Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu"

Transkript

1 Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense

2 EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December 2012 Sskal være gennemført senest den 5. Juni 2014 Etablerer en fælles ramme af foranstaltninger til fremme af energieffektivitet med henblik på at sikre opfyldelsen af EU s 20 % målsætning Forpligtiger EU medlemslande til at støtte energi service markedet (energitjenester): model kontrakter formidling af information fjernelse af barrierer kvalitetsmærker, etc.

3 Definering af EPC i EED Energieffektivititetsdirektivet(EED) definerer energyperformance contracting som: En kontraktlig ordning mellem modtageren og leverandøren af en foranstaltning til forbedring af energieffektiviteten, som kontrolleres og overvåges under hele kontraktens løbetid, hvor investeringerne (arbejde, leverance eller tjenesteydelse) i den samme foranstaltning bliver betalt i forhold til en aftalt grad af forbedring af energieffektiviteten eller et andet aftalt kriterium for den energimæssige ydeevne, f.eks. økonomiske besparelser Bilag XIII (EED): Kontrakter om EPC med den offentlige sektor skal mindst indeholde: En klar og gennemskuelig liste over de effektivitetsforanstaltninger, der skal gennemføres, eller de effektivitetsresultater, der skal opnås Garanterede besparelser, der kan opnås ved at gennemføre de foranstaltninger, der er omfattet af kontrakten

4 Alternativ definering af EPC (af EC JRC) Gennem Energy Performance Contracting (EPC), udvikler, implementerer og finansierer (eller arrangerer finansiering af) et ESCO et energieffektivitets projekt, og bruger indtægterne fra omkostningsbesparelserne, til at tilbagebetale projektets omkostninger, herunder investeringer ESCOetvil kun få dækket alle sine omkostninger, hvis projektet leverer alle de garanterede energibesparelser EC Joint Research Centre Source: Paolo Bertoldi, EC JRC: ESCO Europe, Copenhagen, January

5 Definition of ESCO i Transparense projektet Et typisk EPC projekt leveres af et ESCO= Energy Service Company EED s definition af leverandør af energitjenester :»leverandør af energitjenester«: en fysisk eller juridisk person, der leverer energitjenester eller andre foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten til en slutkundes facilitet eller lokaler Transparense s definition af ESCO: En fysisk eller juridisk person der leverer energitjenester (services) i form af Energy Performance Contracting(EPC), hvis primære formål er garanterede besparelser 5

6 Elementer i et typisk EPC project (1) Turnkeyservice ESCOetleverer alle de nødvendige tjenester/services der skal til for at designe og implementere et omfattende projekt på kundens lokalitet, fra den indledende audit til monitorering og verificering (M&V) af besparelserne i projektet Omfattende katalog af tiltag ESCOetudarbejder forslag til tiltag i forhold til de aktuelle behov på kundens lokalitet. Dette kan inkludere diverse energibesparende tiltag, vedvarende energianlæg, decentrale produktionsanlæg, vandbesparende tiltag, bæredygtige materialer, driftsoptimering m.v.

7 Elementer i et typisk EPC project (2) EPC som et partnerskab ESCO selskabet leverer alle nødvendige tjenester/services til at designe og implementere et projekt på kundens lokalitet, fra den indledende audit til monitorering og verificering (M&V) af besparelserne i projektet Et rigtigt partnerskab er WIN WIN Bygherre/Klient: Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på en hurtig og effektiv måde, og med begrænset risiko ESCO: Referencer, forretningsudvikling m.v. Vigtigt at EPC modellen skaber klare incitamenter for begge parter til at gennemføre foranstaltninger, effektivt og professionelt

8 Elementer i et typisk EPC project (2) Projekt finansiering ESCOet arrangerer finansiering gennem en tredje part, typisk i form af et banklån I Danmark er de fleste ESCO projekter dog finansieret gennem klienten (Kommunekredit) Projektgaranti for besparelser ESCOet giver en garanti for at de besparelser der opnås gennem projektet vil være tilstrækkelig til at dække projektets omkostninger

9 Omkostningsbesparelser i EPC Klient fordel Uden EPC Driftsomkostninger Garanterede besparelser i forhold til investeringsomfang Med EPC BesparelseI omkostninger Implementering af tiltag Kontraktens udløb tid 9

10 Typiske karakteristika for et EPC projekt Kontraktlængde typisk 4 til 10 år I blandt andet Danmark er der dog en tendens til at kontrakterne bliver længere og længere (op til 20 år) m.h.p. at inkludere renoveringsopgaver og vedvarende energianlæg Et dansk projekt vil således typisk inkludere tiltag med kort tilbagebetalingstid kombineret med tiltag med længere tilbagebetalingstid -v.hj.a. middel tilbagebetalingstid kan der således opnås både energirenovering samt bedre bygningsstandard Energibesparelser i forhold til baseline energiforbruget typisk 15% til 50% Investeringsvolume typisk fra EUR til 5 million EUR (I Danmark op til 20 MEUR = 150 mill. kr)

11 Aktører i et EPC projekt Klienter Interesserede parter fra den offentlige eller private sektor ejere eller ejendomsadministratorer Energy service companies(esco) Leverandører af energitjenester (services) gennem EPC projekter Underleverandører Leverandører af relevante installationer, komponenter eller ydelser. Disse refererer til ESCO selskabet, og er ikke i direkte kontakt med klienten Konsulenter / Uafhængige bygherrerådgivere (Facilitatorer) Assisterer klienten med projektforberedelse, udbud, monitorering og verificering af energibesparelser 11

12 Fordele ved EPC ESCOet har samme interesse i projektet som klienten Effektiv og professionel projektgennemførelse med henblik på at generere flest mulige energibesparelser Kontrakten omfatter en komplet service Design, projektering, implementering, idriftsættelse, ansvar for korrekt drift, M&V af besparelser Besparelserne er garanteret gennem kontrakten Hvis det kontraktlige mål ikke opfyldes betaler leverandøren for det overskydende energiforbrug 12

13 Konventionelle værdier & EPC værdier Kun tiltag med stor rentabilitet Typisk en bygning af gangen Delt kontrakt hvor koordineringen foretages af bygningsejeren/ konsulenten Uddannelse og træning af driftspersonale foretages på klientens initiativ Kontrakten afsluttes ved idriftsættelse af anlæg Bundling/puljing af flere tiltag Typisk flere bygninger Komplet kontrakt med ansvaret på leverandør siden Uddannelse og træning er en del af kontrakten Kontrakten afsluttes når investeringerne er betalt tilbage 13

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK

D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

ESCO. Udbudsvejledning

ESCO. Udbudsvejledning ESCO Udbudsvejledning Forord Indhold Denne ESCO-udbudsvejledning er udarbejdet af Dansk Erhverv, Brancheforeningen for Bygningsautomation, for at give offentlige bygherrer en guideline i, hvordan ESCO-projekter

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI Fra strategi til handling! www.eumayors.eu 1 Første gang publiceret under den engelske titel Baseline Emission Inventory & Sustainable

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Energy Performance Contracting Modeller for Finansiering af Energibesparelser. -Sælg resultater ikke udstyr

Energy Performance Contracting Modeller for Finansiering af Energibesparelser. -Sælg resultater ikke udstyr Energy Performance Contracting Modeller for Finansiering af Energibesparelser -Sælg resultater ikke udstyr Kolofon: Denne udgivelse er blevet til med økonomisk støtte fra Elforsk, Dansk Energis Forsknings-

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Juni 2014 Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Baggrund Der er ofte store økonomiske besparelser at hente ved energioptimering af erhvervsbygninger. Ved at foretage en engangsinvestering,

Læs mere

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Aalborg Universitet ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere