KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R"

Transkript

1 KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

2 Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat med aftagelig håndholdt damprenser. NOTER: H20 MOP X5 er en ny rengøringsmetode, som er langt mere effektiv og hygiejnisk end almindelige metoder. H2O MOP X5 giver en meget hygiejnisk og effektiv rengøring. Den omdanner vand til damp og har desuden en højtabsorberende mikrofiberklud. Snavs og smuds fjernes på få sekunder, når dampen kommer i berøring med gulvet. H2O MOP X5 er desuden meget miljøvenlig, da den rengører effektivt ved hjælp af damp og ikke sæbe eller andre rengøringsmidler. Regelmæssig rengøring med damp fjerner også støvmider, visse typer bakterier, svamp og skimmel.

3 NOTER: INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER DELE... 6 TILBEHØR... 7 SÅDAN SAMLES H2O MOP X SÅDAN ANVENDES H2O MOP X HÅNDHOLDT DAMPRENSER SÅDAN SAMLES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER SÅDAN SAMLES DET EKSTRA TILBEHØR SÅDAN ANVENDES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER SÅDAN BRUGES TILBEHØRET EFTER BRUG RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Sådan fjernes kalken fra vandbeholderens inderside Rengøringsprocedure til at fjerne kalkaflejringer Med skraber Med rengøringsmiddel Rengøringen blokerede for tilbehøret. FEJLFINDING... 32

4 USER S GUIDE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆSES GRUNDIGT IGENNEM FØR BRUG. GARANTIEN GÆLDER IKKE, HVIS DISSE VEJLEDNINGER IKKE OVERHOLDES. LÆS ALLE INSTRUKTIONER GRUNDIGT IGENNEM FØR BRUG. Når du anvender et elektrisk apparat, er der altid nogle grundlæggende forholdsregler, som skal overholdes, bl.a. følgende: 1. Kontroller, at netspændingen, der angivet på produktet, stemmer overens med spændingen i stikkontakten. Spænding: 110~120 V, 60 Hz, 1300 W eller 220~240 V, 50/60 HZ, 1300 W 2. Tilslut kun til kontakter med jordforbindelse for at undgå elektrisk stød. 3. Dette produkt er kun beregnet til privat brug. 4. Må ikke anvendes udendørs. 5. H2O MOP X5 må ikke være tændt uden opsyn. Tag altid stikkontakten ud af apparatet, når det ikke er i brug og inden rengøring. 6. H2O MOP X5 må ikke anvendes som legetøj. Der bør være opsyn med mindre børn, så de ikke leger med apparatet. Vær ekstra forsigtig ved brug i nærheden af børn, kæledyr og planter. 7. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (det gælder også børn) med nedsatte fysiske, psykiske eller sensoriske problemer eller personer, som ikke har den nødvendige viden om brug af apparatet, med mindre de under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, får vejledning i, hvordan apparatet skal anvendes. 8. Udløs aldrig damp direkte mod personer, dyr eller planter. 9. Læg ikke H2O MOP X5 i vand eller andre væsker. FEJLFINDING FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDRE SKADER, SKAL STIKKET ALTID TAGES UD AF STIKKONTAKTEN UNDER RENGØRING. Problem APPARATET TÆNDER IKKE NEDSAT DAMP ELLER INGEN DAMP DER UDSLIPPER DAMP FRA TILSLUTNINGEN KLUDEN BLIVER VÅD Mulige årsager Ledningen er ikke tilsluttet stikkontakten eller tændt Vandbeholderen er tom Mundstykket er blokeret Kalkaflejringer Tilbehøret er ikke sat korrekt på Der er smuds eller blokeringer på tilslutningsstederne Kluden bliver meget våd Løsning Tjek, at apparatet er korrekt sat til og er tændt (ON). Fyld vandbeholderen. Tag moppehovedet af, og rengør mundstykket. Se i brugervejledningen, hvordan man fjerner kalk. Turn the unit OFF, allow it Sluk for apparatet, lad det køle ned. Tag tilbehøret af, og sæt det korrekt på igen. Tag tilbehøret af. Tjek og rengør tilslutningsstederne. Fjern den våde klud. Sæt en ny på (ekstra tilbehør), eller lad kluden afkøle, vrid den, og sæt den tilbage på apparatet. 3 32

5 Rengøringen blokerede for tilbehøret. På grund af vandets høje indhold af mineraler i nogle områder, kan det være, at der kommer mindre damp ud af tilbehøret til den håndholdte damprenser. Det kan skyldes, at der er kalkaflejringer i mundstykkernes udmunding. Sådan fjernes kalkaflejringer: Vi anbefaler brug af et smøremiddel på sprayflaske. Spray en lille smule ind i jetmundstykket. Efter at have sprayet smøremidlet ind i mundstykket, fyldes damprenseren med vand. Lad dampen strømme igennem tilbehøret i nogle minutter. Når dampudslippet er, som det skal være, peges dampen mod et neutralt underlag eller en rengøringsklud for at være sikker på, at alle urenheder er fjernet. VI ANBEFALER, AT DETTE FORETAGES I ET BESKYTTET OMRÅDE MED GOD VENTILATION. Rengøring af mikrofiberklude: Maskinvaskes på 60 ºC Brug ikke blegemidler Brug ikke blødgøringsmidler 10. Må ikke anvendes med beskadiget ledning eller stik. Hvis H2O MOP X5 ikke virker, som den skal, er faldet på gulvet, blevet beskadiget, efterladt udendørs eller været i forbindelse med vand, skal den returneres til distributøren. Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsårsager udskiftes af producenten eller en autoriseret elektriker. 11. Undgå at trække i ledningen, benytte ledningen som håndtag, lukke en dør hen over ledningen eller trække ledningen rundt om skarpe hjørner og kanter. Hold ledningen væk fra varme overflader. 12. Anvend aldrig overdreven kraft for at tvinge stikket ind i kontakten. 13. Brug aldrig forlængerledninger eller kontakter, som ikke har tilstrækkelig strømkapacitet. 14. Træk ledningen ud af stikkontakten efter brug. Tag fat i stikket og træk det forsigtigt ud uden at trække i ledningen. 15. Rør aldrig ved stikkontakter eller selve apparatet, når det er i brug, hvis du har våde hænder eller er barfodet. 16. Der må ikke lægges genstande ind i apparatets åbninger. Brug aldrig apparatet, hvis en åbning er blokeret. 17. Brug ikke moppehovedet uden en klud. 18. Må aldrig anvendes uden vand i vandbeholderen. 19. Vær ekstra forsigtig ved brug på trapper. 20. Opbevar H2O MOP X5 indendørs på et køligt og tørt sted. 21. Hold arbejdsområdet godt oplyst. 22. Hæld aldrig varmt vand eller andre væsker som f.eks. aromatiske, alkoholbaserede produkter eller rengøringsmidler ned i H2O MOP X5 vandbeholder. Det vil gøre driften usikker og skade apparatet. 23. Der må aldrig være blokeringer for dampudslippet. Dampåbningen må aldrig placeres på bløde underlag, da det kan blokere for udstrømningen af damp. Pas på, at åbningerne ikke blokeres af fnug, hår eller lignende, som kan hindre, at dampen har fri udstrømning. 31 4

6 24. Apparatet må kun benyttes ifølge de beskrevne anvisninger i denne brugervejledning. Brug kun producentens anbefalede tilbehør. 25. Tilbehør, som ikke er udleveret eller solgt af producenten eller autoriserede forhandlere kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. 26. Væsken eller dampen må ikke rettes mod udstyr, der indeholder elektriske komponenter, for eksempel indersiden af ovnen. 27. Må ikke udsættes for regn. 28. Stop brug af H2O MOP X5, hvis der kommer vand ud af apparatet. Kontakt en fagmand. 29. Undgå brug af H2O MOP X5 i aflukkede rum, hvor der er brændbare, eksplosive eller giftige dampe som f.eks. malingsfortynder eller oliebaseret maling. 30. Undgå brug på læder, vokspolerede møbler eller gulve, uforseglede parketgulve eller gulve af hårdt træ, syntetiske stoffer, fløjl eller andre sarte materialer, der kan være følsomme over for damp. 31. Må ikke anvendes til opvarmning af rum. 32. Skal altid trækkes ud af stikkontakten, før rengøring. 33. Varme flader må ikke berøres. 34. Placer aldrig apparatet på eller tæt på en varm gas- eller elplade eller en varm ovn. 35. Når du skal slukke for apparatet, sættes strømafbryderen ( O / I ) på OFF. Derefter tages stikket ud af stikkontakten. 36. Apparatet må kun anvendes til det formål, det er beregnet til. 37. Vær forsigtig ved brug af apparatet på grund af dampudslippet. 38. For at undgå overbelastning af ledningsnettet, må du ikke sætte andre apparater til samme stikkontakt som damprenseren. PAS PÅ SKOLDNING KUN TIL PRIVATE HUSHOLDNINGER Ved kommerciel brug af apparatet bortfalder producentens garanti. GEM DENNE VEJLEDNING 2) Brug rengøringsnålen til at fjerne kalkaflejringer fra det lille hul, dampen kommer ud af i hovedenheden, som vist på fig Ved at skubbe nålen op og ned, renses dampudgangen. Tjek, at alle urenheder er væk, inden du samler apparatet igen. Fortsæt med at dreje nålen, til alle urenheder er væk. Med rengøringsmiddel 1) Bland 1/3 hvid eddike og 2/3 vand, og hæld det i vandbeholderen. 2) Placer moppehovedet på en sådan måde, at dampen ikke peger mod gulvet eller omkringstående genstande og underlag. Sæt stikket i stikkontakten, tænd for den (ON). Lad der komme damp ud af apparatet, indtil eddike-/vandopløsningen er brugt op. 3) Gentag ovenstående procedure, indtil det normale dampudslip strømmer ud af moppen. 4) Fyld vandbeholderen med friskt vand, og skyl den ren. 5) Fyld vandbeholderen med rent vand, sæt beholderen på apparatet, og lad dampen strømme gennem systemet, til vandbeholderen er tom. Lad aldrig damprenseren stå uden opsyn, mens kalkaflejringerne fjernes, og/eller når den er i brug. Efter at have fjernet kalken, skal du testrengøre et passende isoleret område for at sikre, at der ikke er kalkrester i systemet. PAS PÅ SKOLDNING 5 30

7 225ml 150ml 100ml 50ml RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SØRG FOR, AT APPARATET IKKE ER SAT TIL STRØMSTIKKET UNDER RENGØRINGEN. Hæld resterende vand ud af vandbeholderen, og rengør beholderen efter hvert brug. Brug rengøringsmidler til at rengøre tilbehøret (jetmundstykke og rund børste). Skyl efter med rent vand, og lad det lufttørre. Sådan fjernes kalken fra vandbeholderens inderside: Hvis du vil fjerne kalkbelægninger fra vandbeholderens inderside, hældes en til to spiseskeer eddike i vandbeholderen, efter at den er fyldt op med vand. Luk vandbeholderens låg, og ryst indholdet. TÆND IKKE FOR DAMPEN Lad det stå i nogle timer. Derefter tømmes vandbeholderen, fyldes op med rent vand, og tømmes til vandet er helt rent. DELE Buet håndtag Øvre ledningsholder Ledning Ledningsholder Låseknap til håndtag Forlængerhåndtag Nedre ledningsholder Låseknap til forlængerhåndtag H2O MOP X5 MÅ IKKE LÆGGES I VAND. Rengøringsprocedure til at fjerne kalkaflejringer Hvis der pludseligt ikke kommer særligt meget eller slet ingen damp ud af apparatet, kan det skyldes kalkaflejringer, der har sat sig fast. Kalkaflejringer dannes med tiden på metaldelene og kan i høj grad påvirke apparatets effektivitet. Kalkaflejringer skal fjernes med jævne mellemrum - når vandbeholderen har været fyldt op gange eller mindst en gang om måneden. Det gælder især i områder med hårdt vand. Hvor ofte kalkaflejringerne skal fjernes, afhænger af vandets hårdhedsgrad, og hvor ofte du anvender dampapparatet. H2O MOP X5 bruger vand fra hanen. Men i områder med hårdt vand, anbefaler vi brug af destilleret vand. Set forfra TILBEHØR Afbryder (O/I) med LED-lys Dampregulator Låg til vandbeholder vandbeholder Hovedenhed Låseknap (på hovedenheden) Moppehoved Set bagfra Følg disse instruktioner for, hvordan kalkaflejringer fjernes fra H2O MOP X5 : Ved brug af skraber 1) H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet strømstikket. Glider Mikrofiberklud Målekop Rengøringsnål Jetmundstykke Rund børste (messing) Rund børste (nylon) 29 6

8 EKSTRA TILBEHØR EFTER BRUG 1) Træk stikket ud af stikkontakten. 2) Lad moppe og klud køle ned. Tag forsigtigt kluden af moppehovedet. Den kan stadig være varm. Klud til Tekstilklud Fnugklud vinduesrengøring 3) Alt vand skal hældes ud af vandbeholderen, inden apparatet stilles væk til opbevaring. Tøm altid vandbeholderen, hver gang den har været i brug. 4) Lad alt vand (evt. kondensvand) dryppe ud af dampåbningen, inden apparatet stilles væk. Forlængerslange Støvrenser Mundstykke til vinduesrengøring til den håndholdte damprenser 5) Rul ledningen rundt om øvre og nedre ledningsholder. 6) Tør alle overflader på H2O MOP X5 af med en blød klud. Opbevares på et tørt sted. 7) Opbevar apparatet på et køligt og tørt sted, når det ikke er i brug. Lad det ikke blive udsat for direkte sol eller regn. 8) Opretstående opbevaring af H2O MOP X5 med en våd moppeklud siddende på kan efterlade hvide mærker på gulvet. De fjernes med eddike. Sørg for at tage kluden af, inden damprenseren sættes til opbevaring. 7 28

9 PAS PÅ SKOLDNING Rør ikke ved mundstykket til vinduesrengøring/tekstilrenseren eller fnugkluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm. 7) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte dampbehandlingen. 8) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af mundstykket til vinduesrengøring, da den stadig kan være varm. SÅDAN SAMLES H2O MOP X5 Tjek inden montering og udskiftning af tilbehør, at apparatet ikke er sat til stikkontakten, og at strømafbryderen står på OFF (O). 1) Sæt moppehovedet på hovedenheden således: Sæt gevindet ind i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til det låser på plads 1a med hovedenhedens låseknap (du vil kunne høre en kliklyd). Moppehovedet skal sidde helt fast inden brug. 1b Klud til moppehoved Sæt den trekantede klud på moppehovedet, og følg de samme instruktioner, som ved mikrofiberkluden med krog og løkker under afsnittet SÅDAN SAMLES H2O MOP X5. Kluden er blød og slidstærk med hundredvis af superabsorberende frynser. Den er ideel til brug på forseglet hårdt træ, keramik og andre gulvtyper. 2) Sæt forlængerhåndtaget ind i den dertil beregnede åbning i hovedenheden, til det låses fast med låseknappen på forlængerhåndtaget. 2a 2b Tvins AB påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskader som følge af misbrug af H2O MOP X5, herunder manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugervejledning eller anvisninger, leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade. 27 8

10 3) Sæt det buede håndtag ind i den dertil beregnede åbning i forlængerhåndtaget, til det låses fast med låseknappen på det buede håndtag. Både forlængerhåndtag og buet håndtag skal sidde helt fast inden brug. 3a 3b 8) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af støvrenseren, da den stadig kan være varm. FNUGKLUD H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. 2) Sæt fnugkluden på vinduesrenseren/tekstilrenseren, og sæt det fast på forlængerslangen, som beskrevet under afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 4) Drej den nedre ledningsholder, så den passer med åbningen til ledningen i forlængerhåndtaget som vist på fig. 4a. 4a 4b 3) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav eller 2 Mellem Læg ledningen ind i kanalen, og drej den nederste ledningsholder for at låse ledningen fast, som vist på fig. 4b. Undgå brug af indstilling 3 - høj, og 4 - varm spraydamp, når du bruger tekstilrenseren. Du kan ændre indstillingen og regulere dampen, mens du arbejder med H2O MOP X5. 4) Følg trin 3, som det er beskrevet under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. 5) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. 6) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Den absorberende fnugklud samler det snavs op, som dampen har løsnet. Må ikke anvendes på dyr.! FORSIGTIG Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. 9 26

11 STØVRENSER H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. Sæt ledningen ind i ledningsholderen, som sidder øverst på forlængerhåndtaget, som vist på fig. 4c. Sæt derefter ledningen ind i den øverste ledningsholder, som vist på figur. 4d. 4c 4d 2) Sæt støvkosten på støvrenseren, og sæt denne på forlængerslangen, som det er beskrevet i afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 3) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem eller 3 Høj Undgå brug af indstilling 4 - varm spraydamp, når du bruger støvrenseren. Du kan ændre indstillingen af damp, mens H2O MOP X5 er i funktion. 4) Følg trin 3, som det er beskrevet under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. 5) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. 6) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Den absorberende moppeklud samler det snavs op, som dampen har løsnet. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op.! FORSIGTIG Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. Pas på skoldning Rør ikke ved støvrenser/kluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm. 7) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. 5) Placer mikrofiberkluden i bunden af moppehovedet. Tjek, at kludens løkker passer til gribehægterne på bunden af moppehovedet (se fig. 5a). Pres derefter kluden mod moppehovedet, så løkkerne 5a 5b på kluden tager fat i gribehægterne på moppehovedet. Pres dem sammen. 6) Når du bruger H2O MOP X5 på tæpper: Placer moppehovedet med mikrofiberkluden ovenpå tæppeglideren, som vist på fig. 6a. Brug kun H2O MOP X5 på tæpper med tæppeglideren placeret korrekt. Brug aldrig tæppeglideren på overflader, som nemt bliver ridsede.! FORSIGTIG Apparatet må aldrig være i brug, mens man samler det eller udskifter tilbehør. 6a 6b 25 10

12 SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 LÆSES FØR BRUG H2O MOP X5 er beregnet til grundig rengøring af gulve af marmor, keramik, sten, linoleum, behandlede gulve af hårde træsorter og parketgulve. Det er ikke alle gulve, der egner sig til damprensning. Varmen og dampen kan fjerne voksen fra overflader, der er voksbehandlede. Undgå brug på uforseglede trægulve, og lad ikke apparatet stå i længere tid på et trægulv eller andre sarte gulve. Træfibrene kan rejse sig, og der kan ske andre typer skader. Vær ekstra forsigtig ved brug på vinyl, linoleum eller andre varmefølsomme gulve. For meget varme kan smelte limen i gulvbelægningen. Må kun anvendes på laminerede gulve, som er lagt professionelt og uden revner, hvor der vil kunne komme fugt ind under belægningen. Afprøv H2O MOP X5 på et lille isoleret område, før du bruger den på hele gulvet. Læs altid først, producentens vejledning om pleje af dit gulv, før du bruger H2O MOP X5. Tal med en gulvspecialist, hvis du er i tvivl, om din gulvbelægning kan tåle damprensning. Tæppeglideren må kun bruges på tæpper. Hvis den bruges på andre overflader, kan der komme striber og måske ridser. Dette produkt afgiver damp og fugt. Vandmærker, misfarvning eller beskadigede gulvbelægninger kan forekomme, hvis apparatet står for længe samme sted, mens den er tændt. 5) For at dampbehandle et klædningsstykke, skal du placere det på bøjlen, og dampbehandle det direkte. 6) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. Med langsomme bevægelser fører du mundstykket lodret fra den øverste del til den nederste del af klædningsstykket. Du kan også gøre det omvendt og starte nedefra. Gardiner kan dampbehandles, mens de hænger. Kontroller mærket på tøjet for at se, om det kan tåle at blive dampbehandlet. Materialer som fx læder, ruskind og fløjl kan muligvis ikke tåle dampbehandling. Hvis du ikke er sikker på, om materialet kan tåle det, kan du dampbehandle et lille stykke på bagsiden for at se, om materialet kan tåle dampen. Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. Pas på skoldning Rør ikke ved tekstilrenseren/kluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm. 7) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. 8) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af mundstykket til vinduesrengøring. Den kan stadig være varm

13 USER S GUIDE 6) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. 7) Når rengøringen er færdig, skal du lade kluden køle af og forsigtigt tage den af mundstykket til vinduesrengøring, da den stadig kan være varm. Må ikke anvendes på ruder med frost. Pas på ved brug på glas, da det nemt kan gå i stykker. 1) Fyld vandbeholderen med vand:! FORSIGTIG H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. Drej låget på vandbeholderen mod urets retning ca. 90, til den står i position OPEN, og tag låget af, som vist på fig. 1a, b og c. 1a 1b 1c Tekstilrenser H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning 2) Sæt tekstilrenseren på mundstykket til vinduesrengøring, og sæt denne på forlængerslangen, som det er beskrevet i afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 3) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem eller 3 Høj. Undgå brug af indstilling 3 - høj og 4 - varm spraydamp, når du bruger tekstilrenseren. Du kan ændre indstillingen og regulere dampen, mens du arbejder med H2O MOP X5. 4) Følg trin 3, som det er beskrevet under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. Hold moppen i en 45 hældning, som vist på fig. 1d. Brug målebægeret, og hæld vand i beholderen op til makimummarkeringen. Beholderen må ikke overfyldes med vand. Der kan højst være 400 ml i beholderen. 1d 1e 1f 45º

14 USER S GUIDE Sæt låget til vandbeholderen på plads igen, og drej det i urets retning ca. 90 til det er lukket CLOSE, og låget er strammet til. 1g 1h SÅDAN BRUGES TILBEHØRET Mundstykke til vinduesrengøring H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. H2O MOP X5 kan anvendes med vand fra hanen. Dog i områder med hårdt vand, anbefaler vi brug af destilleret vand. Kobberkeglen i vandbeholderen skal altid være dækket af vand (som vist på fig. 1i), når H2O MOP X5 er tændt. Hæld aldrig rengøringsmidler eller duftprodukter ned i vandbeholderen. Det vil gøre driften usikker og beskadige apparatet. 2) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem, 3 Høj og 4 Varm spray 1 Lav og 2 Mellem: Ideelt til rengøring af alle typer hårde gulve som f.eks. linoleum, keramik, marmor, træ osv. 3 Høj: Ideelt til rengøring af tæpper. 4 Varm spray: Ideelt til rengøring af badeværelse, køkken, vindueskarme, bildæk osv. Du kan ændre indstillingen af damp, mens H2O MOP X5 er i funktion. 2 1i 2) Sæt støvkosten på mundstykket til vinduesrengøring, og sæt denne på forlængerslangen, som det er beskrevet i afsnittet Sådan samles det ekstra tilbehør. 3) Følg afsnit 2 og 3 under afsnittet Sådan bruges den håndholdte damprenser. 4) Hold den håndholdte damprenser i den ene hånd, tag fat i håndtaget på forlængerledningen, som vist på billedet. 5) Før damprenseren langsomt over ruden (eller lignende) overflade. Spar ikke på dampen. Den absorberende klud opsamler det løsrevne snavs, og vinduesviskerbladet fjerner det resterende vand. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op.! FORSIGTIG Hvis man trækker for voldsomt i slangen, kan den blive ødelagt, og der kan forekomme dampudslip. PAS PÅ SKOLDNING Rør ikke ved mundstykket til vinduesrengøring/kluden under brug, da de kan blive meget varme. Hold forlængerslangen væk fra kroppen, og rør ikke ved slangen, da den kan blive meget varm

15 USER S GUIDE Det kan også ske, hvis strømafbryderen stod på ON (I) (nedre position) fra sidste gang, den blev brugt, og apparatet kun blev slukket, ved at kontakten blev trukket ud af stikket. Husk at slukke for apparatet (OFF), hver gang det har været i brug. Træk derefter ledningen ud af stikkontakten, så apparatet står på OFF, næste gang du skal bruge det. 4) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Spar ikke på dampen. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op. 5) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen. Hvis du vil rengøre arbejdsborde, bordplader, håndvaske, badeværelser osv., skal du holde den håndholdte damprenser over samme område i ca. 15 sekunder. Moppen må ikke anvendes på gulve, der ikke tåler varme eller damp. Dampudslippets varme og styrke kan påvirke nogle materialer negativt. Tjek, om apparatet kan anvendes på en overflade ved først at afprøve det på et område, som ikke er synligt. Udløs aldrig damp direkte mod personer, dyr eller planter. Må ikke anvendes på ruder med frost. Pas på ved brug på glas, da det nemt kan gå i stykker. Må ikke anvendes på læder, vokspolerede møbler eller gulve, syntetiske materialer, fløjl og andre sarte materialer. Tvins AB påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskader som følge af misbrug af H2O MOP X5, herunder manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugervejledning eller anvisninger, leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade. 3) Når apparatet er helt samlet og fyldt op med vand, sættes stikket i en kontakt med jordforbindelse. RØDT lys - viser, at strømmen at sat til. Strømafbryderen ( O / I ) er sat på OFF ( O ) (øverste position). Vent, til klar-til-brug indikatoren bliver grøn - efter ca sekunder. Når moppen er klar til brug, lyser indikatoren GRØN. Når klar-til-brug-knappen lyser grønt, skal du trykke på strømafbryderen (O / I), så den står på ON (I) (nederste position). Der vil komme damp ud af moppen. Sluk for apparatet ved at trykke på strømafbryderen igen, så den står på OFF (O), når der ikke skal komme mere damp ud. Hvis dampudløseren trykkes ned, inden lysindikatoren lyser grønt, vil vandet fra tidligere ikke blive opvarmet, og dermed bliver det presset ud af den nye damp. Det kan betyde, at der slipper for meget vand ud af enheden. Det kan også forekomme, hvis strømafbryderen blev stående på ON (I) (nederste position) efter sidste gang, apparatet var i brug, og enheden blev slukket, ved at kontakten blev trukket ud af stikket. Husk at slukke for apparatet (OFF), hver Rød tændt OFF (O) position (høj) Grøn klar til brug ON (I) position (lav) gang det har været i brug. Træk derefter ledningen ud af stikkontakten, så apparatet står på OFF, næste gang du skal bruge det. 4) Lad moppehovedet køre langsomt hen over det, der skal gøres rent. Den absorberende moppeklud samler det snavs op, som dampen har løsnet. Spar ikke på dampen. Hav en ekstra klud ved hånden for at tørre overskydende vand op. 5) Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte damprensningen

16 USER S GUIDE Lad aldrig H2O MOP X5 stå uden opsyn, når den er tændt. Sådan opnås de bedste resultater: 1) Fej eller støvsug gulvet inden brug af H2O MOP X5. 2) For at undgå overskydende vand, skal mikrofiberkluden være ren og tør inden brug. Gør følgende for at udskifte kluden: Lad kluden køle ned, tag den af apparatet, skift den ud med en ny mikrofiberklud (ekstra tilbehør), og fortsæt rengøringen. Sæt dampregulatoren på lav. 3) For at rengøre gulvet skal du sætte H2O MOP X5 på høj dampindstilling og dampbehandle området i cirka 10 sekunder, dog højst 15 sekunder. Moppen må ikke anvendes på gulve, der ikke tåler varme eller damp.! VIGTIGT Påfør aldrig damp for længe på ét sted. Overfladen kan blive beskadiget. Hænder og fødder må ikke komme under dampmoppen, som kan blive meget varm. Under brug vil man kunne høre en pulserende støj. Det er, fordi moppen pro ducerer damp. Det er helt normalt. Der kan forekomme lidt vandspyt af vand blandet med damp. Det er også helt normalt. Dampudslippets varme og kraft kan påvirke nogle materialer negativt. Tjek altid, om materialerne kan tåle dampen ved at teste det på en område, der ikke kan ses. Tvins AB påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskader som følge af misbrug af H2O MOP X5, herunder manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugervejledning eller anvisninger, leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade. SÅDAN ANVENDES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER! FORSIGTIG H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Fyld vandbeholderen med vand. Se under afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O MOP X5 i denne brugervejledning. Sæt enten den runde nylonbørste eller den runde messingbørste på, som det er forklaret under afsnittet Sådan samles den håndholdte damprenser. 2) Vælg en af følgende indstillinger til dampregulering: 1 Lav, 2 Mellem, 3 Høj eller 4 Varm spray. Du kan ændre indstillingen og regulere dampen, mens du arbejder med H2O MOP X5. 3) Når apparatet er helt samlet og fyldt op med vand, sættes stikket i en kontakt med jordforbindelse. RØDT lys - viser, at strømmen at sat til. Strømafbryderen ( O / I ) er sat på OFF ( O ) (øverste position). Vent, til klar-til-brug indikatoren bliver grøn - efter ca sekunder. Når moppen er klar til brug, lyser indikatoren GRØN. Når klar-til-brug-knappen lyser grønt, skal du trykke på strømafbryderen (O / I), så den står på ON (I) (nederste position). Så kommer der damp ud. Sluk for apparatet ved at trykke på strømafbryderen igen, så den står på OFF (O), når der ikke skal komme mere damp ud. Hvis strømafbryderen trykkes ned, inden lysindikatoren lyser grøn, vil vandet fra forrige gang, du anvendte moppen, ikke blive opvarmet. Vandet tvinges ud af den nye damp. Rød tændt OFF (O) position (høj) Grøn klar til brug ON (I) position (lav)

17 USER S GUIDE Tekstilrenser 4. Du kan bruge mundstykket til vinduesrengøring som tekstilmundstykke ved at sætte mikrofiberkluden eller fnugkluden på. (Se fig. 4a, 4b & 4c). 4a 4b Black Tag 4c HÅNDHOLDT DAMPRENSER Den håndholdte damprenser er et ideelt bærbart rengøringsapparat til brug på arbejdsborde, bordplader, håndvaske, vinduer, spejle, fliser og pletrengøring på gulve og tæpper. Brug den med jetmundstykket, messingbørsten eller nylonbørsten sat på til at spraye bl.a. snavs, fedt, mug m.m. væk. SÅDAN SAMLES DEN HÅNDHOLDTE DAMPRENSER Tag 5. Sæt vindues-/tekstilmundstykket på forlængerslangen således: Hold låseknappen på forlængerslangen nede over for det dertil beregnede hul på vindue-/tekstilholderen. Tryk på forlængerslangen, til den låser (som vist på fig. 5a) 5a back SIDE! FORSIGTIG H2O MOP X5 må ikke være tilsluttet stikkontakten. 1) Tag ledningen af den øverste ledningsholder, drej den nederste ledningsholder, så den slipper ledningen. Tag ledningen ud af kanalen, som vist på fig. 1a & 1b. 1a 1b Støvrenser 6. Sæt støvkosten på støvrenseren (som vist på fig. 6a & 6b). 6a 6b 2) Tryk på låseknappen til forlængerhåndtaget, og tag forlængerhåndtaget og det buede håndtag af hovedenheden. 2a 2b 7. Sæt støvrenseren på forlængerslangen således: Hold låseknappen på forlængerslangen nede, så det passer med støvrenseren. Tryk derefter slangen ind, så den låses fast (som vist på fig. 7b). 7a 7b 3) Tryk på låseknappen på hovedenheden, og tag moppehovedet af. 3a 3b

18 USER S GUIDE 4) Montering af jetmundstykket: Sæt jetmundstykket i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til det låses fast med låseknappen på hovedenheden (du vil kunne høre et klik), som vist på fig. 4a. Jetmundstykket skal sidde helt fast inden brug. 4a 4b SÅDAN SAMLES DET EKSTRA TILBEHØR Tag moppehovedet af ved at trykke på låseknappen på hovedenheden, eller tag jetmundstykket af på samme måde. 1. Sæt den dertil beregnede ende af 1b forlængerslangen ind i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til den er låst fast med låseknappen på 1c 1a 5) Skru enten den runde nylonbørste eller den runde messingbørste på jetmundstykkets gevind, som vist på fig. 5a, b og c. Tag børsterne af ved at skrue dem af jetmundstykket. 5a 5b 5c hovedenheden (du vil høre en kliklyd), som vist på fig. 1a, 1b & 1c. Forlængerslangen skal være forsvarligt låst fast inden brug. Mundstykke til vinduesrengøring 2. Løsn snoren på støvekosten, og sæt den på de dertil beregnede hægter på mundstykket til vinduesrengøring. Stram snoren, så kosten sidder fast. BEMÆRK: Vinduesviskerbladet må ikke dækkes til. Støvkosten skal være fastgjort til alle hægterne på rammen, så den ikke falder af under brug (som vist på fig. 2a, 2b & 2c). 2a HÆGTER 2b 2c Den runde nylonbørste er fantastisk til rengøring af glatte hårde overflader såsom toiletter, vaske og køkkenborde osv. Den runde messingbørste er perfekt til rengøring af grove overflader eller metaloverflader såsom murstensgulve, bilhjul, metaldøre, metalrammer, osv. Begge børster kan også effektivt rense fedtet af pander, komfurer og køkkenovne og kan anvendes sammen med sæbe eller rengøringsmidler til rengøring af særligt snavsede områder. Den runde messingbørste må aldrig anvendes på overflader, der kan blive ridset. HÆGTER FRONT 3. Sæt mundstykke til vinduesrengøring på forlængerslangen således: Hold låseknappen på forlængerslangen nede, så det passer med mundstykket til vinduesrengøring. Tryk derefter slangen 3a 3b ind, så den låses fast (som vist på fig. 3a & 3b). SIDE

19 Distribueret af: TVINS AB, Sverige H2O MOP X5-Dan. (Jan. 13, 2011) Copyright 2010 Thane International, Inc. FREMSTILLET I KINA

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com H2OHD Distribueret af: High Defintion Steam Cleaner TVINS www.tvins.com THANE H2O HD and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries. H2O and related

Læs mere

CUBETON. OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten. 3-i-1 Damp Moppe Ultra. Brugsanvisning Model.

CUBETON. OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten. 3-i-1 Damp Moppe Ultra. Brugsanvisning Model. Brugsanvisning Model. JC-210 OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten Læs venligst hele brugsanvisningen inden Damp Moppen tages i brug. Anvend kun Damp Moppen som

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290 SC 1122 Med en damprenser sparer du ikke kun vand og rengøringsmidler, men også masser af tid. Du kan gøre de fleste rengøringsjobs på den halve tid med samme resultat, måske endda bedre. Da damprenseren

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Produkter SC 2.500 C *EU

Produkter SC 2.500 C *EU Produkter SC 2.500 C *EU Lille, kompakt og løbende genopfyldelig damprenser i moderne design. Kraftfuld maskine til rengøring af alle hårde overflader uden brug af kemikalier - takket være et damptryk

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Produkter SC 2.600 CB

Produkter SC 2.600 CB Produkter SC 2.600 CB Lille, kompakt og løbende genopfyldelig damprenser i moderne design. Kraftfuld maskine til rengøring af alle hårde overflader uden brug af kemikalier - takket være et damptryk på

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Produkter SC 5.800 C. Tekniske data

Produkter SC 5.800 C. Tekniske data Produkter SC 5.800 C Gul Premium damprenser. Med et damptryk på 4,0 bar, 1.800 W varmekapacitet og løbende genopfyldelig rentvandsbeholder samt VapoHydro funktion og valgfri strygefunktion Standard tilbehør:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

DAMPRENSERE. Helt rent uden kemi HOMELINE DAMPRENSERE

DAMPRENSERE. Helt rent uden kemi HOMELINE DAMPRENSERE DAMPRENSERE Helt rent uden kemi HOMELINE DAMPRENSERE 6 DAMRENSERE PT_LOREM IPSUM HVORDAN DOLOR VIRKER SED DE HELT RENT UDEN KEMI Hemmeligheden bag rengøring med damp er baseret på en kraftfuld kombination

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

DD-TEC10E

DD-TEC10E DD-TEC10E 2 3 6 8 7 5 4 1 9 15 18 12 16 12 14 13 20 10 11 3 DD-TEC10E Fig. 1 Fig. 2 20 17 18 15 15 19 1 11 9 4 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs alle anvisninger, før du tager luftaffugteren i brug. Opbevar

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere