FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14"

Transkript

1 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISSN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Forsidefoto: Ny Carlsberg Glyptotek, København. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

3 Fødsler og fødende kvinders vægtforhold - 1. kvartal 2006* Fra findes oplysning om BMI i fødselsregisteret Definition af BMI Som fortsættelse af statistikken om fødsler og fødende kvinders vægtforhold body mass index (BMI), publiceres hermed tal for perioden til og med 1. kvartal 2006*. Statistikken baseres på indberetningerne til Landspatientregisteret om de fødendes højde og vægt (før graviditet). De indberettes i forbindelse med fødsel, og statistikken omfatter de fødsler, hvor der er fundet valide værdier for højde og vægt, dvs. omkring 93 pct. af alle fødende. Body mass index (BMI) er et mål for sammenhæng mellem høje og vægt. BMI beregnes ved at dividere vægten i kg med højden i meter kvadreret ( kilogram pr. kvadratmeter ). Det vil sige at en person på 1,75 m i højde, der vejer 80 kg, vil have et BMI på: 80 kg/(1,75 x 1,75) = 26,1 kg/m². Klassifikationen af overvægt er i henhold til WHO s definitioner, som vises i tabel 1. Inddelingen refererer til helbredsrisikoen ved forskellige grader af overvægt og gælder kun for voksne. Figur 1 Andel overvægtige mødre blandt fødende - 1. kvartal 2006* fordelt efter bopælsamt. Frederiksberg Kommune Københavns Kommune Københavns Amt Århus Amt Roskilde Amt Frederiksborg Amt Hele landet Bornholm Vejle Amt Vestsjællands Amt Fyns Amt Ringkøbing Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Storstrøms Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Andel overvægtige, BMI 25+ Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst. Den indtegnede klare boks angiver for hvert amt 95 pct. konfidensintervallet. De lodrette referencelinier angiver 95pct. sikkerhedsintervallet for landsgennemsnittet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14, juni

4 Tabel 1 Klassifikation af BMI. WHO s definitioner Alternativ benævnelse BMI (kg/m²) Helbredsrisiko Undervægt <18,5 Afhænger af årsagen til undervægten Normalvægt 18,5-24,9 Middel Overvægt >25 Moderat overvægt 25-29,9 Let øget Svær overvægt Fedme >30 Klasse I Fedme 30-34,9 Middel øget Klasse II Svær fedme 35-39,9 Kraftigt øget Klasse III Ekstrem svær fedme >40 Ekstrem øget Store regionale forskelle i BMI I figur1 vises andelen af overvægtige i forhold til alle fødende i perioden 1. kvartal 2006*. Overvægtige er summen af moderat overvægtige og de svært overvægtige i klasse I-III. De indberettede oplysninger om de gravides BMI vidner om markante regionale forskelle. Viborg Amt har godt 40 pct. i gennemsnit over hele perioden den største andel overvægtige eller svært overvægtige gravide. I Frederiksberg kommune er andelen af overvægtige 2½ gang mindre. Figur 2 viser fordelingen af mødrene efter BMI 1. kvartal 2006*. Figuren viser, at andelen af undervægtige er mere ensartet på tværs af amter. Andelen af normalvægtige varierer fra 56 pct. til 78 pct. af alle gravide. For hele landet er andelen af normalvægtige 63 pct. Figur 2 Mødre - 1. kvartal 2006* fordelt efter bopælsamt og BMI før graviditet. Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholm Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Pct. BMI, kg / m2 BMI < 18,5 BMI 18,5-24,9 BMI 25 + Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

5 Tabel 2A Antal fødende -1.kvartal 2006* fordelt efter BMI og bopælsamt. I alt Undervægt BMI: < 18,5 Normalvægt BMI: 18,5-24, * -2006* * -2006* * -2006* * -2006* I alt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms R K Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14, juni

6 Tabel 2B Fødende -1.kvartal 2006* fordelt efter BMI og bopælsamt, i pct. I alt Undervægt BMI: < 18,5 Normalvægt BMI: 18,5-24, * -2006* * -2006* * -2006* * -2006* I alt 24,1 24,1 24,2 24,1 4,4 4,3 4,3 4,4 63,7 63,6 63,1 63,6 31,9 32,1 32,6 32,1 Københavns Kommune 23,0 23,0 23,2 23,0 5,6 5,4 5,5 5,5 72,0 72,3 70,1 71,9 22,5 22,3 24,4 22,6 Frederiksberg Kommune 22,5 22,6 22,5 22,6 4,3 5,2 5,3 4,8 79,8 76,9 78,1 78,4 15,9 18,0 16,6 16,8 Københavns Amt 23,5 23,4 23,3 23,5 5,4 5,3 5,5 5,3 67,6 68,8 68,4 68,2 27,0 25,9 26,2 26,5 Frederiksborg Amt 23,9 23,9 23,8 23,9 4,2 4,1 5,2 4,3 65,7 65,6 65,7 65,7 30,1 30,3 29,1 30,1 Roskilde Amt 24,1 23,9 24,3 24,0 4,6 4,8 2,9 4,5 64,2 66,3 63,0 65,0 31,2 29,0 34,1 30,5 Vestsjællands Amt 24,6 24,7 24,7 24,7 4,4 4,3 4,8 4,4 59,0 57,4 58,3 58,2 36,6 38,3 36,9 37,4 Storstrøms Amt 24,7 24,8 25,1 24,8 4,6 4,8 4,2 4,6 58,1 56,4 56,9 57,2 37,3 38,8 38,9 38,1 Bornholm 25,0 24,1 24,9 24,6 4,6 6,9 1,5 5,3 57,6 61,9 63,2 60,1 37,8 31,3 35,3 34,6 Fyns Amt 24,4 24,3 24,3 24,4 4,4 4,1 4,8 4,3 60,9 61,7 60,1 61,2 34,7 34,2 35,1 34,5 Sønderjyllands Amt 24,9 25,2 25,3 25,1 3,2 3,4 3,2 3,3 58,4 55,3 56,9 56,9 38,4 41,3 39,9 39,8 Ribe Amt 24,8 25,1 24,8 24,9 4,0 3,1 4,6 3,7 57,2 57,1 55,1 57,0 38,8 39,7 40,4 39,4 Vejle Amt 24,4 24,4 24,5 24,4 4,3 4,0 4,3 4,2 60,9 62,2 62,6 61,6 34,9 33,8 33,1 34,2 Ringkøbing Amt 24,7 24,9 25,0 24,8 3,7 3,4 3,0 3,6 58,9 58,2 58,7 58,6 37,4 38,3 38,4 37,9 Århus Amt 23,7 23,9 23,8 23,8 4,4 4,1 3,9 4,2 67,1 66,4 67,8 66,9 28,5 29,5 28,2 28,9 Viborg Amt 25,1 25,1 25,0 25,1 3,1 3,6 3,4 3,3 55,4 56,7 55,4 56,0 41,5 39,7 41,2 40,7 Nordjyllands Amt 24,8 24,8 25,3 24,9 3,6 3,8 3,1 3,7 59,2 58,2 56,0 58,4 37,2 37,9 40,9 37,9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

7 Andelen af overvægtige stiger Kejsersnit sengedagsforbrug i relation til overvægt Under- og overvægtige er indlagt længere tid Stigende vægt betyder stigende sfrekvens Tabel 2 viser udviklingen i over perioden opgjort pr. år og foreløbige tal for 1. kvartal 2006*. Tallene viser en tendens til stigende andel overvægtige blandt de fødende: I var andelen 31,9 pct., i 2005 var andelen steget til 32,1 pct. og de foreløbige tal for 2006* viser en andel på 32,6 pct. Viborg Amt havde med 41,5 pct. i den største andel overvægtige mødre. I 2005 var det Sønderjyllands Amt der med 41,3 pct. indtog en førerposition efterfulgt af Ribe og Viborg Amter. I tabel 3 præsenteres sammenhænge mellem varighed af indlæggelse i forbindelse med fødsel, og BMI. En spontan fødsel uden indgreb indebærer en indlæggelsestid på i gennemsnit 4 dage. Hvis fødslen ender med, betyder det, at indlæggelsestiden knapt fordobles til 7,2 dage i gennemsnit over hele perioden. Lidt mere end 20 pct. af alle fødsler ender med. Af tabellen fremgår det endvidere at undervægtige og overvægtige kvinder ligger længere på hospital i forbindelse med fødsel end normalvægtige kvinder. Særlig markant er det, hvis der er foretaget. Det betyder for eksempel, at de svært overvægtige i i gennemsnit lå mere end 1 dag længere end normalvægtige. Gennemsnitstallene for hele perioden viser, at de undervægtige er den gruppe, der ligger i længst tid efter, og at det er de svært overvægtige der ligger længst efter fødsel uden. Tabellen viser, at der er en meget tydelig tendens til stigende sfrekvens med stigende grad af overvægt. De under- og normalvægtige befinder sig under landsgennemsnittet for, mens de svært overvægtige ligger betydeligt over. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14, juni

8 Tabel 3 Mødre -1.kvartal 2006*. Sengedagsforbrug ved fødsel fordelt efter og BMI før graviditet. Gns. sengedage Fødsler Heraf med Pct. andel Fødsler uden Fødsler med Undervægt BMI: < 18, ,5 4,3 8,0 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,9 3,9 7,2 Overvægt BMI: 25-29, ,2 4,1 7,7 Fedme(svær overvægt) klasse I BMI: 30-34, ,8 4,2 7,8 Fedme(svær overvægt) klasse II BMI: 35-39, ,7 4,5 8,0 Fedme(svær overvægt) klasse III BMI ,6 4,8 8,3 I alt ,7 4,0 7, Undervægt BMI: < 18, ,1 4,3 7,9 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,1 3,9 7,0 Overvægt BMI: 25-29, ,0 4,0 7,1 Fedme(svær overvægt) klasse I BMI: 30-34, ,7 4,2 7,3 Fedme(svær overvægt) klasse II BMI: 35-39, ,6 4,2 7,2 Fedme(svær overvægt) klasse III BMI ,5 4,5 7,5 I alt ,1 3,9 7,1 2006, 1. kvartal Undervægt BMI: < 18, ,6 4,2 8,0 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,9 3,8 6,9 Overvægt BMI: 25-29, ,0 4,1 6,5 Fedme(svær overvægt) klasse I BMI: 30-34, ,5 4,1 7,2 Fedme(svær overvægt) klasse II BMI: 35-39, ,0 3,9 6,4 Fedme(svær overvægt) klasse III BMI ,3 4,5 6,1 I alt ,5 3,9 6,8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

9 Gns. sengedage Fødsler Heraf med Pct. andel Fødsler uden Fødsler med Undervægt BMI: < 18, ,7 4,3 7,9 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,6 3,9 7,1 Overvægt BMI: 25-29, ,0 4,0 7,3 Fedme(svær overvægt) klasse I BMI: 30-34, ,3 4,2 7,5 Fedme(svær overvægt) klasse II BMI: 35-39, ,8 4,3 7,5 Fedme(svær overvægt) klasse III BMI ,4 4,6 7,7 I alt ,4 4,0 7,3 Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst Tabel 4 Børn med fødselsvægt over 4000 og 4500 gram og børnenes indlæggelsestid fordelt efter mors BMI før graviditet. Heraf antal Pct. Antal børn i alt over 4000 gram over 4500 gram over 4000 gram over 4500 gram Gns. antal sengedage Undervægt BMI: < 18, ,0 1,1 5,5 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,9 2,9 4,8 Overvægt BMI: 25-29, ,6 4,9 5,3 Fedme(svær overvægt) klasse I BMI: 30-34, ,1 6,4 5,5 Fedme(svær overvægt) klasse II BMI: 35-39, ,2 8,3 5,7 Fedme(svær overvægt) klasse III BMI ,9 9,6 6,0 I alt ,8 3,7 5, Undervægt BMI: < 18, ,6 1,0 5,2 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,6 3,0 4,8 Overvægt BMI: 25-29, ,3 5,1 4,9 Fedme(svær overvægt) klasse I BMI: 30-34, ,8 6,3 5,2 Fedme(svær overvægt) klasse II BMI: 35-39, ,1 7,8 5,0 Fedme(svær overvægt) klasse III BMI ,2 10,9 5,1 I alt ,9 3,8 4,9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

10 Heraf antal Pct. Antal børn i alt over 4000 gram over 4500 gram over 4000 gram over 4500 gram Gns. antal sengedage 2006, 1. kvartal Undervægt BMI: < 18, ,8 0,7 4,7 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,7 2,9 4,6 Overvægt BMI: 25-29, ,4 4,0 4,5 Fedme(svær overvægt) klasse I BMI: 30-34, ,4 5,9 4,9 Fedme(svær overvægt) klasse II BMI: 35-39, ,6 5,9 4,3 Fedme(svær overvægt) klasse III BMI ,9 8,9 4,8 I alt ,4 3,4 4, Undervægt BMI: < 18, ,2 1,0 5,3 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,8 2,9 4,8 Overvægt BMI: 25-29, ,8 4,9 5,0 Fedme(svær overvægt) klasse I BMI: 30-34, ,3 6,3 5,3 Fedme(svær overvægt) klasse II BMI: 35-39, ,7 7,8 5,2 Fedme(svær overvægt) klasse III BMI ,9 10,1 5,5 I alt ,8 3,7 4,9 Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst Overvægtige føder flere store børn Fokus i tabel 4 er børnenes fødselsvægts afhængighed af morens BMI. Knap 3,7 pct. af alle børn, der fødes, betegnes som store, idet de vejer mere end gram. Andelen af store børn er kraftigt stigende med morens grad af overvægt. 1 pct. af de undervægtiges børn, men mere end 10 pct. af de overvægtiges er store over gram. Andelen af børn, der er store, er 2 til 3 gange så høj hos overvægtige i forhold til normalvægtige. Børn, som fødes af svært overvægtige, er indlagt i gennemsnit 0,7 dage længere end normalvægtige. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

11 Tabel 5 Børn fordelt efter Apgarscore efter 5 minutter og mors BMI før graviditet. Apgarscore 5 minutter Antal børn < Pct. andel børn med apgar<7 Undervægt BMI: < 18, ,5 Normalvægt BMI: 18,5-24, , ,9 I alt , Undervægt BMI: < 18, ,2 Normalvægt BMI: 18,5-24, , ,9 I alt ,7 2006, 1. kvartal Undervægt BMI: < 18, ,9 Normalvægt BMI: 18,5-24, , ,7 I alt , Undervægt BMI: < 18, ,8 Normalvægt BMI: 18,5-24, , ,9 I alt ,7 Anm.: Opgørelsen omfatter fødte 1. kvartal 2006*, hvor Apgarscore og morens prægravide BMI er oplyst Større andel af børn med lav apgarscore med blandt undervægtige og overvægtige mødre Tabel 5 viser fordelingen af Apgarscore efter fem minutter. Apgarscoren er et samlet mål for vurdering af barnets tilstand umiddelbart efter fødslen, og der tildeles op til 10 points. En Apgarscore under 7 efter fem minutter er sædvanligvis tegn på iltmangel under fødslen, hvilket i sjældne tilfælde kan føre til neurologiske skader. Tabellen viser en tendens til en større andel af børn blandt undervægtige og overvægtige mødre, som fødes med lav Apgarscore. 0,6 pct. af børn af normalvægtige har en lav Apgarscore, mens 0,8 hhv. 0,9 pct. af børn af under- og overvægtige mødre har en lav Apgarscore. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

12 Tabel 6 Fødsler fordelt efter svangerskabslængde og mors BMI før graviditet. Antal børn Pct. < <37 uger <32 Uoplyst Uoplyst Undervægt BMI: < 18, ,5 1,0 8,5 86,5 3,7 0,3 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,6 1,0 5,6 87,5 5,8 0,1 Overvægt eller svær overvægt BMI: ,4 1,4 6,0 85,1 7,3 0,2 I alt ,0 1,1 5,9 86,7 6,2 0, Undervægt BMI: < 18, ,4 1,7 6,7 87,2 4,1 0,2 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,8 1,1 5,7 87,5 5,6 0,1 Overvægt eller svær overvægt BMI: ,0 1,3 5,7 85,6 7,3 0,1 I alt ,9 1,2 5,7 86,9 6,1 0,1 Undervægt BMI: < 18, ,6 1,4 6,3 89,6 2,8. Normalvægt BMI: 18,5-24, ,4 1,1 5,3 88,1 5,4 0,1 Overvægt eller svær overvægt BMI: ,2 1,0 6,2 85,9 6,8 0,1 I alt ,7 1,0 5,7 87,5 5,7 0,1 2006, 1. kvartal Undervægt BMI: < 18, ,8 1,4 7,5 87,1 3,8 0,3 Normalvægt BMI: 18,5-24, ,7 1,0 5,6 87,6 5,7 0,1 Overvægt eller svær overvægt BMI: ,2 1,3 5,9 85,4 7,2 0,2 I alt ,9 1,1 5,8 86,9 6,1 0,1 Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst Flere undervægtige og overvægtige føder for tidligt. Tabel 6 rummer en fordeling af fødslerne efter svangerskabslængde og BMI. Tabellen viser at som gennemsnit i perioden sker 86,7 pct. af fødslerne til termin. Tallene viser, at 8,8 pct. af de undervægtige og 7,2 pct. af de overvægtige føder for tidligt, det vil sige tidligere end 37 uger. Omvendt går 3,8 pct. af de undervægtige men 7,2 pct. af de overvægtige over tiden, det vil sige 42 uger eller mere. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

13 Tabel 7A Fødsler fordelt efter indgreb under fødsel og mors BMI før graviditet. Antal fødsler og indgreb BMI kg/m2 I alt antal fødsler Fødsler uden instr. indgreb Kop eller tang I- gangsatte Epiduralblokader Planlagte Akutte Undervægt BMI: < 18, Normalvægt BMI: 18,5-24, Overvægt eller svær overvægt BMI: I alt Undervægt BMI: < 18, Normalvægt BMI: 18,5-24, Overvægt eller svær overvægt BMI: I alt , 1. kvartal Undervægt BMI: < 18, Normalvægt BMI: 18,5-24, Overvægt eller svær overvægt BMI: I alt * Undervægt BMI: < 18, Normalvægt BMI: 18,5-24, Overvægt eller svær overvægt BMI: I alt Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

14 Tabel 7B Fødsler fordelt efter indgreb under fødsel og mors BMI før graviditet. Pct. Procentvis andel af fødsler Epiduralblokader Fødsler uden instr. indgreb Kop eller tang I- gangsatte Planlagte Akutte Undervægt BMI: < 18,5 10,1 12,8 75,3 7,2 6,7 10,7 Normalvægt BMI: 18,5-24,9 11,2 13,1 73,1 8,0 7,5 11, ,2 14,2 68,5 6,9 9,8 14,8 I alt 13,1 13,4 71,7 7,6 8,2 12, Undervægt BMI: < 18,5 10,5 17,0 75,6 8,2 6,9 9,2 Normalvægt BMI: 18,5-24,9 12,2 16,3 73,6 8,2 7,2 11, ,9 18,0 68,5 6,9 9,5 15,2 I alt 13,9 16,9 72,1 7,8 7,9 12,2 2006, 1. kvartal Undervægt BMI: < 18,5 10,4 17,5 75,6 8,8 8,1 7,4 Normalvægt BMI: 18,5-24,9 12,1 17,5 73,1 8,0 8,0 10, ,9 20,4 69,3 6,5 9,9 14,3 I alt 13,9 18,4 71,9 7,6 8,6 11, Undervægt BMI: < 18,5 10,3 15,1 75,5 7,8 7,0 9,7 Normalvægt BMI: 18,5-24,9 11,7 15,0 73,3 8,1 7,4 11, ,6 16,5 68,6 6,9 9,7 14,9 I alt 13,5 15,5 71,9 7,7 8,1 12,3 Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst Flere overvægtige får og får sat fødslen i gang Jo flere fødsler, des mere overvægt Tabel 7 viser at og igangsættelser er hyppigere hos overvægtige. Andelen af akutte hos normalvægtige er 11,1 pct. som gennemsnit over hele perioden. Andelen hos overvægtige er mere end 30 pct. højere, nemlig 14,9 pct. Igangsættelserne udgør 11,7 pct. af de normalvægtiges fødsler men 17,6 pct. af de overvægtiges. I tabel 8 er fødslerne fordelt efter, om det er 1. gangs- 2. gangs- eller 3. eller flergangsfødende. Tabellen viser at der er en klar tendens til stigende andel af overvægtige, for flergangsfødende i forhold til førstegangsfødende. Tabellen viser at 28,8 pct. af de førstegangsfødende, 32,8 pct. af de 2. gangsfødende og 38,2 pct. af de 3.- eller flergangsfødende er overvægtige. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

15 Tabel 8A Fødsler fordelt efter paritet og BMI før graviditet. Paritet I alt 1. gangsfødende 2. gangsfødende 3 eller flergangsfødende Undervægt BMI: < 18, Normalvægt BMI: 18,5-24, I alt Undervægt BMI: < 18, Normalvægt BMI: 18,5-24, I alt , 1. kvartal Undervægt BMI: < 18, Normalvægt BMI: 18,5-24, I alt Undervægt BMI: < 18, Normalvægt BMI: 18,5-24, I alt Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

16 Tabel 8B Fødsler fordelt efter paritet og BMI før graviditet. Pct. Pct. I alt 1. gangsfødende 2. gangsfødende 3 eller flergangsfødende Undervægt BMI: < 18,5 4,4 4,6 4,4 3,8 Normalvægt BMI: 18,5-24,9 63,7 66,8 62,7 58, ,9 28,6 32,9 37,6 I alt 100,0 100,0 100,0 100, Undervægt BMI: < 18,5 4,3 4,9 4,1 3,5 Normalvægt BMI: 18,5-24,9 63,6 66,4 63,1 58, ,1 28,8 32,8 38,5 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 2006, 1. kvartal Undervægt BMI: < 18,5 4,3 4,8 4,3 3,1 Normalvægt BMI: 18,5-24,9 63,1 65,0 63,6 57, ,6 30,2 32,1 39,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100, Undervægt BMI: < 18,5 4,4 4,8 4,3 3,6 Normalvægt BMI: 18,5-24,9 63,6 66,4 63,0 58, ,1 28,8 32,8 38,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Anm.: Opgørelsen omfatter fødende 1. kvartal 2006*, hvor BMI er oplyst Henvendelse: Næste offentliggørelse: Steen Rasmussen, Tlf , Fødselsregisteret 1. halvår 2006* forventes offentliggjort primo september 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 14 juni

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI 2004-1. HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 2003:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1997-2001 2003:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 H FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2003 2004:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 1998

Skadestuernes virksomhed 1998 Skadestuernes virksomhed 1998 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Skadestuestatistik 1998 Siden 1. januar 1995 har alle landets skadestuer

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 2000

Skadestuernes virksomhed 2000 Skadestuernes virksomhed 2000 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Skadestuestatistik 2000 Siden 1. januar 1995 har alle landets

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Folkeskolens vidtgående specialundervisning 1985-2001 FORORD...2 UDVIKLINGEN I DEN VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING...4 Metode... 4 Tabel 1 Antal børn og unge i alderen 6-16 år. Danmarks Statistiks folketælling

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere