Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer"

Transkript

1 Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf Fax CVR nr nr. 13/2007 Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Resume Capinordic A/S har indgået en betinget købsaftale om erhvervelse af Nordisk Fondservice AB. Købesummen udgør ved aftalens indgåelse SEK 350 mio, svarende til ca. DKK 283 mio. Købesummen vederlægges ved kontant ca. DKK 146 mio. samt stk. aktier. Tegningskursen er fastsat til DKK 27,92 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S fra den 20. april 2007 til og med den 3. maj Der er gennemført en tilfredsstillende due diligence. Capinordic A/S forventer, at erhvervelsen vil være endelig medio Erhvervelsen er blandt andet betinget af Finansinspektionens godkendelse. Nordisk Fondservice AB Nordisk Fondservice AB er etableret i 1999 og forvalter fondförsäkringer i Sverige. Selskabet har særligt siden 2005 konstateret en signifikant vækst og har i dag forvaltningsaftaler med kunder og SEK 7,4 mia. under forvaltning. Målgruppen er formuende kunder og virksomheder, der har behov for rådgivning i forbindelse med deres investeringer. Nordisk Fondservice ABs primære produkter er fondförsäkringer. Nordisk Fondservice AB samarbejder i dag med 22 udbydere af forsikringsprodukter om formidling af kapitalforvaltning herunder SEB, Skandia, Länsförsäkringar, CGU Life, Moderna Försäkringer og SPP. Nordisk Fondservice AB sælger sine tjenester gennem et distributionsnetværk, der består af uafhængige finansielle rådgivere (forsikringsmæglere). Nordisk Fondservice AB har indgået samarbejdsaftaler med ca. 800 forsikringsmæglere fordelt over hele Sverige om distribution af deres produkter. Der er i dag ca forsikringsmæglere i Sverige. Nordisk Fondservice AB anvender en specieludviklet og innovativ IT-platform til styring af relationerne til kunder, forsikringsmæglere og alliancepartnere. IT-platformen understøtter i høj grad selskabets vækstscenario. Nordisk Fondsservice AB havde i 2006 et resultat før skat på t.sek 6.759, egenkapitalen udgjorde t.sek og omsætningen t.sek Selskabet budgetterer i 2007 et resultat før skat på t.sek og t.sek i Selskabet har 11 ansatte og hovedkontor i Umeå samt et salgskontor i Stockholm. Selskabet har tilladelse fra Finansinspektionen. Nordisk Fondsservice AB bygger på samme forretningsmodel som Unitfond AB, der er et 100% ejet datterselskab til Capinordic A/S. Nordisk Fondservice AB i Capinordic koncernen Nordisk Fondservice AB vil fortsætte sit succesfulde forretningskoncept og fokusere på allianceindgåelse og fastholdelse af alliancer vedrørende distribution og formidling af kapitalforvaltningsprodukter. Side 1 af 6

2 Med Nordisk Fondservice AB i Capinordic koncernen, vil Nordisk Fondservice AB i kombination med to af koncernens datterselskaber - Unitfond AB og Monetar Pensionsförvaltning AB - repræsentere en væsentlig markedsandel på det svenske marked for investerings- og opsparingsprodukter både i forhold til antallet af kunder, forvaltet kapital og størrelsen af distributionsnetværket. Dette forventes at øge koncernens vækstscenario samt indtjeningsgrundlag i form af åbenbare synergieffekter mellem koncernens svenske selskaber. Synergierne knyttes til særligt til: markant udvidelse af koncernens geografiske repræsentation i Sverige både gennem koncernens alliancer med uafhængige finansielle rådgivere og forsikringsselskaber samt koncernens egne kontorer i Stockholm, Helsingborg og Umeå omkostningsbesparelser gennem administrativ sammenkøring styrkelse inden for forvaltning, produktudvikling mv. Købesum for erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB Købesummen udgør ved aftalens indgåelse SEK 350 mio, svarende til ca. DKK 283 mio. Købesummen vederlægges ved kontant ca. DKK 146 mio. samt stk. aktier Tegningskursen er fastsat til DKK pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S fra den 20. april 2007 til og med den 3. maj Der er en lock-up periode på aktierne på tre år, således at sælgerne kan sælge aktierne i portioner af en tredjedel en gang årligt regnet fra datoen for endelig aftaleindgåelse. Parterne har aftalt en regulering af købesummen. Såfremt det måtte vise sig at selskabets aggregerede resultat efter skat for årene 2007 og 2008 bliver mindre end de budgetterede SEK 52 mio. bliver købesummen reguleret med samme multipel, der har dannet grundlag for prisfastsættelsen. Tidsplan for afslutning af erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB Der er gennemført en tilfredsstillende due diligence. Capinordic A/S forventer, at erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB vil være endelig medio Erhvervelsen er blandt andet betinget af Finansinspektionens godkendelse. Nordisk Fondservice AB vil i overensstemmelse med IFRS 3 indgå i regnskabskonsolideringen for koncernen fra datoen for Finansinspektionens godkendelse. Capinordic finder i naturlig følge heraf ikke på nuværende tidspunkt anledning til en revidering af selskabets meddelte forventninger om et resultat før af- og nedskrivninger samt skat i niveauet DKK 150 mio. Strategi for Capinordic koncernen i Sverige Capinordic koncernen er en skandinavisk finanskoncern med fokus på højmarginale forretningsområder og rentable kundesegmenter. Forretningsmodellen bygger således på en kombination af målgruppe, kompetenceområder og forretningsområder: Målgrupper Kompetenceområder Forretningsområder 1. Formuende privatkunder og mindre og mellemstore selskaber, der ønsker specialiseret rådgivning og ydelser. 2. Mindre formuende kunder, der ønsker at investere i mere standardiserede produkter og som derfor ikke har samme behov for specialiseret rådgivning. 1. Corporate banking 2. Value-added banking 3. Kapitalforvaltning 4. Markets 1. Kapitalforvaltning 2. Värdepappersbolagsverksamhet/ Fondsmæglervirksomhed 3. Bank Side 2 af 6

3 Aktiviteterne inden for de tre forretningsområder og de fire kompetenceområder sikrer synergieffekter, der understøtter koncernens såvel som de specifikke målgruppers indtjeningsgrundlag. Koncernen har i dag en række selskaber i Sverige, ligesom koncernen forventer at lancere yderligere et selskab: Selskab Forretningsområde Lanceringsstatus Unitfond AB Fondsmæglervirksomhed/ Ejet af Capinordic A/S siden 1997 värdepappersbolagsverksamhet Monetar Pensionsförvaltning AB Fondsmæglervirksomhed/ Endelig erhvervelse 18. januar 2007 värdepappersbolagsverksamhet Capinordic Fonder AB Kapitalforvaltning Lanceret 25. januar 2007 Filial til Capinordic Bank A/S Bank Forventet lancering 3./4. kvartal 2007 Nordisk Fondservice AB Fondsmæglervirksomhed/ värdepappersbolagsverksamhet Betinget erhvervelse Koncernen har vurderet, at der på det svenske marked er et stort vækstpotentiale inden for forretningsområdet Värdepappersbolagsverksamhet/Fondsmæglervirksomhed, da svenske finansielle forbrugere i høj grad benytter sig af rådgivning fra forsikringsmæglere i forbindelse med investering og pensionsopsparing. Det er blandt andet i forlængelse af denne vurdering, at koncernen gennemfører akkvisitionen af Nordisk Fondservice AB. Nedenfor anføres den forventede udvikling inden for Capinordic koncernens forretningsområder i Sverige. Forretningsområdet Värdepappersbolagsverksamhet Fordelingen i forhold til aktivitet, målgruppe og salgsstrategi: Salgsstrategi Unitfond/ Nordisk Fondservice Målgruppe: Kunder som ønsker rådgivning (virksomheder og formuende) Alliance distribution 1. Forsikringsmæglere 2. Forsikringsselskaber Monetar Pensionsförvaltning AB Målgruppe: Massemarked Direkte salg 1. Telemarketing 2. Hjemmeside Fremtidige aktiviteter inden for forretningsområdet Värdepappersbolagsverksamhet/ Fondsmæglervirksomhed: 1. Endelig erhvervelse af Nordisk Fondservice AB 2. Tæt samarbejde mellem Nordisk Fondservice AB og Unitfond AB. 2.1 Ledelsen forventer et tæt samarbejde mellem Unitfond AB og Nordisk Fondservice AB. Unitfond AB og Nordisk Fondservice AB har samme grundlæggende forretningsmodel i forhold til, produkter, målgruppe og salgsstrategi. Derfor vil mange funktioner kunne overføres direkte. Nordisk Fondservice AB oplever derudover en meget positiv vækst, og denne vækst forventes at have en positiv indvirkning på udviklingen i Unitfond AB. 2.2 Det er tidligere meddelt, at der forventes en fusion mellem Unitfond AB og Monetar Pensionsförvaltning AB. Ledelsen har efterfølgende vurderet, at disse to selskabers forskellige målgruppe og salgsstrategi ikke på nuværende tidspunkt bør sammenlægges. Side 3 af 6

4 Forretningsområdet Bank Fordelingen i forhold til aktivitet, målgruppe og salgsstrategi: Salgsstrategi Capinordic Bank Målgruppe: Kunder som ønsker rådgivning (virksomheder og formuende) Direkte salg 1. Formuerådgivere 2. PR, Hjemmeside og Netværk E-handelsplatform Målgruppe: Massemarked Alliance distribution 1. Strategiske alliancer 2. White-labelling salgsstrategi Fremtidige aktiviteter inden for forretningsområdet Bank: 1. Lancering af filial til Capinordic Bank A/S i Sverige. 2. Lancering af E-handelsplatform, der distribueres gennem strategiske alliancer herunder Euroinvestor.com samt koncerninternt gennem fondsmæglerselskaber. Forretningsområdet Kapitalforvaltning Capinordic Fonder AB, der er lanceret den 25. januar 2007, udgør grundstenen i koncernens kapitalforvaltning i Sverige. Selskabets målgruppe er institutionelle investorer, private og virksomheder. Selskabet har i dag ni fonde og har senest indgået samarbejde med den Svenske Premiepensionsmyndighet (PPM) om at udbyde Capinordics fonde blandt deres udvalg af pensionsfonde. Capinordic koncernens forretningsmodel i Sverige Aktiviteterne inden for de tre forretningsområder sikrer synergieffekter, der understøtter koncernens såvel som kundens indtjeningsgrundlag. I Sverige understøtter forretningsområderne hinanden således, at kapitalforvaltningsområdet leverer produkter inden for en lang række af aktivklasser samt forvaltning af kundeporteføljer efter kundens specifikation, som banken og värdepappersbolagene/fondsmæglerselskaberne kan formidle til sine kunder. Omvendt Side 4 af 6

5 genereres kapital under forvaltning til forvaltningsselskaberne. Banken vil på sigt udbyde en e-handelsplatform. Med e-handelsplatformen vil Capinordic Bank yderligere kunne skabe organisk vækst gennem øget indlån, udlån og omsætning. Aktiviteterne i Sverige bygger yderligere på en række netværksalliancer med forsikringsselskaber og uafhængige finansielle rådgivere vedrørende distribution. Integrationen af de tre forretningsområder i Sverige rummer dermed også et stort synergipotentiale. Kapitalforhøjelser i Capinordic A/S Bestyrelsen for Capinordic A/S vil som led i gennemførsel af aftalen udnytte bemyndigelsen givet på selskabets ordinære generalforsamling den 20. april 2007 til gennemførsel af apportemission rettet mod sælgerne af Nordisk Fondservice AB. Kapitalforhøjelsen svarer til stk. aktier à nominelt DKK 0,50. Bestyrelsens beslutning er betinget af gennemførsel af erhvervelsen. Udviklingen af selskabets aktiekapital vil være som følger: Nom. Aktiekapital Antal aktier á nom. DKK 0,50 Forhøjelse i procent af aktiekapital Forhøjelse i procent af nuværende aktiekapital Status Yderligere information Aktiekapital pr. 22. marts Kontant rettet emission af ,83% 9,83% marts 2007 Mellemtotal ,83% Apportemission, der knyttes til erhvervelse af Dansk O.T.C ,75% 3,02% Mellemtotal ,84 Kontant emission rettet mod SL ,58% 6,30% Nordic Holding ApS Apportemission rettet mod SL ,05% 3,44% Nordic Holding ApS, ifm. erhvervelsen af Aktie- & Valutainvest ApS Mellemtotal ,59% Apportemission rettet mod ,49% 5,51% sælgerne af Nordisk Fondservice AB Total ved registrering i ,09% Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Afventer optagelse til notering og registrering Erhvervelsen er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og due diligence Er blandt andet betinget af due diligence i Aktie- og Valutainvest ApS Erhvervelsen er blandt andet betinget af due diligence Erhvervelsen er blandt andet betinget af finansinspektionens godkendelse nr. 7/2007 af 20. marts nr. 8/2007 af 22. marts nr. 12/2007 af 23. april 2007 nr. 12/2007 af 23. april 2007 Nærværende meddelelse Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen Kapitalforhøjelsen sker ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelsen givet på selskabets ordinære generalforsamling 20. april 2007, hvor bestyrelsen indtil den 20. april 2012 er bemyndiget til, i en eller flere emissioner, at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK svarende til stk. aktier af DKK 0,50. Efter gennemførsel af emissionerne listet i skemaet ovenfor er bestyrelsen således bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK Side 5 af 6

6 Rettigheder knyttet til aktierne For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de øvrige aktier og aktierne giver således ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet (jf. vedtægternes 8) fra det tidspunkt, kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S i henhold til de herom gældende regler og efter, at kapitaludvidelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Samtlige kapitalforhøjelser gennemføres uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Aktierne forventes optaget til notering i 3. kvartal Med venlig hilsen Lasse Lindblad Koncerndirektør For yderligere information kontakt venligst: Koncerndirektør Lasse Lindblad , , Side 6 af 6

Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider

Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider Indholdsfortegnelse 4 4 6 7 7 7 7 8 8 9 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 26 28 30 30 31 31 32 33

Læs mere

Prospekt 20. december 2007

Prospekt 20. december 2007 Prospekt 20. december 2007 CVR-NR. 13 25 53 42 RESUMÉ INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ: Resumé...1 Baggrunden for udstedelse af aktier...1 Capinordic Koncernen...2 Risikofaktorer...3 Bestyrelse og ledelse...3

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

NewCap Holding A/S. Bredgade 30 DK-1260 København K CVR nr. 13 25 53 42. NewCap Holding A/S

NewCap Holding A/S. Bredgade 30 DK-1260 København K CVR nr. 13 25 53 42. NewCap Holding A/S NewCap Holding A/S Bredgade 30 DK-1260 København K CVR nr. 13 25 53 42 NewCap Holding A/S Årsrapport 2014 BLANK SIDE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 4 Vores forretning og strategi... 4 Koncernoversigt...

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Fortegningsemission 15. november 2007

Fortegningsemission 15. november 2007 Fortegningsemission 15. november 2007 BØRSPROSPEKT Introduktion Dette Prospekt er udarbejdet som følge af et Udbud af Nye Aktier i Mondo A/S. Der udbydes som minimum 9.233.333 styk Nye Aktier og maksimalt

Læs mere

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr. 12626509) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S Prospekt Athena IT Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget til handel på First North. Certified Adviser

Læs mere

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 27 52 84 06) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 21.271.185 stk. aktier à nominelt DKK 2,50 ( Udbuddet ) i Matas

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Marts 2008 Prospekt Athena IT-Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 31. marts 2014 Årsrapport

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere