danmarks Designskoles egen dimittendundersøgelse 2006/07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmarks Designskoles egen dimittendundersøgelse 2006/07"

Transkript

1 DKDS BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2006

2 danmarks Designskoles egen dimittendundersøgelse 2006/07 Danmarks Designskole gennemførte i december 2005 en kvalitativ undersøgelse blandt skolens dimittender fra 2004 og I januar 2007 er der blevet foretaget en tilsvarende undersøgelse blandt dimittenderne fra 2005 og Formålet med undersøgelsen er at afdække dimittendernes beskæftigelses faglige relevans samt få indsigt i hvor de opnår beskæftigelse, hvordan de opnår beskæftigelse, hvilke kompetencer de anvender i deres erhverv og hvilke de savner. Ud af de 214 udsendte spørgeskemaer har kun 65 responderet på trods af påmindelse. Da det formodes at kun 190 skemaer er nået frem til modtageren, de øvrige er kommet retur fra Post Danmark, er den reelle svarprocent 34%. Den lave svarprocent sammenholdt med de relativt få respondenter i absolutte tal gør at undersøgelsens kvantitative dele er behæftet med stor statistisk usikkerhed. De kvalitative dele giver imidlertid nogle nyttige konkrete tilbagemeldinger om muligheder og mangler ved uddannelsen samt hvilke faktorer der ofte spiller ind ved opnåelse af beskæftigelse. Dimittendundersøgelsen viser at skolens dimittender i høj grad får brancherelevant beskæftigelse. Ansættelsesstederne strækker sig over virksomheder som Sony Ericsson, DONG Energy, Statens Byggeforsknings Institut, Novo Nordisk, Teknisk Erhvervsskole Center, Kontrapunkt til mindre tegnestuer og forskellige virksomheder inden for beklædning og industriel design. Derudover er der også mange der arbejder som freelance f.eks. som skribenter på livsstilsmagasiner. Dimittenderne opnår således beskæftigelse i små- og mellemstore virksomheder, store virksomheder og som selvstændige. Undersøgelsen viser at dimittenderne i høj grad opnår beskæftigelse gennem deres netværk og ved at søge uopfordret. Dette stemmer godt overens med skolens billede af at dimittenderne kommer ud til et arbejdsmarked, der er præget af få fuldtidsstillinger og mange midlertidige ansættelser, hvor netop uopfordret ansøgninger og netværk er vigtigt. Tre af respondenterne nævner endvidere tilfældigt, at de har opnået job grundet Danmarks Designskoles digitale udstilling af dimittendernes afgangsprojekter på skolens hjemmeside. Skolens promovering af vores dimittender bidrager således positivt til deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen afspejler også at der i høj grad er sammenhæng mellem dimittendernes afgangsprojekt/studiejob/praktik og deres efterfølgende beskæftigelse. De studerende bruger således både de kompetencer de har opnået gennem deres afgangsprojekt, praktik og studiejob, men også det netværk de har opbygget. Praktikordningen på Danmarks Designskole er gennem de seneste par år blevet styrket og en stigende andel af skolens studerende tager i praktik som en meritgivende del af deres overbygning. Det forventes at dette fremover vil have en positiv effekt på deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Af samtlige beskæftigede (89 %) er godt halvdelen selvstændige (46%). Til gengæld er indtrængningstiden på arbejdsmarkedet relativ kort. Langt de fleste finder (relevant) beskæftigelse inden der er gået et halvt år. IT-kompetencer, designmetoder, konceptudvikling, idéudvikling og formgivning er stadig nogle af de mest brugte kompetencer. Det generelle billede viser samtidig, at iværksætterkompetencer, øget forretningsforståelse, merkantile færdigheder (fx regnskab) og mere specifikke værktøjer i arbejdet som designer, herunder eksempelvis 3D, grafisk produktion til tryk efterspørges. Danmarks Designskole indførte i efteråret 2006 en ny studieordning for overbygningsstudierne, hvor skolen har gjort det obligatorisk, at de studerende tager kurser som er erhvervsorienteret, Dette kan f.eks. være forretningsplaner, forretningsforståelse, værksætterkursus, ophavsret, markedsføring, strategisk design og designmanagement. Danmarks Designskole har i en årrække udbudt bl.a. ophavsret kurser og iværksætterkurser, men det er nu blevet en obligatorisk del af uddannelsen. I 2006/07 skal de studerende på overbygningsuddannelse således som en obligatorisk del af deres uddannelse deltage i følgende kurser: Ophavsret originaler og kopier, iværksætterkursus og Ledelse af Designprojekter. Danmarks Designskole er ved at implementere kurser som vil imødekomme

3 mange af de kompetencer som efterspørges i dimittendundersøgelsen. Generelt udgør erhvervssamarbejde en vigtig del af uddannelsen, idet undervisningen på DKDS er præget af at samarbejdsprojekter indgår som en integreret del af undervisningen. I studieåret 2006/07 er der således samarbejdsprojekter med bl.a. Fritz Hansen, Sound Forum Øresund, Synoptik, Danmarks Lungeforening, Rødovre Bibliotek, DR m.fl. Sammenfattende kan det konkluderes på baggrund af dimittendundersøgelsen at de fleste dimittender finder beskæftigelse inden for den private sektor på baggrund af netværk og uopfordrede ansøgninger. IT-kompetencer og idéudvikling er nogle af de mest brugte kompetencer, og flere fremhæver øget erhvervssamarbejde samt IT-færdigheder som afgørende forudsætninger for at kunne finde relevant beskæftigelse. Flere efterspørger iværksætterkompetencer, øget forretningsforståelse, merkantile færdigheder (fx regnskab) og professionelle værktøjer i arbejdet som designer.

4 Resultater FRA DKDS dimittendundersøgelse Foretaget blandt dimittender fra 2005 og 2006, gennemført i januar Besvarelser Udsendt: 214 Svarprocent Retur ukendt adr. : 24 Af afsendte skemaer 30% Formodet modtaget: 190 påmindelse: 166 Retur ukendt mail: 2 Besvaret i alt: 65 Af formodet modtaget skemaer 34% Afgangsår i %2006 i % I beskæftigelse (fuldtid) % 45% I beskæftigelse (deltid) % 42% Uden for arbejdsmarkedet Jobsøgende 2 4 7% 10% Under uddannelse % Barsel Tilknytning til arbejdsmarkedet I beskæftigelse (fuldtid) % I beskæftigelse (deltid) % Uden for arbejdsmarkedet 0 0 Jobsøgende % Under uddannelse 1 2% Samlet i %

5 Barsel Sektor Privat % Offentlig % Selvstændig % Samlet i % Stillingsbeskrivelse Projektkoordinator 1 Designer Assistent 2 Rumdesigner/interiordesigner 2 Forskningsassistent 1 Freelance 1 1 Interaktionsdesigner 1 Art Director 2 Scenograf 1 Timelærer 1 Lysdesigner 1 Layout chef 1 Skribent/stylist 1 Partner 1 Underviser 1 Grafisk designer 10 2 Beklædningsdesigner 2 Industriel designer 5 Ikke-branche relevant 1 Glaskunstner 1 Skodesigner 1

6 Koncept designer 2 Illustrator 1 1 Junior 1 Branding 1 Ansættelsessted (ikke opdelt på linje og enkelte navne udeladt af hensyn til respondenternes anonymitet): Byggstudio, Unplugged, 1508 A/S, Copenhagen Bombay, Håndarbejdets Fremme, Berglund of Copenhagen, Danish Crafts, egen tegnestue, Alio Design, Rød Font, Skrå/Plan, Bonnier, Eurowoman, Boligliv, Living Design, Greibe & Kumari, Saga, Bruuns Bazaar, Martinique, Miao Miao, Kontrapunkt, NCC Construction, Dong Energy, Fusion, Mia Gammelgaard Design, By Malene Birger, Co&Co, 1508, Inret A/S, Rambøll Lys, IO Interactive, Harrit & Sørensen, Voss Lab, Where2Go, Sony Ericsson, Foersom & Hjort-Lorenzen, Furnid, Novo Nordisk, Det Kgl. Teater, Clan B, Nokia, Voss Go Living, Cumuli, Teknisk erhvervsskole center, Statens Byggeforskningsinstitut. Ledighed inden første job efter endt uddannelse? Samlet i % 0-1 mdr mdr mdr mdr 18- Hvordan har du fundet beskæftigelse? (Mulighed for at sætte Flere krydser) Netværk Uopfordret Opslag Creative Bank (DKDS hjemmeside) 3 1

7 Sammenhæng mellem job og afgangsprojekt/studiejob/praktik? (Mulighed for at sætte flere krydser) Afgangsprojekt Studiejob Praktik Efter endt uddannelse ansat samme sted som i praktik/ havde studenterjob? (Mulighed for at sætte FLere krydser) Praktik Studiejob Anvender du din uddannelse i din beskæftigelse - Hvilke kompetencer anvender du? Kategorierne er dannet ud fra besvarelserne Almene design kompetencer Designprocessen/metoden Planlægning af projekter 1 1 Konceptudvikling 6 1 Ideudvikling Research Formgivning Sans for håndværket/det kunstneriske Illustrationsevner 1 Computer færdigheder Materiale kundskab Farve- og formlære Designhistorie 1 Brugerorienteret design forståelse 1 Trendforståelse/analyse 1 1 Rumlig forståelse & analyse 1 3D 1 2

8 Typografiske færdigheder 1 Fotografi 1 Grafisk kommunikation 3 Projektstyring 1 Problemløsning 1 Præsentation 1 Selvstændighed 2 Netværk fra skolen 1 Komposoriske kompetencer 1 Gruppe arbejde / samarbejde 2 1 Koble det kunstneriske og funktionelle 1 Æstetik 1 Branchekendskab 1 Branding 1 Teknisk kunnen 1 Etik 1 Hvilke kompetencer ville det havde været en fordel om du havde opnået gennem din uddannelse? Opdelingen i kategorier er dannet ud fra på besvarelserne Tværfagligt samarbejde (ind/udenfor skolen) Mere kontakt til erhvervslivet Mere viden om det virkelige liv Arbejde under pres / arbejde efter tidsplaner 1 Rådgivning inden afgang 1 Mere undervisning Flere gæstelærere 1 1 Interaktion/kognition 1

9 Mere IT Mere teori og skriftlig formidling 1 1 Designmanagement 1 Mere økonomi Prissætning Forretningsforståelse Produktionsforståelse 1 1 Projektstyrings/ledelsesværktøjer 1 Kommunikation med producenter 1 Flere værkstedskurser 1 Fra grafisk produktion til tryk 5 Undervisning i arbejdstegning 1 1 Øget bevidsthed om fagudtryk 1 Research 1 Mere eksperiment og konceptudvikling 1 Firmaopstart / iværksætter Progression i undervisningen 1 PR og formidling og branding Designkritik 1 Længere forløb 1 Lønforhandlinger Informationssøgning 1 Bedre samarbejdsevner 1 Salg 1 Kommunikation 1 Design som strategi 1 1 3D 2 1 Jura vedr. produktion 1 Indesign/photoshop 1 AutoCad 1 1 Viden om lysdesign 1 Konkrete ønsker - bl.a. mere strikke- og væveteknik, mønsterkonstruktion, syteknikker, mere generel formgivning, typografilære, brugerundersøgelser, film historie, byggeteknisk erfaring, illustration, belysning, branding, arkitekturlære, projektering af ombygning 3 1 3

10 Andre kommentarer // Styrk kontakt til omverden - herunder projekter der minder mere om virkeligheden uden for skolen // Mere budgetlægning, tilbudsplanlægning // Flere lærere med kendskab/kontakt til branchen // Flere engagerede, faste og kompetente lærere // Rådgivning om jobsøgning // Erhvervspsykologisk coach // Mere vovede, innovative afgangsprojekter // Promover de studerende mere - særligt dimittenderne // Input fra folk, der overlever i branchen, mangler // Fik job kort efter afgang, men blev fyret grundet manglende erfaring med webdesign // Hvorfor bliver det kunstneriske og tænksomme hædret på skolen, når det er det hurtige, effektive og kommercielle, der giver jobs? // Giv de studerende selvstændighed. selvtillid, gå-på-mod // Dan Netværksforum (dimittendforening) // Mere webdesign // Føles som om uddannelsen hverken er fugl eller fisk // Stil flere krav, højere grad af faglig kritik // Flere deadlines/overholdelse af deadlines // Bedre fagteoretisk grundlag for argumentationer // Skolen lægger for meget op til at man skal være selvstændig // Ros til skolens afgangspolitik // Mere formgivning // Har selv måttet stykke min uddannelse sammen // Ros til skolens afgangspolitik // Pas på med den alt for frie kreativitet // Mere Ikea mindre unika // Opprioriter formgivning // Pas på værkstederne det er her man kan afprøve og eksperimentere // Designetik // Flere yngre entusiastiske lærere // Det lønniveau HK stillede os i udsigt ( kr.) holder ikke // Videreudd. Af ældre undervisere kurser, virksomhedsbesøg, vidensdeling // Hold fanen højt med håndværket // Udlev din drøm // Lær at sælge dig selv og tro på din ide // Mere sammenhæng ml. de krav DKDS stiller og det virksomhederne efterspørg ved ansættelser // Skal lære erhvervslivets sprog // Lønforhandlingstekniker skal være med til at opretholde et niveau for designere fra DKDS // Skolen skal være bedre til at akkumulere viden starter for ofte fra bunden igen // Mere professionel undervisning/vejledning ved DKDS 10

11 11

12

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Fastholdelse af udenlandske studerende

Fastholdelse af udenlandske studerende Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University

Læs mere

Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne

Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne Brugerundersøgelse udarbejdet af NIRAS Konsulenterne i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Studie- og erhvervsvejledning

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark.

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark. EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 HVAD KAN EN AKADEMIKER EGENTLIG? 8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER 11 VÆKSTDRIVE 12 VIRKSOMHEDERNE 14 RESULTATERNE 16 CASE: FØRSTE MATCH 18 VÆKSTAKADMIKERE

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Producentforeningen Januar 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 5051 5225 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I

Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I Indhold De kreative erhverv skaber vækst i Danmark... 2 Service, Synlighed og Sammenhæng... 2 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi... 3 Konklusioner...

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere