PenSam's førtidspensioner 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PenSam's førtidspensioner 2013"

Transkript

1 PenSam's førtidspensioner 2013

2 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr Hjemsted Farum pensionskassen for portører CVR-nr Hjemsted Farum pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. CVR-nr Hjemsted Farum PenSam Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon

3 Indholdsfortegnelse Førtidspensionstilkendegivelser i Forord... 6 Sammenfatning... 8 Førtidspensioner i Danmark... 9 Førtidspensioner i PenSam Førtidspensioner for Social- og Sundhedssektoren Førtidspensioner for Kost- og Servicesektoren Førtidspensioner for Teknik- og Servicesektoren Førtidspensioner for den pædagogiske sektor Førtidspensioner for kunder uden sektor (incl. ledere) Bilag 1. Om undersøgelsen Bilag 2. Førtidspensioner i pensionsordninger Førtidspensioner for social- og sundhedsgrupper Førtidspensioner for portører Førtidspensioner for Pension Førtidspensioner for den pædagogiske sektor Førtidspensioner for ledere Førtidspensioner for PMF Pension

4 Førtidspensionstilkendegivelser 2013 Tilkendelser af førtidspension pr indbyggere i alderen år Danmarkskortet viser antallet af førtidspensions tilkendelser i 2013 målt pr indbyggere mellem år i de enkelte kommuner. Kommuner med høj tilkendelseshyppighed er spredt over hele Danmark. 4

5 5

6 Forord PenSam udgiver hvert år statistikken Førtidspensioner i PenSam, der belyser aspekter vedrørende årets nye førtidspensioner. Årets rapport for 2013 er den første siden førtidspensionsreformen, og de daværende regler om førtidspension fra 2003 er blevet ændret. I hovedtræk adskiller de nye regler sig ved, at unge under 40 år tilbydes en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb af op til 5 års varighed personer over 40 år som udgangspunkt først skal deltage i et ressourceforløb af op til 5 års varighed. Hvis det helt åbenlyst ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension uden, at borgeren først har været igennem et ressourceforløb også for dem under 40 år. I 2013 fik PenSam markant færre førtidspensionister end i Førtidspensionsreformen har altså mindsket tilgangen til førtidspension. Princippet for reformen var, at flest mulige har tilknytning til arbejdsmarkedet; vi kan konstatere, at der, på trods af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, stadigvæk er kunder, for hvem der ikke vurderes at være basis for at udvikle arbejdsevnen. Der er kun gået et år siden lovændringen trådte i kraft, og ændringer i de offentlige tilkendelsesregler og kommunernes praksis blev ændret. Vi tror ikke, at vi har set reformens reelle effekt endnu. PenSam's kunder har fortsat sygdomme i ryg- og bevægeapparatet samt psykiske sygdomme. Det er fortsat de primære årsager til tildelingen af førtidspensioner. Og så længe vi oplever, at kunder bliver udsat for hårde fysiske og mentale krav, herunder lav indflydelse, job-usikkerhed og ringe udviklingsmuligheder, skal vi stadigvæk holde fokus på forebyggelse og fastholdelse. PenSam arbejder derfor målrettet med forebyggelse på sundhedsområdet. Det er fortsat PenSam's mål at nedbringe antallet af førtidspensioneringer til gavn for den enkelte, pensionskollektivet og samfundet. God læselyst! Helen Kobæk direktør 6

7 7

8 Sammenfatning FÆRRE FÅR TILKENDT FØRTIDSPENSION I PENSAM I 2013 fik 580 kunder i PenSam tilkendt førtidspension. Det er et fald på 411 førtidspensioner i forhold til Der har i en årrække kommet færre og færre nye førtidspensionister i PenSam. Som forventet i forbindelse med implementeringen af førtidspensionsreformen er der sket et markant fald i I 2013 fik 47 personer under 40 år tilkendt en førtidspension. Niveauet af unge førtidspensionister har ligget stabilt omkring 8-9 % siden Det er for tidligt at vurdere om effekten af reformen også påvirker andelen af nye unge førtidspensioner. Udviklingen i førtidspensioner siden 2010 ser således ud: TABEL 1 Antal tilkendte førtidspensioner i PenSam Antal Under 40 år Over 40 år Den endelige effekt af reformen vil først vise sig i de kommende år. Nye førtidspensionister fra PenSam adskiller sig fra andre nye førtidspensionister. De er gennemsnitligt lidt ældre, og markant flere får førtidspension på grund af sygdomme i ryg- og bevægeapparatet. Tilsvarende færre pensioneres som følge af psykisk sygdom. PenSam's faggrupper er fortsat udsatte grupper. FIGUR 1 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose. Procent Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme 8 Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

9 Førtidspensioner i Danmark FÆRRE FØRTIDSPENSIONER Der ses et markant fald i antallet af nye førtidspensioner i Antallet af tilkendelser af førtidspension i det offentlige har været stødt faldende siden Denne tendens er som følge af reformen også fortsat i Andelen af førtidspensionsansøgere, der i 2012 fik tilkendt en førtidspension, var 84 %. I 2013 er det tal 72 %. Det er med andre ord blevet væsentlig sværere at få tilkendt en førtidspension, end det har været tidligere. Førtidspensionsreformen har således sat et kraftigt aftryk. I 2013 fik borgere tilkendt en førtidspension, mens antallet i 2012 var borgere. Dette svarer til et fald på 56 %. TABEL 2 Antal tilkendte førtidspensioner i Danmark Årlig tilkendt førtidspension i det offentlige Befolkningen år (DST Tilkendelser i % af befolkningen 0,54 % 0,51 % 0,42 % 0,18 % Halvdelen af de nye førtidspensionister kommer fra forudgående beskæftigelse Halvdelen af de nye førtidspensionister har haft forudgående beskæftigelse inden for de sidste fem år før tilkendelsen af førtidspension. Nye førtidspensionister, der kommer fra forudgående beskæftigelse, kommer primært fra jobs indenfor offentlig administration, undervisning og sundhed samt industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed. Disse brancher og job repræsenterer særligt udsatte sektorer eller faggrupper. PenSam's kundegrupper falder indenfor særligt udsatte faggrupper udpeget af Ankestyrelsen. Svagt stigende gennemsnitsalder for nye førtidspensionister I 2013 er en ny førtidspensionist i gennemsnit knap 47 år. I de seneste 5 år er den gennemsnitlige alder for førtidspensionister steget med næsten et år (fra 45,8 år i 2009 til 46,7 år i 2013). Stigningen kan være en konsekvens af de nye regler på området, der bl.a. indebærer, at der som udgangspunkt ikke tildeles førtidspension til personer under 40 år. 9

10 FØRTIDSPENSIONER I DANMARK Det er personer i alderen år, der hyppigst får tilkendt førtidspension. 41 % af de nye førtidspensionister falder indenfor denne aldersgruppe. Markant fald i andelen af nye førtidspensionister med psykiske lidelser I 2013 fik ca. 43 % tilkendt førtidspension på grund af psykiske lidelser. Dette er markant lavere end i 2012 (49 %). Hele 42 % af ansøgerne om førtidspensioner med begrundelse i psykiske sygdomme fik afslag på førtidspension i Sygdomme i bevægeapparatet udgør ligeledes en mindre andel i år end sidste år (18 % i 2012 og 13 % i 2013). Omvendt får en større andel tilkendt førtidspension på baggrund af kræftsygdomme end tidligere (17 % bliver nu tilkendt en førtidspension på grund af kræft, mod 7 % i 2012). Ansøgere med kræftsygdomme får sjældent afslag på deres ansøgning i forhold til andre diagnoser. I 2013 fik kun 1 % med en kræftsygdom afslag på deres ansøgning om førtidspension. Mange af de nye førtidspensionister i 2013 er plaget af mere end én sygdom. 10

11 Førtidspensioner i PenSam FÆRRE FØRTIDSPENSIONER 580 PenSam kunder fik tilkendt førtidspension i Det er et markant lavere antal end i 2012, hvor 991 fik tildelt førtidspension. Dette skyldes blandt andet at førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, har gjort det væsentlig sværere at få tildelt en førtidspension. TABEL 3 Antal førtidspensioner i PenSam Antal tilkendte førtidspensioner i PenSam PenSam's faggrupper er stadigvæk udsatte Gennem de seneste år har PenSam oplevet en stadigt faldende førtidspensionsandel (antal førtidspensioner/antal ikke-pensionerede kunder). PenSam's førtidspensionsandel er 0,21 % i Førtidspensionsandelen er stadigvæk højere end niveauet for den offentlige førtidspensionsandel, som er 0,11 % i Det betyder, at sandsynligheden for at blive førtidspensioneret er højere for PenSam's kunder end for gennemsnittet af andre erhvervsaktive danskere. PenSam's kunder har altså ikke oplevet samme effekt af førtidspensionsreformen og de tilhørende lovændringer, som trådte i kræft 1. januar PenSam's kunder er stadigvæk overrepræsenteret, når det gælder tilkendelse af førtidspension. Dette har været en tilbagevendende udfordring, idet PenSam's faggrupper fortsat er meget udsatte. FIGUR 2 Førtidspensionsandel for PenSam og befolkningen Erhvervsaktive, befolkningen Erhvervsaktive, PenSam 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

12 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM TABEL 4 Førtidspensioner i det offentlige set i forhold til befolkningen PenSam Førtidspensioner Erhvervsaktive Befolkningen Førtidspensioner Erhvervsaktive Jo ældre, jo større risiko for førtidspension Antallet af tilkendte førtidspensioner stiger med alderen, frem til det tresindstyvende år, hvor antallet begynder at falde igen. Faldet skyldes den almindelige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Gennemsnitsalderen for den almindelige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for PenSam's kunder er ca. 61 år. Det betyder, at hver førtidspensionering repræsenterer knap 10 tabte arbejdsår. Det koster mange penge for samfundet og ikke mindst for kunderne i pensionskollektivet. FIGUR 3 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder i procent og % % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aldersinterval Den nye førtidspensionist er 52 år Gennemsnitsalderen for en kunde, som i 2013 fik tilkendt en førtidspension, er 52 år. Gennemsnitsalderen synes at være svagt stigende. Det kan ikke afvises, at det også er et resultat af førtidspensionsreformen. 12

13 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM TABEL 5 Gennemsnitsalder for førtidspensioner for PenSam kunder Gennemsnitsalder for PenSam kunder 51 år 52 år Andel under 40 år af nye førtidspensioner 8 % 8 % Andel over 40 år af nye førtidspensioner 92 % 92 % Effekten af lovændringer, og andre større begivenheder, som medfører ændringer i de offentlige tilkendelsesregler eller praksis, vil, erfaringsmæssigt, først stabilisere sig efter flere år. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge det endelige førtidspensionsniveau for PenSam's kunder. Ind til videre observeres der dog et markant fald i antal førtidspensioner. Førtidspensionsreformen har mindsket tilgangen til førtidspension på nuværende tidspunkt. Der er stadigvæk kunder under 40 år, som får tilkendt en førtidspension. I 2013 fik 47 kunder under 40 år således tilkendt en førtidspension. Andelen af de nye førtidspensioner, der er under 40 år, har været ret stabil siden 2010 (8-9 %). Effekten af reformen (bl.a ressourceforløb for unge under 40 år) kan ikke vurderes endnu. TABEL 6 Antal nye førtidspensioner hhv. over og under 40 år Antal Under 40 år Over 40 år Andel under 40 år 9 % 8 % 8 % 8 % PenSam's faggrupper er stadigvæk udsatte PenSam s kunder er udpeget som særlig udsatte faggrupper. Faggrupperne er fordelt i fire sektorer: Social- og Sundhedssektoren Kost- og Servicesektoren Teknik- og Servicesektoren Den pædagogiske sektor. Alle sektorerne er dog ikke lige udsat. Social og Sundhedssektoren er særligt udsat for førtidspension, hvor der ses en førtidspensionsandel på 0,26 % i

14 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM TABEL 7 PenSam nye førtidspensioner fordelt pr. sektor Social og Sundhed Kost og Service Teknik og Service Pædagogisk sektor Uden sektor/ Ledere PenSam førtidspensioner Erhvervsaktive Førtidspensionsandel ,26 % 0,18 % 0,14 % 0,14 % - Førtidspensionsandel ,39 % 0,40 % 0.23 % 0,17 % - Det afspejles også i nedenstående figur, som viser, at Social og Sundhedssektoren er overrepræsenteret i andelen af nye førtidspensioner med ca. 23 % i forhold til gennemsnittet for PenSam. FIGUR 4 Overrepræsentation fordelt på sektor Pædagogisk sektor Teknik og Service Kost og Service Social og Sundhed Det betyder, at der også er store forskelle på førtidspensionsandelen i de forskellige PenSam pensionsordninger. De respektive pensionsordninger gennemgås i Bilag 2 i denne rapport. Sygdomme i ryg- og bevægeapparat rammer fortsat mange Sygdomme i ryg- og bevægeapparatet udgør den hyppigste årsag til førtidspensionering blandt PenSam's kunder. I 2013 skyldtes 32 % af alle nytilkendelser sygdomme i ryg- og bevægeapparat, hvilket er et lille fald i forhold til tidligere. Sygdomme i ryg- og bevægeapparatet som årsag til førtidspension ses oftere blandt ældre. Af dem, der fik en førtidspensionering på baggrund af sygdomme i ryg- og bevægeapparat, var 69 % over 50 år, mens kun 6 % var 40 år eller yngre. 14

15 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM Ser man på tværs af alle førtidspensioneringerne, fik 32 % af dem over 40 år tilkendt en førtidspensionering på baggrund af lidelser bevægeapparatet (rygsygdomme og øvrige sygdomme i bevægeapparatet). Det samme gælder for 26 % af dem, der er yngre end 40 år. rammer i høj grad de yngre Lidt mere end hver fjerde (26 %) tilkendelse af førtidspension i 2013 skete på baggrund af en psykisk lidelse. Dette er på niveau med de senere år. PenSam kunder tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser, væsentlig sjældnere end den generelle befolkning som helhed (43 %). Stress er i sig selv ikke en sygdom, og er derfor ikke en direkte årsag til førtidspension. Men stressramte personer får ofte alvorlige følgesygdomme indenfor det psykologiske og neurologiske område fx depression og angst eller hukommelsesproblemer og hjerneblødninger. Dog ses det, at unge i højere grad end ældre, bliver tilkendt en førtidspensiopnering på baggrund af psykiske lidelser. Hele 45 % af alle nye førtidspensioneringer til personer under 40 år er tildelt på baggrund af psykiske lidelser. Blandt nye førtidspensioneringer hos personer over 40 år gælder det for 24 %. FIGUR 5 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i procent Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 15

16 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM FIGUR 6 Tilkendte hoved- og sekundære diagnoser i procent Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% FIGUR 7 Forekomst af diagnoserne sygdomme i ryg-, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på hoved- og sekundære diagnoser for førtidspensioner med mere end én stillet diagnose Hoveddiagnose Sekundær diagnose Øvrige sygdomme i bevægeapparatet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 16

17 Førtidspensioner for Social- og Sundhedssektoren 410 kunder i Social- og Sundhedssektoren fik i 2013 tilkendt førtidspension. Førtidspensionsandelen er 0,26 %. Denne faggruppe er meget udsat. I forhold til referencegrupperne er førtidspensionsandelen højere for Social og Sundhedssektoren. I Social og Sundhedssektoren er de nye førtidspensionister i gennemsnit 52 år gamle. I 2013 var 7 % af de nye førtidspensioner i Social og Sundhedssektoren under 40 år gammel. Den største andel af personer, som fik tildelt førtidspension var mellem 51 og 60 år. Der er sket visse mindre ændringer i de primære årsager bag tilkendelsen af førtidspensionerne. Mens 42 % i 2012 blev tildelt førtidspension pga. sygdomme i ryg- og bevægeapparatet, er det kun tilfældet for 32 % i % er tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske sygdomme i TABEL 8 Antal tilkendte førtidspensioner i Social og Sundhedssektoren og udvalgte referencer og 2012 Social og Sundhedssektoren Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper og pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Pensionsordningen for portører Antal førtidspensioner Antal erhvervsaktive Førtidspensionsandel ,26 % 0,24 % 0,20 % Førtidspensionsandel ,39 % 0,40 % 0,27 % TABEL 9 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder, antal og procent Alder Antal Procent år 8 2 % år 2 0 % år 22 5 % år 32 8 % år % år % år % år 38 9 % I alt % 17

18 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN FIGUR 8 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i Social- og Sundhedssektoren Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% FIGUR 9 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

19 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN FIGUR 10 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i Social- og Sundhedssektoren Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser FIGUR 11 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Kun én diagnose Flere diagnoser Øvrige sygdomme i bevægeapparatet

20 Førtidspensioner for Kost- og Servicesektoren I 2013 fik 60 kunder i Kost- og Servicesektoren tilkendt førtidspension. Førtidspensionsandelen er på 0,18 %, hvilket er noget lavere end sidste år (andel på 0,4 %), men på niveau med referencegruppen (Pension 90). De nye førtidspensionister er i gennemsnit 53 år gamle. 77 % af de nye førtidspensionister i Kost- og Servicesektoren er over 50 år gamle. Kun 2 % under 40 år. Mere end 40 % af kunderne får førtidspension på grund af en ryg- og bevægeapparatsygdom. Hver femte førtidspension (20 %) skyldes en neurologisk sygdom, hvilket er flere end året før (12 %). På det psykiske område er der omvendt sket et fald, idet 18 % af førtidspensioneringerne i 2013 blev givet pga. psykiske sygdomme, mens dette gjorde sig gældende for 23 % i TABEL 10 Antal tilkendte førtidspensioner i Kost og Servicesektoren og udvalgt reference og 2012 Kost og Pension 90 Servicesektoren Antal førtidspensioner Antal erhvervsaktive Førtidspensionsandel ,18 % 0,17 % Førtidspensionsandel ,40 % 0,30 % TABEL 11 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder - antal og procent Alder Antal Procent år 0 0 % år 1 2 % år 0 0 % år 3 5 % år % år % år % år 7 12 % I alt % 20

21 FØRTIDSPENSIONER FOR KOST- OG SERVICESEKTOREN FIGUR 12 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i Kost- og Servicesektoren - procent Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% FIGUR 13 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

22 FØRTIDSPENSIONER FOR KOST- OG SERVICESEKTOREN FIGUR 14 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder - antal Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser FIGUR 15 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser - procent Kun én diagnose Flere diagnoser Øvrige sygdomme i bevægeapparatet

23 Førtidspensioner for Teknik- og Servicesektoren I Teknik- og Servicesektoren fik 26 kunder tilkendt en førtidspension i Dette er 14 færre end året før. Førtidspensionsandelen i Teknik- og Servicesektoren er 0,14 % i 2013, hvilket svarer til, at kunderne i denne sektor har en mindre sandsynlighed for førtidspension end de andre sektorer. Gennemsnitsalderen blandt de nye førtidspensionister er 53 år. Hele 76 % er over 50 år. Kun 4 % af de nye førtidspensionister i Teknik- og Servicesektoren er under 40 år. Førtidspensionerne tilkendes i udstrakt grad på baggrund af enten psykiske sygdomme (27 %) eller ryg- og bevægeapparatsygdomme (27 %). I forhold til 2012 er dette tal steget med 7 %. Hovedparten af kunderne fik tilkendt førtidspension på baggrund af kun én sygdom. TABEL 12 Antal tilkendte førtidspensioner i Teknik- og Servicesektoren og udvalgt reference og 2012 Teknik og Pension 90 Servicesektoren Antal førtidspensioner Antal erhvervsaktive Førtidspensionsandel ,14 % 0,17 % Førtidspensionsandel ,23 % 0,30 % TABEL 13 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder - antal og procent Alder Antal Procent år 0 0 % år 0 0 % år 1 4 % år 2 8 % år 3 12 % år 3 12 % år % år 5 19 % I alt % 23

24 FØRTIDSPENSIONER FOR TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN FIGUR 16 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i Teknik- og Servicesektoren - procent Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% FIGUR 17 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

25 FØRTIDSPENSIONER FOR TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN FIGUR 18 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder - antal Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser FIGUR 19 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser - procent Kun én diagnose Flere diagnoser Øvrige sygdomme i bevægeapparatet

26 Førtidspensioner for den pædagogiske sektor I 2013 fik i alt 127 personer tilkendt førtidspension i den pædagogiske sektor. Sandsynligheden for at bliver førtidspensioneret i denne sektor er relativ lav sektoren har en førtidspensionsandel på 0,14 % i Gennemsnitsalderen for de nye førtidspensionister i den pædagogiske sektor er 49 år, hvilket er klart det laveste gennemsnit på tværs af sektorerne. Gennemsnitsalderen for de nye førtidspensionister blandt alle PenSam s kunder er 52 år. 12 % af de nye førtidspensionister i 2013 er under 40 år. Det vil sige, at den pædagogiske sektor er den sektor, hvor relativt flest unge bliver tilkendt en førtidspensionering. 26 % blev tildelt deres førtidspension på grund af en psykisk sygdom. Dette er uændret fra % fik tildelt førtidspension grundet ryg og bevægeapparatsygdomme her ses dog et fald på 10 % i forhold til TABEL 14 Antal tilkendte førtidspensioner i den pædagogiske sektor og udvalgte referencer og 2012 Den pædagogiske sektor Pensionsordningen for den pædagogiske sektor PMF Antal førtidspensioner Antal erhvervsaktive Førtidspensionsandel ,14 % 0,05 % 0,22 % Førtidspensionsandel ,17 % 0,11 % 0,13 % TABEL 15 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder - antal og procent Alder Antal Procent år 3 2 % år 2 2 % år 10 8 % år % år % år % år % år 10 8 % I alt % 26

27 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR FIGUR 20 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i den pædagogiske sektor - procent Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% FIGUR 21 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

28 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR FIGUR 22 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser - procent Kun én diagnose Flere diagnoser Øvrige sygdomme i bevægeapparatet

29 Førtidspensioner for kunder uden sektor (incl. ledere) Der er 3 nye førtidspensioner i 2013 blandt kunder uden sektor. Denne gruppe har en størrelse der gør, at det er vanskeligt at udlede noget helt konkret, og resultaterne skal således læses og tolkes med forsigtighed. Gruppen er simpelthen meget følsom overfor selv små bevægelser. TABEL 16 Antal tilkendte førtidspensioner blandt kunder uden sektor og udvalgt reference og 2012 Uden sektor Pensionsordningen for ledere Antal førtidspensioner 3 0 Antal erhvervsaktive Førtidspensionsandel 0,13 % 0 % TABEL 17 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder - antal og procent Alder Antal Procent år 0 0 % år 0 0 % år 0 0 % år 1 33 % år 0 0 % år 0 0 % år 2 66 % år 0 0 % I alt % 29

30 FØRTIDSPENSIONER FOR KUNDER UDEN SEKTOR (INCL. LEDERE) FIGUR 23 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose blandt kunder uden sektor - procent Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% FIGUR 24 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

31 FØRTIDSPENSIONER FOR KUNDER UDEN SEKTOR (INCL. LEDERE) FIGUR 25 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser - procent Kun én diagnose Flere diagnoser Øvrige sygdomme i bevægeapparatet

32 Bilag 1: Om undersøgelsen Siden 1986 har PenSam årligt opgjort antallet af førtidspensioner i PenSam Liv og i pensionskasserne. Opgørelsen omfatter alle faggrupper i pensionsordningerne. I 2012 begyndte PenSam at opgøre antallet af førtidspensioner i sektorer svarende til FOAs faggrupper. En førtidspension registreres fra tilkendelsestidspunktet. Denne opgørelse dækker perioden ARBEJDSEVNEKRITERIE I PENSAM Alle ordninger (bortset fra PMF Pension) er vurderet ud fra ansøgninger om førtidspension efter "arbejdsevnekriteriet". Vurderingen sker af offentlige myndigheder. "Arbejdsevne" dækker nemlig over en lang række andre ting - såsom sociale kompetencer, indlæringsevne og boligforhold. Der er i alt 11 ligeværdige elementer, der skal vurderes. I praksis tæller helbredet dog stadig mest, når der gives førtidspension. PENSAM FØLGER DE OFFENTLIGE TILKENDELSER PenSam følger de offentlige tilkendelser, således at kunder automatisk får PenSam Førtidspension, når kommunen har tilkendt en kunde førtidspension. Grundlaget for statistikken er indberetninger af afgørelser om Førtidspension, som kommuner og nævn træffer efter den nye førtidspensionsreform 1. januar For PMF Pension gælder de tidligere regler. PMF Pension tilkender fortsat førtidspension efter "erhvervsevnetabskriteriet". DIAGNOSER OPGØRES SOM HOVED OG SEKUNDÆRE For at forbedre sammenligningsmuligheder med bl.a. Ankestyrelsen, har PenSam siden 2009 valgt at registrere både hoved- og sekundære diagnoser. Tidligere har registreringerne ikke skelnet på hoved- og sekundære diagnoser, men alle diagnoser med betydning for førtidspensioneringen har indgået. 32

33 Bilag 2: Førtidspensioner i pensionsordninger De forskellige pensionsordninger er: Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper Pensionsordningen for portører og pensionskassen for portører Pension 90 Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Pensionsordningen for ledere PMF Pension. Udviklingen inden for de forskellige ordninger bliver beskrevet herunder. FIGUR 26 Førtidspensionsandel for udvalgte pensionsordninger og erhvervsaktive i befolkningen Erhvervsaktive, befolkningen Social- og sundhedsgrupper PMF Pension Pension 90 Øvrige 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% ,0% Fald for alle pensionsordninger 2013 er karakteriseret ved et markant fald i antallet af nytilkendelser. Der er sket et fald i antallet af nytilkendelser i alle ordninger. Samtlige pensionsordninger ligger fortsat over niveauet for befolkningen generelt. Det markante fald kan i høj grad tilskrives den nye førtidspensionslovgivning, som trådte i kraft den For PMF Pension er der dog kun tale om et fald i absolutte tal; førtidspensionsandelen for PMF er faktisk steget fra 0,13 % i 2012 til 0,22 % i Dette skyldes et markant fald i antallet af dækkede erhvervsaktive kunder i denne ordning. 33

34 Førtidspensioner for social og sundhedsgrupper 335 kunder i social- og sundhedsgrupperne fik i 2013 tildelt førtidspension. Det er et fald på 229 personer, svarende til knap 41 % i forhold til året før. Gennemsnits alderen på de nye førtidspensionister er 52 år. Aldersmæssigt fordeler de nye førtidspensionister sig som året før: 9 % er under 40 år. er en væsentlig årsag til førtidspensionering; næsten hver 4. førtidspensionering skyldes psykiske sygdomme. Svulster, neurologiske sygdomme tegner sig alle for hver ca %. samt sygdomme i det øvrige bevægeapparatet er fortsat årsag til mange førtidspensioner. Samlet set udgør de to årsager hele 32 % af de nye tilkendelser. Pensionsandelen er 0,23 % for social- og sundhedsgrupperne i 2013, som skal ses i forhold til en andel på 0,4 % året før. TABEL 18 Antal tilkendte førtidspensioner i Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper og pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Førtidspensioner Erhvervsaktive FIGUR 27 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper og pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter og erhvervsaktive i befolkningen ,5% Erhvervsaktive, befolkningen Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

35 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSGRUPPER TABEL 19 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder - antal og procent Alder Antal Procent år 8 2 % år 2 1 % år 20 6 % år 31 9 % år % år % år % år % I alt % FIGUR 28 Tilkendte førtidspensioner fordelt på hoveddiagnose - procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35

36 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSGRUPPER FIGUR 29 Tilkendte diagnoser (hoved- og sekundære) - procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% FIGUR 30 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

37 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSGRUPPER FIGUR 31 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder - antal Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser

38 Førtidspensioner for portører I 2013 fik blot 9 tilkendt en førtidspension i Pensionsordningen for portører og pensionskassen for portører. Siden 2010 er antallet af nye førtidspensioner næsten halveret for denne gruppe. Gennemsnitsalderen for alle de nye førtidspensionister er 56 år. Langt de fleste nye førtidspensionister (67 %) er mellem 56 og 60 år. Der er ingen nye førtidspensionister under 40 år i denne pensionsordning. For portørerne gælder det, at lidt over hver femte førtidspension tilkendes på grund af sygdomme i bevægeapparatet (22 %). Hver femte tilkendelse skyldes neurologiske sygdomme. er ikke nær så udslagsgivende for portørerne som blandt de andre ordninger kun 11 % af førtidspensionerne tilkendes på grund af psykiske sygdomme. I 2013 er førtidspensionsandelen 0,20 %. Portører ligger fortsat over førtidspensionsandelen for andre faggrupper i befolkningen og tilhører gruppen af udsatte faggrupper. Sammenlignet med de andre pensionsordninger i PenSam ligger gruppen af portører tilnærmelsesvist på niveau med fx pensionsordningen for social- og sundhedsgrupperne. TABEL 20 Antal tilkendte førtidspensioner i Pensionsordningen for portører Førtidspensioner Erhvervsaktive FIGUR 32 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pensionsordningen for portører ,5% Erhvervsaktive, befolkningen Pensionsordningen for portører 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 38 0,0%

39 FØRTIDSPENSIONER FOR PORTØRER TABEL 21 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder - antal og procent Alder Antal Procent år 0 0 % år 0 0 % år 0 0 % år 0 0 % år 1 11 % år 1 11 % år 6 67 % år 1 11 % I alt % FIGUR 33 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose- procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 10% 20% 30% 40% 50% 39

40 FØRTIDSPENSIONER FOR PORTØRER FIGUR 34 Tilkendte diagnoser (primære og sekundære) - procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% FIGUR 35 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

41 FØRTIDSPENSIONER FOR PORTØRER FIGUR 36 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder - antal Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser FIGUR 37 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser - procent Kun én diagnose Flere diagnoser Øvrige sygdomme i bevægeapparatet

42 Pension 90 I 2013 fik 211 kunder i Pension 90 tilkendt førtidspension. Dette er et fald på 159 tilkendelser, svarende til 43 % i forhold til Den gennemsnitlige alder for de nye førtidspensionister i Pension 90 er 53 år. 72 % af de nye førtidspensionister er over 50 år, mens kun 5 % er under 40 år. Årsagen bagved tilkendelsen af førtidspension skal fortsat findes i fysisk og mental nedslidning. 37 % fik således tilkendt førtidspension på baggrund af sygdomme i ryg- og bevægeapparatet og 22 % sker på baggrund af psykiske lidelser. Førtidspensionsandelen er faldet fra 0,29 % i 2012 til 0,17 % i 2013, men ligger fortsat over andelen for befolkningen generelt. Pension 90 ligger dog i den lave ende med hensyn til førtidspensionsandelen blandt de forskellige pensionsordninger i PenSam. TABEL 22 Antal tilkendte førtidspensioner i Pension Førtidspensioner Erhvervsaktive FIGUR 38 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pension ,5% Erhvervsaktive, befolkningen Pension 90 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

43 FØRTIDSPENSIONER FOR PENSION 90 TABEL 23 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder - antal og procent Alder Antal Procent år 0 0 % år 1 0 % år 10 5 % år 13 6 % år % år % år % år % I alt % FIGUR 39 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i Pension 90 - procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 43

44 FØRTIDSPENSIONER FOR PENSION 90 FIGUR 40 Tilkendte diagnoser (hoved- og sekundære) - procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% FIGUR 41 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

45 FØRTIDSPENSIONER FOR PENSION 90 FIGUR 42 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder - antal Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser FIGUR 43 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser - procent Kun én diagnose Flere diagnoser Øvrige sygdomme i bevægeapparatet

46 Førtidspensioner for den pædagogiske sektor Ti kunder i pensionsordningen for den pædagogiske sektor fik tilkendt førtidspension i Den gennemsnitlige alder for de nye førtidspensionister er 50 år. Hele 80 % af de nye førtidspensionister er over 40 år. Størstedelen af tilkendelserne skyldes svulster (40 %) og psykiske lidelser (30 %). Førtidspensionsandelen er i 2013 på 0,05 %, hvilket er en smule lavere end i 2012 (0,11 %). TABEL 24 Antal tilkendte førtidspensioner i Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Førtidspensioner Erhvervsaktive FIGUR 44 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Erhvervsaktive, befolkningen Den pædagogiske sektor 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

47 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR TABEL 25 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder - antal og procent Alder Antal Procent år 0 0 % år 1 10 % år 1 10 % år 2 20 % år 0 0 % år 1 10 % år 1 10 % år 4 40 % I alt % FIGUR 45 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose for den pædagogiske sektor - procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 47

48 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR FIGUR 46 Tilkendte diagnoser (hoved- og sekundære) - procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% FIGUR 47 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

49 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR FIGUR 48 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder - antal Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser FIGUR 49 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser - procent Kun én diagnose Flere diagnoser Øvrige sygdomme i bevægeapparatet

50 Førtidspensioner for ledere I 2013 var der ingen nye førtidspensioner i pensionsordningen for ledere. TABEL 26 Antal tilkendte førtidspensioner i Pensionsordningen for ledere Førtidspensioner Erhvervsaktive FIGUR 50 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pensionsordningen for ledere Erhvervsaktive, befolkningen Ledere 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

51 51

52 PMF Pension Antallet af nye førtidspensioner i PMF Pension i 2013 var 55. Året før fik 83 personer en førtidspension, hvilket svarer til et fald på 40 % mellem 2012 og Gennemsnitsalderen for de nye førtidspensionister i denne kundegruppe er 48 år. 52 % af de nye førtidspensionister er over 50 år. 9 % af dem var yngre end 40 år. Tilkendelserne skyldes i særlighed psykiske sygdomme (42 %) og sygdomme i rygog bevægeapparatet tilsammen (22 %). Førtidspensionsandelen er steget fra 0,13 % i 2012 til 0,22 % i Dette overstiger andelen i befolkningen generelt. Stigningen skyldes blandt andet et stort fald i antallet af erhvervsaktive i denne pensionsordning. TABEL 27 Antal tilkendte førtidspensioner i PMF Pension Førtidspensioner Erhvervsaktive FIGUR 51 Førtidspensions-andel for erhvervsaktive i PMF Pension Erhvervsaktive, befolkningen PMF Pension 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

53 FØRTIDSPENSIONER FOR PMF PENSION TABEL 28 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder - antal og procent Alder Antal Procent år 3 5 % år 0 0 % år 2 4 % år 8 8 % år % år % år 9 16 % år 2 4 % I alt % FIGUR 52 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i PMF Pension - procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 10% 20% 30% 40% 50% 53

54 FØRTIDSPENSIONER FOR PMF PENSION FIGUR 53 Tilkendte diagnoser (hoved- og sekundære) - procent og Neurologiske sygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster Hjerte- og lungesygdomme Mave- og tarmsygdomme Blod- og stofskiftesygdomme Infektionssygdomme Kredsløbssygdomme Urinvejs- og kønsorgansygdomme 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% FIGUR 54 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper - antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

55 FØRTIDSPENSIONER FOR PMF PENSION FIGUR 55 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder - antal Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser FIGUR 56 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser - procent Kun én diagnose Flere diagnoser Øvrige sygdomme i bevægeapparatet

56 PenSam Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2011

PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2010

Generel rapportering om klager fra kunder i 2010 Generel rapportering om klager fra kunder i 2010 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2.

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2. Nr. 1 / November 211 Sygdomme i bevægeapparatet sender hvert år 3. danskere på førtidspension, viser en ny analyse fra. Niveauet har været uforandret siden 23, hvor den seneste førtidspensionsreform trådte

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data.

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 23.8.2017 Notat Førtidspension og Seniorførtidspension Figur 1 Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt. 2017 kan være

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2000-2009 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen 4 2. Resumé 5 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked - inkl. bilag Maj 2007 Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet 2 REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET...

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder 21. juni 2016 Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel:

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel: Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Byrådets medlemmer Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om førtidspensions- og fleksjobreform Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

EN GOD PENSION TILTRÆKKER GODE MEDARBEJDERE

EN GOD PENSION TILTRÆKKER GODE MEDARBEJDERE EN GOD TILTRÆKKER GODE MEDARBEJDERE - EN FORDEL FOR DINE MEDARBEJDERE Med en pensionsordning i PenSam får du mulighed for at tilbyde dine medarbejdere en god pension og gode forsikrings- og banktilbud.

Læs mere

Notat om ledighedsydelse og fleksjob

Notat om ledighedsydelse og fleksjob Notat om ledighedsydelse og fleksjob 1 jan okt nov dec jan jan okt nov dec jan okt Udvikling 213-14 Udvikling i antal personer på længerevarende ydelser 35 3 25 2 15 1 5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.25 2.2 2.15

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL til arbejdet August 2010 Indholdsfortegnelse 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob... 3 Udviklingen... 4 KL

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2009 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension VEJLEDNING Til udfyldelse af elektroniskskema om De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension Afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension) regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere