År 2014, tirsdag den 20. maj, kl , blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i."

Transkript

1 År 2014, tirsdag den 20. maj, kl , blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af indeværende års budget. 5. Rammebudget for næste år til vedtagelse. 6. Forslag. 7. Valg til bestyrelsen. På valg er: Bestyrelsesmedlem Keld Lindegaard Nielsen Bestyrelsesmedlem Kasper Skovbjerg Andersen Suppleant Kirsten D. Wenstrøm 8. Valg af administrator / regnskabsfører. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 1-2 suppleanter for 1 år Til stede var følgende: 20 andelshavere samt 2 fuldmagter. Derudover deltog Linda Neumann og Pia Kanstrup fra DATEA. Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen. Ad. 1. Valg af dirigent og referent. Til dirigent og referent valgtes Pia Kanstrup. Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf Fax DATEA AS - et selskab i DADES koncernen CVR.nr

2 Side 2 af 5 Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Ad. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning var tidligere fremsendt og formanden gennemgik denne ganske kort. Der blev spurgt til hvor mange møder bestyrelsen afholder, og det blev nævnt, at det er meget sparsomt med informationer/oplysninger fra bestyrelsens side, og om information omkring salg mv. ikke kunne hænges op i skabene, som hænger ved fælleshuset? Bestyrelsen oplyste, at der afholdes et møde en gang om måneden, dog ikke om sommeren. Mødet afholdes den 1. tirsdag i måneden, og man er altid velkommen til at komme forbi. Bestyrelsen vil fremover benytte sig af skabene til at hænge informationer op, men at der kun informeres fra bestyrelsens side, såfremt der er anledning hertil. Der var ønske om, at der ca. 8 dage før afholdelse af at bestyrelsesmøde, blev ophængt en note herom i skabet ved fælleshuset. Efterfølgende blev beretningen taget til efterretning. Ad. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. Linda Neumann gennemgik årsregnskabet samt værdiansættelsen. Det blev oplyst, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har vedtaget, at der i årsregnskaberne for andelsboligforeninger, skal indføres nøgletal. Dette skal gøre regnskaberne i den enkelte andelsboligforening mere gennemskuelige for potentielle købere, ligesom eventuelle købere kan se en sammenligning mellem flere foreninger. Derudover skal sælger tillige udfylde et skema med oplysninger. Dette skema vil blive udarbejdet af DATEA, ligesom det er DATEA som indberetter tallene til ministeriet. Der blev spurgt til foreningens prioritetsgæld samt swapaftalen? Linda Neumann oplyste, at foreningen har en 10 årig renteswap som udløber i Når swappen udløber skal der ske en omlægning af lånet. Der blev spurgt til hvilken containerordning foreningen betaler til? Linda Neumann oplyste, at foreningen har en storskraldordning sammen med de andre foreninger i området. Der blev tillige spurgt til foreningens hjemmeside? Linda Neumann oplyste, at det er et årligt honorar til udbyderen og bestyrelsen kunne supplere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, og at de vil prøve at få den til at køre bedre. En andelshaver gjorde opmærksom på, at el forbruget i fælleshuset var steget, og opfordrede bestyrelsen at skifte pærerne i alle lamperne, samt at gøre opmærksom på, at de som lejer fælleshuset, skal huske at slukke for ventilatoren. Bestyrelsen oplyste, at en del af pærerne allerede var skiftet, og at slukning af ventilatoren stod på den tjek liste som bliver udleveret til den som lejer fælleshuset.

3 Side 3 af 5 Der blev herefter talt omkring honorar til bestyrelsen og om dette var korrekt fastsat? Linda Neumann oplyste, at det skattefrie honorar maksimalt udgør kr pr. bestyrelsesmedlem. Og i de sidste par års budgetter var der afsat kr til samtlige medlemmer. Dette var dog ikke ensbetydende med, at bestyrelsen også fik udbetalt det maksimale beløb. Der blev spurgt til om der var brugt kr til generalforsamling samt bestyrelsesmøder? Linda Neumann oplyste, at der var brugt ca. kr til bestyrelsesmøder, det resterende var brugt til generalforsamling, bespisning i forbindelse med afholdelse af arbejdsdage, kørsel til container mv. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Andelskronen blev enstemmigt vedtaget til 3,98. Ad. 4. Forelæggelse af indeværende års budget. Linda Neumann fremlagde budgettet for Budgettet blev herefter godkendt. Ad. 5. Rammebudget for næste år til vedtagelse. Linda Neumann fremlagde rammebudgettet for Der blev spurgt til det afsatte beløb på kr til vedligeholdelse? Linda Neumann oplyste, at beløbet ikke var afsat til et bestemt formål. Rammebudgettet blev herefter godkendt. Ad. 6. Forslag. Dirigenten oplyste, at der var indkommet et forslag fra bestyrelsen, om bemyndigelse til at opsige administrationsaftalen med DATEA, samt at indhente og indgå en ny aftale med en anden ejendomsadministrator. Forslaget er tidligere sendt ud til samtlige andelshavere. Der blev spurgt til, hvorfor man ønskede at skifte administrator, samt om det var en forudsætning, at administrationen ikke blev dyrere? Bestyrelsen oplyste, at der havde været nogle enkelte sager som var trukket i langdrag, samt at der havde og stadig var problemer omkring tagudskiftningen. Bestyrelsen oplyste at de havde indhentet 3-4 tilbud fra andre administratorer Der blev spurgt til tagudskiftningen, og om der var kommet nyt omkring fygesne? Bestyrelsen oplyste, at de havde bedt en tømrer se på rygningerne og komme med et tilbud. Dirigenten oplyste, at DATEA igen havde kontaktet entreprenøren, som havde lagt taget. Der var efterfølgende kommet en løsning på, hvad der evt. skulle etableres for at undgå fygesne. En andelshaver spurgte om det er godt, at skifte administrator midt i regnskabsåret?

4 Side 4 af 5 Linda Neumann oplyste, at dette ikke var noget problem, idet alle konti vil blive afstemt. Herefter overgik forslaget til afstemning. Der var overvældende flertal for, at give bestyrelsen bemyndigelse til at opsige administrationsaftalen med DATEA samt at indgå en aftale med en ny administrator. Ad. 7. Valg til bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne Keld Lindegaard Nielsen og Kasper Skovbjerg Andersen blev med akklamation genvalgt. Kirsten D. Wenstrøm blev med akklamation genvalgt som suppleant. Kim Antonsen og Jørgen Kolbach Hansen blev med akklamation valgt som nye suppleanter. Bestyrelsen er herefter som følger: Formand Brian Skovbjerg Andersen (Syrenhegnet 62) på valg i 2015 Ordinære bestyrelsesmedlemmer Kasper Skovbjerg Andersen (Syrenhegnet 78) på valg i 2016 Rasmus Besnier Jensen (Syrenhegnet 64) på valg i 2015 Palle Kvist (Birkehegnet 13) på valg i 2015 Keld Lindegaard Nielsen (Syrenhegnet 66) på valg i 2016 Suppleant Kirsten D. Wenstrøm (Syrenhegnet 60) på valg i 2015 Kim Antonsen (Rønnehegnet 6) på valg i 2015 Jørgen Kolbach Hansen (Birkehegnet 3) på valg i 2015 Ad. 8. Valg af administrator / regnskabsfører. DATEA blev indtil videre genvalgt som administrator. Ad. 9. Valg af revisor. Bestyrelsen oplyste, at de endnu ikke havde overvejet at skifte revisor, men at de vil se på en ny revisor ved en senere lejlighed. Foreningens revisor BDO blev herefter genvalgt Ad. 10. Eventuelt. Der blev talt om at det var utilfredsstillende at se, at de grønne arealer foran og bagved de enkelte huse ikke bliver vedligeholdt, og man ønskede at vide, hvad bestyrelsen gjorde ved problemet?

5 Side 5 af 5 Bestyrelsen oplyste, at de henvender sig til den andelshaver som ikke overholder foreningens husorden. Dog er det ikke således at bestyrelsen holder øje med at alle vedligeholder deres grønne arealer. Men man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen med klager over manglende vedligeholdelse af hække, grønne arealer mv. Herefter blev der talt om nedlæggelse af legepladsen eller om denne skulle renoveres? Det blev oplyst, at der tidligere var rettet henvendelse til kommunen omkring nedlæggelse af legepladsen. Kommunen havde oplyst, at legepladsen ikke måtte nedlægges. Der var derfor enighed om, at legepladsen bliver gennemgået, og Keld fra bestyrelsen vil fjerne de ting som er gået i stykker, så ingen børn kommer til skade. Palle fra bestyrelsen vil prøve at kontakte kommunen igen. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl med at takke for god ro og orden. Lyngby, den 2014 Dirigent Høje Taastrup, den 2014 Bestyrelsen

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN 23 34 b. Referat

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere