Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer."

Transkript

1 Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, d.9. oktober 2014, Odense v/idrætslærer, fysioterapeut og PhD. stud. Anette Bentholm

2 Oplægsholder

3 Målgruppe Børn med: High Functioning Autism Spectrum Disorder (HFASD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - normal intelligens og vil kunne være blandt de børn som skal inkluderes i folkeskolen inden udgangen af 2015

4

5 Idræt versus fysisk aktivitet En vigtig forskel ligger i, at fysisk aktivitet refererer til en kvantitativ måling af kroppens fysiske arbejde. Idræt har et andet kulturelt udgangspunkt, som ikke alene handler om den fysiske aktivitet. Kilde: Kulturministeriet, 2009

6 Motorik Sundhed Kognition Social

7 Motorisk perspektiv Det er ikke alle børn med ASD og ADHD, der har motoriske vanskeligheder, men de er overrepræsenteret. I studierne er det mellem 40-80% af børnene, der har motoriske vanskeligheder i forskellig grader.

8 Motorisk perspektiv Børn med ADHD/uden ASD havde ingen motoriske vanskeligheder, sammenlignet med børn med ADHD/med ASD (Paradopoulos et al. 2013) I et studie fra Holland af børn med lettere intellektuelle vanskeligheder havde de især dårligere object-control score end børn i almindelighed (Westendorp et al., 2011)

9 Børn med ASD og ADHD er mindre fysisk aktive sammenlignet med børn i almindelighed (Memari et al. 2013; Pan et al., 2011). Undtagen piger med ADHD/hyperaktivitet (Baerg et al., 2011) Sundhed perspektiver Aerob fitness er lavere sammenlignet med børn uden ASD og ADHD (Verret et al., 2010; Chien- Yu Pan 2008) De har et højere BMI sammenlignet med børn uden ASD og ADHD (Verret et al., 2010; Baerg, et al.2011)

10 Deltagelse i fritiden Både børn med ASD og ADHD er mindre aktive i holdbaserede idrætsgrene eks. fodbold, og går de til idræt vælger de oftest organiserede individuelle idrætsgrene eks. svømning og ridning. Går de til idræt i fritiden, gør de det mindre hyppigt end børn uden ASD og ADHD Forældrene har stor indflydelse på om børnene går til idræt i fritiden De dyrker i meget lille omfang uorganiseret idræt i deres fritid eks. leg på gaden (Preece & Jordan 2010, Hilton, Crouch & Israel 2008, Shimoni, Engel-Yeger & Tirosh 2010, Hochhauser & Engel-Yeger 2010)

11 Barrierer for idræt i fritiden Følelsen af at føle sig ekskluderet nogle føler sig ekskluderet inden de startede på idrætten At barnet kun var et del af holdet, men ikke en del af handlingen Trænerne var ikke i stand til at inkludere dem på holdet (Brewster et al., 2010; Hilton et al., 2008; Shimoni et al., 2010; Schleien et al., 2014; Thompson & Emira, 2011)

12 Barrierer for idræt i skole/frikvarterer Et studie viste at børn med ASD var mere FA i idrætstimerne end i frikvartererne (Pan et al, 2009). De fleste idrætslærere ikke var trænet til at undervise og inkludere børn med særlige behov i idrætstimerne (Kodish & Kullina, 2006)

13 Barrierer for idræt i skole/frikvarterer Idrætslærerne har ofte en traditionel konkurrence orienteret undervisningsfilosofi, i stedet for at fokusere på børnenes sociale velbefindenhed Idrætslærerne er ikke opmærksomme på at tage højde for børnenes motoriske vanskeligheder, når de planlægger idrætten og underviser børn med særlige behov (Harvey et al., 2014)

14 Effekter af fysisk aktivitet Børn med ADHDs kondition og styrke forbedres og den negative adfærd reduceres ved høj-intensitetstræning (Magnusson et al., 2012). Børn med ASDs stereotype bevægelser bliver færre lige efter FA (Lang et al., 2010). Børn med ADHD har lettere ved at indlære og koncentrere sig lige efter FA med høj intensitet (Hill et al, 2011; Hillman et al, 2009) Børn med ADHDs sociale kompetencer forbedres (Smith et al. 2013; ) Angst og depressions rate mindskes efter FA hos børn med ADHD (Kiluk et al., 2009)

15 Idræt stiller store krav både til det sociale, kognitive, sundhedsmæssige og motoriske aspekt

16 Målet At skabe idrætsaktiviteter og/eller et idrætstilbud, der organisatorisk, motorisk og socialt matcher eller kan understøtte denne gruppes behov og ressourcer. (Segregation og/eller inklusion)

17 Inklusion og pædagogik

18 Inklusion en definition At anerkende de individuelle forskelle og at give plads til disse forskelle gennem tilpasning af aktiviteter Handicapidrættens videnscenter (2002) Spil mig.

19 Inklusion er komplekst GLOBAL REGIONAL OG NATIONAL POLITIK OMGIVELSER SOCIALE NETVÆRK INTERNATIONALE POLITIKKER EX. HVIDBOGEN - LIGHEDSPRINCIPPET HANDICAPPOLITIK I KOMMUNEN, SST, REGERINGEN ITALESÆTTELSE, PULJER IDRÆTSFORENINGEN, TRÆNERNE, BESTYRELSEN, ANDRE MEDLEMMER OG FORÆLDRE, ANDRE BØRN, IDRÆTSTILBUDDET, SKOLE OG SFO FAMILIE, VENNER INDIVI DET BARNETS EGEN MOTIVATION OG ANGST FOR AT FEJLE BÅDE PSYKISK, FYSISK OG SOCIAL

20 Shumway-Cook & Wollacott, 2012

21 Didaktiske relationsmodel Himm & Hippe, 2000

22 Empatiforstyrrelser Mennesker med empatiforstyrrelser har svært ved at forestille sig, hvad andre tænker og føler. Opdage den andens reaktioner aflæse og forstå mimik lyde og krop vælge en handling udføre den valgte handling Kilde: Mogensen (2010) Børn med særlige behov

23 Eksempel på empatiforstyrrelse De kan have svært ved at svare på noget vedrørende deres følelser eks. kan du lide at spille hockey? Spørg i stedet: Scorede du et mål i hockey i dag?

24 Eksekutive dysfunktioner Evnen til at få en ide, at planlægge, at udføre og at vurdere og eventuelt justere sine handlinger og adfærd i forhold til tid og rum Elfing, B. et al (2002). Den børnepsykologiske undersøgelse. Vejledning til psykologer. Udarbejdet af Selskab for Børneneuropsykologi.

25 Eksempel på en eksekutiv dysfunktion Hvis idrætstræneren eller fysioterapeuten beder barnet om: At lægge hulahopringen på plads ude i redskabsrummet, og tage den blå bold med tilbage, Hvad kan der ske?

26 Pædagogiske elementer i selve idrætten struktur tydelighed - rummelighed

27 Observation og tilpasning

28 Tilpasningsskema Kilde: Bentholm, 2013

29 Støtte og arbejdssystem Hvad skal vi lave? Hvor meget skal vi lave? Gentagelser? Hvem skal børnene være sammen med? Hvornår er vi færdige? Hvad skal vi bagefter? 29

30 Støtte og overvejelser At have en plan: Detaljeplanlægning - arbejdssystem fordeling af rollerne i lære-/trænerteam Præsentation og gennemgang af regler Vær både visuel, auditiv og kropslig Voksen deltagelse Anvisninger billeder/tegninger/armbånd Pyt-skilt Time-out sted Refleksion af undervisning

31 Tavlens return

32 Opsummering struktur, tydelighed og rummelighed At idrætsunderviserne kender til barnets udfordringer og er åben for dialog med forældrene At idrætsunderviserne ved at idrætten også foregår før og efter idrætstimen At idrætsunderviserne har en plan klar At også barn og forældre kender struktur og indhold At idrætsunderviserne laver grupperne At arbejde i mindre gruppe At noget er genkendeligt fra gang til gang

33 Opsummering At nye aktiviteter/lege bliver gennemgået både visuelt, auditivt og kropsligt At barnet bliver set og anerkendt for det barnet lærer At der er et tydelig start og sluttidspunkt At man er varsom med historiefortællinger At man kan lave specielle aftaler med nogle børn differentiering af undervisningen.

34 Hvad ved man ikke? Sundhed blandt børn med autisme og ADHD? Inklusion af børn med autisme og ADHD på hold og holdbaseret aktiviteter? Børnenes perspektiv? Til trods for politikker og konventioner er der mange, der stadig ikke dyrker idræt hvorfor? Undervisningsdidaktik der kan øge motivation og effekt af FA?

35 Perspektiver Adapted physical educators /mentorer for børnene Vær opmærksom på fritidsdelen Fysioterapeuterne ind på folkeskolerne både rådgive og træne & behandle jobs? Observer børnene i idrætsmiljøerne og lav interventionerne der, hvis målet er inklusion Øge samarbejdet med lærere og pædagoger vidensdeling og kompetenceudvikling

36

37

38 WHY DO I STAND UP HER?

39 Mangler I svar på nogle af jeres spørgsmål

40 Spørgsmål Er det fysioterapeutens opgave at være med til at inkludere børn med autisme og ADHD i skolerne og fritid? Og i så fald hvordan kan eller bør fysioterapeuten understøtte inklusion i skolens idrætsmiljøer og idræt i fritiden? Hvad er vores for-forståelse af et normalt barn, og hvilken indflydelse har det på vores tro på inklusion? Kan børn med autisme og ADHD betragtes som et normalt barn? Fordele/ulemper herved?

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9d Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9 D VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE PÆDAGO- GISK PERSONALE I FRITIDSORDNINGER I din kommune

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene. side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET?

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er dyspraksi? 3 Hvad betyder dyspraksi for barnet og dets behov? 4 Hvad er barnets fremtidsudsigter? 5 Typiske symptomer

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører en socialfaglig

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere