Modebloggens sociale online netværk - en analyse af to modeblogs interaktivitet, kommunikative egenskaber og brug af hyperlinks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modebloggens sociale online netværk - en analyse af to modeblogs interaktivitet, kommunikative egenskaber og brug af hyperlinks"

Transkript

1 Modebloggens sociale online netværk - en analyse af to modeblogs interaktivitet, kommunikative egenskaber og brug af hyperlinks Louise S. Larsen Aarhus Universitet Digitalt Design IT, æstetik og interaktion December 2010

2 Introduktion Modebloggen er på det seneste blevet et buzz word blandt danske piger, og det nye medie er på nippet til at udkonkurrere diverse modemagasiner. Derfor finder vi det interessant og relevant at undersøge, hvad modebloggen som medie stiller til rådighed rent interaktionsmæssigt, og hvordan den er med til at skabe relationer, der bevæger sig fra den fysiske verden ind i cyberspace. Modebloggen er på grund af sit digitale materiale tilgængeligt anytime, anyplace, og fordrer en ganske særlig form for interaktivitet. Vi vil i opgaven undersøge denne og det sociale online netværk, der følger som et resultat af de særlige interaktive egenskaber, modebloggen medierer. Vores overordnede mål med nærværende opgave har været, at indkredse, opbygge og analysere en problemstilling, der bevæger sig indenfor digitalt design-uddannelses genstandsfelt. Vi søger i en hermeneutisk tilgang at forfølge en problemstilling på et videnskabeligt grundlag og at anvende de kvalifikationer og færdigheder, vi har tilegnet os i løbet af uddannelsen til at opbygge en ny fagkyndighed. Vi beskæftiger os i opgaven med det digitale medie, modebloggen udgør, men indkredser fokus til at omhandle interaktivitet. I denne indkredsning og analyse har det været nødvendigt at inddrage flere aspekter, som ikke umiddelbart falder først for i vores beskæftigelsesområde på digitalt design, men for at forstå helheden har det været nødvendigt, at analysere de enkelte dele. Vi søger i opgaven at karakterisere det sociale online netværk, der udspiller sig på to udvalgte modeblogs. Vi ønsker desuden at undersøge, hvordan modebloggenes interaktionsmuligheder og kommunikative egenskaber afføder mulighed for social interaktion, og vores problemformulering udformer sig således: Hvordan åbner modebloggens særegne interaktivitet og kommunikative egenskaber op for sociale online netværk, og hvorledes udspiller disse sig? Modebloggen er som genstandsfelt bredt, men vi afgrænser opgaven til at omhandle interaktivitet, og forholder os således ikke til, hvilken effekt modeblogs har haft på modeverdenen eller til smagsdomme. De to modeblogs Anywho og Sofiesblog er udvalgt, fordi de deler en række fælles karakteristika, men samtidig adskiller sig fra hinanden på flere måder, hvorfor de er brugbare i en analyse.! "!

3 Vi analyserer primært ud fra forskning i internettet og bloggen som medie, hvorfor vi har udvalgt de teoretikere, vi har; Opgaven er groft inddelt i 3 hovedafsnit. Første del beskriver og analyserer blogmediet med udgangspunkt i bl.a. McLuhan (1964) og Lomborg (2009) for at nå til en forståelse for det og dets genre. Anden del analyserer elementerne i det sociale online netværk og dette i sig selv, med afsæt i bl.a. Jensens (1998) interaktivitetsbegreb og Castells (2000) forståelse af sociale online netværk. I opgavens sidste del perspektiveres der til blogmediets brug af de 2 eksterne web 2.0-services Facebook og Twitter, og der laves med udgangspunkt i bl.a. Tække (2010) en diskussion af denne brugs indflydelse på modebloggens sociale online netværk.! #!

4 1. Definition af weblogs (Signe) I dette afsnit ønsker vi at lave en redegørelse for fænomenet weblog. Først vil vi kigge på blogs generelt, og efterfølgende afgrænse fænomenet ved at fokusere på modeblogs. Denne redegørelse skaber et udgangspunkt og et grundlag for en placering af modeblogs i forhold til de nye medier. Hvorfor dette er relevant, vil desuden blive bearbejdet i afsnit 3. I et forsøg på at give en karakteristik af webloggen på et overordnet plan, benytter vi os af henholdsvis Alex Newson (2009) og Trine-Maria Kristensen & Thomas Madsen- Mygdal (2007) for at nå frem til en forholdsvis simpel definition, der samtidig beskriver alle væsentlige karakteristika ved webloggen. Denne gennemgang og karakteristik er udgangspunktet for vores beskrivelse af de to modeblogs, vi har udvalgt som opgavens analyseeksempler, og vi vil igennem arbejdet med opgaven komme med nogle mere uddybende beskrivelser af blogfænomenet, idet både analyse og diskussion belyser mere dybdegående aspekter af bloggen. Newson definerer blogbegrebet således: A blog is a websites where information is displayed in date order, with the most recent information at the top of the page (Newson 2009 p. 3) Ordet blog stammer fra begrebet web log 1 og er indbefattet af det overordnede begreb social media 2. Denne term søger at beskrive online værktøjer, der tillader kommunikation og information online og indbyder samtidig til deltagelse og samarbejde. Social media dækker over en lang række teknologier, som ofte indeholder elementer fra andre kategorier end den, de egentlig falder under. Således indeholder mange blogs elementer fra andre kategorier indenfor social media og vice versa (Newson 2009). Indbefattet i de fleste blogs er et system, hvor det er muligt at linke til eksterne informationer/blogs, og bloggen er i mere eksplicit grad end den almindelige hjemmeside også interaktiv (ibid.). Dette interaktive element er særlig væsentligt at notere sig i forhold til denne opgaves områdefokus. Blogs har nogle bestemte karakteristika, der er generelle for de fleste blogs, dog er disse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 For læselethedens skyld har vi fremover i opgaven valgt at bruge termen blog frem for weblog 2 Termen social media, eller web 2.0, som det også kaldes, behandles yderligere senere i opgaven! $!

5 karakteristika ikke en nødvendighed eller en lov, for at man kan kalde det for en blog (Kristensen & Madsen-Mygdal 2007). Ifølge Kristensen & Madsen-Mygdal består en blog af mange forskellige genrer forenet i noget nyt. Det er altså ikke nok, at beskrive webloggen som et medie, der indeholder ligheder med f.eks. dagbogen, da bloggen modsat dagbogen, som udgangspunkt er åben og frit tilgængelig, i og med at den medieres af en teknologi, der er så udbredt og tilgængeligt, som den er (Miller & Shepard 2004 ). Det er derimod en nødvendighed at definere bloggen som et selvstændigt medie, der blot deler ligheder med andre medier. Bloggen adskiller sig yderligere fra andre typer af hjemmesider på flere områder. Overordnet kan man sige, at en blog er en hjemmeside, men at en hjemmeside ikke nødvendigvis er en blog. Som blogger er man deltager frem for afsender (Kristensen & Madsen-Mygdal 2007), og et karakteristisk træk ved webloggen er således, at der i den er indlejret nogle redskaber med indbyggede netværksmuligheder og samtalefunktioner, som ikke ses på den almindelige hjemmeside. Det interaktive element udgør, som beskrevet ovenfor, altså et ganske særligt karakteristika ved webloggen, som åbner op for det sociale rum, der er denne opgaves mål at udforske; Men det, der for alvor gør en weblog interessant, er, at den udfylder en social funktion for bloggeren, fordi den via links og kommentarer knytter bloggeren sammen med andre bloggere og dermed andre weblogs (Kristensen & Madsen-Mygdal, 2007, s. 17) En blog er under konstant forandring, så længe bloggeren holder den ved lige ved at lave indlæg, og blogs er typisk bygget op omkring indlæg, som er dateret, hvor det nyeste indlæg står øverst. Desuden besidder bloggen et minimum af variationsmuligheder, idet der på bloggen ikke er under-menuer, som der ellers ses på de fleste hjemmesider. Bloggens variationsmuligheder ligger således udelukkende i, at bladre rundt i indlæggene, og bloggen har på den måde et mere ensformigt udtryk end de fleste andre hjemmesider. Blogs adskiller sig desuden fra almindelige hjemmesider, fordi de er nemme at redigere i og mindre statiske i deres fremtoning, fordi de tit ændres. Jens F. Jensen (1998) beskriver forskellige former for interaktivitet, hvoraf vores modeblogeksempler kan placeres i flere, som analyseres senere i opgaven. Grunden til, at bloggen ikke er statisk er således, at den indeholder flere interaktionsmuligheder. Bloggen har en vis databasefunktion, idet den præsenterer ny information fra dag til dag, som effektivt og struktureret gemmes permanent på nettet (Newson 2009).! %!

6 1.2 Modeblogs (Louise) Når man søger efter videnskabelige artikler med emneordet modeblogs, er der ikke meget litteratur at finde, hvilket måske vidner om, at det er et forholdsvis nyt fænomen, men ved en søgning på Google er der ikke mindre end hits kun fra danske sider 3. Dette vidner om, at det er et fænomen i udvikling. Marie Hedemann indkredser i specialet Lille spejl på væggen der En 360 graders analyse af den danske modeblog, dens brug og kommercielle potentiale (2009) modebloggen, som værende en specifik undergenre til blog-fænomenet (Hedemann, 2009?, s. 8). Derudover afgrænser hun modeblogs til at indlæggene i nogen eller overvejende grad skal være centeret om mode, ( ) (Hedemann, 2009?, s. 8) og ( ) hvor indlæg som minimum skal ledsages af billeder af de genstande, der blogges om. (Hedemann, 2009, s. 9). Hedemanns afgrænsning vurderer vi til at være givende i vores opgave, da denne tager højde for, at en modeblog gør stor brug af billeder, hvilket ikke var tilfældet i webloggens tidligere historie (Herring et. al. 2004). Derudover tager afgrænsningen med, at indholdet på en modeblog ikke altid kun handler om mode. De to udvalgte modeblogs Anywho og Sofiesblog, som vi kommer ind på i opgavens næste afsnit, er gode eksempler på, at indholdet på modeblogs kan være meget forskelligt, og ikke nødvendigvis altid omhandler mode. Både ovenstående definition af blogs samt afgrænsningen af modeblogs tager dog ikke højde for den sociale del af bloggen et perspektiv som Lomborg med en typologi inddrager, og som vi vil bearbejde senere i opgaven.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!'(()*+!,+-.)/!01!"21!3+4+5,+6!#7"7! &!

7 2. Beskrivelse af bloggen Anywho (Signe) Anywho er en blog, der fungerer som en selvstændig hjemmeside oprettet uden brug af de forskellige blogskabeloner, der er tilgængelige på internettet 4 - den har altså eget domæne og tilgås af brugeren via Bloggen er stiftet i 2008 af de tre københavnske piger Ingrid, Elise og Stephanie som er mellem 22 og 23 år. Ingrid studerer på CBS og arbejder som model og Elise og Stephanie er begge uddannede designteknologer 5. Bloggens tekst- og billedbokse er sat op i en rektangulær form, der er centralt placeret i skærmbilledet. Øverst i denne rektangulære form mødes læseren 6 af et skiftende reklamebillede, der fungerer som et hyperlink, der aktiveres med et enkelt museklik. Centralt placeret under reklamebilledet er bloggens navn Anywho i en stor, fed font, der gør opmærksom på, at vi her ser sidens overrubrik. Umiddelbart under rubrikken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 Her tænker vi på skabeloner som f.eks. Wordpress og Blogspot, der gør det muligt, simpelt og gratis at oprette en blog ud fra allerede givne rammer / D!Vi bruger hele opgaven igennem termen læser frem for bruger, idet vi gerne vil skelne mellem bloggens afsender og modtager, som begge kan ses som værende brugere.!! D!

8 følger bloggens tekst- og billedindlæg i dateret orden således, at det sidst tilføjede er det, læseren først møder i sin scrollen ned over siden. Under bloggens titelnavn Anywho er et link til The Guide, som er en guide til københavnske tøjbutikker, cafeer og lignende, stiftet af blogindehaverne og derudover et link til The Reader, som er en side, hvor Anywho linker til de blogs, de læser ved at lave et indlæg. Både The Guide og The Reader fungerer altså som selvstændige sider, men er stadig under domænet Anywho.dk. I øverste højre hjørne er der en rød rubrik, hvor der står The shop, som er et hyperlink, der leder læseren videre til Anywhos nyligt åbnede webshop. Hvert indlæg starter med en titel/rubrik og herefter følger typisk en række billeder, som kan være ledsaget af et lille tekststykke/underrubrik, der er sigende for billedets motiv(er). Nederst i indlægget findes typisk et længere stykke tekst, der fungerer som den historie, indlæggets rubrik leder op til. I dette tekststykke kan der være linket til forskellige webshops, fotografer, stylister, andre hjemmesider etc. Efter tekststykket har man som læser mulighed for at like indlægget via Facebook eller tweete det via Twitter 7 igen fungerer funktionerne som hyperlinks, der leder videre til de respektive hjemmesider. Disse to funktioner vil desuden blive behandlet senere i opgaven. I indlæggets nederste linje er det angivet, hvem der har lavet indlægget, hvornår og i hvilken kategori, indlægget er sat i. Også her fungerer både forfatterens navn og kategorien som hyperlinks, indikeret på samme måde som beskrevet ovenfor. Hvert indlægs begyndelse og slutning er markeret med en fed, sort streg under henholdsvis indlæggets overskrift og indlæggets sidste billede. Nederst på siden har læseren mulighed for at gå frem og tilbage i arkiverne i dateret orden ved ganske enkelt enten at aktivere hyperlinket forrige eller næste. Til venstre for blogindlæggene ses øverst et billede af bloggens tre indehavere, og dette billede kan aktiveres som et hyperlink. Under dette hyperlink har læseren mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev ved at indtaste nogle informationer. Efterfølende er der en række hyperlinks; under rubrikken categories har læseren mulighed for at udvælge de forskellige kategorier, som blogindlæggende er sorteret i; rubrikken archives gør det!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 Twitter er en hjemmeside, hvor man kan oprette sig som bruger, og herefter har mulighed for at lave en statusopdatering. Dette kalder man desuden for tweets, og disse tweets kan kun være op til 140 tegn (Levinson, 2009).! 2!

9 muligt at søge i indlæg efter måned; og endelig leder rubrikken contact videre til muligheden for at kontakte blogindehaverne via både som gruppe og som individer. Nederst i venstre kolonne er der mulighed for fritekstsøgning under feltet search Beskrivelsen af bloggen Sofiesblog.dk (Louise) Bloggen sofiesblog.dk er skrevet af 21-årige pige Sofie, der er bosat i København og studerer dansk på Københavns Universitet. Sofiesblog startede i november 2009, og er derfor et år yngre end Anywho. 9 Når man kommer ind på Sofiesblog.dk er der øverst et faneblad med teksten Danmarks bedste kvindesites efterfulgt af fire henvisninger til henholdsvis woman.dk, costume.dk, boligmagasinet.dk og stylegallery.dk, hvoraf man kan trykke på de tre sidstnævnte, og de fungerer derved som hyperlinks. I højre side af fanebladet er der et hyperlink med teksten RSS feed, og RSS står for really simple syndaction (Kristensen & Madsen Mygdal, 2007, s. 23). Dette betyder, at læseren igennem en feed-reader kan abonnere på indlæg på blogs, og på den måde hurtigt få overblik over nye indlæg.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 Denne beskrivelse er lavet på baggrund af besøg på Anywho.dk d. 14. December 2010, og ændringer på lay outet sidenhen kan sagtens forekomme.!! C!

10 Nedenunder er der et bredere faneblad, som stammer fra modemagasinet Womans hjemmeside. Dette faneblad er inddelt i 5 kategorier med hver deres underkategorier, hvor alle fungerer som hyperlinks. Underkategorien Sofiesblog er deaktiveret, hvilket indikerer, at man allerede er inde på dette hyperlink. Under Womans faneblad er skriften Sofies Blog placeret centralt med større skrift end på resten af siden, hvilket indikerer, at dette er titlen på bloggen. Sofiesblog.dk er et selvstændigt domæne, der er tilknyttet Womans egen hjemmeside, men til forskel for Anywho.dk benytter sofiesblog.dk sig af en eksisterende skabelon fra wordpress.com. En skabelon som bliver brugt af flere f.eks. pash4fashion.com og byelmholt.wordpress.com, hvor de enkelte bloggere selv vælger, hvordan bloggen skal tilpasses og hvilke kategorier, der skal tilføjes ude i bloggens højre side samt på fanebladet over titlen. Over titlen Sofies Blog er der fem forskellige hyperlinks, der fører hen til forskellige sider på bloggen. I højre side har Sofie lavet en velkomstvideo, som hun har placeret øverst, hvorefter der kommer 10 kategorier. Her er der blandt andet kontaktinformationer, søgning på gamle indlæg og et hyperlink til Sofies salgsblog. Ligesom Anywho.dk har Sofiesblog.dk også et arkiv, hvor man kan navigere rundt i ældre indlæg inddelt efter måned, hvor det nyeste arkiv ligger øverst. Derudover er der et hyperlink med teksten Follow this blog with bloglovin, hvor man ved en oprettelse på Bloglovin.dk kan følge Sofiesblog på samme måde som RSS feed. Sofiesblog benytter sig desuden også af Twitter, men som et hyperlink til at følge Sofiesblog.dk og Sofie på Twitter. Derudover har Sofiesblog.dk en link liste, hvor de blogs, Sofie selv læser, er listet med et hyperlink, der fører direkte til de pågældende blogs. I tråd med andre blogs er selve indlæggene placeret således, at det nyeste indlæg står øverst. Hvert indlæg starter med en titel, hvorunder der med mere utydelig skrift står dato. De fleste af indlæggene på Sofiesblog er bygget op omkring et billede, hvorefter der kommer en tekst, der knytter sig til billedet. Ved hvert indlæg kan man se hvilken kategori, det pågældende indlæg hører til, samt hvilke emneord det pågældende indlæg indeholder. Disse emneord er desuden, det der kaldes for tags, og giver bloggeren større chance for, at læseren kommer frem til bloggen vha. søgning på disse ord på Google. Derudover kan man nederst i højre side af indlægget se, hvor mange kommentarer der! H!

11 er kommet til indlægget, og ved at trykke på hyperlinket kommentarer har man selv mulighed for at lægge en kommentar. De enkelte indlæg er kun adskilt vha. titlen på det nye indlæg, og hvis man scroller hele vejen ned, kan man ligesom ved Anywho.dk trykke tilbage til tidligere indlæg. 4. Bestemmelse og analyse af mediet (Signe) I dette afsnit ønsker vi ud fra teori af Lev Manovich (2001) og Marshal McLuhan (1964) at bestemme, hvad mediet egentlig udgør i en analyse af modeblogs og hvilke muligheder, der udspiller sig i det i kraft af dets udformning. Denne bestemmelse finder sted med henblik på at nå til en forståelse for, hvordan interaktionen i modeblogs manifesterer sig i mediet, for som vores problemformulering beskriver at nå til en undersøgelse af det sociale online netværks væren. Yderligere ønsker vi her at afdække, hvordan vores omgang med blogmediet kan ses som udgangspunkt for det sociale online netværk, nærværende opgave søger at karakterisere og analysere. Manovich opererer ud fra fem principper i en karakteristik af de nye medier og i en skelnen mellem disse nye medier og de gamle medier. Alle nye medier er først og fremmest karakteriseret ved bl.a. at være numerisk repræsenterede grundelementet i alt elektronisk er en matematisk algoritme; All new media objects, whether created from scratch on computers or converted from analog media sources, are composed of digital code( ) (Manovich 2001, p. 27) Denne grundtanke betegner Manovich det nummeriske princip. En af Manovich hovedpointer er, at selvom et computerfremstillet eller manipuleret billede kan være svært at skelne fra det almindelige fotografi, fordrer det en helt anden tilgang af brugeren, netop fordi de altid er komponeret ud fra en digital kode. Målet med al computergrafik er ifølge Manovich at opnå realisme, så interaktionen i den virtuelle verden foregår på samme måde, som interaktionen foregår i den virkelige verden. Mediet skal altså være noget, man som bruger går ind i frem for at være noget, man interagerer med. McLuhan definerer på samme måde mediet som en forlængelse af vores sanser og siger, at det er brugen af mediet, der er det afgørende for vores forståelse af det! "7!

12 (McLuhan 1964). Transformation og transmittering i medierne fungerer som en helt fysisk forlænger - i bogstaveligste forstand skal teknologien ses som en forlængelse af vores krop, dvs. at f.eks. hjulet fungerer som en forlængelse af foden. På samme måde er mediet en forlængelse af vores sanser, og han udvider på den måde den ellers almengyldige opfattelse af medierne som bare værende informations- og underholdningskanaler og flytter med postulatet ( )in operational and practical fact, the medium is the message (McLuhan, 1964, p. 151) fokus fra mediets indhold til selve mediet. - Mediet er indholdet. Denne pointe er vigtig i forhold til at definere, hvad der skal opfattes som mediet i denne opgave. Yderligere pointerer McLuhan, at mediet former og kontrollerer vores handling i/med det, og at indholdet i ét medie, altid er et andet; ( )no media has its meaning or existence alone, but only in constant interplay with other media (McLuhan, 1964, p. 164) Denne forståelse af mediet, som en formende instans i vores tilgang til teknologien, er brugbar i vores forståelse af bloggen, og med denne redegørelse in mente vil vi argumentere for, at bloggen er mediet. Bloggen er som medie med til at bestemme, hvordan vi interagerer med det, og vores handlinger og adfærd i blogosfæren styres af det. Blogosfæren er en samlende betegnelse for summen af eksisterende blogs på internettet. Hedemann afgrænser i sit speciale begrebet ud fra Foot & Schneiders defintion af websphere-begrebet og definerer blogosfæren som et sæt hyperlinkede og dynamisk definerede resourcer, som befinder sig på forskellige blogs, og hvor alle relaterer sig til et specifikt emne, tematik eller objekt. (Hedemann, 2009, s. 6 ) Bloggen er således et eksempel på McLuhans definition af, at mediet er en forlængelse af vores sanser. I denne defintion af bloggen som medie slår vi altså fast, at det er et online medie, der er omdrejningspunktet for opgaven. Vi ser ikke det fysiske medie (computeren) som det, der er interessant i forhold til denne opgave, fordi computeren er så integreret i vores samfund, som den er. Begreber som Everyware 10 og Ubi-comp mere end antyder, at computerteknologien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""!

13 udgør så store dele af vores hverdagsomgivelser, at computeren kan være svær at se på som et medie i sig selv. Derfor udgøres mediet i denne opgave af bloggen selv, og computeren vælger vi at se som den platform, mediet opererer igennem Modebloggenes kommunikative egenskaber (Louise) Lomborg søger i teksten Navigating the blogosphere: Towards a genre-based typology of weblogs, at bygge bro for litteraturens mangler i forhold til blogs som en kompleks kommunikativ genre. Som tidligere nævnt sammenlignes personlige blogs ofte med dagbøger, hvilket Lomborg mener, begrænser os i at se andre typer blogs som værende personlige (Lomborg, 2009, s. 1). Det er derimod essentielt, at karakterisere blogs ud fra indhold, retning og stil, hvorfor Lomborg opstiller en typologi, der skal ses som et værktøj til at placere personlige blogs som en sub-genre 12, men også et værktøj til at placere blogs i forhold til hinanden. Lomborgs argumentation for inddragelse af en typologi er, at der synes at være en diffus definition på, hvad en personlig blog er, og de fleste definitioner medtager ikke det sociale aspekt af en blog. Da nærværende opgave arbejder med to forskellige modeblogs som eksempler, er det interessant at undersøge vha. Lomborgs typologi, hvor eksemplerne distancerer sig fra hinanden, og om de gør det. Da problematikken i vores opgave omkredser en analyse af det sociale online netværk på modeblogs, er det et godt udgangspunkt for en videre analyse at lave en placering af dem i typologien. Som nævnt skelner Lomborg mellem tre parametre i typologien, nemlig indhold, retning og stil. Lomborg inddrager Bille (2006), da Bille opstiller en klassifikation af blogs i forhold til deres indhold i tre forskellige distinktioner; hverdagsliv, interesse og holdningsbaseret!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 Adam Greenfield opererer med termen Everyware for at beskrive den usynlige digitalisering, der implementerer teknologien i alt omkring os, og som er tiltænkt et miljø, vi naturligt og intuitivt kan interagere med. Everyware skal ses som et paradigme, der tager sit udgangspunkt i interaktionen, og som ikke dækker over specifik hard- eller software. Termen dækker over samme forståelse som begrebet ubicomp. (Everyware: The Drawing Age of Ubiquitous Computing, 2006). 11 Der kan jf. Jay David Bolter & Richard Grusins teori om remediering desuden argumenteres for, at blogmediet er en remediering af hjemmesiden. Denne diskussion vil vi imidlertidigt ikke inddrage i denne opgave, men blot vil vi fastslå, at det er et perspektiv på definitionen af bloggen som et nyt medie. 12 Genre definerer vi ud fra Engholm (2004) som en gruppe med fælles eller beslægtede udtryk, hvor vi ser bloggen som en selvstændig genre, med modebloggen som en under-genre, altså en subgenre.! "#!

14 blogs. Lomborgs inddragelse af Billes typologi over typer af blogs i forhold til indhold er dog en forenklet version (Bille, 2006, s. 28), men da de tre typer, Lomborg inddrager, har relevans for vores udvalgte eksempler, tager vi udgangspunkt i disse. Hvis man sætter de tre typer i sammenhæng med vores første eksempel Anywho.dk, opererer Anywho hovedsagligt med interesse og holdningsbaseret indhold. Deres hovedfokus på bloggen er mode, og mode fungerer som omdrejningspunkt på alle deres indlæg. Man kunne argumentere for, at deres hverdagsliv også bliver inddraget, da de laver indlæg omkring deres arbejde, men da disse stadig tager udgangspunkt i mode, vil den stadig kunne placeres i interesse-kategorien 13.Bille karakteriserer holdningsbaseret blogs som politiske blogs med et professionelt ærinde, hvor Lomborg her desuden inddrager kommercielt som værende en karakteristika ved denne type blog. Anywho.dk skriver i deres sektion About at: The contents of Anywho are non-commercial, meaning that blog posts aren t paid for advertising. The bloggers behind Anywho have full journalistic freedom and will solely write about subjects they find genuinely interesting. Anywho seeks to protect this impartiality. (http://www.anywho.dk/about/) Anywho giver udtryk for, at indlæggene er nonkommercielle, men de har alligevel en reklame øverst på sitet, og Anywho er desuden en selvstændig virksomhed, nemlig Anywho ApS 14. Disse faktorer taget i betragtning kan indholdet på Anywho udover at være interessebaseret karakteriseres for holdningsbaseret, da indlæggene ikke kun er et udtryk for pigerne bag Anywho, men også virksomheden Anywho ApS med et, må man formode, professionelt ærinde. Sofiesblog.dk hører under modemagasinet Woman, som hun også modtager løn fra 15, og derfor har modemagasinet et professionelt ærinde igennem Sofiesblog.dk, og kan karakteriseres som holdningsbaseret, men da dette ikke kommer til udtryk gennem nogle af indlæggene på Sofiesblog.dk, sætter vi den i stedet i sammenhæng med hverdagsliv og interesse-kategorierne. Hovedvægten af indlæggene på sofiesblog.dk handler om mode, og koblingen med Woman støtter desuden op omkring mode som interessefelt. Samtidig laver Sofiesblog.dk indlæg fra sit hverdagsliv, hvor interessefeltet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! besøgt d. 17. december "$!

15 ikke bliver inddraget, hvorfor hun bevæger sig i et felt mellem disse to typer af indhold 16. Når Lomborg kigger på parameteren retning, koncentrerer hun sig for bloggerens rolle på bloggen og dennes forhold til læseren, og inddrager begreberne symmetrisk og asymmetrisk. Som Lomborg skriver er der selvfølgelig en asymmetrisk relation, idet en blog er drevet af en forfatter (her bloggeren), men begreberne er alligevel interessant at sætte i sammenhæng med Anywho og Sofiesblog.dk, da de kan sige noget om deres position på bloggen i relation med deres læsere (Lomborg, 2009 s. 5), og dette vil desuden blive behandlet yderligere senere i opgaven. Symmetrisk relation er karakteriseret ved, hvor aktiv bloggeren selv er i kommentarfeltet på bloggen, men også hvor aktiv bloggeren er på andre blogs, laver links og bevæger sig uden for blogosfæren og andre steder i cyperspace (ibid. s. 5). Sofiesblog.dk hører under denne kategori, da hun kommenterer på andre blogs 17, hun har links i højre side af bloggen, som skrevet i beskrivelse, hun svarer på de fleste kommentarer i kommentarfeltet 18, og derudover henvender hun sig ofte direkte til læseren i sine indlæg, hvilket vil blive eksemplificeret senere i opgaven. Asymmetrisk er karakteriseret ved, at bloggen har mange indkommende links, mange læsere samt kommentarer, men ikke selv deltager aktivt på andre blogs eller linker til dem (ibid. s. 5). Anywho har ingen permanente links til andre blogs i blogosfæren udover deres egne sites The Reader og The Guide øverst på sitet. The Reader er dog en daglig opdatering af de blogs, de selv læser, men fungerer som et site for sig selv, og er ikke en tydelig integreret del af Anywho.dk. Anywho har mange kommentarer på deres indlæg, men det er ikke særlig ofte, at de svarer på de enkelte kommentarer, men mere som et overordnet svar 19. På denne måde kan relationen mellem Anywho og læserne karakteriseres som asymmetrisk sammenlignet med Sofiesblog. Det er dog vigtigt, at understrege pointen som også Lomborg siger, at der altid vil være tale om et asymmetrisk forhold, men at man kan sige noget om graden af asymmetri, hvilket er formålet med parameteren retning.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "%!

16 Den sidste parameter Lomborg fokuserer på, er bloggens stilistiske fremtoning, og selvom denne forbindes tæt med både indhold og forholdet mellem læser og blogger, mener Lomborg, at parameteren kræver selvstændig fokus (ibid. s. 5). Det stilistiske refererer til, hvordan indholdet bliver fremstillet, om indholdet er skrevet med en tydelig forestilling om bloggerens tanker, eller om det er skrevet, således, at bloggerens holdning er uklar (ibid. s. 6). Tidligere blev Anywhos indhold karakteriseret som interesse og holdningsbaseret, hvor sidstnævnte ofte har en objektiv afsender. Anywhos indlæg er ofte ret korte, hvor der ikke står meget skrift, og man bliver på den måde ikke inviteret til et langt narrativt forløb. Alligevel bruger de ord, som cool og fantastisk, som indikerer deres subjektive holdning til et givent indlæg, hvilket også hører sammen med kategoriseringen som interessebaseret indhold 20. Sofiesblog.dk indeholder derimod meget skrift på de fleste indlæg, og sproget er holdt i et meget personligt talesprog, der giver et indblik i Sofie som person. Hun skriver sætninger som: Har I set, at der er åbnet en koloenorm (hæhæ, det ord bliver brugt for sjældent!) Inspiration i Illum? Den er på 4. sal, og er du vimmer, den er stor! Personalet er til gengæld ikke alt for skarpe 21 Udover at ovenstående sætning er i et tydeligt talesprog, hvor der bruges ord, der sjældent bruges på skrift, henvender hun sig også direkte til sine læsere ved at stille dem et spørgsmål, hvilket støtter op omkring den symmetriske relation mellem blogger og læser (ibid. s. 6). Efter en kort analyse af de tre parametre i forhold til Anywho.dk og Sofiesblog.dk er det nu muligt at placere dem i Lomborgs typologi, som er illustreret nedenfor:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "&!

17 Ovenfor ses Anywho.dk og Sofiesblog.dk placeret i Lomborgs typologi, og som det fremgår af analysen af de forskellige parametre, er det svært at komme med en præcis definition af blogs, hvilket er her typologien tjener sit formål. Typologien tager højde for bloggen som en kommunikativ genre, og Lomborg mener, som nævnt, at rening, stil og indhold alle har indflydelse på, hvordan den kommunikative del udspiller sig på en blog. Derved kan Lomborgs typologi udvide definitionen af blogs til ikke kun at tage højde for det formelle karakteristika, men også det sociale aspekt af en blog, og her i vores opgave modeblogs. Delkonklusion Bloggen blev defineret som værende en hjemmeside med indlæg placeret i dateret ordning, med det nyeste øverst. Derudover har bloggen nogle bestemte karakteristika, der gør, at den adskiller sig fra en almindelig hjemmeside. Modebloggen blev med udgangspunkt i Hedemanns afgrænsning defineret som en subgenre til bloggen, hvor modebloggen i overvejende grad skal omhandle mode og derudover benytte sig af billeder. I redegørelsen blev det desuden slået fast, at definitionen af blogs og afgrænsningen af modeblogs manglede at tage højde for den sociale del af bloggen.! "D!

18 Efterfølgende kom en beskrivelse af de to udvalgte modeblogs Anywho og Sofiesblog, som viste to forskellige fremtoninger, hvor de overordnet karakteristika såsom arkiv, kommentarer, dateret indlæg og hyperlinks dog var at finde på begge blogs. Med udgangspunkt i McLuhans argumentation for message is the media blev det slået fast, at vi i denne opgave ser bloggen som et medie, og ikke selve computeren eller WWW. Bloggen er som medie med til at bestemme, hvordan vi interagerer med det, og bloggen fungerer som eksempel på McLuhans tanker om mediet som en forlængelse af vores sanser, idet det er selve mediet, der muliggør interaktionen. Afsnittets sidste del tog højde for bloggens sociale aspekt ved at placere Sofiesblog og Anywho i Lomborgs typologi igennem en kort analyse af indhold, retning og stil på de to modeblogs, hvor det fremgik, at de to blogs adskilte sig fra hinanden. Sofies som værende hverdags og interesse betonet, men en personlig stil og en symmetrisk relation til læserne, og Anywho som en interesse og holdningsbaseret blog, med en personlig stil på trods af det korte tekst og med en forholdsvis asymmetrisk relation til læserne. 6. Modebloggens interaktivitet (Louise) Da denne opgave omkredser modebloggens sociale online netværk, vil vi med udgangspunkt i Jens F. Jensens artikel Interaktivitet & Interaktive Medier (1998) analysere den form for interaktivitet, der findes på Sofiesblog og Anywho. Dette gøres med henblik på at undersøge, hvordan interaktiviteten kan skabe grund for det sociale online netværk. 6.1 Interaktivitetsbegrebet (Louise) Jensen (1998) søger at bidrage med et nyt interaktivitetsbegreb, da interaktiviteten synes at have mange forskellige definitioner (Jensen, 1998, s. 200). Dette skyldes iflg. Jensen, at begrebet har opbygget en sådan hype, at betydningen er blevet udvandet og i stedet blevet en integreret del af dagligdagssproget. I videnskabelig sammenhæng er det imidlertid nødvendig, at have en klar definition i den sammenhæng, hvori begrebet interaktivitet bliver anvendt (Jensen, 1998, s. 200). Jensens arbejde med at foreslå et nyt interaktivitetsbegreb skabes på baggrund af en undersøgelse af begrebets baggrund og konstruktion bl.a. med udgangspunkt i en! "2!

19 forståelse af interaktionsbegrebet (Jensen, 1998, s. 201). Vi vil i denne opgave imidlertid kun arbejde med konkrete begreber, der er relevante for analysen, og undlader altså at behandle baggrunden for Jensens interaktivitetsbegreb. Jensens brede definition af interaktivitet er således: et mål for mediets potentielle muligheder for at lade brugeren øve indflydelse på medieformidlede kommunikations indhold og/eller form. (Jensen, 1998, s. 232) Med inspiration fra Bordewijk og Kaams matrix for fire kommunikationsmønstre, opdeler Jensen herefter ovenstående definition i fire underbegreber: transmittativ, konsultativ, konversationel og registrerende interaktivitet (ibid. s. 232). Disse fire begreber opstiller Jensen i en 3-dimensionel repræsentation, som ses i næste afsnit. 6.2 Analyse af Sofiesblog og Anywhos interaktivitet (Louise) Selvom Jensen argumenterer for, at ovenstående definition på interaktivitetsbegrebet heller ikke er udtømmende, vil vi alligevel benytte hans repræsentation og begreber til at analysere Sofiesblog og Anywhos interaktivitet. Først vil vi placere de to modeblogs i Jensens 3-dimensionelle repræsentation, og bagefter vil vi med inddragelse af eksempler fra de to modeblogs analysere, hvordan interaktiviteten bliver anvendt. Transmittativ interaktivitet siger noget om mediets mulighed for at lade brugeren vælge inden for en fortløbende strøm af informationsudbud (Jensen, 1998, s. 232), og ved denne interaktivitet er det ikke muligt for brugeren at komme med input. Thorlacius benævner desuden i teksten Visuel Kommunikation på WWW (2002) transmittativ som værende en ikke-interaktiv funktion (Thorlacius, 2002, s. 87). Begge modeblogs i denne opgave kan ses som en strøm af informationer i form af de nye indlæg, der dagligt bliver postet på bloggen, hvor læseren har mulighed for at navigere rundt i de forskellige indlæg både ved at scrolle, men også vha. arkiv - funktionen. Derfor kan denne form ses som konsultativ interaktivitet, da denne modsat den transmittative, giver brugeren mulighed for at vælge via et input (Jensen, 1998, s. 232). Man kunne selvfølgelig argumentere for, at modebloggen også kan ses som transmittativ, da det ikke er alle brugere, der benytter sig af et input, men idet Jensen! "C!

20 benytter netop ordet mulighed i forbindelse med konsultativ interaktivitet, vælger vi at placere den her. På både Sofiesblog og Anywho er der mulighed for at læseren kan producere sine egne informationer i mediesystemet via input, så de kommer til at stå til rådighed for andre, (Jensen, 1998, s. 232). Dette kan gøres ved, at læseren lægger en kommentar til et indlæg, da dette både efterlader selve kommentaren, men i nogle tilfælde efterlader det også navn og et hyperlink, som kan føres direkte til læseren, og er åben for alle. Ved at lægge en kommentar producerer læseren altså sin egen information, hvilket er formålet med den konversationelle interaktivitet (ibid. s. 232). Den sidste interaktivitet Jensen definerer er den registrerende, hvormed der forståes et mål for mediets potentielle mulighed for at registrere information fra og deri også tilpasse sig og/eller respondere på den givne mediebrugers behov og handlinger (Jensen, 1998, s. 232). Når en læser skriver en kommentar på Sofiesblog, kan vedkommende angive sit navn, e- mail og websideadresse, og på den måde kan han/hun registrere sig. Hvis læseren udfylder felterne og skriver en kommentar, kan systemet/bloggen huske registreringen til næste gang. Dvs. at når læseren kommenterer for 2. gang er felterne allerede udfyldt og systemet har på den måde tilpasset behovet efter brugeren. Det samme gør sig gældende på Anywho. Derudover tilfører Thorlacius en femte interaktivitet til Jensens oprindelige 3- dimensionelle model nemlig transaktion, som er karakteriseret ved at både afsender og bruger (i vores tilfælde læser) modtager noget, når der er foregået en handling (Thorlacius, 2002, s. 88). Her bruger Thorlacius e-handel som eksempel, men overført til vores modeblogs sker der også en transaktion interaktivitet, når læseren skriver en kommentar og sender den. Bloggeren får herefter en mail om, at der er kommet en ny kommentar, og læseren ser sin kommentar komme op på bloggen. På den måde er det således både blogger og læser, der modtager noget, når der er udført en handling. Derudover har både Sofiesblog og Anywho et link til siden Twitter, men det fungerer imidlertid forskelligt på de to modeblogs. Når læseren på Sofiesblog trykker på linket Follow me on Twitter, kommer læseren over på Sofies twitterprofil og kan registrere sig som følger. For at følge en person på Twitter skal læseren desuden selv registrere sig i en profil. På Anywho finder man linket Tweet this post, hvor læseren ved tryk på! "H!

21 linket placerer linket direkte i sin statusfelt på Twitter. På denne måde er denne handling også en registrerende interaktivitet som hos Sofie, men samtidig kan den også karakteriseres som konversationel, da det er læseren, der skaber sine egne information på sin Twitterprofil. Man kan dog her argumentere for, at interaktiviteten bevæger sig væk fra selve modebloggen, og det derfor i disse to eksempler ikke er på selve modebloggen, at den reelle interaktivitet foregår. Udover Twitter har Anywho desuden en integreret facebook-like knap ved hvert indlæg, hvor læseren ved et tryk kan like indlægget. Ved siden af like-knappen står der antallet af likes samt hvor man af dine venner, der har trykket på facebooklinket. Hvis læseren trykker på facebooklinket ændres antallet af likes og der er derfor tale om en konversationel interaktivitet, hvorimod antallet af venner der har liket er registrerende, da systemet tilpasser den enkelte læsers behov; i denne sammenhæng læserens facebookprofil. Som skrevet ovenfor bevæger Twitter og på sin vis også Facebook sig ud over modebloggen, og vi vil behandle dette aspekt i et diskussionsafsnit senere i opgaven. Nedenfor ses Anywho og Sofiesblog placeret i Jensens 3-dimensionelle repræsentation. Som det fremgår af placeringen ligger begge modeblogs i rubrikken, hvor der er tale om en konverserende, konsultativ og registrerende interaktivitet.! #7!

22 Tidligere placerede vi Anywho og Sofiesblog i Lomborgs typologi, hvor det fremgik, at de to modeblogs distancerer sig fra hinanden på trods af, at de behandler samme interessefelt. Placeringen i Jensens model viser, at de to modeblogs har samme former for interaktivitet til rådighed på de respektive blogs, men spørgsmålet er, om de bliver brugt på samme måde. Hos Sofiesblog er der som nævnt konversationel interaktion, hvor læseren kan lave sin egen information på sitet i form af en kommentar i kommentarfeltet. En funktion der bliver benyttet rigtig meget, da man ved at scrolle ned på Sofiesblog, kan se, at hun får mange kommentarer ved de forskellige indlæg. I indlægget Frebar 22 viser Sofie sit outfit fra en tur til fredagsbar, og der udspiller sig bl.a. følgende kommentarudvekslinger: Som ovenstående kommentarudveksling viser, er der forskellige måder at bruge kommentarfeltet på. Tina fortæller hvad hun selv skal bruge dagen på, Louise!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 22 #"!

23 kommer med en kommentar til Sofies tekst til indlægget, om at hun har to strømpebukser på, og julie spørger til hvilken make-up Sofie bruger på kinderne. Den sidste kommentar er fra Sofie selv, der svarer på alle tre ovenstående kommentar og henvender sig direkte ved at benytte læsernes navn. På den måde giver den konversationelle interaktion altså læseren mulighed for at skabe ny information på siden, og denne nye information knytter sig til indlægget, og tilfører et nyt narrativt forløb til indlægget (f.eks. ved man nu hvad Tina skal bruge sin aften på, og at makeuppen er fra Nilens Jord). Derudover er der også en interaktion mellem blogger og læser, og i Lomborgs inddragelse af Lüders ville ovenstående være mere symmetrisk kommunikation, hvilket skaber en relation til læseren (Lomborg, 2009, s. 5). Ovenstående eksempel er desuden kun et uddrag af kommentarudvekslingen, som indeholder 22 kommentarer 23, og derudover er eksemplet kun én ud af rigtig mange kommentarudvekslinger, og viser på den måde ikke, hvordan interaktionen generelt foregår, men hvordan den udarter sig i det pågælende indlæg. Ligesom Sofiesblog har Anywho mange kommentarer til de forskellige indlæg, og derfor er der endvidere mulighed for konversationelle interaktion hos Anywho. Nedenstående viser et udsnit af kommentarfeltet fra indlægget New in 24 :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23 På dags dato d. 7/ , da der på Sofiesblog altid er mulighed for at kommentere på tidligere indlæg. 24 ##!

24 På samme måde som hos Sofiesblog tilfører kommentarfunktionen et nyt narrativt forløb til selve indlægget formet af de forskellige læsere, der kommenterer. Til forskel fra Sofies er der i denne kommentarudveksling ingen interaktion med bloggeren, her Stephanie fra Anywho, da hun ikke har svaret på nogle af de tretten kommentarer, der er kommet til indlægget. Derimod er der en læser, der kommenterer på en andens læsers forespørgsel, nemlig Kathrine, der svarer Sofies på spørgsmål omkring, hvor jakken kan købes. Der foregår altså en interaktion mellem læserne i kommentarfeltet, men ikke mellem læser og bloggeren. Hvis man kigger på teksten til indlægget, er den meget kort og præcis og henviser kun til det, der bliver vist på billedet: I just got this leather jacket as an early Christmas present. It s from Muu:baa and it s just perfect. 25 Kommentarerne er også kun henvendt direkte til indholdet af indlægget, nemlig læderjakken eller hatten, der er vist på billedet. Hvis man derimod kigger på teksten til Sofies indlæg, er det noget mere uddybende, og sætter billedet til indlægget ind i en større kontekst:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25 #$!

25 Efter julehyggen i går tog jeg til frebar på KUA med to søde piger fra mit hold. Det var væææældig hyggeligt, og der var både Lucia-optog, banko og glögg! Jeg holdt mig dog til øllerne skulle måske være stoppet efter et par stykker, for følte mig en anelse tipsy, da jeg kom hjem! Nå, men ovenstående var altså hvad jeg havde iført mig( ) Suk! Nu sidder jeg her og ved ikke rigtig, hvad jeg skal finde på at lave i dag. Kunne måske godt være fristet til at tage et smut ind til byen eller til loppemarked på Remisen! Hvad skal I lave? 26 Sofie henvender sig modsat Stephanie fra Anywho direkte til læseren ved at stille dem et spørgsmål og fordrer på den måde til, at læseren skal bruge kommentarfunktionen. Selvom begge modeblogs altså har samme mulighed for konversationelle interaktivitet, udformer samtalerne i kommentarfelterne på de to modeblogs forskelligt. Iflg. Lomborg er de kommunikative kvaliteter ved en blog konstitueret af: the interplay between content, directionality and style. (Lomborg, 2009, s. 6), og derfor spiller disse tre karakteristika også ind på, hvordan den konversationelle interaktion benyttes, i dette tilfælde kommentarfunktion, hvilket ses i de to ovenstående eksempler. Som det ses i placeringen i Jensens kommunikationsmønster indeholder begge modeblogs altså mange muligheder for interaktivitet på trods af bloggens simple udformning jf. tidligere redegørelse af blogs. Denne interaktivitet er hermed med til at gøre bloggen et dynamisk medie frem for statisk som f.eks. hjemmeside. I forhold til den tidligere inddragelse af McLuhans tanker omkring mediet som en forlængelse af menneskets sanser, støtter interaktivitets mulighederne også op omkring bloggen som et medie, man går ind i, frem for at det er computeren der interageres med, idet den kun er den platform, hvorfra der medieres. 7. Hyperlink og hypertekst (Signe) Følgende afsnit søger at afgrænse hyperlinkfænomenet gennem en analyse af vores udvalgte modeblogs samt at nå til en forståelse for, hvorledes bloggenes hyperlinks er med til at afføde sociale, online netværk. Konkrete eksempler fra vores udvalgte modeblogs bringes i spil for at illustrere, hvordan de kan ses som eksempler på Landows (1997) pointer omkring hypertekst.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26 #%!

26 Desuden skitseres Bing Lius (2007) begreb om prestige i forhold til bloggens brug af hyperlinks for at lede til en analyse af forholdet mellem blogger og læser. 7.1 Hyperlinks på Sofiesblog og Anywho (Signe) Landow gennemgår i sin tekst Hypertext an Introduction (1997) en række udtalelser, forskellige teoretikere tidligere er kommet med omkring hyperteksten, og konkluderer, at gennemgående for deres pointer er, at de ( )argue that we must abandon conceptual systems founded upon ideas of center, margin, hierachy, and linearity and replace them with ones of multilinearity, nodes, links, and networks. (Landow, 1997, s. 2) Teksten i dette tilfælde modebloggen bør altså ikke ses som et hierarkisk system, men bør derimod tilgås i multisekventiel forstand ved at følge de links og netværk, der måtte være i den. Hyperlinks fungerer som grundsten i hyperteksten, idet det er dem, der binder forskellige websider sammen (Lui 2007). Hyperlinks er enhver form for tekst (inklusiv billede) i ethvert form for dokument, som kan aktiveres ved et klik med musen, hvorved læseren bringes videre til et helt nyt dokument eller til en ny sektion inden for det værende dokument. Billedligt talt kan hyperlinks således beskrives som stier med vejskilte på, som man selv vælger, om man vil følge eller ej (Bush, 1945) Hyperlinks ses bl.a. på Sofiesblog, hvor hun til højre har en blogroll, hvor hun opstiller en liste over links til netop de modeblogs, hun selv læser. På den måde ledes man som læser af Sofiesblog videre ud i blogosfæren via den sti af hyperlinks, man selv vælger. En anden vigtig form for links er den, der finder sted i bloggens kommentarfunktion, som beskrives ovenfor og ved at følge hyperlinks her, bevæger brugeren sig rundt i en hypertekst. Denne måde at bevæge sig rundt i f.eks. blogosfæren via links medfølger, at man som læser af bloggen træffer en masse valg om hvilke stier links man vil følge. Dette gør ifølge Landow teksten (her modebloggen) multisekventiel; Electronic links connect lexias external to a work say, commentary on it by another author of parallel or contrasting texts as well as within it and thereby! #&!

27 create text that is experienced as nonlinear, or more proberly, as multilinear of multisequential. (Landow, 1997, s. 3) Der eksisterer på modebloggen navigationsmuligheder og hyperlinks i form af henvisninger til andre blogs (blogroll), links til Twitter og Facebook, forskellige søge- /databasefunktioner samt diverse reklamer. Særligt for Anywho er desuden deres hyperlinks The Guide og The Reader hjemmesider, der hører under bloggen. Her kan man som læser navigere sig væk fra Anywhos startside, men stadig være i dens vingefang. Herfra er det igen muligt at klikke sig videre til f.eks., en af blogindehavernes anmeldelse af caféen 42 Raw. Dog holder de links, der er at finde på The Reader såvel som The Guide, sig indenfor Anywhos overordnede domæne, omend de er selvstændige sider herinde. Anderledes fungerer det, hvis man vælger at bruge reklame-hyperlinket, der også er på Anywho. Ved at aktivere dette hyperlink, ledes man videre til en helt ny hjemmeside, hvis eneste forbindelse til bloggen som oftest er, netop at fungere som reklame på den Prestige (Signe) Liu skelner i sin bog Web Data Mining (2007) mellem out-links og in-links. Websider er forbundet via hyperlinks og de sider, der hyppigt linkes til indeholder nødvendigvis informationer af høj kvalitet, fordi de links, der peger på dem, ofte indikerer en implicit viderebringning af autoritet (Liu, 2007). Dette kalder han in-linking (der linkes til hjemmesiden), og graden af in-linking kan ifølge Liu sige noget om komponenterne i social netværks i dette tilfælde den enkelte blog, der linkes til. Oftest medregnes out- og in-links til sider indenfor sidens eget domæne ikke, så når Anywho linker til The Guide eller The Reader, tæller disse out-links ikke i afgørelsen af sidens hyppighed af linking til andre sider. Det samme er tilfældet, når begge blogs linker til ældre indlæg indenfor eget domæne. Han opererer med termen actors om de enkelte figurer/komponenter i sociale, online netværk og siger, at en central aktør er involveret i mange links. Præcis som en person!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27 Jill Walker (2005) bruger begrebet feral hypertext, til at beskrive, hvordan hyperteksten nærmest er kommet ud af kontrol i kraft af, at internettet er blevet så globalt tilgængeligt og der linkes på kryds og tværs i websfæren. Det er vores udvalgte modeblogs eksempler på, idet de netop linker på flere niveauer ; der linkes både via kommentarfunktionen, gennem reklamer, til Facebook og Twitter og i Sofies tilfælde i en blogroll.! #D!

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Lav din egen hjemmeside/blog. Dag 1 22-10-2015. Agenda d. 25. oktober 2015. Pc ere på nettet. Præsentation. Hvad er WordPress? Hvad er WordPress?

Lav din egen hjemmeside/blog. Dag 1 22-10-2015. Agenda d. 25. oktober 2015. Pc ere på nettet. Præsentation. Hvad er WordPress? Hvad er WordPress? Agenda d. 25. oktober 2015 Lav din egen hjemmeside/blog Dag 1 Præsentation af underviser og deltagere Pc erepå nettet Hvad er WordPress? Og hvad er forskellen på en blog og en hjemmeside Hej verden Kvik

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

Den Store Danske er blevet gratis! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009

Den Store Danske er blevet gratis! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009 Den Store Danske er blevet gratis! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: November 2009 Alle uddrag, screendumps m.m. i denne appetizer er Den Store Danske Indholdsfortegnelse Generelt om

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Du kan også logge på ved at

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK 10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK (223) Kommentarer21. maj 2012 Denice Brun underfacebook, Sociale medier Vi bruger i gennemsnittet 6 timer om måneden på Facebook, derfor kender de fleste nok de gængse

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads. 1. Hvilken rolle spiller teksten i den samlede kommunikation.

Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads. 1. Hvilken rolle spiller teksten i den samlede kommunikation. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug 1 Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål Indhold: Hvorfor en weblog 2 Opret en weblog 3 Det første indhold 5 Et nyt layout 8 Vedligeholdelse og kommentarer 12 Lone Hansen januar 2009

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Vil du gerne optimere din forretning og tjene flere penge på din webshop? Hvis ja, så læs videre

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Start med at downloade app en Youtube via App Store.

Start med at downloade app en Youtube via App Store. APP #7 Youtube I denne uge kigger vi på Youtubes app. På Youtube kan du finde næsten alt! Youtube bliver brugt til alt fra gamle tv-klip fra hele verden til musikvideoer til folk der lave video-blogs (de

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

- søgemaskineoptimering

- søgemaskineoptimering - søgemaskineoptimering Guiden findes på bredahl-it.dk/seo Forventninger til aftenen Introduktion PageRank (og Google toolbar) Optimere webstedet (SEO) Trafikkontrol og statistikker Google Analytics Husk

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag Vine Del

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3

Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 FLERE FØLGERE PÅ INSTAGRAM #1 (2014-STYLE) 4 4 TIPS TIL AT FÅ FLERE FØLGERE 4 LÆG RELEVANTE BILLEDER ONLINE HVER DAG 4 BRUG TIDEN PÅ AT TAGE DE BEDSTE BILLEDER 4 BENYT

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere