Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 23. april medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 23. april 2013 200 medlemmer."

Transkript

1 FORMANDSBERETNING UDLEJERFORENINGEN SVENDBORG Generalforsamling den 23. april 2013, kl på adressen Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700 Svendborg 1. MEDLEMSTAL/MEDLEMSFORHOLD Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 23. april medlemmer. Det er et medlem færre end på samme tidspunkt sidste år. Bestyrelsen er særdeles tilfredse med medlemsantallet. Medlemsfordelingen er således, at 57 medlemmer betaler kontingent på 300 kr. 143 medlemmer betaler kontingent på 500 kr. Der er fortsat stor aktivitet i foreningen, og bestyrelsen er meget tilfredse med det store medlemsantal, som der er i Udlejerforeningen Svendborg og også særdeles tilfredse med, at medlemsantallet fortsat er så højt, som det er. Det er fortsat foreningens mål at holde det aktivitetsniveau, der er på nuværende tidspunkt, og som bl.a. består i afholdelse af faglige informative møder, herunder kurser og i at alle medlemmer kan få gratis telefonisk eller rådgivning vedrørende lejespørgsmål hver mandag mellem kl. 15 og 16 og torsdag mellem kl. 15 og 17, og det er en rådgivning, der bliver søgt hyppigt. 2. FORENINGENS ØKONOMI Foreningens økonomi er fortsat særdeles tilfredsstillende. I 2012 kom foreningen ud med et underskud på mod et budgetteret underskud på kr Dette underskud skyldes, at Udlejerforeningen Svendborg i foråret 2012 var vært ved Danske Udlejers delegeretmøde og det kostede en udgift på kr På generelforsamlingen i 2011 blev det besluttet at afsætte kr til afholdelse af dette arrangement, så bestyrelsen har holdt sig inden for rammerne af generelforsamlingens beslutning.

2 - 2 - Endvidere blev medlemmerne indbudt til særprist til at deltage i arrangementet med parter og det var der en hel del, der gjorde. Bestyrelsen er tilfredse med driftsresultatet. Egenkapitalen er nu på kr Der er i 2013 budgetteret med et overskud på kr Egenkapitalen er fortsat placeret således, at der udover den almindelige driftskonto står et større beløb bundet til en højere forretning i Jyske Bank. 3. DANSKE UDLEJERE Udlejerforeningen Svendborg er medlem af Danske Udlejere, der som bekendt har til formål at forbedre vilkårene for Danmarks udlejere af private bolig- og erhvervsejendomme. Det er denne forenings formål at være et samlingsorgan for grundejer- og udlejerforeninger og at være forhandlingspart på landsplan samt servicekontor for medlemmerne og at samarbejde med andre interesseorganisationer. Foreningen skiftede som bekendt navn i 2010 fra Jydske Grundejerforeninger til Danske Udlejere. Udlejerforeningen Svendborg har et bestyrelsesmedlem, nemlig Olav Grønn Hansen, som medlem af Danske Udlejere og på den måde sidder foreningen meget tæt på det landspolitiske arbejde omkring lejelovgivningen. Herudover er foreningen tildelt to delegeret pladser i repræsentantskabet, og disse to pladser beklædes fortsat af formand J. Bertel Rasmussen og næstformand Ole Jacobsen. Vi er fortsat rigtig tilfredse med at være medlemmer af Danske Udlejere. 4. DELEGERETMØDE I DANSKE UDLEJERE 2012 i SVENDBORG - 11., 12., 13. maj på Hotel Christiansminde Svendborg Udlejerforening afholdt med stor succes delegeretmøde på Hotel Christiansminde i dagen 11., 12., 13. maj. Der var et stort fremmøde såvel af de delegerede som af de delegeredes partner fra Jylland og også fra Nyborg Grundejerforening, ligesom der var mange gæster inviterede af Danske Udlejere. Alt forløb godt og til stor tilfredshed for de fremmødte med både delegeretmødet på Hotel Christiansminde, ledsagerturen til Valdemars Slot samt gallafesten om aftenen med rigtig god stemning og senere dans til Black Batman. Den nedsatte gruppe fra bestyrelsen, Lene Hindse, Olav Grønn Hansen samt Svend Madsen havde gjort et formidabelt arbejde og blev takket både fra Danske Udlejers side og også fra Udlejerforeningen Svendborgs side. Ligesom hele bestyrelsen i Udlejerforeningen Svendborg blev takket fra Danske Udlejers side for et flot arrangement som det der blev nævnt, kan blive meget svært at leve op til for kommende møder og værter.

3 - 3 - Dette års møde finder sted i Holstebro og på samme måde som hidtil, vil bestyrelsen med partnere/ægtefæller kunne deltage, betalt af Udlejerforeningen Svendborg. 5. KURSER I den forgangne periode har der været afholdt følgende kurser: Nyhedskursus om lejekontraktens formulering og flytteopgørelse med følgende emner og 51 deltagere: - Gennemgang af selve kontrakten og formuleringerne samt flytteopgørelsen, herunder indflytningsrapport, fraflytningsrapport, istandsættelse m.v. og nye afgørelser fra lejeretten. Kurset blev afholdt i regi Danske Udlejere og kursusholder var advokat J. Bertel Rasmussen og advokat Adam Ringsby-Brandt Nyhedskursus med Danske Udlejer den 14. november 2012 med følgende emner og 42 deltagere: - Fastsættelse og regulering af lejen, hvorunder lejefastsættelse i boliger med aftalefrihed, i boliger med markedsbestemt husleje, i boliger med omkostningsbestemt husleje og reguleringer af husleje. - Endvidere blev praktik og formalia blev gennemgået. Kursusholdere var advokat J. Bertel Rasmussen og advokat Adam Ringsby-Brandt. Nyhedskursus med Danske Udlejere den 25. september 2013 med følgende emner og 48 deltagere: Gennemgang af skat og regnskab, hvorunder blev gennemgået følgende: Vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig betydning, Vedligeholdelse og forbedring i lejeretlig betydning Afskrivninger på installationer, Avanceberegning ved salg af ejendom, Generationsskifte, Momsforpligtelser ved udlejer, garager, antenner reklamer m.v., Frivillig registrering ved erhvervsudlejning, Bogførings- og regnskabsbestemmelser, Forbrugsregnskaber og kapitalafkastordning og virksomhedens skatteordning. Kursusholdere var statsaut. revisor Niels Duedahl og advokat Adam Ringsby-Brandt.

4 april 2013 generalforsamling: Med indlæg ved Alm. Brand, Nykredit, Spar Nord samt sidste nyt indenfor udlejerområdet. Generalforsamlingen er sponsoreret af Alm. Brand, Nykredit, Spar Nord samt Danske Udlejere. Kurserne giver, bortset fra generalforsamlingen og gå hjem møder, underskud, men det er der plads til i foreningens økonomi. Der er lagt vægt på, at det er gratis for medlemmerne og at der samtidig serveres øl, vand, sandwich, kaffe, kage. Det er der fortsat plads til. Jeg vil derfor samtidig i denne formandsberetning opfordre medlemmerne til at kontakte mig, såfremt der er et ønske om specielle emner som kunne tages op på de kurser, som vi påregner yderligere i 2013/ BESTYRELSEN Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af følgende medlemmer: J. Bertel Rasmussen Ole Jacobsen Olav Grønn Hansen Svend Madsen Lene Hindse Bestyrelsen konstituerede sig således at J. Bertel Rasmussen har fungeret som formand og sekretær med Ole Jacobsen som næstformand og med Svend Madsen som kasserer. Olav Grønn Hansen, Ole Jacobsen og Lene Hindse har fungeret som boligretsdommere. Huslejenævnet bliver varetaget med repræsentation fra Ole Jacobsen og med Olav Grønn Hansen som suppleant, idet de blev genudpeget pr. 1. juli 2011 for en ny periode. Olav Grønn Hansen fungerer som medlem af Facadeudvalget. Svend Madsen fungerer som medlem af Bygningsforbedringsudvalget. Valget gælder foreløbigt til 31. december HJEMMESIDE opgradering af hjemmesiden Hjemmesiden er nu blevet moderniseret og opgraderet. Der er kommet mere liv på layouten med masser af billeder fra det sydfynske område og der kommer på skift billeder fra vores by set fra havsiden og udover Svendborgsund.

5 - 5 - Vi håber i bestyrelsen, at den nye hjemmeside nydes med tilfredshed af vores medlemmer og alle andre, der går ind på hjemmesiden. Udlejerforeningens hjemmeside er På Danske Udlejeres hjemmeside kan der hentes diverse formularer, fx indflytnings- og udflytningsrapporter samt lejeforhøjelsesskemaer m.v. Hvis et medlem ønsker stof medtaget på Udlejerforeningen Svendborgs hjemmeside, kan dette ske ved kontakt til hvorefter kasserer Svend Madsen vil tage sig af dette. 8. BROCHURE Udlejerforeningens brochure udsendes til hvert nyt medlem, der indmelder sig i foreningen. 9. FORSIKRINGSORDNING MED ALM. BRAND Danske Udlejere har forlænget den indgåede forsikringsordning med Alm. Brand, idet Alm. Brand bl.a. har dækning af retshjælp til udlejere i tilfælde af retssager. Aftalen indebærer, at der opnås en speciel og særlig rabat ved at tegne forsikring i Alm. Brand, når der kan dokumenteres medlemskab med de lokale udlejerforeninger eller med foreningen Danske Udlejere. Det har desværre, beklageligvis, været nødvendigt for Alm. Brand at forhøje selvrisikoen og for visse medlemmer at forhøje præmien pga. mange og store anmeldte skader. Udlejerforeningen Svendborg opnår en provision hver gang et medlem i Udlejerforeningen Svendborg tegner forsikringer i Alm. Brand. I året 2012 kunne der konstateres en indtægt på kr , det er desværre en lille nedgang fra året 2011, hvor det var på kr Det er selvfølgelig en ganske god indtægt at få i Udlejerforeningen på denne måde. 10. RETSHJÆLPSORDNING VED ALM. BRAND Det er som nævnt muligt for medlemmerne af Udlejerforeningen Svendborg at tegne en retshjælpsforsikring ved Alm. Brand. Forsikringen er særdeles nyttig for udlejere, idet den dækker udgifter såvel i forbindelse med huslejenævnssager, fogedretssager samt naturligvis boligretssager. Udlejeres familieforsikring eller alm. ejendomsforsikring dækker oftest ikke omkostninger ved tvister med lejerne, idet udlejning betragtes som erhvervsudøvelse. Retshjælpsforsikringen er betinget af, at ejendomsforsikringen for den udlejede ejendom er tegnet i Alm. Brand hvilket i øvrigt kan ske til fordelagtige priser gennem Udlejerforeningen Svendborg. Dækningen er maksimeret til kr pr. sag pr. år, hvilket i langt de fleste tilfælde er rigeligt. Derudover er der en selvrisiko på kr

6 - 6 - Tegning af forsikring kan ske ved henvendelse til assurandør Søren Pedersen på tlf eller 10. BOLIGDOMMERE Som boligdommere fungerer følgende i perioden: Direktør Ole Jacobsen Solvænget Svendborg Direktør og Ejendomsadministrator Olav Grønn Hansen Søndervej 83, Thurø 5700 Svendborg Statsaut. ejendomsmægler Lene Hindse Rantzausmindevej 19B 5700 Svendborg Kundechef og statsaut. ejendomsmægler og valuar Jens Ole Olesen Grastenvej 207, Thurø 5700 Svendborg I forbindelse med udpegning af nye boligdommere ved denne periodes udløb den 1. juli 2013, har Statsaut. ejendomsmægler Lene Hindse meddelt, at hun desværre pga. tidnød ikke kan påtage sig dette hverv fremover. Direktør Ole Jacobsen, Direktør og Ejendomsadministrator Olav Grønn Hansen og Kundechef og statsaut. ejendomsmægler og valuar Jens Ole Olesen, er genindstillet fra Udlejerforeningen Svendborg til Østre Landsret, der forestår udpegningen. 11. GRATIS JURIDISK BISTAND Der ydes fortsat gratis juridisk bistand for medlemmerne således, at medlemmerne kan kontakte Bertel Rasmussen Advokater på følgende dage: Mandag i tidsrummet kl Torsdag i tidsrummet kl Herudover er der gratis rådgivning fra bestyrelsesmedlemmerne Ole Jacobsen, på tlf , og Olav Grønn Hansen på tlf Denne ordning fungerer særdeles godt. En konsultation på andre tidspunkter kan opnås hos Bertel Rasmussen Advokater for et beløb af kr. 500,00 inkl. moms pr. konsultation.

7 LEJERFORENINGEN Forholdet til Svendborg Lejerforening har også i den forgangne periode været tilfredsstillende. Det er fortsat Udlejerforeningen Svendborgs opfattelse og holdning, at lejeniveauet er tilfredsstillende og fornuftigt, men foreningen er fortsat opmærksom på, at lejeniveauet skal afprøves jævnligt af hensyn til udlejningsejendommenes økonomiske sammenhæng. 13. FINANS- /KREDITKRISE PRISER PÅ UDLEJNINGSEJENDOMME Heldigvis ser det ud til, omend det går utroligt langsomt, at den om sig gribende finans- og kreditkrise er på vej retur, omend som sagt meget langsommeligt, og priserne på udlejningsejendommene har stabiliseret sig. Renteniveauet er fortsat mere end historisk lavt, hvilket også hjælper med til at mulighederne for at afhænde og sælge udlejningsejendomme til fornuftige priser med dette renteniveau, er til stede i et fornuftigt omfang. Udlejerforeningen opfordrer dog fortsat medlemmerne til at passe på deres lejere og deres ejendomme med vedligeholdelse og pasning og i enhver henseende forsøge at optimere driften og sørge for at driften giver overskud på deres udlejningsejendomme. 14. FACEUDVALGET Olav Grønn Hansen har i perioden repræsenteret Udlejerforeningen Svendborg i dette udvalg og har således på dygtig vis varetaget Udlejerforeningens interesser. Udvalgets arbejde er af stor betydning, idet dette udvalgs arbejde er med til at præge den indre bys udseende i betydelig grad. Farvesammensætning og skiltning kan med tilfredshed konstateres efterhånden at indgå i en rigtig fin helhed. 15. HUSLEJENÆVNET I Huslejenævnet repræsenteres Udlejerforeningen Svendborg på dygtig vis af Ole Jacobsen og Olav Grønn Hansen som suppleant, og begge gør her et godt og flot stykke arbejde. 16. BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET I Bygningsforbedringsudvalget er Udlejerforeningen repræsenteret ved Svend Madsen, der gør et grundigt og godt stykke arbejde her, og det er fortsat således, at der ydes støtte til bevaringsværdige ejendomme: Enfamilie ejendomme. Tofamilie ejendomme med beboelsesejendom. Blandede ejendomme. Forsamlingshuse o.l.

8 - 8 - Støttemidlerne skal benyttes til bl.a. Tage Ydermure Vinduer Døre og porte Karnapper Fundamenter Indgangspartier m.m. Støttemidlerne ydes som rente- og afdragsfri lån. Udvalget fungerer godt. 17. BYFORNYELSESNÆVNET FOR REGION SYDDANMARK Bestyrelsesmedlem Olav Grønn Hansen er beskikket medlem af Byfornyelsesnævnet for Region Syddanmark og repræsenterer her Udlejerforeningen Svendborg. 18. NORMTAL 2013 Vicevært: kr. Administration (uden dokumentation) pr. lejlighed: kr ekskl. moms. Fremmed administration: Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms. Udarbejdelse af varmeregnskab: Dokumenterede rimelige udgifter Forbedringsforhøjelser: Ydelsen på langfristede lån Fradrag for sparet vedligeholdelse ved forbedringer som følge af udskiftning af vinduer: 30 %. Her udover kunne der ske henlæggelser til fornyelse af hårde hvidevarer m.v., der tilhører udlejer. 19. P-HUS OG PARKERING Udlejerforeningen bakker fortsat op om et P-hus og håber snart der bliver taget politisk endelig stillingtagen til placering af et sådan P-hus, der har været undervejs i efterhånden mange år. Det er fortsat Udlejerforeningens opfattelse, at det er meget vigtigt, at P-pladserne beholdes på Torvet, idet der ikke er nogen tvivl om, at en nedlæggelse af disse P-pladser vil påvirke forretningslivet i centrum af byen og således også påvirke efterspørgslen af forretningslejemål i centrum. 20. TANKEFULD Udlejerforeningen Svendborg følger fortsat med stor interesse projektet med den nye bydel i Tankefuld, som desværre er gået helt i stå, og håber, at der på et eller andet tidspunkt vil komme gang i salget af grunde, idet der ikke er nogen tvivl om, at det vil fremme den del af det ønske, der ligger i Byrådet om at bosætningsdelen i Svendborg Kommune kan tilbyde gode grunde og velbeliggende grunde i denne nye bydel, når der først kommer gang i bydelen på et eller andet tidspunkt.

9 - 9 - Der er ingen tvivl om, at dette projekt sammen med det smukke sydfynske område er et gode for de udlejningsejendomme vi har her i området og sammen med Svendborg Kommune som et godt uddannelsessted, herunder også både Sport Study Sydfyn og Ollerup Gymnastik Højskole samt Oure Skolerne, tillige med de store uddannelsesinstitutioner som Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Gymnasium, er med til at trække unge mennesker til det sydfynske område. 21. HAVNEN Det ville jo ikke være en rigtig generalforsamling i Udlejerforeningen Svendborg, hvis ikke havnen var med som et punkt i beretningen og her skal nok en gang nævnes, at foreningen bakker op om en samlet havneplan for hele området og håber, at der snart sker noget mere omkring Frederiksøen. Det vil have stor betydning for hele Svendborg og ikke mindst for udlejningsejendommene i Svendborg, hvis der kom en samlet plan for havnen og Frederiksøen, når der kom gang i udviklingen af området. 22. AFSLUTNING Det er fortsat foreningens opfattelse, at medlemmerne, når de har behov herfor gør brug af adgangen til at rette henvendelse til foreningens sekretariat, og det har vi kunnet konstatere ved den undersøgelse og registrering af tid, der løbende foretages. Kontakten tages til sekretariatet hos Bertel Rasmussen Advokater med adressen MÆGLERGAAR- DEN, Frederiksgade 1, 5700 Svendborg, tlf , og med eller og Bestyrelsen kan konstatere, at medlemmerne er rigtig dygtige til at sørge for at aftalegrundlaget på lejeområdet er i orden. Det er fortsat vigtigt efter foreningens opfattelse, at alle udlejere står sammen, således at der ikke blot lokalt, men også på landsbasis fortsat kan bestå en slagkraftig Udlejerforening, som Danske Udlejere, der kan stå mål med LLO både lokalt og på landsbasis. Udlejerforeningens bestyrelse vil således fortsat søge at sikre, at udlejerne har så gode forhold som overhovedet muligt i forhold til Svendborg Kommune og i forhold til lejerne og lejernes organisation. 23. TAK TIL BESTYRELSEN Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt, loyalt, engageret og udbytterigt samarbejde i det forløbne år og ikke mindst til udvalget, bestående af Lene Hindse, Olav Grønn Hansen og Svend Madsen for et formidabelt arbejde omkring tilrettelæggelsen og undersøgelserne og afholdelse af delegeretmødet i maj måned 2012 i Svendborg, som vi fik hele bestyrelsen rigtig stor ære af og ære for af alle der mødte og også ikke mindst Danske Udlejeres bestyrelse. 23. april 2013 Formand J. Bertel Rasmussen

Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 23. april 2014 195 medlemmer.

Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 23. april 2014 195 medlemmer. FORMANDSBERETNING UDLEJERFORENINGEN SVENDBORG Generalforsamling den 23. april 2014, kl. 19.00 på adressen Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700 Svendborg 1. MEDLEMSTAL/MEDLEMSFORHOLD Medlemstallet i foreningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT Skal vi sælge, udleje eller vurdere din ejendom? Henton Erhvervsmægler A/S varetager på mægler basis alle typer opgaver i hele Jylland. Herunder: Salg af alle former

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang

Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang Sommeren er over os!... 3 Landsmøde 2014 er I tilmeldt?... 4 Strandnumrene ved vore kyster... 5 Efterlysning... 8 Stormflod og oversvømmelser... 9 Hvor mange medlemmer har I?..

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

maj 2015 nr. 03 16. årgang

maj 2015 nr. 03 16. årgang udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser maj 2015 nr. 03 16. årgang 4 Hemse Skal hemse medregnes i det lejebærende areal for beboelsesejendomme? 8 Det gør ikke noget, bare kagen bliver stående...

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KRONER AT SPARE

MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KRONER AT SPARE LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD FOR LEJERE I DEN PRIVATE OG ALMENE UDLEJNINGSSEKTOR VILEJERE 03 AUGUST 2015 www.lejerneslo.dk NY LEJELOV: MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KRONER AT SPARE --- Fik 1,2 mio. kr. for

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere