KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R"

Transkript

1 KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

2 Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat med aftagelig håndholdt damprenser. NOTER: H20 MOP X5 er en ny rengøringsmetode, som er langt mere effektiv og hygiejnisk end almindelige metoder. H2O MOP X5 giver en meget hygiejnisk og effektiv rengøring. Den omdanner vand til damp og har desuden en højtabsorberende mikrofiberklud. Snavs og smuds fjernes på få sekunder, når dampen kommer i berøring med gulvet. H2O MOP X5 er desuden meget miljøvenlig, da den rengører effektivt ved hjælp af damp og ikke sæbe eller andre rengøringsmidler. Regelmæssig rengøring med damp fjerner også støvmider, visse typer bakterier, svamp og skimmel.

3 NOTER: INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER DELE... 6 TILBEHØR... 7 SÅDAN SAMLES H2O MOP X SÅDAN ANVENDES H2O MOP X HÅNDHOLDT DAMPRENSER SÅDAN SAMLES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER SÅDAN SAMLES DET EKSTRA TILBEHØR SÅDAN ANVENDES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER SÅDAN BRUGES TILBEHØRET EFTER BRUG RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Sådan fjernes kalken fra vandbeholderens inderside Rengøringsprocedure til at fjerne kalkaflejringer Med skraber Med rengøringsmiddel Rengøringen blokerede for tilbehøret. FEJLFINDING... 32

4 USER S GUIDE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆSES GRUNDIGT IGENNEM FØR BRUG. GARANTIEN GÆLDER IKKE, HVIS DISSE VEJLEDNINGER IKKE OVERHOLDES. LÆS ALLE INSTRUKTIONER GRUNDIGT IGENNEM FØR BRUG. Når du anvender et elektrisk apparat, er der altid nogle grundlæggende forholdsregler, som skal overholdes, bl.a. følgende: 1. Kontroller, at netspændingen, der angivet på produktet, stemmer overens med spændingen i stikkontakten. Spænding: 110~120 V, 60 Hz, 1300 W eller 220~240 V, 50/60 HZ, 1300 W 2. Tilslut kun til kontakter med jordforbindelse for at undgå elektrisk stød. 3. Dette produkt er kun beregnet til privat brug. 4. Må ikke anvendes udendørs. 5. H2O MOP X5 må ikke være tændt uden opsyn. Tag altid stikkontakten ud af apparatet, når det ikke er i brug og inden rengøring. 6. H2O MOP X5 må ikke anvendes som legetøj. Der bør være opsyn med mindre børn, så de ikke leger med apparatet. Vær ekstra forsigtig ved brug i nærheden af børn, kæledyr og planter. 7. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (det gælder også børn) med nedsatte fysiske, psykiske eller sensoriske problemer eller personer, som ikke har den nødvendige viden om brug af apparatet, med mindre de under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, får vejledning i, hvordan apparatet skal anvendes. 8. Udløs aldrig damp direkte mod personer, dyr eller planter. 9. Læg ikke H2O MOP X5 i vand eller andre væsker. FEJLFINDING FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDRE SKADER, SKAL STIKKET ALTID TAGES UD AF STIKKONTAKTEN UNDER RENGØRING. Problem APPARATET TÆNDER IKKE NEDSAT DAMP ELLER INGEN DAMP DER UDSLIPPER DAMP FRA TILSLUTNINGEN KLUDEN BLIVER VÅD Mulige årsager Ledningen er ikke tilsluttet stikkontakten eller tændt Vandbeholderen er tom Mundstykket er blokeret Kalkaflejringer Tilbehøret er ikke sat korrekt på Der er smuds eller blokeringer på tilslutningsstederne Kluden bliver meget våd Løsning Tjek, at apparatet er korrekt sat til og er tændt (ON). Fyld vandbeholderen. Tag moppehovedet af, og rengør mundstykket. Se i brugervejledningen, hvordan man fjerner kalk. Turn the unit OFF, allow it Sluk for apparatet, lad det køle ned. Tag tilbehøret af, og sæt det korrekt på igen. Tag tilbehøret af. Tjek og rengør tilslutningsstederne. Fjern den våde klud. Sæt en ny på (ekstra tilbehør), eller lad kluden afkøle, vrid den, og sæt den tilbage på apparatet. 3 32

5 Rengøringen blokerede for tilbehøret. På grund af vandets høje indhold af mineraler i nogle områder, kan det være, at der kommer mindre damp ud af tilbehøret til den håndholdte damprenser. Det kan skyldes, at der er kalkaflejringer i mundstykkernes udmunding. Sådan fjernes kalkaflejringer: Vi anbefaler brug af et smøremiddel på sprayflaske. Spray en lille smule ind i jetmundstykket. Efter at have sprayet smøremidlet ind i mundstykket, fyldes damprenseren med vand. Lad dampen strømme igennem tilbehøret i nogle minutter. Når dampudslippet er, som det skal være, peges dampen mod et neutralt underlag eller en rengøringsklud for at være sikker på, at alle urenheder er fjernet. VI ANBEFALER, AT DETTE FORETAGES I ET BESKYTTET OMRÅDE MED GOD VENTILATION. Rengøring af mikrofiberklude: Maskinvaskes på 60 ºC Brug ikke blegemidler Brug ikke blødgøringsmidler 10. Må ikke anvendes med beskadiget ledning eller stik. Hvis H2O MOP X5 ikke virker, som den skal, er faldet på gulvet, blevet beskadiget, efterladt udendørs eller været i forbindelse med vand, skal den returneres til distributøren. Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsårsager udskiftes af producenten eller en autoriseret elektriker. 11. Undgå at trække i ledningen, benytte ledningen som håndtag, lukke en dør hen over ledningen eller trække ledningen rundt om skarpe hjørner og kanter. Hold ledningen væk fra varme overflader. 12. Anvend aldrig overdreven kraft for at tvinge stikket ind i kontakten. 13. Brug aldrig forlængerledninger eller kontakter, som ikke har tilstrækkelig strømkapacitet. 14. Træk ledningen ud af stikkontakten efter brug. Tag fat i stikket og træk det forsigtigt ud uden at trække i ledningen. 15. Rør aldrig ved stikkontakter eller selve apparatet, når det er i brug, hvis du har våde hænder eller er barfodet. 16. Der må ikke lægges genstande ind i apparatets åbninger. Brug aldrig apparatet, hvis en åbning er blokeret. 17. Brug ikke moppehovedet uden en klud. 18. Må aldrig anvendes uden vand i vandbeholderen. 19. Vær ekstra forsigtig ved brug på trapper. 20. Opbevar H2O MOP X5 indendørs på et køligt og tørt sted. 21. Hold arbejdsområdet godt oplyst. 22. Hæld aldrig varmt vand eller andre væsker som f.eks. aromatiske, alkoholbaserede produkter eller rengøringsmidler ned i H2O MOP X5 vandbeholder. Det vil gøre driften usikker og skade apparatet. 23. Der må aldrig være blokeringer for dampudslippet. Dampåbningen må aldrig placeres på bløde underlag, da det kan blokere for udstrømningen af damp. Pas på, at åbningerne ikke blokeres af fnug, hår eller lignende, som kan hindre, at dampen har fri udstrømning. 31 4

6 24. Apparatet må kun benyttes ifølge de beskrevne anvisninger i denne brugervejledning. Brug kun producentens anbefalede tilbehør. 25. Tilbehør, som ikke er udleveret eller solgt af producenten eller autoriserede forhandlere kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. 26. Væsken eller dampen må ikke rettes mod udstyr, der indeholder elektriske komponenter, for eksempel indersiden af ovnen. 27. Må ikke udsættes for regn. 28. Stop brug af H2O MOP X5, hvis der kommer vand ud af apparatet. Kontakt en fagmand. 29. Undgå brug af H2O MOP X5 i aflukkede rum, hvor der er brændbare, eksplosive eller giftige dampe som f.eks. malingsfortynder eller oliebaseret maling. 30. Undgå brug på læder, vokspolerede møbler eller gulve, uforseglede parketgulve eller gulve af hårdt træ, syntetiske stoffer, fløjl eller andre sarte materialer, der kan være følsomme over for damp. 31. Må ikke anvendes til opvarmning af rum. 32. Skal altid trækkes ud af stikkontakten, før rengøring. 33. Varme flader må ikke berøres. 34. Placer aldrig apparatet på eller tæt på en varm gas- eller elplade eller en varm ovn. 35. Når du skal slukke for apparatet, sættes strømafbryderen ( O / I ) på OFF. Derefter tages stikket ud af stikkontakten. 36. Apparatet må kun anvendes til det formål, det er beregnet til. 37. Vær forsigtig ved brug af apparatet på grund af dampudslippet. 38. For at undgå overbelastning af ledningsnettet, må du ikke sætte andre apparater til samme stikkontakt som damprenseren. PAS PÅ SKOLDNING KUN TIL PRIVATE HUSHOLDNINGER Ved kommerciel brug af apparatet bortfalder producentens garanti. GEM DENNE VEJLEDNING 2) Brug rengøringsnålen til at fjerne kalkaflejringer fra det lille hul, dampen kommer ud af i hovedenheden, som vist på fig Ved at skubbe nålen op og ned, renses dampudgangen. Tjek, at alle urenheder er væk, inden du samler apparatet igen. Fortsæt med at dreje nålen, til alle urenheder er væk. Med rengøringsmiddel 1) Bland 1/3 hvid eddike og 2/3 vand, og hæld det i vandbeholderen. 2) Placer moppehovedet på en sådan måde, at dampen ikke peger mod gulvet eller omkringstående genstande og underlag. Sæt stikket i stikkontakten, tænd for den (ON). Lad der komme damp ud af apparatet, indtil eddike-/vandopløsningen er brugt op. 3) Gentag ovenstående procedure, indtil det normale dampudslip strømmer ud af moppen. 4) Fyld vandbeholderen med friskt vand, og skyl den ren. 5) Fyld vandbeholderen med rent vand, sæt beholderen på apparatet, og lad dampen strømme gennem systemet, til vandbeholderen er tom. Lad aldrig damprenseren stå uden opsyn, mens kalkaflejringerne fjernes, og/eller når den er i brug. Efter at have fjernet kalken, skal du testrengøre et passende isoleret område for at sikre, at der ikke er kalkrester i systemet. PAS PÅ SKOLDNING 5 30

7 225ml 150ml 100ml 50ml RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SØRG FOR, AT APPARATET IKKE ER SAT TIL STRØMSTIKKET UNDER RENGØRINGEN. Hæld resterende vand ud af vandbeholderen, og rengør beholderen efter hvert brug. Brug rengøringsmidler til at rengøre tilbehøret (jetmundstykke og rund børste). Skyl efter med rent vand, og lad det lufttørre. Sådan fjernes kalken fra vandbeholderens inderside: Hvis du vil fjerne kalkbelægninger fra vandbeholderens inderside, hældes en til to spiseskeer eddike i vandbeholderen, efter at den er fyldt op med vand. Luk vandbeholderens låg, og ryst indholdet. TÆND IKKE FOR DAMPEN Lad det stå i nogle timer. Derefter tømmes vandbeholderen, fyldes op med rent vand, og tømmes til vandet er helt rent. DELE Buet håndtag Øvre ledningsholder Ledning Ledningsholder Låseknap til håndtag Forlængerhåndtag Nedre ledningsholder Låseknap til forlængerhåndtag H2O MOP X5 MÅ IKKE LÆGGES I VAND. Rengøringsprocedure til at fjerne kalkaflejringer Hvis der pludseligt ikke kommer særligt meget eller slet ingen damp ud af apparatet, kan det skyldes kalkaflejringer, der har sat sig fast. Kalkaflejringer dannes med tiden på metaldelene og kan i høj grad påvirke apparatets effektivitet. Kalkaflejringer skal fjernes med jævne mellemrum - når vandbeholderen har været fyldt op gange eller mindst en gang om måneden. Det gælder især i områder med hårdt vand. Hvor ofte kalkaflejringerne skal fjernes, afhænger af vandets hårdhedsgrad, og hvor ofte du anvender dampapparatet. H2O MOP X5 bruger vand fra hanen. Men i områder med hårdt vand, anbefaler vi brug af destilleret vand. Set forfra TILBEHØR Afbryder (O/I) med LED-lys Dampregulator Låg til vandbeholder vandbeholder Hovedenhed Låseknap (på hovedenheden) Moppehoved Set bagfra Følg disse instruktioner for, hvordan kalkaflejringer fjernes fra H2O MOP X5 : Ved brug af skraber 1) H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet strømstikket. Glider Mikrofiberklud Målekop Rengøringsnål Jetmundstykke Rund børste (messing) Rund børste (nylon) 29 6

8 EKSTRA TILBEHØR EFTER BRUG 1) Træk stikket ud af stikkontakten. 2) Lad moppe og klud køle ned. Tag forsigtigt kluden af moppehovedet. Den kan stadig være varm. Klud til Tekstilklud Fnugklud vinduesrengøring 3) Alt vand skal hældes ud af vandbeholderen, inden apparatet stilles væk til opbevaring. Tøm altid vandbeholderen, hver gang den har været i brug. 4) Lad alt vand (evt. kondensvand) dryppe ud af dampåbningen, inden apparatet stilles væk. Forlængerslange Støvrenser Mundstykke til vinduesrengøring til den håndholdte damprenser 5) Rul ledningen rundt om øvre og nedre ledningsholder. 6) Tør alle overflader på H2O MOP X5 af med en blød klud. Opbevares på et tørt sted. 7) Opbevar apparatet på et køligt og tørt sted, når det ikke er i brug. Lad det ikke blive udsat for direkte sol eller regn. 8) Opretstående opbevaring af H2O MOP X5 med en våd moppeklud siddende på kan efterlade hvide mærker på gulvet. De fjernes med eddike. Sørg for at tage kluden af, inden damprenseren sættes til opbevaring. 7 28

9 PAS PÅ SKOLDNING Rør ikke ved mundstykket til vinduesrengøring/tekstilrenseren eller fnugkluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm. 7) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte dampbehandlingen. 8) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af mundstykket til vinduesrengøring, da den stadig kan være varm. SÅDAN SAMLES H2O MOP X5 Tjek inden montering og udskiftning af tilbehør, at apparatet ikke er sat til stikkontakten, og at strømafbryderen står på OFF (O). 1) Sæt moppehovedet på hovedenheden således: Sæt gevindet ind i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til det låser på plads 1a med hovedenhedens låseknap (du vil kunne høre en kliklyd). Moppehovedet skal sidde helt fast inden brug. 1b Klud til moppehoved Sæt den trekantede klud på moppehovedet, og følg de samme instruktioner, som ved mikrofiberkluden med krog og løkker under afsnittet SÅDAN SAMLES H2O MOP X5. Kluden er blød og slidstærk med hundredvis af superabsorberende frynser. Den er ideel til brug på forseglet hårdt træ, keramik og andre gulvtyper. 2) Sæt forlængerhåndtaget ind i den dertil beregnede åbning i hovedenheden, til det låses fast med låseknappen på forlængerhåndtaget. 2a 2b Tvins AB påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskader som følge af misbrug af H2O MOP X5, herunder manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugervejledning eller anvisninger, leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade. 27 8

10 3) Sæt det buede håndtag ind i den dertil beregnede åbning i forlængerhåndtaget, til det låses fast med låseknappen på det buede håndtag. Både forlængerhåndtag og buet håndtag skal sidde helt fast inden brug. 3a 3b 8) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af støvrenseren, da den stadig kan være varm. FNUGKLUD H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. 2) Sæt fnugkluden på vinduesrenseren/tekstilrenseren, og sæt det fast på forlængerslangen, som beskrevet under afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 4) Drej den nedre ledningsholder, så den passer med åbningen til ledningen i forlængerhåndtaget som vist på fig. 4a. 4a 4b 3) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav eller 2 Mellem Læg ledningen ind i kanalen, og drej den nederste ledningsholder for at låse ledningen fast, som vist på fig. 4b. Undgå brug af indstilling 3 - høj, og 4 - varm spraydamp, når du bruger tekstilrenseren. Du kan ændre indstillingen og regulere dampen, mens du arbejder med H2O MOP X5. 4) Følg trin 3, som det er beskrevet under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. 5) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. 6) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Den absorberende fnugklud samler det snavs op, som dampen har løsnet. Må ikke anvendes på dyr.! FORSIGTIG Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. 9 26

11 STØVRENSER H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. Sæt ledningen ind i ledningsholderen, som sidder øverst på forlængerhåndtaget, som vist på fig. 4c. Sæt derefter ledningen ind i den øverste ledningsholder, som vist på figur. 4d. 4c 4d 2) Sæt støvkosten på støvrenseren, og sæt denne på forlængerslangen, som det er beskrevet i afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 3) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem eller 3 Høj Undgå brug af indstilling 4 - varm spraydamp, når du bruger støvrenseren. Du kan ændre indstillingen af damp, mens H2O MOP X5 er i funktion. 4) Følg trin 3, som det er beskrevet under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. 5) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. 6) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Den absorberende moppeklud samler det snavs op, som dampen har løsnet. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op.! FORSIGTIG Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. Pas på skoldning Rør ikke ved støvrenser/kluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm. 7) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. 5) Placer mikrofiberkluden i bunden af moppehovedet. Tjek, at kludens løkker passer til gribehægterne på bunden af moppehovedet (se fig. 5a). Pres derefter kluden mod moppehovedet, så løkkerne 5a 5b på kluden tager fat i gribehægterne på moppehovedet. Pres dem sammen. 6) Når du bruger H2O MOP X5 på tæpper: Placer moppehovedet med mikrofiberkluden ovenpå tæppeglideren, som vist på fig. 6a. Brug kun H2O MOP X5 på tæpper med tæppeglideren placeret korrekt. Brug aldrig tæppeglideren på overflader, som nemt bliver ridsede.! FORSIGTIG Apparatet må aldrig være i brug, mens man samler det eller udskifter tilbehør. 6a 6b 25 10

12 SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 LÆSES FØR BRUG H2O MOP X5 er beregnet til grundig rengøring af gulve af marmor, keramik, sten, linoleum, behandlede gulve af hårde træsorter og parketgulve. Det er ikke alle gulve, der egner sig til damprensning. Varmen og dampen kan fjerne voksen fra overflader, der er voksbehandlede. Undgå brug på uforseglede trægulve, og lad ikke apparatet stå i længere tid på et trægulv eller andre sarte gulve. Træfibrene kan rejse sig, og der kan ske andre typer skader. Vær ekstra forsigtig ved brug på vinyl, linoleum eller andre varmefølsomme gulve. For meget varme kan smelte limen i gulvbelægningen. Må kun anvendes på laminerede gulve, som er lagt professionelt og uden revner, hvor der vil kunne komme fugt ind under belægningen. Afprøv H2O MOP X5 på et lille isoleret område, før du bruger den på hele gulvet. Læs altid først, producentens vejledning om pleje af dit gulv, før du bruger H2O MOP X5. Tal med en gulvspecialist, hvis du er i tvivl, om din gulvbelægning kan tåle damprensning. Tæppeglideren må kun bruges på tæpper. Hvis den bruges på andre overflader, kan der komme striber og måske ridser. Dette produkt afgiver damp og fugt. Vandmærker, misfarvning eller beskadigede gulvbelægninger kan forekomme, hvis apparatet står for længe samme sted, mens den er tændt. 5) For at dampbehandle et klædningsstykke, skal du placere det på bøjlen, og dampbehandle det direkte. 6) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. Med langsomme bevægelser fører du mundstykket lodret fra den øverste del til den nederste del af klædningsstykket. Du kan også gøre det omvendt og starte nedefra. Gardiner kan dampbehandles, mens de hænger. Kontroller mærket på tøjet for at se, om det kan tåle at blive dampbehandlet. Materialer som fx læder, ruskind og fløjl kan muligvis ikke tåle dampbehandling. Hvis du ikke er sikker på, om materialet kan tåle det, kan du dampbehandle et lille stykke på bagsiden for at se, om materialet kan tåle dampen. Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. Pas på skoldning Rør ikke ved tekstilrenseren/kluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm. 7) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. 8) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af mundstykket til vinduesrengøring. Den kan stadig være varm

13 USER S GUIDE 6) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. 7) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af mundstykket til vinduesrengøring, da den stadig kan være varm. Må ikke anvendes på ruder med frost. Pas på ved brug på glas, da det nemt kan gå i stykker. 1) Fyld vandbeholderen med vand:! FORSIGTIG H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. Drej låget på vandbeholderen mod urets retning ca. 90, til den står i position OPEN, og tag låget af, som vist på fig. 1a, b og c. 1a 1b 1c Tekstilrenser H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning 2) Sæt tekstilrenseren på mundstykket til vinduesrengøring, og sæt denne på forlængerslangen, som det er beskrevet i afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 3) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem eller 3 Høj. Undgå brug af indstilling 3 - høj og 4 - varm spraydamp, når du bruger tekstilrenseren. Du kan ændre indstillingen og regulere dampen, mens du arbejder med H2O MOP X5. 4) Følg trin 3, som det er beskrevet under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. Hold moppen i en 45 hældning, som vist på fig. 1d. Brug målebægeret, og hæld vand i beholderen op til makimummarkeringen. Beholderen må ikke overfyldes med vand. Der kan højst være 400 ml i beholderen. 1d 1e 1f 45º

14 USER S GUIDE Sæt låget til vandbeholderen på plads igen, og drej det i urets retning ca. 90 til det er lukket CLOSE, og låget er strammet til. 1g 1h SÅDAN BRUGES TILBEHØRET Mundstykke til vinduesrengøring H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. H2O MOP X5 kan anvendes med vand fra hanen. Dog i områder med hårdt vand, anbefaler vi brug af destilleret vand. Kobberkeglen i vandbeholderen skal altid være dækket af vand (som vist på fig. 1i), når H2O MOP X5 er tændt. Hæld aldrig rengøringsmidler eller duftprodukter ned i vandbeholderen. Det vil gøre driften usikker og beskadige apparatet. 2) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem, 3 Høj og 4 Varm spray 1 Lav og 2 Mellem: Ideelt til rengøring af alle typer hårde gulve som f.eks. linoleum, keramik, marmor, træ osv. 3 Høj: Ideelt til rengøring af tæpper. 4 Varm spray: Ideelt til rengøring af badeværelse, køkken, vindueskarme, bildæk osv. Du kan ændre indstillingen af damp, mens H2O MOP X5 er i funktion. 2 1i 2) Sæt støvkosten på mundstykket til vinduesrengøring, og sæt denne på forlængerslangen, som det er beskrevet i afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 3) Følg afsnit 2 og 3 under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. 4) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. 5) Før damprenseren langsomt over ruden (eller lignende) overflade. Spar ikke på dampen. Den absorberende klud opsamler det løsrevne snavs, og vinduesviskerbladet fjerner det resterende vand. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op.! FORSIGTIG Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. PAS PÅ SKOLDNING Rør ikke ved mundstykket til vinduesrengøring/kluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm

15 USER S GUIDE Det kan også ske, hvis strømafbryderen stod på ON (I) (nedre position) fra sidste gang, den blev brugt, og apparatet kun blev slukket, ved at kontakten blev trukket ud af stikket. Husk at slukke for apparatet (OFF), hver gang det har været i brug. Træk derefter ledningen ud af stikkontakten, så apparatet står på OFF, næste gang du skal bruge det. 4) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Spar ikke på dampen. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op. 5) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. Hvis du vil rengøre arbejdsborde, bordplader, håndvaske, badeværelser osv., skal du holde den håndholdte damprenser over samme område i ca. 15 sekunder. Moppen må ikke anvendes på gulve, der ikke tåler varme eller damp. Dampudslippets varme og styrke kan påvirke nogle materialer negativt. Tjek, om apparatet kan anvendes på en overflade ved først at afprøve det på et område, som ikke er synligt. Udløs aldrig damp direkte mod personer, dyr eller planter. Må ikke anvendes på ruder med frost. Pas på ved brug på glas, da det nemt kan gå i stykker. Må ikke anvendes på læder, vokspolerede møbler eller gulve, syntetiske materialer, fløjl og andre sarte materialer. Tvins AB påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskader som følge af misbrug af H2O MOP X5, herunder manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugervejledning eller anvisninger, leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade. 3) Når apparatet er helt samlet og fyldt op med vand, sættes stikket i en kontakt med jordforbindelse. RØDT lys - viser, at strømmen at sat til. Strømafbryderen ( O / I ) er sat på OFF ( O ) (øverste position). Vent, til klar-til-brug indikatoren bliver grøn - efter ca sekunder. Når moppen er klar til brug, lyser indikatoren GRØN. Når klar-til-brug-knappen lyser grønt, skal du trykke på strømafbryderen (O / I), så den står på ON (I) (nederste position). Der vil komme damp ud af moppen. Sluk for apparatet ved at trykke på strømafbryderen igen, så den står på OFF (O), når der ikke skal komme mere damp ud. Hvis dampudløseren trykkes ned, inden lysindikatoren lyser grønt, vil vandet fra tidligere ikke blive opvarmet, og dermed bliver det presset ud af den nye damp. Det kan betyde, at der slipper for meget vand ud af enheden. Det kan også forekomme, hvis strømafbryderen blev stående på ON (I) (nederste position) efter sidste gang, apparatet var i brug, og enheden blev slukket, ved at kontakten blev trukket ud af stikket. Husk at slukke for apparatet (OFF), hver Rød tændt OFF (O) position (høj) Grøn klar til brug ON (I) position (lav) gang det har været i brug. Træk derefter ledningen ud af stikkontakten, så apparatet står på OFF, næste gang du skal bruge det. 4) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Den absorberende moppeklud samler det snavs op, som dampen har løsnet. Spar ikke på dampen. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op. 5) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen

16 USER S GUIDE Lad aldrig H2O MOP X5 stå uden opsyn, når den er tændt. Sådan opnås de bedste resultater: 1) Fej eller støvsug gulvet inden brug af H2O MOP X5. 2) For at undgå overskydende vand, skal mikrofiberkluden være ren og tør inden brug. Gør følgende for at udskifte kluden: Lad kluden køle ned, tag den af apparatet, skift den ud med en ny mikrofiberklud (ekstra tilbehør), og fortsæt rengøringen. Sæt dampregulatoren på lav. 3) For at rengøre gulvet skal du sætte H2O MOP X5 på høj dampindstilling og dampbehandle området i cirka 10 sekunder, dog højst 15 sekunder. Moppen må ikke anvendes på gulve, der ikke tåler varme eller damp.! VIGTIGT Påfør aldrig damp for længe på ét sted. Overfladen kan blive beskadiget. Hænder og fødder må ikke komme under dampmoppen, som kan blive meget varm. Under brug vil man kunne høre en pulserende støj. Det er, fordi moppen pro ducerer damp. Det er helt normalt. Der kan forekomme lidt vandspyt af vand blandet med damp. Det er også helt normalt. Dampudslippets varme og kraft kan påvirke nogle materialer negativt. Tjek altid, om materialerne kan tåle dampen ved at teste det på en område, der ikke kan ses. Tvins AB påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskader som følge af misbrug af H2O MOP X5, herunder manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugervejledning eller anvisninger, leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade. SÅDAN ANVENDES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER! FORSIGTIG H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. Sæt enten den runde nylonbørste eller den runde messingbørste på, som det er forklaret under afsnittet Sådan samles den håndholdte damprenser. 2) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem, 3 Høj eller 4 Varm spray. Du kan ændre indstillingen og regulere dampen, mens du arbejder med H2O MOP X5. 3) Når apparatet er helt samlet og fyldt op med vand, sættes stikket i en kontakt med jordforbindelse. RØDT lys - viser, at strømmen at sat til. Strømafbryderen ( O / I ) er sat på OFF ( O ) (øverste position). Vent, til klar-til-brug indikatoren bliver grøn - efter ca sekunder. Når moppen er klar til brug, lyser indikatoren GRØN. Når klar-til-brug-knappen lyser grønt, skal du trykke på strømafbryderen (O / I), så den står på ON (I) (nederste position). Så kommer der damp ud. Sluk for apparatet ved at trykke på strømafbryderen igen, så den står på OFF (O), når der ikke skal komme mere damp ud. Hvis strømafbryderen trykkes ned, inden lysindikatoren lyser grøn, vil vandet fra forrige gang, du anvendte moppen, ikke blive opvarmet. Vandet tvinges ud af den nye damp. Rød tændt OFF (O) position (høj) Grøn klar til brug ON (I) position (lav)

17 USER S GUIDE Tekstilrenser 4. Du kan bruge mundstykket til vinduesrengøring som tekstilmundstykke ved at sætte mikrofiberkluden eller fnugkluden på. (Se fig. 4a, 4b & 4c). 4a 4b Black Tag 4c HÅNDHOLDT DAMPRENSER Den håndholdte damprenser er et ideelt bærbart rengøringsapparat til brug på arbejdsborde, bordplader, håndvaske, vinduer, spejle, fliser og pletrengøring på gulve og tæpper. Brug den med jetmundstykket, messingbørsten eller nylonbørsten sat på til at spraye bl.a. snavs, fedt, mug m.m. væk. SÅDAN SAMLES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER Tag 5. Sæt vindues-/tekstilmundstykket på forlængerslangen således: Hold låseknappen på forlængerslangen nede over for det dertil beregnede hul på vindue-/tekstilholderen. Tryk på forlængerslangen, til den låser (som vist på fig. 5a) 5a back SIDE! FORSIGTIG H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Tag ledningen af den øverste ledningsholder, drej den nederste ledningsholder, så den slipper ledningen. Tag ledningen ud af kanalen, som vist på fig. 1a & 1b. 1a 1b Støvrenser 6. Sæt støvkosten på støvrenseren (som vist på fig. 6a & 6b). 6a 6b 2) Tryk på låseknappen til forlængerhåndtaget, og tag forlængerhåndtaget og det buede håndtag af hovedenheden. 2a 2b 7. Sæt støvrenseren på forlængerslangen således: Hold låseknappen på forlængerslangen nede, så det passer med støvrenseren. Tryk derefter slangen ind, så den låses fast (som vist på fig. 7b). 7a 7b 3) Tryk på låseknappen på hovedenheden, og tag moppehovedet af. 3a 3b

18 USER S GUIDE 4) Montering af jetmundstykket: Sæt jetmundstykket i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til det låses fast med låseknappen på hovedenheden (du vil kunne høre et klik), som vist på fig. 4a. Jetmundstykket skal sidde helt fast inden brug. 4a 4b SÅDAN SAMLES DET EKSTRA TILBEHØR Tag moppehovedet af ved at trykke på låseknappen på hovedenheden, eller tag jetmundstykket af på samme måde. 1. Sæt den dertil beregnede ende af 1b forlængerslangen ind i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til den er låst fast med låseknappen på 1c 1a 5) Skru enten den runde nylonbørste eller den runde messingbørste på jetmundstykkets gevind, som vist på fig. 5a, b og c. Tag børsterne af ved at skrue dem af jetmundstykket. 5a 5b 5c hovedenheden (du vil høre en kliklyd), som vist på fig. 1a, 1b & 1c. Forlængerslangen skal være forsvarligt låst fast inden brug. Mundstykke til vinduesrengøring 2. Løsn snoren på støvekosten, og sæt den på de dertil beregnede hægter på mundstykket til vinduesrengøring. Stram snoren, så kosten sidder fast. BEMÆRK: Vinduesviskerbladet må ikke dækkes til. Støvkosten skal være fastgjort til alle hægterne på rammen, så den ikke falder af under brug (som vist på fig. 2a, 2b & 2c). 2a HÆGTER 2b 2c Den runde nylonbørste er fantastisk til rengøring af glatte hårde overflader såsom toiletter, vaske og køkkenborde osv. Den runde messingbørste er perfekt til rengøring af grove overflader eller metaloverflader såsom murstensgulve, bilhjul, metaldøre, metalrammer, osv. Begge børster kan også effektivt rense fedtet af pander, komfurer og køkkenovne og kan anvendes sammen med sæbe eller rengøringsmidler til rengøring af særligt snavsede områder. Den runde messingbørste må aldrig anvendes på overflader, der kan blive ridset. HÆGTER FRONT 3. Sæt mundstykke til vinduesrengøring på forlængerslangen således: Hold låseknappen på forlængerslangen nede, så det passer med mundstykket til vinduesrengøring. Tryk derefter slangen 3a 3b ind, så den låses fast (som vist på fig. 3a & 3b). SIDE

19 Distribueret af: TVINS AB, Sverige H2O MOP X5-Dan. (Jan. 13, 2011) Copyright 2010 Thane International, Inc. FREMSTILLET I KINA

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com H2OHD Distribueret af: High Defintion Steam Cleaner TVINS www.tvins.com THANE H2O HD and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries. H2O and related

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Ideel til rengøring og desinficering i een arbejdsgang Serien af Nilfisk-ALTO damprensere dækker mange anvendelsesområder inden for en lang

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Indhold af kassen. HH Series

Indhold af kassen. HH Series + + + Indhold af kassen + + HH Series Hurom Juicer Vejledning INDHOLD Kære Hurom-bruger Beskrivelse Navne for de enkelte dele Forholdsregler Advarsler og sikker brug Slow Juicer samling Slow Juicer samling

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere