Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur"

Transkript

1 Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed > 70%rH Isoleret rørføring til/fra varmepumpe Energitab på grund af bevægende grundvand Energitab på grund af stillestående grundvand Energitab ved komplet overdækning min. 20 timer per. dag. Lukket hele natten Udendørs temperatur 0 C

2 Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet. Generelle oplysninger Varmepumpens varmeveksler er fremstillet af PVC- og titaniumrør, der kan tåle kontakt med korroderende stoffer som fx kloreret vand eller saltvand gennem længere tid. Anbefalet minimum udendørstemperatur 5 C. Advarsel: - Placer ikke din hånd eller andre objekter i luftudtaget eller ventilatoren. Det kan skade varmepumpen og forårsage skader; - I tilfælde af at der forekommer uregelmæssigheder med varmepumpen, skal du straks afbryde strømmen og kontakte en professionel tekniker; Det anbefales på det kraftigste at placere en beskyttende afskærmning omkring enheden for at holde børn væk fra varmepumpen. Det skal være en autoriseret elektriker, der tilslutter varmepumpen til strømmen. (230V 1 ph eller 400V 3 ph) Swimmingpoolens varmepumpe er nem at slutte til filtersystemet (se diagram ). Flow-afbryderen vil slå enheden fra, hvis gennemstrømningen er utilstrækkelig. PVC-rør kan forbindes direkte til enheden. 1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1.1 Placering af enheden 1. Denne enhed bør installeres udendørs, 2. Tilslut enheden til bassinpumpens trykside efter alle filtre og inden klorgenerator, ozongenerator eller doseringsudstyr (se næste side). Anbring varmepumpeenheden så tæt på filtersystemet som muligt. Afstanden skal være mindre end 15 m (50 feet). 3. Til standardmodellen benyttes 50 mm x 1½ union og PVC-rør bruges til tilslutning af bassinfilterets rørsystem. 4. Vandtilslutning og afløb bør anbringes, så adgangsforholdene gør det nemt at tømme enheden ved vinterklargøring. 5. Støjniveauet er lavt; men vi anbefaler alligevel at enheden placeres langt fra siddeområdet, så du kan nyde din pool uden støjen fra pumpen. 6. Overhold afstandene fra vægge eller andre genstande, som vist på nedenstående billede, så der er uhæmmet luftpassage (ingen buske eller andre genstande omkring enheden). 7. Af hensyn til energibesparelser er varmeisolering af vandrør mellem enheden og filtersystemet meget vigtig. Eksempel: Hvis der er en rørlængde på 10 m og en temperaturforskel mellem vandet i bassinet og omgivelserne på 10 C, vil en isolering på 2 cm reducere varmetabet til være ca. 0,5 kw. Uden isolering vil varmetabet være ca. 1,5 kw, og enheden vil køre 6-10 % længere. 8. Opvarmningsprocessen danner kondensvand. Vanden vil dryppe ned i bundkarret og kan ledes væk med en slange. Under særlige vejrforhold kan processen producere adskillige liter på kort tid. Dette er normalt. 1. Installering og tilslutning 1.2 Tilslutning Vand, der passerer gennem filteret, fordeles af tre ventiler: Noget af vandet ledes til varmepumpen for at blive opvarmet/afkølet, og ledes, efter at være blandet med vandet fra filteret, tilbage i poolen. Bemærkninger: Sørg for, at du har tilstrækkelig strøm. Model Spænding Sikring Nominel strøm (volt) T3/træg (A) (A) Kabeldiameter (mm 2 ) (for en maks. længde på 20 meter) P5/PC ,9 2 x 2,5 mm 2 + jord AC6P ,55 2 x 2,5 mm 2 + jord AC10P /13 6,64 2 x 2,5 mm 2 + jord AC13P /13 7,87 2 x 2,5 mm 2 + jord AC15P /13 9,78 2 x 2,5 mm 2 + jord AC17P /16 11,03 2 x 2,5 mm 2 + jord P17/PC /20 14,88 4 x 2,5 mm 2 + jord AC25P ,36 3 x 2,5 mm 2 + jord P25/PC ,42 3 x 2,5 mm 2 + jord NB! Sørg for at der er tilstrækkelig vandgennemstrømning hen over varmepumpen. Kan ses på typeskiltet på varmepumpen. Mærket: Water flow min Se ovenstående diagram for krav til minimumsafstand fra væggen Ved vinterklargøring skal denne ventil tømmes helt for vand. Bemærk: Dette er kun en skematisk tegning; ved installering følges afløbs- og tilgangssymbolerne - kan variere efter enhedens type.

3 1. Første opstart Bemærk: for at enheden kan opvarme poolen (eller spabadet), skal filterpumpen være tændt, så vandet kan cirkulere gennem varmepumpen. Uden denne cirkulation går varmepumpen ikke i gang. Når alle tilslutninger er blevet udført og tjekket, skal du følge disse trin: 1). Tænd filterpumpen. Tjek at der ikke er nogen utætheder. 2). Tænd for strømforsyningen til enheden, og tryk derefter på ON/OFF-knappen på det elektroniske kontrolpanel. Enheden bør gå i gang, når forsinkelsestiden er gået. 3). Når enheden har været tændt i nogle minutter, skal du tjekke, om den luft, der kommer ud af enheden, er koldere end den omgivende temperatur. 4). Tjek flowafbryderens funktion på følgende måde: hvis enheden er tændt, skal du slukke filterpumpen. Enheden bør også slukke automatisk. 5). Enheden og filterpumpen skal være tændt 24 timer i døgnet, indtil poolen har den ønskede temperatur. Når den indstillede temperatur er nået, slukkes enheden automatisk. Så længe filterpumpen er tændt, går enheden automatisk i gang igen, når temperaturen på vandet i poolen falder til mere end 1 C lavere end den indstillede temperatur. 2. Display beskrivelse A. : Tænd eller sluk varmepumpen B. FUNKTION: Vælg funktionen auto, opvarmning eller nedkøling. De tilsvarende indikatorlys tænder, når de bliver valgt. C. eller : Tryk for at ændre cifre. D. : Timerstart -indstillingsknap E. : Timerstop -indstillingsknap F. : Tidsindstillingsknap 3. Sådan tænder du varmepumpen Når den er tilsluttet strøm, viser kontrolenheden klokkeslet/tid. Dette betyder, at enheden er på standby. Tryk på for at tænde varmepumpen. Skærmen viser så indgående vandtemperatur fra bassin. Klokken= Standby status Indgående temp. fra pool 5. Sådan indstiller du den ønskede vandtemperatur 1. Sådan fungerer temperaturindstillingen Enheden har et unikt temperaturstyringssystem, der passer til alle behov. Opvarmningsfunktion: Hvis opvarmningsfunktionen er valgt, vil varmepumpen kun opvarme. Den vil opvarme til 1 grad højere end den indstillede temperatur. Derefter stopper varmepumpen, men den vil fortsat overvåge temperaturen i din pool. (Filterpumpen skal være tændt, for at varmepumpen kan måle temperaturen). Når temperaturen i poolen er 1 grad lavere end den indstillede temperatur, går varmepumpen i gang igen. Nedkølingsfunktion: Denne funktion fungerer på samme måde, men den nedkøler kun, hvis temperaturen er 1 grad højere end den indstillede nedkølingstemperatur, og den nedkøler til 1 grad under den indstillede temperatur. Husk, at den højeste nedkølingsindstilling er 28 grader C. Autofunktionen: Når autofunktionen er valgt, vil pumpen hele tiden forsøge at bevare din ønskede temperatur i poolen. Eksempel: Hvis du ønsker, at poolen skal have en temperatur på 30 grader C. A: Hvis vandet i poolen har en temperatur på under 29 grader C, begynder varmepumpen at opvarme. B: Når temperaturen når op på 31 grader C, stopper varmepumpen. C: Hvis temperaturen i din pool fortsat stiger og overstiger 32 grader C, går varmepumpen i gang igen >> MEN i nedkølingsfunktionen. Og den nedkøler til 30 grader C. G: Hvis temperaturen fortsat falder og falder til under 29 grader C, går varmepumpen i gang igen MEN i opvarmningsfunktionen. Når autofunktionen er valgt, forsøger varmepumpen at holde temperaturen inden for 3 grader C højere og 1 grad C lavere end det punkt, du har indstillet den til. (Husk, at filterpumpen skal være tændt, for at varmepumpen kan fungere). 2. Sådan indstiller du på kontrolenhedens skærm: 1. Først skal du vælge den ønskede funktion: auto, opvarmning eller nedkøling. 2. Uanset om varmepumpen er tændt eller sat på "standby", kan du trykke på eller. Skærmen vil nu vise den aktuelt indstillede vandtemperatur i den valgte funktion med et blinkende tal: Mens det blinker, kan du ændre vandtemperaturen ved at trykke på eller for at få den temperatur, du ønsker. (Inden du vælger den ønskede temperatur, skal du være sikker på, at du har valgt den korrekte funktion: opvarmning/nedkøling/auto) Når du ser, at den ønskede temperatur blinker, skal du bare vente 5 sek., og temperaturen vil blive gemt. 4. Sådan skifter du funktion Tryk på MODE for at vælge funktionen auto, opvarmning eller nedkøling: indikatorlyset på kontrolenhedens højre side vil vise den valgte funktion. Temp. for udgående vand i nedkølingsfunktion Temp. for udgående vand i opvarmningssfunktion/ indstilling af ønsket vandtemp. Temp. i AUTO-funktion Auto Funktion Varme Funktion Køle Funktion Nedkølingsfunktion Opvarmningsfunktion Autofunktion Interval C Interval C Interval C

4 6. Sådan tjekker du parameterindstillinger og målte værdier for den aktuelle status Uanset om varmepumpen er tændt eller sat på "standby", skal du trykke på MODE i 5 sek. Skærmen vil begynde at blinke (begge cifre) Det første ciffer indikerer parameteren Det andet ciffer/de andre cifre indikerer "parameterens" værdi Denne aflæsningsfunktion deaktiveres, hvis du ikke trykker på en knap i 10 sek. Ved at trykke på eller vil du kunne se parametre fra 0 til F (en efter en) Lav en note for hver parameter (til dine optegnelser). Vent blot i 10 sek., og funktionen deaktiveres (du er tilbage i den normale funktion). Aktuel vandtemeratur fra bassin. Aktuel vandtemera- enheden manuelt). 9. Sådan annullerer du timerstart og timerstop tur til bassin. Tryk på for at aktivere timerstart eller på for at aktivere timerstop : det tilsvarende indikatorlys blinker. Tryk på for at annullere timerstart eller timerstop. Aktuel udendørstemperatur Aktuel vandtemeratur til bassin. 7. Sådan indstiller du uret 1. I standby skal du trykke på : timecifre blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. 2. Tryk på igen: minutcifre blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. 3. Tryk på igen for at bekræfte tidsindstillingen. Når tiden er blevet indstillet, vil LED-skærmen vise tiden, når varmepumpen er på standby. 8. Sådan indstiller du timerstart og timerstop a) Tryk på for at aktivere timerstart -indstillingen: time- og minutcifre blinker samtidigt. b) Tryk på igen for at ændre timeindstillingen: timecifrene blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. c) Tryk på igen for at ændre minutindstillingen: minutcifrene blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. INFORMATION: Parameteren kan ændres af en faglært person. Der skal bruges en kode til dette. Fremgangsmåden for dette står i Main Manual. Tastaturet kan låses for at undgå uautoriseret brug eller ændringer af varmepumpen. Fremgangsmåden for dette står i Main Manual Hvis kontrolpanelet er låst, kan din forhandler vejlede dig i, hvordan du låser det op. 10. Anbefalinger Vigtigt: manglende overholdelse af disse begrænsninger vil gøre garantien ugyldig Bemærk: hvis en eller flere begrænsninger overskrides, kan dette skade varmepumpen, så denne ikke kan repareres. Du skal altid installere vandbehandlingsudstyr (for eksempel kemikaliedoseringssystemer) efter varmepumpens vandudløb, især hvis kemikalierne automatisk tilføjes i vandet (for eksempel automatiske kemikaliedoseringssystemer). En tjekventil skal også installeres mellem varmepumpens udløb og vandbehandlingssystemet for at undgå, at produkter flyder tilbage ind i varmepumpen, hvis filterpumpen stopper. 11. Sådan gør du varmepumpen klar til vinteren Vigtigt: hvis ikke de nødvendige forholdsregler tages for at gøre varmepumpen klar til vinteren, kan dette skade varmepumpen, hvilket gør garantien ugyldig. Varmepumpen, filterpumpen, filteret og vandledninger skal beskyttes i områder, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Tøm alt vandet ud af varmepumperne på følgende måde: 1. Afbryd strømforsyningen til varmepumpen. 2. Luk vandforsyningen til varmepumpen helt. 3. Frakobl varmepumpens samlingsfatninger på vandledningerne til vandindløb og -udløb, og lad vandet løbe ud af enheden. Sørg for, at alt vandet er ude af varmepumpen. 4. Sæt varmepumpens vandledningssamlinger til vandindløb og -udløb løst fat igen for at undgå, at der kommer snavs i vandledningerne. d) Tryk på for at bekræfte indstillingen skærmen bliver sat på standby igen. Det grønne indikatorlys for timerstart lyser for at vise, at starttiden er blevet indstillet. e) Gentag den samme fremgangsmåde med i stedet for for at indstille timerstop. Det røde indikatorlys for timerstop lyser for at vise, at stoptiden er blevet indstillet. Bemærk: timerstart og timerstop kan indstilles samtidigt eller på separat vis (det vil sige, det er muligt kun at indstille timerstart og derefter stoppe enheden manuelt eller kun at indstille timerstop og tænde

5 13. Sådan tænder du pumpen igen efter vinteren Hvis du tømte varmepumpen før vinteren, skal du følge de nedenstående trin for at tænde den igen om foråret: 1. Først skal du sikre dig, at der ikke er snavs i vandledningerne, og at der ikke er nogen strukturmæssige problemer. 2. Tjek, at fatningerne ved vandindløbet og -udløbet er korrekt fastgjorte. Tjek, at vandindløb og vandudløb er korrekt placerede i forhold til etiketterne på vandpumpen. (Vand ud fra filterenheden = vandindløb på varmepumpen). 3. Tænd filterpumpen for at sætte vandtilstrømningen til varmepumpen i gang. Tilpas omløbsrøret, således at der kommer tilstrækkeligt vand til varmepumpen. I mindre filtersystemer kan omføringsrøret sædvanligvis lukkes, således at alt vand i omløbet løber til vandpumpen. 4. Tilslut varmepumpen til strømforsyningen igen, og tænd varmepumpen. 15. Vedligeholdelse og inspektion Billedet nedenfor viser en varmepumpe med låget (toppanelet) taget af. Åbn ikke låget (toppanelet), når strømforsyningen er tilsluttet varmepumpen. 14. Eftersyn Vores varmepumper er bygget og udformet til at kunne holde i lang tid, hvis de er blevet installeret korrekt og kan fungere under normale forhold. Regelmæssige eftersyn er vigtige og i nogen lande lovkrav, hvis du ønsker, at din varmepumpe skal fungere effektivt i mange år. Nedenfor finder du nogle anbefalinger, der garanterer optimale arbejdsforhold for din varmepumpe. 1). Sørg for, at servicepanelet er let tilgængeligt. 2). Hold området omkring varmepumpen fri fra organisk affald. 3). Beskær al plantevækst omkring varmepumpen, så der er tilstrækkeligt fri plads omkring pumpen. 4). Fjern alle vandsprinklere, der befinder sig i nærheden af varmepumpen, eftersom disse kan forårsage skade på den. 5). Undgå, at regn løber direkte fra et tag og ned på varmepumpen. Installer et ordentligt afløb. 6). Brug ikke varmepumpen, hvis den er blevet oversvømmet. Kontakt straks en kvalificeret tekniker, der kan undersøge varmepumpen og udføre nødvendige reparationer. Kondensering kan forekomme, når varmepumpen er tændt. Dette kondensvand kan løbe væk gennem en åbning i enhedens basisdel. Mængden af kondensvand øges, når fugtigheden er høj. Fjern snavs, der kan blokere vandudløbet på den nederste del. Der kan produceres 5 til 20 liter kondensvand om dagen, når enheden er tændt. Hvis mere kondensering produceres, skal du stoppe varmepumpen og vente en time, før du tjekker om der er vandudslip. (Lad fortsat filterpumpen være tændt). Bemærk: en hurtig måde, hvorpå du kan bekræfte, at det løbende vand forårsages af kondensering. Sluk enheden, og lad poolpumpen være tændt. Hvis vandet ikke længere løber ud, er der tale om kondensering. EN ENDNU HURTIGE MÅDE ER AT TESTE AFLØBSVANDET FOR KLORIN. Hvis klorin ikke bliver påvist, er afløbsvandet en følge af kondensering. Sørg også for, at ind- og udgangsluftpassagerne er frie, og undgå, at udgangsluft kommer direkte ind i luftindgangen igen. (Det er vigtigt, at der er mindst 2 m fri plads ved den side af varmepumpen med luftudstrømning).

6 16. Vejledning i fejlfinding Ukorrekt installation kan resultere i en elektrisk ladning, der kan forårsage død eller alvorlige skader på brugere, installatører eller andre som følge af elektrisk stød, og det kan også forårsage skade på varmepumper. FORSØG IKKE at ændre varmepumpens indre konfiguration. 1. Hold dine hænder og dit hår væk fra ventilatorvingerne for at undgå skade. 2. Hvis du ikke er bekendt med dit poolfiltreringssystem og din varmepumpe: a. Forsøg ikke at udføre nogen form for tilpasninger eller service uden at rådføre dig med din forhandler, poolansvarlige eller en leverandør af klimaanlæg. b. Læs hele installationsmanualen, før du forsøger at bruge, reparere eller tilpasse enheden. c. Vent 24 timer efter installationen, før du tænder varmepumpen for at undgå skade på kompressoren. (Hvis varmepumpen hele tiden er blevet transporteret og båret med bunden nedad, kan den tændes med det samme). Bemærk: Sluk strømmen, før du udfører nogen form for vedligeholdelse eller reparationer. VIGTIG BEMÆRKNING: hvis et funktionsproblem ikke straks kan løses, skal vi for at analysere problemet kende den meddelelse (fejlkode), der bliver vist på kontrolskærmen samt værdierne for indstillingerne (parametre 0-A). Vi skal også kende varmepumpens status: den omgivende temperatur, vandindløbs-/udløbstemperatur, om det er kold luft, der kommer ud af varmepumpen, om risten (afdampningsapparat) er kold, eller om der er is på varmepumpen. Hav disse oplysninger ved hånden, når du ringer til kundeservice (beskriv problemet). På de følgende sider finder du en oversigt over de forskellige typer fejlproblemer, der kan opstå, samt anvisningerne på, hvordan de kan løses. 17. Oversigt over fejlkoder på skærmen (LED-kontrolenheden) Wirekontrolenhed Beskyttelse/fejl Tjek Løsning PP01/PP1 PP02/PP2 PP03/PP3 PP04/PP4 PP05/PP5 PP06/PP6 PP07/PP7 PP07/PP7 PP07/PP7 EE03/EE3 Fejl ved sensor for indløbsvandstemp. Fejl ved sensor for udløbsvandstemp. Fejl ved spole 1-temp.- sensoren Fejl ved spole 2-temp.- sensoren Fejl ved sensor for omgivende temp. Beskyttelse mod for stor temperaturforskel mellem vandindløb og -udløb 1. Tjek indløbsvandsensorens 1. Tjek udløbsvandsensorens 1. Tjek spole 1-temperatursensorens 1. Tjek spole 2-temperatursensorens 1. Tjek forbindelsen for sensoren for omgivende temperatur. 1. Tjek, om der er en form for blokering i vandkredsløbet. 2. Tjek, om mængden af vandtilstrømning er tilstrækkelig. 1. Fjern årsager til blokeringen. 2. Øg mængden af vandtilstrømning. Antifrostbeskyttelse mod nedkøling Der henvises til PP06. Der henvises til PP06. Antifrostbeskyttelse for vinteren I Antifrostbeskyttelse for vinteren I I Fejl ved flowafbryderen Ingen handling er påkrævet Ingen handling er påkrævet 1. Tjek, om flowafbryderens ledningsforbindelse er placeret korrekt. 2. Tjek vandtilstrømningen. 3. Tjek, om flowafbryderen er defekt. 4. Tjek, om cirkulationspumpen fungerer korrekt. 1. Tilslut ledningen igen. 2. Øg vandtilstrømningen. 3. Flowafbryder 4. Reparer cirkulationspumpen EE04/EE4 Beskyttelse mod højt/lavt tryk 1. Tjek, om føler for højt eller lavt tryk er det defekt. 2. Tjek, om niveauet for mangel på kølemiddel er lavt (for lavt tryk). 3. Omgivende temperatur og vandindløbstemp. er for lave (for lavt tryk). 4. Tjek, om der er en blokering i vandkredsløbet, eller om vandtilstrømningen ikke er tilstrækkelig (for højt trykt). 5. Tjek, om der er en blokering i kølemiddelkredsløbet (for højt tryk). 1. Udskift føleren. 2. Fyld den med tilstrækkeligt kølemiddel. 3. Reducer vandtilstrømningen. 4. Fjern årsagen til blokeringen, eller øg vandtilstrømningen. 5. Send varmepumpen til forhandleren til et grundigt eftersyn. EE05/EE5 Fejl med for stor temperaturforskel mellem vandindløb og -udløb 1. Tjek, om der er en tilstrækkelig mængde vandtilstrømning. 2. Tjek, om indløbs-/ udløbsvandtemperatursensoren fungerer. 1. Øg vandtilstrømningen. Ingen visning Afrimning EE08/EE8 Kommunikationsfejl Tjek forbindelsen Tilslut forbindelsesledningen igen.

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye spabad Installations- & betjeningsvejledning Tillykke med Deres nye spabad Kære Kunde! Tak fordi De valgte et OutDoor spabad fra DenForm A/S Denne

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte vandkølede vandkøleanlæg EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte vandkølede vandkøleanlæg EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N BETJENINGSVEJLENING EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere