Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring"

Transkript

1 Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som aftalt. Gruppen bag undersøgelsen er ved at sammenskrive resultaterne til publikation, så du bedes behandle medsendte med fortrolighed. Svarprocent Der er modtaget 925 skemaer i alt dvs. samlet svarprocent = 25%. (læger: svarprocent 13% og sygeplejersker: svarprocent 35%) Baggrundsoplysninger Køn: Mand 62% 4% 18% Kvinde 38% 96% 82% 100% (219) 100% (665) 100% (884) P<0,0005 Alder: Under 30 år 2% 19% 15% år 15% 28% 24% år 23% 26% 25% år 39% 23% 27% Over 60 år 21% 4% 8% Hvilket amt arbejder du i? Region Nordjylland 8% 15% 13% Region Midtjylland 19% 17% 17% Region Syddanmark 25% 26% 25% Region Hovedstaden 34% 28% 28% Region Sjælland 14% 15% 15% Ingen signifikant forskel Oplysninger om nuværende arbejdssted Universitetssygehus 60% 40% 48% Andet sygehus 40% 56% 52% 5.2 Hvilket arbejder du i lige nu? gastro 13% 8% 9% Intern medicin 14% 7% 9% 11% 3% 5% Andet 14% 29% 25% gastro 15% 8% 10% Almen kirurgi (organ/parenkym) 4% 4% 4% Ortopædkirurgi 1% 8% 7% Andet kirurgisk 3% 10% 8% 19% 16% 17% 2% 4% 3% Andet 3% 3% 3% 1

2 Oplysninger om nuværende ansættelsesforhold: Overlæge 70% - 17% Afdelingslæge/1.reservelæge 16% - 4% Reservelæge 14% - 3% Afdelingssygeplejerske - 15% 11% Souschef, stedfortræder mv. - 3% 2% Sygeplejerske - 82% 62% Du bedes besvare nedenstående udsagn vedr. forholdene på din afdeling: 2004 vs. På min afdeling er vurdering af patienternes ernærings- tilstand ved indlæggelse en På min afdeling er løbende vurdering af patienternes ernæringstilstand under indlæggelse en standard- procedure På min afdeling er vurdering af patienternes ernærings- tilstand ved udskrivelse en På min afdeling er patienters energiindtagelse rutinemæssigt med i overvejelserne ved stuegang På min afdeling er det fast rutine at veje patienterne ved indlæggelsen På min afdeling er det fast rutine at veje patienterne med faste intervaller under indlæggelsen På min afdeling er det fast rutine at veje patienterne ved udskrivelsen Ja, hos alle patienter % (34 vs 43) (26 vs 35) 10% (11 vs 10) 18% (22 vs 16) 52% (41 vs 59) 30% (20 vs 35) 9% (8 vs 10) Ja, hos alle patienter 76% (65 vs 79) 61% (55 vs 63) 18% (18 vs 18) 29% (37 vs 26) 67% (59 vs 70) 49% (41 vs 51) 13% (16 vs 12) Sp. 1 : Ja, hos alle patienter opdelt efter r På min afdeling er ved indlæggelse en under indlæggelse en ved udskrivelse en patienters energiindtagelse rutine- mæssigt med i overvejelserne ved stuegang det fast rutine at veje patienterne ved indlæggelsen 79% 88% 75% 85% 62% 75% 71% 100% 63% 69% 65% 68% 42% 40% 88% 75% 19% 26% 21% 13% 15% 4% 39% 57% 26% 27% 16% 12% 21% 7% 87% 35% 69% 92% 80% 79% 65% 53% 54% 100% det fast rutine at veje patienterne med faste intervaller under indlæggelsen 52% 65% 52% 62% 24% 82% 79% det fast rutine at veje patienterne ved udskrivelse 13% 4% 0% 7% 8% 3% 34% 79% Det ses af ovenstående to tabeller, at der på stort set alle parametre er der sket en forbedring siden 2004, hvor undersøgelsen blev gennemført sidst. Langt hovedparten af afdelingerne gennemfører en vurdering (screening) af ernæringstilstand og får vejet patienterne. Dog er patienternes energiindtag i mindre grad rutinemæssigt med i overvejelserne ved stuegang og det er heller ikke fast rutine at veje patienterne i forbindelse med udskrivelsen. Der ses en vis forskel på rutinerne inden for de enkelte r. Således ser det ud til at ortopædkirurgien og andet kirurgisk har mindre fokus på vurdering af ernæringstilstanden på alle parametre end resten af rne. 2

3 Du bedes besvare nedenstående udsagn vedr. patienter i ernæringsmæssig risiko 2004 vs. På min afdeling foretages registrering af kostindtagelse på indlagte patienter i ernæringsmæssig risiko På min afdeling er det fast rutine at beregne patienternes energibehov forud for en ordination af ernærings- terapi På min afdeling er det fast rutine, at ordination af ernæringsterapi angiver energiindtag i døgnet På min afdeling er det fast rutine, at der opsættes et mål for den enkelte patients energiindtag i døgnet På min afdeling er det fast rutine løbende at monitorere, om patienter når det opsatte mål for energiindtag i døgnet På min afdeling fremgår ernæringsplan altid i journalen Ja, hos alle patienter i ernærings- mæssig risiko 2004 (44 vs 48) (37 vs 52) 39% (33 vs 43) (27 vs 35) 29% (26 vs 31) 17% (21 vs 15) Ja, hos alle patienter i ernærings- mæssig risiko 66% (73 vs 64) 69% (60 vs 72) 60% (51 vs 63) 50% (45 vs 52) (44 vs 47) 34% (39 vs 32) Det ses af ovenstående tabel, at der på stort set alle parametre er der sket en forbedring siden Ca. 2/3 del angiver, at de foretager registrering af kostindtag og beregner energibehov hos alle patienter i ernæringsmæssig risiko. Selvom der er sket en forbedring siden 2004, er det stadig kun under halvdelen af risikopatienter det bliver monitoreret om de når det opsatte mål for energiindtag, og kun i ca. 1/3 af tilfældene fremgår ernæringsplanen altid af journalen hos patienter i enræringsmæssig risiko. Hvor mange døgn vil du generelt acceptere, at en pt. med nedsat ernæringstilstand (fx. et vægttab på mellem 10-15% inden for de sidste måneder) faster eller er på "tynde" væsker intravenøst, før du iværksætter ernæringsterapi Højst 1 døgn 57% 66% 64% Højst 2-3 døgn 37% 28% 30% Højst 4-5 døgn 1% 3% 3% Højst 6-7 døgn 1% 0% 0% Mere end 7 døgn 0% 0% 0% Ved ikke 3% 3% 3% Fordelt på r Højst et døgn 66% 78% 55% 64% 51% 58% 83% 79% Hovedparten vil højst acceptere et døgn før der iværksættes ernæringsterapi men som det ses er der stor variation mellem rne. Hvor mange døgn vil du generelt acceptere, at en pt. med nedsat ernæringstilstand (fx. et vægttab på mellem 10-15% inden for de sidste måneder) indtager mindre end halvdelen af det normale energibehov, før du iværksætter ernæringsterapi - Højst 1 døgn 47% 54% 52% Højst 2-3 døgn 40% 37% 38% Højst 4-5 døgn 7% 4% 5% Højst 6-7 døgn 2% 2% 2% Mere end 7 døgn 0% 0% 0% Ved ikke 4% 3% 3% Højst et døgn 54% 74% 25% 52% 30% 44% 75% 79% Hovedparten vil højst acceptere et døgn før der iværksættes ernæringsterapi men som det ses er der stor variation mellem rne. 3

4 Er der på din afdeling foretaget nogle af nedenstående tiltag med det mål at forbedre ernærings- indsatsen i afdelingen? Oprettet et tværfagligt ernæringsteam Udpeget en eller flere ressourcepersoner, der har speciel viden om og interesse for klinisk ernæring Udarbejdet retningslinier for, hvordan man identificerer patienter med behov for ernæringsterapi Udarbejdet instrukser/retningslinier vedr. sondeernæring Udarbejdet instrukser/retningslinier vedr. parenteral ernæring Beskrevet ansvarsfordelingen mellem læger og syge- plejersker Beskrevet ansvarsområde for kliniske diætister Ja % (40 vs 64) 77% (61 vs 86) 73% (57 vs 82) 71% (67 vs 74) 55% (53 vs 56) (38 vs 30) 41% (40 vs 42) Ja - 56% (59 vs 54) 89% (82 vs 92) 92% (89 vs 93) 87% (87 vs 87) 79% (83 vs 78) 47% (57 vs 44) 51% (53 vs 50) Gennemført undervisning om klinisk ernæring for læger 28% 37% Gennemført undervisning om klinisk ernæring for plejepersonale 72% 67% Gennemført kvalitetsudviklingsprojekter vedr. klinisk ernæring (25 vs 38) 30% (33 vs 28) Sp 12 Oprettet et tværfagligt ernæringsteam 54% 67% 70% 55% 40% 48% 64% Udpeget en eller flere ressource- personer, der har speciel viden om og interesse for klinisk ernæring Beskrevet ansvarsfordelingen mellem læger og sygeplejersker 92% 94% 100% 93% 84% 93% 89% 96% 44% 58% 40% 39% 65% Der er siden 2004 blevet udarbejdet flere retningslinjer vedr. sonde- og parenteral ernæring, og der er i højere grad blevet beskrevet ansvarsfordeling mellem de enkelte faggrupper dog er det stadig kun omkring halvdelen, der har beskrevet ansvarsplaceringen. Du bedes besvare nedenstående udsagn: Undervisning i ernæring er en fast del af det løbende uddannelsesprogram på afdelingen Jeg har tilstrækkelig viden om betydningen af sufficient ernæring for det samlede patientforløb Jeg har tilstrækkelig rutine i at anvende parenteral ernæring Jeg mener, at det er vanskeligt at beregne patientens energibehov Jeg mener, at det er kompliceret at tilrettelægge et ernæringsprogram Jeg mener, at det er svært at identificere patienter, som har behov for ernæringsindsats/støtte Jeg mangler metoder til at identificere underernærede patienter Ernæring er et lavt prioriteret område på min afdeling En del af patienterne får så insufficient ernæring under indlæggelse på min afdeling, at det har klinisk betydning - f.eks. medfører komplikationer, forlænget hospitalsophold eller rekonvalescens Helt + overvejende enig % (28 vs 57) 78% (62 vs 87) 62% (59 vs 64) (39 vs 29) 40% (46 vs 36) 16% (21 vs 12) 23% (31 vs 19) 25% (39 vs 17) 25% (27 vs 18) Helt + overvejende enig 54% (39 vs 59) 89% (81 vs 91) 71% (76 vs 66) 26% (32 vs 24) (29 vs 34) 11% (11 vs 11) 12% (15 vs 11) 16% (15 vs 16) 15% (19 vs 15) Det ses af tabellen, at der på stort set alle parametre er der sket en forbedring siden /4 mener dog stadig, at det er vanskeligt, at beregne patienternes energibehov og 1/3 del at det er vanskeligt at tilrettelægge et ernæringsprogram. 4

5 Afkryds de vigtigste årsager til, at patienter på DIN AFDELING kan få insufficient ernæring (enteral- og parenteral ernæring) 2004 Manglende viden 48% 41% Manglende interesse 47% 38% Manglende dokumentation 25% 29% For mange komplikationer 7% 9% Manglende ansvarsplacering 45% 34% Tidskrævende 36% 38% Teknisk svært 4% 6% Svært at identificere relevante patienter 13% 11% For dyrt 6% 3% Andet 14% 21% I alt 245% 264% Manglende viden, manglende interesser, manglende ansvarsplacering og tidskrævende er stadig de vigtigste årsager til at patienterne ikke får sufficient ernæring. Har der efter din mening været øget fokus på ernæring til patienter i din afdeling gennem de sidste ca. 5 år? Ja, i høj grad 54% 59% 58% Ja, i nogen grad 35% 28% 30% Nej 4% 4% 4% Ved ikke 7% 9% 8% Har din afdeling været igennem en akkrediteringsproces med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) via IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet)? Ja 91% 90% 90% Nej, ikke endnu men vi har lavet alt det forberedende arbejde 0% 1% 1% Ved ikke 8% 9% 9% Har jeres afdeling haft mere fokus på ernæring til patienterne som følge af arbejdet med DDKM? Ja, helt sikkert 20% 23% 22% Ja, til dels 29% Nej 30% 25% 26% Ved ikke 21% 19% 19% Hvis der har været øget fokus på ernæring til patienter i jeres afdeling gennem de sidste år har det så efter din mening medført, at patienterne får dækket en større andel af deres energi- og proteinbehov? Ja, i høj grad 26% 30% Ja, i nogen grad Nej 7% 8% 7% Ved ikke 22% 15% 16% Af de fire ovenstående tabeller ses: 88% mener i høj eller i nogen grad at der har været øget fokus på ernæring de sidste 5 år. 1/3 del mener, at dette i høj grad har medført, at patienterne får dækket en større andel af deres energi- og proteinbehov og mener i nogen grad. 90 % har været igennem en akkrediteringsproces med Den Danske Kvalitetsmodel. Ca. halvdelene mener, at dette har betydet, at der har været mere fokus på ernæring i afdelingen. 5

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting

Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting rent faktisk hænger sammen. 1 DDKM i et tidsperspektiv

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Tid til forandring Systematisk observation

Tid til forandring Systematisk observation ORIGINAL ARTIKEL Tid til forandring Systematisk observation Time for change Systematic observation Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 1 2012 45 uu Background: Several studies conclude that lives can be saved

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere