Certificerede produkter og træsorter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificerede produkter og træsorter"

Transkript

1 FSC GREEN PAGES TRACER FACTS TRACER FACTS mnt som håndbog til båd pktik, kitkt, indkøb og nd md intss fo FSC -ctifict tæ. TRACER FACTS indhold infomtion om vo podukt i hådttæ og wstn d cd, montgvjldning smt fkt om d mng foskllig tæsot vi nvnd. FSC-ctifiktt din gnti fo lovlighd, spobhd og bædygtighd. T R A C E R FA C T S Ctificd podukt og tæsot Tlf Fx Industiskllt Hosns Tcbl Ctifid Fost Poducts

2 FSC GREEN PAGES indhold TRACER 3 hådttæ 4 cdtæ 8 HvntømmER 4 RmpælE 6 ntupæle 8 spcilopgver 20 pofiltgninger 22 Montg og bhndling 24 vdligholdlse 26 ctifikater 28 tæsotsbskivlser 32 fncer 90

3 2 TRACER FACTS TRACER FACTS 3 TRACER TRACER spcilist i FSC -ctifict tæ til pofssionll bug. All TRACER-podukt nævnt i dnn bog kn lvs i FSC-ctifict tæ. TRACER hndl som impotø og lgfønd i Dnmk. Vi h t stækt ntvæk f lvndø i Sydmik, Cnd, Vstfik og Østuop. TRACER fomidl dikt fskibning f pimæpoducnt til distibutø og stofobug i tæindustin smt nlægsskton i Euop. Md gt lg, poduktion og fst undlvndø åd vi ov kpcitt til gnopskæing, tætøing og vidfobjdning til hlvfbikt smt spcilopgv. Vo pimæ kund stækk sig f tæindustin hnov bygg- og nlægsbnchn til dn gønn skto. Dtljt infomtion om os og vo podukt kn downlods f Pislist, lglist og tæsotsbskivls smt pojktfnc fmsnds på nmodning. Konkt tilbud fgivs mod spcifict fospøgsl. Tlf ll mil

4 4 TRACER FACTS TRACER FACTS 5 Hådttæ Tæsot Azob, Biling, Cmpin, Cumu, Fvinh, Fijo, Guiub, Ioko, Ipé, Jtobá, Louo Itub, Mndioqui, Mssndub, Muicti, Spl, Sucupi, Tnimbuc, Ttjub. - All tæsotn ntuligt vig. Podukt Tssplnk md n glt og n pofilt sid S4S E4E 2 og 25 mm x 95, 20 og 45 mm Divs pofil i 25 x 40, 28 x 40 og 42 x 40 mm Bklædningspofil som f og not smt klink Divs tilbhø som undstø, håndlist, blust m.m. Tømm Kntv og mn Poduktinfomtion TRACERs podukt fobjds pimæt f tøt tæ. Dt giv høj finish, stbil plnk og t flot sultt. Vi h væktøj til t lv n ækk foskllig pofil. Spcilpofil udføs ft tgning i ll tæsot. Tc Tssplnk og bklædningspofil CE-mækt og FSC-ctifict und SW-CoC hådttæ Fo montg og bhndlingsvjldning s sid 25. Lving D lvs f ntn f lg i Hosns ll dikt f fskibning. Sto pojkt lvs f fskibning md lvingstid på 4-6 månd fhængigt f tæsot og mængd.

5 6 TRACER FACTS TRACER FACTS 7 vlg f tæsot Til indndøs nvndls mn tditionlt st bundt op på ltivt få tæsot. Dt d i mng tilfæld tknisk gund til, slvom d md ltivt simpl fosøg udmækt kn inddgs nd og mind kndt tæsot. Til udndøs nvndls d n lng ækk nvndlig tæsot, isæ til pojkt hvo tæt skl stå ubhndlt. H d vigtigst pmt holdbhd og stbilitt. Dt nbfls t spcific fomål og åbn op fo ltntiv fo t opnå dn bdst pis og lvingstid. D hnviss dsudn til TRACER tæsotsmtix på vlg f pofiling Tssplnk kn lvs md u, pofild, gov og fin, bøstd ll gltt ovfld. TRACER nbfl n glt ll u sid. Pofild plnk svæ t nhold og kn ikk gnopslibs. Goft pofild plnk bø kun nvnds til f.ks. tpptin. hådttæ vlg f undkonstuktion Dt nbfls, t d nvnds hådttæ i klss -2 til undkonstuktion. Hvd opnås smm lvtid fo konstuktionn som fo fldn. Fo tknisk infomtion om dimnsioning m.m. s montgvjldning sid 25.

6 8 TRACER FACTS TRACER FACTS 9 cdtæ Tæsot Wstn Rd Cd og Yllow Cd / Cyps Podukt Stndd pofil hvs på lg i båd klink og f- og not til lodt og vndt bklædning Klink 7/7 og 5/25 x 45 mm og 95 mm F og not 7 og 22 x 95 og 45 mm Listbklædning smt spcilpofil ft opgv Dsudn divs tilbhø som kntlist, vndnæs Pofild stolp til lgdskb, pgol m.m. Poduktinfomtion Tc bklædningspofil CE-mækt og FSC-ctifict und SW-CoC Wstn d cd lvs i kvlittn CLEAR og HI-LINE Appnc, n kvlitt md sund knst, hvo t ustikt udsnd kombins md cds fntstisk gnskb som udndøs bklædning. Fo opnåls f bndgodkndls skl bklædning i cdtæ monts md godkndt bgbklædning ll bndimpægns. S sid 25. cdtæ Fo montg og bhndlingsvjldning s sid 25. Lving D lvs ntn f vlssott lg i Hosns ll dikt f fskibning.

7 0 TRACER FACTS TRACER FACTS wstn d cd FSC-ctifict TRACER CEDAR poduct i Old Gowth, hvilkt komm til udtyk som fin åing, n fvvition f møkbun til lysød smt høj stbilitt og lng vighd. Wstn Rd Cd Hilin Appnc Pisbilligt ltntiv vælgs fo t m ustikt udtyk ll fo cdns god gnskb og ccpt f knst, som mn knd f f.ks. læk. FSC-ctifict TRACER CEDAR tilbyds i kvlittn Cl og STK (Sound tight knot). Cl dn lmindligt kndt. STK t pisbilligt ltntiv md fst knst. Pofiln lvs som stndd i 4, 6 og 8 i klink smt f og not. And dimnsion og pofil udføs på od. Fo dtlj om Wstn Rd Cd s sid 89. Wstn d cd kvlitt Cl Vælgs fo t nstt og ksklusivt udtyk. Smm typ tæ som Cl mn md fst knst, dog kn d fokomm død knst ll t knsthul som må kpps ud ifm. montg. I pincip fjlfi, dog kn d fokomm n nklt død knst ll t knsthul, som må kpps ud ifm. montg.

8 2 TRACER FACTS TRACER FACTS 3 Wstn d cd Achitct Knotty Pisbilligt ltntiv vælgs fo t m ustikt udtyk ll fo cdns god gnskb og ccpt f knst som mn knd f f.ks. læk. Alsk yllow cd Alsk yllow cd ikk så kndt i Euop, mn ikk dsto mind n hlt sælig tæsot md god gnskb. H kn sæligt nævns n n lysgå ptining i ubhndlt tilstnd. Yllow Cd h smm god gnskb som Rd Cd og h smm vighd. Kn bugs båd som bklædning, tssplnk, til pting, lgdskb, håndlist m.m. TRACER CEDAR tilbyds i kvlittn Cl og STK (Sound tight knot) md blivnd fst knst. Alsk yllow cd kvlitt cl Vælgs fo t nstt og ksklusivt udtyk. Komm f BC intio og h dfo mind fvvition og mind knst. Mind om sbiisk læk i udtyk mn h cdns god gnskb som bklædning. I pincippt fjlfi, dog kn d fokomm n nklt død knst ll t knsthul som må kpps ud ifm montg. Fo ydlig dtlj hnviss til sid 87.

9 4 TRACER FACTS TRACER FACTS 5 Hvntømm Tæsot Azobé, Okn, Tli smt Anglim Vmlho og Pqui. Podukt Dobbltbsvt tømm udføt iht. dn Hollndsk Nom NEN 380 fo vndbygningstømm Hmm og fndtømm md ffsning ft tgning Købnhvnspuns og lodt spuns md pofil Bo-og dæksplnk høvlt og længdkppt fikntd mpæl Pullt og nd fikntd pæl md udfæsning Poduktinfomtion Pimæt dikt lvnc f Cmoun og Sydmik. Azob dn pimæ tæsot til hvntømm. D kn lvs ft spcifiktion, poduct til od. Mulighd fo ffsning, kpning, pofil, hull m.m. ft tgning. Hvntømm Azob lvs dikt f TRC i Cmoun, som h mng ås fing i podukt til min-konstuktion. D lvs fædig podukt f n høj kvlitt. S FSC-ctifict und SW-CoC Lving F lg i Hosns og stot lg i Hollnd på 2-4 ug. F Poduktion i Cmoun ft opgv på c. 8-5 ug.

10 6 TRACER FACTS TRACER FACTS 7 mpæl Tæsot Abiun og Clonzin. Podukt Mskinfbkd mpæl Poduktinfomtion Abiun h gnskb, som gø dn sistnt ov fo pælom, og dfo t vædigt ltntiv til Gnht (som ikk kn lvs md t bugbt ctifkt). Abiun h sidn 2006 væt nvndt md godt sultt i ksmplvis Middlft Hvn, Læsø Vsthvn, Odns Hvn, Ishøj Hvn og Købnhvns Hvn. Clonzin n ltt, mn mgt stiv pæl. Fosøg vis høj vighd og n god sistns ov fo pælom i knvddt. Clonzin h i Dnmk væt nvndt i Ishøj Hvn, Middlft Hvn og Købnhvns Hvn smt i fskvnd. Bgg nvndt f STAUN i dn tysk dl f Østsøn i mng å md god sultt. FSC-ctifict und SW-CoC Rmpæl Lving Abiun f dikt fskibning på c. 2-5 ug og f lg på 2-3 ug. Clonzin f dikt fskibning på c. 8-0 ug og lg på 2-3 ug.

11 8 TRACER FACTS TRACER FACTS 9 ntupæl Tæsot Robini. Podukt Afbkd og spidsd hgnspæl Afsplintd og pudsd lgpldspæl Cylinddjd pæl Poduktinfomtion Robini dn nst uopæisk tæsot i vighdsklss. På gund f stmmns fom kn dn i pksis kun lvs som und ll flækkd pæl og mind skån dimnsion. Robini til lgplds lvs i længd f til 6 m, dimt f 8 til 22 cm, fbkt, fæst fi fo splint og pudst. Hvd undgås vndnnls og ngb f skimmlsvmp. Robinin kn dmd nvnds i sin ntulig fom og kæv t minimum f vdligholdls. Cylinddjd pæl i dimnsion f 8-5 cm i længd f til 3 mt. FSC-ctifict und SW-CoC ntupæl Lving Robini ntupæl lvs dikt f Ungn på 4-6 ug.

12 20 TRACER FACTS TRACER FACTS 2 spcilopgv TRACER kn løs n ækk spcilopgv indnfo tæpoduktion. Dtt kn væ lt f svvæksopgv (custom cut), gnopskæing, tætøing, høvling, pofiling, fix kpning, boing, pudsning m.m. Opgvn udføs und gt CoC-ctifikt, så tæts spobhd og FSC-ctifikt optholds. Podukt Fædig lmll til bænk Elmnt til lgdskb og byumsinvnt Håndlist og bklædningspofil ft tgning Dæk- og tssplnk ft tgning Stolp md pymidspids, flksspo og sigtspo Fixkpning indtil 2500 m.m. Opgv udføs ft tgning. spcilopgv Flksibl fædig løsning også i mind si. Spcilvækstøj hvs ll indkøbs til opgvn. Hos n ækk lvndø d liglds opbyggt komptnc til t udfø opgv som ffsning, spidsning, hulboing, pofilhøvling m.m. ft tgning i n kvlitt, som lv op til uopæisk stndd.

13 22 TRACER FACTS TRACER FACTS 23 Klinkbklædning (Hådttæ & cd) tssplnk (Hådttæ) F & Not (Hådttæ & cd) pofiltgning

14 24 TRACER FACTS TRACER FACTS 25 montg og bhndling Dnn gnll vjldning gæld fo TRACERs stnddpodukt i tssplnk og bklædning. Udfølig montgvjldning md billd kn downlods f Montg og bhndling fstgøls Støfstnd opgøs vd fkto 24 (dvs. 2 mm = 500 mm) Anvnd kun syfst søm og sku ( Rustfi A-4 sku) Søm- og skulængdn skl væ c. 2,5 gng mnts tykkls. Dvs. fo 2 mm 2 stk 5 x 55 mm A-4 sku Fstgøls næ ndtæ skl udføs md fosigtighd, min. 25 mm f knt og d nbfls ltid foboing D skl dsudn ltid fobos i hådttæ Tssplnk læggs md 7-0 mm mllmum F- og not-bklædning smt klinkbklædning monts md n undstøtningsfstnd på mx. 60 cm, og md minimum 2 mm mllmum fo vntiling. F- og not-bklædning fstgøs i midtn f bættt og klinkbklædning c 5,5 cm f undknt. Impægning og oliing Oliing kn fotgs md d gængs oli til hådttæ ll cdtæ på mkdt. Følg tilhønd nvisning. Bndimpægning kn nvnds båd udvndigt og indvndigt og ftlv d uopæisk bndkv til Euoclss K-0 og B (DS klss bklædning og klss A mtil) iht. EN 435 og EN ISO

15 26 TRACER FACTS TRACER FACTS 27 Vdligholdls f Hådttæ og cdtæ TRACER Hådttæ og cd til tss og bklædningsbædd ntuligt vig tæsot og dfo kæv d i pincippt ingn olibhndling. Alt tæ ndbyds md tidn f solns UV stål, hvovd ovfldn bliv gå. Ønsk mn t bv fvn, kn mn vælg t olibhndl som nføt ndnfo. Udndøs ovfld bliv i Noduop oftst blgt md lg ll ngbt f skimmlsvmp. Poblmt kn i nogn gd imødgås vd t sik god vntiltion omking fldn og i dn vlgt konstuktion/kitktu. Tæ tæt på fldn, isæ bik og lind, vil ydlig fovæ poblmt. Alg og skimmlsvmp kn fjns vd lmindlig bug f lgfjn. Følg poduktts nvisning. Sæligt omking hådttæs tss og bklædning Olibhndling kn bgæns ids og vn. Dt nbfls t mn føst omgng olibhndl ll 4 sid. D skl nvnds n fvpigmntt oli. Hft olibhndls tæt n gng åligt md n hådttæsoli, liglds indholdnd fvpigmnt, på dn kspond fld. I øvigt hnviss d til pågældnd olifbikts nvisning.bæddn bø nholds fo skidt og lg mindst n gng åligt, smt holds fi fo sn, i piod md tøvj, fo t undgå kvælning. Pofiling svæ t nhold og umuliggø n sn slibning. Dt nbfls t dn glthøvld sid vnds opd. Liglds kn mn voks udstt nd, så mn dvd ndsætt isikon fo ids på ndn. Sæligt omking wstn d cd, yllow cd og læk Wstn d cd vil ptin unstt fhængigt f ksponing. Dt byd, t dt und udhæng vil dt gå væsntligt lngsomm. D kn ft montg, udn bhndling, også fmkomm vndskjold som dog md tidn fosvind. Yllow cd ptin i gln m nstt og til n lys gå nd wstn d cd. Olibhndling skl fotgs md n cdtæs oli. Dn lysgå ptining opnås bdst md yllow cd og kun på vntild fld md god solksponing. Oliing bø fotgs på ll sid indn monting. Hft olibhndls tæt n gng åligt md n cdtæs oli på dn kspond fld. Følg dsudn fbiktts nvisning. Læk n su tæsot md lv PH-vædi, hvofo dn i høj gd nd nd ngibs f skimmlsvmp. Fo t undgå dtt, skl dn bhndls umiddlbt ft monting. Bndimpægnt tæ vil ptin lngsomm og m unstt nd ikk impægnt tæ.

16 28 TRACER FACTS TRACER FACTS 29 Ctifikt FSC Fost Stwdship Councils ctifikt mkdts stækst ctifikt, båd hvd ngå stndd og udbdls som CoC-ctifikt. Stnddn intntionl og giv fuld dokumnttion fo båd lovlighd og bædygtighd. Et FSC-ctifikt ltid vifict f n ufhængig 3. pt. Chin of Custody (CoC). Spobhdsctifikt, som ll hndlsviksomhd og poducnt skl hv. CoC-ctifictt skl væ ldsgt f n kod, f.ks. SW-CoC FSC Clim (FSC 00%, FSC MIX) ngiv om poduktt 00% FSC-ctifict ll bstå f n vis ndl FSC 00% og n vis ndl FSC CW (FSC Contolld Wood). Dtt skl tydligt fmgå f fktun smmn md CoC-kodn. Sådn køb du FSC-tæ: SPECIFICÉR FSC-ctifikt i din fospøgsl TJEK din lvndøs FSC CoC-kod og FSC-clim VERIFICÉR gyldighd på ctifikt Væ opmæksom på, t dt ikk nok, t n impotø CoCctifict. Tæt skl dsudn spcifikt tilbyds og fktus som vænd FSC-ctifict. Dt lyd bnlt, mn fl fim klm md t CoC-ctifikt udn t kunn tilbyd FSC-ctificd podukt. Md ovnstånd ctifikt lv tæt op til d kv om lovlighd, spobhd og bædygtighd, som opstillt i Miljøministits Vjldning fo Offntligt Indkøb f Tæ.

17 30 TRACER FACTS TRACER FACTS 3 OLB, VLO, VLC og TLTV Diss ctifikt kn udlukknd dokumnt lovlig opindls. D skl ll væ vifict f n ufhængig 3. pt fo t væ gyldig (f.ks. Rinfos Allinc ll Euoctifo). Fo t kunn dokumnt spobhd tilbg til dn lovlig opindls, skl lvndøn væ CoC-ctifict. Væ opmæksom på, t diss ctifikt ikk opfyld kvn i Miljøministits Vjldning fo Offntligt Indkøb f Tæ i fohold til bædygtig skovfovltning, mn udlukknd kun bugs til t dokumnt lovlighd i dnn fobindls. IKKE-gyldig dokumnttion Viss impotø nvnd dokumnttion fo lovlighd og bædygtighd, som hvkn godkndt f miljøognistion ll Miljøministit. Af diss ctifikt, som IKKE gyldig, kn nævns: IBAMA Dokumnttion f IBAMA (Bsilin) udlukknd tnspotog kspottilldls. D dokumnt ikk lovlig opindls - hll ikk slvom dt fmstå som vifict f f.ks. SCS ll SGS. Guyn Fost Commission (GFC) GFC nvnds ifm. opindls f Gnht pæl. Dt kn fo nuvænd ikk nvnds som gyldig dokumnttion fo lovlig opindls ll spobhd. ctifikt Fo uddybnd infomtion om mnt, s vo Rough Guid to Tcbl Ctifid Fost Poducts på

18 o Iok m lion Gu m G o u Lo ub Ipé It o á Lou tojtob P l o uo Gm Lou i u Lo ioq nd Itub b M du uo n Lo ss to M t o P MLou t ui M u io g d q unmn kul u u d b M i n ct ss i M u g t M n M pit i M Mu ngu kulu vému N io ) cti ) ui (EU km AM O (Ni. ng d ip R, u k M O Suc p Sucu T ts duc t Po s d Fo k/ +45 C l k / info b d Tcww.tc. w ucts Pod st d Fo tifi C l n bo Tim nco i B Tu jub uc imb t P upi lh Vm pi ucu Tt Tn Tli b Tc S Suc t u Suc uci Sipo pi Sp lli Sp ini Rob h l Pup i Piqu n Ok,R Ok ouk Pd M) N.A d ( Ok é Niov (EU) ng pi Mui cti Tæsotsmtix (s billd tv.), som kn kvis vd TRACER. D kn dsudn hnviss til fncpojkt fo d flst f tæsotn på u Muk ll Am T Fo fl foslg til tæsots nvndls hnviss til vo u lung ER C A R Fokling til Tæsotsbskivlsn -5 jf. EU nomn ngiv Vighds klss vighdn i jodkontkt (hvo dt højst). Fo nvndls ov jod kn mn som gl fovnt mindst bd klss n 2 2 Stykklss D35-D70 jf. EU nomn 338 ngiv tæts dt højst). ikk styk (hvo D70 Fo tæsot, som s 2 c tstt, ngivt t fingsmæssigt skøn 3 suc 2-3.A -2 nc d (MOR) og ui Fo Rmpæl ngivs i stdt bøjningsbudstyk lg l 22-3 tic sfu 2 c succ is p lsticittsmodul (MOE) c. A d n idn u g n l 4 4 tio ctic 3 p 3 sid d is Fobjdningsgnskbn on n ntæ nføt fo tøt octio t n id i sns o c i o t tis inpt ngiv Esttning komplmntæ tæsot til d o -2 op d p 2-3 nd p n ns ions -2podukt io s pimæ s n n -2-2 im d m l, -3 Mt 0 0 D6 D3 0 0 d w C Yllo d C Whit Cd R d tn Ws D5 Mt b ndu s dioq Ms ui Mn o Pt o Lou Lou bá Jto Ipé o Lou l Gm b u o It 33 Mui á Gu Ion m tifi bl C tæsotsbskivls o Iok pl M Hd iub Gu p G o Fij (W lock Hm ) T Tc I dt følgnd bskivs tæsot. Vi hndl vo pimæ mind tæsot, ækk dsudn md n og bskivls på diss kn fmskffs. ijo F s gos Am Fv h Fvin Eko pn g Dou gls fi m) (N.A m Db Cup uib u Cum ob Jt Ng Ekop Bu ing Bub B Ch lck y Bil ing I pé p G o ub Fij i Gu pl p M G d ) H (W iub ock l m Gu H l Mp ko Hd Io (W) m k u c lo ng Hm Io s gos Am Fv h Fvin ).Am fi (N gls Dou ch B n Asp bé Azo (EU) h (E Bic U) m Db uib Cup u Cum uib p Cu Cu u m g bin y Ch c Bi ck Bl U) h (E ng Bili ) (EU ch B bé Azo n Asp Ash Ash tæsotsbskivls Pd lim lho Vm lim Ang lim Ang pá Am Ang d C mpin ) Am bm (N. D fi ls g u Do g pn ss Eko go m A v F inh Fv y ing Bub Ch k Blc U) h (E Bic g Bilin Bc bé Azo n Asp Ash ) h (EU á mpin C lim d Ang Pd lim Ang lho m V lim Ang p Am u o Acp pin Cm d m i gl An Pd im lho gl m n A V im l g An pá Am ou p Ac /dø t TRACER FACTS o ipi Sin R ob i cu p S llui Sp i cu p Scui Spu Su c Sipo T pi Sucu niové OkN k ) oku (EU ) POd.AM ird (N u iqk, t PO h pl Pukn O ik n i bou PRod lli pi iq PSu i uct p lh PuSp TRACER FACTS CER A R MT R RTE FRO RACER ÆSO R / TR A T D CIES A E E P S FR DC DA R N RE E R C E T D R WES ERN RE R CE D TE A N T OR A S R E ÆS D T R W O R T / E M IES WO OG EC RO TRAC SP RÆ F T T R RD DA R F R A E C E D C E DA R RN RED TE S N WE STER D E AN R W E C D G O RA MT ÆO R O R RTE ER R F C ÆSO R A TT T / CIES DAR F RA TR SPE E C D R E A R D RN ED CE TE S WE ERN R ND T S A E OD OG W O W RÆ T T RD 32 bl c T D3 0 D4 D30 D60 D50 D30 US E/ E IND ND ØR SB G RU INTE RI p Ac ou D40 0 D5 D50 ion lds p D40 Lg 0 D40 D4 D40 0 nk gn D4 H ø / d 0 0 s st D6 2 D4lv / 3, di u D -2 vl ind, pic / V ibsdæk l -2 b0lity D40, pic / Sk vlid6 bl 2 ø y s -2 m t 0 li k D4 A / Hv N tix t lib skl 2-3 æu nitu NA M v -2 d Th s 0 t D4 tk D40 x ing nll uggs -2 i n d P t 2-3 æg b s n / M ll y 2-3 h m t T s li no-2 tæ d uld ånd dk st d wo A / H Sn gg 3-4 na N y / t u s c d 3 l Nm tifi 0 b llbodp D FSC c -c.co lly / Svps / with ww.t2 om bslto 2 2 libl n t w dn nkulv NA l s v æ u ø 2 d io 3 d / Bg / G s l wo uho/ sin D35 NA 2 is td v -3 2 gp nd D60 D60 Fclo 2 spc pd 2-3 / L l hich n u D30 ds Møb n ct NA uun / tifi.com g on w n t, find 2 o n 3 it H io n c -c t yug 3-4 m C s / llist NA m p t S s PlF lo fo fi o D35 5 w.t hf sful 3-4 s in nt dv 2-3 g, p s /Po sdæk wit ww D50 ucc ovid 2 st bl cinlding b 3 bl on t D70. As 2-3 ix p d con mø t FMnou i Ski c l n / i v m k v s 3 D30 H is un guid Th v dc NA un / 4 ticl vlis h Mtix s dtd t Ship ns / S nitu D50-2 D40 pc do n ci 3 T Su 2 nd is sp n up n fu ll f t uss 35 o h n D 0 d in io ic NA d D5 nc y of th 0 G / F / Pn t wh, fin s t D6 nsid by p onsibil Vn n on nt NA ling ss / tæ to co sp th nlility Cl 5d0k-2) tio lopm is in nd still P t m 3 n b o S o 0 v N / 4 is k D fo Du hdy(e/ op -2 ld NA o This s in nt d D40 nd p dp ig 2-3 bov nnc. id st 2 ns s / o ldvs Join D40 5 t w o -2 clss / B 338) ov con nsio gp D3 blo nd min / L im ngth op (EN NA ix p nd n -2 d io l, 0 t t 6 St bklltss D v 2-3 ulv nt lltion m is u 5 0 gn StyTk ic l D40 / G onc t -2 Th tix D7 / H y, p ng ltc bnlg, ins osts lis M blit ois to s n -3 lof D40 Mdøli F v Th vli h 2 / s k n. c æ k d -2 do ss Slt lp oiptu st 0 kibs ix t u filli NA D5 k/s Mt quøib Fun of t f th m Po v NA NA Th c o s/ / H std ing sn ibilty -2 0 itu 4 d g l n D g u u s -2 p n fu n b s Mo by spon 2-3 lly Su ll Mn skl ntuligvis væ opmæksom på, t tæ t ntuligt mtil, og t hv nklt tæsot kn hv foskllig gogfisk hkomst. Vition kn dfo fokomm. Bskivlsn tg udgngspunkt i dt noml og må kun nss fo n ttsno. S OENF P S L Ydlig infomtion og inspition kn finds på RESIB FN O P O S E og RRK K OMFA R A E M HE - TH SC - T C S F F K D. K ER RAC R.D T AC INFO O

19 34 TRACER FACTS TRACER FACTS 35 Abiun (ABIU) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Pouti Guinnsis Bsilin, Amzons Abiun Fo Rød, Splintvd tydligt gåt Fysisk gnskb Dnsitt C. 50 kg/m3 (Fisk) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Rsistnt ovfo Tdo nvlis Styk moe 90 N/mm2 mor 8300 N/mm2 Stbilitt God biun Anvndls Fobjdning Mgt svæ t fobjd. Lvs oft skællt hvovd splintn fjnt. Anvnds kun som mpæl Tøing - Typisk podukt Rmpæl Ring tndns til splitning und og ft mning Esttning Gnht, Kklli Not Abiun h vd gntgn fosøg i dn tysk dl f østsøn vidst god sistns ovfo Tdo. Fuldt på højd md gnht

20 36 TRACER FACTS TRACER FACTS 37 Anglim Vmlho (ANVE) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Dinizi xcls Duck Bsilin, Amzons Anglim Fo Rødbun, Splintvd tydligt gåt gov vækst, md/mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 260 kg/m3 (Fisk) C. 990 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk høj styk. D 50 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil ifht dnsitt Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Anglim Vmlho Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. Ring finish Anvnds pimæt AD ll SD Tømm, spuns, hgnspæl, svll Rids og vn som nd tung tæsot gån vd solksponing bibhold fom Azob, Mssndub En f d få håd sot i mzons, som opnå mgt sto kævl-dimnsion. Mind mgt om Azob. Tæsotn h n kktistisk su, mn ikk ubhglig, lugt som lngsomt fosvind

21 38 TRACER FACTS TRACER FACTS 39 Anglim Cmpin (ANCA) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Aldin htophyll Bsilin, Anglim D Cmpin, Aldin Lysbun, md tydlig lys pnkym stib. Splintvd tydligt gåt. Fin vækst, n dl md/mod vækst i dt spjlskån Fysisk gnskb Dnsitt C. 00 kg/m3 (Fisk) C. 800kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt Vig. Klss (EN 350) Styk skønnt D 40 Stbilitt Rltiv stbil Anglim Cmpin Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish muligt til lv MC, mn mgt lngsommligt. Risiko fo vn Håndlist, tssplnk, tæskl, bænk, lgdskb skl nvnds tøt modn til vm bun og gån vd solksponing bibhold fom godt Fvinh, Mndioqui, Anglim Pd mgt lig Anglim Pd, dog udn pds (Stn).

22 40 TRACER FACTS TRACER FACTS 4 Azob Azob (AZOB) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Lophi lt Congo bsint, W.Afik Ekki, Bongossi Rødbun. Splintvd tydligt gåt gov vækst, md/mod vækst Tydlig væksting Fysisk gnskb Dnsitt C. 260 kg/m3 (Fisk) C. 060 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk mgt Høj styk. D 70 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil ifht. dnsitt sto isiko fo vd og kstning i mind dimnsion Azob Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Svæ t fobjd. Kn høvls. Ring finish Anvnds pimæt AD ll SD Hvntømm, spuns, dæksplnk, svll Rids og vn n hl dl som nd tung tæsot. Gån vd solksponing. høj svind/kvældning Anglim Vmlho, Okn, Tli mgt sto kævl og høj styk og mng ås fing gø zob til hvntømm tæsot n.. Risiko fo vd og kst isæ i vntild konstuktion

23 42 TRACER FACTS TRACER FACTS 43 Biling (bill) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Nucl didichii. Vst Afik, Congo bssint. Bdi, Opp. Gul-ong, Splint tydlig. Md og mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C kg/m3 (Fisk) C kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss (EN 350-2) Styk skønnt D 40 Stbilitt Rltiv god stbilitt biling Anvndls Fobjdning Kn høvls. Rimlig god finish Tøing kn ovntøs, dog md høj isiko fo ids Typisk podukt Tssplnk, guvl, lgdskb, undkonstuktion, pæl modn til vm ong-ød vd solksponing. Gån sn. Fomstbil Esttning Pqui, Ioko. Not -

24 44 TRACER FACTS TRACER FACTS 45 Clonzin (CLOZ) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Euclyptus Clonzin Sydfik Ion Gum Lys gålig. Splintvd også lyst Fysisk gnskb Dnsitt C. 900 kg/m3 (Fisk) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) knvd vis sistns ovfo Tdo nvlis Styk moe 4 N/mm2 mor 9500 N/mm2 Stbilitt God Anvnds kun som mpæl Clonzin Anvndls Fobjdning Svæ t fobjd Anvnds kun som mpæl Tøing - Typisk podukt Rmpæl Ring tndns til splitning Esttning Gnht, Kklli Not stmm f plntgdift. Lvs md dimtintvl på 2 cm. Afsmlning c. 7mm p mt.

25 46 TRACER FACTS TRACER FACTS 47 Cumu (CUMA) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Diptyx Odot Bsilin Almndillo Fvn vi f gyldn til møkød. gålig splint. Tydlig væksting og md/mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 280 kg/m3 (Fisk) C. 080 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk høj styk. D 60 (EN 338) Stbilitt God stbilitt Cumu Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls md god finish Tøing til fibmætningspunkt udn poblm Tssplnk Ring tndns til ids og vn gån vd solksponing. ingn udsvdning. Ingn lugt. god fomstbilitt fo KD Ip, Bngkii, Mssndub Tæsotns gnskb og dns bd tilgænglighd nd Ip h gjot Cumu populæ som dcking.

26 48 TRACER FACTS TRACER FACTS 49 Fvinh (FAVI) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Entolobium Schombugkii Bsilin, Amzons Sucupi Amllo, Olh d Mcco Gyldn md lidt ød stib. Splint lysgul. Tydlig væksting, ingn md/mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 200 kg/m3 (Fisk) C. 990 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 Styk skønnt D 40 Stbilitt Rltiv stbil ifht. dnsitt Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Fvinh Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tøing til fibmætningspunkt udn poblm Tømm, tssplnk, håndlist, bænk Ring tndns til ids og vn gån vd solksponing god Fomstbilitt fo KD Cumu, Ttjub, Ioko, Bngkii nvnt Fvinh bugs om mng mind kndt tæsot, også Timbon. Dt botnisk nvn fgønd fo ovnstånd gnskb

27 50 TRACER FACTS TRACER FACTS 5 Fv Amgoss (FAVA) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Vti pnnsis Bsilin Anglim Amgos Gul-bun md spodisk sot stib. splintvd lysgåt. Tydlig lys pnkym stib Fysisk gnskb Dnsitt C. 240 kg/m3 (Fisk) C. 900 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk skønnt D 40 Stbilitt God stbilitt Fv Amgoss Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tøing til lv MC udn poblm Tssplnk, bænk, gulv, bodpld, bugskunst lv isiko fo ids og vn. fvn modn hutigt til dyb bun gån vd solksponing. Stbil Ip, Sucupi Pt Tæsotn gnnmgå næmst n tnsfomtion f gul til smuk bun. mgt populæ i Syduop.

28 52 TRACER FACTS TRACER FACTS 53 Fijo (FAVA) Botnisk nvn Codi Goldin Opindls Bsilin, Amzons And nvn - Udsnd Gåbun md spodisk sot stib. splintvd lysgåt. Tydlig væksting. Mild. kktistisk spjl Fysisk gnskb Dnsitt C. 900 kg/m3 (Fisk) C. 580 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk skønnt D 30 Stbilitt God stbilitt Fijo Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Lt t fobjd, Kn høvls og djs. god finish i tøt tæ Tøing til lv MC udn poblm Bklædning, møbl, dø, km, bugskunst Rids og vn ikk gån vd solksponing bibhold fom. Nogt fugtoptg. Tk fijo ligg i udsnd mgt tæt på Tk og i gnskb ikk lngt f Tk. Dog ikk ligså slidstæk.

29 54 TRACER FACTS TRACER FACTS 55 Guiub (GUAR) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Clis Rcmos Bsilin, Amzons Muué Gulbun, Splintvd tydligt gåt fin vækst, n smul md/mod vækst Tydlig væksting isæ i plnskån Fysisk gnskb Dnsitt C. 60 kg/m3 (Fisk) C. 700 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss -2 (EN 350) Styk Stbilitt skønnt D35 God stbilitt. Lill isiko fo vd og kstning Guiub Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls og Djs God finish Tøing udn poblm til lv MC Bklædning, tssplnk, bænk, hvmøbl, tæskl Ring tndns til ids og vn modn hutigt vd solksponing til vm bun. Bibhold fom godt Tk guiub n ndn tæsot som kn sttt Tk til mng fomål. Svæ t fobjd nd Fijo, mn md høj slidstyk

30 56 TRACER FACTS TRACER FACTS 57 Ioko (IROK) Botnisk nvn Opindls And nvn - Udsnd Milici xcls Congo bsint, Vstfik Gulbun. Splintvd tydligt gåt Tydlig væksting, md/mod vækst. Fysisk gnskb Dnsitt C. 000 kg/m3 (Fisk) C. 650 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss -2 (EN 350) Styk d 40 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil. Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Ioko Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tøing til lv MC mulig, mn nogn isiko fo kstning Bodpld, tssplnk, hvmøbl, håndlist, bænk, tæskl Ring tndns til ids og vn modn hutig vd ksponing til møkbun bibhold fom godt nå KD Ttjub, Fvinh ioko modn ltivt hutigt til bun

31 58 TRACER FACTS TRACER FACTS 59 Jtob (JATO) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Hymn Coubil Amzons, Bsilin Bzilin Chy Rødbun md spodisk sot ftgning splintvd tydligt gåt fin vækst, ingn md/mod vækst. Fysisk gnskb Dnsitt C. 240 kg/m3 (Fisk) C. 890 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk d 40 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil Jtob Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tøing til lv MC mulig, dog md nogn bsvæ og isiko fo vn Bodpld, tssplnk, gulv, håndlist, bænk, tæskl Ring tndns til ids og vn gån vd solksponing Risiko fo udsvdning bibhold fom godt nå KD Muicti Rltivt højt indhold f vndopløslig kspnsivstoff mdfø isiko fo fv fsmitning på ltn og fcd.

32 60 TRACER FACTS TRACER FACTS 6 Louo Gml (Log) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Ocot ub Amzons Rd Louo, Louo Vmlho Rød-lysbun. Splint tydlig. Rt vækst md bgænst md og nodvækst. Åing ikk synlig Fysisk gnskb Dnsitt C kg/m3 (Fisk) C kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350-2) Styk skønnt D 35. Stbilitt God stbilitt louo gml Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish, mn kun vd lv MC. kn tvl op hvis fisk Tø udn poblm i mind tykkls. mgt vnsklig tøing i dimnsion ov 40 mm Bklædning, lgdskb, byumsinvnt, småbo modn til vm bun vd solksponing. gån sn. Fomstbil Sipo, Spl, Khy loga h t højt oli-indhold som tydligt kn fonmms på høvld ovfld. Smm oli nok åsgn til, t dn mgt svæ t tø i dimnsion ov 50 mm. Olin giv loga n mgt bhglig duft

33 62 TRACER FACTS TRACER FACTS 63 Louo Itub (LOIT) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Mziluus itub Bsilin Tub Fvn vi f møk gul til møkbun. splintvd tydligt gåt. Fin vækst, ingn md/ mod vækst. Kn hv nklt møk pltt Fysisk gnskb Dnsitt C. 50 kg/m3 (Fisk) C. 750kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt Vig. Klss (EN 350) Styk d 40 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil. Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion i fisk tilstnd Louo Itub Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish. Isæ tøt tæ sløv væktøj pg. silikt lngsomt, isiko fo skltøing Håndlist, tssplnk, tæksl, bænk, lgdskb skl nvnds tøt. Gån vd solksponing. Bibhold fom Ttjub, Fvinh, Ioko d kktistsik møk pltt finds isæ i itub f Amzons. H kun kosmtisk btydning

34 64 TRACER FACTS TRACER FACTS 65 Mndioqui (MANQ) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Qul Pnsis Bsilin Mndioqui Escmoss Rød- Lysbun. Splintvd tydligt gåt fin vækst, ingn md/mod vækst fin pnkymstib Fysisk gnskb Dnsitt C. 50 kg/m3 (Fisk) C. 750kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2-3 (EN 350) Styk skønnt D 35 Stbilitt Rltiv stbil Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion i fisk tilstnd Mndioqui Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish muligt til lv MC, mn mgt lngsommligt. Risiko fo vn Håndlist, tssplnk, tæksl, bænk, lgdskb skl nvnds tøt gån vd solksponing bibhold fom Anglim Cmpin, Spl olibhndlt ligg Mndioqui indnfo dn kommcill fællsbtgnls Mhogni

35 66 TRACER FACTS TRACER FACTS 67 Mssndub (MASS) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Mnilk hubi Bsilin, Amzons Mcndub Rødbun. Splintvd tydligt gåt. Lys ødt ungdomsvd. Fin glmæssig vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 260 kg/m3 (Fisk) C. 000 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk høj styk. D 60 (EN 338) Stbilitt God stbilitt ifht. dnsitt Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Mssndub Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø lngsomt, mn udn stø poblm også til lv MC Tssplnk, håndlist, bænk Rids og vn og få skjold som nd tung tæsot utøt gån vd solksponing bibhold fom. Ingn svdning Cumu, Jtob, Muicti mssndub fmstå som fntstisk flot og stbil nå nvndt tøt. Anvnds dsvæ oft utøt md ing sultt til følg

36 68 TRACER FACTS TRACER FACTS 69 Muicti (MUIR) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Astonium lcointi Bsilin, Amzons Tigwood, Gonclo lvs Rødbun, md mknt sot stib. Splint lysød. Fin vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 200 kg/m3 (Fisk) C. 930 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk god styk. D 40 (EN 338) Stbilitt God stbilitt Muicti Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Mgt håd. Kn høvls. God finish Tø lngsomt, mn udn stø poblm også til lv MC. Håfin ids kn fokomm Tssplnk, bklædning, håndlist, bænk, tæskl, bugskunst, bodpld, gulv lv isiko fo ids og vn fv stt ltiv lys og modn til bun gån vd solksponing stbil. Ingn svdning Jtob d smukk tigstib (Rjds) fokomm oft glmæssigt i n dl stykk, hvo nd kn væ hlt udn og t stuktuløs.

37 70 TRACER FACTS TRACER FACTS 7 Piqui (PiQU) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Cyoc Villosum Bsilin, Amzons Piqui Lys-lysbun md svg stuktu. Splint liglds lys. Nogn md-og nmodvækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 20 kg/m3 (Fisk) C. 840 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk god styk. D 40 (EN 338) Stbilitt God stbilitt Piqui Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø lngsomt, mn udn stø poblm også til lv MC. Håfin ids kn fokomm Undkonstuktion, bodæk, hgn, byumsinvnt, lgdskb lv isiko fo ids og vn gån vd solksponing stbil. Ingn svdning Eg, Mndioqui Angb f ovfld skimml kn væ tydlig pg. dn lys fv.

38 72 TRACER FACTS TRACER FACTS 73 Robini (ROBI) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Robini psudokci Nodmik, fovildt i Østuop Blck Locust, Akci (flsk), Robini Gul- gyldn. Splintvd tydligt hvidt fin vækst. Tydlig væksting Fysisk gnskb Dnsitt C. 930 kg/m3 (Fisk) C. 660 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk skønnt D 40 Stbilitt Ring stbilitt. Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Robini Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Anvnds pimæt AD ll SD Ntupæl, pktstv, svll, hvmøbl, som und pæl mgt stbil. Svt t ustbil. Tndns til ndflæk. Splint ngibs f skimml. Udn splint stå dn flot udn skimml og md få ids. Risiko fo åd bg død knst Ttjub, Guiub gundt stmmn ing støls og kogd fom vil obini i svt tilstnd hv mv og dmd vn. Kn ikk poduc sto dimnsion i stø ntl. Indhold mng død knst

39 74 TRACER FACTS TRACER FACTS 75 Splli (SAPE) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Entndophgm cylindicum Congo-bsint, Afik Spl Rødbun. Fin vækst, dog md nogn modvækst. Splint tydlig Fysisk gnskb Dnsitt C. 900 kg/m3 (Fisk) C. 700 kg/m3 (MC 2%) Vighd Modt Vig. Klss 3 Styk Stbilitt skønnt D30 Rltiv god stbilitt Splli Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø udn poblm til lv MC. Dog isiko fo kstning i små dimnsion Vindu, dø, bklædning Ring isiko fo ids og vn nå tøt. modn til vm bun vd solksponing. gån sn. Fomstbil og slidstæk Sipo, Louo Gml, Mndioqui mgt nvndt ll ound-mhogni, spcilt til ll indvndig opgv f døfiné til klssisk møbl

40 76 TRACER FACTS TRACER FACTS 77 Sibiisk læk (SAPE) Botnisk nvn Lix sibiic Opindls Sibiin, Øst fo Ul And nvn - Udsnd Gul-bun. Splint tydlig. Møk knst oft md bk ing Fysisk gnskb Dnsitt C kg/m3 (Fisk) C kg/m3 (MC 8%) Vighd Klss 3-4 (EN 350-2) Styk C8. Stbilitt Rltiv god stbilitt nå tø Sibiisk læk Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. Rimlig god finish nå tø ovntøs lt dog md isiko fo ids og kstning Tssplnk, bklædning, lgdskb, undkonstuktion, pæl nogn tndns til ids og vn. Fvn modn og bliv ftfølgnd gålig. gundt suhd ( lv PH) ngibs dn oft f skimmlsvmp og bliv sot. bø olibhndls Euopæisk læk kun læk, som komm f omåd øst fo ul, ægt sibiisk læk md gnskb som nføt ovnfo. Læk f nd omåd h nhutig vækst og dmd nd gnskb

41 78 TRACER FACTS TRACER FACTS 79 Sipo (SIPO) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Entndophgm util Congo-bsint, Afik Util Rødbun, fin vækst dog md nogn modvækst. Splint tydlig Fysisk gnskb Dnsitt C. 850 kg/m3 (Fisk) C. 650kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2-3 Styk Stbilitt skønnt D30 God stbilitt Sipo Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish. Sløv væktøj ov tid Tø udn poblm til lv MC. Dog isiko fo kstning i små dimnsion Vindu, dø, bklædning Ring isiko fo ids og vn nå tøt modn til vm bun vd solksponing gån sn. Fomstbil og slidstæk Spl, Louo Gml, Mndioqui håndvækns fotukn mhogni. Kndt i åti, og fmstå ltid md n pæn åtgning og sin kftig ædl fv, d vind vd lk/oliing

42 80 TRACER FACTS TRACER FACTS 8 Sucupi Vmlho (Suv) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Andi Unifolt Amzons Rød Sucupi, Andi Rødbun, md tydlig pnkymstib splint tydlig. Rt vækst md bgænst mdog modvækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 200 kg/m3 (Fisk) C. 870kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350-2) Styk Stbilitt skønnt D50 God stbilitt Sucupi vmlho Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish, mn kun vd lv MC. Tø udn poblm til lv MC. Dog isiko fo kstning i små dimnsion Tssplnk, bklædning, bænk, gulv, bodpld, tæskl modn til vm bun vd solksponing. gån sn. Fomstbil og slidstæk Cumu, Jtob Tndns til fibjsning ft lægning bø slibs ft føst opfugtning

43 82 TRACER FACTS TRACER FACTS 83 Tnimbuc (TANI) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Buchnvi pviflo Bsilin, Amzons Gøn Ipé Gyldn-gøn md spdt svg ød og sot stib. Splintvd tydligt gåt. Fin vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 200 kg/m3 (Fisk) C. 850 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (Skønnt) Styk skønnt D40 Stbilitt Rltiv stbil ifht. dnsitt Tnimbuc Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø lngsom, udn poblm til lv MC. dog isiko fo kstning Undkonstuktion, tssplnk Ring isiko fo ids og vn nå tøt modn til vm bun vd oxiding gån sn vd solksponing fomstbil og slidstæk Ip, Itub, Ttjub, Ioko, Bngkii Rltivt højt indhold f vndopløslig kspnsivstoff mdfø isiko fo fv fsmitning på ltn og fcd

44 84 TRACER FACTS TRACER FACTS 85 Ttjub (TAJU) Botnisk nvn Bgss guinnsis Opindls Bsilin, Amzons And nvn - Udsnd Gyldn- lysbun. Splintvd tydligt gåt. fin vækst, md/mod vækst Fysisk gnskb Dnsitt C. 00 kg/m3 (Fisk) C. 800 kg/m3 (MC 2%) Vighd Mgt vig. Klss (EN 350) Styk høj styk. D 60 (EN 338) Stbilitt Rltiv stbil ifht. dnsitt. Risiko fo vd og kstning i mind dimnsion Ttjub Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls. God finish Tø lngsom, udn poblm til lv MC dog isiko fo kstning Tssplnk, bklædning, bænk, lgdskb, tæskl Ring isiko fo ids og vn nå tøt modn hutigt til vm bun vd solksponing. Gån sn. Fomstbil og slidstæk Robini, Ioko Ttjub kn md sin høj styk og vighd nvnds bdt udndøs så læng dn tøt til 6-8%. En stæk tæsot på godt og ondt

45 86 TRACER FACTS TRACER FACTS 87 Yllow Cd (AYC) Botnisk nvn Opindls And nvn Udsnd Chmcypis knootknsis Alsk, Bitish Columbi Alsk yllow cd, cyps Lys Gul. Splintvd hvid mgt fin væksting Fysisk gnskb Dnsitt C. 700 kg/m3 (Fisk) C. 480 kg/m3 (MC 2%) Vighd Vig. Klss 2 (EN 350) Styk Stbilitt lv styk Høj stbilitt Yllow Cd Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Lt fobjdning. God finish ingn poblm Bklædning, tssplnk, bådbygning, lgdskb, bænk, tæskæi, timbfms, sndktæ lv isiko fo ids og vn gån smukt vd solksponing god fomstbilitt. Enklt stykk kn væ uglmæssig Wstn Rd Cd Tæsotn h n lt sylig svovlgtig lugt. Ifl. Amiknsk undsøgls sistnt ovfo tdo nvlis. Kn stå i åti som dødt vd i skovn udn t dt gå udov vighdn. (Såkldt Silvtips) En hlt sælig tæsot

46 88 TRACER FACTS TRACER FACTS 89 Wstn Rd Cd (WRC) Botnisk nvn Thuj Plict Opindls Bitish Columbi, Cnd And nvn - Udsnd Fvn vi f lys ov ød til møkbun mgt fin åingstgning Tydlig foskl på tæ f.og 2. gowth Fysisk gnskb Dnsitt C. 700 kg/m3 (Fisk) C. 385 kg/m3 (MC 2%) Vighd vig. Klss 2 (En 350) Styk lv styk Stbilitt Mgt høj fomstbilitt, også vd svingnd fugtighd Wstn Rd Cd Anvndls Fobjdning Tøing Typisk podukt Esttning Not Kn høvls og djs. God finish lt t tø indtil 2 kollps kn fokomm i stø dimnsion Tæbklædning, tgspån, bådbygning, suninvnt, lgdskb, pgol, timbfms, hottubs gån smukt vd solksponing Ring tndns til ids og vn bibhold fom Yllow Cd WRC gnskb gø dn til bklædnings tæsot n. Kktistisk bhglig lugt som lngsomt fosvind. (Thujplicin)

47 90 TRACER FACTS TRACER FACTS 9 fnc TRACER h d sidst ti å lvt tæ til n lng ækk byggpojkt i Dnmk og i udlndt. Pojktn spænd vidt f fcdbklædning, bodæk, mpæl, lgplds til indndøs gulv og intiø. På d følgnd sid kn du s ksmpl på n ækk udvlgt pojkt, og på finds t stø ovblik ov vos mng fnc. Kontkt os på ll fo ydlig infomtion. fnc

48 92 TRACER FACTS TRACER FACTS 93 Novo Nodisk Cmpus 2000 m2 tg- og fcdbklædning i tæsotn Cumu f Sydmik lvt til Novo Nodisk Cmpus i Hillød. Cumu kn sttt Ipé og Bngkii og m tilgænglig nd diss sot. Bodæk, Købnhvns Hvn Bodæk i bsilinsk Mssndub-tæ. Kn sttt f.ks. jtob og fmstå flot og stbil, nå tæt tøt kokt. Kn også nvnds til håndlist og bænk.

49 94 TRACER FACTS TRACER FACTS 95 Lgplds Lgplds udføt i sotn Robini f Nodmik. Som und pæl dn mgt stbil, og udn splint fmstå dn md få ids og udn skimml. Kn også bugs til pktstv, ntupæl og hvmøbl. Rmpæl, Odns Hvn Rmpæln h lvt i sotn Abiun, som vd gntgn fosøg i Østsøn h vist god sistns ov fo Tdo. Kn sttt f.ks Gnht, hvis gnskb Abiun mtch fuldt ud.

50 96 TRACER FACTS

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris stobyguid Hvnbyn, Foto: Iis d h dt hl Modsætning øds i hnsstdn Hbog, d båd n hftig hvnby d knt og n ondæn topol d klss. Af Mthis Sonn ss u ch cis ls t Ho g w l 5 All 1. Byn i hvnn Slv o dt dlvis nyopføt

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere