Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur"

Transkript

1 Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed > 70%rH Isoleret rørføring til/fra varmepumpe Energitab på grund af bevægende grundvand Energitab på grund af stillestående grundvand Energitab ved komplet overdækning min. 20 timer per. dag. Lukket hele natten Udendørs temperatur 0 C

2 Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet. Generelle oplysninger Varmepumpens varmeveksler er fremstillet af PVC- og titaniumrør, der kan tåle kontakt med korroderende stoffer som fx kloreret vand eller saltvand gennem længere tid. Anbefalet minimum udendørstemperatur 5 C. Advarsel: - Placer ikke din hånd eller andre objekter i luftudtaget eller ventilatoren. Det kan skade varmepumpen og forårsage skader; - I tilfælde af at der forekommer uregelmæssigheder med varmepumpen, skal du straks afbryde strømmen og kontakte en professionel tekniker; Det anbefales på det kraftigste at placere en beskyttende afskærmning omkring enheden for at holde børn væk fra varmepumpen. Det skal være en autoriseret elektriker, der tilslutter varmepumpen til strømmen. (230V 1 ph eller 400V 3 ph) Swimmingpoolens varmepumpe er nem at slutte til filtersystemet (se diagram ). Flow-afbryderen vil slå enheden fra, hvis gennemstrømningen er utilstrækkelig. PVC-rør kan forbindes direkte til enheden. 1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1.1 Placering af enheden 1. Denne enhed bør installeres udendørs, 2. Tilslut enheden til bassinpumpens trykside efter alle filtre og inden klorgenerator, ozongenerator eller doseringsudstyr (se næste side). Anbring varmepumpeenheden så tæt på filtersystemet som muligt. Afstanden skal være mindre end 15 m (50 feet). 3. Til standardmodellen benyttes 50 mm x 1½ union og PVC-rør bruges til tilslutning af bassinfilterets rørsystem. 4. Vandtilslutning og afløb bør anbringes, så adgangsforholdene gør det nemt at tømme enheden ved vinterklargøring. 5. Støjniveauet er lavt; men vi anbefaler alligevel at enheden placeres langt fra siddeområdet, så du kan nyde din pool uden støjen fra pumpen. 6. Overhold afstandene fra vægge eller andre genstande, som vist på nedenstående billede, så der er uhæmmet luftpassage (ingen buske eller andre genstande omkring enheden). 7. Af hensyn til energibesparelser er varmeisolering af vandrør mellem enheden og filtersystemet meget vigtig. Eksempel: Hvis der er en rørlængde på 10 m og en temperaturforskel mellem vandet i bassinet og omgivelserne på 10 C, vil en isolering på 2 cm reducere varmetabet til være ca. 0,5 kw. Uden isolering vil varmetabet være ca. 1,5 kw, og enheden vil køre 6-10 % længere. 8. Opvarmningsprocessen danner kondensvand. Vanden vil dryppe ned i bundkarret og kan ledes væk med en slange. Under særlige vejrforhold kan processen producere adskillige liter på kort tid. Dette er normalt. 1. Installering og tilslutning 1.2 Tilslutning Vand, der passerer gennem filteret, fordeles af tre ventiler: Noget af vandet ledes til varmepumpen for at blive opvarmet/afkølet, og ledes, efter at være blandet med vandet fra filteret, tilbage i poolen. Bemærkninger: Sørg for, at du har tilstrækkelig strøm. Model Spænding Sikring Nominel strøm (volt) T3/træg (A) (A) Kabeldiameter (mm 2 ) (for en maks. længde på 20 meter) P5/PC ,9 2 x 2,5 mm 2 + jord AC6P ,55 2 x 2,5 mm 2 + jord AC10P /13 6,64 2 x 2,5 mm 2 + jord AC13P /13 7,87 2 x 2,5 mm 2 + jord AC15P /13 9,78 2 x 2,5 mm 2 + jord AC17P /16 11,03 2 x 2,5 mm 2 + jord P17/PC /20 14,88 4 x 2,5 mm 2 + jord AC25P ,36 3 x 2,5 mm 2 + jord P25/PC ,42 3 x 2,5 mm 2 + jord NB! Sørg for at der er tilstrækkelig vandgennemstrømning hen over varmepumpen. Kan ses på typeskiltet på varmepumpen. Mærket: Water flow min Se ovenstående diagram for krav til minimumsafstand fra væggen Ved vinterklargøring skal denne ventil tømmes helt for vand. Bemærk: Dette er kun en skematisk tegning; ved installering følges afløbs- og tilgangssymbolerne - kan variere efter enhedens type.

3 1. Første opstart Bemærk: for at enheden kan opvarme poolen (eller spabadet), skal filterpumpen være tændt, så vandet kan cirkulere gennem varmepumpen. Uden denne cirkulation går varmepumpen ikke i gang. Når alle tilslutninger er blevet udført og tjekket, skal du følge disse trin: 1). Tænd filterpumpen. Tjek at der ikke er nogen utætheder. 2). Tænd for strømforsyningen til enheden, og tryk derefter på ON/OFF-knappen på det elektroniske kontrolpanel. Enheden bør gå i gang, når forsinkelsestiden er gået. 3). Når enheden har været tændt i nogle minutter, skal du tjekke, om den luft, der kommer ud af enheden, er koldere end den omgivende temperatur. 4). Tjek flowafbryderens funktion på følgende måde: hvis enheden er tændt, skal du slukke filterpumpen. Enheden bør også slukke automatisk. 5). Enheden og filterpumpen skal være tændt 24 timer i døgnet, indtil poolen har den ønskede temperatur. Når den indstillede temperatur er nået, slukkes enheden automatisk. Så længe filterpumpen er tændt, går enheden automatisk i gang igen, når temperaturen på vandet i poolen falder til mere end 1 C lavere end den indstillede temperatur. 2. Display beskrivelse A. : Tænd eller sluk varmepumpen B. FUNKTION: Vælg funktionen auto, opvarmning eller nedkøling. De tilsvarende indikatorlys tænder, når de bliver valgt. C. eller : Tryk for at ændre cifre. D. : Timerstart -indstillingsknap E. : Timerstop -indstillingsknap F. : Tidsindstillingsknap 3. Sådan tænder du varmepumpen Når den er tilsluttet strøm, viser kontrolenheden klokkeslet/tid. Dette betyder, at enheden er på standby. Tryk på for at tænde varmepumpen. Skærmen viser så indgående vandtemperatur fra bassin. Klokken= Standby status Indgående temp. fra pool 5. Sådan indstiller du den ønskede vandtemperatur 1. Sådan fungerer temperaturindstillingen Enheden har et unikt temperaturstyringssystem, der passer til alle behov. Opvarmningsfunktion: Hvis opvarmningsfunktionen er valgt, vil varmepumpen kun opvarme. Den vil opvarme til 1 grad højere end den indstillede temperatur. Derefter stopper varmepumpen, men den vil fortsat overvåge temperaturen i din pool. (Filterpumpen skal være tændt, for at varmepumpen kan måle temperaturen). Når temperaturen i poolen er 1 grad lavere end den indstillede temperatur, går varmepumpen i gang igen. Nedkølingsfunktion: Denne funktion fungerer på samme måde, men den nedkøler kun, hvis temperaturen er 1 grad højere end den indstillede nedkølingstemperatur, og den nedkøler til 1 grad under den indstillede temperatur. Husk, at den højeste nedkølingsindstilling er 28 grader C. Autofunktionen: Når autofunktionen er valgt, vil pumpen hele tiden forsøge at bevare din ønskede temperatur i poolen. Eksempel: Hvis du ønsker, at poolen skal have en temperatur på 30 grader C. A: Hvis vandet i poolen har en temperatur på under 29 grader C, begynder varmepumpen at opvarme. B: Når temperaturen når op på 31 grader C, stopper varmepumpen. C: Hvis temperaturen i din pool fortsat stiger og overstiger 32 grader C, går varmepumpen i gang igen >> MEN i nedkølingsfunktionen. Og den nedkøler til 30 grader C. G: Hvis temperaturen fortsat falder og falder til under 29 grader C, går varmepumpen i gang igen MEN i opvarmningsfunktionen. Når autofunktionen er valgt, forsøger varmepumpen at holde temperaturen inden for 3 grader C højere og 1 grad C lavere end det punkt, du har indstillet den til. (Husk, at filterpumpen skal være tændt, for at varmepumpen kan fungere). 2. Sådan indstiller du på kontrolenhedens skærm: 1. Først skal du vælge den ønskede funktion: auto, opvarmning eller nedkøling. 2. Uanset om varmepumpen er tændt eller sat på "standby", kan du trykke på eller. Skærmen vil nu vise den aktuelt indstillede vandtemperatur i den valgte funktion med et blinkende tal: Mens det blinker, kan du ændre vandtemperaturen ved at trykke på eller for at få den temperatur, du ønsker. (Inden du vælger den ønskede temperatur, skal du være sikker på, at du har valgt den korrekte funktion: opvarmning/nedkøling/auto) Når du ser, at den ønskede temperatur blinker, skal du bare vente 5 sek., og temperaturen vil blive gemt. 4. Sådan skifter du funktion Tryk på MODE for at vælge funktionen auto, opvarmning eller nedkøling: indikatorlyset på kontrolenhedens højre side vil vise den valgte funktion. Temp. for udgående vand i nedkølingsfunktion Temp. for udgående vand i opvarmningssfunktion/ indstilling af ønsket vandtemp. Temp. i AUTO-funktion Auto Funktion Varme Funktion Køle Funktion Nedkølingsfunktion Opvarmningsfunktion Autofunktion Interval C Interval C Interval C

4 6. Sådan tjekker du parameterindstillinger og målte værdier for den aktuelle status Uanset om varmepumpen er tændt eller sat på "standby", skal du trykke på MODE i 5 sek. Skærmen vil begynde at blinke (begge cifre) Det første ciffer indikerer parameteren Det andet ciffer/de andre cifre indikerer "parameterens" værdi Denne aflæsningsfunktion deaktiveres, hvis du ikke trykker på en knap i 10 sek. Ved at trykke på eller vil du kunne se parametre fra 0 til F (en efter en) Lav en note for hver parameter (til dine optegnelser). Vent blot i 10 sek., og funktionen deaktiveres (du er tilbage i den normale funktion). Aktuel vandtemeratur fra bassin. Aktuel vandtemera- enheden manuelt). 9. Sådan annullerer du timerstart og timerstop tur til bassin. Tryk på for at aktivere timerstart eller på for at aktivere timerstop : det tilsvarende indikatorlys blinker. Tryk på for at annullere timerstart eller timerstop. Aktuel udendørstemperatur Aktuel vandtemeratur til bassin. 7. Sådan indstiller du uret 1. I standby skal du trykke på : timecifre blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. 2. Tryk på igen: minutcifre blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. 3. Tryk på igen for at bekræfte tidsindstillingen. Når tiden er blevet indstillet, vil LED-skærmen vise tiden, når varmepumpen er på standby. 8. Sådan indstiller du timerstart og timerstop a) Tryk på for at aktivere timerstart -indstillingen: time- og minutcifre blinker samtidigt. b) Tryk på igen for at ændre timeindstillingen: timecifrene blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. c) Tryk på igen for at ændre minutindstillingen: minutcifrene blinker for at indikere, at de kan ændres ved at trykke på eller. INFORMATION: Parameteren kan ændres af en faglært person. Der skal bruges en kode til dette. Fremgangsmåden for dette står i Main Manual. Tastaturet kan låses for at undgå uautoriseret brug eller ændringer af varmepumpen. Fremgangsmåden for dette står i Main Manual Hvis kontrolpanelet er låst, kan din forhandler vejlede dig i, hvordan du låser det op. 10. Anbefalinger Vigtigt: manglende overholdelse af disse begrænsninger vil gøre garantien ugyldig Bemærk: hvis en eller flere begrænsninger overskrides, kan dette skade varmepumpen, så denne ikke kan repareres. Du skal altid installere vandbehandlingsudstyr (for eksempel kemikaliedoseringssystemer) efter varmepumpens vandudløb, især hvis kemikalierne automatisk tilføjes i vandet (for eksempel automatiske kemikaliedoseringssystemer). En tjekventil skal også installeres mellem varmepumpens udløb og vandbehandlingssystemet for at undgå, at produkter flyder tilbage ind i varmepumpen, hvis filterpumpen stopper. 11. Sådan gør du varmepumpen klar til vinteren Vigtigt: hvis ikke de nødvendige forholdsregler tages for at gøre varmepumpen klar til vinteren, kan dette skade varmepumpen, hvilket gør garantien ugyldig. Varmepumpen, filterpumpen, filteret og vandledninger skal beskyttes i områder, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Tøm alt vandet ud af varmepumperne på følgende måde: 1. Afbryd strømforsyningen til varmepumpen. 2. Luk vandforsyningen til varmepumpen helt. 3. Frakobl varmepumpens samlingsfatninger på vandledningerne til vandindløb og -udløb, og lad vandet løbe ud af enheden. Sørg for, at alt vandet er ude af varmepumpen. 4. Sæt varmepumpens vandledningssamlinger til vandindløb og -udløb løst fat igen for at undgå, at der kommer snavs i vandledningerne. d) Tryk på for at bekræfte indstillingen skærmen bliver sat på standby igen. Det grønne indikatorlys for timerstart lyser for at vise, at starttiden er blevet indstillet. e) Gentag den samme fremgangsmåde med i stedet for for at indstille timerstop. Det røde indikatorlys for timerstop lyser for at vise, at stoptiden er blevet indstillet. Bemærk: timerstart og timerstop kan indstilles samtidigt eller på separat vis (det vil sige, det er muligt kun at indstille timerstart og derefter stoppe enheden manuelt eller kun at indstille timerstop og tænde

5 13. Sådan tænder du pumpen igen efter vinteren Hvis du tømte varmepumpen før vinteren, skal du følge de nedenstående trin for at tænde den igen om foråret: 1. Først skal du sikre dig, at der ikke er snavs i vandledningerne, og at der ikke er nogen strukturmæssige problemer. 2. Tjek, at fatningerne ved vandindløbet og -udløbet er korrekt fastgjorte. Tjek, at vandindløb og vandudløb er korrekt placerede i forhold til etiketterne på vandpumpen. (Vand ud fra filterenheden = vandindløb på varmepumpen). 3. Tænd filterpumpen for at sætte vandtilstrømningen til varmepumpen i gang. Tilpas omløbsrøret, således at der kommer tilstrækkeligt vand til varmepumpen. I mindre filtersystemer kan omføringsrøret sædvanligvis lukkes, således at alt vand i omløbet løber til vandpumpen. 4. Tilslut varmepumpen til strømforsyningen igen, og tænd varmepumpen. 15. Vedligeholdelse og inspektion Billedet nedenfor viser en varmepumpe med låget (toppanelet) taget af. Åbn ikke låget (toppanelet), når strømforsyningen er tilsluttet varmepumpen. 14. Eftersyn Vores varmepumper er bygget og udformet til at kunne holde i lang tid, hvis de er blevet installeret korrekt og kan fungere under normale forhold. Regelmæssige eftersyn er vigtige og i nogen lande lovkrav, hvis du ønsker, at din varmepumpe skal fungere effektivt i mange år. Nedenfor finder du nogle anbefalinger, der garanterer optimale arbejdsforhold for din varmepumpe. 1). Sørg for, at servicepanelet er let tilgængeligt. 2). Hold området omkring varmepumpen fri fra organisk affald. 3). Beskær al plantevækst omkring varmepumpen, så der er tilstrækkeligt fri plads omkring pumpen. 4). Fjern alle vandsprinklere, der befinder sig i nærheden af varmepumpen, eftersom disse kan forårsage skade på den. 5). Undgå, at regn løber direkte fra et tag og ned på varmepumpen. Installer et ordentligt afløb. 6). Brug ikke varmepumpen, hvis den er blevet oversvømmet. Kontakt straks en kvalificeret tekniker, der kan undersøge varmepumpen og udføre nødvendige reparationer. Kondensering kan forekomme, når varmepumpen er tændt. Dette kondensvand kan løbe væk gennem en åbning i enhedens basisdel. Mængden af kondensvand øges, når fugtigheden er høj. Fjern snavs, der kan blokere vandudløbet på den nederste del. Der kan produceres 5 til 20 liter kondensvand om dagen, når enheden er tændt. Hvis mere kondensering produceres, skal du stoppe varmepumpen og vente en time, før du tjekker om der er vandudslip. (Lad fortsat filterpumpen være tændt). Bemærk: en hurtig måde, hvorpå du kan bekræfte, at det løbende vand forårsages af kondensering. Sluk enheden, og lad poolpumpen være tændt. Hvis vandet ikke længere løber ud, er der tale om kondensering. EN ENDNU HURTIGE MÅDE ER AT TESTE AFLØBSVANDET FOR KLORIN. Hvis klorin ikke bliver påvist, er afløbsvandet en følge af kondensering. Sørg også for, at ind- og udgangsluftpassagerne er frie, og undgå, at udgangsluft kommer direkte ind i luftindgangen igen. (Det er vigtigt, at der er mindst 2 m fri plads ved den side af varmepumpen med luftudstrømning).

6 16. Vejledning i fejlfinding Ukorrekt installation kan resultere i en elektrisk ladning, der kan forårsage død eller alvorlige skader på brugere, installatører eller andre som følge af elektrisk stød, og det kan også forårsage skade på varmepumper. FORSØG IKKE at ændre varmepumpens indre konfiguration. 1. Hold dine hænder og dit hår væk fra ventilatorvingerne for at undgå skade. 2. Hvis du ikke er bekendt med dit poolfiltreringssystem og din varmepumpe: a. Forsøg ikke at udføre nogen form for tilpasninger eller service uden at rådføre dig med din forhandler, poolansvarlige eller en leverandør af klimaanlæg. b. Læs hele installationsmanualen, før du forsøger at bruge, reparere eller tilpasse enheden. c. Vent 24 timer efter installationen, før du tænder varmepumpen for at undgå skade på kompressoren. (Hvis varmepumpen hele tiden er blevet transporteret og båret med bunden nedad, kan den tændes med det samme). Bemærk: Sluk strømmen, før du udfører nogen form for vedligeholdelse eller reparationer. VIGTIG BEMÆRKNING: hvis et funktionsproblem ikke straks kan løses, skal vi for at analysere problemet kende den meddelelse (fejlkode), der bliver vist på kontrolskærmen samt værdierne for indstillingerne (parametre 0-A). Vi skal også kende varmepumpens status: den omgivende temperatur, vandindløbs-/udløbstemperatur, om det er kold luft, der kommer ud af varmepumpen, om risten (afdampningsapparat) er kold, eller om der er is på varmepumpen. Hav disse oplysninger ved hånden, når du ringer til kundeservice (beskriv problemet). På de følgende sider finder du en oversigt over de forskellige typer fejlproblemer, der kan opstå, samt anvisningerne på, hvordan de kan løses. 17. Oversigt over fejlkoder på skærmen (LED-kontrolenheden) Wirekontrolenhed Beskyttelse/fejl Tjek Løsning PP01/PP1 PP02/PP2 PP03/PP3 PP04/PP4 PP05/PP5 PP06/PP6 PP07/PP7 PP07/PP7 PP07/PP7 EE03/EE3 Fejl ved sensor for indløbsvandstemp. Fejl ved sensor for udløbsvandstemp. Fejl ved spole 1-temp.- sensoren Fejl ved spole 2-temp.- sensoren Fejl ved sensor for omgivende temp. Beskyttelse mod for stor temperaturforskel mellem vandindløb og -udløb 1. Tjek indløbsvandsensorens 1. Tjek udløbsvandsensorens 1. Tjek spole 1-temperatursensorens 1. Tjek spole 2-temperatursensorens 1. Tjek forbindelsen for sensoren for omgivende temperatur. 1. Tjek, om der er en form for blokering i vandkredsløbet. 2. Tjek, om mængden af vandtilstrømning er tilstrækkelig. 1. Fjern årsager til blokeringen. 2. Øg mængden af vandtilstrømning. Antifrostbeskyttelse mod nedkøling Der henvises til PP06. Der henvises til PP06. Antifrostbeskyttelse for vinteren I Antifrostbeskyttelse for vinteren I I Fejl ved flowafbryderen Ingen handling er påkrævet Ingen handling er påkrævet 1. Tjek, om flowafbryderens ledningsforbindelse er placeret korrekt. 2. Tjek vandtilstrømningen. 3. Tjek, om flowafbryderen er defekt. 4. Tjek, om cirkulationspumpen fungerer korrekt. 1. Tilslut ledningen igen. 2. Øg vandtilstrømningen. 3. Flowafbryder 4. Reparer cirkulationspumpen EE04/EE4 Beskyttelse mod højt/lavt tryk 1. Tjek, om føler for højt eller lavt tryk er det defekt. 2. Tjek, om niveauet for mangel på kølemiddel er lavt (for lavt tryk). 3. Omgivende temperatur og vandindløbstemp. er for lave (for lavt tryk). 4. Tjek, om der er en blokering i vandkredsløbet, eller om vandtilstrømningen ikke er tilstrækkelig (for højt trykt). 5. Tjek, om der er en blokering i kølemiddelkredsløbet (for højt tryk). 1. Udskift føleren. 2. Fyld den med tilstrækkeligt kølemiddel. 3. Reducer vandtilstrømningen. 4. Fjern årsagen til blokeringen, eller øg vandtilstrømningen. 5. Send varmepumpen til forhandleren til et grundigt eftersyn. EE05/EE5 Fejl med for stor temperaturforskel mellem vandindløb og -udløb 1. Tjek, om der er en tilstrækkelig mængde vandtilstrømning. 2. Tjek, om indløbs-/ udløbsvandtemperatursensoren fungerer. 1. Øg vandtilstrømningen. Ingen visning Afrimning EE08/EE8 Kommunikationsfejl Tjek forbindelsen Tilslut forbindelsesledningen igen.

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Mono-bloc enhed WH-MDF09C3E8 WH-MDF12C9E8 WH-MDF14C9E8 WH-MDF16C9E8 DANSK Før du betjener enheden, bedes du læse denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Din manual LG AHUW096AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3917073

Din manual LG AHUW096AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3917073 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG AHUW096AN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Læs mere