KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R"

Transkript

1 KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

2 Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat med aftagelig håndholdt damprenser. NOTER: H20 MOP X5 er en ny rengøringsmetode, som er langt mere effektiv og hygiejnisk end almindelige metoder. H2O MOP X5 giver en meget hygiejnisk og effektiv rengøring. Den omdanner vand til damp og har desuden en højtabsorberende mikrofiberklud. Snavs og smuds fjernes på få sekunder, når dampen kommer i berøring med gulvet. H2O MOP X5 er desuden meget miljøvenlig, da den rengører effektivt ved hjælp af damp og ikke sæbe eller andre rengøringsmidler. Regelmæssig rengøring med damp fjerner også støvmider, visse typer bakterier, svamp og skimmel.

3 NOTER: INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER DELE... 6 TILBEHØR... 7 SÅDAN SAMLES H2O MOP X SÅDAN ANVENDES H2O MOP X HÅNDHOLDT DAMPRENSER SÅDAN SAMLES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER SÅDAN SAMLES DET EKSTRA TILBEHØR SÅDAN ANVENDES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER SÅDAN BRUGES TILBEHØRET EFTER BRUG RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Sådan fjernes kalken fra vandbeholderens inderside Rengøringsprocedure til at fjerne kalkaflejringer Med skraber Med rengøringsmiddel Rengøringen blokerede for tilbehøret. FEJLFINDING... 32

4 USER S GUIDE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆSES GRUNDIGT IGENNEM FØR BRUG. GARANTIEN GÆLDER IKKE, HVIS DISSE VEJLEDNINGER IKKE OVERHOLDES. LÆS ALLE INSTRUKTIONER GRUNDIGT IGENNEM FØR BRUG. Når du anvender et elektrisk apparat, er der altid nogle grundlæggende forholdsregler, som skal overholdes, bl.a. følgende: 1. Kontroller, at netspændingen, der angivet på produktet, stemmer overens med spændingen i stikkontakten. Spænding: 110~120 V, 60 Hz, 1300 W eller 220~240 V, 50/60 HZ, 1300 W 2. Tilslut kun til kontakter med jordforbindelse for at undgå elektrisk stød. 3. Dette produkt er kun beregnet til privat brug. 4. Må ikke anvendes udendørs. 5. H2O MOP X5 må ikke være tændt uden opsyn. Tag altid stikkontakten ud af apparatet, når det ikke er i brug og inden rengøring. 6. H2O MOP X5 må ikke anvendes som legetøj. Der bør være opsyn med mindre børn, så de ikke leger med apparatet. Vær ekstra forsigtig ved brug i nærheden af børn, kæledyr og planter. 7. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (det gælder også børn) med nedsatte fysiske, psykiske eller sensoriske problemer eller personer, som ikke har den nødvendige viden om brug af apparatet, med mindre de under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, får vejledning i, hvordan apparatet skal anvendes. 8. Udløs aldrig damp direkte mod personer, dyr eller planter. 9. Læg ikke H2O MOP X5 i vand eller andre væsker. FEJLFINDING FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDRE SKADER, SKAL STIKKET ALTID TAGES UD AF STIKKONTAKTEN UNDER RENGØRING. Problem APPARATET TÆNDER IKKE NEDSAT DAMP ELLER INGEN DAMP DER UDSLIPPER DAMP FRA TILSLUTNINGEN KLUDEN BLIVER VÅD Mulige årsager Ledningen er ikke tilsluttet stikkontakten eller tændt Vandbeholderen er tom Mundstykket er blokeret Kalkaflejringer Tilbehøret er ikke sat korrekt på Der er smuds eller blokeringer på tilslutningsstederne Kluden bliver meget våd Løsning Tjek, at apparatet er korrekt sat til og er tændt (ON). Fyld vandbeholderen. Tag moppehovedet af, og rengør mundstykket. Se i brugervejledningen, hvordan man fjerner kalk. Turn the unit OFF, allow it Sluk for apparatet, lad det køle ned. Tag tilbehøret af, og sæt det korrekt på igen. Tag tilbehøret af. Tjek og rengør tilslutningsstederne. Fjern den våde klud. Sæt en ny på (ekstra tilbehør), eller lad kluden afkøle, vrid den, og sæt den tilbage på apparatet. 3 32

5 Rengøringen blokerede for tilbehøret. På grund af vandets høje indhold af mineraler i nogle områder, kan det være, at der kommer mindre damp ud af tilbehøret til den håndholdte damprenser. Det kan skyldes, at der er kalkaflejringer i mundstykkernes udmunding. Sådan fjernes kalkaflejringer: Vi anbefaler brug af et smøremiddel på sprayflaske. Spray en lille smule ind i jetmundstykket. Efter at have sprayet smøremidlet ind i mundstykket, fyldes damprenseren med vand. Lad dampen strømme igennem tilbehøret i nogle minutter. Når dampudslippet er, som det skal være, peges dampen mod et neutralt underlag eller en rengøringsklud for at være sikker på, at alle urenheder er fjernet. VI ANBEFALER, AT DETTE FORETAGES I ET BESKYTTET OMRÅDE MED GOD VENTILATION. Rengøring af mikrofiberklude: Maskinvaskes på 60 ºC Brug ikke blegemidler Brug ikke blødgøringsmidler 10. Må ikke anvendes med beskadiget ledning eller stik. Hvis H2O MOP X5 ikke virker, som den skal, er faldet på gulvet, blevet beskadiget, efterladt udendørs eller været i forbindelse med vand, skal den returneres til distributøren. Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsårsager udskiftes af producenten eller en autoriseret elektriker. 11. Undgå at trække i ledningen, benytte ledningen som håndtag, lukke en dør hen over ledningen eller trække ledningen rundt om skarpe hjørner og kanter. Hold ledningen væk fra varme overflader. 12. Anvend aldrig overdreven kraft for at tvinge stikket ind i kontakten. 13. Brug aldrig forlængerledninger eller kontakter, som ikke har tilstrækkelig strømkapacitet. 14. Træk ledningen ud af stikkontakten efter brug. Tag fat i stikket og træk det forsigtigt ud uden at trække i ledningen. 15. Rør aldrig ved stikkontakter eller selve apparatet, når det er i brug, hvis du har våde hænder eller er barfodet. 16. Der må ikke lægges genstande ind i apparatets åbninger. Brug aldrig apparatet, hvis en åbning er blokeret. 17. Brug ikke moppehovedet uden en klud. 18. Må aldrig anvendes uden vand i vandbeholderen. 19. Vær ekstra forsigtig ved brug på trapper. 20. Opbevar H2O MOP X5 indendørs på et køligt og tørt sted. 21. Hold arbejdsområdet godt oplyst. 22. Hæld aldrig varmt vand eller andre væsker som f.eks. aromatiske, alkoholbaserede produkter eller rengøringsmidler ned i H2O MOP X5 vandbeholder. Det vil gøre driften usikker og skade apparatet. 23. Der må aldrig være blokeringer for dampudslippet. Dampåbningen må aldrig placeres på bløde underlag, da det kan blokere for udstrømningen af damp. Pas på, at åbningerne ikke blokeres af fnug, hår eller lignende, som kan hindre, at dampen har fri udstrømning. 31 4

6 24. Apparatet må kun benyttes ifølge de beskrevne anvisninger i denne brugervejledning. Brug kun producentens anbefalede tilbehør. 25. Tilbehør, som ikke er udleveret eller solgt af producenten eller autoriserede forhandlere kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. 26. Væsken eller dampen må ikke rettes mod udstyr, der indeholder elektriske komponenter, for eksempel indersiden af ovnen. 27. Må ikke udsættes for regn. 28. Stop brug af H2O MOP X5, hvis der kommer vand ud af apparatet. Kontakt en fagmand. 29. Undgå brug af H2O MOP X5 i aflukkede rum, hvor der er brændbare, eksplosive eller giftige dampe som f.eks. malingsfortynder eller oliebaseret maling. 30. Undgå brug på læder, vokspolerede møbler eller gulve, uforseglede parketgulve eller gulve af hårdt træ, syntetiske stoffer, fløjl eller andre sarte materialer, der kan være følsomme over for damp. 31. Må ikke anvendes til opvarmning af rum. 32. Skal altid trækkes ud af stikkontakten, før rengøring. 33. Varme flader må ikke berøres. 34. Placer aldrig apparatet på eller tæt på en varm gas- eller elplade eller en varm ovn. 35. Når du skal slukke for apparatet, sættes strømafbryderen ( O / I ) på OFF. Derefter tages stikket ud af stikkontakten. 36. Apparatet må kun anvendes til det formål, det er beregnet til. 37. Vær forsigtig ved brug af apparatet på grund af dampudslippet. 38. For at undgå overbelastning af ledningsnettet, må du ikke sætte andre apparater til samme stikkontakt som damprenseren. PAS PÅ SKOLDNING KUN TIL PRIVATE HUSHOLDNINGER Ved kommerciel brug af apparatet bortfalder producentens garanti. GEM DENNE VEJLEDNING 2) Brug rengøringsnålen til at fjerne kalkaflejringer fra det lille hul, dampen kommer ud af i hovedenheden, som vist på fig Ved at skubbe nålen op og ned, renses dampudgangen. Tjek, at alle urenheder er væk, inden du samler apparatet igen. Fortsæt med at dreje nålen, til alle urenheder er væk. Med rengøringsmiddel 1) Bland 1/3 hvid eddike og 2/3 vand, og hæld det i vandbeholderen. 2) Placer moppehovedet på en sådan måde, at dampen ikke peger mod gulvet eller omkringstående genstande og underlag. Sæt stikket i stikkontakten, tænd for den (ON). Lad der komme damp ud af apparatet, indtil eddike-/vandopløsningen er brugt op. 3) Gentag ovenstående procedure, indtil det normale dampudslip strømmer ud af moppen. 4) Fyld vandbeholderen med friskt vand, og skyl den ren. 5) Fyld vandbeholderen med rent vand, sæt beholderen på apparatet, og lad dampen strømme gennem systemet, til vandbeholderen er tom. Lad aldrig damprenseren stå uden opsyn, mens kalkaflejringerne fjernes, og/eller når den er i brug. Efter at have fjernet kalken, skal du testrengøre et passende isoleret område for at sikre, at der ikke er kalkrester i systemet. PAS PÅ SKOLDNING 5 30

7 225ml 150ml 100ml 50ml RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SØRG FOR, AT APPARATET IKKE ER SAT TIL STRØMSTIKKET UNDER RENGØRINGEN. Hæld resterende vand ud af vandbeholderen, og rengør beholderen efter hvert brug. Brug rengøringsmidler til at rengøre tilbehøret (jetmundstykke og rund børste). Skyl efter med rent vand, og lad det lufttørre. Sådan fjernes kalken fra vandbeholderens inderside: Hvis du vil fjerne kalkbelægninger fra vandbeholderens inderside, hældes en til to spiseskeer eddike i vandbeholderen, efter at den er fyldt op med vand. Luk vandbeholderens låg, og ryst indholdet. TÆND IKKE FOR DAMPEN Lad det stå i nogle timer. Derefter tømmes vandbeholderen, fyldes op med rent vand, og tømmes til vandet er helt rent. DELE Buet håndtag Øvre ledningsholder Ledning Ledningsholder Låseknap til håndtag Forlængerhåndtag Nedre ledningsholder Låseknap til forlængerhåndtag H2O MOP X5 MÅ IKKE LÆGGES I VAND. Rengøringsprocedure til at fjerne kalkaflejringer Hvis der pludseligt ikke kommer særligt meget eller slet ingen damp ud af apparatet, kan det skyldes kalkaflejringer, der har sat sig fast. Kalkaflejringer dannes med tiden på metaldelene og kan i høj grad påvirke apparatets effektivitet. Kalkaflejringer skal fjernes med jævne mellemrum - når vandbeholderen har været fyldt op gange eller mindst en gang om måneden. Det gælder især i områder med hårdt vand. Hvor ofte kalkaflejringerne skal fjernes, afhænger af vandets hårdhedsgrad, og hvor ofte du anvender dampapparatet. H2O MOP X5 bruger vand fra hanen. Men i områder med hårdt vand, anbefaler vi brug af destilleret vand. Set forfra TILBEHØR Afbryder (O/I) med LED-lys Dampregulator Låg til vandbeholder vandbeholder Hovedenhed Låseknap (på hovedenheden) Moppehoved Set bagfra Følg disse instruktioner for, hvordan kalkaflejringer fjernes fra H2O MOP X5 : Ved brug af skraber 1) H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet strømstikket. Glider Mikrofiberklud Målekop Rengøringsnål Jetmundstykke Rund børste (messing) Rund børste (nylon) 29 6

8 EKSTRA TILBEHØR EFTER BRUG 1) Træk stikket ud af stikkontakten. 2) Lad moppe og klud køle ned. Tag forsigtigt kluden af moppehovedet. Den kan stadig være varm. Klud til Tekstilklud Fnugklud vinduesrengøring 3) Alt vand skal hældes ud af vandbeholderen, inden apparatet stilles væk til opbevaring. Tøm altid vandbeholderen, hver gang den har været i brug. 4) Lad alt vand (evt. kondensvand) dryppe ud af dampåbningen, inden apparatet stilles væk. Forlængerslange Støvrenser Mundstykke til vinduesrengøring til den håndholdte damprenser 5) Rul ledningen rundt om øvre og nedre ledningsholder. 6) Tør alle overflader på H2O MOP X5 af med en blød klud. Opbevares på et tørt sted. 7) Opbevar apparatet på et køligt og tørt sted, når det ikke er i brug. Lad det ikke blive udsat for direkte sol eller regn. 8) Opretstående opbevaring af H2O MOP X5 med en våd moppeklud siddende på kan efterlade hvide mærker på gulvet. De fjernes med eddike. Sørg for at tage kluden af, inden damprenseren sættes til opbevaring. 7 28

9 PAS PÅ SKOLDNING Rør ikke ved mundstykket til vinduesrengøring/tekstilrenseren eller fnugkluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm. 7) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte dampbehandlingen. 8) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af mundstykket til vinduesrengøring, da den stadig kan være varm. SÅDAN SAMLES H2O MOP X5 Tjek inden montering og udskiftning af tilbehør, at apparatet ikke er sat til stikkontakten, og at strømafbryderen står på OFF (O). 1) Sæt moppehovedet på hovedenheden således: Sæt gevindet ind i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til det låser på plads 1a med hovedenhedens låseknap (du vil kunne høre en kliklyd). Moppehovedet skal sidde helt fast inden brug. 1b Klud til moppehoved Sæt den trekantede klud på moppehovedet, og følg de samme instruktioner, som ved mikrofiberkluden med krog og løkker under afsnittet SÅDAN SAMLES H2O MOP X5. Kluden er blød og slidstærk med hundredvis af superabsorberende frynser. Den er ideel til brug på forseglet hårdt træ, keramik og andre gulvtyper. 2) Sæt forlængerhåndtaget ind i den dertil beregnede åbning i hovedenheden, til det låses fast med låseknappen på forlængerhåndtaget. 2a 2b Tvins AB påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskader som følge af misbrug af H2O MOP X5, herunder manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugervejledning eller anvisninger, leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade. 27 8

10 3) Sæt det buede håndtag ind i den dertil beregnede åbning i forlængerhåndtaget, til det låses fast med låseknappen på det buede håndtag. Både forlængerhåndtag og buet håndtag skal sidde helt fast inden brug. 3a 3b 8) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af støvrenseren, da den stadig kan være varm. FNUGKLUD H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. 2) Sæt fnugkluden på vinduesrenseren/tekstilrenseren, og sæt det fast på forlængerslangen, som beskrevet under afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 4) Drej den nedre ledningsholder, så den passer med åbningen til ledningen i forlængerhåndtaget som vist på fig. 4a. 4a 4b 3) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav eller 2 Mellem Læg ledningen ind i kanalen, og drej den nederste ledningsholder for at låse ledningen fast, som vist på fig. 4b. Undgå brug af indstilling 3 - høj, og 4 - varm spraydamp, når du bruger tekstilrenseren. Du kan ændre indstillingen og regulere dampen, mens du arbejder med H2O MOP X5. 4) Følg trin 3, som det er beskrevet under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. 5) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. 6) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Den absorberende fnugklud samler det snavs op, som dampen har løsnet. Må ikke anvendes på dyr.! FORSIGTIG Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. 9 26

11 STØVRENSER H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. Sæt ledningen ind i ledningsholderen, som sidder øverst på forlængerhåndtaget, som vist på fig. 4c. Sæt derefter ledningen ind i den øverste ledningsholder, som vist på figur. 4d. 4c 4d 2) Sæt støvkosten på støvrenseren, og sæt denne på forlængerslangen, som det er beskrevet i afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 3) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem eller 3 Høj Undgå brug af indstilling 4 - varm spraydamp, når du bruger støvrenseren. Du kan ændre indstillingen af damp, mens H2O MOP X5 er i funktion. 4) Følg trin 3, som det er beskrevet under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. 5) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. 6) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Den absorberende moppeklud samler det snavs op, som dampen har løsnet. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op.! FORSIGTIG Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. Pas på skoldning Rør ikke ved støvrenser/kluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm. 7) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. 5) Placer mikrofiberkluden i bunden af moppehovedet. Tjek, at kludens løkker passer til gribehægterne på bunden af moppehovedet (se fig. 5a). Pres derefter kluden mod moppehovedet, så løkkerne 5a 5b på kluden tager fat i gribehægterne på moppehovedet. Pres dem sammen. 6) Når du bruger H2O MOP X5 på tæpper: Placer moppehovedet med mikrofiberkluden ovenpå tæppeglideren, som vist på fig. 6a. Brug kun H2O MOP X5 på tæpper med tæppeglideren placeret korrekt. Brug aldrig tæppeglideren på overflader, som nemt bliver ridsede.! FORSIGTIG Apparatet må aldrig være i brug, mens man samler det eller udskifter tilbehør. 6a 6b 25 10

12 SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 LÆSES FØR BRUG H2O MOP X5 er beregnet til grundig rengøring af gulve af marmor, keramik, sten, linoleum, behandlede gulve af hårde træsorter og parketgulve. Det er ikke alle gulve, der egner sig til damprensning. Varmen og dampen kan fjerne voksen fra overflader, der er voksbehandlede. Undgå brug på uforseglede trægulve, og lad ikke apparatet stå i længere tid på et trægulv eller andre sarte gulve. Træfibrene kan rejse sig, og der kan ske andre typer skader. Vær ekstra forsigtig ved brug på vinyl, linoleum eller andre varmefølsomme gulve. For meget varme kan smelte limen i gulvbelægningen. Må kun anvendes på laminerede gulve, som er lagt professionelt og uden revner, hvor der vil kunne komme fugt ind under belægningen. Afprøv H2O MOP X5 på et lille isoleret område, før du bruger den på hele gulvet. Læs altid først, producentens vejledning om pleje af dit gulv, før du bruger H2O MOP X5. Tal med en gulvspecialist, hvis du er i tvivl, om din gulvbelægning kan tåle damprensning. Tæppeglideren må kun bruges på tæpper. Hvis den bruges på andre overflader, kan der komme striber og måske ridser. Dette produkt afgiver damp og fugt. Vandmærker, misfarvning eller beskadigede gulvbelægninger kan forekomme, hvis apparatet står for længe samme sted, mens den er tændt. 5) For at dampbehandle et klædningsstykke, skal du placere det på bøjlen, og dampbehandle det direkte. 6) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. Med langsomme bevægelser fører du mundstykket lodret fra den øverste del til den nederste del af klædningsstykket. Du kan også gøre det omvendt og starte nedefra. Gardiner kan dampbehandles, mens de hænger. Kontroller mærket på tøjet for at se, om det kan tåle at blive dampbehandlet. Materialer som fx læder, ruskind og fløjl kan muligvis ikke tåle dampbehandling. Hvis du ikke er sikker på, om materialet kan tåle det, kan du dampbehandle et lille stykke på bagsiden for at se, om materialet kan tåle dampen. Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. Pas på skoldning Rør ikke ved tekstilrenseren/kluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm. 7) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. 8) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af mundstykket til vinduesrengøring. Den kan stadig være varm

13 USER S GUIDE 6) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. 7) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af mundstykket til vinduesrengøring, da den stadig kan være varm. Må ikke anvendes på ruder med frost. Pas på ved brug på glas, da det nemt kan gå i stykker. 1) Fyld vandbeholderen med vand:! FORSIGTIG H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. Drej låget på vandbeholderen mod urets retning ca. 90, til den står i position OPEN, og tag låget af, som vist på fig. 1a, b og c. 1a 1b 1c Tekstilrenser H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning 2) Sæt tekstilrenseren på mundstykket til vinduesrengøring, og sæt denne på forlængerslangen, som det er beskrevet i afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 3) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem eller 3 Høj. Undgå brug af indstilling 3 - høj og 4 - varm spraydamp, når du bruger tekstilrenseren. Du kan ændre indstillingen og regulere dampen, mens du arbejder med H2O MOP X5. 4) Følg trin 3, som det er beskrevet under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. Hold moppen i en 45 hældning, som vist på fig. 1d. Brug målebægeret, og hæld vand i beholderen op til makimummarkeringen. Beholderen må ikke overfyldes med vand. Der kan højst være 400 ml i beholderen. 1d 1e 1f 45º

14 USER S GUIDE Sæt låget til vandbeholderen på plads igen, og drej det i urets retning ca. 90 til det er lukket CLOSE, og låget er strammet til. 1g 1h SÅDAN BRUGES TILBEHØRET Mundstykke til vinduesrengøring H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. H2O MOP X5 kan anvendes med vand fra hanen. Dog i områder med hårdt vand, anbefaler vi brug af destilleret vand. Kobberkeglen i vandbeholderen skal altid være dækket af vand (som vist på fig. 1i), når H2O MOP X5 er tændt. Hæld aldrig rengøringsmidler eller duftprodukter ned i vandbeholderen. Det vil gøre driften usikker og beskadige apparatet. 2) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem, 3 Høj og 4 Varm spray 1 Lav og 2 Mellem: Ideelt til rengøring af alle typer hårde gulve som f.eks. linoleum, keramik, marmor, træ osv. 3 Høj: Ideelt til rengøring af tæpper. 4 Varm spray: Ideelt til rengøring af badeværelse, køkken, vindueskarme, bildæk osv. Du kan ændre indstillingen af damp, mens H2O MOP X5 er i funktion. 2 1i 2) Sæt støvkosten på mundstykket til vinduesrengøring, og sæt denne på forlængerslangen, som det er beskrevet i afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 3) Følg afsnit 2 og 3 under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. 4) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. 5) Før damprenseren langsomt over ruden (eller lignende) overflade. Spar ikke på dampen. Den absorberende klud opsamler det løsrevne snavs, og vinduesviskerbladet fjerner det resterende vand. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op.! FORSIGTIG Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. PAS PÅ SKOLDNING Rør ikke ved mundstykket til vinduesrengøring/kluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm

15 USER S GUIDE Det kan også ske, hvis strømafbryderen stod på ON (I) (nedre position) fra sidste gang, den blev brugt, og apparatet kun blev slukket, ved at kontakten blev trukket ud af stikket. Husk at slukke for apparatet (OFF), hver gang det har været i brug. Træk derefter ledningen ud af stikkontakten, så apparatet står på OFF, næste gang du skal bruge det. 4) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Spar ikke på dampen. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op. 5) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. Hvis du vil rengøre arbejdsborde, bordplader, håndvaske, badeværelser osv., skal du holde den håndholdte damprenser over samme område i ca. 15 sekunder. Moppen må ikke anvendes på gulve, der ikke tåler varme eller damp. Dampudslippets varme og styrke kan påvirke nogle materialer negativt. Tjek, om apparatet kan anvendes på en overflade ved først at afprøve det på et område, som ikke er synligt. Udløs aldrig damp direkte mod personer, dyr eller planter. Må ikke anvendes på ruder med frost. Pas på ved brug på glas, da det nemt kan gå i stykker. Må ikke anvendes på læder, vokspolerede møbler eller gulve, syntetiske materialer, fløjl og andre sarte materialer. Tvins AB påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskader som følge af misbrug af H2O MOP X5, herunder manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugervejledning eller anvisninger, leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade. 3) Når apparatet er helt samlet og fyldt op med vand, sættes stikket i en kontakt med jordforbindelse. RØDT lys - viser, at strømmen at sat til. Strømafbryderen ( O / I ) er sat på OFF ( O ) (øverste position). Vent, til klar-til-brug indikatoren bliver grøn - efter ca sekunder. Når moppen er klar til brug, lyser indikatoren GRØN. Når klar-til-brug-knappen lyser grønt, skal du trykke på strømafbryderen (O / I), så den står på ON (I) (nederste position). Der vil komme damp ud af moppen. Sluk for apparatet ved at trykke på strømafbryderen igen, så den står på OFF (O), når der ikke skal komme mere damp ud. Hvis dampudløseren trykkes ned, inden lysindikatoren lyser grønt, vil vandet fra tidligere ikke blive opvarmet, og dermed bliver det presset ud af den nye damp. Det kan betyde, at der slipper for meget vand ud af enheden. Det kan også forekomme, hvis strømafbryderen blev stående på ON (I) (nederste position) efter sidste gang, apparatet var i brug, og enheden blev slukket, ved at kontakten blev trukket ud af stikket. Husk at slukke for apparatet (OFF), hver Rød tændt OFF (O) position (høj) Grøn klar til brug ON (I) position (lav) gang det har været i brug. Træk derefter ledningen ud af stikkontakten, så apparatet står på OFF, næste gang du skal bruge det. 4) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Den absorberende moppeklud samler det snavs op, som dampen har løsnet. Spar ikke på dampen. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op. 5) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen

16 USER S GUIDE Lad aldrig H2O MOP X5 stå uden opsyn, når den er tændt. Sådan opnås de bedste resultater: 1) Fej eller støvsug gulvet inden brug af H2O MOP X5. 2) For at undgå overskydende vand, skal mikrofiberkluden være ren og tør inden brug. Gør følgende for at udskifte kluden: Lad kluden køle ned, tag den af apparatet, skift den ud med en ny mikrofiberklud (ekstra tilbehør), og fortsæt rengøringen. Sæt dampregulatoren på lav. 3) For at rengøre gulvet skal du sætte H2O MOP X5 på høj dampindstilling og dampbehandle området i cirka 10 sekunder, dog højst 15 sekunder. Moppen må ikke anvendes på gulve, der ikke tåler varme eller damp.! VIGTIGT Påfør aldrig damp for længe på ét sted. Overfladen kan blive beskadiget. Hænder og fødder må ikke komme under dampmoppen, som kan blive meget varm. Under brug vil man kunne høre en pulserende støj. Det er, fordi moppen pro ducerer damp. Det er helt normalt. Der kan forekomme lidt vandspyt af vand blandet med damp. Det er også helt normalt. Dampudslippets varme og kraft kan påvirke nogle materialer negativt. Tjek altid, om materialerne kan tåle dampen ved at teste det på en område, der ikke kan ses. Tvins AB påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskader som følge af misbrug af H2O MOP X5, herunder manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugervejledning eller anvisninger, leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade. SÅDAN ANVENDES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER! FORSIGTIG H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. Sæt enten den runde nylonbørste eller den runde messingbørste på, som det er forklaret under afsnittet Sådan samles den håndholdte damprenser. 2) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem, 3 Høj eller 4 Varm spray. Du kan ændre indstillingen og regulere dampen, mens du arbejder med H2O MOP X5. 3) Når apparatet er helt samlet og fyldt op med vand, sættes stikket i en kontakt med jordforbindelse. RØDT lys - viser, at strømmen at sat til. Strømafbryderen ( O / I ) er sat på OFF ( O ) (øverste position). Vent, til klar-til-brug indikatoren bliver grøn - efter ca sekunder. Når moppen er klar til brug, lyser indikatoren GRØN. Når klar-til-brug-knappen lyser grønt, skal du trykke på strømafbryderen (O / I), så den står på ON (I) (nederste position). Så kommer der damp ud. Sluk for apparatet ved at trykke på strømafbryderen igen, så den står på OFF (O), når der ikke skal komme mere damp ud. Hvis strømafbryderen trykkes ned, inden lysindikatoren lyser grøn, vil vandet fra forrige gang, du anvendte moppen, ikke blive opvarmet. Vandet tvinges ud af den nye damp. Rød tændt OFF (O) position (høj) Grøn klar til brug ON (I) position (lav)

17 USER S GUIDE Tekstilrenser 4. Du kan bruge mundstykket til vinduesrengøring som tekstilmundstykke ved at sætte mikrofiberkluden eller fnugkluden på. (Se fig. 4a, 4b & 4c). 4a 4b Black Tag 4c HÅNDHOLDT DAMPRENSER Den håndholdte damprenser er et ideelt bærbart rengøringsapparat til brug på arbejdsborde, bordplader, håndvaske, vinduer, spejle, fliser og pletrengøring på gulve og tæpper. Brug den med jetmundstykket, messingbørsten eller nylonbørsten sat på til at spraye bl.a. snavs, fedt, mug m.m. væk. SÅDAN SAMLES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER Tag 5. Sæt vindues-/tekstilmundstykket på forlængerslangen således: Hold låseknappen på forlængerslangen nede over for det dertil beregnede hul på vindue-/tekstilholderen. Tryk på forlængerslangen, til den låser (som vist på fig. 5a) 5a back SIDE! FORSIGTIG H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Tag ledningen af den øverste ledningsholder, drej den nederste ledningsholder, så den slipper ledningen. Tag ledningen ud af kanalen, som vist på fig. 1a & 1b. 1a 1b Støvrenser 6. Sæt støvkosten på støvrenseren (som vist på fig. 6a & 6b). 6a 6b 2) Tryk på låseknappen til forlængerhåndtaget, og tag forlængerhåndtaget og det buede håndtag af hovedenheden. 2a 2b 7. Sæt støvrenseren på forlængerslangen således: Hold låseknappen på forlængerslangen nede, så det passer med støvrenseren. Tryk derefter slangen ind, så den låses fast (som vist på fig. 7b). 7a 7b 3) Tryk på låseknappen på hovedenheden, og tag moppehovedet af. 3a 3b

18 USER S GUIDE 4) Montering af jetmundstykket: Sæt jetmundstykket i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til det låses fast med låseknappen på hovedenheden (du vil kunne høre et klik), som vist på fig. 4a. Jetmundstykket skal sidde helt fast inden brug. 4a 4b SÅDAN SAMLES DET EKSTRA TILBEHØR Tag moppehovedet af ved at trykke på låseknappen på hovedenheden, eller tag jetmundstykket af på samme måde. 1. Sæt den dertil beregnede ende af 1b forlængerslangen ind i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til den er låst fast med låseknappen på 1c 1a 5) Skru enten den runde nylonbørste eller den runde messingbørste på jetmundstykkets gevind, som vist på fig. 5a, b og c. Tag børsterne af ved at skrue dem af jetmundstykket. 5a 5b 5c hovedenheden (du vil høre en kliklyd), som vist på fig. 1a, 1b & 1c. Forlængerslangen skal være forsvarligt låst fast inden brug. Mundstykke til vinduesrengøring 2. Løsn snoren på støvekosten, og sæt den på de dertil beregnede hægter på mundstykket til vinduesrengøring. Stram snoren, så kosten sidder fast. BEMÆRK: Vinduesviskerbladet må ikke dækkes til. Støvkosten skal være fastgjort til alle hægterne på rammen, så den ikke falder af under brug (som vist på fig. 2a, 2b & 2c). 2a HÆGTER 2b 2c Den runde nylonbørste er fantastisk til rengøring af glatte hårde overflader såsom toiletter, vaske og køkkenborde osv. Den runde messingbørste er perfekt til rengøring af grove overflader eller metaloverflader såsom murstensgulve, bilhjul, metaldøre, metalrammer, osv. Begge børster kan også effektivt rense fedtet af pander, komfurer og køkkenovne og kan anvendes sammen med sæbe eller rengøringsmidler til rengøring af særligt snavsede områder. Den runde messingbørste må aldrig anvendes på overflader, der kan blive ridset. HÆGTER FRONT 3. Sæt mundstykke til vinduesrengøring på forlængerslangen således: Hold låseknappen på forlængerslangen nede, så det passer med mundstykket til vinduesrengøring. Tryk derefter slangen 3a 3b ind, så den låses fast (som vist på fig. 3a & 3b). SIDE

19 Distribueret af: TVINS AB, Sverige H2O MOP X5-Dan. (Jan. 13, 2011) Copyright 2010 Thane International, Inc. FREMSTILLET I KINA

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com H2OHD Distribueret af: High Defintion Steam Cleaner TVINS www.tvins.com THANE H2O HD and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries. H2O and related

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT Artisan Espresso Machine Guide to expert results Machine à espresso Artisan GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL

22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL 22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL 22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 2 Vores Mission Sammen med vores selvstændige ENJO konsulenter og kunder, vil vi reducere

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere