Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning"

Transkript

1 Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der vedrører kommunikationen. Indsats med henblik på at genetablere eller øge muligheden for aktiv deltagelse i samfundslivet for personer, som har nedsat funktionsevne indenfor tale/sprog-, hjerneskade-, høre-, syns- og læse-, stave-, regneområdet. Lovgrundlag Hvem kan få? Mål: Lov om specialundervisning for voksne (Lov nr. 592 af 24. juni 2005 og BEK nr. 378 af 28/4/2006 ) Lov om Social Service 1 og 86 Lov om Social Service 88 stk Sundhedsloven, 84, 138 og 13 Borgere med kognitive funktionsnedsættelser efter hjerneskade Borgere med funktionsnedsættelse i.f.t hørelse Borgere med svære læse-/skrive- /regnevanskeligheder Borgere med øvrige svære kommunikative funktionsnedsættelser i forhold til de almene krav de udsættes for i deres daglige liv Borgere med svære synsnedsættelser eller synsnedsættelser efter hjerneskade Borgere der efter en individuel vurdering har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for følgende skraverede områder: At afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der påvirker kommunikationen. At øge borgerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. At fremme borgerens mulighed for kommunikation og interaktion med omverdenen. At forbedre borgerens funktionelle kommunikationsfærdigheder, herunder personlige kompetencer. At forbedre pårørendes / netværkets kompetencer til at indgå i kommunikationen med borgeren. At yderligere funktionstab forebygges ved rådgivning og vejledning af andre personalegrupper. At den specialpædagogiske (tale/stemme -, høre-, syns-, læsepædagogiske) indsats integreres i det samlede rehabiliteringsforløb / habiliteringsforløb. At indsatsen tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, normer og værdier At kommunikere 2014, Side 1 af 4

2 Indsatsområder: Beskrivelser: En specialpædagogisk individuel udredning er grundlaget for visitering til indsatsen Indsatsen omhandler undervisning og rådgivning / vejledning Der udarbejdes en individuel undervisningsplan Rådgivning og vejledning gives i tilknytning til udredningen og undervisningen og gælder deltageren, pårørende og andre faggrupper Indsatsen gives på Kommunikationscentret, på Kommunikationscentrets træffesteder, på sygehuset og når det skønnes nødvendigt, i eget hjem Som hovedregel vil den specialpædagogiske indsats blive givet som eneundervisning Holdundervisning gives fortrinsvis til borgere med behov for supplement til et individuelt forløb: Borgere med Parkinson PC-læsere på videregående uddannelser, Tinnitusramte Stammere Borgere med hjerneskade Pårørende til borgere med hjerneskade Indsatsen kan på kropsniveau indeholde genoptræning af: sprogforståelse, sprogproduktion, læse-staveskrivefunktion, talemuskulaturens tonus, kropsholdning, kommunikative adfærd, stemmebrug, talerespiration, tegnsprog, lydskelnen, mundaflæsning, nonverbalkommunikation. Undervisning i brug af hjælpemidler ( høreapparater, andre høretekniske hjælpemidler, CCTV-apparater, diktafoner, pc med kompenserende programmer for ordblinde, talemaskiner, stemmeforstærker, m.m.) Indsatsen kan på aktivitets- og deltagelsesniveau indeholde: Undervisning og rådgivning / vejledning indenfor tale/sprog -, hjerneskade-, høre-, syns- og læse-staveregneområdet. Der er fokus på forudsætninger (evne, vilje og lyst) for at indgå i sociale sammenhænge. Barrierer i omgivelserne samt de psykosociale følger af funktionsnedsættelsen Der arbejdes med muligheder frem for begrænsninger. De kommunikative kompetencer sættes i relation til dagligdags aktiviteter herunder job og uddannelse Der gives: Undervisning eller rådgivning/vejledning af pårørende Supervision og vejledning af andre faggrupper der er involveret i den samlede indsats omkring borgeren At kommunikere 2014,Side 2 af 4

3 Behovet for kommunikationshjælpemidler udredes Der gives undervisning i anvendelse af kommunikationshjælpemidler. Indsatsen kan rette sig mod omgivelserne Ex. Hjælpemidler, familie, netværk, andre fagpersoner, arbejdsplads, uddannelsessted At kommunikere 2014,Side 3 af 4 Udredning Udredningen har som mål at afdække såvel borgerens funktionsnedsættelse, samt muligheder og begrænsninger i forhold til at aktivitet og deltagelse. Desuden vurderes personlige faktorer (f. eks reaktioner på funktionsnedsættelsen og mestringsstrategier) og graden af støtte fra omgivelserne. Udredning udgøres af de aktiviteter, som danner grundlag for beslutning om visitation. Der anvendes anerkendte tests og screeninger og evt. kortere afdækkende undervisningsforløb. I udredningen indgår desuden samtaler med og vejledning af borgeren, pårørende og andre professionelle. Udredningen munder ud i en skriftlig vurdering og evt. forslag til foranstaltning. Borgerens vanskeligheder og ressourcer vurderes ud fra følgende aspekter: 1. Kroppens funktioner 1. Aktivitet og deltagelse 2. Personlige faktorer 3. Omgivelsesmæssige faktorer Rådgivning / Vejledning Rådgivningens mål er at stille nødvendig information til rådighed for borgeren. Rådgivning ydes til borgere, pårørende og samarbejdspartnere, når der udtrykkes ønske om informativ ekspertbistand/ekspertudtalelse i forhold til en given problemstilling. Vejledningens mål er, at borgeren får mulighed for at forholde sig til konsekvenserne af sin funktionsnedsættelse. Hvor rådgivning er informativ, fokuserer vejledning mere på borgerens personlige udviklingsproces, og fordrer derfor også langt højere grad af brugerinddragelse. Vejledning er ofte en integreret del af en anden ydelse, som f.eks. undersøgelse eller undervisning. I denne sammenhæng er fokus som regel på borgerens muligheder for aktivitet og deltagelse under indflydelse af personlige faktorer. Kompenserende specialundervisning Er en målrettet, fremadskridende, individuelt tilrettelagte læringsaktiviteter, som har til formål at bistå borgeren i at afhjælpe eller begrænse de handicappende virkninger af

4 funktionsnedsættelsen. I en tidsbegrænset periode kan undervisningen betegnes som afdækkende undervisning. Metoden anvendes hvor det i forbindelse med henvisning eller visitation ikke er muligt at vurdere elevens udbytte af et specialundervisningstilbud. Kompenserende undervisning er dynamisk, men tager sit udgangspunkt i det enkelte menneskes læringsmæssige forudsætninger samt færdigheder og behov, og sigter på at øge mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet og/eller forbedre specifikke funktioner, jf. ICF. Hyppighed: Vejledende tidsforbrug: Borgerens mulighed for at bytte indsats: Krav til leverancen: Der henvises til følgende supplerende materialer: Dokumentationskrav: Opfølgning, herunder justering og revisitation: Udarbejdet af Senest revideret af Hyppighed, periode samt plan for opfølgning fremgår af den konkrete individuelle undervisningsplan for borgeren. Afhængig af behov Indsatsen kan ikke byttes til anden indsats Indsatsen skal kunne iværksættes straks eller efter behov, max. indenfor 6 uger. Hjerneskadede: Indsatsen iværksættes straks efter skadens opståen Studerende: Indsatsen iværksættes senest 14.dage efter henvendelsen Indsats knyttet til kompenserende hjælpemidler iværksættes straks eller senest 14.dage efter udlevering af hjælpemidlerne. Fastlæggelse af ugedag og tidspunkt aftales mellem borgeren og leverandøren. Evt. flytning af indsatsen aftales mellem borgeren og leverandøren. Kvalitetsstandarden Kompenserende Specialundervisning for Voksne Kvalitetsstandard Træning efter Serviceloven. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven. Anbefalinger for god praksis indenfor audiologopædien. Dokumentationen foregår i CARE., jf. Care instruksen. Udredningsrapport, evalueringer, samtykkeerklæringer, og andre vigtige notater gemmes ligeledes i CARE. Undervisningsplan inkl. mål justeres efter den fastsatte evalueringsdato jf. den individuelle undervisningsplan. Serviceniveaugruppen Oktober 2006 Permanent arbejdsgruppe vedr. kvalitetsstandarder og indsatsområder Jan 2013 Politisk godkendt Sundhed & Omsorgsudvalget den 7. april At kommunikere 2014,Side 4 af 4

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser December 2009 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Anbefalinger... 17 1. Indledning... 25 1.1 Baggrund... 25 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere