Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba."

Transkript

1 Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

2 Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme... 4 Co2 til distribution af energi og lagring af energi... 5 Co2 Radiatorer og akkumulering af energi... 6 Enkel varmepumpe i boligen som modtager energi via co Central varmepumpe... 9 Luftkondensatoren Distribution af energi i regionen Tandemvarmepumpeopbygning Samdrift med Kraftværks akkumuleringstank se Mindre byer i oplandet til de større byer Energioptagelse af spild fra boligen og fra Industrien Tiltag på Uggelhuse Kraftværk Solkraftværk Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 2

3 Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte: At varme frembringes ved møllestrøm eller overskudsstrøm så fossile energikilder spares. At de produktionsanlæg, som producere strøm, når behovet herfor forekommer, at de producere absolut maksimalt effekt og udnytter de energikilder, som kan omsættes til strøm efter behov (halm, biogas, flis osv.). At produktionsanlæg kan fremstille den nødvendige varme igennem længere tid når kraftværksanlæg ikke levere spildvarme fordi de lægger standby når møllerne forsyner el-nettet. At den varme som distribueres til modtagerne ikke tabes i rørsystemer. Systemer for energitransport Det velkendte vandbårne fjernvarmesystem se: Stort link Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 3

4 Dampfjernvarme Damp fra el-produktion se: Stort Link Damp, som indeholder store energier ved fase overgangen væske/damp, distribueres over store afstande til boliger og afsætter energi i enten luftkondensatorer eller i varmevekslere direkte i boligen for opvarmning. Systemet kan veksle omkring den temperatur energien afsættes ved i boligen. Energi kan overvejende afsættes ved 30 c' luftkondensatorer i boligen, og i perioder omstilles opstillingen og brugsvand opbygges i en mindre beholder i boligen f.eks. hver 30 min. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 4

5 Co2 til distribution af energi og lagring af energi. Co2 har nogle meget gode egenskaber til distribution af energi ved lave temperaturer over store afstande. Efter princippet her se: Co2 koger i en varmeveksler ved at køle en energikilde, og co2 koger og søger ud i rørføring og afsætter energi i en varmeveksler ved, at kondensere og afgive energi. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 5

6 Co2 Radiatorer og akkumulering af energi. Nord øst for Randers fjord forefindes møller med en betydelig kapacitet se: Store mængder gylle eller vand fryses via store turbokompressorer, som yder meget stor effekt ved c', når møllestrøm forekommer. Energien akkumuleres i store jordmasser, som opvarmes via co2rørføringen i regionen. Den løbende energiproduktion sker i regionen ved, at optage energi fra co2rørføringen. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 6

7 Nedpløjning af co2-radiator se: Turbokompressor se: Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 7

8 Enkel varmepumpe i boligen som modtager energi via co2. En varmepumpe i boligen kan modtage energi fra en co2 radiator, hvor energi f.eks. kunne være fjernvarmevand, som køles ved at koge co2'en. En varmepumpe virker i boligen ved, at afsætte energi i en luftkondensator. Varmepumpen kan også omstilles, så der produceres varmt brugsvand via en varmeveksler eller varmt centralvarmevand i øvrigt se. Stort Link Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 8

9 Central varmepumpe Centrale varmepumper for f.eks. 20 eller flere husstande er mulig se: Funktionsprincip: Varmepumpen optager energi via co2'en. Energi afsættes til husstande via et rør, hvor vanddamp distribuere energi. Afgangsenergien fra varmepumpen koger vanddamp, som kondenserer i boligen, enten i luftkondensatorer eller varmevekslere for opvarmning af vand til f.eks. brugsvand. Opstillingen virker ved forskellig temperatur intervaller, så den i hoveddelen af produktionstiden arbejder ved lave afgangstemperaturer, hvor energi afsættes i luftkondensatorer. Ved behov for brugsvand eller energi ved høje temperaturer øges trykket i dampen, og kodenseringstemperaturen stiger i de varmevekslere, som modtager energi, det har den virkning, at vand opvarmes til en højere temperatur. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 9

10 Luftkondensatoren Systemerne, der her er tale om, kan herefter både leverer lavtemperatur varme og høj temperatur varme til byernes boliger. Luftkondensatoren her se: Luftkondensatorer kan laves i mange udformninger, så den ikke yder meget koncentrerede luftmængder, men virker efter konvektionprincippet via meget store veksleroverflader, så den nødvendige energi afsættes til rumopvarmning. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 10

11 Distribution af energi i regionen Regionen igen se: Et lavtemperatur forsyningsnet kunne være dels et, som overføre energi ved temperaturer under jordens temperatur hvorved energi fra jorden omsamles, og varmen overføres uden tab. Eller der lagres energi i jorden ved, at opvarme denne. Fra Uggelhuse varmeværk kunne der med fordel overføres energi via et damprør ved 30 c', som efterfølgende afsættes direkte til opvarmning af boligen. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 11

12 Tandemvarmepumpeopbygning Opstillingen forsyninger en gruppe på 25 husstande, hvor en mindre decentral varmepumpe virker i samdrift med energi, som modtages via et damprør fra Uggelhuse kraftværk. Den overvejende produktion sker ved, at damp fra Uggelhuse kondenserer og koger via en varmeveksler. Dampe distribueres ud til boligerne, og afsættes dels i luftkondensatorer og dels i varmevekslere, som opvarmer vand til gulvvarme. Når boligerne behøver effekt ved høje temperaturer startes den varmepumpe, som virker for de 25 huse, og energi ved høje temperaturer frembringes, og små beholdere i boligerne opvarmes til f.eks. 30 min forbrug dels til brugsvand, og dels til de boliger, som behøver højtemperatur energi til alm. centralvarme. Herefter sænkes damptrykket igen i systemet, når varmepumpen stoppes, og varmeveksleren, som modtager energi via damp fra Uggelhuse overtager igen produktionen ved ca. 30 c' til bydelen. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 12

13 Samdrift med Kraftværks akkumuleringstank se Højtemperatur varme produceres ved møllestrøm om natten via varmepumper, og akkumuleres i varmeværkets akkumuleringstank. Fjernvarmevandet gennemløber nu fjernvarmenettet i Uggelhuse og afkøles her, efterfølgende afkøles vandet yderligere ved, at koge vand under vakuum til forsyning af Assentoft m.fl. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 13

14 Mindre byer i oplandet til de større byer. I de mindre byer i forsyningsområdet kan der med fordel opstilles varmepumper, som modtager energi via co2 systemet. En lille akkumuleringstank kan med fordel virke sammen med varmepumpen, så strømforbruget ligger uden for spidslastperioderne i el-nettet. Energioptagelse af spild fra boligen og fra Industrien. Systemet kan udlægges så spildenergikilder fra f.eks. boligen optages i jorden ved at opvarme denne via co2, som koger og kondensere så jordmasser opvarmes. Varmepumpen kan efterfølgende optage energi fra den varme jord. På samme måde kan spildenergi fra industrien akkumuleres i jorden via co2systemet. Ydermere kan systemet udlægges sådan, at industriens spildvarme opvarmer store jordmasser betydeligt. Varmepumpens kapacitet og effektivitet hænger meget nøje sammen med temperaturen på de energikilder, hvor energi optages se. Jo høje temperatur på en given jordradiator, jo mindre strømforbrug for en given effekt fra varmepumpen. Herefter kan der være meget fornuft i, at prioritere de jordradiatorer, som er varme, og hente energi her, når det er ønskeligt, at reducere strømforbruget for varmeproduktionen. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 14

15 Tiltag på Uggelhuse Kraftværk Dampturbiner som disse virker på kraftværket til varmeproduktion se: De producerer varme til forsyning af byerne Uggelhuse, Assentoft og Romalt med energi ved, at fryse vand eller optage energi fra jordradiator med co2. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 15

16 Når gasmotor producerer strøm, omstilles dampturbinerne så de virker i en opstilling, som denne se: Stort Link Energikilder fra kappekøler turbolader, oliekøler osv. bruges til, at koge damp ved f.eks. 90 c'. Højtemperatur energikilder på motor: Udstødning, intercooler osv. bruges til,at overophede dampe inden turbinen, og trykfaldet producere nu strøm via turbiner. Nu øges el-produktionen til 60 % af den omsatte naturgas. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 16

17 Solkraftværk Hvis arealet her ved Uggelhuse Kraftværk er til rådighed se: Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 17

18 Så kunne der opstilles ca M^2 solfangere, som koger vand til damp under vakuum. Efter princippet i Gunnar Minds soldrevne aircondition se: Link Opstillingen virker efter princippet her se: m^2 solfangere yder typisk 10 MW effekt. Det vil være muligt, at afsætte 2 MW effekt fra biogas, evt. kildesorteret affald (aviser eller andet) og halm og omsætte denne energi til mere end 100 % strøm, hvorefter kondensatenergien fra opstillingen afblæses til luften. En anden mulighed er, at afsætte kondensatenergien til jordradiatoreren og opvarme store jordmasser, eller optø den is, der forekommer fra varmepumpernes produktion. Når opstillingen ikke producerer damp til strømproduktion, kan opstillingen ved lave temperaturer opvarmer store jordmasser via co2 systemet. Udarbejdet af SDE og NHSoft marts Side 18

Energiforbrugeren. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere www.energiforbrugeren.dk

Energiforbrugeren. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere www.energiforbrugeren.dk Energiforbrugeren Landbrugets rolle er vigtig i den fremtidige energiforsyning. Bedre betalinger for landbrugets energiprodukter. Øget værdi for landbruget ved at stille krav til anvendelsen af energiprodukter.

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Næsten alle har en mening om, hvad der er den bedste løsning på fremtidens energi, og de fleste er enige om, at solen vil være en væsentlig

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger

Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger Fjernvarme Beholderløsninger Vekslerløsninger Fjernvarme er mere effektivt og belaster miljøet væsentlig mindre, end når hver enkelt husejer fyrer i eget varmeanlæg, uanset hvilken type brændsel, der benyttes.

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013

Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013 Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013 Energigruppen består af frivillige, som brænder for at gøre noget for Sønderho. Noget særligt, som så mange andre gør det i denne specielle og dejlige by.

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Det lille energikørekort Det lille energikørekort er et mindre undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med nogle

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere