Modebloggens sociale online netværk - en analyse af to modeblogs interaktivitet, kommunikative egenskaber og brug af hyperlinks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modebloggens sociale online netværk - en analyse af to modeblogs interaktivitet, kommunikative egenskaber og brug af hyperlinks"

Transkript

1 Modebloggens sociale online netværk - en analyse af to modeblogs interaktivitet, kommunikative egenskaber og brug af hyperlinks Louise S. Larsen Aarhus Universitet Digitalt Design IT, æstetik og interaktion December 2010

2 Introduktion Modebloggen er på det seneste blevet et buzz word blandt danske piger, og det nye medie er på nippet til at udkonkurrere diverse modemagasiner. Derfor finder vi det interessant og relevant at undersøge, hvad modebloggen som medie stiller til rådighed rent interaktionsmæssigt, og hvordan den er med til at skabe relationer, der bevæger sig fra den fysiske verden ind i cyberspace. Modebloggen er på grund af sit digitale materiale tilgængeligt anytime, anyplace, og fordrer en ganske særlig form for interaktivitet. Vi vil i opgaven undersøge denne og det sociale online netværk, der følger som et resultat af de særlige interaktive egenskaber, modebloggen medierer. Vores overordnede mål med nærværende opgave har været, at indkredse, opbygge og analysere en problemstilling, der bevæger sig indenfor digitalt design-uddannelses genstandsfelt. Vi søger i en hermeneutisk tilgang at forfølge en problemstilling på et videnskabeligt grundlag og at anvende de kvalifikationer og færdigheder, vi har tilegnet os i løbet af uddannelsen til at opbygge en ny fagkyndighed. Vi beskæftiger os i opgaven med det digitale medie, modebloggen udgør, men indkredser fokus til at omhandle interaktivitet. I denne indkredsning og analyse har det været nødvendigt at inddrage flere aspekter, som ikke umiddelbart falder først for i vores beskæftigelsesområde på digitalt design, men for at forstå helheden har det været nødvendigt, at analysere de enkelte dele. Vi søger i opgaven at karakterisere det sociale online netværk, der udspiller sig på to udvalgte modeblogs. Vi ønsker desuden at undersøge, hvordan modebloggenes interaktionsmuligheder og kommunikative egenskaber afføder mulighed for social interaktion, og vores problemformulering udformer sig således: Hvordan åbner modebloggens særegne interaktivitet og kommunikative egenskaber op for sociale online netværk, og hvorledes udspiller disse sig? Modebloggen er som genstandsfelt bredt, men vi afgrænser opgaven til at omhandle interaktivitet, og forholder os således ikke til, hvilken effekt modeblogs har haft på modeverdenen eller til smagsdomme. De to modeblogs Anywho og Sofiesblog er udvalgt, fordi de deler en række fælles karakteristika, men samtidig adskiller sig fra hinanden på flere måder, hvorfor de er brugbare i en analyse.! "!

3 Vi analyserer primært ud fra forskning i internettet og bloggen som medie, hvorfor vi har udvalgt de teoretikere, vi har; Opgaven er groft inddelt i 3 hovedafsnit. Første del beskriver og analyserer blogmediet med udgangspunkt i bl.a. McLuhan (1964) og Lomborg (2009) for at nå til en forståelse for det og dets genre. Anden del analyserer elementerne i det sociale online netværk og dette i sig selv, med afsæt i bl.a. Jensens (1998) interaktivitetsbegreb og Castells (2000) forståelse af sociale online netværk. I opgavens sidste del perspektiveres der til blogmediets brug af de 2 eksterne web 2.0-services Facebook og Twitter, og der laves med udgangspunkt i bl.a. Tække (2010) en diskussion af denne brugs indflydelse på modebloggens sociale online netværk.! #!

4 1. Definition af weblogs (Signe) I dette afsnit ønsker vi at lave en redegørelse for fænomenet weblog. Først vil vi kigge på blogs generelt, og efterfølgende afgrænse fænomenet ved at fokusere på modeblogs. Denne redegørelse skaber et udgangspunkt og et grundlag for en placering af modeblogs i forhold til de nye medier. Hvorfor dette er relevant, vil desuden blive bearbejdet i afsnit 3. I et forsøg på at give en karakteristik af webloggen på et overordnet plan, benytter vi os af henholdsvis Alex Newson (2009) og Trine-Maria Kristensen & Thomas Madsen- Mygdal (2007) for at nå frem til en forholdsvis simpel definition, der samtidig beskriver alle væsentlige karakteristika ved webloggen. Denne gennemgang og karakteristik er udgangspunktet for vores beskrivelse af de to modeblogs, vi har udvalgt som opgavens analyseeksempler, og vi vil igennem arbejdet med opgaven komme med nogle mere uddybende beskrivelser af blogfænomenet, idet både analyse og diskussion belyser mere dybdegående aspekter af bloggen. Newson definerer blogbegrebet således: A blog is a websites where information is displayed in date order, with the most recent information at the top of the page (Newson 2009 p. 3) Ordet blog stammer fra begrebet web log 1 og er indbefattet af det overordnede begreb social media 2. Denne term søger at beskrive online værktøjer, der tillader kommunikation og information online og indbyder samtidig til deltagelse og samarbejde. Social media dækker over en lang række teknologier, som ofte indeholder elementer fra andre kategorier end den, de egentlig falder under. Således indeholder mange blogs elementer fra andre kategorier indenfor social media og vice versa (Newson 2009). Indbefattet i de fleste blogs er et system, hvor det er muligt at linke til eksterne informationer/blogs, og bloggen er i mere eksplicit grad end den almindelige hjemmeside også interaktiv (ibid.). Dette interaktive element er særlig væsentligt at notere sig i forhold til denne opgaves områdefokus. Blogs har nogle bestemte karakteristika, der er generelle for de fleste blogs, dog er disse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 For læselethedens skyld har vi fremover i opgaven valgt at bruge termen blog frem for weblog 2 Termen social media, eller web 2.0, som det også kaldes, behandles yderligere senere i opgaven! $!

5 karakteristika ikke en nødvendighed eller en lov, for at man kan kalde det for en blog (Kristensen & Madsen-Mygdal 2007). Ifølge Kristensen & Madsen-Mygdal består en blog af mange forskellige genrer forenet i noget nyt. Det er altså ikke nok, at beskrive webloggen som et medie, der indeholder ligheder med f.eks. dagbogen, da bloggen modsat dagbogen, som udgangspunkt er åben og frit tilgængelig, i og med at den medieres af en teknologi, der er så udbredt og tilgængeligt, som den er (Miller & Shepard 2004 ). Det er derimod en nødvendighed at definere bloggen som et selvstændigt medie, der blot deler ligheder med andre medier. Bloggen adskiller sig yderligere fra andre typer af hjemmesider på flere områder. Overordnet kan man sige, at en blog er en hjemmeside, men at en hjemmeside ikke nødvendigvis er en blog. Som blogger er man deltager frem for afsender (Kristensen & Madsen-Mygdal 2007), og et karakteristisk træk ved webloggen er således, at der i den er indlejret nogle redskaber med indbyggede netværksmuligheder og samtalefunktioner, som ikke ses på den almindelige hjemmeside. Det interaktive element udgør, som beskrevet ovenfor, altså et ganske særligt karakteristika ved webloggen, som åbner op for det sociale rum, der er denne opgaves mål at udforske; Men det, der for alvor gør en weblog interessant, er, at den udfylder en social funktion for bloggeren, fordi den via links og kommentarer knytter bloggeren sammen med andre bloggere og dermed andre weblogs (Kristensen & Madsen-Mygdal, 2007, s. 17) En blog er under konstant forandring, så længe bloggeren holder den ved lige ved at lave indlæg, og blogs er typisk bygget op omkring indlæg, som er dateret, hvor det nyeste indlæg står øverst. Desuden besidder bloggen et minimum af variationsmuligheder, idet der på bloggen ikke er under-menuer, som der ellers ses på de fleste hjemmesider. Bloggens variationsmuligheder ligger således udelukkende i, at bladre rundt i indlæggene, og bloggen har på den måde et mere ensformigt udtryk end de fleste andre hjemmesider. Blogs adskiller sig desuden fra almindelige hjemmesider, fordi de er nemme at redigere i og mindre statiske i deres fremtoning, fordi de tit ændres. Jens F. Jensen (1998) beskriver forskellige former for interaktivitet, hvoraf vores modeblogeksempler kan placeres i flere, som analyseres senere i opgaven. Grunden til, at bloggen ikke er statisk er således, at den indeholder flere interaktionsmuligheder. Bloggen har en vis databasefunktion, idet den præsenterer ny information fra dag til dag, som effektivt og struktureret gemmes permanent på nettet (Newson 2009).! %!

6 1.2 Modeblogs (Louise) Når man søger efter videnskabelige artikler med emneordet modeblogs, er der ikke meget litteratur at finde, hvilket måske vidner om, at det er et forholdsvis nyt fænomen, men ved en søgning på Google er der ikke mindre end hits kun fra danske sider 3. Dette vidner om, at det er et fænomen i udvikling. Marie Hedemann indkredser i specialet Lille spejl på væggen der En 360 graders analyse af den danske modeblog, dens brug og kommercielle potentiale (2009) modebloggen, som værende en specifik undergenre til blog-fænomenet (Hedemann, 2009?, s. 8). Derudover afgrænser hun modeblogs til at indlæggene i nogen eller overvejende grad skal være centeret om mode, ( ) (Hedemann, 2009?, s. 8) og ( ) hvor indlæg som minimum skal ledsages af billeder af de genstande, der blogges om. (Hedemann, 2009, s. 9). Hedemanns afgrænsning vurderer vi til at være givende i vores opgave, da denne tager højde for, at en modeblog gør stor brug af billeder, hvilket ikke var tilfældet i webloggens tidligere historie (Herring et. al. 2004). Derudover tager afgrænsningen med, at indholdet på en modeblog ikke altid kun handler om mode. De to udvalgte modeblogs Anywho og Sofiesblog, som vi kommer ind på i opgavens næste afsnit, er gode eksempler på, at indholdet på modeblogs kan være meget forskelligt, og ikke nødvendigvis altid omhandler mode. Både ovenstående definition af blogs samt afgrænsningen af modeblogs tager dog ikke højde for den sociale del af bloggen et perspektiv som Lomborg med en typologi inddrager, og som vi vil bearbejde senere i opgaven.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!'(()*+!,+-.)/!01!"21!3+4+5,+6!#7"7! &!

7 2. Beskrivelse af bloggen Anywho (Signe) Anywho er en blog, der fungerer som en selvstændig hjemmeside oprettet uden brug af de forskellige blogskabeloner, der er tilgængelige på internettet 4 - den har altså eget domæne og tilgås af brugeren via Bloggen er stiftet i 2008 af de tre københavnske piger Ingrid, Elise og Stephanie som er mellem 22 og 23 år. Ingrid studerer på CBS og arbejder som model og Elise og Stephanie er begge uddannede designteknologer 5. Bloggens tekst- og billedbokse er sat op i en rektangulær form, der er centralt placeret i skærmbilledet. Øverst i denne rektangulære form mødes læseren 6 af et skiftende reklamebillede, der fungerer som et hyperlink, der aktiveres med et enkelt museklik. Centralt placeret under reklamebilledet er bloggens navn Anywho i en stor, fed font, der gør opmærksom på, at vi her ser sidens overrubrik. Umiddelbart under rubrikken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 Her tænker vi på skabeloner som f.eks. Wordpress og Blogspot, der gør det muligt, simpelt og gratis at oprette en blog ud fra allerede givne rammer / D!Vi bruger hele opgaven igennem termen læser frem for bruger, idet vi gerne vil skelne mellem bloggens afsender og modtager, som begge kan ses som værende brugere.!! D!

8 følger bloggens tekst- og billedindlæg i dateret orden således, at det sidst tilføjede er det, læseren først møder i sin scrollen ned over siden. Under bloggens titelnavn Anywho er et link til The Guide, som er en guide til københavnske tøjbutikker, cafeer og lignende, stiftet af blogindehaverne og derudover et link til The Reader, som er en side, hvor Anywho linker til de blogs, de læser ved at lave et indlæg. Både The Guide og The Reader fungerer altså som selvstændige sider, men er stadig under domænet Anywho.dk. I øverste højre hjørne er der en rød rubrik, hvor der står The shop, som er et hyperlink, der leder læseren videre til Anywhos nyligt åbnede webshop. Hvert indlæg starter med en titel/rubrik og herefter følger typisk en række billeder, som kan være ledsaget af et lille tekststykke/underrubrik, der er sigende for billedets motiv(er). Nederst i indlægget findes typisk et længere stykke tekst, der fungerer som den historie, indlæggets rubrik leder op til. I dette tekststykke kan der være linket til forskellige webshops, fotografer, stylister, andre hjemmesider etc. Efter tekststykket har man som læser mulighed for at like indlægget via Facebook eller tweete det via Twitter 7 igen fungerer funktionerne som hyperlinks, der leder videre til de respektive hjemmesider. Disse to funktioner vil desuden blive behandlet senere i opgaven. I indlæggets nederste linje er det angivet, hvem der har lavet indlægget, hvornår og i hvilken kategori, indlægget er sat i. Også her fungerer både forfatterens navn og kategorien som hyperlinks, indikeret på samme måde som beskrevet ovenfor. Hvert indlægs begyndelse og slutning er markeret med en fed, sort streg under henholdsvis indlæggets overskrift og indlæggets sidste billede. Nederst på siden har læseren mulighed for at gå frem og tilbage i arkiverne i dateret orden ved ganske enkelt enten at aktivere hyperlinket forrige eller næste. Til venstre for blogindlæggene ses øverst et billede af bloggens tre indehavere, og dette billede kan aktiveres som et hyperlink. Under dette hyperlink har læseren mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev ved at indtaste nogle informationer. Efterfølende er der en række hyperlinks; under rubrikken categories har læseren mulighed for at udvælge de forskellige kategorier, som blogindlæggende er sorteret i; rubrikken archives gør det!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 Twitter er en hjemmeside, hvor man kan oprette sig som bruger, og herefter har mulighed for at lave en statusopdatering. Dette kalder man desuden for tweets, og disse tweets kan kun være op til 140 tegn (Levinson, 2009).! 2!

9 muligt at søge i indlæg efter måned; og endelig leder rubrikken contact videre til muligheden for at kontakte blogindehaverne via både som gruppe og som individer. Nederst i venstre kolonne er der mulighed for fritekstsøgning under feltet search Beskrivelsen af bloggen Sofiesblog.dk (Louise) Bloggen sofiesblog.dk er skrevet af 21-årige pige Sofie, der er bosat i København og studerer dansk på Københavns Universitet. Sofiesblog startede i november 2009, og er derfor et år yngre end Anywho. 9 Når man kommer ind på Sofiesblog.dk er der øverst et faneblad med teksten Danmarks bedste kvindesites efterfulgt af fire henvisninger til henholdsvis woman.dk, costume.dk, boligmagasinet.dk og stylegallery.dk, hvoraf man kan trykke på de tre sidstnævnte, og de fungerer derved som hyperlinks. I højre side af fanebladet er der et hyperlink med teksten RSS feed, og RSS står for really simple syndaction (Kristensen & Madsen Mygdal, 2007, s. 23). Dette betyder, at læseren igennem en feed-reader kan abonnere på indlæg på blogs, og på den måde hurtigt få overblik over nye indlæg.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 Denne beskrivelse er lavet på baggrund af besøg på Anywho.dk d. 14. December 2010, og ændringer på lay outet sidenhen kan sagtens forekomme.!! C!

10 Nedenunder er der et bredere faneblad, som stammer fra modemagasinet Womans hjemmeside. Dette faneblad er inddelt i 5 kategorier med hver deres underkategorier, hvor alle fungerer som hyperlinks. Underkategorien Sofiesblog er deaktiveret, hvilket indikerer, at man allerede er inde på dette hyperlink. Under Womans faneblad er skriften Sofies Blog placeret centralt med større skrift end på resten af siden, hvilket indikerer, at dette er titlen på bloggen. Sofiesblog.dk er et selvstændigt domæne, der er tilknyttet Womans egen hjemmeside, men til forskel for Anywho.dk benytter sofiesblog.dk sig af en eksisterende skabelon fra wordpress.com. En skabelon som bliver brugt af flere f.eks. pash4fashion.com og byelmholt.wordpress.com, hvor de enkelte bloggere selv vælger, hvordan bloggen skal tilpasses og hvilke kategorier, der skal tilføjes ude i bloggens højre side samt på fanebladet over titlen. Over titlen Sofies Blog er der fem forskellige hyperlinks, der fører hen til forskellige sider på bloggen. I højre side har Sofie lavet en velkomstvideo, som hun har placeret øverst, hvorefter der kommer 10 kategorier. Her er der blandt andet kontaktinformationer, søgning på gamle indlæg og et hyperlink til Sofies salgsblog. Ligesom Anywho.dk har Sofiesblog.dk også et arkiv, hvor man kan navigere rundt i ældre indlæg inddelt efter måned, hvor det nyeste arkiv ligger øverst. Derudover er der et hyperlink med teksten Follow this blog with bloglovin, hvor man ved en oprettelse på Bloglovin.dk kan følge Sofiesblog på samme måde som RSS feed. Sofiesblog benytter sig desuden også af Twitter, men som et hyperlink til at følge Sofiesblog.dk og Sofie på Twitter. Derudover har Sofiesblog.dk en link liste, hvor de blogs, Sofie selv læser, er listet med et hyperlink, der fører direkte til de pågældende blogs. I tråd med andre blogs er selve indlæggene placeret således, at det nyeste indlæg står øverst. Hvert indlæg starter med en titel, hvorunder der med mere utydelig skrift står dato. De fleste af indlæggene på Sofiesblog er bygget op omkring et billede, hvorefter der kommer en tekst, der knytter sig til billedet. Ved hvert indlæg kan man se hvilken kategori, det pågældende indlæg hører til, samt hvilke emneord det pågældende indlæg indeholder. Disse emneord er desuden, det der kaldes for tags, og giver bloggeren større chance for, at læseren kommer frem til bloggen vha. søgning på disse ord på Google. Derudover kan man nederst i højre side af indlægget se, hvor mange kommentarer der! H!

11 er kommet til indlægget, og ved at trykke på hyperlinket kommentarer har man selv mulighed for at lægge en kommentar. De enkelte indlæg er kun adskilt vha. titlen på det nye indlæg, og hvis man scroller hele vejen ned, kan man ligesom ved Anywho.dk trykke tilbage til tidligere indlæg. 4. Bestemmelse og analyse af mediet (Signe) I dette afsnit ønsker vi ud fra teori af Lev Manovich (2001) og Marshal McLuhan (1964) at bestemme, hvad mediet egentlig udgør i en analyse af modeblogs og hvilke muligheder, der udspiller sig i det i kraft af dets udformning. Denne bestemmelse finder sted med henblik på at nå til en forståelse for, hvordan interaktionen i modeblogs manifesterer sig i mediet, for som vores problemformulering beskriver at nå til en undersøgelse af det sociale online netværks væren. Yderligere ønsker vi her at afdække, hvordan vores omgang med blogmediet kan ses som udgangspunkt for det sociale online netværk, nærværende opgave søger at karakterisere og analysere. Manovich opererer ud fra fem principper i en karakteristik af de nye medier og i en skelnen mellem disse nye medier og de gamle medier. Alle nye medier er først og fremmest karakteriseret ved bl.a. at være numerisk repræsenterede grundelementet i alt elektronisk er en matematisk algoritme; All new media objects, whether created from scratch on computers or converted from analog media sources, are composed of digital code( ) (Manovich 2001, p. 27) Denne grundtanke betegner Manovich det nummeriske princip. En af Manovich hovedpointer er, at selvom et computerfremstillet eller manipuleret billede kan være svært at skelne fra det almindelige fotografi, fordrer det en helt anden tilgang af brugeren, netop fordi de altid er komponeret ud fra en digital kode. Målet med al computergrafik er ifølge Manovich at opnå realisme, så interaktionen i den virtuelle verden foregår på samme måde, som interaktionen foregår i den virkelige verden. Mediet skal altså være noget, man som bruger går ind i frem for at være noget, man interagerer med. McLuhan definerer på samme måde mediet som en forlængelse af vores sanser og siger, at det er brugen af mediet, der er det afgørende for vores forståelse af det! "7!

12 (McLuhan 1964). Transformation og transmittering i medierne fungerer som en helt fysisk forlænger - i bogstaveligste forstand skal teknologien ses som en forlængelse af vores krop, dvs. at f.eks. hjulet fungerer som en forlængelse af foden. På samme måde er mediet en forlængelse af vores sanser, og han udvider på den måde den ellers almengyldige opfattelse af medierne som bare værende informations- og underholdningskanaler og flytter med postulatet ( )in operational and practical fact, the medium is the message (McLuhan, 1964, p. 151) fokus fra mediets indhold til selve mediet. - Mediet er indholdet. Denne pointe er vigtig i forhold til at definere, hvad der skal opfattes som mediet i denne opgave. Yderligere pointerer McLuhan, at mediet former og kontrollerer vores handling i/med det, og at indholdet i ét medie, altid er et andet; ( )no media has its meaning or existence alone, but only in constant interplay with other media (McLuhan, 1964, p. 164) Denne forståelse af mediet, som en formende instans i vores tilgang til teknologien, er brugbar i vores forståelse af bloggen, og med denne redegørelse in mente vil vi argumentere for, at bloggen er mediet. Bloggen er som medie med til at bestemme, hvordan vi interagerer med det, og vores handlinger og adfærd i blogosfæren styres af det. Blogosfæren er en samlende betegnelse for summen af eksisterende blogs på internettet. Hedemann afgrænser i sit speciale begrebet ud fra Foot & Schneiders defintion af websphere-begrebet og definerer blogosfæren som et sæt hyperlinkede og dynamisk definerede resourcer, som befinder sig på forskellige blogs, og hvor alle relaterer sig til et specifikt emne, tematik eller objekt. (Hedemann, 2009, s. 6 ) Bloggen er således et eksempel på McLuhans definition af, at mediet er en forlængelse af vores sanser. I denne defintion af bloggen som medie slår vi altså fast, at det er et online medie, der er omdrejningspunktet for opgaven. Vi ser ikke det fysiske medie (computeren) som det, der er interessant i forhold til denne opgave, fordi computeren er så integreret i vores samfund, som den er. Begreber som Everyware 10 og Ubi-comp mere end antyder, at computerteknologien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""!

13 udgør så store dele af vores hverdagsomgivelser, at computeren kan være svær at se på som et medie i sig selv. Derfor udgøres mediet i denne opgave af bloggen selv, og computeren vælger vi at se som den platform, mediet opererer igennem Modebloggenes kommunikative egenskaber (Louise) Lomborg søger i teksten Navigating the blogosphere: Towards a genre-based typology of weblogs, at bygge bro for litteraturens mangler i forhold til blogs som en kompleks kommunikativ genre. Som tidligere nævnt sammenlignes personlige blogs ofte med dagbøger, hvilket Lomborg mener, begrænser os i at se andre typer blogs som værende personlige (Lomborg, 2009, s. 1). Det er derimod essentielt, at karakterisere blogs ud fra indhold, retning og stil, hvorfor Lomborg opstiller en typologi, der skal ses som et værktøj til at placere personlige blogs som en sub-genre 12, men også et værktøj til at placere blogs i forhold til hinanden. Lomborgs argumentation for inddragelse af en typologi er, at der synes at være en diffus definition på, hvad en personlig blog er, og de fleste definitioner medtager ikke det sociale aspekt af en blog. Da nærværende opgave arbejder med to forskellige modeblogs som eksempler, er det interessant at undersøge vha. Lomborgs typologi, hvor eksemplerne distancerer sig fra hinanden, og om de gør det. Da problematikken i vores opgave omkredser en analyse af det sociale online netværk på modeblogs, er det et godt udgangspunkt for en videre analyse at lave en placering af dem i typologien. Som nævnt skelner Lomborg mellem tre parametre i typologien, nemlig indhold, retning og stil. Lomborg inddrager Bille (2006), da Bille opstiller en klassifikation af blogs i forhold til deres indhold i tre forskellige distinktioner; hverdagsliv, interesse og holdningsbaseret!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 Adam Greenfield opererer med termen Everyware for at beskrive den usynlige digitalisering, der implementerer teknologien i alt omkring os, og som er tiltænkt et miljø, vi naturligt og intuitivt kan interagere med. Everyware skal ses som et paradigme, der tager sit udgangspunkt i interaktionen, og som ikke dækker over specifik hard- eller software. Termen dækker over samme forståelse som begrebet ubicomp. (Everyware: The Drawing Age of Ubiquitous Computing, 2006). 11 Der kan jf. Jay David Bolter & Richard Grusins teori om remediering desuden argumenteres for, at blogmediet er en remediering af hjemmesiden. Denne diskussion vil vi imidlertidigt ikke inddrage i denne opgave, men blot vil vi fastslå, at det er et perspektiv på definitionen af bloggen som et nyt medie. 12 Genre definerer vi ud fra Engholm (2004) som en gruppe med fælles eller beslægtede udtryk, hvor vi ser bloggen som en selvstændig genre, med modebloggen som en under-genre, altså en subgenre.! "#!

14 blogs. Lomborgs inddragelse af Billes typologi over typer af blogs i forhold til indhold er dog en forenklet version (Bille, 2006, s. 28), men da de tre typer, Lomborg inddrager, har relevans for vores udvalgte eksempler, tager vi udgangspunkt i disse. Hvis man sætter de tre typer i sammenhæng med vores første eksempel Anywho.dk, opererer Anywho hovedsagligt med interesse og holdningsbaseret indhold. Deres hovedfokus på bloggen er mode, og mode fungerer som omdrejningspunkt på alle deres indlæg. Man kunne argumentere for, at deres hverdagsliv også bliver inddraget, da de laver indlæg omkring deres arbejde, men da disse stadig tager udgangspunkt i mode, vil den stadig kunne placeres i interesse-kategorien 13.Bille karakteriserer holdningsbaseret blogs som politiske blogs med et professionelt ærinde, hvor Lomborg her desuden inddrager kommercielt som værende en karakteristika ved denne type blog. Anywho.dk skriver i deres sektion About at: The contents of Anywho are non-commercial, meaning that blog posts aren t paid for advertising. The bloggers behind Anywho have full journalistic freedom and will solely write about subjects they find genuinely interesting. Anywho seeks to protect this impartiality. (http://www.anywho.dk/about/) Anywho giver udtryk for, at indlæggene er nonkommercielle, men de har alligevel en reklame øverst på sitet, og Anywho er desuden en selvstændig virksomhed, nemlig Anywho ApS 14. Disse faktorer taget i betragtning kan indholdet på Anywho udover at være interessebaseret karakteriseres for holdningsbaseret, da indlæggene ikke kun er et udtryk for pigerne bag Anywho, men også virksomheden Anywho ApS med et, må man formode, professionelt ærinde. Sofiesblog.dk hører under modemagasinet Woman, som hun også modtager løn fra 15, og derfor har modemagasinet et professionelt ærinde igennem Sofiesblog.dk, og kan karakteriseres som holdningsbaseret, men da dette ikke kommer til udtryk gennem nogle af indlæggene på Sofiesblog.dk, sætter vi den i stedet i sammenhæng med hverdagsliv og interesse-kategorierne. Hovedvægten af indlæggene på sofiesblog.dk handler om mode, og koblingen med Woman støtter desuden op omkring mode som interessefelt. Samtidig laver Sofiesblog.dk indlæg fra sit hverdagsliv, hvor interessefeltet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! besøgt d. 17. december "$!

15 ikke bliver inddraget, hvorfor hun bevæger sig i et felt mellem disse to typer af indhold 16. Når Lomborg kigger på parameteren retning, koncentrerer hun sig for bloggerens rolle på bloggen og dennes forhold til læseren, og inddrager begreberne symmetrisk og asymmetrisk. Som Lomborg skriver er der selvfølgelig en asymmetrisk relation, idet en blog er drevet af en forfatter (her bloggeren), men begreberne er alligevel interessant at sætte i sammenhæng med Anywho og Sofiesblog.dk, da de kan sige noget om deres position på bloggen i relation med deres læsere (Lomborg, 2009 s. 5), og dette vil desuden blive behandlet yderligere senere i opgaven. Symmetrisk relation er karakteriseret ved, hvor aktiv bloggeren selv er i kommentarfeltet på bloggen, men også hvor aktiv bloggeren er på andre blogs, laver links og bevæger sig uden for blogosfæren og andre steder i cyperspace (ibid. s. 5). Sofiesblog.dk hører under denne kategori, da hun kommenterer på andre blogs 17, hun har links i højre side af bloggen, som skrevet i beskrivelse, hun svarer på de fleste kommentarer i kommentarfeltet 18, og derudover henvender hun sig ofte direkte til læseren i sine indlæg, hvilket vil blive eksemplificeret senere i opgaven. Asymmetrisk er karakteriseret ved, at bloggen har mange indkommende links, mange læsere samt kommentarer, men ikke selv deltager aktivt på andre blogs eller linker til dem (ibid. s. 5). Anywho har ingen permanente links til andre blogs i blogosfæren udover deres egne sites The Reader og The Guide øverst på sitet. The Reader er dog en daglig opdatering af de blogs, de selv læser, men fungerer som et site for sig selv, og er ikke en tydelig integreret del af Anywho.dk. Anywho har mange kommentarer på deres indlæg, men det er ikke særlig ofte, at de svarer på de enkelte kommentarer, men mere som et overordnet svar 19. På denne måde kan relationen mellem Anywho og læserne karakteriseres som asymmetrisk sammenlignet med Sofiesblog. Det er dog vigtigt, at understrege pointen som også Lomborg siger, at der altid vil være tale om et asymmetrisk forhold, men at man kan sige noget om graden af asymmetri, hvilket er formålet med parameteren retning.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "%!

16 Den sidste parameter Lomborg fokuserer på, er bloggens stilistiske fremtoning, og selvom denne forbindes tæt med både indhold og forholdet mellem læser og blogger, mener Lomborg, at parameteren kræver selvstændig fokus (ibid. s. 5). Det stilistiske refererer til, hvordan indholdet bliver fremstillet, om indholdet er skrevet med en tydelig forestilling om bloggerens tanker, eller om det er skrevet, således, at bloggerens holdning er uklar (ibid. s. 6). Tidligere blev Anywhos indhold karakteriseret som interesse og holdningsbaseret, hvor sidstnævnte ofte har en objektiv afsender. Anywhos indlæg er ofte ret korte, hvor der ikke står meget skrift, og man bliver på den måde ikke inviteret til et langt narrativt forløb. Alligevel bruger de ord, som cool og fantastisk, som indikerer deres subjektive holdning til et givent indlæg, hvilket også hører sammen med kategoriseringen som interessebaseret indhold 20. Sofiesblog.dk indeholder derimod meget skrift på de fleste indlæg, og sproget er holdt i et meget personligt talesprog, der giver et indblik i Sofie som person. Hun skriver sætninger som: Har I set, at der er åbnet en koloenorm (hæhæ, det ord bliver brugt for sjældent!) Inspiration i Illum? Den er på 4. sal, og er du vimmer, den er stor! Personalet er til gengæld ikke alt for skarpe 21 Udover at ovenstående sætning er i et tydeligt talesprog, hvor der bruges ord, der sjældent bruges på skrift, henvender hun sig også direkte til sine læsere ved at stille dem et spørgsmål, hvilket støtter op omkring den symmetriske relation mellem blogger og læser (ibid. s. 6). Efter en kort analyse af de tre parametre i forhold til Anywho.dk og Sofiesblog.dk er det nu muligt at placere dem i Lomborgs typologi, som er illustreret nedenfor:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "&!

17 Ovenfor ses Anywho.dk og Sofiesblog.dk placeret i Lomborgs typologi, og som det fremgår af analysen af de forskellige parametre, er det svært at komme med en præcis definition af blogs, hvilket er her typologien tjener sit formål. Typologien tager højde for bloggen som en kommunikativ genre, og Lomborg mener, som nævnt, at rening, stil og indhold alle har indflydelse på, hvordan den kommunikative del udspiller sig på en blog. Derved kan Lomborgs typologi udvide definitionen af blogs til ikke kun at tage højde for det formelle karakteristika, men også det sociale aspekt af en blog, og her i vores opgave modeblogs. Delkonklusion Bloggen blev defineret som værende en hjemmeside med indlæg placeret i dateret ordning, med det nyeste øverst. Derudover har bloggen nogle bestemte karakteristika, der gør, at den adskiller sig fra en almindelig hjemmeside. Modebloggen blev med udgangspunkt i Hedemanns afgrænsning defineret som en subgenre til bloggen, hvor modebloggen i overvejende grad skal omhandle mode og derudover benytte sig af billeder. I redegørelsen blev det desuden slået fast, at definitionen af blogs og afgrænsningen af modeblogs manglede at tage højde for den sociale del af bloggen.! "D!

18 Efterfølgende kom en beskrivelse af de to udvalgte modeblogs Anywho og Sofiesblog, som viste to forskellige fremtoninger, hvor de overordnet karakteristika såsom arkiv, kommentarer, dateret indlæg og hyperlinks dog var at finde på begge blogs. Med udgangspunkt i McLuhans argumentation for message is the media blev det slået fast, at vi i denne opgave ser bloggen som et medie, og ikke selve computeren eller WWW. Bloggen er som medie med til at bestemme, hvordan vi interagerer med det, og bloggen fungerer som eksempel på McLuhans tanker om mediet som en forlængelse af vores sanser, idet det er selve mediet, der muliggør interaktionen. Afsnittets sidste del tog højde for bloggens sociale aspekt ved at placere Sofiesblog og Anywho i Lomborgs typologi igennem en kort analyse af indhold, retning og stil på de to modeblogs, hvor det fremgik, at de to blogs adskilte sig fra hinanden. Sofies som værende hverdags og interesse betonet, men en personlig stil og en symmetrisk relation til læserne, og Anywho som en interesse og holdningsbaseret blog, med en personlig stil på trods af det korte tekst og med en forholdsvis asymmetrisk relation til læserne. 6. Modebloggens interaktivitet (Louise) Da denne opgave omkredser modebloggens sociale online netværk, vil vi med udgangspunkt i Jens F. Jensens artikel Interaktivitet & Interaktive Medier (1998) analysere den form for interaktivitet, der findes på Sofiesblog og Anywho. Dette gøres med henblik på at undersøge, hvordan interaktiviteten kan skabe grund for det sociale online netværk. 6.1 Interaktivitetsbegrebet (Louise) Jensen (1998) søger at bidrage med et nyt interaktivitetsbegreb, da interaktiviteten synes at have mange forskellige definitioner (Jensen, 1998, s. 200). Dette skyldes iflg. Jensen, at begrebet har opbygget en sådan hype, at betydningen er blevet udvandet og i stedet blevet en integreret del af dagligdagssproget. I videnskabelig sammenhæng er det imidlertid nødvendig, at have en klar definition i den sammenhæng, hvori begrebet interaktivitet bliver anvendt (Jensen, 1998, s. 200). Jensens arbejde med at foreslå et nyt interaktivitetsbegreb skabes på baggrund af en undersøgelse af begrebets baggrund og konstruktion bl.a. med udgangspunkt i en! "2!

19 forståelse af interaktionsbegrebet (Jensen, 1998, s. 201). Vi vil i denne opgave imidlertid kun arbejde med konkrete begreber, der er relevante for analysen, og undlader altså at behandle baggrunden for Jensens interaktivitetsbegreb. Jensens brede definition af interaktivitet er således: et mål for mediets potentielle muligheder for at lade brugeren øve indflydelse på medieformidlede kommunikations indhold og/eller form. (Jensen, 1998, s. 232) Med inspiration fra Bordewijk og Kaams matrix for fire kommunikationsmønstre, opdeler Jensen herefter ovenstående definition i fire underbegreber: transmittativ, konsultativ, konversationel og registrerende interaktivitet (ibid. s. 232). Disse fire begreber opstiller Jensen i en 3-dimensionel repræsentation, som ses i næste afsnit. 6.2 Analyse af Sofiesblog og Anywhos interaktivitet (Louise) Selvom Jensen argumenterer for, at ovenstående definition på interaktivitetsbegrebet heller ikke er udtømmende, vil vi alligevel benytte hans repræsentation og begreber til at analysere Sofiesblog og Anywhos interaktivitet. Først vil vi placere de to modeblogs i Jensens 3-dimensionelle repræsentation, og bagefter vil vi med inddragelse af eksempler fra de to modeblogs analysere, hvordan interaktiviteten bliver anvendt. Transmittativ interaktivitet siger noget om mediets mulighed for at lade brugeren vælge inden for en fortløbende strøm af informationsudbud (Jensen, 1998, s. 232), og ved denne interaktivitet er det ikke muligt for brugeren at komme med input. Thorlacius benævner desuden i teksten Visuel Kommunikation på WWW (2002) transmittativ som værende en ikke-interaktiv funktion (Thorlacius, 2002, s. 87). Begge modeblogs i denne opgave kan ses som en strøm af informationer i form af de nye indlæg, der dagligt bliver postet på bloggen, hvor læseren har mulighed for at navigere rundt i de forskellige indlæg både ved at scrolle, men også vha. arkiv - funktionen. Derfor kan denne form ses som konsultativ interaktivitet, da denne modsat den transmittative, giver brugeren mulighed for at vælge via et input (Jensen, 1998, s. 232). Man kunne selvfølgelig argumentere for, at modebloggen også kan ses som transmittativ, da det ikke er alle brugere, der benytter sig af et input, men idet Jensen! "C!

20 benytter netop ordet mulighed i forbindelse med konsultativ interaktivitet, vælger vi at placere den her. På både Sofiesblog og Anywho er der mulighed for at læseren kan producere sine egne informationer i mediesystemet via input, så de kommer til at stå til rådighed for andre, (Jensen, 1998, s. 232). Dette kan gøres ved, at læseren lægger en kommentar til et indlæg, da dette både efterlader selve kommentaren, men i nogle tilfælde efterlader det også navn og et hyperlink, som kan føres direkte til læseren, og er åben for alle. Ved at lægge en kommentar producerer læseren altså sin egen information, hvilket er formålet med den konversationelle interaktivitet (ibid. s. 232). Den sidste interaktivitet Jensen definerer er den registrerende, hvormed der forståes et mål for mediets potentielle mulighed for at registrere information fra og deri også tilpasse sig og/eller respondere på den givne mediebrugers behov og handlinger (Jensen, 1998, s. 232). Når en læser skriver en kommentar på Sofiesblog, kan vedkommende angive sit navn, e- mail og websideadresse, og på den måde kan han/hun registrere sig. Hvis læseren udfylder felterne og skriver en kommentar, kan systemet/bloggen huske registreringen til næste gang. Dvs. at når læseren kommenterer for 2. gang er felterne allerede udfyldt og systemet har på den måde tilpasset behovet efter brugeren. Det samme gør sig gældende på Anywho. Derudover tilfører Thorlacius en femte interaktivitet til Jensens oprindelige 3- dimensionelle model nemlig transaktion, som er karakteriseret ved at både afsender og bruger (i vores tilfælde læser) modtager noget, når der er foregået en handling (Thorlacius, 2002, s. 88). Her bruger Thorlacius e-handel som eksempel, men overført til vores modeblogs sker der også en transaktion interaktivitet, når læseren skriver en kommentar og sender den. Bloggeren får herefter en mail om, at der er kommet en ny kommentar, og læseren ser sin kommentar komme op på bloggen. På den måde er det således både blogger og læser, der modtager noget, når der er udført en handling. Derudover har både Sofiesblog og Anywho et link til siden Twitter, men det fungerer imidlertid forskelligt på de to modeblogs. Når læseren på Sofiesblog trykker på linket Follow me on Twitter, kommer læseren over på Sofies twitterprofil og kan registrere sig som følger. For at følge en person på Twitter skal læseren desuden selv registrere sig i en profil. På Anywho finder man linket Tweet this post, hvor læseren ved tryk på! "H!

21 linket placerer linket direkte i sin statusfelt på Twitter. På denne måde er denne handling også en registrerende interaktivitet som hos Sofie, men samtidig kan den også karakteriseres som konversationel, da det er læseren, der skaber sine egne information på sin Twitterprofil. Man kan dog her argumentere for, at interaktiviteten bevæger sig væk fra selve modebloggen, og det derfor i disse to eksempler ikke er på selve modebloggen, at den reelle interaktivitet foregår. Udover Twitter har Anywho desuden en integreret facebook-like knap ved hvert indlæg, hvor læseren ved et tryk kan like indlægget. Ved siden af like-knappen står der antallet af likes samt hvor man af dine venner, der har trykket på facebooklinket. Hvis læseren trykker på facebooklinket ændres antallet af likes og der er derfor tale om en konversationel interaktivitet, hvorimod antallet af venner der har liket er registrerende, da systemet tilpasser den enkelte læsers behov; i denne sammenhæng læserens facebookprofil. Som skrevet ovenfor bevæger Twitter og på sin vis også Facebook sig ud over modebloggen, og vi vil behandle dette aspekt i et diskussionsafsnit senere i opgaven. Nedenfor ses Anywho og Sofiesblog placeret i Jensens 3-dimensionelle repræsentation. Som det fremgår af placeringen ligger begge modeblogs i rubrikken, hvor der er tale om en konverserende, konsultativ og registrerende interaktivitet.! #7!

22 Tidligere placerede vi Anywho og Sofiesblog i Lomborgs typologi, hvor det fremgik, at de to modeblogs distancerer sig fra hinanden på trods af, at de behandler samme interessefelt. Placeringen i Jensens model viser, at de to modeblogs har samme former for interaktivitet til rådighed på de respektive blogs, men spørgsmålet er, om de bliver brugt på samme måde. Hos Sofiesblog er der som nævnt konversationel interaktion, hvor læseren kan lave sin egen information på sitet i form af en kommentar i kommentarfeltet. En funktion der bliver benyttet rigtig meget, da man ved at scrolle ned på Sofiesblog, kan se, at hun får mange kommentarer ved de forskellige indlæg. I indlægget Frebar 22 viser Sofie sit outfit fra en tur til fredagsbar, og der udspiller sig bl.a. følgende kommentarudvekslinger: Som ovenstående kommentarudveksling viser, er der forskellige måder at bruge kommentarfeltet på. Tina fortæller hvad hun selv skal bruge dagen på, Louise!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 22 #"!

23 kommer med en kommentar til Sofies tekst til indlægget, om at hun har to strømpebukser på, og julie spørger til hvilken make-up Sofie bruger på kinderne. Den sidste kommentar er fra Sofie selv, der svarer på alle tre ovenstående kommentar og henvender sig direkte ved at benytte læsernes navn. På den måde giver den konversationelle interaktion altså læseren mulighed for at skabe ny information på siden, og denne nye information knytter sig til indlægget, og tilfører et nyt narrativt forløb til indlægget (f.eks. ved man nu hvad Tina skal bruge sin aften på, og at makeuppen er fra Nilens Jord). Derudover er der også en interaktion mellem blogger og læser, og i Lomborgs inddragelse af Lüders ville ovenstående være mere symmetrisk kommunikation, hvilket skaber en relation til læseren (Lomborg, 2009, s. 5). Ovenstående eksempel er desuden kun et uddrag af kommentarudvekslingen, som indeholder 22 kommentarer 23, og derudover er eksemplet kun én ud af rigtig mange kommentarudvekslinger, og viser på den måde ikke, hvordan interaktionen generelt foregår, men hvordan den udarter sig i det pågælende indlæg. Ligesom Sofiesblog har Anywho mange kommentarer til de forskellige indlæg, og derfor er der endvidere mulighed for konversationelle interaktion hos Anywho. Nedenstående viser et udsnit af kommentarfeltet fra indlægget New in 24 :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23 På dags dato d. 7/ , da der på Sofiesblog altid er mulighed for at kommentere på tidligere indlæg. 24 ##!

24 På samme måde som hos Sofiesblog tilfører kommentarfunktionen et nyt narrativt forløb til selve indlægget formet af de forskellige læsere, der kommenterer. Til forskel fra Sofies er der i denne kommentarudveksling ingen interaktion med bloggeren, her Stephanie fra Anywho, da hun ikke har svaret på nogle af de tretten kommentarer, der er kommet til indlægget. Derimod er der en læser, der kommenterer på en andens læsers forespørgsel, nemlig Kathrine, der svarer Sofies på spørgsmål omkring, hvor jakken kan købes. Der foregår altså en interaktion mellem læserne i kommentarfeltet, men ikke mellem læser og bloggeren. Hvis man kigger på teksten til indlægget, er den meget kort og præcis og henviser kun til det, der bliver vist på billedet: I just got this leather jacket as an early Christmas present. It s from Muu:baa and it s just perfect. 25 Kommentarerne er også kun henvendt direkte til indholdet af indlægget, nemlig læderjakken eller hatten, der er vist på billedet. Hvis man derimod kigger på teksten til Sofies indlæg, er det noget mere uddybende, og sætter billedet til indlægget ind i en større kontekst:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25 #$!

25 Efter julehyggen i går tog jeg til frebar på KUA med to søde piger fra mit hold. Det var væææældig hyggeligt, og der var både Lucia-optog, banko og glögg! Jeg holdt mig dog til øllerne skulle måske være stoppet efter et par stykker, for følte mig en anelse tipsy, da jeg kom hjem! Nå, men ovenstående var altså hvad jeg havde iført mig( ) Suk! Nu sidder jeg her og ved ikke rigtig, hvad jeg skal finde på at lave i dag. Kunne måske godt være fristet til at tage et smut ind til byen eller til loppemarked på Remisen! Hvad skal I lave? 26 Sofie henvender sig modsat Stephanie fra Anywho direkte til læseren ved at stille dem et spørgsmål og fordrer på den måde til, at læseren skal bruge kommentarfunktionen. Selvom begge modeblogs altså har samme mulighed for konversationelle interaktivitet, udformer samtalerne i kommentarfelterne på de to modeblogs forskelligt. Iflg. Lomborg er de kommunikative kvaliteter ved en blog konstitueret af: the interplay between content, directionality and style. (Lomborg, 2009, s. 6), og derfor spiller disse tre karakteristika også ind på, hvordan den konversationelle interaktion benyttes, i dette tilfælde kommentarfunktion, hvilket ses i de to ovenstående eksempler. Som det ses i placeringen i Jensens kommunikationsmønster indeholder begge modeblogs altså mange muligheder for interaktivitet på trods af bloggens simple udformning jf. tidligere redegørelse af blogs. Denne interaktivitet er hermed med til at gøre bloggen et dynamisk medie frem for statisk som f.eks. hjemmeside. I forhold til den tidligere inddragelse af McLuhans tanker omkring mediet som en forlængelse af menneskets sanser, støtter interaktivitets mulighederne også op omkring bloggen som et medie, man går ind i, frem for at det er computeren der interageres med, idet den kun er den platform, hvorfra der medieres. 7. Hyperlink og hypertekst (Signe) Følgende afsnit søger at afgrænse hyperlinkfænomenet gennem en analyse af vores udvalgte modeblogs samt at nå til en forståelse for, hvorledes bloggenes hyperlinks er med til at afføde sociale, online netværk. Konkrete eksempler fra vores udvalgte modeblogs bringes i spil for at illustrere, hvordan de kan ses som eksempler på Landows (1997) pointer omkring hypertekst.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26 #%!

26 Desuden skitseres Bing Lius (2007) begreb om prestige i forhold til bloggens brug af hyperlinks for at lede til en analyse af forholdet mellem blogger og læser. 7.1 Hyperlinks på Sofiesblog og Anywho (Signe) Landow gennemgår i sin tekst Hypertext an Introduction (1997) en række udtalelser, forskellige teoretikere tidligere er kommet med omkring hyperteksten, og konkluderer, at gennemgående for deres pointer er, at de ( )argue that we must abandon conceptual systems founded upon ideas of center, margin, hierachy, and linearity and replace them with ones of multilinearity, nodes, links, and networks. (Landow, 1997, s. 2) Teksten i dette tilfælde modebloggen bør altså ikke ses som et hierarkisk system, men bør derimod tilgås i multisekventiel forstand ved at følge de links og netværk, der måtte være i den. Hyperlinks fungerer som grundsten i hyperteksten, idet det er dem, der binder forskellige websider sammen (Lui 2007). Hyperlinks er enhver form for tekst (inklusiv billede) i ethvert form for dokument, som kan aktiveres ved et klik med musen, hvorved læseren bringes videre til et helt nyt dokument eller til en ny sektion inden for det værende dokument. Billedligt talt kan hyperlinks således beskrives som stier med vejskilte på, som man selv vælger, om man vil følge eller ej (Bush, 1945) Hyperlinks ses bl.a. på Sofiesblog, hvor hun til højre har en blogroll, hvor hun opstiller en liste over links til netop de modeblogs, hun selv læser. På den måde ledes man som læser af Sofiesblog videre ud i blogosfæren via den sti af hyperlinks, man selv vælger. En anden vigtig form for links er den, der finder sted i bloggens kommentarfunktion, som beskrives ovenfor og ved at følge hyperlinks her, bevæger brugeren sig rundt i en hypertekst. Denne måde at bevæge sig rundt i f.eks. blogosfæren via links medfølger, at man som læser af bloggen træffer en masse valg om hvilke stier links man vil følge. Dette gør ifølge Landow teksten (her modebloggen) multisekventiel; Electronic links connect lexias external to a work say, commentary on it by another author of parallel or contrasting texts as well as within it and thereby! #&!

27 create text that is experienced as nonlinear, or more proberly, as multilinear of multisequential. (Landow, 1997, s. 3) Der eksisterer på modebloggen navigationsmuligheder og hyperlinks i form af henvisninger til andre blogs (blogroll), links til Twitter og Facebook, forskellige søge- /databasefunktioner samt diverse reklamer. Særligt for Anywho er desuden deres hyperlinks The Guide og The Reader hjemmesider, der hører under bloggen. Her kan man som læser navigere sig væk fra Anywhos startside, men stadig være i dens vingefang. Herfra er det igen muligt at klikke sig videre til f.eks., en af blogindehavernes anmeldelse af caféen 42 Raw. Dog holder de links, der er at finde på The Reader såvel som The Guide, sig indenfor Anywhos overordnede domæne, omend de er selvstændige sider herinde. Anderledes fungerer det, hvis man vælger at bruge reklame-hyperlinket, der også er på Anywho. Ved at aktivere dette hyperlink, ledes man videre til en helt ny hjemmeside, hvis eneste forbindelse til bloggen som oftest er, netop at fungere som reklame på den Prestige (Signe) Liu skelner i sin bog Web Data Mining (2007) mellem out-links og in-links. Websider er forbundet via hyperlinks og de sider, der hyppigt linkes til indeholder nødvendigvis informationer af høj kvalitet, fordi de links, der peger på dem, ofte indikerer en implicit viderebringning af autoritet (Liu, 2007). Dette kalder han in-linking (der linkes til hjemmesiden), og graden af in-linking kan ifølge Liu sige noget om komponenterne i social netværks i dette tilfælde den enkelte blog, der linkes til. Oftest medregnes out- og in-links til sider indenfor sidens eget domæne ikke, så når Anywho linker til The Guide eller The Reader, tæller disse out-links ikke i afgørelsen af sidens hyppighed af linking til andre sider. Det samme er tilfældet, når begge blogs linker til ældre indlæg indenfor eget domæne. Han opererer med termen actors om de enkelte figurer/komponenter i sociale, online netværk og siger, at en central aktør er involveret i mange links. Præcis som en person!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27 Jill Walker (2005) bruger begrebet feral hypertext, til at beskrive, hvordan hyperteksten nærmest er kommet ud af kontrol i kraft af, at internettet er blevet så globalt tilgængeligt og der linkes på kryds og tværs i websfæren. Det er vores udvalgte modeblogs eksempler på, idet de netop linker på flere niveauer ; der linkes både via kommentarfunktionen, gennem reklamer, til Facebook og Twitter og i Sofies tilfælde i en blogroll.! #D!

MODEBLOGS. moderne mediebrug eller mainstream? About. Categories. Frontpage Bachelor project Appendix

MODEBLOGS. moderne mediebrug eller mainstream? About. Categories. Frontpage Bachelor project Appendix Frontpage Bachelor project Appendix MODEBLOGS moderne mediebrug eller mainstream?... About... Caroline Evald Bundgaard Johannes Therkelsen Kristine Havbo Kaalund Line Cecilie Westrup Gleie Categories...

Læs mere

FORSIDE - BILLEDE MANGLER. Nina Sørensen Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Trine Schreiber

FORSIDE - BILLEDE MANGLER. Nina Sørensen Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Trine Schreiber FORSIDE - BILLEDE MANGLER Nina Sørensen Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Trine Schreiber Abstract Focusing on the media and their development I want

Læs mere

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Akademisk speciale, RUC FS 2012 Af Freja Thorbech og Sarah Ziegler Ehrenreich Vejledt af Mads Kæmsgaard Eberholst Sideblad

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Sociale medier og biblioteker

Sociale medier og biblioteker Et bud på bibliotekernes brug af de sociale medier og netværkskultur i dag og i fremtiden. Abstrakt I opgaven bliver de sociale medier diskuteret sammen med netværks, videns og informationssamfundet, set

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956 Det Grønne Hus E n p r a k t ik r a p p o r t - str. Nr. 43956 Indholdsfortegnelse PROLOG 3 PROBLEMFORMULERING 5 TEORI OG PROJEKTDESIGN 6 METODE 7 EMPIRI 8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 8 NOTATET OG FOLDEREN

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Modebloggere som stakeholdere

Modebloggere som stakeholdere CBS November 2012 Anine Arnild Typeenheder: 129.727 Sider: 72 Modebloggere som stakeholdere Vejleder: Pernille Schnoor/IKL Cand.ling.merc - En analyse af kommunikationen mellem virksomheder og modebloggere

Læs mere

Kommunikation på websites

Kommunikation på websites Kommunikation på websites - Vejledning i et medierighedsperspektiv Speciale ved Udarbejdet af Vejleder Hans Elbeshausen Aflevering 30. Maj 2008 Abstract I dette speciale undersøges det, i et kommunikationsperspektiv

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 #Twitterspecialet - en undersøgelse af den retoriske situation på Twitter Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 Skrevet af Iben Christiane Hansen årskort 20053529 i

Læs mere

Wikipedia viden som social handlen. Speciale i retorik Af: Niels Mølbjerg Lund Pedersen og Anders Due Vejleder: Hanne Roer Afleveret 15.

Wikipedia viden som social handlen. Speciale i retorik Af: Niels Mølbjerg Lund Pedersen og Anders Due Vejleder: Hanne Roer Afleveret 15. Wikipedia viden som social handlen Speciale i retorik Af: Niels Mølbjerg Lund Pedersen og Anders Due Vejleder: Hanne Roer Afleveret 15. august 2006 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Københavns

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 3 1.1 Motivation... 3 1.2 Problemstilling... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 4 1.5 Metode... 5 1.5.1 Videnskabsteoretisk tilgang... 5 1.5.2

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

1 PERSONLIG MOTIVATION

1 PERSONLIG MOTIVATION Indholdsfortegnelse 1 PERSONLIG MOTIVATION 3 2 PROBLEMFELT 4 3 PROBLEMFORMULERING 7 3.1 ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 4 AFGRÆNSNING 9 5 METODE 10 5.1 VIDENSKABSTEORI 10 5.1.1 KONSTRUKTIVISTISK SYSTEMTEORI I PROJEKTET

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår. Synopsis: Titel: Analyse af Trendsales. Tema: Analyse af IT-systemer. Projektperiode: P1

Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår. Synopsis: Titel: Analyse af Trendsales. Tema: Analyse af IT-systemer. Projektperiode: P1 Forside Titel: Analyse af Trendsales Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Tema: Analyse af IT-systemer Projektperiode: P1 Projektgruppe: B 126 - Informatik Deltagere: Camilla Kjærsgaard

Læs mere

Brugervenlighed med Facebooks privatlivsindstillinger i fokus

Brugervenlighed med Facebooks privatlivsindstillinger i fokus Brugervenlighed med Facebooks privatlivsindstillinger i fokus 1. Semester Hus 06.2 Hum Tek Vejleder: Niels Christian Juul Studerende: Amalie Piil Tarding Kristoffer Carl Schou Lucas Mathias Haasum Martin

Læs mere

Blogging i danskundervisningen

Blogging i danskundervisningen Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Præsentation af teorier som vil blive brugt i opgaven... 5 4. Begrebsafklaringer... 6 4.1 Blogging... 6 4.2 Social networking-sites...

Læs mere

Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation

Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation Underviser Sigurd Trolle Gronemann Rapporten har et omfang på 50.792 anslag 1. Præsentation af case...3 1.1 Problemstilling...3

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere