlemmer besvaret alle eller nogle af spørgsmålene omkring besøg og deltagelse i mærkedage hos borgere, af de 782 medlemmer er 278 medlemmer ansat i hjemmeplejen og 504 medlemmer ansat på plejehjem/plejecenter. Dette notat bygger på svarene fra de 782. Side 12

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug

Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug FOA Kampagne og Analyse 22. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug FOA har i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter 1. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder et mål om, at antallet med overbelastning af muskel- og skelet f.eks. ondt i ryggen

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere