Forsøg med tungmetaller og TBT i havnesediment i Sisimiut BILAGSRAPPORT. Mette Mygind Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg med tungmetaller og TBT i havnesediment i Sisimiut BILAGSRAPPORT. Mette Mygind Nielsen"

Transkript

1 11424 Videregående arktisk teknologi Forsøg med tungmetaller og TBT i havnesediment i Sisimiut BILAGSRAPPORT c Mette Mygind Nielsen Center for Arktisk Teknologi, BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet December 2002

2 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Vejledning til bestemmelse af vandindhold og glødetab Bilag 2 Vejledning til oplukning af sedimentprøver efter DS 259 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Udstyrsliste og tegninger af kasser til feltarbejde på Grønland Vejledning til prøvetagning i slamkasser Tilførsel af slam 1 og 2 til kasse A og B Vandindhold af oppumpede prøver Vandindhold og glødetab Omregning fra ledningsevne til NaCl-indhold Sammenligning af vandindhold og glødetab i kasserne A, B, C og D Kornstørrelsesssammensætning Bilag 11 Eksakte værdier for kornstørrelsesdiametrene d 10, d 25, d 50, d 60,d 75 samt So og U Bilag 12 Grafer over kornstørrelsesdiametrene: d 10, d 25, d 50, d 60 og d 75 for kasserne A, B, C og D Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Tungmetalkoncentrationer og standardkurver bestemt vha. AAS Fraktionering af havneslam fra Marstal Udregning af glødetab for de forskellige kornstørrelsesfraktioner i slam 3.2

3 Bilag 1 Vejledning til bestemmelse af vandindhold og glødetab 1. Diglen glødes ca. 30 min. i glødeovn ved 550 ºC. 2. Diglen afkøles i eksikator i ca. 45 min. 3. Den tomme digel afvejes med en nøjagtighed på 4 decimaler. 4. Derefter fyldes ca. 1-3 gram prøve i diglen. Som oftest er det forsøgt at lave en trippelbestemmelse med ca. hhv. 1,5; 2,0 og 2,5 gram i de tre prøver i enkelte tilfælde 1,0; 1,5 og 2,0 gram. 5. Prøve + digel afvejes hurtigt med 4 decimaler. 6. Prøve + digel sættes i varmeskab ved 105 ºC i mindst 20 timer. 7. Prøve + digel afkøles i eksikator i ca. 45 min. 8. Der afvejes med 4 decimaler. 9. Prøverne sættes i en kold glødeovn ved 550 ºC i 2½ time (incl. ½ time til opvarmning af ovn er ovnen allerede varm, glødes prøverne i 2 timer). 10. Afkøling i eksikator ca. 45 min. 11. Afvejning med 4 decimaler. Ofte er vandindholdet også bestemt ved tørring af hele den øvrige prøve nogle gange er det den eneste metode til bestemmelse af vandindhold. 1. Det tomme bægerplas/stor porcelænskål afvejes 2. Der fyldes en stor del prøve i beholderen. 3. Prøve + beholder afvejes med 1 decimal. 4. Prøve + beholder sættes i varmeskab ved 105 ºC i mindst 20 timer. 5. Prøve + beholder afkøles i den frie luft ca. 30 min. Eller indtil prøve + beholder har samme temperatur som omgivelserne 6. Der afvejes på en vægt med nøjagtighed på 1 decimal. I nogle tilfælde er disse prøver også afvejet med en nøjagtighed på 4 decimaler, hvis prøven + beholder ikke har været for tung.

4 Beregningsmetoder til bestemmelse af vandindhold og glødetab Vandindhold på våd prøve i %: ( Våd _ prøve + digel) ( Tør _ prøve + digel) 100% ( Våd _ prøve + digel) ( Tom _ digel) Vandindhold på tør prøve i %: Glødetab i % : ( Våd _ prøve + digel) ( Tør _ prøve + digel) 100% ( Tør _ prøve + digel) ( Tom _ digel) ( Tør _ prøve + digel) ( Glø det_ prøve + digel) 100% ( Tør _ prøve + digel) ( Tom _ digel) Kilde: Frydenlund, 2002a

5 Bilag 2 Vejledning til oplukning af sedimentprøver efter DS 259 Kilde: (Frydenlund, 2002c)

6 Bilag 3 Udstyrsliste og tegninger af kasser til feltarbejde på Grønland

7 Ændrede mål på kasser: Slamkasser: L*B*H = 244 cm * 118,5 cm * 40 cm Lægter i hvert hjørne: 4*4*34 Lægter i sider: 240*3,6*6 Lægter i ender: 110*3,6*6 3 planker under hver kasse: 120*6,5*15 Huller i bunden til afløbsvand: Diameter af hul ca. 20 mm Der laves ca. 30 huller per kassebund Ramme med presenning: 5*15*510 i siderne 5*15*255 i enderne Alle mål opgivet i cm, hvis ikke andet er anført

8 Bilag 4

9 Prøvetagning Sedimentprøver af slamskorpen (Plastprøvepose + poselukker): Mandag og torsdag gerne på nogenlunde samme tidspunkt hver gang Prøverne tages cirka 20 cm fra kanten bare følg de huller, der er i forvejen 10 prøver i hver lange side af kasserne og 1 midt i hver ende (Se nederste skitse på forrige side) Tages med træpind/glasske (ej metal) og puttes i plastpose Hul ca. samme størrelse som de øvrige ca cm i diameter og ca. 2 cm ned gram per prøve Læg prøver i køleskab TBT-prøver af slamskorpen (Brune glas med blå teflonlåg): 2 gange i alt mandag den 2/9 og mandag den 30/9 Tages i den midterste række i kassen (se nederste skitse på forrige side) Prøvetagning med træpind undgå plastik og metal Tages i brune glas med teflonlåg vær opmærksom på, at teflon kan godt falde ud af låg. (Hvis det falder ud, skal den grå side vende ned mod flasken) De brune glas fyldes med prøvemateriale Prøverne stilles i fryser direkte efter prøvetagning Efter sidste prøvetagning dvs. 30/9 - sendes prøverne (sammen med sedimentprøverne) så hurtigt som muligt med fly til Bente på DTU: ARTEK BYG. DTU Kemitorvet, bygning Lyngby Danmark Att.: Bente Frydenlund Rivning af kasse D Prøvetagning før rivning Kun øverste lag slamlag er kun 5-10 cm tykt (og ujævnt!) bare vigtigt at det vendes og at riven ikke kommer ned i det underliggende sandlag Tilførsel af gødning 1 gang efter 1. TBT-prøve mandag den 2/9 Kun tilføres kasse A Lyserøde gødningsperler strøes ud og der tilføres lidt vand

10 Tidsplan Torsdag 15/8: Sedimentprøver + rivning af kasse D Mandag 19/8: Sedimentprøver + rivning af kasse D Torsdag 22/8: Sedimentprøver + rivning af kasse D Mandag 26/8: Sedimentprøver + rivning af kasse D Torsdag 29/8: Sedimentprøver + rivning af kasse D Mandag 2/9: TBT-prøver + sedimentprøver + rivning af kasse D + tilførsel af gødning til kasse A Torsdag 5/9: Sedimentprøver + rivning af kasse D Mandag 9/9: Sedimentprøver + rivning af kasse D Torsdag 12/9: Sedimentprøver + rivning af kasse D Mandag 16/9: Sedimentprøver + rivning af kasse D Torsdag 19/9: Sedimentprøver + rivning af kasse D Mandag 23/9: Sedimentprøver + rivning af kasse D Torsdag 26/9: Sedimentprøver + rivning af kasse D Mandag 30/9: TBT-prøver + sedimentprøver Der tages 1 prøve per kasse hver gang. Plastposer (56 stk.), poselukkere (56 stk.) og brune TBT-glas (8 stk.) skal jeg nok lægge frem og skrive dato, kassenavn m.m. på. Mange tak for hjælpen!!! Mette

11 Bilag 5 Tilførsel af slam 1 og 2 til kasse A og B Tilførsel af slam 1 til kasse A den Tilførsel af slam 1 til kasse A den 30/7 31/7 [L] [L] L 16 Afløbsvandprøve A L vand begynder at løbe ud herimellem L Afløbsvandprøve A I alt 363 L til kasse A den 30/ L til kasse A den 31/7 Dimensioner på palletank: 100 cm høj, 115 cm bred på den ene side, 97 cm bred på den anden side Prøve 2A Prøve 2B Tilførsel af slam 2 Kasse A Kasse B den 30/7 Fald i højde [m] Tilførsel af slam 2 [m3] Tilførsel af slam 2 [L]

12 Bilag 6 Vandindhold af oppumpede prøver Dato 26/11/02 Prøvenavn Vandindhold Glødetab Tom beholder Våd prøve+ beholder Tør prøve+beholder % vand på våd % vand på tør [g] [g] [g] prøve prøve Glødetab i % Slam 1_ 30/ Slam 2A_30/ Slam 2B_30/ Slam 3_2/ Gennemsnitlig værdi

13 Bilag 8 Omregning fra ledningsevne til NaCl-indhold Gundlach ledningsevnetester Prøverne ( ms/cm) ligger uden for intervallet µs/cm Graf anvender lineær regression for NaCl på (Konc, ledningsevne)-graf Derefter ekstrapolation til området for slam- og afløbsvandprøverne Konc Ledningevne [mg/l] [µs/cm] Dvs. Konc. =(ledn.evne )/ (Nyvang, årstal ukendt) Marts-data Oktober-data n(cl-) = *ledningsevne n(cl-) = *ledningsevne n [mmol/l] n [mmol/l] Ledningsevne [µs/cm] Ledningsevne [µs/cm]

14 Ledningsevne Dato for laboratorieanalyser Gundlach, 1994 Nyvang, årstal ukendt Udført af Bente Frydenlund Svarende til NaCl-indhold Prøve Ledningsevne Konc. [mg/l] Konc [g/l] Konc. [mg/l] Konc. [mg/l] [mg/l] [g/l] [ms/cm] Marts Oktober GNS ialt Oppumpede slamprøver Slam 1_30/ Slam 2A_30/ Slam 2B_30/ Slam 3_2/ Afløbsvandprøver A1_30/ A2_30/ A3_31/ Slam 3 A_3/ C_3/ D_3/ A_4/ B_4/ C_4/ D_4/ Vandprøve fra havn Havn_7/

15 Bilag 9 Sammenligning af vandindhold og glødetab i kasserne A, B, C og D % Kasse A % vand på våd prøve % vand på tør prøve % lød t b Kasse B % vand på våd prøve % vand på tør prøve % glødetab Dato % Dato

16 Kasse C % vand på våd prøve % vand på tør prøve % glødetab Kasse D % Dato % % vand i våd prøve % vand i tør prøve % glødetab Dato Bemærk at der er foretaget en ekstra måling i kasse D i forhold til de øvrige kasser A, B og C den 4. august

17 Bilag 10 Kornstørrelsessammensætning Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. SAND Dato 7/11/2002 Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Vægt af Sigtetab % 0.22 beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

18 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 2.5 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.6 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

19 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. Pr.grab Dato 7/11/2002 Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Vægt af beholder Sigtetab % 1.13 [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mmm g g procent på kurve procent Bund Sum

20 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 2.6 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.5 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

21 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. Slam 1_ Dato 7/11/2002 Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Vægt af beholder Sigtetab % 0.83 [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

22 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 4.2 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.7 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

23 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. Slam 2_ Dato 7/11/2002 Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Vægt af beholder Sigtetab % 0.58 [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mmm g g procent på kurve procent Bund Sum

24 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 2.3 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.5 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

25 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. Slam 3_ Dato 7/11/2002 Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Vægt af beholder Sigtetab % 0.68 [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

26 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.0 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.7 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

27 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. Slam 3.1_ Dato 7/11/2002 Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Vægt af beholder Sigtetab % 1.02 [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

28 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.1 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.7 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

29 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. Slam 3.2_ Dato 7/11/2002 Sign 15 min Prøvens total vægt gram sigtet Sigtetab % 0.88 Vægt af beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

30 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 4.1 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 2.0 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

31 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. Slam 3.3_ Dato 7/11/2002 Sign 15 min Prøvens total vægt gram sigtet Sigtetab % 0.66 Vægt af beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

32 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.9 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

33 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. A Dato 5/11/2002 Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.83 Vægt af beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

34 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.7 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

35 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. B Dato 5/11/2002 Sign 15 min Prøvens total vægt gram sigtet Sigtetab % 0.94 Vægt af beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

36 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.9 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 2.0 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

37 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. C Dato 5/11/2002 Sign 15 min Prøvens total vægt gram sigtet Sigtetab % 1.05 Vægt af beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

38 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 4.8 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 2.8 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

39 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. D Dato 5/11/2002 Sign 15 min Prøvens total vægt gram sigtet Sigtetab % 0.67 Vægt af beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

40 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.6 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

41 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. A Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 1.01 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

42 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.8 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

43 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. B Dato Sign Prøvens total vægt gram Sigtetab % min sigtet Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

44 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.5 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

45 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. C Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 1.05 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

46 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 4.1 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 2.0 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

47 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. D Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.66 Vægt af beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

48 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.5 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

49 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. A Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.13 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i Vægt Kumulativ d mm g sigte g procent på kurve procent Bund Sum Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d

50 Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.7 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 2.0 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

51 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. B Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.88 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

52 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.8 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

53 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. C Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.84 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

54 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.2 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.8 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

55 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. D Dato Sign Prøvens total vægt gram Sigtetab % min sigtet Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

56 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 4.0 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 2.0 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

57 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. A Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.90 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

58 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.5 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

59 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. B Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 3.65 Vægt af beholder [g] 1.21 Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

60 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 4.6 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 2.2 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

61 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. C Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.89 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

62 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.9 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 2.1 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

63 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. D Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.56 Vægt af beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

64 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.3 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.8 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

65 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. A Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.56 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

66 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.5 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.8 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

67 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. B Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.82 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

68 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 4.0 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 2.0 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

69 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. C Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.83 Vægt af beholder [g] Vægt af prøve og Maskevidde- beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

70 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.4 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

71 Kornstørrelses-sammensætning PRØVE prøve nr. D Dato Sign Prøvens total vægt gram 15 min sigtet Sigtetab % 0.82 Vægt af beholder [g] Maskevidde- Vægt af prøve og beholder Vægt i sigte Vægt Kumulativ d mm g g procent på kurve procent Bund Sum

72 Middel-kornstørrelse diameter ved 50 % d Aflæs diameter ved 60 % d Aflæs diameter ved 10 % d Uensformighedstal u=d 60% / d 10% 3.4 Sorteringsgrad So =KVROD(% d 75 /% d 25) 1.9 Aflæs d d Diameter % Indtast diameter og % højere end 75 % Indtast diameter og % mindre end 75 % Indtast diameter og % højere end 60 % Indtast diameter og % mindre end 60 % Indtast diameter og % højere end 50 % Indtast diameter og % mindre end 50 % Indtast diameter og % højere end 25 % Indtast diameter og % mindre end 25 % Indtast diameter og % højere end 10 % Indtast diameter og % mindre end 10 %

73 Bilag 11 Eksakte værdier for kornstørrelsesdiametrene d 10, d 25, d 50, d 60,d 75 samt So og U Prøvenavn d 10 d 25 d 50 d 60 d 75 So U [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Sand_ ,140 0,191 0,287 0,346 0,515 1,6 2,5 Prøvegrab_ ,086 0,127 0,196 0,223 0,287 1,5 2,6 Slam 1_ ,045 0,088 0,152 0,187 0,248 1,7 4,2 Slam 2_ ,103 0,144 0,208 0,234 0,303 1,5 2,3 Slam 3_ ,103 0,158 0,252 0,314 0,455 1,7 3,0 Slam 3.1_ ,095 0,148 0,239 0,298 0,445 1,7 3,1 Slam 3.2_ ,112 0,185 0,342 0,462 0,774 2,0 4,1 Slam 3.3_ ,110 0,185 0,326 0,426 0,658 1,9 3,9 A_ ,096 0,162 0,275 0,351 0,575 1,9 3,7 B 0,103 0,171 0,307 0,400 0,674 2,0 3,9 C 0,108 0,183 0,357 0,521 1,466 2,8 4,8 D 0,115 0,186 0,321 0,417 0,667 1,9 3,6 A_ ,101 0,170 0,287 0,379 0,624 1,9 3,8 B 0,100 0,161 0,277 0,347 0,608 1,9 3,5 C 0,107 0,182 0,319 0,434 0,700 2,0 4,1 D 0,124 0,193 0,331 0,431 0,688 1,9 3,5 A_ ,116 0,185 0,325 0,434 0,730 2,0 3,7 B 0,109 0,184 0,317 0,416 0,651 1,9 3,8 C 0,109 0,170 0,285 0,351 0,556 1,8 3,2 D 0,115 0,190 0,338 0,459 0,772 2,0 4,0 A_ ,097 0,164 0,265 0,342 0,600 1,9 3,5 B 0,104 0,177 0,345 0,479 0,864 2,2 4,6 C 0,112 0,182 0,326 0,440 0,805 2,1 3,9 D 0,101 0,158 0,255 0,330 0,514 1,8 3,3 A_ ,117 0,188 0,320 0,404 0,629 1,8 3,5 B 0,106 0,179 0,309 0,420 0,701 2,0 4,0 C 0,109 0,175 0,298 0,370 0,606 1,9 3,4 D 0,110 0,175 0,294 0,378 0,622 1,9 3,4

Bilag 1: Data fra adsorptionsforsøg (Tilsætning af Cd)

Bilag 1: Data fra adsorptionsforsøg (Tilsætning af Cd) Indeks over bilag Bilag : Data fra adsorptionsforsøg (Tilsætning af Cd) Bilag 2: Data fra adsorptionsforsøg (Tilsætning af Pb) Bilag 3: Vandindhold i dansk og grønlandsk ler Bilag 4: ph i væskefasen efter

Læs mere

1. Rekognoscering 28. juli 2004, kl. 16

1. Rekognoscering 28. juli 2004, kl. 16 1. Rekognoscering 28. juli 2004, kl. 16 W 419700 N 7422962 Hylden hvorpå vejen evt. kan gå. Sten/fast grund i ca. ½ m dybde. Mos og lyngdække. Ingen synlige tegn på permafrost. W 419680 N 7423123 Kote

Læs mere

Bilag 1 Kort over udledninger

Bilag 1 Kort over udledninger Bilag 1 Kort over udledninger 5 6 4 3 7 8 2 1 1 Sygehus + husspildevand 2 Husspildevand 3 Havn + husspildevand 4 Royal Greenland 5 Husspildevand 6 Husspildevand 7 Chokoladefabrikken 8 Dumpen Bilag 2 -

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2 Opgave Luftens tryk Luftens tryk - opgave HUSK at læse hele teksten, inden I går i gang med opgaverne - og kig godt på tegningerne. Det kan være svært at forstå, at luft vejer noget. Men hvis I tegner

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU Modul 2 maj 2010 (syge) Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1277 + 549 = 2. 4028 26 =. 4 154 = 12. 700 kg = ton 1. 64 dl = l 14. 87,54 m = cm 4. 114 : 6 = Løs ligningen 5. x - 8 = 6 x = 6. 18x =

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Differential- ligninger

Differential- ligninger Differential- ligninger Et oplæg 2007 Karsten Juul Dette hæfte er tænkt brugt som et oplæg der kan gennemgås før man går i gang med en lærebogs fremstilling af emnet differentialligninger Læreren skal

Læs mere

Undervisningsforløb. Titel: Strandsand, hvad består det af? Fag: Natur og teknik, matematik, geografi. Klassetrin: 3. 6. klasse og 7. 10.

Undervisningsforløb. Titel: Strandsand, hvad består det af? Fag: Natur og teknik, matematik, geografi. Klassetrin: 3. 6. klasse og 7. 10. Undervisningsforløb Titel: Strandsand, hvad består det af? Fag: Natur og teknik, matematik, geografi Klassetrin: 3. 6. klasse og 7. 10. klasse Årstid: Forår, Sommer, Efterår, Vinter Kort om: Danmarks 7300

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

Matematik A. Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres til bedømmelse.

Matematik A. Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres til bedømmelse. HTX Matematik A Fredag den 18. maj 2012 Kl. 09.00-14.00 GL121 - MAA - HTX 1 Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres til

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag GOD TIL NATURFAG Elevark KEMI FOR DE YNGSTE Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN De allerførste oplevelser med naturfag Udviklet af Christian Petresch & Erland Andersen Redaktion:

Læs mere

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Vejteknisk Institut Provisorisk prøvningsmetode 99-1 September 1998 Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998

Læs mere

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til:

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til: Blå Energi ved Nordborg Spejderne Ide oplæg: Leder: - Udgangs punkt var at lave mad på en nemmer og mere brænde besparende måde - - - Træ pille komfur og så får vi også en ovn Trop: - Vil gerne have mobilen

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Vejr. Matematik trin 2. avu

Vejr. Matematik trin 2. avu Vejr Matematik trin 2 avu Almen voksenuddannelse 10. december 2008 Vejr Matematik trin 2 Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte Svarark Hæftet indeholder følgende opgaver: 1 Klimarekorder

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en række forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Revisionshistorie - metodedatablade

Revisionshistorie - metodedatablade Revisionshistorie - metodedatablade Metodedatablad Version Revision Dato M059, 03 Under målemetode er behandling med stærk syre 04.02.2015 Glyphosat og AMPA fjernet. Krav til konservering og opbevaring

Læs mere

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant.

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant. FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning December 2014 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Dyr i bevægelse Arbejdsark til eleverne

Dyr i bevægelse Arbejdsark til eleverne Måling af iltforbrug hos rotte eller hamster i aktivitet Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt. Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej fra indånding til udånding hos

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 467 + 3546 = 2. 354 214 = Afrund til 2 decimaler 14. 21,488 3. 42 23 = 4. 615 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 46 x = x 6. = 35 8 x = 15. 16. 17. 1 56 8 7 2 + = 8 8

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 128 + 197 = 14. 18,3 2. 242-157 = 15. 54,8 3. 6 120 =

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 128 + 197 = 14. 18,3 2. 242-157 = 15. 54,8 3. 6 120 = AEU Modul 1 maj 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 128 + 197 = 14. 18,3 2. 242-157 = 15. 54,8 3. 6 120 = 4. 168 : 4 = Løs ligningen 5. x + 4 = 39 x = 6. 6x = 42 x =

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt. Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej fra indånding til udånding hos

Læs mere

Blandede opgaver (2) Maler-Biksen. Matematik på VUC Modul 3c Opgaver

Blandede opgaver (2) Maler-Biksen. Matematik på VUC Modul 3c Opgaver Blandede opgaver (2) 1: Tegningen viser et værelse med skråvæg. To af væggene kaldes A og B. a: Find arealet af væg A. b: Find arealet af væg B. A B 1 m 465 cm 4 m c: Tegn væggene i målestoksforhold 1:50.

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel lov retning højre nedad finde rundt rod orden nøjagtig præcis cirka

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

Miljøstyrelsens metodeblad nr. 1

Miljøstyrelsens metodeblad nr. 1 Notat 1. juli 2008 Miljøstyrelsens metodeblad nr. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål. Indholdsfortegnelse 1. Bestemmelse

Læs mere

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant.

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant. FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning December 2014 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet

Læs mere

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Rekvirent DONG Energy Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Rådgiver NIRAS Åboulevarden 80 8100 Århus C RUF Dykkerservice Lindevej 1 8370 Hadsten Mobil

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 CpLy ApS Rugevejledning - Flade rugemaskiner Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 Vigtigt Alle temperaturer er beregnet til en flad rugemaskine som ikke har ventilator. Hvis din rugemaskine

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

Fremstilling af økologisk fiskefoder februar 2010

Fremstilling af økologisk fiskefoder februar 2010 Fremstilling af økologisk fiskefoder februar 2010 I forbindelse med ønsket om at erstatte fiskemel i fiskefoder med alternative vegetabilske proteinkilder er der i FØJO III projektet blevet udvalgt tre

Læs mere

Karameller, chokolade. Kandiseret klementin med chokolade. 1. Kog sukker og vand i en gryde.

Karameller, chokolade. Kandiseret klementin med chokolade. 1. Kog sukker og vand i en gryde. Kandiseret klementin med chokolade 1. Kog sukker og vand i en gryde. 2. Læg klementinerne i. Karameller, chokolade 1. Bland alle ingredienser i en tykbundet gryde og lad dem koge op under omrøring. 20

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartil, boksplot og sumkurver... 2 Opgaver... 7 Side 1 Median, kvartil, boksplot og sumkurver Medianen er det midterste af en række tal, der er skrevet

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale

Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale Peter Stockmarr Grontmij Carl Bro as, Danmark, peter.stockmarr@grontmij-carlbro.dk Abstract Det er muligt at vise sammenhæng mellem

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Indhold... 1 Måling af stråling med Capstone... 2 Måling af baggrundsstrålingens variation... 3 Måling af halveringstid... 4 Nuklidkort. (teoriopgave)... 5 Sådan fungerer et atomkraftværk.... 6

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

1HWWRSULP USURGXNWLRQ

1HWWRSULP USURGXNWLRQ 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ 1HWWRSULP USURGXNWLRQ -RUGEXQGVW\SHUýðýQ ULQJVVDOWHýðýV YDQG Når en landmand høster sine afgrøder fjerner han samtidig mineraler og næringssalte fra markjorden. Det skyldes,

Læs mere

Det store energikørekort

Det store energikørekort Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

Rumfang af væske i beholder

Rumfang af væske i beholder Matematikprojekt Rumfang af væske i beholder Maila Walmod, 1.3 HTX Roskilde Afleveringsdato: Fredag d. 7. december 2007 1 Fru Hansen skal have en væskebeholder, hvor rumfanget af væsken skal kunne aflæses

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Opgave 1 - Eksponentiel funktion/procent og renter

Opgave 1 - Eksponentiel funktion/procent og renter Alle beregninger er, hvis ikke andet angivet, udført med WordMat. Opgave 1 - Eksponentiel funktion/procent og renter Jeg vil nu finde ud af hvor stort et beløb der står på kontoen efter 1 år med en starts

Læs mere

FS10 2012. Golf klubben

FS10 2012. Golf klubben FS10 2012 Golf klubben 1 Klubben Hammel Golf Klub blev grundlagt i januar 1992. 1 1, Hvor mange år har klubben eksisteret i? I Hammel Golf Klub bruger de en del strøm. De bruger årligt 43 995 kwh i klubhuset

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Forsøg 1 - Destillation af råolie.

Forsøg 1 - Destillation af råolie. Forsøg 1 - Destillation af råolie. Alkaner Materialeforbrug : 1. Reagensglas (stort, behøver ikke at være rent) 2. 3 almindelige reagensglas + propper (O hul) 3. Reagensglasstativ 4. Glasuld (en lille

Læs mere

fs10 1 Iskiosken 2 Indlandsisen 3 Snedronning for en nat 4 Iskrystaller 5 Iskuglen Matematik 10.-klasseprøven Maj 2012

fs10 1 Iskiosken 2 Indlandsisen 3 Snedronning for en nat 4 Iskrystaller 5 Iskuglen Matematik 10.-klasseprøven Maj 2012 fs10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Iskiosken 2 Indlandsisen 3 Snedronning for en nat 4 Iskrystaller 5 Iskuglen 1 Iskiosken I en iskiosk gør ejeren

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 169 + 231 = 14. 78,9 2. 684 134 = 15. 34,2 3. 7 130 =

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 169 + 231 = 14. 78,9 2. 684 134 = 15. 34,2 3. 7 130 = AEU Modul 1 maj 2010 (syge) Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 169 + 231 = 14. 78,9 2. 684 134 = 15. 34,2 3. 7 130 = 4. 265 : 5 = Løs ligningen 5. 8x = 160 x = 6. 9 + x

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering Ny kalibreringsmenu.... 2 Nulpunkts kalibrering.... 3 Span kalibrering... 4 Saltindholdskorrektions faktor... 5 Genskab fabrikskalibrering... 6 Iltfri opløsning til check af D.O. sensor 0-punkt... 7 Metode...

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden VVS-branchens Uddannelsesnævn - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 35 01 Web: www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

TI-B 25 (83) Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad

TI-B 25 (83) Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Dato: 1983-11-30 Sideantal: 8 Udarbejdet af: BF 2 Prøvningsmetode

Læs mere

CTD

CTD Bilagsliste Bilag 1 Beregning af salinitet Bilag 2 Bestemmelse af fosfor Bilag 3 Kjeldahl metoden Bilag 4 Kornstørrelsesfordeling Bilag 5 Glødetab og vandindhold Bilag 6 - Fosfor Bilag 7 - Kvælstof Bilag

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret.

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret. Forsøge med stråling fra radioaktive stoffer Stråling fra radioaktive stoffer. Den stråling, der kommer fra radioaktive stoffer, kaldes for ioniserende stråling. Den kan måles med en Geiger-Müler-rør koblet

Læs mere

fsa 1. Børnefødselsdag 2. Café 3. Bowlingkugle og Saturn 4. Værkstedet 5. Biblioteket Frijsenborg Efterskole MATEMATISK PROBLEMLØSNING januar 2012

fsa 1. Børnefødselsdag 2. Café 3. Bowlingkugle og Saturn 4. Værkstedet 5. Biblioteket Frijsenborg Efterskole MATEMATISK PROBLEMLØSNING januar 2012 fsa Frijsenborg Efterskole MATEMATISK PROBLEMLØSNING januar 2012 1. Børnefødselsdag 2. Café 3. Bowlingkugle og Saturn 4. Værkstedet 5. Biblioteket 1. Børnefødselsdag Mor Susanne skal arrangere Lasses fødselsdag

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL Vadehavets betydning som fødekammer for dyr som muslinger, orme, snegle, fisk, fugle og sæler er uvurderlig. Årsagen til dette er den store

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

Opgave 1 - Lineær Funktioner. Opgave 2 - Funktioner. Opgave 3 - Tredjegradsligning

Opgave 1 - Lineær Funktioner. Opgave 2 - Funktioner. Opgave 3 - Tredjegradsligning Sh*maa03 1508 Matematik B->A, STX Anders Jørgensen, delprøve 1 - Uden hjælpemidler Følgende opgaver er regnet i hånden, hvorefter de er skrevet ind på PC. Opgave 1 - Lineær Funktioner Vi ved, at år 2001

Læs mere

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen.

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. Minirapport Skraldetragten Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side 3 2b Indsætte x-værdi og

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sigerslevøster Privatskole Hillerød Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sigerslevøster Privatskole Hillerød Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sigerslevøster Privatskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar!

Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Duelunds hifi4all (DCA 2.0) højttaler Som ønsket følger hermed de få tegninger, Steen lavede over DCA 2.0 Alle modifikationer er på eget ansvar! Først den skæreplan han lavede. Alt er i mdf, og hvis det

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sofiendalskolen Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sofiendalskolen Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sofiendalskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader.

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU Sundolitt as Industrivej 8 355 Slangerup Att.: Claus Jørgensen Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. I det følgende gennemgås

Læs mere