Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Fotografisk Billedbehandler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Fotografisk Billedbehandler"

Transkript

1 Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Fotografisk Billedbehandler Københavns Tekniske Skole januar 2014 [ 1 ]

2 I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m Samarbejdsaftaler Oplysningspligt... 3 E. Rådgivende udvalg... 3 F. Vurdering af praktikvirksomhed... 3 II. Eleven... 4 G. Uddannelsesplan... 4 H. Elevforudsætninger... 4 III. Uddannelsen... 4 I. Generel beskrivelse... 4 J. Tidsplan... 1 K. Praktikperioden / oplæringsfunktioner... 1 L. Fordeling af fag... 2 M. Bedømmelse og eksamen... 8 IV. Uddannelsesplanen... 3 A. for uddannelsen Vejledende Tidsplan for uddannelsesplan Målniveau i oplæringsfunktioner... 4 N. Eksamen:... 4 Afsluttende eksamen... 5 V. Aftalens indgåelse... 6 VI. Bilag... 7 O. Uddrag af bekendtgørelser Bekendtgørelse om EUD, 1 formål Bekendtgørelse om EUD, 15 Individuel EUD Principper for virksomhedsgodkendelse... 7 P. Fagbeskrivelser... 8 VII. 10 punkts plan Q. 1. Uddannelsens formål R. 2. Beskæftigelsesområde S. 4. Uddannelsens varighed T. 5. Elevgruppe U. 6. Afgrænsning til andre uddannelser V. 7. Beskæftigelsesmuligheder W. 8. Forventet tilgang X. 9. Prognoser og analyser af kvalifikationsbehov Y. 10. Mål efter 1 i hovedbekendtgørelsen [ 2 ]

3 I. Grundlag for uddannelsen Idéen Uddannelse til fotografisk billedbehandler Hos den private virksomhed Xxx Xxx er der et behov for en billedbehandler der er specialist i fotografisk billedbehandling, virksomheden og repræsentanter fra fotografiske billedbehandlingsbureauer, mener der er grundlag for at uddannelsen til fotografisk billedbehandler og at uddannelsen kan bruges af andre grafiske og fotografiske virksomheder. Ideen med at kombinere de to uddannelser er at fotografuddannelsen ikke tilbyder en tilstrækkelig mængde undervisning i avanceret billedbehandling og klargøring til tryk. Mediegrafiker uddannelsen giver ikke i tilstrækkelig omfang den fotografisk viden og erfaring der kræves for at kunne fremstille og løse avanceret billedbehandlingsopgaver med højt kommunikations indhold. Lovgrundlag Uddannelsen gennemføres efter 15 stk 3 i Lov om Erhvervsuddannelser, LBK nr 171 af 15/12/2010. Samt 15 stk. 1 og 2 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser (BEK nr 1514 af 15/12/2010) Administration Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden. Virksomheden er godkendt til at uddanne fotografer. Uddannelsesaftalen registreres på Københavns Tekniske Skole. Samarbejdsaftaler m.m. 1. Samarbejdsaftaler Københavns Tekniske Skole, Kastrup (fotograf) og Frederiksberg (mediegrafiker) har indgået en samarbejdsaftale. Oplysningspligt: Undervisningsministeriet skal underrettes om aftaler om individuelle erhvervsuddannelser. Københavns Tekniske Skole sender kopi af denne plan inden eleven påbegynder uddannelsen. Derudover skal planen være tilgængelig på Københavns Tekniske Skoles hjemmeside. Dette gøres i en version uden personfølsomme oplysninger. Rådgivende udvalg For at sikre kvaliteten i det individuelle forløb vil skolen nedsætte et rådgivende udvalg, hvor relevante medlemmer af de lokale uddannelses udvalg og repræsentanter for billedbehandlingsbureauer deltager. Vurdering af praktikvirksomhed Københavns Tekniske Skole har til denne individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelse vurderet virksomheden efter de samme principper som normalt anvendes ved godkendelse af virksomheder. Det vil sige, at virksomheden er vurderet som praktiksted på grundlag af en konkret vurdering af: [ 3 ]

4 1. Om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i bekendtgørelserne om uddannelserne på de elementer der inddrages fra fotograf og grafiker områderne. 2. Om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Der er ikke er fastlagt endegyldige regler for, hvornår en virksomhed inden for et område kan godkendes. Godkendelseskriterierne er derfor anvendt som en vejledning, der skal sikre at uddannelsen kan gives i overensstemmelse med praktikreglerne ud fra en helhedsbetragtning. Der er ud fra disse forhold givet en skolegodkendelse af virksomheden som oplæringssted til denne individuelle uddannelse. Eleven skal i praktikperioden beskæftige sig med mediegrafiske opgaver med fokus på grafisk design, ombrydning og opsætning i ombrydningsprogram og billedbehandling i form af klargøring af billeder i forhold til et givent layout og til en given trykproces. II. Eleven Uddannelsesplan Der udarbejdes en personlig uddannelsesplan for eleven. Denne plan skal indeholde beskrivelse af såvel skoleperioder som praktikperioder. Elevforudsætninger For at kunne påbegynde uddannelsen, skal eleven opfylde kravene for start på fotograf uddannelsens hovedforløb. III. Uddannelsen Generel beskrivelse Uddannelse til Fotografisk billedbehandler har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Grafisk produktion Repro (Farvestyring med ICC profiler) Filformater Produktion og forhåndskontrol af PDF Billedforståelse Komposition Farvelære Symbolik Stil og æstetik Praktisk fototeknik Brug af lys (Dagslys, kunstlys og flash) Blænde, lukkertid og brændvidde Studie- og location fotografering [ 4 ]

5 Billedbehandling: Hardware og software, opsætning og indstilling Farvestyring og kalibrering Farvelære (LAB, RGB, CMYK) Grundjustering (gråbalance, højlys og skygge) Fritlægning med kurver og masker Sammenkopiering Retouchering Klargøring Filmoptagelse Kendskab til filmoptagelse på DSLR-kamera Redigering Kendskab til klipning af film i et professionelt redigeringsprogram Erhvervsøkonomi Tilbudsgivning Forretningsplan Ophavsret Den internationale mediebranche Kendskab til det internationale marked inden for fotografi, filmoptagelse, workflow, efterbehandling og prissætning. Fotorealistisk 3D visualisering Rending af 3D objekter med fotorealistiske overflader, lys og skygger. [ 5 ]

6 Tidsplan Uddannelsens hovedforløb varer i alt 2 år. Aftalen er gældende i perioden: 01/ til 01/ Praktikperioden / oplæringsfunktioner Eleven oplæres som fotografisk billedbehandler hos en fotografisk produktions virksomhed der har studiefotografering og location fotografering som arbejdsområde. Eleven indgår som en del af virksomhedens daglige bemanding. Princippet i uddannelsen er, at der til hver praktikperiode udpeges en ny type aktivitet som eleven vil være i stand til at varetage efter gennemgang af den tilhørende skoleperiode. Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges, så skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden, så eleven videreudvikler de færdigheder og rutiner, der er undervist i, i den forudgående skoleperiode. I praktikuddannelsen skal eleven have arbejdsopgaver af stigende sværhedsgrad og selvstændighed og beskæftiges med de i erhvervet forekommende arbejdsmetoder, discipliner og værktøjer. Der skal opnås tilstrækkelig rutine til, at eleven efter endt uddannelse kan påtage sig at udføre arbejde som avanceret billedbehandler. Eleven skal selvstændigt og i samarbejde med andre i praktikuddannelsen planlægge relevante arbejdsopgaver og indgå i samarbejde med de øvrige ansatte. Ved forskellige forekommende arbejdsopgaver skal eleven have mulighed for at vælge korrekte og rationelle arbejdsmetoder samt oplæres i at kvalitetsbedømme eget arbejde. Eleven skal i praktikperioden have adgang til den for fotografer og mediegrafiker anvendte lovgivning, regler, normer, anvisninger og faglitteratur og forstå nødvendigheden af, at de regler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og anvendelse af værktøj, udstyr og maskiner, bliver overholdt. I praktikvirksomheden afholdes under hele uddannelsesforløbet jævnligt uddannelsessamtaler mellem elev, arbejdsgiver og den eller dem, som er ansvarlige for elevens oplæring. Formålet med uddannelsessamtalerne er at vejlede og motivere eleven for uddannelsen, at sikre, at eleven oplæres i de forskellige arbejdsområder, og at sikre sammenhæng mellem praktik- og skoleperioder. [ 1 ]

7 Fordeling af fag Oversigt over fag og antal uger Fag Fagtype Niveau. Tilknytning Dage Uger Fotografisk design områdefag Avanceret fotograf 15 3 Reklame områdefag Avanceret fotograf 10 2 Design grundfag E+F grundfag 15 3 Erhvervsøkonomi grundfag F grundfag 10 2 Video på DSLR valgfag Rutineret valgfag 5 1 Video redigering valgfag Rutineret valgfag 5 1 Den internationale mediebranche valgfag Avanceret valgfag 5 1 3D visualisering valgfag Avanceret valgfag 10 2 Følgende valgfrie specialfag anbefales: Valgfrie specialfag 20 4 Farvestyring valgfri specialfag Avanceret Mediegrafiker 5 1 Avanceret billedbehandling valgfri specialfag Avanceret Mediegrafiker 5 1 Avanceret grafisk workflow valgfri specialfag Avanceret Mediegrafiker 5 1 Kreativ billedbehandling valgfri specialfag Avanceret Mediegrafiker 5 1 Fotografisk præsentationsteknik Bundet Avanceret fotograf (eksamen) valgfri specialfag 15 3 I alt inklusiv eksamen Følgende valgfrie specialfag fag udbydes: Design og kreativitet 1 uge Emballage design og branding 1 uge Farvestyring 1 uge Digitalfotografering 1 uge Avanceret billedbehandling 1 uge Kreativ billedbehandling 1 uge Avanceret grafisk workflow 1 uge Avanceret ombrydning 2 uger Variable data i grafisk produktion xml for begyndere 1 uge Avanceret webdesign 2 uger CMS og dynamisk webdesign 2 uger Multimedieproduktion I 1 uge Multimedieproduktion II 2 uger En grafisk virksomhed 1 uge Introduktion til storformatprint 1 uge Webapps 1 uge E-publicering 2 uger [ 2 ]

8 IV. Uddannelsesplanen Vejledende tidsplan for uddannelsen 2014 Praktik Skole (Frb), Marts 3D visualisering Praktik Skole (Frb), Billedbehandling maj Praktik Skole (Frb), juni Billedbehandling Praktik Praktik 2015 Praktik Praktik Skole, (Kastrup) 23. marts 10. Juni (fotografi farvestyring, film, redigering, billedbehandling mm. Praktik Skole (Frb), Praktik Grafisk workflow efterår 2016 Praktik Skole, (Kastrup) Eksamen De valgfri specialefag fra begge uddannelser vælges af elev, virksomhed og skole i henhold til elevens uddannelsesplan. [ 3 ]

9 2. Målniveau i oplæringsfunktioner For oplæringsfunktionerne skal udfyldes det oplæringsniveau, som virksomheden mener bør opnås i løbet af uddannelsen. Definitionerne er: Begynder Rutine Avanceret Eleven kan løse en opgave og udføre en Eleven kan planlægge og gennemføre en Eleven kan vurdere et problem, kan aktivitet i en kendt situation eller ud fra en opgave eller aktivitet eller løse et problem planlægge, løse og gennemføre en kendt problemstilling eller kan udføre en i en rutinemæssig eller kendt situation og opgave eller aktivitet eller løse et problem mere kompliceret aktivitet under omgivelse, alene og i samarbejde med også i ikke-rutinesituationer alene eller i vejledning. På dette niveau lægges der andre. På dette niveau lægges vægt på samarbejde med andre under hensyn til vægt på personlig kompetence til at sætte den personlige kompetence til opgavens art. På dette niveau lægges sig ind i uddannelsens fundamentale selvstændigt at sætte sig ind i mere vægt på den personlige kompetence til at kundskabs- og færdighedsområder og komplicerede problemstillinger og til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ kompetence til at udvikle ansvarlighed og kommunikere med andre om løsningen samt kompetence til selv at formulere og grundlag for fortsat læring. På heraf. Yderligere lægges vægt på løse faglige og sociale opgaver og begynderniveauet grundlægges ligeledes fleksibilitet og omstillingsevne. problemer. Yderligere lægges vægt på selvstændighed i opgaveløsning. kvalitetssans og kreativitet. Jvf 29 stk. i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr 1514 af 15/12/2010 Gældende (Hovedbekendtgørelsen)). Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Det er Københavns Tekniske Skole der har ansvaret for en samlet vurdering af elevernes standpunkt. Alle karakterer gives efter 7-trinsskalaen, jvf Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007 Gældende) Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 [ 4 ]

10 Eksamen: Afsluttende eksamen Uddannelsens enkelte fag afsluttes med en standpunktskarakter. Som del af den sidste skoleperiode på denne individuelle uddannelse, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve i henhold til reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Eleven bedømmes på en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolio består af 15 billeder i følgende kategorier: Komposit Eleven skal vise 5 kollager ud fra flere delbilleder fotograferet eller skabt i 3D. Til eksamen skal eleven vise delbillederne og redegøre for hvordan kollagerne er sammensat Retouche hud Eleven skal vise 5 personbilleder som eleven har retoucheret, farvekorrigeret og tillagt et look Før - og efter billeder fremvises til eksamenen. Retouche objekter Eleven skal vise 5 produktbilleder som eleven har retoucheret, farvekorrigeret og tillagt et look Før - og efter billeder fremvises til eksamenen. Fri opgave Eleven skal vise 5 billeder efter eget valg som eleven har retoucheret, farvekorrigeret evt. manipuleret, og tillagt et look Der må bruges fotografier eller 3D-modeller som materiale til de endelige billeder. Eleven skal redegøre for hvordan billederne er behandlet og rå-materialet i form af fotografier eller 3-D modeller fremvises til eksamen. Aflevering Alle de behandlede billeder printes i A3 med en kort beskrivende titel på hvert billede og opklæbes på skum. Præsentationsportfolien skal indeholde elevens egne arbejder fremstillet på skolen eller i virksomheden. De enkelte billeder i præsentations portfolien er skriftligt dokumenteret og kommenteret af eleven. Opgaverne stilles af skolen. Skuemestrene er til stede alene ved vurderingen af det endelige produkt. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne for samtlige grund-, område- og specialefag i hovedforløbet. [ 5 ]

11 V. Aftalens indgåelse Ovenstående uddannelsesaftale om individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse er indgået mellem: Virksomhed: Elev: Skole: Københavns Tekniske skole Navn og adresse Navn og adresse Navn og adresse Brønderslev allé 25 Post nr. BY Post nr. By Post nr By Kastrup Tlf. nr. Tlf. nr. Tlf. nr CVR-nr. CPR-nr. CVR-nr. Dato: Dato: Dato:... Underskrift Underskrift Underskrift [ 6 ]

12 VI. Bilag Uddrag af bekendtgørelser 2. Erhvervsuddannelsesloven 1 formål LBK nr 171 af 02/03/2011 Gældende (Erhvervsuddannelsesloven) 1. Undervisningsministeren tilrettelægger et samordnet system af erhvervsuddannelser med henblik på den private og den offentlige sektors forskellige beskæftigelsesområder. Stk. 2. Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at 1) motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser, 2) give unge en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed, 3) bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling, 4) imødekommer arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke, 5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og 6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse. 3. Bekendtgørelse om EUD, 15 Individuel EUD Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1514 af 15/12/2010 Gældende (Hovedbekendtgørelsen) 15. Individuelle uddannelser, jf. 15, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, kan sammensættes således, at de omfatter dele af en eller flere erhvervsuddannelser samt andre relevante uddannelseselementer og skal bestå af skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal udgøre et hele for den enkelte elev og skal være egnet til at give grundlag for beskæftigelse og fortsat uddannelse samt opfylde varighedskravet for optagelse i arbejdsløshedskasse. Individuelle uddannelser efter grundforløbet skal normalt vare 2 år, hvoraf skoleundervisningen uger. Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med indtil et års praktikuddannelse. Stk. 2. En individuel uddannelse tilrettelægges af skolen i samarbejde med eleven og en eller flere praktikvirksomheder. Skolen skal gøre ikke-personfølsomme oplysninger om sine individuelle uddannelser tilgængelige for offentligheden på Internettet og sende et link til en af Undervisningsministeriet anvist elektronisk postkasse eller lignende. 4. Principper for virksomhedsgodkendelse Lovbundne principper for godkendelse En virksomhed kan godkendes som praktiksted på grundlag af en konkret vurdering af: 1. Om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i bekendtgørelserne om uddannelserne, 2. Om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Til brug for denne vurdering skal der som nævnt indhentes oplysninger enten ved oplysningsskemaet alene eller ved at oplysningsskemaet følges op af et besøg eller en besigtigelse. Der kan ikke fastlægges endegyldige regler for, hvornår en virksomhed inden for et område kan godkendes. Godkendelseskriterierne er derfor ment som en vejledning, der kan fraviges, hvis uddannelse kan gives i overensstemmelse med praktikreglerne ud fra en helhedsbetragtning. [ 7 ]

13 En virksomhed kan ikke underkendes pga. manglende overenskomst eller andre for oplæringen uvedkommende forhold. I tilfælde hvor der konstateres forhold, der er i strid med arbejdsmiljøloven, kan der dog indstilles til underkendelse, og det faglige udvalg vil så afgøre hvordan sagen videre skal behandles. Se eksempler i Håndbog til godkendelse af virksomheder som praktiksted Fagbeskrivelser Design Niveau F Undervisningens mål er, at eleven kan 1) udføre mindre formgivnings- eller skitseopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans, 2) anvende simple arbejdsplaner til at beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivningseller skitseprocessen, 3) anvende simple opmålings- og afbildningsmetoder til at beskrive basale faktorer, der øver indflydelse på formgivningen, 4) anvende grundlæggende viden om materiale og farvelæren til at beskrive forholdet mellem farve, form og funktion med udgangspunkt i en brancherelevant opgave, 5) anvende modelfremstilling eller produktvisualisering til at beskrive formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i en brancherelevant opgave og 6) anvende perception og symbolik til at beskrive karakteristiske træk i stilhistorien og arkitekturen med betydning for branchen. Design Niveau E Undervisningens mål er, at eleven kan 1) udføre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans, 2) anvende portfolio til at beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivnings- eller skitseprocessen, 3) anvende opmålings- og afbildningsmetoder til at identificere faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design, 4) anvende viden om materiale og farvelæren til at redegøre for forholdet mellem farve, form og funktion i konkrete brancherelevante opgaver, 5) anvende simple analysemodeller til at redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i en brancherelevant opgave, 6) anvende perception og symbolik til at identificere karakteristiske træk i stilhistorien og arkitekturen med betydning for branchen og 7) anvende basal viden om ergonomi, teknologi og miljøforhold til at beskrive grundlæggende faktorer, der har indflydelse på problemløsning og formgivning. Erhvervsøkonomi Niveau F Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende simple erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og fagligt i uddannelsen, 2) kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig form, 11/11/13 retsinformation.dk - BEK nr 1272 af 16/11/2010 https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id= /75 3) redegøre for en virksomheds etablering, 4) foretage daglige registreringer af vareomkostningstransaktioner i en handelsvirksomhed og servicevirksomhed, 5) udarbejde og kommentere et simpelt regnskab for en personligt ejet handelsvirksomhed, 6) foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg og 7) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer. Rammer for [ 8 ]

14 Reklame Avanceret 1. Eleven har kendskab til reklamens rolle i markedsføring, til reklamekodeks og markedsføringsloven, og kan udarbejde forslag til markedsføring overfor en given målgruppe. 2 Eleven kan medvirke ved udformningen af produktionen af reklameproduktion 3 Eleven har kendskab til hele kommunikationsprocessen ved produktion af reklamebudskaber Fotografisk design 1 Eleven kan arbejde bevidst med stil- og stemningsskabende elementer og anvende dette ved såvel enkeltstående fotografiske løsninger som ved løsninger, hvori fotografiske billeder indgår i sammenhæng med andre visuelle udtryk 2 Eleven har kendskab til det fotografiske designs betydning i relation til trendsetting og branding af produkter, tjenesteydelser m.v 3 Eleven har kendskab til forskellige fotografiske genrer og stilarter og kan gøre bevidst brug af sådanne ved egne opgaveløsninger Lokalt valgfag: 3D visualisering Målpinde: 1. Eleven kan konstruere og redigere enkle 3-D volumenmodeller, herunder ekstruderede og rotationssymmetriske emner. 2. Eleven kan konstruere og redigere enkle 3-D overflademodeller. 3. Eleven kan anvende det 3-aksede koordinatsystem ved placering af emner, kameraer, lyskilder o.l. 4. Eleven kan generere færdige bitmap-billeder af emnet til brug ved udskrift eller elektronisk fremvisning. 5. Eleven kan definere og redigere enkle materialer til anvendelse på 3-D modeller. 6. Eleven kan oprette og redigere enkle animationer, herunder animering af 3-D modeller, lyskilder, kameraer o.l. Lokalt valgfag: Den internationale mediebranche. Målpinde: 1. Eleven kan tilpasse sine arbejdsmetoder til den internationale fotobranche. 2. Eleven kan forstå den internationale termologi indenfor fotograffaget. 3. Eleven har kendskab til prissætning af billedbehandling, fotografi og udlejning af foto og filmudstyr, atelierer og billedbehandlingssuiter. 4. Eleven kan benytte sig af international outsourcing af diverse grundlæggende billedbehandlingsopgaver og har kendskab til faglige og fysiske begrænsninger i den forbindelse. 5. Eleven har kendskab til international outsourcing af renderingsopgaver i 3D. 6. Eleven har kendskab til international outsourcing af color grading af film Video på DSLR Fagnr.: Eleven kan fremstille en video hvor filmsproget anvendes 2. Eleven kan anvende DSLR kamera til filmoptagelser og arbejde med simpel digital redigering 2216 Fotografisk præsentationsteknik 1. Eleven kan producere, færdiggøre og præsentere fotografiske produkter i overensstemmelse med gængse kommunikationsopgaver som udstilling/galleri, hjemmesidepræsentation, mindre tryksager m.v. 2. Eleven kan anvende farvestyring og farvekorrektion i forbindelse med det fotografiske billedes gengivelse i forskellige distributionsformer 3. Eleven kan anvende relevant printteknologi i relation til problemstillinger vedrørende farvegengivelse, farveholdbarhed, kontrastomfang m.v. [ 9 ]

15 Valgfri specialefag 3973 Grafisk workflow II 1 Eleven kan kvalitetskontrollere grafiske produkter i et digital baseret workflow på en måde, der sikrer overholdelse af de gældende kvalitetsnormer 2 Eleven kan anvende preflight i forhold til relevante filtyper og filformater, herunder pdf-filer hvor eleven kan definere egne indstillinger 3 Eleven har viden om de forskellige processers indbyrdes sammenhænge og de kvalitetsparametre, der knytter sig dertil 4 Eleven har indgående forståelse for problemstillingerne i et digitalt produktionsworkflow, herunder indstillinger for diffusion og farveseparation 5 Eleven kan arbejde med output-teknologi, herunder udskydning, rasterteknologi og farvestyring 6 Eleven kan dokumentere kvaliteten af grafiske produkter 7 Eleven kan inddrage viden om internationale grafiske standarder 8 Eleven kan indhente informationer om aktuelle udviklingstendenser indenfor uddannelsens fagområde og sætte dem i en relevant sammenhæng med eksisterende produktionsformer og teknologi 3949 Design og kreativitet 1 Eleven kan arbejde med sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling, herunder arbejde kreativt med design til medieproduktion 2 Eleven kan arbejde med begreberne kreativitet, idéudvikling og visualisering i forhold til den stillede opgave 3 Eleven kan arbejde med forskellige analysemodeller til brug ved valg af idé, strategi og koncept 3951 Emballage - design og branding 1 Eleven kan udvikle og designe forskellige typer af emballage med hovedvægt på branding af et produkt 2 Eleven kan designe forskellige typer af emballage ud fra funktionelle, økonomiske og æstetiske krav 3 Eleven kan inddrage miljø- og lovmæssige krav i emballagedesign 4 Eleven kan inddrage distributionsmæssige krav i emballagedesign 5 Eleven kan producere emballage ud fra givne produktionstekniske krav 3953 Farvestyring 1 Eleven kan anvende et system til generering af farveprofiler fra start til slut 2 Eleven kan vælge trykprofil ud fra de tryktekniske forhold, der har direkte indflydelse på valget af denne 3 Eleven kan foretage proceskontrol i forbindelse med farvestyring i en grafisk produktion 4 Eleven kan anvende et system til certificering af prøvetryk 5 Eleven kan arbejde med delelementer i farvestyringsprocessen 6 Eleven opnår viden om internationale standarder vedrørende den grafiske reproduktionsproces 7 Eleven kan anvende relevant måleudstyr til proceskontrol, samt kalibrering og karakterisering af input- og output-enheder 3954 Digitalfotografering 1 Eleven kan betjene et semiprofessionelt digitalkamera under hensyntagen til fagtekniske grundprincipper 2 Eleven kan fotografere forskellige motiver under hensyntagen til almindelige fotografiske grundprincipper i forhold til lys, perspektiv, beskæring mm. 3 Eleven kan anvende et program til behandling af rå datafiler fra et digitalkamera 4 Eleven kan anvende forskellige teknikker til korrektion af fejlbehæftet billeddata 3955 Avanceret billedbehandling 1 Eleven kan arbejde rationelt med forskellige teknikker til farvekorrektion 2 Eleven kan arbejde rationelt med forskellige retoucheringsteknikker [ 10 ]

16 3 Eleven kan arbejde rationelt med forskellige sammenkopieringsteknikker 4 Eleven kan anvende forskellige fritlægningsteknikker hensigtsmæssigt i forhold til slutproduktet 3956 Kreativ billedbehandling 1 Eleven kan anvende et billedbehandlingsprogram til at skabe et billedligt udtryk i forhold til den stillede opgave 2 Eleven kan i en kreativ proces skabe billeder, der fremstår troværdigt, selvom disse er skabt ved hjælp af manipulation 3 Eleven kan følge et rough, med den frie fortolkning dette indebærer Avanceret ombrydning 1 Eleven kan opbygge og anvende skabeloner til forskellige komplicerede grafiske produkter 2 Eleven kan ombryde komplekse produkter under anvendelse af modul- og blokprincipper 3 Eleven kan arbejde med skriftens udformning og breddeværdier 4 Eleven kan opbygge og fremstille automatiske indholdsfortegnelser og stikordsregistre i ombrydningen 5 Eleven kan arbejde med import af filer fra tekstbehandlingsprogrammer og regneark, herunder udnytte ombrydningsprogrammets muligheder for import af formateringsdata. 6 Eleven kan opbygge og anvende biblioteker 7 Eleven kan opbygge avancerede tabeller i ombrydningsprogrammet 8 Eleven kan planlægge og arbejde med automatiserede ombrydningsmuligheder 3960 Variable data i grafisk produktion - XML for beg 1 Eleven kan fremstille grafiske produkter baseret på import fra datakilder 2 Eleven kan planlægge og ombryde produkter med udgangspunkt i XML-data 3 Eleven kan anvende variable data i forbindelse med fremstilling af grafiske produkter 4 Eleven kan formatere data til brug i fremstilling af variable data 3962 Avanceret webdesign 1 Eleven kan opbygge og designe komplicerede websider 2 Eleven kan anvende usability- og accessability-principper ved fremstilling af websider 3 Eleven kan anvende server- og klientsidescripts til interaktion og forbedring af websidens brugerflade 4 Eleven kan optimere en webproduktion med henblik på fremtidig vedligeholdelse 5 Eleven kan arbejde med struktur og design af indhold til visning i forskellige medietyper 3963 CMS og dynamisk webdesign 1 Eleven kan forstå samspillet mellem webside, serverbaseret script og database 2 Eleven kan anvende enkle funktioner i et serverbaseret scriptsprog 3 Eleven kan udvikle webdesign og brugerflader, der baseres på dynamisk indhold styret af egne scripts eller et standard CMS-system 3965 Multimedieproduktion I 1 Eleven kan anvende funktioner i et forfatterværktøj 2 Eleven kan tilrettelægge og udvikle animationer 3 Eleven kan integrere media i form af lyd, film og billeder 4 Eleven kan anvende enkle scripts til kontrol af afspilning 5 Eleven kan publicere en multimedieproduktion 3966 Multimedieproduktion II 1 Eleven kan anvende et scriptsprog 2 Eleven kan designe og udvikle en multimedieapplikation 3 Eleven kan programmere interaktivitet 4 Eleven kan optimere en multimedieproduktion til afvikling i forskellige medietyper. [ 11 ]

17 3969 Introduktion til storformatprint 1 Eleven kan rådgive kunden om den digitale trykteknologis muligheder 2 Eleven kan bruge rationelle produktionsmetoder til storformatprint 3 Eleven kan vælge den opløsning, der passer til det enkelte trykemne og job 4 Eleven kan udnytte mediet bedst muligt i forhold til produktionsøkonomi 5 Eleven har viden om forskellige teknologier indenfor storformatprint 6 Eleven har viden om forskellige trykemner i forhold til storformatprint 7 Eleven kan vælge optimal printteknologi til en given opgave 8 Eleven har viden om relevante filer og formater i forhold til storformatprint 9 Eleven har viden om RIP-software 10 Eleven kan bruge quicksets (Hot folder) Praktikmål 2213 Planlægning af arbejdsopgaver 1 Den uddannede kan selvstændigt og i teams effektivt planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen. Vedkommende kan vise kreativitet i opgaveløsningen, kan analysere og forstå audiovisuelle udtryk i deres historiske og kulturelle kontekst. 2 Den uddannede kan planlægge og strukturere arbejdsprocesser og løse uforudsete problemer herunder give og modtage konstruktiv kritik, være omstillingsparat og fleksibel. 3 Den uddannede kan vælge hensigtsmæssigt udstyr og arbejdsprocedure i forhold til intentionen med en given fotografisk opgave. 4 Den uddannede kan beherske planlægningsredskaber, kan arbejde selvstændigt og som ligeværdig samarbejdspartner samt vise kreativitet i opgaveløsningen Fotografering og Lyssætning 1. Forståelse for basal fototeknik og lyssætning på studie og location. 2. Optagelse produktbilleder på studie. 3. Fotografering på location. Kommunikation, estetik og design. 1. Arbejde med stemingsskabende elementer på lokation og i studie, samt forståelse for mulighederne ved elektronisk efterbehandling. 2. Valg af fotograf og stil til løsning forskellige opgaver indenfor forskellige målgrupper og genrer. 3. Billedets virkemidler som kommunikationsform 4. Billedmanipulation som værktøj til at opnå forskellige udtryk indenfor en ønsket stilart, samt ændring af digitale billeder fra en stilart til en anden. 5. Løbende Ajourholdelse med trends og tendenser inden for fotografi og design Fotografisk billedbehandling 1. Forståelse af forskellige virkemidler gennem genre inden for foto, valg af teknik og efterbehandling (billedmanipulation) 2. Opsætning og produktion af billeder til brug indenfor en given genere, samt forståelse for og udførelse af nødvendig efterbehandling. 3. Håndtering af digitale filer iht. given efterbehandling og sikring mod tab. 4. Tilrettelægning og bearbejdning ved brug af avanceret billedmanipulation. Herunder systematisk styring af lag og masker ved avanceret brug af billedbehandlings programmer. 5. Sikring af billeder mod misbrug og piratkopiering. Fotografisk præsentationsteknik 1. Tilrettelægge og producere præsentation på print, web eller præsentationsprogram. 2. Forståelse for farvestyring på de forskellige platforme og print på forskellige papirkvaliteter med henblik på præsentation. [ 12 ]

18 Planlægning, arbejdstilrettelæggelse og service 1. Kundekontakt og forståelse for service og kommunikation. 2. Tilrettelægning, udførelse og efterbehandling af opgaver. 3. Viden om vedligeholdelse og kendskab til udvikling af produkter indenfor branchen. (Software, hardware, etc.). Design af grafiske produkter 1. Tilrettelægning af design, herunder valg af farver, illustrationer, skrift, etc. 2. Layout og rentegning af grafiske opgave som foldere, annoncer og artikler til magasiner, samt opsætning af annoncer til web. Fremstilling af grafik og billeder 1. Konvertering af billeder mellem de relevante farverum (RBG, LAB, CMYK). 2. Fritlægninger ved brug af vektorer og masker. 3. Avanceret farvekorrektion af digitale billeder. 4. Avanceret sammenkopi og retouche af digitale billeder. 5. Rentegning af vektorgrafik til brug i tryk, web og som del af maskearbejde ved billedbehandling. 6. Opsætter software og hardware, samt kalibrerer disse til korrekt farverum (Skærm, programmer og printer). 7. Arbejde med brugen af UCR /GCR farverum (akromatisk farverum), Kromatisk farverum, etc. 8. Farveforståelse og kendskab til farveopbygning på algoritmeniveau, samt kendskab til RGB, LAB, CMYK, Pantone, etc. Herunder også varianter af disse. Grafisk produktionsteknik 1. Teknisk kontrol af forskellige filtyper iht. fortsat produktion med de forskellige trykmetoder, samt klargøring til web og skærm. 2. Udvidet kendskab til avanceret repro iht. forskellige trykteknikker, som avis, rotation, ark offset, etc. Virksomhedens drift Forståelse af virksomhedsdannelse, drift og opbygning [ 13 ]

19 VII. 10 punkts plan 1. Uddannelsens formål Uddannelsen til fotografisk billedbehandler har som overordnet formål, at eleven gennem praktikuddannelse og skoleundervisning opnår viden og færdigheder indenfor flg. overordnede kompetenceområder: Avanceret billedbehandling og retouche Grundlægende studie og location fotografi Visuel kommunikation Fremstilling af trykt og digital kommunikation Grafisk workflow Uddannelsen henføres under indgangen medieproduktion 2. Beskæftigelsesområde Den uddannede fotografisk billedbehandler kan få beskæftigelse i både offentlig og privat regi. På det grafiske og fotografiske område hvor billedbehandlings opgaver er hovedbeskæftigelsen. på assistentniveau kan udføres fotografisk og grafisk produktion. Der er således tale om en helt ny uddannelse, hvor medarbejderens faglige profil ikke alene er dækket af enkeltstående eksisterende uddannelser. 4. Uddannelsens varighed Uddannelsen i hovedforløb er på 2 års varighed. Skoledel og praktikdel 5. Elevgruppe Eleverne vil være servicemindede, målrettede, ambitiøse, selvstændige. 6. Afgrænsning til andre uddannelser Uddannelsen grænser op til fotograf og mediegrafiker uddannelsen, idet der indgår fag fra disse uddannelser i den individuelt tilrettelagte uddannelse. Uddannelsen adskiller sig fra disse ordinære uddannelser ved at være en kombination af disse. 7. Beskæftigelsesmuligheder Den uddannede fotografiske billedbehandler kan få beskæftigelse i både offentlig og privat regi. På det fotografiske område hvor billedbehandlingsopgaver er hovedbeskæftigelsen. På assistent-niveau kan udføre fotografisk produktion. Behovet for specialiseret billedbehandler giver mulighed for at arbejde som freelancer eller selvstændig. 8. Forventet tilgang Skolen laver denne aftale med virksomheden og opfylder de ønsker som virksomheden og eleven ønsker. 9. Prognoser og analyser af kvalifikationsbehov Uddannelsen er sammensat ud fra de kvalifikationsbehov, der er konstateret hos virksomheden 10. Mål efter 1 i hovedbekendtgørelsen Uddannelsen bidrager til at opfylde målene efter 1 i hovedbekendtgørelsen idet den giver de unge en reel mulighed for videre uddannelse. Uddannelsen forventes at give grundlag for beskæftigelse inden for branchen. [ 14 ]

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2011 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21, Postbox 132, 4000 Roskilde

Læs mere

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2012 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21, Postbox 132, 4000 Roskilde

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Grafisk design Vi lærer om skriftens anatomi, skriftdesign og læsbarhed, skriftklassifikation og skriftens historie,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator) Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedelsesdato: den 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013 om

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder [ 1 ] I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Formålet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659 PANTONE 659 SpecialeFAG 2013-2016 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk

Læs mere

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 14 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag på specialet/trinnet Grafisk tekniker Grundfag: 10806 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

HAR DU BLIK FOR DEN AFGØRENDE DETALJE?

HAR DU BLIK FOR DEN AFGØRENDE DETALJE? MEDIEGRAFIKERUDDANNELSEN HAR DU BLIK FOR DEN AFGØRENDE DETALJE? SÅ VIS DET SOM Du kender vejen til målet Som mediegrafiker arbejder du med fremstilling af forskellige kommunikations- og medieløsninger

Læs mere

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5 6 7 8 9 0 UDDANNELSESPLAN For mediegrafikerelev: Virksomhed: 5 6 Uddannelsesansvarlig: 7 8 9 0 Startdato for uddannelsen: Slutdato for uddannelsen:

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 557 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 279 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Valgfri specialefag Niveau 5 uger

Valgfri specialefag Niveau 5 uger Valgfri specialefag Frisør version 7_ 2012 Valgfri specialefag Niveau 5 uger EU-frisøruddannelse Rutine 1 uge Langthår Avanceret 1 uge Stylist Rutine 4 uger Trend damemode Avanceret 1 uge Trend, herremode/skæg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen BEK nr 381 af 08/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.91T.541 Senere ændringer

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS?

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? GRAFISK TEKNIKERUDDANNELSEN HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? SÅ VIS DET SOM Du får det til at ske Som grafisk tekniker står du for produktionen af alle former for trykte og printede produkter. Det er dig,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever.

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever. Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2014 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode.

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode. 1 uddannelsesplan for mediegrafiker-elev: Virksomheden: Uddannelsesansvarlig: Uddannelsens start: Slut: planlægning af praktikperioder produktionsområde 1. praktikperiode 2. praktikperiode 3. praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 279 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2015 anp@kts.dk 2015 Version 6 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21,

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Mediegrafiker 2015/16. Valgfagskatalog

Mediegrafiker 2015/16. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2015/16 anp@kts.dk 2015/16 Version 4 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere