Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent."

Transkript

1 Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, Hellerup INDLEDNING Gartneriet Hjortebjerg tager som det første gartneri i Danmark et vigtigt skridt fra at være energiforbrugende mod at blive energiproducerende. Dette sker ved at gartneriet udover at høste afgrøder nu også høster af den overskudsvarme gartneriet producerer i sommerperioden. Varmehøsten langtidslagres i et grundvandsmagasin under gartneriet. I vintertiden genvindes varmen, der anvendes til opvarmning af drivhusene ved hjælp af en CO 2 -varmepumpe. Energibesparelsen er op mod 60% i forhold til gartneriets nuværende energiregning og samtidigt opnås en markant reduktion i gartneriets CO 2 -udledning. Projektet, der bærer navnet Intelligent energihåndtering i væksthuse er initieret af Agrotech Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation og støttet af Region Syddanmark. I projektet samkøres et varmeekstraktionssystem med et grundvandsanlæg (ATES-system) og en varmepumpe, der anvender CO 2 som arbejdsmedium. INTRODUKTION TIL GRUNDVANDSKØLING OG ATES I sin mest enkle udformning består et grundvandskøleanlæg af en boring til indvinding af grundvand og en boring til returledning af grundvand. Grundvandet pumpes fra indvindingsboringen ved ca. 10 o C i et lukket rørsystem gennem en eller flere varmevekslere, hvor grundvandet opvarmes til normalt maks. 25 o C inden det

2 tilbageføres til grundvandsmagasinet gennem returledningsboringen eller reinfiltrationsboringen. Der sker således ikke noget forbrug af grundvand, kun en opvarmning af vandet. Varmen lagres i den struktur i undergrunden (sand eller kalk), som grundvandet gennemløber under reinfiltrationen. Figur 1 viser en principtegning, hvor der er behov for køling af ventilationsluft eller varmeekstraktion. HVAC Enopsol KOLD BRØND VARM BRØND Figur 1. Grundvandsanlæg med reinfiltration for køling af ventilationsluft. ATES står for Aquifer Thermal Energy Storage og sådanne anlæg udnytter den lagrede varme i grundvandsmagasinet til opvarmningsformal fx ved hjælp af en varmepumpe. Anlæggene har to driftssituationer eller modes: køling og opvarmning. I køle-mode virker anlægget som på figur 1. I varme-mode vendes pumperetningen og det opvarmede grundvand ledes tilbage gennem de samme varmevekslere, der blev anvendt til køling, hvorfra varmepumper udnytter grundvandsvarmen til opvarmning af bygningen.

3 Figur 2 viser en principtegning, hvor der er behov for rumopvarmning Enopsol KOLD BRØND VARM BRØND Figur 2. Grundvandsanlæg med reinfiltration, hvor den lagrede varme udnyttes til rumopvarmning ved hjælp af varmepumper. VARMEEKSTRAKTIONSSYSTEMET. Under taget på drivhuset er placeret gardiner, der reflekterer solens stråler, så der sker en varmeophobning over gardinerne. Gardinerne tillader dog passage af lys med bølgelængder, der kan udnyttes af planterne. De er opbygget med lag ultratynde plastfolier. Udviklingen af gardinerne varetages af det svenske firma AB Ludvig Svensson. Fra det varme rum over gardinerne overføres varmen vha. 24 glasskorstene til et tilsvarende antal gulvplacerede varmeekstraktions-anlæg, hvor der sker en overførsel af varmen til en vandbaseret væskekreds.

4 GRUNDVANDSSYSTEMET. Væskekredsen overfører varmen ved varmeveksling til et grundvandskøleanlæg leveret af Enopsol ApS. Figur 3 viser princippet. Grundvandsanlægget består af to boringer en boring for indvinding og en boring for tilbageledning af grundvand. Der anvendes et sandmagasin beliggende mellem 20 og 40 meter under terræn. Det oppumpede grundvand fungerer som varmetransportør for overskudsvarmen fra gartneriet, idet varmen overføres til grundvandet i en varmeveksler placeret i gartneriets maskinrum. Den daværende energiminister Connie Hedegaard gav en dispensation til projektet, således at det blev muligt at tilbagelede det ved varmevekslingen opvarmede grundvand ved op til 35 o C mod de nugældende regler om maks. 25 o C. Dette betød, at energibesparelsen kunne blive væsentligt større. Da grundvandet er ca. 10 o C i naturtilstanden kan der lagres med en varmeeffekt på op til 1450 kw dog maksimalt 27 MWh/døgn, idet pumperaten for grundvandet er maksimalt 50 m 3 /time og der i gennemsnit ikke må lagres med temperaturer over 30 o C. I opvarmningsperioder vendes pumperetningen og der indvindes fra den varme boring og tilbageledes i den kolde boring efter passagen af varmeveksleren. Fra varmeveksleren overføres varmen til CO 2 - varmepumpen, der er leveret af firmaet Advansor. Figur 4 viser princippet. Grundvandssystemet skal bringes i en termisk balancetilstand, således at der ikke opstår termisk gennemslag mellem de to boringer. Tilladelse til anlægget er indhentet fra Nordfyns Kommune. GARTNERIET HJORTEBJERG -PRINCIP Energisystemet under varmeekstraktion (sommer) er vist i figur 3. grundvandets pumpes fra kold til varm boring. Energisystemet under varmelevering vha. varmepumper (vinter) er vist i figur 4. grundvandets pumpes fra varm til kold boring.

5 Buffertank Varmepumpe Væksthus Kold brønd Varm brønd Gartneriet Hjortebjerg ATES Principdiagram Sommer Lagring af solvarme i grundvandsmagasin /SNS Enopsol ApS Figur 3. Gartneriet Hjortebjerg. Varmeekstraktion fra væksthus og lagring i grundvandsmagasin.

6 Buffertank Varmepumpe Væksthus Kold brønd Varm brønd Gartneriet Hjortebjerg ATES Principdiagram Vinter Opvarmning vha. varme fra grundvandsmagasin og varmepumpe /SNS Enopsol ApS Figur 4. Gartneriet Hjortebjerg. Varmegenvinding fra ATES-anlæg.

7 VARMEINJEKTION På figur 5 er vist den beregnede termiske påvirkning som følge af projektet. Det på figuren med rød og gult viste område svarer til sommerhalvårets varmeinjektion på MWh. Radius for udbredelsen er ca. 60 meter svarende til ca m 2 Figur 5. Gartneriet Hjortebjerg. Beregningsresultat efter varmeinjektion på MWh. Model: FEFLOW.

8 DATA Ates-systemets hovedadat fremgaår af tabel 1 Antal boringer 2 Antal dipoler 1 Maksimum grundvandscirkulation (m 3 /time) 50 Maksimum grundvandscirkulation (m 3 /år) Varmeinjektion i køle-mode (MWh/år) Kuldeinjektion i varme-mode (MWh/år) Sparet forbrug af naturgas (m3/år) Forøget elforbrug (MWh/år) 736 CO 2 -besparelse (tons/år) 330 Tabel 1. Gartneriet Hjortebjerg. Data for ATES-anlæg. FORDELE OG ULEMPER VED ATES-SYSTEMER At benytte grundvand til køle- og opvarmningsformål under danske forhold har nogle markante fordele i forhold til alle andre former for køling og opvarmning: Stor energibesparelse og dermed CO 2 -reduktion (op til 90% i køle-mode og til 60% i varmemode) Attraktiv tilbagebetalingstid Gruvandskøleanlæg og ATES-anlæg har også nogle ulemper i forhold til traditionelle løsninger: Grundvandskøleanlæg og ATES-anlæg er naturanlæg og underlagt de naturgivne forhold på etableringsstedet. De kan

9 derfor ikke betragtes som maskinanlæg eller hyldevareanlæg. Specifikke anlægsomkostninger varierer fra sted til sted Grundvandets kemiske sammensætning kan skabe driftsvanskeligheder. Kan ikke etableres alle steder pga. hensynet til indvindingen af drikkevand ANLÆGSSTATUS Tabellen herunder viser data for nogle af de første større grundvandskøleanlæg med reinfiltration og ATES-anlæg, der er etableret i Danmark. Tabel 2. Data for nogle af de første grundvandskøleanlæg med reinjektion i Danmark. *) Med vandrette boringer for returledning af grundvand. **) Med termisk balancering af grundvandsmagasinet. Kilde: Energi & Miljø A/S og Enopsol ApS. Varme-, el- og CO 2 - besparelser er de potentielt opnåelige. Negative værdier for elbesparelsen skyldes introduktion af varmepumper. Til gengæld opnås store varmebesparelser.

10 DRIFTSERFARINGER Etableringen af de første anlæg i Danmark var drevet af den helt uundværlige pionerånd mht. introduktionen af nye og innovative teknologier. Da de allerførste anlæg var etableret stod en række nye virksomheder klar til at satse på denne teknologi, fordi der var mulighed for at opnå markante besparelser på elregningen til køling. Nogle virksomheder havde i forvejen udslidte kølekompressoranlæg og derfor var overgangen til grundvandskøling endnu mere attraktiv. Desuden var der frem til regeringsskiftet i 2001 mulighed for at opnå 30% anlægstilskud fra Energistyrelsen. Driftserfaringerne under danske geologiske og hydrogeologiske forhold er overvejende gode. Driftsproblemer har indtil nu udelukkende skyldtes dårligt udførte boringer og styresystemer med udfældning af naturligt indhold af jern og mangan fra grundvandet til følge. Anlæggene bør kunne opnå lange levetider (over 25 år), hvis der tages behørigt hensyn til de naturgivne forhold. Stig Niemi Sørensen er civilingeniør (maskin og energi) (DTU 1980) og Ph.D. i termisk analyse af grundvandsbaserede varmepumpesystemer (DTU 1991). Fra 1994 eget firma Energi & Miljø A/S og fra 2007 Enopsol ApS, der væsentligst beskæftiger sig med grundvandskøleanlæg og ATES-anlæg og hermed tilknyttet optimering af energisystemer. Markedsførende i Danmark med turn-key leverance og drift af grundvandskøleanlæg og ATES-anlæg.

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager Enopsol ApS DONG Energy A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Cenergia ApS SBI April 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG 15-26 VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM ELFORSK SIKRER VARMEPUMPE-LØSNINGER TIL BOLIG, INDUSTRI OG FJERNVARME ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE VARMEPUMPER BIDRAGER

Læs mere

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet November 2013 Projektdeltagere PlanEnergi (projektleder) Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontakt: Per Alex

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

Solvarme status og strategi

Solvarme status og strategi Solvarme status og strategi Forskning, udvikling og demonstration It is expected that in the coming years, solar thermal will become the most important source of energy for heating buildings... Solar Thermal

Læs mere

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Danmarks Tekniske Universitet - Optimering, drift og implementering i det danske energimarked Jakob Rud EKSAMENSPROJEKTRAPPORT Institut for Mekanisk Teknologi

Læs mere

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE 2 Revision 03 Dato 13-08-2014 Udarbejdet af Nadeem

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

Væksthuskoncept 2017 Teknologiudvikling til bæredygtig væksthusproduktion

Væksthuskoncept 2017 Teknologiudvikling til bæredygtig væksthusproduktion Slutrapport for Innovationskonsortiet: Væksthuskoncept 2017 Teknologiudvikling til bæredygtig væksthusproduktion Af Anker Kuehn, AgroTech INDHOLD Indhold... 3 Det arbejde der er udført i projektet som

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK Til Energistyrelsen Dokumenttype Endelig rapport Dato December 2012 Fra Rambøll Management Consulting ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Læs mere