Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur"

Transkript

1 Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed > 70%rH Isoleret rørføring til/fra varmepumpe Energitab på grund af bevægende grundvand Energitab på grund af stillestående grundvand Energitab ved komplet overdækning min. 20 timer per. dag. Lukket hele natten Udendørs temperatur 0 C

2 Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet. Generelle oplysninger Varmepumpens varmeveksler er fremstillet af PVC- og titaniumrør, der kan tåle kontakt med korroderende stoffer som fx kloreret vand eller saltvand gennem længere tid. Anbefalet minimum udendørstemperatur 5 C. Advarsel: - Placer ikke din hånd eller andre objekter i luftudtaget eller ventilatoren. Det kan skade varmepumpen og forårsage skader; - I tilfælde af at der forekommer uregelmæssigheder med varmepumpen, skal du straks afbryde strømmen og kontakte en professionel tekniker; Det anbefales på det kraftigste at placere en beskyttende afskærmning omkring enheden for at holde børn væk fra varmepumpen. Det skal være en autoriseret elektriker, der tilslutter varmepumpen til strømmen. (230V 1 ph eller 400V 3 ph) Swimmingpoolens varmepumpe er nem at slutte til filtersystemet (se diagram ). Flow-afbryderen vil slå enheden fra, hvis gennemstrømningen er utilstrækkelig. PVC-rør kan forbindes direkte til enheden. 1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1.1 Placering af enheden 1. Denne enhed bør installeres udendørs, 2. Tilslut enheden til bassinpumpens trykside efter alle filtre og inden klorgenerator, ozongenerator eller doseringsudstyr (se næste side). Anbring varmepumpeenheden så tæt på filtersystemet som muligt. Afstanden skal være mindre end 15 m (50 feet). 3. Til standardmodellen benyttes 50 mm x 1½ union og PVC-rør bruges til tilslutning af bassinfilterets rørsystem. 4. Vandtilslutning og afløb bør anbringes, så adgangsforholdene gør det nemt at tømme enheden ved vinterklargøring. 5. Støjniveauet er lavt; men vi anbefaler alligevel at enheden placeres langt fra siddeområdet, så du kan nyde din pool uden støjen fra pumpen. 6. Overhold afstandene fra vægge eller andre genstande, som vist på nedenstående billede, så der er uhæmmet luftpassage (ingen buske eller andre genstande omkring enheden). 7. Af hensyn til energibesparelser er varmeisolering af vandrør mellem enheden og filtersystemet meget vigtig. Eksempel: Hvis der er en rørlængde på 10 m og en temperaturforskel mellem vandet i bassinet og omgivelserne på 10 C, vil en isolering på 2 cm reducere varmetabet til være ca. 0,5 kw. Uden isolering vil varmetabet være ca. 1,5 kw, og enheden vil køre 6-10 % længere. 8. Opvarmningsprocessen danner kondensvand. Vanden vil dryppe ned i bundkarret og kan ledes væk med en slange. Under særlige vejrforhold kan processen producere adskillige liter på kort tid. Dette er normalt. 1. Installering og tilslutning 1.2 Tilslutning Vand, der passerer gennem filteret, fordeles af tre ventiler: Noget af vandet ledes til varmepumpen for at blive opvarmet/afkølet, og ledes, efter at være blandet med vandet fra filteret, tilbage i poolen. Bemærkninger: Sørg for, at du har tilstrækkelig strøm. Model Spænding Sikring Nominel strøm (volt) T3/træg (A) (A) Kabeldiameter (mm 2 ) (for en maks. længde på 20 meter) P5/PC ,9 2 x 2,5 mm 2 + jord AC6P ,55 2 x 2,5 mm 2 + jord AC10P /13 6,64 2 x 2,5 mm 2 + jord AC13P /13 7,87 2 x 2,5 mm 2 + jord AC15P /13 9,78 2 x 2,5 mm 2 + jord AC17P /16 11,03 2 x 2,5 mm 2 + jord P17/PC /20 14,88 4 x 2,5 mm 2 + jord AC25P ,36 3 x 2,5 mm 2 + jord P25/PC ,42 3 x 2,5 mm 2 + jord NB! Sørg for at der er tilstrækkelig vandgennemstrømning hen over varmepumpen. Kan ses på typeskiltet på varmepumpen. Mærket: Water flow min Se ovenstående diagram for krav til minimumsafstand fra væggen Ved vinterklargøring skal denne ventil tømmes helt for vand. Bemærk: Dette er kun en skematisk tegning; ved installering følges afløbs- og tilgangssymbolerne - kan variere efter enhedens type.

3 1. Første opstart Bemærk: for at enheden kan opvarme poolen (eller spabadet), skal filterpumpen være tændt, så vandet kan cirkulere gennem varmepumpen. Uden denne cirkulation går varmepumpen ikke i gang. Når alle tilslutninger er blevet udført og tjekket, skal du følge disse trin: 1). Tænd filterpumpen. Tjek at der ikke er nogen utætheder. 2). Tænd for strømforsyningen til enheden, og tryk derefter på ON/OFF-knappen på det elektroniske kontrolpanel. Enheden bør gå i gang, når forsinkelsestiden er gået. 3). Når enheden har været tændt i nogle minutter, skal du tjekke, om den luft, der kommer ud af enheden, er koldere end den omgivende temperatur. 4). Tjek flowafbryderens funktion på følgende måde: hvis enheden er tændt, skal du slukke filterpumpen. Enheden bør også slukke automatisk. 5). Enheden og filterpumpen skal være tændt 24 timer i døgnet, indtil poolen har den ønskede temperatur. Når den indstillede temperatur er nået, slukkes enheden automatisk. Så længe filterpumpen er tændt, går enheden automatisk i gang igen, når temperaturen på vandet i poolen falder til mere end 1 C lavere end den indstillede temperatur. 2. Display beskrivelse A. : Tænd eller sluk varmepumpen B. FUNKTION: Vælg funktionen auto, opvarmning eller nedkøling. De tilsvarende indikatorlys tænder, når de bliver valgt. C. eller : Tryk for at ændre cifre. D. : Timerstart -indstillingsknap E. : Timerstop -indstillingsknap F. : Tidsindstillingsknap 3. Sådan tænder du varmepumpen Når den er tilsluttet strøm, viser kontrolenheden klokkeslet/tid. Dette betyder, at enheden er på standby. Tryk på for at tænde varmepumpen. Skærmen viser så indgående vandtemperatur fra bassin. Klokken= Standby status Indgående temp. fra pool 5. Sådan indstiller du den ønskede vandtemperatur 1. Sådan fungerer temperaturindstillingen Enheden har et unikt temperaturstyringssystem, der passer til alle behov. Opvarmningsfunktion: Hvis opvarmningsfunktionen er valgt, vil varmepumpen kun opvarme. Den vil opvarme til 1 grad højere end den indstillede temperatur. Derefter stopper varmepumpen, men den vil fortsat overvåge temperaturen i din pool. (Filterpumpen skal være tændt, for at varmepumpen kan måle temperaturen). Når temperaturen i poolen er 1 grad lavere end den indstillede temperatur, går varmepumpen i gang igen. Nedkølingsfunktion: Denne funktion fungerer på samme måde, men den nedkøler kun, hvis temperaturen er 1 grad højere end den indstillede nedkølingstemperatur, og den nedkøler til 1 grad under den indstillede temperatur. Husk, at den højeste nedkølingsindstilling er 28 grader C. Autofunktionen: Når autofunktionen er valgt, vil pumpen hele tiden forsøge at bevare din ønskede temperatur i poolen. Eksempel: Hvis du ønsker, at poolen skal have en temperatur på 30 grader C. A: Hvis vandet i poolen har en temperatur på under 29 grader C, begynder varmepumpen at opvarme. B: Når temperaturen når op på 31 grader C, stopper varmepumpen. C: Hvis temperaturen i din pool fortsat stiger og overstiger 32 grader C, går varmepumpen i gang igen >> MEN i nedkølingsfunktionen. Og den nedkøler til 30 grader C. G: Hvis temperaturen fortsat falder og falder til under 29 grader C, går varmepumpen i gang igen MEN i opvarmningsfunktionen. Når autofunktionen er valgt, forsøger varmepumpen at holde temperaturen inden for 3 grader C højere og 1 grad C lavere end det punkt, du har indstillet den til. (Husk, at filterpumpen skal være tændt, for at varmepumpen kan fungere). 2. Sådan indstiller du på kontrolenhedens skærm: 1. Først skal du vælge den ønskede funktion: auto, opvarmning eller nedkøling. 2. Uanset om varmepumpen er tændt eller sat på "standby", kan du trykke på eller. Skærmen vil nu vise den aktuelt indstillede vandtemperatur i den valgte funktion med et blinkende tal: Mens det blinker, kan du ændre vandtemperaturen ved at trykke på eller for at få den temperatur, du ønsker. (Inden du vælger den ønskede temperatur, skal du være sikker på, at du har valgt den korrekte funktion: opvarmning/nedkøling/auto) Når du ser, at den ønskede temperatur blinker, skal du bare vente 5 sek., og temperaturen vil blive gemt. 4. Sådan skifter du funktion Tryk på MODE for at vælge funktionen auto, opvarmning eller nedkøling: indikatorlyset på kontrolenhedens højre side vil vise den valgte funktion. Temp. for udgående vand i nedkølingsfunktion Temp. for udgående vand i opvarmningssfunktion/ indstilling af ønsket vandtemp. Temp. i AUTO-funktion Auto Funktion Varme Funktion Køle Funktion Nedkølingsfunktion Opvarmningsfunktion Autofunktion Interval C Interval C Interval C

4 6. Sådan tjekker du parameterindstillinger og målte værdier for den aktuelle status Uanset om varmepumpen er tændt eller sat på "standby", skal du trykke på MODE i 5 sek. Skærmen vil begynde at blinke (begge cifre) Det første ciffer indikerer parameteren Det andet ciffer/de andre cifre indikerer "parameterens" værdi Denne aflæsningsfunktion deaktiveres, hvis du ikke trykker på en knap i 10 sek. Ved at trykke på eller vil du kunne se parametre fra 0 til F (en efter en) Lav en note for hver parameter (til dine optegnelser). Vent blot i 10 sek., og funktionen deaktiveres (du er tilbage i den normale funktion). Aktuel vandtemeratur fra bassin. Aktuel vandtemera- enheden manuelt). 9. Sådan annullerer du timerstart og timerstop tur til bassin. Tryk på for at aktivere timerstart eller på for at aktivere timerstop : det tilsvarende indikatorlys blinker. Tryk på for at annullere timerstart eller timerstop. Aktuel udendørstemperatur Aktuel vandtemeratur til bassin. 7. Sådan indstiller du uret 1. I standby skal du trykke på : timecifre blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. 2. Tryk på igen: minutcifre blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. 3. Tryk på igen for at bekræfte tidsindstillingen. Når tiden er blevet indstillet, vil LED-skærmen vise tiden, når varmepumpen er på standby. 8. Sådan indstiller du timerstart og timerstop a) Tryk på for at aktivere timerstart -indstillingen: time- og minutcifre blinker samtidigt. b) Tryk på igen for at ændre timeindstillingen: timecifrene blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. c) Tryk på igen for at ændre minutindstillingen: minutcifrene blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. INFORMATION: Parameteren kan ændres af en faglært person. Der skal bruges en kode til dette. Fremgangsmåden for dette står i Main Manual. Tastaturet kan låses for at undgå uautoriseret brug eller ændringer af varmepumpen. Fremgangsmåden for dette står i Main Manual Hvis kontrolpanelet er låst, kan din forhandler vejlede dig i, hvordan du låser det op. 10. Anbefalinger Vigtigt: manglende overholdelse af disse begrænsninger vil gøre garantien ugyldig Bemærk: hvis en eller flere begrænsninger overskrides, kan dette skade varmepumpen, så denne ikke kan repareres. Du skal altid installere vandbehandlingsudstyr (for eksempel kemikaliedoseringssystemer) efter varmepumpens vandudløb, især hvis kemikalierne automatisk tilføjes i vandet (for eksempel automatiske kemikaliedoseringssystemer). En tjekventil skal også installeres mellem varmepumpens udløb og vandbehandlingssystemet for at undgå, at produkter flyder tilbage ind i varmepumpen, hvis filterpumpen stopper. 11. Sådan gør du varmepumpen klar til vinteren Vigtigt: hvis ikke de nødvendige forholdsregler tages for at gøre varmepumpen klar til vinteren, kan dette skade varmepumpen, hvilket gør garantien ugyldig. Varmepumpen, filterpumpen, filteret og vandledninger skal beskyttes i områder, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Tøm alt vandet ud af varmepumperne på følgende måde: 1. Afbryd strømforsyningen til varmepumpen. 2. Luk vandforsyningen til varmepumpen helt. 3. Frakobl varmepumpens samlingsfatninger på vandledningerne til vandindløb og -udløb, og lad vandet løbe ud af enheden. Sørg for, at alt vandet er ude af varmepumpen. 4. Sæt varmepumpens vandledningssamlinger til vandindløb og -udløb løst fat igen for at undgå, at der kommer snavs i vandledningerne. d) Tryk på for at bekræfte indstillingen skærmen bliver sat på standby igen. Det grønne indikatorlys for timerstart lyser for at vise, at starttiden er blevet indstillet. e) Gentag den samme fremgangsmåde med i stedet for for at indstille timerstop. Det røde indikatorlys for timerstop lyser for at vise, at stoptiden er blevet indstillet. Bemærk: timerstart og timerstop kan indstilles samtidigt eller på separat vis (det vil sige, det er muligt kun at indstille timerstart og derefter stoppe enheden manuelt eller kun at indstille timerstop og tænde

5 13. Sådan tænder du pumpen igen efter vinteren Hvis du tømte varmepumpen før vinteren, skal du følge de nedenstående trin for at tænde den igen om foråret: 1. Først skal du sikre dig, at der ikke er snavs i vandledningerne, og at der ikke er nogen strukturmæssige problemer. 2. Tjek, at fatningerne ved vandindløbet og -udløbet er korrekt fastgjorte. Tjek, at vandindløb og vandudløb er korrekt placerede i forhold til etiketterne på vandpumpen. (Vand ud fra filterenheden = vandindløb på varmepumpen). 3. Tænd filterpumpen for at sætte vandtilstrømningen til varmepumpen i gang. Tilpas omløbsrøret, således at der kommer tilstrækkeligt vand til varmepumpen. I mindre filtersystemer kan omføringsrøret sædvanligvis lukkes, således at alt vand i omløbet løber til vandpumpen. 4. Tilslut varmepumpen til strømforsyningen igen, og tænd varmepumpen. 15. Vedligeholdelse og inspektion Billedet nedenfor viser en varmepumpe med låget (toppanelet) taget af. Åbn ikke låget (toppanelet), når strømforsyningen er tilsluttet varmepumpen. 14. Eftersyn Vores varmepumper er bygget og udformet til at kunne holde i lang tid, hvis de er blevet installeret korrekt og kan fungere under normale forhold. Regelmæssige eftersyn er vigtige og i nogen lande lovkrav, hvis du ønsker, at din varmepumpe skal fungere effektivt i mange år. Nedenfor finder du nogle anbefalinger, der garanterer optimale arbejdsforhold for din varmepumpe. 1). Sørg for, at servicepanelet er let tilgængeligt. 2). Hold området omkring varmepumpen fri fra organisk affald. 3). Beskær al plantevækst omkring varmepumpen, så der er tilstrækkeligt fri plads omkring pumpen. 4). Fjern alle vandsprinklere, der befinder sig i nærheden af varmepumpen, eftersom disse kan forårsage skade på den. 5). Undgå, at regn løber direkte fra et tag og ned på varmepumpen. Installer et ordentligt afløb. 6). Brug ikke varmepumpen, hvis den er blevet oversvømmet. Kontakt straks en kvalificeret tekniker, der kan undersøge varmepumpen og udføre nødvendige reparationer. Kondensering kan forekomme, når varmepumpen er tændt. Dette kondensvand kan løbe væk gennem en åbning i enhedens basisdel. Mængden af kondensvand øges, når fugtigheden er høj. Fjern snavs, der kan blokere vandudløbet på den nederste del. Der kan produceres 5 til 20 liter kondensvand om dagen, når enheden er tændt. Hvis mere kondensering produceres, skal du stoppe varmepumpen og vente en time, før du tjekker om der er vandudslip. (Lad fortsat filterpumpen være tændt). Bemærk: en hurtig måde, hvorpå du kan bekræfte, at det løbende vand forårsages af kondensering. Sluk enheden, og lad poolpumpen være tændt. Hvis vandet ikke længere løber ud, er der tale om kondensering. EN ENDNU HURTIGE MÅDE ER AT TESTE AFLØBSVANDET FOR KLORIN. Hvis klorin ikke bliver påvist, er afløbsvandet en følge af kondensering. Sørg også for, at ind- og udgangsluftpassagerne er frie, og undgå, at udgangsluft kommer direkte ind i luftindgangen igen. (Det er vigtigt, at der er mindst 2 m fri plads ved den side af varmepumpen med luftudstrømning).

6 16. Vejledning i fejlfinding Ukorrekt installation kan resultere i en elektrisk ladning, der kan forårsage død eller alvorlige skader på brugere, installatører eller andre som følge af elektrisk stød, og det kan også forårsage skade på varmepumper. FORSØG IKKE at ændre varmepumpens indre konfiguration. 1. Hold dine hænder og dit hår væk fra ventilatorvingerne for at undgå skade. 2. Hvis du ikke er bekendt med dit poolfiltreringssystem og din varmepumpe: a. Forsøg ikke at udføre nogen form for tilpasninger eller service uden at rådføre dig med din forhandler, poolansvarlige eller en leverandør af klimaanlæg. b. Læs hele installationsmanualen, før du forsøger at bruge, reparere eller tilpasse enheden. c. Vent 24 timer efter installationen, før du tænder varmepumpen for at undgå skade på kompressoren. (Hvis varmepumpen hele tiden er blevet transporteret og båret med bunden nedad, kan den tændes med det samme). Bemærk: Sluk strømmen, før du udfører nogen form for vedligeholdelse eller reparationer. VIGTIG BEMÆRKNING: hvis et funktionsproblem ikke straks kan løses, skal vi for at analysere problemet kende den meddelelse (fejlkode), der bliver vist på kontrolskærmen samt værdierne for indstillingerne (parametre 0-A). Vi skal også kende varmepumpens status: den omgivende temperatur, vandindløbs-/udløbstemperatur, om det er kold luft, der kommer ud af varmepumpen, om risten (afdampningsapparat) er kold, eller om der er is på varmepumpen. Hav disse oplysninger ved hånden, når du ringer til kundeservice (beskriv problemet). På de følgende sider finder du en oversigt over de forskellige typer fejlproblemer, der kan opstå, samt anvisningerne på, hvordan de kan løses. 17. Oversigt over fejlkoder på skærmen (LED-kontrolenheden) Wirekontrolenhed Beskyttelse/fejl Tjek Løsning PP01/PP1 PP02/PP2 PP03/PP3 PP04/PP4 PP05/PP5 PP06/PP6 PP07/PP7 PP07/PP7 PP07/PP7 EE03/EE3 Fejl ved sensor for indløbsvandstemp. Fejl ved sensor for udløbsvandstemp. Fejl ved spole 1-temp.- sensoren Fejl ved spole 2-temp.- sensoren Fejl ved sensor for omgivende temp. Beskyttelse mod for stor temperaturforskel mellem vandindløb og -udløb 1. Tjek indløbsvandsensorens 1. Tjek udløbsvandsensorens 1. Tjek spole 1-temperatursensorens 1. Tjek spole 2-temperatursensorens 1. Tjek forbindelsen for sensoren for omgivende temperatur. 1. Tjek, om der er en form for blokering i vandkredsløbet. 2. Tjek, om mængden af vandtilstrømning er tilstrækkelig. 1. Fjern årsager til blokeringen. 2. Øg mængden af vandtilstrømning. Antifrostbeskyttelse mod nedkøling Der henvises til PP06. Der henvises til PP06. Antifrostbeskyttelse for vinteren I Antifrostbeskyttelse for vinteren I I Fejl ved flowafbryderen Ingen handling er påkrævet Ingen handling er påkrævet 1. Tjek, om flowafbryderens ledningsforbindelse er placeret korrekt. 2. Tjek vandtilstrømningen. 3. Tjek, om flowafbryderen er defekt. 4. Tjek, om cirkulationspumpen fungerer korrekt. 1. Tilslut ledningen igen. 2. Øg vandtilstrømningen. 3. Flowafbryder 4. Reparer cirkulationspumpen EE04/EE4 Beskyttelse mod højt/lavt tryk 1. Tjek, om føler for højt eller lavt tryk er det defekt. 2. Tjek, om niveauet for mangel på kølemiddel er lavt (for lavt tryk). 3. Omgivende temperatur og vandindløbstemp. er for lave (for lavt tryk). 4. Tjek, om der er en blokering i vandkredsløbet, eller om vandtilstrømningen ikke er tilstrækkelig (for højt trykt). 5. Tjek, om der er en blokering i kølemiddelkredsløbet (for højt tryk). 1. Udskift føleren. 2. Fyld den med tilstrækkeligt kølemiddel. 3. Reducer vandtilstrømningen. 4. Fjern årsagen til blokeringen, eller øg vandtilstrømningen. 5. Send varmepumpen til forhandleren til et grundigt eftersyn. EE05/EE5 Fejl med for stor temperaturforskel mellem vandindløb og -udløb 1. Tjek, om der er en tilstrækkelig mængde vandtilstrømning. 2. Tjek, om indløbs-/ udløbsvandtemperatursensoren fungerer. 1. Øg vandtilstrømningen. Ingen visning Afrimning EE08/EE8 Kommunikationsfejl Tjek forbindelsen Tilslut forbindelsesledningen igen.

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...2 II. Produktfordele...2 III.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Programmerbar termostat

Programmerbar termostat Programmerbar termostat til RIOpanel Integra Brugervejledning B2-04820-00211 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Placering af termostat... 5 Pakningens indhold... 6 Ledningsdiagram...

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere