DIGITAL. It skal opfange forretningens ukendte behov. Intranet til SharePoint. Kom i gang på en uge med Wizdom. Vil du fremtidssikre dit intranet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL. It skal opfange forretningens ukendte behov. Intranet til SharePoint. Kom i gang på en uge med Wizdom. Vil du fremtidssikre dit intranet?"

Transkript

1 DIGITAL TIRSDAG 12. NOVEMBER NR. / SharePoint intranet? Så bør du kende Wizdom! It skal opfange forretningens ukendte behov Som it-direktør i Pandora er det Hans Henrik Hoffmeyers opgave konstant at opsnappe og tilpasse it til de behov, der akut opstår i en virksomhed i kraftig vækst. Alle de faktorer, som kan påvirke os negativt, tager du fat i at påvirke, så det ikke sker, siger han. Side 4-6 Foto: Simone Astrid Pedersen 8 Digitale radiodrømme udspiller sig i Pandrup Dantax rider højt på DAB-bølgen 11 Fra lommen til armen Ure med smart telefonfunktion Intranet til SharePoint Kom i gang på en uge med Wizdom Danmarks mest udbredte intranetprodukt til SharePoint Effektivt implementeringsforløb og fast økonomi Til SharePoint 2010, SharePoint 2013 og Office 365 Vil du fremtidssikre dit intranet?

2 2 DIgital Redigering Eva Brünnich Layout Tille Hjort Tirsdag 12. november 2013 Fra vicevært til foregangsmand Af Peter Møller Christensen, journalist Et ofte hørt regnestykke, som it-analytikere og -leverandører ynder at benytte, lyder, at virksomheders it-afdelinger i runde tal bruger 80 pct. af deres budgetter til populært sagt at holde lyset tændt, mens kun 20 pct. bruges til at udvikle nye it-projekter til gavn for den samlede forretning. Uden direkte at sætte tal på det tilsvarende billede hos smykkeproducenten Pandora gør man sig her kraftige anstrengelser for, at forholdet skal være det omvendte. It-direktør Hans Henrik Hoffmeyer har sat sig for, at it-afdelingen skal være andet og meget mere end den rene viceværtsfunktion, som nok sørger for, at der er strøm i serverrummet og opdatererede antivirusprogrammer på medarbejdernes pc er, men sjældent bidrager til at skabe nye forretningsmæssige landvindinger til gavn for virksomheden. Hos Pandora har it-afdelingen taget sagen i egen hånd og bl.a. udarbejdet, hvad der til forveksling ligner et regulært organisationsdiagram, men som man her er beskeden nok til at betegne som en referencemodel. Formålet med modellen er, at it-medarbejderne til enhver tid ved, hvor i organisationen der foregår hvad, så man har et håndgribeligt stykke værktøj, som kan bruges til at opfylde det overordnede mål, som Pandoras it-ledelse selv har formuleret: nemlig at være foregangsmænd for og opfange de it-behov, forretningen endnu ikke er sig bevidst, endsige har formuleret. Strategien understøttes af en stribe business technology managers, som er ansat i it-afdelingen, men har tæt kontakt til de respektive forretningsdivisioner for her at opfange nye forretningsmæssige behov, som kan understøttes af it. Få nu det big data-begreb trukket ned på jorden HVEM: Patricia Florissi HVAD: Global teknologidirektør for datalagringsselskabet EMC HVORFOR: Begrebet big data er for mange et uhåndterligt begreb, men kan være et nyttigt redskab for erhvervslivet Hvordan er det med det dér big data? Skal man være nystartet, internetbaseret virksomhed og storforbruger af sociale medier for at kunne bruge det? Absolut ikke. Begrebet big data er dukket op, fordi teknologien i dag giver os nogle muligheder for at kunne behandle mange flere data på langt kortere tid, end vi tidligere har kunnet gøre det. De fordele kan sagtens overføres til traditionelle virksomheder. Hvor kan big data-begrebet komme en virksomhed til gode, som har levet i lykkelig uvidenhed om begrebet i årtier? Stort set alle virksomheder har processer, der kræver stor regnekraft og derfor tager tid. Big data giver mulighed for at korte beregningstiderne ned fra dage og timer til minutter og sekunder. Hvordan kan det konkret komme direktøren eller itchefen for en mellemstor dansk virksomhed til gode? Der er tre hovedelementer i anvendelsen af big data, som EMC s teknologidirektør, Patricia Florissi, slår fast, at big data-begrebet er relevant for mange typer af virksomheder. Foto: Lars Andersen kan tages i anvendelse hver for sig eller sideløbende: For det første kan dataopsamling og beregninger foretages over længere perioder og alligevel på kortere tid, så man f.eks. i dag kan beregne et gennemsnit for fem år i stedet for ét år; for det andet kan man ved hjælp af dataanalytikere finde frem til at anvende de mange data til at forbedre sin forretning; og for det tredje kan man begynde at overveje, hvilke nye, ikke hidtil anvendte datakilder, der kan bringes i spil for at optimere sin forretning det være sig demografiske data, logistikdata m.v. Hvem vil især have gavn af disse muligheder? Det kan f.eks. være virksomheder, som udstyrer deres medarbejdere med smartphones eller ipads til at registrere, hvad de foretager sig i løbet af dagen. Big data kan herefter anvendes til at analysere alle de data, og det vil være muligt at afsløre de dele af arbejdsgangen, hvor der opstår ineffektivitet, med henblik på at foretage forbedringer. 25% Arkivfoto: Steven Achiam Epic og NNIT vinder milliardkontrakt Så faldt afgørelsen i kampen om den milliardstore kontrakt på en sundheds-it-platform til de to østdanske regioner Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kontrakten tilfalder den amerikanske leverandør Epic, som har allieret sig med det danske, Novo Nordisk-ejede it-selskab NNIT. Sammen med de to konkurrenter i opløbet om kontrakten Cerner og IBM er Epics system blevet grundigt gennemtestet og evalueret af mere end 500 sundhedsfaglige ansatte i de to regioner. Disse test samt en grundig analyse af tilbuddene ud fra de opstillede kriterier har dannet baggrund for det endelige valg. Koncerndirektør Svend Hartling (billedet), Region Hovedstaden, har tidligere sagt til Børsen, at IBM s force var selskabets store kendskab til danske forhold, mens de to konkurrenter, Cerner og det nu valgte Epic, er længere fremme med funktionaliteten i deres systemer. pmc færre danskere forventer i år at købe én eller flere julegaver på nettet i forhold til sidste år, viser undersøgelse fra e-mærket Arkivfoto: Christian Lindgren/Scanpix Bredbåndsfokus kan afgøre krydset Den enkelte kommunalvalgskandidats fokus på lokal etablering af hurtige bredbåndsforbindelser kan være med til at afgøre, hvor vælgerne sætter deres kryds ved kommunalvalget 19. november. Det viser en undersøgelse, analysevirksomhed Userneeds har gennemført for brancheorganisationen Dansk Energi. Blandt de adspurgte i undersøgelsen mener 61 pct. således, at de danske kommuner hver især bør lave kommunale bredbåndsstrategier, som har fokus på at fremme udbredelsen af hurtigt bredbånd i de enkelte kommuner. Bredbåndspolitik er gået fra en lidt gemt og nedprioriteret tilværelse til at være et varmt emne på den kommunale valgdagsorden. Kommunerne og samfundet generelt står til at høste store gevinster ved at få udbredt og anvendt hurtige bredbåndsforbindelser, siger Thomas Woldiderich, chefkonsulent i Dansk Energi. pmc

3 4 DIgital Redigering Eva Brünnich Layout Babken Margaryan og Tille Hjort Tirsdag 12. november 2013 Det er vigtigt for en it-organisation i en vækstvirksomhed at være på forkant med forretningens behov. Ellers risikerer man alt for let at blive reaktiv over for alle de nye krav, som opstår, siger Pandoras it-direktør, Hans Henrik Hoffmeyer. Foto: Simone Astrid Pedersen

4 Tirsdag 12. november 2013 DIGITAL 5 It skal være på forkant med forretningen Målsætningen for smykkeproducenten Pandoras it-direktør er at levere de it-ydelser, forretningen har behov for, i samme øjeblik behovet opstår IT-LEDELSE Hos smykkeproducenten Pandora, med hovedsæde i Glostrup ved København, har it-direktør Hans Henrik Hoffmeyer konstant antennerne ude. Han skal fange signaler om nye behov, som opstår, og hvor hans afdeling kan understøtte forretningsmæssige ambitioner. Og det sker ikke sjældent. Der er virksomheder, hvor teknologien møder forretningen, og så er der virksomheder, hvor teknologien møder forretningen, og hvor der samtidig er høj vækst. Sådan en virksomhed er Pandora, og det stiller helt andre krav til en it-organisations evne til at agere agilt og tilpasse sig nye forretningsplaner og mål, som skabes andres steder i organisationen, siger Hans Henrik Hoffmeyer om den situation, han står i til dagligt. Han fortæller, hvordan en markant vækst på alle områder påvirker den samlede organisation og dermed også lægger et konstant pres på itafdelingen. Vi har i løbet af ganske få år bevæget os fra at være til stede på få markeder til at være på mere end 70 markeder, i samme periode har vi fordoblet omsætningen flere gange, og vi går fra nogle få tusinde til mange tusinde medarbejdere, samtidig med at vi går fra at producere nogle få millioner smykker til at producere mere end 50 millioner smykker, siger it-direktøren om den vækst, Pandora har været igennem, og som også påvirker kravene til it-organisationen. Den vækst, som i nogle år har været på 50 pct., betyder, at det hele tiden er nødvendigt at tilpasse it-organisationen, så den kan indfri de behov, den skal opfylde. Du kan sammenligne det med et hus: Du bygger ikke bare dobbelt så højt, fordi der skal være plads til flere mennesker, uden også FAKTA Pris for it- og forretningsarkitektur Smykkeproducenten Pandora får i dag overrakt interesseorganisationen Dansk IT s pris for bedste Enterprise Arkitektur. Dansk IT oversætter selv prisen med, at Pandora er Danmarks bedste virksomhed til at binde it og forretning sammen. i begrundelsen for, at Pandora har vundet prisen, hedder det bl.a., at Pandora: har demonstreret synlig sammenhæng mellem mål og midler. har udviklet et forståelses- og metodeapparat, som dokumenterer og vejleder forretningsudviklingen og it-understøttelsen. har fundet en balance mellem korte og langsigtede investeringer. pmc at se på om fundamentet kan understøtte det, understreger Hoffmeyer. Ekspanderer samtidig Han fortæller, at det, der især kendetegner vækstvirksomheden, er, at man ekspanderer på mange forskellige dimensioner på én og samme tid. Vi har ekspanderet på den organisatoriske dimension, dvs. at der er kommet flere mennesker om bord, vi ekspanderer på vores markedsdimension, på vores produktdimension alt i alt på en lang række dimensioner. Og det betyder typisk, at når vi så kommer til kravene til de applikationer, som skal understøtte det de it-værktøjer, vi udstyrer vores organisation med for at kunne understøtte den strategi bliver det lige pludselig mange flere værktøjer, forklarer Hoffmeyer. Han bemærker, at en udfordret it-organisation skal passe på ikke at forfalde til den forkerte slutning, når den står i en sådan situation. Typisk sker der det, at man bliver meget reaktiv. Forestil dig en it-organisation, der bare bliver ramt af det ene krav efter det andet. I bedste fald kan den bare forsøge at følge med så godt, den kan, men den udfordrede it-organisation kommer ikke hen og møder forretningen, så den koncernit-ansvarlige siger Nu skal jeg fortælle jer, hvad I har behov for, siger Hans Henrik Hoffmeyer om den skrue uden ende, han har taget initiativ til at forhindre, skulle ramme Pandora. It-direktøren mener, at hvis ikke ledelsen i en vækstvirksomheds it-organisation tager sagen i egen hånd, vil det kun resultere i én ting: nemlig at kompleksiteten af it-systemerne bliver større og større og at det på længere sigt vil kunne sænke forretningens hastighed. I vores tilfælde har vi gjort det modsatte. Vi er gået ind og har imødegået det fra starten. I virkeligheden handler det om, at alle de faktorer, som kan påvirke forretningen negativt, I virkeligheden handler det om, at alle de faktorer, som kan påvirke forretningen negativt, dem tager du fat i at påvirke, så det ikke sker Hans Henrik Hoffmeyer, it-direktør, Pandora dem tager du fat i at påvirke, så det ikke sker, forklarer itdirektøren. Han fortæller hvordan prioriteringen af de it-redskaber, Pandora tager i anvendelse, netop skal sikre, at it-afdelingen er på forkant med de behov, som løbende opstår i den forretningsmæssige del af organisationen. I visse perioder har vi haft en vækst på mere end 4000 pct. i den mængde data, som har skullet behandles i vores datacenter, siger Hans Henrik Fortsættes side 6

5 6 DIgital Tirsdag 12. november 2013 I visse perioder har vi haft en vækst på mere end 4000 pct. i den mængde data, som har skullet behandles i vores datacenter, siger Hans Henrik Hoffmeyer om it s rolle. Foto: Simone Astrid Pedersen... It skal være på forkant med forretningen Hoffmeyer og understreger, at dette er naturligt, når forretningen vokser kraftigt. Men det siger en del om den omstilling, vi konstant har skullet være parate til at foretage, tilføjer han. Et fast fundament For at imødegå de konstante ændringer og øgede behov i Pandoras forretning til de it-systemer, som skal understøtte den fortsatte vækst, har it-afdelingen lagt sig fast på et grundlæggende, men samtidig fleksibelt, fundament. Vi har bygget en cloudbaseret, skalérbar platform og har i den forbindelse også lagt os fast på en cloud firststrategi. Dvs. at vi går i skyen med vores applikationer og data, hvis vi kan. Det betyder så også, at vi skal have et argument for ikke at gå i skyen, siger Hans Henrik Hoffmeyer, som har haft it-konsulentvirksomheden Mindzet til at udforme grundlaget for Pandoras cloud-strategi, der kører på Microsofts Azurecloudplatform. Han understreger, at det først og fremmest er skalérbarheden og sekundært omkostningerne dvs. muligheden for at kunne skrue op og ned for it-ressourcerne, når behovet opstår, som ligger til grund for denne strategi. Det er naturligvis fint, hvis det også har en positiv effekt på omkostningsniveauet, da vi selvfølgelig hellere vil bruge pengene andre steder, men først og fremmest er det skalérbarheden, der betyder noget, siger han og illustrerer det med den dér volumenknap, du kan skrue på, så når forretningen kræver det, så kan man levere det i samme øjeblik. Samtidig fortæller Hans Henrik Hoffmeyer, at Pandora benytter sig af en fleksibel outsourcingstrategi, som betyder, at virksomheden hurtigt kan skaffe ressourcer til nye udviklingsprojekter uden at være bundet af dem. Vores cloud-strategi er baseret på en meget ny teknologi, som ret beset betyder, at vi bare skal højreklikke og vælge, når vi får behov for at starte en ny service til gavn for forretningen, siger han. Hele forretningen på ét billede OVERBLIK For at skabe sig det bedst mulige overblik over de samlede behov for it-understøttelse på tværs af alle afdelinger og divisioner i Pandora har it-afdelingen, med den Enterprise Architechture-ansvarlige i spidsen, selv taget initiativ til at udarbejde et komplet overblik over virksomheden. Her har du hele forretningen på ét billede. Der er ikke noget, der falder udenfor, siger it-direktør Hans Henrik Hoffmeyer og trækker én af de notesblokke frem, han har fået trykt, så Pandora-medarbejdere med behov for det altid har billedet af Pandora-overblikket lige ved hånden, når de sidder og skriver notater om nye forretningsmæssige tiltag. The Pandora Reference Model, står der med svungne bogstaver hen over blokkens forside med tilføjelsen by Group IT, så ingen er i tvivl om, hvem afsenderen er. Ofte har medarbejdere forskellige steder i organisationen forskellig opfattelse af, hvordan tingene hænger sammen, og man kan let blive forvirret over alle de initiativer, der foregår, siger Hans Henrik Hoffmeyer om baggrunden for, at it-afdelingen har valgt at udarbejde, Det handler om at gøre sig relevant for forretningen, og det er et tema, som alle it-folk skal forstå og indse Hans Henrik Hoffmeyer, it-direktør i Pandora hvad han betegner som en referencemodel for hele Pandora. Han forklarer, at it-afdelingen kort og godt havde behov for at kunne tale med forretningen på en måde, hvor det giver mening for forretningen. Og her kom vi frem til at tegne en værdi kædemodel, der går fra design og produktion i den ene ende, helt ud til wholesale- og retailsalg i den anden ende, forklarer Hoffmeyer om baggrunden for diagrammet på skriveblokkene. En væsentlig brik i samarbejdet mellem Pandoras it-afdeling og de forskellige divisioner ude i forretningen er ansættelsen af en række såkaldte business technology managers. De arbejder hver især for it, men har, i kraft af deres baggrund, den forståelse, der skal til for at kunne arbejde i de respektive afdelinger i forretningen, og sidder en stor del af tiden ude i forretningen, forklarer Hans Henrik Hoffmeyer. Han tilføjer, at de enkelte business technology managers er ansat efter kvalifikationer på de forretningsområder, de hver især arbejder med. Det handler om at gøre sig relevant for forretningen, og det mener jeg er et tema, som alle it-folk skal kunne forstå og indse. Det er altså ikke omvendt, konkluderer Pandoras it-direktør.

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere