Gardehusaren Nr. 6 - December årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 6 - December 2012 12. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 6 - December årgang

2 Indhold Livkompagniet på IFO-øvelse...4 Ambassadørmodtagelse på Fredensborg Slot...7 Skydeperiode med bulder og brag...8 Rex-tur: Det er fedt at være presset Navnenyt Forsidebillede: Gardehusar i blå galla med to af eskadronens heste. Fotograf: Evan Hemmingsen. HESK eskorterer det slovakiske præsidentpar...13 Årsdagsparade Danske Gardehusarfoeringer Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Sjællandske Livregiments Soldaterforening...22 Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lemmer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Nikolaj Lindberg, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Silas Mortensen, Layouter Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Nikolaj Lindberg Silas Mortensen Redaktionens adresser Lokalstof: KN, Nikolaj Lindberg, SBH/KTO/PIO Tlf Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dakti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: , Fax: , Nogle få bemærkninger vedr. aflevering af materiale til bladet Billeder sendes som selvstændige filer, ikke indlejret i f.eks. et Worddokument. Send billederne i højest mulige opløsning. Husk at angive en billedtekst, så folk er klar over hvad de ser på billedet. Vedrørende selve artiklen, så husk at angive hvem forfatteren er, især når man fremsender artikler på andres vegne. Deadlines for kommende udgaver Februar nummer: 4. januar April nummer: 28. februar Juni nummer: 26. april Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger 2 6/2012

3 REGIMENTETS 398 ÅRS FØDSELSDAG Så fik vi fejret regimentet. Gallafest for befalingsmændene og lørdagen efter for officererne. Årsdagsparade med legater og kransenedlæggelse som omtalt inde i bladet. Årets bedste gruppe modtog legat på Årsdagen med en imponerende motivation fra kompagniet: Gruppen påtog sig under den første måned i missionen (i Afghanistan) flere gange ekstra opgaver for at lette delingens opgaveløsning, herunder daglig sikring af arbejde på Bandi Barq road, patruljering om natten på Bandi Barq road, sikring af IED-fund natten over samt afgivelser af enkeltmand til andre patruljer. Gruppen blev ramt af en IED 3. september og fik tab i form af én død og tre sårede. Både gruppefører og gevær 1 var blandt de sårede, men på trods af dette, påtog de resterende medlemmer af gruppen sig det fulde ansvar for køretøjer og materiel og løste opgaven yderst tilfredsstillende ved siden af de daglige opgaver. De tre sårede blev sendt hjem til en omfattende behandling på Rigshospitalet, men allerede efter 4 uger returnerede den første til Afghanistan for at genoptage opgaven. De resterende to sårede var tilbage efter 3 måneder, hvorefter gruppen på lige fod med de resterende grupper i kompagniet løste de tildelte opgaver meget tilfredsstillende. Vi skal være stolte ved regimentet over husarer af denne støbning! Ved Gallafesten holdt chefen for Hærens Officersskole festtalen. Han tilkendegav, at han ville opkalde næste hold på skolen efter premierløjtnant Jonas Peter Pløger, som mistede livet i Afghanistan 21. juli Glædeligt vi bevarer mindet om vores faldne helte. Da dette nummer af Husaren er årets sidste vil jeg benytte lejligheden til at ønske glædelig jul og et godt nytår til jer og jeres familier og en stor tak for jeres indsats for regimentet! RC 6/2012 3

4 Livkompagniets værnepligtige fik på efterårets IFO-øvelse rig mulighed for at afprøve de kundskaber, der er brug for under fredsskabende operationer. Øvelsen var med de værnepligtiges egne ord guld værd. Værnepligtig i PMV, klar til at rykke ud. (Foto: Herlufsholm) Siddende i en turistbus, der skal føre os til den anden ende af Sjælland, er vi på vej til IFO - Introduktion til Fredsstøttende Operationer. Der er stadig en del uvished om, hvad denne militære feltøvelse fra 18.til 20. september indebærer. Vi ved kun, at Nord- og Sydland er røget i totterne på hinanden, og vores bataljon er blevet indkaldt for at opretholde en zone of separation, hvor der skal sikres orden. Bussen holder, vi sidder af, får en instruks og påbegynder vores march til den første location, som i øvelsen Livkompagniet på IFO-øvelse kaldes Patrol Base Center. Det bliver starten på vores IFO-oplevelse. Ved ankomst lægger vi ud med at oprette BSO. Det er heldigvis noget vi kender og har prøvet før. Der skal dog nogle nye smarte tilføjelser på: Et omkransende stålhegn, pigtråd, stort fælles buff-telt og en vagtpost hævet så højt i niveau, at evt. fjendtligheder ville blive set langt fra. Der er noget særligt ved at være en del af en deling, som i fællesskab, med blod og sved, skaber noget i delingens navn. Vagtruter anlægges, vagtposter bliver bemandet, game face bliver sat på, og så er vi klar til IFO; uanset hvad den byder på. Første møde med momenterne Tusmørket falder på, og stemningen bliver mere intens, da vi begynder at få kontakt med de lokale, der dukker op ud af mørket, og præsterer at udfordre os på forskellige punkter. De vagthavende er strategisk placeret bag pigtråden der omringer basen, da nord- og sydlændinge nærmer sig. Fremmede sind med et anderledes temperament end, hvad vi kender og er vant til. Hvad er deres hensigt, og hvordan skal de håndteres? Det er nu, vi skal bruge de færdigheder, vi har lært. Biskut? Biskut bliver der sagt i et lydniveau lidt under råb. Water, biskut, water please! Trætte værnepligtige hviler under transporten til IFO-øvelsen. (Foto: Herlufsholm) Af husar Nyborg og Belsager, 2 DEL, LIVKMP, V UDDBTN De fremmede vil have forplejning, og søger det med en stigende aggressivitet. Stemningen accelererer, men vi er standhaftige, for jo vi har lært hvordan en dråbe bliver til ringe i vandet. Lidt vand og mad til nogle enkelte nødsramte lokale virker ikke som det store offer, men de vil vende tilbage, og der vil komme flere og flere. Så undskyldende, men bestemt, sender vi dem af sted med tomme hænder, bortset fra et løfte om bedre tider i vente. Misfornøjede og slet ikke overbeviste trækker de sig tilbage. Opgaven er løst. Bommede den enkelte? Ja. Var kaos til stede? Ja. Men opgaven blev fuldført tilfredsstillende. Det var første besøg af momenter var således en succes, på grund af vores sunde fornuft og tillærte egenskaber. Checkpoint og basic search Mørket tager til, solen stiger op i øst og den første soldat åbner sine øjne til sergentens velkendte blide vækning. Dagen er i gang og vi skal i gang med basic search. Et checkpoint oprettes på en grusvej. Biler og individer skal vise gyldigt ID, eller gennemkontrolleres for våben og andet skadeligt eller uhensigtsmæssigt. Masser af allierede køretøjer passerer checkpointet. Enkelte venligtsindede nord- og sydlændinge bliver gennemsøgt og sendt videre til deres marker, får og andet uskyldigt. Det varer dog ikke ved, for strømmen af lokale tager til. Bomber bliver fundet og farlige personer tilbageholdt. Mens vi venter å at overdrage bombebærerne til militærpolitiet, ser vi i horisonten en stor flok på 13 lokale mænd og kvinder, der alle skal kontrolleres og gøres farefrie. Er de for stor en mundfuld? Forstærkning bliver sat på, og både samarbejdsvillige og dem, der stritter imod, bliver håndteret, gennemsøgt og sendt igennem én efter én. Igen ikke uden en vis mængde kaos og uoverskuelighed, men situationen bliver håndteret efter bedste evne. En smule stolthed svulmer i os 4 6/2012

5 over udførelsen og resultatet, som forhåbentligt, i en erfaren soldats øjne, var tilfredsstillende. Natmarch til al-kalelil Inden vi vidste af det var natten faldet på og det blev tid til natpatrulje. Vi skulle ned til den lokale by, al-kaleil, hvor der skulle spredes god stemning om vores tilstedeværelse, samt skaffes informationer fra landsbyfolkene. Størstedelen af delingen dannede en ydre ring, og en enkelt gruppe var inde for at snakke med de venligtsindede landsbyfolk og byens ældste. Det var en smule mere problematisk end forventet, da de lokale vidste, at vi bar snacks og andre ting, som var voldsomt fascinerende i deres øjne. Men med en kuglepen eller et knæklys i hånden blev de glade og vendte tilbage til deres øvrige aktiviteter. 15 minutters beredskab En 1050 skridt lang march (ca. 700 meter), fører os til feltturens næste location: Forward Operation Base (FOB) Jagel. Den store hovedbase skulle være vores sidste location, hvor vores indlærte evner skulle testes yderligere og nye færdigheder skulle tilegnes. Delingen opretter vagttårn på patrol Base Center. (Foto: Herlufsholm) Blandt andet skulle vi agere Quick Response Force (QRF). En engelsk betegnelse kan få hvad som helst til lyde awesome, selv når det bare betyder, at man skal sidde og vente i beredskab på at rykke ud med kort varsel. 15 minutters beredskab blev sat ind: Få fat på stumper, basis og gevær (3 minutter), spæn over til PMV en, den store menneskeskabte panserkrigsmaskine (6 minutter), sid op i korrekt formation (9 minutter) og så af sted! Snydt eller De 15 minutter var tilstrækkeligt. Spændte, nysgerrige og uvidende sidder et hold på omkring 6 soldaterkammerater i PMV en, der som et monster kører af sted med os, imod den forestående opgave. PMV en stopper, lugen åbner, vi springer ud som spændte fjedre, men nej Vi er tilbage på FOB en. Snydt for action denne gang. Turen havde ikke haft noget formål og ingen lærerige funktioner troede vi. (fortsættes på næste side) Hygge og afslapning i "buff-teltet" på Patrol Base Center 6/2012 5

6 Aftenmørket sænker sig over øvelseserrænnet, og giver vagtposterne udsigt over en smuk stjernehimmel. For følelsen af spildt tid i en blikdåse skulle hurtigt blive slået til jorden. Befalingsmændene gjorde det klart for os under vores debriefing: Hver soldat i en PMV har en rolle. Intet er ligegyldigt. Der skete ikke noget, der stillede krav til vores færdigheder under turen, men det kunne have været tilfældet. Éns tilstedeværelse lige meget hvor minimal, spiller en essentiel rolle. For sker det unævnelige, så er vi klar, og vores indsats kan afspejle sig i en marginal handling, som kan indebære succeskriteriet for missionen. Dér lærte vi noget nyt. Den blå kæde Men dagen er ikke slut endnu, for blå kæde skal formeres og aggressive demonstrerende lokale holdes ude af lejren. De lokale klager over, hvordan deres marker er blevet trampet ned, mangel på mad, penge og beskyttelse. Et psykisk såvel som fysisk bånd bliver knyttet blandt soldaterne. Fysisk i form af soldater arm i arm, med skjold i arm, og psykisk i form Værnepligtige i kostume som nord- og sydlændinge, for at kunne agere momenter under øvelsen. (Foto: Herlufsholm) af det bånd vi knytter som kammerater i en presset situation. Sammen former vi en håber vi uigennemtrængelig mur. Samarbejde er nøgleordet og succeskriteriet er professionalisme, når vores delingsfører skal kommunikere med lederen af de demonstrerende. Langsomt men sikkert dulmes deres aggressivitet og et kompromis bliver indgået, som resulterer i, at den vrede pøbel drager af sted igen. Endnu en opgave løst. En øvelse der er guld værd Tusmørket falder igen på, og nu er det vores tur til at være momenter. Inspireret af de momenter vi selv har mødt, trækker vi i beskidt og ødelagt civilt kluns. Vi indtager momentbyen al-kaleil og gør klar til at være en hovedpine for vores kollegaer fra de andre delinger. Dette er den sjovere del af feltturen, men det sætter også perspektiv på hele øvelsen: Man forstår først de mennesker man interagerer med ordentligt, når man har prøvet at være i deres sko. Vi har således både fået noget ud af at prøve vores færdigheder af som soldater, og af at afprøve de andres færdigheder som momenter. Alle tre delinger i kompagniet er gået fra øvelsen med mere viden, flere færdigheder, dybere indsigt og ikke mindst et øget kammeratskab. Og det er alt sammen guld værd. 6 6/2012

7 Ambassadør-modtagelse på Fredensborg Slot i blå Galla Af Nakskov, 3 DEL, 1 KMP, V UDDBTN 12. oktober deltog 12 værnepligtige fra Gardehusarkasernen i en kongelig ambassadørmodtagelse på Fredensborg Slot, iført blå galla. Det blev en dag, de aldrig glemmer. At få den ære at stå foran Hendes Majestæt Dronningen i blå galla, er noget man vil mindes længe efter sin tid som værnepligtig. Dén mulighed fik tre af mine soldaterkammerater og jeg. Det var et stort privilegium og vi vidste, at det ville kræve masser af øvelse, men vi tog glædeligt udfordringen op. Mandag d. 8. oktober 2012 mødtes alle husarerne fra gallaholdet. Vi var fire fra hver deling, som skulle ledes af sekondløjtnant Jacobsen og sergent Tryggedson. Ugen forløb med intens træning af de forskellige kommandoer, vedligeholdelse m.m., som relaterede til den store dag. Torsdag blev der afholdt generalprøve, hvor GHRs ceremoniofficer kontrollerede, om alt nu spillede. Vi fik gode råd med på vejen, så holdet følte sig 100 procent klar til modtagelsen på Fredensborg Slot den kommende dag. Den store dag Fredag d. 12. oktober skulle vi modtage Hendes Majestæt Dronningen og de fem ambassadører fra henholdsvis Norge, Schweiz, Singapore, De værnepligtige er blevet iført blå gallauniform og er klar til den kongelige ceremoni. Filippinerne og Malaysia. Der var tidlig afgang fra Gardehusarkasernen, da vi allerede skulle være på Fredensborg Slot kl Den tidlige ankomst til Fredensborg Slot var utroligt overvældende, på grund af de smukke omgivelser. Her gik det virkelig op for os, hvor stor og spændende en opgave vi havde fået hvilket ikke gjorde nervøsiteten mindre. Vi blev vist til Den Kongelige Livsgardes fællesstue, hvor vi kunne finpudse det sidste på uniformerne. Bagefter skulle vi mødes med livgarderne, som vi sammen skulle følges med op til Slottet. Selve begivenheden skulle foregå i Kuppelsalen, og den rummer mange minder, da den ofte danner rammen om større familiebegivenheder som finder sted i Kongefamilien. Kongelig inspektion Nu skulle ugens træning bestå sin prøve: Den Kongelige Livgarde stod på over for os, så Hendes Majestæt Dronningen og de fem ambassadører kunne passere forbi imellem os. Vi vidste, at Den Kongelige Livgarde længe træner til begivenheder som denne hvor vi blot havde haft én uge. Vi gjorde derfor vores ypperste for at sætte en høj standard, og så kom øjeblikket, vi længe havde ventet på. Først blev der råbt Giv agt! og Ret!, hvor Hendes Majestæt Dronningen inspicerede Den Kongelige Livgarde. Så blev det vores tur. Vi skulle lave en defilering forbi Dronningen. Herefter gik Dronningen og Prinsgemalen ind i havestuen, hvor de ville vente på ambassadørerne. Først blev den norske ambassadør ført forbi af Ceremonimesteren og derefter hentede han følget. Da de havde drøftet det, de skulle, med Dronningen kom de ud igen, hvor de blev mødt af den Kongelige Livgarde og os. Sådan forløb det med alle de fem ambassadører, og til sidst kom Hendes Majestæt Dronningen og Prinsgemalen ud og takkede pænt farvel. En oplevelse man aldrig glemmer Det er et privilegium at have fået lov til at stå foran Hendes Majestæt Dronningen i blå galla som husar. Jeg takker på mig og mine kollegaers vegne for, at have fået en så udfordrende opgave og så fed en oplevelse en oplevelse man aldrig glemmer i sin tid som værnepligtig! 6/2012 7

8 Skydeperiode med bulder og brag Af husar Grøndal og Roskilde, 1 DEL, LIVKMP, V UDDBTN Værnepligtige prøver at få indsigt - og ram - på de bevægelige mål gennem krudtrøgen. Livkompagniets værnepligtige fik på efterårets IFO-øvelse rig mulighed for at afprøve de kundskaber, der er brug for under fredsskabende operationer. Øvelsen var med de værnepligtiges egne ord guld værd oktober var uddannelsesbataljonen på skydeperiode i Jægerspris. Feltskydelejren bød på nye og skarpe oplevelser, lige fra test af enkeltmandsfærdigheder til en forsmag på livet som HRU er. Det hele startede onsdag morgen med udlevering af våben, hvorefter vi susede til Jægerspris. Her blev der ikke spildt noget tid, før skydningerne begyndte: Vi blev læsset af lastbilerne på en meget kold bakketop, men trods kulden og den rivende blæst var alle vildt spændte på den forestående skydebane. Stien lå foran os for en fantastisk skydeperiode, som efter et kort aftenhvil fortsatte, denne gang i mørke. Da man ikke kunne se frem, var man her nødt til at bruge natkampsoptik, for at kunne følge slagets gang. Herudover brugte vi også lysraketter og signalpistoler for at oplyse skydebanen. Raketten blev sendt til vejrs, og indenfor få sekunder blev banen pludselig fuldt oplyst. På magisk vis stod der nu skiver overalt, som kun ventede på at blive nedkæmpet. Kompagnifoto med ti kilo sprængstof Efter en fed første dag med natskydning var standarden for turen sat. Andendagen gik med intro til skarp skydning med PVV (panserværnsvåben) hvor de to bedste skytter ville få lov til at skyde med et skarpt panserværnsvåben. Derudover, fik vi også en introduktion til SF-banen (selvmarkerende feltskydebane) hvor vi dagen efter skulle prøves i vores nye færdigheder, med mulighed for at erhverve det eftertragtede feltskyttemærke. Som de mange kompagnier før os, skulle vi selvfølgelig også have taget et kompagnifoto, og som altid i Livkompagniet, tog vi det til the next level : Rygterne føg om brug af sprængstoffer og andre sjove ting, og der var en hvis mængde sandhed bag, nærmere bestemt ti kilo plastisk sprængstof, som ophøjede hele Livkompagniet. Cool guys don t look at explosions! (fortsættes på næste side) Nye krav Udover det store ansvar, som en skarp opladning på 140 skud pr. mand, stiller til en soldat, stiller SKYPER også helt nye krav til os som værnepligtige: Jægerspris er en helt anden form for action, end vi er vant til, fordi feltskydebanerne kræver en kombination af træningen fra skydebanen på Gardehusarksernen og SKYT-dagene. De stationære mål byttes ud med bevægelige mål, så nu gælder det om at holde fokus og være vågen. Det samme gjaldt enkeltmandsreaktionsbanen, hvor skiverne nu havde ansigter, for at gøre det mere realistisk. Der lades op med skarpe patroner til feltskydebanen. 8 6/2012

9 OPPE: Der trænes brug af panserværnsvåben som forberedelse til øvelsens to skarpe affyringer. En udviklende periode Hurtigt gik vi fra en eksplosion til den næste, for på skydebanen skulle to heldige husarer skyde med et skarpt PVV. Forventningerne var høje, og blev da også indfriet, da de enorme drøn fra PVV erne genlød hen over marken, og efterfølgende eksploderede i en sort sky af røg og støv. Der vil selvfølgelig altid være ventetid på en skydelejr, men det gav os tid til at sige ordentligt farvel til de kammerater, der skal afgå til Hærens ReaktionsstyrkeUddannelse om ganske kort tid. I den forbindelse gik det også op for os, at vi snart kun har en måned tilbage af HBU-perioden; tiden, hvor vi har udviklet os fra håbefulde civilister i grønt tøj til fuldblodshusarer, der kan gennemføre en SKYPER. Alt glarmesterarbejde udføres Termoruder / reparationruder Spejle & glas efter mål Billedindramning Autoruder / Rep. af stenslag Vinduer / Døre i træ & alu Forsikringsarbejde Langes Gård Slagelse GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: TH: En værnepligitg affyrer et panserværnsvåben med øvelsesprojektil. For neden: Skarp ammunition i laderamme, klar til opladning. SLAGELSE NÆSTVED KORSØR Bredegade 14 Slagelse Fax: /2012 9

10 REX-tur: Det er fedt at være presset! Livkompagniets 3. deling blev hårdt presset på efterårets REX-tur. Men med kampråbet Hvad vil i være? Jææææægere! lykkedes det at holde humøret og motivationen oppe undervejs. Mandag aften klargjorde livkompagniet deres grej. En smule FALKUSE skulle der til. Nogle af de menige valgte sågar at sove i kampuniform med hjelmen på. Den viste sig nemligat være ret nyttig som en hovedpude måske endda mere behagelig end den udleverede. Natten til tirsdag fik man ikke megen søvn. Det var lidt ligesom natten før ens fødselsdag, hvor man ikke kunne sove, fordi man var spændt. Da morgenen endelig oprandt fik vi sjovt nok også store gaver bestående af panserkiks til rygsækken. Bykampsmodul i Østerby Tidligt tirsdag morgen lød det på gangene: Så det op tredje deling!, og ikke mere end 6 minutter senere stod delingen klar i SKYT og rygsæk. Efter en motiverende appel var der kontrol af udrustning, hvor en presset menig følte for at have tre bøtter hårvoks med, en anden at parfume var det vigtigste og en sidste kunne ikke undvære mors hvide hjemmestrikkede bamse og kylling-trøje. Alle blev de tildelt gaver, som var det deres fødselsdag; gratis træning. Og i livkompagniet er det ikke noget man takker nej til! Efter kontrollen var det videre til udlevering af våben, inklusive den højt værdsatte AT4. Herefter lød der et Sid op!, og så gik turen mod Østerby, hvor næsten hele dagen gik med bykampsmodul og forhindringsbane. En gave fra guderne Sid op! lød det igen, og inden længe var delingen på farten indtil mørket faldt på. Da vi ankom til vores destination, en gold mark, var det bælgmørkt. Men midt på marken lyste en gave fra husar-guderne: En REX-kasse! Som traditionen byder, skulle vi nemlig bære kassen med vores REX er igennem hele øvelsen. Kassen blev straks populær i hele delingen, tung og upraktisk som den var. Flere betegnede håndtaget som det mest smertefulde de nogensinde havde oplevet. Men det skulle selvfølgelig ændre sig i løbet af ugen Delingen gik mange kilometer med Rex-kassen og dens upraktiske håndtag, helt til ODO et, hvor vi til stor Pressede værnepligtige i fuld fart under REX-turen. Af husar Nazareth, Odden og Ballerup fra 3. DEL/LIVKMP/V UDDBTN overraskelse fik lov at sove - men selvfølgelig med 360-sikring natten over. Dagens jæger Næste morgen blev delingens jæger kåret. Jægeren er en person, som dagen inden har gjort en ekstraordinær indsats. Med udnævnelsen opstod kampråbet: Hvad vil vi være? Jææææægere! som skulle lyde mange gange i løbet af øvelsen. Fra ODO et blev afsendt en ekspedition afhentning af proviant: En tur, der blev lang og besværlig, fordi en sergent ikke magtede at betjene sit kompas. Provianten udløste stor jubel i deling, men knap så meget hos de menige, der skulle bære vandet. Især dem, der skulle bære en dunk i rygsækken alene. Den mørkeste time Tilbage i ODO et gik der ikke længe, før ordren klar til march lød. Alle gjorde sig derfor klar til den lange tur, og det medførte en diskussion om, hvordan REX-kassen skulle bæres. Problemet blev løst med det det fremragende forslag, at proppe den ned i en rygsæk troede vi. 10 6/2012

11 Senere på turen måtte vi nemlig konstatere, at det at gå med kassen alene kunne køre selv den hårdeste menig i bund. Man skulle ikke gå langt med REX-kassen på ryggen for at føle sig presset som en appelsin i en Rynkeby-juice. Det blev derfor hurtigt kutyme, at spørge den nærmeste menig om, hvor langt der var endnu. Og en pæn kommandoforplantning senere kom standardsvaret: Ikke så langt igen. Delingens humør nåede her sit laveste. Alle syntes at græde mere og højere over deres rygsække end vi hidtil havde troet det muligt. Nogle opgav simpelthen at ånde og klynkede som en form for indånding i stedet. Og netop som det var mørkest og hårdest, skete held i uheld, da en af delingens menige kollapsede til alle andres glæde! Den enes kollaps er nemlig den andens pause. Den kollapsede menig har lige siden fået ros og skulderklap for sin timing. Ingen søvn fra forsyneren Ikke længe efter begyndte det at regne kraftigt, hvorfor humøret sank yderligere. Men oversergenten bød på trøst ved at sige, at det ikke regnede ordentligt, før man ikke kunne se sin egen hånd for vand. Det havde vi menige ikke noget modsvar til, og med erklæringen: Det er fedt at være presset! fortsatte vi. Vi ankom udmattede og i øsende regn til næste ODO, hvor vi fik lov Man slipper hverken for vandpassage eller kamp mod elementerne under REXturen. til at sove i vores ikke helt tørre soveposer. Dog kun i begrænset mængde, da søvn som bekendt ikke kunne leveres af forsyneren. Desuden har rigtige jægere ikke brug for søvn. Dagen efter fik delingen til alles glæde rå fisk og kartofler. Med en fisker i delingen var det intet problem at partere fiskene, hvorefter de blev spist i vildskab. Et bål har aldrig føltes så rart. Flammerne føltes ligefrem elskværdige. Skrækindjagende vandpassage Derefter stod den ikke overraskende på march ud til pickupstedet, hvor vi efter en buff-time blev hentet. Vi stakkels menige blev herefter sat af et ukendt sted, og endnu engang skulle vores små koteletben i brug. Nogle mente, at Tyskland ikke kunne være langt væk, med den afstand vi havde marcheret. Men ligesom vi ikke troede, at det kunne blive meget værre, skete det alligevel, for nu stod den på vandpassage. Ordet gav kuldegysninger hele vejen ned langs rygsøjlen og skabte skræk og rædsel som Voldemort i Harry Potter. Vandpassagen gik dog fint og vi fik hurtigt pakket våde sager væk og påtaget de tørre. Varmen var atter at finde og lykken spredte sig i delingen, som havde vi nået enden af regnbuen. Det havde vi nu ikke, og der var bestemt ingen guld at finde endnu. Fortsat march med tung oppakning var det eneste, der var i sigte. Efter en kort tur ankom vi til en forhindringsbane, hvor man i grupperne blandt andet skulle ro i gummibåde og kommandokravle ud over søen og anmode om tilladelse til at blive husar alt sammen i det våde regntøj. Motiveret som jægere satte vi i gang, og der var stor glæde, da vi trætte og udmattede endelig kunne trykke kaptajnen i hånden. Nu var vi nemlig husarer! Efter et par dages feltøvelse begynder trætheden at vise sig. De menige fra 3. deling vil gerne have lov til at takke deres befalingsmænd for den gode motivation og opbakning hele vejen igennem turen. Det er en stor ære at være jeres menige/husarer. 6/

12 Hæder for lang og god tjeneste Navnenyt Regimentschef Oberst, Kammerherre T. M. Paulsen med Major Rasmussen, Køredommer Nilsson, Overkonstabel-1 Jensen og Seniorsergent Winther. Onsdag den 26. september modtog RC fire medarbejdere på sit kontor i anledning af lang og god tjeneste: Seniorsergent C.M. Winther Andersen fra 2/II GHR, Overkonstabel-1 F.S. Jensen fra KPKMP/GHR og Køredommer O.S. Nilsson fra Køreskolen Sjælland blev alle æret med Hærens 25-års hæderstegn, mens Major B. Rasmussen fra V/GHR blev hædret med Egeblad i guld for 40 års tjeneste. Regimentschefen takkede medarbejderne for deres trofaste indsats over for Regimentet og lykønskede med hædersbevisningerne. Kavaleriets kunst Mandag den 12. november begyndte et nyt hold officerer og befalingsmænd på et af Hærens mest traditionsrige kurser GRIKU det grundlæggende ridekursus ved Gardehusarregimentet. Om otte uger vil de indtræde i den stigende pulje af fastansat personel ved GHR, der evner at ride. Kurset har, på trods af udsendelser og øvelser, fortsat stor tilslutning fra regimentets fastansatte, et faktum der bevidner at den beredne tjeneste fortsat er en helt central del af regimentets esprit de corps. Forude venter otte uger med ømme ben, selvtillidsprøver og hårdt arbejde, men også den tilfredsstillelse det er at lære kavaleriets svære kunst. 12 6/2012

13 Medaljeoverrækkelse og velkomst tilbage Den 24. september 2012 havde regimentet glæden af at byde premierløjtnant H. N. Frostholm Velkommen hjem. Det har været en lettelse ikke blot for Hjaltes kompagni og soldaterkammerater fra udsendelsen til Afghanistan, men for hele Gardehusarregimentet at sagen er afsluttet, og Hjalte er blevet frikendt. Ved samme lejlighed overraktes Forsvarets Medalje for International Udsendelse. Tildeling af hæderstegn for 25 års god tjeneste ved Hæren HESK eskorterer det slovakiske præsidentpar Af SG K.T. og SG Rasmussen, 1. DEL/ HESK Livkompagniets værnepligtige fik på efterårets IFO-øvelse rig mulighed for at afprøve de kundskaber, der er brug for under fredsskabende operationer. Øvelsen var med de værnepligtiges egne ord guld værd. Klokken er 07.20, søndag morgen d. 21. oktober. Hesteeskadronens personel er spændte efter at komme af sted mod Fredensborg, hvor de skal eskortere HM Dronningen og det slovakiske præsidentpar. Det er en begivenhed både ældste og yngste deling ser frem til. Ældste deling skal ride, mens yngste for anden gang skal med som opsadlere uden for de vante rammer i Slagelse. Stress på aflastningen Kl ankommer hestene til ydre slotsgård ved Fredensborg Slot. Her står yngste deling klar til at modtage og trække dem op i staldene bag slottet. Kort efter ankomst stormer en livgarder dog ud af vagtstuen med besked, at der er vagtskifte kl , og hestene skal være væk inden da. Det betyder, at delingen har 10 minutter til få defileret 23 heste og 2 store hestetransportere (HT) væk. Det bliver presset, men husarånden kommer over os og kl kører den sidste lastbil væk. Pladsen er To kammerater hjælper hinanden med de sidste detaljer før paraden. ryddet og Livgarden kan gennemføre deres vagtskifte på anstændig vis. Streng forberedelse Mandag starter for begge delinger kl med appel og en kort stuekontrol. Derefter står den på hestevartning i stalden, opsadling af heste, daglig ridning i parken, modtagelse af hestene igen og derefter klargøring til dagens store generalprøve. Der skal indøves en alternativ opmarch/afl evering i indre slotsgård. Generalprøven går som den skal, og tilbage er nu kun vedligeholdelse og den sidste klargøring til den store dag i morgen. Tirsdag finder den skarpe sted. Vi starter med kontrol af stuer ( ) Mandag den 1. oktober 2012 fik oberstløjtnant Gunner Arpe Nielsen tildelt Hæderstegnet for 25 års god tjeneste ved hæren. Hæderstegnet blev tildelt på regimentschefens kontor ved en lille ceremoni. Eskorten strakte sig 800 meter fra rundkørslen op til slotsgården på Fredensborg Slot. 6/

14 Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: Miljøgården: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: Onsdag Lukket Torsdag - fredag: Afleverings af mundering: Mandag - fredag: Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag: Efter aftale Indkøber: Mandag - fredag Ammunition: Mandag - fredag: Efter aftale Service: Messer, møntvask, møntte le - fo ner fin des i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stati o nen og kasernen. Stoppested v. for hin drings ba nen. Busruterne 30, 31 og 88 stop pe sted på Næstvedvej ved ka ser nens ind kør sel. Eskorten opstillet i formation foran Fredensborg Slot. og udkvartering. Derefter ekstra grundig hestevartning og klargøring til eskorte. Når det gælder eskorte af HM Dronningen, skal hestene være renere end rene, sporerne på støvlerne skal være blankere end spejlet i den fineste balsal og det kan næsten ikke blive godt nok. Det bliver det dog, som det altid gør, og hestene bliver sadlet i deres stiveste puds, snekketøjet. Den store dag Efter opstilling gives ordre til at sidde op. Estandarten bliver ført til midten og eskorten er klar til at ride mod rundkørslen og modtage den royale kortege. Kortegen ankommer, eskortechefen kommanderer Fremad, og alle rider frem og formerer eskorten. Eskorten strækker sig 800 meter fra rundkørslen op til slotsgården. På den strækning er der desværre kun 2 kønne piger at sende sit kække husarsmil til, så et par husarer er en smule skuffede. Efter opmarch i indre slotsgård rider eskorten tilbage til kørselsgården og sidder af. Shit patrol Straks efter eskorten er siddet af, bliver der sendt en såkaldt shit patrol ned mod slotsgården for at feje hestepærer op, inden de kongelige igen kommer ud på pladsen. Igen stormer livgarden ud af vagtstuen, denne gang for at bremse den enlige rekrut med trillebøren, som derefter bliver gemt væk, så livgarden kan holde sit vagtskifte uforstyrret. Et kvarter senere, da SG Rasmussen vil kontrollere, hvorvidt lortepatruljen er i gang, kan han ikke få øje på de udsendte menige nogle steder. Til gengæld får en major fra livgarden øje på sergenten, og hiver ham derefter med ind til en samtale om timing og tilrettelæggelse af fejning af slotspladsen i Fredensborg. Med oprejst pande må sergenten dog meddele, at opfejningen sker efter ordre fra allerhøjeste sted, således at der ikke er spor efter eskortens 52 heste, når de kongelige træder ud af døren igen. Opgaven løst Efter selve eskorten går de to delinger i gang med at nedbryde staldene og klargøre hestene til transport tilbage mod Slagelse. Det sidste læs kører fra Fredensborg 2230 og 2300 kører de sidste menige og deres befalingsmand. Slottets stalde ser ud som om de aldrig har været brugt. Eskorten er forbi og opgaven løst som rigtige husarer til fulde. HM Dronningen samt de slovakiske gæster blev eskorteret med den pomp og pragt som sig hører og bør. FELTPRÆST Det er på Gardehusarkasernen muligt at træffe en feltpræst hver onsdag mellem kl og Feltpræsten vil være at træffe i UV /2012

15 Årsdagsparade på Gardehusarkasernen Af Kaptajn N. Lindberg, KTO/SBH/PIO Alle Gardehusarregimentets fire stående bataljoner, samt hesteeskadronen var samlet til årsdagsparaden 15. november. FOR OVEN: Modtager af oberst R.C. Jørgensens Æressabel og diplom, sekundløjtnant Anna-Sophie Stensgaard Oliel ved 1/V/GHR. FOR NEDEN: Gittes legat udleveres til MEKINFGRP 2.1, B-COY, ISAF hold 12. Legatet blev modtaget af: SG Lasse Møller-Fuglsang OKS-1 Kim Juelkert Sørensen KS Pierre Michael Larsen KS Jeff Gjerlev Andersen KS Thomas Bysøe Christoffersen Den 15. november var mere end 700 husarer samlet på Gardehusarkasernen for at fejre regimentets 398-årsdag. Årsdagen blev sunget ind ved Gardehusarkasernen med I Østen Stiger Solen Op. Det skyede morgengry gjorde ikke helt Ingemanns salme ære, men på trods af skydækket var morgenen lys og humøret højt. Den 175 år gamle morgensang er en vårhare i forhold til regimentet, der med sine næsten 400 år er Hærens ældste regiment. Dets lange historie tæller utallige sejre, både herhjemme og i internationale missioner på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Årsdagen gav således de fire stående bataljoner, der var samlet til parade og reception, en kærkommen anledning til at reflektere over fortid og fremtid. Regimentschef Oberst, Kammerherre T. M. Paulsen benyttede lejligheden til at minde sine husarer om alvoren af vores gerning og åbnede dagen med en kransenedlæggelse ved regimentets mindeanlæg. Obersten havde dog også glæden af at kunne belønne de, der har ydet en fortjenstfuld indsats i det forgangne år, da regimentet på årsdagen altid overrækker legater, diplomer og æressabler til Gardehusarer og civile, der har udmærket sig særligt. Dagen blev rundet af med en reception i Teatersalen, hvor der blev uddelt pokaler og legater, og helt i fødselsdagens ånd afsluttedes dagen med lagkage og varm kakao. En 398-årsdag er ikke bare en anledning til at se bagud, for vor lange historie er kun begyndelsen for regimentet, når vi som husarer hvert år fortsætter kampen og tjenesten. Vores fremtid rummer endnu mere end vores fortid og vore største sejre er endnu foran os. Efter årsdagsparaden var der reception for regimentets fastansatte personnel i Teatersalen, hvor yderligere hædersbevisninger blev udleveret. 6/

16 Danske Gar de hu sar for enin ger JULEHILSEN Af Ib Hedegaard Sørensen, Præsident for Danske Gardehusarforeninger Et hektisk år for vores foreninger er ved at slutte. Gik det godt? kunne man fristes til at spørge. Ja, det afhænger vel af, hvilke briller man observerer igennem, når man betragter året Det var et fantastisk år, fordi Danske Gardehusarforeninger igen havde en samlet medlemsfremgang, og vi er tæt på at runde de 1700 medlemmer. Det medfører naturligvis, at vi står stærkere, når vi vil markere synspunkter i soldaterforeningernes regi. Og det medfører også, at vi nemmere kan tilvejebringe midler til støtte for projekter for regimentets soldater, som vender hjem fra internationale missioner. Den udvikling er rigtig god, fordi vi på sigt så også kan styrke foreningslivet. I det kommende år vil vi arbejde for at øge og forbedre tilbuddene til medlemmerne i gardehusarforeningerne. Men der kommer også udfordringer endda alvorlige! Fra den 1. januar 2014 vil regimentet ikke længere have mulighed for at støtte fremstillingen og distributionen af vores regiments- og foreningsblad. Den udfordring har Præsidiet allerede nu taget op, og vi vil gøre alt for at fastholde dette samlingspunkt for alle husarer også i fremtiden. Forhåbentlig kan vi fremlægge en plan på det kommende repræsentantskabsmøde i maj Sidst skal der lyde en kraftig opfordring til de foreninger, som endnu ikke har fået justeret deres vedtægter til den gældende fællesvedtægt i Danske Gardehusarforeninger. Det er en forudsætning for, at vi kan arbejde som en enhed, med de udfordringer der kommer. Præsidenten ønsker alle husarer en Glædelig Jul og et Godt Nytår! Tak for samarbejdet i København Æresmedlem Den 10. september 2012 besluttede bestyrelsen at udnævne formanden, Kjeld Aggelund, GH Platan, til æresmedlem. Han har været medlem af foreningens bestyrelse i over 50 år. Bowling Den 18. februar 2013 kl afholdes den traditionelle bowlingaften på banerne i Tårnby. Der er spisning bagefter. Reserver datoen allerede nu. Se nærmere om pris og tilmelding i næste nummer af Gardehusaren. Skydning Ved Københavnske Samvirkende Soldaterforeningers skydning den 30. september 2012 var foreningen repræsenteret af Kim Jønsson, der fik 133 points. Bestyrelsen Frederiksborg Amt Generalforsamling Så er et år atter ved at være til ende, og det bliver tid til at afholde generalforsamling igen. Denne gang bliver det i selskabslokalerne på Hasta la Vista, Falkevej 15 i Hillerød, og denne gang bliver det onsdag den 20. februar 2013 kl Dagsorden for generalforsamlingen er iflg. vedtægterne Forslag til generalforsamlingen skal indleveres til formanden senest 14 dage før. For de, der måtte ønske det, er der spisning kl til ca. kr. 160,00 excl. drikkevarer. Menuen følger i næste nummer af Gardehusaren. Tilmelding til spisningen skal ske til formanden Jan van Deurs på tlf eller kassereren Jørgen Bech på tlf: Det er ikke nødvendigt at deltage i spisningen for at deltage i generalforsamlingen. Inden selve generalforsamlingen uddeles hæderstegn til følgende gardehusarer, såfremt man er fremmødt eller har meldt afbud: 10 år GH årg Rasmus Gødtz, GH årg 1977 Dragør Kjeld Stemann Larsen, GH årg Birkerød Lars Søndergaard Nielsen. 50 år GH /59 Skævinge Jens P.H.Mikkelsen GH /58 Tibirke Leif Nielsen, GH /60 Lynge Erik Petersen, GH /54 Frederiksværk Jørgen Bech, GH /62 Torup Peter Dam Nielsen. 60 år GH /52 Slangerup Poul Schjellerup, GH /51 Skævinge Egon Lyng Madsen, GH /52 Liseleje Hans Hansen. 70 år GH 454/39 Tulstrup Evald Veikop Petersen 16 6/2012

17 Læs også Poul Schellerups spændende artikel om kulturnatten i Hillerød på side. 20. Da denne udgave af Gardehusaren er den sidste i dette år ønsker bestyrelsen herved en glædelig jul og et godt nytår. Arne Christensen Frederiksund og Omegn Julehilsen Bestyrelsen for for Frederikssund og Omegn ønsker hermed alle foreningens medlemmer Glædelig Jul og Godt Nytår og tak for det gamle år. Bestyrelsen ønsker at vide, hvor mange af foreningens medlemmer, der er tilsluttet internettet, med henblik på udsendelse af elektronisk nyhedsbrev og hurtige informationer. Hvis du har en mail-adresse kan tilmelding ske til formand John W.Hansen: Det er for, at vi kan give hurtigere informationer til foreningens medlemmer om foreningens virke. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Næstved og Omegn Julebowling Vores traditionelle Julebowling afholdes i år onsdag den 12. december kl i Bowlingcentret på Erantisvej i Næstved. Efter spillet er der hygge med gløgg og æbleskiver. Husk at man er meget velkommen, selv om man ikke deltager i bowling, da det ligeså meget er en aften, hvor vi alle skal hygge os, det er jo også samværet der tæller. Pris for bowling inklusiv julehygge: 150 kr. Pris uden bowling: 75 kr. Tilmelding senest den 9. december til undertegnede på tlf eller Leif Nielsen på tlf PS: Bemærk ændret dato På bestyrelsens vegne Freddy Rasmussen for Østsjælland Generalforsamling Foreningen afholder ordinær generalforsamling fredag den 8.marts 2012 kl på Mødestedet i Haarlev, Bredgade 1, 4652 Haarlev. Dagsorden m.v. iflg. lovene. Efterfølgende afholdes ordinær generalforsamling i Østsjællands Skyttelaug med dagsorden m.v. iflg. lovene. Bestyrelsen for Møn og Sydsjælland Kære medlemmer Da vi har været uheldige med vores meddelelser til Jer i den forgangne sommer på grund af visse problemer med vores blad, besluttede bestyrelsen på sit møde forleden aften, at prøve en udvej ved evt. fremtidige forstyrrelser med vores blads udgivelse. Vi vil bede om jeres mail-adresser, således at vi hurtig kan komme i kontakt med Jer, vi er godt klar over at ikke alle har mail-adresse, men de af Jer som har, beder vi om at sende en mail til dlgmail.dk. Derefter vil vi på anden måde kontakte de af Jer som ikke har mail-adresse. Dette tiltag skal ses som et tegn på, at vi sætter pris på at bevare det gode netværk, vi har blandt Jer medlemmer. Året går nu på hæld, og vi vil, fra bestyrelsen sende jer alle og jeres kære de bedste ønsker for julen og det nye år, med tak for trofasthed mod vores forening i det forgangne år. P.S.Vi afholder generalforsamling mandag den 4. marts 2013, mere herom til februar. På bestyrelsens vegne Knud Nordvestsjælland Julehilsen Vi ønsker alle medlemmer med familie en Glædelig Jul og et Godt Nytår Samtidig siger vi tak for de hyggelige møder/sammenkomster, vi har haft i årets løb og håber på gensyn i det nye år. Generalforsamling 2013 afholdes den 22.marts nærmere i februar-nummeret, men reserver allerede dagen nu. På bestyrelsens vegne Erik Jensen Jylland Generalforsamling 2013 Foreningens generalforsamling er planlagt til afholdelse den 16. marts 2013 på Simested Kro. Mere udførlige detaljer i næste nummer af bladet. Foreningens medlemmer ønskes en Glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår. På bestyrelsens vegne Hans Ahler Sydjylland Kasernenedlægning I det sønderjyske er man her i dette efterår igen meget optaget af rygterne om kasernenedlægning i landsdelen. Lokalpolitikerne og de sydjyske landspolitikere er på mærkerne og klar til at kæmpe for netop deres kaserne. Grupper ( ) 6/

18 er etableret på de sociale medier. Underskrifter indsamles på gader og stræder. Vi gamle gardehusarer ved alt for godt, hvad det vil sige når ens kaserne bliver nedlagt. Det er smerteligt og er bestemt ikke godt for de lokale soldaterforeninger. Den nationale flagdag Foreningen var repræsenteret med fane ved to arrangementer den 5. september. Garnisonen i Haderslev markerede dagen med en parade om formiddagen i den indre kasernegård på Haderslev Kaserne. I Sønderborg blev dagen markeret med en parade foran rådhuset med en efterfølgende march gennem den indre by af personalet fra Hærens Sergentskole. Redefiner Hengstparade Den 23. september tog 56 deltagere til dette års Redefiner Hengstparade i Mecklenburg- Vorpommern. havde i samarbejde med Slesvigsk Køreselskab og Oldenborgforeningen arrangeret turen. For alle hesteinteresserede var det en stor oplevelse at se de mange flotte heste i de historiske omgivelser og så i et perfekt vejr. Arrangørerne har fået mange positive tilbagemeldinger. For at imødekomme de mange tilmeldinger, der var på venteliste, arbejdes der på en lignende tur i Aktivitetskalender 2013 Nytårskoncert med Slesvigs Musikkorps, Solister Søren Pilmark og Marlene Mortensen. 11., 12., 13. og 14. januar: Kulturhuset Harmonien i Haderslev. 16. januar: Lerpøthallen, Varde. 23. januar: Sønderjyllandshallen, Aabenraa. 25. januar: Alsion, Sønderborg 05. marts: Generalforsamling, Søgaardlejren, med efterfølgende foredrag af chefen for Søgaardlejren, OL J.P. Rasmussen. 10. april: Virksomhedsbesøg ved Flensburger Brauerei. Tilmelding nødvendig inden 1. april til formanden , Kalenderen vil løbende blive opdateret her i Gardehusaren og samtidig lagt ud på Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en Glædelig Jul og et godt år Tak for opbakningen til foreningen i det forgangne år. På bestyresens vegne Carl Jürgen Bock MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik fortages af de respektive foreninger København 22.december 75 år Gardehusar /57 Tåstrup Uwe Rossen-Bredehøft Århusgade 79, 3.tv København Ø januar 70 år Gardehusar /62 Hagested Erling Nielsen Æblevej 4, Hørby 4300 Holbæk 7.januar 70 år Gardehusar /62 Vedbæk Niels Jørgen Beck Liljevej Hørsholm 26.januar 70 år Gardehusar /63 Nakkehoved Flemming Pierre Wennerwald Møllevangen 5, st.tv Korsør 2.februar 80 år Gardehusar /55 Hellerup Per Andersen Broholms Alle 25, st Charlottenlund Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt 13.december 80 år Gardehusar /52 Dragør Knud Adriansen Trommeslagervej 23 Sigerslev 4660 St.Heddinge januar 75 år Gardehusar /57 Hvalsø Torben Andersen Tølløsevej Hvalsø for Frederiksund og Omegn januar 70 år Gardehusar /62 Græse Hans Sejersteen Jeppesen Havelse Mølle Frederikssund 11.januar 75 år Gardehusar /57 Eskildstrup Erling Nielsen Lindendalsvej Stenløse 21.januar 65 år Gardehusar årg.70 Bonderup Ib Petersen Teglværksvej Frederikssund 1.februar 80 år Gardehusar /53 Holger Andersen Ranunkelvej Frederikssund for Næstved og Omegn 13.december 70 år Gardehusar /64 Nølev Jørgen Evang Degnebakken Holmegård 19.december 60 år Gardehusar årg.74 Finn Schmøde Gødstrupvej Holmegård januar 80 år Gardehusar årg.54 Ole Nørring Allegade 6a, 1..th Frederiksberg 18 6/2012

19 24.januar 60 år Gardehusar årg.70 E.T.Kristiansen Anemonevej Næstved 31.januar 80 år Gardehusar /53 Slagelse J.Chr.Hansen Valbyvej 28 a 4200 Slagelse 7.februar 75 år Gardehusar /57 Nordrup Christoffer Rasmussen Nordrupby 9 Nordrup 4100 Ringsted Maribo Amts Gardehusarforening 29.december - 75 år Gardehusar /57 Dannemare Bøje Winther Rudbjergvej Vesterborg januar 70 år Gardehusar /61 Sløsse Peder J.Sødergren Egholmvej Nysted 16.januar 60 år Gardehusar årg.74 Tågerup Jørn Madsen Højbygårdsvej Rødby 1.februar 70 år Gardehusar /62 Horreby Ole Myssen Egernvej 11 Horreby 4800 Nykøbing F for Fyns Stift januar 70 år Gardehusar /63 Helsingør Peter Nielsen Piganavej Mårslet for Møn og Sydsjælland januar 75 år Gardehusar /59 Moseby Bent Tærsker Hyldevej Kalvehave 6.februar 75 år Gardehusar /58 Holbøl Johan Iversen Bultevej 5 Bøgesø 4700 Næstved Nordvestsjælland 17.december 70 år Gardehusar /61 Stårup Hardy Madsen Ellingevej Højby Jylland 30.december 75 år Gardehusar /56 Øster Marie Leif Andersen Ålevej Tørring januar 75 år Gardehusar /57 Eigil Nohr Pederstuevej Års 5.januar 70 år Gardehusar /63 Rørth Svend Aage Hesselbjerg Skovlyvej 6 Fensholt 8300 Odder 8.januar 80 år Gardehusar /54 Tolstrup Carl Christiansen Høhnersvej Hjørring 15.januar 70 år Gardehusar /63 Mors Martin Klausen Lyngbjergvej 9 Fårup 7900 Nykøbing Mors ( ) Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør Låsesystemer og gitre Adgangskontrol (ADK) Alarm-anlæg (AIA og ABA) Videoovervågning (ITV) Ndr. Ringgade 70B 4200 Slagelse Tlf Fax DØGNVAGT IDE SLAGELSE TRYK PÅ DIT BUDSKAB TRYK koncept DESIGN SLAGELSETRYK A/S profilering WEB PRINT 6/

20 15.januar 75 år Gardehusar /57 Thisted Kaj Bak Glarbjergvej Randers NØ 2.februar 94 år Gardehusar 122/39 Als Svend Andersen Hadsundvej 23 Als 9560 Hadsund Sydjylland februar 90 år Gardehusar 436/42 Fjelstrup Jørgen Finnemand Knud Skovvej Haderslev Antvorskov 14.december 50 år Gardehusar 0105/87 Jens Henning Garly Tidselbjergvej Slagelse VED MILPÆLEN takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, og alle kammeraterne for venlige hilsener og lykønskninger 85 år Gardehusar 3896/49 Marstal Niels Jørgen Nielsen Poppelvej Vordingborg GARDEHUSARER I HILLERØD Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: (Foreningsstof og fød sels dags li ster sendes til denne adresse). NB: Stof skal være re dak tø ren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste num mer. Til- og framelding af med lem mer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved Foreningernes kon tor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf eller Ved byen Hillerøds Kulturnat den 21. september var Gardehusarregimentets Hesteeskadron repræsenteret. I et optog, der startede fra Frederiksborg Slot med Campingpladsen som mål, red Gardehusarerne forrest med trompeterer og pauker. Efter husarerne fulgte nogle Volvoveteranbiler, som dog var så nye, så det er dem, man møder til daglig: ærgerligt, at den gamle Volvo Jakob manglede, men den er jo også meget sjælden. Derefter fulgte Drabantgarden, som er Hillerøds lokale bygarde, et hold cyklister og flere andre. Først på aftenen gav Gardehusarerne en flot opvisning på Campingpladsen - den gamle markedsplads - som var centrum for kulturnattens festligheder. I alt deltog 33 Gardehusarer og heraf var de 28 piger. Som journalisterne Janne Mulvad og Tore G.C.Rich fra Frederiksborg Amts Avis skriver i deres omtale; Fire piger i gardehusaruniform slæber to og to bomme hen over græsplænen ind til banen. Jeg troede, det var mænd, der skulle lave sådan noget siger en mand med et kækt smil. Jamen der er ikke nok mænd siger én af pigerne. 4 bestyrelsesmedlemmer fra Frederiksborg Amt, Jørgen Bech, Bjarne Jensen, Jørgen Pedersen og Svend Erik Pedersen trakterede efter opvisningen hestene med gulerødder, og pigerne fik lidt at drikke. Mange af pigerne drak en øl, og det var TUBORG, så Poul Schjellerup Slangerup /52 kunne ikke dy sig for at lære pigerne et par remser, der kan laves af bogstaverne i Tuborg: "Til Unge Borgere Og Raske Gutter, Gamle Røvhuller Og Børn Uden Tænder". Så er der altså én remse til, men den er lidt mindre stueren, så den kan pigerne selv fortælle, hvis de kan huske den. Poul Schellerup DØDSFALD Gardehusar Ole Wiberg Christiansen Teglvænget Faxe Ladeplads Æret være hans minde Gardehusar Søndersø øver sig i remsen TUBORG medens Greve og Roskilde lytter: Til Unge Borgere Og Raske Gutter, Gamle Røvhuller Og Børn Uden Tænder. 20 6/2012

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Indhold nr. 5 Leder...3 Combat Tracking kursus ved I/GHR...4 Fremstilling af V GHR for RC...6 Flagdag ved GHR: De danske heltes dag...7 Navnenyt...8 Forsidebillede:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2011 11. årgang Indhold nr. 6 Regimentschefens leder...3 Fuld fart i felten...4 Mudder og Mærker...5 I Blå Galla...6 Ambassadørmodtagelse og Kulturnat i København...8 Forsidebillede:

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013.

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. 1 Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. Årsnål for 2012 I 2012 skulle 2stk. 25 års jubilæumsnåle uddeles og det var til henholdsvis Kurt Nielsen og til Birte Carlebo. Nålene vil blive

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere