Af Erik Lassen 9. semester cand. it. multimedier Vejleder: Lasse Winter Wehner Censor: Bodil Kirstine Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Erik Lassen 9. semester cand. it. multimedier Vejleder: Lasse Winter Wehner Censor: Bodil Kirstine Jensen"

Transkript

1 I praktik hos Af Erik Lassen 9. semester cand. it. multimedier Vejleder: Lasse Winter Wehner Censor: Bodil Kirstine Jensen

2 Forord Denne rapport handler om mit praktikophold hos FriSe landsorganisationen for frivilligcentre og selvhjælpsprojekter i Danmark på 9. semester af uddannelsen cand. it. multimedier. Under mit praktikophold har jeg primær arbejdet på at udvikle portalen Selvhjaelp.dk. jeg vil opfordre denne rapports læsere til at besøge portalen inden læsning af denne rapport, da dette vil give en bedre forståelse for rapportens emnemateriale. Selvhjaelp.dk bliver lanceret i starten af år 2006, og det er derfor ikke sikkert, at portalen er at finde på adressen når dette læses. Hvis dette er tilfældet, kan portalen i stedet findes på adressen God læselyst! Med venlig hilsen Erik Lassen

3 1. Indledning Hvorfor praktik? Struktur på rapporten Praktik hos FriSe Valg af praktiksted Organisationen FriSe Medarbejderne på FriSes sekretariat Fastlæggelse af arbejdsområder Rollen som praktikant Selvhjaelp.dk Målene med Selvhjaelp.dk Selvhjaelp.dk strukturen Fanebladssystemet Undersiderne Selvhjaelp.dk funktionerne For brugere For organisationer Selvhjaelp.dk teksterne Artiklerne Informationsteksterne Kategorierne Hjælpeteksterne Selvhjaelp.dk grafisk design Farvevalget Billederne Logo Flash-citaterne Aktiviteter vedrørende Selvhjaelp.dk Vidensindsamling Personalemøder Projektmøder Selvhjælpsudvalget Selvhjælpsprojekterne Møde med Kræftens Bekæmpelse og Osteoporoseforeningen PR Brugertest Konklusion Bilag 1: Flowchart Bilag 2: Brugertesten

4 1. Indledning Denne rapport beskriver min tid som praktikant hos FriSe landsorganisationen for frivilligcentre og selvhjælpsprojekter i Danmark hvor jeg tilbragte mit 9. semester på uddannelsen Cand. it. multimedier. Hos FriSe var jeg primært beskæftiget med udviklingen af selvhjælpsportalen Selvhjaelp.dk. Praktikopholdet har været en utrolig lærerig oplevelse, både fagligt og på et mere generelt plan. I denne rapport beskrives blandt andet, hvordan praktikopholdet er foregået samt hvilke opgaver jeg har udført. 1.1 Hvorfor praktik? Fra starten af min kandidatuddannelse har det været et klart ønske for mig at komme i praktik på 9. semester. Dette skyldes flere ting. For det første har jeg set praktikperioden som en unik mulighed for at afprøve mine akademiske færdigheder under forhold, der minder mest muligt om en reel jobsituation. Ved at udfylde en selvstændig jobfunktion og have reelle arbejdsopgaver under supervision af mere erfarne personer, giver et praktikophold mulighed for at finde ud af, om jeg med mine akademiske færdigheder rent faktisk er udrustet til at indgå som ansat på en arbejdsplads. For det andet er praktikopholdet en god chance for at undersøge, om mine forestillinger om fremtidige arbejdsopgaver og vilkår også passer med virkelighedens verden. Jeg har en del erfaring fra arbejdsmarkedet fra diverse fritidsjob, men da ingen af disse fritidsjobs er videre studierelevante, har jeg også set praktikken som en mulighed for at få et lille indblik i fremtidige arbejdssituationer. Desuden har jeg også set praktikperioden som et velkomment afbræk fra studiet; jeg tror, at en pause fra studierne i form af et semesters praktik er en fordel, da det kan give ny inspiration og motivation til det kommende specialesemester Struktur på rapporten Mit praktikophold er ikke beskrevet kronologisk i denne rapport, da dette ville give læseren en usammenhængende og fragmenteret oplevelse. Jeg har derimod struktureret rapporten i fire afsnit, med det formål kun at beskrive relevante begivenheder og forhold, samt at give læseren det bedst mulige overblik. De fire afsnit er: Afsnit 2: Praktik hos FriSe I dette afsnit giver jeg en beskrivelse af mit praktiksted, organisationen FriSe. Dette afsnit indeholder en konkret beskrivelse af organisationens medarbejdere, arbejdsområder, formål og visioner, ligesom jeg beskriver, hvorfor jeg valgte netop FriSe som praktiksted, med baggrund i overvejelser omkring mit studie og mine fremtidige 2

5 jobønsker. I dette afsnit beskriver jeg også, hvilke forventninger jeg havde til praktikstedet med hensyn til min rolle som praktikant og mine konkrete arbejdsopgaver. Afsnit 3: Selvhjaelp.dk I dette afsnit beskriver jeg portalen Selvhjaelp.dk, dens struktur, indhold og design. Desuden forklarer jeg, hvilke tanker der lå til grund for at udvikle portalen, som vi har gjort. Afsnit 4: Aktiviteter vedrørende Selvhjaelp.dk I dette afsnit beskriver jeg, hvilke arbejdsopgaver der har været i forbindelse med udviklingen af Selvhjaelp.dk. Hvor foregående afsnit handlede om udviklingen af portalen, handler dette afsnit om de aktiviteter, der var forbundet med udviklingen, såsom vidensindsamling og pr-arbejde. Afsnit 5: Konklusion I dette afsnit konkluderer jeg på praktikopholdet i sin helhed. Dette gør jeg blandt andet med baggrund i en sammenligning af mine forventninger og de faktiske opgaver, jeg har udført. Desuden perspektiverer jeg mine erfaringer i forhold til min uddannelse og fremtidige jobønsker og gør status over hele praktikforløbet 3

6 2 Praktik hos FriSe I dette afsnit beskriver jeg organisationen FriSe, mine forventninger og mine begrundelser for at vælge netop FriSe som praktiksted. 2.1 Valg af praktiksted Da jeg i foråret 2004 for alvor begyndte mine overvejelser omkring, hvor jeg gerne ville tilbringe min praktikperiode, var der flere hensyn, der spillede ind. For det første var det vigtigt for mig, at mine opgaver på praktikstedet skulle være relevante for både den viden, jeg har fra min bachelor- og min kandidatuddannelse. Jeg har en bachelor i Engelsk SIS, en uddannelse, der, udover at foregå på engelsk, fokuserer på emner som kommunikation, medieanalyse, pr og marketing. Jeg er især interesseret i kommunikations- og pr-delen, og ville derfor gerne forene disse aspekter med den faglighed, jeg har opnået på cand. it. FriSe beskæftiger sig blandt andet med at styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde og selvhjælpstilbuddene i Danmark. Derfor mente jeg, at en organisation som FriSe ville passe perfekt til mine ønsker om at arbejde med pr og kommunikation, da et af FriSes overordnede formål er at placere sine medlemsorganisationers arbejde centralt i den offentlige og politiske debat. Arbejdssproget på FriSe er dansk, og alle organisationens publikationer og kommunikation foregår på dansk, så derfor har jeg i et meget lille omfang fået brug for mine engelskkundskaber fra bachelorstudiet. Det har dog ikke været en stor prioritet at forene min sproglige baggrund med praktikken, da det vigtigste for mig har været at kombinere min viden inden for kommunikation med min viden inden for informationsteknologi. Da jeg søgte praktikplads var det også en prioritet for mig, at jeg gerne ville komme i praktik hos en mindre organisation eller virksomhed, og dette var også en af grundende til, at jeg ansøgte om pladsen hos Frise. Derved mente jeg, at der ville blive større mulighed for at komme til at udføre et reelt, nyttigt stykke arbejde, end hvis jeg kom ud i et firma eller en organisation, der i forvejen havde fastansatte medarbejdere til at udføre alle opgaver. Dermed ikke sagt, at praktik i en stor virksomhed automatisk betyder, at man ikke kommer til at udføre reelt arbejde, men risikoen for at ende som påhæng på de fastansatte vurderede jeg til at være større end hos en lille organisation. Der var dog også den potentielle ulempe, at man kunne risikere, at de ansatte i en lille organisation ville have sværere ved at afse tid til vi praktikanter, ligesom man kunne frygte, at der i en lille organisation ikke ville være bred nok ekspertise til at give værdifuld sparring på alle nødvendige områder. 4

7 Jeg oplevede dog på ingen måde, at der var et problem med hensyn til at modtage sparring fra FriSe. Medarbejderne på FriSes sekretariat var let tilgængelige og fuldt ud i stand til at rådgive og hjælpe, når jeg var i tvivl eller havde brug for input. Sparringen fandt sted på både indkaldte møder og mere uformelt i dagligdagen. Min ide om, at jeg som praktikant i en mindre organisation ville komme til at udføre opgaver, der var vigtigt for organisationen, viste sig at holde stik. FriSe havde gennem længere tid ønsket at udvikle en selvhjælpsportal, men manglede ressourcer og til en vis grad også ekspertise til at gøre det selv. Ekspertiseproblemet var primært i forhold til det rent tekniske, da ingen af FriSes ansatte har stor viden eller erfaring med programmering af hjemmesider. 2.2 Organisationen FriSe FriSe landsorganisationen for frivilligcentre og selvhjælpsprojekter i Danmark, er paraplyorganisation for alle landets frivilligcentre og selvhjælpsprojekter. FriSe er en sammenlægning af to tidligere foreninger, nemlig Landsforeningen for frivillighedsformidlinger og Fællesforeningen. De to blev lagt sammen i oktober 2003, og FriSe er derfor en relativ ny organisation. FriSe har omkring 75 medlemsorganisationer på landsplan. Et frivilligcenter er et lokalt center for det frivillige, sociale arbejde. Der er forholdsvis store forskelle på, hvad de forskellige frivilligcentre nøjagtigt beskæftiger sig med, men fælles for dem alle er, at de støtter og vejleder med hensyn til det frivillige, sociale arbejde i deres nærområde. Er eksempel på et frivilligcenters arbejde kunne være, at der gives råd og vejledning til personer, der ønsker at opstarte en varmestue eller et rådgivningstelefonlinie baseret på frivilligt, ulønnet arbejde. Et selvhjælpsprojekt er et lokalt initiativ, der igangsætter selvhjælpsgrupper, det vil sige grupper, hvor mennesker med fælles problemer mødes jævnligt i grupper og sammen forsøger at bearbejde for eksempel problemer med sygdom, misbrug eller lignende. FriSes opgaver i forhold til sine medlemmer er mangfoldige. FriSe arbejder med hjælp til opstart og drift at frivilligcentre og selvhjælpsprojekter. Desuden tilbyder organisationen sparring og generel information på relevante områder til sine medlemmer, og ikke kun i forhold til frivilligt, socialt arbejde, men også i forhold til for eksempel pressekontakt, rekruttering af frivillige og hjælp til at skrive ansøgninger om tilskud fra det offentlige. Nogle af FriSes vigtigste mål er at arbejde for, at frivilligt socialt arbejde og selvhjælp får en mere central plads i Danmark, både politisk og økonomisk, samt at styrke medlemsorganisationerne i den offentlige og politiske debat. Derfor arbejder FriSe også for at styrke og synliggøre det frivillige arbejde og selvhjælpsarbejdet generelt gennem oplysning og pr-virksomhed. Et af de mest konkrete udslag af dette er projektet FrivilligJob.dk, der er en online portal for formidling af frivilligt, socialt arbejde. Portalen blev lanceret i

8 2.3 Medarbejderne på FriSes sekretariat FriSe som organisation bliver ledet af en bestyrelse på fem personer, der alle kommer fra FriSes medlemsorganisationer. Den daglige drift, serviceringen af medlemsorganisationerne og realiseringen af diverse projekter bliver varetaget af sekretariatet på Boulevarden i Aalborg. Jeg har ikke i mit praktikophold samarbejdet med bestyrelsen, og derfor vil jeg kun omtale medarbejderne på FriSes sekretariat. Sussi Maack er leder af FriSes sekretariat og landskonsulent for FriSe. Sussis primære opgaver er blandt andet at give sparring til medlemmerne samt at deltage i arbejdet med den daglige drift og diverse projekter. Sussi er uddannet socialrådgiver og cand. scient. soc. Marie Tolstrup Rasmussen er kommunikationskonsulent for FriSe, og samtidig min praktikvejleder. Maries primære opgaver er pr, kommunikation og formidlingsopgaver. Marie har læst dansk og virksomhedskommunikation. Andreas Hjorth Frederiksen er FriSes udviklingskonsulent og arbejder primært med projektudvikling, grafiske opgaver og it. Andreas er cand. mag. i historie og har derudover studeret it-projektledelse. Hanne Biehl er FriSes juridiske konsulent og blev ansat under mit praktikforløb. Hanne arbejder med juridisk rådgivning og fundraising, og er uddannet jurist. Dorte Christensen er FriSes sekretær og beskæftiger sig med administration, regnskab og diverse kontoropgaver. Dorte er kontoruddannet på et advokatkontor. Og sidst men ikke mindst min medpraktikant Thomas Lunde Pedersen, der også læser cand. it. Thomas primære opgave har været, i samarbejde med mig, at udvikle FriSes nyeste tiltag, nemlig portalen Selvhjaelp.dk. På Selvhjaelp.dk har Thomas arbejdet med programmering og design. 2.4 Fastlæggelse af arbejdsområder Af praktikopslaget fremgik det, at jeg som praktikant ville skulle beskæftige mig med mange forskellige pr- og kommunikationsopgaver for FriSe. For det første var der udarbejdelsen af portalen Selvhjaelp.dk, der gerne skulle færdiggøres, inden jeg og min medpraktikants praktiktid var slut. Desuden stod der også i praktikopslaget, at jeg skulle beskæftige mig med løbende kommunikationsopgaver, samt medvirke til udvikling af hjemmesider for FriSes medlemmer og revidere FriSes egen hjemmeside. Disse opgaver lød for mig spændende opgaver, der ville passe fint til den praktikprofil, jeg havde ønsket mig. 6

9 Kort efter praktikkens start blev det dog hurtig klart, at den vigtigste opgave, udviklingen af portalen Selvhjaelp.dk, ville fylde langt hovedparten af praktiktiden på grund af projektets omfang. Dette havde også en konsekvens for mine arbejdsopgaver, idet jeg dermed ville gå glip af en del af de it-relaterede opgaver. Jeg var som før beskrevet helt på det rene med, at jeg gerne ville have kommunikationsopgaver, men ønskede som sagt også, at mine kvalifikationer fra cand. it.-studiet skulle bruges. Denne problemstilling tog jeg tidligt op med Marie, der da også udviste stor forståelse for min situation; vi besluttede, at jeg skulle involveres mere i de designmæssige og grafiske elementer af Selvhjaelp.dk end først aftalt. Derfor aftalte vi med Thomas, at han og jeg ville samarbejde om det grafiske og opbygningen af portalen, mens han ville udføre programmeringen, og jeg det indholdsmæssige. Det viste sig da også, at denne arbejdsfordeling var yderst frugtbar, da Thomas og jeg fungerede som et godt team og supplerede hinanden godt. Thomas har på sin bachelor studeret naturvidenskabelig informatik, og var derfor godt rustet til at udføre programmeringsopgaver, hvilket er et felt, hvor min viden er meget mangelfuld. Til gengæld har jeg mere erfaring med formidling og kommunikation, hvilket er et område, Thomas ikke tidligere har beskæftiget sig meget med. 2.5 Rollen som praktikant Selvom mine arbejdsopgaver som praktikant var nogenlunde fastlagte ved praktikkens start, var min rolle som praktikant det ikke. Med rolles menes, hvordan jeg som praktikant skulle være en del af organisationen; ville jeg blive betragtet som en medarbejder ansat for en begrænset periode, eller som en elev, der først og fremmest skulle være med på sidelinien og observere? Det viste sig hurtigt, at FriSe forventede, at jeg som praktikant skulle indtræde som en art projektansat på portalen Selvhjaelp.dk. Jeg har haft stor selvstændighed i forhold til udførelsen af vores arbejdsopgaver, samt i forhold til planlægning. Dog kunne jeg godt på nogle områder mærke, at jeg var praktikant og ikke fuldgyldig ansat; eksempelvis skulle alle tekster læses igennem og godkendes af Marie, før det blev lagt ud på portalen. Dette tog jeg som en naturlig følge af min status som nyansat med begrænset erfaring med feltet og en lille viden om organisationen. Det blev dog også tydeligt, at jo længere, jeg kom i praktikforløbet, jo mindre løbende kontrol blev der med mit arbejde, indtil kontrollen nærmest var ikke-eksisterende i det sidste stykke tid. Som praktikant følte jeg, at min mening blev respekteret og taget til efterretning, både hvad angik Selvhjaelp.dk og andre områder. Både jeg og Thomas deltog i personalemøderne to gange månedligt, blev inviteret med til internatkursus samt FriSes årsmøde. Dette var bestemt noget, der bidrog meget til mit positive syn på praktikopholdet, både fordi møderne i sig selv var spændende, men også fordi min deltagelse gjorde, at jeg følte mig som et respekteret medlem af staben. 7

10 Thomas og jeg var de primære projektmedarbejdere på Selvhjaelp.dk og havde derfor ansvaret for portalens udvikling. Under hele processen har vi arbejdet meget selvstændigt og dermed fungeret som et projektteam, hvilket har været fagligt utroligt givende, da vi på den måde har fået en forsmag på, hvad det vil sige at være projektmedarbejdere i en rigtig virksomhed. 8

11 3 Selvhjaelp.dk Under mit praktikophold hos FriSe har jeg udført mange forskellige slags opgaver, både i forbindelse med udarbejdelsen af Selvhjaelp.dk og, i mindre grad, i forbindelse med andre projekter og den daglige drift. Jeg har dog valgt, at denne praktikrapport skal have Selvhjaelp.dk som sit primære omdrejningspunkt, og derfor fokuserer jeg på de opgaver, jeg har udført i forbindelse med portalen. Dette valg har jeg foretaget af flere årsager. For det første har arbejde på portalen tidsmæssigt taget % af min tid i praktik, og derfor er det naturligt, at den også skal optage mest plads i denne rapport. Desuden har mange af mine andre arbejdsopgaver været uden for en større sammenhæng; eksempelvis kan nævnes en mindre oversættelsesopgave, jeg udførte, da FriSe gerne ville have en informationsside på engelsk på FriSes egen hjemmeside. Denne og andre småopgaver har haft karakter af forefaldende arbejde, og er derfor ikke velegnede til at sætte ind i en større sammenhæng. Ikke dermed sagt, at de forskellige småopgaver har været uinteressante eller irrelevante i forhold til min uddannelse, men deres omfang og relevans i forhold til en beskrivelse af mit praktikophold som helhed er ikke store. 3.1 Målene med Selvhjaelp.dk Med Selvhjaelp.dk har FriSe ønsket at skabe et samlet forum, hvor borgere kan få overblik over og adgang til selvhjælpstilbuddene i Danmark. FriSe har som et af sine overordnede mål at medvirke til at udvikle, støtte og synliggøre selvhjælpsarbejdet i Danmark, og det er disse ambitioner, der har gjort udslag i ønsket om at oprette en national selvhjælpsportal. Selvhjaelp.dk er naturligvis kun en brik i det samlede arbejde, men en vigtig brik, da det er via portalen, at befolkningen får adgang til selvhjælpstilbuddene. Portalen er altså en måde, hvorpå det er muligt at samle selvhjælpsarbejdet på tværs af de udbydende organisationer, samt derigennem at synliggøre tilbuddene overfor borgerne. Derudover har FriSe med den nye portal ønsket at påvirke den diskurs, der i Danmark er omkring selvhjælpsarbejde. Hos FriSe havde man den opfattelse, at selvhjælp har et støvet og gammeldags image blandt borgerne. Derfor ønskede man med den nye portal at genitalesætte selvhjælpsarbejde på en ny og mere tidssvarende måde, ikke mindst med det formål at henvende sig til en større målgruppe end selvhjælpsarbejdet tiltrækker for nuværende. Desuden ønsker FriSe også, at portalen skal fungere som en oplysningsplatform for befolkningen om selvhjælpsmetoden. FriSe vurderer, at befolkningen som helhed ikke har stor viden om selvhjælp. Dette gælder både i forhold til viden om, hvad selvhjælp drejer sig om og hvilke tilbud, der findes på området. 9

12 Derudover ønskede man også fra FriSes side på portalen at lægge vægt på, at selvhjælpsarbejde ikke kun er for eksempelvis sygdomsramte eller afhængige. Man ønskede at understrege, at selvhjælpsmetoden også kan bruges til for eksempel forebyggelse og sociale aktiviteter. Ydermere er portalen også tænkt som et sted, hvor landets selvhjælpsudbydere kan mødes og få mulighed for at networke. For nuværende er selvhjælpsarbejdet i Danmark meget fragmenteret og i mange tilfælde forankret lokalt, men ikke nationalt, hvilket bevirker, at de forskellige organisationer ikke er bevidst om hinandens eksistens, og derfor heller ikke kan samarbejde og udveksle erfaringer. Rent konkret har FriSe også opstillet målsætninger for brug af portalen. Målsætningen for organisationers brug er portalen er, at mindst 30 landsdækkende organisationer har lagt deres selvhjælpstilbud ud på portalen i udgangen af 2008, og at mindst 90 % af FriSes egne medlemmer har lagt deres selvhjælpstilbud ud på portalen ved udgangen af Desuden er ambitionen, at portalen skal have besøgende i 2006, i 2007 og i Selvhjaelp.dk strukturen Der var et krav fra starten, at portalen skal være så ukompliceret at bruge som muligt, idet den skal være egnet til en bred målgruppe. Hos FriSe har man erfaring for, at den typiske selvhjælpsbruger er en kvinde i 40erne eller 50erne, og derfor typisk i et segment af befolkningen, hvor it-kendskabet og -kyndigheden ikke er i top. Derfor var det vigtigt, at portalen skulle have en høj grad af brugervenlighed. Desuden skal portalen også kunne benyttes af de forskellige organisationer, der beskæftiger sig med selvhjælp. Mange af disse organisationer er små og har derfor ikke nødvendigvis store it-kompetencer internt. Derfor var det vigtigt, at portalen skulle være brugervenlig og ikke bryde med almindelige webkonventioner, da dette kunne afholde mange privatpersoner og organisationer fra at benytte den. Desuden ville lav brugervenlighed også betyde, at FriSes sekretariat ville skulle bruge ekstra ressourcer på support på portalen. Da vi skulle fastlægge strukturen for Selvhjaelp.dk, var det derfor vigtigt for os, at den skulle have en opbygning, der var simpel og let gennemskuelig. Da Thomas og jeg startede som praktikanter, havde Marie og Andreas allerede udarbejdet et flowchart for Selvhjaelp.dk. Udarbejdelsen af et flowchart var naturligvis et vigtigt forarbejde, men jeg ville dog gerne have været involveret i udarbejdelsen af det. Hvis vi praktikanter havde været med til udarbejdelsen af flowchartet, ville vi fra starten have fået et bedre overblik over projektet, samt have kunnet komme med værdifulde inputs til strukturen på Selvhjaelp.dk. Det viste sig dog også gennem processen, at det blev kraftigt revideret i takt med, at Thomas og jeg blev involveret i projektet. Et af de tidligste eksemplarer af flowchartet kan ses i bilag 1, og det er tydeligt, at de oprindelige idéer adskiller sig markant fra det færdige produkt. 10

13 For eksempel er organisationsdelen af portalen meget lidt udbygget på det oprindelige flowchart, og det viste sig ret hurtigt i forløbet, at organisationsdelen skulle blive den største og mest komplicerede del af portalen. Derudover havde Andreas og Marie oprindeligt regnet med, at portalen skulle indeholde en online selvhjælpschat. Den idé blev dog skrinlagt tidligt i processen, da vi mente, at det ikke ville være muligt for os at udvikle denne funktion med tilstrækkelig sikkerhed inden for tidsrammen. Vi vurderede i fællesskab, at en funktion, hvor folk anonymt online skulle kunne deltage i selvhjælpsgrupper og tale om personlige og intime detaljer fra deres liv, ville kræve stor sikkerhed mod misbrug, og den sikkerhed mente vi ikke, at vi kunne garantere for, og slet ikke med den relative korte tidshorisont. Generelt foretog Thomas og jeg, i samråd med Andreas og Marie, mange ændringer i strukturen fremlagt i det oprindelige flowchart, da vi gennem processen fik nye idéer, ændrede i oprindelige og generelt fik mere viden om selvhjælpsområdet. Naturligvis er det et udviklingsvilkår og også en fordel, at et flowchart er dynamisk og ændrer sig i takt med, at de involverede opnår ny viden, men alligevel ville det have været en fordel, hvis Thomas og jeg fra starten havde været involveret i flowchartet Fanebladssystemet Selvhjaelp.dk er groft sagt delt op i to områder, nemlig brugerdelen og organisationsdelen. Brugerdelen er tilgængelig for alle besøgende på portalen, mens organisationsdelen kun er tilgængelig for organisationer, der har tilmeldt sig portalen og har fået brugernavn og password. Som det ses på figur 1 valgte vi at strukturere portalen som et fanebladssystem. Figur 1: Fanebladssystemet med fanen Søg valgt Det gjorde vi, fordi dette giver en nemt overskuelig brugergrænseflade, hvor brugeren altid har et godt overblik og let kan orientere sig. Desuden kunne vi på denne måde lave en klar skelnen mellem brugerdelen, de blå faneblade, og organisationsdelen, det grønne faneblad yderst til højre. 11

14 3.2.2 Undersiderne Hvert af de otte faneblade dækker over en underside med specifikke muligheder knyttet til. Fanebladet Forsiden bringer naturligvis brugeren tilbage til portalens forside som vist på figur 2. Figur 2: Forsiden Forsiden På forsiden er der en kort tekst, der præsenterer portalen og samtidig indeholder link til centrale steder på portalen, hvorfor brugerne kan benytte forsiden til at orientere sig efter. Desuden valgte vi, at forsiden skulle indeholde et deeplink til søgefunktionen, da det er den centrale funktion for brugeren og derfor bør være tilgængelig fra forsiden. Slutteligt vises portalens fem nyeste selvhjælpsannoncer på forsiden; dette bidrager til, at portalen får aktualitet, da man som bruger kan se, at der kommer nye annoncer. Derudover giver det den fordel, at brugerne bliver præsenteret for mange forskellige typer af selvhjælpstilbud, hvilket kan være med til at inspirere brugere, der er i tvivl om, hvilke tilbud, der passer til deres behov. Søg Ved at vælge fanebladet Søg kommer man til portalens søgefunktion, hvor man kan søge blandt de selvhjælpstilbud, der er annonceret på Selvhjaelp.dk, som det ses på figur 3. 12

15 Figur 3: Søgefunktionen I venstre side af billedet ses en menu-boks, der indeholder de valgmuligheder, brugerne har under fanebladet Søg. Derved har brugeren en let tilgængelig måde, hvorved man kan danne sig et overblik, da menu-boksen er synlig på alle siderne under fanebladet Søg. Bortset fra forsiden og sitemappet er alle undersiderne bygget op på samme måde. Når man klikker på fanebladet, kommer man ind på en indexside for det relevante faneblad. Til venstre på skærmen er der en menu-boks for det relevante faneblad, som viser, hvilke muligheder der er under fanebladet. Vi har valgt den samme opbygning på undersiderne i håbet om, at det vil bevirke, at brugerne hurtigere opnår fortrolighed med portalen opbygning og derved hurtigere intuitivt vil formå at navigere rundt på portalen. Erfaringer Undersiderne til fanebladet Erfaringer udgøres af en indexside samt link til interviews med personer, der har erfaringer med selvhjælp. Om selvhjælp Under fanebladet Om selvhjælp finder man forskellige tekster, der beskriver selvhjælpsmetoden. Presserum Under dette faneblad er der oplysninger specifikt beregnet til pressen, deriblandt pressemeddelelser og FriSes vedtægter. Om & kontakt Om & Kontakt indeholder blandt andet kontaktoplysninger på FriSe, informationer om portalen og et en liste over ofte stillede spørgsmål. Sitemap 13

16 For at give brugerne mulighed for at få et nemt overblik over portalen, valgte vi at lave et sitemap, som ses på figur 4. Figur 4: Sitemappet Som det fremgår af figur 4, har vi valgt at strukturere sitemappet, så der er en grafisk repræsentation af det enkelte faneblad over de relevante link. Dette er gjort med det formål at hjælpe brugere, der ikke er vante med brugen af sitemaps; ved at genbruge fanebladene i sitemappet håber vi, at brugere, der er i tvivl om, hvordan et sitemap fungerer, vil have nemmere ved at forstå sammenhængen. For organisationer Det sidste faneblad, For organisationer, giver adgang til de funktioner, man som tilmeldt organisation har adgang til, som det ses på figur 5. Denne del af portalen er det altså kun organisationer, der har selvhjælpstilbud, der har adgang til. 14

17 Figur 5: Undersiden For organisationer I menu-boksen ses, som på de andre undersider, de funktioner, man har adgang til. Hvis en funktion har tilknyttede underfunktioner ses det ved, at underfunktionerne er indrykkede på listen, som for eksempel ved punktet Debatfora, der har underpunkterne Opslagstavle, Debatforum og Opret nyt indlæg tilknyttet. 3.3 Selvhjaelp.dk funktionerne Ligesom med strukturen på Selvhjaelp.dk var det vigtigt for os, at funktionerne på Selvhjaelp.dk blev så simple og let tilgængelige som muligt. Desuden var det meget centralt, at funktionerne skulle være så pålidelige og solide som muligt. Vi forestillede os, at personer, der søger selvhjælp, muligvis vil være i en tilstand af vildrede eller usikkerhed; derfor var det vigtigt, at funktionerne skal være nemme at bruge, så eventuelle tvivlere ikke bliver skræmt bort af lav brugervenlighed. Thomas, Marie, Andreas og jeg har i fællesskab planlagt, hvilke funktioner, der skulle være på portalen, samt hvordan disse funktioner skulle virke. Thomas har derefter fået til opgave at programmere og udvikle funktionerne. Som beskrevet tidligere er Selvhjaelp.dk delt op i to dele, nemlig brugerdelen og organisationsdelen. Portalen er opbygget således, at de to dele spiller sammen ; brugerne har mulighed for at søge blandt organisationernes selvhjælpstilbud, ligesom det er muligt for brugerne at kommunikere sine behov til organisationerne. 15

18 Organisationerne kan tilsvarende annoncere deres selvhjælpstilbud for brugerne og modtage forslag til nye selvhjælpstilbud. I nedenstående afsnit gennemgår og forklarer jeg de vigtigste funktioner på Selvhjaelp.dk For brugere Som tidligere beskrevet er et af de vigtigste formål med Selvhjaelp.dk at give borgerne en samlet platform, hvor man kan finde selvhjælpstilbud. Derfor er søgefunktionen også den funktion på portalen, der er mest central for den almindelige bruger. Vi vidste dog ikke under udviklingen af portalen, hvor mange annoncer, der rent faktisk ville komme til at ligge på portalen. Denne usikkerhed gjorde, at vi ville sikre os, at brugeren har muligheder for at få adgang til et selvhjælpstilbud, selvom der ikke skulle findes et passende blandt de annoncerede. Dette resulterede i oprettelsen af idébanken samt listen over tilmeldte organisationer. Søgefunktionen Ved hjælp af søgefunktionen kan man søge blandt alle de annoncer for selvhjælp, de tilmeldte organisationer har lagt ud på portalen. På figur 6 og 7 ses henholdsvis hurtigsøgningen og den avancerede søgning. Figur 6: Hurtigsøgningen Figur 7: Den avancerede søgning Hurtigsøgningen indeholder mulighed for fritekstsøgning, søgning blandt kategorier inden for selvhjælp samt søgning på postnummer. Når man søger på postnummer, bliver der automatisk søgt i databasen på postnumre, der ligger +/- 500 i forhold til det indtastede postnummer. Derved sikres det, at en bruger, der søger på eksempelvis Aalborg også får vist resultater fra Nørresundby. Disse søgemuligheder mener vi vil være tilstrækkelige for langt de fleste søgninger, men i håbet om, at der vil blive lagt mange annoncer ud på portalen, besluttede vi os for, at der skulle være flere muligheder for at specificere sin 16

19 søgning. Derfor tilføjede vi en avanceret søgning, hvor brugerne kan specificere deres søgning yderligere med parametrene organisation, dato for oprettelse af annoncen samt en udvidet postnummersøgning, hvor man selv kan bestemme intervallet, det søges på. Når man har indtastet alle de oplysninger, man ønsker, klikker man på Foretag søgning. Derefter vises alle de annoncer i databasen, der passer til søgekriterierne. Idébanken Især ved portalens opstart er der risiko for, at en bruger ikke vil finde et passende selvhjælpstilbud, da antallet af annoncer formentligt vil være lavest i starten, indtil organisationerne forhåbentlig vil vænne sig til at bruge portalen. Derfor oprettede vi idébanken, hvor brugerne har mulighed for at foreslå idéer til nye selvhjælpstilbud; idébanken ligger under fanebladet Søg og der bliver også henvist til idébanken ved søgefunktionen. Som det ses på figur 8, har man blandt andet mulighed for at indtaste en beskrivelse af sin idé samt indtaste sine kontaktoplysninger. Figur 8: Idébanken Det er naturligvis muligt at være anonym, men hvis man gerne vil kontaktes af en interesseret organisation efterfølgende, er det nødvendigt enten af indtaste sin mailadresse eller sit telefonnummer. Når brugeren har indtastet oplysningerne og trykket på Send idé, bliver idéen gemt i databasen, hvor den er tilgængelig for alle tilmeldte organisationer. Organisationslisten Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, hvis en bruger ikke finder et selvhjælpstilbud, har man mulighed for at se en liste over alle organisationerne på portalen, som vist på figur 9. 17

20 Figur 9: Organisationslisten Ved at klikke på et organisationsnavn får man vist organisationens kontaktoplysninger, så man selv har mulighed for at kontakte organisationen og høre mere om deres selvhjælpstilbud For organisationer Alle danske organisationer, der tilbyder selvhjælp, har mulighed for at tilmelde sig portalen og annoncere sine selvhjælpstilbud. Portalen fungerer således, at organisationerne kan oprette en annonce for et specifikt selvhjælpstilbud, der derefter bliver tilgængeligt ved hjælp af søgefunktionen. Alle organisationer har desuden mulighed for at tilmelde sig idébanken og modtage forslag til nye selvhjælpstilbud. Annoncedelen Når man som organisation har oprettet en brugerprofil, kan man oprette annoncer for sine selvhjælpstilbud, som det ses i et eksempel på figur 10. Figur 10: Opret annonce Felterne udfyldes, og derefter klikker man på knappen Videre til trin 2. Her tilføjes organisationens kontaktoplysninger automatisk, men man har naturligvis mulighed for at rette i dem, hvis der skulle være fejl. Derefter er annoncen oprettet og tilgængelig for søgning. Hver organisation har også mulighed for at administrere sine annoncer under punktet Mine annoncer, som ses på figur

21 Figur 11: Mine annoncer Her kan man mulighed for at redigere, slette, kopiere og deaktivere sine annoncer. Idébanken Hvis en organisation gerne vil modtage idéer til nye selvhjælpstiltag, kan man tilmelde sig idébanken og abonnere på idéer fra brugerne. Som det ses på figur 12, kan man afkrydse ud for de kategorier, man ønske at modtage idéer indenfor. Figur 12: Abonner på idéer Når man har abonneret på idéerne, kan man gå ind under punktet Vis idéer og se en liste over de idéer, der passer til ens afkrydsning. Organisationslisten Ligesom det er tilfældet for brugerne, har organisationerne naturligvis også adgang til listen over tilmeldte organisationer. Med denne liste har organisationerne mulighed for at danne sig et overblik over selvhjælpsudbyderne i landet; derved opstår muligheden for at networke og samarbejde organisationerne imellem. Fora Endelig har vi også lavet et debatforum og en opslagstavle, kun til brug for organisationerne. Disse fora fungerer på samme måde som man kender det fra andre portaler, nemlig ved, at man kan oprette en tråd det relevante sted, hvorefter andre brugere kan læse og eventuelt kommentere tråden. Meningen med disse fora er, at organisationerne skal have mulighed for at erfaringsudveksle og networke. 19

22 3.4 Selvhjaelp.dk teksterne Udover arbejdet med funktionerne på Selvhjaelp.dk har jeg naturligvis også brugt meget tid på at skrive teksterne til portalen. Jeg har primært arbejdet sammen med Marie på dette område, men Thomas, Andreas og Sussi har også været inddraget i en del af overvejelserne. Teksterne på portalen skal opfylde flere krav. Som beskrevet i afsnit 4.1 om målene med Selvhjaelp.dk vil FriSe gerne påvirke det image selvhjælpen har, samt give borgerne mere information om, hvordan selvhjælp fungerer. Der var enighed på sekretariatet om, at en stor del af offentligheden ikke anskuer selvhjælpsmetoden som en respekteret form for behandling for den brede befolkning, men snarere som noget, der er forbeholdt grupper som misbrugere, alkoholikere etc. Derfor var det også vigtigt, at det i teksterne blev understreget, at selvhjælp ikke kun er for syge mennesker eller for folk med problemer, men at der også findes selvhjælpstilbud i form af for eksempel samværsgrupper og motionsgrupper. Desuden ville FriSe med portalen også gerne henvende sig mere til mænd og yngre mennesker, da der for nuværende er en stærk tendens i retning af, at størstedelen af deltagere i selvhjælpsgrupper er kvinder og generelt folk i alderen fra 40 og opefter Artiklerne Under fanen Erfaringer er der en række interviews med forskellige personer, der har erfaring med selvhjælp i en eller anden forstand. Meningen med disse artikler er, at brugerne af portalen skal kunne læse om, hvad selvhjælp er og hvordan det fungerer. Desuden skal artiklerne også være med til at afmystificere området og gøre klart for folk, at også ganske almindelige mennesker kan benytte sig af selvhjælp. De to første personer er henholdsvis en læge og en psykolog, der ved siden af deres læge- og psykologgerning har beskæftiget sig med selvhjælp. Meningen med at have disse to med er, at de i kraft af deres profession kan give legitimitet til selvhjælpsområdet ved at tilkendegive deres støtte til og positive erfaringer med selvhjælpsområdet. I forbindelse med interviewene med fagpersonerne havde vi flere diskussioner om, hvorvidt selvhjælpen havde brug for den form for ekstern godkendelse for at opnå legitimitet; jeg og flere andre på sekretariatet mente, at dette var tilfældet, mens andre ikke mente, at selvhjælpen behøver at låne legitimitet fra andre professioner. Vi nåede dog til sidste frem til, at vi ville medtage disse to interview. Jeg fandt frem til lægen og psykologen ved at søge på nettet efter personer, der har gjort sig bemærket i selvhjælpsdebatten. Derefter ringede jeg dem op, forklarede, hvad jeg gerne ville snakke med dem om og aftalte et tidspunkt til telefoninterviews. De var heldigvis meget positive overfor idéen og indvilligede i at hjælpe med glæde. Udover psykologen og lægen er der også interviews med syv personer, der alle er eller har været i en selvhjælpsgruppe. Disse personer fik jeg kontakt til ved at ringe til nogle af FriSes medlemmer, 20

23 selvhjælpsprojekterne, og spørge, om de kunne formidle kontakt til personer, der ville interviewes til portalen. På sekretariatet havde vi også talt om, at vi gerne ville have en kendt person på portalen til at udtale sig positivt om selvhjælp og kom i tanke om, at Niels Olsen fra bandet Brødrene Olsen offentligt har udtalt, at han går i selvhjælpsgrupper. Derfor kontaktede jeg Niels manager og spurgte, om det ville være muligt at få et interview. Niels mente, at portalen var en god idé og ville meget gerne medvirke. Det var dog en lille streg i regningen, at vi ikke kunne få et billede af Niels til brug på portalen, da de pressebilleder, manageren lå inde med, kun måtte bruges til promovering af bandet og ikke i andre sammenhænge. Som beskrevet tidligere vil FriSe gerne have, at portalen skal henvende sig til mænd og også yngre mennesker, end tilfældet er nu. Derfor ville vi gerne have interviews med primært mænd, og også gerne yngre mennesker; vi var dog i tvivl om, hvorvidt dette ville være muligt, da kvinder og ældre som sagt er overrepræsenteret inden for selvhjælp. Denne tvivl blev dog gjort til skamme, da hovedparten af de personer, der meldte sig til at blive interviews, var mænd. Desuden var halvdelen af de personer, jeg interviewede, i 30erne. Derfor endte vi med et godt resultat med hensyn til interviewpersonerne; der kom flere mænd med, en vi havde forestillet os, vi ville kunne komme i kontakt med, der er en god aldersspredning og desuden repræsenterer personerne mange forskellige samfundslag. Da jeg skrev artiklerne, lagde jeg vægt på, at hele artiklen skulle være direkte tale, bortset fra en kort introduktion til hver person. Dette blev gjort med det formål at få artiklen til at virke mere vedkommende og personlig. Artiklerne er sat op i spalterne, hvilket er gjort af flere årsager. For det første fremmer det læsbarheden, og for det andet bringer det mindelser om en avis eller et tidsskrift, hvilket vi mente ville øge tekstens troværdighed. Slutteligt var det vigtigt for os, at interviewpersonerne gav tilladelse til at vi brugte et billede af dem, med det formål at højne teksten troværdighed og samtidig vise, hvor mange forskellige slags mennesker, der bruger selvhjælp. Kun 3 af de i alt 9 interviewede personer havde ikke et billede, vi kunne bruge, eller ikke ønskede at få et billede offentliggjort Informationsteksterne Informationsteksterne ligger under fanebladet Om selvhjælp. Det primære formål med informationsteksterne er at oplyse brugerne om, hvad selvhjælp er. Med hensyn til tonen i teksterne var det centralt, at de skulle bidrage til en ændring af diskursen omkring selvhjælp og selvhjælpens image generelt. Desuden valgte vi, at teksterne skulle henvende sig til læseren, forstået på den måde, at læseren skulle tiltales direkte med brug af ordet du, når det var relevant, med det formål at gøre teksten med personligt vedkommende. 21

24 Forud for skrivningen af teksterne lå et stort researcharbejde, der blev foretaget via internettet, telefonisk og ved flere møder med forskellige selvhjælpsudbydere. I Danmark er der et utal af organisationer, der beskæftiger sig med selvhjælp i en eller anden form, og de har ofte forskellige traditioner for, hvordan selvhjælp defineres og udføres. Derfor var det vigtigt, at teksterne og forklaringerne på portalen blev skrevet på en måde, så vi ikke risikerede at fremmedgøre nogle organisationer. Det er naturligvis ikke muligt at beskrive selvhjælp til alles fulde tilfredshed, men jeg måtte alligevel sikre mig, at jeg ikke skrev noget, der direkte ville afholde organisationer fra at benytte portalen. Af samme grund er for eksempel ordet selvhjælpsgruppe slet ikke brugt på portalen; det viste sig, at mange selvhjælpsudbydere slet ikke bruger dette ord om deres grupper, men i stedet udtryk som støttegruppe eller samværsgruppe. Derfor valgte vi at bruge udtrykket selvhjælp som et overbegreb for selvhjælpsmetoden, mens selvhjælpsgrupperne slet og ret kom til at hedde grupper. I teksterne lagde jeg stor vægt på at vise, at selvhjælp handler om personligt initiativ og handlekraft. FriSe ønskede netop, at teksterne skulle vise, at selvhjælp ikke kun er beregnet for mennesker, der er svækkede, men at de også skulle vise, at selvhjælp er for mennesker, der har personlige ressourcer og energi til at påvirke deres livsvilkår. Det er også her, at selvhjælp adskiller sig fra andre, mere etablerede behandlingsformer, idet selvhjælp giver folk ansvar for deres eget liv, i stedet for eksempelvis at være passive modtagere af lægehjælp. Det er dog på ingen måde meningen, at portalen skal nedvurdere det etablerede system men snarere vise, at der findes et supplement, som mange mennesker kan have gavn af Kategorierne En anden vigtig del af det tekstlige indhold på portalen er kategorierne. Kategorierne er en måde, hvorpå vi har opdelt de forskellige selvhjælpstilbud; eksempelvis findes kategorierne Arbejde, uddannelse og stress, Psykiske sygdomme og problemer og Sundhed og forebyggelse. Kategorierne bruges, når man søger på selvhjælpstilbud, eller når en organisation opretter annoncer. Der er i alt 13 hovedkategorier, hver med et sæt underkategorier. Kategorierne kan ses på portalen under søgefunktionen ved at vælge linket Liste over kategorier. Vi brugte utroligt lang tid på at definere kategorierne, både på sekretariatet men også til et møde med FriSes selvhjælpsudvalg, der består af udvalgte repræsentanter blandt FriSes medlemmer. For eksempel var der stor uenighed om, hvorvidt en kategori som Tvangsægteskaber skulle høre under en hovedkategori med overskriften Religion. Nogle mente, at tvangsægteskaber var en religiøs problematik, mens andre mente, at det var en kulturelt betinget problematik. Begge parter havde gode argumenter for deres sag, og derfor strakte diskussionen sig over lang tid. Det endte med, at Thomas, Andreas, Marie og jeg lavede et færdigt udkast, som vi gav til Sussi, som lavede de rettelser, hun mente var nødvendige. Hele processen foregik i god stemning, men med et stort tidsforbrug. 22

25 3.4.4 Hjælpeteksterne Da målgruppen for portalen er meget bred, og siden selvhjælpens kernebrugere ikke hører til et udpræget it-kyndigt segment af befolkningen, gjorde vi et stort stykke arbejde ud af at lave udførlige hjælpetekster. For det første skrev jeg to grundige FAQs, der forklarede samtlige funktioner; den ene FAQ er beregnet til brugere, den anden til organisationer. Desuden skrev jeg også forklarende tekster til alle funktionerne på portalen. I disse tekster linkes der også til relevante steder i de to FAQs, hvor man kan få mere hjælp. Generelt har vi lavet mange link til yderligere information eller relevante undersider i teksterne. Dette er gjort for at hjælpe brugeren videre, hvis brugeren skulle sidde fast. 3.5 Selvhjaelp.dk grafisk design Thomas og jeg var hovedkræfterne bag portalens grafiske design, med mange input fra Andreas og Marie. Vi ønskede at lave et forholdsvist neutralt, afbalanceret og stilrent design, da vi gerne ville have, at portalen skulle udstråle balance og ro. Dette er både af hensyn til målgruppen, men også i forhold til portalen emne. Dog ville vi naturligvis undgå at lave en grafisk kedelig portal, og derfor har vi brugt forskellige virkemidler for grafisk at friske portalen op uden at blive prangende Farvevalget Vi har valgt at holde farverne i kølige, svage grønne, blå og grå nuancer. Vi har valgt de svage nuancer fordi vi ikke ønskede, at farverne skulle dominere i forhold til funktionerne og teksterne, men snarere medvirke til et roligt og afbalanceret design Billederne Generelt ønskede vi, at billederne skulle afvige fra de gængse symboler, der eksempelvis præger foldere og andre hjemmesider om selvhjælp; det kunne typisk være kaffekopper, hænder, der holder i hånd, mennesker, der sidder i rundkreds etc. Disse stereotyper ønskede vi at undgå at gentage på Selvhjaelp.dk. Desuden valgte vi at billederne, når dette var muligt, skulle have relevans i forhold til det faneblad, det er tilknyttet. For eksempel valgte vi at et billede af et forstørrelsesglas til at illustrere, at man befinder sig under fanebladet Søg, se figur

26 Figur 13: Forstørrelsesglas på søgesiden Alle billederne er enten fundet på gratis internetdatabaser eller tilsendt os af interviewpersonerne, og dette gav naturligvis visse begrænsninger men vi er godt tilfredse med resultatet og mener, at vi har fået noget godt ud af det forhåndenværende materiale. Vi forsøgte at finde fotografer gennem portalen FrivilligJob.dk, der ville tage nogle gratis billeder for os, men dette lykkedes desværre ikke Logo Portalens logo derimod fik vi en gruppe elever fra grafikerlinien på Aalborg Tekniske Skole til at udforme for os. Vi var i tvivl om, hvordan logoet skulle udformes, og derfor tog vi kontakt til en lærer på skolen, der indvilligede i at give opgaven videre til sine elever. Derefter modtog vi en del forslag, hvor i blandt vi udvalgte det nuværende, som ses på Figur 14. Figur 14: Selvhjaelp.dk's logo Vi er meget tilfredse med logoet, der både kan symbolisere trædesten, der danner en sti fremad, samt femkanter i en bikube, der symboliserer samhørighed og samarbejde; disse ting er alle nogen, der kan relateres til selvhjælp. Samtidig er logoet neutralt og ikke stereotypt som de tidligere nævnte eksempler med hænder, der holder i hånd osv Flash-citaterne For at skabe mere liv på portalen lavede jeg et sæt Flash-animationer, der viste udvalgte citater fra interviewene, som det ses på figur

27 Figur 15: Flash-animationerne Hver gang en side indlæses, fader der et tilfældigt citat af i alt 33 forskellige ind; interviewet med lægen, psykologen og Niels Olsen har hver 5 citater, mens de andre har 3 hver. Dette skyldes, at vi gerne ville sætte ekstra fokus på netop disse tre interviews, da de på grund af lægens og psykologens faglighed samt Niels Olsens celebre status skiller sig ud fra de andre. Udover at skabe mere liv på siden linker citaterne også til den relevante artikel. 25

28 4 Aktiviteter vedrørende Selvhjaelp.dk Udover selve udviklingsarbejdet på Selvhjaelp.dk har jeg også brugt meget tid på relaterede aktiviteter. Disse aktiviteter har primært haft karakter af vidensindsamling og møder. Disse ting har været en meget lærerig del af processen, da de i høj grad har adskilt fra den viden, man kan tilegne sig gennem studiet og derfor har bidraget meget til den viden, jeg har tilegnet mig gennem praktikforløbet. 4.1 Vidensindsamling Før og sideløbende med skrivningen af teksterne til Selvhjaelp.dk lå der en stor opgave med at indsamle den nødvendige viden, der skulle ligge til grund for teksterne. En hel del af den viden, jeg havde brug for, var i relation til at beskrive, hvordan selvhjælpen i Danmark fungerer, hvilke typer organisationer, der tilbyder selvhjælp og hvordan grupperne rent konkret forløber. Denne viden var vigtig at opnå med henblik på at beskrive feltet; brugerne, der læser om selvhjælp på portalen forventer givetvis, at beskrivelserne på portalen stemmer nogenlunde overens med det, de kan komme ud for i en selvhjælpsgruppe. Vidensindsamlingen bestod af mange forskellige dele. En hel del af indsamlingen foregik via søgning på nettet, da mange af selvhjælpsudbyderne beskriver deres tilbud på deres hjemmesider. Desuden havde jeg også adgang til en rapport skrevet af to tidligere praktikanter omhandlende selvhjælpstilbuddene blandt FriSes medlemmer. Rapporten var meget nyttig, men da den kun omhandlede FriSes medlemmers selvhjælp måtte jeg naturligvis også hente oplysninger om selvhjælpen hos de mange organisationer, der tilbyder selvhjælp uden for FriSes regi. Jeg foretog også en del telefonopkald til diverse selvhjælpsudbydere for at få et indtryk af deres tilbud. Slutteligt var der også en mødeaktivitet, som beskrevet i kommende afsnit, hvor en del af formålet var vidensindsamling. 4.2 Personalemøder Vi holdt faste personalemøder hver 14. dag på FriSes sekretariat, hvor alle sekretariatets medarbejdere deltog. På personalemøderne blev der diskuteret mange forskellige emner, både i relation til Selvhjaelp.dk men også i forhold til FriSes mange andre aktiviteter. Selvom mange af emnerne ikke havde direkte relevans til mit arbejde, var det alligevel en stor fordel at være med, da det for det første gav os et godt indblik i organisationen FriSe generelt, og for det andet fordi det for vi praktikanter symboliserede, at vi var respekterede og ligeværdige medarbejdere på sekretariatet. Jeg oplevede i høj grad, at vores meninger og synspunkter blev respekteret og taget til efterretning, også selvom emnet ikke var Selvhjaelp.dk. 26

En rapport omhandlende mit praktikophold hos FriSe Frivilligcentre og selvhjælp i Danmark

En rapport omhandlende mit praktikophold hos FriSe Frivilligcentre og selvhjælp i Danmark En rapport omhandlende mit praktikophold hos FriSe Frivilligcentre og selvhjælp i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Thomas Lunde Pedersen Cand.it Multimedier, 9. semester Cand.it Multimedier Ved Aalborg

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger Konceptbeskrivelse Indledning Gruppen fik til opgave, at udvikle et e-commerce digitalt koncept, hvilket indledte en ide brainstorm. Der blev lagt vægt på at udvikle et koncept, som opfyldte opgavekravene,

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Socialrådgiveruddannelsenddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for praktikstedet andre aktører Udarbejdet af Projektgruppen, september 2015 side 0/18 Support Hvis du oplever problemer ved

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Sådan logger du på systemet... 3 Oversigten... 5 Rediger en elevs oplysninger... 6 Se elevens

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Oprettelse som elev... 3 Gennemgang af kompetenceoversigten... 8 Emne områder... 8 Registrering

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKT KOM/IT

AFSLUTTENDE PROJEKT KOM/IT 5/5-2017 AFSLUTTENDE PROJEKT KOM/IT Daniel & Frederik Klasse 1.1 Indledning Vi startede med at få valget stillet om vi ville lave noget med e-learning, databehandling og præsentation eller vi kunne lave

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Web-mail eller et Live-ID

Web-mail eller et Live-ID Web-mail eller et Live-ID Opret et Live-ID eller Hotmail For at kunne benytte Skagen Havkajakklubs delte kalender, hvor du tilmelder dig vores ture, og hvor du kan reservere klubkajakker, er det nødvendigt,

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift STUDIEJOBS, PRAKTIKPLADS ELLER ANSÆTTELSE NU? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift DET ER DIG, VI TÆNKER

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere