Luft-vand varmepumpe. Split system - combi model. Brugermanual FR NL DE DA EN. Beregnet til installatører og slutbrugere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luft-vand varmepumpe. Split system - combi model. Brugermanual FR NL DE DA EN. Beregnet til installatører og slutbrugere."

Transkript

1 Dokument nr ~ 07/05/2013 FR NL DE DA EN ES PT Luft-vand varmepumpe Split system - combi model Brugermanual Beregnet til installatører og slutbrugere. (BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFFERENCER) Fujitsu General (Euro) GmbH Werftstrasse Düsseldorf - Germany Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes. Dokumentet har ingen kontraktmæssig virkning.

2 Luft vand varmepumpe (Combi model) Pakkeliste Varmepumpe Udedel Indedel Model Reference Reference Waterstage Comfort 5 - Combi WO*A060LDC WG*A050DD6 Waterstage Comfort 6 - Combi WO*A060LDC Waterstage Comfort 8 - Combi WO*A080LDC WG*A100DD6 Waterstage Comfort 10 - Combi WO*A100LDT Waterstage High Power 11 - Combi - 1 fase WO*G112LCT Waterstage High Power 14 - Combi - 1 fase WO*G140LCT WG*G140DD6 Waterstage High Power 11 - Combi - 3 faser WO*K112LCT Waterstage High Power 14 - Combi - 3 faser WO*K140LCT WG*K160DD9 Waterstage High Power 16 - Combi - 3 faser WO*K160LCT Indhold 1. Læs disse instruktioner før ibrugtagning Sikkerhedsforanstaltninger Opstart Anvendelse Vedligeholdelse Forholdsregler og advarsler vedrørende din installation Udedelen Indedelen Reguleringssystem Radiatorsystem Gulvvarmesystem Varmluftkonvektor med integreret styring Opvarmning af brugsvand (DHW) Komponentoversigt Drift Brugeropsætning, fjernbetjening (ekstra udstyr) og rumtermostat (ekstra udstyr) Symboler i det digitale display Første opstart Kvikstart Indstilling af tiden Struktur for slutbrugerjusteringer Parameteropsætning Generelt Parameteropsætning Liste over slutbruger parameter indstillinger Informationsdisplay Detaljer Indstillinger for opvarmning af brugsvand Valg af kølefunktion (ekstra udstyr) Fjernbetjening (ekstra udstyr) Vedligeholdelse Regelmæssige tjek Kontrol af udedelen Brugermanual " DA"

3 1 Instruktioner før ibrugtagning Før ibrugtagning bedes du læse disse sikkerhedsforanstaltninger grundigt igennem for at undgå enhver risiko for skader på anlæg og legeme. 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger Opstart Tilslut ikke anlægget før end alle påfyldninger er foretaget. Forsøg ikke at installere anlægget selv. Dette anlæg kræver installation af en autoriseret kølemontør. Anlægget skal altid have en jordforbindelse og være forsynet med en strømafbryder. Modificer ikke på strømforsyningen. Anlægget er ikke brandbeskyttet og må derfor ikke installeres i en potentielt eksplosiv atmosfære Anvendelse Hold ventilatorbeskyttelsen fri for fremmedlegemer. Finnerne i varmevekslerne er ekstremt tynde og dermed skarpe, så man let kan skære sig på dem. Sørg for at ingen genstande er placeret, så de hindrer luftens frie indsugning og udblæsning foran varmeveksleren og fra ventilatoren.. Udedelen må kun placeres udendørs. Hvis det er påkrævet med en overdækning eller en omkringliggende afskærmning, skal denne konstrueres således, at der sikres passende fri luftcirkulation omkring udedelen (spørg eventuelt din installatør). Kravl ikke op på udedelen. Rummet, hvori anlægget er i drift, skal ventileres korrekt for at beskytte mod tab af ilt, hvis der skulle ske udslip af kølemiddel. Rådfør dig med din installatør før der foretages ændringer i de omgivelser, hvor anlægget er installeret. Placér ikke en varmekilde under anlæggets fjernbetjening (ekstra udstyr) Vedligeholdelse Forsøg ikke selv at reparere anlægget. Dette anlæg indeholder ingen komponenter, som slutbruger selv kan udskifte. Fjernelse af yderrammer kan give dig kraftige elektriske stød. Afbrydelse af strømmen er ingen garanti for, at der ikke kan forekomme elektrisk spænding umiddelbart herefter. Åbn aldrig for ude- eller indedelen,. mens de er i drift. Afbryd straks strømforsyningen, hvis der opstår støj, lugt eller hvis der kommer røg ud fra anlægget. Afbryd strømforsyningen, før du rengør anlægget. Benyt ikke kemiske rensemidler såsom benzin eller fortynder til rengøring af anlægget. Benyt ikke højtryksspuling til at rengøre udedelen. Det kan ødelægge varmeveksleren, og vandet kan eventuelt trænge ind i det elektriske kredsløb. Brugermanual " DA" - 3 -

4 1.2 Forholdsregler og advarsler vedrørende installation Udedelen Udedelen indeholder komponenter til at optage energi fra den omgivende luft. Din. installatør har placeret udedelen på det sted, hvor anlægget fungerer mest optimalt. Intet må hindre luften i at cirkulere gennem varmeveksleren og ventilatoren. Den omgivende luft nedkøles ved passage gennem udedelen, hvor den kommer i kontakt med varmeveksleren. Luftens indhold af vanddamp vil herved kondensere, og dryppe fra bunden af udedelen. I kolde perioder kan dette vand fryse til is omkring varmeveksleren. Isen optøes normaltvis igen via et automatisk afrimningssystem, hvor vandet efterfølgende bortdrænes. Under afrimningsprocessen kan der normaltvis forekomme damp fra udedelen Indedelen Indedelen indeholder varmepumpens reguleringssystem, som styrer varmemængden og produktionen af varmt vand (hvis en varmtvandsbeholder er installeret). Indedelen er forsynet med et elektrisk backup-system, som, hvis nødvendigt, kan levere supplerende varme i meget kolde perioder Reguleringssystem. Din installatør har omhyggeligt justeret din varmepumpe ud fra dine behov. Du bør derfor ikke ændre på de indstillede parametre uden forudgående kontakt til din installatør. Hvis du er i tvivl vedrørende indstillinger, bør du altid kontakte installatøren. Styringen i din luft-vand varmepumpe arbejder efter at opretholde en given fremløbstemperatur som bestemmes ud fra udendørstemperaturen - det kaldes udetemperatur kompenseret styring. Det betyder, at fremløbs temperaturen på vandet fra varmepumpen er lavere når, det er varmt udenfor. Når det bliver koldere udenfor øges fremløbstemperaturen. Som ekstra udstyr kan der installeres en rumtermostat i huset, som gør, at den aktuelle temperatur i det rum hvor termostaten installeres, er med til at optimere styringen. Anlæggets frostbeskyttelses-funktion har højeste prioritet og er aktiv i alle driftsformer. OBS: Ved afbrydelse af strømmen eller ved strømsvigt vil frostbeskyttelsen ikke fungere. Det betyder, at vandet som står i anlægget vil kunne fryse til is og der kan opstå skader på. anlægget Radiatorsystem og rumtermostat Såfremt der installeres en rumtermostat, må radiatorerne i det pågældende rum ikke være udstyret med termostatventiler eller også skal disse stå fuldt åbne for at sikre, at varmepumpens styring. fungerer korrekt Gulvvarmesystem Nye gulvvarmesystemer kræver langsom opvarmning for at undgå problemer med, at gulvet revner. Tjek med din installatør, at opvarmningsproceduren er udformet korrekt, inden du benytter det på egen hånd. Gulvvarmesystemer har typisk stor stabilitet (træghed), forstået på den måde, at ønsker man at ændre temperaturen i et rum med gulvvarme, vil det typisk vare adskillige timer før rummet er stabiliseret med den nye temperatur.. Enhver ændring af opsætningen skal foretages langsomt for at give systemet tid til at regulere. Overdreven. justering vil kunne resultere i et betydeligt temperaturudsving i løbet af dagen. Ligeledes bør man undlade at reducere varmemængden eller lukke af for varmen, når det kun gælder korte perioder, f.eks. ved udluftning af rummet. Tiden for genopvarmning kan være meget lang Varmluftradiator med integreret styring Undlad brug af rumtermostat i området Opvarmning af brugsvand Denne varmepumpe er udstyret med en integreret varmtvandsbeholder med elektrisk backup-varmelegeme, til produktion af varmt brugsvand. Ved behov for varmtvandsproduktion vil varmepumpen selv prioritere tilpasningen af dette krav. Der foregår ingen rumopvarmning, mens der produceres varmt vand. Varmt brugsvand produceres af varmepumpen, og eventuelt ved supplement fra det elektriske backupsystem inde i tanken, hvis nødvendigt. For at kunne opnå en brugsvandstemperatur på over 45 C året rundt skal det elektriske back-up system være tilsluttet, alternativt skal varmepumpen kobles sammen med f.eks. et olie- eller gasfyr (ekstra tilbehør: kedel kit). Det elektriske backup-system muliggør et effektivt anti-legionella kredsløb Brugermanual " DA"

5 Luft-vand varmepumpe (Combi model) 2 Komponentoversigt Varmepumpen er konfigureret af din installatør. Den er sammensat af følgende hovedkomponenter: Udedelen er, som navnet antyder, placeret udendørs og trækker energi ud af luften udenfor. Indedelen, som er placeret i dit fyrrum, kælder, garage eller køkken, viderefører energien til varmekredsløbet (og varmtvandsbeholderen). Temperaturføleren måler temperaturen udendørs. Ekstra udstyr: Rumtermostat Fjernbetjening - To-kreds kit (for tilslutning af to varmekredse, f.eks. gulv- og radiatorvarme). Kedel-kit (for tilslutning af f.eks. olie- eller gasfyr) Varmepumpen kan forbindes med enhver form for enhed egnet til distribution af varme ved brug af vand med relativt lav temperatur (< 65 C). Varmepumpen kan derfor benyttes til forskellige opvarmningsformål f.eks.: - Gulvvarme Radiatorer eller varmeventilatorer Varmtvandsbeholder for brugsvand Opvarmning af swimmingpool Betjeningsmuligheder og / eller Udendørsføler Rumtermostat (kabel eller trådløs) Fjernbetjening (kabel eller trådløs) Varmekredsløb Gulvvarmesystem Ekstra udstyr afhængig af konfigurationen Varmekredsløb Radiatorer eller varmeblæser eller Kredsløb nr. 2 tilbehør Kedel Kedeltilslutningstilbehør Udedelen Indedelen Komplet oversigt over mulige komponenter. Brugermanual " DA" -5-

6 3 Drift 3.1 Brugeropsætning, fjernbetjening (ekstra udstyr) og rumtermostat (ekstra udstyr) Brugerpanel 1 Auto Auto 4 ESC OK C Fjernbetjening (ekstra udstyr) Rumtermostat (ekstra udstyr) Brugermanual " DA"

7 Ref. Funktioner Beskrivelse 1 Valg af brugsvandsproduktion 2 Digitalt display 3 Afslut "ESC". 4 Navigering og opsætning 5 Valg af varmefunktion On Off - Hvis installationen er forsynet med en varmtvandstank. - On: Produktion af varmt brugsvand i henhold til en evt. timeropsætning. - Off: Ingen opvarmning af brugsvand. Frostbeskyttelse er aktiveret. - Manuel igangsætning: Tryk på knappen øverst til venstre på panelet i 3 sekunder, hvorefter varmepumpen vil igangsætte opvarmning af varmtvandsbeholderen. - Aflæsning af den aktuelle temperatur, varmepumpefunktion og eventuelle fejl - Opsætninger kan aflæses - Opsætning af styresystem - Afbryder aktuel menu - Vælge menu - Opsætning af parametre - Justering af sætpunkter for ønskede temperaturer - Auto Regulering af rumtemperaturen i henhold til tidsprogrammet (Automatisk sommer/vinterskift) - Kontinuerlig opvarmning til komfortsætpunkt - Kontinuerlig opvarmning til reduceret sætpunkt - Beskyttelsesdrift med antifrostbeskyttelse (Forudsat at strømtilførsel til varmepumpen ikke afbrydes) 6 Visning af aktuel driftstatus - Forskellige data (se mere side16) - Fejlmelding (Kontakt din kølemontør) - Vedligeholdelsesmelding ( Kontakt din kølemontør) 7 Bekræft OK - Adgang til valgt menu - Bekræft opsat parameter - Bekræft temperaturindstillinger 8 Valg af kølefunktion (ekstra udstyr) 9 RESET knap (Hold inde i 3 sekunder). 10 Dreje knap 11 Overstyringstast - Kun muligt, hvis anlægget har tilbehør for køling (ekstra udstyr) - Kølefunktion i henhold til tidsprogrammering (Automatisk sommer/vinter skift) - Sætter alle parametre til fabriksopsætningen og sletter alle fejlmeddelelser.. BENYT ALDRIG DENNE FUNKTION UNDER NORMAL BRUG! - Justerer sætpunktet for den ønskede rumtemperatur - Komfort/reduceret temperatur Brugermanual " DA" - 7 -

8 3.2 Symboler i det digitale display Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Symboler - Varmefunktion aktiv med reference til varmekredsen - Varmefunktion er indstillet til konstant komfort opvarmning - Varmefunktion er indstillet til konstant reduceret opvarmning - Varmefunktion er i sat på "standby" (antifrostbeskyttelse) - Kølefunktionen er aktiveret - Ferie-indstilling er aktiveret - Program i drift (aktivitet udføres) - Kompressor kører - Ekstern kedel i drift - Fejlmelding - Speciel servicedrift INFO PROG ECO - Informationsknap aktiveret - Program aktiveret - ECO indstilling aktiveret (Afbrudt midlertidig varmedrift). temperature ambiante - Timer-indstilling / Parameter nr. / Indstillet sætpunkt temperature ambiante - Rumtemperatur / Indstillet sætpunkt temperature ambiante - Sætpunkt information / Parameter Information Brugermanual " DA"

9 3.3 Første opstart Installationen og den første opstart skal foretages af en autoriseret kølemontør, som også vil give dig en instruktion i brugen af anlægget. Det skal sikres, at installationen er fyldt helt op med vand, at installationen er korrekt udluftet, og at der er det rigtige tryk på manometeret (mellem 1 og 2 bar) (ref. 2, figur 4). For at kompressoren kan blive forvarmet om vinteren, skal installationens hovedafbryder (udedelens strømforsyning) tilsluttes nogle timer før anlægget sættes i drift. 3.4 Kvikstart Efter at anlægget har været afprøvet af installatøren: Tryk på varmepumpens ON/OFF knap (ref. 3, figur 4). Under opstartsfasen vises først alle symboler i displayet, dernæst vises Data update og til sidst State heatpump ( varmepumpestatus ). Vælg "AUTO" varmedrift (ref. højre, figur 5). Vælg varmt brugsvandsdrift (ref. venstre, figur 5) - (kun hvis varmtvandsbeholder med elektrisk backup er tilsluttet). Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt (som vist på side 10, figur 6) Brugerpanel 2. Manometer (installationens hydrauliske tryk) 3. Start/stop kontakt Opstart Valg af varmepumpedrift (AUTO) og valg af varmt brugsvandsdrift. Brugermanual " DA" - 9 -

10 3.5 Indstilling af tiden Tryk på OK knappen _ Time and date Operator section Menu for dato og klokkeslæt Tryk på OK knappen Time and date Hours / minutes Vælg menu: - Time / minutter - Dag / måned - År Tryk på OK knappen Indstil parameteropsætninger ved at dreje den store knap. Time and date Hours / minutes Tryk OK for hver opsætning for at gemme ændring/ indstilling. Tryk på varmedrift-knappen (øverst til højre) for at komme retur til hovedmenuen. Opsætning af dato og klokkeslæt Brugermanual " DA"

11 3.6 Struktur for slutbrugerindstillinger (sammenlign med engelske tekster - se bilag I) Hoved display let tryk Slutbruger Start op Installatør OEM Tid og dato Time / minut Dag / måned År Time Minutter Brugeropsætning Sprog 20 English, German... Tids-prog. varmekreds 1 Tids-prog. varmekreds 2 Tids-prog. 4 / brugsvand Forindstilling 1. fase ON 1. fase OFF 2. fase ON 2. fase OFF 3. fase ON 3. fase OFF Kopier Standardværdi Mandag-søndag Mandag-fredag Lørdag-søndag Mandag Tirsdag Søndag Ferie varmekreds 1 Ferie varmekreds 2 Forudindstilling 1. fase ON 1. fase OFF Systemniveau Periode 1 Periode 2... Periode 8 Varmekreds 1 Varmekreds 2 Komfort sætpunkt 710 Reduceret sætpunkt 712 Frostbeskyt. sætpunkt 714 Reduceret temp C Temp. frostfri... komfort 4 C... reduceret temp. Varmt brugsvand Komfort 1610 Reduceret temp C Fejl Nulstil (fabriksinst.) 6711 Nej, Ja Speciel service-drift Nødprogram 7141 Fra, Til Diagnoser for varmedrift Returtemperatur Temperatur frem Kompressormodulation Diagnoser Udendørs temp. Nulstil min. temp. ude Nulstil maks. temp ude Swimmingpool temp Fra, Til Brugermanual " DA"

12 3.7 Parameteropsætning Generelt Kun parametre gældende for slutbrugeren er beskrevet i denne manual. Parametrene gældende for Opstart og Montør er beskrevet i installationsmanualen, som din montør har til rådighed.! - Forsøg ikke selv at ændre på parametre på disse to niveauer, da forkert indstilling og brug kan resultere i alvorlige driftfejl Parameteropsætning - I hoveddisplayet tryk på OK-knappen - Drej menuhjulet - Vælg den ønskede menu - Tryk på OK-knappen - Vælg den ønskede funktionslinje - Tryk på OK-knappen - Juster parameteren - Tryk på OK-knappen - Fortryd / gå tilbage i menuen ved at trykke på ESC-knappen. Hvis der ikke foretages nogen opsætninger i en periode på 8 minutter, vil skærmen automatisk returnere til hoveddisplayet. OK let tryk Slutbruger OK OK OK Tid og dato Hours / minutes 1 Time ( ) Brugeropsætning Dag / Måned 2 Minutter min Tids-prog. varmekreds 1 År Liste over slutbruger parameterindstilling Linje Funktion Function (eng.) Område / display Dato og klokkeslæt Ændringsinterval Standard indstilling 1 Time / minut Hours / minutes 00: : Dag / måned Day / Month År Year Operator section 20 Sprog Language English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands,... English Brugermanual " DA"

13 Linje Funktion Function (eng.) Område / display Tids-prog. for varmeproduktion, kredsløb 1 Ændringsinterval Standard indstilling 500 Forudindstilling (dag / uge) Pre-selection (Day / Week) Man-søn, Man-fre, Lør-søn, Mandag, Tirsdag, Man-søn fase START 1st phase On (start) 00: :-- 10 min 6: fase AFSLUT 1st phase Off (end) 00: :-- 10 min 22: fase START 2nd phase On (start) 00: :-- 10 min --: fase AFSLUT 2nd phase Off (end) 00: :-- 10 min --: fase START 3rd phase On (start) 00: :-- 10 min --: fase AFSLUT 3rd phase Off (end) 00: :-- 10 min --: Kopi Copy 516 Standardværdier, (kreds 1) Default values Nej, Ja Nej Ja + OK: Aktuelle indstillinger gemmes som standardværdier for varmekreds 1. Tidligere gemte standardværdier overskrives, og går herved tabt. Tids-prog. for varmeproduktion, kredsløb 2! - Anvendes kun, hvis installationen indeholder to varmekredsløb (+ nødvendigt tilbehør) 520 Forudindstilling (dag / uge) Man-søn, Man-fre, Lør-søn, Mandag, Tirsdag, Man-søn fase START 1st phase On (start) 00: :-- 10 min 6: fase AFSLUT 1st phase Off (end) 00: :-- 10 min 22: fase START 2nd phase On (start) 00: :-- 10 min --: fase AFSLUT 2nd phase Off (end) 00: :-- 10 min --: fase START 3rd phase On (start) 00: :-- 10 min --: fase START 3rd phase Off (end) 00: :-- 10 min --: Kopi Pre-selection (Day / Week) Copy 536 Standardværdier, (kreds 2) Default values Nej, Ja Nej Ja + OK: Aktuelle indstillinger gemmes som standardværdier for varmekreds 2. Tidligere gemte standardværdier overskrives, og går herved tabt. Tids-prog. 4, varmtvandsproduktion 560 Forudindstilling (dag / uge) Man-søn, Man-fre, Lør-søn, Mandag, Tirsdag, Man-søn fase START 1st phase On (start) 00: :-- 10 min 00: fase AFSLUT 1st phase Off (end) 00: :-- 10 min 05: fase START 2nd phase On (start) 00: :-- 10 min 14: fase AFSLUT 2nd phase Off (end) 00: :-- 10 min 17: fase START 3rd phase On (start) 00: :-- 10 min --: fase START 3rd phase Off (end) 00: :-- 10 min --: Kopi Pre-selection (Day / Week) Copy 576 Standardværdier Default values Nej, Ja Nej Ja + OK: Aktuelle indstillinger gemmes som standardværdier for opvarmning til varmtvandsbeholderen. Tidligere gemte standardværdier overskrives,. og går herved tabt. Brugermanual " DA"

14 Linje Funktion Function (eng.) Område / display Tids-prog. 5, køling 600 Forindstilling (dag/uge) Man-søn, Man-fre, Lør-søn, Mandag, Tirsdag, Standard indstilling Man-søn fase START 1st phase On (start) 00: :-- 10 min 8: fase AFSLUT 1st phase Off (end) 00: :-- 10 min 20: fase START 2nd phase On (start) 00: :-- 10 min --: fase AFSLUT 2nd phase Off (end) 00: :-- 10 min --: fase START 3rd phase On (start) 00: :-- 10 min --: fase AFSLUT 3rd phase Off (end) 00: :-- 10 min --: Kopi Copy 616 Standardværdier Default values Nej, Ja Nej Ja + OK: Aktuelle indstillinger gemmes som standardværdier for køling. Tidligere gemte standardværdier overskrives, og går herved tabt. Ferie-prog. varmekreds 1 (For at kunne aktivere ferie-programmet skal varmefunktionen stå i AUTO) 641 Forindstilling Pre-selection Periode 1 to 8 Periode Periode startdato (dag / måned) 643 Periode slutdato (dag / måned) - Kun muligt, hvis installationen har et kølemodul (+ nødvendigt tilbehør) Pre-selection (Day / Week) Period Start (Day / Month) Period End (Day / Month) 648 Driftindstilling Operating level - Frostbeskyttelse - Reduceret temp Ferie-prog. varmekreds 2 (For at kunne aktivere ferie-programmet skal varmefunktionen stå i AUTO) Kun mulig hvis installationen indeholder 2 varmekredsløb (+ nødvendigt tilbehør) Indstillinger for varmekreds Komfort temp. Sætpunkt 712 Reduceret temp. Sætpunkt 714 Frostbeskyttelse Sætpunkt Comfort setpoint Reduced setpoint Frost protection setpoint Fra reduceret til 28 C 0,5 C 20 C Fra frostfri til komfort 0,5 C 19 C Fra 4 C til reduceret 0,5 C 8 C Indstillinger for Kølekreds 1 - Kun muligt, hvis installationen har et kølemodul (+ nødvendigt tilbehør) 901 Driftstype Operating mode FRA, AUTO FRA 902 Komfort temp. Sætpunkt Comfort cooling setpoint C 0,5 C 24 C 907 Frigivelse Release 24 timer/dag - Tids-prog. for varmekreds - Tids-prog. 5 - Køling Hvis installationen har varmtvandsbeholder, indstilles parameter 907 til Tids-prog. 5 / Køling (for at kølefunktionen kun aktiveres i dagtimerne, og varmtvandsproduktion kører om natten). Ændringsinterval Frostbeskyttelse 651 Forindstilling Pre-selection Periode 1 to 8 Periode Periode startdato Period Start (dag / måned) (Day / Month) 653 Periode slutdato Period End (dag / måned) (Day / Month) 658 Driftindstilling Operating level - Frostbeskyttelse - Reduceret temp. Frostbeskyttelse Tidsprog. 5 Indstillinger for varmekreds 2 - Kun muligt hvis installationen indeholder 2 varmekredsløb (+ nødvendigt tilbehør) 1010 Komfort temp. Comfort setpoint Fra reduceret til 28 C 0,5 C 20 C Sætpunkt 1012 Reduceret temp. Reduced setpoint Fra frostfri til komfort 0,5 C 19 C Sætpunkt 1014 Frostbeskyttelse Frost protection Fra 4 C til reduceret 0,5 C 8 C Sætpunkt setpoint Brugermanual " DA"

15 Linje Funktion Function (eng.) Område / display Ændringsinterval Standard indstilling Indstillinger for varmtvandsbeholder 1610 Normal sætpunkt Normal setpoint Reduceret temp. (linje 1612) 65 C Elektrisk backup system er nødvendigt for at opnå denne temperatur Reduceret sætpunkt 8 C normal setpunkt (linje 1610) 1 55 C 1 40 C Swimming pool - Kun muligt, hvis installationen har en swimmingpool (+ nødvendigt tilbehør) 2056 Sætpunkt for poolvand Setpoint source heating C 22 C Error 6711 Nulstil varmepumpe indstillinger Nej, Ja Vedligeholdelse / speciel drift 7141 Nøddrift Emergency Fra, Til Fra operation Fra: Varmepumpen benytter ikke det elektriske backup-system eller kedeltilslutningen, når en fejl opstår (fejl 370). Til: Varmepumpen benytter det elektriske backup-system eller kedeltilslutningen, når en fejl opstår (fejl 370). BEMÆRK: Brug kun TIL ved fejl- eller testkørsel, da strømforbruget under denne indstilling kan være meget højt. Diagnostik for varmegenerering 8410 Returløb temperatur Return temp HP Sætpunkt for temperatur (fremløb) 8412 Fremløb Flow temp HP temperatur Sætpunkt for temperatur (fremløb) 8413 Kompressor ydelse Diagnostik for tilsluttede dele Reduced setpoint Reset HP Compressor modulation C C % 8700 Udendørstemperatur Outside temperature C -- Nej 8701 Udendørstemp. min. Nulstil? (ja / nej) Outside temp min Reset? (no, yes) C Udendørstemp. max. Nulstil? (ja / nej) C Rumtemperatur 1 Room temperature C Fremløbstemperatur 1 Sætpunkt for rumtemperatur 1 20 C Fremløbstemperatur sætpunkt Outside temp max Reset? (no, yes) Flow temperature C Køletemperatur Cooling flow C -- frem 1 temperature 1 -- Køletemperatur frem 1 sætpunkt Rumtemperatur 2 Room temperature C -- Rumtemperatur 2 sætpunkt 20 C 8773 Temperatur frem 2 Flow temperature C Brugsvandstemperatur Temperatur frem 2 sætpunkt DHW (domestic hot water) temperature C Brugsvandstemperatur sætpunkt 50 C 8900 Swimming pool temperatur Swimming pool temperatur C -- Swimming pool temperatur sætpunkt 22 C Brugermanual " DA"

16 3.8 Informationsdisplay Ved at trykke på INFO-knappen fremkommer forskellige data på info-displayet. Ved opståede fejl eller behov for service på anlægget, vises klokke- og/eller nøglesymbolet: Kontakt i disse tilfælde din kølemontør. Forskellige data (se nedenstående). Afhængig af modeltype, konfiguration, og den aktuelle driftsstatus, vil nogle af nedenstående linjer ikke forekomme. Beskrivelse Linje Sætpunktstemperatur for gulvtørring - Aktuel dato i en tørringscyklus Gennemførte tørringsdage - - Status for varmepumpe 8006 Status for andre tilsluttede varmekilder 8022 Status for varmtvandsbeholder 8003 Status for swimmingpool 8011 Status for varmekreds Status for varmekreds Status for kølekreds Udendørstemperatur 8700 Rumtemperatur 1 Rumtemperatur 1 sætpunkt 8740 Temperatur frem 1 Temperatur frem 2 sætpunkt 8743 Rumtemperatur 2 Rumtemperatur 2 sætpunkt 8770 Temperatur frem 2 Temperatur frem 2 sætpunkt 8773 Brugsvands temperatur 8830 Temperatur retur varmepumpe Sætpunkt for flow temperatur 8410 Temperatur for varmepumpeflow Sætpunkt for flow temperatur 8412 Swimmingpool temperatur Swimmingpooltemperatur sætpunkt 8900 Minimum stop tid på kompressor - Minimum drift tid på kompressor Detaljer Hvis strømforsyningen har været afbrudt, mens varmepumpen har været i drift (ved strømudfald eller utilsigtet tryk på indedelens tænd/sluk-knap), vil fejlkode 370 fremkomme i displayet, når anlægget genstartes. Dette er helt normalt og fejlkoden vil forsvinde, når kommunikationen imellem inde- og udedel efter et kort øjeblik bliver genskabt automatisk Brugermanual " DA"

17 3.10 Indstilling for varmt brugsvand Anvend knappen (figur 9) til at aktivere eller deaktivere mulighed for produktion af varmt brugsvand. Den valgte funktion indikeres i displayet, med en lille streg under det tilhørende symbol. Manuel aktivering: Hold brugsvandsknappen inde i 3 sekunder for at påbegynde opvarmning af brugsvand (uafhængigt af valgte tidsindstillinger eller indstillinger for minimum temperatur). Valg af brugsvandsfunktion For at sikre en brugsvandstemperatur over 45 C året rundt, skal det elektriske back-up system (eller kedelkit - ekstraudstyr) være tilsluttet. For optimering af varmt brugsvand, er følgende indstillinger mulige: - Indstil programtimer (parameter ). - Juster komfort sætpunktstemperatur (parameter 1610). - Juster reduceret sætpunkstemperatur (parameter 1612). Tryk på INFO-knappen for at vise detaljer omkring brugsvandsindstillinger (temperaturindstillinger) Valg af kølefunktion (ekstra udstyr) Kun muligt hvis installationen har tilbehør til køling. Anvend knappen (figur 11) til at aktivere eller deaktivere kølefunktionen Fjernbetjening (ekstra udstyr) Installation udstyret med en fjernbetjening (se figur 2). Cirka 3 minutter efter initialiseringsperioden skal brugerens sprog vælges. Tryk på OK-knappen. Vælg menuen: Brugeropsætning. Vælg sproget: Dansk. let tryk Details of any error Operating values... Info-knap Valg af kølefunktion Brugermanual " DA"

18 4 Vedligeholdelse For at sikre, at anlægget virker i mange år, skal nedenstående anbefalede vedligeholdelsesprocedurer følges ved starten af hver varmepumpesæson. Normalt vil disse blive overholdt som en del af en evt. servicekontrakt mellem dig og din kølemontør. 4.1 Regelmæssige tjek Hold løbende øje med, at trykket på manometeret (ref 2 figur 4, side 9) ligger indenfor det grønne område. (Trykket bør anbefalet ligge mellem 1 og 2 bar). Hvis påfyldning og stabilisering af trykket er påkrævet, anbefales det, at du kontakter din kølemontør. Advarsel: Hvis det ofte er nødvendigt at efterfylde anlægget, bør anlægget tjekkes grundigt igennem for mulige lækager. Hyppig tilførsel af vand øger risikoen for tilkalkning af varmeveksleren og nedsætter dennes ydeevne og levetid Kontrol af udedelen Med jævne mellemrum bør varmeveksleren støves af, hvis det er nødvendigt. Pas på ikke at ødelægge finnerne. Sørg for, at intet blokerer for luftens frie passage i udedelen. Lovpligtig kontrol af kølekredsløbet Idet kølemiddelmængden på anlægget overstiger en fyldning på 1 kg., er et årligt autoriseret eftersyn påkrævet ved lov. Kontakt din kølemontør for nærmere information. 4.3 Kontrol af varmtvandsbeholderen Varmtvandsbeholderen bør efterses mindst en gang om året (hyppigheden kan dog afhænge af vandets hårdhed). Kontakt din kølemontør for nærmere information. - ACI drift (Access Controller Interface) - Under normal drift vil LED indikatoren blinke (ref. 2) 1 Manuelt dræn 2 ACI drift-indikator Manuelt dræn & ACI drift-indikator Brugermanual " DA"

19 BILAG I Structure of the "End user" control menu (fra org. UK brugermanual) Basic display Brief press End user Commissioning Engineer OEM Time of day and date Hours / minutes Day / Month Year Hours Minutes h min Operator section Language 20 English, German... Time prog heating circuit 1 Time prog heating circuit 2 Time program 4/DHW Pre-selection 1st phase on 1st phase off 2nd phase on 2nd phase off 3rd phase on 3rd phase off Copy Default values Mon-Sun Mon-Fri Sat-Sun Monday Tuesday Sunday Holidays heating circuit 1 Holidays heating circuit 2 Pre-selection 1st phase on 1st phase off Operation level Period 1 Period 2... Period 8 Heating circuit 1 Heating circuit 2 Comfort setpoint 710 Reduced setpoint 712 Frost protect. setpoint 714 Reduced temp C Temp. frost protect... comfort 4 C... reduced temp. Domestic hot water Nominal setpoint 1610 Reduced temp C Fault Reset HP 6711 No, Yes Service/special operation Emergency operation7141 Off, On Diagnostics heat generation Diagnostics consumers Return temp HP 8410 Flow temp HP 8412 Compressor modulation 8413 Outside temp Reset outside temp min8701 Reset outside temp max Swimming pool temp Off, On figure 8 - Brugermanual " DA"

20 Brugermanual " DA"

21 Installationsdato : Lande i EU(*), Norge, Island og Liechtenstein har indført et særligt indsamlingssystem for disse produkter, som et supplement til deres nationale love. Aftapning og behandling af kølemiddel, olie, etc. skal foretages af autoriseret kølemontør i henhold til lokale og nationale regulativer. Dette anlæg skal behandles med henblik på genbrug og skal derfor ikke anbringes blandt normal storskrald. Kontakt din kølemontør for yderligere information. *underlagt hver medlemsstats nationale lovgivning. Kontaktoplysning til din forhandler eller din kølemontør. Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes. Dokumentet har ingen kontraktmæssig virkning.

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Producent Leif Graversgaard Tlf. 86 855803 Fax. 86 856803 Web. www.svk-industri.dk E-mail. info@svk-industri.dk Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Version 1.00 Revideret 9-1-2012 1 Afsnit Side 1.

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact P Compact P Sol Compact P Køl Compact P Køl Sol Version: 8.01, 01-11-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller 10/2007 1 Dansk / JOM GENEREL INFORMATION...3 Funktions princip & termologi...3 Symboler...3 Hvordan identificeres

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere