news design news design news design news design Best of Scandinavian News Design 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "news design news design news design news design Best of Scandinavian News Design 2007"

Transkript

1 news design new news de news news desi news design news design news design news design ne Best of Scandinavian News Design 2007

2 news design t news design news design news design news design news design news design news design news design 2 Statistik Statistics Kolofon Credits 3 Forord Foreword news design 5 Konkurrencekomitéen Competition Committee 6 Jurymedlemmer Jury Members Vinderne The Winners 8 Best of Show 10 Design Overall Design 14 Redesign Redesign 24 Forsider Front Pages 26 Nyhedssider News Pages 30 Lokalsider Local Pages 32 Sportssider Sports Pages 34 Featuresider Feature Pages 40 Sektionsforsider Sectional Front Pages 44 Visuel Kommunikation Visual Communication 49 Magasiner Magazines 54 Åben Klasse Open Class 58 Netaviser Web Pages 66 European Front Page Competition 68 European Feature Page Competition 72 Kontaktinfo Contact Info

3 news design t news design news design news design news design news design news design news design news design news design Best of Scandinavian News Design Antal aviser/mediehuse Number of newspapers/media TOTAL NOR SVE FIN DAN Antal bidrag Number of entries TOTAL Prisuddelingen Final results 2007 * Guld Gold Sølv Silver Bronze Bronze TOTAL NOR SVE FIN DAN Hæder Excellence AHA AHA NOR SVE FIN DAN Antal bidrag pr. kategori Number of entries by category Design Overall Design Redesign Redesign Forsider Front Pages Nyhedssider News Pages Lokalsider Local Pages Sportssider Sports Pages Tema: Irak Theme: Iraq 22 Featuresider Feature Pages Sektionsforsider Section Front Pages Visuel Kommunikation Visual Communication Magasiner Magazines Åben Klasse Open Class Netaviser, hele sitet Websites, Entire Site Netaviser, enkeltsider Websites, Single Pages European Front Pages 181 *175 European Feature Pages 213 ** 175 * incl. 130 fra Forsider incl. from Front Pages ** incl. 173 fra Featuresider incl. 173 from Feature Pages * excl. the European competitions 2 Best of Scandinavian News Design 2007 Redaktion: Lone Jürgensen, Flemming Hvidtfeldt, Søren Stidsholt Nielsen, Lars Pryds, Jørgen Høg Grafisk design/tilrettelægning: Lars Pryds Foto: Lars Aarø Oversættelse: Mette Davies Tryk: Svendborg Tryk SNDS Society for News Design Scandinavia Sekretariatet: Lone Jürgensen c/o Morgenavisen Jyllands-Posten Grøndalsvej 3, DK-8260 Viby J, Danmark Tel.: Fax: SNDS Oplag stk. Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge aftale med Copy-Dan. ISBN: ISSN:

4 Nyheden og æstetikken 3 FORORD Skandinavisk nyhedsdesign lever og har det godt. I virkeligheden rigtigt godt. Beviset findes på de følgende sider i denne 12. udgave af Best of Scandinavian News Design, som også giver gode smagsprøver på, hvordan nyhedsdesign kan leve og bibringe print- og netmedierne værdi, når det både giver brugerne værdifuld information, er funktionelle og i flere tilfælde også ligefrem en æstetisk nydelse at betragte. Dermed går alle elementer op i en højere enhed, der gør produktet og dermed brugsværdien unik og værdifuld i forhold til så mange andre produkter, som vil leve af nyhedernes interesse. Dette års konkurrence var præget af et usædvanligt højt antal bidrag i kategorierne design og redesign. Det kan ses som et udtryk for den øgede hastighed, hvormed både print- og netmedier skifter format, udseende og skrifttyper for at imødekomme brugernes formodede ønsker om stadige forandringer. Heldigvis formår langt de fleste at holde fast i en genkendelighed for hvert medie, hvilket gerne skulle bidrage til både at bevare mediets troværdighed samtidig med, at man også viser, at man vil være en del af fremtidens mediebillede. Den generelle trend formatmæssigt var også i 2006 skiftet fra broadsheet til tabloid. Den største bølge har været at finde i Norge, hvor det nu ikke længere er muligt at opdrive en avis i det gamle broadsheetformat. I Sverige er næsten alle dagblade også konverteret til det mindre og mener nogle mere handy format, mens man i både Danmark og Finland stadig holder godt fast i det store format, om end langt de fleste dagblade i de to lande benytter tabloidformatet i tillæg og andre bilag. Spørgsmålet er, om ikke der både i Danmark og i Finland i mange år frem vil være dagblade, der udgives i broadsheet. Broadsheetaviserne i de to lande holder sig nemlig ikke tilbage, når det gælder redesign, så selv om man her ikke ændrer på formatet, så sker der markante ændringer i udtrykket. Konsekvenserne af det stadig tættere samspil mellem de trykte mediers udgivelse af netmedier er også tydeligere end tidligere, hvilket kunne ses i flere af de indsendte bidrag. Det viser sig ved en langsom tilpasning af det trykte medie, der dedikerer langt mere rum til den analyserende og debatterende journalistik på bekostning af den traditionelle nyhedsjournalistik, som lever et anderledes hurtigt liv i netmedierne. Interessant er det også at iagttage, at det brugerbårne indhold øges i printmedierne. Specielt på billedsiden benyttes i langt højere grad end tidligere indsendte billeder taget af brugerne i printmedierne. Det er en klar konsekvens af en øget interaktion med brugerne initieret af printmediernes netmedier. Positivt i år har det været at notere, at det både er små målt i oplag og store medier, der lægger megen energi i arbejdet med de grafiske udtryk. Det ses specielt i arbejde med weekendtillæg, hvor der lægges mange kræfter i at præsentere indholdet både spændende og anderledes. Og endnu mere positivt er det at se, at et af de område, der i mange år tilsyneladende blot er blevet betragtet som rugbrød nemlig præsentationen af lokalstof har fået et gevaldigt løft. Det vil man også kunne overbevise sig om ved at se de præmierede lokalsider. Er det et udtryk for en ny trend er det yderst velkomment. Overordnet set kan udviklingen indenfor skandinavisk nyhedsdesign sammenfattes som rigtig god. Det kan ikke alene måles på, at bidragene til dette års konkurrence var meget kvalificerede. Det kan i lige så høj grad måles på, at skandinavisk nyhedsdesign også udenfor Skandinaviens grænser hører til blandt de bedste i verden. Og i år blandt de allerbedste. Den udvikling kan ikke andet end smitte af på alle, der arbejder med nyhedsdesign i Skandinavien. På det grundlag er der blot lyse udsigter for dem, der lægger vægt på, at præsentation af indhold har en værdi i sig selv. Flemming Hvidtfeldt Formand, konkurrencekomitéen

5 4 FOREWORD News and aesthetics Scandinavian news design is alive and kicking very much so, actually. Proof of this statement can be found on the following pages in this 12th edition of Best of Scandinavian News Design, which also gives an insight into the manner in which news design becomes alive and adds value to both printed media and web media by presenting the readers with valuable information, being functional and in several instances being a pleasure of high aesthetic value to look at. Thus, all elements involved form a synthesis which makes the product, and thus the utility value, unique and valuable in relation to numerous other products whose existence is based on media interest. This year s competition was characterised by an unusually high number of entries in the design and redesign categories. This may be interpreted as an expression of the increased speed with which changes to format, appearance and fonts are made to both printed media and web media in order to meet the users expected demand for constant changes. Fortunately, most media manage to retain a certain level of recognition in the individual medium, and this should contribute to maintaining the credibility of the medium while at the same time allowing publishers to show that they would like to be part of the future media world. In terms of format, the general trend in 2006 is still the transition from broadsheet to tabloid. Most transitions are to be found in Norway, and here you can no longer find a newspaper in the old broadsheet format. In Sweden, almost all dailies have converted to the reduced and, in some people s opinion, handier format, while Denmark and Finland hold on to the large format, although most dailies in both countries use the tabloid format for supplements and other appendices. Many years from now, you will probably still find dailies published in the broadsheet format in both Denmark and Finland, as the broadsheet dailies in these two countries are at the edge in terms of redesign, so although no changes are made to the format, significant changes are seen on the design side. The implications of the continually closer connections between the printed media s web media activities are even clearer than in previous years, as this relationship is evident from several of the submitted entries. This is shown in a gradual adaptation of the printed media, which dedicate far more space to present analysing and debating journalism at the expense of traditional news journalism, which lives a fast-paced life in the web media. It is also interesting to note that content provided by the readers is used to an increasing extent in the printed media. As regards pictures, in particular, pictures taken and sent in by users are far more frequent in the printed media. This is a direct result of increased user-interaction initiated by the printed media s web media. A positive aspect this year was the fact that both small as measured in print run and large media put a lot of energy into their graphics, mainly in weekend supplements, where much effort is used to present content in a different and interesting manner. And it is even more positive to note that one area, which for many years seemed to be considered a necessary evil i.e. the presentation of local content has been given a great boost. This is evident from the local pages which have been awarded. If this is the first sign of a new trend, this is a very welcome one. In general, Scandinavian news design has undergone very positive developments. This is not only evident from the fact that the entries in this year s competition were highly qualified, but also from the fact that Scandinavian news design outside Scandinavia too is at the top in the world. And this year at the very top. This is certain to rub off on everybody working with news design in Scandinavia. On this background the future is bright for those who advocate that the presentation of content is valuable in itself. Flemming Hvidtfeldt Chairman, Competition Committee

6 Konkurrencekommitéen Competition Committee 5 Flemming Hvidtfeldt Midtjyske Medier Danmark Chefredaktør, Dagbladet Ringkøbing-Skjern 2005, medlem af chefredaktionen NORDJYSKE Medier Har arbejdet som journalist og redaktionssekretær på Vendsyssel Tidende og Jydske Tidende og som redaktionschef på JydskeVestkysten. Indført nyt design på JydskeVestkysten, NORDJYSKE Stiftstidende og i De Bergske Blade. Medarrangør af flere studierejser for SNDS. Medarrangør af SNDS-seminar i Billund 1998 og SND-seminar i København Formand for konkurrencekomiteen Årets Nordiske Nyhedsdesign siden Medlem af dommerkomiteen Årets Danske Avisside siden Chief editor of Dagbladet Ringkøbing-Skjern since 2005, member of the chief editorial staff of NORDJYSKE Medier He has worked as a reporter and sub-editor of Vendsyssel Tidende and Jydske Tidende, and as chief sub-editor of JydskeVestkysten. Introduced a new design for JydskeVestkysten, NORDJYSKE Stiftstidende and De Bergske Blade. He has been a co-organiser of several study trips for SNDS. Co-organiser of a SNDS seminar held in Billund in 1998 and a SND seminar held in Copenhagen in Chairman of the Scandinavian News Design competition committee since Member of the jury of the Danish Newspaper Page of the Year since 2002 KONKURRENCEKOMITÉ COMPETITION COMMITTEE Gottfred Tunge Stavanger Aftenblad Norway Gottfred Tunge, redaktør, Utviklingssjef trykte medier. Har vært ansatt i Stavanger Aftenblad siden De første årene som journalist, men fra 1986 har han hatt jobber tilknyttet desken, blant annet som redigerer, desksjef og redaksjonssjef. Har vært medlem i SND/S siden 1987, og var også region-ansvarlig i slutten av 1980-årene. Gottfred Tunge, editor, development manager for printed media. He has been employed with Stavanger Aftenblad since 1979, the first few years as a reporter, and from 1986 acting in desk positions, among other things as editor, desk manager and managing editor. He has been a member of SND/S since 1987 and was regional officer at the end of the 1980s. Søren Stidsholt Nielsen Fyns Amts Avis Danmark Redaktionschef, designansvarlig, Fyns Amts Avis, Svendborg. Har arbejdet med dagblade siden 1970 og har gennemgået kurser med design-indhold på bl. a. Poynter Inistitute for Media Studies, Florida, American Press Institute, Virginia og Den Grafiske Højskole i København. Medlem af SND/S-designjuryen , medlem af SND/S-konkurrencekomiteen fra Medlem af dommerpanel i DDF s Årets Avissider siden Managing editor and responsible for design at Fyns Amts Avis, Svendborg. He has been working with dailies since 1970 and has taken design-related courses at the Poynter Inistitute for Media Studies, Florida, the American Press Institute, Virginia and the Graphic Arts Institute of Denmark in Copenhagen. He was a member of the SND/S design jury from 1996 to 1998, and has been a member of the SND/S competition committee since Member of the jury of the Danish Newspaper Publishers Association s (DDF) Newspaper Pages of the Year since Lone Jürgensen Morgenavisen Jyllands-Posten Danmark Har siden 1989 arbejdet på Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor hun i dag er sekretær for redaktionsledelsen. Lone Jürgensen har været medlem af konkurrencekomitéen for Årets Nordiske Nyhedsdesign siden 1996, og i 1998 blev hun desuden udnævnt til sekretariatsleder for SNDS. Employed with Morgenavisen Jyllands-Posten since 1989 and today she is the secretary of the managing editors. Lone Jürgensen has been a member of the competition committee of Scandinavian News Design since 1996, and in 1998 she was appointed head of secretariat of SNDS.

7 Jurymedlemmer, trykte medier Jury members, printed media * European Front Page and Feature Page Competition only Nina Andersen Verdens Gang Norge Har bakgrunn fra både uke- og dagspresse, og har siden 1988 jobbet i VG. Både som redigerer og leder på featuredesken. Var med å bygge opp den integrerte featuredesken, der typografer og redigere jobber tett sammen. For tiden ansvarlig for redigering og utforming av VGs reise- og forbrukersider. Has been employed with both the weekly and the daily press. Since 1988 she has been working for Verdens Gang, both as a sub-editor and manager of the feature desk. She took part in developing the integrated feature desk which prints and edits jobs in close cooperation. Presently responsible for the editing and design of VG s travel and consumer pages. Anders Enström Nya Wermlands- Tidningen Sverige Projektledare och nattchef på Nya Wermlands-Tidningen i Karlstad. Har jobbat som journalist sedan 1986, på mindre och större tidningar. Var redigeringschef på Nya Wermlands-Tidningen Därefter layoutchef på Sydsvenska Dagbladet i Malmö Jobbar just nu med tabloidisering av Nya Wermlands-Tidningen.. Project manager and night manager of Nya Wermlands- Tidningen in Karlstad. He has been working as a reporter since 1986 with both small and large newspapers. Chief editor of Nya Wermlands-Tidningen Layout manager of Sydsvenska Dag bladet in Malmö At present, he works with the transition to the tabloid format of Nya Wermlands- Tidningen. Per Christian Helme Nyhetsgrafikk.no Norge Grafikkjournalist Per Christian Helme har ni års erfaring som grafikkkjournalist fra Dagbladet. Han er utdannet grafisk designer og har deltatt i en rekke redaksjonelle utviklingsarbeider i avisa. Helme var blant annet med i forprosjekteringen av Dagbladets Magasinet. Han har fått flere nasjonale og internasjonale priser for nyhetsgrafikk, blant annet Malofiej og SNDS. Helme er nyhetsgrafikk.nos utvikler av interaktiv grafikk. Helme har tidligere drevet eget firma med hovedvekt på magasindesign. Graphics reporter for 9 years with Dagbladet. Trained as a graphic designer, has been involved with numerous editorial development activities. Many national and international graphics awards, e.g. Malofiej and SNDS. Developer of interactive graphics at nyhetsgrafikk.no. Previously, Ari Kinnari Aamulehti Finland Ari Kinnari arbejder som kreativ direktør på Aamulehti, som er det næststørste dagblad i Finland. Har tidligere været ansat på det finske finansdagblad Taloussanomat og Ilta-Sanomat. Har redesignet adskillige aviser i de seneste år. Ari Kinnari works as art director in Aamulehti which is the second biggest daily in Finland. Earlier has been employed with Finnish financial daily Taloussanomat and Ilta-Sanomat. He has redesigned several newspapers in recent years. Pekka Kukkonen Helsingin Sanomat Finland Chefredaktør på Helsingin Sanomat siden Søndagsredaktør siden slutningen af 1970 erne. Har spillet en central rolle i alle former for redesign siden Korrespondent for Newsweek Grad i massekommunikation og lingvistik, Kansas University. Lektor i journalistisk tekstualitet og sprogplanlægning, Sanoma Journalisthøjskole siden Managing Editor at Helsingin Sanomat since 1989, Sunday Editor since late 70 s. Centrally involved in all redesigns from 1989 on. Scandinavian correspondent for Newsweek Degree in mass communication and linguistics from Kansas University. Lecturer on journalistic textuality and language planning in Sanoma School of journalism since JURYMEDLEMMER JURY MEMBERS Jurymedlemmer, Netaviser Jury members, Web Pages Jari Jurkka Pohjalainen Finland Studerede ett år i Umeå universitet, men utexaminerad vid Helsingfors universitet, som magister i statskunskap. Efter 22 år i pressen tjänst nu shifftchef i tidningen Pohjalainen i Wasa. Ärbetet innebär, att jag jobbar som vanligt redaktionssekreterare, men jag är ansvarigt om ochså varje tredje vecka vår lördagsupplag, dess innehåll och redigeringen. Studied for one year at Umeå University, graduated with a Master of Science from Helsingfors University. After working for 22 years with the press, he is now shift manager of the Pohjalainen daily in Wasa. Works as a sub-editor. Every three weeks responsible for the Saturday run, its contents and editing. Carsten Larsen DI Sverige Sedan några år nyhetsredaktör på di.se. Sveriges ledande sajt för affärs- och finansnyheter. Han jobbat som journalist i mer 15 år, ungefär hälften den tiden på affärstidningen DI. Har även varit på Sverige morgontidningsdrakar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och på mindre dagstidningar som Östgöta Correspondenten och Sörmlands Nyheter. Carsten Larsen var tidigare fotograf och konstvetare. During the past few years, he has been the news editor of di.se, Sweden s leading site for business and finance news. Has worked as a reporter for more than 15 years, almost half of the time for the business paper DI. Has previously worked for the Swedish morning papers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet and for small day papers like Östgöta Correspondenten and Sörmlands Nyheter. Carsten Larsen used to be a photographer and art critic.

8 Søren Nyeland Politiken Danmark Grafisk designer, uddannet fra Grafisk Højskole i Danmark Designchef på Politiken gennem 9 år medlem af juryen i SND. Elsker smukke og intelligente avissider. Graphic designer, graduated from the Graphic Arts Institute of Denmark in 1987, Head of Design for Politiken for nine years member of the SND jury. Loves beautiful and intelligent newspaper pages. Susen Schultz Svenska Dagbladet Sverige Journalist med 20 års erfarenhet. Började 1998 som redigerare och reporter på Svenska Dagbladet Nöje. Är sedan 2001 chef för tidningens flerfaldigt belönade grafikavdelning och dessutom en av tidningens nyhetskolumnister. Har varit medlem av juryn i SND-E, Pamplona, samt en av de inbjudna talarna vid SND i Houston och SND-S i Helsingfors. Ger emellanåt föreläsningar. She is a reporter with 20 years experience. In 1998 employed as a sub-editor and reporter at Svenska Dagbladet Nöje. Since 2001 she has been the manager of the graphics department, which has received several awards, and is also one of the paper s news columnists. She has been a jury member of SND-E, Pamplona, and a guest speaker at SND in Houston and SND-S in Helsinki. Gives lectures occasionally. Trine Vu Fynske Medier Danmark Redaktionssekretær på Fyens Stiftstidende. Blev uddannet journalist i 1995 og har ud over en kortere periode som skrivende reporter siden været redigerende - først på lokalsider og siden på feature. Redigerer og layouter nu avisens to weekendtillæg Fritid og Fokus og er fast afløser for weekendredaktøren. Sub-editor of Fyens Stiftstidende. She graduated as a reporter in 1995 and, in addition to working as a reporter during a short period, she has been a sub-editor, first on local pages and subsequently on features. She edits and plans the layout of the paper s weekend supplements Fritid and Fokus, and is the permanent substitute for the weekend editor. Javier Errea * Errea Communications Spanien Direktør og ejer af Errea Comunicación, Pamplona. Har designet og redesignet flere end 40 aviser, tillæg og magasiner i Spanien, Latinamerika og Europa, bl.a. El Economista, Madrid, og Expresso, Lissabon. Har desuden arbejdet for aviser i Spanien, Portugal, Bulgarien og Den Dominikanske Republik. Lektor ved School of Communications, University of Navarra, Spanien, og formand for SNDE. Director og owner of Errea Comunicación, Pamplona. Designed and redesigned more than 40 newspapers, supplements and magazines in Spain, Latin America and Europe. Among them, El Economista, Madrid, Spain, and Expresso, Lisboa. Has worked for newspapers in Spain, Portugal, Bulgaria, and the Dominican Republic.Associate Professor at the School of Communications, University of Navarra, Spain, and President of SNDE. Terry Watson * Palmer Watson Scotland Terry Watson er grundlægger af og direktør for Palmer Watson Ltd, engelsk konsulentvirksomhed, der har samarbejdet med flere aviser i Skandinavien. Arbejdede i over 20 år på aviser i England og Skotland. Fra 2000 konsulent med lancering, redesign og relancering af aviser overalt i Europa samt i Afrika og Rusland. Han har arbejdet som skribent, designer, redaktør og redaktionssekretær og har jævnligt vundet priser for både design og indhold. Terry Watson is a founding director of Palmer Watson Ltd, the UK-based consultancy which has worked with several newspapers across Scandinavia. Worked for 20 years in newspapers in England and Scotland. Since 2000 a consultant on launches, redesigns and relaunches across Europe and in Africa and Russia. He has been a writer, designer, editor and sub-editor, regularly winning awards for both design and editorial work. Elin Madsen Bergensavisen Norge Har siden 2005 vært nettredaktør i Bergensavisens nettutgave, BA.no. Har mer enn 20 års presseerfaring, fra ulike aviser, og har jobbet innen de fleste journalistiske sjangre. Ansatt i Bergensavisen i 1991 som kulturjournalist. Senere featurejournalist, redigerer og til sist vaktsjef i papiravisen. Gikk fra papir til web for to år siden. Har også sittet i den norske juryen for nyhetsdesign, organisert av NBL. Since 2005 web editor of Bergensavisen s web edition BA.no. She has more than 20 years press experience from a number of papers and has been working within most press genres. From 1991 employed with the Bergensavisen as a culture reporter, feature reporter, sub-editor and finally as the watch manager of the paper version of the newspaper. She has also been a member of the Norwegian jury for news design, organised by NBL. Kim Pedersen Ekstra-Bladet Nye Medier Danmark Designchef på Ekstra Bladet Nye Medier. Grafisk designer, forfatter og underviser. Kim Pedersen står bag redesignet af adskillige danske nyhedsmediers websites, heriblandt politiken.dk, ibyen.dk, jp.dk og ekstrabladet.dk. Har i mange år arbejdet med avis- og magasindesign, web design og har været kursusleder for undervisningsforløb indenfor grafisk design, design til skærmbrug etc. Design Manager of Ekstra Bladet Nye Medier. Graphic designer, writer and lecturer. Kim Pedersen is the man behind the redesign of several large Danish news media s web sites, among them politiken.dk, ibyen.dk, jp.dk and ekstrabladet.dk. For several years he has been working with newspaper and magazine design, web design and has acted as the course leader for several courses in graphical design, screen design, etc. 7 JURYMEDLEMMER JURY MEMBERS

9 best of show Best of Show 2007 Politiken (DANMARK) Redaktionen Det var en enig jury, der gav Politikens nye design Best of Show. Selv inkarnerede tabloid-folk i juryen måtte tage hatten af for Politikens måde at udnytte broadsheetformatet på. Det er et meget moderne design. Det er smukt, velorganiseret og utrolig let at navigere i, et unikt koncept i skandinavien, en avis for fremtiden. Man kan næsten ikke lade være med at læse den, lød de umiddelbare kommentarer fra juryen, der blev ved med at øse af de gode gloser: Typografien er god, og det er utrolig flot at holde farvepaletten i rød, sort og sand. Layoutet er stringent og stilfuldt uden at blive kedeligt, og der er mange gode detaljer. Avisens tabloidtillæg viser desuden, at man på Politiken til fulde mestrer begge formater. Hele ideen bag designet er brilliant, og designet afspejler, at det er en avis med en stor selvtillid. Og så tæller det også på plussiden, at avisen visuelt taler samme sprog som i selve indholdet og at den er livlig og temperamentsfuld. Det bliver spændende at se, om prioriteringen i Politikens design er svaret for papiraviserne i fremtiden. The jury unanimously awarded Politiken s new design Best of Show. Even inveterate tabloid people of the jury had to praise Politiken s way of using the broadsheet format. This is a very modern design. It is beautiful, well organised and very easy to navigate a unique concept in Scandinavia a daily for the future. It is difficult to keep your hands off it and not read it, were some of the spontaneous comments made by the jury, which had more praise to offer: The typography is good, and the colours red, black and sand make for a very attractive appearance. The layout is stringent and stylish, yet not boring, and offers many good details. The tabloid supplements show that Politiken master both formats to perfection. The idea behind the design is brilliant, which shows that this is a paper with great confidence in itself. Another plus is that, visually, the paper speaks the same language as the one used in the texts, and it is lively and full of spark. It will be interesting to see whether the prioritisation of Politiken s design will be the answer for paper dailies in the future. best of show best of show best of show best of show best of show best of show best of show 8 best of show KATEGORI best of show

10 9 BEST OF SHOW

11 design Kategorien Over All Design er en gruppe som tradisjonelt sett holder høy standard. I år var intet unntak. Det var i alt var indsendt 17 bidrag i kategorien, og juryen var især imponeret over, hvor stor energi mange små aviser lægger i deres forskellige weekendtillæg. Det er en spennnede kategori med flere sterke bidrag. Det blir lekt med inhold og kjærlet med detaljer - uten at det går utover klarheten i presentasjonen. Dog havde juryen en fornemmelse af, at en del aviser satser på det sikre og ikke bevæger sig ud i de store eksperimenter, når det gælder design. Svenske Dagbladet utmerker seg med sitt gode grep om den visuelle presentasjonen, og Hufstadsbladets bilag Volt bidrar lekent til magasinsjangeren. Traditionally, the Over All Design category maintains a high standard, and this year was no exception. A total of 17 entries had been submitted, and the jury was particularly impressed by the amount of energy many small dailies put into making their weekend supplements, which turned out to be an interesting category with several powerful entries. They play with content and have a keen eye for detail yet without compromising the clarity of the presentation. However, the jury got the impression that some papers opt for risk-free solutions, not venturing out into great design experiments. Svenske Dagbladet distinguishes itself with its clear approach to the visual presentation, and Hufstadsbladet s supplement Volt makes a playful contribution to the magazine genre. Trine Vu Per-Christian Helme design design design design design design design design design

12 Sølv Silver Hufvudstadsbladet (FINLAND) Jesper Vuori, Cajsa Holgersson, Fabian Björk, Karl Vilhjalmsson, Susanna Ilmoni, Barbro Teir, Janne Strang, Jeanette Östman Tillægget er et meget nyt produkt og en ambitiøs satsning, som Huvudstadsbladet slipper godt fra. Der er en rigtig god rytme gennem tillægget, der bruger fotografier meget bevidst og effektfuldt med close-ups af både ansigter og detaljer. Volt satser meget på opslagene og efterlader et klart indtryk af prioritering. Avisen er velordnet og meget redigeret. Bruger typografien bevidst og selvsikkert. Avisen bruger grafik som selvstændigt element det er opfindsomt og viser, at Volt tænker nyt. Bruger desuden farvepaletten meget konsekvent. This supplement is a completely new product and an ambitious venture, which is successfully achieved by Huvudstadsbladet. Great rhythm throughout the supplement which uses photographs in a well thought through and effectful manner including close-ups of both faces and details. Volt puts great effort into each spread, leaving the reader with a clear impression of prioritisation. The paper is well-organised and thoroughly edited and it uses typography in a deliberate and self-confident manner. The paper uses graphics as a separate element this is very inventive and a sign of innovative thinking on the part of Volt. Also, the colour palette is used consistently. 11 DESIGN

13 12 DESIGN Sølv Silver Svenska Dagbladet (SVERIGE) Staff, Anna W. Thurfjell Juryen var imponeret over, hvordan Svenska Dagbladet har formået at kombinere broadsheetkvaliteterne med tabloidformatets fordele. Avisen har ikke adopteret tabloidavisens mentalitet, men er en slags broadsheet-avis i tabloid-format på den gode måde. Avisen er designet, så den kan læses i mange tempi der er utroligt mange indgange til historierne, og du kan skimme den på tre minutter, eller finde læsestof nok til tre timer alt efter temperament og tid. Juryen fremhævede avisens brug af luft i tillæggene, men savnede generelt overraskelser samt mere variation i rytmen hen over nyhedssiderne. Men juryen mener, at selv om SvD viser, at den kan meget, ville endnu mere mod i prioriteringen klæde avisens spalter. The jury was impressed with the way Svenska Dagbladet has managed to combine the broadsheet qualities with the advantages presented by the tabloid format. The paper has not adopted the tabloid mindset, but is more like a broadsheet paper in tabloid format and a good one at that. The newspaper design allows for reading at different paces. The stories have several entry points, allowing you to skim the paper in three minutes or find enough reading material for three hours depending on temperament and time. The jury drew attention to the paper s use of space in the supplement, however would generally have liked some surprises and more variation in the rhythm of the news pages. Although Svenska Dagbladet shows that it has much to offer, much more courage in the prioritisation would become the columns.

14 Hæder Excellence Nationen (NORGE) Anne-Grethe Danielsen Har et godt grid og en rigtig god blanding af grotesk og antikva skrifter, som får tillægget til at fremstå friskt. Har en stærk visuel profil og er meget konsekvent i brugen af farvekoder. Avisen viser, at den har ressourcer til at lave sådan et tillæg, men den kan med fordel rydde lidt op for at få en bedre rytme i præsentationen af stoffet juryen savner pusterum undervejs i tillægget. Good grid and a good mixture of grotesque and antiqua fonts, which gives the supplement a fresh appearance. A strong visual profile and consistent use of colour codes. This paper shows us that it has the resources required to make a supplement like this, yet it would benefit from clearing out a bit in order to improve the rhythm in the presentation the jury misses some breathing space while reading the supplement. Hæder Excellence Trønder-Avisa (NORGE) Heidi J. Stiklestad, Arve Løberg, Torfinn K. Weisser Den forholdsvis lille avis midt i Norge viser med sit lørdagstillæg, at det ikke bare er de store som behersker kunsten at lave tillæg. Der er rigtig god kontrast i typografien, som avisen bruger meget sikkert. Der er en god rytme i præsentationen af stoffet henover siderne, men avisen bør arbejde med billedredigeringen og bruge billedmaterialet mere bevidst. With its Saturday supplement, this relatively small paper from central Norway shows that the big papers are not the only ones who master the art of producing supplements. Here, we see fine contrasts in the typography, which is used with a steady hand. The presentation of the copy gives a good rhythm from one page to the next, yet the paper should work more on picture editing and show more awareness in the use of pictures. 13 DESIGN

15 redesign redesign redesign redesign redesign redesign redesign redesign redesign redesign Bilagor Vi noterar att den minimalistiska eran är över. I stället ser vi bland annat en slösande rik palett av färger. Hanteringen av den sker dock med varierande framgång, från mycket bra till tveksamt. Uppfriskande är den nationella variationen mellan designlösningarna, tidningarna är trots gemensamma inspirationskällor inte strömlinjeformade. Tabloid till tabloid Här har bidragen, förutom Dagens Industri, mer varit exempel på ansiktslyftningar än faktisk redesign. Det har varit en orsak till att inte premiera dem. Broadsheet till Broadsheet De inskickade bidragen har varit för få för att någon övergripande trend ska kunna skönjas. Broadsheet till tabloid 2006 har uppenbarligen varit ett stort tabloidår i Norge. Där har man hanterat övergången på sitt eget sätt, det finns en skillnad gentemot de lösningar man tidigare kunnat se i t ex Sverige, även om det där likaväl som i de aktuella fallen märks att vissa tidningar varit mer redo för övergången än andra. På många håll är texterna fortfarande för långa för tabloidformatet, men vi anser att det är en normal och övergående barnsjukdom. Även bilderna kunde komma bättre till sin rätt, där finns mer att göra. Vi noterar utbredd inspiration från the Guardian men det har skett med en tillfredsställande variation. Tidningarna försöker söka sin egen väg, bland annat i val av rubriktypsnitt även om mercury är påfallande omhuldat. Olivgrönt/sand och blått som grafiska färger är ett genomgående val. Slutligen undrar vi om introduktion av många färger och grafiska element inte bara är ämnat att locka yngre läsare utan även ett sätt att uppväga en alltmer urholkad fotojournalistik? Supplements It is evident that the minimalist period is over, as a lavishly rich colour palette has been used. It is used, however, with varying degrees of success, from very well to doubtful. It is refreshing to see the national variation among the design solutions: despite common sources of inspiration the papers are not streamlined. Tabloid to tabloid Here, the entries, in addition to Dagens Industri, are examples of face-lifts rather than actual redesigns. This is one of the reasons why they were not awarded. Broadsheet to broadsheet The submitted entries were too few to determine any general trends. Broadsheet to tabloid Apparently 2006 was a great tabloid year in Norway. The Norwegians have handled the transition in their own way making clear distinctions to the solutions which were previously seen in e.g. Sweden, although there, as in the current examples, it shows that some papers were more prepared to go through with the transition than others. In many ways the texts remain too long for the tabloid format, but we consider this to be expectable and passing growing pains. Better results could be obtained with the pictures more needs to be done in this area. Apparently, the Guardian has been a great source of inspiration, yet we do see a satisfactory degree of variation. The papers make an attempt to find their own way in, for example, their choice of headline fonts, although the use of mercury is striking. Olive green/sand and blue are generally used as colours for graphics. Finally, we wonder whether the many colours and graphic elements have been introduced with the intention to lure in young readers without attempting to counterbalance an increasingly hollow kind of photo journalism? Susen Schultz Søren Nyeland

16 Efter After Før Before Guld Gold Politiken (DANMARK) Redaktionen När vi ser resultatet av Politikens redesign tänker vi: så klart, naturligtvis! Men enkelhet är inte enkelt, varför vi misstänker att det är genialitet vi har att göra med här. Politiken spelar nu i en helt egen division med en design man inte tänker på, därför att den är så bra. Tidningen har en stark identitet. Den rättmätiga självsäkerheten kommer till uttryck i prioriteringen: allmänna nyheter i sammandrag och rejäla dragningar av det egna materialet. Detaljerna är enkla och snygga. De grafiska, röda elementen är otvivelaktigt distinkta utan att störa. Här förekommer inget tjafs, inga misstag bara briljans. When we see the result of Politiken s redesign we cannot help thinking: Yes, of course! However, simplicity is not simple, and we suspect that we may be dealing with genius here. Now, Politiken is in a league of its own with a design that goes unnoticed because it is so good. The paper has a strong identity. The legitimate confidence is expressed in the prioritisation: general news in summary and strong drawings of its own material. Details are simple and neat. The graphic, red elements are undoubtedly distinct and do not disturb. No fuss, no mistakes just brilliance. 15 REDESIGN

17 Efter After 16 REDESIGN Før Before Sølv Silver Aamulehti (FINLAND) Ari Kinnari Snacka om metamorfos! Ahmulehtis trötta, ogenomänkta fullformatsbilaga Suununtai har ersatts av två skolboksexempel på hur man gör moderna småformatsmagasin. Det är inbjudande, smart, rent och snyggt och en kontrollerad lekfullhet när tidningsmakarna känner för det. Valen av typografi känns säkra. Det är bara nivån på bilder som varierar på ett lite väl otillfredsställande sätt. Talk about metamorphosis! Ahmulehti s tired and insufficiently thought-out broadsheet format Suununtai has been replaced by two textbook examples of how to bring tabloid magazines up to date. The magazines are inviting, neat and clean and exude a controlled playfulness when the people behind the paper feel like it. The choice of typography feels safe. Only the quality of the pictures varies in a somewhat unsatisfactory manner.

18 Efter After Før Before Sølv Silver Adresseavisen/Uke Adressa (NORGE) Redaktionen Detta var ett av de redesign-bidrag som verkligen överraskade oss. Ukeadressa har på ett ögonblick lämnat sitt förflutna som profillös härmapa och fått nytt liv med en alldeles egen identitet. Här finns lokala historier som kan engagera även en utsocknes läsare. Bilderna är välproducerade och typografin vacker, funktionell, modern och annorlunda. Färgkodningen fungerar fint. Det märks att människorna bakom Ukeadressa älskar att göra den här tidningen; den andas energi. This was one of the redesign entries that really surprised us. In no time, Ukeadressa has left its past as a profile-less rag and has gained new life with its very own identity. Here, you will find local stories which will grip even discerning readers. The pictures are well-proportioned, the typography handsome, functional, modern and different. The colour coding works well. It shows that the people behind Ukeadresse really love making this paper it radiates energy. 17 REDESIGN

19 Efter After Før Before 18 REDESIGN Sølv Silver Sunnmørsposten (NORGE) Ole Munk, Hans Kjetil Knutsen, Sissel Bigset Laira Det här är vad vi kallar en extreme makeover troligen har Sunnmörsposten tagit det största designsteget av alla insända bidrag i år. Tidningen har lyckats med bedriften att gå från gammalmodig till modern och läsarvänlig över en natt. Ovanligt nog har ingenting undgått omgörningen, vilket är positivt. Servicematerial som tv-guiden är snyggt och funktionellt. Vi gillar fotobylinerna i sektionsstarterna och skylinen använd som ribba i toppen. Anpassningen av huvudet är också lyckad. Det övergripande resultatet är en tidning som är sober, lätt och enkel att navigera. En eloge till ambitionen att ha människor på bilderna även om bildjournalistiken lämnar en del övrigt att önska. Våra tips: Ni kan vara ännu djärvare i nyhetspresentationen. Se över användningen av foto samt repro. This is what we call an extreme makeover - Sunnmörsposten has probably taken the biggest design step of all submitted entries this year. The paper has succeeded in moving from an old-fashioned style to a modern and reader-friendly design overnight. Nothing has been left untouched in this redesign, and that is positive. Service material like the TV guide is nice and functional. We like the photo bylines at the beginning of the sections and the skyline used as a bar at the top. The adjustment of the head is successful too. The general result is a sober and light paper which is easy to navigate. We praise the ambition of having people in the pictures, although the photo journalism leaves something to desire. Our tips: Be even bolder in your news presentation. Check the use of photos and repro.

20 Efter After Før Before Bronze Bronze Adresseavisen (NORGE) Redaktionen En varsamt välgjord redesign där själen bibehållits. Löftet om läsning i olika tempon kan vi dock inte se är uppfyllt. Ledaren och innehållet i botten på första nyhetsuppslaget får nyhetspulsen att gå ned. Nyhetssidorna kunde också ha flera ingångar i materialet. De grafiska detaljer som förekommer fungerar dock bra, liksom färgkodningen. De typografiska lösningarna är bland de bästa vi sett i år. Uppslagen är utmärkta, vilket också gäller rytmen genom tidningen. Tidningen är lättnavigerad, vinjetterna är bra. Våra tips: 1. Försök variera framsidorna lite mer, de är något tråkiga i dag. 2. Anpassa textlängderna till tabloidformatet. 3.Satsa mer på bildjournalistiken, om det är möjligt. A careful and successful redesign which retains the soul of the paper. However we do not find that it is possible to read at different paces. The leading article and the content at the bottom of the first news spread slow down the news pulse. The news pages would benefit from offering more entry points to the material. The graphics details which do occur, however, function well, just like the colour coding. The typographical solutions are among the best we have seen this year. The spreads are well-planned, and this also applies to the rhythm maintained throughout the paper. The paper is easy to navigate, and vignettes are fine. Our tips: 1. Try to create more variation on the front pages, at present they are rather boring. 2. Adjust text lengths to the tabloid format. 3. If possible, go for photo journalism. 19 REDESIGN

21 Efter After Efter After Før Before 20 REDESIGN Hæder Excellence Aftonbladet/ Resa (NORGE) Redigerarna Sub-editors Eftersom vi fastnar på varenda sida, måste det betyda att det finns en medveten tanke bakom stökigheten i Resa. Det är grälla men vänliga färger, hemtrevligt rörigt. Serviceinformation är ledordet, bilderna har liv, rytmen en fungerande puls. Resa överger den vedertagna sanningen att design ska vara estetisk till förmån för levande kommunikation. Tidningen låtsas att den inte är exklusiv och klär medvetet ner sig för att alla ska känna sig välkomna. Smart. Since our attention is caught on every page, it must mean that great thought has been given to the messy appearance of Resa. Colours are loud, but friendly, pleasantly messy. The key word is service information, the pictures are lively, the rhythm acting as a pulse. Resa abandons the accepted truth that design should be esthetic for the advantage of lively communication. The paper lets on that it is not exclusive and deliberately dresses down in order for everybody to feel welcome. Smart. Hæder Excellence Helsingborgs Dagblad/Nordvästra Skånes Tidningar (SVERIGE) Ann Marie Andreasson, Eva Engwall, Cilla Nilsson HD har genomgått ytterligare en förändrig till det bättre. Prioriteringarna är tydliga och uppslagen snygga. Söndagsbilagan är lyckad från första till sista sidan. Kontrasterna och typografin är stora kliv framåt. HD tror verkligen på sina bilder. Kvaliteten mellan de olika delarna varierar lite väl mycket. Nyhetsdelen är designmässigt svag, särskilt vad gäller bildhantering. Huvudena fungerar var för sig men saknar en genomgående idé. With its successfull design story, HD has performed yet another redesign and for the better. Prioritisation is clear and the spreads are neat. The Sunday supplement is successful from the first to the last page. Contrasts and typography present great strides ahead. HD really believes in its pictures. The quality between the individual elements varies too much. The handling of pictures is weak. Headlines work individually, but seen together there is a lack of a general idea.

22 Før Before Efter After Før Before Hæder Excellence Morgenavisen Jyllands-Posten (DANMARK) Danilo Black, Lars Pryds m.fl. En totalt sett lyckad redesign, J-P har gått från gammalmodig till modern. Typografin känns mer intressant, aktuell och distinkt. Vinjetterna på insidorna är tydligare. Tydliga är också de många ingångarna. De får oss att stanna upp på sidorna. Rullgardinerna med byråmaterial fungerar fint. Våra förslag: Ljusa upp färgplattorna, det är svårt att läsa texterna. J-P:s infografik är alltid bra men var är den? On the whole, JP has been successful in its redesign from old-fashioned to modern. The typography is more interesting, up-to-date and distinct. The vignettes on the inside pages have become clearer. Also, the numerous entries have become clearer, and they make us stop on the pages. The roller blinds work fine. Our suggestions: Lighten up the colours, it is difficult to read the texts. JP s infographics are always good but where are they? 21 REDESIGN

23 Efter After Efter After Før Before Før Before 22 REDESIGN Hæder Excellence Svenska Dagbladet/Kultur (SVERIGE) Anna W. Thurfjell, Steffan Löwstedt, Anders Lindgren, Malin S. Ånell, Knut Brunnberg, Stefan Gustafsson, Ann Axelsson, Martin Jönsson, Stina Cederholm. K sektionen (K for Kultur) i Svenska Dagbladet har fået et mindre facelift, som hovedsageligt er fokuseret på forsiden. Det nye forsidedesign med K logoet er en klar forbedring.generelt har K et let og läkkert udtryk. Brugen af farve, luft og sort flade er sikker og konservativ. The K section (K for culture) in Svenska Dagbladet has undergone a slight face-lift which mainly focuses on the front page. The new front-page design with the K logo is a clear improvement. Overall, K s expression is light and delectable. Colour, space and black areas are used conservatively and with a steady hand. Hæder Excellence Svenska Dagbladet/Näringsliv (SVERIGE) Anna W. Thurfjell, Steffan Löwstedt, Anders Lindgren, Malin S. Ånell, Knut Brunnberg, Stefan Gustafsson, Ann Axelsson, Martin Jönsson, Stina Cederholm. N sektionen (N for Näringsliv) i Svenska Dagbladet har fået en forside med stärkere identitet med et markant logo, et velfungerende henvisningsapparat og gode foto. Sektionen indeholder gode opslag og grafikker. Brugen af farve, luft og sort flade er sikker og konservativ. The N section (N for business) of Svenska Dagbladet now has a front page with a stronger identity, a characteristic logo, well-functioning references and good photos. The section contains well-made spreads and graphics. Colour, space and black areas are used conservatively and with a steady hand.

24 Efter After Før Before Hæder Excellence Västra Nyland (SVERIGE) Lasse Österberg, Sanne Wikström, Harri Sundberg, Susan Stenström En liten tidning med stort jävlar anamma är bara att applådera till en fin omgörning. Från att ha viskat fram sina budskap, harklar sig Västra Nyland nu för att göra sin stämma hörd. Mer vågade dragningar och mer svärta bidrar till detta. Modet att våga vägra stora annonser på förstasidan beundrar vi. De grafiska färgerna är livgivande men gör samtidigt tidningen en aning rastlös. Ett stort misstag anser vi också att behandlingen av logotypens drakskepp har varit. Den lider av sin ovarsamma stilisering, neddragningen och placeringen i skymundan. Introduktionen av färger är bra, men behöver justeras. Se över textlängderna. Återinför det vackert tecknade och vackert färgsatta drakskeppet i huvudet och använd det mera. Prova om det går att använda i förminskad form på insidorna som grafiskt element, t ex som läslockare i faktarutorna det skulle vara en klart identitetsförstärkande åtgärd. This small paper has a devil-may-care attitude and must be applauded for its successful redesign. From having whispered its messages, Västra Nyland now hawks to make its voice heard. Bolder drawings and more ink contribute to reach this goal. We admire the courage to refrain from placing big advertisements on the front page. The colours in the graphics create life, while at the same time making the paper somewhat restless. We also find the treatment of the dragon ship in the logo a big mistake. It suffers under the imprudent stylization, the drawing and placement in the background. We approve of the introduction of colours, yet it needs adjustment. Check text lengths. Reintroduce the beautifully drawn and coloured dragon ship in the head and use it more. See if it works to use it in a smaller version inside the paper, e.g. as a teaser in fact boxes that would also work as an identity-increasing measure. 23 REDESIGN

Catching the moment. SNDSMagazine

Catching the moment. SNDSMagazine SNDSMagazine 2010 1 Catching the moment From the Amazonas to the World Press Photo masterclass and the title second best photographer in the world : Meet Mads Nissen, Denmark 12-15 Are you ready for Oslo?

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010

Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010 Tryg Magazine August 2010 For kolleger i Moderna og Tryg För kollegor inom Moderna och Tryg Trygin ja Modernan työtovereille Tema: Nyt nordisk brand Vores nye visuelle identitet Theme: A new Nordic brand

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design NORDVISION 2010/ NORDVISION 2010/ Nordvision 2010 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / Production team Ib Keld Jensen Cecilie Stranger-Thorsen Mikael Skog Mikael Horvath

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2002

POLIT EN #4 - december 2002 POLIT EN #4 - december 2002 Indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4 !!! 2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4!!!!!!!!!"#$"$!! %#&'()*+,-(./01(!"#$%!&'()$*+,-+,.$/!!! 012334*5'6567! ),! 8$)! 0123346+5%$'$8%$7!!),! 8$)!!!!!!!!!! 9':%6!,-!-('!012334&'()$*+7!!! ;45

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm When? 9-12 August 2012 Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm Where? Bella Center Center Boulevard 5 2300 Copenhagen S Organiser Bella Center Website www.ciff.dk

Læs mere

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100 English version Byron Erickson PIB Copenhagen A/S Under udarbejdelsen af denne bog har mange bidraget med oplysninger om firmaets historie og forholdene omkring det. Jeg

Læs mere

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Danske Kunstnerbøger Danish Artists Books Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Møller & Verlag der Buchhandlung Walther König 9 Forord Preface Indhold

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 Prisbelønnet, luksuriøse Stella Maris Kunsten af kobber Marie Louise Kold Kobberudsmykning og -arkitektur Helsinkis musikhus aktuel status Leder Velkommen

Læs mere

MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN I 29/2010

MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN I 29/2010 MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN I 29/2010 8 Gennemsigtige inskriptioner i Letland 10 Rezidence Zabehlice sports- og fritidscenter, Prag 22 Cipea-villa, Nanjing, Kina 26 En bronzehimmel en flydende trappe

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere