Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov"

Transkript

1 Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen") indgås mellem kunden ("dig" eller "kunden") og den Dell-afdeling, der er anført på kundens faktura. Ved at købe Behold din harddisk med service efter behov som defineret heri, ( KYHD-service ) fra Dell, indvilger kunden i at være bundet af alle vilkår og betingelser, som fremgår af aftalen. Kunden er enig i, at KYHD-service er en éngangsservice (og udgift) til det understøttede produkt (som det defineres heri), som er underlagt denne aftale. Serviceoverblik KYHD-service tillader kunden samt kunder med små og mellemstore virksomheder at beholde deres harddisk (standard og SATA-harddiske), når de modtager en erstatningsharddisk i henhold til en kvalificeret reparation. En "kvalificeret reparation" omfatter en reparation og/eller en udskiftning af en eller flere defekter i udførelsen inden for den garantiperiode for hardwaren, der er gældende for kundens understøttede produkt. Kundens understøttede produkter omfatter Dell PowerEdge, Dell PowerEdge SC, PowerConnect, Dell Equal Logic, Dell Compellent, udvalgte PowerVault og Dell EMC Enterprise Storage -systemer, som er i standardkonfiguration, samt computersystemer fra OptiPlex, Precision, Latitude, Dimension, Vostro, XPS, Alienware, Adamo, Studio og Inspiron. Dell vil kun levere kvalificerede erstatninger til kundeunderstøttede produkter, som er købt direkte hos Dell og installeret i et Dell-system, bortset fra varer som er købt gennem Dells gruppe for software og eksterne enheder, enten på købstidspunktet eller som et kundesæt, og som stadig er dækket af den begrænsede hardwaregaranti. Kunden skal på købstidspunktet betale Dell et KYHD-servicegebyr for hvert kundeunderstøttet produkt, hvortil kunden vil beholde den erstattede harddisk. KYHD-servicen vil ikke være tilgængelig for kunden, før et produkt skønnes at være berettiget til en kvalificeret erstatning. KYHD efter behov er en éngangsudgift og købes, når der opstår harddiskfejl. Den er ikke til salg, før systemet rammes af harddiskfejl. Der skal købes en særskilt KYHD efter behov-kontrakt til hver harddisk, som kunden ønsker at beholde. Behold din harddisk efter behov-kontrakt omfatter ikke: Destruktion eller sletning af data. Gendannelse, bortskaffelse eller genbrug af aktiver. Fastholdelse af harddiske, som tilbagekaldes på grund af sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige risici. Erstatning af defekte harddiske, som materielt overstiger standardfejlgebyrerne for de involverede systemer.

2 Ikke-standard harddiske, som der er anmodet om via Dells tilpassede fabriksinstallationsservice. Support til defekte/opbevarede harddiske. (Supporten fortsætter kun på erstatningsharddisken i henhold til den gældende serviceaftale.) Aktiviteter, der ikke er udtrykkeligt beskrevet i denne servicebeskrivelse. Supportprocedurer Kunden skal kontakte Dells tekniske support i henhold til kundens begrænsede hardwaregaranti eller gældende serviceaftale, når et kundeunderstøttet produkt svigter eller formodes at svigte. Kunderne vil modtage support i overensstemmelse med deres gældende begrænsede hardwaregaranti eller serviceaftale. Hvis teknikeren bestemmer, at harddisken kræver en kvalificeret reparation, vil Dell sende erstatningsharddisken til kunden i henhold til kundens gældende begrænsede hardwaregaranti eller serviceaftale. Kunden kan enten købe KYHD-servicen eller returnere det defekte produkt til Dell i henhold til vilkårene for den gældende begrænsede hardwaregaranti eller servicekontrakt. Kundens ansvarsområder Sikkerhedskopiering af software/data. Kunden er ansvarlig for at foretage en komplet sikkerhedskopiering af alle eksisterende data og programmer, herunder programmer på kundeunderstøttede produkter, forud for Dells udførelse af KYHD-services. DELL PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB ELLER GENDANNELSE AF DATA ELLER PROGRAMMER ELLER TAB AF BRUG PÅ SYSTEMER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF KYHD-SERVICES ELLER SUPPORTYDELSER ELLER EN HVILKEN SOM HELST HANDLING ELLER UDELADELSE (HERUNDER UAGTSOMHED), DER ER FORETAGET AF DELL ELLER AF EN TREDJEPARTSSERVICEUDBYDER. Ret til at tildele adgang. Kunden erklærer og garanterer, at kunden har indhentet tilladelse til, at både kunden og Dell har adgang til og kan bruge det understøttede produkt, herunder alle heri indeholdte data og hardware- og softwarekomponenter, i forbindelse med udførelsen af KYHD-services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden forpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmoder Dell om at udføre KYHD-services. Samarbejde med supportteknikeren over telefonen og teknikeren på stedet. Kunden accepterer at samarbejde med og følge de anvisninger, som Dells supporttekniker måtte komme med over telefonen, eller som Dells onsiteteknikere måtte komme med. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemproblemer og fejl over telefonen gennem tæt samarbejde mellem brugeren og supportteknikeren eller teknikeren. Rapportering af harddiskfejl. Rapporter alle tilfælde af harddiskfejl til supportafdelingen for Dells begrænsede hardwaregaranti i henhold til vilkårene i denne begrænsede hardwaregaranti hvis det er relevant kundens serviceaftale.

3 Onsite-service. Giv teknikeren besked om, at KYHD-servicen er købt til det kundeunderstøttede produkt. Fysisk kontrol. Bevar den fysiske kontrol over harddiske fra systemer, der er dækket af KYHD-services. Dell er ikke ansvarlig for data, der findes på harddiske, som returneres til Dell. Bortskaffelse. Bortskaf eller destruer den defekte/opbevarede harddisk, og/eller sørg for, at følsomme, fortrolige eller varemærkebeskyttede data destrueres eller sikres. Understøttede versioner. Kunden skal have software og kundeunderstøttede produkter, der som minimum lever op til de versionsnumre og konfigurationer, som Dell har angivet for PowerLink for Dell EMC Storage eller på adressen for understøttede produkter. Kunden er endvidere forpligtet til at sikre, at enhver vigtig udskiftningsdel, programrettelse, softwareopdatering eller nyere version, som Dell måtte anvise, installeres på de understøttede systemer for at sikre, at systemerne til enhver tid er kvalificerede til at være omfattet af denne KYHD-service. Tredjepartsgarantier. Disse KYHD-services kan indebære, at Dell skal have adgang til hardware eller software fra andre producenter end Dell. Visse producenters garantier bortfalder muligvis, hvis Dell eller andre end producenten selv udfører arbejde på hardwaren eller softwaren. Det er kundens ansvar at sikre, at Dells udførelse af services ikke har effekt på sådanne garantier eller, hvis denne handling har effekt, at denne i så fald vil være acceptabel for kunden. DELL FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER EVENTUELLE EFFEKTER, SOM DELLS KYHD-SERVICES KAN HAVE PÅ DISSE GARANTIER. Forpligtelser på stedet. Hvor udførelsen af den enkelte KYHD-service kræver det, er kunden forpligtet til at sikre fri, sikker og tilstrækkelig adgang til kundens faciliteter og det eller de understøttede produkter. Tilstrækkelig adgang omfatter god plads til udførelse af arbejdet, elektricitet og en lokal telefonlinje. Der skal ligeledes være adgang til en skærm, en mus (eller et pegeredskab) og et tastatur, hvis systemet ikke allerede omfatter disse elementer. Disse dele skal stilles til rådighed UDEN omkostning for Dell. BEMÆRK! Hvis kunden ikke overholder de procedurer og betingelser, der findes i denne servicebeskrivelse, er Dell ikke forpligtet til at yde KYHD-service. Andre vigtige oplysninger Overdragelse. Dell kan overdrage denne KYHD-service og/eller servicebeskrivelse til kvalificerede tredjepartsserviceudbydere. Annullering. Når det ikke er anført anderledes i den gældende lovgivning, kan kunden afslutte denne KYHD-service inden for de første ti (10) dage, efter kunden har modtaget erstatningsharddisken, som blev leveret som del af den kvalificerede reparation. I tilfælde af at kunden vil annullere denne aftale skal kunden kontakte Dell på for at annullere aftalen og returnere den defekte harddisk til Dell i henhold til vilkårene på kundens begrænsede hardwaregaranti eller servicekontrakt, hvis det er relevant. Hvis den defekte del ikke returneres til

4 Dell i henhold til de udleverede skriftlige instruktioner, kan det resultere i afbrydelse af supportydelsen i kundens begrænsede hardwaregaranti eller en beregning på dit kreditkort eller en faktura på beløbet for delens på det tidspunkt gældende standardpris. En afbrydelse af din begrænsede hardwaregaranti, fordi en reservedel eller et produkt ikke er returneret korrekt, vil ikke påvirke den begrænsede hardwaregaranti, da den begrænsede hardwaregaranti stadig vil udløbe i overensstemmelse med den oprindelige kontraktperiode. Dell kan når som helst annullere KYHD-servicen på basis af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris for KYHD-servicen som nærmere angivet i faktureringsvilkårene Kunden nægter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden overholder ikke de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne KYHD-service, sender Dell en skriftlig besked om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Meddelelsen omfatter årsagen til annulleringen samt datoen for annulleringens ikrafttræden, hvilket er mindst ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender meddelelsen om annulleringen til kunden, med forbehold for eventuelle bestemmelser om annullering i henhold til gældende lokal lovgivning, som det ikke er muligt at fravige ved aftale. HVIS DELL ANNULLERER DENNE KYHD-SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, ER KUNDEN IKKE BERETTIGET TIL AT FÅ REFUNDERET GEBYRER, DER ER INDBETALT TIL ELLER FORFALDNE HOS DELL. Fortrolighedskrav eller immaterielle rettigheder. Kunden accepterer, at ingen oplysninger eller data, som er videregivet til Dell over telefonen, elektronisk eller på anden måde, er fortrolige, og at de ikke tilhører kunden. Tredjepartsserviceaftaler. Kunden erkender, at services til det understøttede produkt kan være tilgængelige hos forhandlere af de understøttede produkter, og at services i denne servicebeskrivelse kan minde om eller være identiske med services, som er tilgængelige hos sådanne forhandlere. Kunden erkender yderligere, at Dells leverings af services under denne servicebeskrivelse er særskilte og adskiller sig fra services, der leveres af en forhandler af de understøttede produkter. Lovvalg. PARTNERNE ACCEPTERER, AT DENNE AFTALE, ALT SALG UNDER DEN OG ALLE KRAV, TVISTER ELLER UOVERENSSTEMMELSER (HVAD ANGÅR KONTRAKT, TORT ELLER ANDET, UANSET OM DE ANGÅR ALLEREDE EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE FORHOLD, HERUNDER LOVPLIGTIGE -, BEVILLINGSMÆSSIGE - OG RETSPRAKSISKRAV) MELLEM KUNDEN OG DELL som følge af eller i relation til denne servicebeskrivelse, dens fortolkning, eller brud, afslutning eller gyldighed i denne sammenhæng, de af denne serviceaftale resulterende forbindelser, Dells annoncering eller relaterede køb I MAKSIMALT OMFANG I FORHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING VIL VÆRE UNDERLAGT LOVENE I DELSTATEN TEXAS UDEN HENSYN TIL LOVVALGSREGLER. Bindende voldgift. ALLE KRAV, TVISTER ELLER UOVERENSSTEMMELSER (HVAD ANGÅR KONTRAKT, TORT ELLER ANDET, UANSET OM DE ANGÅR ALLEREDE EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE FORHOLD, HERUNDER LOVPLIGTIGE -, BEVILLINGSMÆSSIGE - OG RETSPRAKSISKRAV) MELLEM KUNDEN OG DELL, deres agenter,

5 medarbejdere, hovedforpligtede, efterfølgere, erhververe og associerede selskaber (i dette afsnit samlet kaldet "Dell"), som følge af eller i relation til denne servicebeskrivelse, dens fortolkning, eller brud, afslutning eller gyldighed i denne sammenhæng, de af denne serviceaftale resulterende forbindelser (herunder, i fuldt omfang i forhold til gældende lovgivning, forbindelser til tredjeparter, som ikke er underskrivere på denne servicebeskrivelse), Dells annoncering eller noget relateret køb MÅ UDELUKKENDE LØSES VED BINDENDE VOLDGIFT OG I SIDSTE ENDE VED BINDENDE VOLDGIFT FORVALTET AF NATIONAL ARBITRATION FORUM ( NAF ) ifølge dets gældende retsplejelov (tilgængeligt via internettet på eller over telefonen på ). Voldgiften vil udelukkende angå tvisten eller uoverenstemmelsen mellem kunden og Dell. HVERKEN KUNDEN ELLER DELL VIL VÆRE BERETTIGET TIL AT DELTAGE I ELLER KONSOLIDERE KRAV FRA ELLER MOD ANDRE KUNDER ELLER AGERE VOLDGIFTSMAND I NOGEN KRAV SOM REPRÆSENTANT ELLER VED KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER I EGENSKAB AF EN STATSADVOKAT. Denne transaktion involverer interstatslig handel, og denne bestemmelse vil være underlagt Federal Arbitration Act 9 U.S.C. sec (FAA). Enhver tildeling af voldgiftsmand vil være endegyldig og bindende for begge parter og kan betragtes som en dom ved enhver kompetent domstol. Dell vil være ansvarlig for at betale enhver ansøgningsafgift til voldgiftsmand samt nødvendige gebyrer for at få et retsmøde i det omfang, at sådanne gebyrer overstiger beløbet for ansøgningsafgiften angående rejsning af et krav ved den kompetente domstol i den stat, hvor kunden har bopæl. Hver part skal betale sine egne omkostninger samt advokatsalærer, hvis det er relevant. Men hvis nogen part vinder i henhold til lovbestemte krav, som yder den vindende part advokatsalærer, eller hvis der en skriftlig aftale, der omhandler salærer, kan voldgiftsmanden tilkende rimelige gebyrer til den vindende part ifølge lovens standarder for ombytning af salærer. Der kan indhentes oplysninger og rejses krav hos NAF på adressen P.O. Box 50191, Minneapolis, MN 55405, USA. Ingen garantier. KUNDEN ERKENDER OG ACCEPTERER, AT DISSE SERVICES IFØLGE SERVICENS VÆSEN LEVERES "SOM DE ER", OG DELL YDER INGEN GARANTIER ANGÅENDE SERVICEN ELLER RESULTATERNE AF SERVICEN. DELL FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR FEJL ELLER FORSINKELSER I YDEEVNEN, SOM SKYLDES FAKTORER UDEN FOR DELLS KONTROL. Ansvarsbegrænsning. KUNDENS ENESTE BEFØJELSE OG HELE DELLS SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL KONTRAKT, TORT ELLER ANDET ER IFØLGE DENNE SERVICEAFTALE EN FORHOLDSMÆSSIG TILBAGEBETALING AF DE BELØB, DER ER INDBETALT TIL DELL FOR DEN SERVICE, DER ER GRUNDLAGET FOR KRAVET. Diverse. Hvis nogen bestemmelse i nærværende servicebeskrivelse ikke kan håndhæves eller er ugyldig, accepterer parterne at slette den, og at den resterende del af aftalen fortsat er gældende. Vilkår og betingelser. Dell har fornøjelsen af at kunne tilbyde disse services i overensstemmelse med denne servicebeskrivelse og vilkårene og salgsbetingelserne i Dells standardfaktura (se Overførsel af service. Kunden må ikke overføre denne KYHD-service. Dell PowerEdge, Dell PowerEdge SC, PowerConnect, Dell Compellent,Dell Equal Logic, udvalgte PowerVault og Dell EMC Enterprise Storage, OptiPlex, Precision, Latitude, Dimension, Vostro, XPS, Alienware, Adamo, Studio og Inspiron er varemærker tilhørende Dell Inc.

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere