Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden"

Transkript

1 Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

2 Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt til Regionsrådet i Hovedstaden i 2009 og genvalgt i Medlem af Forretningsudvalg og Formand for Erhvervsudvalget. - Formand for følgegruppen på Bispebjerg-projektet - 40 år, gift med Stine og 3 dejlige unger, bor på Østerbro og arbejder i AOF Danmark

3 Aftenens program Strategier og planer politiske målsætninger Strategien Fokus og forenkling Nye målsætninger i budget 2015 Hospitals- og psykiatriplanen Politisk grundlag for byggerier Byggerier nu og efter kvalitetsfondsbyggerierne Hvilke byggerier er igangsat Vedligehold og renovering Rammebetingelser for byggeri Teknik, energi og miljø Innovation og erhvervssamarbejde

4 Region Hovedstaden lidt fakta - Ca. 1,75 mio. indbyggere - Regionens areal: km2 - Antal ansatte: ca Budget 2015: Nettoudgift 36,0 mia. kr. (driftsudgifter + anlægsinvesteringer) - Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 9 hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri - Praksissektoren i regionen består af praktiserende behandlere primært alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer - 29 kommuner i regionen

5 Regionens vision og politiske mål er Fokus og forenkling Grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau De politiske mål: Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive forskningsmiljøer Grøn og innovativ metropol

6 Fokus og forenkling strategiske indsatsområder Sundhedspolitiske mål er bestemmende for byggeri og krav til et moderne sundhedsvæsen. Særligt 2 indsatsområder retter sig mod de store hospitalsbyggerier: Miljørigtig drift og udvikling. Indsatsområdet skal sikre, at Region Hovedstaden er innovativ, grøn og samarbejder med erhvervsliv mv. CO 2 som kongeindikator. Forskning og samarbejde. Samarbejde mellem regionen, vidensinstitutioner og erhvervsliv om forskning og innovation for at opnå vækst og bedre patientbehandling.

7 Politiske målsætninger budget 2015 Milliardinvesteringer i nye byggerier skal skabe rammer for moderne sygehusbehandling og psykiatri, enestuer og moderne behandlingsfaciliteter (hospitaler, psykiatri, sterilcentraler mv.) Moderne IT-faciliteter er en central del af fremtidens sundhedsvæsen patientoplysninger tilgængelige, arbejdsgange forbedres (Sundhedsplatformen) Samlet indsats om udvikling i østdanmark regionale vækst og udviklingsplan og erhvervsfremme (kollektiv trafik og praktikpladser)

8 Politiske hensigtserklæringer i hospitals- og psykiatriplan Region Hovedstaden Grundlaget for opgavefordeling mellem regionens hospitaler fastlægges i hospitals- og psykiatriplan Kvalitet, nærhed og effektivitet i nævnte rækkefølge 4 planområder med hver ca indbyggere Tæt koordination mellem somatik og psykiatri (samme planområder) Et akuthospital) i hvert planlægnings-område med let trafikal adgang og udbygningsmuligheder

9 Udfordringer og tendenser behandlinger i sundhedsvæsenet nu og fremover! Kortere indlæggelser, mere ambulant behandling, flere accelererede patientforløb Ændrede arbejdsopgaver Decentralisering og specialisering Meget stor teknologisk udvikling Telemedicin og behandling uden for hospitalet Fokus på sammenhængende patientforløb Mere produktion og færre ressourcer Stadig mere samarbejde mellem sektorer Hvordan opfanges dette i byggeri og udnyttelse af bygninger?

10 Anbefalinger og retningslinjer i HOPP2020 Tværgående områder og etablering af funktioner, som skal understøtte ensartet højt niveau af undersøgelse, behandling og pleje: Akutbetjeningen Fælles akutmodtagelser Fysiske ramme kvinde-barn afsnit Patienthotelbetjening Intensivkapacitet Fremtidig klinisk grundstruktur Fødeområdet Kræftområdet

11 Det Politiske Grundlag for byggeri i Region Hovedstaden, maj 2011 Grundlaget omfatter de politiske krav og hensigtserklæringer til de nye hospitalsbyggerier, inden for patientforhold, arbejdsmiljø, logistik, miljøbeskyttelse, energi og klima, kunst mv. og er inddelt i fire overordnede temaer: 1. Patienten i centrum 2. Personalets foretrukne valg af arbejdsplads 3. Fysiske rammer moderne, helende, bæredygtige, fleksible 4. Offentlig-Privat-Innovation udvikling og vækst i Regionen

12 Struktur Hospitalerne AKUTHOSPITALER: Nyt Hospital Nordsjælland, Herlev Hospital, Nyt Hospital Bispebjerg og Hvidovre Hospital. SPECIALHOSPITALER: Glostrup Hospital og Gentofte Hospital Øvrige: Amager Hospital stadig medicinske afdelinger. Bornholms Hospital vil på grund af sin geografiske beliggenhed have sine egne akutfunktioner. Rigshospitalet har fortsat særstatus landets spydspids

13 Somatiske hospitaler - struktur 2020

14 Budgetaftale 2015 ledelsesmæssige ændringer på hospitaler Rigshospitalet og Glostrup Hospital sammenlægges ledelesmæssigt det centrale højtspecialiserede hospital Herlev Hospital og Gentofte Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt regionens størstes akuthospital. Fortsat akutklinikker på Glostrup og Gentofte matrikler.

15 De store hospitalsbyggerier Udgangspunkt er HOPP2020 behov for investeringer i bygninger og dermed grundlaget for de planlagte byggeprojekter. Regionen investerer de kommende år omkring 16 mia. kr. i store byggerier: Heraf ca. 13 mia. kr. seks kvalitetsfondsbyggerier Heraf ca. 3 mia. i andre store byggerier

16 De store byggerier Det Nye Rigshospital 1,85 mia. kr. til nybyggeri Nyt Hospital Herlev 2,25 mia. kr. til nybyggeri Nyt Hospital Hvidovre 1,45 mia. kr. til nybyggeri og renovering Ny Retspsykiatri Sct. Hans 550 mio. kr. til nybyggeri Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 3,98 mia. kr. til nybyggeri og renovering Nyt Hospital Nordsjællands 3,80 mia. kr. til bygning af nyt hospital Nyt Hospital Glostrup 800 mio. kr. til nybyggeri Regional Sterilcentral Herlev 483 mio. kr. til nybyggeri Regional Sterilcentral Rigshospitalet 504 mio. kr. til nybyggeri

17 Rammebetingelser kvalitetsfond Kvalitetfondsbyggerierne godkendt af regeringens ekspertpanel (16 i alt i Danmark, seks i Region Hovedstaden) Organisationsudvikling såvel som byggeri Finansiering: 60% statslig 40% regional Effektiviseringskrav på 4-8% 20% af budget øremærket til apparatur, IT og inventar Konkurrencer og udbud for rådgivere og vareindkøb Tværregionale vareindkøb på udvalgte områder

18 Den samlede bygningsmasse - udfordring Nybyggeri i samspil med eksisterende byggeri Regioner har vedligeholdelses- og renoveringsefterslæb F.eks. centralkomplekset Rigshospitalet og sengetårnet Herlev Vil der fortsat være loft over anlægsinvesteringer i regionernes økonomi? Vi investerer mest muligt i eksisterende rammer

19 Øvrige større byggeprojekter Derudover har regionen følgende større byggeprojekter: PC Ballerup (ny- og ombygning 200 mio. kr.) PC Hvidovre (ny- og ombygning 145 mio. kr.) Akutmodtagelse på Bornholms Hospital (50 mio. kr.) Renovering af Sydfløjen på Gentofte Hospital (62 mio. kr.) Mor/barn projekt Rigshospitalet Juliane Marie Center (på tegnebrættet)

20 Rammebetingelser sætter fokus Krav om effektiviseringsgevinster betydende for byggeriet: Organisering Arbejdsgange Logistik, it og udstyr mv. F.eks. Nyt Hospital Herlev opdeling i elektive og akutte behandlingsrammer Patientens vej gennem systemet direkte til operation frem for sengeafdeling Intern logistik på matriklen gentænkes og brug af teknologi (AGV-robot) f.eks. Nyt Hospital Bispebjerg

21 Temaer som følge af nybyggerier Understøtte sundhedsvæsen med fokus på behandling: Samle specialer på færre enheder Høj kvalitet i behandlingen Sammenhængende patientforløb Helende arkitektur Æstetik og harmoni Optimalt arbejdsmiljø Fleksibilitet i byggeri Åbenhed og tilgængelighed Standardisering

22 Teknik energi og bæredygtighed Krav til byggerier driver os fremad mod nye handlemuligheder Myndighedskrav og frivillighed Bygningsreglement 2015, 2020 og fremefter Bygningsklasse 2020, lånepulje til energiinvesteringer Energimærkning - udvidet version Analyse af renoveringsbehov på Hospitaler og Psykiatri Teknologisk løft drift og logistik Fælles udbud på tværs af regioner optimere indkøb

23 Innovation og erhvervssamarbejde Region Hovedstadens politiske grundlag for byggeri, maj Offentlig-Privat-Innovation udvikling og vækst i Regionen medvirke til at skabe ny vækst i erhvervslivet gennem innovationspartnerskaber om udvikling af nye innovative produkter, teknologier og serviceydelser til sundhedssektoren. Innovationscases Logistik, sporbarhed, hygiejne, energibesparelse, materialer, miljø, inventar m.v.

24 Innovation samarbejde om nye løsninger Nye innovative løsninger for at sikre fremtidens sundhedsvæsen: OPI-projekt - Spildevandsanlæg på Herlev Hospital (innovation, udvikling og eksport samarbejde med erhvervsliv) OPP-projekt - Rensningsanlæg og separation af regn- og spildevand på Glostrup Hospital Begge projekter omhandler rensning for miljøbelastende stoffer del af regional strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling

25 Fremtidige udfordringer Mens vi bygger: Der er betydelige udfordringer i at sikre borgerne i de mellemliggende år den bedst mulige behandling Hvordan opretholdes aktivitet og kvalitet under byggeri Behov for løbende tilpasning Vi skal være omstillingsparate politisk/administrativt Må foretage prioriteringer Sikre fleksibilitet i nybyggeri Når vi er færdige: Vi vil se nye effektiviseringskrav Sker løbende udvikling af metoder og rammer Krav om fleksibilitet også i fremtiden

26 Hvordan tænker vi nyt i fremtiden eksempler på ny tilgang Hele tiden udvikling og innovation Arkiv/Region+Hovedstaden+tager+eldelebiler+i+brug.htm

27 Tak for opmærksomheden

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere