Certificerede produkter og træsorter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificerede produkter og træsorter"

Transkript

1 FSC GREEN PAGES TRACER FACTS TRACER FACTS mnt som håndbog til båd pktik, kitkt, indkøb og nd md intss fo FSC -ctifict tæ. TRACER FACTS indhold infomtion om vo podukt i hådttæ og wstn d cd, montgvjldning smt fkt om d mng foskllig tæsot vi nvnd. FSC-ctifiktt din gnti fo lovlighd, spobhd og bædygtighd. T R A C E R FA C T S Ctificd podukt og tæsot Tlf Fx Industiskllt Hosns Tcbl Ctifid Fost Poducts

2 FSC GREEN PAGES indhold TRACER 3 hådttæ 4 cdtæ 8 HvntømmER 4 RmpælE 6 ntupæle 8 spcilopgver 20 pofiltgninger 22 Montg og bhndling 24 vdligholdlse 26 ctifikater 28 tæsotsbskivlser 32 fncer 90

3 2 TRACER FACTS TRACER FACTS 3 TRACER TRACER spcilist i FSC -ctifict tæ til pofssionll bug. All TRACER-podukt nævnt i dnn bog kn lvs i FSC-ctifict tæ. TRACER hndl som impotø og lgfønd i Dnmk. Vi h t stækt ntvæk f lvndø i Sydmik, Cnd, Vstfik og Østuop. TRACER fomidl dikt fskibning f pimæpoducnt til distibutø og stofobug i tæindustin smt nlægsskton i Euop. Md gt lg, poduktion og fst undlvndø åd vi ov kpcitt til gnopskæing, tætøing og vidfobjdning til hlvfbikt smt spcilopgv. Vo pimæ kund stækk sig f tæindustin hnov bygg- og nlægsbnchn til dn gønn skto. Dtljt infomtion om os og vo podukt kn downlods f Pislist, lglist og tæsotsbskivls smt pojktfnc fmsnds på nmodning. Konkt tilbud fgivs mod spcifict fospøgsl. Tlf ll mil

4 4 TRACER FACTS TRACER FACTS 5 Hådttæ Tæsot Azob, Biling, Cmpin, Cumu, Fvinh, Fijo, Guiub, Ioko, Ipé, Jtobá, Louo Itub, Mndioqui, Mssndub, Muicti, Spl, Sucupi, Tnimbuc, Ttjub. - All tæsotn ntuligt vig. Podukt Tssplnk md n glt og n pofilt sid S4S E4E 2 og 25 mm x 95, 20 og 45 mm Divs pofil i 25 x 40, 28 x 40 og 42 x 40 mm Bklædningspofil som f og not smt klink Divs tilbhø som undstø, håndlist, blust m.m. Tømm Kntv og mn Poduktinfomtion TRACERs podukt fobjds pimæt f tøt tæ. Dt giv høj finish, stbil plnk og t flot sultt. Vi h væktøj til t lv n ækk foskllig pofil. Spcilpofil udføs ft tgning i ll tæsot. Tc Tssplnk og bklædningspofil CE-mækt og FSC-ctifict und SW-CoC hådttæ Fo montg og bhndlingsvjldning s sid 25. Lving D lvs f ntn f lg i Hosns ll dikt f fskibning. Sto pojkt lvs f fskibning md lvingstid på 4-6 månd fhængigt f tæsot og mængd.

5 6 TRACER FACTS TRACER FACTS 7 vlg f tæsot Til indndøs nvndls mn tditionlt st bundt op på ltivt få tæsot. Dt d i mng tilfæld tknisk gund til, slvom d md ltivt simpl fosøg udmækt kn inddgs nd og mind kndt tæsot. Til udndøs nvndls d n lng ækk nvndlig tæsot, isæ til pojkt hvo tæt skl stå ubhndlt. H d vigtigst pmt holdbhd og stbilitt. Dt nbfls t spcific fomål og åbn op fo ltntiv fo t opnå dn bdst pis og lvingstid. D hnviss dsudn til TRACER tæsotsmtix på vlg f pofiling Tssplnk kn lvs md u, pofild, gov og fin, bøstd ll gltt ovfld. TRACER nbfl n glt ll u sid. Pofild plnk svæ t nhold og kn ikk gnopslibs. Goft pofild plnk bø kun nvnds til f.ks. tpptin. hådttæ vlg f undkonstuktion Dt nbfls, t d nvnds hådttæ i klss -2 til undkonstuktion. Hvd opnås smm lvtid fo konstuktionn som fo fldn. Fo tknisk infomtion om dimnsioning m.m. s montgvjldning sid 25.

6 8 TRACER FACTS TRACER FACTS 9 cdtæ Tæsot Wstn Rd Cd og Yllow Cd / Cyps Podukt Stndd pofil hvs på lg i båd klink og f- og not til lodt og vndt bklædning Klink 7/7 og 5/25 x 45 mm og 95 mm F og not 7 og 22 x 95 og 45 mm Listbklædning smt spcilpofil ft opgv Dsudn divs tilbhø som kntlist, vndnæs Pofild stolp til lgdskb, pgol m.m. Poduktinfomtion Tc bklædningspofil CE-mækt og FSC-ctifict und SW-CoC Wstn d cd lvs i kvlittn CLEAR og HI-LINE Appnc, n kvlitt md sund knst, hvo t ustikt udsnd kombins md cds fntstisk gnskb som udndøs bklædning. Fo opnåls f bndgodkndls skl bklædning i cdtæ monts md godkndt bgbklædning ll bndimpægns. S sid 25. cdtæ Fo montg og bhndlingsvjldning s sid 25. Lving D lvs ntn f vlssott lg i Hosns ll dikt f fskibning.

7 0 TRACER FACTS TRACER FACTS wstn d cd FSC-ctifict TRACER CEDAR poduct i Old Gowth, hvilkt komm til udtyk som fin åing, n fvvition f møkbun til lysød smt høj stbilitt og lng vighd. Wstn Rd Cd Hilin Appnc Pisbilligt ltntiv vælgs fo t m ustikt udtyk ll fo cdns god gnskb og ccpt f knst, som mn knd f f.ks. læk. FSC-ctifict TRACER CEDAR tilbyds i kvlittn Cl og STK (Sound tight knot). Cl dn lmindligt kndt. STK t pisbilligt ltntiv md fst knst. Pofiln lvs som stndd i 4, 6 og 8 i klink smt f og not. And dimnsion og pofil udføs på od. Fo dtlj om Wstn Rd Cd s sid 89. Wstn d cd kvlitt Cl Vælgs fo t nstt og ksklusivt udtyk. Smm typ tæ som Cl mn md fst knst, dog kn d fokomm død knst ll t knsthul som må kpps ud ifm. montg. I pincip fjlfi, dog kn d fokomm n nklt død knst ll t knsthul, som må kpps ud ifm. montg.

8 2 TRACER FACTS TRACER FACTS 3 Wstn d cd Achitct Knotty Pisbilligt ltntiv vælgs fo t m ustikt udtyk ll fo cdns god gnskb og ccpt f knst som mn knd f f.ks. læk. Alsk yllow cd Alsk yllow cd ikk så kndt i Euop, mn ikk dsto mind n hlt sælig tæsot md god gnskb. H kn sæligt nævns n n lysgå ptining i ubhndlt tilstnd. Yllow Cd h smm god gnskb som Rd Cd og h smm vighd. Kn bugs båd som bklædning, tssplnk, til pting, lgdskb, håndlist m.m. TRACER CEDAR tilbyds i kvlittn Cl og STK (Sound tight knot) md blivnd fst knst. Alsk yllow cd kvlitt cl Vælgs fo t nstt og ksklusivt udtyk. Komm f BC intio og h dfo mind fvvition og mind knst. Mind om sbiisk læk i udtyk mn h cdns god gnskb som bklædning. I pincippt fjlfi, dog kn d fokomm n nklt død knst ll t knsthul som må kpps ud ifm montg. Fo ydlig dtlj hnviss til sid 87.

9 4 TRACER FACTS TRACER FACTS 5 Hvntømm Tæsot Azobé, Okn, Tli smt Anglim Vmlho og Pqui. Podukt Dobbltbsvt tømm udføt iht. dn Hollndsk Nom NEN 380 fo vndbygningstømm Hmm og fndtømm md ffsning ft tgning Købnhvnspuns og lodt spuns md pofil Bo-og dæksplnk høvlt og længdkppt fikntd mpæl Pullt og nd fikntd pæl md udfæsning Poduktinfomtion Pimæt dikt lvnc f Cmoun og Sydmik. Azob dn pimæ tæsot til hvntømm. D kn lvs ft spcifiktion, poduct til od. Mulighd fo ffsning, kpning, pofil, hull m.m. ft tgning. Hvntømm Azob lvs dikt f TRC i Cmoun, som h mng ås fing i podukt til min-konstuktion. D lvs fædig podukt f n høj kvlitt. S FSC-ctifict und SW-CoC Lving F lg i Hosns og stot lg i Hollnd på 2-4 ug. F Poduktion i Cmoun ft opgv på c. 8-5 ug.

10 6 TRACER FACTS TRACER FACTS 7 mpæl Tæsot Abiun og Clonzin. Podukt Mskinfbkd mpæl Poduktinfomtion Abiun h gnskb, som gø dn sistnt ov fo pælom, og dfo t vædigt ltntiv til Gnht (som ikk kn lvs md t bugbt ctifkt). Abiun h sidn 2006 væt nvndt md godt sultt i ksmplvis Middlft Hvn, Læsø Vsthvn, Odns Hvn, Ishøj Hvn og Købnhvns Hvn. Clonzin n ltt, mn mgt stiv pæl. Fosøg vis høj vighd og n god sistns ov fo pælom i knvddt. Clonzin h i Dnmk væt nvndt i Ishøj Hvn, Middlft Hvn og Købnhvns Hvn smt i fskvnd. Bgg nvndt f STAUN i dn tysk dl f Østsøn i mng å md god sultt. FSC-ctifict und SW-CoC Rmpæl Lving Abiun f dikt fskibning på c. 2-5 ug og f lg på 2-3 ug. Clonzin f dikt fskibning på c. 8-0 ug og lg på 2-3 ug.

11 8 TRACER FACTS TRACER FACTS 9 ntupæl Tæsot Robini. Podukt Afbkd og spidsd hgnspæl Afsplintd og pudsd lgpldspæl Cylinddjd pæl Poduktinfomtion Robini dn nst uopæisk tæsot i vighdsklss. På gund f stmmns fom kn dn i pksis kun lvs som und ll flækkd pæl og mind skån dimnsion. Robini til lgplds lvs i længd f til 6 m, dimt f 8 til 22 cm, fbkt, fæst fi fo splint og pudst. Hvd undgås vndnnls og ngb f skimmlsvmp. Robinin kn dmd nvnds i sin ntulig fom og kæv t minimum f vdligholdls. Cylinddjd pæl i dimnsion f 8-5 cm i længd f til 3 mt. FSC-ctifict und SW-CoC ntupæl Lving Robini ntupæl lvs dikt f Ungn på 4-6 ug.

12 20 TRACER FACTS TRACER FACTS 2 spcilopgv TRACER kn løs n ækk spcilopgv indnfo tæpoduktion. Dtt kn væ lt f svvæksopgv (custom cut), gnopskæing, tætøing, høvling, pofiling, fix kpning, boing, pudsning m.m. Opgvn udføs und gt CoC-ctifikt, så tæts spobhd og FSC-ctifikt optholds. Podukt Fædig lmll til bænk Elmnt til lgdskb og byumsinvnt Håndlist og bklædningspofil ft tgning Dæk- og tssplnk ft tgning Stolp md pymidspids, flksspo og sigtspo Fixkpning indtil 2500 m.m. Opgv udføs ft tgning. spcilopgv Flksibl fædig løsning også i mind si. Spcilvækstøj hvs ll indkøbs til opgvn. Hos n ækk lvndø d liglds opbyggt komptnc til t udfø opgv som ffsning, spidsning, hulboing, pofilhøvling m.m. ft tgning i n kvlitt, som lv op til uopæisk stndd.

13 22 TRACER FACTS TRACER FACTS 23 Klinkbklædning (Hådttæ & cd) tssplnk (Hådttæ) F & Not (Hådttæ & cd) pofiltgning

14 24 TRACER FACTS TRACER FACTS 25 montg og bhndling Dnn gnll vjldning gæld fo TRACERs stnddpodukt i tssplnk og bklædning. Udfølig montgvjldning md billd kn downlods f Montg og bhndling fstgøls Støfstnd opgøs vd fkto 24 (dvs. 2 mm = 500 mm) Anvnd kun syfst søm og sku ( Rustfi A-4 sku) Søm- og skulængdn skl væ c. 2,5 gng mnts tykkls. Dvs. fo 2 mm 2 stk 5 x 55 mm A-4 sku Fstgøls næ ndtæ skl udføs md fosigtighd, min. 25 mm f knt og d nbfls ltid foboing D skl dsudn ltid fobos i hådttæ Tssplnk læggs md 7-0 mm mllmum F- og not-bklædning smt klinkbklædning monts md n undstøtningsfstnd på mx. 60 cm, og md minimum 2 mm mllmum fo vntiling. F- og not-bklædning fstgøs i midtn f bættt og klinkbklædning c 5,5 cm f undknt. Impægning og oliing Oliing kn fotgs md d gængs oli til hådttæ ll cdtæ på mkdt. Følg tilhønd nvisning. Bndimpægning kn nvnds båd udvndigt og indvndigt og ftlv d uopæisk bndkv til Euoclss K-0 og B (DS klss bklædning og klss A mtil) iht. EN 435 og EN ISO

15 26 TRACER FACTS TRACER FACTS 27 Vdligholdls f Hådttæ og cdtæ TRACER Hådttæ og cd til tss og bklædningsbædd ntuligt vig tæsot og dfo kæv d i pincippt ingn olibhndling. Alt tæ ndbyds md tidn f solns UV stål, hvovd ovfldn bliv gå. Ønsk mn t bv fvn, kn mn vælg t olibhndl som nføt ndnfo. Udndøs ovfld bliv i Noduop oftst blgt md lg ll ngbt f skimmlsvmp. Poblmt kn i nogn gd imødgås vd t sik god vntiltion omking fldn og i dn vlgt konstuktion/kitktu. Tæ tæt på fldn, isæ bik og lind, vil ydlig fovæ poblmt. Alg og skimmlsvmp kn fjns vd lmindlig bug f lgfjn. Følg poduktts nvisning. Sæligt omking hådttæs tss og bklædning Olibhndling kn bgæns ids og vn. Dt nbfls t mn føst omgng olibhndl ll 4 sid. D skl nvnds n fvpigmntt oli. Hft olibhndls tæt n gng åligt md n hådttæsoli, liglds indholdnd fvpigmnt, på dn kspond fld. I øvigt hnviss d til pågældnd olifbikts nvisning.bæddn bø nholds fo skidt og lg mindst n gng åligt, smt holds fi fo sn, i piod md tøvj, fo t undgå kvælning. Pofiling svæ t nhold og umuliggø n sn slibning. Dt nbfls t dn glthøvld sid vnds opd. Liglds kn mn voks udstt nd, så mn dvd ndsætt isikon fo ids på ndn. Sæligt omking wstn d cd, yllow cd og læk Wstn d cd vil ptin unstt fhængigt f ksponing. Dt byd, t dt und udhæng vil dt gå væsntligt lngsomm. D kn ft montg, udn bhndling, også fmkomm vndskjold som dog md tidn fosvind. Yllow cd ptin i gln m nstt og til n lys gå nd wstn d cd. Olibhndling skl fotgs md n cdtæs oli. Dn lysgå ptining opnås bdst md yllow cd og kun på vntild fld md god solksponing. Oliing bø fotgs på ll sid indn monting. Hft olibhndls tæt n gng åligt md n cdtæs oli på dn kspond fld. Følg dsudn fbiktts nvisning. Læk n su tæsot md lv PH-vædi, hvofo dn i høj gd nd nd ngibs f skimmlsvmp. Fo t undgå dtt, skl dn bhndls umiddlbt ft monting. Bndimpægnt tæ vil ptin lngsomm og m unstt nd ikk impægnt tæ.

16 28 TRACER FACTS TRACER FACTS 29 Ctifikt FSC Fost Stwdship Councils ctifikt mkdts stækst ctifikt, båd hvd ngå stndd og udbdls som CoC-ctifikt. Stnddn intntionl og giv fuld dokumnttion fo båd lovlighd og bædygtighd. Et FSC-ctifikt ltid vifict f n ufhængig 3. pt. Chin of Custody (CoC). Spobhdsctifikt, som ll hndlsviksomhd og poducnt skl hv. CoC-ctifictt skl væ ldsgt f n kod, f.ks. SW-CoC FSC Clim (FSC 00%, FSC MIX) ngiv om poduktt 00% FSC-ctifict ll bstå f n vis ndl FSC 00% og n vis ndl FSC CW (FSC Contolld Wood). Dtt skl tydligt fmgå f fktun smmn md CoC-kodn. Sådn køb du FSC-tæ: SPECIFICÉR FSC-ctifikt i din fospøgsl TJEK din lvndøs FSC CoC-kod og FSC-clim VERIFICÉR gyldighd på ctifikt Væ opmæksom på, t dt ikk nok, t n impotø CoCctifict. Tæt skl dsudn spcifikt tilbyds og fktus som vænd FSC-ctifict. Dt lyd bnlt, mn fl fim klm md t CoC-ctifikt udn t kunn tilbyd FSC-ctificd podukt. Md ovnstånd ctifikt lv tæt op til d kv om lovlighd, spobhd og bædygtighd, som opstillt i Miljøministits Vjldning fo Offntligt Indkøb f Tæ.

17 30 TRACER FACTS TRACER FACTS 3 OLB, VLO, VLC og TLTV Diss ctifikt kn udlukknd dokumnt lovlig opindls. D skl ll væ vifict f n ufhængig 3. pt fo t væ gyldig (f.ks. Rinfos Allinc ll Euoctifo). Fo t kunn dokumnt spobhd tilbg til dn lovlig opindls, skl lvndøn væ CoC-ctifict. Væ opmæksom på, t diss ctifikt ikk opfyld kvn i Miljøministits Vjldning fo Offntligt Indkøb f Tæ i fohold til bædygtig skovfovltning, mn udlukknd kun bugs til t dokumnt lovlighd i dnn fobindls. IKKE-gyldig dokumnttion Viss impotø nvnd dokumnttion fo lovlighd og bædygtighd, som hvkn godkndt f miljøognistion ll Miljøministit. Af diss ctifikt, som IKKE gyldig, kn nævns: IBAMA Dokumnttion f IBAMA (Bsilin) udlukknd tnspotog kspottilldls. D dokumnt ikk lovlig opindls - hll ikk slvom dt fmstå som vifict f f.ks. SCS ll SGS. Guyn Fost Commission (GFC) GFC nvnds ifm. opindls f Gnht pæl. Dt kn fo nuvænd ikk nvnds som gyldig dokumnttion fo lovlig opindls ll spobhd. ctifikt Fo uddybnd infomtion om mnt, s vo Rough Guid to Tcbl Ctifid Fost Poducts på

18 o Iok m lion Gu m G o u Lo ub Ipé It o á Lou tojtob P l o uo Gm Lou i u Lo ioq nd Itub b M du uo n Lo ss to M t o P MLou t ui M u io g d q unmn kul u u d b M i n ct ss i M u g t M n M pit i M Mu ngu kulu vému N io ) cti ) ui (EU km AM O (Ni. ng d ip R, u k M O Suc p Sucu T ts duc t Po s d Fo k/ +45 C l k / info b d Tcww.tc. w ucts Pod st d Fo tifi C l n bo Tim nco i B Tu jub uc imb t P upi lh Vm pi ucu Tt Tn Tli b Tc S Suc t u Suc uci Sipo pi Sp lli Sp ini Rob h l Pup i Piqu n Ok,R Ok ouk Pd M) N.A d ( Ok é Niov (EU) ng pi Mui cti Tæsotsmtix (s billd tv.), som kn kvis vd TRACER. D kn dsudn hnviss til fncpojkt fo d flst f tæsotn på u Muk ll Am T Fo fl foslg til tæsots nvndls hnviss til vo u lung ER C A R Fokling til Tæsotsbskivlsn -5 jf. EU nomn ngiv Vighds klss vighdn i jodkontkt (hvo dt højst). Fo nvndls ov jod kn mn som gl fovnt mindst bd klss n 2 2 Stykklss D35-D70 jf. EU nomn 338 ngiv tæts dt højst). ikk styk (hvo D70 Fo tæsot, som s 2 c tstt, ngivt t fingsmæssigt skøn 3 suc 2-3.A -2 nc d (MOR) og ui Fo Rmpæl ngivs i stdt bøjningsbudstyk lg l 22-3 tic sfu 2 c succ is p lsticittsmodul (MOE) c. A d n idn u g n l 4 4 tio ctic 3 p 3 sid d is Fobjdningsgnskbn on n ntæ nføt fo tøt octio t n id i sns o c i o t tis inpt ngiv Esttning komplmntæ tæsot til d o -2 op d p 2-3 nd p n ns ions -2podukt io s pimæ s n n -2-2 im d m l, -3 Mt 0 0 D6 D3 0 0 d w C Yllo d C Whit Cd R d tn Ws D5 Mt b ndu s dioq Ms ui Mn o Pt o Lou Lou bá Jto Ipé o Lou l Gm b u o It 33 Mui á Gu Ion m tifi bl C tæsotsbskivls o Iok pl M Hd iub Gu p G o Fij (W lock Hm ) T Tc I dt følgnd bskivs tæsot. Vi hndl vo pimæ mind tæsot, ækk dsudn md n og bskivls på diss kn fmskffs. ijo F s gos Am Fv h Fvin Eko pn g Dou gls fi m) (N.A m Db Cup uib u Cum ob Jt Ng Ekop Bu ing Bub B Ch lck y Bil ing I pé p G o ub Fij i Gu pl p M G d ) H (W iub ock l m Gu H l Mp ko Hd Io (W) m k u c lo ng Hm Io s gos Am Fv h Fvin ).Am fi (N gls Dou ch B n Asp bé Azo (EU) h (E Bic U) m Db uib Cup u Cum uib p Cu Cu u m g bin y Ch c Bi ck Bl U) h (E ng Bili ) (EU ch B bé Azo n Asp Ash Ash tæsotsbskivls Pd lim lho Vm lim Ang lim Ang pá Am Ang d C mpin ) Am bm (N. D fi ls g u Do g pn ss Eko go m A v F inh Fv y ing Bub Ch k Blc U) h (E Bic g Bilin Bc bé Azo n Asp Ash ) h (EU á mpin C lim d Ang Pd lim Ang lho m V lim Ang p Am u o Acp pin Cm d m i gl An Pd im lho gl m n A V im l g An pá Am ou p Ac /dø t TRACER FACTS o ipi Sin R ob i cu p S llui Sp i cu p Scui Spu Su c Sipo T pi Sucu niové OkN k ) oku (EU ) POd.AM ird (N u iqk, t PO h pl Pukn O ik n i bou PRod lli pi iq PSu i uct p lh PuSp TRACER FACTS CER A R MT R RTE FRO RACER ÆSO R / TR A T D CIES A E E P S FR DC DA R N RE E R C E T D R WES ERN RE R CE D TE A N T OR A S R E ÆS D T R W O R T / E M IES WO OG EC RO TRAC SP RÆ F T T R RD DA R F R A E C E D C E DA R RN RED TE S N WE STER D E AN R W E C D G O RA MT ÆO R O R RTE ER R F C ÆSO R A TT T / CIES DAR F RA TR SPE E C D R E A R D RN ED CE TE S WE ERN R ND T S A E OD OG W O W RÆ T T RD 32 bl c T D3 0 D4 D30 D60 D50 D30 US E/ E IND ND ØR SB G RU INTE RI p Ac ou D40 0 D5 D50 ion lds p D40 Lg 0 D40 D4 D40 0 nk gn D4 H ø / d 0 0 s st D6 2 D4lv / 3, di u D -2 vl ind, pic / V ibsdæk l -2 b0lity D40, pic / Sk vlid6 bl 2 ø y s -2 m t 0 li k D4 A / Hv N tix t lib skl 2-3 æu nitu NA M v -2 d Th s 0 t D4 tk D40 x ing nll uggs -2 i n d P t 2-3 æg b s n / M ll y 2-3 h m t T s li no-2 tæ d uld ånd dk st d wo A / H Sn gg 3-4 na N y / t u s c d 3 l Nm tifi 0 b llbodp D FSC c -c.co lly / Svps / with ww.t2 om bslto 2 2 libl n t w dn nkulv NA l s v æ u ø 2 d io 3 d / Bg / G s l wo uho/ sin D35 NA 2 is td v -3 2 gp nd D60 D60 Fclo 2 spc pd 2-3 / L l hich n u D30 ds Møb n ct NA uun / tifi.com g on w n t, find 2 o n 3 it H io n c -c t yug 3-4 m C s / llist NA m p t S s PlF lo fo fi o D35 5 w.t hf sful 3-4 s in nt dv 2-3 g, p s /Po sdæk wit ww D50 ucc ovid 2 st bl cinlding b 3 bl on t D70. As 2-3 ix p d con mø t FMnou i Ski c l n / i v m k v s 3 D30 H is un guid Th v dc NA un / 4 ticl vlis h Mtix s dtd t Ship ns / S nitu D50-2 D40 pc do n ci 3 T Su 2 nd is sp n up n fu ll f t uss 35 o h n D 0 d in io ic NA d D5 nc y of th 0 G / F / Pn t wh, fin s t D6 nsid by p onsibil Vn n on nt NA ling ss / tæ to co sp th nlility Cl 5d0k-2) tio lopm is in nd still P t m 3 n b o S o 0 v N / 4 is k D fo Du hdy(e/ op -2 ld NA o This s in nt d D40 nd p dp ig 2-3 bov nnc. id st 2 ns s / o ldvs Join D40 5 t w o -2 clss / B 338) ov con nsio gp D3 blo nd min / L im ngth op (EN NA ix p nd n -2 d io l, 0 t t 6 St bklltss D v 2-3 ulv nt lltion m is u 5 0 gn StyTk ic l D40 / G onc t -2 Th tix D7 / H y, p ng ltc bnlg, ins osts lis M blit ois to s n -3 lof D40 Mdøli F v Th vli h 2 / s k n. c æ k d -2 do ss Slt lp oiptu st 0 kibs ix t u filli NA D5 k/s Mt quøib Fun of t f th m Po v NA NA Th c o s/ / H std ing sn ibilty -2 0 itu 4 d g l n D g u u s -2 p n fu n b s Mo by spon 2-3 lly Su ll Mn skl ntuligvis væ opmæksom på, t tæ t ntuligt mtil, og t hv nklt tæsot kn hv foskllig gogfisk hkomst. Vition kn dfo fokomm. Bskivlsn tg udgngspunkt i dt noml og må kun nss fo n ttsno. S OENF P S L Ydlig infomtion og inspition kn finds på RESIB FN O P O S E og RRK K OMFA R A E M HE - TH SC - T C S F F K D. K ER RAC R.D T AC INFO O

19 34 TRACER FACTS TRACER FACTS 35 Abiun (ABIU) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Pouti Guinnsis Bsilin, Amzons Abiun Fo Rød, Splintvd tydligt gåt Fysisk gnskb Dnsitt C. 50 kg/m3 (Fisk) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Rsistnt ovfo Tdo nvlis Styk moe 90 N/mm2 mor 8300 N/mm2 Stbilitt God biun Anvndls Fobjdning Mgt svæ t fobjd. Lvs oft skællt hvovd splintn fjnt. Anvnds kun som mpæl Tøing - Typisk podukt Rmpæl Ring tndns til splitning und og ft mning Esttning Gnht, Kklli Not Abiun h vd gntgn fosøg i dn tysk dl f østsøn vidst god sistns ovfo Tdo. Fuldt på højd md gnht

20 36 TRACER FACTS TRACER FACTS 37 Anglim Vmlho (ANVE) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Dinizi xcls Duck Bsilin, Amzons Anglim Fo Rødbun, Splintvd tydligt gåt gov vækst, md/mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 260 kg/m3 (Fisk) C. 990 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk høj styk. D 50 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil ifht dnsitt Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Anglim Vmlho Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. Ring finish Anvnds pimæt AD ll SD Tømm, spuns, hgnspæl, svll Rids og vn som nd tung tæsot gån vd solksponing bibhold fom Azob, Mssndub En f d få håd sot i mzons, som opnå mgt sto kævl-dimnsion. Mind mgt om Azob. Tæsotn h n kktistisk su, mn ikk ubhglig, lugt som lngsomt fosvind

21 38 TRACER FACTS TRACER FACTS 39 Anglim Cmpin (ANCA) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Aldin htophyll Bsilin, Anglim D Cmpin, Aldin Lysbun, md tydlig lys pnkym stib. Splintvd tydligt gåt. Fin vækst, n dl md/mod vækst i dt spjlskån Fysisk gnskb Dnsitt C. 00 kg/m3 (Fisk) C. 800kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt Vig. Klss (EN 350) Styk skønnt D 40 Stbilitt Rltiv stbil Anglim Cmpin Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish muligt til lv MC, mn mgt lngsommligt. Risiko fo vn Håndlist, tssplnk, tæskl, bænk, lgdskb skl nvnds tøt modn til vm bun og gån vd solksponing bibhold fom godt Fvinh, Mndioqui, Anglim Pd mgt lig Anglim Pd, dog udn pds (Stn).

22 40 TRACER FACTS TRACER FACTS 4 Azob Azob (AZOB) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Lophi lt Congo bsint, W.Afik Ekki, Bongossi Rødbun. Splintvd tydligt gåt gov vækst, md/mod vækst Tydlig væksting Fysisk gnskb Dnsitt C. 260 kg/m3 (Fisk) C. 060 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk mgt Høj styk. D 70 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil ifht. dnsitt sto isiko fo vd og kstning i mind dimnsion Azob Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Svæ t fobjd. Kn høvls. Ring finish Anvnds pimæt AD ll SD Hvntømm, spuns, dæksplnk, svll Rids og vn n hl dl som nd tung tæsot. Gån vd solksponing. høj svind/kvældning Anglim Vmlho, Okn, Tli mgt sto kævl og høj styk og mng ås fing gø zob til hvntømm tæsot n.. Risiko fo vd og kst isæ i vntild konstuktion

23 42 TRACER FACTS TRACER FACTS 43 Biling (bill) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Nucl didichii. Vst Afik, Congo bssint. Bdi, Opp. Gul-ong, Splint tydlig. Md og mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C kg/m3 (Fisk) C kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss (EN 350-2) Styk skønnt D 40 Stbilitt Rltiv god stbilitt biling Anvndls Fobjdning Kn høvls. Rimlig god finish Tøing kn ovntøs, dog md høj isiko fo ids Typisk podukt Tssplnk, guvl, lgdskb, undkonstuktion, pæl modn til vm ong-ød vd solksponing. Gån sn. Fomstbil Esttning Pqui, Ioko. Not -

24 44 TRACER FACTS TRACER FACTS 45 Clonzin (CLOZ) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Euclyptus Clonzin Sydfik Ion Gum Lys gålig. Splintvd også lyst Fysisk gnskb Dnsitt C. 900 kg/m3 (Fisk) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) knvd vis sistns ovfo Tdo nvlis Styk moe 4 N/mm2 mor 9500 N/mm2 Stbilitt God Anvnds kun som mpæl Clonzin Anvndls Fobjdning Svæ t fobjd Anvnds kun som mpæl Tøing - Typisk podukt Rmpæl Ring tndns til splitning Esttning Gnht, Kklli Not stmm f plntgdift. Lvs md dimtintvl på 2 cm. Afsmlning c. 7mm p mt.

25 46 TRACER FACTS TRACER FACTS 47 Cumu (CUMA) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Diptyx Odot Bsilin Almndillo Fvn vi f gyldn til møkød. gålig splint. Tydlig væksting og md/mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 280 kg/m3 (Fisk) C. 080 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk høj styk. D 60 (EN 338) Stbilitt God stbilitt Cumu Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls md god finish Tøing til fibmætningspunkt udn poblm Tssplnk Ring tndns til ids og vn gån vd solksponing. ingn udsvdning. Ingn lugt. god fomstbilitt fo KD Ip, Bngkii, Mssndub Tæsotns gnskb og dns bd tilgænglighd nd Ip h gjot Cumu populæ som dcking.

26 48 TRACER FACTS TRACER FACTS 49 Fvinh (FAVI) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Entolobium Schombugkii Bsilin, Amzons Sucupi Amllo, Olh d Mcco Gyldn md lidt ød stib. Splint lysgul. Tydlig væksting, ingn md/mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 200 kg/m3 (Fisk) C. 990 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 Styk skønnt D 40 Stbilitt Rltiv stbil ifht. dnsitt Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Fvinh Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tøing til fibmætningspunkt udn poblm Tømm, tssplnk, håndlist, bænk Ring tndns til ids og vn gån vd solksponing god Fomstbilitt fo KD Cumu, Ttjub, Ioko, Bngkii nvnt Fvinh bugs om mng mind kndt tæsot, også Timbon. Dt botnisk nvn fgønd fo ovnstånd gnskb

27 50 TRACER FACTS TRACER FACTS 5 Fv Amgoss (FAVA) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Vti pnnsis Bsilin Anglim Amgos Gul-bun md spodisk sot stib. splintvd lysgåt. Tydlig lys pnkym stib Fysisk gnskb Dnsitt C. 240 kg/m3 (Fisk) C. 900 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk skønnt D 40 Stbilitt God stbilitt Fv Amgoss Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tøing til lv MC udn poblm Tssplnk, bænk, gulv, bodpld, bugskunst lv isiko fo ids og vn. fvn modn hutigt til dyb bun gån vd solksponing. Stbil Ip, Sucupi Pt Tæsotn gnnmgå næmst n tnsfomtion f gul til smuk bun. mgt populæ i Syduop.

28 52 TRACER FACTS TRACER FACTS 53 Fijo (FAVA) Botnisk nvn Codi Goldin Opindls Bsilin, Amzons And nvn - Udsnd Gåbun md spodisk sot stib. splintvd lysgåt. Tydlig væksting. Mild. kktistisk spjl Fysisk gnskb Dnsitt C. 900 kg/m3 (Fisk) C. 580 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk skønnt D 30 Stbilitt God stbilitt Fijo Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Lt t fobjd, Kn høvls og djs. god finish i tøt tæ Tøing til lv MC udn poblm Bklædning, møbl, dø, km, bugskunst Rids og vn ikk gån vd solksponing bibhold fom. Nogt fugtoptg. Tk fijo ligg i udsnd mgt tæt på Tk og i gnskb ikk lngt f Tk. Dog ikk ligså slidstæk.

29 54 TRACER FACTS TRACER FACTS 55 Guiub (GUAR) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Clis Rcmos Bsilin, Amzons Muué Gulbun, Splintvd tydligt gåt fin vækst, n smul md/mod vækst Tydlig væksting isæ i plnskån Fysisk gnskb Dnsitt C. 60 kg/m3 (Fisk) C. 700 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss -2 (EN 350) Styk Stbilitt skønnt D35 God stbilitt. Lill isiko fo vd og kstning Guiub Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls og Djs God finish Tøing udn poblm til lv MC Bklædning, tssplnk, bænk, hvmøbl, tæskl Ring tndns til ids og vn modn hutigt vd solksponing til vm bun. Bibhold fom godt Tk guiub n ndn tæsot som kn sttt Tk til mng fomål. Svæ t fobjd nd Fijo, mn md høj slidstyk

30 56 TRACER FACTS TRACER FACTS 57 Ioko (IROK) Botnisk nvn Opindls And nvn - Udsnd Milici xcls Congo bsint, Vstfik Gulbun. Splintvd tydligt gåt Tydlig væksting, md/mod vækst. Fysisk gnskb Dnsitt C. 000 kg/m3 (Fisk) C. 650 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss -2 (EN 350) Styk d 40 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil. Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Ioko Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tøing til lv MC mulig, mn nogn isiko fo kstning Bodpld, tssplnk, hvmøbl, håndlist, bænk, tæskl Ring tndns til ids og vn modn hutig vd ksponing til møkbun bibhold fom godt nå KD Ttjub, Fvinh ioko modn ltivt hutigt til bun

31 58 TRACER FACTS TRACER FACTS 59 Jtob (JATO) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Hymn Coubil Amzons, Bsilin Bzilin Chy Rødbun md spodisk sot ftgning splintvd tydligt gåt fin vækst, ingn md/mod vækst. Fysisk gnskb Dnsitt C. 240 kg/m3 (Fisk) C. 890 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk d 40 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil Jtob Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tøing til lv MC mulig, dog md nogn bsvæ og isiko fo vn Bodpld, tssplnk, gulv, håndlist, bænk, tæskl Ring tndns til ids og vn gån vd solksponing Risiko fo udsvdning bibhold fom godt nå KD Muicti Rltivt højt indhold f vndopløslig kspnsivstoff mdfø isiko fo fv fsmitning på ltn og fcd.

32 60 TRACER FACTS TRACER FACTS 6 Louo Gml (Log) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Ocot ub Amzons Rd Louo, Louo Vmlho Rød-lysbun. Splint tydlig. Rt vækst md bgænst md og nodvækst. Åing ikk synlig Fysisk gnskb Dnsitt C kg/m3 (Fisk) C kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350-2) Styk skønnt D 35. Stbilitt God stbilitt louo gml Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish, mn kun vd lv MC. kn tvl op hvis fisk Tø udn poblm i mind tykkls. mgt vnsklig tøing i dimnsion ov 40 mm Bklædning, lgdskb, byumsinvnt, småbo modn til vm bun vd solksponing. gån sn. Fomstbil Sipo, Spl, Khy loga h t højt oli-indhold som tydligt kn fonmms på høvld ovfld. Smm oli nok åsgn til, t dn mgt svæ t tø i dimnsion ov 50 mm. Olin giv loga n mgt bhglig duft

33 62 TRACER FACTS TRACER FACTS 63 Louo Itub (LOIT) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Mziluus itub Bsilin Tub Fvn vi f møk gul til møkbun. splintvd tydligt gåt. Fin vækst, ingn md/ mod vækst. Kn hv nklt møk pltt Fysisk gnskb Dnsitt C. 50 kg/m3 (Fisk) C. 750kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt Vig. Klss (EN 350) Styk d 40 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil. Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion i fisk tilstnd Louo Itub Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish. Isæ tøt tæ sløv væktøj pg. silikt lngsomt, isiko fo skltøing Håndlist, tssplnk, tæksl, bænk, lgdskb skl nvnds tøt. Gån vd solksponing. Bibhold fom Ttjub, Fvinh, Ioko d kktistsik møk pltt finds isæ i itub f Amzons. H kun kosmtisk btydning

34 64 TRACER FACTS TRACER FACTS 65 Mndioqui (MANQ) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Qul Pnsis Bsilin Mndioqui Escmoss Rød- Lysbun. Splintvd tydligt gåt fin vækst, ingn md/mod vækst fin pnkymstib Fysisk gnskb Dnsitt C. 50 kg/m3 (Fisk) C. 750kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2-3 (EN 350) Styk skønnt D 35 Stbilitt Rltiv stbil Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion i fisk tilstnd Mndioqui Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish muligt til lv MC, mn mgt lngsommligt. Risiko fo vn Håndlist, tssplnk, tæksl, bænk, lgdskb skl nvnds tøt gån vd solksponing bibhold fom Anglim Cmpin, Spl olibhndlt ligg Mndioqui indnfo dn kommcill fællsbtgnls Mhogni

35 66 TRACER FACTS TRACER FACTS 67 Mssndub (MASS) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Mnilk hubi Bsilin, Amzons Mcndub Rødbun. Splintvd tydligt gåt. Lys ødt ungdomsvd. Fin glmæssig vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 260 kg/m3 (Fisk) C. 000 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk høj styk. D 60 (EN 338) Stbilitt God stbilitt ifht. dnsitt Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Mssndub Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø lngsomt, mn udn stø poblm også til lv MC Tssplnk, håndlist, bænk Rids og vn og få skjold som nd tung tæsot utøt gån vd solksponing bibhold fom. Ingn svdning Cumu, Jtob, Muicti mssndub fmstå som fntstisk flot og stbil nå nvndt tøt. Anvnds dsvæ oft utøt md ing sultt til følg

36 68 TRACER FACTS TRACER FACTS 69 Muicti (MUIR) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Astonium lcointi Bsilin, Amzons Tigwood, Gonclo lvs Rødbun, md mknt sot stib. Splint lysød. Fin vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 200 kg/m3 (Fisk) C. 930 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk god styk. D 40 (EN 338) Stbilitt God stbilitt Muicti Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Mgt håd. Kn høvls. God finish Tø lngsomt, mn udn stø poblm også til lv MC. Håfin ids kn fokomm Tssplnk, bklædning, håndlist, bænk, tæskl, bugskunst, bodpld, gulv lv isiko fo ids og vn fv stt ltiv lys og modn til bun gån vd solksponing stbil. Ingn svdning Jtob d smukk tigstib (Rjds) fokomm oft glmæssigt i n dl stykk, hvo nd kn væ hlt udn og t stuktuløs.

37 70 TRACER FACTS TRACER FACTS 7 Piqui (PiQU) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Cyoc Villosum Bsilin, Amzons Piqui Lys-lysbun md svg stuktu. Splint liglds lys. Nogn md-og nmodvækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 20 kg/m3 (Fisk) C. 840 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk god styk. D 40 (EN 338) Stbilitt God stbilitt Piqui Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø lngsomt, mn udn stø poblm også til lv MC. Håfin ids kn fokomm Undkonstuktion, bodæk, hgn, byumsinvnt, lgdskb lv isiko fo ids og vn gån vd solksponing stbil. Ingn svdning Eg, Mndioqui Angb f ovfld skimml kn væ tydlig pg. dn lys fv.

38 72 TRACER FACTS TRACER FACTS 73 Robini (ROBI) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Robini psudokci Nodmik, fovildt i Østuop Blck Locust, Akci (flsk), Robini Gul- gyldn. Splintvd tydligt hvidt fin vækst. Tydlig væksting Fysisk gnskb Dnsitt C. 930 kg/m3 (Fisk) C. 660 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk skønnt D 40 Stbilitt Ring stbilitt. Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Robini Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Anvnds pimæt AD ll SD Ntupæl, pktstv, svll, hvmøbl, som und pæl mgt stbil. Svt t ustbil. Tndns til ndflæk. Splint ngibs f skimml. Udn splint stå dn flot udn skimml og md få ids. Risiko fo åd bg død knst Ttjub, Guiub gundt stmmn ing støls og kogd fom vil obini i svt tilstnd hv mv og dmd vn. Kn ikk poduc sto dimnsion i stø ntl. Indhold mng død knst

39 74 TRACER FACTS TRACER FACTS 75 Splli (SAPE) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Entndophgm cylindicum Congo-bsint, Afik Spl Rødbun. Fin vækst, dog md nogn modvækst. Splint tydlig Fysisk gnskb Dnsitt C. 900 kg/m3 (Fisk) C. 700 kg/m3 (MC 2%) Vighd Modt Vig. Klss 3 Styk Stbilitt skønnt D30 Rltiv god stbilitt Splli Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø udn poblm til lv MC. Dog isiko fo kstning i små dimnsion Vindu, dø, bklædning Ring isiko fo ids og vn nå tøt. modn til vm bun vd solksponing. gån sn. Fomstbil og slidstæk Sipo, Louo Gml, Mndioqui mgt nvndt ll ound-mhogni, spcilt til ll indvndig opgv f døfiné til klssisk møbl

40 76 TRACER FACTS TRACER FACTS 77 Sibiisk læk (SAPE) Botnisk nvn Lix sibiic Opindls Sibiin, Øst fo Ul And nvn - Udsnd Gul-bun. Splint tydlig. Møk knst oft md bk ing Fysisk gnskb Dnsitt C kg/m3 (Fisk) C kg/m3 (MC 8%) Vighd Klss 3-4 (EN 350-2) Styk C8. Stbilitt Rltiv god stbilitt nå tø Sibiisk læk Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. Rimlig god finish nå tø ovntøs lt dog md isiko fo ids og kstning Tssplnk, bklædning, lgdskb, undkonstuktion, pæl nogn tndns til ids og vn. Fvn modn og bliv ftfølgnd gålig. gundt suhd ( lv PH) ngibs dn oft f skimmlsvmp og bliv sot. bø olibhndls Euopæisk læk kun læk, som komm f omåd øst fo ul, ægt sibiisk læk md gnskb som nføt ovnfo. Læk f nd omåd h nhutig vækst og dmd nd gnskb

41 78 TRACER FACTS TRACER FACTS 79 Sipo (SIPO) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Entndophgm util Congo-bsint, Afik Util Rødbun, fin vækst dog md nogn modvækst. Splint tydlig Fysisk gnskb Dnsitt C. 850 kg/m3 (Fisk) C. 650kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2-3 Styk Stbilitt skønnt D30 God stbilitt Sipo Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish. Sløv væktøj ov tid Tø udn poblm til lv MC. Dog isiko fo kstning i små dimnsion Vindu, dø, bklædning Ring isiko fo ids og vn nå tøt modn til vm bun vd solksponing gån sn. Fomstbil og slidstæk Spl, Louo Gml, Mndioqui håndvækns fotukn mhogni. Kndt i åti, og fmstå ltid md n pæn åtgning og sin kftig ædl fv, d vind vd lk/oliing

42 80 TRACER FACTS TRACER FACTS 8 Sucupi Vmlho (Suv) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Andi Unifolt Amzons Rød Sucupi, Andi Rødbun, md tydlig pnkymstib splint tydlig. Rt vækst md bgænst mdog modvækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 200 kg/m3 (Fisk) C. 870kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350-2) Styk Stbilitt skønnt D50 God stbilitt Sucupi vmlho Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish, mn kun vd lv MC. Tø udn poblm til lv MC. Dog isiko fo kstning i små dimnsion Tssplnk, bklædning, bænk, gulv, bodpld, tæskl modn til vm bun vd solksponing. gån sn. Fomstbil og slidstæk Cumu, Jtob Tndns til fibjsning ft lægning bø slibs ft føst opfugtning

43 82 TRACER FACTS TRACER FACTS 83 Tnimbuc (TANI) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Buchnvi pviflo Bsilin, Amzons Gøn Ipé Gyldn-gøn md spdt svg ød og sot stib. Splintvd tydligt gåt. Fin vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 200 kg/m3 (Fisk) C. 850 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (Skønnt) Styk skønnt D40 Stbilitt Rltiv stbil ifht. dnsitt Tnimbuc Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø lngsom, udn poblm til lv MC. dog isiko fo kstning Undkonstuktion, tssplnk Ring isiko fo ids og vn nå tøt modn til vm bun vd oxiding gån sn vd solksponing fomstbil og slidstæk Ip, Itub, Ttjub, Ioko, Bngkii Rltivt højt indhold f vndopløslig kspnsivstoff mdfø isiko fo fv fsmitning på ltn og fcd

44 84 TRACER FACTS TRACER FACTS 85 Ttjub (TAJU) Botnisk nvn Bgss guinnsis Opindls Bsilin, Amzons And nvn - Udsnd Gyldn- lysbun. Splintvd tydligt gåt. fin vækst, md/mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 00 kg/m3 (Fisk) C. 800 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk høj styk. D 60 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil ifht. dnsitt. Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Ttjub Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø lngsom, udn poblm til lv MC dog isiko fo kstning Tssplnk, bklædning, bænk, lgdskb, tæskl Ring isiko fo ids og vn nå tøt modn hutigt til vm bun vd solksponing. Gån sn. Fomstbil og slidstæk Robini, Ioko Ttjub kn md sin høj styk og vighd nvnds bdt udndøs så læng dn tøt til 6-8%. En stæk tæsot på godt og ondt

45 86 TRACER FACTS TRACER FACTS 87 Yllow Cd (AYC) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Chmcypis knootknsis Alsk, Bitish Columbi Alsk yllow cd, cyps Lys Gul. Splintvd hvid mgt fin væksting Fysisk gnskb Dnsitt C. 700 kg/m3 (Fisk) C. 480 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk Stbilitt lv styk Høj stbilitt Yllow Cd Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Lt fobjdning. God finish ingn poblm Bklædning, tssplnk, bådbygning, lgdskb, bænk, tæskæi, timbfms, sndktæ lv isiko fo ids og vn gån smukt vd solksponing god fomstbilitt. Enklt stykk kn væ uglmæssig Wstn Rd Cd Tæsotn h n lt sylig svovlgtig lugt. Ifl. Amiknsk undsøgls sistnt ovfo tdo nvlis. Kn stå i åti som dødt vd i skovn udn t dt gå udov vighdn. (Såkldt Silvtips) En hlt sælig tæsot

46 88 TRACER FACTS TRACER FACTS 89 Wstn Rd Cd (WRC) Botnisk nvn Thuj Plict Opindls Bitish Columbi, Cnd And nvn - Udsnd Fvn vi f lys ov ød til møkbun mgt fin åingstgning Tydlig foskl på tæ f.og 2. gowth Fysisk gnskb Dnsitt C. 700 kg/m3 (Fisk) C. 385 kg/m3 (MC 2%) Vighd vig. Klss 2 (En 350) Styk lv styk Stbilitt Mgt høj fomstbilitt, også vd svingnd fugtighd Wstn Rd Cd Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls og djs. God finish lt t tø indtil 2 kollps kn fokomm i stø dimnsion Tæbklædning, tgspån, bådbygning, suninvnt, lgdskb, pgol, timbfms, hottubs gån smukt vd solksponing Ring tndns til ids og vn bibhold fom Yllow Cd WRC gnskb gø dn til bklædnings tæsot n. Kktistisk bhglig lugt som lngsomt fosvind. (Thujplicin)

47 90 TRACER FACTS TRACER FACTS 9 fnc TRACER h d sidst ti å lvt tæ til n lng ækk byggpojkt i Dnmk og i udlndt. Pojktn spænd vidt f fcdbklædning, bodæk, mpæl, lgplds til indndøs gulv og intiø. På d følgnd sid kn du s ksmpl på n ækk udvlgt pojkt, og på finds t stø ovblik ov vos mng fnc. Kontkt os på ll fo ydlig infomtion. fnc

48 92 TRACER FACTS TRACER FACTS 93 Novo Nodisk Cmpus 2000 m2 tg- og fcdbklædning i tæsotn Cumu f Sydmik lvt til Novo Nodisk Cmpus i Hillød. Cumu kn sttt Ipé og Bngkii og m tilgænglig nd diss sot. Bodæk, Købnhvns Hvn Bodæk i bsilinsk Mssndub-tæ. Kn sttt f.ks. jtob og fmstå flot og stbil, nå tæt tøt kokt. Kn også nvnds til håndlist og bænk.

49 94 TRACER FACTS TRACER FACTS 95 Lgplds Lgplds udføt i sotn Robini f Nodmik. Som und pæl dn mgt stbil, og udn splint fmstå dn md få ids og udn skimml. Kn også bugs til pktstv, ntupæl og hvmøbl. Rmpæl, Odns Hvn Rmpæln h lvt i sotn Abiun, som vd gntgn fosøg i Østsøn h vist god sistns ov fo Tdo. Kn sttt f.ks Gnht, hvis gnskb Abiun mtch fuldt ud.

50 96 TRACER FACTS

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

tracer tracertraceable Forest Traceable Certified Forest Products Tracer facts 2008 Certified Products

tracer tracertraceable Forest Traceable Certified Forest Products Tracer facts 2008 Certified Products tracer Traceable Certified Certified Introduktion til Tracer Beklædning Dæk- og terrasseplanker Havnetømmer Rampæle Træ til legeredskaber Træ til den grønne sektor Træ til træindustiren Specialopgaver

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA BEDERS KLASSISKEPIZZA 1.M(omooo 2.omooon 3.omooopppon 4.omoonohmpnon 5.omoononn 6.omooppponohmpnon 7.omoopppononn 8.omooph oødo SPECIALPIZZA 9.ConUno(ndb omooph ødo 10.ConDuo(ndb omoonhmpnon 11.omoonnn

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

AN IC ESSENSITY NTA I N

AN IC ESSENSITY NTA I N H TI DI S NTS PU YNT T RS O C INGR RG AN IC SSNSITY COLOUR CAR STYLING SS R NCS NTA I N CO DUCD S BRUGSVJLDNING Favepocessen med SSNSITY Soft pemanent favning Den føste AMMONIAK- og LUGTFRI fave Med mee

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang Loklpln n. 2 Fo t hvvsomåd i Hillød Vst Tolvklvn Hillød Kommun - Tknik Hillød Kommun - Tknik n. 2 Gnl loklpln infomtion Gnl loklpln infomtion Hvd n loklpln? En loklpln n dtljt pln fo t mind omåd i kommunn.

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

WWW.TRA-CER.COM Tracer facts 2009 1. tracer. Tracer facts 2009 - produkter og træsorter WWW.TRA-CER.COM

WWW.TRA-CER.COM Tracer facts 2009 1. tracer. Tracer facts 2009 - produkter og træsorter WWW.TRA-CER.COM tracer Traceable Certified Forest Products WWW.TRA-CER.COM Tracer facts 2009 1 1 Tracer facts 2009 - produkter og træsorter TRACER - Specialiseret i FSC certificeret træ WWW.TRA-CER.COM 2 Tracer facts

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere